Andreas Franciscus Gerardus Maria van Wagenberg (1948-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2021 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Andreas Franciscus Gerardus Maria van Wagenberg, Dries, geb. Vlijmen 07.07.1948, ingenieur bouwkunde Eindhoven 1975, promotie Stony Brook NY 1982|a|, hoogleraar Eindhoven (1994-)|b|, hoogleraar Wageningen (2000-2009), overl. 10.03.2020.
 
Noten: |a| proefschrift: Theory, methodology and studies on participatory environmental design in a middle school; |b| bijzondere leerstoel vanwege de Stichting Facility Managementkunde.
 
[2] Franciscus Petrus Albertus Maria van Wagenberg, Frans, geb. Vlijmen 26.05.1914, lederfabrikant, overl. Vlijmen 25.10.1982, begr. Vlijmen (RK Bpl. St. Jan Geboorte) 30.10.1982, verloofd Maria Hemelvaart 1940, tr. Tiel 19.05.1942
[3] Maria Johanna Daalderop, Riet, geb. Tiel 08.06.1920, overl. Vlijmen (RK Bpl. St. Jan Geboorte) 06.06.2008, begr. Vlijmen.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Andreas Franciscus Gerardus Maria van Wagenberg, geb. Vlijmen 07.07.1948; volgt [1].

 

[4] Henricus Florentius van Wagenberg, Henri, geb. Vlijmen 13.10.1880, fabrikant (1909), leerlooier (1910), lederfabrikant (1912), leerlooier (1916), lederfabrikant (1942), industrieel (1947), vennoot van de C.V. van Wagenberg-Festen, overl. Tilburg 18.11.1947|a|, begr. Vlijmen (RK Bpl. St. Jan Geboorte) 22.11.1947, tr. Vlijmen 14.09.1909

[5] Joanna Cornelia Maria Catharina van Hest, Jeannette, geb. Vlijmen 09.02.1880, overl. Vlijmen 17.12.1964, begr. Vlijmen (RK Bpl. St. Jan Geboorte).

Uit dit huwelijk:

1.                   Andreas Henricus Alphonsus Mauritius van Wagenberg, André Henri, geb. Vlijmen 19.12.1910, promotie Tilburg 19.06.1939|b|, tr. Pusta. [Princess Ann, USA 1947,1982]

2.                   Henricus Petrus Franciscus van Wagenberg, Harry, geb. Vlijmen 14.09.1912, overl. Antwerpen 03.12.1936, begr. Vlijmen (RK Bpl. St. Jan Geboorte) 07.12.1936.

3.                   Franciscus Petrus Albertus Maria van Wagenberg, geb. Vlijmen 26.05.1914; volgt [2].

4.                   Albert Johan Arnold van Wagenberg, geb. Vlijmen 24.01.1916, overl. ’s-Hertogenbosch 16.12.1997, begr. Vlijmen (RK Bpl. St. Jan Geboorte) 20.12.1997, verloofd 27.04.1947, tr. Tilburg 24.09.1947 Brigitta Josepha Constantia Maria de Beer, Brigitte, geb. Tilburg 26.08.1921, overl. ’s-Hertogenbosch 05.10.2008, begr. Vlijmen (RK Bpl. St. Jan Geboorte).

 

Noten: |a| ook overl.akte Vlijmen 1947 no.91; |b| proefschrift: Over het begrip “fair competition” in de Vereenigde Staten van Amerika; promotor: M.J.A. Cobbenhagen (1893-1954).

 

[6] Johannes Nicolaas Joseph Daalderop, geb. Tiel 15.03.1883, metaalwarenfabrikant (1908), fabrikant (1910,1912), directeur van een naamloze vennootschap (1937), algemeen adviseur van de N.V. Koninklijke Metaalwarenfabrieken v/h J.N. Daalderop & Zonen te Tiel (1961), OON, overl. Tiel 12.11.1961, begr. Tiel (RK Bpl.) 16.11.1961, tr. Tiel 29.09.1908

[7] Francisca Hendrika Maria Athmer, geb. Tiel 09.04.1885, overl. Tiel 18.09.1970, begr. Tiel (RK Bpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Tiel 16.04.1910.

2.                   Nicolaas Petrus Joseph Maria Daalderop, Klaas, geb. Tiel 30.03.1912, secretaris van de directie van een naamloze vennootschap, RON, overl. Heesselt 09.11.1987, begr. Varik (RK Kerkhof) 13.11.1987, tr. Tilburg 21.06.1937 Agnes Bernardina Ignatia Maria van Spaendonck, Jes, geb. Tilburg 13.07.1912, Jes, d.v. Gerardus Cornelis Josephus Maria van Spaendonck, industrieel, en Leonia Maria Hortensia Janssens. [Vught 1993]

3.                   Antonius Petrus Marie Daalderop, geb. Tiel 09.02.1914, tr. Gennep 22.04.1941 Hermina Henriette Maria Hermans, geb. Gennep ca. 1916, d.v. Andreas Hermans en Henriette Johanna Cornelia Maria Grasso. [Roermond 1956,1961]
     HHMH tr. 2e Lingfield (Surrey) 28.07.1989 Hendrik Maurits van Walt van Praag, Maurice, geb. Haarlem 07.03.1912, gezantschapssecretaris (1911), overl. Antwerpen 24.12.1999, z.v. Isidor vanWalt van Praag en Theodora Augusta van Lennep.
     HMvWvP tr. 1e Putten 13.07.1937 Odette Josephine Hortense Angèle van der Elst, geb. ca. 1913, d.v. Armand van der Elst en Germaine Lemije.

4.                   Johannes Antonius Marie Daalderop, Jan, geb. 26.11.1915, procuratiehouder van de N.V. Koninklijke Metaalwarenfabrieken voorheen J.N. Daalderop & Zonen te Tiel (1956), overl. Utrecht 23.07.1956, begr. Tiel (RK Bpl.) 26.07.1956, tr. Tiel (kerk) 20.09.1945 Helena Maria van Meurs, Miep.
     HMvM tr. 2e A. Kok. [Soest 1961,1987]

5.                   Hendrikus Wilhelmus Marie Daalderop, Hein, geb. Tiel 11.10.1917, mr., overl. Tiel 28.07.1993, begr. Tiel (RK Bpl.) 02.08.1993, tr. Tiel 10.09.1957 Carla Maria Bruggeman, geb. Tiel 04.05.1928, overl. Tiel 01.09.2015, begr. Tiel (RK Bpl.).

6.                   Gerardus Johannes Marie Daalderop, Gerrit, geb. Tiel 22.02.1919, drs.econ., overl. Nijmegen 14.10.2001, tr. Amsterdam 03.04.1951 Anne Marie Brackel, geb. Amsterdam 04.09.1921, overl. Portugal 01.08.1982, begr. Nijmegen (Heilig-Land-Stichting) 09.08.1982, d.v. Gustav Johannes Louis Brackel, promotie NEH Rotterdam 1919|a|, OON, en Maria Albertina de Bont; tr. 2e voor 1987 Marijcke van der Meer.

7.                   Maria Johanna Daalderop, geb. Tiel 08.06.1920; volgt [3].

8.                   Francisca Maria Theresia Daalderop, Fransje, geb. Utrecht 17.03.1926, overl. Bussum 23.09.2006, begr. Bussum (Alg. en Nwe RK Bpl.), tr. Tiel 10.07.1951 Josephus Gerardus Maria Fleskens, Jos, geb. Geldrop 30.12.1915, drs.econ., overl. 04.04.1998, begr. Bussum (Alg. en Nwe RK Bpl.), z.v. Albertus Nicolaas Fleskens (1874-1965), burgemeester van Zesgehuchten (1905-1921) en van Geldrop (1908-1939), en Johanna Helena Maria Eijcken.
– Levensberichten ANF: nl.wikipedia * parlement.com

 

Noten: |a| proefschrift: Dividend-politiek en een onderzoek naar de toepassing ervan bij eenige Nederlandsche scheepvaart-maatschappijen.

 

[8] Andreas van Wagenberg, geb. Vlijmen 23.03.1836, koopman (1876), leerlooier (1877,1887), overl. Vlijmen 06.01.1918, tr. Overasselt 01.06.1876 

[9] Francina Johanna Festen, geb. Overasselt 04.06.1850, overl. Vlijmen 05.08.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Silvester van Wagenberg, Johan, geb. Vlijmen 20.09.1877, oud-directeur van de van Wagenberg-Festen Conservenfabrieken N.V. te Heusden, overl. Eindhoven 17.02.1962, begr. Eindhoven 21.02.1962, tr. Josephine Maria Johanna Catharina IJzermans, overl. Eindhoven 11.12.1964, begr. Eindhoven 14.12.1964, d.v. Cornelis Adrianus IJzermans en Anna Maria Elizabeth Cramer.

2.                   Silvester Henricus van Wagenberg, geb. Vlijmen 04.10.1878, overl. Vlijmen 13.08.1879.

3.                   Henricus Florentius van Wagenberg, geb. Vlijmen 13.10.1880; volgt [4].

4.                   Silvester Josephus van Wagenberg, geb. Vlijmen 12.01.1882, lederfabrikant, overl. Vlijmen 31.10.1918.

5.                   Anna Maria Johanna van Wagenberg, geb. Vlijmen 30.03.1887, overl. Waalwijk 20.12.1936, begr. 03.12.1936, tr. Vlijmen 13.09.1917 Gerardus Norbertus van Loon, Gerard, geb. Waalwijk 29.03.1882, directeur van een leerfabriek (1943,1955), overl. Waalwijk 10.01.1955, z.v. Pieter Josephus van Loon, leerlooier, en Cornelia Gertruda Gragtmans.
     GNvL tr. 2e Waalwijk 26.07.1943 Catharina Josephina Maria Wap, geb. Stad Delden 05.02.1895, overl. na 1955, d.v. Henricus Norbertus Maria Wap, fabrikant, en Hermina Maria Egberdina Schräder.

 

[10] Hendrikus van Hest, geb. Vlijmen 24.10.1834, overl. Vlijmen 15.11.1919, tr. Vlijmen 09.05.1876

[11] Albertha Antonetta Zwaans, geb. Vlijmen 10.06.1837, overl. Vlijmen 02.07.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Alphonsus Maria van Hest, geb. Vlijmen 30.03.1877, wijnhandelaar, overl. Berlicum 06.03.1950|a|, tr. Vlijmen 10.10.1916 Albertina Francisca Josephina Schmeink, geb. ’s-Hertogenbosch, overl. na 1950, d.v. Eduardus Bernardus Schmeink, winkelier, en Louisa Maria Franken.

2.                   Guillaume Adrianus Hubertus van Hest, geb. Vlijmen 02.09.1878, overl. Vlijmen 05.08.1879.

3.                   Joanna Cornelia Maria Catharina van Hest, geb. Vlijmen 09.02.1880; volgt [5].

 

[12] Nicolaas Johannes Daalderop, geb. Veghel 11.01.1857, koperslager (1881), fabrikant (1895), metaalwarenfabrikant (1908), overl. Hilversum 17.01.1913, begr. Tiel (RK Bpl.); tr. 2e Muiden 18.02.1895 Maria Anna Clementine Josephine van der Meer, geb. Amsterdam 31.03.1856, overl. na 1913, d.v. Franciscus Jacobus van der Meer en Maria Johanna Kramer; tr. 1e Varik 13.10.1881

[13] Johanna van de Geijn, geb. Varik 30.04.1857, overl. Tiel 08.03.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Nicolaas Joseph Daalderop, geb. Tiel 15.03.1883; volgt [6].

 

[14] Johann Heinrich Athmer, geb. Schwagstorf 19.02.1835, koopman, overl. Tiel 02.01.1890, tr. Boxmeer 01.08.1882

[15] Petronella Geertruida Martens, geb. Boxmeer 10.03.1855, winkelierster (1915), overl. Tiel 12.02.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anton Johann Heinrich Athmer, geb. Tiel 02.02.1884, arts, overl. Utrecht 11.10.1950, begr. Utrecht (RK Bpl. a/d Prinsesselaan) 16.10.1950, tr. Princenhage 07.02.1917 Thérèse Jeanne Marie Batenburg, geb. Princenhage 29.07.1894, d.v. Michael Batenburg, arts, en Anna Wilhelmina Maria Vermeulen. [Utrecht 1937]

2.                   Francisca Hendrika Maria Athmer, geb. Tiel 09.04.1885; volgt [7].

3.                   Johan Gerard Athmer, geb. Tiel 14.12.1886, koopman (1917), manufacturier (1952), overl. Tiel 24.04.1952, begr. Tiel (RK Kerkhof) 28.04.1952, tr. Venlo 31.07.1916 Helena Hendrika Maria van Gasselt, geb. Venlo 12.11.1889, d.v. Gerard Hendrik van Gasselt en Maria Catharina Wuts.

4.                   Maria Antonetta Petronella Athmer, geb. Tiel 10.08.1888, overl. Hilversum 01.03.1937|a|, begr. Hilversum (Bpl. Boschdrift) 04.03.1937, tr. Tiel 11.10.1911 Antonius Bernardus Cornelis Maria de Wit, geb. Hilversum ca. 1882, tapijtfabrikant, RON, overl. Hilversum 09.10.1945, begr. Hilversum (RK Kerkhof Sint Barbara a/d Boschdrift) 13.10.1945, z.v. Wilhelmus Johannes de Wit en Elisabeth Helena Maria Harmsen.

5.                   Johann Heinrich Joseph Athmer, H., geb. Tiel 19.02.1890, overl. na 1949, tr. Margaretha Bernardina Petronella Tissot van Patot, geb. 06.03.1898, overl. Utrecht 23.03.1949, begr. Amsterdam (RK Kerkhof St.Barbara) 26.03.1949, d.v. Pieter Marinus Aloisius Tissot van Patot en Bernardina Léautaud. [Gorcum 1937]

 

Noten: |a| Maria Petronella Antoinette (annonce collectie CBG).

 

[16] Johannes van Wagenberg, geb. Helvoirt 14.10.1782, bouwman (1818,1823), kastelein (1825,1827), tapper (1829,1833), bouwman (1836), tapper (1843), landbouwer (1848,1856), overl. Vlijmen 27.10.1868, z.v. Florens van Wagenberg en Maria Hoevenaars (zie Bijlage A); tr. 1e Hohanna Adriana Kok; tr. 2e

[17] Hendrika Mommersteeg, ged. Nieuwkuijk (rk) 29.01.1794, landbouwster (1848,1856), overl. Vlijmen 24.08.1880, d.v. Johannes Mommersteeg en Anna Maria de Zeeuw.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Wagenberg, geb. Vlijmen en Engelen 15.01.1819, bouwman/landbouwer, overl. Vlijmen 04.10.1899, tr. Vlijmen (bs) 09.02.1843, tr. Vlijmen (rk) 09.02.1843 Johanna Maria van Beurden, geb. Vlijmen en Engelen 12.12.1811, overl. Vlijmen 23.03.1862, d.v. Hendrik van Beurden en Ardina van Dam.

2.                   Johanna van Wagenberg, geb. Vlijmen en Engelen 01.04.1820, overl. Vlijmen en Engelen 08.06.1822.

3.                   Martinus van Wagenberg, geb. Vlijmen 11.12.1821, leerlooier, overl. Vlijmen 01.02.1848.

4.                   Maria Catharina van Wagenberg, geb. Vlijmen 12.09.1823, overl. Vlijmen 16.12.1904.

5.                   Johanna van Wagenberg, geb. Vlijmen 23.09.1825, overl. Vlijmen 02.06.1918.

6.                   Florentinus van Wagenberg, geb. Vlijmen 15.07.1827, landbouwer, overl. Vlijmen 12.03.1903, tr. Hedikhuizen 10.01.1856 Mechelina van den Brandt, geb. Hedikhuizen 07.02.1822, winkelierster (1856), overl. Hedikhuizen 01.12.1897, d.v. Hermanus van den Brandt en Theodora van Grevenbroek.

7.                   Adrianus van Wagenberg, geb. Vlijmen 09.07.1829, overl. Vlijmen 25.02.1830.

8.                   Adrianus van Wagenberg, geb. Vlijmen 24.01.1831, leerlooier, overl. Vlijmen 03.11.1894, tr. Waalwijk 14.01.1874 Catharina Maria Adriana Schoenmakers, geb. Waalwijk 16.05.1838, overl. Vlijmen 19.08.1897, d.v. Cornelis Johannes Antonius Schoenmakers, koopman, en Constantia Euphemia Carolina van Praet.

9.                   Adriana van Wagenberg, geb. Vlijmen 31.12.1833, overl. Vlijmen 24.06.1905, tr. Vlijmen 27.07.1868 Cornelis van Hest, geb. Vlijmen 10.05.1823, broodbakker, overl. Vlijmen 31.05.1904, z.v. Guillaume van Hest, broodbakker, en Johanna Eekels.
     CvH tr. 1e Vlijmen 12.08.1847 Helena Maria Adriana Zwaans (1830-1851), d.v. Theodorus Arnoldus Zwaans en Anna Catharina de Klijn; tr. 2e Nieuwkuijk 17.06.1852 Adriana van der Aa, geb. Nieuwkuijk en Onsenoort 22.12.1825, overl. Vlijmen 01.08.1854, d.v. Wouter van der Aa en Johanna de Hoog.

10.               Andreas van Wagenberg, geb. Vlijmen 23.03.1836; volgt [8].

 

[18] Silvester Festen, geb. ca. 1799/1800, rentmeester (1844,1853), landbouwer (1867), rentmeester (1880), overl. voor 1902, z.v. Joannes Festen en Maria Gossens; tr. Overasselt 26.11.1844

[19] Johanna van Haren, geb. Overasselt ca. 1811, huishoudster (1844), landbouwster (1867,1890), overl. Overasselt 16.09.1902, d.v. Franciscus van Haren, landbouwer, en Maria Wolters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Dorothea Festen, geb. Overasselt 22.08.1845, overl. Overasselt 12.07.1932, tr. Overasselt 25.06.1867 Johannes Martens, geb. Beers 20.07.1839, landbouwer, overl. Overasselt 17.06.1919, z.v. Jan Martens en Jacoba Aloisia Jilesen.

2.                   Johanna Megchelina Christina Festen, geb. Overasselt 24.10.1846, overl. Overasselt 24.05.1849.

3.                   Joannes Theodorus Festen, geb. Overasselt 24.03.1848, rentmeester, overl. Overasselt 21.02.1899, tr. Overasselt 29.07.1880 Anna Maria Heijnen, geb. Nederasselt (Overasselt) 30.04.1857, overl. Overasselt 17.05.1920, d.v. Jacobus Heijnen, molenaar, en Anna Maria Johanna van Haren.

4.                   Francina Johanna Festen, geb. Overasselt 04.06.1850; volgt [9].

5.                   Franciscus Lambertus Festen, geb. Overasselt 07.09.1851, landbouwer, overl. Overasselt 06.02.1890, tr. Hendrina Faazen.

6.                   Theodora Maria Festen, geb. Overasselt 17.08.1853, overl. Overasselt 04.12.1853.

 

[20] Johannes van Hest, ged. Vlijmen (rk) 29.08.1808, bakker (1829), winkelier (1830,1834), overl. Vlijmen 04.01.1892|a||b|, z.v. Guilielmus van Hest, bakker, en Johanna Johannes Ekels; tr. Bokhoven 11.06.1829

[21] Joanna Cornelia Lathouwers, ged. Bokhoven 09.04.1799, overl. Vlijmen 05.09.1873, d.v. Bouwdewein Bokhoven (-1827), bouwman, en Maria Calff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna van Hest, geb. Vlijmen 20.08.1830, overl. Vlijmen 23.07.1911.

2.                   Balduwinus Laurentius van Hest, ook Balduinus/Boudewijn, geb. Vlijmen 05.09.1831, koopman, overl. Vlijmen 26.03.1909, tr. Engelen 01.05.1866 Maria Jacoba Huiberdina Philomena van Calker, geb. Engelen 09.03.1842, overl. Heusden 31.05.1915, d.v. Franciscus van Calker en Maria Huberdina de Bekker.

3.                   Maria van Hest, geb. Vlijmen 18.02.1833, overl. Vlijmen 27.04.1916.

4.                   Hendrikus van Hest, geb. Vlijmen 24.10.1834; volgt [10].

 

Noten: |a| overledene Johannes Wilhelmus, vader Guillaume (overl.akte Vlijmen 1892 no.5); |b| Joannes Wilhelmus, per abuis 1891 (annonce collectie CBG).

 

[22] Theodorus Arnoldus Zwaans, geb. Vlijmen 10.04.1810, winkelier (1830,1833), bouwman/landbouwer (1834,1847), overl. Vlijmen 23.12.1850, z.v. Adrianus Theodorus Zwaans en Helena Maria de Zeeuw; tr. 1e Waspik 16.05.1829 Anna Catharina de Klijn, geb. Waspik 17.11.1803, overl. Vlijmen 26.04.1833, d.v. Cornelis de Klijn en Joanna van Steenove; tr. 2e Vlijmen 16.01.1834

[23] Maria Hendrika Flacard, geb. Vlijmen 30.06.1805, overl. Vlijmen 20.11.1878|a|, d.v. Maurits Flacard en Johanna Maria Tamson.

Uit het huwelijk Zwaans-de Klijn:

1.                   Helena Maria Adriana Zwaans, geb. Vlijmen 07.03.1830, overl. Vlijmen 06.06.1851, tr. Vlijmen 12.08.1847 Cornelis van Hest, geb. Vlijmen 10.05.1823, broodbakker, overl. Vlijmen 31.05.1904, z.v. Guillaume van Hest, broodbakker, en Johanna Eekels.
     CvH tr. 2e Nieuwkuijk 17.06.1852 Adriana van der Aa, geb. Nieuwkuijk en Onsenoort 22.12.1825, overl. Vlijmen 01.08.1854, d.v. Wouter van der Aa en Johanna de Hoog; tr. 3e Vlijmen 27.07.1868 Adriana van Wagenberg (1833-1905), d.v. Johannes van Wagenberg en Hendrika Mommersteeg.

2.                   Johanna Cornelia Zwaans, geb. Vlijmen 23.11.1831, overl. Vlijmen 24.11.1831.

3.                   Johanna Cornelia Zwaans, geb. Vlijmen 13.04.1833, overl. Vlijmen 03.02.1906, tr. Vlijmen 19.09.1861 Marinus van den Tillaart, geb. Vlijmen 23.10.1835, landbouwer, overl. Vlijmen 28.12.1899, z.v. Adriaan van Tillaart, timmerman, en Margaretha Mommersteeg.

Uit het huwelijk Zwaans-Flacard:

4.                   Adrianus Norbertus Zwaans, geb. Vlijmen 15.10.1834, overl. Vlijmen 16.10.1834.

5.                   Adrianus Petrus Zwaans, geb. Vlijmen 22.09.1835, overl. Vlijmen 31.12.1904.

6.                   Albertha Antonetta Zwaans, geb. Vlijmen 10.06.1837; volgt [11].

7.                   Petrus Arnoldus Zwaans, geb. Vlijmen 02.05.1841, burgemeester van Vlijmen (1977-1907), overl. Vlijmen 02.09.1920, tr. Vlijmen 27.06.1895 Arnoldina Mimpen, geb. Vlijmen 22.12.1855, overl. Vlijmen 21.02.1929, d.v. Marinus Mimpen en Lambertina Kok.
     AM tr. 1e Vlijmen 07.02.1877 Willem de Vaan, geb. Vlijmen en Engelen 09.04.1813, bouwman, overl. Vlijmen 08.06.1887, z.v. Jan de Vaan en Johanna Klaren.
     WdV tr. 1e Vlijmen 03.02.1842 Johanna van Falier, geb. Vlijmen en Engelen 21.01.1818, landbouwster, overl. Vlijmen 06.12.1844, d.v. Marinus van Falier en Adriana Mommersteeg.

8.                   Mauritius Norbertus Zwaans, geb. Vlijmen 06.02.1843, pater Redemptorist, overl. (apoplexie) Roosendaal 15.02.1902.

9.                   Elisabeth Johanna Zwaans, geb. Vlijmen 05.04.1846, overl. Vlijmen 10.03.1848.

10.               Dorothea Helena Zwaans, geb. Vlijmen 13.11.1847, overl. Vlijmen 24.06.1849.

 

Noten: |a| Flaccard (overl.akte Vlijmen 1878 no.60).

 

[24] Johannes Nicolaas Daalderop, geb. Nijmegen 30.01.1831, koperslager (1855,1881), fabrikant (1885,1901), overl. Tiel 23.09.1901, z.v. Nicolaas Joannes Daalderop, bakker (1831), slaapsteehouder (1855), en Marie Piekers; tr. 2e Varik 21.05.1885 Anna Maria Catharina Figgen, geb. Amsterdam 09.12.1837, overl. Tiel 21.12.1927, begr. 24.12.1927, d.v. Johannes Fredericus Figgen en Gozuwina Ackermans; tr. 1e Driel 08.08.1855

[25] Wilhelmina Jakoba Sars, geb. Driel 09.08.1829, overl. Tiel 20.05.1884, d.v. Jakobus Sars, herbergier (1829), tapper (1855), en Wilhelmina Maria van den Anker.

     AMCF tr. 1e Varik 25.05.1868 Hermanus van der Pijl, geb. Utrecht 27.03.1840, onderwijzer, overl.Varik 19.07.1884, z.v. Floris van der Pijl, koffiehuishouder, en Theodora Ockhuisen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Johannes Daalderop, geb. Veghel 11.01.1857; volgt [12].

2.                   Wilhelmina Jacoba Daalderop, geb. Veghel 08.11.1859, overl. IJsselstein 02.05.1936, tr. Tiel 11.09.1901 Hendrikus Johannes Kronenburg, geb. Langbroek 27.03.1858, gemeentesecretaris, overl. IJsselstein 08.11.1928, z.v. Jan Kronenburg, logementhouder, en Johanna Wilhelmina Burgers.

3.                   Jacobus Wilhelmus Daalderop, geb. Veghel 24.07.1862, overl. Nijmegen 16.05.1930, tr. Utrecht 05.07.1898 Margaretha Cecilia Baijer, geb. Utrecht 26.10.1870, overl. Nijmegen 06.03.1932, d.v. Johannes Baijer en Anna Maria Muller.

4.                   Maria Daalderop, geb. Veghel 28.03.1864, overl. Nijmegen 20.02.1938, begr. Tiel (RK Bpl.), tr. Tiel 22.09.1897 Wilhelmus Hendrikus Cornelis Mens, geb. Maastricht 26.07.1861, winkelier, overl. Tiel 18.07.1930, begr. Tiel (RK Bpl.), z.v. Hermanus Mens en Antje Jansen.
     WHKM tr. 1e Amersfoort 01.05.1894 Catharina Ida Wiedenbrugge, geb. Amersfoort 25.06.1870, overl. Tiel 20.02.1895, d.v. Hermanus Jacobus Wiedenbrugge en Geertruida Antonia van Donkelaar.

5.                   Hendrina Maria Daalderop, geb. Veghel 27.06.1865, overl. Veghel 07.11.1865.

6.                   Wilhelmus Joseph Daalderop, geb. Veghel 30.08.1866, fabrikant overl. Helmond 12.02.1951, tr. Tiel 07.08.1901 Machtilda Cornelia Hijacintha van den Heuvel, geb. Tiel 15.01.1874, overl. Nijmegen 10.03.1941, d.v. Hendrikus van den Heuvel, winkelier, en Johanna Hendrika Telkamp.

7.                   Johanna Wilhelmina Daalderop, geb. Veghel 28.02.1868, overl. Nijmegen 09.10.1951, tr. Tiel 24.09.1895 Sibillus Johannes Baptist de Winter, geb. Tiel 27.09.1867, spekslager, overl. Nijmegen 21.01.1952, z.v. Joannes Franciscus Baptist de Winter, boekhouder, en Dorothea Cornelia van Schalen.

8.                   Hendrikus Petrus Daalderop, geb. Veghel 11.09.1869, overl. Heumen 21.06.1932, tr. Nijmegen 11.06.1917 Christina Ludwina Maria Josephina Schoonens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1880, overl. ’s-Hertogenbosch 05.02.1954, d.v. Matthias Andreas Johannes Schoonens en Johanna Maria Bubbers.

9.                   Petrus Johannes Daalderop, geb. Veghel 14.10.1870, overl. Veghel 24.04.1872.

10.               Hendrina Maria Wilhelmina Daalderop, geb. Veghel 04.01.1873, overl. Veghel 02.02.1873.

11.               Carolina Wilhelmina Maria Daalderop, geb. Veghel 18.09.1875, overl. Tiel 18.06.1899.

 

[26] Wilhelmus van de Geijn, geb. Varik 27.03.1827, landbouwer (1855), winkelier (1857,1862), landbouwer (1865,1881), overl. Tiel 12.06.1886, z.v. Johannes Egidius van de Geijn, landbouwer, en Elizabeth van Belkum; tr. Varik 05.09.1855

[27] Maria Jansen, geb. Varik 18.02.1827, overl. Varik 12.03.1881, d.v. Jan Jansen, landman, en Helena van Erning, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van de Geijn, geb. Varik 30.04.1857; volgt [13].

2.                   Jan van de Geijn, geb. Varik 25.03.1859, arbeider, overl. Varik 10.12.1897.

3.                   Johannes Egidius van de Geijn, geb. Varik 10.12.1862, handelsreiziger, overl. voor 1913, tr. Amsterdam 31.08.1892 Jacoba Anna Pieternella Gerhard, geb. Amsterdam 27.10.1872, overl. Bloemendaal 24.08.1942, d.v. Carl Christian August Gerhard, boekhouder, en Cornelia Francisca Ritscher.
     JAPG tr. 2e Amsterdam 02.01.1913 Pieter Jan Rem, geb. Zaandam ca. 1879, winkelier, overl. Nieuwer-Amstel 23.08.1956, z.v. Jan Rem en Anna Margaretha Arnken.
     PJR tr. 2e na 1942 Elisabeth Maria de Mare, geb. Amsterdam 30.07.1879, overl. Bloemendaal 03.09.1954, d.v. Hendrik de Mare en Elisabeth Maria Johanna Bismeijer.

4.                   Leen van de Geijn, geb. Varik 03.09.1865, overl. Varik 25.01.1868.

 

[28] Johann Heinrich Athmer, overl. voor 1882, tr.

[29] Helena Maria Menken, overl. voor 1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Heinrich Athmer, geb. Schwagstorf|a| 19.02.1835; volgt [14].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu een van twee dorpen in Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen.

 

[30] Petrus Antonius Martens, geb. Boxmeer 28.10.1803, koperslager, overl. Boxmeer 28.02.1884, z.v. Gerardus Martens en Maria Anna Thijssens, winkelierster (1836); tr. Boxmeer 12.09.1836

[31] Johanna Antonetta van den Heuvel, geb. Boxmeer 27.03.1815, overl. Boxmeer 24.06.1885, d.v. Petrus van den Heuvel, bakker, en Hendrika Derks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Johannes Leonardus Martens, geb. Boxmeer 05.05.1837, onderwijzer, overl. ’s-Gravenhage 06.07.1899, tr. Leiden 18.10.1865 Johanna Petronella Bladergroen, geb. Delft 07.01.1826, overl.’s-Gravenhage 06.01.1880,  d.v. Willem Bladergroen en Niesje Vellekoop.

2.                   Hendrika Aldegonda Anna Martens, geb. Boxmeer 07.04.1838, winkeljuffrouw, overl. Rotterdam 01.07.1871|b|.

3.                   Petronella Geertruda Martens, geb. Boxmeer 09.06.1842, overl. Boxmeer 23.04.1844|c|.

4.                   Francisca Hendrika Martens, geb. Boxmeer 21.03.1844, overl. Boxmeer 26.11.1905.

5.                   Maria Petronella Martens, geb. Boxmeer 18.12.1845, overl. Boxmeer 06.02.1919.

6.                   Wilhelmus Mattheus Josephus Martens, geb. Boxmeer 23.11.1853, overl. Boxmeer 20.09.1854.

7.                   Petronella Geertruida Martens, geb. Boxmeer 10.03.1855|a|; volgt [15].

 

Noten: |a| vader Peter Antoon; |b| overledene Henderika; |c| overledene Petronella Gertruda, moeder Anthonetta Hendrika (overl.akte Boxmeer 1844 no.28).

 


Bijlage A

 

[32] Florens van Wagenberg, geb. Huijdom{?} ca. 1750, overl. Distelberg (Helvoirt) 24.09.1813, z.v. Adriaan van Wagenberg en Cornelia van Arendonk; otr. Helvoirt 18.04.1778, tr. Helvoirt 03.05.1778|a|

[33] Maria Hoevenaars, geb. Helvoirt ca. 1749, landbouwster, overl. Helvoirt 07.09.1825, d.v. Jacob Hoevenaars en Anna van Gorkum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria van Wagenberg, geb. Helvoirt ca. 1780, landbouwster, overl. Helvoirt 07.03.1847, tr. 1e Helvoirt 20.11.1812 Adriaan Schellekens, geb. Berkel-Enschot 10.03.1771, laboureur (1812), overl. Distelberg (Helvoirt) 29.01.1814, z.v. Cornelis Schellekens en Huiberdina van den Bijgaard; tr. 2e voor 1818 Johannes Verhoeven, geb. Helvoirt ca. 1776, landbouwer, overl. Helvoirt 11.02.1832, z.v. Nicolaas Verhoeven en Antonetta van de Pas.

2.                   Johannes van Wagenberg, geb. Helvoirt 14.10.1782; volgt [16].

3.                   Engelberta van Wagenberg, geb. Helvoirt ca. 1787, overl. Helvoirt 09.10.1842, tr. Johannes Vermeer, geb. Berkel ca. 1783, landbouwer, overl. Helvoirt 12.02.1828, z.v. Jacobus Vermeer en Joanna Joannis Heeren.

4.                   Martinus Wagenberg, ged. Helvoirt (rk) 09.09.1787|b|.

 

Noten: |a| bruidegom  Wagenberg (wiewaswie); |b| ‘gedoopt in St. Catharina in Den Bosch’, vader  Wagenberg (wiewaswie).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren