Harm Wagter (1946-2012)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien december 2017)

 


 

[1] Harm Wagter, Harry, geb. Eindhoven 09.09.1946, ingenieur bouwkunde Eindhoven, hoogleraar Eindhoven (1986-1999), overl. Waalre 12.12.2012, crem. Eindhoven 19.12.2012.

 

[2] Jan Wagter, geb. Hengelo 04.04.1919, overl. voor 2013, otr. Enschede 26.04.1945|a|, tr. Enschede 23.06.1945|b|
[3] Johanna Boekhold, Jopie/Jo, geb. Enschede 20.08.1919, overl. Eindhoven 01.06.2013.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harm Wagter, geb. Eindhoven 09.09.1946; volgt [1].

2.                   Zoon Wagter.

 

Noten: |a| Het Parool 26.04.1945; |b| Strijdend Nederland 28.06.1945.

 

[4] Harm Wagter, geb. Hengelo 23.03.1889, leemvormer (1916), tr. Hengelo 13.05.1916

[5] Elisabeth van Brussel, geb. Amsterdam 23.09.1889, dienstbode (1916).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Wagter, geb. Hengelo 04.04.1919|a|; volgt [2].

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 10.04.1919.

 

[6] Johan Hendrik Boekhold, geb. Enschede 20.03.1883, fabrieksarbeider (1907,1912), ruim 35 jaar werkzaam bij Blydenstein-Willink, overl. Hengelo 25.04.1976, tr. Enschede 15.06.1907

[7] Harmken Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 27.01.1883, dienstbode (1907), overl. Enschede 28.10.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   Otte Theodorus Boekhold, geb. Enschede 14.07.1909, overl. Enschede 31.12.1990, crem. Usselo 04.01.1991, tr. Wopkje van Hoorn, overl. voor 1990.

2.                   Trijntje Boekhold, Tine, geb. Enschede 11.08.1912, overl. Hengelo 07.07.1999, crem. Usselo 13.07.1999, tr. Joh. C. Bakker, Hans, overl. voor 1999.

3.                   Johanna Boekhold, geb. Enschede 20.08.1919; volgt [3].

4.                   Corry Boekhold, tr. Jan W.Wooldrik.

 

[8] Jan Wagter, geb. Steenwijk 06.04.1859, letterzetter (1886,1889), boekdrukker (1891,1921), overl. Enschede 28.03.1929, tr. Hengelo 09.07.1886

[9] Alida ten Dam, geb. Hengelo 17.11.1863, overl. Hengelo 05.12.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Gezina Wagter, geb. Hengelo 30.05.1887, overl. Hengelo 12.06.1917.

2.                   Harm Wagter, geb. Hengelo 23.03.1889; volgt [4].

3.                   Hendrikje Wagter, geb. Hengelo 18.02.1891, overl. Enschede 21.10.1959, tr. Hengelo 10.05.1919 Evert Jan Berend Uunk, geb. Enschede 13.04.1891, bouwkundig opzichter (1919), lederwarenfabrikant (1947), overl. Enschede 14.09.1947, z.v. Hendrik Uunk, spoorbeambte (1891), controlebeambte (1919), en Antonia Alberdina Goldenbelt.

4.                   Willem Wagter, geb. Hengelo xx.04.1893 (no.103), overl. Hengelo 03.11.1893.

5.                   Willem Wagter, geb. Hengelo ca. 1894, ketelmaker, tr. Zaandam 06.10.1921 Trijntje Joop, geb. Zaandam 19.01.1895, d.v. Cornelis Joop, arbeider (1895), houtwerker (1921), en Elisabeth Onrust.

6.                   Elisabeth Wagter, geb. Hengelo ca. 1901, confectienaaister (1929), tr. Hengelo 18.07.1929 Peter Allebertus Wichard, geb. Hengelo xx.11.1904|a|, magazijnmeester, overl. Hengelo 06.10.1944, z.v. Peter Allebertus Wichard (ca.1869-1938), machinist, en Berendina Speek.

7.                   Dirkje Wagter, geb. Hengelo ca. 1902, tr. Hillegom 22.09.1926 Jarig Pors, geb. Hillegom 20.03.1896, telegrafist, z.v. Willem Pors, arbeider, en Doutje Kooij.

 

Noten: |a| Tubantia 12.11.1904.

 

[10] Cornelis van Brussel, geb. Medemblik 02.08.1865, metselaar (1889), werkman (1916), vermist (1920)|a|, metselaar wonende te Amsterdam (1922), tr. Amsterdam 13.06.1889

[11] Geertje Zwaagdijk, geb. Wognum 02.08.1861, overl. Amsterdam 09.01.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth van Brussel, geb. Amsterdam 23.09.1889; volgt [5].

2.                   Dirk Jan van Brussel, geb. Amsterdam 16.05.1891 (reg.6 fol.53), schilder, tr. Herwen en Aerdt 03.06.1922 Theodora Jacoba Diks, geb. Spijk (Herwen en Aerdt) 30.01.1901, d.v. Hendrikus Johannes Diks, arbeider (1901), metselaar (1922), en Margaretha Stephina Jansen.

3.                   Hendrik Beschier van Brussel, geb. Amsterdam 24.11.1896 (akte), trambeambte (1920), machinist (1922), overl. na 1955, begr. Deventer (Bpl. Raalterweg) 19.09.1955, tr. Lochem 03.09.1920 Hendrika Gerritdina Sleumer, geb. Lochem 21.10.1895, overl. Deventer 15.09.1955, d.v. Jan Willem Sleumer, (fabrieks)arbeider, en Gerritjen Krukerink.

 

Noten: |a| ‘wiens woon- en verblijfplaats onbekend zijn, zoodat deze moet geacht worden in de onmogelijkheid te zijn, zijn wil te verklaren ten opzichte van dit huwelijk’ {van zoon Hendrik Beschier} (huw.akte Lochem 1920 no.37).

 

[12] Otte Theodorus Boekhold, geb. Oldenzaal 07.01.1837, timmerman, overl. Enschede 26.01.1890, tr. Enschede 21.04.1865

[13] Johanna van Lochem, geb. Stad Almelo 02.07.1838, naaister (1865), overl. Enschede 20.03.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Boekhold, geb. Enschede 10.08.1865, fabriekarbeider, overl. Enschede 27.05.1940, tr. 1e Enschede 20.02.1891 Christina Johanna Bloemen, geb. Goor 20.12.1866, overl. Enschede 24.12.1895, d.v. Jan Bloemen, fabriekarbeider, en Geziena Garridina Kolvoort; tr. 2e Enschede 03.09.1896 Johanna Hendrika Leppink, geb. Haaksbergen ca. 1865, overl. Enschede 26.03.1942, d.v. Hendrikus Leppink, landbouwer, en Gerridina van Lochem.
     JHL tr. 1e Lonneker 29.11.1889 Christiaan Hofmeijer, geb. Markelo 25.10.1861 (no.102), fabriekarbeider, overl. Enschede 28.03.1891, z.v. Jan Hendrik Hofmeijer en Gerridina Kranenberg.

2.                   Albert Gerrit Boekhold, geb. Enschede 28.09.1867, timmerman, overl. Enschede 03.08.1947, tr. Enschede 29.06.1901 Gerridina Leppink, geb. Haaksbergen 18.04.1876 (akte), overl. Enschede 07.08.1960, d.v. Hendrikus Leppink, arbeider, en Gerridina van Lochem.

3.                   Hein Boekhold, geb. Enschede 29.06.1870, fabriekarbeider, overl. Enschede 27.03.1947, begr. Enschede (Oosterbpl.)|a|, tr. Enschede 14.08.1897 Gesina Smoes, Gezina, geb. Vriezenveen 12.09.1873, overl. 06.02.1971, begr. Enschede (Oosterbpl.), d.v. Johannes Smoes, turfschipper, en Frederika Berkhof.

4.                   Johanna Geertruida Boekhold, geb. Enschede 06.08.1874, fabriekarbeidster (1906), overl. Enschede 13.03.1949, begr. Enschede (Oosterbpl.), tr. Enschede 24.11.1906 Jan Hassink, geb. Enschede 12.10.1872, boekbinder (1906), boekdrukker (1933), overl. Enschede 03.01.1933, begr. Enschede (Oosterbpl.), z.v. Antonij Hassink, fabriekarbeider, en Arnolda Wissink.

5.                   Otte Theodorus Boekhold, geb. Enschede 17.03.1878, overl. Enschede 04.07.1885.

6.                   Johan Hendrik Boekhold, geb. Enschede 20.03.1883; volgt [6].

 

Noten: |a| Boekholt (grafzerk).

 

[14] Cornelis Schat, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 06.12.1854, werkman (1875,1910), arbeider (1918,1921), woont in Bismarck|b| (1901,1910), in Heerlerheide (1918), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 03.06.1921|d|; tr. 2e tussen 1891 en 1902 Yke Krottje, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 05.12.1872, overl. Brunssum 12.01.1946, d.v. Gerrit Krottje, werkman, en Eelkje Santhuizen; tr. 1e Het Bildt 11.11.1875|a|

[15] Trijntje la Rooij, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 09.11.1849, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 21.02.1891.

Uit het huwelijk Schat-la Rooij:

1.                   Rinske Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) xx.12.1875, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 14.03.1876.

2.                   Marten Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 01.01.1877, werkman, woont in Erle-Buer (1909), overl. Leeuwarden 06.09.1963, tr. Het Bildt 28.11.1901 Jantje de Jong, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 01.08.1876, overl. Het Bildt 19.01.1954, d.v. Klaas Pieters de Jong, werkman, en Willemke Gerrits Bontekoe.

3.                   Klaas Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 09.04.1878.

4.                   Hinke Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 24.12.1879, tr. 1e Het Bildt 28.11.1901 Berend Tjepkema, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 01.09.1877, werkman, overl. voor 1918, z.v. Jacob Tjepkema en Maaike Krottje; tr. 2e Leeuwarderadeel 09.11.1918 Jacob Krikke, geb. Beets (Opsterland) 22.02.1891, metaalslijper, z.v. Anne Krikke, koopman, en Aaltje de Vries.
     JK tr. 1e Leeuwarden 08.04.1911 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 24.01.1918, ingeschr Leeuwarden 27.07.1918) Maaike Smidt, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 14.08.1893, d.v. Klaas Smidt en Grietje Bijlsma.
     MS tr. 2e Groningen 14.10.1926 Roelf Schuster, geb. Winschoten 18.10.1896, koopman, z.v. Harm Peters Schuster, arbeider, en Hindriktje Bodde.

5.                   Harmken Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 27.01.1883; volgt [7].

6.                   Tjitske Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 15.03.1886, dienstmeid (1910), tr. Het Bildt 19.05.1910 Lieuwe de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 19.08.1884, werkman, z.v. Jan de Jong, werkman, en Sijke de Boer.

7.                   Neeltje Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 12.04.1888, dienstmeid (1908), overl. na 1966, tr. Menaldumadeel 14.05.1908 Doekle Terpstra, geb. Welsrijp (Hennaarderadeel) 25.03.1886, werkman, overl. Leeuwarden 27.02.1966, z.v. Harke Terpstra, koemelker, en Trijntje Terpstra.

8.                   Sijtske Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 16.08.1890.

Uit het huwelijk Schat-Krottje:

9.                   Dorothea Schat, geb. Bismarck 24.07.1902, tr. 1e Heerlen 30.03.1922 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Maastricht 16.02.1939, ingeschr. Heerlen 26.06.1939) Theodorus Berendsen, geb. Wehl 08.02.1899, mijnwerker, overl. Heerlen 27.07.1965, z.v. Hendrikus Berendsen, grondwerker, en Johanna Christina Teunissen; tr. 2e Heerlen 09.05.1940 Willem Postma, geb. Wymbritseradeel 07.07.1910, houwer, z.v. Eelke Postma, landbouwer, en Grietje Stienstra.

10.               Kornelius Schat, geb. Gelsenkirchen ca. 1905, overl. Heerlen 31.03.1917.

11.               Willy Schat, geb. Bismarck 03.06.1909|e|, overl. Brunssum 09.05.1980, begr. Brunssum.

 

Noten: |a| de bruid en haar vader tekenen met Larooi (huw.akte Het Bildt 1875 no.71); |b| nu Stadtteil van Gelsenkirchen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| nu Stadtteil van Gelsenkirchen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| wedr Yffje Korttje (overl.akte Leeuwarderadeel 1921 no.59); |e| geb. 04.07.1909 (transcriptie grafzerk bij graftombe.nl).

 

[16] Harm Wagter, geb. Steenwijk 06.06.1831, arbeider (1855,1863), looiersknecht (1867), leerlooiersknecht (1882), leerlooier (1886,1891), overl. na 1896, z.v. Hendrik Wagter en Dirkje van Dijk (zie Bijlage A); tr. Steenwijk 10.11.1855

[17] Hendrikje Jans Wisman, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 11.03.1828, dienstbode (1855), overl. Steenwijk 10.08.1896, d.v. Jan Hates Wisman, koopman, en Jantje Klazes Weerman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirkje Wagter, geb. Steenwijk 10.01.1857, tr. Steenwijk 24.03.1882 Cornelis Jacobus Post, geb. Amsterdam ca. 1863, behanger, z.v. Jan Willem Post, portier, en Willemina Johanna van Leijen.
     CJP tr. 1900 Heintje Wagter (1869-), jongere zuster van Dirkje.

2.                   Jan Wagter, geb. Steenwijk 06.04.1859; volgt [8].

3.                   Hendrik Wagter, geb. Steenwijk 06.06.1863, ketelmaker, overl. Enschede 04.10.1952, tr. Vriezenveen 28.02.1891 Clazina Meulenbeld, geb. Vriezenveen 19.04.1862, overl. Hengelo 05.02.1938, d.v. Hendrik Meulenbeld, wever (1862), landbouwer (1891), en Josina Webbink.

4.                   Jantje Wagter, geb. Steenwijk 23.01.1867, overl. Hilversum 01.12.1934, tr. Steenwijk 16.02.1895 Gerrit Jan ten Dam, geb. Kampen 1865 (no.458), behanger, overl. Hilversum 12.01.1942, z.v. Barend Jan ten Dam en Aaltje Lindeboom.
     GJtD tr. 1e Kampen 12.07.1888 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 21.03.1894, ingeschr. Kampen 11.07.1894) Roelofina Wiebeld, geb. Zwollerkerspel 28.07.1869, overl. Zwolle 18.05.1953, d.v. Karel Wiebeld, spoorwegwachter (1869), werkman (1888), en Jannegje Mesman.
     RW tr. 2e Kampen 26.03.1895 Wiger de Groot, geb. Kampen 1857 (no.292), pakhuisknecht (1888), meesterknecht (1895), overl. Kampen 12.12.1925, z.v. Harm de Groot, commissionair, en Hendrikje van der Wal.
     WdG tr. 1e IJsselmuiden 17.05.1888 Dirkje Stuurop, geb. Kampen 1864 (no.270), overl. IJsselmuiden 24.03.1889, d.v. Hendrik Stuurop en Hendrikje Kamp.

5.                   Heintje Wagter, geb. Steenwijk 25.08.1869, tr. Amsterdam 04.10.1900 Cornelis Jacobus Post, z.v. Jan Willem Post en Willemina Johanna van Leijen.
     CJP tr. 1e 1882 Dirkje Wagter (1857-), oudere zuster van Heintje.

 

[18] Willem ten Dam, geb. Stad Almelo 02.09.1830, metselaar, overl. Hengelo 01.03.1892, z.v. Gerrit Everwijn ten Dam, schoenmaker, en Elisabeth Esendam; tr. Hengelo 20.04.1860

[19] Hendrika Gezina ten Cate, geb. Hengelo 14.09.1834, naaister (1860), overl. (‘in een vijver van den heer Ekker|b| levenloos gevonden’) Hengelo 16.04.1886|a|, d.v. Arend ten Cate, wever, en Aaltjen Wiecherink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit ten Dam, geb. Hengelo xx.02.1861 (no.13), overl. Hengelo 24.12.1861.

2.                   Alida ten Dam, geb. Hengelo xx.10.1862 (no.115), overl. Hengelo 20.11.1862.

3.                   Alida ten Dam, geb. Hengelo 17.11.1863; volgt [9].

4.                   Gerrit ten Dam, geb. Hengelo 1866 (no.51), metselaar, overl. Hengelo 21.03.1949, tr. Hengelo 27.04.1893 Gezina Reekers, geb. Hengelo 1866 (no.55), overl. Hengelo 06.11.1955, d.v. Herman Reekers, fabriekarbeider, en Gezina Wassink.

5.                   Elizabeth ten Dam, geb. Hengelo 1868 (no.177), overl. Losser 26.02.1944, tr. Hengelo 06.07.1893 Jan Kleerebezem, geb. Broek in Waterland 13.11.1865, arbeider (1865), aannemer (1893), overl. Enschede 17.12.1938, z.v. Jan Kleerebezem en Grietje van Vuure.

6.                   levenloze zoon, Hengelo 06.02.1871.

7.                   Arend ten Dam, geb. Hengelo 1871 (no.15), timmerman, overl. Hengelo 08.02.1918, tr. Hengelo 24.02.1900 Hendrika Nijhoff, geb. Wierden 1876 (no.12), overl. Deventer 26.06.1960, d.v. Kobus Nijhoff, veehandelaar, en Zwaantje Holshorst.
     HN tr. 2e Wierden 20.05.1920 Arie Nicolaas Kool, geb. Wilnis 16.06.1869, landbouwer (1920), kaasventer (1943), overl. Amelo 05.03.1943|d|, z.v. Abraham Kool en Grietje van Wijngaarden.
     ANK tr. 1e Moerkapelle 05.04.1893 Johanna Cornelia den Hertog, geb. Zevenhuizen 20.01.1869, overl. Almelo 19.03.1916, d.v. Arie den Hertog en Cornelia Molenaar.

8.                   Hendrik ten Dam, geb. Hengelo xx.07.1874 (no.121), overl. Hengelo 17.11.1874.

9.                   Hendrika ten Dam, geb. Hengelo 1876 (no.112), overl. Hengelo 26.08.1955|c|, tr. Stad Almelo 31.10.1901 Gerrit Jan Hagedoorn, geb. Ootmarsum 05.03.1870, kantoorbediende, z.v. Hendrik Hermannus Hagedoorn, brievengaarder (1870), kantoorbediende (1901), en Hendrika Florijn.

 

Noten: |a| overl.akte Hengelo 1886 no.93; |b| w.s. vader Hendrik Jan Ekker (1830-1896), firmant van C.T. Stork, of zoon Evert Ekker (1857-1944); |c| (nog) niet beschikbaar op zoekakten.nl; |d| ook overl.akte Wierden 1943 no.26.

 

[20] Hendrik Beschier van Brussel, geb. Medemblik 25.06.1833, schoenmakersknecht (1857), schoenmaker (1861,1879), overl. Medemblik 14.01.1879, z.v. Beschier van Brussel, schoenmakersknecht (1833), schoenmaker (1857), en Geertruij Kolkman; tr. Medemblik 07.06.1857

[21] Elisabeth Riesebos, geb. Medemblik 03.02.1825, overl. Medemblik 18.06.1883, d.v. Cornelis Riesebos, scheepstimmerman (1825), scheepstimmermansknecht (1857), en Grietje Siebes de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.                   Beschier van Brussel, geb. Medemblik 27.01.1859, schoenmaker, overl. Hoorn 26.02.1944, tr. Medemblik 13.05.1883 Trijntje Sterk, geb. Medemblik 20.05.1857 (no.50), overl. Den Helder 15.02.1932, d.v. Luit Sterk en Justina Gimpel.

2.                   Hendrik Jan van Brussel, geb. Medemblik 14.08.1860 (no.35), overl. Medemblik 11.11.1861.

3.                   Margaretha Geertruida van Brussel, geb. Medemblik 26.04.1862 (no.19), overl. Medemblik 06.05.1862.

4.                   Margaretha Geertruida van Brussel, geb. Medemblik 24.11.1863 (no.57), dienstbode (1888), tr. Amsterdam 17.05.1888 Hendrik Oudheusden, geb. Abbekerk 16.03.1864 (akte), timmerman, z.v. Klaas Oudheusden en Pietertje Meijer.

5.                   Cornelis van Brussel, geb. Medemblik 02.08.1865; volgt [10].

6.                   Abraham van Brussel, geb. Medemblik 15.05.1868 (no.31), schoenmaker, tr. Amsterdam 22.05.1895 Geertruida Cluwen, geb. Hellevoetsluis 06.08.1863, d.v. Abraham Cluwen en Geertje van Brussel.

 

[22] Dirk Zwaagdijk, geb. Wognum 10.02.1836, arbeider, overl. Wognum 04.01.1882, z.v. Meindert Zwaagdijk, arbeider, en Dieuwertje Raven; tr. Wognum 13.05.1860

[23] Treintje Kos, geb. Hoogwoud 26.08.1835, dienstmeid (1860), overl. Wognum 22.11.1909|a|, d.v. Jan Kos en Aafje de Vries.

Uit dit huwelijk (moeder Trijntje):

1.                   Geertje Zwaagdijk, geb. Wognum 02.08.1861; volgt [11].

2.                   Aafje Zwaagdijk, geb. Wognum 12.02.1863 (no.7), overl. Zwaag 15.07.1940.

3.                   Meindert Zwaagdijk, geb. Wognum 17.09.1864 (no.37), overl. Wognum 24.10.1865.

4.                   Jannetje Zwaagdijk, Jantje, geb. Wognum 05.12.1866 (no.66), overl. Wognum 18.06.1871.

5.                   Aaltje Zwaagdijk 17.11.1869 (no.55), overl. Zaandam 04.05.1926, tr. Wognum 29.04.1897 Jacob Burger, geb. Opperdoes 17.07.1871 (no.12), arbeider, overl. Zaandam 20.03.1943, z.v. Jan Burger en Catharina Hendrika Emmaus.

6.                   Jantje Zwaagdijk, geb. Wognum 05.03.1876 (akte), overl. Hoorn 10.07.1948, tr. Opperdoes 06.05.1898 Jan Bos, geb. Opperdoes 19.07.1873 (no.15), arbeider, overl. Hoorn 05.12.1932, z.v. Gerrit Bos, landbouwer, en Wilhelmina Kramer.

 

Noten: |a| Trijntje (overl.akte Wognum 1909 no.24).

 

[24] Albertus Bookhold, geb. Oldenzaal ca. 1806, timmerman, overl. Oldenzaal 29.06.1868, z.v. Otto Bookhold (1765-)|e||f|, timmerman, en Geertruid Fikkert; tr. Gildehaus (Hannover)|b| 31.05.1836|a|

[25] Anna Geziena Bonte, ook Johanna, geb. Bentheim (Hannover)|c| ca. 1809, dienstmaagd (1836), overl. Oldenzaal 18.05.1849, d.v. Herm Bonte, metselaar, en Janna Wieking.

Uit dit huwelijk:

1.                   Otte Theodorus Boekhold, geb. Oldenzaal 07.01.1837|d|; volgt [12].

2.                   Johanna Hendrika Bookhold, geb. Oldenzaal 03.10.1838, overl. voor 1907, tr. Helmond 13.08.1866 François David Johan Hofmeijer, geb. Helmond 03.01.1837, koopman, overl. Dordrecht 24.04.1907|g|, z.v. David Johan Hofmeijer en Cornelia Magdalena Antonia Voogd.

3.                   Hendrika Bookhold, geb. Oldenzaal 18.01.1849 (no.7), overl. Oldenzaal 04.06.1850.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Oldenzaal 01.07.1836 no.16); |b| nu een Ortsteil van Bad Bentheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c| nu Bad Bentheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |d| vader Boekhold (geb.akte Oldenzaal 1837 no.1); |e| Otte Boekholt, van Bentheim 26.04.1801 (Burgerboek Stad Oldenzaal); |f| Bookholt (Registre Civique 1811 no.6908); |g| e.v. Johanna Boekholt, ook overl.akte Utrecht 1907 no.812.

 

[26] Jan van Lochem, geb. Almelo ca. 1807, weverskammenmaker (1830,1838), rietmaker (1831,1865), overl. Enschede 06.01.1865|b|, z.v. Jan van Lochem en Jenneken Boom, spinster, tr. Stad Almelo 09.12.1830

[27] Anna Krabshuis, geb. Almelo 01.05.1799, ged. Almelo 05.05.1799, dienstmeid (1830), overl. Stad Almelo 28.09.1852|a|, d.v. Hendrik Krabshuis (ca.1753-1816), wever, en Aaltjen van den Steenhagen (ca.1767-1845).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van Lochem, geb. Stad Almelo 28.04.1831, overl. Stad Almelo 04.05.1831.

2.                   Hendrik van Lochem, geb. Stad Almelo 30.11.1832, overl. Stad Almelo 20.04.1853.

3.                   levenloze zoon, Stad Almelo 26.11.1836.

4.                   Johanna van Lochem, geb. Stad Almelo 02.07.1838; volgt [13].

 

Noten: |a| moeder van den Kesseler (overl.akte Stad Almelo 1852 no.64); |b| van Logchem, e.v. Johanna Krabbenhuis (overl.akte Enschede 1865 no.5).

 

[28] Marten Reinders Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 31.12.1826, werkman, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 11.04.1887, z.v. Reinder Pieters Schat, timmerknecht, en Sijtske Martens Grond; tr. Het Bildt 05.06.1851

[29] Renske Cornelis Dobma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 04.10.1821, dienstbode (1851), werkvrouw (1859), overl. (kraambed) Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 19.09.1859|d|, d.v. Cornelis Doekes Dobma, werkman, en Janke Wijbes Hogerhuis.

Uit dit huwelijk (moeder Hendrikje):

1.                   Reinder Schat, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 17.04.1852, overl. Sint Jacobiparichie (Het Bildt) 06.09.1863.

2.                   Cornelis Schat, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 06.12.1854; volgt [14].

3.                   Sijtske Schat, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 09.01.1858|b|, overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 17.06.1860|c|.

4.                   levenloos kind, Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 19.09.1859.

 

Noten: |b| moeder Renske; |c| moeder Hendrikje; |d| Hendrikje.

 

[30] Klaas Hettes la Rooi, geb. Beetgum ca. 1815, arbeider (1840), werkman (1842), arbeider (1849,1866), werkman (1869), wegwerker (1870,1884), overl. Beetgum (Menaldumadeel) 29.10.1884, z.v. Hette Jentjes la Rooi en Neeltje Jans; tr. Menaldumadeel 20.05.1840

[31] Harmenke Dirks Dekkenga, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 02.10.1814, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 23.03.1869|f|, d.v. Dirk Teunis Dekkenga en Tjitske Everts Wagenaar.

Uit dit huwelijk (vader veelal Larooi, moeder veelal Harmke Dekkinga):

1.                   Hette la Rooi, geb. Marssum (Menaldumadeel) 31.10.1840|d|, arbeider, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 27.01.1914, tr. Menaldumadeel 14.05.1870 Tetje Johannes de Vries, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 16.02.1840, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 24.06.1913, d.v. Johannes Gerrits de Vries, arbeider, en Aaltje Meinderts Dijkstra.

2.                   Dirk Larooi, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 02.01.1842, arbeider, werkman, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 23.11.1898, tr. 1e Menaldumadeel 16.05.1866 Jantje Klazes de Vries, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 07.01.1840, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 29.03.1882, d.v. Klaas Sjoerds de Vries en Joukje Willems de Jong; tr. 2e Menaldumadeel 02.07.1885 Hendrikje Tanja, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 06.02.1861, dienstmeid (1885), overl. Leeuwarden 19.11.1930|b|, d.v. Johannes Jacobs Tanja, arbeider, en Wijke Klazes Hiemstra.

3.                   Tjitske Larooi, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 21.10.1844, dienstmeid (1870), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 03.01.1881, tr. Het Bildt 19.05.1870 Anne Luxen, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 09.04.1846, boerenknecht (1870), werkman (1882,1892), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 04.01.1924, z.v. Eeltje Annes Luxen, gardenier, en Tjitske Wenselaar.
     AL tr. 2e Het Bildt 17.08.1882 Neeltje Ottema, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 08.08.1858, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 08.03.1885, d.v. Anne Ottema, werkman, en Geertje Molenaar; tr. 3e Het Bildt 21.04.1892 Saapke de Jong, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 28.02.1845, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 24.12.1910, d.v. Klaas Klazes de Jong, winkelier, en Sijbetje Luksen.
     SdJ tr. 1e Het Bildt 14.11.1867 Dirk Gorter, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 10.12.1836, werkman, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 01.06.1886, z.v. Hendrik Tabes Gorter, werkman, en Trijntje Aukes Klein.

4.                   Neeltje Larooi, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 11.01.1847|e|, dienstmeid (1872), overl. Leeuwarden 15.08.1900, tr. Het Bildt 28.11.1872 Klaas Stroosma, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 25.12.1836, werkman, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 14.03.1893, z.v. Jacob Pieters Stroosma, werkman, en Froukje Klazes Hoekstra; tr. 2e Het Bildt 18.10.1894 Jacob Boersma, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) ca. 1858, kramer, overl. na 1900, z.v. Pieter Boersma en Neeltje Dokter.
     JB tr. 1e Trijntje de Bildt.

5.                   Trijntje la Rooij, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 09.11.1849|c|; volgt [15].

6.                   Ankje Larooi, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 16.08.1852, arbeidster, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 08.04.1881.

7.                   Evert Larooij, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 17.05.1855, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 14.02.1856.

8.                   Evert Larooi, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 27.07.1857, arbeider (1887), koopman (1909), overl. Leeuwarden 10.05.1909, tr. Menaldumadeel 25.08.1887 Grietje Hoekstra, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 07.10.1862, overl. Franeker 22.04.1947|a|, d.v. Reinder Hoekstra, arbeider, en Aaltje Braaksma.

9.                   Antje Larooi, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 21.03.1859, dienstmeid (1884), overl. Barradeel 20.01.1945, tr. Menaldumadeel 22.05.1884 Klaas de Haan, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 15.03.1857, arbeider, overl. Minnertsga (Barradeel) 29.11.1925, z.v. Jan Andries de Haan, arbeider, en Sijtske Klazes Bijlsma.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarden 1947 no.197; |b| ook overl.akte Menaldumadeel 1930 no.108; |c| vader la Rooij, moeder Dekkinga (geb.akte Menaldumadeel) 1849 no.125; |d| moeder Harmenke Dekkenga; |e| moeder Dekkenga; |f| Harmke Dekkinga.

 


Bijlage A

 

[32] Hendrik Wagter, geb. Steenwijk ca. 1794/1795, looiersknecht (1830), (leer)looier (1831,1836), looiersknecht (1839,1843), arbeider (1851,1857), overl. Steenwijk 11.09.1861, z.v. Harm Wagter, koopman, en Egbertje Meesters; tr. Steenwijk 11.06.1830|b|

[33] Dirkje van Dijk, geb. Steenwijk ca. 1804, arbeidster (1830), overl. Steenwijk 10.01.1891, d.v. Dirk van Dijk en Jantien Volkers.

Voorkind:

1.                   Egbertien van Dijk, later Wagter, geb. Steenwijk 03.11.1828|a|, overl. Steenwijk 15.07.1906, tr. Steenwijk 03.05.1851 Adolf Zoegard, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 23.06.1825, schippersknecht, overl. Steenwijk 16.05.1916, z.v. Gerradina Adolfs Zoegard.

Uit dit huwelijk:

2.                   Harm Wagter, geb. Steenwijk 06.06.1831; volgt [16].

3.                   Jantje Wagter, geb. Steenwijk 21.04.1834, overl. Steenwijk 20.02.1896, tr. Steenwijk 20.05.1864 Lute Fluks, geb. Steenwijk 12.02.1833, schippersknecht, overl. Steenwijk 30.10.1920, z.v. Hendrik Luten Fluks, schipper, en Hillegien Gerrits Zwak.

4.                   Wolter Wagter, geb. Steenwijk 03.03.1836, arbeider, overl. Meppel 29.07.1912, tr. 1e Steenwijk 04.12.1857 Gezina van Daalen, ook van Dalen, geb. Steenwijk 03.07.1834, naaister (1857), overl. Steenwijk 02.07.1884, d.v. Hendrik Hendriks van Daalen, arbeider, en Maria Kok; tr. 2e Steenwijk 16.04.1887 Annetje Schipper, geb. Horst (Ermelo) 22.06.1847, dienstmeid (1871), overl. voor 1912, d.v. Cornelis Schipper, daghuurder, en Berendje de Vries.
     AS tr. 1e Putten 17.08.1871 Teunis van den Brink, geb. Kallenbroek (Barneveld) 08.07.1834, molenaarsknecht, overl. voor 1887, z.v. Gijsbert van den Brink, molenaar, en Maria Hendriks.
     TvdB tr. 1e Putten 05.10.1861 Evertje Kaspersen, geb. Putten 19.04.1839, overl. voor 1871, d.v. Kasper Kaspersen, kleermaker, en Egberta van Nijendaal.

5.                   Arp Wagter, geb. Steenwijk 09.12.1839, arbeider, overl. Steenwijk 31.03.1874, tr. Steenwijk 24.07.1863 Grietje van Dijk, geb. Steenwijk 24.10.1837, overl. Steenwijk 14.09.1884, d.v. Arend van Dijk, koopman, en Geesje Alberts Oostenbrink.
     GvD tr. 2e Steenwijk 24.04.1880 David de Wit, geb. Steenwijk 12.01.1824, landbouwer (1847), koopman (1880,1888), overl. Steenwijk 11.06.1888, z.v. Wicher de Wit, landbouwer, en Elizabeth Battrij.
     DdW tr. 1e Steenwijk 22.05.1847 Beertje van Dalen, geb. Steenwijk 27.09.1824, overl. Steenwijk 24.08.1863, d.v. Roelof van Dalen, landbouwer, en Janna Elsen.

6.                   Arend Wagter, geb. Steenwijk 23.12.1843.

 

Noten: |a| aangifte door Lutien Steffens, oud 54 jaar, ‘ad interim vroedvrouw’, tweede getuige is Hendrik Wagter, 33 jaar, looier, die ‘verklaart de vader te zijn’ (geb.akte Steenwijk 1828 no.23) {geen kanttekening over latere formele erkenning}; |b| geen vermelding van een eerder kind, laat staan wettiging ervan (huw.akte Steenwijk 1830 no.17).

 


Legenda

– Hengelo = Hengelo (O)


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren