Theodorus Josephus Weijers (1893-1979)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Theodorus Josephus Weijers, geb. Brummen 02.03.1893, onderwijzer (1918), ingenieur elektrotechniek Delft 1924|a|, onderwijsopdracht elektronica Eindhoven (01.09.1960-31.08.1962), wetensch. hoofdambt. A THE (1960,1971), overl. Tilburg 24.12.1979, begr. Eindhoven (Roostenhof) 29.12.1979, tr. 1e Delft 18.09.1925 Anna Maria Dominica Aengenent, geb. Delft 06.06.1901, overl. Eindhoven 21.03.1964, begr. Eindhoven (Roostenhof), d.v. Joseph Andreas Johannes Aengenent (1875-1949) en Maria Adriana Bexterman (1875-1909); tr. 2e na 1964 Antonia Maria Wilhelmina Lohman, Ton, geb. Bloemendaal 05.08.1901, overl. 19.07.1992, begr. Eindhoven (Roostenhof), d.v. Hendrikus Antonius Josephus Lohman en Cornelia Christina Kouwenhoven.
     “Aan ir. Th.J. Weijers, wetenschappelijk hoofdambtenaar A aan de TH te Eindhoven, is opdracht verleend, om gedurende het tijdvak van 1 september 1960 tot en met 31 augustus 1962 in de afdeling der elektrotechniek aan deze hogeschool onderwijs te geven in de elektronica.”|b|
 
Noten: |a| Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 01.07.1924; |b| Het Vaderland 30.09.1960.
 
[2] Johannes Antonius Theodorus Weijers, geb. Didam 16.12.1866, hoofd eener school te Brummen (1893,1929), overl. Nijmegen 29.04.1948, tr. Voorst 12.05.1892
[3] Anna Aleida Coers, geb. Wilp (Voorst) 12.05.1866, overl. Nijmegen 24.08.1937.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Theodorus Josephus Weijers, geb. Brummen 02.03.1893; volgt [1].

 

[4] Theodorus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 21.04.1829, hoofdonderwijzer (1862,1875), schoolhoofd (1881), hoofd der openbare lagere school (1884), overl. Didam 02.02.1884, tr. Nijmegen 15.05.1862

[5] Carolina Frederika de Roos, geb. Zeddam (Bergh) 08.10.1834, overl. Zeddam (Bergh) 21.07.1896.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Johannes Antonius Theodorus Weijers, geb. Didam 16.12.1866; volgt [2].

 

[6] Wilhelmus Coers, geb. Apeldoorn 14.03.1828, landman (apr1855), klompenmaker (nov1855), landbouwer (1856), klompenmaker (1858,1864), landbouwer (1866,1898), overl. Deventer 08.02.1898||e||f|, tr. Apeldoorn 26.04.1855

[7] Aaltje Mossink, geb. Epe 03.02.1825, dienstmeid (1855), landbouwster (1885,1890), overl. Wilp (Voorst) 15.01.1896.

Uit dit huwelijk (vader ook Koers):

1.                   Berendina Koers, geb. Apeldoorn 04.11.1855, dienstbode (1883), overl. Twello (Voorst) 11.06.1889, tr. Voorst 26.05.1883 Hendrikus Rothengatter, geb. Twello (Voorst) 21.01.1854, timmerman, overl. Voorst 14.12.1938, z.v. Jacob Rothengatter, bakker, en Aleida Wijtten.
     HR tr. 2e Voorst 16.05.1891 Harmina Meijer, geb. Blesdijke (Weststellingwerf) 03.05.1864, dienstbode (1891), overl. Voorst 22.02.1949, d.v. Joseph Enochs Meijer, daghuurder, en Jantjen Walthes/Wolters Dijkstra, daghuurster.

2.                   Arnoldus Koers, geb. Apeldoorn 31.12.1856, klompenmaker, overl. Apeldoorn 23.02.1936, tr. Apeldoorn 04.01.1890 Grada Krosse, geb. Apeldoorn 03.05.1866, overl. Apeldoorn 14.04.1938, d.v. Wilhelmus Krosse, landbouwer, en Maria Keizer.

3.                   Alberdina Coers, geb. Apeldoorn 18.05.1858, overl. Arnhem 18.03.1938, tr. Arnhem 30.05.1894 Gerardus Everhardus van Eimeren, geb. Arnhem 14.03.1841, schoenmaker (1868), hoofdbesteller (1894), overl. Arnhem 01.01.1914, z.v. Rijndert van Eimeren, schoenmaker, en Geertruida Johanna Wouters.
     GEvE tr. 1e Arnhem 04.11.1868 Petronella Alberta Mulder, geb. Terwolde (Voorst) 27.03.1843, dienstmeid (1868), overl. Arnhem 19.11.1893, d.v. Johannes Rudolphus Mulder, daghuurder (1843), landbouwer (1868), en Maria Jacoba Simons.

4.                   Lambertus Koers, geb. Apeldoorn 02.02.1860, klompenmaker, overl. Voorst 11.01.1948, tr. Voorst 01.08.1885 Tonia Wolbrink, geb. Voorst 29.10.1857, dienstbode (1885), overl. Voorst 29.11.1944, d.v. Rijkeld Jan Wolbrink, daghuurder, en Maria Dorenmolen.

5.                   Anna Maria Coers, geb. Apeldoorn 19.03.1861, overl. Haarlem 17.04.1935, tr. Voorst 27.11.1890 Rudolf Derksen, geb. Arnhem 28.04.1864, telegrafist, overl. Haarlem 05.09.1937, z.v. Albertus Petrus Derksen, spoorwegbeambte, en Cornelia Scherf.

6.                   Martinus Coers, geb. Apeldoorn 09.05.1862, klompenmaker, overl. Apeldoorn 19.04.1942, tr. Wageningen 17.06.1887 Maria Margaretha Wentholt, geb. Wageningen 01.01.1866, overl. Apeldoorn 23.03.1924, d.v. Everhardus Bernardus Hendrikus Wentholt, smidsknecht (1866), smid (1887), en Elisabeth Scheerder.

7.                   Wilhelmina Coers, geb. Apeldoorn 14.01.1864, overl. Oudenbosch 10.01.1942|d|.

8.                   Anna Aleida Coers, geb. Wilp (Voorst) 12.05.1866; volgt [3].

9.                   Johannes Coers, geb. Wilp (Voorst) 07.04.1867, arbeider, overl. Duisburg 02.08.1941|b||c||, tr. Renkum 27.01.1894 Willemina Heufkens, geb. Driel (Heteren) 18.08.1868, dienstbode (1894), overl. voor 1941, d.v. Hendrik Heufkens, kuiper (1868), arbeider (1894), en Johanna Arntz.

10.               Wilhelmus Coers, geb. Wilp (Voorst) 01.03.1869|a|, klompenmaker, overl. Apeldoorn 11.04.1942, tr. Apeldoorn 27.10.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 26.11.1914, ingeschr. Apeldoorn 24.12.1914) Anna Aleida Maria van der Linde, geb. Apeldoorn 05.03.1874, dienstbode (1894), overl. Eindhoven 04.11.1963, d.v. Hendrikus van der Linde, dagloner, en Johanna Aleida Maria Roeloffzen.

 

Noten: |a| moeder Mossenk; |b| ‘Der Invalide Johannes Coers’, ‘Todesursache: Herzmuskelschwäche, Herzmuskelentartung, Oedeme, Ascites, Ulsere/Ulsera cruris (=Ulcus cruris), Lungenoedem’ (Sterbeurkunden Duisburg 16.10.1945 en 26.11.1945, collectie Duitse overlijdenskaten CBG); |c| niet vermeld in Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |d| overl.akte Oudenbosch 1942 no.4 (niet beschikbaar bij Family Search, jun’21); |e| overledene Koers; |f| ook overl.akte Voorst 1898 no.31.

 

[8] Wilhelmus Weijers, Willem, ged. Zeddam 26.09.1791, ‘organiste’ (1811)|d|, organist (1823,1862), overl. Zeddam (Bergh) 17.01.1869, tr. Bergh 19.04.1823

[9] Helena Damen, ged. Zeddam (rk) 30.10.1802, overl. Zeddam (Bergh) 23.12.1839.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Theodorus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 21.04.1829; volgt [4].

 

[10] Johannes Antonius de Roos, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 20.05.1791, gepensioneerd ambtenaar (1832), overl. Zeddam (Bergh) 22.07.1841|a|, tr. Batavia ca. 1823|h|

[11] Catharina de Vente, geb. Harderwijk 14.04.1802, ged. Harderwijk 15.04.1802, overl. Didam xx.05.1884|j|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Carolina de Roos, geb. Batavia ca. 1824|b|, geb. 25.01.1824|c|, winkeldochter (1856), tr. Bergh 24.01.1856 Johan Fredrik Weber, rijksambtenaar, z.v. Johan Lodewijk Weber en Maria Christina Rhode.
     JFW tr. 1e voor 1851 Maria Anna Josephina Theresia Cunigunda Eegers, ged. Zutphen (rk) 11.07.1809, overl. Rotterdam 24.01.1855, d.v. Abraham Eegers en Joanna Knikking.

2.                   Paulina Maria Francina de Roos, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 01.10.1825|d||e|.

3.                   Maria Anna Rosina Barendina de Roos, ook Maria Anna Rosina Bernardina, geb. Weltevreden (Res. Batavia), geb. 20.06.1827|f|, overl. Zeddam (Bergh) 15.10.1847.

4.                   Zeger de Roos, geb. Batavia 17.10.1829|g|, overl. Malang (Res. Pasoeroean) 05.11.1876, tr. Banda 06.11.1869 Elizabeth Lea Nanlohij, overl. Batavia 25.07.1913.

5.                   Theodorus Willebrordus de Roos, geb. Harderwijk 10.06.1832, overl. Zeddam (Bergh) 17.04.1833.

6.                   Hermanus Albertus de Roos, geb. Harderwijk 10.06.1832, overl. Zeddam (Bergh) 04.04.1833.

7.                   Carolina Frederika de Roos, geb. Zeddam (Bergh) 08.10.1834; volgt [5].

8.                   Joannes Antonius de Roos, geb. Zeddam (Bergh) 27.04.1837.

9.                   Hendrikus Matheus de Roos, geb. Zeddam (Bergh) 27.04.1837, rijksambtenaar (1880), verificateur bij ’s Rijksbelastingen(1902), overl.’s-Gravenhage 07.01.1902|i|, tr. Wijhe 23.10.1880 Jacoba Petronella Eisenburger, geb. Grave 14.12.1854, dienstbode (1880), overl. ’s-Gravenhage 26.07.1944, d.v. Martinus Nicolaas Eisenburger, wever, en Jeannette Petronella Stuedighoven, arbeidster.

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen der ouders van de overledenen aan de declaranten onbekend’ (overl.akte Bergh 1841 no.57); |b| RA 1825 p.158; |c| Bevolkingsregister Bergh; |d| RA 1827 p.163; |e| Bataviasche courant 12.10.1825; |f| Bevolkingsregister Bergh; |g| RA 1830 p.175; |h| RA 1824 p.149 (bruidegom Joannes Antonius, bruid van de Vente); |i| oud 61 jaar (overl.akte ’s-Gravenhage 1902 no.73); |j| De Graafschap-bode 10.05.1884.

 

[12] Arnoldus Koers, ged. Vaassen en Epe (rk) 22.06.1796, dagloner (1820,1821), karman (1832), arbeider (1834), landbouwer/landman (1826,1877), overl. Twello (Voorst) 18.02.1874|b|; tr. Apeldoorn 05.02.1820

[13] Berendina IJsseldijk, geb. Apeldoorn ca. 1798/1799/1800/1802, dienstmeid (1820), landbouwster/landvrouw (1844,1865), overl. Twello (Voorst) 26.03.1868|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Arend/Arent, vader ook Coers, moeder ook Berendien/Berendiena/Berndina):

1.                   Hendrika Koers, ook Henderika, geb. Apeldoorn 07.05.1820, huiswerkdoende (1844), overl. Terwolde (Voorst) 16.08.1885, tr. Voorst 26.09.1844 Joannes Mölder, ook Mulder, geb. ca. 1809/1810, daghuurder (1844), landbouwer (1874), z.v. Henricus Mölder, daghuurder, en Antonia Arends.
Uit dit huwelijk: Berendina Mulder (1850-1905), tr. Voorst 05.12.1874 Hendrikus Koers (1844-1937), jongere broeder van Hendrika.

2.                   Bernardus Coers, geb. Apeldoorn 03.11.1821, boerenknecht (1848), daghuurder (1857), overl. Hengforden (Olst) 06.09.1857, tr. Olst 27.04.1848 Maria Rensen, geb. Olst ca. 1821, d.v. Albertus Rensen en Janna Jansen, landbouwster.
     MR tr. 2e Olst 06.05.1861 Berend Hogeland, geb. Olst ca. 1827, boerenknecht, overl. Deventer 25.03.1895|c|, z.v. Hendrik Hogeland en Gerredina Haverkamp.

3.                   Johanna Coers, geb. Apeldoorn 08.04.1826, dienstmeid (1856), overl. Arnhem 03.02.1881, tr. Arnhem 18.06.1856 Christiaan Schoot, geb. Arnhem 27.11.1813, verwer, overl. Arnhem 14.05.1883, z.v. Jacob Schoot, leidekkersknecht (1813), leidekker (1856), en Christina Tigchelhoven.
     CS tr. 1e Maria Schut, geb. Putten ca. 1806, tapster (1833), overl. Arnhem 16.06.1855, d.v. Jurriaan Schut en Harmina Stal.
     MS tr. 1e
Putten 06.04.1833 Aalbartus Schimmel, geb. Ede 24.02.1811, ged. Ede 10.03.1811, postillon, overl. tussen 1833 en 1855, z.v. Wouter Schimmel (1784-1823) en Gerritje Bartels (ca.1789-1854).

4.                   Wilhelmus Coers, geb. Apeldoorn 14.03.1828; volgt [6].

5.                   Johannes Coers, geb. Apeldoorn 19.01.1830, boerenknecht (1863), landbouwer (1878), overl. Apeldoorn 01.09.1878, tr. Apeldoorn 17.10.1863 Johanna Huisman, geb. Apeldoorn 02.09.1827, overl. Broekland (Apeldoorn) 14.09.1914, d.v. Jacob Huisman, landman, en Everdina Nijman.

6.                   Anna Maria Koers, geb. Apeldoorn 02.08.1832, overl. Voorst 05.06.1865, tr. Apeldoorn 25.04.1857 Hendrik Jan ten Holt, geb. ca. 1831, landbouwer (1857), klompenmaker (1866,1904), overl. Voorst 15.02.1904, z.v. Joannes ten Holt, landman, en Geertrui Teunissen.
     HJtH tr. 2e Voorst 10.02.1866 Hendrika Demmers, geb. Twello (Voorst) 07.11.1825, overl. Voorst 04.12.1885, d.v. Hendrikus Demmers, daghuurder, en Aleida Linthorst.

7.                   Hermanus Koers, geb. Apeldoorn 07.08.1834, klompenmaker, overl. Apeldoorn 23.02.1874, tr. Voorst 07.02.1863 Pietronella Femia Wemerman, geb. Twello (Voorst) 16.09.1839, dienstmeid (1863), overl. Deventer 20.02.1922, d.v. Herman Jan Wemerman, (ijzer)smid, en Petronella Klunder.
     PFW tr. 2e Apeldoorn 10.11.1888 Johannes Stephanus Diks, geb. Deventer 17.11.1847, pakhuisknecht (1875), dagloner (1888), tapper (1904), overl. Deventer 16.10.1904, z.v. Johannes Stephanus Diks, dagloner, en Maria Elisabeth Willemsen.
     JSD tr. 1e Deventer 27.05.1875 Willemina Klunder, geb. Deventer 27.11.1852, overl. Deventer 25.03.1888, d.v. Peter Klunder, landbouwer, en Johanna Stroek.

8.                   Gerdiena Koers, ook Gerdina, geb. Apeldoorn 14.11.1836, overl. Apeldoorn 04.09.1864, tr. Apeldoorn 17.08.1859 Hendrikus Hafkamp, geb. Apeldoorn 11.03.1826, landbouwer, overl. Zevenhuizen (Apeldoorn) 02.08.1906, z.v. Hendrik Hafkamp, wever, en Berendina van den Beld.
     HH tr. 2e Apeldoorn 17.11.1866 Margaretha van Overbeek, geb. Epe 19.02.1838, dienstmeid (1866), d.v. Frederik van Overbeek, kastelein (1838), klompenmaker (1866), en Gezina Mentink.

9.                   Catharina Koers, geb. xx.02.1839, overl. Apeldoorn 25.03.1839.

10.               Cornelis Koers, geb. Apeldoorn 29.05.1840, voermansknecht (1870), tapper (1901), overl. Arnhem 25.04.1901, tr. Arnhem 01.06.1870 Hendrina Johanna Peters, geb. ca. 1842, dienstbode (1870), d.v. Jan Peters, schipper, en Hendrina van Driel.

11.               Hermiena Coers, ook Hermina, geb. Apeldoorn 16.04.1843, overl. Raalte 12.11.1891, tr. Voorst 17.01.1871 Gradus Jacobus van Gurp, geb. Twello (Voorst) 24.02.1841, klompenmaker, overl. Raalte 15.01.1904,  z.v. Gerardus van Gurp, daghuurder (1841), landbouwer (1871), en Berendina Hartman.

12.               Hendrikus Koers, geb. Apeldoorn 30.12.1844, landbouwer, overl. Voorst 12.03.1937, tr. Voorst 05.12.1874 Berendina Mulder, geb. Terwolde (Voorst) 15.02.1850, overl. Terwolde (Voorst) 03.03.1905, d.v. Johannes Mulder en Hendrika Koers (1820-1885).

 

Noten: |a| oud 68 jaar, e.v. Arend (overl.akte Voorst 1868 no.62); |b| overledene Arend; |c| ook overl.akte Olst 1895 no.29.

 

[14] Arnoldus Mossink, geb. Epe ca. 1793/1794, wever (1824,1841), landman (1855), overl. Apeldoorn 11.08.1879|b|, tr. Epe 08.05.1824

[15] Mechteld Koekkoek, geb. Duister{?} ca. 1803/1805, dienstmeid (1824), landvrouw (1855), overl. Apeldoorn 03.03.1875|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Arend, moeder ook Machteld/Makke/Mechteldje, ook Koekoek):

1.                   Aaltje Mossink, geb. Epe 03.02.1825; volgt [7].

2.                   Hendrikus Mossink, geb. Epe 31.01.1827, klompenmaker, overl. Anklaar (Apeldoorn) 02.04.1882, tr. Apeldoorn 17.11.1866 Johanna Linthorst, geb. Apeldoorn 04.12.1838, landbouwster (1883), overl. Apeldoorn 10.01.1916, d.v. Bernardus Linthorst, dagloner, arbeider, en Doortje Holland.
    JL tr. 2e Apeldoorn 03.02.1883 Theodorus Tentije, geb. Apeldoorn 19.11.1857, dagloner (1883), landbouwer (1936), overl. Apeldoorn 27.05.1936, z.v. Arnoldus Tentije, klompenmaker, en Johanna Nieuwernhuis.

3.                   Lammert Mossink, geb. Apeldoorn 27.11.1835, klompenmaker, overl. Apeldoorn 08.03.1857.

4.                   Janna Mossink, geb. Apeldoorn 09.06.1841, dienstmeid (1864), overl. Deventer 21.03.1925, tr. Voorst 06.02.1864 Gradus Martinus Esselink, geb. Twello (Voorst) 02.10.1828, daghuurder, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 18.10.1904, z.v. Willem Esselink, landbouwer (1828), daghuurder (1864), en Dina Wools, daghuurster.

 

Noten: |a| overledene Machtilda; |b| overledene Arend, wedr Mechtelina.

 

[16] Theodorus Wijers, Derk, ged. Zeddam 19.01.1746, ‘tisserand’ (1811), timmerman (1814), eigenwerker, overl. Zeddam 19.02.1814, z.v. Hermanus Wijers en Wilhelmina van Remmen;  tr. 2e Zeddam 18.11.1787

[17] Gerritjen Miggelbrink, geb. Hüthum|a| ca. 1749, eigenwerkster (1822,1823), overl. Zeddam 11.11.1826, d.v. Wessel Miggelbrink en Johanna te Beek.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Wilhelmus Weijers, ged. Zeddam 26.09.1791; volgt [8].

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Emmerich, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Joannes Damen, geb. ca. 1760, bouwman, overl. Vinkwijk (Zeddam) 20.09.1813|b|, tr.

[19] Maria Kremer, geb. ca. 1773, boerin, overl. Vinkwijk (Zeddam) 20.07.1813|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Damen, ged. Zeddam (rk) 20.05.1793, w.s. jong gestorven.

2.                   Damianus Damen, ged. Zeddam (rk) 05.12.1794.

3.                   Wilhelmina Damen, ged. Zeddam (rk) 04.07.1797, dienstmeid (1819), overl. Vinkwijk (Bergh) 16.01.1848, tr. Zeddam 28.05.1819 Petrus Melissen, geb. ca. 1789, landbouwer, overl. Vinkwijk (Bergh) 01.01.1860, z.v. Wilhelmus Melissen en Willemina Berndsen, landbouwster (1819).

4.                   Theodorus Damen, ged. Zeddam (rk) 17.03.1799, boerenknecht, overl. Vinkwijk (Bergh) 30.03.1872, tr. Zeddam 21.01.1820 Gerarda Berndsen, geb. ca. 1803, overl. Vinkwijk (Bergh) 31.03.1877, d.v. Hendricus Berndsen en Maria Hackwaart.

5.                   Antonia Damen, ged. Zeddam (rk) 20.12.1800, overl. Vinkwijk (Bergh) 30.05.1858, tr. Jan Hendrik Dunk, geb. ca. 1789, arbeider, overl. Vinkwijk (Bergh) 21.01.1861.

6.                   Helena Damen, ged. Zeddam (rk) 30.10.1802; volgt [9].

7.                   Gerarda Damen, ook Gerritje, ged. Zeddam (rk) 19.07.1804, eigen werk doende (1828), overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 22.11.1846, tr. 1e Bergh 06.06.1828 Joannes Gunsing, geb. ca. 1802, wever, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 27.06.1837, z.v. Joannes Gunsing en Gertruida Bollenberg; tr. 2e Bergh 26.07.1839 Jan Beumer, ged. ’s-Heerenberg (rk) 01.11.1803, klompenmaker, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 05.08.1865, z.v. Frans Beumer, eigenwerkdoende, en Maria Prenger.
     JB tr. 2e Bergh 08.02.1849 Alijda Delsing, ged. Doetinchem en Wijnbergen (rk) 20.10.1809, dienstmeid (1849), d.v. Gerhard Delsing en Joanna van Haag.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Zeddam 1813 no.56); |b| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Zeddam 1813 no.64).

 

[20] Hendrik de Roos, ged. Amsterdam (Kerk De Lelij (rk)) 22.09.1746, overl. voor 1815, z.v. Antonie de Roos en Grietje Harmens; otr. Amsterdam 01.09.1775

[21] Maria Coenraads, geb. Amsterdam ca. 1755, overl. voor 1815, d.v. Jacobus Coenraads.

Uit dit huwelijk (moeder ook Coenraadts/Coenraats):

1.                   Jacobus Wilhelmus de Roos, ged. Amsterdam (Kerk De Lelij (rk)) 14.02.1777.

2.                   Willem de Roos, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 08.10.1778.

3.                   Catharina Cornelia de Roos, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 09.11.1779.

4.                   Theodora Maria de Roos, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 17.01.1782.

5.                   Willem Franciscus de Roos, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 02.08.1784.

6.                   Theodorus Willebrordus de Roos, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 07.11.1786, timmermansknecht, tr. 1e Amsterdam 16.08.1815 Katriena Harkes Smit, geb. Uithuizen ca. 1784, overl. voor 1819, d.v. Jacob Harkes Smit, landbouwer, en Remke Hendriks; tr. 2e Amsterdam 03.11.1819 Woutertjen Gijsbertsen, geb. Ermelo ca. 1785, dienstbaar (1819), overl. voor 1831, d.v. Evert Gijsbertsen en Beertje ter Maat; tr. 3e Amsterdam 19.10.1831 Magelina Engels, geb. Zierikzee ca. 1805, d.v. Lodewijk Engels en Anna Lokkers.

7.                   Maria Mechtildis de Roos, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 30.03.1789.

8.                   Johannes Antonius de Roos, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 20.05.1791|a|; volgt [10].

9.                   Antonius Wilhelmus de Roos, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 19.06.1794.

 

Noten: |a| dopeling Jo’es Antonius, vader Henricus, moeder Coenraadts.

 

[22] Zeger de Vente, ged. Harderwijk 21.10.1770|b|, slagersknecht (1823,1834), mandenmaker (1835), overl. Harderwijk 04.09.1835, z.v. Jan de Vente, schipper, en Berendje Bressem; tr.

[23] Hendrika Carolina Wittelaar, ged. Doetinchem 19.05.1766, overl. Zeddam (Bergh) 01.07.1851|a|, ‘dochter in onegt’ van Catrina Overbeek en Simon Hendrik Smit, soldaat alhier in garnizoen.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Carolina):

1.                   Berentjen de Vente, geb. Harderwijk 23.09.1798, ged. Harderwijk 27.09.1798, dienstmeid (1822), overl. Harderwijk 28.02.1858, tr. Harderwijk 29.03.1822 Teunis van Dijk, geb. Harderwijk 09.10.1799, ged. Harderwijk 13.10.1799, timmerman, overl. Harderwijk 14.01.1842, z.v. Geurt van Dijk, timmerman, en Wijmtje van Leeuwen.

2.                   Catharina de Vente, geb. Harderwijk 14.04.1802, ged. Harderwijk 15.04.1802; volgt [11].

3.                   Maria Margrita de Vente, geb. Harderwijk 24.03.1804, ged. Harderwijk 29.03.1804, overl. Harderwijk 04.12.1838, tr. Harderwijk 10.12.1823 Gerrit Jan Baltus, geb. Zwolle ca. 1802, sergeant (1823), commies (1859), overl. Rheden 25.08.1870, z.v. Harmen Baltus en Aaltje Claasen, tapster (1823).
     GJB tr. 2e Tiel 29.07.1859 Anna Catharina Johanna Campagne, geb. Tiel 30.09.1814, overl. Tiel 21.09.1876, d.v. Gerrit Campagne, koopman, en Johanna Geertrui Busink.
     ACJC tr. 1e Tiel 01.09.1838 Willem Carel van Demmeltraadt, geb. ca. 1801, commies (1838), commies (1856), overl. Tiel 05.12.1856, z.v. Hendrik van Demmeltraadt, goud- en zilversmid, en Arnolda Hermina van Doorn.

4.                   Jannetjen de Vente, geb. Harderwijk 14.09.1806, ged. Harderwijk 18.09.1806, tr. Harderwijk 02.07.1834 Jean Simons, geb. Beesel ca. 1801, sergeant (1834), z.v. Jean Simons, herbergier, en Anna Marie Boonen.

 

Noten: |a| overledene Carolina Frederika, ‘zijnde de comparanten de namen der ouders van de overledene onbekend’, wede Seger (overl.akte Berg 1851 no.74); |b| dopeling Seger, moeder Beerentien.

 

[24] Jan Koers, ook Joannes, werkman (1823,1834), tr.

[25] Hendrika Jonker, ook Henrica Jansen Jonker, werkvrouw (1823,1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Koers, ook Gerhardus, ged. Vaassen en Epe (rk) 15.12.1794|a|, daghuurder, tr. 1e Voorst 10.05.1823 Gerdina Berenschot, ook Gerradina, geb. ca. 1797, dienstmeid (1823), overl. Apeldoorn 31.08.1832, d.v. Fredrik Berenschot en Geertruij Carmans, ook Karman; tr. 2e Voorst 28.03.1834 Maria Roest, geb. ca. 1813, boerenwerkdoende, d.v. Jan Roest, klompenmaker, en Christina Biezeman.

2.                   Arnoldus Koers, ged. Vaassen en Epe (rk) 22.06.1796|b|; volgt [12].

 

Noten: |a| Gerardus filius Jois Koers et Henrica Jansen; |b| Arnoldus filius Jois Coers et Henrica Jansen..

 

[26] Bernardus IJsseldijk, landman, overl. Apeldoorn voor 1828, z.v. Jan IJsseldijk, overl. na 1828, en Gerhardina Berends; tr.

[27] Aleida Berends Kleverwal, landvrouw, overl. Apeldoorn voor 1828, d.v. Bernardus Kleverwal en N Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendina IJsseldijk, geb. Apeldoorn ca. 1798/1799/1800/1802; volgt [13].

2.                   Joannes Jacobus IJsseldijk, ged. Twello 03.12.1802, (brood)bakker, overl. Deventer 26.11.1860, tr. 1e Johanna van Luenen, overl. voor 1832; tr.2e Deventer 23.02.1832 Johanna Hunink, geb. Deventer 11.04.1813, overl. Deventer 02.05.1873, d.v. Arnoldus Hunink, kuiper, en Willemina Tempelman.

3.                   Gerdina IJssendijk, geb. Apeldoorn ca. 1806, boerenwerkdoende, tr. Voorst 26.01.1828|a| Antonius Hoogland, geb. Diepenveen ca. 1801, landman, z.v. Bernardus Hoogland, landman, en Henrica Hul, landvrouw.

 

Noten: |a| bruid in akte IJssendijk, tekent met IJsseldijk, grootvader in akte en tekent met IJsseldijk (huw.akte Voorst 1828 no.3).

 

[28] Hendrikus Mossink, geb. Delden ca. 1773, wever (1824,1828), overl. Vaassen (Epe) 20.04.1828|a|, z.v. Hermen Martijn en Anna Wolsink; tr.

[29] Alijda Mossink, geb. Epe ca. 1755, overl.  Loenen (Apeldoorn) 30.03.1840|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arnoldus Mossink, ged. Epe ca. 1794; volgt [14].

2.                   Hermannus Mossink, geb. ca. 1795, schoenmaker, overl. Vaassen (Epe) 20.12.1828, tr. Epe 29.04.1826 Berendina Kelderman, geb. ca. 1794/1799, dienstmeid (1826), overl. Vaassen (Epe) 14.10.1864, d.v. Lambert Berendsen Johanna Hesselings.
     BK tr. 2e Epe 21.11.1829 Willem Meijerink, geb. ca. 1785, verwer (1829), linnenwever (1862), overl. Epe 01.04.1862, z.v. Joannes Meijerink en Griete Hoopers, ook Margareta Hopen.

3.                   Johanna Mossink, geb. ca. 1798, dienstmeid (1825), tr. Epe 14.05.1825 Hermannus Doornhegge, geb. ca. 1796, wever, z.v. Jan Hermen Doornhegge en Hendrika Schreurs.

 

Noten: |a| e.v. Aaltje (overl.akte Epe 1828 no.29); |b| ‘zijnde de namen van derzelver ouders aan de declaranten niet bekend’ (overl.akte Apeldoorn 1840 no.58).

 

[30] Lambertus Koekkoek, ‘natus in Dijkhuijs’, dagloner (1824), tr. Vaassen en Epe (rk) 02.08.1795

[31] Joanna Jansen, ook Johanna Steenman, ‘nata in Cathage sub Appeldoorn’, overl. na 1824.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mechteld Koekkoek, geb. Duister{?} ca. 1803; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)