Antonius Henricus Maria Wijffels (1906-1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Antonius Henricus Maria Wijffels, geb. Ravenstein 18.12.1906, eindexamen RK Gymnasium te Eindhoven 1926|a|
kandidaatsexamen 1932|b| en doctoraal examen RK Handelshogeschool te Tilburg 1936|c|, kandidaatsexamen rechten Utrecht, 
rentmeester (1938), hoofdredacteur van Het Binnenhof (1947-)|d|, secretaris van de TH Eindhoven (1956-1958), lid van het College van curatoren van de TH Eindhoven (1958-1960), OON 1957|e|, overl. Eindhoven 14.09.1971, begr. Sint-Oedenrode (RK Bpl. St.-Martinus) 18.09.1971. 
 
Noten: |a| Utrechtsch Nieuwsblad 14.06.1926; |b| Provinciale Noordbrabantsche en ís-Hertogenbossche courant 25.06.1932 (cand.ex. handelswetenschappen); |c| Provinciale Noordbrabantsche en ís-Hertogenbossche courant 30.05.1936 (doct.ex. economische en sociale wetenschappen); |d| Het Binnenhof 26.07.1947; |e| bij de officiŽle opening van de THE op 19 september 1957 (Algemeen Dagblad 20.09.1957).
 
[2] Cornelis Wijffels, geb. Groede 31.03.1856, ambtenaar bij de Rijkstelegraaf (1889), rijkstelegrafist (1890,1900), postdirecteur (1906), oud-directeur der Posterijen en Telegrafie (1935), overl. Sint-Oedenrode 22.02.1935, tr. Eindhoven 10.07.1888
[3] Maria Catharina Johanna van Luijtelaar, geb. Eindhoven 10.12.1863, overl. Sint-Oedenrode 22.05.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Cornelis Marie Wijffels, geb. Eindhoven 28.08.1889, leraar aan een lyceum (1920), directeur ener uitgeverij (1949), overl. ís-Hertogenbosch 15.12.1949, tr. Franeker 18.11.1920 Maria Henrica Theresia Boskase, geb. Franeker 02.10.1894, overl. ís-Hertogenbosch 11.12.1965, d.v. Gregorius Theodorus Boskase en Elisabeth Anna Maria van Luijtelaar (ca.1862-).

2.                   Sophia Maria Theresia Wijffels, Sophie, geb. Stratum 09.10.1890, overl. Essen (BelgiŽ) 13.09.1973. [St. Oedenrode 1935; Rosmalen 1971]

3.                   Maria Catharina Johanna Wijffels, Mies, geb. Eindhoven 06.01.1896, Domna Gertrude O.S.B., Prioresse van Regina Pacis. [Schootenhof bij Antwerpen 1935]

4.                   Cornelis Antonius Johannes Franciscus Wijffels, Kees, geb. Stratum 21.12.1897, kantoorbediende, overl. ís-Hertogenbosch 19.04.1980, begr. Engelen 23.04.1980, tr. ís-Hertogenbosch 31.08.1925 Elisabeth Helena Josepha Margaretha Gemen, Liesje, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1896, overl. tussen 1977 en 1980, d.v. Franciscus Gemen, werktuigkundige, en Johanna Christiana Koets.

5.                   Franciscus Cornelis Marie Wijffels, Frans, geb. Stratum 10.04.1899, ingenieursexamen mijnbouwkunde Delft 1925|a|, overl. Delft 22.03.1968, tr. Waalwijk 03.05.1926 Fernanda Maria Rath, geb. Waalwijk 20.10.1897, overl. Heerlen 22.08.1960, d.v. Franciscus Laurentius Rathen Wilhelmina Catharina van Well.
Ė Levensberichten FCMW: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

6.                   Johannes Dominicus Gregorius Louis Wijffels, Jan, geb. Stratum 25.08.1900, doctoraalexamen wis- en natuurkunde (hoofdvak natuurkunde) Utrecht 1928|b|, leraar (1925), overl. Rosmalen 20.11.1977, tr. Bowina Elisabeth Maria Gemen, geb. ís-Hertogenbosch 08.11.1894, overl. Rosmalen 19.08.1985, begr. Rosmalen (Alg.Bpl.) 24.08.1985.

7.                   Johanna Sophia Maria Wijffels, Jo, geb. Weert 28.02.1905, overl. ís-Hertogenbosch 13.02.1987, begr. Sint-Oedenrode (Parochiekerkhof H. Martinus) 19.02.1987.

8.                   Antonius Henricus Maria Wijffels, geb. Ravenstein 18.12.1906; volgt [1].

 

Noten: |a| Provinciale Noordbrabantsche en ís-Hertogenbossche courant 30.01.1925; |b| Utrechtsch Nieuwsblad 22.05.1928.

 

[4] Cornelis Wijffels, geb. Sint-Margriete 27.08.1812, landbouwer, overl. Groede 15.03.1860, tr. Waterland-Oudeman|b| 16.05.1848|a|

[5] Sophia Bernadina de Witte, geb. Waterland-Oudeman 01.08.1819, landbouwster, overl. Stoppeldijk 26.05.1897|f|; tr. 1e Waterland-Oudeman 17.01.1845|c| Jacobus Bernardus Bil, geb. Sint-Margriete 08.04.1813, landbouwer, overl. Groede 02.01.1847, z.v. Pieter Jacobus Bil (-1836) en Susanna de Zutter.

Uit het huwelijk Bil-de Witte:

1.                   Amelia Sophia Bil, geb. Groede 01.11.1845, tr. Breskens 11.03.1879 Charel Lodewijk van Laere, geb. Hoek 14.02.1829, landbouwer, z.v. Dominicus van Laere, landbouwer, en Frederika van Puijevelde, landbouwster.
†††† CLvL tr. 1e Rilland en Maire 13.01.1869 Maria Josepha Verplanken, geb. Sas van Gent 27.02.1838, overl. Rilland-Bath 23.07.1878, d.v. Pieter Verplanken en Joanna Josepha Feijen.

2.                   Octavie Bil, geb. Groede 23.01.1847, landbouwster, overl. ís-Hertogenbosch 23.09.1923, tr. Groede 16.03.1869 Theodorus van Esbroeck, geb. Stoppeldijk 10.12.1833, landbouwer, overl. Stoppeldijk 20.01.1901, z.v. Cornelis van Esbroeck en Catharina van Trappen.
†††† TvE tr. 1e Hontenisse 21.07.1860 Johanna Maria Meerschaert, ook Meersschaert, geb. Hontenisse 11.02.1841, overl. (kraambed) Hontenisse 19.04.1861, d.v. Jan Francies Meerschaert, molenaar, en Johanna Maria Cornelissens; tr. 2e Hontenisse 09.08.1862 Paulina Cornelissen, geb. Hontenisse 27.07.1843, landbouwster, overl. Boschkapelle 23.04.1866, d.v. Theodorus Cornelissens, landman, en Maria Catharina Vermaelen, landvrouw.

Uit het huwelijk Wijffels-de Witte:

3.                   Ludovicus Bernardus Wijffels, geb. Groede 15.08.1849, landbouwer, overl. Breskens 03.09.1923, tr. Breskens 15.05.1884|e| Victoria Maria Braet, geb. Bassevelde|g| ca. 1857, overl. Terneuzen 23.01.1941, d.v. Hyppolitus Braet, herbergier, en Sophia van de Voorde.

4.                   Pelagia Sophia Wijffels, geb. Groede 14.11.1851, tr. Breskens 29.03.1883 Desire Matthijs, geb. Bouchaute|d| ca. 1849, molenaar, z.v. Leo Matthijs en Francisca Rijckaart.

5.                   Clementia Sophia Wijffels, geb. Groede 25.05.1853, overl. Groede 17.12.1857.

6.                   Maria Louisa Wijffels, geb. Groede 26.09.1854, overl. Groede 09.12.1856.

7.                   Cornelis Wijffels, geb. Groede 31.03.1856; volgt [2].

8.                   Stephania Sophia Wijffels, geb. Groede 09.10.1859, tr. Kruiningen 06.05.1886 Jan Baptist Koch, geb. Steenbergen 19.03.1846, timmerman (1886), aannemer (1917), overl. Kruiningen 13.01.1917, z.v. Jan Baptist Koch, arbeider, en Adriana de Booij, arbeidster.

 

Noten: |a| ingeschreven extract, bruidegom Cornelus, bruid Sophia Bernardiene, moeder v/d bruid Haverbeke(huw.akte Groede 30.09.1848 no.20); |b| nu deelgemeente van Sint-Laureins, arrondissement Eeklo, provincie Oost-Vlaanderen; |c| ingeschreven extract, bruid Sophia Bernardiene, moeder v/d bruid Averbeke (huw.akte Groede 23.09.1845 no.20); |d| nu Boekhoute, deelgemeente van Assenede, provincie Oost-Vlaanderen; |e| bruidegom Loduvicus (huw.akte Breskens 1884 no.3); |f| Sophia Bernardina (overl.akte Stoppeldijk 1897 no.11); |g| nu deelgemeente van Assenede, provincie Oost-Vlaanderen; |h| Loduvicus Bernardus.

 

[6] Hendrik van Luijtelaar, geb. Strijp 27.10.1829, fabriekarbeider (1860), koopman (1862), arbeider (1863), winkelier (1869), koopman (1872), overl. ís-Hertogenbosch 09.03.1919, tr. Eindhoven 27.10.1859

[7] Maria Catharina Verhoeven, geb. Eindhoven 15.02.1834, overl. Eindhoven 05.10.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thomas Johannes Hendrikus van Luijtelaar, geb. Eindhoven 25.12.1860, goudsmid (1899,1902), overl. Rotterdam 26.11.1946, tr. Rotterdam 10.02.1897 Mechtildis Maria Clercx, geb. Weert 11.01.1862, overl. Princenhage 08.10.1936, d.v. Herman Joseph Clercx en Anna Maria Gertrudis Verhoeven.

2.                   Elisabeth Anna Maria van Luijtelaar, geb. Eindhoven 26.08.1862, overl. (kraambed) Franeker 05.10.1904, tr. Eindhoven 02.06.1892 Gregorius Theodorus Boskase, geb. Franeker 19.12.1863, koopman (1894), manufacturier (1920), z.v. Gelke Boskase, winkelier, en Albertje Roorda.
Uit dit huwelijk: Maria Henrica Theresia Boskase (1894-1965), tr. Franeker 18.11.1920 Henricus Cornelis Marie Wijffels (1889-1949), z.v. Cornelis Wijffels en Maria Catharina Johanna van Luijtelaar.
†††† GTB tr. 2e Eindhoven 14.09.1910 Johanna Maria van Lieshout, geb. Stratum 30.10.1864, d.v. Hendrikus van Lieshout en Johanna Maria de Rooij.

3.                   Maria Catharina Johanna van Luijtelaar, geb. Eindhoven 10.12.1863; volgt [3].

4.                   Johannes Hendrikus Antonius van Luijtelaar, geb. Eindhoven 06.06.1869, onderwijzer (1902), inspecteur van het lager onderwijs (1932), overl. Roosendaal en Nispen 12.04.1932, tr. Amsterdam 15.05.1902 Augustina Margaretha Everdina van Heekeren, geb. Batavia 15.07.1865, onderwijzeres, overl. Sint-Oedenrode 01.10.1948, d.v. Hendrik Robbert van Heekeren en Catharina Elisabeth van Goudriaan.

5.                   Franciscus Henricus Anthonius van Luijtelaar, geb. Eindhoven 28.08.1872, koopman (1899), winkelier (1902), overl. Breda 25.06.1929|a|, tr. Teteringen 06.06.1899 Johanna Josephina Lucia Adriana Mermans, geb. Breda 21.09.1875, overl. Breda 08.07.1946, d.v. Cornelis Mermans, metselaar, en Cornelia Antoinetta Clarijs.
†††† JJLAM tr. 2e Jozeph Greitemann; tr. 3e Arnoldus Theodorus van den Broek, overl. na 1946.

6.                   Antonia Henrica Maria van Luijtelaar, geb. Eindhoven 04.11.1874, overl. Zevenaar 25.03.1959.

7.                   Johanna Josephina Maria van Luijtelaar, geb. Eindhoven 14.06.1877, overl. Schijndel 05.11.1938, tr. Eindhoven 19.10.1897 Ludovicus Cornelis Henricus Maria van Gool, geb. ís-Hertogenbosch 14.02.1873, overl. Deurne 03.03.1929, z.v. Ludovicus Johannes Hubertus van Gool en Maria van Son.

 

Noten: |a| ook overl.akte Princenhage 1929 no.78.

 

[8] Philippus Josephus Wijffels, geb. Sint-Kruis ca. 1771/1773, landman, overl. Sint-Kruis 15.04.1825; tr. 2e Bernardina Sophia de Milano, ook de Milliano, geb. Sint-Margariete ca. 1793, landbouwster (1826,1848), overl. Sint-Kruis 29.06.1859, d.v. Jacobus de Miliano en Anna Catharina Dossche; tr. 1e 

[9] Maria Jacoba Timmerman, overl. Sint-Margariete 20.06.1814.

††† BSdM tr. 2e Sint-Kruis 04.08.1826 Ambrosius Jacobus Gernaart, ook Geirnaerdt, geb. Schoondijke ca. 1797, landmansknecht (1826), landman (1858), overl. Sint-Kruis 30.09.1858, z.v. Pieter Bernardus Gernaart, werkman, en Isabella Clara Kaas.

Uit het huwelijk Wijffels-Timmerman:

1.                   Joanna Maria Wijffels, geb. Sint-Margariete ca. 1804/1805, overl. Schoondijke 09.04.1862|a|, tr. Sint-Kruis 25.05.1827 Carel Johannis van den Hemel, geb. Waterlandkerkje 2 Vendťmaire an VIII (=24.09.1799), landbouwer, overl. Zauidzande 30.06.1885, z.v. Pieter van den Hemel, landman, en Maria Buijk.

2.                   Cornelis Wijffels, geb. Sint-Margariete 27.08.1812; volgt [4].

Uit het huwelijk Wijffels-de Miliano:

3.                   Bernardina Catharina Wijffels, geb. Sint-Kruis 14.06.1815.

4.                   Seraphina Bernardina Wijffels, geb. Sint-Kruis 23.08.1816, overl. Sint-Kruis 06.12.1818.

5.                   Ida Francisca Wijffels, geb. Sint-Kruis 05.02.1819, logementhoudster (1898), overl. Breskens 05.01.1898, tr. Sint-Kruis 16.06.1848 Jean FranÁois van Leeuwe, ook Johannis Franciscus, geb. Heille 05.09.1813, landman (1848), logementhouder (1870), overl. Breskens 25.03.1870, z.v. Marthe van Leeuwe.
†††† JFvL tr. 1e voor 1838 Maria Theresia Mabesoone, ook Mabesoon, geb. Heille ca. 1812, landbouwster, overl. Waterlandkerkje 13.09.1847, d.v. Andries Mabesoon en Franciasca Dhont.

6.                   Hendrik Joseph Wijffels, geb. Sint-Kruis 04.01.1822.

7.                   Rozalia Clementia Wijffels, geb. Sint-Kruis 11.05.1823.

 

Noten: |a| vader P. Jacobus.

 

[10] Pieter Bernard de Witte, geb. Watervliet ca. 1797/1798, arbeider, overl. Waterlandkerkje 19.06.1840; tr. 2e Waterlandkerkje 24.11.1827|a| Johanna Pieternella van Laere, geb. Waterlandkerkje ca. 1796/1797, arbeidster, overl. na 1861, d.v. Pieter van Laere en Marie Autaar; tr. 1e voor 1817

[11] Petronella Haverbeke, overl. Waterland-Oudeman 05.08.1823.

†††† JPvL tr. 1e Pieter Kessebil, geb. ca. 1789, arbeider, overl. Waterlandkerkje 19.01.1827.

Uit het huwelijk de Witte-Haverbeke (moeder ook Pieternella):

1.                   Amelia Francisca de Witte, geb. Waterland-Oudeman ca. 1817, landbouwster, overl. IJzendijke 18.09.1898, tr. voor 1835 Johannes Franciscus Verrosste, landbouwer, overl. IJzendijke tussen 1859 en 1875.

2.                   Sophia Bernadina de Witte, geb. Waterland-Oudeman 01.08.1819 (moeder ook Averbeke); volgt [5].

3.                   Julie de Witte, geb.Waterland-Oudeman ca. 1821, overl. IJzendijke 18.07.1895.

Uit het huwelijk de Witte-van Laere:

4.                   Johannis Bernardus de Witte, geb. xx.10.1830, overl. Waterlandkerkje 01.06.1831.

5.                   levenloze zoon, Johannis Franciscus, Waterlandkerkje 23.094.1833.

6.                   Hendricus Anthonius de Witte, geb. Waterlandkerkje 11.07.1834, werkman, tr. Waterlandkerkje 03.07.1861 Virginie van de Wijnckel, geb. Watervliet ca. 1841, dienstmeid (1861), d.v. Constantinus van de Wijnckel, klompenkapper, en Francisca Bernardina Dhont.

 

Noten: |a| geen vermelding van een eerder huwelijk van de bruidegom (huw.akte Waterlandkerkje 1827 no.3).

 

[12] Thomas van Luijtelaar, ged. Woensel 28.10.1793, schoenmaker, overl. Strijp 14.02.1855; tr. 1e voor 1821 Maria Verflieren, geb. Woensel ca. 1793, overl. Gestel en Blaarthem 15.02.1825, d.v. Wilhelmus Verflieren en Johanna van Dommelen; tr. 2e Strijp 14.01.1826

[13] Hendrina van de Wel, ged. Stratum (rk) 15.09.1795, dienstmeid (1826), overl. Strijp 11.12.1871.

Uit het huwelijk van Luijtelaar-Verflieren:

1.                   Johannes van Luijtelaar, geb. Woensel 12.02.1821, schoenmaker, tr. 1e Strijp 30.05.1846 Johanna Maria Wilbers, geb. Duizel 04.11.1817, overl. voor 1875, d.v. Bartholomeus Wilbers en Maria Cremers; tr. 2e Gestel en Blaarthem11.10.1875 Johanna Maria Swinkels, geb. Stratum 04.01.1830, overl. Strijp 22.01.1884, d.v. Nicolaas Swinkels en Wilhelmina van Velden.

Uit het huwelijk van Luijtelaar-van de Wel:

2.                   Hendrik van Luijtelaar, geb. Strijp 27.10.1829|a|; volgt [6].

3.                   Johannes van Luijtelaar, geb. Strijp 07.06.1832, overl. Eindhoven 02.05.1915, tr. Strijp 13.09.1867 Johanna Maria van Kemenade, geb. Strijp 09.07.1826, overl. Eindhoven 31.03.1905, d.v. Arnoldus van Kemenade en Johanna van Orten.

 

Noten: |a| moeder van Well (geb.akte Strijp 1829 no.23).

 

[14] Johannes Verhoeven, ged. Oirschot (rk) 10.01.1786, smid, overl. Eindhoven 05.03.1857, tr. Eindhoven 01.10.1832

[15] Anna Elisabeth van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 09.07.1794, dienstmeid (1832), overl. Eindhoven 21.04.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Verhoeven, geb. Eindhoven 15.02.1834; volgt [7].

 

[16] Franciscus Wijffels, tr.

[17] Catharina Versele.

Uit dit huwelijk:

1.                   Philippus Josephus Wijffels, geb. Sint-Kruis ca. 1771/1773; volgt [8].

 

[18] Timmerman

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Jacoba Timmerman; volgt [9].

 

[20] Lucas de Witte, overl. Watervliet voor 1827, tr.

[21] Johanna Maria de Smaele, overl. na 1827.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Bernard de Witte, geb. Watervliet ca. 1797/1798; volgt [10].

 

[22] Haverbeke

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Haverbeke; volgt [11].

 

[24] Johannes van Luijtelaar, overl. voor 1826, w.s. begr. Eindhoven 14.07.1810,tr.

[25] Mechtildis van der Velde, overl. tussen 1826 en 1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus van Luijtelaar, ged. Woensel (rk) 08.08.1792, wever, overl. Woensel en Eckart 06.11.1853, tr. Maria Catharina Bakker, overl. na 1853.

2.                   Thomas van Luijtelaar, ged. Woensel (rk) 28.10.1793; volgt [12].

3.                   Joanna Maria van Luijtelaar, ged. Woensel (rk) 13.04.1797.

 

[26] Jan van de Wel, geb. Woensel, arbeider (1826), overl. tussen 1806 en 1826; tr. 1e Hendrina Trouwen, overl. voor 1793; tr. 2e Eindhoven 26.01.1793

[27] Francisca Bastiaens, geb. Milheeze, begr. Stratum 24.05.1806.

Uit dit huwelijk (moeder ook Bastiaans):

1.                   Henricus van de Wel, ged. Stratum (rk) 08.05.1794.

2.                   Hendrina van de Wel, ged. Stratum (rk) 15.09.1795; volgt [13].

3.                   Antonius van de Wel, Antonie, ged. Stratum (rk) 25.03.1798, winkelier (1839), overl. tussen 1839 en 1881, tr. 1e Tilburg 23.02.1832 Maria Jacoba Meijnders, ged. Tilburg (St.Dionysiusparochie) 12.06.1801, overl. Tilburg 02.08.1839, d.v. Cornelis Meijnders, schoenmaker, en Theresia de Kok; tr. 2e Tilburg 21.11.1839 Theresia Bots, geb. Gravenmacher|a| 20.11.1802, overl. Tilburg 04.09.1881, d.v. Hendrikus Bots, herbergier, en Margaretha Feijder.

4.                   Joannes van de Wel, Jan, ged. Stratum (rk) 27.04.1800, overl. Stratum 20.06.1850, tr. Stratum 14.01.1826 Maria Anna Puijflik, ged. Tilburg (rk) 04.03.1793, overl. Stratum 14.04.1864, d.v. Jacobus Puijflik en Petronella van Arendonk.

5.                   Theodorus van de Wel, ged. Stratum (rk) 02.03.1802, overl. Eindhoven28.05.1886.

6.                   Gerardus van de Wel, ged. Stratum (rk) 28.12.1804.

 

Noten: |a| nu Luxemburg.

 

[28] Hendrikus Verhoeven, overl. voor 1832, tr. Oirschot (rk) 04.05.1777

[29] Johanna Maria van Hout, overl. voor 1832.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Verhoeven, ged. Oirschot (rk) 26.02.1778, overl. Oirschot 27.10.1851.

2.                   Egidius Verhoeven, ged. Oirschot (rk) 08.03.1779.

3.                   Waltherus Verhoeven, ook Wouter, ged. Oirschot (rk) 12.06.1781, overl. Oirschot 13.07.1833, otr. Oirschot (schepenbank) 22.06.1805, tr. Oirschot 07.07.1805 Willemijna Dousen, ged. Oirschot (rk) 05.02.1796, herbergierster (1862), overl. Oirschot 01.10.1862, d.v. Joannes Dousen en Maria Anna Teunisse.

4.                   Thomas Verhoeven, ged. Oirschot (rk) 10.07.1783, overl. voor 1873, tr. Oirschot 06.05.1827 Petronella Kurvers, geb. Boxtel 13.10.1790, overl. Oirschot 05.02.1873, d.v. Matthijs Kurvers en Elisabeth Verschuuren.

5.                   Joannes Verhoeven, ged. Oirschot (rk) 10.01.1786; volgt [14].

6.                   Reijnerus Verhoeven, ged. Oirschot (rk) 19.07.1788, w.s. overl. voor 1799.

7.                   Cornelius Verhoeven, ged. Oirschot (rk) 15.11.1790, tr. Oirschot 24.10.1819 Joanna van der Putten, geb. Beek en Donk 04.04.1784, d.v. Peter van der Putten en Margaretha Koolen.

8.                   Joanna Maria Verhoeven, ged. Oirschot (rk) 13.02.1794, tr. Eindhoven 22.04.1825 Albertus van Lieshout, ged. Woensel (rk) 04.07.1784, z.v. Johannes van Lieshout en Anna Maria Simones.

9.                   Reinerus Verhoeven, ged. Oirschot (rk) 08.10.1799, overl. Helmond 23.07.1865, tr. Helmond 20.08.1835 Henrica Katers, ged. Vierlingsbeek (rk) 16.06.1800, overl. Helmond 23.10.1877, d.v. Johannes Katers en Margarita van Bree.

 

[30] Joannes van den Heuvel, Jan, geb. Eindhoven overl. voor 1832; tr. 2e Eindhoven (rk) 21.07.1799 Joanna van der Linden, geb. Gemert; tr. 1e Eindhoven 17.08.1793

[31] Maria van den Bogaard, geb. Mierlo, begr. Eindhoven 31.12.1798.

Uit dit huwelijk (moeder ook van den Bogart/Bogaart):

1.                   Anna Elisabeth van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 09.07.1794|a|; volgt [15].

2.                   Henricus Nicolaus van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 22.09.1797, begr. Eindhoven 19.05.1799.

3.                   Joannes van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 18.12.1798.

Uit het huwelijk van den Heuvel-van der Linden:

4.                   Maria van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 21.05.1800, tr. Eindhoven 07.10.1823 Daniel van Nunen, ged. Woensel (rk) 06.01.1803, fuselier bij de 5e afdeling (1832), overl. Middelburg 15.03.1832|b|, z.v. Petrus van Nunen en Theodora Leemans.

5.                   Hendrina van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 19.10.1801, tr. Eindhoven 10.11.1826 Franciscus Goedmakers, ged. Eindhoven (rk) 10.03.1783, schoenmaker, overl. Eindhoven 28.02.1870, z.v. Wilhelmus Goedmakers en Maria Elisabeth Habraken.

6.                   Theodora van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 07.12.1802, overl. na 1857, tr. Eindhoven 27.04.1828 Gijsbertus Homman, geb. Gestel 04.02.1797, schoenmaker, overl. Eindhoven 19.05.1857, z.v. Gerardus Homman en Wilhelmina Tops.

7.                   Martinus van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 02.07.1804, tr. Eindhoven 23.09.1829 Wilhelmina van Asten, ged. Eindhoven (rk) 01.12.1806, d.v. Franciscus van Asten en Dina van Bree.

8.                   Joanna Maria van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 14.05.1806.

9.                   Henricus van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 27.09.1807.

10.                Adriana van den Heuvel, ged. Eindhoven (rk) 24.11.1808.

11.                Gertrudis van den Heuvel, ook Gertruda, ged. Eindhoven (rk) 17.10.1810, overl. Eindhoven 17.08.1815.

 

Noten: |a| moeder van den Bogart; |b| ook overl.akte Woensel en Eckart 1832 no.36.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren