Hans Helmut Adelaar (1916-1983)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien april 2019)

 


 

[1] Hans Helmut Adelaar, geb. Amsterdam 10.02.1916, ingenieur elektrotechniek Delft 1938, directeur Nederlnsche Standard Electric Mij b.v., hoogleraar Twente (1968-), overl. ’s-Gravenhage 15.01.1983, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 19.01.1983.

 

[2] Henri Adelaar, geb. Deventer 03.08.1881, koopman, overl. Auschwitz 22.05.1944|a|, tr.
[3] Marie Anna Fürth, Anna, geb. Darmstadt 12.01.1884, pedagoge, overl. Auschwitz 22.05.1944|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hans Helmut Adelaar, geb. Amsterdam 10.02.1916; volgt [1].

2.                   Ilse Lotte Adelaar, geb. Amsterdam 13.02.1919, overl. Son 12.07.1997, verloofd 1938, tr. Adolf Johannes Jacobus Koch, Dolf, geb. Soerabaja 12.10.1914|c|, ingenieur mijnbouwkunde Delft 1941, overl. Lelystad 03.10.2003, crem., z.v. Theodoor Koch (1887-1963) en Wilhelmina Jacoba Hornstra (1886-1960).

 

Noten: |a| overl.akte Naarden 1949 no.73; |b| overl.akte Naarden 1949 no.74; |c| Sf. Seloredjo bij Djombang (NOI) (Arnhemsche courant 13.10.1914).

 

[4] Meijer Adelaar, geb. Leeuwarden 13.12.1838, winkelier (1876), koopman (1878), winkelier (1879,1884), koopman (1906), overl. Deventer 30.05.1910; tr. 1e Zwolle 20.12.1876 Betje van Raalte, geb. Zwolle 21.06.1841, overl. (kraambed) Deventer 19.02.1878, d.v. Simon Salomon van Raalte en Jetje Themans; tr. 2e Zwolle 06.11.1878

[5] Frederika Jacoba van Raalte, geb. Zwolle 03.10.1845, overl. Deventer 19.12.1919.

Uit het huwelijk met Betje:

1.                   Betje Adelaar, geb. Deventer 17.02.1878, overl. Deventer 09.03.1878.

Uit het huwelijk met Frederika Jacoba:

2.                   Eduard Adelaar, geb. Deventer 23.12.1879, koopman, overl. Sobibor 16.07.1943, tr. Frankfurt am Main 01.06.1906|a| Elisabeth Fürth (1881-1943), d.v. Wilhelm Fürth en Henriette Katzenstein.

3.                   Henri Adelaar, geb. Deventer 03.08.1881; volgt [2].

4.                   Betsij Adelaar, geb. Deventer 30.07.1882, overl. Auschwitz 28.01.1944, tr. Deventer 08.07.1914 Godschalk Veerman, geb. Amsterdam 17.03.1879, winkelier (1906), restaurateur (1914), overl. Auschwitz 28.01.1944, z.v. Meijer Joseph Veerman en Clara Soesman.
     GV tr. 1e Amsterdam 28.02.1906 Martha Estella Cohen, geb. Oosterdiep (Veendam) 17.06.1880, overl. Amsterdam 23.03.1913, d.v. Nathan Cohen (1825-) en Helena Adelaar (1836-).

5.                   Frans Adelaar, geb. Deventer 03.02.1884, koopman (1910), grossier (1950), overl. Deventer 14.06.1950, tr. Deventer 20.07.1910 Johanna Sara Engers, geb. Deventer 12.12.1883, muziekonderwijzeres (1910), d.v. Freerk Engers, muzikant, en Engeltje Izaaks Veltman.

6.                   Rudolph Adelaar, geb. Deventer 08.12.1888, fabrikant, overl. Auschwitz 03.09.1943, tr. Amsterdam 11.01.1917 Wilhelmina Cohen, geb. Nijmegen 11.03.1892, overl. Auschwitz 03.09.1943, d.v. Martin Godert Cohen, boekhandelaar, en Emilia Frederika van Raalte.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Deventer 19.07.1906 no.98).

 

[6] Wilhelm Fürth, Privatbeambte (1906), tr.

[7] Henriette Katzenstein, overl. na 1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Fürth, geb. Darmstadt 08.08.1881, overl. Sobibor 16.07.1943, tr. Frankfurt am Main 01.06.1906|a| Eduard Adelaar (1879-1943), z.v. Meijer Adelaar en Frederika Jacoba van Raalte.

2.                   Marie Anna Fürth, geb. Darmstadt 12.01.1884; volgt [3].

 

Noten: |a| ingeschreven extract, moeder v/d bruidegom per abuis Katzanstein (huw.akte Deventer 19.07.1906 no.98).

 

[8] Elias Meijer Adelaar, geb. Leeuwarden 04.03.1792, grutter en kaarsmaker, koopman, overl. Leeuwarden 18.09.1855, tr. Kampen 22.05.1817

[9] Vroukje Salomon Stibbe, ook Froukje, Froutje, Frouwtje of Vroutje, geb. Kampen 08.06.1794, overl. overl. Leeuwarden 03.01.1851.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marianne Adelaar, geb. Leeuwarden 23.02.1818, overl. Gorinchem 19.08.1887.

2.                   Theodora Adelaar, geb. Leeuwarden 14.08.1819, overl. Leeuwarden 30.01.1822.

3.                   Benedictus Adelaar, geb. Leeuwarden 14.03.1821, overl. Leeuwarden 10.02.1822.

4.                   Salomon Adelaar, geb. Leeuwarden 24.07.1822, koopman, overl. Gorinchem 28.05.1886, tr. Amsterdam 10.06.1868 Sara van Lier, geb. Amsterdam 29.05.1838 (akte), overl. Gorinchem 02.03.1899, d.v. Moise van Lier, heel- en verloskundige, en Cato van Bueren.

5.                   Judikje Adelaar, geb. Leeuwarden 25.10.1823, overl. Leeuwarden 13.11.1823.

6.                   Rebecca Adelaar, geb. Leeuwarden 18.11.1824, overl. Zutphen 17.07.1870.

7.                   Reintje Adelaar, geb. Leeuwarden 04.01.1826, overl. Leeuwarden 14.02.1826.

8.                   Rudolf Adelaar, geb. Leeuwarden 04.09.1827, overl. Gorinchem 08.06.1896, tr. Bodegraven 05.12.1871 Bertha Kahn, geb. Bodegraven 08.04.1843, overl. Gouda 18.09.1931, d.v. Philip Kahn en Henrietta Gottschalk.

9.                   Samuel Adelaar, geb. Leeuwarden 19.02.1829, koopman (1866,1867), winkelier (1869), commissionair (1882), overl. Amsterdam 09.01.1882, tr. Rotterdam 01.11.1865 Wilhelmina Jeannette Stibbe, geb. Kampen 18.11.1831, overl. Amsterdam 06.12.1878, d.v. Jacob Salomon Stibbe, koopman, en Helena Keizer.

10.               Kaatje Adelaar, geb. Leeuwarden 24.07.1830, winkelierster (1869), overl. voor 1890, tr. 1e Leeuwarden 12.09.1857 Salomon Cohen, geb. Meppel 08.09.1825, koopman, overl. Meppel 03.06.1862, z.v. Aly Salomon Cohen, koopman, en Golda Noach ten Brink; tr. 2e Winschoten 20.01.1869 Adolf van Berg, geb. Oude Pekela 09.07.1843, suikerbakker (jan1869) koopman (feb1869), overl. De Wijk 06.02.1869 (ook overl.akte Meppel 1869 no.31), z.v. Benjamin Calmers van Berg, suikerbakker, koopman, en Hanna Adolfs Meijer.

11.               Alexander Adelaar, geb. Leeuwarden 23.03.1832, overl. Leeuwarden 13.05.1861, tr. Rotterdam 20.11.1857 Henderika Löwenstam, geb. Rotterdam 31.01.1835, overl. Amsterdam 30.09.1910, d.v. Emanuel Joachim Löwenstam en Henriette Alexander Jacobson.
     HL tr. 2e Leeuwarden 28.12.1865 Morits Markus, geb. Leeuwarden 18.06.1842, koopman, overl. Amsterdam 13.03.1887, z.v. Samuel Abraham Markus, koopman, en Schoontje Meijer Koopman.

12.               Mietje Adelaar, geb. Leeuwarden 11.06.1833, overl. Leeuwarden 18.12.1833.

13.               Saartje Adelaar, geb. Leeuwarden 07.07.1834, overl. na 1876, tr. Leeuwarden 09.06.1860 Jacob Marcus, geb. Dokkum 07.10.1833, borstelmaker, overl. na 1876, z.v. Abraham Samuel Marcus, koopman, en Hester Lazarus Levi.

14.               Helena Adelaar, geb. Leeuwarden 13.07.1836, overl. tussen 1894 en 1904, tr. Veendam 19.02.1868 Nathan Cohen, geb. Veendam 25.06.1825, slager, vleeshouwer, overl. Westerdiep (Veendam) 13.01.1894, z.v. Juda Lazarus Cohen en Minke Davids van der Veen.

15.               Esther Adelaar, geb. Leeuwarden 05.10.1837, overl. Zwolle 04.04.1926, tr. Oude Pekela 10.06.1862 Emanuël van Huiden, geb. Oude Pekela 21.05.1829, manufacturier (1862), koopman (1863,1894), overl. Oude Pekela 22.08.1894, z.v. Izak Mozes van Huiden, leerlooier (1829), koopman (1862), en Rachel Mozes Saphra.

16.               Meijer Adelaar, geb. Leeuwarden 13.12.1838; volgt [4].

 

[10] Simon Salomon van Raalte, geb. Zwolle 20.01.1813, heel- en verloskundige, vroedmeester, chirurgijn, overl. Zwolle 25.11.1885, tr.

[11] Jetje Themans, geb. Zwolle 01.04.1816, overl. Deventer 30.07.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Betje van Raalte, geb. Zwolle 21.06.1841, overl. Deventer 19.02.1878, tr. Zwolle 20.12.1876 Meijer Adelaar (1838-1910), z.v. Elias Meijer Adelaar en Vrouwkje Salomon Stibbe.

2.                   Salomon van Raalte, geb. Zwolle 05.05.1843.

3.                   Frederika Jacoba van Raalte, geb. Zwolle 03.10.1845; volgt [5].

4.                   Jakob Frederik van Raalte, geb. Zwolle 13.08.1848.

5.                   Carolina Helena van Raalte, geb. Zwolle 01.04.1853, overl. Deventer 30.09.1925.

6.                   Johanna Geertruida van Raalte, geb. Zwolle 23.04.1856, overl. Deventer 14.03.1942.

7.                   levenloze zoon, Zwolle 27.08.1858.

 

[12] Fürth.

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Fürth; volgt [6].

 

[14] Katzenstein.

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette Katzenstein; volgt [7].

 

[16] Meijer Benedictus Adelaar, geb. Leeuwarden ca. 1749, overl. Leeuwarden 27.09.1836, z.v. Benedictus Elias en Mietje Salomons; tr.

[17] Marianne Salomons Cohen, geb. Amsterdam ca. 1761, overl. Leeuwarden 07.10.1814, d.v. Salomon Cohen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elias Meijer Adelaar, geb. Leeuwarden 04.03.1792; volgt [8].

 

[18] Salomon David Stibbe, geb. Zwolle ca. 1759, koopman, overl. Kampen 11.08.1840|b|, tr.

[19] Hanna Alexander Jacobs, geb. ca. 1771, overl. Kampen 22.12.1839|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Salomon Stibbe, geb. Kampen xx.09.1788, koopman, overl. Rotterdam 08.05.1864, tr. Meppel 06.07.1816 Helena Keijzer, geb. Meppel ca. 1795, overl. Kampen 14.05.1851, d.v. Cosman Eleazer Keijzer, koopman, en Willemiena Jozephs.

2.                   Vroukje Salomon Stibbe, geb. Kampen 08.06.1794; volgt [9].

3.                   David Salomon Stibbe, geb. Kampen ca. 1796, koopman (1822), commisionair (1858), overl. Kampen 20.09.1858, tr. Denekamp 17.06.1822 Betje Bendien, geb. Denekamp ca. 1802/1803, overl. Kampen 05.05.1849, d.v. Levij Bendien, koopman, en Hester Hompes.

4.                   Rijntje Stibbe, geb. Kampen 27.09.1797, overl. Kampen 09.08.1879, tr. Kampen 11.08.1825 Raphael Schaap, geb. Amersfoort 05.07.1800, koopman, overl. Arnhem 31.12.1874, z.v. Joseph Schaap, koopman, en Alijda Raphael Hijmans.

5.                   Lion Salomon Stibbe, geb. Kampen 08.05.1799, koopman, overl. Kampen 21.08.1880, tr. Kampen 11.06.1829 Doortje Bendien, geb. Denekamp 25.06.1803, overl. Kampen 15.02.1880, d.v. Levij Bendien, koopman, en Hester Hompes.

6.                   Phinie Stibbe, geb. Kampen 22.06.1801, koopman, overl. Kampen 28.05.1881, tr. Zwolle 24.04.1827 Reijntje Jacobs, geb. Zwolle xx.10.1801, d.v. Abraham Alexander Jacobs, koopman, en Hendrientje Salomons.

7.                   Jeannette Salomon Stibbe, geb. Kampen 15.03.1803, overl. Stad Almelo 15.05.1831, tr. Kampen 27.04.1829 Jacob Bendien, geb. Denekamp 08.04.1799, overl. Stad Almelo 10.03.1882, z.v. Levi Bendien, koopman, en Hester Hompesch.

8.                   Herrij Salomon Stibbe, ook Herre/Herri/Herrie, geb. Kampen 02.12.1804, juwelier en goudsmid (1831), goud- en zilversmid (1832), zilversmid (1833,1834), koopman (1835,1842), commissionair (1870), overl. na 1871, tr. Zwolle 09.08.1831 Ester Denekamp, geb. Zwolle 26.04.1805, overl. na 1871, d.v. Abraham Jacob Denekamp en Johanna Levij.

9.                   Betje Salomon Stibbe, geb. ca. 1807, overl. Amsterdam 19.12.1831.

10.               Alexandrina Salomon Stibbe, geb. Kampen 26.04.1809, overl. Rotterdam 31.12.1862, tr. Kampen 29.08.1837 Abraham Isaac Gazan, geb. Maassluis 15.06.1799, fabrikant, overl. Rotterdam 23.04.1878, z.v. Isaac Marcus Gazan en Debora Simons.
     AIG tr. 2e 1863 Theodora, jongere zuster van Alexandrina.

11.               Joseph Salomon Stibbe, geb. Kampen ca. 1812|a|, koopman, overl. Kampen 28.10.1868, tr. Rotterdam 22.05.1839 Antje Tels (1816-), d.v. Heiman Salomon Tels en Hester Sprengers.

12.               Theodora Salomon Stibbe, geb. Kampen 10.02.1814, overl. Rotterdam 14.08.1885, tr. 1e Kampen 02.05.1837 Meijer Keijzer, geb. Meppel 29.09.1812, apotheker, overl. ’s-Gravenhage 29.08.1840, z.v. Manus Cosman Keijzer en Judith Edersheim; tr. 2e Rotterdam 14.10.1863 Abraham Isaac Gazan, geb. Maassluis 15.06.1799, overl. Rotterdam 23.04.1878, z.v. Isaac Marcus Gazan en Debora Simons.
     AIG tr. 1e 1837 Alexandrina, oudere zuster van Theodora.

 

Noten: |a| niet gevonden Kampen (1811-1812); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Kampen 1840 no.163); |c| geen geboorteplaats vermeld, geen ouders vermeld (overl.akte Kampen 1839 no.350).

 

[20] Samuel Hartog van Raalte, geb. Zwolle ca. 1780, winkelier (‘boutiquier’), overl. Zwolle 05.07.1843|d|, z.v. Hertog Salomon van Raalte en Leentje Cosman; tr.

[21] Vrouwtje Salomon van Norden, geb. Amsterdam ca. 1779, overl. Zwolle 28.03.1861, d.v. Salomon van Norden en Keetje.

Uit dit huwelijk:

1.                   Keetje van Raalte, geb. Zwolle ca. 1808, overl. Zwolle 04.01.1881|e|.

2.                   Benedictus van Raalte, geb. Zwolle 29.03.1809, koopman (1851), commissionair (1878), overl. Zwolle 05.07.1878, tr. Zwolle 28.05.1851|c| Johanna Philipson, geb. Zwolle 20.11.1812, overl. na 1885, d.v. Salomon Joël Philipson, koster, en Brune Isaac.

3.                   Simon Salomon van Raalte, geb. Zwolle 20.01.1813|a|; volgt [10].

4.                   Hartog van Raalte, geb. Zwolle 21.01.1813|b|, kleermaker, tr. Weesp 25.04.1837 Hendrika de Vries, geb. Weesp ca. 1814, d.v. Jacob Levie de Vries en Elisabeth Zwagerman.

 

Noten: |a| akte 23 (geb. ‘le vingt du present mois’); |b| akte 23A {zelfde akte} (geb. ‘le vingt-un du present mois’); |c| vader v/d bruidegom Salomon; |d| overledene Salomon (overl.akte Zwolle 1843 no.200); |e| vader Salomon.

 

[22] Jacob Themans, geb. (Raalte) 1781 of Oldenzaal ca. 1787|b|, koopman (‘marchand’), overl. Zwolle 01.01.1866, z.v. Israël Michaël Themans en Aleijda/Lea Salomons; tr. Zwolle 03.09.1813|a|

[23] Betje van Raalte, Billa/Billetje, geb. (Zwolle) 14.04.1784, d.v. Hartog Salomons van Raalte en Hendriena Bendix.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Zwolle 16.12.1814.

2.                   Jetje Themans, geb. Zwolle 01.04.1816; volgt [11].

3.                   Asser Themans, geb. Zwolle 22.01.1820, overl. Raalte 22.01.1848.

4.                   Truitje Themans, geb. Zwolle 22.01.1820.

5.                   Helena Themans, geb. Zwolle 05.06.1821.

6.                   Hartog Jacob Themans, geb. Zwolle 15.10.1822, overl. Zwolle 12.01.1850.

 

Noten: |a| bruid Belletie van Raelte (huw.akte Zwolle 1813 no.88); |b| 1781 in huw.akte, 1787 (79 jaar oud) volgens overl.akte Zwolle 1866 no.2.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren