Jan Christoffel Baarspul (1910-1988)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Jan Christoffel Baarspul, geb. Utrecht 25.02.1910, Ind. Ambt. BB (1932), gijzelaar in Buchenwald in Haaren (1940-1942), wnd. gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea (1958), ‘mede-grondlegger’|b| en secretaris van de TH Twente (1961-1974), OON|c|, RNL, overl. Utrecht 15.10.1988, crem., tr. 1e Utrecht 03.11.1932 Gerri Maria van Stuivenberg, geb. Driebergen 10.12.1910, overl. Zeist 18.05.1943, begr. Utrecht (Bpl. Soestbergen) 21.05.1943, d.v. Aart van Stuivenberg, koffiehuishouder, en Adriana Maglina Elisabeth Witjens; tr. 2e Zeist 18.07.1944 E.A. Jacobs, Fien.
 
– Indische loopbaan t/m 1942|a|: adm.ambt. bij de Afdeling Batak-landen (Residentie Tapanoeli, Noord-Sumatra) te Taroetoeng (benoemd 07.01.1933); adsp.ctr. bij de Onderafdeling Angkola en Sipirok (Afdeling Padangsidimpoean, Residentie Tapanoeli) te Padangsidimpoean (benoemd 16.10.1934); controleur ter beschikking Residentie Tapanoeli te Sibolga (benoemd 01.07.1936); controleur bij de Onderafdeling Toba (Afdeling Batak-landen, Residentie Tapanoeli) te Balige (benoemd 11.06.1937); controleur 1e klasse (benoemd 19.01.1939); verlof (1940,1942).
 
Uit het huwelijk Baarspul-Jacobs:
1.                   Jaap Martin Baarspul, geb. Zeist 13.06.1945, overl. Zeist 15.06.1945.

 

Noten: |a| Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië; |b| NRC Handelsblad 20.10.1988 (annonce van het College van Bestuur); |c| Indische courant voor Nederland 07.05.1949 (J.Ch. Baarspul, Adm. B.B.).

 

[2] Jan Christoffel Baarspul, geb. Utrecht 07.09.1880, elektricien (1905), instrumentmaker (1906), amanuensis (1907,1910), overl. Utrecht 01.05.1942, tr. Leiden 07.06.1905
[3] Pieternella du Chattel, geb. Leiden 12.01.1883, overl. Utrecht 12.09.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Marianna Baarspul, geb. Utrecht 16.05.1906.

2.                   Marianna Hendrika Baarspul, geb. Utrecht 18.06.1908, tr. Cornelis Adrianus Lettinck, geb. Utrecht 22.05.1882, reserve-majoor, overl. Utrecht 16.12.1963, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 20.12.1963, z.v. Johanna Jacomina Maria Lettinck.

3.                   Jan Christoffel Baarspul, geb. Utrecht 25.02.1910; volgt [1].

4.                   Dochter A.M. Baarspul, tr. J.H. Spaa.

 

[4] Paulus Baarspul, geb. Amersfoort 08.06.1842, fotograaf, overl. Utrecht 18.04.1910, tr. 1e Amsterdam 04.09.1867 Lumpje Klun, geb. Blokzijl 21.05.1845, overl. (kraambed) Utrecht 15.04.1875, d.v. Jan Klun, koopman, en Aaltje Wind; tr. 2e Utrecht 11.08.1880

[5] Geertruida Anna Jacoba van Dam, geb. Montfoort 14.06.1853, overl. Utrecht 08.07.1940.

Uit het huwelijk Baarspul-Klun:

1.                   Pieternella Baarspul, geb. Buiksloot 01.06.1868 (akte), overl. Utrecht 01.12.1946, tr. Utrecht 20.07.1893 Julius Johannes Maria Schoonhoven, geb. Amsterdam 20.01.1864, overl. Utrecht 23.03.1928, z.v. Johannes Bernardus Schoonhoven en Maria Jozef Lamee.

2.                   Jan Baarspul, geb. Buiksloot 25.10.1869 (akte), overl. Utrecht 22.11.1948, tr. 1e Utrecht 18.09.1902 (echtsch. ingeschr. Utrecht 27.05.1914) Agatha Baptista Weijgers, later van Sasse van IJsselt, geb. Utrecht 06.05.1871|b||c|, d.v. Frederik Constantijn Lodewijk van Sasse van IJsselt en Anna Maria Weijgers, werkster (1871); tr. 2e Utrecht 24.09.1914 Maria Louisa Waltman, geb. Amsterdam ca. 1865, overl. Ermelo 30.11.1949, d.v. Willem Hendrik Waltman en Geertrui Elisabeth Riensdijk v/d Heuvel.
     ABvSvIJ tr. 2e Woerden 27.04.1916 (echtsch. vonnis 14.10.1927; ingeschr. Woerden 01.12.1927) Petrus Lunenburg, geb. Nieuwkoop 19.02.1871, z.v. Jacob Lunenburg, arbeider, en Cornelia Balvert.

3.                   Jacob Anthonie Baarspul, geb. Buiksloot 25.10.1869 (akte), overl. Buiksloot 27.10.1869.

4.                   Jacob Anthonie Baarspul, geb. Utrecht 02.04.1872, overl. Utrecht 16.06.1947, tr. Utrecht 08.06.1899 Adriana Catharina van Exel, geb. Oosterhout 07.12.1871, d.v. Nicolaas van Exel, schoenmaker, en Catharina Grenu.

5.                   Aleida Wilhelmina Baarspul, geb. Utrecht 22.09.1874, overl. Utrecht 30.06.1875.

Kind van Geertruida (erkend bij het huwelijk):

6.                   Adriaan Paulus van Dam, later Baarspul, geb. Utrecht 09.08.1877|a|, tr. Utrecht 26.08.1909 Petronella Hendrika Johanna Jacobs, geb. Utrecht 12.02.1881, d.v. Melgert Jacobs en Petronella Hazekamp.

Uit het huwelijk Baarspul-van Dam:

7.                   Jan Christoffel Baarspul, geb. Utrecht 07.09.1880; volgt [2].

8.                   Hendrik Willem Baarspul, geb. Utrecht 22.09.1882, overl. Utrecht 27.01.1958, tr. Utrecht 20.08.1914 Maria Mechtilda Jacoba Thissen, geb. Venray 30.01.1883, overl. De Bilt 15.08.1944, d.v. Matthias Tissen en Johanna Huberta Arts.

9.                   Gerrit Johannes Baarspul, geb. Utrecht 17.12.1884, overl. Soest 05.04.1948, tr. Utrecht 20.03.1913 Louisa Johanna Lafèbre, geb. Rotterdam 14.08.1885, overl. na 1948, d.v. Rijndert Lafèbre en Anna Maria van Dam.

10.               Jacoba Anna Geertruida Baarspul, geb. Utrecht 30.10.1887, overl. Utrecht 07.01.1946.

11.               Maria Catharina Hendrika Baarspul, geb. Utrecht 31.03.1890.

12.               Clasina Baarspul, geb. Utrecht 12.05.1891.

13.               Anna Maria Baarspul, geb. Utrecht 10.02.1894.

 

Noten: |a| aangifte door Jacob Pieter Taats, 54 jaar, geneesheer (geb.akte Utrecht 1877 no.1509); |b| ‘erkend en alzoo gewettigd’ bij het huwelijk Utrecht 02.08.1871 (geb.akte Utrecht 1871 no.792); |c| d.v. Marie Weijers, bij haar huwelijk Anna Maria Weijgers (ibidem).

 

[6] Jacob Hendrik de Chattel, geb. Leiden 28.07.1857|a|, timmerman (1882,1883), koopman (1890,1905), winkelier (1910), reiziger (1917), overl. Leiden 14.08.1938, tr. Leiden 19.04.1882

[7] Marianna Kwaadgras, geb. Leiden 27.03.1859, overl. Leiden 07.07.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella du Chattel, geb. Leiden 12.01.1883; volgt [3].

2.                   Maria Susanna du Chattel, geb. Leiden 28.05.1884, overl. Leiden 04.10.1950, tr.  Leiden 19.09.1917 Hendrik de Nie, geb. Leiden 29.03.1861, pianomaker (1886), pianohandelaar (1917), overl. Leiden 26.11.1943, z.v. Hendrik de Nie, smid, en Maria Godefroij.
     HdN tr. 1e Leiden 26.05.1886 Barendina Jansje den Houter, geb. Leiden 07.04.1861, overl. Leiden 03.10.1915, d.v. Leonard den Houter, schipper, en Anna Maria den Houter.

3.                   Philippus Johannes du Chattel, geb. Leiden 22.11.1885, kruidenier (1900), winkelier (1910), overl. Amersfoort 27.11.1945, tr. Leiden 29.06.1910 Elisabeth Spaa, geb. Leiden 28.09.1887, overl. na 1945, d.v. Pieter Spaa, fabriekswerker, magazijnmeester, en Elisaberth van Varik.

4.                   Anna Margaretha du Chattel, geb. Leiden 28.01.1890, overl. na 1961, tr. Leiden 24.10.1917 Albertus Johan Spaa, geb. Leiden 22.07.1891, timmerman aan de Hembrug (1917), overl. Soestdijk 27.12.1961, begr. Soest (NH Bpl.) 30.12.1961, z.v. Pieter Spaa, magazijnmeester, en Elisabeth van Varik.

5.                   Jacob Hendrik du Chattel, geb. Leiden 14.02.1895, overl. Leiden 19.12.1898.

 

Noten: |a| eerst Jacob, bij vonnis Arr.Rb. Leiden d.d. 15.09.1857 is verlof verleend om bij de voornaam Jacob een tweede voornaam toe te voegen n.l. Hendrik (ingeschr. Leiden 02.10.1857).

 

[8] Jacob Antonie Baarspul, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 28.11.1786, overl. Amersfoort 22.01.1853; tr. 1e Utrecht 15.05.1816 Catharina de Groot, ged. Utrecht 25.04.1787, overl. Utrecht 07.06.1823, d.v. Jacobus de Groot en Catharina van Ee; tr. 2e Amersfoort 10.08.1825

[9] Pieternella de Groot, ged. Utrecht 20.01.1805, overl. Utrecht 18.10.1859.

Uit het huwelijk met Catharina:

1.                   Maria Cornelia Baarspul, geb. Amersfoort 15.06.1817, overl. Utrecht 05.10.1901.

2.                   Catharina Baarspul, geb. Amersfoort 05.03.1820, overl. Utrecht 19.02.1884, tr. Utrecht 03.08.1864 Arend Jan Hering, geb. Nijmegen 26.10.1822, overl. Utrecht 26.08.1884, z.v. Arend Jan Hering en Hendrika Johanna Ihle.

Uit het huwelijk met Pieternella:

3.                   Anthonij Baarspul, geb. Amersfoort 22.09.1825, overl. Amersfoort 20.10.1825.

4.                   Jan Baarspul, geb. Amersfoort 15.10.1826, broodbakkersknecht (1857), broodbakker (1873), overl. Buiksloot 13.08.1873, tr. Hoorn 03.07.1857 Antje Dekema, geb. Hoorn 01.10.1827 (no.135), d.v. Ebbo Dekema, broodbakker.

5.                   Anthonie Baarspul, geb. Amersfoort 11.10.1827, overl. Amersfoort 27.01.1852.

6.                   Pieter Baarspul, geb. Amersfoort 05.10.1829, overl. Utrecht 07.07.1872, tr. Utrecht 30.07.1856 Johanna Hermina van der Lingen, geb. Utrecht 31.05.1822, overl. Utrecht 12.11.1890, d.v. Jacobus van der Lingen en Alida Jacoba van Rooijen.

7.                   Hendrica Baarspul, geb. Amersfoort 12.10.1831, overl. Utrecht 04.01.1906, tr. Utrecht 06.09.1876 Wilhelmus Johannes Halbisch, geb. Utrecht 02.08.1827, overl. Utrecht 26.03.1887, z.v. Jacob Halbisch en Johanna Elisabetha Rennert.

8.                   Willem Baarspul, geb. Amersfoort 11.11.1833, overl. Utrecht 03.11.1910, tr. Utrecht 05.11.1862 Gerrigje Hendriks, geb. Zwolle 08.08.1837, overl. Utrecht 17.02.1918, d.v. Mannes Hendriks, klompenmaker, en Janna Dakman.

9.                   Cornelia Baarspul, geb. Amersfoort 09.10.1835, overl. Amersfoort 27.10.1835.

10.               Cornelis Baarspul, geb. Amersfoort 24.11.1836, overl. Amersfoort 22.01.1837.

11.               Hendrik Baarspul, geb. Amersfoort 25.09.1838, overl. Utrecht 22.03.1903, tr. Utrecht 13.08.1873 Johannetta Hermina Catharina Offerman, geb. Utrecht 04.01.1853, overl. Utrecht 18.02.1937|a|, d.v. Jacob Offerman en Johannetta Hermina Grauw.

12.               Paulus Baarspul, geb. Amersfoort 08.06.1842; volgt [4].

 

Noten: |a| ook overl.akte Maartensdijk 1937 no.16.

 

[10] Jan Christophel van Dam, geb. IJsselstein 14.04.1826, schipper, overl. Montfoort 03.05.1899; tr. 2e Montfoort 08.12.1870 Cornelia Adriana Sieverts, geb. Montfoort 01.04.1822, overl. Montfoort 27.01.1887, d.v. Johannes Adrianus Goris Sieverts en Sophia van Wijngaarden; tr. 1e Amersfoort 14.02.1849

[11] Jacoba Anna Geertruida van Koot, geb. Amersfoort 22.12.1827, overl. Montfoort 17.07.1866.

Uit dit huwelijk (na 1849 vader Jan Christoffel):

1.                   Johanna van Dam, geb. Amersfoort 21.02.1849, tr. Montfoort 02.07.1874 Everardus Jacobus Lafèbre, geb. Jutphaas 11.04.1850, z.v. Lodewikus Johannes Lafèbre en Willemijntje Oosterbeek.

2.                   Hein Jan van Dam, Hendrik Jan, geb. Montfoort 19.12.1851, overl. Abcoude-Proostdij 12.11.1874.

3.                   Geertruida Anna Jacoba van Dam, geb. Montfoort 14.06.1853; volgt [5].

4.                   Anna Maria van Dam, geb. Montfoort 12.04.1855, overl. Rotterdam 03.06.1905, tr. Montfoort 19.07.1877 Rijndert Lafèbre, geb. Jutphaas 01.09.1851, timmerman, overl. Amersfoort 18.12.1939, z.v. Lodewikus Johannes Lafèbre en Willemijntje Oosterbeek.
     RL tr. 2e Capelle aan den IJssel 08.07.1910 Wijnandina Elisabeth Johanna Appels, geb. Bergen op Zoom 07.01.1871, overl. Maartensdijk 09.03.1934, d.v. Josephus Valerianus Placedus Appels, rijkscommies, en Regina Johanna van Dugteren.
     WEJA tr. 1e Rotterdam 24.09.1902 Johannes Arend Verrips, geb. Hei- en Boeicop 03.07.1848, z.v. Peter Verrips en Pieternella Alida Horsman.
     JAV tr. 1e voor 1902 Johanna Everdina van Leeven, later de Brons, geb. Utrecht 14.01.1839|c|, overl. Rotterdam 28.04.1902, d.v. Willem de Brons en Johanna Everdina van Leeven.
     JEdB tr. 1e Utrecht 23.11.1859 Pieter Jan van der Star, geb. Utrecht 27.09.1833, z.v. Pieter Jan van der Star en Maria Serto.

5.                   Anthonie van Dam, geb. Montfoort 28.06.1857, tr. Utrecht 27.07.1882 Bertha Heitz, geb. Utrecht 20.05.1858, d.v. Lambertus Heitz en Johanna Maria Bettink.

6.                   Jacoba Anna Geertruida van Dam, geb. Montfoort 10.01.1858, overl. Doornspijk 02.02.1941|a|, tr. Montfoort 02.02.1893 Jan Rijnenberg, geb. Nijmegen 02.12.1860, overl. Nunspeet 17.12.1939|d|, z.v. Lodewijk Rijnenberg, kostschoolhouder, en Helena Margaretha Tebbenhoff.

7.                   Gerrit Johannes van Dam, geb. Montfoort 14.06.1860, schipper, overl. Amersfoort 13.12.1930, tr. Woerden 01.04.1886 Klazina van Dam, geb. Woerden ca. 1862, overl. Amersfoort 28.11.1928|e|, d.v. Willem van Dam en Jannigje de Ridder.

8.                   Carel Adrianus van Dam, geb. Montfoort 07.10.1861, overl. Montfoort 06.11.1862|b|.

9.                   Adrianus Karel van Dam, geb. Montfoort 29.05.1863, overl. Montfoort 04.11.1868.

10.               Marinus Johannes van Dam, geb. Montfoort 26.02.1865, onderwijzer, overl. Utrecht 18.01.1924, tr. Bussum 03.08.1893 Aleida Hendrika Kappers, geb. Amsterdam ca. 1862, overl. Utrecht 08.12.1937, d.v. Christiaan Engelbertus Kappers, expediteur en Agatha Cornelia Lafebre.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nunspeet 1941 no.11; |b| Adrianus Karel; |c| erkend en gewettigd bij het huwelijk Utrecht 24.07.1839; |d| Rijnenburg (overl.akte Nunspeet 1939 no.76); |e| Clasina (overl.akte Amersfoort 1928 no.323).

 

[12] Philippus Johannes du Chattel, ged. Leiden (Pieterskerk) 15.12.1805, sjouwer (1857,1862), overl. Leiden 22.03.1862, tr.

[13] Pieternella Fransen, geb. Monster 13.05.1822, overl. Leiden 06.02.1892; tr. 2e Leiden 17.04.1872 Isaac Lardé, geb. Leiden 11.05.1812, fruitverkoper (1872), overl. Leiden 03.07.1896, z.v. Jacobus Lardé, wever, en Johanna Sefour.
     IL tr. 1e Leiden 23.12.1830 Elisabeth Bernart/Bernard, geb. Leiden 09.08.1806, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 10.08.1806, spinster (1830), overl. Leiden 22.09.1871, z.v. Dries Bernard en Petronella Olivier.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Hendrik du Chattel, geb. Leiden 28.07.1857; volgt [6].

2.                   Johanna Maria du Chattel, geb. Leiden 19.02.1859, overl. Leiden 01.10.1859.

3.                   Philippus Johannes du Chattel, geb. Leiden 24.04.1862, overl. Leiden 19.09.1862.

 

[14] Willem Kwaadgras, geb. Leiderdorp 16.03.1823, warmoezier, overl. Leiden 03.07.1872, tr. Zoeterwoude 10.11.1843

[15] Marianna Susanna Sleijser, geb. Leiden 24.07.1823, dienstbode (1843), overl. Leiden 20.01.1889.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de kwartierstaat Gerard Laman (1924-2009).

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Kwaadgras, geb. Leiderdorp 13.02.1844, overl. Leiden 06.12.1916, tr. Leiden 11.02.1885 Jacobus Laman, geb. Leiden 11.12.1831, warmoezier, overl. Leiden 30.09.1909, z.v. Willem Laman, warmoezier, en Geertrui Lassie.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de kwartierstaat Gerard Laman (1924-2009).

2.                   George Kwaadgras, geb. Leiden 03.07.1845, warmoezier, overl. Leiden 03.11.1879, tr. Leiden 11.08.1869 Maria Overduin, geb. Leiden 27.12.1841, dienstbode (1869), overl. Leiden 24.03.1911, d.v. Jacobus Overduin, wolkammer, en Margaretha de Meij.
     MO tr. 2e Leiden 08.09.1880 Pieter de Vlaam, geb. Leiden 13.12.1858, stukadoor (1880), winkelier (1912), overl. Leiden 07.12.1933, z.v. Jan de Vlaam, greinwever, en Maria Bekooij.
     PdV tr. 2e Leiden 15.05.1912 Hendrica Alphenaar, geb. Zoeterwoude 28.11.1866, overl. Leiden 28.08.1933, d.v. Jacob Alphenaar en Anna Spek.

3.                   Pieter Kwaadgras, geb. Leiden 23.09.1846, behanger, overl. Leiden 20.03.1885, tr. Leiden 31.03.1869 Hendrica Dee, geb. Leiden 17.04.1843, overl. Leiden 02.06.1922, d.v. Johannes Dee, koopman, en Wilhelmina Collet.

4.                   levenloze dochter, Leiden 25.12.1848.

5.                   Willem Kwaadgras, geb. Leiden 11.03.1850, warmoezier, overl. Leiden 12.10.1873.

6.                   Margaretha Kwaadgras, geb. Leiden 23.02.1852, overl. Leiden 03.04.1860.

7.                   Evert Kwaadgras, geb. Leiden 11.12.1853, overl. Leiden 04.05.1855.

8.                   Evert Kwaadgras, geb. Leiden 19.11.1855, warmoezier (1878), handelaar in groenten en fruit (1907), tr. 1e Amsterdam 31.07.1878 Akke Tuinstra, geb. Sneek 13.03.1852, dienstbode (1878), winkelierster (1905), overl. Leiden 09.04.1905, d.v. Atze Tuinstra, werkman, en Sietske Postma; tr. 2e Leiden 04.07.1907 Johanna Bavelaar, geb. Leiden 21.06.1861, d.v. Jacobus Bavelaar, sjouwer, en Johanna Loeber.
     JB tr. 1e Leiden 14.09.1887 Hermanus Johannes Dreef, geb. Leiden 09.05.1864, smid, overl. voor 1907, z.v. Abraham Dreef, wever, en Grietje van der Steen.

9.                   Marianna Kwaadgras, geb. Leiden 27.03.1859; volgt [7].

10.               Margaretha Kwaadgras, geb. Leiden 11.10.1860, overl. Leiden 15.03.1940, tr. Leiden 19.04.1882 Laurens Pieter Galenus Boon, geb. Leiden 03.06.1858, kleermaker, overl. Leiden 13.04.1932, z.v. Jan Boon, sjouwer, en Jacoba Platteel.

11.               Jacobus Kwaadgras, geb. Leiden 04.04.1862, tuinier, overl. Leiden 23.12.1934, tr. Leiden 14.05.1884 Jacoba Maria Moene, geb. Leiden 12.03.1860, d.v. Pieter Moene, metselaar, en Francina Johanna Dee.

12.               Elisabeth Kwaadgras, geb. Leiden 01.05.1865, overl. Leiden 24.02.1938, tr. Leiden 30.09.1885 Frans Lodewijk Thomas Moene, geb. Leiden 14.05.1861, onderwijzer (1885), overl. Leiden 12.11.1943, z.v. Pieter Moene, metselaar, en Francina Johanna Dee.

 

[16] Anthonij Baarspul, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 24.08.1756, overl. Utrecht 02.10.1811, z.v. Evert Baarspul en Maria Romberg; otr. 2e Amsterdam 18.11.1791 Maria Catharina Prins; otr. 1e Amsterdam 20.08.1778

[17] Maria Cornelia Laasbije, begr. Amsterdam (Oude Luthersche Kerk) 25.11.1790.

     Opm: Er is een Maria Cornelia Laasbije, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 05.08.1755, d.v. Laurens Laasbije en Cornelia Hoebe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Agnes Baarspul, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 18.06.1779.

2.                   Cornelia Baarspul, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 11.12.1780.

3.                   Paulina Hendrika Baarspul, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 30.09.1783.

4.                   Anthonij Baarspul, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 04.03.1784.

5.                   Anna Maria Baarspul, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 18.10.1785.

6.                   Jacob Antonij Baarspul, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 28.11.1786; volgt [8].

7.                   Pieter Severin Baarspul, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.03.1789.

 

[18] Jan de Groot, kopergieter (1821,1825), tr.

[19] Hendrikje Kraamwinkel, overl. Utrecht 13.07.1816.

Kind van Hendrikje|a|:

1.                   Hendrik Kraamwinkel, later de Groot, geb. Utrecht 18.09.1800, ged. Utrecht 07.10.1800, overl. Utrecht 06.03.1875, tr. Utrecht 03.10.1821 Maria Gravendaal, ged. Utrecht 11.03.1801, overl. Utrecht 10.03.1866, d.v. Johannes Gravendaal en Adriana de Vries.

Uit dit huwelijk:

2.                   Evert de Groot, ged. Utrecht 05.09.1802, kopergieter (1825), tr. 1e Utrecht 23.11.1825 Hendrika Johanna Meijerink, geb. Ulsen (Hannover)|b| ca. 1796, dienstbaar (1825), overl. Weesp 08.07.1864; tr. 2e Utrecht 22.03.1865 Elisabeth Rijksen, geb. Utrecht ca. 1827, d.v. Geertruij Rijksen.
     HJM tr. 1e Utrecht 21.01.1846 Johannes van Asch, geb. Ravenswaaij ca. 1803, overl. Utrecht 02.03.1861, z.v. Jan Christoffel van Asch en Everijntje Eth.

3.                   Pieternella de Groot, ged. Utrecht 20.01.1805; volgt [9].

4.                   Hendrieka Willemina de Groot, ged. Utrecht 07.12.1806, tr. Utrecht 13.06.1838 Albertus Tollenaar, geb. Utrecht ca. 1805, overl. Ommen 29.11.1858|a|, z.v. Maria Tollenaar.

5.                   Frederika de Groot, ged. Utrecht 29.01.1809, overl. Utrecht 31.03.1876, tr. Utrecht 04.05.1836 Jacob Groenhuijse, geb. Veenendaal ca. 1806, overl. Utrecht 10.07.1875, z.v. Egbert Groenhuise en Johanna van der Meijde.

6.                   Gerrigje de Groot, geb. Utrecht 1811, overl. Utrecht 12.11.1811.

7.                   Gerrit de Groot, geb. Utrecht 26.06.1813, overl. Utrecht 21.04.1814.

 

Noten: |a| akte van erkenning verleden voor notaris Benjamin Boers d.d. 15.01.1821 (geb.akte Utrecht 1821 no.209); |b| w.s. Uelsen, nu Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c| ook overl.akte Utrecht 1858 no.1426.

 

[20] Hendrik van Dam, geb. ca. 1789, koopman, overl. IJsselstein 27.03.1833|a|, z.v. Hendrik Cristoffel van Dam en Catharina Maria Henjes (-1811); tr. IJsselstein 19.07.1812

[21] Johanna Ebink, geb. ca. 1793, winkelierster (1840), overl. IJsselstein 03.05.1858, d.v. Jan Barend Ebink en Marrigje van Lith; tr. 2e IJsselstein 11.02.1835 Willem Doeland, ged. Vreeswijk 16.05.1802, z.v. Gijsbert Doeland en Aaltje van der Kaa(ij).

Uit het huwelijk van Dam-Ebink:

1.                   Catarina Maria van Dam, geb. Benschop 31.05.1813, dienstbode (1840), overl. Lochem 09.10.1889, tr. ’s-Gravenhage 12.02.1840 Willem Holstege, geb. Doornspijk 25.10.1813, overl. Lochem 23.05.1892, z.v. Arend Holstege, tuinman, landbouwer, en Grietje Brummelmans.

2.                   Marrigje van Dam, geb. Benschop 13.03.1815, tr. IJsselstein 07.05.1842 Johannes Jacob Vetter, geb. Gouda ca. 1814, overl. Amersfoort 25.08.1882, z.v. Jan Dirk Vetter en Emilia Vincent.

3.                   Hendrik van Dam, geb. IJsselstein 19.12.1819, overl. ’s-Gravenhage 13.10.1848, tr. IJsselstein 16.03.1842 Willemina Johanna Bergman, geb. IJsselstein 15.06.1819, overl. IJsselstein 21.06.1855, d.v. Johan Samuel Bergman en Margrietha Bos.

4.                   Jan Christophel van Dam, geb. IJsselstein 26.04.1822, overl. IJsselstein 03.06.1822.

5.                   Anna Christina van Dam, geb. IJsselstein 29.11.1823, overl. IJsselstein 26.04.1825.

6.                   Jan Christophel van Dam, geb. IJsselstein 14.04.1826; volgt [10].

7.                   Gerrit Johannes van Dam, geb. IJsselstein 03.03.1828, overl. Amersfoort 26.03.1889, tr. 1e Amersfoort 10.10.1855 Geertruida van Wijland, geb. Amersfoort 21.06.1827, overl. Amersfoort 24.12.1868, d.v. Cornelis van Wijland en Geertruida Dieters; tr. 2e Harderwijk 19.10.1870 Petertjen Arendsen, geb. Harderwijk 18.01.1846, d.v. Arend Arendsen, houtzager, houtkoper, en Gerritjen Gerritsen van de Veen.

8.                   Anna Maria van Dam, geb. IJsselstein 27.09.1830, tr. IJsselstein 23.01.1856 Willem Gerrit van Zwieten, geb. IJsselstein 18.05.1830, z.v. Gerrit van Zwieten en Marrigje Niessen.

9.                   Hendrika Johanna Berendina van Dam, geb. IJsselstein 27.09.1832, overl. IJsselstein 10.12.1834.

Uit het huwelijk Doeland-Ebink:

10.               Willem Doeland, geb. IJsselstein 29.05.1835, overl. IJsselstein 28.12.1861.

 

Noten: |a| moeder Heijes.

 

[22] Hendrik van Koot, ged. Amersfoort 03.03.1808, overl. Amersfoort 26.05.1902, z.v. Aart van Koot en Antonia Morre; tr. 2e Amersfoort 14.05.1890 Emberta Albertina Horsting, geb. Wageningen 22.10.1830, overl. Amersfoort 12.09.1913, d.v. Elbertus Horsting, radmaker, en Carolina Strumper; tr. 1e Amersfoort 31.10.1827

[23] Geertruida Scheerder, ged. Amersfoort 19.09.1793, overl. Amersfoort 05.03.1870, d.v. Gerardus Scheerder en Jacoba Anna Maria de Bije.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Anna Geertruida van Koot, geb. Amersfoort 22.12.1827; volgt [11].

2.                   Adriana Hendrika van Koot, geb. Amersfoort 14.01.1831, overl. Amersfoort 09.06.1893, tr. Amersfoort 10.11.1852 Jacob van Gelder, geb. Amersfoort 21.03.1826, overl. Amersfoort 18.06.1875, z.v. Jacob van Gelder en Willemina de Vries.

 

[24] Jacob du Chattel, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 23.03.1777, timmermansknecht (1815,1819), bediende (1822), timmermansknecht (1827), timmerman (1834), overl. Leiden 16.10.1834, z.v. Philippus du Chattel en Jannetje Vernooys; otr. Leiden (schepen) 18.10.1805

[25] Johanna van de Wetering, Anna.

Uit dit huwelijk (ook du Chatel):

1.                   Philippus Johannes du Chattel, ged. Leiden (Pieterskerk) 15.12.1805; volgt [12].

2.                   Jacob du Chattel, ged. Leiden (Marekerk) 01.02.1807, begr. Leiden 14.04.1807.

3.                   Jacob du Chattel, geb. Leiden 11.01.1808, ged. Leiden (Marekerk) 14.01.1808, beddenmaker, overl. Leiden 08.01.1878, tr. Antonia Cornelia Schardt, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, overl. Leiden 14.06.1890, d.v. Thomas Schardt en Cornelia van der Poel.

4.                   Frans du Chattel, geb. Leiden 16.09.1810, ged. Leiden (Pieterskerk) 19.09.1810, overl. Leiden 08.03.1815.

5.                   Anna Maria du Chattel, geb. Leiden 1813, overl. Leiden 03.03.1813, begr. Leiden 04.03.1813.

6.                   Maria Francina du Chattel, geb. Leiden 12.04.1815, overl. Leiden 15.12.1819.

7.                   Gerrit du Chattel, geb. Leiden ca. 1820, overl. Leiden 05.05.1825.

8.                   Anna du Chattel, geb. Leiden 29.05.1822, tr. Leiden 01.09.1858 Gerrit Fakkel, geb. Leiden 20.07.1833, fabriekwerker, overl. Leiden 13.06.1915, z.v. Jan Fakkel, volder, en Catharina Hendrica Gouda.

9.                   Frans du Chattel, geb. Leiden 12.06.1824, bezemmaker, overl. Leiden 01.09.1874, tr. Leiden 21.08.1861 Maria Catharina Bonte, geb. Leiden 02.02.1827, werkster (1876), d.v. Abram Isaac Bonte, slagersknecht, en Maria Toma.
     MCB tr. 2e Leiden 19.01.1876 David Huigens, ook Huijgens, geb. Leiden 12.01.1817, grijnwever (1837), sjouwer (1876), overl. Leiden 06.04.1899, z.v. Jacobus Huigens, wever, en Catharina de Kooning.
     DH tr. 1e Leiden 14.09.1837 Wilhelmina van Oosten, geb. Leiden 04.06.1815, spinster (1837), overl. Leiden 09.10.1874, d.v. Pieter van Oosten en Jannetje van der Starre.

10.               Adriana Maria du Chattel, geb. Leiden 30.01.1827, overl. Leiden 08.06.1827.

 

[26] Johannes Fransen, Jan, geb. Monster 25.06.1790, overl. De Lier 16.12.1883|a|; tr.

[27] Maria Zijtregtop, geb. Monster 17.09.1790, overl. Monster 05.10.1858, d.v. Dirk Zijtregtop en Jannetje Patijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Fransen, geb. Monster 30.03.1813.

2.                   Frans Fransen, geb. Monster 19.04.1814.

3.                   Jannetje Fransen, geb. Monster 25.08.1815.

4.                   Neeltje Fransen, geb. Monster 11.11.1817, overl. De Lier 13.10.1888, tr. Naaldwijk 27.11.1841 Gozewijn Hofland, geb. Naaldwijk 02.04.1812, overl. De Lier 30.03.1888, z.v. Lucas Hofland en Trijntje de Groot.

5.                   Aafje Fransen, geb. Monster 08.12.1818.

6.                   Dirk Fransen, geb. Monster 20.01.1820, overl. Naaldwijk 02.08.1866, tr. ’s-Gravenzande 04.11.1842 Magdalena Moor, Leentje, geb. ’s-Gravenzande 27.02.1820, overl. ’s-Gravenzande 18.01.1855, d.v. Jacobus Moor en Jannetje van Geest.

7.                   Petronella Fransen, geb. Monster 19.03.1821.

8.                   Pieternella Fransen, geb. Monster 13.05.1822; volgt [13].

9.                   Arie Fransen, geb. Monster 10.07.1823, overl. Rotterdam 01.01.1900, tr. Suzanna Johanna van der Heijden.

10.               Leendert Fransen, geb. Monster 30.10.1824, overl. ’s-Gravenzande 20.01.1915, tr. Naaldwijk 31.05.1851 Neeltje Stokdijk, geb. Naaldwijk 15.08.1824, overl. ’s-Gravenzande 25.11.1905, d.v. Hendrik Stokdijk en Maria Kuivenhoven.

11.               Johannis Fransen, geb. Monster 13.01.1826, overl. Monster 14.01.1826.

12.               Willem Fransen, geb. Monster 02.02.1828, overl. Monster 09.02.1828.

13.               levenloze zoon, geb. Monster 17.02.1829.

14.               Johannes Fransen, geb. Monster 16.03.1830, overl. Rotterdam 06.07.1911, tr. Rotterdam 09.12.1903 Johanna Adolphina Steenbeek, geb. Strijensas 29.07.1849, overl. Rotterdam 17.12.1914, d.v. Hendrik Steenbeek en Neeltjhe Jorissen.

15.               Maria Fransen, geb. Monster 20.11.1832, overl. De Lier 21.02.1904, tr. De Lier 07.03.1872 Gerrit Klapwijk, geb. ca. 1833, z.v. Arij Klapwijk en Marijtje Stokdijk.
     GK tr. 1e De Lier 09.12.1853 Hendrica Franse, geb. De Lier ca. 1834, overl. Maasland 30.10.1870, d.v. Arij Franse en Neeltje van Trigt.

16.               Willem Fransen, geb. Monster 23.10.1834, tuinman (1863), overl. Rotterdam 12.10.1906, tr. 1e Haarlem 05.08.1863 Catharina Margaretha Hilke, geb. ’s-Gravenhage ca. 1827, dienstbode (1863), overl. Zuidbroek 19.02.1901, d.v. Herman Hendrik Hilke en Dorothea Eleonora Füller; tr. 2e Rotterdam 20.04.1904 Gijsberta Das, geb. Hilversum 30.10.1868, d.v. Gijsbertus Das (1830-1868) en Neeltje Dorland (1830-1869).
     GD tr. 2e Rotterdam 12.12.1907 Gerrit Elderbroek, geb. Alphen 14.09.1876, z.v. Cornelis Elderbroek en Thonia Cornelia Tuinenburg.

 

Noten: |a| ‘zijnde den aangevers verder niets bekend’ (overl.akte De Lier 1883 no.30).

 

[28] Pieter Kwaadgras, ged. Leiden (Pieterskerk) 01.12.1799|a|, warmoezier, overl. Leiden 11.04.1869, z.v. Willem Kwaadgras en Eva de Vroede; tr. Leiden 19.05.1822

[29] Anna Bosman, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 11.03.1804, overl. Leiden 10.03.1870, d.v. Leendert Bosman en Niesje Verweij.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de kwartierstaat Gerard Laman (1924-2009).

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Kwaadgras, geb. Leiderdorp 16.03.1823; volgt [14].

2.                   Niesje Kwaadgras, geb. Leiderdorp 09.08.1829, winkelierster (1871), overl. Hengelo (Gld) 07.04.1894, tr. 1e Leiden 29.12.1852 Jan van der Spek, geb. Hazerswoude 21.06.1826, arbeider, overl. Leiderdorp 07.09.1869, z.v. Jacob van der Spek, arbeider, en Grietje Guldemond; tr. 2e Leiderdorp 13.07.1871 Egbert Willem Nijenhuis, geb. Almen (Gorssel) 20.04.1839, tuinman, overl. Vorden 08.04.1916, z.v. Willem Nijenhuis, dagloner, en Engele Wonink.
     EWN tr. 2e Vorden 07.06.1895 Maria Johanna Brummelman, geb. Delden (Gld) 01.02.1851, overl. Vorden 06.12.1920, d.v. Derk Brummelman, timmerman, en Engberdina Wuestenenk.

3.                   Eva Kwaadgras, geb. Leiderdorp 30.10.1831, overl. Leiden 27.12.1895, tr. Leiderdorp 10.11.1853 Jan van Vliet, geb. Waarder ca. 1823, bouwknecht, z.v. Pieter van Vliet en Stijntje de Jong.

4.                   Leendert Kwaadgras, geb. Leiderdorp 07.06.1837, overl. Leiderdorp 10.08.1837.

 

Noten: |a| Quaadgras.

 

[30] George Cent Sleijser, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 22.11.1798|, keurslijfmaker (1820,1823), ‘corchetmaker’ (1824), rijglijfmaker (1826,1829), keurslijfmaker (1833,1840), corchettemaker (1839), corsettenmaker (1843,1848), overl. Leiden 08.03.1861, z.v. Johannes Jacobus Sleijser en Adriana Starrevelt; tr. Leiden 05.10.1820

[31] Marguerite Marianne Bedier, geb. Leiden 16.09.1799, naaister (1820), overl. Leiden 29.03.1884, d.v. Abraham Bedier en Marianne Renaud.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de kwartierstaat Gerard Laman (1924-2009).

Uit dit huwelijk (soms Sleijsser, moeder veelal Marianne Marguerite):

1.                   Adriënne Georgette Sleijser, geb. Leiden 25.03.1821, overl. na 1876, tr. Leiden 14.11.1844 Matthijs Rousel, geb. Leiden 17.08.1822, korsettenmaker, overl. Leiden 15.11.1876, z.v. Pieter Rousel, wever, en Apolonia van der Linden.

2.                   Marianna Susanna Sleijser, geb. Leiden 24.07.1823|c|; volgt [15].

3.                   Jean Jaques Sleijser, geb. Leiden 20.11.1824.

4.                   Jean Jaques Sleijser, geb. Leiden 05.03.1826, overl. Leiden 08.04.1829.

5.                   Margarethe Perrone Sleijser, geb. Leiden 07.12.1827, overl. Leiden 24.11.1859, tr. Leiden 11.05.1853 Hendrik Willem Teunis Blöte, geb. Leiden 12.02.1823, plaatsnijder, overl. Leiden 18.01.1885, z.v. Jan Blöte en Catharina Frees.
     HWTB tr. 2e Leiden 17.10.1860 Geertrui van den Bos, geb. Hazerswoude 28.01.1830, overl. Leiden 26.02.1879, d.v. Maarten van den Bos, sacheepmaker, en Sijgje van Houten.

6.                   Elisabeth Johanna Sleijser, geb. Leiden 19.03.1829, overl. Leiderdorp 22.01.1861, tr. Leiden 04.05.1859 Johannes Vreugdenburg, geb. Leiden 04.11.1831, scheepmaker, overl. Leiden 02.10.1918, z.v. Jacobus Vreugdenburg, schoenmaker, en Johanna van Iperen.
     JV tr. 2e Leiden 13.11.1861 Maria Dee, geb. Leiden 16.04.1833, overl. Leiderdorp 25.04.1891, d.v. Johannes Dee, stoelenmaker, en Wilhelmina Collet.

7.                   Susette Marie Sleijser, geb. Leiden 15.11.1830, overl. Leiden 11.04.1915, tr. Jacobus Duuzon.

8.                   Jean Jaques Sleijser, geb. Leiden 04.03.1832, tekenaar, overl. Oegstgeest 16.01.1917, tr. Leiden 10.03.1852 Johanna Jacoba Trap, geb. Leiden 20.01.1829, overl. Leiden 02.05.1908, d.v. Hendrik Dionysius Trap en Jacoba Herman.

9.                   Abraham Isaac Sleijser, geb. Leiden 04.10.1833, overl. Leiden 14.03.1844.

10.                Nicolas Marinus Sleijser, geb. Leiden 29.03.1836, overl. Leiden 15.06.1836.

11.                Nicolas Marinus Sleijser, geb. Leiden 14.06.1838, overl. Leiden 21.02.1917, tr. Leiden 02.01.1867 Antje Godefroij, geb. Leiden 21.08.1844, overl. Leiden 20.08.1911, d.v. Leendert Johannes Godefroij, broodbakker, en Jannetje den Houter.

12.                George Cent Sleijser, geb. Leiden 09.09.1839, overl. Leiden 16.05.1845.

 

Noten: |c| kind Marianne Suzanne.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren