Willem Bakker (1929-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juni 2020)

 


 

[1] Willem Bakker, Wim, geb. Haren 16.09.1929, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1952, promotie Delft 02 juni 1965|a|, hoogleraar Twente (1966-1991), overl. Enschede 03.10.2003, tr. Delft 22.05.1954 Anna Gesina Wagenaar, Annie, geb. Delft 29.07.1930, overl. Enschede 19.05.2014, crem. Enschede 24.05.2014, d.v. Andries Wagenaar en Hiltje van Weemen (1899-1983).

 

Noten: |a| proefschrift: De levertijd in machinefabrieken: een oriënterend onderzoek; promotor: R. van Hasselt (1911-1999).

 

[2] Albert Derk Bakker, geb. Harlingen 04.06.1903, bankwerker (1926), tr. Barradeel 10.04.1926
[3] Baukje de Jong, geb. Harlingen 25.04.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Bakker, geb. Haren 16.09.1929; volgt [1].

 

[4] Herman Bakker, geb. Groningen 03.09.1865, pakhuisknecht (1891,1892), arbeider (1896), stoker (1920,1926), overl. Harlingen 02.11.1939, tr. Groningen 10.05.1891

[5] Marijke Greben, geb. Groningen 18.03.1865, overl. Harlingen 26.10.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Geertruida Bakker, geb. Groningen 21.06.1892, tr. Harlingen 08.04.1915 Anne Nagel, geb. Harlingen 30.04.1889, overl. Harlingen 06.02.1961, z.v. Frans Nagel en Elisabeth Schaafsma.

2.                   Jantje Bakker, geb. Groningen 23.09.1896, tr. Harlingen 27.05.1920 Jan Blokland, geb. Giessendam 14.07.1892, boormeester, overl. Almelo 17.06.1958, z.v. Herber Blokland, grondboorder, en Pieternella Versloot.

3.                   Albert Derk Bakker, geb. Harlingen 04.06.1903; volgt [2].

 

[6] Willem de Jong, geb. Almenum (Barradeel) 11.09.1880, timmerman (1903,1904), jalouziemaker (1926), overl. Leeuwarden 09.04.1966, tr. Barradeel 10.01.1903

[7] Jeltje Siebesma, geb. Franeker 14.09.1883, overl. Leeuwarden 26.03.1969.

Uit dit huwelijk:

1.                   Baukje de Jong, geb. Harlingen 25.04.1903; volgt [3].

2.                   Jan de Jong, geb. Almenum (Barradeel) 24.05.1904, overl. Almenum (Barradeel) 26.05.1904.

3.                   Janke de Jong, geb. Almenum (Barradeel) 11.10.1907, overl. na 1969, tr. Zeist 13.08.1936 Jacob Schep, geb. Willige Langerak 11.05.1908, overl. na 1969, z.v. Jacob Schep en Bastiaantje Rozendaal.

 

[8] Albert Bakker, geb. Groningen 08.02.1832, schoenmaker (1857), brievenbesteller (1858,1871), schoenmaker (1883), overl. Groningen 12.02.1883, tr. Groningen 15.11.1857

[9] Margarieta Geertruda Ansing, geb. Groningen 18.03.1831, overl. Groningen 19.10.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Derk Bakker, geb. Groningen 27.08.1858, overl. Groningen 01.08.1866.

2.                   Herman Bakker, geb. Groningen 12.12.1860, overl. Groningen 03.01.1863.

3.                   Ika Harmanna Bakker, geb. Groningen 22.07.1863, overl. Groningen 05.10.1868.

4.                   Herman Bakker, geb. Groningen 03.09.1865; volgt [4].

5.                   Jan Willem Bakker, geb. Groningen 13.02.1871, broodventer, overl. Groningen 19.05.1908.

6.                   Albert Bakker, geb. Groningen 28.01.1874.

 

[10] Derk Greben, geb. Groningen 27.02.1840, schoenmaker (1864,1865), overl. Groningen 18.07.1865, tr. Groningen 15.02.1864

[11] Jantje Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 24.02.1840, dienstmeid (1864,1873), overl. Groningen 19.06.1899; tr. 2e Groningen 23.01.1873 Willem Woltjer, geb. Groningen 01.04.1834, buitenvaarder (1873,1879), zeeman (1901), woont Egmond aan Zee (1901,1903), overl. Egmond aan Zee 01.11.1910|a|, z.v. Jan Woltjer, metselaar, en Klaasjen Walles.

Uit het huwelijk Greben-Linthorst:

1.                   Marijke Greben, geb. Groningen 18.03.1865; volgt [5].

Uit het huwelijk Woltjer-Linthorst:

2.                   Jan Woltjer, geb. Groningen 04.11.1873, letterzetter, overl. Groningen 27.03.1945, tr. Groningen 26.05.1901 Alberdina Kastje, geb. Roden 29.12.1878, d.v. Johannes Kastje, arbeider, en Feiktje van der Velde.

3.                   Pieter Woltjer, geb. Groningen 28.12.1875.

4.                   Klaasje Woltjer, geb. Groningen 11.10.1879, overl. Amsterdam 05.10.1943, tr. Amsterdam 11.02.1903 Andries Johannes Boers, geb. Amsterdam 20.01.1876, pakhuisknecht, overl. Blaricum 24.04.1958, z.v. Zacharias Johannes Boers en Margaretha Geertruida de Breij.

 

Noten: |a| aangifte door een huismeester, overleden in de Voorstraat nummer zes {de Prins Hendrikstichting?} (overl.akte Egmond aan Zee 1910 no.35).

 

[12] Jan de Jong, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 19.04.1842, timmerknecht (1864,1872), timmerman (1874,1903), overl. Almenum (Barradeel) 11.04.1923; tr. 2e Barradeel 01.09.1900 Gotske de Jager, geb. Langweer (Doniawerstal) 19.12.1841, overl. Harlingen 31.01.1937, d.v. Johannes Bonnes de Jager, timmerknecht (1841), timmerman (1872), en Harmke Anskes Schotanus; tr. 1e Franekeradeel 28.05.1864

[13] Janke Dirks Kuik, geb. Dongjum (Franekeradeel) 27.11.1843, dienstmeid (1864), overl. Almenum (Barradeel) 01.10.1898.

     GdJ tr. 1e Leeuwarden 18.05.1872 Alle Medendorp, geb. Leeuwarden 27.03.1838, metselaar (1872), arbeider (1891), overl. Leeuwarden 18.11.1891, z.v. Sjouke Pluim Medendorp, verwer, en IJttje Minnes Postma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eeke de Jong, geb. Almenum (Barradeel) 20.02.1865, overl. Harlingen 26.11.1953, tr. Franekeradeel 11.12.1886 Wopke Abma, geb. Harlingen 08.06.1865, bakkersknecht, overl. Franekeradeel 24.11.1940, z.v. Auke Abma, melktapper, en Sibbeltje Kooiker.

2.                   Jelle de Jong, geb. Almenum (Barradeel) 15.11.1866, timmerman, overl. Harlingen 23.12.1946, tr. Harlingen 04.01.1895 Baukje Zein, geb. Leeuwarden 02.09.1868, overl. Harlingen 10.03.1921, d.v. Marten Zein, schippersknecht (1868), kastelein (1895), en Tjitske de Boer.
     BZ tr. 1e Harlingen 22.01.1891 Douwe Roedema, geb. Harlingen 03.04.1866, pakhuisknecht, overl. Harlingen 26.03.1894, z.v. Keimpe Roedema, melktapper, en Hinke de Boer.

3.                   Grietje de Jong, geb. Almenum (Barradeel) 10.02.1872, overl. Harlingen 19.11.1936, tr. Barradeel 30.05.1891 Dirk van Drooge, geb. Harlingen 18.04.1872, schoenmaker, overl. Harlingen 08.01.1938, z.v. Huibartus van Drooge, schoenmaker (1872), oproeper (1891), en Leentje Alta.

4.                   Trijntje de Jong, geb. Almenum (Barradeel) 09.12.1874, overl. Harlingen 19.02.1954, tr. Harlingen 20.05.1895 Henderikus Leenstra, geb. Harlingen 05.02.1872, stoffeerder, overl. na 1924, w.s. na 1954, z.v. Ale Leenstra, wever, en Simontje Piebenga.

5.                   Dirk de Jong, geb. Almenum (Barradeel) 01.02.1876, timmerman, tr. Barradeel 22.04.1899 Japke Hoekstra, geb. Almenum (Barradeel) 06.04.1877, naaister (1899), d.v. Klaas Hoekstra, arbeider, en Maaike Dijkstra, winkelierster (1899).

6.                   Willem de Jong, geb. Almenum (Barradeel) 11.09.1880; volgt [6].

 

[14] Meinte Sijbesma, geb. Dongjum (Franekeradeel) 04.08.1853, boerenknecht (1881), winkelbediende (1883), winkelier (1886), arbeider (1891), winkelier (1903,1921), overl. Harlingen 17.05.1942, tr.

[15] Baukje Aardema, geb. Franeker 15.06.1857, dienstmeid (1881), overl. Harlingen 24.12.1932|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeltje Siebesma, geb. Franeker 14.09.1883|a|; volgt [7].

2.                   Geertje Sijbesma, geb. Franeker 24.02.1886, overl. Almenum (Barradeel) 07.06.1909.

3.                   Sijbrigje Sijbesma, geb. Franeker 20.01.1891, overl. Harlingen 05.04.1950, tr. 1e Barradeel 27.10.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 22.06.1922, ingeschr. Barradeel 19.10.1922) Sijbren Plekker, geb. Midlum Franekeradeel) 08.12.1892, exportslager, z.v. Wijtze Plekker en Jantje Vogel; tr. 2e Harlingen 16.07.1925 Yede Wobma, geb. Harlingen 25.09.1884, bootwerker, overl. Harlingen 21.04.1941, z.v. Jacobus Wobma, werkman, en Lutske Meijer.

 

Noten: |a| Siebesma (geb.akte Franeker 1883 no.171); |b| ook overl.akte Barradeel 1932 no.80.

 

[16] Derk Bakker, geb. Groningen ca. 1807, letterzetter, overl. Groningen 28.03.1860, z.v. Albert Bakker en Geertruid Rooda; tr. Groningen 27.03.1831

[17] Saartje Cremers, geb. Groningen ca. 1803/1804, dienstmeid (1831), winkelierster (1860), overl. Groningen 21.10.1860, d.v. Jan Willem Cremers en Grietje Wichers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Bakker, geb. Groningen 08.02.1832; volgt [8].

2.                   Grietje Bakker, geb. Groningen 15.05.1834, overl. Groningen 07.08.1866.

3.                   Johannes Wichgers Bakker, geb. Groningen 14.02.1836, overl. Groningen 06.01.1842.

4.                   Jan Willem Bakker, geb. Groningen 31.12.1837, timmerman (1862), aannemer (1891), overl. Groningen 19.10.1894, tr. Groningen 30.01.1862 Reinderdina Meijer, geb. Groningen 22.04.1837, overl. Groningen 02.06.1914|a|, d.v. Reinder Meijer, timmerman, en Nantje Veersema.

5.                   Derk Bakker, geb. Groningen 07.12.1839, letterzetter, overl. Groningen 23.01.1863.

6.                   Johannes Wichger Bakker, geb. Groningen 31.03.1842, timmerman (1866), koopman (1882), overl. Groningen 12.11.1882, tr. Groningen 08.11.1866 Stientje Brinks, geb. Groningen 17.05.1844, overl. Groningen 23.01.1922, d.v. Gerrit brinks, voerman, en Barbera Sikkens.

7.                   Cornelis Jacobus Bakker, geb. Groningen 17.09.1844, overl. Groningen 18.11.1845.

8.                   Cornelis Jacobus Bakker, geb. Groningen 14.09.1847, timmerman, overl. Groningen 06.01.1873, tr. Groningen 15.10.1868 Enje Derksema, geb. Groningen 10.05.1845, winkelierster (1876), overl. Groningen 04.02.1925, d.v. Jacob Derksema, tuinier, en Harmijna Jans Popkema.
     ED tr. 2e Groningen 26.10.1876 Jacob Joseph van Elswijk, geb. Venlo 21.03.1837, winkelier, z.v. Peter Jacob van Elswijk, stoelmaker, en Maria Helena Reijnders.
     JJvE tr. 1e Groningen 09.09.1869 Henderika Ridderbos, geb. Groningen 20.01.1840, winkelierster (1869), overl. Groningen 05.06.1875, d.v. Frans Frederik Herman Ridderbos, timmerknecht,  en Antje Sierts van der Wal.
     HR tr. 1e Groningen 11.11.1860 Samuel Blankvoort, geb. Groningen 04.03.1820, steenhouwersknecht (1860), steenhouwer (1867), overl. Groningen 08.03.1867, z.v. Albert Blankvoort, schoenmaker, en Maria Galjet.

 

Noten: |a| ook overl.akte Assen 1914 no.115.

 

[18] Harm Ansing(h), geb. Noordlaren ca. 1763/1764, koopman (1816), winkelier (1820), koopman (1831,1839), overl. Groningen 25.07.1839, z.v. Hindrik Ansing, landbouwer, en Grietien Hindriks; otr. 1e Groningen 10.11.1791|c| Anna Borgers, ook Borgerts/Borchers/Borcherds, geb. Ostfriesland ca. 1759, overl. Groningen 01.11.1815; tr. 2e Groningen 20.04.1820

[19] Ike Jacobs (Scharft), geb. Farmsum (Delfzijl) ca. 1792/1794, dienstmeid (1820), ziekenmoeder in het Instituut voor Doof-Stommen te Groningen|a| (1857,1864), overl. Groningen 15.06.1864, d.v. Jacob Harms, zaagmuldersknecht, houtzaagmolenaarsknecht, en Geertje Gerrits (1773-1851|b|).

     AB tr. 1e voor 1791 Manuel Vietor, van Jemgum|d|, overl. voor 1791.

Uit het huwelijk Ansingh-Borgers:

1.                   Borchers Ansingh, geb. Groningen 06.01.1793, student Theol. Groningen 11.08.1809, dominee, predikant te Wagenborgen (1815-1825) en Ruinen (1825-1862), overl. Ruinen 26.06.1862, tr. Termunten 25.05.1816 Aletta Sissingh, geb. Appingedam ca. 1795, overl. Amsterdam 27.09.1867|h|, d.v. Jan Sissingh, steenfabrikeur, en Geetruda Tonckens.

2.                   Hinderijkus Ansingh, geb. ca. 1795, koopman (1816), gepens. klerk (1857), overl. Groningen 13.06.1857, tr. Groningen 31.10.1816 Geertruda Bolmeijer, geb. ca. 1798, d.v. Jacon Fredrik Bolmeijer, steenkoper, en Jantjen Bonsema.

3.                   Johannes Ansingh, ged. Groningen (Martinikerk) 06.12.1799.

4.                   Titia Margareta Ansingh, ged. Groningen (Martinikerk) 04.11.1803, overl. Schiermonnikoog 20.10.1849,  tr. Groningen 26.11.1826 Harm Wilts Hundlingius, geb. Bunde|g| 29.11.1807, student Groningen 18.09.1824, dominee, predikant Schiermonnikoog (1828-1885), overl. Schiermonnikoog 16.01.1893, z.v. Bastiaan Gerrits Hundlingius, commissionair, en Trijntje Harms.

Uit het huwelijk Ansing-Jacobs:

5.                   Johannes Jacobus Ansingh, geb. Groningen 03.09.1820, kanonnier bij het 2e Regiment Vestingartillerie, overl. (‘algemen waterzucht’) Garnizoenshospitaal te Vlissingen 24.04.1854|f|.

6.                   Margarieta Geertruda Ansing, geb. Groningen 18.03.1831|e|; volgt [9].

 

Noten: |a| opgericht door Henri Daniel Guyot, sinds 1985 gevestigd te Haren, later beheerd door de Koninklijke Effatha Guyot Groep, nu door de Koninklijke Kentalis; |b| Tweede Gesticht te Veenhuizen; |c| bruidegom Ansingh; |d| nu in  Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |e| vader Ansing, moeder Jacobs; |f| ook overl.akte Groningen 1854 no.1014; |g| nu in Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |h| ook overl.akte Dwingeloo 1867 no.19.

 

[20] Homme Jans Greben, geb. Winsum 28.08.1804, ged. Winsum 09.09.1804, bediende (1837), arbeider (1840), bediende (1842), arbeider (1848), overl. Groningen 11.07.1848, z.v. Jan Greben, smid, en Rienje Hommes; tr. Groningen 07.05.1837

[21] Marijke Hins Bonnes, geb. Groningen, ged. Groningen 21.10.1803, ‘mutsestijfster’ (1837), overl. Groningen 26.03.1856, d.v. Samuel Bonnes en Sieverdiena Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jurjens Greben, geb. Groningen 09.01.1838, boekhouder (1862), directeur van de Bank van Leening (1903), overl. Groningen 10.02.1903, tr. Utrecht 18.06.1862 Helena Wilhelmina van der Horst, geb. Utrecht 09.11.1829, overl. Driebergen 17.10.1918, d.v. Coenraad van der Horst en Wilhelmina Everdina Evertse.

2.                   Derk Greben, geb. Groningen 27.02.1840; volgt [10].

3.                   Sieverdina Reintje Greben, geb. Groningen 30.10.1842, overl. Groningen 06.10.1860.

 

[22] Pieter Geerts Linthorst, geb. Niezijl ca. 1797/1798, schipper (1821,1843), kroeghouder (1845), commissionair (1864), arbeider (1865), overl. Niezijl (Grijpskerk) 30.05.1865, z.v. Geert Rijkels Linthorst, schipper, en Trijntje Remmerts; tr. Zuidhorn 30.08.1821

[23] Anje Rienders de Boer, geb. Zuidhorn ca. 1803, schippersche (1828), winkeliersche (1834), huishoudster (1836), overl. Groningen 26.05.1868, d.v. Riender Jans de Boer, landbouwer, en Nieske Jans, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 20.11.1821, schippersknecht, overl. Groningen 25.11.1898, tr. Groningen 20.09.1847 Harmke Coenraads Sneijer, geb. Middelstum 18.09.1815, overl. Groningen 24.07.1869, d.v. Coenraad Sneijer, hovenier/tuinier, en Fenje Harms.

2.                   Nieske Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 04.03.1824, overl. Niezijl (Grijpskerk) 08.06.1824.

3.                   Riender Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 12.07.1825, overl. Niezijl (Grijpskerk) 12.09.1852|a|.

4.                   Nijsjen Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 05.08.1828, dienstmeid (1859), overl. Groningen 27.12.1900, tr. Groningen 12.06.1859 Frederik de Vries, geb. Groningen 15.12.1835, schoenmaker (1859,1891), z.v. Jacobus de Vries, kleermaker, en Lammegje Jans.

5.                   Remmelt Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 10.01.1834, bakkersknecht, overl. Niezijl (Grijpskerk) 08.01.1860.

6.                   Trientje Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 24.09.1836, overl. Groningen 10.09.1898, tr. Groningen 24.05.1868|c| Marten Huizenga, geb. Wildervank 02.10.1842, schipper, overl. na 1898, z.v. Renze Derks Huizenga, schipper, en Klaassien Derks Dik.

7.                   Jantje Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 24.02.1840; volgt [11].

8.                   Rika Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 18.04.1843, dienstmeid (1865), overl. Groningen 02.03.1899, tr. Grijpskerk 15.07.1865|b| Jan Huizinga, geb. Groningen 28.11.1838, buitenvaarder (1865), arbeider (1886), overl. Groningen 05.08.1886, , z.v. Rense Derks Huizinga, schipper, en Klaasje Derks Dik.

9.                   Jan Linthorst, geb. Niezijl (Grijpskerk) 16.03.1845, arbeider (1870), machinist (1891), overl. Groningen 09.08.1904, tr. Groningen 06.11.1870 Wilhelmina Smit, geb. Groningen 03.07.1840, overl. Groningen 06.01.1927, d.v. Pieter Jacobs Smit, metselaar, en Geesijna van Steenbergen.

 

Noten: |a| per abuis oud 21 jaar, aangifte door twee ‘gebuur’ (overl.akte Grijpskerk 1852 no.38); |b| bruidegom Huizinga (huw.akte Groningen 1865 no32); |c| bruidegom Huizenga (huw.akte Groningen 1868 no.169).

 

[24] Jelle Jans de Jong, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 19.09.1814, timmermansknecht, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 02.02.1861, z.v. Jan Jelles de Jong, timmerman, en Wijtske Jurjens Zoethout; tr. Wymbritseradeel 12.06.1841

[25] Grietje Wijnsen|a| Sjaardema, geb. Schalsum (Tzum)|b| 07.07.1812, dienstmeid (1841), arbeidster (1864,1882), overl. Franeker 08.06.1896, d.v. Wijnsen Douwes Sjaardema, huisman (1812),  en Trijntje Jans Formstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan de Jong, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 19.04.1842; volgt [12].

2.                   Trijntje de Jong, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 18.04.1844, naaister (1872), overl. Franeker 07.06.1931, tr. Franeker 26.05.1872 Marten Bollema, geb. Franeker 07.01.1839, arbeider, overl. Franeker 28.10.1922, z.v. Riemer Hendriks Bollema, herbergier, en Jetske Martens Hilarides.

3.                   Wijtske de Jong, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 01.08.1846, dienstmeid (1870), tr. Franeker 20.11.1870 Durk Bouma, geb. Oosterend (Hennaarderadeeel) 01.09.1843, kleermaker, z.v. Jacob Durks Bouma, arbeider, en Geertje Sijbrens van der Goot.

4.                   Rinske de Jong, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 20.12.1848, overl. Alkmaar 08.09.1923, tr. Den Helder 17.05.1877 Reijer Geus, geb. Den Helder 18.07.1850, smid, overl. Alkmaar 29.07.1945, z.v. Klaas Geus, werkman (1850), schrijver (1877), en Jannetje Bouwens.

5.                   Rinske Hinke de Jong, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 02.01.1853, overl. na 1922, tr. Amsterdam 24.08.1882 Seerp Siersma, geb. Lemmer (Lemsterland) 11.12.1855, schuitenvoerder (1882), bootwerker (1909), overl. na 1922, z.v. Abe Cornelis Siersma, schipper, en Janneke Jans de Jong.

6.                   Wijntzen de Jong, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 11.05.1856, arbeider, overl. Franeker 29.03.1947, tr. Franeker 15.02.1880 Fetje Staalstra, geb. Franeker 21.09.1858, arbeidster (1880), overl. Franeker 04.06.1947, d.v. Jan Elisabeth Leeman Staalstra, arbeider, en Jeltje Terpstra, arbeidster.

 

Noten: |a| in akten ook Wiensens, Wijnsens, Wijnzens en Wijntzens; |b| later Franekeradeel.

 

[26] Dirk Klazes Kuik, geb. Franeker 08.11.1818, kooltjer, overl. Franeker 27.11.1865, z.v. Klaas Johannes Kuik, arbeider, en Janke Folkerts Groeneveld; tr. Franekeradeel 04.11.1843

[27] Eke Lieuwes de Boer, geb. Ried ca. 1804/1805, kooltjersche (1843,1862), overl. Dongjum (Franekeradeel) 20.03.1864, d.v. Lieuwe IJnses de Boer en Grietje Klases Sipma; tr. 1e Franekeradeel 02.07.1826 Andries Abrahams Reitsma, geb. Sint Jacobiparochie 21.10.1799, ged. Sint Jacobiparochie 10.11.1799, boerenknecht (1826), arbeider (1827), kooltjer (1830,1843), overl. Dongjum (Franekeradeel) 01.01.1843, z.v. Abraham Andries Reitsma, en Antje Eeltjes.

Uit het huwelijk Reitsma-de Boer:

1.                   Antje Reitsma, geb. Minnertsga (Barradeel) 19.03.1827, overl. Dongjum (Franekeradeel) 28.04.1832.

2.                   Grietje Reitsma, geb. Dongjum (Franekeradeel) 19.07.1830, overl. Franeker 06.10.1863, tr. Franeker 18.05.1856 Sipke Wielinga, geb. Franeker 01.02.1831, boerenknecht (1856), praamverhuurder (1882), overl. Franeker 28.02.1882, z.v. Andries Gerrits Wielinga, arbeider (1831), graandrager (1856), en IJfke Sipkes de Vries.
     SW tr. 2e Franeker 15.05.1864 Detje Wels, geb. Franeker 28.07.1831, overl. Franeker 10.02.1896, d.v. Johannes Wels, mandenmaker, en Trijntje Jelles Staalstra.

3.                   Abraham Reitsma, geb. Dongjum (Franekeradeel) 07.12.1832, overl. Dongjum (Franekeradeel) 18.05.1864.

4.                   IJnze Reitsma, geb. Dongjum (Franekeradeel) 14.04.1836, boerenknecht, tr. Barradeel 17.05.1862 Harmina Annes Brouwer, geb. Sexbierum (Barradeel) 17.11.1841, dienstmeid (1862), d.v. Anne Joons Brouwer, wagenmaker, en Lijsbeth Beerts Polstra, ook Palstra.

5.                   Antje Reitsma, geb. Dongjum (Franekeradeel) 02.06.1841, dienstmeid (1867), overl. Sneek 21.08.1932|b|, tr. Franeker 19.05.1867 Johan Christiaan Baumfalk, geb. Leeuwarden 13.04.1838, zadelmakersknecht, overl. Franeker 27.08.1916, z.v. Gerd Baumfalk, broodbakker, en Maria Clara Maurer.

Uit het huwelijk Kuik-de Boer:

6.                   Janke Kuik, geb. Dongjum (Franekeradeel) 27.11.1843; volgt [13].

7.                   Trijntje Kuik, geb. Dongjum (Franekeradeel) 30.12.1844|a|, overl. Leeuwarden 14.02.1931, tr. Franekeradeel 15.05.1869 Willem Oostra, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 12.02.1842, boerenknecht, overl. Leeuwarden 28.10.1925, z.v. Jochem Hendriks Oostra, landbouwer, en Minke Willems Venstra.

8.                   Klaas Kuik, geb. Dongjum (Franekeradeel) 03.08.1846, overl. Dongjum (Franekeradeel) 29.09.1846.

9.                   levenloze dochter, Dongjum (Franekeradeel) 02.09.1848.

 

Noten: |a| moeder Eeke; |b| ook overl.akte Franeker 1932 no.90.

 

[28] Sijbe Meintes Sijbesma, geb. Tzummarum (Barradeel) 02.05.1820, boerenknecht (1852), arbeider (1853,1856), overl. Tzummarum (Barradeel) 08.10.1857, z.v. Meinte Sijbes Sijbesma, arbeider, en Dirkje Hendriks Faber; tr. Barradeel 15.05.1852

[29] Jeltje Hanzes Faber, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 16.10.1830, dienstmeid (1852), arbeidster (1857,1881), naar USA (na 1887), overl. 23.04.1899, begr. Oakhill Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), d.v. Hans Sijbrens Faber, arbeider, en Jeltje Barteles Hoogterp; tr. 2e Barradeel 31.03.1860 Jan Douwes Nieuwenhuis, geb. Sexbierum (Barradeel) 09.10.1835, arbeider (1860,1887), naar USA (na 1887), overl. 24.08.1903, begr. Oakhill Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), z.v. Douwe Sijbrens Nieuwenhuis, arbeider, en Hiltje Sippes Harkema, arbeidster.

Uit het huwelijk Sijbesma-Faber:

1.                   Meinte Sijbesma, geb. Dongjum (Franekeradeel) 04.08.1853; volgt [14].

2.                   Jeltje Sijbesma, geb. Tzummarum (Barradeel) 17.10.1856, arbeidster (1884), veehoudster (1923), overl. Nijega (Smallingerland) 29.01.1923, tr. Franekeradeel 17.05.1884 Hette Wiersma, geb. Ried (Wymbritseradeel) 28.06.1854, arbeider, overl. Nijega (Smallingerland) 08.11.1919, z.v. Tćkele Jans Wiersma, arbeider, en Jetske Hettes Hofma.

Uit het huwelijk Nieuwenhuis-Faber:

3.                   Hiltje Nieuwenhuis, geb. Tzummarum (Barradeel) 28.02.1862, arbeidster (1883), van Antwerpen naar USA met ‘Southwark’ (aankomst Ellis Island 29.04.1896), overl. 03.12.1942, begr. Oakhill Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), tr. Barradeel 16.06.1883 Ferre Anema, geb. Dongjum (Franekeradeel) 30.03.1860, arbeider (1883), overl. Wyoming (Kent County, Michigan, USA) 28.01.1919, begr. Oakhill Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), z.v. Hendrik Pieters Anema, arbeider, en Hiltje Johannes Zwart, arbeidster.

4.                   Sijbrigje Nieuwenhuis, geb. Tzummarum (Barradeel) 11.03.1865, dienstmeid (1887), overl. na 1889, tr. Barradeel 07.05.1887 Reinder de Jong, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 27.07.1860, arbeider, overl. na 1889, z.v. Tjeerd de Jong, werkman, en Antje Nieuwenhuis.

5.                   Douwe Nieuwenhuis, geb. Tzummarum (Barradeel) 12.04.1868, naar USA, overl. 16.04.1932, begr. Oakhill Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), tr. Anna (Nieuwenhuis), geb. 1869, overl. 11.09.1962, begr. Oakhill Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA).

 

[30] Marten Simons Aardema, geb. Dongjum (Franekeradeel) 14.01.1832, boerenknecht (1854), arbeider (1855,1887), overl. Herbaijum (Franekeradeel) 05.06.1897, z.v. Simon Jacobs Aardema, kooltjer (1832), schipper (1854), en Geertje Annes Travaljé; tr. Franekeradeel 13.05.1854

[31] Joukje Thijses Zijlstra, geb. Franeker 03.10.1825, dienstmeid (1854), overl. Midlum (Franekeradeel) 13.03.1901, d.v. Thijs Annes Zijlstra, kooltjer, en Baukje Tjebbes Hanenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijmon Aardema, geb. Franeker 05.07.1855, arbeider (1878,1887), gardenier (1907,1936), overl. Midlum (Franekeradeel) 25.06.1936, tr. 1e Franekeradeel 17.05.1878 IJes Bouwma, geb. Herbaijum (Franekeradeel) 06.03.1857, overl. Herbaijum (Franekeradeel) 15.02.1884, d.v. Wijbren Gerrits Bouwma, kooltjer, en Trijntje Rinzes Ringja; tr. 2e Franeker 17.05.1885 Antje Bleeker, geb. Franeker 26.08.1861, arbeidster (1885), overl. Midlum (Franekeradeel) 01.07.1886, d.v. Evert Wijbes Bleeker, barbier, en Janneke Baarda; tr. 3e Franekeradeel 19.08.1887 Antje Jelles Poort, geb. Tzum (Franekeradeel) 20.08.1844, arbeidster (1887), overl. Midlum (Franekeradeel) 28.02.1906, d.v. Jelle Cornelis Poort en Trijntje Sjoerds Post; tr. 4e Franekeradeel 30.11.1907 Antje Visser, geb. Midlum (Franekeradeel) 26.07.1866, naaister (1907), overl. Midlum (Franekeradeel) 21.04.1936, d.v. Willem Floris Visser en Jantje Baukes Stienstra.
     AJP tr. 1e Franekeradeel 08.01.1872 Albert Boonstra, geb. Leeuwarden 02.05.1844, arbeider, overl. Midlum (Franekeradeel) 27.02.1880, z.v. Yme Klazes Boonstra, boerenarbeider, en Jitske Hilles Zijlstra.
     AV tr. 1e Franekeradeel 10.05.1890 Jacob Wiersma, geb. Harlingen 30.01.1867, melktapper (1890), slager (1902), overl. Harlingen 09.01.1902, z.v. Thomas Wiersma, melktapper, en Trijntje Roedema.

2.                   Baukje Aardema, geb. Franeker 15.06.1857; volgt [15].

3.                   Geertje Aardema, geb. Schalsum (Franekeradeel) 04.02.1862, boerenmeid (1883), overl. Wijnaldum (Barradeel) 27.06.1931, tr. Franekeradeel 29.09.1883 Jan Hoekstra, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 08.05.1863, boerenknecht (1883), overl. Wijnaldum (Barradeel) 22.12.1937, z.v. Jan Hoekstra, smidsknecht, en Pietertje Kleiterp.

4.                   Doetje Aardema, geb. Herbaijum (Franekeradeel) 27.07.1863, dienstmeid (1887), overl. na 1896, tr. Franekeradeel 19.05.1887 Daniël Wiersma, geb. Boer (Franekeradeel) 25.06.1861, arbeider, overl. na 1896, z.v. Jan Jans Wiersma, arbeider, en Klaaske Daniëls Wommelsdorp.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren