Jozef Willem de Beus (1952-2013)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juli 2017)

 


 

[1] Jozef Willem de Beus, Jos, geb. Utrecht 27.11.1952, doctoraal Nijmegen 1977, promotie Amsterdam UvA 15.12.1989|a|, hoogleraar Twente (1991-1995), hoogleraar Groningen (1995-1999), hoogleraar UvA (1999-2012), overl. Hilversum 16.01.2013.

 

Noten: |a|  proefschrift: Markt, democratie en vrijheid : een politiek-economische studie; promotoren: J. Hartog en A.J. Vermaat.

 

[2] Adrianus de Beus, Jos, geb. Utrecht 19.02.1910, firmant Transportbedrijf Fa. E.J. van Dijk en Zn. te De Meern (1964), overl. Utrecht 03.03.1964, begr. Utrecht (RK Bpl. Prinsesselaan) 06.03.1964, otr. Utrecht xx.12.1951|d|, tr. Utrecht xx.01.1952|e|
[3] Louise Geertruida Sonders, Loek, geb. Utrecht 11.04.1921, overl. Veldhoven 10.02.1999|c|, begr. Aalst (Gem.Bpl.) 16.02.1999; tr. 1e Utrecht 12.05.1948 Wim de Groot, geb. ca. 1921, overl. Argentinië 1949|b|, z.v. J.H. de Groot; tr. 2e Aalst 29.03.1969 Jozef Ferdinand Straates, Fer, geb. ca. 1915, overl. Waalre 03.05.1986, begr. Waalre (RK Bpl. St. Willibrordus) 07.05.1986.
     JFS tr. 1e voor 1968 Agnes Apollonia Theodora van Ingen, geb. ca. 1914, overl. Waalre 05.02.1968.

Uit het huwelijk de Groot-Sonders:

1.                   Dochter de Groot.

Uit het huwelijk de Beus-Sonders:

2.                   Jozef Willem de Beus, geb. Utrecht 27.11.1952|a|; volgt [1].

3.                   Dochter de Beus.

4.                   Dochter de Beus.

 

Noten: |a| Utrechts Nieuwsblad 28.11.1952; |b| Utrechts Nieuwsblad 07.07.1949; |c| wede A.J. de Beus (annonce collectie CBG); |d| Utrechts Nieuwsblad 20.12.1951; |e| Utrechts Nieuwsblad 04.01.1952.

 

[4] Adrianus de Beus, geb. Bunnik 11.11.1878, lijnwachter (1904), monteur (1935), overl. Utrecht 16.09.1958, tr. Utrecht 14.06.1904

[5] Cornelia Christina Dekker, geb. Utrecht 07.06.1882, overl. Utrecht 13.10.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Cornelis de Beus, geb. Utrecht 02.03.1905, tr. Utrecht 20.05.1936 Gerritdina Johanna van der Vegte, geb. Utrecht 07.05.1908, d.v. Johannes Assuerus van der Vegte en Maria Willemina Bas.

2.                   Adriana Maria de Beus, geb. Utrecht 28.01.1906, tr. Utrecht 05.06.1935 Wilhelmus Anthonius de Graaf, geb. Utrecht 23.06.1908, z.v. Johannes Anthonius de Graaf en Johanna van den Boog.

3.                   Cornelis Adrianus de Beus, geb. Utrecht 22.09.1907, kantoorbediende, tr. Zeist 23.05.1935 Maria Gerarda de Goede, geb. Zeist 01.02.1909, d.v. Johannes de Goede, metaalbewerker, en Carolina Maria van der Velden.

4.                   Maria Petronella Johanna de Beus, geb. Utrecht 14.03.1909, overl. Utrecht 25.03.1909.

5.                   Cornelia Mathilda de Beus, geb. Utrecht 14.03.1909, overl. Utrecht 15.03.1909.

6.                   Adrianus de Beus, geb. Utrecht 19.02.1910; volgt [2].

7.                   Maria Cornelia de Beus, geb. Utrecht 12.06.1911, tr. Utrecht 27.01.1937 Theodorus Mattheus Adrianus Meijers, geb. Utrecht ca. 1913, z.v. Antonius Hendrikus Meijers en Klazina van Schaik.

 

[6] Johannes Henricus Gerardus Sonders, geb. Leiden 10.06.1882, schrijver (1913), commies (1937), overl. Utrecht 20.12.1952, begr. Utrecht (RK Kerkhof Prinsesselaan) 24.12.1952, tr. Utrecht 09.07.1913

[7] Martha Maria van Wijngaarden, geb. Utrecht 04.06.1887, overl.Utrecht 14.02.1969.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter Sonders.

2.                   A.C. Sonders, Ans, geb. Utrecht 01.06.1917, overl. Utrecht 07.06.1990, crem. Utrecht (Daelwijck) 11.06.1990.

3.                   Louise Geertruida Sonders, geb. Utrecht 11.04.1921; volgt [3].

4.                   Dochter Sonders.

 

[8] Willem de Beus, geb. Zeist 20.11.1840, arbeider (1874), werkman (1904), arbeider (1910), spoorwegarbeider (1919), overl. Lisse 01.01.1935, tr. Bunnik 13.11.1874

[9] Maria Willemse, geb. Bunnik 03.10.1845, overl. Bunnik 02.04.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria de Beus, geb. Bunnik 11.08.1875, overl. na 1950, tr. Bunnik 26.08.1897 Simon Gerardus de Boer, geb. Oudewater 27.12.1872, overl. Limmen 04.03.1950, z.v. Arij de Boer en Antonia Johanna Cornelia Grauel.

2.                   Petronella de Beus, geb. Bunnik 11.01.1877, overl. Bunnik 21.08.1877.

3.                   Adrianus de Beus, geb. Bunnik 11.11.1878; volgt [4].

4.                   Willem de Beus, geb. Bunnik 24.08.1880, leerling-machinist (1904), lijnwachter bij dew Rijks Telegrafie (1910), tr. Groningen 03.02.1910 Maria Gesina Anna Korfage, geb. Nieuw Buinen (Borger) 06.02.1870, d.v. Johann Hermann Heinrich Korfage, koopman, en Pelagia Margretha Kardas.
     MGAK tr. 1e Borger 24.04.1894 Wilhelmus Antonius Huurman, geb. Deventer 04.04.1868, opzichter (1894), lijnwachter (1903), overl. Groningen 05.03.1903, z.v. Gradus Johannes Huurman, timmerman (1868), aannemer (1894), en Grietjen Underbergh.

5.                   Petronella de Beus, geb. Bunnik 06.03.1883, Liefdezuster|b|, overl. Udenhout 09.03.1919|a|.

6.                   Johanna de Beus, geb. Bunnik 16.06.1886.

7.                   Peter de Beus, geb. Bunnik 16.02.1889, overl. Bunnik 20.03.1889.

 

Noten: |a| moeder Willems (overl.akte Udenhout 1919 no.19); |b| w.s. werkzaam in Sint Felix.

 

[10] Cornelis Dekker, geb. Cothen 14.11.1852, winkelier (1904,1913), overl. Utrecht 13.11.1923, tr. Werkhoven 18.02.1881

[11] Adriana van Bennekom, geb. Werkhoven 14.03.1858, overl. Bussum 28.12.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Christina Dekker, geb. Utrecht 07.06.1882; volgt [5].

2.                   Alijda Adriana Dekker, geb. Utrecht 27.09.1883, overl. Utrecht 03.12.1883.

3.                   Alijda Adriana Dekker, geb. Utrecht 07.12.1884, overl. Utrecht 19.06.1895.

4.                   Adrianus Henricus Dekker, geb. Utrecht 27.08.1886, overl. Utrecht 18.01.1887.

5.                   Adrianus Henricus Dekker, geb. Utrecht 02.05.1888, overl. Utrecht 03.07.1889.

6.                   Adrianus Cornelis Dekker, geb. Utrecht 12.08.1891, timmerman, tr. Amsterdam 23.07.1913 Hermina Josephina Fransisca Haars, geb. Hellevoetsluis 25.12.1890|a|, d.v. Johan Fredrich Haars, bootmansmaat bij de marine (1890), winkelier (1913), en Cornelia Zoon.

7.                   Adriana Petronella Dekker, geb. Utrecht 02.01.1895, overl. Utrecht 27.01.1896.

8.                   Alijda Adriana Dekker, geb. Utrecht 28.01.1897, overl. Utrecht 25.07.1897.

 

Noten: |a| aangifte door Krijn Roodzant, 39 jaar, verloskundige, ‘bij afwezigheid des vaders’ (geb.akte Hellevoetsluis 1890 no.126).

 

[12] Johannes Mattheus Sonders, geb. Leiden 11.03.1843, timmerman (1872,1879), winkelier (1885), commissionair (1890), handelsreiziger (1905), overl. tussen 1913 en 1945, tr. Leiden 24.04.1872

[13] Anna Maria Markx, geb. Leiden 16.05.1847, winkelierster (1872), overl. Utrecht 16.03.1911|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Gerardus Marie Sonders, geb. Leiden 07.05.1873, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen (1905).

2.                   Johannes Hermanus Antonius Sonders, geb. Leiden 07.03.1879, tramconducteur (1908), overl. Utrecht 15.01.1945, tr. Utrecht 12.08.1908 Maria Cornelia van Breukele, geb. Utrecht 21.02.1882, d.v. Willem Johannes van Breukele, smid, en Maria Smits.

3.                   Johannes Henricus Gerardus Sonders, geb. Leiden 10.06.1882; volgt [6].

4.                   Louis Michaël Johannes Sonders, geb. Leiden 04.11.1885, overl. Soest 21.05.1905|a|.

5.                   Maria Dorothea Sonders, geb. Leiden 24.06.1890.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1905 no.1027; |b| vader Michiel Adriaan Markx (overl.akte Utrecht 1911 no.427).

 

[14] Gerrit van Wijngaarden, geb. Maarsseveen 22.11.1861, smid (1886), gasfitter (1913), overl. Utrecht 15.02.1919, tr. Utrecht 05.05.1886

[15] Maria Johanna Catharina van Dillen, geb. Utrecht 16.04.1860, overl. Utrecht 07.04.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martha Maria van Wijngaarden, geb. Utrecht 04.06.1887; volgt [7].

2.                   Catharina Maria van Wijngaarden, geb. Utrecht 04.02.1889, tr. Utrecht 22.05.1929 Louis Marie Godefrooij, geb. Zaandam ca. 1904, z.v. Mathias Godefrooij en Antonetta Maria Rijkenberg.

3.                   Hendrikus Maria van Wijngaarden, geb. Utrecht 20.03.1891, tr. Utrecht 07.07.1921 Rachel van Staveren, geb. Utrecht 24.05.1879, overl. Utrecht 02.01.1953, d.v. Samuel van Staveren en Jetje Bouwman.

4.                   Theodorus Leo Maria van Wijngaarden, geb. Utrecht 18.02.1893, bakker, overl. Utrecht 06.07.1912.

5.                   Geertruida Maria van Wijngaarden, geb. Utrecht 26.11.1894.

6.                   levenloze dochter, Utrecht 31.03.1897.

7.                   levenloze dochter, Utrecht 07.03.1898.

8.                   Cornelia Maria van Wijngaarden, geb. ca. 1900, overl. Utrecht 03.05.1915.

9.                   Magdalena Francisca Maria van Wijngaarden, geb. Utrecht 26.09.1901, overl. Utrecht 13.07.1926.

 

[16] Adrianus de Beus, ged. Schalkwijk (rk) 15.05.1811, timmerman (1874), overl. Bunnik 03.03.1899|a|, z.v. Jan de Beus en Helena Lappee; tr. Zeist 15.11.1838

[17] Anna Maria Gadella, geb. Zeist 20.08.1816, overl. Bunnik 23.04.1880|b|, d.v. Willem Gadella en Bartha de Groot.

Uit dit huwelijk (moeder soms Gadellaa):

1.                   Johannes de Beus, geb. Zeist 18.09.1839, overl. Zeist 17.01.1840.

2.                   Willem de Beus, geb. Zeist 20.11.1840; volgt [8].

3.                   Maria Magdalena de Beus, geb. Zeist 23.01.1842, overl. Zeist 23.09.1842.

4.                   Hendrika Martina de Beus, geb. Zeist 30.01.1843, overl. Zeist 23.02.1843.

5.                   Albertus de Beus, geb. Zeist 17.01.1844, overl. Zeist 28.03.1844.

6.                   Cornelia de Beus, geb. Zeist 02.01.1845, overl. Zeist 10.03.1845.

7.                   Adrianus de Beus, geb. Zeist 10.05.1846, timmerman (1899), overl. Bunnik 19.12.1936, tr. Utrecht 04.11.1874 Christina van Wiggen, geb. Bunnik 24.07.1850, overl. Bunnik 11.12.1915, d.v. Adrianus van Wiggen en Christina van Ginkel.

8.                   Alberta de Beus, geb. Zeist 13.08.1847, overl. Wijk bij Duurstede 05.07.1927, tr. Bunnik 20.10.1896 Hendrik Versteeg, geb. Werkhoven 02.12.1867, overl. Odijk 02.01.1913, z.v. Hendrik Versteeg, arbeider, en Cornelia van Schaik.

9.                   Johannes de Beus, geb. Bunnik 10.08.1848, overl. Bunnik 11.01.1850.

 

Noten: |a| wedr Gadilla (overl.akte Bunnik 1899 no.6); |b| Gadilla (overl.akte Bunnik 1880 no.10).

 

[18] Willem Willemse, ged. Bunnik (rk) 28.03.1807, overl. Bunnik 10.05.1869, z.v. Gijs Willemse en Huijbertje van Wiegge; tr. Zeist 30.01.1836

[19] Pieternella Okkerman, geb. Zeist 19.10.1814, overl. Bunnik 13.02.1880, d.v. Jan Okkerman en Johanna van Schaik.

Uit dit huwelijk (moeder ook Petronella (geb. in Bunnik)):

1.                   Huibertje Willemse, geb. Zeist 08.08.1836, overl. Zeist 21.11.1836.

2.                   Gijsbert Willemse, geb. Bunnik 25.08.1837, overl. Bunnik 05.03.1838.

3.                   Johanna Willemse, geb. Bunnik 19.12.1840, overl. Bunnik 04.02.1890, tr. Houten 14.11.1872 Hermanus van Straaten, geb. Cothen 08.09.1842, overl. Bunnik 07.02.1939, z.v. Albertus van Straaten en Martijn van Rossum.

4.                   Bartje Willemse, geb. Bunnik 11.01.1843, tr. Loenen 04.11.1870 Johannes Scholten, geb. Loosdrecht ca. 1842, z.v. Gerrit Scholten en Dirkje Honing.

5.                   Maria Willemse, geb. Bunnik 03.10.1845; volgt [9].

6.                   Catharina Willemse, geb. Bunnik 18.02.1849, overl. Zevenaar 17.06.1917, tr. Bunnik 28.04.1870 Willem de Bruin, geb. Breukelen-Nijenrode ca. 1842, z.v. Hendrik de Bruin en Everdina van Schaik.

7.                   Petronella Wilemsen, geb. Bunnik 23.05.1851|a|, overl. Breukelen-Nijenrode 17.04.1919, tr. Loenen 07.11.1879 Johannes Epskamp, geb. Veenendaal 14.04.1850, overl. Breukelen-Nijenrode 16.02.1889|b|, z.v. Gerrit Epskamp en Anthonia Merlijn.

 

Noten: |a| Willemsen; |b| moeder Antonia Malin, e.v. Pietje Willemsen (overl.akte Breukenlen-Nijenrode 1889 no.6).

 

[20]

[21] Cornelia van Rooijen, geb. Cothen 22.05.1834, overl. (kraambed) Utrecht 22.10.1859, d.v. Johannes van Rooijen en Martha Broekhuizen; tr. Utrecht 13.08.1856 Hubertus Johannes Dekker, geb. Utrecht 08.09.1835, overl. Utrecht 02.02.1910, z.v. Petrus Dekker en Geertruij Petronella de Gier.

     HJD tr. 2e Utrecht 02.05.1860 Christina Tollenaar, geb. Utrecht 21.11.1838, overl. Utrecht 23.07.1895, d.v. Gerardus Tollenaar en Anna Wilhelmina van Hazendonk; tr. 3e Utrecht 18.02.1896 Hendrika Baart, geb. Soest ca. 1861, d.v. Hendrik Baart en Maria van Oostindien.
     HB tr. 1e Utrecht 27.06.1889 Petrus Johannes Maria Hogesteijn, geb. Leeuwarden 04.09.1868, overl. Wormen (Apeldoorn) 07.10.1892|b|, z.v. Johannes Gerardus Hogesteijn (1836-) en Petronella Johanna Cornelia Staal (1837-).

Kind (erkend bij het huwelijk in 1856):

1.                   Cornelis van Rooijen, later Dekker, geb. Cothen 14.11.1852|a|; volgt [10].

Uit dit huwelijk:

2.                   Geertruida Wilhelmina Dekker, geb. Utrecht 30.06.1857, overl. Utrecht 18.09.1905, tr. Utrecht 19.04.1882 Jacobus Johannes van Dillen (1854-1918), z.v. Theodorus Wilhelmus van Dillen en Cornelia van Rooijen.

3.                   Martha Johanna Dekker, geb. Utrecht 20.10.1859, overl. Utrecht 23.10.1859.

 

Noten: |a| aangifte door Johannes van Rooijen {opa}, 51 jaar, wagenmakersknecht (geb.akte Cothen 1852 no.21); |b| ook overl.akte Renkum 1892 no.154.

 

[22] Adrieanus van Bennekom, Arie, geb. Werkhoven 18.07.1829, overl. Werkhoven 26.09.1857, z.v. Arie van Bennekom, landman, en Mijntje Elberse; tr. Bunnik 30.04.1857

[23] Alijda van Rijnsoever, geb. Bunnik 14.09.1839, overl. Werkhoven 25.05.1926, d.v. Johannes van Rijnsoever en Johanna Hendriksen; tr. 2e Werkhoven 30.07.1858 Hendricus van Rooijen, geb. Cothen 03.12.1828, metselaar (1852,1882), overl. Werkhoven 24.05.1896, z.v. Johannes van Rooijen en Martha Broekhuisen.

     HvR tr. 1e Cothen 29.10.1856 Gerritdiena de Vreede, geb. Werkhoven 03.02.1835, overl. Cothen 04.06.1857, d.v. Gerrit de Vreede en Dirkje van Dieten.

Uit het huwelijk van Bennekom-van Rijnsoever:

1.                   Adriana van Bennekom, geb. Werkhoven 14.03.1858; volgt [11].

Uit het huwelijk van Rooijen-van Rijnsoever:

2.                   Margaretha van Rooijen, geb. Cothen 22.08.1859, overl. Utrecht 13.02.1941, tr. Utrecht 12.05.1897 Antonius Theodorus Buursen, geb. Groenlo 13.05.1855, overl. Arnhem 20.09.1914, z.v. Johannes Buursen, wieldraaier, en Getruijda Berendsen.
     ATB tr. 1e Wijk bij Duurstede 28.05.1889 Elizabeth de Rooij, geb. Wijk bij Duurstede 29.10.1864, overl. voor 1897, d.v. Cornelis de Rooij en Maria Christina de Reuver.

3.                   Joannes van Rooijen, geb. Cothen 19.02.1861, overl. Utrecht 26.08.1935, tr. Houten 25.06.1886 Johanna Schevers, geb. Houten 24.09.1863, overl. Utrecht 18.01.1945, d.v. Jacobus Schevers en Margaretha van den Brink.

4.                   Johannes van Rooijen, geb. Werkhoven 13.10.1862, metselaar (1904), overl. Utrecht 07.11.1927, tr. Werkhoven 02.11.1883 Catharina Steegers, geb. Werkhoven 30.09.1866, overl. Utrecht 09.05.1947, d.v. Johannes Steegers en Anna Maria Visser.

5.                   Theodorus van Rooijen, geb. Werkhoven 21.06.1864, overl. Werkhoven 10.11.1864.

6.                   levenloze zoon, Werkhoven 19.02.1865.

7.                   Johanna van Rooijen, geb. Werkhoven 01.03.1866.

8.                   Cornelia van Rooijen, geb. Werkhoven 12.06.1867, overl. Werkhoven 17.09.1867.

9.                   Theodorus van Rooijen, geb. Werkhoven 01.05.1868, overl. Werkhoven 20.08.1868.

10.               Franciscus van Rooijen, geb. Werkhoven 18.08.1869, overl. Werkhoven 02.11.1871.

11.               levenloze dochter, Werkhoven 08.12.1871.

12.               Hendricus van Rooijen, geb. Werkhoven 12.05.1874, overl. Werkhoven 08.08.1874.

13.               Hendricus van Rooijen, geb. Werkhoven 10.04.1875, overl. Werkhoven 30.07.1875.

14.               Wilhelmus Antonius van Rooijen, geb. Werkhoven 20.07.1876, overl. Werkhoven 04.10.1876.

15.               Maria van Rooijen, geb. Werkhoven 14.07.1877, overl. Werkhoven 05.11.1877.

16.               Francisca van Rooijen, geb. Werkhoven 08.11.1878, religieuse, overl. Leiden 20.12.1953.

17.               Hendricus van Rooijen, geb. Werkhoven 05.01.1880, overl. Amersfoort 26.10.1950, tr. Amersfoort 02.06.1908 Johanna Hendrika Hoksbergen, geb. Amersfoort 02.03.1883, overl. Amersfoort 08.04.1954, d.v. Hendrikus Hoksbergen en Geertruida Tolboom.

18.               Alijda van Rooijen, geb. Werkhoven 05.01.1880, overl. Werkhoven 22.02.1880.

19.               Alijda van Rooijen, geb. Werkhoven 25.04.1881, overl. Bakel en Milheeze 19.10.1963, tr. 1e Werkhoven 23.06.1899 Leonard Hubert Reijven, geb. Grathem 16.08.1861, overl. Rijsenberg 17.11.1926, z.v. Jan Mathijs Reijven en Anna Catharina Haenen; tr. 2e Utrecht 15.05.1929 Pieter Vermeulen, geb. Vleuten 26.09.1872, z.v. Jacobus Vermeulen en Wilhelmina Vervoorn.
     PV tr. 1e Utrecht 14.02.1900 Cornelia Maria Groeneveld, geb. Utrecht 20.06.1875, overl. Utrecht 01.06.1923, d.v. Arnoldus Hendricus Groeneveld en Catharina Kinnegin; tr. 2e Utrecht 0.02.1924 Maria Ubink, geb. Harderwijk 26.09.1871, overl. Utrecht 16.08.1925, d.v. Johannes Bernardus Ubink, landbouwer, en Johanna Schut; tr. 3e Zeist 04.02.1926 Klasina Maria Bosboom, geb. Bunnik 17.03.1872, overl. Utrecht 12.03.1928, d.v. Evert Bosboom en Dirkje Mankenhof.
     KMB tr. 1e Zeist 16.02.1911 Gijsbartus Consen, geb. Harderwijk 21.03.1864, seinwachter (1919), overl. Putten 11.04.1919, z.v. Johannes Rutgerus Consen, militair, en Eibarta Magre.
     GC tr. 1e Utrecht 13.07.1892 Maria Antonia Cadée, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1864, overl. Putten 24.03.1910, d.v. Jacobus Bernardus Cadée en Antonetta Koks.

20.               Wilhelmus van Rooijen, geb. Werkhoven 12.07.1882, overl. Utrecht 25.09.1956, tr. Werkhoven 08.11.1912 Cornelia van den Heuvel, geb. Werkhoven 05.02.1893, d.v. Wilhelmus Christianus van den Heuvel, schipper, en Hendrina Voorn.

 

[24] Henricus Gerardus Sonders, geb. Leiden 12.04.1815, timmermansknecht (1839), timmerman (1840,1853), koopman (1856,1861), winkelier (1872), koopman (1878), overl. Leiden 30.09.1896, z.v. Johannes Henricus Sonders en Dorothea Anna Bogaarts; tr. Leiden 30.05.1839

[25] Dina Wouters, geb. Leiden 29.07.1816, onderneemster van publieke verkopingen (1882), overl. Leiden 30.03.1882, d.v. Anthonia Wouters, werkster (1816).

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Geertruida Sonders, geb. Leiden 16.03.1840, overl. Leiden 20.01.1878.

2.                   Joanna Antonia Geertruda Sonders, geb. Leiden 22.06.1841, overl. Zundert 03.12.1926.

3.                   Johannes Mattheus Sonders, geb. Leiden 11.03.1843; volgt [12].

4.                   Henricus Hermanus Sonders, geb. Leiden 10.09.1844, overl. Leiden 04.01.1845.

5.                   Henricus Hermanus Sonders, geb. Leiden 03.09.1845, meubelmaker, overl. Alphen aan den Rijn 27.06.1918, tr. Leiden 11.04.1883 Jacoba Alberdina Petronella Paddenburg, geb. Leiden 13.11.1856, overl. Leiden 10.02.1897, d.v. Thimon Job Theodorus Paddenburg, sigarenfabrikant, en Adriana van Velthuijsen.

6.                   Gerardus Mattheus Sonders, geb. Leiden 31.10.1846, kantoorbediende, overl. Leiden 13.07.1882.

7.                   Petrus Anthonius Sonders, geb. Leiden 21.06.1849, kamerbehanger, overl. Dongen 07.01.1935, tr. Leiden 22.08.1877 Maria Theodora Wolterbeek, geb. Delft 31.07.1853, overl. Wassenaar 17.09.1925, d.v. Anthonius Franciscus Wolterbeek, broodbakker, en Maria Louisa Schretlen.

8.                   Mattheus Gerardus Sonders, geb. Leiden 08.06.1851, machinesmid, tr. Leiden 14.09.1881 Johanna Adriana Verhoeven, geb. Leiden 22.02.1859, d.v. Cornelis Jacobus Verhoeven, melkverkoper, en Dorothea Theresia de Smit.

9.                   Antonius Franciscus Sonders, geb. Leiden 17.10.1853, overl. Leiden 15.11.1857.

10.               Bernardina Maria Dorothea Sonders, geb. Leiden 02.05.1856.

11.               Geertruida Catharina Sonders, geb. Leiden 16.12.1859.

12.               Antonius Franciscus Sonders, geb. Leiden 05.09.1861, overl. Leiden 24.09.1861.

 

[26] Adrianus Hendrikus Markx, geb. Leiden 10.10.1816, huisverver, overl. Leiden 17.08.1859, z.v. Machiel Markx en Anna Maria Scheffers; tr. Leiden 20.10.1842

[27] Johanna Petronella Voermans, geb. Leiden 23.10.1825, overl. Nieuwveen 18.10.1885, d.v. Matthijs Voermans en Anna Wessels; tr. 2e Leiden 12.11.1862 Johann Hermann Anton Wiggers, geb. Neuenkirche/Neukirchen|a| xx.12.1819, koopman in manufacturen (1862), overl. Nieuwveen 07.06.1909, z.v. Bernard Hermann Wiggers en Anna Catharina Wubbe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Michael Joannes Markx, geb. Leiden 08.08.1845, apotheker, overl. (‘na bijna tweejarig ziekbed’) ’s-Gravenhage 09.12.1923, tr. Leiden 28.08.1872 Anna Louisa Mathilda Fornara, geb. Leiden 02.07.1844, overl. Lisse 16.04.1923, d.v. Bartholomeus Johannes Fornara, apotheker, en Annetta Barbara Frenaij.

2.                   Anna Maria Markx, geb. Leiden 16.05.1847; volgt [13].

3.                   Michael Adrianus Markx, geb. Leiden 13.01.1850.

4.                   Adrianus Hendricus Markx, geb. Leiden 17.08.1851.

5.                   Johannes Anthonius Markx, geb. Leiden 15.06.1857, koopman (1884), winkelier (1885), muziekdirecteur te Oudshoorn (1909), tr. Leiden 07.05.1884 Elisabeth Maria Margaretha Westhoff, geb. Amsterdam ca. 1855, d.v. Petrus Johannes Westhoff, metselaar, en Anna Maria Elisabeth Götzkin.

 

Noten: |a| de.wikipedia somt talrijke plaatsen Neuenkirchen en Neukirchen op die in aanmerking komen voor ‘Neuenkirche, Koningrijk Pruissen’ (huw.akte 1862) en ‘Neukirchen, Duitschland’ (overl.akte 1909).

 

[28] Hendrik van Wijngaarden, geb. Montfoort 13.01.1837, smid (1886), overl. Utrecht 08.08.1916, z.v. Gerrit van Wijngaarden en Cornelia Stokhof; tr. Maarsseveen 01.02.1861

[29] Marta van den Oosten, geb. Maarsseveen 01.02.1823, overl. Utrecht 11.02.1907, d.v. Jan van den Oosten en Geertruida van den Broek.

Uit dit huwelijk (moeder Martha):

1.                   Gerrit van Wijngaarden, geb. Maarsseveen 22.11.1861; volgt [14].

 

[30] Theodorus Wilhelmus van Dillen, geb. Utrecht 22.11.1824, tuinman (1886), overl. Utrecht 04.07.1897, z.v. Jacobus van Dillen en Catharina van Dillen; tr. Utrecht 15.06.1853

[31] Catharina Cornelia Elling, geb. Utrecht 02.10.1826|a|, overl. Utrecht 02.07.1906, d.v. Johannes Elling en Maria Hofman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Johannes van Dillen, geb. Utrecht 02.08.1854, overl. Utrecht 14.07.1918, tr. Utrecht 19.04.1882 Geertruida Wilhelmina Dekker (1857-1905), d.v. Huibertus Johannes Dekker en Cornelia van Rooijen.

2.                   Johannes Marinus van Dillen, geb. Utrecht 09.07.1856, overl. Utrecht 28.08.1920, tr. Utrecht 30.04.1884 Cornelia Wilhelmina Schleedoorn, geb. Utrecht 15.10.1860, overl. Utrecht 02.09.1936, d.v. Gerhardus Schleedoorn en Hendrica Maria Molenaar.

3.                   Jacobus Theodorus van Dillen, geb. Utrecht 05.10.1858, overl. Utrecht 12.07.1859.

4.                   Maria Johanna Catharina van Dillen, geb. Utrecht 16.04.1860; volgt [15].

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Maria, erkend bij huwelijk Utrecht 01.11.1826.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren