Gerrit Anne Blaauw (1924-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2018 (laatst herzien juni 2019)

 


 

[1] Gerrit Anne Blaauw, geb. ’s-Gravenhage 17.07.1924, promotie Harvard 1952|a|, hoogleraar Twente (1965-1988), lid KNAW 1982, overl. Utrecht 21.03.2018, crem. Utrecht (Daelwijck) 31.03.2018, tr. ’s-Gravenhage 14.06.1958 Paula Volckera Albarda, overl. 2004, d.v. Horatius Albarda (1904-1965) en Paula Volckera van Beresteijn (1904-1997).
 
– Levensberichten: de.wikipedia * en.wikipedia * nl.wikipedia * Unsung heros in Dutch computing industry

 

Noten: |a| proefschrift: The application of selenium rectifiers as switching devices in the   Mark IV calculator; promotor: H.H. Aiken (1990-1973).

 

[2] Gerard Cornelis Blaauw, geb. Amsterdam 01.09.1890, eerste luitenant der huzaren (1919), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 14.10.1935, begr. ’s-Graveland 17.10.1935, tr. Amsterdam 16.09.1919
[3] Johanna Catherina van Marle, geb. Amsterdam 09.03.1900, overl. ’s-Gravenhage 19.07.1980, crem.; tr. 2e ’s-Gravenhage 1957|b| Joan Albert van Steyn, dr., overl. voor 1980.

Uit dit huwelijk:

1.                   Olga M. Blaauw, overl. na 1991, tr. Anthonie Verjaal, dr., hoogleraar, voorzitter hoofdbestuur Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie, overl. 30.09.1973.

2.                   J.E. Blaauw, Hansje, tr. T.E. Allen.

3.                   Gerrit Anne Blaauw, geb. ’s-Gravenhage 17.07.1924|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| adres Geverts Deijnootsweg 115 te Scheveningen {moet zijn Gevers Deynootweg} (Algemeen Handelsblad 17.07.1924); |b| Algemeen Handelsblad 30.04.1957.

 

[4] Abraham Jacob Blaauw, geb. Amsterdam 27.01.1861, koopman, overl. Hilversum 22.01.1945, tr. Amsterdam 27.03.1884

[5] Jkvr. Anna Maria Backer, geb. Amsterdam 27.10.1860, overl. Hilversum 25.03.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Elisabeth Blaauw, geb. Amsterdam 23.10.1886, overl. ’s-Gravenhage 15.11.1920, tr. ’s-Graveland 05.07.1906 Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, geb. Winterswijk 19.12.1876, handelsgeëmployeerde, z.v. Theodor Philip Mackay (1840-1922), burgemeester van Winterswijk (1874-1883), lid van de Algemene Rekenkamer (1906), en Juliana Anna van Lijnden.

2.                   Gerard Cornelis Blaauw,  geb. Amsterdam 01.09.1890; volgt [2].

3.                   David Anne Blaauw, geb. Amsterdam 06.04.1892, koopman, overl. Laren 23.01.1961, begr. ’s-Graveland (Alg.Bpl.) 26.01.1961, tr. Baarn 06.07.1937 Caroline Johanna Voûte, geb. Semarang 07.10.1909|a|, overl. 03.06.1990, d.v. Mari Paul Voûte, koopman, en Caroline Louise Taletta Adrienne Holtzman. [Batavia 1920]

4.                   Agneta Catharina Wilhelmina Blaauw, geb. Amsterdam 16.02.1898, overl. na 1961.

 

Noten: |a| RA 1911 p.77.

 

[6] Hendrik Willem van Marle, geb. Amsterdam 27.04.1872, koopman (1899,1919), commissaris N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, RON, RNL, overl. Bussum 27.02.1941, begr. Naarden (Alg.Bpl.) 04.03.1941, tr. Amsterdam 23.03.1899

[7] Olga Maria Sillem, geb. Amsterdam 24.12.1877, overl. Amsterdam 03.08.1948, begr. Naarden 06.08.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catherina van Marle, geb. Amsterdam 09.03.1900; volgt [3].

2.                   Johann Gottlieb van Marle, geb. Amsterdam 28.05.1901, koopman, OON, overl. Bussum 22.05.1979, begr. Naarden (Nwe Alg.Bpl. Valkeveenselaan) 26.05.1979, tr. Amsterdam 03.11.1925 Olga Emily de Booij, geb. Amsterdam 1905 (reg.6 fol.64v), overl. Huizen 10.04.1960, begr. Naarden (Nwe Alg.Bpl. Valkeveenselaan) 14.04.1960, d.v. Hendrik de Booij, secretaris Noord- en Zuidhollandse reddingmij (1925), en Hilda Gerarda Boissevain.

3.                   Constant Jan van Marle, geb. Amsterdam 1902 (reg.10 fol.111v), mr., begr. Torremolinos (Spanje) 12.11.1981, tr. Antwerpen xx.12.1933 Thérèse Alphonsine Coates, geb. ca. 1905, overl. 26.02.1990,begr. Torremolinos (Spanje) 01.03.1990.

4.                   Tijo Hendrik van Marle, geb. Amsterdam 1906 (reg.3 fol.94v), tr. Laren 31.03.1938 Katharina Alida Wijsman, Kitty, d.v. Johan Hendrik Wijsman en Anna Agatha Laan.

5.                   Henriëtte Constance van Marle, geb. Bloemendaal 19.07.1907, overl. 06.02.1992, tr. Amsterdam 06.09.1932 Henri Catharinus van Maasdijk, geb. Breda 20.12.1904, procuratiehouder, z.v. Henri Robert van Maasdijk, mr., advocaat en procureur (1904), bankier (1932), en Henriette Catharina Rueb.

6.                   Zoon W. van Marle, tr. 1e voor 1933 S.M.C. de Marez Oyens; tr. 2e voor 1960 G. Wilson.

7.                   Ernest van Marle, geb. ca. 1911, RON, overl. Oakland (California, USA) 25.08.1972, tr. Amsterdam 1938 M.A. van Heemskerck Veeckens, d.v. Dirk Arnold van Heemskerck Veeckens en R. van Winkel.

8.                   Hendrik  van Marle, Henrik, geb. ca. 1915, overl. Poppel (België) 10.03.1978, begr. Poppel (België) 16.03.1978, tr. Naarden 1938 Theodora Mathilde Lambrechtsen, geb. Zwolle 14.04.1914, d.v. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen en Elisabeth Francina Delprat.

 

[8] Gerrit Cornelis Blaauw, geb. Amsterdam 14.05.1821, mr., dr., majoor, commandant van het eerste bataljon rustende schutterij in de provincie Utrecht (1876), overl. Zeist 13.02.1894, tr. Amsterdam 11.06.1846

[9] Catharina Koopmans, geb. Amsterdam 09.10.1822, overl. Zeist 19.02.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Gerrit Blaauw, geb. Amsterdam 22.05.1847 (akte), ritmeester der huzaren (1884), generaal-majoor der cavalerie, overl. Utrecht 10.04.1911, begr. Utrecht 13.04.1911, tr. Deventer 15.10.1884 Johanna Magdalena Schimmelpenninck, geb. Deventer 11.07.1854, overl. ’s-Gravenhage 26.12.1931, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 29.12.1931, d.v. Jan Herman Adriaan Schimmelpenninck, koopman, handelaar, en Johanna Magdalena van Nes van Meerkerk.

2.                   Dirk Blaauw, geb. Amsterdam 20.05.1848 (akte), eerste luitenant van het derde Regiment Huzaren (1885), oud-ritmeester der cavalerie en oud-luitenant-kolonel der schutterij (1911), overl. ’s-Gravenhage 08.08.1911, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 11.08.1911, tr. Amsterdam 26.11.1885 Frederica Johanna Fernanda Backer (1863-1934), d.v. Salomon Backer en Johanna Elisabeth de Wildt.

3.                   Anna Cornelia Wilhelmina Blaauw, geb. Amsterdam 10.02.1852 (akte), tr. Zeist 27.04.1876 Moritz Georg Ludwig Hermann Carl Volprecht Joseph Riedesel, Freiherr zu Eisenbach auf Altenberg, geb. Darmstadt (Hessen) ca. 1849, eerste luitenant bij het eerste Hessische regiment dragonders, z.v. Giesebert Friedrich Carl August Georg Albrecht Riedesel, Freiherr zu Eisenbach auf Altenberg, kamerheer van Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Hessen-Darmstadt, kolonel à la suite, en Anne Philippine Leopoldine Marie Clara Louise von Stosch und Siegroth.

4.                   Abraham Jacob Blaauw, geb. Amsterdam 27.01.1861; volgt [4].

5.                   Johanna Blaauw, geb. Amsterdam 22.07.1862 (akte), overl. Zeist 26.01.1955.

 

[10] Jhr. Salomon Backer, geb. Amsterdam 03.05.1832, mr., advocaat, overl. ’s-Graveland 25.10.1880, tr. Amsterdam 26.05.1859

[11] Johanna Elisabeth de Wildt, geb. Amsterdam 11.04.1831, overl. ’s-Graveland 26.04.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Backer, geb. Amsterdam 27.10.1860; volgt [5].

2.                   Isabella Francisca Backer, geb. Amsterdam 17.01.1862 (akte), overl. ’s-Graveland 01.07.1863.

3.                   Frederica Johanna Fernanda Backer, geb. Amsterdam 12.08.1863 (akte), overl. ’s-Gravenhage 16.03.1934, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 20.03.1934, tr. Amsterdam 26.11.1885 Dirk Blaauw (1848-1911), z.v. Gerrit Cornelis Blaauw en Catharina Koopmans.

4.                   Jkvr. Isabella Backer, geb. ’s-Graveland 25.07.1868 (akte), overl. Heemstede 08.07.1938, tr. ’s-Graveland 19.09.1889 jhr. David Eliza van Lennep, geb. Heemstede 01.04.1865, mr., overl. Heemstede 09.07.1934, z.v. Cornelis van Lennep en Sophia Wilhelmina Petronella Teding van Berkhout.

 

[12] Hendrik Willem van Marle, geb. Zutphen 24.05.1835, eerste luitenant bij de vesting artillerie te Gorinchem (1858), eerste luitenant bij het derde Regiment Vesting-artillerie (1860,1863), kolonel der artillerie (1886), generaal-majoor in de Stelling van Amsterdam (1892), luitenant-generaal b.d.. (1927), RNL, overl. Zeist 14.12.1927, begr. Hilversum (Alg.Bpl.) 17.12.1927, tr. Vuren 08.08.1860

[13] Johanna Catharina Michiëla Virulij, geb. Vuren 26.04.1837, overl. Hilversum 27.03.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Gorinchem 12.06.1861.

2.                   Wilhelmina Helena van Marle, geb. Groningen 09.01.1863, overl. Brummen 06.12.1937.

3.                   Jan Constant van Marle, geb. Breda 25.06.1864|b|, advocaat en procureur, overl. voor 1941, tr. Amsterdam 09.07.1903 Cornelia Jacoba Vening Meinesz, geb. Amsterdam 29.01.1879 (akte), d.v. Sjoerd Anne Vening Meinez en jkvr. Cornelia Anna Clasina den Tex.

4.                   Constant Jan van Marle, geb. Breda 25.06.1864|c|, rentmeester (1895), pensionhouder (1945), overl. Brummen 20.03.1945, tr. Brummen 19.09.1895 Marie Julie Bogaardt, geb. ca. 1874, overl. Brummen 14.04.1956, begr. Brummen (Alg.Bpl.) 18.04.1956, d.v. Frederick Bogaardt en Maria Elisabeth van der Schalk.

5.                   Hendrik Herman van Marle, geb. Breda 22.09.1865, directeur van een veem, overl. Amsterdam 14.03.1927, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 18.03.1927, tr. Amsterdam 16.06.1916 Johanna Martha Vos, geb. Nieuwer-Amstel 23.07.1884, overl. ’s-Gravenhage 13.03.1969, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 15.03.1969, d.v. Pieter Vos en Goske van der Hoek.

6.                   Constance Paulina Louisa Henriette van Marle, geb. Den Helder 27.01.1868, overl. Bloemendaal 04.12.1946, tr. Amsterdam 07.07.1892 Tijo Hendrik van Eeghen, geb. Amsterdam 29.05.1858 (akte), overl. Aerdenhout 04.01.1930, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 08.01.1930, z.v. Hendrik van Eeghen, koopman, en Catharina Susanna Bierman.

7.                   Hendrik Willem van Marle, geb. Amsterdam 27.04.1872; volgt [6].

8.                   Frederik Godfried van Marle, geb. Amsterdam 19.02.1874, dr., arts, overl. Bussum 08.02.1950, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 11.02.1950, tr. Amsterdam 30.01.1908 Johanna Bartholomina Jonas, geb. Amsterdam 11.12.1878 (akte), overl. Bussum 29.07.1969, begr. 31.07.1969, d.v. Johannes Bartholomeus Jonas en Maria Catharina Roelants.

9.                   Cornelis Marius van Marle, geb. Amsterdam 03.09.1876, dr., tr. Chicago (Illinois, USA) 12.03.1908|a| Bertha H. Gelders, geb. ca. 1875.

 

Noten: |a| huw.akte Bloemendaal 26.11.1908 no.36; |b| geb. des morgens ten half elf ure (akte no.227); |c| geb. des namiddags ten half vier ure (akte no.228).

 

[14] Jean Gottlieb Sillem, geb. Amsterdam 02.06.1837, koopman (1863), bankier (1890,1896), overl. Amsterdam 26.09.1896|d|, tr. Amsterdam 28.05.1863

[15] Jkvr. Judith Catharina Henriette Hoeufft, geb. Genua 18.04.1841, overl. Amsterdam 14.03.1920, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 18.03.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ernest Sillem, geb. Amsterdam 08.08.1864, overl. Amsterdam 20.12.1919, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.)  24.12.1919, tr. Rheden 01.05.1890 Augusta Gaijmans, geb. Siak NOI ca. 1870/1871, overl. Naarden 15.12.1946|b|, d.v. Hendrik Jan Gaijmans en Maria Elisabeth Helmond.

2.                   Henrik Sillem, geb. Amsterdam 12.08.1866, overl. Amsterdam 13.07.1907, tr. 1e Arnhem 28.05.1891 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.01.1897, ingeschr. Amsterdam 11.11.1897) jkvr. Susanna Catharina Beatrix des Tombe, geb. Arnhem 24.02.1869|c|, overl. Driebergen-Rijsenburg 06.11.1948, d.v. jhr. François Joan Adriaan des Tombe, kapitein bij het corps rijdende artillerie, en Beatrix Cruijs; tr. 2e London 20.10.1902|e| Bertha Reuser, geb. ca. 1880, d.v. Johann Reuser, onderwijzer.
     SCBdT tr. 2e Nijmegen 23.07.1902 Franciscus Carel Wilhelmus Noorduijn, geb. Nijmegen 20.06.1859, koopman, overl. ’s-Gravenhage 08.02.1937, z.v. Bernardus Noorduijn en Anna Susanna Wilhelmina Moorrees.
     FCWN tr. 1e Woudrichem 28.05.1884 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 10.04.1902, ingeschr. Nijmegen 10.05.1902) Teuntje Johanna Rombout van Herwijnen, geb. Meeuwen, Hill en Babiloniënbroek 22.12.1863, d.v. Wouter Eimert Rombout van Herwijnen en Elizabeth Uithoven.

3.                   Elise Henriëtte Sillem, geb. Amsterdam 10.02.1870, overl. Baarn 20.10.1950, tr. Amsterdam 13.05.1890 Adolf George van Lennep, geb. Heemstede 08.07.1862, procuratiehouder, overl. Baarn 01.03.1931, begr. Baarn (Nwe Alg.Bpl.) 04.03.1931, z.v. Cornelis van Lennep, burgemeester van Heemstede en Bennebroek, en Sophia Wilhelmina Petronella Teding van Berkhout.

4.                   Mathilde Sillem, geb. Amsterdam 25.02.1871, overl. Amsterdam 19.10.1871.

5.                   Adèle Sillem, geb. Amsterdam 08.03.1872, overl. Amsterdam (Lutherse Diaconessen-Inrichting) 16.12.1929|a|, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 19.12.1929.

6.                   levenloze zoon, Kleef 13.06.1873.

7.                   Clara Sillem, geb. Kleef 12.07.1874, overl. 30.08.1874.

8.                   levenloze zoon, Amsterdam 28.02.1876.

9.                   Olga Maria Sillem, geb. Amsterdam 24.12.1877; volgt [7].

10.               Maurits Sillem, geb. Amsterdam 05.02.1879, overl. Amsterdam 26.05.1888.

11.               Frederik Sillem, geb. Amsterdam 01.11.1880, overl. na 1952, tr. Josephine Louise Chargois, geb. Amsterdam 28.12.1877 (akte), overl. Amsterdam 27.02.1952|f|, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 01.03.1952, d.v. Eugène Jacques Bernard Chargois en Maria Louisa Roetemeijer.

12.               Hieronymus Oscar Sillem, geb. Amsterdam 08.02.1882, overl. Doorn 11.04.1896.

 

Noten: |a| overl.akte Heemstede 1929 no.146; |b| ook overl.akte Bussum 1946 no.370; |c| geboren als Susanna Catharina, later Beatrix toegevoegd bij vonnis Rb. Arnhem 29.01.1870 (geb.akte Arnhem 04.02.1870 no.76); |d| John Gottlieb in twee annonces d.d. 26.09.1896 en annonce d.d. 19.10.1896, en Johann Gottlieb in annonce d.d. 16.11.1896 (collectie CBG); |e| ingeschreven vertaling van een huwelijkscertificaat, de echtelieden verblijven in Charing Cross Hotel Strand  (huw.akte Amsterdam 1907 reg.1 fol.40); |f| overl.akte Haarlem 1952 no.C62.

 

[16] Jan Blaauw, geb. Amsterdam 01.04.1791, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 24.04.1791, hoofdkommies ter secretarie Amsterdam (1814,1820), ambtenaar, overl. Zeist 05.01.1871, z.v. Gerrit Blaauw en Cornelia Margaretha Stadlander (zie Bijl.A); tr. Amsterdam 17.05.1820

[17] Anna Cornelia Wilhelmina van Hoogstraten, geb. Amsterdam 15.09.1797, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 01.10.1797, overl. Amsterdam 10.03.1866, d.v. Adrianus van Hoogstraten en Johanna Catharina Berck (zie Bijl.A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Cornelis Blaauw, geb. Amsterdam 14.05.1821; volgt [8].

 

[18] Dirk Koopmans, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 11.10.1792, leraar van de doopsgezinde gemeente in Kampen (1820,1821), koopman (1822), assuradeur, overl. tussen 1846 en 1854|g|, z.v. Anske Koopmans en Akke Zwanenburg; tr. Amsterdam 19.10.1820

[19] Johanna Broes, geb. Amsterdam 28.07.1799, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 25.08.1799, rentenierster (1860), overl. Amsterdam 04.11.1867 (akte)|f|, d.v. Abraham Jacob Broes, makelaar, en Catharina de Bosch.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Jacob Koopmans, geb. Kampen 08.08.1821, commissionair, overl. Driebergen 12.01.1882|b|, tr. Amsterdam 17.08.1854|a| Mathilde Cornelie Susanne Blom, geb. Amsterdam 24.11.1829 (akte), d.v. Corneille Jean Blom en Catharina Antonia Henriëtta Cornelis Chais.

2.                   Catharina Koopmans, geb. Amsterdam 09.10.1822; volgt [9].

3.                   Ansko Koopmans, geb. Amsterdam 26.08.1824 (akte), overl. Nieuwer-Amstel 18.04.1890.

4.                   Margaretha Koopmans, geb. Amsterdam 02.08.1826 (akte), overl. Epe 11.07.1884|c|.

5.                   Francisca Koopmans, geb. Maastricht 01.09.1827, tr. Arnhem 03.04.1879 Carel Johan Righard Nobel, geb. Kampen 11.04.1820, mr., advocaat, burgemeester van Oldebroek (1852-1881), lid Eerste Kamer, overl. Zwolle 05.11.1885, z.v. Richard Andreas Ludolphi Nobel en Johanna Arnoldina Gockinga.
– Levensbericht CJRN: Parlement&Politiek
     CJRN tr. 1e Zwolle 15.08.1845 jkvr. Jeannette Pouwlina Sandberg, geb. Zwolle 15.08.1815, overl. Zwolle 22.08.1876|e|, d.v. Samuel Johannes baron Sandberg, gouverneur provincie, en Aleida Johanna van Westervelt.

6.                   Wilhelm Koopmans, geb. Maastricht 19.11.1828.

7.                   Anna Paulina Koopmans, geb. Maastricht 29.01.1832, overl. Godesberg (Pruissen) 04.11.1890|d|, tr. Arnhem 18.07.1872 Nikolaas Willem Pieter Rauwenhoff, geb. Amsterdam 06.07.1826, hoogleraar Utrecht (1871-1896), lid KNAW 1863, overl. Utrecht 17.12.1909, z.v. Jan Hendrik Rauwenhoff en Anna van Heurn.

8.                   Johanna Koopmans, geb. Maastricht 01.04.1833, overl. Arnhem 03.01.1909.

9.                   Anna Maria Koopmans, geb. Maastricht 05.03.1835, tr. Ubbergen 16.06.1860 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 14.04.1887, ingeschr. Nijmegen 20.05.1887) Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg, geb. ca. 1836/1837, advocaat, overl. Apeldoorn 19.02.1920, z.v. Vredenrijk Jan Engelenburg en Catharina Christina van Delden.
= w.s. Anna Maria Koopmans, overl. Princenhage 14.06.1912, tr. Willem Archibald de Menthon Bake.

10.               Anna Wilhelmina Koopmans, geb. Amsterdam 20.08.1836 (akte), overl. Arnhem 17.10.1915.

11.               Diderika Johanna Koopmans, geb. Amsterdam 18.07.1838 (akte), overl. Arnhem 12.10.1920, tr. Amsterdam 07.12.1865 Walrave van Heukelom, geb. Amsterdam 05.06.1835 (akte), mr., advocaat, overl. Amsterdam 05.02.1878, z.v. Jan van Heukelom, directeur der Nederlandsche Bank, en Anna Margaretha Beetz.

 

Noten: |a| bruidegom Broes Koopmans, vader v/d bruid ook Blom van Assendelft (huw.akte Amsterdam 1854 reg.7 fol.32v); |b| overledene Broes Koopmans (overl.akte Driebergen 1882 no.3); |c| ook overl.akte Arnhem 1884 no.644; |d| overl.akte Utrecht 1890 no.1743; |e| ook overl.akte Oldebroek 09.10.1877 no.97; |f| niet gevonden bij deze datum; |g| niet gevonden in tafels overlijden Amsterdam 1843-1862 [niet 26.05.1854].

 

[20] Jhr. Willem Jacob Backer, geb. Amsterdam 16.01.1798, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 08.03.1798, mr., secretaris van Amsterdam (1823,1851), overl. Amsterdam 08.12.1851, z.v. jhr. Cornelis Hendriksz Backer en Agnes Maria Dedel (zie Bijl.A); tr. Amsterdam 23.04.1823

[21] Anna Maria Rendorp, geb. Amsterdam 04.09.1795, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 07.10.1795, overl. Amsterdam 18.12.1859, d.v. Salomon Rendorp en Johanna Ferdinanda van Collen (zie Bijl.A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Ferdinanda Backer, geb. Amsterdam 20.01.1824 (akte), tr. Amsterdam 23.10.1846 Fredrik de Neufville, geb. Amsterdam 26.10.1819 (akte), koopman, z.v. Abraham de Neufville en Margaretha Cornelia Clara van de Poll.

2.                   Jhr. Cornelis Henrick Backer, geb. Amsterdam 20.07.1825 (akte), mr., advocaat, president van de Arr.Rb. Amsterdam, RNL, CON, overl. Amsterdam 09.11.1908, tr. Amsterdam 19.04.1850 Olowina Wilhelmina Alewijn, geb. Dendermonde (België) ca. 1825, overl. Amsterdam 02.10.1878, d.v. Cornelis Alewijn en Olowina Wilhelmina Degerman.

3.                   Willem Jacob Backer, geb. Amsterdam 31.10.1829 (akte), civiel ingenieur, overl. ’s-Gravenhage 27.03.1898, tr. 1e Buiksloot 06.03.1863 Jansje Boer, geb. Buiksloot 27.12.1838 (no.32), d.v. Arie Boer, logementhouder, en Elisabeth Vuijks; tr. 2e Kralingen 30.03.1882 Johanna Jacoba van Ogten, geb. ’s-Gravenhage ca. 1839, overl. ’s-Gravenhage 25.04.1888, d.v. Cornelis Jacobus Philippus van Ogten, commies, en Catharina Jacomina Christina van Cleef.
     JJvO tr. 1e ’s-Gravenhage 15.01.1862 Johannes Martinus van Sillevoldt, geb. Kralingen 12.06.1826, stoompelmolenaar (1862), fabrikant (1880), overl. Leiden 10.11.1880, z.v. Gerrit van Sillevoldt, katoendrukker, en Elisabeth Hendrietta Vurstner.

4.                   Jhr. Salomon Backer, geb. Amsterdam 03.05.1832; volgt [10].

5.                   Jhr. Ferdinand Backer, geb. Amsterdam 12.02.1835 (akte), industrieel, overl. Breda 08.04.1900, tr. Breda 25.05.1864 Elizabet Antoinette Willinck, geb. Den Helder 14.05.1838|a|, overl. na 1900, d.v. Gerhard Willinck en Johanna van Ingen.

 

Noten: |a| per abuis geb. Alkmaar (huw.akte Breda 1864 no.45).

 

[22] Frans de Wildt, geb. Amsterdam 28.02.1805, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 24.03.1805, mr., advocaat, agent van financiën (1859), ambtenaar (1859,1864), directeur van de grootboeken der nationale schuld (1868), RNL, overl. Heemstede 07.11.1869, z.v. Job Hugo de Wildt en Geertruij Bosboom; tr. Amsterdam 02.07.1830

[23] jkvr. Isabella Dedel, geb. Amsterdam 13.02.1804, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 29.02.1804, overl. Amsterdam 07.05.1844, d.v. Pieter Samuel Dedel en Johanna Elisabeth Backer (zie Bijl.A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Elisabeth de Wildt, geb. Amsterdam 11.04.1831; volgt [11].

2.                   Isabella de Wildt, geb. Amsterdam 26.05.1832 (akte), overl. Haarlem 10.01.1883, tr. Amsterdam 01.09.1864 Jan Pieter Adolf Teding van Berkhout, geb. Haarlem 28.05.1831, mr., overl. Heemstede 26.09.1898, z.v. Pieter Teding van Berkhout, rechter Arr.Rb. Haarlem, en Hester van Wickevoort Crommelin.

3.                   Job Hugo de Wildt, geb. Amsterdam 12.11.1833 (akte), advocaat, overl. Utrecht 07.06.1859.

4.                   Agnes Wilhelmina de Wildt, geb. Amsterdam 26.08.1835 (akte), overl. Arnhem 30.11.1905, tr. 1e Amsterdam 01.05.1862 Mello Hendrik Mollerus, geb. Groningen 24.05.1836, ambtenaar, overl. voor 1868, z.v. Johan Cornelis Mollerus, rijksontvanger, en Philippina Jeannette Catherine Conradine baronesse van Imhoff; tr. 2e ’s-Graveland 06.11.1868 Cornelis Adriaan Hendrik Mollerus, geb. Utrecht 31.10.1820, overl. Arnhem 03.10.1895, z.v. Cornelis Adriaan Mollerus en Johanna Geertruida Juliana van der Merwede.
     CAHM tr. 1e Hattem 03.08.1857 Johanna Sippina Boldewina Adriana van Ittersum, geb. ca. 1832, overl. (kraambed) Arnhem 17.07.1865, d.v. Frederik Alexander Sippo Arnold baron van Ittersum, kamerheer des koning, en Wilhelmina Frederika baronesse Bentinck tot Nijenhuis.

 

[24] Henricus Hermanus van Marle, ged. Deventer 29.03.1795, student letteren Leiden 14.12.1819, promotie Leiden 18.07.1826, preceptor der latijnse scholen (1820,1835), conrector (1850,1851), overl. Zutphen 11.07.1851, z.v. Henricus Arnoldus van Marle en Dirkje Adama; tr. Deventer 20.07.1820

[25] Wilhelmina Helena Houck, geb. Arnhem 29.09.1794, ged. Arnhem 02.10.1794, overl. Velp (Rheden) 28.01.1862, d.v. Augustus Johannes Houck en Aleida Catharina le Cavalier.

Uit dit huwelijk:

1.                   Diderika van Marle, geb. Zutphen 26.07.1821, overl. Sneek 22.03.1857, tr. Zutphen 28.03.1850 Leendert Petrus Ouwersloot, geb. Amsterdam 10.06.1821 (akte), student letteren Amsterdam 1840, Leiden 01.04.1841 en Utrecht 26.09.1843, promotie Leiden 09.02.1850, conrector (1850), leraar aan het gymnasium (1879), overl. Sneek 28.04.1879, z.v. Derk Ouwersloot en Hermina Scheltema.
     LPO tr. 2e Weststellingwerf 04.01.1859 Johanna Arnolda Kiers, geb. Giethoorn ca. 1835, overl. Utrecht 26.05.1893, d.v. Arnoldus Lubertus Kiers en Catharina Martha Koolhaas.

2.                   Aleida Catharina van Marle, geb. Zutphen 26.07.1822, overl. Velp (Rheden) 07.04.1910.

3.                   Henrietta Wilhelmina van Marle, geb. Zutphen 30.12.1823, overl. Velp (Rheden) 04.10.1910.

4.                   Henricus Arnoldus van Marle, geb. Zutphen 05.12.1824, ontvanger der registratie en domeinen, overl. Zutphen 13.04.1853.

5.                   Augustus Johannes van Marle, geb. Zutphen 27.12.1825, naar Indië, tr. 1e Batavia 29.05.1860|a| Julia Bertha Hoola van Nooten, overl. voor 1887; tr. 2e Amsterdam 28.04.1887 Anna Geertruij Baak, geb. Amsterdam 29.12.1841 (akte), d.v. Eduard Baak en Anna Geertruij Sanders.
     AGB tr. 1e Amsterdam 24.05.1866 Antonie Arnold François Schouten, geb. Amsterdam 02.05.1831 (akte), notaris, overl. voor 1887, z.v. Antonie Schouten en Catrina Francina Tayspil.

6.                   Martha Elisabeth Anna van Marle, geb. Zutphen 26.05.1827, overl. Zutphen 21.05.1829.

7.                   Johanna Dorothea Frederica van Marle, geb. Zutphen 18.02.1829, overl. Velp (Rheden) 06.05.1904.

8.                   Maria Henrietta Johanna van Marle, geb. Zutphen 30.05.1830, overl. Zutphen 06.03.1831.

9.                   Frederik Godfried van Marle, geb. Zutphen 22.03.1832, commies ter directie van de registratie en domeinen te Amsterdam (1858), ontvanger der registratie, overl. Rheden 16.06.1901, tr. ’s-Gravenhage 15.09.1858 Jacoba Theodora Henriëtte van Hoijtema, geb. ’s-Gravenhage ca. 1831, overl. Deventer 12.12.1896, d.v. Dominicus van Hoijtema, secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, en Georgette Gertrude van Angelbeek.

10.               Maria Henrietta Johanna van Marle, geb. Zutphen 06.05.1833, overl. Velp (Rheden) 16.07.1909.

11.               Hendrik Willem van Marle, geb. Zutphen 24.05.1835; volgt [12].

 

Noten: |a| RA 1861 p.6.

 

[26] Jan Virulij, geb. Rotterdam 04.11.1814, mr., advocaat, heer van Vuren en Dalem (1866), lid Provinciale Staten van Gelderland (1860,1876), heemraad in het Polderdistrict Tielerwaard (1860,1863), fabrikant (1867,1870), Officier Orde Eikenkroon, overl. Vuren 09.04.1876, z.v. Michiel Virulij en Johanna Catharina Mathijssen (zie Bijl.A); tr.

[27] Constantia Adriana van Gorkum, geb. Gent (België) ca. 1811, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1883|e|, d.v. Jan Egbert van Gorkum en Jacoba Lydia Maria de Baer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Michiëla Virulij, geb. Vuren 26.04.1837; volgt [13].

2.                   Jacoba Lijdia Maria Egberta Virulij, geb. Vuren 29.05.1838.

3.                   Anna Daniëla Wilhelmina Virulij, geb. Vuren 06.07.1839, tr. Vuren 12.08.1868 Jan Carel Josephus Arriëns, geb. Arnhem 13.02.1831, rechter Arr.Rb., overl. Ellecom (Rheden) 17.09.1918, z.v. Pieter Arriëns, kapitein luitenant ter zee, gouverneur van Prins Hendrik der Nederlanden, en Geertruid Albertina baronesse van Eck.

4.                   Louise Carolina Virulij, geb. Vuren 16.02.1841, overl. Zutphen 02.04.1894|a|, tr. Vuren 05.03.1863 Guillaume Zenon Philidor Marcella, geb. ca. 1837, eerste luitenant bij het Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs (1863), kapitein der Genie op nonactiviteit (1875), overl. Finchley (Graafschap Middlesex, Engeland) 17.09.1875|b|, z.v. Philippe Henri Marcella, majoor, commandant van de divisie Marchaussees in Limburg, RNL, Officier Orde Eikenkroon, en Idaline Gerardine Dibbets.

5.                   Michiel Virulij, geb. Vuren 13.04.1842, overl. Gorinchem 11.01.1895, tr. Koudekerke 20.07.1866 Constance Pauline Louise Henriëtte Boogaert, geb. Middelburg 24.10.1844, d.v. Henri Boogaert en Constance Pauline Louise van Heeckeren van Brandenburg.

6.                   Ada Nelia Johanna Virulij, geb. Vuren 16.06.1845, overl. (‘hersenverweking ten gevolge van hersentumor’) Franzensbad|d| 24.08.1883|c|, tr. Vuren 23.095.1867 Cornelis Hendrik van Dam, geb. Rotterdam 06.03.1843, overl. Rotterdam 09.12.1929, z.v. Willem Herbertus Hendrikus van Dam, makelaar, en Magdalena Sara Leonarda Cornelia Hanegraaff.
     CHvD tr. 2e Rotterdam 16.05.1889 Arnoldina Johanna Wilkens, geb. Rotterdam 16.08.1861, d.v. Hendrik Theodorus Wilkens en Geertruij Cornelia den Bandt.
     AJW tr. 1e Cornelis Hanegraaf, geb. Rotterdam 12.11.1858, overl. Rotterdam 26.09.1885, z.v. Balthazar Constantijn Diederik Hanegraaff en Maria Catharina Everdina van Hoboken.

7.                   Theodorus Petrus Virulij, geb. Vuren 25.10.1846, tr. Gorinchem 21.04.1871 Anna Sijbilla van Appeltere, geb. Gorinchem 21.04.1848, d.v. Gijsbertus Cornelis van Appeltere en Sara Everdina Colthoff.

8.                   Julia Elise Virulij, geb. Vuren 12.10.1848, tr. Vuren 09.03.1870 Jacob Nicolaas van Hall, geb. Amsterdam 17.01.1840 (akte), mr., ambtenaar eerste klasse ter stedelijke secretarie van Utrecht, overl. De Bilt 01.10.1918, z.v. Jacob van Hall en Maria Theresia Marcella.

9.                   Constantia Adriana Virulij, geb. Vuren 06.10.1851, tr. Vuren 29.04.1873 Pieter Johannes van Aken, geb. Gorinchem 10.05.1843, koopman, z.v. Willem Adriaan van Aken en Catharina Snoeck.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1894 no.s016v; |b| overl.akte Utrecht 01.11.1875 no.1599 (ingeschreven extract); |c| overl.akte Rotterdam 1883 suppl.048 no.113 (ingeschreven translaat); |d| destijds een Kurort in Bohemen, Österreich-Ungarn, nu Františkovy Lázně, Tsjechië; |e| Constantina (overl.akte ’s-Gravenhage 1883 no.114 & annonce).

 

[28] Ernst Sillem, koopman (1833), bankier (1859), voorzitter Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging (1849|b|,1854|c|), Commandeur van de Orde van de Eikenkroon, overl. Amsterdam 08.02.1861, tr. Riga 25.05.1833|a|

[29] Henriette Hielbig, geb. ca. 1810, overl. Amsterdam 09.11.1876, d.v. Hielbig en Henriette Wevell von Kruger (ca.1786-1849).

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette Wilhelmine Sillem, geb. Amsterdam 18.03.1836 (akte), tr. Amsterdam 18.08.1859 Herman Josua van Lennep, geb. Amsterdam 19.03.1830 (akte), rechter-plaatsvervanger, d.v. David Jacob van Lennep en Anna Catharina van de Poll.

2.                   Jean Gottlieb Sillem, geb. Amsterdam 02.06.1837; volgt [14].

3.                   Jérôme Alexander Sillem, geb. Amsterdam 24.10.1840, mr., lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, RNL, OON, overl. Amsterdam 29.04.1912, begr. Amsterdam (BPl. Zorgvlied) 02.05.1912.

4.                   Olga Sophie Sillem, geb. Amsterdam 10.04.1844, overl. Amsterdam 18.12.1876, tr. Amsterdam 08.09.1870 Balthazar Heldring, geb. Hemmen 17.03.1839, directeur der Kasvereniging (1870), president van de Nederlandsche Handelsmaatschappij (1907), overl. Hilversum 18.07.1907, z.v. Ottho Gerhard Heldring, predikant, en Anna Elisabeth Deuffer-Wiel.
     BH tr. 2e 1879 Anna Henriëtte Louise, jongere zuster van Olga Sophie.

5.                   Anna Henriëtte Louise Sillem, geb. Amsterdam 04.03.1846, overl. Amsterdam 23.04.1914, tr. Amsterdam 20.03.1879 Balthazar Heldring.
     BH tr. 1e 1870 Olga Sophie, oudere zuster van Anna Henriëtte Louise.

6.                   Emil Jerome Sillem, geb. Amsterdam 28.07.1847, overl. Bloemendaal (op hofstede Hartenlust) 10.06.1877.

 

Noten: |a| ingeschreven ‘translaat uit de Hoogduitsche Taal’ bekrachtigd door de consul te Riga (huw.akte Amsterdam 1861 reg.3 fol.14v); |b| annonce d.d. 14.09.1859 over de afgelasting van ‘den wedstrijd van vaartigen op het IJ’ (collectie CBG); |c| in 1854 Koninklijke.

 

[30] jhr. Henrik Hoeufft, ook Hoeufft van Velsen, geb. Amsterdam 21.01.1812, mr., advocaat, Heer van Velsen, kamerheer van Z.M. de Koning (1869), kamerheer in buitengewone dienst van H.M. de Koningin (1894), lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1869), Commandeur van de Orde van de Eikenkroon, overl. Amsterdam 02.01.1894, z.v. Jacob Pompejus Hoeufft en Judith Catharina Dedel (zie Bijl.A); tr. Renkum 10.07.1840

[31] Ernestina Lucretia Roukens, geb. Arnhem 24.02.1822, overl. Amsterdam 11.01.1894, d.v. Johan Michiel Roukens, rijksadvocaat (1822), en Frederika Catharina Henrietta Godarda Gaijmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jkvr. Judith Catharina Henriette Hoeufft, geb. Genua (Sardinië)|a| 18.04.1841; volgt [15].

2.                   Jacob Pompejus Ernst Hoeufft, geb. Amsterdam 25.04.1842, ingenieur, tr. Ixelles (België) 06.10.1869|b| Adrienne de Perez, geb. Makassar 06.04.1844|d|, d.v. Pierre Jean Baptiste de Perez en Johanna Sophia Eckhardt.

3.                   Jkvr. Jacoba Elisabeth Hoeufft, geb. Amsterdam 19.11.1843, overl. Nice 09.12.1872.

4.                   Jkvr. Sophia Isabella Hoeufft, geb. Amsterdam 05.10.1845, overl. Oosterbeek 18.07.1863.

5.                   Jan Arend Hoeufft, geb. Amsterdam 03.11.1848, fabrikant, tr. Amsterdam 05.07.1888 Cornelia Henrietta Backer, geb. Amsterdam 04.11.1857 (akte), d.v. Cornelis Henrick Backer, president der Arrondissementsrechtbank, en Clowina Wilhelmina Alewijn.

6.                   Zoon Hoeufft, geb. Beverwijk 07.07.1850.
= w.s. Jhr. Willem Hendrik Hoeufft, overl. Bern 23.07.1874|c|.

 

Noten: |a| nu Italië; |b| huw.akte Amsterdam 31.12.1869 reg.12 fol.18v (ingeschreven extract, vertaling uit het Frans); |c| ‘jongste zoon’ (annonce collectie CBG); |d| RA 1845 p.292.

 


Bijlage A

 

[32] Gerrit Blaauw, burgemeester en raad van Amsterdam (1816-1824); otr. 1e Amsterdam 07.02.1772 Catharina de Bordes, overl. (kraambed), begr. Amsterdam (Oude Kerk) 06.12.1784; otr. Amsterdam 19.10.1786

[33] Cornelia Margaretha Stadlander, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.05.1760, overl. (‘na eene langdurige verzwakking’) Amsterdam 07.06.1836, d.v. Jan Stadlander en  Anna Margareta Ploos van Amstel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Blaauw, geb. Amsterdam 07.02.1781, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 18.02.1781, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 22.03.1782.

2.                   kind van Gerrit Blaauw, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 06.12.1784.

Uit dit huwelijk:

3.                   Gerrit Blaauw, geb. Amsterdam 03.01.1789, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 18.01.1789.

4.                   Jan Blaauw, geb. Amsterdam 01.04.1791, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 24.04.1791; volgt [16].

5.                   Willem Blaauw, geb. Amsterdam 06.07.1792, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 18.07.1792, koopman (1822) ambtenaar (1861), tr. Amsterdam 13.03.1822 Bregitta Wilhelmina Jacoba Gerbrandina van Hoorn, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 30.07.1797, overl. voor 1861, d.v. Pieter Theodorus van Hoorn, ontvanger van de stedelijke belastingen, en Bregitta Henrietta Constantia Pancras Clifford.
     BWJGvH tr. 1e Amsterdam 25.02.1818 Anthonij van den Bergh, geb. Amsterdam 27.01.1797, ged. Amsterdam (Westerkerk) 24.02.1797, koopman, overl. voor 1822, z.v. Anthonij Hendrik van den Bergh en Maria van Vollenhoven.

6.                   Anna Maria Blaauw, geb. Amsterdam 27.11.1793, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.12.1793, overl. Zeist 18.08.1863.

7.                   levenloos kind, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 25.04.1795.

8.                   Cornelia Henrietta Blaauw, geb. Amsterdam 23.12.1800, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 07.01.1801, tr. Amsterdam 08.10.1823 Frederick Hendrik van Notten, geb. Amsterdam ca. 1798, ged. Nigtevecht, d.v. Abraham Pieter van Notten en Brechje Agatha Alewijn.

 

[34] Adrianus van Hoogstraten, commissaris der Stad Amsterdam (1794), overl. voor 1835, otr. Amsterdam 12.06.1794, otr. Leiden 13.06.1794

[35] Johanna Catharina Berck, overl. tussen 1835 en 1849.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Cornelia Wilhelmina van Hoogstraten, geb. Amsterdam 15.09.1797, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 01.10.1797|a|; volgt [17].

2.                   Adrienne Jeanne Helene van Hoogstraten, geb. Amsterdam 23.06.1805, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 14.07.1805.
= w.s. Adriana Helena Joha van Hoogstraten, begr. Amsterdam (Westerkerk)03.02.1806.

3.                   Marie Rebecca van Bijnkershoek van Hoogstraten, geb. Amsterdam 02.09.1807, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 27.09.1807|c|, overl. ’s-Gravenhage 30.01.1870, tr. Breda 15.06.1849 Charles Horace Plaijter, geb. Amsterdam 25.06.1805, ged. Amsterdam (Franse Kapel (rk)) 27.06.1805, eerste luitenant adjudant bij het eerste Regiment Lanciers (1849), RNL, overl. na 1870, z.v. Jean Plaijter en Bridget Hannan Angell.
     CHP tr. 2e ’s-Gravenhage 20.07.1871 Gijsberdina van den Houdt, geb. Besoijen 06.02.1840, d.v. Josephus Johannes van den Houdt en Cornelia Verhilst.

4.                   Catharina Johanna Sara van Hoogstraten, geb. Amsterdam 22.07.1816 (akte), tr. 1e Amsterdam 21.05.1835 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 17.09.1847) Samuel Anne van Hoogstraten, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, ambtenaar bij het Ministerie van Financiën, z.v. François van Hoogstraten en Margaretha Louisa van Hasselt; tr. 2e Breda 24.08.1848 Felix Maria baron van der Capellen, geb. ‘Grafschaft in Hessen’|c| 16.05.1812, eerste luitenant bij het eerste Regiment Lanciers gedetacheerd bij de Koninklijke Militaire Rijschool te Breda (1848), RNL, z.v. Willem baron van der Capellen en Beatrix Harbert.

 

Noten: |a| Anne Cornelie Wilhelmine, vader Adrien, moeder Jeanne Catharine; |b| vader Adrien van Bijnkershoek van Hoogstraten; |c| volgens een vertaald geboortecertificaat ligt Grafschaft in Arr. Arnsberg, destijd Provinz Westfalen, nu Bundesland Nordrhein-Westfalen (huw.bijln Breda 1848 no.57).

 

[40] jhr. Cornelis Backer, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 26.02.1806, secretaris dezer stad, overl. voor 1827, z.v. Hendrik Backer; otr. Amsterdam 23.10.1789

[41] Agnes Maria Dedel, geb. Amsterdam 18.12.1767, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 25.12.1767, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 26.02.1806 en 08.04.1810, overl. Amsterdam 12.05.1827, d.v. Willem Gerrit Dedel (1734-1801) en Jacoba Elisabeth Crommelin (1742-1801).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Elisabeth Backer, geb. Amsterdam 10.10.1790, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18.11.1790.

2.                   Henrick Backer, geb. Amsterdam 15.08.1792, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 16.09.1792, overl. ’s-Graveland 30.11.1846, tr. Amsterdam 23.12.1812 Willemina Cornelia Dedel, geb. Amsterdam 07.08.1792, ged. Amsterdam (Westerkerk)19.08.1792, d.v. Jacob Dedel en Cornelia Corver Hooft.

3.                   Cornelia Maria Backer, geb. Amsterdam 12.12.1794, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 04.02.1795, w.s. begr. Amsterdam (Oude Kerk) 30.04.1805.

4.                   Willem Jacob Backer, geb. Amsterdam 16.01.1798, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 08.03.1798; volgt [20].

5.                   Agnes Henrica Backer, geb. Amsterdam 28.11.1800, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 07.01.1801, w.s. begr. Amsterdam (Oude Kerk) 11.04.1804.

6.                   Jkvr. Agnes Maria Backer, geb. Amsterdam 06.11.1803, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 07.12.1803, overl. Hilversum 28.07.1877, tr. Amsterdam 26.09.1833 jhr. Salomon Dedel (1802-), z.v. jhr. Pieter Samuel Dedel en Johanna Elisabeth Backer.

 

[42] Salomon Rendorp, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 08.11.1767, overl. Vreeland 17.06.1824, z.v. Pieter Nicolaas Rendorp en Anna Maria Dedel; otr. Amsterdam 28.12.1792

[43] Johanna Ferdinanda van Collen, geb. Amsterdam 08.02.1774, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 13.02.1774, overl. Amsterdam 11.04.1833, d.v. Ferdinand van Collen en Susanna Cornelia Mogge van Haamstede.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Nicolaas Henrick Rendorp, geb. Amsterdam 26.10.1793, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 03.11.1793, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 10.02.1798.

2.                   Susanna Cornelia Rendorp, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 15.10.1794, overl. Amsterdam 13.11.1878.

3.                   Anna Maria Rendorp, geb. Amsterdam 04.09.1795, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 07.10.1795; volgt [21].

4.                   Ferdinand Rendorp, geb. Amsterdam 13.03.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 23.03.1797, RNL, overl. Amsterdam 16.05.1878, tr. Amsterdam 18.09.1823 jkvr. Elisabeth Antonia Backer, geb. Amsterdam 21.04.1799, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 02.05.1799, overl. Amsterdam 12.05.1859, d.v. Anthonij Backer en Elisabeth van Lennep.

5.                   Johanna Henrietta Rendorp, geb. Amsterdam 30.01.1799, ged. Amsterdam (Westerkerk) 08.02.1799, overl. (‘na een langdurig lijden’) Amsterdam 31.07.1833.

6.                   Agatha Agnes Wilhelmina Rendorp, geb. Amsterdam 12.03.1804, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23.03.1804, overl. (‘aan de gevolgen van eene uitteerende ziekte’) Amsterdam 27.04.1825.

 

[46] jhr. Pieter Samuël Dedel, geb. Amsterdam 22.10.1766, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 26.10.1766, mr., RNL, overl. Amsterdam 08.11.1851, z.v. Willem Gerrit Dedel (1734-1801) en Jacoba Elisabeth Crommelin (1742-1801); otr. Amsterdam 11.09.1789

[47] Johanna Elisabeth Backer, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 04.04.1810.
– Levensberichten PSD: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Agnes Maria Dedel, geb. Amsterdam 27.07.1790, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 04.08.1790, overl. Amsterdam 1.4.07.1850.

2.                   Willem Gerrit Dedel, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.11.1791, overl. Amsterdam 11.04.1860|a|.

3.                   Jkvr. Jacoba Elisabeth Dedel, geb. Amsterdam 06.06.1794, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 25.06.1794, overl. Hilversum 23.09.1875, tr. Amsterdam 24.04.1816 Dirk Jacob Alewijn, geb. Amsterdam 14.02.1787, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.02.1787, koopman, overl. Amsterdam 09.11.1863, z.v. Jacob Alewijn en Cornelia Henrietta Backer.

4.                   Jkvr. Johanna Dedel, geb. Amsterdam 30.03.1796, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 10.04.1796, overl. ’s-Graveland 19.10.1873,  tr. Amsterdam 24.05.1820 Frederic van der Oudermeulen, geb. Amsterdam 07.02.1797, ged. Amsterdam (Engels Presbyteriaanse Kerk) 05.03.1797, RNL overl. Amsterdam 06.03.1864, z.v. Cornelis van der Oudermeulen en Catharina Barbera van Hees.
– Levensberichten FvdO: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

5.                   Jacoba Cornelia Dedel, geb. Amsterdam 04.10.1797, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.11.1797, overl. Amsterdam 06.04.1869.

6.                   Jkvr. Margaretha Dedel, geb. Amsterdam 25.06.1799, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 30.06.1799, overl. Amsterdam 30.04.1852, tr. Amsterdam 31.08.1825 jhr. Frans Ernst Berg, geb. Amsterdam ca. 1802, mr., advocaat, Heer van Middelburg, overl. Nice 08.01.1834|b|, z.v. Otto Willem Johan Berg en Jeanne Arendine Changuion.

7.                   Anna Maria Dedel, geb. Amsterdam 29.01.1801, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 25.02.1801, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 23.03.1801.

8.                   Salomon Dedel, geb. Amsterdam 28.03.1802, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 08.04.1802, luitenant ter zee eerste klasse (1833), tr. Amsterdam 26.09.1833 jkvr. Agnes Maria Backer (1803-1877), d.v. jhr. Cornelis Backer en Agnes Maria Dedel.

9.                   Isabella Dedel, geb. Amsterdam 13.02.1804, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 29.02.1804; volgt [23].

10.                Jhr. Cornelis Dedel, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 26.02.1806, mr., advocaat, president van de Arr.Rb. te Amsterdam (1862,1865), RNL, overl. tussen 1881 en 1892, tr. Amsterdam 07.03.1834 Elizabeth Willink, geb. Amsterdam 29.11.1808, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)), overl. Amsterdam 08.03.1867, d.v. Ananias Willink, lid van de Raad van Amsterdam (1834), en Hillegond Josina van Vollenhoven.

11.                Jkvr. Albertine Dedel, geb. Amsterdam 14.06.1808, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 06.07.1808, overl. (kraambed) Haarlem 07.12.1833, tr. Amsterdam 23.09.1829 Jacob Pieter Crommelin, geb. Haarlem 02.09.1800, mr., burgemeester van Haarlemmerliede (1831-1836), overl. Amsterdam 14.03.1873, d.v. Herman Arnoldus Crommelin (1767-1857) en Johanna Catharina Pancras Clifford (1776-1812).
– Levensbericht JPC: nl.wikipedia ; levensbericht HAC: nl.wikipedia
     JPC tr. 2e 1835 Agnes Willemina (1810-1854), jongere zuster van Albertine.

12.                Jkvr. Agnes Willemina Dedel, geb. Amsterdam 13.03.1810, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 08.04.1810, overl. Utrecht 28.10.1854, tr. Amsterdam 29.07.1835 Jacob Pieter Crommelin (1800-1873).
     JPC tr. 1e 1829 Albertine (1808-1833), oudere zuster van Agnes.

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Graveland 1860 no.17; |b| Berg van Middelburgh (annonce collectie CBG).

 

[52] Michiel Virulij, heer van Vuren en Dalem, ged. Rotterdam 29.12.1781, overl. Rotterdam 28.12.1852, z.v. Jan Virulij (ca.1758-1831) en Johanna van der Hoeven; tr.

[53] Johanna Catharina Mathijssen, geb. Rotterdam ca. 1794, overl. Rotterdam 30.08.1880, d.v. Daniel Jacobus Mathijssen en Cornelia Sophia van Ravesteijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Virulij, geb. Rotterdam 04.11.1814; volgt [26].

2.                   Daniel Cornelis Virulij, geb. Rotterdam 13.08.1816, overl. Leiden 04.01.1862|a|, tr. Anna Wilhelmina van Gorkum, geb. 16.08.1819, overl. na 1862.

3.                   Cornelis Elisa Virulij, geb. Rotterdam 25.11.1819, overl. ‘s-Gravenhage 19.06.1892|b|, tr. Rotterdam 19.07.1843 Maria Louize Wachter, geb. Rotterdam 06.12.1818, overl. Rotterdam 20.06.1876, d.v. Jan Pieter Wachter en Ellen Griffin.

4.                   Theodorus Pieter Virulij, geb. Rotterdam 29.08.1822, overl. Leiden 10.04.1902, tr. Haastrecht 05.07.1855 Ægidia Johanna Elizabeth Ledeboer, geb. Haastrecht ca. 1834, overl. Rhedersteeg (Rheden) 14.11.1907, d.v. Abraham Ledeboer en Maria Elizabeth Knogh.

5.                   Johanna Virulij, geb. Rotterdam 07.04.1824.

6.                   Willem Adriaan Virulij, geb. Rotterdam 04.12.1825, overl. Rotterdam 23.03.1827.

7.                   Willem Adriaan Virulij, geb. Rotterdam 27.07.1828, overl. Rotterdam 03.08.1829.

8.                   Willem Adriaan Virulij, geb. Rotterdam 04.01.1830, fabrikant, overl. Rotterdam 10.12.1908, tr. Vuren 08.08.1851 Theodora Christine Elisabeth van Gorkum, d.v. Jan Egbert van Gorkum, generaal-majoor, en Lidie Marie de Bere.

9.                   Jan Dionijs Virulij, geb. Rotterdam 29.12.1831, mr., overl. Stompwijk 29.08.1905, tr. Heemstede 09.06.1859 Henriette Elisabeth van Wickevoort Crommelin, geb. Haarlem 27.01.1835, overl. ’s-Gravenhage 15.11.1934, begr. Voorburg (Alg.Bpl.) 19.11.1934, d.v. Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin en Elisabeth Cornelia Amelia Barnaart.

10.               Clara Virulij, geb. Rotterdam 14.04.1833, tr. Rotterdam 07.08.1856 Abraham Adriaan Reepmaker, geb. Rotterdam 29.01.1822, overl. Rotterdam 17.10.1880, z.v. Mattheus Willem Reepmaker en Anna Josina Hubert.

11.               Marie Virulij, geb. Rotterdam 12.12.1836, overl. Rotterdam 22.02.1899, tr. Rotterdamn 29.06.1859 Maria Johanna Gleichman, geb. Rotterdam 04.11.1839, overl. Rotterdam 12.05.1901, d.v. Thomas Theodore Gleichman en Sara Adriana Petronella Havelaar.

 

Noten: |a| Virulij van Pouderoijen; |b| ook overl.akte Rotterdam 1892 fol.s039.

 

[60] Jacob Pompejus Hoeufft, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28.11.1779, meester, lid der Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1833), overl. Velsen 24.08.1835, z.v. Hendrik Hoeufft en Margaretha Lievina Geelvinck; tr. Amsterdam 25.08.1809

[61] Judith Catharina Dedel, geb. Amsterdam 06.08.1783, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.08.1783, overl. Velsen 30.11.1817, d.v. Willem Gerrit Dedel (1734-1801) en Jacoba Elisabeth Crommelin (1742-1801); otr. 1e Amsterdam 30.07.1802 Lodewijk Hendrikszoon Hovij, geb. Amsterdam 14.12.1779, ged. Amsterdam (Oude Waalse kerk) 25.12.1779, begr. Zuilen 21.08.1805, z.v. Hendrik Hovij en Hillegond van der Poorten.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de kwartierstaat Richard van Hasselt (1911-1999), hoogleraar Twente.

– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Arnout Lodewijk van Schelven (1913-2013), lector Twente.

Uit het huwelijk Hovij-Dedel:

1.                   Hendrik Hovij, geb. Amsterdam 26.07.1803, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.08.1803, koopman (1827), griffier van het kantongerecht (1840,1851), overl. Zeist 14.03.1868, tr. Amsterdam 16.08.1827 Elisabet van Vollenhoven, geb. Amsterdam 20.04.1806, ged. Amsterdam (Remonstrantse Kerk) 22.05.1806, d.v. Antoni Jan van Vollenhoven en Maria Wilhelmina Backer.

2.                   Willem Gerrit Hovij, geb. Amsterdam 23.02.1805, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.03.1805, promotie Leiden 02.02.1828|a|, agent van domeinen (1829), tr. Leiden 28.03.1828 jkvr. Maria Louisa van Alphen, ged. Soerabaja 24.04.1808, d.v. jhr. Daniël François van Alphen (1774-1840) en Jeanne Guilelmine Vignon.
– Levensberichten DFvA: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

Uit het huwelijk Hoeufft-Dedel:

3.                   Jacoba Elisabeth Hoeufft, geb. Amsterdam 09.07.1810, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 20.07.1810, overl. Haarlem 12.09.1870, tr. Amsterdam 25.04.1833 jhr. Willem Hendrik Hoeufft, geb. Haarlem 12.07.1804, bewaarder der hypotheken te Haarlem (1833), overl. Haarlem 18.10.1844, z.v. David Hoeufft (1762-1836) en Eva Jacoba Gerlings.
     WHH tr. 1e Edam 04.10.1827 Justina Margaretha van Bommel, geb. Utrecht 27.01.1805, ged. Utrecht 06.02.1805, overl. (kraambed) Haarlem 25.07.1829, d.v. Lubertus Cornelis van Bommel en Cornelia Boot.
– Levensbericht DH: nl.wikipedia

4.                   Henrik Hoeufft, geb. Amsterdam 21.01.1812; volgt [30].

5.                   Margareta Lievina Hoeufft, ook Margaretha Livina, geb. Amsterdam 11.09.1813, overl. Brummen 26.08.1873|b|, tr. Velsen 26.07.1838 Johan François Barthold van Hasselt, geb. Zutphen 25.05.1811, student J Leiden 30.03.1830, meester, grondeigenaar (1835,1841), griffier van het vredegerecht te Brummen (1838), kantonrechter te Apeldoorn (1843,1854), statenlid/gedeputeerde (1860,1864), statenlid (1880), overl. Brummen 19.07.1892|c|, z.v. Jacob Adriaan van Hasselt en Anna Philippina Carolina Frederica Robbertina van Heeckeren.
– Het echtpaar van Hasselt-Hoeufft vormt tevens de kwartieren [8]/[9] en het echtpaar van Hasselt-van Heeckeren tevens de kwartieren [16]/[17] in de kwartierstaat Richard van Hasselt (1911-1999), hoogleraar Twente.
– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Arnout Lodewijk van Schelven (1913-2013), lector Twente.
     JFBvH tr. 1e Zutphen 22.08.1834 Justine Henriette Louise baronesse van Lijnden tot Oldenaller, geb. Utrecht 17.01.1814, overl. Brummen 24.10.1836, d.v. Andries Wolter baron van Lijnden tot Oldenaller en Anna Elisabeth Geertruid d’Aulnis de Bourouill.

6.                   Wilhelmina Hoeufft, geb. Amsterdam 02.10.1814, overl. Zutphen 28.01.1884, tr. Amsterdam 02.07.1840 Jan Arend baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen, geb. Werkhoven 04.12.1809, eerste luitenant bij het Regiment Dragonders no.8 in garnizoen te Zutphen (1840), z.v. Hendrik Antonie Zwier baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen en Louiza Florentina Maria baronesse van Heeckeren.

7.                   Anna Maria Margaretha Hoeufft, geb. Amsterdam 24.10.1816, overl. Brummen 27.09.1838.

 

Noten: |a| Dissertatio philosophico juridica, de Dominii Acquisitione ex Jure Naturae, cum laude defensa a Gulielmo Gerardo Hovy, Amstelodamensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni; |b| ook overl.akte Zutphen 1873 no.309; |c| ook overl.akte Zutphen 1892 no.271.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren