Bouwe Bölger (1928-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien mei 2017)

 


 

[1] Bouwe Bölger, geb. Haarlem 05.02.1928, promotie Leiden 1959|a|, hoogleraar Twente (1986-), overl. Son 12.10.2008, begr. Son 17.10.2008, tr. Catrien G. Rijken.

 

[2] Bouwe Bölger, geb. Bolsward 30.08.1895, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1919, promotie Delft 29.04.1929|a|, RNL, OON, overl. Leiden 15.05.1982, crem. 18.05.1882, tr. Haarlem 02.10.1924
[3] Maria Catharina Steenman, geb. Haarlem 16.10.1903, overl. Leiden 12.02.1984, crem..

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter A. Bölger, tr. voor 1952 A.J. Bikkers, z.v. Bikkers en Jacoba Wilhelmina Vos.

2.                   Bouwe Bölger, geb. Haarlem 05.02.1928; volgt [1].

3.                   Zoon H. Bölger, ingenieur mijnbouwkunde Delft 1961, tr. ’s-Gravenhage 1959 F. Mac Gillavry.

 

Noten: |a| proefschrift: Organisatorische verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders;  promotor: C.B. Biezeno (1888-1975).

 

[4] Carel Theodoor Bölger, geb. Franeker 06.11.1871, theehandelaar (1895,1924), overl. ’s-Gravenhage 17.06.1950, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 21.06.1950, tr. Bolsward 07.08.1894

[5] Alida Hommes, geb. Bolsward 01.01.1873, overl. ’s-Gravenhage 25.06.1956, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 30.06.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bouwe Bölger, geb. Bolsward 30.08.1895; volgt [2].

2.                   Jan Albert Bölger, geb. Bolsward 25.08.1898, tr. W. van den Berg. [sf Watatoelis Krian 1950; Madiun 1953]

3.                   Taeke Cornelis Arend Bölger, geb. Bolsward 23.02.1905, notaris, overl. Deventer 17.09.1959, tr. 1e Blaricum 20.04.1935 (echtsch.) Johanna Christina Hasselo, geb. Hilversum 20.03.1906; tr. 2e Nannie Cornelia Louisa Wevers, overl. na 1984.

 

[6] Johan Anthonie Steenman, geb. Haarlem 25.09.1862, violist (1890,1900), muziekleraar (1903,1924), overl. Haarlem 27.02.1934; tr. 1e Haarlem 30.10.1890 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 31.05.1898, ingeschr. Haarlem 16.09.1898) Martina Johanna Brondgeest, geb. Haarlem 06.11.1869, overl. Maastricht 17.02.1944, d.v. Martinus Brondgeest, ambtenaar, en Johanna Maria Gerardina Hartong; tr. 2e Haarlem 12.07.1900 

[7] Anna Maria Cornelia van Rhijn, geb. Haarlem 02.04.1879, overl. Mijnsheerenland 02.05.1952, crem. Velsen 06.05.1952.

     MJB tr. 2e Zeist 06.06.1908 Bernard Denekamp, geb. Schoonhoven 12.04.1852, advocaat, overl. Rotterdam 06.03.1920, z.v. Eliazer Efraim Denekamp en Suzanna van Rees; tr. 3e Renkum 20.09.1921 Karel Leonardus Lambertus Henricus van Nistelrooij, geb. ca. 1866, militair, z.v. Adrianus Henricus Arnoldus Cornelis van Nistelrooij en Johanna Petronella Rogier.

     BD tr. 1e Borne 16.06.1880 Emma Spanjaard, geb. Borne 07.04.1856, overl. tussen 1895 en 1908, d.v. Levie Salomon Spanjaard, fabrikant, en Betje van der Wijk.
Uit dit huwelijk: Lodewijk Ernest Denekamp, geb. Rotterdam 09.05.1882, translateur, overl. Westerbork 03.01.1943.

     KLLHvN tr. 1e Arnhem 13.10.1892 Cornelia Frederica Dibbets, geb. De Steeg (Rheden) 12.07.1863, overl. Arnhem 01.07.1920, d.v. Gerrit Jan Dibbets, pannenfabrikant, en Cornelia Frederica Sodenkamp.

Uit het huwelijk Steenman-Brondgeest:

1.                   Eva Steenman, geb. Haarlem 24.03.1892, pianiste, tr. Bergen (NH) 27.08.1919 Jan Dedert Wildeboer, geb. Hoboken (USA) ca. 1892, architect, dz.v. Jan Dedert Wildeboer, referendaris, en Francisca Henriette Maria Schaaij.

Uit het huwelijk Steenman-van Rhijn:

2.                   Anna Steenman, geb. Haarlem 15.07.1901, tr. Haarlem 30.07.1925 Adriaan Bernard van Ketel, geb. Amsterdam ca. 1900, bureauchef, z.v. Johannes Andreas van Ketel en Gerbrigje Tolsma.

3.                   Maria Catharina Steenman, geb. Haarlem 16.10.1903; volgt [3].

 

[8] Bouwe Bölger, geb. Franeker 19.10.1828, winkelier (1855), koopman (1857,1866), overl. Bolsward 19.12.1908; tr. 1e Dokkum 02.05.1854 Hike Kramer, geb. Dokkum 14.09.1825, overl. Franeker 22.03.1855, d.v. Jan Kramer, goud- en zilversmid, en Sara Land; tr. 2e Leeuwarden 07.10.1857 Aaltje Spoelstra, geb. Leeuwarden 21.09.1823, overl. Franeker 14.09.1863, d.v. Johannes Schaap Spoelstra, commies controleur belast met de functie van hoofdcommies van de gemeentebelastingen (1857), en Elisabeth Noteboom; tr. 3e Het Bildt 11.10.1866

[9] Antje Kim, geb. Leiden 28.07.1839, overl. Bolsward 20.05.1904.

     HK tr. 1e Dokkum 06.05.1847 Rinse van Douwen, geb. Dokkum 24.01.1823, overl. Dokkum 18.09.1847, z.v. Wiebe van Douwen en Eelkje Jacoba Winsemius.

Uit het huwelijk Bölger-Kramer:

1.                   Taeke Cornelis Bölger, geb. Franeker 21.01.1855, overl. Franeker 30.07.1855.

Uit het huwelijk Bölger-Spoelstra:

2.                   Jisselina Bölger, geb. Franeker 28.05.1859, overl. Hilversum 15.01.1941, tr. Franeker 17.07.1879 Lourens Vlaanderen, geb. Hilversum 15.02.1853, fabrikant, overl. Hilversum 30.11.1918, z.v. Krijn Perk Vlaanderen, fabrikant, en Lijsbeth Doets.

3.                   Elisabeth Bölger, geb. Franeker 01.09.1863, overl. Franeker 21.10.1863.

Uit het huwelijk Bölger-Kim:

4.                   Taeke Cornelis Arend Bölger, geb. Franeker 25.06.1869, tandmeester (1896), tandarts (1922), overl. Heemstede 19.05.1925, tr. 1e Zaandijk 29.05.1896 Agatha Welle, geb. Ouder-Amstel ca. 1872, overl. Haarlem 26.04.1920, d.v. Jan Welle en Amena Geertruida van IJsendijk; tr. 2e Amsterdam 24.04.1922 Nellij Heijman, geb. Haarlem ca. 1881, d.v. Cornelis Heijman en Gezina Margaretha Maalsteed.
     NH tr. 1e Haarlem 15.10.1903 Hendrikus Weimar Sneltjes, geb. Haarlem ca. 1868, apotheker, overl. Bloemendaal 19.05.1921, z.v. Johannes Jacobus Sneltjes en Catharina Petronella Groll.

5.                   Carel Theodoor Bölger, geb. Franeker 06.11.1871|a|; volgt [4].

6.                   Marius Johannes Bölger, geb. Franeker 22.01.1873, overl. Franeker 20.06.1876.

7.                   Johan Bölger, geb. Franeker 14.04.1878, ingenieur, tr. 1e Bolsward 15.09.1903 (echstch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 24.11.1925, ingeschr. Bolsward 13.01.1926) Sietsia Jacoba Hommes (1878-1949), d.v. Jan Hommes en Alberdina Bok; tr. 2e Rotterdam 26.09.1929 Eva Duits, geb. Amsterdam ca. 1896, d.v. Louis Duits en Louise de Jong.

 

Noten: |a| moeder Anna (geb.akte Franeker 1871 no.207).

 

[10] Jan Hommes, geb. Bellingwolde 11.07.1841, banketbakker (1871,1885), lid van de gemeenteraad Bolsward (1903), overl. ’s-Gravenhage 12.08.1929, tr. Enkhuizen 04.05.1871

[11] Alberdina Bok, geb. Enkhuizen ca. 1848, overl. ’s-Gravenhage 28.10.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heiko Jacob Hommes, geb. Bolsward 14.01.1872, banketbakker (1894), inspecteur ener levenverzekeringsmaatschappij (1922), overl. De Bilt 17.11.1934, tr. 1e Bolsward 07.08.1894 Sjouwkje van der Goot, geb. Akkrum (Utingeradeel) 18.08.1869, overl. Leeuwarden 19.07.1921, d.v. Jan Jacobs van der Goot, koopman, en Janke Sjoukes Hylkema; tr. 2e Schoterland 06.02.1922 Catharina Wilhelmina Taconis, geb. Heerenveen (Schoterland) 01.09.1874, d.v. Simon Wijnouts Taconis, banketbakker, en Sjoerdtje Fortuin.

2.                   Alida Hommes, geb. Bolsward 01.01.1873; volgt [5].

3.                   Jacob Jan Hommes, geb. Bolsward 24.05.1874, overl. Bolsward 12.07.1874.

4.                   Jacob Hommes, geb. Bolsward 15.09.1875, overl. Bolsward 05.10.1875.

5.                   Sietsia Jacoba Hommes, geb. Bolsward 16.11.1876, overl. Bolsward 12.06.1877.

6.                   Sietsia Jacoba Hommes, geb. Bolsward 23.05.1878, overl. Wassenaar 10.03.1949, tr. Bolsward 15.09.1903 (echstch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 24.11.1925, ingeschr. Bolsward 13.01.1926) Johan Bölger (1878-), z.v. Bouwe Bölger en Antje Kim.

7.                   Jacoba Alberdina Hommes, geb. Bolsward 25.10.1880, overl. ’s-Gravenhage 13.11.1935.

8.                   Jacob Hommes, geb. Bolsward 31.10.1882, overl. Bolsward 24.12.1883.

9.                   Alberdina Harmina Hommes, geb. Bolsward 17.10.1885, overl. ’s-Gravenhage 05.04.1957.

 

[12] Jan Steenman, geb. Haarlem 21.03.1835, timmerman (1860,1862), muziekonderwijzer (1886,1900), overl. Haarlem 21.06.1910, tr. Haarlem 02.05.1860

[13] Maria Catarina Heins, geb. Dwingeloo 11.12.1834, overl. Haarlem 08.11.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Anthonie Steenman, geb. Haarlem 25.09.1862; volgt [6].

2.                   Elselina Johanna Steenman, geb. Haarlem 08.04.1864, overl. ’s-Gravenhage 03.02.1957, tr. Hoorn 08.04.1886 Hendrik Herman Wilhelm Wineke, geb. De Rijp 15.03.1862, apothekersbediende, z.v. Adolf Karel Wineke, drogist, en Jeannette Gezine de Sigers ter Borch.

3.                   Johanna Maria Steenman, geb. Haarlem ca. 1866/1867, overl. Haarlem 11.03.1950, tr. Haarlem 02.08.1888 Klaas van Eden, geb. Krommenie ca. 1855, koopman, overl. Heemstede 09.09.1934, z.v. Jan Jansz van Eden en Petronella Walig.

 

[14] Marinus Cornelis van Rhijn, geb. Delft 07.03.1838, reiziger (1868), wijnhandelaar (1879,1900), overl. Haarlem 29.12.1904; tr. 2e Amsterdam 28.10.1898 Maria Hermina van Minkelen, geb. Utrecht 16.11.1840, overl. Haarlem 15.01.1912, d.v. Evert van Minkelen en Jekke Visscher; tr. 1e Brielle 02.09.1863|a|

[15] Anna Harttenroth, geb. Brielle 10.11.1837, overl. Haarlem 02.10.1897.

     MHvM tr. 1e Utrecht 28.10.1869 Cornelis Stegerhoek, geb. Bloemendaal ca. 1841, overl. voor 1898, z.v. Johannes Stegerhoek en Anna Christina Engelmann; tr. 3e Nijmegen 01.03.1906 Dirk Hackstroh, geb. Breda ca. 1843, kapitein artillerie (1877), overl. Heemstede 01.08.1923, z.v. Theodorus Coenradus Casparus Hackstroh en Anna Margaretha Louisa Jacoba Meijen.
     DH tr. 1e Doesburg 05.06.1877 Emmetje Aleida Jozina Franken, geb. Doesburg 23.12.1840, overl. Hees 09.02.1905, d.v. Adrianus Franken en Wilhelmina Frederika Aaltje Bel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Rhijn, geb. Haarlem 01.10.1864, wijnhandelaar, tr. Haarlem 02.08.1888 Agatha Leliana Anna Lelsz, geb. Utrecht 18.09.1866, d.v. Kornelis Lelsz en Anna Margaretha Prins.

2.                   Maartje Hugoline Jacoba van Rhijn, geb. Haarlem ca. 1868, tr. Haarlem 16.10.1891 Jean Baptiste Christiaan Persenaire, geb. Zwollerkerspel 04.10.1866, arts, overl. Nijmegen 03.04.1941, z.v. Christiaan Persenaire, onderwijzer, en Andriana Broekhuizen.

3.                   Hugo Jacob Marius van Rhijn, geb. Haarlem xx.08.1868, overl. Haarlem 10.09.1868.

4.                   Abraham Cornelis van Rhijn, geb. Haarlem ca. 1876, overl. Haarlem 14.12.1899.

5.                   Anna Maria Cornelia van Rhijn, geb. Haarlem 02.04.1879; volgt [7].

 

Noten: |a| bruid Hartenroth (huw.akte Brielle 1863 no.39).

 

[16] Taeke Cornelis Bölger, geb. Franeker 19.03.1797, ged. Franeker 12.04.1797, chirurgijn, genees-, heel- en vroedmeester, overl. Franeker 16.03.1877, z.v. Johan Michael Bölger, logementhouder, en Cornelia Greijdanus; tr. Leeuwarden 07.05.1824

[17] Jisselina Bouwes van der Meulen, geb. Leeuwarden 02.04.1804, ged. Leeuwarden 02.05.1804, overl. Franeker 24.12.1844, d.v. Bouwe Ydes van der Meulen (-1822) en Antie Paulus Haitsma (-1820).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Bölger, geb. Franeker 16.01.1825, predikant, overl. Oudorp 14.06.1873, tr. Workum 07.06.1853 Sybrig Potma, geb. Workum 05.11.1829, overl. Alkmaar 01.11.1909, d.v. Albert Lieuwes Potma en Eke Harmens van Wetzinga.

2.                   Boudewijn Bölger, geb. Franeker 20.06.1826, overl. Franeker 27.08.1826.

3.                   Bouwe Bölger, geb. Franeker 19.10.1828; volgt [8].

4.                   Cornelia Bölger, geb. Franeker 22.09.1831, overl. Franeker 28.01.1900, tr. Franeker 14.07.1859 Gerryt Haima van der Wal, geb. Franeker 03.04.1833, apotheker, overl. Franeker 29.11.1899, z.v. Jacobus Haima van der Wal, grossier, en Geertje Buwalda.

5.                   Carel Theodoor Bölger, geb. Franeker 07.12.1833, overl. Franeker 29.06.1856.

6.                   Antje Bölger, geb. Franeker 04.05.1837, overl. Zutphen 14.08.1879, tr. Franeker 26.10.1865 Willem van Doorn, geb. Haarlem 24.09.1840, bouwkundige, z.v. Willem van Doorn, aannemer van publieke werken,  en Elizabeth van Dam.

7.                   Janneke Bölger, geb. Franeker 05.12.1838, overl. voor 1918, tr. Franeker 22.10.1864 Henricus Blom, geb. Alkmaar ca. 1838, apotheker, overl. Haarlem 01.11.1918, z.v. Simon Blom, apotheker, en Willemina Cloeck.

8.                   Yde Bölger, geb. Franeker 10.05.1840, overl. Franeker 05.03.1844.

 

[18] Cornelis Arend Kim, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 02.07.1815|c|, paardenarts (1839), veearts (1842), overl. Sint Annaparochie 01.10.1846, z.v. Martinus Kim en Maria Angelique Susanna Russing; tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 16.06.1838|a|

[19] Baukje Ronner, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 05.02.1817, grossierster (1866), overl. Franeker 05.04.1902, d.v. Jouke Hendriks Ronner en Antje Baukes Kuipers; tr. 2e Het Bildt 18.04.1850 Johannes Bernardus Deel, geb. Moorslede (België) ca. 1824, grossier, handelaar, overl. Het Bildt 14.10.1855, z.v. Jean Philippe Marie Deel, ontvanger van ’s rijks en plaatselijke belastingen, en Everdina Terveen.

Uit het huwelijk Kim-Ronner:

1.                   Antje Kim, geb. Leiden 27.08.1839|b|; volgt [9].

2.                   Martinus Cornelis Kim, geb. Het Bildt 10.09.1842, overl. Het Bildt 09.12.1842.

Uit het huwelijk Deel-Ronner:

3.                   Marius Joannes Deel, geb. Het Bildt 14.04.1852, overl. Leeuwarden 05.05.1927.

 

Noten: |a| bruidegom Kornelis Aarnt; |b| vader Cornelis Arend; |c| Kormelis Aarnt.

 

[20] Heiko Poppes Hommes, geb. Bellingwolde 04.09.1814, landbouwer, overl. Oterdum (Delfzijl) 27.04.1854, z.v. Poppo Harberts Hommes, landbouwer, en Alberdina Nicolaas Vriend, landbouwster; tr. Bellingwolde 20.03.1841

[21] Sietske Jans Bakker, geb. Bellingwolde 08.11.1820, landbouwster, overl. Oterdum (Delfzijl) 16.09.1853, d.v. Jan Edskes Bakker, dagloner, en Harmke Hindriks van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hommes, geb. Bellingwolde 11.07.1841; volgt [10].

2.                   Alberdina Hommes, geb. Bellingwolde ca. 1843, overl. Oterdum (Delfzijl) 30.04.1888, tr. Delfzijl 13.09.1862 Aiko Smith, geb. Oterdum ca. 1833, landbouwer, overl. Slochteren 20.02.1915, z.v. Derk Pieters Smith, landbouwer, en Imke Haijkes Brouwer.

3.                   Harmke Hommes, geb. Bellingwolde 13.09.1845, overl. Oterdum (Delfzijl) 09.10.1928, tr. Delfzijl 15.04.1864 Jan Haan, geb. Opwierde (Appingedam) 23.08.1840, broodbakker, z.v. Jacob Jans Haan, hoofdonderwijzer, en Hilje Alberts Bronda.

4.                   Poppo Hommes, geb. Oterdum (Delfzijl) 27.11.1847.

5.                   Poppo Hommes, geb. Oterdum (Delfzijl) 11.07.1849, overl. Oterdum (Delfzijl) 16.07.1849.

6.                   Temke Hommes, geb. Oterdum (Delfzijl) 04.10.1850, overl. Oterdum (Delfzijl) 02.05.1852.

 

[22] Jacob Bok, geb. Enkhuizen ca. 1799, broodbakker, overl. Enkhuizen 12.05.1877, z.v. Jan Cornelisz Bok en Jacobje Jans Swart; tr. Enkhuizen 02.02.1834

[23] Aaltje Jonkman, geb. Enkhuizen 29.11.1811 (akte), overl. Enkhuizen 15.01.1888, d.v. Simon Jonkman en Vrouwtje Landman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Bok, geb. Bergen ca. 1836/1837, banketbakker, overl. Harlingen 02.10.1903, tr. Harlingen 22.02.1872 Trijntje Eisma, geb. Drachten (Smallingerland) 24.10.1843, overl. Harlingen 05.07.1917, d.v. Hendrik Eisma en Trijntje Visser.

2.                   Simon Bok, geb. Bergen ca. 1838, koek- en banketbakker, overl. Enkhuizen 27.02.1921, tr. 1e Enkhuizen 13.06.1867 Maria over de Linden, geb. Enkhuizen ca. 1842, overl. Enkhuizen 22.12.1886, d.v. Willem over de Linden, boekdrukker, en Jacoba Neever; tr. 2e Enkhuizen 06.10.1887 Johanna over de Linden, geb. Enkhuizen ca. 1839, overl. Enkhuizen 11.01.1917, zuster van Maria.

3.                   Jacoba Bok, geb. Enkhuizen ca. 1840, overl. Enkhuizen 20.04.1905, tr. Enkhuizen 21.05.1863 Dirk Scholten, geb. Enkhuizen ca. 1838, overl. Enkhuizen 12.06.1922, z.v. Jonas Scholten (-1874), koperslager, en Meijnoutje Croll (-1882).

4.                   Vrouwtje Bok, geb. Bergen ca. 1843, overl. Enkhuizen 25.04.1871.

5.                   Cornelis Bok, geb. Enkhuizen ca. 1845, broodbakker, tr. Enkhuizen 01.05.1873 Rensina de Vries, geb. Smilde 25.09.1850, d.v. Hendrik Jacobs de Vries, schipper, en Anna Derks Hoogeveen.

6.                   Alberdina Bok, geb. Enkhuizen ca. 1848; volgt [11].

7.                   Antje Bok, geb. Enkhuizen ca. 1851, overl. Enkhuizen 12.08.1863.

8.                   Reinier Bok, geb. Enkhuizen ca. 1853, overl. Enkhuizen 24.12.1853.

 

[24] Jan Steenman, geb. Haarlem ca. 1810, ‘palvenier’ (1834), koetsier (1835,1860), overl. Haarlem 24.07.1874, z.v. Trijntje Steenman; tr. Haarlem 19.11.1834

[25] Johanna van der Linden, geb. Haarlem 03.04.1814, naaister (1834), kosterin (1860), overl. Haarlem 04.04.1905, d.v. Jan van der Linden (ca.1771-), timmerman, en Elsje van der Ham, kosteres in de remonstrantse kerk (1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Steenman, geb. Haarlem 21.03.1835; volgt [12].

2.                   Willem Cornelis Steenman, geb. Haarlem 21.09.1836, overl. Haarlem 14.01.1838.

3.                   Elselina Catharina Steenman, geb. Haarlem 31.10.1838, overl. (‘na een geduldig lijden van eenige weken’) Scheveningen (’s-Gravenhage) 24.03.1877, tr. Haarlem 18.04.1866 Daniel Hendrik van Amstel, geb. Haarlem ca. 1837, timmerman, overl. Haarlem 25.04.1899, z.v. Hendrik van Amstel en Johanna Catharina Milo.

4.                   Johanna Steenman, geb. Haarlem 06.06.1844.

 

[26] Johann Anthonie Heins, geb. Haarlem 11.02.1785, tuinier (1834), tuinman (1838,1843), hovenier (1846), overl. Aalsmeer 19.09.1854|c|, z.v. Johannes Heijns en Maria van Gelder; tr. Dwingeloo 01.01.1834|b|

[27] Janna Harms Bakker, geb. ca. 1810/1812, overl. Heemstede 14.04.1854|a|, d.v. Harm Geerts Bakker (ca.1759-), winkelier (1832), dagloner (1834), en Beertje Geerts.

Kind van Janna:

1.                   Betje Bakker, later Elizabeth Heins, geb. Dwingeloo 15.08.1832, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 17.04.1839.

Uit dit huwelijk:

2.                   Maria Catarina Heins, geb. Dwingeloo 11.12.1834; volgt [13].

3.                   Harm Heins, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 07.03.1837, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 24.08.1838.

4.                   Betje Heins, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 08.07.1839, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 14.07.1839.

5.                   Elizabeth Heins, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 01.10.1840, overl. Heemstede 28.05.1852.

6.                   Harm Heins, geb. Slochteren 22.03.1843, tr. Zevenhoven 10.08.1871 Aaltje van Vloten, geb. Zevenhoven ca. 1851, overl. Baarn 20.11.1915, d.v. Govert van Vloten en Marretje van Vliet.

7.                   Johannes Antonie Heins, geb. Martenshoek (Hoogezand) 08.10.1846, zadelmaker, overl. Haarlem 28.08.1917, tr. Heemstede 03.04.1872 Gerritje van der Lande, geb. Heemstede 03.01.1849, overl. Haarlem 09.01.1934, d.v. Teunis van der Lande, timmerman, en Johanna Cornelia Kraan.

8.                   Johanna Heins, geb. Heemstede 24.03.1850, overl. Haarlem 22.02.1874.

9.                   Elisabeth Heins, geb. Heemstede 09.03.1854, overl. Heemstede 04.07.1854.

 

Noten: |a| geb. Heemstede {?} (overl.akte Heemstede 15.04.1854; |b| bruidegom Heijns; |c| Johannis Anthonie Heijns (overl.akte Aalsmeer 1854 no.82).

 

[28] Pieter van Rhijn, geb. Hazerswoude ca. 1807, korenmolenaar, overl. Delft 04.05.1894, z.v. Joannes van Rhijn, korenmolenaar, en Marijtje Reineveld; tr. 2e Boskoop 18.06.1840 Johanna van der Sneij Felix, geb. Boskoop 13.12.1818|a|, overl. Delft 09.11.1866, d.v. Cornelis Hendrikus Felix, chirurgijn, geneesheer, en Marijtje Schorel; tr. 1e

[29] Johanna Wilhelmina de Raat, geb. Schipluiden xx.03.1809, overl. Delft 24.07.1838, d.v. Adriaan de Raat, meester-metselaar, en Maria Bas (ca.1774-1838).

Uit het huwelijk van Rhijn-de Raat:

1.                   levenloze zoon, Delft 06.01.1828.

2.                   Adrianus van Rhijn, geb. Delft 19.10.1829, overl. Delft 06.07.1830.

3.                   Adriaan van Rhijn, geb. Delft 26.01.1832, overl. Delft 02.02.1832.

4.                   Adriaan van Rhijn, geb. Delft 04.04.1833, overl. Delft 02.01.1834.

5.                   Adriaan van Rhijn, geb. Delft 07.04.1835, tr. Katwijk 11.03.1858 Kunegonda Meerburg, geb. Katwijk aan Zee 30.12.1836, d.v. Fierman Eduard Meerburg en Adeleida Verdoes.

6.                   Marinus van Rhijn, geb. Delft 03.01.1837, overl. Delft 01.06.1837.

7.                   Marinus Cornelis van Rhijn, geb. Delft 07.03.1838; volgt [14].

Uit het huwelijk van Rhijn-van der Sneij Felix:

8.                   Marijtje van Rhijn, geb. Delft 19.03.1841, overl. Delft 20.08.1841.

9.                   Cornelis Hendrikus van Rhijn, geb. Delft 10.12.1842, overl. Delft 17.04.1843.

10.               Marijtje van Rhijn, geb. Delft 18.10.1845, overl. Delft 07.08.1848.

11.               Bernardina Cornelia van Rhijn, geb. Delft 29.03.1847, overl. Delft 07.09.1847.

12.               Cornelis Hendricus van Rhijn, geb. Delft 22.07.1849, promotie Utrecht 10.06.1875, predikant te Leusden (1875-1880) en Gouda (1880-1886), hoogleraar Groningen 1886-1913, overl. Groningen 16.02.1913, tr. 1e Naaldwijk 08.10.1875 Anna Geertruida Pijnacker Hordijk, geb. Naaldwijk 11.08.1856, overl. Naaldwijk 08.07.1878|b|, d.v. Adriaan Pijnacker Hordijk en Anna Geertruida van Duinen; tr. 2e ’s-Gravenhage 11.05.1882 Aletta Jacoba Francina Kruijt, geb. ’s-Gravenhage ca. 1859, overl. Groningen 25.12.1945, d.v. Maarten Kruijt en Adriana Josephina Offerhaus.

13.               Klaas van Rhijn, geb. Delft 03.05.1851, molenaar, overl. Delft 20.07.1926.

14.               Marijtje van Rhijn, geb. Delft 15.09.1852, overl. Delft 13.02.1853.

15.               Pieter van Rhijn, geb. Delft 03.07.1855, overl. Delft 12.07.1855.

16.               Pieter Johannes van Rhijn, geb. Delft 27.12.1860.

 

Noten: |a| voornaam Johanna van der Sneij (geb.akte Boskoop 1818 no.57); |b| ook overl.akte Leusden 1878 no.16.

 

[30] Hugo Jacob Harttenroth, geb. Briels Nieuwland 12.01.1790, overl. Brielle 10.10.1877, z.v. Jacob Johan Harttenroth (1761-1808), student theologie Leiden 09.09.1779, predikant te Briels-Nieuwland, en Maria van der Plas; tr. Brielle 26.01.1825

[31] Maartje Arkenbout, geb. Zwartewaal 26.04.1800, overl. Brielle 09.03.1871, d.v. Pieter Arkenbout en Jannetje van der Linden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Johan Harttenroth, geb. Brielle 16.04.1826.

2.                   Pieter Harttenroth, geb. Brielle 01.02.1828, student medicijnen Utrecht 15.05.1852, student medicijnen Leiden 08.10.1852, promotie Leiden 01.02.1853|b|, medicinae doctor, otr. Amsterdam 18.04.1872, tr. 1e Amsterdam 02.05.1872 Nevina Mathilda Stricker, geb. Tannbang (NOI)|c| 09.08.1830|e|, overl. Amsterdam 21.08.1873|f|, d.v. Charles Stricker en Neeltje van der Plas; tr. 2e Haarlem 21.04.1898 Elizabeth Spönhoff, geb. Roden 04.03.1847, d.v. Ferdinand Hinricus Spönhoff (1810-), kramer, en Elizabeth Roemers (1816-).
     NMS tr. 1e Amsterdam 26.06.1851 Albertus Gerardus Theodorus Smith, geb. Batavia (NOI) 19.04.1819|d|, boekhouder, overl. Amsterdam 08.03.1870, z.v. George Hendrik Smith en Magdalena Jeannetta Bik.

3.                   Maria Harttenroth, geb. Brielle 11.05.1829, overl. Haarlem 29.05.1907, tr. Brielle 11.05.1854 Henrikus Gerardus van Steeden, geb. Aalten 24.08.1826, overl. Haarlem 31.01.1899, z.v. Hendrik van Steeden en Catharina Sterk.

4.                   Jannetje Harttenroth, geb. Brielle 23.06.1831, overl. Brielle 31.05.1851.

5.                   Elizabeth Harttenroth, geb. Brielle ca. 1833, overl. Brielle 16.10.1844.

6.                   Neeltje Harttenroth, geb. Brielle 06.08.1835, overl. Koudekerke 27.03.1913, tr. Brielle 14.12.1860 Paulus Eenhoorn, geb. Ridderkerk 01.11.1842, overl. Sliedrecht 02.10.1862, z.v. Bastiaan Eenhoorn en Lijntje van Gilst.

7.                   Anna Harttenroth, geb. Brielle 10.11.1837; volgt [15].

8.                   Aartje Harttenroth, geb. Brielle 15.02.1840, overl. Brielle 02.02.1841.

9.                   Aartje Harttenroth, geb. Brielle 01.02.1842, overl. Brielle 08.07.1883, tr. Brielle 10.03.1869 Leendert Knape, geb. Brielle 02.12.1843, z.v. Jasper Knape en Peterke van Mill.

 

Noten: |b| Dissertatione de dysphagiae causis (cum laude); |c| Tannbang (huw.akte Amsterdam 1851 reg.6 fol.83v), Batavia (huw.akte Amsterdam 1872 reg.4 fol.20v); |d||e||f| Genealogie familie Smit, p.24 in: Het geheim van Vredeveld / door J.H. Petrie (inl. en bew. J. Bos en H. Nijkeuter), Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2005.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren