Rudolf Joannes Adrianus Maria van der Borg (1928-1995)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Rudolf Joannes Adrianus Maria van der Borg, Ruud, geb. Nijmegen 14.07.1928, toegetreden tot de Sociëteit van Jezus 07.09.1946, priester gewijd 31.07.1962, kandidaatsexamen 1958|a| en ingenieursexamen scheikundige technologie Delft 1959|b|, campuspastor TH Twente (1964-1971|c|), overl. ’s-Gravenhage 12.06.1995, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Jonkerbos) 17.06.1995. 
     “Utrecht, 21 aug. – Kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, heeft op voorstel van de provinciaal der jezuïeten benoemd tot studentenmoderator aan de nieuwe Technische Hogeschool Twente te Enschede, pater ir R.J.A.M. van der Borg SJ.”|e|
     “Hij was leraar scheikunde in Den Haag en in Hengelo, studentenpastor in Enschede, bedrijfsaalmoezenier in Rotterdam-Europoort, pastor in het Centrum voor Geestelijk Gehandicapten Reigersdaal in Heerhugowaard en tenslotte pastoor van de parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum in Den Haag.”|f|

 

Noten: |a| De Tijd 27.06.1958; |b| de Volkskrant 26.06.1959; |c| Naamlijst van ingenieurs, KIvI, 1971 (R.K. Campus-pastor T.H.T.); |d| eucharistieviering en afscheidsreceptie zondag 20 juni (THT-Nieuws 10.06.1971); |e| de Volkskrant 21.08.1964; |f| de Volkskrant 14.06.1995.

 

[2] Johannes Franciscus Elise Marie van der Borg, geb. Nijmegen 28.05.1905, koopman (1927,1931), directeur van A.A. van der Borg B.V. te Nijmegen, overl. Nijmegen 06.05.1978, tr. Nijmegen 20.09.1927
[3] Margaretha Maria Cornelia van der Kallen, Gré, geb. Breda 02.10.1904, overl. Nijmegen 01.11.1992, begr. Heilige-Land-Stichting 06.11.1992.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rudolf Joannes Adrianus Maria van der Borg, geb. Nijmegen 14.07.1928; volgt [1].

2.                   levenloze zoon, Nijmegen 26.12.1931.

3.                   een zoon en vier dochters.

 

[4] Adrianus Antonius van der Borg, geb. Groningen 09.02.1873, winkelier (1901,1905), koopman (1927), overl. Nijmegen 30.09.1939, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Daalscheweg) 03.10.1939, tr. Maastricht 25.09.1899

[5] Johanna Maria Hubertina Jeunehomme, geb. Maastricht 01.08.1875, overl. Nijmegen 26.03.1942, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Daalscheweg) 30.03.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Geertruida Antonia van der Borg, geb. Nijmegen 18.06.1901, overl. na 1952, tr. Nijmegen 21.04.1925 Alphonse Marie Caspar Johannes Steinkühler, geb. Utrecht 05.10.1900, mr., advocaat en procureur, secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven (1933-), voorzitter der Nederlandse RK Vereniging van Sigarenfabrikanten, lid Eerste Kamer (1946-1952), OON, RNL, overl. Eindhoven 10.11.1952, begr. Oosterbeek 13.11.1952, z.v. Paulus David Steinkühler en Stephania Maria Louisa van Ravensteijn.
 Levensbericht AMCJS: parlement.com

2.                   Jeannette Gertrude Josephine van der Borg, Jeanne|a|, geb. Nijmegen 15.03.1903, overl. Nijmegen 02.10.1944|b|.
– Levensbericht JGJvdB: oorlogsdodennijmegen.nl

3.                   Johannes Franciscus Elise Marie van der Borg, geb. Nijmegen 28.05.1905; volgt [2].

4.                   Johanna Josephina Hendrika Maria van der Borg, Ans, geb. ca. 1914, tr. Nijmegen 15.11.1940 Leonardus Victor Franciscus Maria Schols, geb. Maastricht 31.05.1910, industrieel, overl. Maastricht 26.06.1969, z.v. Paulus Antonius Maria Josephus Schols en Marie Carolina Frederika Hubertina Klep.

5.                   A.E.M.G. van der Borg, w.s. Andre. [Tilburg 1942]

 

Noten: |a| De Gelderlander 11.10.1944; |b| overl.akte Nijmegen 20.12.1944 no.2779 (aangifte door een agent-rechercheur van politie).

 

[6] Albertus Alexander van der Kallen, geb. Sneek 15.08.1873, journalist (1902,1907), redacteur (1910), hoofdredacteur (1912,1913), journalist (1916,1933), directeur-hoofdredacteur der N.V. Uitgeversmij. De Gelderlander, RON, overl. Zandvoort 05.06.1933|c||d|, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Daalscheweg) 07.06.1933, tr. Rotterdam 24.04.1901

[7] Johanna Agnes Maria Cornelia van Term, geb. Rotterdam 28.10.1880, overl. Nijmegen 19.03.1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Agnes Catharina Maria van der Kallen, geb. Breda 02.03.1902.
= w.s. Mia, promotie Nijmegen 1939, lid Congregatie van de vrouwen van Nazareth, overl. Leiden 30.04.1939, begr. Vogelenzang (De Tiltenberg) 04.05.1939.

2.                   Maria Jacoba Johanna van der Kallen, geb. Breda 09.05.1903, Soeur Marie, Franciscanesse van Roosendaal. [Malden 1933; Roosendaal 1939; Curaçao 1968]

3.                   Margaretha Maria Cornelia van der Kallen, geb. Breda 02.10.1904; volgt [3].

4.                   Geertruida Maria Josepha van der Kallen, Truus, geb. Breda 21.03.1907, overl. na 1968, tr. Nijmegen 25.07.1930 Henri Mariusa Josef Wijnans, geb. Gulpen 04.03.1903, ingenieur, adj.dir. OGEM, overl. Batavia 09.10.1945|e|, z.v. Jan Eugène Adolph Emile Wijnans en Elisabeth Eulalia Maria Hubertina Ernestina Johanna Ruland. [Batavia 1933,1939; Nijmegen 1968]

5.                   Willibrord Albert Maria van der Kallen, geb. Breda 15.04.1910, mr., journalist, overl. Leusden 10.09.2002, begr. Leusden (RK Kerkhof), tr. Nijmegen 28.09.1936 Maria Bernardina van de Poel, geb. Nijmegen 15.11.1913, overl. 14.12.1988, begr. Leusden (RK Kerkhof), d.v. Henricus Johannes Theodorus van de Poel, leraar, en Hendrina Maria van der Weerden.

6.                   Hendrik Albert Maria van der Kallen, geb. Teteringen 21.01.1912, mr., tr. Nunhem 16.06.1939 Frederica Maria Meddens, geb. Hillegersberg ca. 1915, d.v. Hermanus Josephus Joannes Antonius Meddens en Francina Maria Daniëls. [’s-Gravenhage 1968]

7.                   Thecla Cornelia Maria van der Kallen, geb. Teteringen 03.10.1913, Zuster Miriam OP. [Reuver 1933; Nijmegen 1939; Tiel 1968]

8.                   Johanna Maria Cornelia van der Kallen, Annie/Ans, geb. Teteringen 21.12.1916|a|, tr. J.J. van den Besselaar. [Nijmegen 1968]

9.                   Odilia Maria Cornelia van der Kallen, geb. Teteringen 21.12.1916|b|, tr. Nijmegen 13.06.1938 Anton Leo Joseph Stockmann, geb. Sneek 10.09.1907, koopman, z.v. Aloijsius Egidius Stockmann, koopman, en Anna Dorothea Rooswinkel. [Utrecht 1939; Breda 1968].

10.               Alberta Maria Cornelia Vincentia van der Kallen, Berthe, geb. ca. 1920, overl. voor 2004, tr. Nijmegen 23.03.1942 Karel Hendrik Groensmit, geb. Losser 06.02.1916, leraar, overl. 03.04.2004, z.v. Johannes Gerhardus Groensmit, hoofd ener school, en Mathilda Wittkamp. [Beverwijk 1968]

11.               Th.F.M.C. van der Kallen, Trees, tr. M. Athmer. [Eindhoven 1968].

 

Noten: |a| des namiddags ten half zes ure (akte no.138); |b| des namiddags ten half zes ure (akte no.139); |c| Albertus Alexander Maria (overl.akte Zandvoort 1933 no.20); |d| ook overl.akte Nijmegen 1933 no.411; |e| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting.

 

[8] Henricus Jacobus Franciscus van der Borg, geb. Groningen 07.03.1832, zilversmidsgezel (1861,1863), zilversmidsknecht (1865,1869), zilversmid (1871,1879), winkelier (1883,1887), koopman (1888,1909), overl. Groningen 08.05.1909, tr. Groningen 19.05.1861

[9] Geertruida Janssen, geb. Groningen 22.01.1837, winkelierster (1909), koopvrouw (1918), overl. Groningen 05.01.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Josephus van der Borg, geb. Groningen 01.04.1862, winkelier (1887), koopman (1927), honorair vertegenwoordiger van het Leipziger Messeamt, RON, overl. Amsterdam 23.02.1937, begr. Bloemendaal (St.Adelberts-Kerkhof) 26.02.1937, tr. Amsterdam 22.09.1887 Helena Sophia Lubke, geb. Amsterdam 26.09.1863, overl. Amsterdam 23.02.1933, begr. Bloemendaal (St.Adelberts-Kerkhof) 27.02.1933, d.v. Antonius Josephus Lubke en Catharina Hendrina Enserman.

2.                   Heiko Johan Henricus van der Borg, geb. Groningen 06.10.1863, smid, overl. Groningen 24.08.1930, tr. Groningen 03.05.1888 Joanna Magrita Alida Cordes, geb. Groningen 12.11.1865, overl. ’s-Hertogenbosch 19.01.1932|a|, d.v. Aike Johannes Cordes, smid, en Petronella Bullinga.

3.                   Johannes Antonius van der Borg, geb. Groningen 03.09.1865.

4.                   Petronella Johanna van der Borg, geb. Groningen 18.12.1867, overl. Groningen 19.10.1888.

5.                   Johanna Antonia Maria van der Borg, geb. Groningen 15.09.1869, overl. Groningen 26.06.1898.

6.                   Ietje Dominica van der Borg, geb. Groningen 21.01.1871, overl. Veendam 30.03.1951, tr. Groningen 05.06.1898 Harmannus Gort, geb. Veendam 14.05.1865, kleermaker, overl. Veendam 30.09.1954, z.v. Casparus Gort, kleermaker, en Joanna Bullinga.

7.                   Adrianus Antonius van der Borg, geb. Groningen 09.02.1873; volgt [4].

8.                   Dominica Maria Geertruida van der Borg, geb. Groningen 25.10.1874, overl. Groningen 19.01.1876.

9.                   Christina Berendina van der Borg, geb. Groningen 01.03.1876, overl. Groningen 10.02.1877.

10.               Dominica Maria Geertruida van der Borg, geb. Groningen 01.04.1878, overl. Groningen 02.11.1918, tr. Groningen 03.01.1907 Antonius Nicolaas Koch, geb. Groningen 09.07.1879, bakker, overl. Groningen 28.02.1962, z.v. Johannes Franciscus Koch, (brood)bakker, en Johanna Verhagen.
     ANK tr. 2e Bolsward 05.07.1924 Neeltje Stienstra, geb. Bolsward 23.01.1879, overl. Groningen 10.04.1955, d.v. Hendrikus Stienstra, schoenmakersknecht, en Gjettje Ketelaar.

11.               Henricus Dominicus van der Borg, geb. Groningen 01.08.1879, onderwijzer, overl. Groningen 03.07.1956, tr. Stad Almelo 25.10.1909 Hendrika Johanna Maria Berger, geb. Amsterdam 13.10.1880, overl. Groningen 19.04.1938, d.v. Hermanus Johannes Antonie Berger en Barbara Coopman.

12.               Henrica Antonia van der Borg, geb. Groningen 16.11.1883, overl. Groningen 18.12.1932, begr. Groningen 21.12.1932.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1932 no.123.

 

[10] Jan Martinus Jeunhomme, geb. Eijsden 09.10.1835, huisbediende (1872), commissionair (1875), overl. Maastricht 12.01.1908, tr. Maastricht 24.04.1872

[11] Gertrudis Schillings, geb. Hontem (Gronsveld) 15.02.1844, dienstmeid (1872), overl. Maastricht 26.07.1914.

Uit dit huwelijk (vader ook Jeunehomme):

1.                   Joannes Josephus Hubertus Jeunhomme, geb. Maastricht 10.08.1873, overl. Maastricht 30.11.1934, tr. Maastricht 09.07.1900 Josephine Gertrude Sophie Schiffeleers, geb. Maastricht 11.06.1875, overl. Maastricht 02.08.1949, begr. Maastricht (RK Bpl. a/d Tongerseweg) 05.08.1949, d.v. Petrus Arnoldus Hubertus Schiffeleers en Sophia Kessen.

2.                   Johanna Maria Hubertina Jeunehomme, geb. Maastricht 01.08.1875|a|; volgt [5].

3.                   Marianna Hubertina Jeunhomme, geb. Maastricht 06.04.1879, overl. Maastricht 28.12.1879.

4.                   Elisabeth Johanna Hubertina Jeunehomme, Elise, geb. Maastricht 29.03.1881, procuratiehoudster van A.A. van der Borg N.V. (1899-1939), overl. Hees (Nijmegen) 11.03.1964, begr. Nijmegn (RK Kerkhof a/d Daalseweg) 14.04.1964.

 

Noten: |a| vader Jeunehomme, moeder Gertrudus (geb.akte Maastricht 1875 fol.156).

 

[12] Hendericus Theodorus van der Kallen, geb. Sneek 07.08.1845, horlogemaker (1868,1877), koopman (1878), horlogemaker (1880), koopman (1881,1884), overl. Sneek 10.08.1884, tr. Sneek 02.07.1868 

[13] Anna Maria Koopmans, geb. Sneek 24.02.1847, winkelierster (1899), overl. Sneek 29.03.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertus Josephus van der Kallen, geb. Sneek 02.08.1869, handelsreiziger (1914), beeldenmaker, overl. Amsterdam 30.04.1941, tr. Amsterdam 02.07.1914 Ardina Francisca Louisa Liebregs, geb. Haarlem 03.07.1849, overl. Noordwijk 22.06.1941, d.v. Pieter Liebregs, winkelier, en Theodora Paenakker.
     AFLL tr. 1e Harlingen 15.02.1870 Georg Hendrik Schulte, geb. Sneek 07.01.1844, overl. voor 1914, z.v. Joseph Georg Heinrich Mauritz Schulte, schoenmaker, en Sjieuwke Straatsma.

2.                   Albertus Alexander van der Kallen, geb. Sneek 26.11.1871, overl. Sneek 30.01.1873.

3.                   Albertus Alexander van der Kallen, geb. Sneek 15.08.1873; volgt [6].

4.                   Margaretha Maria van der Kallen, geb. Sneek 08.09.1875, overl. Sneek 29.11.1882.

5.                   Alexander van der Kallen, geb. Sneek 12.04.1877, koopman, overl. Apeldoorn 13.12.1956, tr. Sneek 19.04.1904 Thecla Francisca de Jong, geb. Sneek 26.09.1880, overl. Sneek 18.07.1962, d.v. Franciscus Mintjes de Jong, apotheker, en Agnes Maria Joosten.

6.                   Josephus Wilhelmus van der Kallen, geb. Sneek 08.10.1878, overl. Sneek 27.09.1879.

7.                   Hendericus Theodorus van der Kallen, geb. Sneek 02.02.1880, directeur ener naamloze vennotschap, overl. ’s-Gravenhage 30.11.1945|b|, tr. voor 1911 Christina Maria Lünnemann, geb. Boskoop 08.12.1883, d.v. Cornelis Bastiaan Lünnemann en Cornelia Vermeulen.

8.                   Catharina Johanna Maria van der Kallen, geb. Sneek 20.12.1881, overl. na 1947, tr. Naarden 20.02.1906 Johannes Franciscus Antonius Vernimmen, geb. Groningen 12.06.1882, oberkellner, overl. Nijmegen 13.06.1947, begr. Nijmegen (St.Barbarakerkhof te Brakkenstein) 17.06.1947, z.v. Franciscus Vernimmen, hotelhouder, en Cecilia Thöne.

9.                   Dodo Franciscus van der Kallen, geb. Sneek 29.01.1883, winkelier, tr. Groningen 04.04.1907 Elisabeth Maria Jacoba Koets, geb. Groningen 27.07.1881, d.v. Augustinus Joannes Siverinus Koets, banketbakker (1881), reiziger (1907), en Jacoba Henrica Kleinschmidt.

10.               Margaretha Maria van der Kallen, geb. Sneek 11.07.1884, overl. Sneek 22.11.1954, tr. Sneek 11.08.1909 Vincenz Georg Lampe, geb. Ambergen|a| ca. 1884, koopman, overl. Nijmegen 14.01.1922, z.v. Anton Georg Lampe en Angela Maria Brenninkmeijer.

 

Noten: |a| nu Bauerschaft in Gemeinde Mettingen, Kreis Steinfurt, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| overl.akte Rijswijk 1945 no.388.

 

[14] Johannes Koenraad van Term, geb. Haarlem 18.07.1842, hulponderwijzer (1868), onderwijzer (1869,1880), hoofdonderwijzer (1887), overl. Kralingen 12.04.1894; tr. 2e Rotterdam 10.08.1887 Pieternella Maria Theresia Root, geb. Leiden 14.03.1838, overl. Kralingen 24.05.1894, d.v. Hendrik Root, kok, en Maria Theresia Meijer; tr. 1e Heemstede 19.11.1868

[15] Agnes Maria Leuven, geb. Heemstede 15.08.1849, overl. Rotterdam 24.01.1881.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Petrus van Term, geb. Haarlem 18.11.1869, journalist, overl. Maastricht 14.06.1948, tr. Nieuwer-Amstel 17.01.1894 Maria Godefrieda Jacoba Grijseels, geb. Muiden 15.08.1867, overl. Maastricht 16.02.1952, d.v. Constantinus Adrianus Josephus Joannes Balthazar Grijseels en Catharina Petronella Henkens.

2.                   Anton Pieter van Term, geb. Haarlem 24.08.1871, overl. Boekel 16.04.1932|a|.

3.                   Maria Agnes Wilhelmina van Term, geb. Haarlem 04.12.1872, overl. Amsterdam 31.10.1952,  begr. Amsterdam (RK Bpl. Buitenveldert) 04.11.1952, tr. Rotterdam 21.02.1900 Theodor Hendrik Eduard Unkraut, geb. Amsterdam 18.06.1869, winkelchef, overl. Amsterdam 17.10.1903, z.v. Alexander Eduard Unkraut en Egbertina Maria Cornelia Meijman.

4.                   Geertruida Adriana Maria van Term, geb. Rotterdam 16.04.1876, overl. Amsterdam 29.01.1933, tr. Rotterdam 13.06.1900 Hendricus Christiaan Veldhuis, geb. Amsterdam 12.05.1875, manufacturier, overl. Amsterdam 21.10.1963, z.v. Johannes Alexander Veldhuis en Johanna Gertruda Hanssen Stook.
     HCV tr. 2e Amsterdam 03.06.1937 Peerkje Wilhelmina Odinot, geb. Amsterdam 31.12.1905.
     PWO tr. 1e Amsterdam 08.11.1934 Bernardus Johannes Veldhuis, geb. Amsterdam 29.03.1868, overl. Amsterdam 08.06.1936.

5.                   Anna Maria Gerardina van Term, geb. Rotterdam 16.11.1877, overl. Rotterdam 07.03.1879.

6.                   Johanna Agnes Maria Cornelia van Term, geb. Rotterdam 28.10.1880; volgt [7].

 

Noten: |a| aangifte door een kloosterbroeder (overl.akte Boekel 1932 no.30).

 

[16] Henricus Josephus van der Borg, ged. Groningen 06.11.1801, koopman (1831,1853), timmermansknecht (1858), timmerman (1861,1875), overl. Groningen 16.04.1875, z.v. Josephus Liebsch van der Borg en Christina Elizabeth Kuipers (zie Bijlage A); tr. Groningen 05.05.1831

[17] Johanna Antonia Drewes, ged. Groningen 18.04.1809, overl. Groningen 17.01.1855, d.v. Gallus Jacobus Drewes, zilversmid, en Anna Magrita Hubert (-1817).

Uit dit huwelijk (vader ook van der Borgh):

1.                   Henricus Jacobus Franciscus van der Borg, geb. Groningen 07.03.1832; volgt [8].

2.                   Christina Elisabeth van der Borgh, geb. Groningen 26.05.1834, hoedennaaister, overl. Groningen 27.01.1855.

3.                   Anna Margaretha van der Borg, geb. Groningen 05.07.1836, overl. Groningen 30.01.1871, tr. Groningen 19.05.1861 Dominicus Hinderikus Boekholt, geb. Groningen 11.08.1834, timmerman, overl. Groningen 07.01.1898, z.v. Daniel Bovinus Boekholt, metselaar, en Catharina Hanssens.
     DHB tr. 2e Groningen 08.05.1873 Dina Cecilia van der Borg (1843-1917), jongere zuster van Anna Margaretha.

4.                   levenloze vrouw, Groningen 20.02.1838.

5.                   Margaretha Maria van der Borg, geb. Groningen 17.03.1839, overl. Groningen 27.12.1923, tr. Groningen 20.05.1866 Hindericus Dominicus Boekholt, geb. Groningen 21.02.1832, schrijnwerker, overl. Groningen 08.05.1883, z.v. Daniel Bovinus Boekholt, metselaar, en Catharina Hanssens.

6.                   Jacobus Franciscus van der Borg, geb. Groningen 03.05.1842, overl. Groningen 27.11.1842.

7.                   Dina Cecilia van der Borg, geb. Groningen 21.12.1843, overl. Groningen 26.02.1917, tr. Groningen 08.05.1873 Dominicus Hinderikus Boekholt (1834-1898).
     DHB tr. 1e Groningen 19.05.1861 Anna Margaretha van der Borg (1836-1871), oudere zuster van Dina Cecilia.

8.                   Christina Bernardina van der Borg, geb. Groningen 18.08.1846, overl. Baarn 19.08.1936.

9.                   Jacoba Fransiska van der Borg, geb. Groningen 03.08.1849, overl. Groningen 18.09.1850.

10.               Catharina Jacoba van der Borg, geb. Groningen 01.08.1851, overl. Groningen 04.02.1941.

11.               Adrianus Hendrikus van der Borg, geb. Groningen 10.03.1853, overl. Groningen 20.06.1858.

 

[18] Haicke Janssen, geb. Werdum|b| 18.01.1806, ged. Werdum 22.01.1806, kleermaker, overl. Groningen 31.01.1873, z.v. Haijcke Janssen, kleermaker, en Hitje Jans; tr. Groningen 08.06.1834|a|

[19] Petronella Hansen, ged. Groningen 07.04.1811, overl. Groningen 06.04.1892, d.v. Dominicus Hansen, arbeider, en Gertruda Markus.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heiko Janssen, geb. Groningen 28.05.1835, kleermaker, overl. Groningen 19.10.1892, tr. Groningen 09.11.1856 Pietertje Lust, geb. Groningen 18.08.1833, overl. Groningen 01.04.1899, d.v. Johan Ditter Lust, koopman, en Johanna Versteeg.

2.                   Geertruida Janssen, geb. Groningen 22.01.1837; volgt [9].

3.                   Ietje Janssen, geb. Groningen 03.01.1839, overl. Groningen 28.10.1886.

4.                   Johann Icken Janssen, geb. Groningen 09.10.1840, kleermaker (1869), winkelier (1888), tr. Groningen 23.05.1869 Sara Dubbelina Geertruida Slemmer, geb. Groningen 05.06.1845, d.v. Bernardus Jacobus Slemmer (-1855) en Catharina Geertrudis Balkes (-1854), inbrengster in de bank van lening.

5.                   Cornelius Andreas Janssen, geb. Groningen 02.08.1844, kuiper, overl. Weesp 29.01.1932, tr. Groningen 25.10.1868 Fenna Philomena Wijchman, geb. Groningen 22.09.1844, overl. Velsen 29.10.1926, d.v. Jan Harms Wijchman, scheepstimmerknecht, en Anna Henrica Siersma.

6.                   Dominica Maria Geertruida Janssen, geb. Groningen 30.03.1848, overl. Groningen 23.06.1911, tr. Groningen 09.02.1873 Joannes Albertus Henricus Glansbeek, geb. Groningen 13.03.1839, behanger, overl. Groningen 11.12.1924, z.v. Melchior Dominicus Glansbeek, behanger, en Meike Sijbers.
     JAHG tr. 1e Groningen 18.05.1862 Anna Maria Zielschat, geb. Muiden 06.04.1839, overl. Groningen 21.01.1872, d.v. Hendrik Zielschat, timmerman, en Gijsberta Stalenhoef.

7.                   Antonius Wilhelmus Janssen, geb. Groningen 29.03.1852, kapper, overl. Kampen 29.05.1887, tr. Kampen 17.09.1883 Hendrika Wilhelmina Jakoba Weijkamp, geb. Zwolle 01.05.1855, modiste, d.v. Bernard Gerhard Weijkamp, vormer (1855), fabrieksdirecteur (1883), en Gerharda Hendrika Winterink.
     HWJW tr. 2e Kampen 27.11.1888 Johann Nussbaum, geb. Gladbach|c| 04.08.1854, koopman, z.v. Heinrich Nussbaum en Catharinaa Bach.

 

Noten: |a| bruid in akte Hansen, tekent met Hanssens; |b| nu in Landkreis Wittmund, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |c| kandidaten in de.wikipedia.

 

[20] Jan Martijn Jeunhomme, geb. Breust 02.11.1808, overl. Eijsden 24.08.1870, z.v. Jan Jeunhomme en Elisabeth vander Cruijs; tr. Eijsden 01.05.1835

[21] Maria Anna Wassenaer, geb. Eijsden 14.08.1804, overl. Eijsden 17.11.1879, d.v. Jan Wassenaer en Maria Anna Bovie.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan Martinus, moeder ook Wassenaar):

1.                   Jan Martinus Jeunhomme, geb. Eijsden 09.10.1835|a|; volgt [10].

2.                   Arnold Hubert Jeunhomme, geb. Eijsden 30.03.1837, overl. Eijsden 05.04.1837.

3.                   Maria Anna Jeunhomme, geb. Eijsden 16.05.1838, overl. Eijsden 04.07.1918.

4.                   Elisabeth Jeunhomme, geb. Eijdsen 23.07.1840, overl. Eijsden 13.02.1915.

5.                   Maria Catharina Jeunhomme, geb. Eijsden 16.06.1842, overl. Eijsden 16.06.1842.

6.                   Cornelia Jeunhomme, geb. Eijsden 12.01.1844, overl. Eijsden 15.01.1844.

7.                   Arnoldus Hubertus Jeunhomme, geb. Eijsden 04.05.1845, koetsier (1872), overl. Eijsden 31.01.1924, tr. Gronsveld 02.01.1873 Maria Anna Ritzerveld, geb. Eijsden 22.09.1841, overl. Eijsden 25.03.1880, d.v. Jan Ritzerveld en Barbara Spauwen.

8.                   Maria Catharina Jeunhomme, geb. Eijsden 16.06.1848, naaister, overl. Eijsden 02.04.1887, tr. Eijsden 14.01.1871 Egidius Klippert, geb. Rijckholt 26.11.1836, werkman, overl. Eijsden 26.02.1896, z.v. Joannes Klippert en Maria Soren.

 

Noten: |a| vader Jan Martinus.

 

[22] Mathijs Schillings, geb. Hontem (Gronsveld) 08 Nivôse an XIV (=29.12.1805), dagloner (1840), landbouwer (1844), overl. Hontem (Gronsveld) 10.10.1852, z.v. Joseph Schillings (-1832) en Maria Agnes Blom (-1811); tr. Cadier en Keer 24.09.1840|b|

[23] Johanna van Proemeren, geb. Heer en Keer 12.01.1812, naaister (1840), overl. Cadier en Keer 02.01.1893, d.v. Theodorus van Proemeren (-1836) en Judith van der Linden (-1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Agnes Schillens, geb. Gronsveld 06.08.1841, naaister (1871), overl. Cadier en Keer 30.05.1875, tr. Cadier en Keer 14.06.1871 Paulus Leopoldus Daemen, geb. Cadier en Keer 26.10.1841, landbouwer, overl. Cadier en Keer 13.02.1924, z.v. Andreas Daemen en Anna Maria Beckers.
     PLD tr. 2e Cadier en Keer 19.10.1882 Hubertina Mechtilda Linden, geb. Voerendaal 19.06.1856, dienstmeid (1882), overl. Cadier en Keer 05.08.1888, d.v. Jacobus Linden en Theresia Meijs; tr. 3e Gronsveld 02.04.1891 Anna Maria Aldenhoven, geb. Gronsveld 18.01.1859, overl. Cadier en Keer 12.04.1920, d.v. Laurents Aldenhoven en Maria Jacobs.

2.                   Judith Schillings, geb. Gronsveld 11.12.1842, overl. Cadier en Keer 26.08.1860.

3.                   Gertrudis Schillings, geb. Hontem (Gronsveld) 15.02.1844|a|; volgt [11].

4.                   Joseph Schillings, geb. Gronsveld 13.06.1846, dienstbode (1871), landbouwer (1872), overl. Eijsden 17.06.1915, tr. Eijsden 06.05.1871 Maria Geertruid Jeukens, geb. Eijsden 03.06.1842, overl. Eijsden 25.12.1925, d.v. Willem Jeukens en Maria Cerfontaine.

5.                   Catharina Schillings, geb. Gronsveld 28.03.1849, overl. Cadier en Keer 11.02.1870.

6.                   Joannes Hubertus Schillings, geb. Gronsveld 14.12.1850, dienstknecht (1872), knecht (1880), overl. Cadier en Keer 10.04.1901, tr. Eijsden 14.05.1880 Maria Anna Theunissen, geb. Eijsden 15.07.1850, dienstmeid (1880), overl. Cadier en Keer 15.01.1934, d.v. Willem Theunissen en Maria Elisabeth Claessens.

 

Noten: |a| Gertruidis, vader Mathijs, moeder Johanna (geb.akte Gronsveld 1844 no.6); |b| bruidegom Matthijs, bruid Joanna.

 

[24] Lambertus van der Kallen, ged. Leeuwarden 06.07.1805, koopman in galanteriewaren (1829), koopman (1830), inlandse kramer (1831), galanteriekramer (1834), koopman (1836,1850), winkelier (1862), koopman (1864,1868), overl. Sneek 27.12.1885, z.v. Martinus van der Kallen, wafelbakker, en Tecla Schilt; tr. Groningen 13.12.1829|a|

[25] Grietje Semler, geb. Leeuwarden 07.06.1808, ged. Leeuwarden 22.06.1808, overl. Sneek 28.10.1882, d.v. Martinus Semler (-1822), koopman, en Trijntke Klases Molenaar, koopvrouw.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tekela Cacilia van der Kallen, geb. Leeuwarden 19.01.1830, overl. Leeuwarden 15.02.1830.

2.                   Catharina van der Kallen, geb. Dokkum 14.06.1831|c|, overl. Sneek 27.03.1902, tr. Sneek 26.10.1876 Dirk la Mei, geb. Leeuwarden 24.08.1827, overl. Sneek 091.07.1895, z.v. Nicolaas Jans la Mei, kleermaker, en Johanna Ploegsma.

3.                   Tecla Cecilia van der Kallen, geb. Sneek 26.01.1834, overl. Sneek 02.10.1911, tr. Sneek 18.04.1855 Josephus Wilhelmus Rooswinkel, geb. Leeuwarden 17.06.1828, overl. Sneek 10.02.1884, z.v. Andreas Johannes Rooswinkel, goud- en zilversmid, en Agnes Maria Vossenberg.

4.                   Martinus van der Kallen, geb. Sneek 07.11.1836, overl. Sneek 30.11.1836.

5.                   Martinus van der Kallen, geb. Sneek 04.12.1837|d|, bediende, tr. Amsterdam 23.01.1862 Geerdina Heikens, geb. Jemgum|b| 3x.1x.1840, d.v. Weert Alberts Heikens en Wupke Geerds Swart.

6.                   Magrieta Maria van der Kallen, ook Margareetha, geb. Sneek 16.04.1839, overl. Sneek 17.08.1839.

7.                   Margaretha Maria van der Kallen, geb. Sneek 06.11.1840, overl. Sneek 21.06.1890, tr. Sneek 02.06.1864 Alexander Brenninkmeijer, geb. Sneek 04.01.1837, koopman, overl. Sneek 26.04.1904, z.v. Stephan Joseph Brenninkmeijer, koopman, en Margaretha Angla Covers.

8.                   Lambertus van der Kallen, geb. Sneek 05.08.1842, overl. Sneek 17.08.1842.

9.                   Lambertus van der Kallen, geb. Sneek 09.02.1844, overl. Sneek 02.07.1850.

10.               Hendericus Theodorus van der Kallen, geb. Sneek 07.08.1845; volgt [12].

11.               Clasina van der Kallen, geb. Sneek 22.06.1850, overl. Sneek 15.02.1860.

 

Noten: |a| bruidegom ook Albertus, ook van der Kalle (opm. in huw.akte Groningen 1829 no.281); |b| destijds in Hannover, nu in Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |c||d| vader Albertus.

 

[26] Albert Koopmans, geb. Oosterwierum (Jorwerd) 04.11.1815, wagenmakersknecht (1839,1841), wagenmaker/rijtuigmaker (1847,1876), overl. Sneek 03.06.1891, z.v. Doede Andries Koopmans, koopman, en Antje Rinses Huismans; tr. 2e Sneek 10.05.1876 Ruurdtje van der End, geb. Sneek 17.07.1822, naaister (1851), kasteleinse (1876), overl. Leeuwaarden 11.02.1900, d.v. Sipke Obbes van der End, arbeider, en Sjoukje Fredriks Fransinga; tr. 1e Sneek 02.06.1839

[27] Catharina Straatsma, geb. Sloten (Fr) 01.03.1813|a|, naaister (1839), overl. Sneek 16.01.1874, d.v. Anna Maria Durks Straatsma (ca.1798-1882), dienstmaagd (1813,1839).

     RvdE tr. 1e Sneek 26.01.1851 Johannes Klein, geb. Langezwaag 20.11.1814|b|, schipper, overl. Sneek 15.09.1874, z.v. Philippus Klein/Kleinbeerends, veenbaas, en Griettje Willems Laagland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dodo Koopmans, geb. Sneek 01.01.1841, rijtuigmaker (1870), koopman (1899), overl. Sneek 13.04.1913, tr. 1e Sneek 03.07.1870 Johanna de Ruiter, geb. Sneek ca. 1842, overl. voor 1899, d.v. Wopke de Ruiter, koopman, en Gepke Cordel; tr. 2e Groningen 26.10.1899 Gesina Maria Susanna Kramer, geb. Groningen 15.09.1842, overl. Sneek 24.07.1905, d.v. Hindericus Kramer, koopman, en Anna Krom.
     GMSK tr. 1e Groningen 29.04.1866 Harmannus Johannes Kloosterhuis, geb. Groningen 20.10.1828, verwer (1866), huisschilder (1895), overl. Groningen 16.05.1895, z.v. Bernardus Josephus Kloosterhuis, huisschilder, en Henrica Maria Nankman.

2.                   Anna Maria Koopmans, geb. Sneek 24.02.1847; volgt [13].

 

Noten: |a| aangifte door Sijtske Oenes, oud 50 jaar, arbeidster {oma} (geb.akte Sloten (Fr) 1813 no.9); |b| vader Kleinbeerends (geb.akte Langezwaag 1814 fol.23v no.46).

 

[28] Jacob van Term, geb. Haarlem ca. 1810, onderwijzer (1840), schoolonderwijzer (1842,1851), hoofdonderwijzer (1868), overl. Rotterdam 08.12.1884, z.v. Arie van Term en Kaatje Wijkhuizen; tr. Haarlem 02.07.1840

[29] Maria Adriana Elisabeth Mol, geb. Haarlem ca. 1809, overl. Rotterdam 12.12.1874|a|, d.v. Christiaan Mol en Alida van Velzen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Adrianus van Term, geb. Haarlem 29.07.1840, overl. Haarlem 05.06.1853.

2.                   Johannes Koenraad van Term, geb. Haarlem 18.07.1842; volgt [14].

3.                   Anna Catharina Alida van Term, geb. Haarlem 12.10.1844, overl. Rotterdam 26.04.1887.

4.                   Geertruida Elisabeth van Term, geb. Haarlem 23.11.1846, tr. Amsterdam 04.03.1886 Bernard Heinrich Ostmeier, geb. Tuchtorf|b| ca. 1837/1838, kantoorbediende, z.v. Johann Theodor Ostmeier, landbouwer, en Gertrud Schlebbe.
     BHO tr. 1e Amsterdam 01.07.1875 Maria Wilhelmina Petronella Kappelhof, geb. Amsterdam 18.02.1848, naaister, overl. Amsterdam 16.07.1883, d.v. Johannes Kappelhof, kantoorbediende, en Anna Maria Christina Mensing; tr. 3e Amsterdam 21.08.1884 Anna Petronella Francisca van Doornewaard, geb. Amsterdam 26.04.1846, dienstbode (1884), overl. voor 1886, d.v. Petrus Paulus van Doornewaard en Alida Johanna Maria Franssen.

5.                   Willem Johannes Petrus van Term, geb. Haarlem 17.12.1848, boekhandelaar, overl. Leiden 31.10.1899.

6.                   Maria Christina Alida van Term, geb. Haarlem 31.03.1851, overl. Haarlem 12.12.1899, tr. Haarlem 07.10.1880 Hendrikus Joannes Koehorst, geb. Haarlem 29.07.1852, winkelier, overl. Haarlem 19.06.1927, z.v. Johannes Arnoldus Koehorst, korenmolenaar, en Wijntje van der Aar.
     HJK tr. 2e Alkmaar 20.11.1901 Johanna Catharina Maria Peeperkorn, geb. Alkmaar ca. 1862, overl. Beverwijk 04.10.1941, d.v. Johannes Peeperkorn en Johanna Jacoba Francisca Vlek.

 

Noten: |a| ook overl.akte Heemstede 07.01.1875; |b| wellicht Füchtorf, nu Ortsteil van Sassenberg, Kreis Warendorf, Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[30] Pieter Leuven, geb. Heemstede 25.04.1818, koopman (1843,1853), inlands kramer (1856,1863), winkelier (1868,1870), overl. Heemstede 29.05.1870, z.v. Barth Leuven, werkman, en Johanna Beckers; tr. Heemstede 01.02.1843|a|

[31] Maria Geertruij Kockelkoorn, geb. Heemstede 26.07.1823, blekersdienstbode (1843), winkelierster (1878), overl. ’s-Hertogenbosch 29.03.1887|e|, d.v. Anthonie Kockelkoorn, werkman, en Maria Agnes op ’t Root, werkster (1843).

Uit dit huwelijk (moeder Maria Geertruida, moeder ook Kokkelkoorn/Kokkelkoren):

1.                   Johanna Maria Leuven, geb. Heemstrede 03.09.1843, overl. Rotterdam 19.03.1928, tr. Heemstede 26.11.1878 Hendrikus Theodorus Ernestus Kuijper, geb. Utrecht 16.04.1844, kantoorbediende, overl. ’s-Hertogenbosch 28.11.1897, z.v. Theodorus Ernestus Kuijper en Maria Theresia Verschragen.
     HTEK tr. 1e Utrecht 13.10.1869 Henriëtta Catharina Petronella van Lent, geb. Utrecht 10.11.1844, overl. voor 1878, d.v. Joannes van Lent en Maria Bernardina Vierhout.

2.                   Anthonius Bartholomeus Leuven, geb. Heemstede 14.01.1845, huis- en rijtuigschilder, overl. Hilversum 08.04.1909, tr. Castricum 02.05.1869 Neeltje Brakenhoff, ook Cornelia, geb. Castricum ca. 1848/1849, overl. Hilversum 21.12.1917, d.v. Gerrit Brakenhoff en Antje Stet.

3.                   Anna Maria Leuven, geb. Heemstede 09.02.1847, overl. ’s-Gravenhage 07.01.1929, tr. Heemstede 30.05.1872 Johannes Michiel Bomans, geb. Schiedam 22.01.1850, metselaar, overl. ’s-Gravenhage 19.07.1909, z.v. Josephus Bomans en Anna Elizabeth Coenen.

4.                   Agnes Maria Leuven, geb. Heemstede 15.08.1849|b|; volgt [15].

5.                   Johannes Hendrikus Wilhelmus Leuven, geb. Heemstede 13.08.1851.

6.                   Bartholomeus Leuven, geb. Heemstede 14.12.1853, zadelmaker, overl. Heemstede 20.06.1878|d|.

7.                   Franciscus Leuven, geb. Heemstede 19.04.1856, rijtuigschilder, overl. Haarlem 22.06.1936, tr. 1e Bergen op Zoom 14.07.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 18.01.1889, ingeschr. Groningen 11.03.1889) Jansje Kop Jansen, geb. Alkmaar 12.06.1858, d.v. Hermanus Kop Jansen, koopman, en Stijntje Stekelbos; tr. 2e Groningen 13.04.1889 Rebecca Christina Reimer, geb. Amsterdam 07.02.1857, overl. voor 1904, d.v. Jacob Richard Reimer, koetsier, en Gerardina van Wiegen; tr. 3e Dordrecht 27.01.1904 Anna Elisabeth Maria Zweesaardt, geb. Amsterdam 24|29.01.1879, overl. overl. Bussum 14.09.1967, d.v. Albertus Antonius Zweesaardt en Anna Dorothea Dolman.
     JKJ tr. 2e Amsterdam 21.11.1889 Jan Willem van Donk, geb. Amsterdam 14.07.1852, broodbakker, z.v. Jan van Donk en Sijbilla Bruens.

8.                   Petrus Johannes Leuven, geb. Heemstede 02.04.1859, overl. Heemstede 11.12.1860.

9.                   Maria Johanna Leuven, geb. Heemstede 10.05.1861, overl. Weert 22.03.1944, tr. Rotterdam 09.01.1896 Leo Walter Biermans, geb. Meerlo 01.01.1868, overl. Weert 03.12.1943, z.v. Herman Jozef Biermans en Maria Anna Janssen.

10.                Wilhelmina Maria Leuven, geb. Heemstede 30.12.1863, overl. Hillegersberg 31.08.1936, tr. ’s-Hertogenbosch 16.08.1892 Martin Ferdinand Friedrich Meijer, geb. Berne|c| ca. 1859, koopman, overl. Hillegersberg 01.08.1932, z.v. Anton Ferdinand Heinrich Meijer en Marie Thérèse Théodore Mahler.

 

Noten: |a| bruid in akte Kockelkoorn, tekent met ‘Marieaa Kokelkooren’ (huw.akte Heemstede 01.02.1843); |b| moeder Kokkelkoren (geb.akte Heemstede 16.08.1849); |c| destijds in Hertogdom Oldenburg, nu in Landkreis Wesermarch, Bundesland Niedersachsen; |d| ook overl.akte Helmond 1878 no.119; |e| overledene Maria Geertruida Kokkelkoorn, wede Petrus.

 


Bijlage A

 

[32] Josephus Liebsch/Lips/Lispch van der Borg, geb. Bohemen ca. 1774, timmerman (1820,1829), schrijnwerker (1831), overl. Westerbroek (Hoogezand) 26.07.1838|b|, tr.

[33] Christina Elizabeth Kuipers, Heede|d| ca. 1769, overl. Hoogezand 15.04.1855|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henrica Bernardina van der Borg, geb. Heiden|a| 23.04.1798, tr. Hoogezand 19.04.1820 Paulus Boomgaard, geb. Leeuwarden 13.02.1796, winkelier, z.v. Lourens Boomgart, gepensioneerd militair (1820), en Trijntje Glinstra.

2.                   Henricus Josephus van der Borg, ged. Groningen 06.11.1801; volgt [16].

3.                   Bernardus Antonius van der Borg, ged. Groningen 20.10.1805, timmermansknecht (1829), timmerman (1870), overl. Groningen 23.02.1870, tr. Bedum 05.11.1829 Gesina Beijer, geb. Bedum 18.08.1811, d.v. Willem Lodewijk Beijer (-1829), kleermaker, en Jantje Harms Brink (-1828).

4.                   Christina Elisabetha van der Borg, geb. Westerbroek (Hoogezand) ca. 1808, dienstmeid (1846), overl. voor 1894, tr. Sappemeer 22.05.1846 Henricus Bodewes Kuiper, geb. Hoogezand ca. 1807, timmerman, overl. voor 1894, z.v. Harm Hindricks Bodewes Kuiper en Grietje Harms Luchtel, weefster (1846).

 

Noten: |a| destijds in Kanton Borken ‘in het Pruisische’, nu in Kreis Borken, Region Westmünsterland, Bundeland Nordrhein-Westfalen; |b| Johan Joseph van der Borg, gepensioneerd soldaat, ‘zijnde de namen zijner ouders onbekend’, e.v. Elisabeth Kuipers (overl.akte Hoogezand 1838 no.71); |c| Elizabeth Christina Kuipers, ‘zijnde de namen der ouders onbekend’, wede Joseph van der Borgh (overl.akte Hoogezand 1855 no.77); |d| destijds in Westphalen {er is een Heede in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen, direct aan de grens met provincie Groningen}.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)