Pieter Gijsbertus Bosch (1922-2017)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2021 (laatst herzien januari 2022)

 


 

[1] Pieter Gijsbertus Bosch, geb. Amsterdam 20.02.1922, eindexamen HBS-B Amsterdam, MO akte Boekhouden (KXII), doctoraalexamen economische wetenschappen Amsterdam UvA 1952, promotie Amsterdam UvA 26.01.1962|a|, werkzaam bij de TH Twente (01.11.1969-), lector Twente (1973-30.06.1977), hoogleraar Amsterdam VU (01.07.1977-1985), overl. Delden 11.06.2017, tr. tussen 1948 en 1967 Diderika Tijmensen, Dicky, geb. Bussum 27.01.1921, overl. voor 2017, d.v. Dirk Tijmensen (1889-1948) en Geertruida van Geluk (1892-1983).
 
Noten: |a| proefschrift: De betekenis van de adviesfunctie voor de leiding; nader uitgewerkt voor de organisatie-adviseur; promotor: H.J. van der Schroeff (1900-1974).

 

[2] Johannes Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 30.06.1894, kantoorbediende (1918,1924), boekhouder (1926), kantoorbediende (1931), overl. Amsterdam 27.04.1967, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof) 02.05.1967, tr. Amsterdam 02.09.1920
[3] Adriana Stas, geb. Amsterdam 17.10.1893, overl. Amsterdam 07.02.1970.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Gijsbertus Bosch, geb. Amsterdam 20.02.1922; volgt [1].

 

Noten: |a| De Amsterdammer 23.02.1922 (A. Bosch-Stas, z.).

 

[4] Jan Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 16.02.1864, timmerman (1893,1926), bouwvakarbeider (ju1931), timmerman (nov1931), overl. Amsterdam 02.02.1954, tr. Amsterdam 03.08.1893

[5] Geertrui Marsman, geb. Amsterdam 12.09.1863, overl. Amsterdam 19.07.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 30.06.1894; volgt [2].

2.                   Johanna Bosch, geb. Amsterdam 27.01.1896, overl. Amsterdam 13.03.1986, tr. Amsterdam 01.08.1918 Dirk Pieter Villhaber, geb. Amsterdam 20.06.1893, werkman, metselaar, overl. Amsterdam 30.05.1967, z.v. Josephus Clemens Villhaber, metselaar, en Catharina Johanna Heijdeman.

3.                   Hendrik Jan Bosch, geb. Amsterdam 16.01.1898, steendrukker (1920,1931), overl. Amsterdam10.12.1988, tr. 1e Amsterdam 04.12.1924 Aaltje van der Maas, geb. Amsterdam 21.10.1897, overl. Bloemendaal 03.10.1967, d.v. Cornelis Johannes van der Maas en Maria Helena Poggemeier; tr. 2e Amsterdam 06.11.1967 Wilhelmina Pletinckx, geb. Amsterdam 14.01.1911, overl. Amsterdam 14.10.1993, d.v. Antonius Pletinckx en Elsje van Woudenberg.

4.                   Marinus Bosch, geb. Amsterdam 13.01.1900, timmerman, overl. Amsterdam 12.09.1983, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster), tr. Amsterdaam 26.01.1933 Johanna Margaretha Mark, geb. Amsterdam 04.10.1905, overl. na 1991, d.v. Frans Jurgen Marken Antje Margaretha Willems.

5.                   Geertrui Bosch, geb. Amsterdam 11.12.1901, overl. Amsterdam 05.06.1977, tr. Amsterdam 08.04.1926 Hendrik Cornelis van der Maas, geb. Amsterdam 05.04.1900, plaatwerker, z.v. Cornelis Johannes van der Maas en Maria Helena Poggemeier. [Amstelveen 1979]

6.                   Grietje Bosch, geb. Amsterdam 27.11.1903, overl. Amsterdam 26.10.1981, tr. Amsterdam 17.03.1938 Pouwelinus Mulder, geb. Amsterdam 01.12.1898, overl. Amsterdam 24.05.1957, winkelier in comestibles, timmerman, z.v. Hermanus Mulder en Antoinette Lucretia Christina Busman.

7.                   Cornelis Bosch, geb. Amsterdam 02.05.1906, zetwinkelier, timmerman, overl. Amsterdam 09.11.1977, tr. Amsterdam 25.11.1931 Cornelia Sara Luteijn, geb. Breskens 30.05.1906, overl. Amsterdam 26.04.1979, d.v. Johannes Jacobus Luteijn, bakker (1906), suikerbakker (1931), en Suzanna van Houte.

8.                   Marretje Bosch, geb. Amsterdam 06.01.1909, overl. Amsterdam 01.08.1996, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster), tr. Amsterdam 25.06.1931 Pieter Homburg, geb. Koog aan de Zaan 24.07.1906, fabrikant (1931), machinehoutbewerker, overl. Amsterdam 08.03.1991, z.v. Govert Homburg en Trijntje Mars.

 

[6] Gijsbertus Stas, geb. Rotterdam 17.11.1864, 17.11.1864, opzichter (1890), opzichter (1898), inspecteur (1902), adjunct-hoofdinspecteur (1922) en hoofdinspecteur (1919,1920) bij de Gemeente Gasfabrieken te Amsterdam (1920), overl. 13.04.1922|a||b|, tr. Amsterdam 09.10.1890

[7] Pietertje Boonstra, geb. Leeuwarden 25.01.1860, overl. na 1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsbertus Stas, geb. Amsterdam 27.08.1891, waterfitter (1919,1920), werkman (1925), gemeenteambtenaar (1926), overl. Amsterdam 10.05.1979, tr. Amsterdam 13.03.1919 Jacoba Willemina Wijting, geb. Amsterdam 05.09.1890, d.v. Hubertus Wijting, machinist, en Helena Hendrica Kok. [Diemen 1980]

2.                   Adriana Stas, geb. Amsterdam 17.10.1894; volgt [3].

3.                   Siebregje Pietronella Stas, geb. Amsterdam 12.08.1896, tr. Amsterdam 14.07.1926 Gerrit Oldenhof, geb. Amsterdam 08.08.1895, stoker, z.v. Gerrit Oldenhof, behanger, en Maria Sophia Mulder. [Naarden 1973]

4.                   M.C. Stas, overl. na 1915.

5.                   Jansje Stas, geb. Amsterdam ca. 1901, overl. Alkmaar 15.06.1938, tr. Amsterdam 30.09.1925 Johannes Petrus Mulder, geb. Amsterdam ca. 1900, kantoorbediende, z.v. Hermanus Mulder, timmerman, en Antoinette Lucretia Christina Busman.

6.                   Johannes Stas, geb. Amsterdam 24.12.1902, kantoorbediende, overl. Amsterdam 08.03.1984, tr. Amsterdam 28.01.1942 Grietje Edens, geb. Bellingwolde 03.04.1911, dienstbode, d.v. Harm Edens en Grietje Telkamp. [Winschoten 1985]

 

Noten: |a| aantekening op pensioenkaart (Stadsarchief Amsterdam);|b| niet gevonden in Amsterdam.

 

[8] Johannes Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 16.09.1835, pakhuisknecht (1853), schuitenvoerder (1860,1865), tapper (1883,1892), winkelier (1893), tapper (1895), koffiehuishouder (1907); tr. 2e Amsterdam 08.11.1865 Sara Geertruida Loeff, geb. Amsterdam 24.11.1833, overl. Amsterdam 26.01.1888, d.v. Jacob Loeff, melkslijter, en Meijntje Kanneworff; tr. 1e Amsterdam 08.08.1860

[9] Gerritje Maas, geb. Amsterdam 18.01.1841, overl. Amsterdam 13.01.1865.

Uit het huwelijk Bosch-Maas:

1.                   Marretje Bosch, geb. Amsterdam 11.10.1862, overl. Amsterdam 26.02.1959, tr. Amsterdam 31.05.1883 Aris Aarsen, geb. Den Helder 14.04.1857, schipper, overl. Amsterdam 30.10.1909, z.v. Jacob Aarsen, winkelier, en Antje Bouman.

2.                   Jan Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 16.02.1864; volgt [4].

Uit het huwelijk Bosch-Loeff:

3.                   Geertruida Bosch, geb. Amsterdam 16.10.1866, overl. Amsterdam 22.11.1951, tr. Amsterdam 02.06.1892 Pieter Roelof Wiedeman, geb. Amsterdam 05.09.1866, werkman (1892), loodschef (1917), loodschef bij een stoomvaartmaatschappij (1922), overl.Amsterdam 02.07.1923, z.v. Johan Wilhelm Wiedeman, pakhuismeester, en Cornelia Catharina Vrij.

4.                   Martina Johanna Bosch, geb. Amsterdam 30.06.1870, overl. tussen 1921 en 1937, tr. Amsterdam 10.10.1895 Petrus Ferdinand Laurentius Elverding, geb. Amsterdam 22.03.1869, werkman (1895), magazijnmeester (1921), overl. Blaricum 10.07.1937, z.v. Bernardus Elverding, werkman, en Johanna van Genen.

5.                   Johanna Hendrika Bosch, geb. Amsterdam 10.03.1877, overl. Amsterdam 24.07.1950, tr. Amsterdam 04.07.1907 Dirk Pletinckx, geb. Amsterdam 15.10.1880, stukadoor, overl. Amsterdam 11.04.1936, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 15.04.1936, z.v. Pierre François Pletinckx en Francisca Maria Timmerman.

 

[10] Johannes Jacobus Marsman, geb. Amsterdam 22.03.1834, tabakswerker (1860), werkman (1887,1893,1897), arbeider (1901), overl. Loosduinen 27.09.1901, tr. Amsterdam 18.07.1860

[11] Johanna Benjamins, geb. Amsterdam 19.12.1835, naaister (1860), overl. na 1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marritje Marsman, geb. Amsterdam 30.06.1861.

2.                   Geertrui Marsman, geb. Amsterdam 12.09.1863; volgt [5].

3.                   Johannes Jacobus Marsman, geb. Amsterdam 08.01.1866, timmerman (1887), werkman (1893), overl. Amsterdam 09.10.1952, tr. Amsterdam 28.07.1887 Wijtske Hiemstra, geb. Arum (Wonseradeel) 12.11.1864, dienstbode (1887), overl. Amsterdam 13.12.1943, d.v. Emke Hantjes Hiemstra, schipper, en Dieuwke Ruurds Steenstra.

4.                   Johanna Marsman, geb. Amsterdam 19.04.1868, overl. Bloemendaal 03.12.1919|a|, tr. 1e Amsterdam 13.02.1889 Jacobus Johannes Brugman, geb. Amsterdam 23.07.1864, koetsier, overl. voor 1905, z.v. Jan Hendrik Brugman en Dina de Wit; tr. 2e Amsterdam 12.07.1905 Pieter Haboldt, geb. Amsterdam 19.08.1863, voerman (1885,1898), pakhuisbediende (1905), overl. voor 1915, z.v. Pieter Haboldt, sigarenmaker, en Anna Maria ter Weijden; tr. 3e Amsterdam 17.03.1915 Teunis Kamphuis, geb. Harmelen 01.09.1859, boerenknecht (1882), koetsier (1915), z.v. Maarten Kamphuis en Neeltje Vonk.
     PH tr. 1e Amsterdam 21.05.1885 Alida Haarms, geb.Amsterdam 20.11.1861, dienstbode (1885), overl. voor 1898, d.v. Jan Haarms, voerman, en Gerritje Stuurman; tr. 2e Amsterdam 20.01.1898 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 04.11.1904, ingeschr. Amsterdam 17.06.1905) Adriana Huijser, geb. Amsterdam 23.08.1874, d.v. Carel Cornelis Huijser, lantaarnopsteker, en Johanna Maria Wilhelmina Moolenaar.
     TKamphuis tr. 1e Nieuwkoop 01.09.1882 Baartje Zuidbroek, geb. Wilnis 28.05.1861, dienstbode (1882), overl. voor 1908, d.v. Lourens Zuidbroek, werkman, en Bastiaantje Anker; tr. 2e Amsterdam 18.03.1908 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.11.1914, ingeschr. Amsterdam 12.02.1915) Maria Anthonia Evers, geb. Utrecht 18.02.1875, overl. Utrecht 27.10.1937, d.v. Johannes Franciscus Hendrikus Evers, kelner, en Johanna Mom.
     MAE tr. 2e Utrecht 24.11.1926 Peter Kruft, geb. Utrecht 31.03.1855, overl. Utrecht 10.10.1936, z.v. Johann Kruft en Anna Maria Kleitgen.
     PK tr. 1e Utrecht 22.09.1875 Anna Catharina Fohr, geb. Kockengen 06.12.1856, overl. Utrecht 23.09.1923, d.v. Peter Joseph Fohr en Anna Maria Kluncker.

5.                   Grietje Marsman, geb. Amsterdam 29.09.1870, overl. Amsterdam 27.11.1940, tr. Amsterdam 29.08.1907 Henri Rudolph Berens, geb. Deventer 28.08.1868, machinist, overl. Amsterdam 01.05.1945, z.v. Antoinette Maria Elizabeth Berens.
     HRB tr. 1e Utrecht 19.04.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.05.1907, ingeschr. Amsterdam 01.07.1907) Baldina Johanna Ponsioen, geb. Tiel 18.09.1868, overl. Apeldoorn 30.07.1944, d.v. Daniel Arnoldus Ponsioen, koperslager, en Baldina Johanna van Aken.
    BJP tr. 2e Rotterdam 10.12.1930 Gerhardus Theodorus Maijland, geb. Arnhem 02.05.1863, overl. Apeldoorn 04.10.1944, z.v. Georg Henrich Maijland, boekdrukker, en Hendrica Heijendaal.

6.                   Lucas Marsman, geb. Amsterdam 17.02.1873, timmerman, overl. Amsterdam 27.07.1950, tr. Amsterdam 11.08.1898 Catharina Johanna Herfst, geb. Amsterdam 13.03.1871, overl. Amsterdam 07.02.1949, d.v. Jan Frederik Herfst, werkman, en Johanna Alida Jesterhout.

7.                   Wilhelmina Christina Marsman, geb,. Amsterdam 19.06.1875, overl. Amsterdam 11.12.1918, tr. Amsterdam 11.02.1897 Hendrik Crull, geb. Amsterdam 02.11.1874, bakker (1897), transportarbeider (1919), z.v. David Crull en Giertje Gijsbertha Menke, baker (1897).
     HC tr. 2e Amsterdam 04.12.1919 Johanna Hendrika van Bruinessen, geb. Amsterdam 02.03.1875, overl. Chicago (USA) 07.08.1954, d.v. Wessel van Bruinessen en Johanna Gerardina Sadelaar.

 

Noten: |a| aangifte door een hoofdparkopzichter, overleden in een huis te Bloemendaal nabij Santpoort {geen instelling genoemd} (overl.akte Bloemendaal 1919 no.215).

 

[12] Gijsbertus Stas, geb. Rotterdam 14.12.1833, stoker (1857), machinist (1864), ambtenaar (1890), tr. Rotterdam 25.11.1857

[13] Adriana van Hoorn, geb. Rotterdam 14.08.1833, overl. na 1890.

Kind van Adriana:

1.                   Margaretha Cornelia van Hoorn, later Stas, geb. Rotterdam 02.04.1854, overl. Rotterdam 20.04.1854.

Kinderen van Adriana (gewettigd bij het huwelijk):

2.                   Margaretha Cornelia van Hoorn, later Stas, geb. Rotterdam 22.09.1855|a|, overl. na 1879.

3.                   Gijsbertus van Hoorn, later Stas, geb. Rotterdam 09.09.1857|b|, overl. Rotterdam 15.06.1859.

Uit dit huwelijk:

4.                   Gijsbertus Stas, geb. Rotterdam 17.11.1864; volgt [6].

 

Noten: |a| aangifte door Maria Catharina Kolkmeijer, oud 52 jaar, vroedvrouw (geb.akte Rotterdam 1855 fol.d180v); |b| aangifte door Maria Catharina Kolkmeijer, oud 53 jaar, vroedvrouw (geb.akte Rotterdam 1857 fol.e009v).

 

[14] Pieter de Bes Boonstra, geb. Leeuwarden 12.12.1819, sjouwerman (1847,1851), arbeider (1853,1859), overl. Leeuwarden 03.11.1859, tr. Leeuwarden 06.06.1847

[15] Sijbregje Stienstra, geb. Leeuwarden 26.03.1825, overl. Leeuwarden 05.04.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelof Boonstra, geb. Leeuwarden 03.04.1848.

2.                   Jantje Boonstra, geb. Leeuwarden 20.09.1849, naaister, tr. Leeuwarden 19.05.1877 Jan van der Heide, geb. Leeuwarden 01.06.1846, timmerman, z.v. Hendrik van der Heide, timmerman, en Minke de Vries.

3.                   Douwe Boonstra, geb. Leeuwarden 25.05.1851, pakhuisknecht, overl. Leeuwarden 16.05.1927, tr. Leeuwarden 20.11.1875 Wijtske Hof, geb. Jelsum (Leeuwarderadeel) 17.07.1845, dienstmeid (1875), overl. Leeuwarden 21.12.1916, d.v. Douwe Kornelis Hof, arbeider, en Eelkje Paulus Bijlsma.

4.                   Johannes Boonstra, geb. Leeuwarden 06.08.1853 arbeider, tr. Leeuwarden 26.05.1877 Yttje Hanzes Dijkstra, geb. Oudkerk (Tietjerksteradeel) 21.07.1853, dienstmeid (1877), d.v. Hans Ymes Dijkstra, arbeider, en Pietertje Pieters Bosma.

5.                   Johanna Boonstra, geb. Leeuwarden 03.10.1855.

6.                   Taetje Boonstra, geb. Leeuwarden 02.02.1858.

7.                   Pietertje Boonstra, geb. Leeuwarden 25.01.1860; volgt [7].

 

[16] Jan Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 11.10.1807, ged. Amsterdam (Westerkerk) 18.10.1807, timmerman, overl. Amsterdam 23.03.1858, z.v. Jan Hendrik Bosch en Jannetje Muller (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 06.07.1831

[17] Maria van Laar, geb. Apeldoorn 23.11.1806, ged. Apeldoorn 07.12.1806|b|, dienstbode (1931), overl. Amsterdam 10.03.1858, d.v. Jannes Gerrits (van Laar), landbouwer, en Margrieta Bonneveld.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 16.09.1835; volgt [8].

2.                   Maria Margareth Bosch, geb. Amsterdam 14.06.1840, tr. Amsterdam 11.10.1865 Hendrik Hermanus Maas (1834-), z.v. Hermanus Hendrik Maas en Marretje Koelewijn.

 

Noten: |b| vader Jannes Gerrits.

 

[18] Hermanus Hendrik Maas, geb. Amsterdam 23.12.1813, gruttersknecht (1834,1858), melkslijter (1860,1865), bakker (1876), z.v. Hendrik Maas, melkverkoper, en Gerritje Hertog; tr. Amsterdam 15.10.1834

[19] Marretje Koelewijn, ged. Bunschoten 18.08.1811, overl. tussen 1860 en 1876, d.v. Pieter Roelofs Koelewijn, visser, en Hilletje Wildeman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Herman Maas, geb. Amsterdam 21.12.1834, boekdrukker (1858,1860), boekdrukkersknecht (1865), boekdrukker (1876,1885), tr. 1e Amsterdam 19.05.1858 Martijntje Loeff, geb. Amsterdam 26.10.1827, dienstbode (1858), overl. voor 1865, d.v. Jacob Loeff en Meijntje Kanneworff; tr. 2e Amsterdam 11.10.1865 Maria Margareth Bosch (1840-), d.v. Jan Hendrik Bosch en Maria van Laar.

2.                   Gerritje Maas, geb. Amsterdam 18.08.1841; volgt [9].

3.                   Hermanus Hendrik Maas, geb. Amsterdam 29.01.1851, metselaar, tr. Amsterdam 28.06.1876 Luberta Adriana Hendrika Koopman, geb. Amsterdam 10.08.1851, d.v. Johannes Henricus Koopman en Nelletje Dulmus.

 

[20] Johannes Jacobus Marsman, geb. Amsterdam 11.04.1806, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 20.04.1806, turfhever (1829,1841), turfdrager (1852), turfhever (1860), z.v. Hendrik Marsman, schilder, en Saara Portielje; tr. 2e Amsterdam 08.12.1841 Marretje Kolpp, geb. Amsterdam 07.06.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.06.1799, groentevrouw (1816), turfvulster (1841), d.v. Hendrik Kolpp en Antje van der Schaaff; tr. 1e Amsterdam 29.07.1829

[21] Grietje Pieterse, geb. Amsterdam 24.04.1802, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.04.1802, overl. voor 1841, d.v. Cornelis Pieterse, tabakswerker, en Elsie Vrisman.

     MK tr. 1e Amsterdam 11.12.1816 Dirk Jansen, geb. Amsterdam 15.10.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.10.1797, kuipersknecht, overl. voor 1841, z.v. Anthonij Jansen, opperman, en Saara Knoop.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jacobus Marsman, geb. Amsterdam 22.03.1834; volgt [10].

 

[22] Johannes Benjamins, geb. Amsterdam 18.08.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.08.1801|a|, hoedenstoffeerdersknecht (1820), metselaar (1843,1849,1856,1860), z.v. Johannes Benjamins en Maria Vennekool; tr. Amsterdam 29.11.1820

[23] Geertruij de Dood, geb. Amsterdam 22.07.1796, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.07.1796, koopvrouw (1820), overl. na 1860, d.v. Harmanus Johannes de Dood en Grietje Jurrians, koopvrouw (1820).

Uit dit huwelijk (vader soms Benjamens):

1.                   Johannes Benjamens, geb. Amsterdam 10.05.1824, scheepstimmerman (1843,1877), overl. voor 1911, tr. Amsterdam 17.05.1843 Catharina Geertruij van Eunen, geb. Amsterdam 14.01.1823, ventster, overl. voor 1911, d.v. Frans van Eunen en Geertruij Vliet, bleekster (1843).

2.                   Gerarda Benjamins, geb. Amsterdam 20|21.02.1826, dienstbode (1856), tr. Amsterdam 01.10.1856 Hendrik Witteveen, geb. Amsterdam 06.12.1816, schoenmaker, z.v. Cornelis Witteveen en Anna Christina Voortwist.
     HW tr. 1e Amsterdam 08.05.1839 Cornelia van Hesik, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. voor 1856, d.v. Anthonie van Hesik, winkelier, en Alberdina Visser.

3.                   Jacob Benjamins, geb. Amsterdam 23.12.1827, metselaar, overl. na 1879, tr. Amsterdam 23.05.1849 Maria Elizabet Muijderman, geb. Amsterdam 20|30.12.1826|27, overl. na 1879, d.v. Arend Muiderman, timmerman, en Magteltje Maria van Trigt.

4.                   Wilhelmina Johanna Benjamins, geb. Amsterdam 08.10.1829, werkster, tr. Amsterdam 18.06.1856 Jan Petiet, geb. Amsterdam 09.03.1830, werkman, z.v. Jan Petiet en Hendrikje Meulenkamp.

5.                   Geertruij Benjamins, geb. Amsterdam 04.05.1833, dienstbode (1856), tr. Amsterdam 13.02.1856 Johannes Daniël Overduijn, geb. Amsterdam 14.01|06.1833, schoenmaker, z.v. Simon Overduijn, werkman, en Cornelia van de Groenekan.

6.                   Johanna Benjamins, geb. Amsterdam 19.12.1835; volgt [11].

7.                   Lucas Benjamins, geb. Amsterdam 08|10.04.1838, timmermansknecht, tr. Amsterdam 31.10.1860 Johanna Catharina Reurop, geb. Amsterdam 28.06.1839, d.v. Willem Reurop en Catharina Eegenaar, baker (1860).

 

Noten: |a| vader Benjamens.

 

[24] Gijsbertus Stas, ged. Rotterdam (rk) 22.02.1803, sjouwer (1829), smidsknecht (1840), smid (1849,11857), smidsknecht (1865), overl. Rotterdam 17.02.1885, z.v. Agnes Stas (ca.1777-1851), schoonmaakster (1840); tr. 2e Rotterdam 02.01.1840 Anna Maria Geerling, ged. Rotterdam (rk) 19.05.1807, schoonmaakster (1840), overl. Rotterdam 01.12.1861, d.v. Jacobus Geerling en Joanna van Tongerloo; tr. 3e Rotterdam 01.02.1865 Cornelia Langermans, geb. Rotterdam 23.05.1821, schoonmaakster (1845), overl. Rotterdam 03.01.1892, d.v. Arie Langermans en Sophia Visser; tr. 1e Rotterdam 09.09.1829

[25] Wilhelmina Elizabeth Kanters, geb. Rotterdam (rk) 09.10.1808, werkster (1829), overl. Rotterdam 25.04.1839, d.v. Cornelis Kanters en Wilhelmina Simonis.

     CL tr. 1e Rotterdam 19.03.1845 Antonius Hermanus Schuuring, geb. Rotterdam 23.02.1820, hofmeester bij de koopvaardij (1845), zeeman (1860), overl. Rotterdam 12.03.1860, z.v. Pieter Schuuring, zakkendrager, en Martina van den Broek.

Uit het huwelijk Stas-Kanters (moeder ook Canters):

1.                   Petrus Rudolphus Stas, geb. Rotterdam 05.08.1831, overl. Rotterdam 14.01.1867, tr. Rotterdam 16.05.1855 Adriana Maria van Loenen, geb. Rotterdam 29.08.1830, overl. Rotterdam 19.09.1916, d.v. Coenraad Hendrik van Loenen en Maria Caron.
     AMvL tr. 2e Rotterdam 23.11.1870 Jan Holster, geb. Strijen 12.09.1830, overl. Rotterdam 28.08.1899, z.v. Bastiaan Holster en Adriana Appeldoorn.

2.                   Gijsbertus Stas, geb. Rotterdam 14.12.1833; volgt [12].

3.                   Cornelis Stas, geb. Rotterdam 30.03.1836, overl. Rotterdam 23.03.1837.

4.                   Wilhelmina Maria Stas, geb. Rotterdam 07.02.1838, overl. Rotterdam 20.03.1839

Uit het huwelijk Stas-Geerling (moeder ook Maria):

5.                   Jacobus Stas, geb. Rotterdam 20.04.1842, overl. Rotterdam 01.05.1842.

6.                   Maria Geertruida Stas, geb. Rotterdam 08.04.1843. overl. Rotterdam 26.05.1845.

7.                   Jacobus Stas, geb. Rotterdam 11.04.1847,overl. Rotterdam 23.12.1849.

8.                   levenloze dochter, Rotterdam 29.07.1849.

Uit het huwelijk Stas-Langermans:

9.                   Gijsbertus Stas, geb. Rotterdam 16.03.1865, overl. Rotterdam 14.09.1865.

10.               Keetje Johanna Stas, geb. Rotterdam 25.09.1867, overl. Delft 25.12.1947, tr. Rotterdam 02.03.1892 Jan de Jong, geb. Laren (NH) ca. 1865, overl. Delft 12.08.1943, z.v. Gijsbert de Jong en Teuntje Calis.

 

[26] Pieter van Hoorn, geb. Rotterdam 28.11.1801, sjouwer (1826), zakkendrager (1857), overl. Rotterdam 15.08.1863, z.v. Huibert van Sinttruijen van Hoorn en Cornelia Heerens; tr. Rotterdam 22.03.1826

[27] Margrita Cornelia de Haas, geb. Culemborg ca. 1807, overl. na 1857, d.v. Albert de Haas en Neeltje Vet (-1814).

Uit dit huwelijk (moeder ook Margaretha Cornelia):

1.                   Cornelia van Hoorn, geb. Rotterdam 01.07.1826, tr. Rotterdam 27.02.1850 Franciscus Tips, geb. Rotterdam 12.08.1828, overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 04.11.1881|a|, z.v. Franciscus Tips (ca.1800-1854) en Adriana van der Vlerk.

2.                   Neeltje van Hoorn, geb. Rotterdam 12.10.1828, overl. Rotterdam 08.02.1830.

3.                   Neeltje van Hoorn, geb. Rotterdam 20.04.1831, overl. Rotterdam 07.04.1832.

4.                   Adriana van Hoorn, geb. Rotterdam 14.08.1833; volgt [13].

5.                   Huijbert van Hoorn, geb. Rotterdam 16.10.1836, tr. Capelle aan den IJssel 30.06.1865 Teuntje van Leeuwen, geb. Krimpen aan den IJssel 17.07.1841, d.v. Cornelis van Leeuwen, schipper, en Jaantje Noorlander.

6.                   Aalbert van Hoorn, geb. Rotterdam 19.03.1840.

7.                   Johan Adolf van Hoorn, geb. Rotterdam 13.02.1843, overl. Rotterdam 31.10.1848.

8.                   Hendrik Pieter van Hoorn, geb. Rotterdam 07.05.1845.

9.                   levenloze zoon, Rotterdam 10.12.1847.

 

Noten: |a| ongehuwd (overl.akte Norg 1881 no.99).

 

[28] Roelof Boonstra, geb. Leeuwarden 18.02.1797, ged. Leeuwarden 15.03.1797|e|, sjouwer (sep1819), arbeider (dec1819), looier (1822), looiersknecht (1824), sjouwer (1825), vellebloter (1828), brievenbesteller (1831,1836), sjouwerman (1838,1847), brievenbesteller (1849), sjouwerman (1850,1852), arbeider (1861), overl. Leeuwarden 12.12.1871, z.v. Johannes Alberts Boonstra, sjouwer, en Eelkje Roelofs; tr. Leeuwarden 12.09.1819

[29] Johanna de Best, geb. Leeuwarden 27.11.1799, ged. Leeuwarden 11.12.1799, breidster (1819), arbeidster (1828), overl. Leeuwarden 11.05.1850|b|, d.v. Pieter de Best en Antje de Jong, arbeidster (1819).

Uit dit huwelijk (moeder veelal de Bes):

1.                   Pieter de Bes Boonstra, geb. Leeuwarden 12.12.1819; volgt [14].

2.                   Eeltje Boonstra, geb. Leeuwarden 20.05.1822, overl. Leeuwarden 17.10.1894, tr. Leeuwarden 18.07.1852 Roelof Baarsma, geb. Leeuwarden 04.03.1815, arbeider, overl. Leeuwarden 19.05.1895|c|, z.v. Sjouje Sierks Baarsma, vellenblootster (1815).

3.                   Johannes Boonstra, geb. Leeuwarden 04.01.1824, arbeider, overl. Leeuwarden 02.04.1895, tr. 1e Leeuwarden 24.06.1849 Doetje de Vries, geb. Joure (Haskerland) 12.03.1821, dienstbode (1849), overl. voor 1861, d.v. Dirk Roels de Vries, schippersknecht, en Intje Aukes Bijzitter; tr. 2e Leeuwarden 24.11.1861 Elisabeth de Jong, geb. Leeuwarden 19.02.1834, d.v. Pieter Cornelis de Jong, arbeider, en Anna Maria Hania.

4.                   Antje Boonstra, geb. Leeuwarden 10.12.1825, overl. na 1874, tr. Tietjerksteradeel 05.06.1852 Ype de Moor, geb. Ezumazijl (Oostdongeradeel) 02.04.1828|d|, koopman, overl. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 05.09.1874, z.v. Koenraad Philippus de Moor en Gepke Ypes van der Meulen, huishoudster (1828).

5.                   Wijtske Boonstra, geb. Leeuwarden 24.06.1828, dienstbaar (1852), tr. 1e Amsterdam 07.04.1852 Willem Stempel, geb. Amsterdam 06.06.1823, schilder, overl. voor 1859, z.v. Theodorus Stempel en Catharina Krentler; tr. 2e Hoorn 23.09.1859 Lambertus Noordervliet, geb. Nieuw Helvoet 18.03.1826, militair, z.v. Jacobus Noordervliet en Suzanna Erardus.

6.                   Arjaan Boonstra, geb. Leeuwarden 29.12.1831, overl. Leeuwarden 01.03.1882.

7.                   Elisabeth Boonstra, geb. Leeuwarden 09.04.1833, overl. na 1912, tr. 1e Leeuwarden 10.11.1861 Jan de Leeuw, geb. Zwolle 23.05.1823, overl. Leeuwarden 08.01.1862, z.v. Jacoba de Leeuw, breister (1823); tr. 2e Leeuwarden 30.10.1864 Hendrik Meulie, geb. Amsterdam ca. 1832, arbeider (1864), spoorwegwerker (1869), overl. Goutum (Leeuwarderadeel) 30.04.1869, z.v. Hendrik Meulie en Koosje van der Lint; tr. 3e Leeuwarderadeel 24.09.1870 Mannes Horsman, geb. Lochem 11.05.1835, spoorwegwerker, overl. (Leeuwarderadeel) 03.02.1912, z.v. Jan Horsman, dekker, en Aaltjen Kemperman.

8.                   Hendrikus Boonstra, geb. Leeuwarden 11.05.1836, arbeider, overl. na 1909, tr. Leeuwarden 19.05.1861 Mettje Reis Reis, geb. Dokkum 27.04.1831|a|, overl. Leeuwarden 27.12.1909, d.v. Hendrikje Hendriks Reis, arbeidster (1861).

9.                   Yttje Boonstra, geb. Leeuwarden 22.09.1838, overl. Leeuwarden 21.01.1918, tr. Leeuwarden 01.06.1862 Jan van der Heide, geb. Leeuwarden 13.01.1839, schippersknecht, z.v. Harmen Ales van der Heide, bezemmaker, en Janke Jans Feenstra.

 

Noten: |a| aangifte door Trijntje Kuipers, oud 61 jaar, stadsvroedvrouw, verklarende aan het kind te geven ‘de voor- en toenaam van Mettje Reis’ (geb.akte Dokkum 1831 fol.19); |b| de Best, oud 50 jaar, aangifte door Roelof Boonstra (overl.akte Leeuwarden 1850 no.250); |c| wedr Eelkje (overl.akte Leeuwarden 1895 no.263); |d| aangifte door Koenraad de Moor ‘erkennende vader van dit kind te zijn’ (geb.akte Oostdongeradeel 1828 no.52); |e| dopeling Roeloff, vader Johannes Alberts.

 

[30] Douwe Stienstra, geb. Stiens 03.09.1798, ged. Stiens 30.09.1798|b|, arbeider (1821,1825), arbeider in de Kolonie de Ommerschans (1847), landbouwer (1857), overl. Leeuwarden 29.05.1885, z.v.Tjalling Pieters Stienstra (-1822) en Teetje Dirks (-1817); tr. Leeuwarden 24.11.1822

[31] Jantje van der Heide, geb. Lekkum 02.04.1787, ged. Lekkum en Miedum 06.05.1787|c|, arbeidster (1822), overl. Leeuwarden 16.08.1838, d.v. Klaas Jans van der Heide (-1817) en Sijbrigje Jurjens (-1817).

Voorkind:

1.                   Teetje Stienstra, geb. Leeuwarden 21.12.1821|a|, tr. Amsterdam 07.01.1857 Wilhelmus Fleers, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 01.01.1802, z.v. Matthijs Fleers en Geesie Nupoort.

Uit dit huwelijk:

2.                   Sijbregje Stienstra, geb. Leeuwarden 26.03.1825; volgt [15].

 

Noten: |a| aangifte door Douwe Stienstra van een kind ‘uit hem en Jantje Klazes van der Heide deszelfs huisvrouw geboren’ (geb.akte Leeuwarden 1821 fol.8v); |b| vader Tjalling Pieters; |c| vader Klaas Jans, moeder Siebrich.

 


Bijlage A

 

[32] Jan Hendrik Bosch, geb. ca. 1776, ‘van Braamsche in ’t Osnabr.’|a|, tapper (1831), z.v. Johan Henrich Bosch (-na1806), en NN; otr. Amsterdam 31.01.1806

[33] Jannetje Muller, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 19.11.1775, overl. na 1831, d.v. Hendrik Muller en Aaltje Roskam.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 09.08.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17.08.1806, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 09.09.1806.

2.                   Jan Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 11.10.1807, ged. Amsterdam (Westerkerk) 18.10.1807; volgt [16].

3.                   Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 13.08.1809, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 28.08.1809, begr. Amsterdam (Noorderkerk- en –kerkhof)) 14.09.1809.

4.                   Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 29.03.1811, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 07.04.1811.

 

Noten: |a| nu Bramsche, Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren