Coenraad Bron (1937-2006)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Coenraad Bron, Coen, geb. Amsterdam 02.08.1937, lector, later hoogleraar Twente (1973-1983), hoogleraar Groningen (1983-2000), overl. Assen 15.08.2006.

 Levensbricht CB: nl.wikipedia

 

[2] Hendrik Johannes Antonius Bron, geb. s-Gravenhage 20.04.1904, werktuigkundige (1930), overl. Hengelo (O) 14.05.1979, tr. Bloemendaal 17.02.1930
[3] Gerardina Elizabeth Vos, geb. Amsterdam 12.11.1908.
 Levensbericht HJAB: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter Bron.

2.                   Coenraad Bron, geb. Amsterdam 02.08.1937; volgt [1].

3.                   Zoon Bron.

 

[4] Johannes Antonius Marinus Bron, geb. Den Helder 15.11.1862, luitenant-per-zee 2e klasse (1894), luitenant-ter-zee 1e klasse (1904), kapitein-ter-zee (1912), vice-admiraal, RNL, OON, overl. Driebergen-Rijsenburg 19.01.1936, tr. Amsterdam 14.06.1894

[5] Johanna Cornelia Augusta Bos, geb. Amsterdam 14.08.1869, overl. Voorburg 26.03.1954, begr. Driebergen (Alg.Bpl.) 29.03.1954.

Levensbericht JAMB: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Cornelia Augusta Bron, geb. Den Helder 23.03.1895, overl. Arnhem 05.07.1985, begr. Rotterdam (Bpl. Oud Kralingen) 10.07.1985, tr. Batavia 14.10.1918 Gerardus Johannes Bensink, geb. Renkum 26.10.1893, OON, drager van het Kruis van Verdienste, overl. Garderen 01.10.1964, begr. Rotterdam (Bpl. Oud Kralingen) 06.10.1964, z.v. Johan Bensink en Christina Henderiena Besselink.

2.                   Karel Godfried Bron, geb. Amsterdam 30.04.1897, directeur Stoomvaartmaatschappij Zeeland, overl. Natzweiler 10.05.1944|a||b|, tr. Julie Emilie Hollander, geb. Batavia 07.04.1897.
Levensbericht KGB: nl.wikipedia

3.                   Hendrik Johannes Antonius Bron, geb. s-Gravenhage 20.04.1904; volgt [2].

 

Noten: |a| overl.akte Koudekerke 10.05.1947 no.25; |b| vermeld op Erelijst van Gevallenen 1940-1945.

 

[6] Herman Bernard Lodewijk Vos, geb. Rotterdam 05.01.1873, artsexamen Amsterdam UvA 12.05.1900, promotie Amsterdam UvA 28.01.1909|b|, overl. Amsterdam 20.02.1949, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 23.02.1949, tr. s-Gravenhage 22.06.1905

[7] Teuntje Gerardina Morks, Tonny, geb. Dordrecht 17.12.1877, overl. (Kinderdijk) 22.10.1966, begr. Rijswijk (ZH) (Alg.Bpl.) 27.10.1966.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arta Vos, geb. Amsterdam 28.04.1906|a|, taallerares (1932), tr. Amsterdam 28.12.1932 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 13.01.1972, ingeschr. Amsterdam 17.02.1972) Theodorus Marie Verhaar, geb. Amersfoort 22.03.1906, onderwijzer (1932), z.v. Hendrikus Gijsbertus Verhaar, hoofd ener school, en Gerritdina Everdina Pol.

2.                   Gerardina Elizabeth Vos, geb. Amsterdam 12.11.1908; volgt [3].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 01.05.1906 & annonce collectie CBG; |b| proefschrift: Bijdrage tot de psychologie van het getuigenis van schoolkinderen: analyse der uitspraken over een door hen aangehoord verhaal; promotor: C. Winkler (1855-1941).

 

[8] Godfried Eliza Bron, geb. Gouderak 03.07.1832, student T(heologie) Leiden 24.09.1849, dominee, predikant te Berkenwoude (1855-1859), Den Helder (1859-), overl. Haarlem 29.04.1903, tr. Gouderak 16.02.1855

[9] Jacoba Pietronella van de Laar, geb. Leiden 11.02.1832, overl. Den Helder 11.03.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Johannes Antonius Bron, geb. Berkenwoude 11.01.1856, kantoorbediende (1884), overl. Zwolle 16.10.1942, tr. Amsterdam 29.05.1884 Dina Martine Weissenbruch, geb. Amsterdam 06.09.1863, overl. Zwolle 06.02.1943, d.v. Louis Arij Weissenbruch, apotheker, en Hilletta Bakels.

2.                   Johannes Antonius Marinus Bron, geb. Berkenwoude 06.12.1857, overl. Den Helder 13.02.1860.

3.                   Johanna Cornelia Maria Bron, geb. Berkenwoude 14.03.1859, tr. Den Helder 12.10.1881 Philip Huffnagel, geb. Amsterdam 07.12.1857, luitenant-ingenieur (1881), overl. Rotterdam 25.11.1920, z.v. Philip Huffnagel en Anna Maria Veltkamp.

4.                   Jacoba Pietronella Bron, geb. Den Helder 03.09.1860, overl. Drieburgen-Rijsenburg 25.07.1936.

5.                   Johannes Antonius Marinus Bron, geb. Den Helder 15.11.1862; volgt [4].

6.                   Helena Geertruida Orangette Bron, geb. Den Helder 17.11.1863, overl. Heemstede 08.07.1944, tr. Den Helder 01.10.1884 Jan Christoffel Uhlenbroek, geb. Zutphen 08.04.1860, arts-officier van gezondheid 2e klasse KNIL (ben. 24.06.1884), overl. Kruiningen 29.03.1888, z.v. George Willem Uhlenbroek, winkelier, en Johanna Maria Barendina van Aken.

 

[10] Karel Hendrik Bos, geb. Amsterdam 13.09.1845, leerlooier (1867), koopman (1894), fabrijkant (1899), handelaar in drijfriemen (1904), lederfabrikant (1906), overl. Amsterdam 20.12.1906, tr. Amsterdam 06.06.1867

[11] Georgine Frederika Sulpke, geb. Amsterdam 20.12.1845, overl. Amsterdam 29.05.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Cornelia Augusta Bos, geb. Amsterdam 14.08.1869; volgt [5].

2.                   Karel Hendrik Bos, geb. Amsterdam 10.03.1871 (akte), overl. Amsterdam 06.06.1887.

3.                   Georgine Frederika Bos, geb. Amsterdam 06.12.1873, overl. Ermelo 12.12.1948|b|, tr. Amsterdam 21.12.1893 Leonardus Nicolaas de Bruijne, geb. Zierikzee 16.06.1858, luitenant-ter-zee 1e klasse (1893), overl. na 1916, z.v. Job Kosten de Bruijne, geneesheer, en Judith Elisabeth Mulock Houwer.

4.                   Elisabeth Jeannette Bos, geb. Amsterdam 18.06.1875, overl. Haarlem 19.01.1956, tr. Amsterdam 02.03.1899 Jan Mattheus Baaij, geb. Amsterdam 14.04.1866, makelaar (1899), overl. Heemstede 11.11.1941, z.v. Pieter Baaij en Elizabeth Neliana Pronk.

5.                   Jacoba Bos, geb. Amsterdam 21.07.1877, overl. Maastricht 17.06.1937, tr. Amsterdam 26.10.1899 Jan Herman Wennink, geb. Enschede 22.06.1869, koopman (1899), overl. Maastricht 03.01.1934, z.v. Jan Herman Wennink, kassier, en Fenneken ten Cate.

6.                   Henritte Bos, geb. Amsterdam 07.03.1881, overl. Amersfoort 15.04.1945|a|, tr. Amsterdam 09.06.1904 Abel Vlieger, geb. Amsterdam 03.04.1876, boekhandelaar (1904), overl. na 1916, z.v. Jan Vlieger, boekhandelaar, en Anna Elizabeth Ktter.

7.                   Maria Christina Bos, geb. Amsterdam 19.12.1883, overl. na 1924, tr. Amsterdam 20.09.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 12.02.1924, ingeschr. Amsterdam 28.03.1924) Lambertus Jacobus Zegers Veeckens, geb. Vlaardingen 20.05.1881, steendrukker, overl. Rotterdam 17.02.1962, z.v. Jacobus Eliza Johannes Zegers Veeckens, steendrukker, en Willemina Francisca Blok.
LJZV tr. 2e Amsterdam 22.09.1932 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 15.02.1934, ingeschr. Amsterdam 24.04.1934) Margaretha Johanna Zaalberg, geb. Zaandam 22.06.1891 (akte), d.v. Johannes Albertus Zaalberg, directeur Ned. Registratuur Bureau (1917), en Johannetta Catharina Cornelia Henrica Jeekel.
MJZ tr. 1e Hilversum 08.11.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 27.03.1923, ingeschr. Hilversum 14.07.1923) Fredrik Roessingh, geb. Haarlem 10.03.1879, wijnkoper (1917), wijnhandelaar (1923), overl. Haarlem 31.08.1938, z.v. Hendrik Roessingh, wijnkoper, en Catharina van de Stadt.

 

Noten: |a| ook overl.akte Driebergen-Rijsenburg 1945 no.152; |b| ook overl.akte Hilversum 1948 no.781.

 

[12] Nathan Benjamin Vos, geb. Leiden 18.12.1824, koopman (1853), reiziger (1864), koopman (1870), handelsagent (1885), overl. Rotterdam 30.03.1915; tr. 1e Zwolle 23.07.1850 Karolina Levie Bakker, Caroline, geb. Amsterdam 16.12.1824, overl. Delfshaven 10.05.1868, d.v. Levie Aron Bakker en Ester Isaac Goudkop; tr. 2e Middelburg 02.02.1870

[13] Elizabeth Henriette Hendrix, geb. Middelburg 07.04.1830, overl. Rotterdam 06.06.1918.

Uit het huwelijk Vis-Bakker:

1.                   Estelle Reine Vos, geb. Leeuwarden 03.06.1853, overl. voor 1941, tr. Rotterdam 03.01.1884 Martijn de Marcas, geb. Zwolle 30.12.1853, Ridder in de Orde van Leopold II van Belgi, overl. Amsterdam 18.06.1941, begr. Putte (N.B.) 20.06.1941, z.v. David de Marcas, bakker, en Betje van Dam.

2.                   Geertruijda Vos, geb. Leeuwarden 04.02.1855, overl. s-Gravenhage 13.04.1931, tr. Rotterdam 03.02.1881 Moses Lelijveld, geb. s-Gravenhage 06.06.1850, overl. Rotterdam 01.08.1924, z.v. Mozes Lelijveld en Roosje Abas.

3.                   Bernard Lodewijk Vos, geb. Leeuwarden 06.12.1856, overl. s-Gravenhage 01.12.1934.

4.                   Leonard Vos, geb. Amsterdam ca. 1859|a|, handelsagent (1885), tr. Amsterdam 29.07.1885 Elisabeth Goudsmit, geb. Deventer 18.02.1858, d.v. Hertog Goudsmit, koopman, en Kaatje Drilsma.

5.                   Isidore Constant Vos, geb. Deventer 30.10.1864.

Uit hett huwelijk Vos-Hendrix:

6.                   Hendrik Abraham Vos, geb. Rotterdam 30.07.1871.

7.                   Herman Bernard Lodewijk Vos, geb. Rotterdam 05.01.1873; volgt [6].

 

Noten: |a| niet gevonden in tienjarentafel geboorten Amsterdam 1853-1862.

 

[14] Coenraad Morks, geb. Dordrecht 27.05.1837, boekhandelaar, overl. Dordrecht 15.01.1894; tr. 1e Dordrecht 27.09.1866 Hester Simons, geb. Dordrecht 16.07.1846, overl. (kraambed) Dordrecht 14.08.1869, d.v. Cornelis Simons (1806-1872), predikant te Rhoon (1830-1835), Geervliet (1835-1837) en Dordrecht (1837-1867), en Martha van der Ent; tr. 2e Papendrecht 26.02.1874

[15] Gerardina van Nes, geb. Papendrecht 24.12.1847, overl. s-Gravenhage 16.11.1928.

Uit het huwelijk Morks-Simons:

1.                   Johannis Morks, geb. Dordrecht 08.06.1867, overl. Dordrecht 03.12.1867.

2.                   Cornelis Morks, geb. Dordrecht 19.07.1868, boekhandelaar (Morks en Geuze) en uitgever (o.a. Morks Magazijn), overl. Dordrecht 30.04.1932, begr. Dordrecht 03.05.1932, tr. Brielle 13.06.1892 Wilhelmina Jorina Cornelia Pols, geb. Brielle 18.07.1868, overl. Dordrecht 04.12.1954, d.v. Johannes Pols en Maria Welman.

3.                   Johannes Morks, geb. Dordrecht 10.08.1869, overl. Dordrecht 11.02.1870.

Uit het huwelijk Morks-van Nes:

4.                   Jenneke Jacoba Morks, geb. Dordrecht 31.12.1874, overl. Zeist 27.01.1952, tr. Leiden 31.08.1909 Andries Marinus Klaassen, geb. s-Hertogenbosch 29.11.1866, boekhouder (1909), overl. Voorburg 03.01.1945, z.v. Andries Marinus Klaassen en Geertrui Christina Ringelands.

5.                   Teuntje Morks, geb. Dordrecht 06.06.1876, overl. Dordrecht 17.08.1877.

6.                   Teuntje Gerardina Morks, geb. Dordrecht 17.12.1877; volgt [7].

7.                   Johannes Morks, Johan, geb. Dordrecht 24.07.1880, uitgever (1914), tr. Haarlem 23.04.1914 Jansje van der Heide, geb. Groningen 24.02.1879, d.v. Willem van der Heide, architect, en Adriana Geertruida Bleeker.

 

[16] Hendrik Bron, geb. Dordrecht ca. 1802, student L(etteren) en T(heologie) Leiden 03.05.1820, dominee, predikant te t Woudt (1829) en Gouderak (1830-1861), overl. Gouderak 31.10.1861|a|, z.v. Marinus Bron, koekenbakker, en Emmerentia Tiesman; tr. Hof van Delft 17.05.1829

[17] Johanna Lehman de Lehnsfeld, geb. Westmaas ca. 1806, overl. Gouderak 06.06.1841, d.v. Godfried Lehman de Lehnsfeld (ca.1770-1826), predikant, en Dingena Martina van der Laar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus Bron, geb. Gouderak 27.04.1831, candidaat-notaris (1861), burgemeester van Gouderak (1863-1890) en Berkenwoude (1867-1890), overl. Gouderak 01.04.1890.
Levensbericht MB: nl.wikipedia

2.                   Godfried Eliza Bron, geb. Gouderak 03.07.1832; volgt [8].

3.                   Adriana Emmerentia Bron, geb. Gouderak 15.03.1834, overl. Heemstede 23.12.1921.

4.                   Dingena Martina Bron, geb. Gouderak 23.05.1835, overl. Haarlem 17.11.1912, tr. Gouderak 02.07.1858 Willem Joan Theodoor van de Kasteele, geb. s-Gravenhage ca. 1827, overl. Gouderak 24.06.1863, z.v. Reinier Pieter van de Kasteele en Anna Antonia van Schuijlenburch.

 

Noten: |a| Henderik, aangifte door zoon Marinus (overl.akte Gouderak 1861 no.44).

 

[18] Johannes Antonius van de Laar, geb. Leiden 14.04.1807, ged. Leiden (Marekerk) 19.04.1807, apotheker, overl. Leiden 13.04.1872, z.v. Pieter Antonius van de Laar en Maartje van Stigt; tr. Dordrecht 27.04.1831

[19] Johanna Husen, geb. Dordrecht ca. 1809, overl. Den Helder 10.08.1876, d.v. Rijndert Husen en Cornelia Slingerland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Pietronella van de Laar, geb. Leiden 11.02.1832; volgt [9].

2.                   Cornelia Maria van de Laar, geb. Leiden 01.02.1834, overl. Leiden 10.01.1835.

3.                   Johanna Cornelia Maria van de Laar, geb. Leiden 27.01.1836, overl. Leiden 21.11.1898|a|.

4.                   Rijntje Johanna Antonia van de Laar, geb. Leiden 18.06.1838, overl. Leiden 21.03.1916, tr. Leiden 15.06.1870 Guillaume Louis Korsse, geb. Leiden 06.03.1838, commissionair in effecten, overl. Leiden 05.12.1901, z.v. Jacobus Korsse en Neeltje Roozendaal.

5.                   Johannes Antonius van de Laar, geb. Leiden 24.04.1841, apotheker, overl. Leiden 28.08.1892, tr. Leiden 08.06.1864 Helena Geertruida van Moerkerken, geb. Leiden 24.11.1836, overl. Leiden 01.10.1900, d.v. Leendert van Moerkerken, koperslager, en Adriana Petronella Dozy.

6.                   Wilhelmina Cornelia van de Laar, geb. Leiden 03.03.1845, overl. Leiden 03.09.1846.

 

Noten: |a| Johanna Maria Cornelia, d.v. Johanna Maria Cornelia Hsen (overl.akte Leiden 1898 no.926).

 

[20] Jan Salomons Bos, geb. Amsterdam 06.09.1810, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 23.09.1810, kantoorbediende (1838), commissionair (1864,1867), overl. Amsterdam 19.11.1879, z.v. Jan Bos en Magdalena Johanna Rittner; tr. Amsterdam 30.06.1838

[21] Jeannette Scholting, geb. Amsterdam 26.11.1818, overl. Amsterdam 16.02.1892, d.v. Jacobus Scholting, makelaar, en Jeannette Brandon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Magdalena Johanna Bos, geb. Amsterdam 27.03.1839, overl. Amsterdam 26.09.1843.

2.                   George Lodewijk Bos, later Bos Sulpke|a|, geb. Amsterdam 11.07.1841, leerlooier (1864), fabrikant (1891), overl. voor 1908, tr. Amsterdam 04.06.1864 Maria Christina Sulpke (1843-), d.v. Johannes Cornelis August Sulpke en Elisabeth Rozetta Went.

3.                   Karel Hendrik Bos, geb. Amsterdam 13.09.1845; volgt [10].

4.                   Jeannette Bos, geb. Amsterdam 19.07.1849.

 

Noten: |a| ingevolge KB d.d. 28.07.1865 toestemming den geslachtsnaam Sulpke bij den zijnen aan te nemen (kanttekening op huw.akte Amsterdam 04.06.1864 reg.5 fol.51).

 

[22] Johannes Cornelis August Sulpke, geb. Amsterdam 14.05.1818, boekverkoper (1851,1864), boekhandelaar (1867,1879), overl. Amsterdam 26.04.1892, z.v. Christiaan George Sulpke, boekverkoper (1818), boekhandelaar (1841), en Susanna Adriana Luherman; tr. Amsterdam 14.05.1841

[23] Elisabeth Rozetta Went, geb. Amsterdam 01.05.1820, overl. Amsterdam 05.01.1882, d.v. Jan Christiaan Went, hoofdcommies successierechten (1820), makelaar (1841), en Maria Christina van Elfrinkhoff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Christina Sulpke, geb. Amsterdam 04.06.1843, tr. Amsterdam 04.06.1864 George Lodewijk Bos (1841-voor1908), z.v. Jan Salomons Bos en Jeannette Scholting.

2.                   Georgine Frederika Sulpke, geb. Amsterdam 20.12.1845; volgt [11].

3.                   Christiaan George Sulpke, geb. Amsterdam 17.02.1851, overl. Amsterdam 10.12.1853.

4.                   Jacoba Sulpke, geb. Amsterdam 19.05.1857, overl. Amsterdam 11.03.1928, begr. Muiderberg 14.03.1928, tr. Amsterdam 26.06.1879 Hendrik Pouw, geb. Amsterdam 25.03.1852, advocaat (1879), directeur der Algemeene Hypotheekbank, overl. Amsterdam 11.10.1935, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 14.10.1935, z.v. Johannes Gerhardus Pouw en Caroline Hendrica Bredemeijer.
Uit dit huwelijk: Carolina Hendrica Pouw, geb. Amsterdam 29.03.1885, overl. na 1960, tr. Amsterdam 11.10.1906 Willem Pieter Cornelis Zeeman, geb. Amsterdam 25.07.1879, promotie Amsterdam UvA 07.02.1905, arts, hoogleraar Amsterdam UvA (1916-1947), RNL, overl. Amsterdam 15.06.1960, z.v. Johannes Zeeman en Maria Anna Catharina Elisabeth Rahder.

 

[24] Bernard Hartog Vos, geb. Dalfsen 19.02.1797, koopman, commissionair, overl. Leiden 10.05.1868, z.v. Hartog Hijman Vos, koopman, en Mietje Nathan van den Berg; tr. Zwolle 27.12.1821

[25] Geertruida van Raalte, geb. Zwolle 18.01.1803, overl. Leiden 30.04.1857, d.v. Isaac Jol van Raalte, koopman, en Hendrina Barend de Marcas, Heintje.

Uit dit huwelijk:

1.                   Renetta Vos, geb. Leiden 27.07.1822, overl. Leiden 30.11.1911, tr. Leiden 21.08.1844 Jol Emanuel Goudsmit, geb. Leiden 13.06.1813, student rechten Leiden 14.09.1829, promotie Leiden 12.05.1842, advocaat (1844), hoogleraar Leiden (1858-1882), overl. Leiden 17.03.1882, z.v. Emanuel Levij Goudsmit en Aleida Joseph.

2.                   Jol Vos, geb. Leiden 05.09.1823.

3.                   Nathan Benjamin Vos, geb. Leiden 18.12.1824; volgt [12].

4.                   Benediktus Vos, geb. Leiden 11.03.1826, koopman, tr. Amsterdam 25.08.1857 Ester Joseph Lioni, geb. Amsterdam 12.06.1828, d.v. Joseph Eliazer Lioni, koopman, en Judit Eliazer Daniels.

5.                   Meijer Benjamin Vos, geb. Leiden 11.02.1827, chirurgijn en vroedmeester, overl. Leeuwarden 27.07.1883, tr. 1e Leeuwarden 26.05.1852 Hikke Drielsma, geb. Leeuwarden 29.01.1826, overl. Leeuwarden 20.06.1867, d.v. Hessel Benjamin Drielsma en Klara Adams Drielsma/Drilsma; tr. 2e Amsterdam 05.01.1871 Rosaline Fischel, geb. s-Gravenhage ca. 1832, overl. na 1883, d.v. Abraham Fischel en Carolina Dusnus.

6.                   Leentje Vos, geb. Leiden 29.05.1828, overl. Leiden 24.04.1829.

7.                   Rijntje Vos, geb. Leiden 25.10.1829, overl. Leiden 26.01.1912, tr. Leiden 12.04.1854 Abraham Koetser, geb. Leiden 24.09.1831, koopman, wijnhandelaar, overl. Leiden 01.02.1905, z.v. Danil Koetser, manufactuur verver, en Roosje de Leeuw.

8.                   Salomon Vos, geb. Leiden 19.02.1831, commissionair (1881,1890), overl. na 1899, tr. Dordrecht 24.08.1859 Aaltje Zadoks, geb. Dordrecht 05.05.1829, overl. Leiden 13.10.1899, d.v. Simon Zadoks en Hester Hijmans.

9.                   Jansje Vos, geb. Leiden 22.05.1832, overl. Rotterdam 17.02.1904, tr. Leiden 24.05.1864 Jonas Ephraim Dresde Sander Levij, geb. Utrecht 30.10.1819, koopman, z.v. Abraham Sander Levy en Clara Jacob Cerf.

10.               Lea Vos, geb. Leiden 19.08.1833, tr. Leiden 18.08.1858 Alexander Benedictus, geb. Rotterdam 19.04.1831, koopman, z.v. Isaac Benedictus en Eva Tels.

11.               Rosette Vos, geb. Leiden 19.08.1833, overl. Leiden 13.01.1838.

12.               Sara Vos, geb. Leiden 03.10.1834, tr. Leiden 20.01.1864 Barend van Raalte, geb. Zwolle ca. 1809, fabrikant, koopman, z.v. Abraham Jol van Raalte en Grietje Barend de Marcas.
BvR tr. 1e Tiel 09.11.1841 Elizabeth Hijmans, overl. voor 1864, d.v. Godschalk Hijmans en Hendrina Mozes.

13.               Jacob Vos, geb. Leiden 20.10.1835.

14.               Hartog Vos, geb. Leiden 20.10.1835, overl. Leiden 16.01.1836.

15.               Henrietta Vos, geb. Leiden 15.01.1837, tr. Leiden 25.05.1868 Samuel Senior Coronel, geb. Amsterdam 30.04.1827 (akte), student medicijnen Amsterdam 1844/48, promotie Leiden 05.03.1850, medicinae doctor, genees-, heel- en verloskundige, overl. Leeuwarden 24.11.1892, z.v. Moses Coronel en Clara Pereira.
SSC tr. 1e Middelburg 21.05.1855 Sarah Eliza Leveij, geb. Dover ca. 1830, overl. Middelburg 05.11.1855, d.v. Emanuel Leveij, zilversmid, en Sarah Leveij.

16.               Herman Hartog Vos, geb. Leiden 04.03.1839, commissionair, overl. Leiden 27.04.1904, tr. Groningen 14.10.1868 Maria Ester Schaap, geb. Groningen 21.03.1846, overl. na 1904, d.v. Izaak Lazarus Schaap, procureur, en Rebekka Hijmans.

17.               levenloze dochter, Leiden 28.05.1840.

18.               Therese Vos, geb. Leiden 12.08.1842, tr. Leiden 07.04.1873 Loui van Zanten, geb. Delfzijl 11.02.1844, leraar aan de HBS te Tiel (1873), overl. Utrecht 28.05.1911|a|, z.v. Jacob Heijemans van Zanten, vleeshouwer, en Betje Lipmann Pels.

19.               levenloze dochter, Leiden 09.03.1844.

20.               Mathilda Vos, geb. Leiden 18.09.1845, overl. Leiden 22.09.1845.

 

Noten: |a| ook overl.akte Oegstgeest 1911 no.42.

 

[26] Jacobus Heijman Hendrix, geb. ca. 1790, particulier (1810,1821), koopman (1824,1831), overl. Middelburg 15.05.1864, z.v. Simon Hendrix en Goetha Hendrix; tr. 1e Alida Isaacson, geb. ca. 1798, overl. Middelburg 02.05.1816; tr. 2e Arnhem 15.04.1817

[27] Henrietta Philippina Haas, geb. ca. 1789, overl. Middelburg 02.11.1869, d.v. Phjilip Levij Haas, koopman, en Fronika Alexander van Zanten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Jacques Hendrix, geb. Middelburg 03.01.1820, koopman, tr. Amsterdam 15.03.1860 Kaatje Duitz, geb. Amsterdam 08.07.1830 (akte), d.v. David Emanuel Duitz en Kaatje Joseph Bruske.

2.                   Josua Philip Hendrix, geb. Middelburg 21.07.1821, overl. Middelburg 16.05.1822.

3.                   Goeta Jacoba Hendrix, geb. Middelburg 07.10.1824, tr. Middelburg 11.06.1861 Isaac Benjamin Wallagh, geb. Breda ca. 1809, tandmeester (1861), z.v. Abraham Benjamin Wallagh en Duifje Aron.

4.                   Alexander Hendrix, geb. Middelburg 11.03.1826, commissionair (1877), overl. Middelburg 08.10.1877, tr. Hendelina Hijmans.

5.                   levenloze dochter, genaamd Carolina, Middelburg 27.07.1827.

6.                   levenloze zoon, genaamd Nicolaas, Middelburg 27.07.1827.

7.                   Sophia Fronica Hendrix, geb. Middelburg 31.10.1828, overl. Middelburg 19.11.1828.

8.                   Elizabeth Henriette Hendrix, geb. Middelburg 07.04.1830; volgt [13].

9.                   Abraham Hendrix, geb. Middelburg 04.04.1831, genees-, heel- en verloskundige (1874), tr. Amsterdam 30.07.1874 Lina Jansje van Raalte, geb. Rotterdam 12.12.1851, d.v. Bernard van Raalte, koopman, en Elizabeth Hijmans.

 

[28] Johannes Morks, geb. Dordrecht ca. 1798, goud- en zilverkashouder (1858), overl. Dordrecht 08.05.1874, z.v. Coenraad Morks en Regina de Haan; tr. Dordrecht 08.08.1821

[29] Jenneke Jacoba van der Steenhoven, geb. Dordrecht ca. 1801, overl. Dordrecht 17.04.1892, d.v. Jacob van der Steenhoven en Anna Hijmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Regina Anna Morks, geb. Dordrecht 05.12.1821, overl. Dordrecht 08.11.1878, tr. Dordrecht 26.06.1844|a| Matthijs Larivire, geb. Dordrecht 09.09.1815, overl. Dordrecht 08.01.1885, z.v. Jacobus Larivire en Catharina Koevoet.

2.                   Jacob Morks, geb. Dordrecht 02.02.1824, goudsmid (1858), overl. s-Hertogenbosch 11.11.1910, tr. 1e Dordrecht 10.01.1849 Klasina van Hulst, geb. Dordrecht 15.12.1826, overl. Dordrecht 10.04.1855, d.v. Dirk van Hulst en Hendrika Andriessen; tr. 2e Middelburg 17.11.1858 Adriana Sara Beheijdt, geb. Middelburg 28.11.1833, overl. Dordrecht 02.06.1861, d.v. Abraham Beheijdt, koopman, en Laurina Pieternella de Peval; tr. 3e Dordrecht 28.10.1863 Maria Catrina Groenenberg, geb. Dordrecht 07.11.1834, overl. s-Gravenhage 16.11.1925, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 19.11.1925, d.v. Hendrik Groenenberg en Kaatje Plazier.

3.                   Elizabeth Morks, geb. Dordrecht 07.05.1826, overl. Dordrecht 14.01.1911, tr. Dordrecht 11.04.1860 Jakob Agathus Christiaan Los, geb. Schiedam 30.03.1820, hoofdonderwijzer, overl. Huppel (Winterswijk) 27.08.1896, z.v. Gijsbert Pietersz Los en Christiana Boonzaier van Jeveren.

4.                   Johannes Morks, geb. Dordrecht 14.05.1829, overl. Dordrecht 26.08.1906, tr. 1e Dordrecht 28.09.1853 Adriana Hendrika Crans, geb. Dordrecht 25.02.1832, overl. Dordrecht 12.08.1856, d.v. Gerardus Crans en Crijna van de Weg; tr. 2e Dordrecht 10.09.1857 Cornelia Johanna Gelderblom, geb. Zaltbommel 27.06.1836, overl. Dordrecht 04.12.1894, d.v. Jan Gelderblom en Geertruij Jacoba Teunisse.

5.                   Jacobus Morks, geb. Dordrecht 19.01.1832, overl. Dordrecht 10.12.1832.

6.                   Anna Morks, geb. Dordrecht 11.05.1834, overl. Dordrecht 05.02.1894, tr. Dordrecht 06.05.1863 Simon van der Kloet, geb. Dordrecht 19.05.1830, overl. Dordrecht 28.06.1893, z.v. Marcus van der Kloet en Anna Maria Ponte.

7.                   Coenraad Morks, geb. Dordrecht 27.05.1837; volgt [14].

 

Noten: |a| bruidegom Larieviere.

 

[30] Hugo van Nes, geb. Boskoop ca. 1811, overl. Papendrecht 15.04.1891, z.v. Jan Cornelisz van Nes en Aaltje Langelaan; tr. 1e Lisse 16.09.1837 Adriana Christina Veldhorst, geb. Lisse 07.02.1816, overl. Papendrecht 29.08.1839, d.v. Gerrit Veldhorst en Helena van der Ham; tr. 2e Papendrecht 29.04.1846

[31] Teuntje van Wageninge, geb. Papendrecht 09.02.1814, overl. Papendrecht 29.03.1888, d.v. Gerrit van Wageninge en Annigje Kriens.

Uit het huwelijk van Nes-Veldhorst:

1.                   Jan Gerrit van Nes, geb. Papendrecht 29.07.1838, overl. Warmond 25.10.1842

2.                   levenloze dochter, Papendrecht 20.08.1839.

Uit het huwelijk van Nes-van Wageninge:

3.                   Gerardina van Nes, geb. Papendrecht 24.12.1847; zie [15].

4.                   Jan Cornelis van Nes, geb. Papendrecht 21.11.1849, overl. Papendrecht 07.02.1939, tr. Papendrecht 02.09.1875 Neeltje Kraal, geb. Papendrecht 16.05.1851, overl. Papendrecht 10.04.1934, d.v. Willem Kraal en Annigje van Wijngaarden.

5.                   Gerrit Willem van Nes, geb. Papendrecht 08.12.1851, overl. Rotterdam 24.11.1938, tr. Dordrecht 12.05.1881 Lize Willemina van de Weg, geb. Gouda ca. 1854, d.v. Willem van de Weg en Adriana Cornelia Ridderhof.

6.                   Daatje van Nes, geb. Papendrecht 05.06.1854, tr. Papendrecht 03.10.1877 Dirk Morks, geb. Dordrecht 24.02.1852, z.v. Jacob Morks en Klasina van Hulst.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren