Willem Jan Caspers (1929-2010)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien augustus 2017)

 


 

[1] Willem Jan Caspers, Wim, geb. Leeuwarden 08.06.1929, promotie Leiden 1960|a|, lector Groningen, hoogleraar Twente, overl. 22.04.2010, begr. ‘s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 28.04.2010, otr. (Rotterdam) 1956|c| Elly Bokstijn, geb. ’s-Gravenhage 26.04.1930, d.v. Herman Bokstijn (1894-1984) en Paulina Schols (1894-1982)|b|.

– 1944: W.J. Caspers en E. Bokstijn bevorderd van klasse II naar klasse III van de Rijks H.B.S. te Zwolle (Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 23.06.1944).
 
Noten: |a| proefschrift: On the theory of paramagnetic spin-spin relaxation; promotor: C.J. Gorter (1907-1980); |b| kwartierstaat Broekman-Bokstijn; |c| Het vrije volk 24.12.1956.

 

[2] Evert Caspers, geb. Leeuwarden 11.02.1897, onderwijzer, otr. Leeuwarden 22.04.1925, tr. Leeuwarden 08.05.1925
[3] Jeltje Juditha Zanstra, geb. Hempens (Leeuwarderadeel) 28.04.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijtze Wilhelm Caspers, geb. Leeuwarden 02.07.1926, ingenieur civiele techniek Delft 1955, tr. A. v.d. Graaf.

2.                   Willem Jan Caspers, geb. Leeuwarden 08.06.1929; volgt [1].

 

[4] Sytse Wilhelm Caspers, ook Sietze, geb. Leeuwarden 08.01.1870, meubelmaker (1895,1897), leraar ambachtsschool (1905,1920), overl. Leeuwarden 02.12.1920, tr. Leeuwarden 01.06.1895

[5] Margaretha Oeloff, geb. Leeuwarden 03.12.1869, overl. Leeuwarden 07.05.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Casper Caspers, geb. Leeuwarden 14.10.1895, bouwkundig tekenaar (1923), tr. 1e Amsterdam 25.01.1923 Adriana Uitslager, geb. Amsterdam 24.10.1896, kantoorbediende, overl. ’s-Gravenhage 23.04.1941, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 26.04.1941, d.v. Willem Uitslager, aannemer van bouwwerken, en Cornelia van Dijk; tr. 2e E. Greiner.

2.                   Evert Caspers, geb. Leeuwarden 11.02.1897; volgt [2].

3.                   Karel Peter Caspers, geb. Winschoten 11.05.1905, tr. Schoterland 13.10.1930 Hendrika Rensina Spoelstra, geb. Heerenveen ca. 1905, d.v. Jelle Spoelstra en Harmke Brandenburg.

 

[6] Willem Jans Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 31.12.1872, onderwijzer (1898), hoofdonderwijzer (1901), ‘in leven hoofd van school 6’, overl. Leeuwarden 05.07.1920, begr. Hempens (Leeuwarderadeel) 08.07.1920, tr. Utingeradeel 26.05.1898

[7] Johanna Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 02.03.1874, overl. Zwolle 06.07.1948, begr. Hempens (Leeuwarderadeel) 10.07.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Zanstra, geb. Hempens (Leeuwarderadeel) 27.03.1899, tr. C. Tinga.

2.                   Jeltje Juditha Zanstra, geb. Hempens (Leeuwarderadeel) 28.04.1901; volgt [3].

3.                   Juditha Jeltje Zanstra, geb. Hempens (Leeuwarderadeel) 02.04.1904, overl. Hempens (Leeuwarderadeel) 08.04.1904.

4.                   Piet Zanstra, geb. Leeuwarden 07.08.1905, architect (1931), tr. Amsterdam 11.02.1931 Elisabeth Geertruida Zinsmeester, geb. Delft 02.07.1905, d.v. Johannes Zinsmeester, slager, en Anna Elzina van Drongelen.

5.                   Bouke Gerrit Zanstra, geb.Leeuwarden 12.04.1910, tr. M.J. Pouwels.

 

[8] Casper Caspers, geb. Leeuwarden 16.03.1832, schoenmaker, overl. Leeuwarden 28.05.1885, tr. Leeuwarden 29.10.1865

[9] Catharina van Erkelens, geb. Steenwijk 09.04.1838, baker (1891), overl. Leeuwarden 17.12.1893; tr. 1e Leeuwarden 09.06.1861 Pieter Livinus Verrij, geb. Sluis 24.02.1829, werkman, overl. Leeuwarden 24.12.1864, z.v. Franciscus Verrij, metselaar, en Pieternella Catharina Hendriks; tr. 3e Leeuwarden 26.08.1893 Johannes Trossel, geb. Leeuwarden 15.09.1838, schoenmaker (1863), dienaar van politie (1893), agent van politie (1895), overl. Leeuwarden 15.12.1923, z.v. Joseph Trossel en Joukje Hofman.
     JT tr. 1e Leeuwarden 11.07.1863 Hieke Edinga, geb. Leeuwarden 28.05.1841, overl. Leeuwarden 03.10.1891, d.v. Lambertus Edinga en Marijke Meinderts; tr. 3e Leeuwarden 18.05.1895 Fettje Pieters Cats, geb. Akkrum (Utingeradeel) 25.01.1846, dienstbode (1895), overl. Leeuwarden 20.06.1928, d.v. Pieter Barteles Cats en Maria Jans Holkema.

Uit het huwelijk Verrij-van Erkelens:

1.                   Johannes Pieter Verrij, geb. Leeuwarden 04.01.1863, overl. Leeuwarden 07.05.1863.

2.                   Jacobus Franciscus Verrij, geb. Leeuwarden 25.11.1863, overl. Leeuwarden 31.07.1864.

Uit het huwelijk Caspers-van Erkelens:

3.                   Sytske Wilhelmina Caspers, geb. Leeuwarden 21.07.1866, overl. Leeuwarden 30.07.1866.

4.                   Jan Casper Caspers, geb. Leeuwarden 06.09.1867, koffiehuisbediende, overl. Leeuwarden 13.03.1891.

5.                   Sytse Wilhelm Caspers, geb. Leeuwarden 08.01.1870; volgt [4].

6.                   Ruurd Caspers, geb. Leeuwarden 23.03.1872, overl. Leeuwarden 27.04.1882.

7.                   Geertruida Wilhelmina Caspers, geb. Leeuwarden 20.12.1874, overl. Zwolle 21.05.1953.

8.                   Wilhelmina Catharina Caspers, geb. Leeuwarden 10.06.1878, overl. Amsterdam 29.11.1936.

 

[10] Evert Oeloff, geb. Leeuwarden 03.11.1833, arbeider (1857), metselaar (1882,1896), overl. Leeuwarden 26.03.1919, tr. Leeuwarden 13.12.1857

[11] Petronella de Vries, geb. Leeuwarden 22.09.1829, koopvrouw (1857), overl. Leeuwarden 18.04.1892.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Johanna de Vries, later Oeloff, geb. Leeuwarden 22.10.1857|a|, overl. Leeuwarden 19.04.1864.

Uit dit huwelijk:

2.                   Anna Oeloff, geb. Leeuwarden 17.08.1859, overl. Leeuwarden 28.10.1859.

3.                   Pylger Oeloff, geb. Leeuwarden 25.05.1861, sociëteitsbediende (1882), tr. Leeuwarden 28.10.1882 Maria Weijer, geb. Leeuwarden 14.08.1859, dienstbode (1882), d.v. Johannes Weijer (1838-1909), goudsmid, en Anna Lucia Trip (1836-1918).

4.                   Nicolaas Oeloff, geb. Leeuwarden 11.08.1863, koopmansknecht, overl. Leeuwarden 20.06.1936, tr. Leeuwarden 16.11.1889 Wilhelmina Sophia Jansen, geb. Leeuwarden 17.02.1865, dienstbode (1889), overl. Leeuwarden 14.12.1931, d.v. Gerben Jansen, tuinman, en Sepkje Velkers.

5.                   Johanna Oeloff, geb. Leeuwarden 04.11.1865, overl. ’s-Gravenhage 24.04.1928, tr. Leeuwarden 09.06.1894 Hendericus Paulus Rosenberg, geb. Leeuwarden 14.04.1867, fourier bij de 1e Regiment Infanterie (1894), gep. commies Dept. van Oorlog (1928), overl. ’s-Gravenhage 20.02.1928, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 23.02.1928, z.v. Paulus Sijbrandus Rosenberg en Wibbine ter Borg.

6.                   Anna Oeloff, geb. Leeuwarden 17.10.1867, overl. na 1949, tr. Leeuwarden 17.06.1896 Jentje Keuning, geb. Joure (Haskerland) 07.06.1870, kantoorbediende, overl. Leeuwarden 16.02.1949, z.v. Marten Martens Keuning, koopman, en Waltje de Jong.

7.                   Margaretha Oeloff, geb. Leeuwarden 03.12.1869; volgt [5].

 

Noten: |a| aangifte door Mayke van der Kooy, 63 jaar, vroedvrouw (geb.akte Leeuwarden 1857 no.644).

 

[12] Jan Willems Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 02.03.1839, uurwerkmaker/horlogemaker, overl. Akkrum (Utingeradeel) 09.01.1917, tr. Utingeradeel 21.05.1868

[13] Juditha Faber, geb. Akkrum (Utingeradeel) 01.11.1843, overl. Akkrum (Utingeradeel) 31.12.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frouwkje Jans Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 26.02.1869, overl. Heerenveen 17.10.1952, tr. Utingeradeel 08.09.1899 Egbert Jans Wedman, geb. Akkrum 30.08.1868, timmerknecht, overl. Heerenveen 15.07.1948, z.v. Jan Hendriks Wegman, expediteur, en Anna Roelofs Kuipers.

2.                   Antje Jans Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 06.03.1871, tr. Utingeradeel 29.11.1895 Johannes Boonstra, geb. Grouw (Idaarderadeel) 21.09.1869, timmerman, z.v. Pieter Johannes Boonstra, timmerman, en Joukje Jacobs Boeisma.

3.                   Willem Jans Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 31.12.1872; volgt [6].

4.                   Piet Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 26.01.1875, overl. Akkrum (Utingeradeel) 21.04.1875.

5.                   Piet Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 25.03.1876, overl. Akkrum (Utingeradeel) 03.07.1876.

6.                   Pietje Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 30.04.1877, overl. Roordahuizum (Idaarderadeel) 03.05.1949, tr. Utingeradeel 18.05.1911 Sjouke Dijkstra, geb. Westermeer (Haskerland) 25.06.1883, bakker, overl. Idaarderadeel 26.07.1958, z.v. Fetze Sjoukes Dijkstra en Baukjen Dijkstra.

7.                   Piet Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 03.08.1879, uurwerkmaker, overl. Utingeradeel 21.07.1911.

8.                   Auke Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 08.05.1881, machinist, overl. Zeist 06.02.1955, tr. Deventer 11.12.1907 Aaltje Minzes Geertsma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 14.01.1878, overl. Zeist 18.02.1958, d.v. Minze Hanzes Geertsma en Aaltje Klazes Hellema.

9.                   Andries Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 06.05.1883, overl. Akkrum (Utingeradeel) 22.06.1883.

10.               Grietje Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 14.03.1885, overl. Leeuwarden 14.09.1912.

 

[14] Jan Baukes Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 22.01.1849, schipper (1873,1878), winkelier (1880), kastelein (1882,1888), winkelier (1898), koopman (1907), winkelier (1908,1909), overl. na 1899, tr. Utingeradeel 06.06.1873

[15] Jeltje Jans Postma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 27.09.1847, overl. Akkrum (Utingeradeel) 16.03.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 02.03.1874; volgt [7].

2.                   Jan Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 16.08.1875, spoorwegambtenaar, overl. Schiedam 20.08.1932, tr. 1e Amsterdam 06.02.1896 (echtsch. vonnis Ar..Rb. Amsterdam 21.03.1919, ingeschr. Amsterdam 12.07.1919) Benjamina Wilhelmina Donker Curtius, geb. ’s-Gravenhage ca. 1866, d.v. Hendrik Willem Dirk Donker Curtius en Bastiana Elizabeth van Gogh; tr. 2e Schiedam 25.06.1925 Fides Sons, geb. Antwerpen 10.04.1884, d.v. Benedictus Mozes Sons en Johanna Alberdina Helena Graaf.

3.                   Grietje Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 09.01.1878, tr. Utingeradeel 28.02.1907 Rijk Jacobus Smit, geb. Arnhem 06.11.1881, onderwijzer, overl. Opsterland 14.07.1959, z.v. Willem Smit, behanger, en Agatha Beurs.

4.                   Bauke Gerrit Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 11.04.1880, overl. Groningen 15.04.1945, tr. Rotterdam 17.10.1906 Wilhelmina Cornelia Smith, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.08.1883, overl. Zuidlaren 16.04.1958, d.v. Franciscus Hendrikus Johannes Smith, hoofd der school, en Elisabeth Margaretha de Neut.

5.                   Akke Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 12.02.1882, overl. Zuidhorn 05.04.1958, tr. Utingeradeel 09.05.1908 Douwe Binnes Gros, geb. Wijns (Tietjerksteradeel) 03.06.1882, timmerman, overl. Leeuwarden 05.03.1943, z.v. Binne Jelles Gros, timmerman, en Simkje Nicolaas Dijkstra en Jan Baukes Gerritsma.

6.                   Elisabeth Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 05.10.1884, tr. Utingeradeel 29.04.1909 Klaas Zijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 15.06.1882, onderwijzer, z.v. Geert Jans Zijlstra, machinist, en Hiltje Zandstra.

7.                   Titia Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 04.12.1888, tr. Groningen 01.02.1912 Johannes Gerardus Petrus François van Genabeth, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) 27.07.1881, klerk bij de posterijen en telegrafie, z.v. Petrus Augustinus François van Genabeth en Wilhelmina Hendrieka Nelck.

 

[16] Jan Caspers, geb. Hattem ca. 1783/1784, schoenmakersknecht (1820), schoenmaker (1824,1832), overl. Leeuwarden 26.01.1849, z.v. Casper Berents en Geertruit Machiels/Maggiles; tr. Leeuwarden 25.06.1820

[17] Sytske Annes Swolsman, geb. ca. 1792/1793, dienstmaagd (1820), overl. voor 1865, d.v. Anne Freerks Swolsman, bierdrager, en Claaske Jacobs.

Uit dit huwelijk (moeder Zwolsman):

1.                   Casper Caspers, geb. Leeuwarden xx.07.1822, overl. Leeuwarden 10.11.1824.

2.                   Geertruida Caspers, geb. Leeuwarden 23.10.1823.

3.                   Casper Caspers, geb. Leeuwarden 16.05.1826, overl. Leeuwarden 15.03.1832.

4.                   Anneke Caspers, geb. Leeuwarden 05.12.1828, overl. Leeuwarden 07.06.1829.

5.                   Anna Caspers, geb. Leeuwarden 25.03.1830, overl. Leeuwarden 10.05.1831.

6.                   Casper Caspers, geb. Leeuwarden 16.03.1832; volgt [8].

7.                   Berend Caspers, geb. Leeuwarden 31.08.1836, overl. Leeuwarden 27.05.1840.

 

[18]

[19] Willemina van Erkelens, geb. Steenwijk 14.03.1815, overl. voor 1861, d.v. Jan Jans van Erkelens, fuselier landmilitie, en Grietje Lamberts Otter.

Kind:

1.                   Catharina van Erkelens, geb. Steenwijk 09.04.1838|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| aangifte door Lutien Steffens, 60 jaar, vroedvrouw (geb.akte Steenwijk 1838 no.40).

 

[20] Nicolaas Oeloff, geb. Leeuwarden 25.04.1801, ged. Leeuwarden 10.05.1801, fuselier bij de 18e Afdeeling Infanterie in garnizoen te Vlierden (1833), opperman (1837), arbeider (1857), metselaar (1870), overl. Leeuwarden 02.09.1872, z.v. Jan Willem Oeloff en Abigael Harmens; tr. Leeuwarden 19.03.1837

[21] Johanna van der Put, geb. Leeuwarden 10.12.1809, ged. Leeuwarden 17.12.1809, overl. Leeuwarden 30.06.1863, d.v. Evert van der Put, vetspinner, en Jacobje Pieters.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Evert van der Put, later Oeloff, geb. Leeuwarden 03.11.1833|a|; volgt [10].

Uit dit huwelijk (vader Oelof):

2.                   Catharina Oelof, geb. Leeuwarden 30.10.1837, overl. Leeuwarden 21.06.1856.

3.                   Jacoba Oelof, geb. Leeuwarden 22.02.1840, tr. Wonseradeel 07.05.1870 Wybe van Jelgerhuis, geb. Leeuwarden ca. 1846, kleermaker, z.v. Lykle van Jelgerhuis, kleermaker, en Klaaske Douwes Langhout.

4.                   Pietje Oelof, geb. Leeuwarden 16.02.1847, overl. Leeuwarden 22.04.1884, tr. Leeuwarden 10.10.1869 Doekele Koster, geb. Leeuwarden 09.09.1846, arbeider, overl. Leeuwarden 19.05.1916, z.v. Tjeerd Koster en Sjoerdtje Dirks de Vries.
     DK tr. 2e Leeuwarden 04.04.1885 Aukje Jasper, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 12.11.1859, overl. Leeuwarden 03.03.1928, d.v. Pieter Tymens Jasper en Geeske Jans Heida.

5.                   Jan Folkert Oelof, geb. Leeuwarden 16.06.1852, metselaar, overl. Leeuwarden 17.01.1939, tr. Leeuwarden 26.05.1877 Berentje Posthumus, geb. Leeuwarden 31.12.1855, dienstbode (1877), overl. Leeuwarden 13.03.1916, d.v. Johannes Posthumus, opperman, en Johanna Gejas.

 

Noten: |a| aangifte door Nicolaas Oelof van een kind ‘van hetwelk hij erkent de vader te zijn’ (geb.akte Leeuwarden 1833 no.552).

 

[22] Pylger Pieters de Vries, geb. Leeuwarden 23.03.1797, ged. Leeuwarden 05.04.1797, timmerman, overl. Leeuwarden 16.01.1851, z.v. Pieter Pylgers de Vries, koopman, en Elske Christiaan Soeten; tr. 2e Leeuwarden 02.07.1837 Hendrikje Kock, geb. Leeuwarden ca. 1801, overl. Leeuwarden 20.04.1860, d.v. Jurjen Kock en Aaltje Jans; tr. 1e Leeuwarden 20.07.1817

[23] Anna Giesinger, geb. Harlingen ca. 1794/1795, dienstmaagd (1817), overl. Leeuwarden 09.12.1836, d.v. Leonardus Giesinger (-1810) en Petronella Robergen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elske de Vries, geb. Leeuwarden 17.08.1823, overl. Leeuwarden 31.05.1908, tr. Leeuwarden 20.06.1863 Harmanus van der Meulen, geb. Leeuwarden 20.04.1825, fabriekwerker (1860), koopmansbediende (1863), turfmeter (1883), overl. Leeuwarden 05.05.1883, z.v. Johannes van der Meulen, korenmeter, en Jacoba Reusel.
     HvdM tr. 1e Haarlem 22.08.1860 Meike Ballema, Maria, geb. Hoogezand 27.04.1819, overl. Leeuwarden 08.01.1863, d.v. Marijke Hendriks Ballema.

2.                   Christiaan de Vries, geb. Leeuwarden 27.06.1826, arbeider, overl. Leeuwarden 30.12.1874, tr. 1e Leeuwarden 10.07.1859 Henderica van den Berg, geb. Alkmaar ca. 1829, overl. Leeuwarden 28.07.1862, d.v. Arend van den Berg en Antje Dekker; tr. 2e Leeuwarden 26.10.1862 Adriana Snijder, geb. Leeuwarden 18.01.1822, overl. Leeuwarden 14.10.1876, d.v. Willemina Snijder.
     AS tr. 1e Leeuwarden 23.05.1858 Lourens van Well, geb. Leeuwarden 12.10.1818, schoenmaker, overl. Leeuwarden 14.02.1859, z.v. Jan van Well, schoenmaker, en Maria Jansen; tr. 2e Leeuwarden 26.02.1860 Meindert Hart, geb. Leeuwarden 04.02.1830, scheepsjager (1858), bierbrouwersknecht (1860), overl. Leeuwarden 09.04.1861, z.v. Arie Hart en Klaaske Rijks Beers.
     MH tr. 1e Leeuwarden 06.06.1858 Hiltje Pieters, geb. Leeuwarden 19.08.1832, overl. Leeuwarden 26.08.1859, d.v. Grietje Pieters.

3.                   Petronella de Vries, geb. Leeuwarden 22.09.1829|a|; volgt [11].

4.                   Jan de Vries, geb. Leeuwarden 28.04.1834, overl. Hillegersberg 08.01.1891, tr. Rotterdam 21.06.1865 Cornelia Maria Siekerman, geb. Amsterdam ca. 1846, overl. Rotterdam 22.06.1918, d.v. Hermanus Siekerman en Maria Elizabeth Donker.

 

Noten: |a| Petronella verklaart bij haar huwelijk ‘dat hare wijlen moeder is genaamd Anna Giesinger, en niet Anna Giezinger of Anna Gysinger, zoo als abusievelijk in de geboorteacte van comparante en haren wijlen vaders overlijdensacte staat vermeld, en dat door die verschillende benamingen dezelfde persoon wordt bedoeld’ (huw.akte Leeuwarden 1857 no.181).

 

[24] Willem Jans Zanstra, geb. Akkrum 01.03.1809, uurwerkmaker, schutter bij het 2e Bataillon 1e Afdeeling Mobiele Vriesche Schutterij (1838), overl. Akkrum 06.08.1874, z.v. Jan Willems Zanstra en Aaltje Wytzes; tr. Schoterland 13.05.1838|a|

[25] Antje Aukes van Schooten, geb. Heerenveen 07.08.1811|b|, overl. Akkrum (Utingeradeel) 25.12.1893, d.v. Auke Bates van Schooten, arbeider, en Klaaske Jentjes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Willems Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 02.03.1839; volgt [12].

2.                   Klaaske Willems Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 08.07.1841, naaister (1865), overl. na 1887, tr. Utingeradeel 14.05.1865 Jacobus Johannes de la Ferte, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 23.07.1839, venter, overl. Utingeradeel 28.01.1887, z.v. Johanna Jacobus de la Ferte, venter, en Antje Pieters Dijkstra.

3.                   Auke Willems Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 07.03.1845, horlogemaker, overl. Heerenveen (Ængwirden) 17.01.1918, tr. 1e Schoterland 30.12.1869 Geertje Reitsma, geb. Dokkum 06.02.1842, overl. Heerenveen (Schoterland) 23.06.1880, d.v. Ebe Hendriks Reitsma en Aaltje Geerts Engels; tr. 2e Schoterland 12.01.1882 Tietje Reitsma, geb. Dokkum 08.03.1854, overl. Heerenveen (Ængwirden) 29.03.1932, d.v. Ebe Hendriks Reitsma en Gaatske Donga, halfzuster van Geertje.

 

Noten: |a| 35-jarige echtvereniging op 12.05.1873 (annonce collectie CBG); |b| Antje Aukes, d.v. Auke Bates.

 

[26] Pieter Faber, geb. Utrecht 25.04.1816, kleermaker, overl. Akkrum (Utingeradeel) 14.12.1871, z.v. Andries Faber, schoenmaker, en Margaretha Spierenburg; tr. 2e Aengwirden 12.11.1846 Grietje Hulshof, geb. Leeuwarden 24.06.1814, overl. Akkrum (Utingeradeel) 09.11.1851, d.v. Sierd Hulshof, grofsmid, en Bregtje Roelofs; tr. 3e Utingeradeel 19.12.1867 Geertje van Sinderen, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 02.02.1819, overl. Grouw (Idaarderadeel) 17.03.1895, d.v. Ulbe Jans van Sinderen en Tjitske Jans; tr. 1e Leeuwarden 12.05.1841

[27] Vroukjen de Vries Danil, Froukje, geb. Oldemarkt 12.02.1815, overl. Akkrum (Utingeradeel) 09.06.1844, d.v. Jan de Vries Danil, schoenmaker, en Judikjen/Juditha van der Wenden (ca.1785-1834).

Uit het huwelijk Faber-de Vries Danil:

1.                   Andries Faber, geb. Akkrum (Utingeradeel) 20.03.1842, tr. Utingeradeel 12.05.1869 Elisabeth Eisma, geb. Sneek 01.04.1841, d.v. Hendrik Eisma, commies bij de Rijksbelasting, en Trijntje Visser.

2.                   Juditha Faber, geb. Akkrum (Utingeradeel) 01.11.1843; volgt [13].

Uit het huwelijk Faber-Hulshof:

3.                   Hendrik Faber, geb. Akkrum (Utingeradeel) 19.10.1847, overl. Akkrum (Utingeradeel) 30.06.1848.

4.                   Margaretha Johanna Faber, geb. Akkrum (Utingeradeel) 03.05.1849, overl. Akkrum (Utingeradeel) 17.05.1870.

 

[28] Bauke Gerrits Gerritsma, geb. Heerenveen ca. 1805, schipper, ‘laatst gedomicilieerd te Nijehaske, doch afwezig, zonder dat zijne verblijfplaats, leven of dood, is bekend’ (1862)|c|, ‘sedert jaren afwezig en vermoedelijk verdronken op’ 22.07.1858|a|, z.v. Gerrit Engels Gerritsma en Lijsbeth Pieters van der Wal; tr. Loenen 09.09.1837

[29] Johanna Voorthuis, geb. Abcoude-Baambrugge 15.11.1814, overl. Nijehaske (Haskerland) 19.12.1899, d.v. Jan Voorthuis en Catharina Vogel; tr. 2e Ængwirden 24.12.1862 Anske Douwes Siebenga, geb. Benedenknijpe (Schoterland) ca. 1799, schipper, overl. Nijehaske (Haskerland) 09.11.1882, d.v. Douwe Hommes Siebenga en Reinskjen Anskes de Bruin.

     ADS tr. 1e Schoterland 27.12.1821 Wiepkjen Jacobs de Jong, geb. Oudeschoot ca. 1799, overl. Middelburg 10.06.1859, d.v. Jacob Martens de Jong en Klaaske Jans.

– 1858: “De storm op den 25sten Julij 1858, heeft ook vermoedelijk mijne geliefden echtgenoot B.G. Gerritsma, kapitein, varende het smakschip ‘De jonge Gerrit’, het leven doen verliezen, daar hij destijds van Hartlepool naar Amsterdam op reis was en sedert niets van dat schip is vernomen. Met mijne zes kinderen betreur ik het verlies van een zorgvollen echtgenoot en vader. Johanna Gerritsma-Voorthuis. Nijehaske, 27 augustus 1858.”|d|

– 1862: “Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Heerenveen, gewezen den 10den December 1862, in zake Johanna Voorthuis, zonder beroep, wonende te Nyehaske, ehevrouw van Bauke Gerrits Gerritsma, als eischeres, en genoemden Bauke Gerrits Gerritsma, schipper, gedomicilieerd te Nyehaske, thans afwezig, als gedaagde, is verklaard, dat ten aanzien van gemelden Gerritsma regtsvermoeden van overlijden bestaat sedert den 22sten Julij 1858, zijnde voorts bij hetzelfde vonnis der eischeres vergund om een ander huwelijk aan te gaan.”|e|

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Gerritsma, geb. Oosterzee (Lemsterland) 04.11.1837|b|, overl. Middelburg 20.12.1889, tr. Ængwirden 12.08.1860 Homme Douwes Siebenga, geb. Ooltgensplaat 20.03.1833|g|, schipper, z.v. Anske Douwe Siebenga, schipper, en Wiepkjen Jacobs de Jong.

2.                   Catharina Baukes Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 30.04.1841|f|, overl. voor 1889, tr. Haskerland 11.05.1862 Jan Pieters Rijpkema, geb. Terhorne (Utingeradeel) 31.03.1841, werkman, z.v. Pieter Wybes Rijpkema en Pietje Janse de Vries.
     JPR tr. 2e Amsterdam 27.12.1889 Johanna Willemina van der Plaat, geb. Vlissingen 07.06.1839, d.v. Johannes van der Plaat en Frederika Matthijs.
     JWvdP tr. 1e Vlissingen 21.10.1863 Jacobus Kaufmann, geb. Vlissingen 03.01.1838, werkman, overl. Weesperkarspel 28.03.1886, z.v. Conrad Kaufmann, marinier, en Janna Jansen.

3.                   Titia Baukes Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 01.12.1843, overl. Nijehaske (Haskerland) 08.07.1844.

4.                   Gerrit Baukes Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 17.06.1846, winkelbediende, overl. Nijehaske (Haskerland) 16.03.1867.

5.                   Jan Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 22.01.1849; volgt [14].

6.                   Titia Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 05.09.1851, overl. Schoterland 03.03.1911, tr. Haskerland 09.03.1876 Gerben Ebes Blaauw, geb. Nijehaske (Haskerland) 16.03.1847, overl. Nijehaske (Haskerland) 13.05.1920, z.v. Ebe Gerbens Blaauw, schipper, en Eduarda Anna Gerritsma.

7.                   Engele Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 31.08.1856, tr. Rotterdam 23.11.1886 Anna Cornelia Zuiderhoek, geb. Capelle a/d IJssel ca. 1855, d.v. Willem Cornelis Zuiderhoek en Agatha Willemina den Braanker.

 

Noten: |a| huw.akte Utingeradeel 1873 no.39 {huwelijk zoon Jan}; |b| de vader ‘wonende te Heerenveen, thans met zijn schip te Oosterzee liggende’ (geb.akte Lemsterland 1837 fol.63); |c| huw.akte Haskerland 1862 no.13 {dochter Catharina}; |d||e| annonce collectie CBG; |f| aangifte door Baukje Jans Basko, 55 jaar, baker, de vader ‘thans afwezig’ (geb.akte Haskerland 1841 fol.28v); |g| de vader woont te Heerenveen (geb.akte Ooltgensplaat 1833 no.14).

 

[30] Jan Everts Postma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 02.05.1816, schipper (1844,1873), overl. Akkrum (Utingeradeel) 28.02.1878, z.v. Evert Everts Postma, arbeider, en Akke Jans van der Veen; tr. Utingeradeel 19.07.1844

[31] Grietje Rommerts de Vries, geb. Akkrum (Utingeradeel) 18.01.1821, strohoedenmaakster (1844), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 25.03.1909, d.v. Rommert Cornelis de Vries, buurtschipper, en Jeltje Sijbolts Hiemstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Akke Jans Postma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 20.05.1845, overl. Nieuwer-Amstel 14.09.1894|a|, tr. Utingeradeel 18.09.1867 Pieter Smidts, geb. Sneek 30.05.1843, hulponderwijzer (1867), hoofd der school (te Bergum) (1882), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 03.09.1882, z.v. Jan Smidts, klerk bij de Algemene Armvoogdij, en Aartje Bokma.

2.                   Jeltje Jans Postma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 27.09.1847; volgt [15].

3.                   Evert Jans Postma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 07.09.1849, schipper, overl. Leiderdorp 02.01.1909|b|, tr. Utingeradeel 31.05.1877 Hanna Fokstra, geb. Nijehaske (Haskerland) 21.01.1854, overl. Rotterdam 27.11.1915, d.v. Tjeerd Sibberts Fokstra, schipper, en Baukje Ales Engelsma.

 

Noten: |a| e.v. Schmidts (overl.akte Nieuwer-Amstel 1894 no.514); |b| overl.akte Utingeradeel 1909 no.5.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren