Jan Roelof Johan van Dongen (1910-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van dhr. J. Datema. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2021 (laatst herzien september 2021)

 


 

[1] Jan Roelof Johan van Dongen, geb. Rotterdam 14.05.1910, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1932|a|, promotie Delft 07.04.1936|b|, bouwcurator (1968|e|-31.12.1971|c|), “gedel. curator THT” (1971)|d|, OON, overl. Wychen 14.01.1984, crem.. 
 

Noten: |a| De Maasbode 21.04.1932; |b| proefschrift: Vergelijkend spanningsonderzoek; promotor: C.B. Biezeno (1888-1975); |c| De Tijd 09.12.1971; |d| Naamlijst van ingenieurs, KIvI, 1971; |e| opvolger van dr.ir. H.A. Stheeman (1901-1982).

 

[2] Johan Casper van Dongen, geb. Raamsdonk 26.07.1876, makelaar in granen (1902,1913), graanhandelaar (feb1935), koopman (okt1935), overl. Driebergen-Rijsenburg 03.12.1948, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 07.12.1948, tr. Rotterdam 27.03.1902
[3] Berendina Catharina Datema, geb. Weesp 25.03.1882, overl. Utrecht 08.01.1944|d|, begr. Rotterdam (Bpl. Crooswijk) 12.01.1944

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Gerrits van Dongen, geb. Rotterdam 18.02.1903|a|, kantoorbediende (feb1935), correspondent (okt1935), tr. Rotterdam 10.10.1935 Jacoba Josina Tuinzing, geb. Rotterdam 29.06.1914, d.v. Esaie Cornelis Tuinzing, arts, en Elisabeth Johanna Geertruida Sem. [Driebergen 1944,1948]

2.                   Rolina Petronetta van Dongen, geb. Rotterdam 18.04.1904, overl. Utrecht 17.09.1932|b|, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 20.09.1932.

3.                   Elisabeth Sophia Cornelia van Dongen, geb. Rotterdam 02.10.1905, tr. Rotterdam 02.09.1926 Hendrik Jan Ormel, geb. Zutphen 26.05.1899, z.v. Gerrit Willem Ormel, hoofd ener school, en Hendrika Willemina van Zeben. [Schiedam 1932,1948]

4.                   Johan Casper van Dongen, geb. Rotterdam 26.07.1907, ds., tr. Ridderkerk 17.06.1930 Georgina Florence de Koning, geb. Ridderkerk 28.05.1904, d.v. Bastiaan de Koning en Wilhelmina Douglas Hawley. [IJsselmonde 1932; Lichtenvoorde 1944; Zutphen 1948]

5.                   Johanna Liberta van Dongen, geb. Rotterdam 16.12.1908, tr. Rotterdam 05.02.1931 Aart Johannes Klootwijk, later de Vos Klootwijk|e|, geb. Rotterdam 22.03.1905, z.v. Cornelis Klootwijk en Elizabeth Aarttina de Vos. [Voorburg 1944,1948]

6.                   Jan Roelof Johan van Dongen, geb. Rotterdam 14.05.1910; volgt [1].

7.                   Liberta Berendina Petronella van Dongen, geb. Rotterdam 08.04.1912, overl. Groningen 29.01.1963, tr. Rotterdam 06.06.1935 Gerrit Bosma, geb. ’s-Gravenhage 03.04.1903, ir., overl. na 1963, z.v. Gerrit Bosma, architect, en Gijsberta Gerarda Kraan. [Groningen 1944,1948]
– Er is een G. Bosma, ingenieur bouwkunde Delft 1934, arch., leraar h.t.s. (1971). [Rhenen 1971]

8.                   Jacoba Johanna van Dongen, geb. Rotterdam 10.07.1913, tr. tussen 1944 en 1947 G. van Schuppen, ds.. [Willemstad 1944; Rumpt 1948]

9.                   Berendina Catharina van Dongen, geb. Rotterdam 01.06.1916, overl. Rotterdam 05.02.1955, tr. Otto Georg Emil de Boer, geb. Hilversum 21.06.1913, overl. na 1948. [Rotterdam/Semarang 1948]

10.               dochter A.C.M. van Dongen, geb. Rotterdam 28.02.1918. [Rotterdam 1932; Waardenburg 1944; Rotterdam 1948]

11.               Louis van Dongen, geb. Rotterdam 15.03.1925. [Rotterdam 1932; Waardenburg 1944; Delft 1948]

 

Noten: |a| Pieter Gerrits (geb.akte Rotterdam 1903 fol.c028v no.1807); |b| ook overl.akte Rotterdam 1932 fol.s050v no.197; |d| ook overl.akte Driebergen-Rijsenburg 1944 no.15; |e| bij KB van 04.03.1927 (aant. geb.akte Rotterdam 1905 fol.d179 no.3008).

 

[4] Pieter van Dongen, geb. Raamsdonk 18.09.1843, meelfabrikant (1875,1888), koopman (1889,1900), graanhandelaar (1902), meelfabrikant (1911), koopman (1913), overl. Raamsdonk 05.02.1923, tr. Sprang 16.03.1873

[5] Elisabeth Sophia Cornelia Torman, geb. Sprang 05.02.1846, overl. Raamsdonk 27.12.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van Dongen, geb. Raamsdonk 03.01.1874, overl. Zevenbergen 28.06.1952, tr. Raamsdonk 01.08.1900 Jan Adam ten Bokkel Huinink, geb. Zevenbergen 25.05.1874, kruidenier, overl. Zevenbergen 24.12.1924, z.v. Nicolaas Bernard ten Bokkel Huinink en Cornelia Johanna Arnolda Blom.

2.                   Jacoba Johanna van Dongen, geb. Raamsdonk 03.01.1875, overl. Raamsdonk 11.07.1959.

3.                   Johan Casper van Dongen, geb. Raamsdonk 26.07.1876; volgt [2].

4.                   Anna Catharina Maria van Dongen, geb. Raamsdonk 02.04.1878, overl. Raamsdonk 10.11.1878.

5.                   Roelof Johan van Dongen, geb. Raamsdonk 04.08.1879, machinefabrikant (1913,1915), overl. Geertruidenberg 05.06.1945, tr. 1e Dubbeldam 11.06.1908 Adriana Jas, geb. Dubbeldam 12.08.1879, overl. Geertruidenberg 09.08.1911, d.v. Diederik Hendrik Jas en Adriana van der Linden; tr. 2e Nieuwolda 11.03.1915 Reina Bastiaans, geb. Nieuwolda 14.03.1886, overl. na 1945, d.v. Pauwel Frederik Bastiaans, landbouwer, en Reinttina Frederika Homan.

6.                   Johannes Pieter van Dongen, later van Dongen Torman|a|, geb. Raamsdonk 10.12.1880, overl. Hilversum 07.01.1955, tr. Veenendaal 28.04.1909 Hendrika Petronella Recter, geb. Veenendaal 16.02.1883, overl. Hilversum 27.07.1965, d.v. Dirk Hendrik Precter en Hermina Beijer.

7.                   Anna Catharina Maria van Dongen, geb. Raamsdonk 28.07.1882, overl. Leeuwarden 07.07.1927|b|, tr. Raamsdonk 08.11.1911 Gabriel Lans, geb. Rotterdam 27.10.1879, ds., predikant te Genderen (1911), z.v. Gabriel Lans (-1930) en Christina Carolina Johanna Woudenberg. [Zeist 1923]

8.                   Adriana Johanna van Dongen, geb. Raamsdonk 31.03.1885, overl. Raamsdonk 03.08.1964.

9.                   Elisabeth Sophia Cornelia van Dongen, geb. Raamsdonk 09.01.1887, overl. Bergen op Zoom 15.09.1949, tr. Raamsdonk 03.01.1917 Andries Kommers, geb. Raamsdonk 18.04.1889, landbouwer, overl. Bergen op Zoom 20.08.1955, z.v. Cornelis Frans Kommers, landbouwer, en Engelina de Klerk.

10.               Johanna Petronella van Dongen, geb. Raamsdonk 05.02.1888, overl. Raamsdonk 04.07.1888.

11.               Pieter van Dongen, geb. Raamsdonk 13.03.1889, koopman (1913), tr. Raamsdonk 12.03.1913 Maria Elisabeth van Dongen, geb. Raamsdonk 29.05.1890, d.v. Pieter van Dongen, koopman, en Anna Cornelia van Alphen. [’s-Hertogenbosch 1923]

 

Noten: |a| bij KB van 21.04.1903 n°68 (aant. geb.akte Raamsdonk 1880 no.176); |b| ook overl.akte Tietjerksteradeel 1927 no.124.

 

[6] Pieter Gerrits Datema, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 01.02.1852, theologiae doctor, predikant te Veessen (1875-1878), Ee (1878-1880), Weesp (1880-1883), Hasselt (1883-1889) en Rotterdam-Delfshaven (Oude of Pelgrimvaderskerk) (1889-1936), overl. Rotterdam 11.09.1943; tr. 2e Rotterdam 19.10.1922 Adriana van der Spek, geb. Delfshaven 08.01.1879, d.v. Jacob van der Spek en Adriana Galjaardt; tr. 1e Avereest 06.07.1876

[7] Rolina Petronetta Berends, geb. Avereest 20.11.1857, overl. Rotterdam 15.04.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Pieter Datema, geb. Veessen (Heerde) 16.05.1877, dominee, predikant te Zoeterwoude (1903-1906), Muiden (1906-1921), Tholen (1921-1930) en Ochten (1930-1943), overl. Tiel 07.04.1950|c|, tr. Avereest 22.01.1914 Luberta Gesiena Berends, geb. Avereest 02.04.1888, overl. na 1950, d.v. Bonne Berends, vervener, en Anna Jacoba Hoefhamer.

2.                   Berend Datema, geb. Ee (Oostdongeradeel) 08.01.1879, naar USA 1898, overl. Denver (Colorado) 04.10.1940, tr. D.S. Chapman.

3.                   Gerrit Pieter Datema, geb. Ee (Oostdongeradeel) 20.09.1880, koopman, consul der Nederlanden te Manilla (1928-1934)|d|, overl. Bandoeng (Kamp Tjikoedapateuh (kazerne 15e Bataljon)) 08.05.1945, begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandung, tr. Montreux 30.10.1913 Gerrarda Margaretha Catharina Hannekuijk, geb. ’s-Gravenhage 12.07.1887, overl. ’s-Gravenhage 12.03.1954, d.v. Daniel Hannekuijk en Pauline Emily Sanderson Smith.

4.                   Berendina Catharina Datema, geb. Weesp 25.03.1882; volgt [3].

5.                   Johanna Datema, geb. Hasselt 06.06.1888, overl. Driebergen-Rijsenburg 14.04.1932, tr. Zeist 30.09.1921 Cornelis Wouterus Klomp, geb. Ede 11.11.1891, z.v. Jan Kornelis Klomp en Grietje Walvaart.
     CWK tr. 2e Utrecht 01.04.1937 Grietje Kwint, geb. Gorinchem 09.08.1902, d.v. Hendrik Kwint en Antje Hoekzema.

6.                   Liberta Berendina Petronetta Datema, geb. Rotterdam 25.03.1890, overl. Utrecht 22.05.1924|a||b|, tr. Zeist 01.05.1920 Kornelis Dekenga, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 10.09.1891, dierenarts, overl. Zeist 04.03.1921, z.v. Folkert Dekenga, koopman (1891), fabrikant (1920), en Minke Miedema.

 

Noten: |a| per abuis overledene en haar moeder Petronella (overl.akte Utrecht 1924 no.824); |b| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1924 no.77; |c| ook overl.akte Echteld 1950 no.10; |d| van apr’28 tot okt’34 met verlof van okt’32 tot jan’33, benoeming bij KB, buiten bezwaar van ’s lands schatkist.

 

[8] Johannes van Dongen, geb. Raamsdonk 16.04.1817, (brood)bakker, overl. Raamsdonk 27.07.1889, tr. Raamsdonk 10.11.1842

[9] Johanna Dorrenboom, geb. Raamsdonk 08.03.1820, overl. Raamsdonk 14.06.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Dongen, geb. Raamsdonk 18.09.1843; volgt [4].

2.                   Jacoba Johanna van Dongen, geb.Raamsdonk 16.12.1844, overl. Raamsdonk 30.03.1915, tr. Raamsdonk 08.10.1868 Dirk van Suijlekom, geb. Oosterhout 10.04.1835, scheepstimmerman, overl. Raamsdonk 09.02.1890, z.v. Adriaan van Suijlekom en Johanna van der Pijl.

3.                   Johannes Pieter van Dongen, geb. Raamsdonk 11.01.1846, overl. Raamsdonk 17.01.1846.

4.                   Johannes Pieter van Dongen, geb. Raamsdonk 01.03.1847, molenaar, overl. Raamsdonk 20.10.1937, tr. Made en Drimmelen 17.10.1873 Wilhelmina Gerardina Verdonk, geb. Made en Drimmelen 28.01.1849, overl. Raamsdonk 01.12.1941, d.v. Johannes Gerardus Verdonk en Catharina Jacoba de Groot.

5.                   Adriaan van Dongen, geb. Raamsdonk 04.05.1848, overl. Raamsdonk 09.01.1849.

6.                   Anna Catharina Maria van Dongen, geb. Raamsdonk 04.10.1849, overl. Waspik 21.01.1922, tr. Raamsdonk 11.11.1880 Pieter Adriaan Ruitenberg, geb. Waspik 09.05.1852, scheepstimmerman, overl. Waspik 19.02.1935, z.v. Jan Adriaan Ruitenberg, scheepstimmerman, en Alida de Roon.
     PAR tr. 1e Raamsdonk 01.05.1874 Jacoba Lankhuijzen, geb. Raamsdonk 15.02.1850, overl. Waspik 09.03.1879, d.v. Johannes Lankhuijzen en Antonia Dorrenboom (1818-).

7.                   Adriana Johanna van Dongen, geb. Raamsdonk 02.03.1851, overl. Raamsdonk 08.11.1885, tr. Raamsdonk 16.10.1879 Adriaan Jan Konings, geb. Raamsdonk 12.02.1856, landbouwer, overl. Raamsdonk 30.08.1897, z.v. Joannes Konings, landbouwer, en Adriana van Wageningen.
     AJK tr. 2e Antonetta Burgers, geb. Dinteloord 12.02.1865, overl. Raamsdonk 25.12.1932, d.v. Hermanus Jacob Burgers en Maria Maris.

8.                   Adrianus van Dongen, geb. Raamsdonk 25.06.1852, overl. Raamsadonk 11.08.1852.

9.                   Willem Abraham van Dongen, geb. Raamsdonk 25.06.1852, overl. Raamsdonk 10.10.1852.

10.               Adriaan van Dongen, geb. Raamsdonk 26.10.1854, overl. Raamsdonk 28.06.1855.

11.               Johanna van Dongen, geb. Raamsdonk 01.02.1856, overl. Raamsdonk 31.07.1943, tr. Raamsdonk 25.07.1889 Adriaan Dingeman Zijlmans, geb. Raamsdonk 03.12.1857, schipper, overl. Raamsdonk 28.12.1931, z.v. Dingeman Zijlmans en Alida Konings.
     ADZ tr. 1e Waspik 05.09.1879 Johanna Adriana Ruitenberg, ook Ruijtenberg, geb. Waspik 04.01.1860, overl. Ermelo 20.08.1887|a|, d.v. Jan Adriaan Ruitenberg en Alida de Roon.

12.               levenloze dochter, Raamsdonk 24.09.1857.

13.               Gerrit Adriaan van Dongen, geb. Raamsdonk 04.08.1859, broodbakker, overl. Raamsdonk 26.06.1935, tr. Raamsdonk 21.05.1891 Johanna Elisabeth Huijsman, geb. Raamsdonk 24.01.1865, overl. Raamsdonk 28.01.1936, d.v. Steven Huijsman en Cornelia Konings.

 

Noten: |a| ook overl.akte Waspik 1887 no.51.

 

[10] Johan Casper Torman, geb. Rotterdam 29.10.1806, chirurgijn (1835,1837), vroedmeester (1837,1841), verloskundige (1842,1859), heel- en vroedmeester (1873), genees- en verloskundige (1888), overl. Sprang 23.09.1888, tr. Sprang 08.01.1835

[11] Johanna Timmermans, geb. Sprang 30.03.1802, overl. Sprang 11.10.1873.

Kind van Johanna (‘nademaal hetzelve noch in overspel noch in bloedschande geteeld is’ erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Roelof Johan Timmerman, later Tormen, geb. Sprang 23.12.1832|a|, overl. Sprang 15.10.1859.

Uit dit huwelijk:

2.                   Adriana Johanna Torman, geb. Sprang 24.07.1835, overl. Sprang 05.08.1846.

3.                   Johanna Meggelina Torman, geb. Sprang 31.01.1837, overl. Sprang 04.07.1922|d|, tr. Sprang 01.02.1863 Pieter van Hoek, geb. Waalwijk 05.03.1838, z.v. Hendrik van Hoek en Maria Johanna de Bruijn.

4.                   Margareta Elizabeth Torman, geb. Sprang 27.03.1839, overl. Sprang 24.09.1840.

5.                   Margareta Elizabeth Torman, geb. Sprang 07.01.1841, overl. Sprang 28.06.1841.

6.                   Goverdina Torman, geb. Sprang 07.01.1841|c|, overl. Bergen op Zoom 11.08.1921|b|, tr. Sprang 23.05.1875 Denis Catharinus van Tilborgh, geb. Capelle 19.09.1849, overl. Dordrecht 08.05.1915, z.v. Cornelis van Tilborgh en Wouterina Kuijsten.

7.                   Johannes Casper Torman, geb. Sprang 08.09.1842, overl. Sprang 07.07.1846.

8.                   Elisabeth Sophia Cornelia Torman, geb. Sprang 05.02.1846; volgt [5].

 

Noten: |a| aangifte door Lambertus Bammens, oud 35 jaar, vroedmeester, geen vermelding van Johan Torman (geb.akte Sprang 1832 fol.14.); |b| ook overl.akte Sprang 1921 no.19; |c| ‘geboren een half uur later’ (beide geb.akte Sprang 1841 no.2); |d| Johanna Mechelina, wede van den Hoek (overl.akte Sprang 1922 no.19).

 

[12] Klaas Pieters Datema, geb. Oldehove ca. 1803, vervener, overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 10.11.1855, tr. Ambt Hardenberg 19.02.1849

[13] Johanna Sierink, geb. Stad Hardenberg 11.12.1819, overl. Harderwijk 25.01.1889; tr. 2e Ambt Hardenberg 11.12.1857 Reinier van der Vecht, geb. Hasselt 21.01.1818, vervener, z.v. Johannes van der Vecht, bakker, en Aleida Palte.

Uit het huwelijk Datema-Sierink:

1.                   Pieter Gerrits Datema, geb. Ambt Hardenberg 24.04.1850, overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 04.05.1851.

2.                   Pieter Gerrits Datema, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 01.02.1852; volgt [6].

3.                   Gerrit Pieters Datema, geb. Ambt Hardenberg 15.05.1854, vervener, overl. na 1921, tr. Avereest 18.10.1877 Liberta ten Kate, geb. Avereest 24.11.1854, overl. ’s-Gravenhage 01.01.1921, d.v. Warner ten Kate, bakker (1854), winkelier (1877), en Berendina Berends.

Uit het huwelijk van der Vecht-Sierink:

4.                   Johannes van der Vecht, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 12.11.1858|a|, vervener, overl. Lutten aan de Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 04.08.1935, tr. Gramsbergen 03.12.1891 Roelina Horstra, geb. Avereest 11.10.1865, overl. Lutten aan de Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 08.06.1936, d.v. Teele Horstra, grutter (1865), vervener (1891), en Hendrika Keulen.

5.                   Wilhelmina Aleida van der Vecht, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 28.03.1861, overl. Utrecht 29.08.1937, tr. Avereest 02.02.1883 Hendrik ten Kate, geb. Avereest 07.10.1858, predikant, overl. Apeldoorn 24.07.1921, z.v. Warner ten Kate, broodbakker (1858), winkelier (1883), en Berendina Berends.

6.                   Hendrik van der Vecht, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 20.05.1864, overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 26.10.1868.

 

Noten: |a| ‘een kind van het mannelijk geslacht aan hetwelk de voornaam is gegevens van Johanna’ (geb.akte Avereest 1858 no.191).

 

[14] Berend Berends, geb. Avereest 12.12.1827, vervener (1853,1855), winkelier (1857,1864), vervener (1866,1872), grondeigenaar (1876), vervener (1878), grondeigenaar (1887), overl. Apeldoorn 14.07.1899, tr. Hoogeveen 23.09.1853

[15] Berendina Catharina Berkenbosch, geb. Noord (Hoogeveen) 03.01.1835, overl. Gorssel 17.05.1895|b|.

– Het echtpaar Berends-Berkenbosch vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de Kwartierstaat Michiel Jan Groeneveld (1950-2009), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Liberta Berends, geb. Avereest 17.05.1854, overl. Avereest 29.05.1854.

2.                   Bonne Berends, geb. Avereest 29.06.1855, vervener (1881,1895), fabrikant (1901,1911), overl. Apeldoorn 11.09.1919, overl. Apeldoorn 11.09.1919, tr. 1e Zwolle 04.05.1881 Johanna Gesina Femma Wicherlink, geb. Zwolle 15.05.1861, overl. (kraambed) Avereest 29.11.1894, d.v. Evert Johannes Wicherlink, koopman, en Jennigje van Assen; tr. 2e Amsterdam 31.10.1895 Catharina Gijsberta Ruijs, geb. Amsterdam 02.11.1858, overl. Voorburg 01.02.1942, d.v. Gijsbertus Ruijs en Catharina Petronella Londt.
– Het echtpaar Berends-Wicherlink vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Michiel Jan Groeneveld (1950-2009), hoogleraar Twente.

3.                   Rolina Petronetta Berends, geb. Avereest 20.11.1857; volgt [7].

4.                   Liberta Berendina Berends, geb. Avereest 06.07.1860, overl. Avereest 21.08.1925, tr. Avereest 28.07.1887 Arend Plomp, geb. Avereest 18.08.1856, ingenieur directeur bij de Dedemvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, overl. Avereest 21.12.1935, z.v. Bartholomeus Plomp, vervener, en Jandina Gerhardina Koster.

5.                   levenloze dochter, Avereest 06.07.1860.

6.                   Petronetta Rolina van Dongen, geb. Avereest 02.12.1864, overl. Arnhem 10.12.1935|a|.

7.                   Berendina Johanna Gezina Berends, geb. Dedemsvaart (Avereest) 22.05.1866, overl. Rheden 01.01.1944, tr. Avereest 17.05.1894 Louis Maes, geb. Amsterdam 07.03.1868, boterfabrikant (1894), oeconoom (1902), overl. De Steeg 15.06.1953, begr. Worth-Rheden (Bpl. Heidehof) 19.06.1953, z.v. Herman Gerard Maes en Catharina Willemina Smit.

     LM tr. 2e na 1944 Catharine Henrica Berends, geb. Avereest 07.06.1890, d.v. Bonne Berends, vervener, en Anna Jacoba Hoefhamer.

8.                   Johanna Geziena Margaretha Berends, geb. Dedemsvaart (Avereest) 28.05.1868, overl. Arnhem 28.10.1934.

9.                   Jan Berends, later Berkenbosch Berends|c|, geb. Avereest 14.02.1872, tandarts, overl. Arnhem 05.03.1957, tr. Apeldoorn 25.03.1897 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 16.02.1911, ingeschr. Apeldoorn 03.04.1911) Anthonia Adriana Vlaanderen, geb. Epe 17.05.1863, overl. Heemstede 11.09.1940, d.v. Jan Vlaanderen, geneesheer, en Harmina Catharina Wilhelmina Hinsbeek; tr. 2e Rheden 27.04.1911 Catharina van der Kas, geb. Woerden 07.09.1873, d.v. Hendrik van der Kas en Anna Maria van den Berg.

10.               Geziena Daniella Berends, geb. Avereest 10.12.1876, overl. De Steeg (Rheden) 08.10.1930.

 

Noten: |a| per abuis Petronella (overl.akte Arnhem 1935 no.922); |b| ook overl.akte Avereest 1895 no.44; |c| bij KB van 28.08.1873 n°9 (aant. geb.akte Avereest 1872 no.30).

 

[16] Pieter van Dongen, ged. Raamsdonk 25.09.1790, bakker, overl. Raamsdonk 06.05.1835, z.v. Johannes van Dongen (-1800) en Johanna Bouwens; tr. ’s-Gravenmoer 11.08.1816

[17] Anna Catharina Maria van Nahuijs, geb. Liempde, ged. 26.02.1786|a|, overl. Raamsdonk 23.02.1825, d.v. Abraham van Nahuijs (-1811) en Rebecca Dekkers.

Uit dit huwelijk (moeder ook Anna Maria Catharina, ook van Nahuis):

1.                   Johannes van Dongen, geb. Raamsdonk 16.04.1817; volgt [8].

2.                   Willem Abraham van Dongen, geb. Raamsdonk 08.02.1822, overl. Hilversum 04.02.1909, tr. Veen 14.08.1845 Maria Vos, geb. Andel 23.07.1821, overl. Hilversum 31.03.1902, d.v. Jan Vos en Anna van Sitteren.

3.                   Anna Catharina Maria van Dongen, geb. Raamsdonk 15.07.1824, overl. Dordrecht 04.01.1893, tr. Dordrecht 31.10.1855 Martinus Dores Slijper, geb. Zutphen 01.07.1828, overl. Dordrecht 21.01.1893, z.v. Fredericus Slijper, wolkammer, en Johanna Jansen.

 

Noten: |a| geen doopplaats vermeld (huw.akte ’s-Gravenmoer 1816 no.21).

 

[18] Pieter Dorrenboom, geb. Raamsdonk ca. 1788, bouwman (1815,1842), overl. Raamsdonk 08.04.1856, z.v. Adriaan Dorrenboom en Antonia van Dongen; tr.

[19] Jacoba Knaap, geb. Raamsdonk ca. 1788, overl. Raamsdonk 01.12.1856, d.v. Gerrit Knaap en Adriana van Dongen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaan Dorrenboom, geb. Raamasdonk ca. 1810, overl. Raamsdonk 24.05.1855.

2.                   Adrienne Dorrenboom, Adriana, geb. Raamsdonk 16.01.1811|a|, overl. Raamsdonk 01.11.1853, tr. Raamsdonk 18.05.1837 Joannes Huisman, ook Jan Huijsman, geb. Raamsdonk 11.12.1803, overl. Raamsdonk 06.12.1853, z.v. Steven Huisman en Maria de Rooij.

3.                   Gerard Dorrenboom, Gerrit, geb. Raamsdonk 10.09.1813, bouwman, overl. Raamsdonk 26.12.1868.

4.                   Joannes Dorrenboom, ook Johannes, geb. Raamsdonk 13.06.1815, bouwman, overl. Raamsdonk 10.12.1895, tr. Raamsdonk 21.04.1842 Antoinetta Konings, ook Antonetta, geb. Raamsdonk 10.09.1817, overl. Raamsdonk 04.01.1884, d.v. Joannes Konings en Wouterke Dorrenboom, bouwvrouw (1842).

5.                   Antonia Dorrenboom, geb. Raansdonk 11.04.1818, overl. Raamsdonk 30.09.1877, tr. Raamsdonk 31.03.1844 Johannes Lankhuijzen, geb. Raamsdonk 01.01.1813, bouwman (1844), koopman (1884), overl. Waspik 30.06.1884, z.v. Simon Lankhuijzen en Digna Timmermans, bouwvrouw (1844).
Uit dit huwelijk: Jacoba Lankhuijzen (1850-1879), tr. Raamsdonk 01.05.1874 Pieter Adriaan Ruitenberg (1852-1935), z.v. Jan Adriaan Ruitenberg en Alida de Roon; PAR tr. 2e Raamsdonk 11.11.1880 Anna Catharina Maria van Dongen (1849-1922).

6.                   Johanna Dorrenboom, geb. Raamsdonk 08.03.1820; volgt [9].

7.                   Pieter Dorrenboom, geb. Raamsdonk 21.01.1822, overl. Raamsdonk 04.01.1909.

 

Noten: |a| vader Pierre, moeder Jacqueline.

 

[20] Roelof Torman, geb. Koperwieck (Noorwegen) of Koperwijk (Denemarken) xx.03.1752, pakhuisknecht (1812,1820), overl. Rotterdam 22.02.1820|b|; otr. 1e Rotterdam 17.03.1771|e| Marta Rasmus, geb. Rotterdam; tr. 2e Lijntje Lutsenburg, begr. Hillegersberg 17.03.1802; otr. 3e Cool (gaarder) 28.10.1802|d|, tr. Cool 28.10.1802

[21] Johanna Meggelina Link, geb. Tilburg xx.06.1771, overl. Rotterdam 29.12.1844, d.v. Johan Casper Link en Helena van Besouwen.

Uit het huwelijk Torman-Rasmus (vader ook Dorman/Torma/Tormo, moeder soms Martha):

1.                   Cornelia Barta Torma, ged. Rotterdam (Luth.) 20.06.1773.

2.                   Roelof Tormo, ged. Rotterdam (Luth.) 07.02.1776.

3.                   Harman Dorman, ged. Rotterdam (Luth.) 10.09.1777.

4.                   Dorman Dorman, ged. Rotterdam (Luth.) 10.07.1779.

5.                   Barta Tormo, ook Torman, ged. Rotterdam (Luth.) 10.07.1780, overl. Rotterdam 04.07.1849, tr. Rotterdam 09.04.1828 Johannes Overeijnder, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 12.03.1780, gepensioneerd matroos (1850), overl. Loon op Zand 26.12.1850|c|, z.v. Gerrit Overeijnder en Elisabeth van Hof.

Uit dit huwelijk (moeder ook Johanna Maggalena/Maggalina/Magdalena Link, Johanna Mechelina Linck):

6.                   Helena Torman, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 04.08.1803.

7.                   Woutrina Torman, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 13.12.1804.

8.                   Johan Casper Torman, geb. Rotterdam 29.10.1806, ged. Rotterdam 14.12.1806|a|; volgt [10].

9.                   Jacoba Helena Torman, ged. Rotterdam 25.02.1810, overl. Rotterdam 22.06.1882, tr. Rotterdam 06.04.1831 Daniel van Attenhoven, ged. Kralingen 01.03.1807, overl. Rotterdam 23.08.1869, z.v. Jacob van Attenhoven en Anna Krul.

10.               Helena Sophia Torman, geb. Rotterdam 09.03.1812, overl. Rotterdam 21.05.1888, tr. 1e Rotterdam 29.08.1838 Cornelis Timmers, geb. Bergschenhoek xx.05.1808, overl. Rotterdam 25.04.1849, z.v. Henricus Timmers en Geertruij van Hoflingen; tr. 2e Rotterdam 20.07.1870 Jean Charles Gardien, geb. Rotterdam 06.01.1824, overl. Rotterdam 30.04.1896, z.v. Charles Samuel Gardien en Maria Pieternella Pijpers.

11.               Anna Francina Torman, geb. Rotterdam 11.07.1816, overl. Rotterdam 04.04.1874, tr. Rotterdam 12.05.1841 Jan van Attenhoven, ged. Kralingen 14.05.1805, overl. Rotterdam 24.07.1879, z.v. Jacob van Attenhoven en Anna Krul.

 

Noten: |a| bij doop moeder Johanna Maghgalena Linek, bij huwelijk moeder Johanna Maghalina Linek, bij overlijden moeder Johanna Maghgalina Linck; |b| ‘zijnde de namen van wijle zijne vader overleden te Koperwijk den declaranten onbekend’ (overl.akte Rotterdam 1820 fol.a089v); |c| ook overl.akte Rotterdam 24.02.1851 fol.a119v (oud 75 jaar); |d| bruidegom geb. Noorwegen; |e| bruid Maria Erasmus.

 

[22] Jan Timmermans, geb. Raamsdonk ca. 1770, bouwman, overl. Sprang 14.05.1838|a|, z.v. Stephanus Timmermans en Adriana Knaap; otr. Sprang (gaarder) 27.04.1791, otr. Sprang (ndg) 28.04.1791, tr. Sprang 16.05.1791

[23] Adriana de Bie, geb. Sprang ca. 1766, overl. Sprang 07.05.1836, d.v. Govert de Bie en Adriana Oerlemans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Timmermans, geb. Sprang 22.12.1791, ged. Sprang 25.12.1791.

2.                   Goverdina Timmermans, geb. Sprang 28.02.1794, ged. Sprang 02.03.1794, overl. Sprang 17.03.1838, tr. Sprang 30.06.1822 Jacob Glavimans, geb. Sprang 12.09.1793, schoenmaker, overl. Sprang 11.03.1866, z.v. Meelis Glavimans en Anna van der Loo.
     JG tr. 2e Sprang 06.09.1838 Johanna van Zelst, geb. Sprang 30.12.1792, overl. Sprang 23.03.1858, d.v. Thomas van Zelst en Wouterke Treffers.
     JvZ tr. 1e Sprang 22.06.1814 Bartholomeus van Zelst, geb. Sprang 02.10.1789, z.v. Marcelis van Zelst en Allegonda van Dortmond; tr. 2e Sprang 03.07.1834 Johannes/Hannes Blom, geb. IJsselstein 25.04.1805, overl. Sprang 18.10.1837, z.v. Johannes Blom en Cornelia de Ridder.

3.                   Stephanus Timmermans, geb. Sprang 07.05.1796, ged. Sprang 08.05.1796, bouwman (1827,1841), oliemolenaar (1860), overl. Made en Drimmelen 29.05.1860|b|, tr. 1e Sprang 14.01.1827 Anna Willemina Sofia Werther, geb. Sprang 26.05.1800, overl. Sprang 13.11.1840,  d.v. Balthazar Werther, gepensioneerd luitenant (1827), en Bernardina Cornelia Oerlemans; tr. 2e Sprang 22.04.1841 Adriana van der Schans, geb. Waspik 18.12.1814, dienstmeid (1841), d.v. Jacobus van der Schans, bouwman, en Cornelia Pruijsers.

4.                   Elisabeth Timmermans, geb. Sprang 12.10.1797, ged. Sprang 15.10.1797, overl. Besoijen 02.07.1871, tr. Sprang 15.08.1822 Jan Jacobus van Uijthoven, geb. Sprang 13.08.1799, bouwman, z.v. Jan van Uijthoven en Elizabeth de Bie.

5.                   Maria Timmermans, geb. Sprang 01.09.1799, bouwster (1835), overl. Vrijhoeve-Capelle 10.09.1877, tr. 1e Sprang 16.03.1820 Hendrik Hendrikus Oerlemans, geb. Capelle 17.04.1791, bouwman, z.v. Hendrik Oerlemans, bouwman, en Anna Verhoeven; tr. 2e Vrijhoeve-Capelle 16.03.1835 Johannes Clazis Zanstra, ook Johannes Klaas Zandstra, geb. Leeuwarden 30.03.1808, lansier (1835), overl. Sprang 11.06.1871, z.v. Klaas Johann Zanstra en Fenke Frank.

6.                   Jacobus Timmermans, geb. Sprang 22.12.1800.

7.                   Johanna Timmermans, geb. Sprang 30.03.1802; volgt [11].

8.                   Jacoba Timmermans, geb. Sprang 06.04.1804, ged. Sprang 08.04.1804, naaister (1824), overl. Sprang 19.03.1861, tr. Sprang 15.06.1824 Christoffel van Uijthoven, geb. Sprang 11.07.1801, schoenmaker, z.v. Jan van Uijthoven en Elizabeth de Bie.

9.                   Johannis Timmermans, geb. Sprang 25.01.1806.

10.               Dingena Timmermans, geb. Sprang 05.03.1807, overl. Sprang 01.08.1864, tr. Sprang 14.01.1827 Jan Dalmaijer, geb. Sprang 23.08.1808, aschoenmaker, z.v. Willem Dalmaijer en Alida Molengraaf.

11.               Johannes Timmermans, geb. Sprang 13.09.1808, ged. Sprang 16.09.1808.

 

Noten: |a| Johannes; |b| ook overl.akte Sprang 1860 no.26.

 

[24] Pieter Gerrits Datema, geb. Winsum ca. 1767, dagloner (1817,1818,1831), arbeider (1833), overl. Oldehove 16.12.1833|b|, tr.

[25] Aaltje Klaassens, geb. Feerwerd ca. 1778, dagloonster (1817,1818), arbeidster (1822), overl. Oldehove 15.04.1822|a|.

Uit dit huwelijk (vijf kinderen in 1822 en in 1833):

1.                   Klaas Pieters Datema, geb. Oldehove ca. 1803; volgt [12].

2.                   Gerrit Datema, geb. Oldehove ca. 1808, boerenknecht (1831), koopman (1849), overl. Niehove (Oldehove) 02.01.1849, tr. Oldehove 20.01.1831 Janke Harms Sijtsema, geb. Grootegast ca. 1807/1808, huishoudster (1831), overl. Niehove (Oldehove) 10.04.1859, d.v. Harm Geerts Sijtsema en Sjoertje Lucas Meinardi.

3.                   Willem Datema, geb. Oldehove 12.06.1817, overl. Oldehove 18.06.1817.

4.                   Willemke Datema, geb. Oldehove 27.08.1818, dienstmaagd, overl. Oldehove 05.08.1839.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Oldehove 1822 no.13); |b| ‘zijnde de namen van des overleden ouders aan deposanten niet bekend’ (overl.akte Oldehove 1833 no.31).

 

[26] Gerrit Sierink, geb. ca. 1777/1778, blik- en koperslager (1811), koperslager (1814,1830), overl. Stad Hardenberg 29.11.1830, z.v. Arend Sierink en Zwaantjen Zwijzen; tr.

[27] Willemina Warnders, geb. Ambt Hardenberg ca. 1788, winkelierster (1837), overl. Stad Hardenberg 06.05.1865|c|, d.v. Egbert Warnderink en Gerritdina Timmer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zwaantjen Sierink, geb. Hardenberg 30.08.1811, dienstmeid (1835), overl. Avereest 09.03.1890|b|, tr. Stad Hardenberg 25.04.1835 Jan Gerhardus Crull, geb. Uelsen|a| ca. 1807/1808, koperslagersknecht, overl. Avereest 31.05.1888, z.v. Gerrit Crull, logementhouder, en Margaretha Sara Meijer, logementhoudster.

2.                   Gerritdiena Sierink, geb. Hardenberg 05.11.1814, dienstmeid (1841), tr. Zwolle 19.08.1841 Gerrit van Goor, geb. Zwolle 31.05.1817, scheepstimmerman, z.v. Pieter van Goor, scheepstimmerman, en Johanna Reuvers.
     GvG tr. 1e Zwolle 31.10.1839 Catharina Middag, geb. Zwolle 17.06.1814, overl. Hasselt 05.09.1840, d.v. Gerrit Middag en Johanna Schutte.

3.                   Aleijda Sierink, geb. Hardenberg 18.02.1817, overl. Heemse (Ambt Hardenberg) 26.02.1838, tr. Ambt Hardenberg 22.09.1837 Klaas Vinke, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) ca. 1808, koopman, overl. Heemse (Ambt Hardenberg) 02.07.1859, z.v. Hermannus Vinke, landbouwer, en Stientjen Bolks, landbouwster.
     KV tr. 2e Zwaantjen Scholten, geb. Heemserveen (Hardenberg) 20.06.1811, winkelierster (1861), overl. Heemse (Ambt Hardenberg) 22.02.1861, d.v. Egbert Scholten, landbouwer, en Jennigjen Geertman, landbouwster.
     ZS tr. 1e Ambt Hardenberg 29.04.1836 Hendrik Waterink, geb. Anevelde (Gramsbergen) ca. 1796, landbouwer, overl. Heemse (Ambt Hardenberg) 11.09.1838, z.v. Albert Waterink, landbouwer, en Geesjen Harbers, landbouwster.

4.                   Johanna Sierink, geb. Stad Hardenberg 11.12.1819; volgt [13].

5.                   Egberdiena Sierink, geb. Stad Hardenberg 11.02.1825|d|, overl. Stad Hardenberg 22.02.1826.

6.                   levenloze dochter, Stad Hardenberg 10.03.1827.

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |b| moeder Warnderink; |c| overledene Warnderink; |d| moeder Warners.

 

[28] Bonne Berends, ged. Anloo 25.09.1783, arbeider (1818), veenman (1819,1820), veenbaas (1822,1837), vervener (1853), landeigenaar (1853), vervener (1858), grondeigenaar (1870), overl. Avereest 01.04.1870|b|, z.v. Berent Bonnes (-1803) en Geesje Gerrits; tr. Hoogeveen 11.09.1818|d|

[29] Liebegien Arends Kreuse/Kreuze/Kreuzen, ged. Hoogeveen 30.12.1792, arbeidster (1818), landeigenares (1853), verveenster (1858), overl. Avereest 23.05.1876|c|, d.v. Arend Hendriks Kniertjes, ook Arend Kreuzen, en Grietje Andreas, ook Magrieta Veldman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berend Berends, geb. Avereest 14.02.1819, overl. Avereest 15.02.1819.

2.                   Berendina Berends, geb. Avereest 09.04.1820.

3.                   Arend Berends, geb. Avereest 17.02.1822.

4.                   Geesiena Magrieta Berends, geb. Avereest 18.02.1824, tr. Avereest 28.05.1853 Jan Koster, geb. Het Schut (Hoogeveen) 01.07.1823, overl. Kampen 10.06.1882, z.v. Pieter Koster, veeneigenaar, en Femmigje Bruins Slot.

5.                   Arend Berends, geb. Avereest 29.04.1826.

6.                   Berend Berends, geb. Avereest 12.12.1827; volgt [14].

7.                   Hendrik Berends, geb. Avereest 28.12.1829, vervener, overl. Avereest 17.08.1907, tr. 1e Stad Hardenberg 29.11.1861 Geesjen Waterink, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) 11.02.1837, overl. Avereest 26.05.1865, d.v. Hendrik Waterink (ca.1796-1838), en Zwaantjen Scholten (1811-1861); tr. 2e Avereest 23.12.1870 Rolina Berkenbosch, geb. De Huizen (Hoogeveen) 26.03.1850, d.v. Roelof Berkenbosch (1824-1905) en Alberdina Petronella Bruins Slot (1823-1858).

8.                   Gezina Berends, geb. Avereest 05.05.1833, overl. Avereest 05.04.1915, tr. Avereest 11.08.1858 Jan Daniel Ruijs, geb. Kampen 31.01.1830, handelaar, overl. Stad Doetinchem 14.06.1891|a|, z.v. Theodorus Ruijs, koopman, en Willemina Jacoba Posthumus, koopvrouw.

9.                   Egbertus Berends, geb. Avereest 13.03.1837, overl. Avereest 09.07.1838.

 

Noten: |a| ook overl.akte Avereest 1891 no.74; |b| ouders niet bekend (overl.akte Avereest 1870 no.24); |c| Liebigje Kreuzen (overl.akte Avereest 1876 no.86); |d| bruidegom Bonne Berents van der Veen, tekent met Bonne Beerents, bruid Liebegien Arends Kniertjes, vader v/d bruid tekent met Knierties (huw.akte Hoogeveen 1818 no.30).

 

[30] Jan Berkenbosch, ged. Hoogeveen 06.04.1796, (school)onderwijzer (1824,1853), vervener (1862,1866), overl. De Huizen (Hoogeveen) 06.06.1866, z.v. Roelof Pieters Berkenbosch, schoolonderwijzer, en Pietertje Jans Beuving; tr. 2e Hoogeveen 29.10.1862 Margrita van Nuil, ged. Hoogeveen 21.05.1809, gruttersche (1862), overl. De Huizen (Hoogeveen) 12.12.1886, d.v. Fredrik Hendrikus van Nuil en Jantien Koops (-1831); tr. 1e Hoogeveen 03.06.1824

[31] Rolina ter Steege, ged. Hoogeveen 17.03.1802, overl. Huizen (Hoogeveen) 20.01.1858, d.v. Hendrik ter Steege,

zilversmid, en Berendina Dalewijk.

     MvH tr. 1e Hoogeveen 19.05.1833 Geert Blanken, ged. Hoogeveen 21.08.1805, grutter, overl. Hoogeveen 01.02.1852, z.v. Jan Blanken en Geertje Mulder.

Uit dit huwelijk (moeder soms ter Stege):

1.                   Roelof Berkenbosch, geb. Noord (Hoogeveen) 05.06.1824, goud- en zilversmid (1848,1858), vervener (1870), overl. Hoogeveen 25.03.1905, tr. 1e Hoogeveen 18.11.1848 Alberdina Petronella Bruins Slot, geb. Hoogeveen 19.07.1823, overl. Huizen (Hoogeveen) 11.04.1858, d.v. Warner Bruins Slot en Annigje Harms Bakker, landbouwster (1848), verveenster (1859); tr. 2e Hoogeveen 23.10.1858 Johanna Warns, geb. Hoogeveen 19.05.1823, overl. Huizen (Hoogeveen) 03.06.1893, d.v. Jacob Warns en Margje Winkel.

2.                   Petronetta Rolina Berkenbosch, geb. Noord (Hoogeveen) 29.10.1829, overl. Huizen (Hoogeveen) 27.08.1892, tr. Hoogeveen 17.01.1849 Jacob Winkel, geb. Hoogeveen 01.05.1827, leerlooier, z.v. Jan Winkel, jeneverstoker, en Jentje Blanken.

3.                   Hendrik Gerhardus Marchienes Berkenbosch, geb. Noord (Hoogeveen) 14.04.1832, vervener (1854), landbouwer (1906), overl. Het Schut (Hoogeveen) 04.01.1906, tr. Hoogeveen 18.06.1854 Hilligje Troost, geb. Hoogeveen 07.10.1834, overl. Het Schut (Hoogeveen) 05.05.1898, d.v. Jacob Troost, vervener, en Hilligje Karst Sempels (-1845).

4.                   Berendina Catharina Berkenbosch, geb. Noord (Hoogeveen) 03.01.1835; volgt [15].

5.                   Helena Johanna Berkenbosch, geb. Noord (Hoogeveen) 25.10.1837, overl. Noord (Hoogeveen) 01.08.1839.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)