Frits Albert Drijver (1897-1983)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juni 2020)

 


 

[1] Frits Albert Drijver, geb. Den Helder 02.05.1897, fabrikant (1924), directeur Fa. Thomassen & Drijver Blikemballagefabriek, lid van het College van curatoren van de THT (1961), OON 1954, RNL 1970, overl. Noordwijk 23.05.1983, crem. Velsen (Westerveld) 27.05.1983, tr. 1e Deventer 02.04.1924 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 25.03.1947, ingeschr. Deventer 25.03.1947) Maria Cornelia Ankersmit, Riet, geb. Deventer 1900, overl. Amsterdam 25.04.1953, crem. Velsen (Westerveld) 28.04.1953, d.v. Johan Hendrik Ankersmit (1867-1940), koopman, en Wilhelmina Margaretha Rogge (1872-1938); tr. 2e Londen 1947 Annie de Iongh, Annetje, geb. Breda 29.09.1906|b|, overl. Noordwijk 25.12.1985, crem. Velsen (Westerveld) 30.12.1985, d.v. Hendrik de Iongh, eerste luitenant Infanterie (1906), luitenant-kolonel bij het Regiment Jagers (1931), en Jeanne Léonore Wiercx.
     AdI tr. 1e ’s-Gravenhage 09.07.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 27.02.1947, ingeschr. ’s-Gravenhage 07.03.1947) Johannes Bakker Schut, geb. Bogor Prada (Res. Kediri) 04.12.1902|a|, z.v. Johannes Bakker Schut en de Inlandsche vrouw Mirah.
 
– Levensbericht FAD: Wie is wie in Overijssel

 

Noten: |a| RA 1908 p.76 (erkenning); |b| per abuis 1907 in Wie is wie in Overijssel (website).

 

[2] Aldert Willem Drijver, geb. Den Helder 23.11.1864, geneesheer (1894), arts (1924), overl. ’s-Gravenhage 18.10.1936|f|; tr. 2e ’s-Gravenhage 05.11.1927 Maria Klazina van Ginkel, geb. ’s-Gravenhage 01.12.1872, overl. ’s-Gravenhage 12.11.1938, d.v. Cornelis Anthonie Adrianus van Ginkel, hoofdadministrateur ter gemeentesecretarie (1896), en Maria Klazina van der Steen; tr. 1e Den Helder 04.01.1894|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 07.10.1924, ingeschr. ’s-Gravenhage 12.11.1924)
[3] Elise Schoettle,|g| geb. Stuttgart 02.07.1868|h|, overl. Djokjakarta 12.02.1925|b||i|.
     MKvG tr. 1e ’s-Gravenhage 13.08.1896 Adolph Philippus Spruijt, geb. Nieuw Helvoet 16.01.1860, hoofdadministrateur van de Nieuwe Londen Borneo Tabak Maatschappij, overl. ’s-Gravenhage 23.07.1919, z.v. Willem Spruijt, sluiswachter, en Aartje Qualm.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Den Helder 07.03.1895.

2.                   Willem Frits Drijver, geb. Den Helder 07.03.1895, chemiker Sf. Maron te Probolingo (1920,1921), chemiker Sf. Wonosarite Solo (1923), overl. Djokjakarta 12.02.1925|c|, tr. Kraksaan 05.10.1920|e| Hendrika Romeijn, Riek, geb. Gorinchem 10.11.1899, overl. Djokjakarta 12.02.1925|d|, d.v. Cornelis Romeijn en Maaike Louisa Diepenhorst.

3.                   Frits Albert Drijver, geb. Den Helder 02.05.1897; volgt [1].

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Den Helder 16.03.1894 no.39); |b||c||d| ‘door een noodlottig toeval’ (Nieuwe Rotterdamsche Courant 13.02.1925); |e| RA 1921 p.27 (Willem Frito Drijver); |f| per abuis 1935 in Wie is wie in Overijssel (website); |g| per abuis Schörrle in Wie is wie in Overijssel (website); |h| per abuis 1865 in Wie is wie in Overijssel (website); |i| per abuis 1952 in Wie is wie in Overijssel (website).

 

[4] Willem Drijver, geb. Den Hoorn (Texel) 02.11.1834, koopman (1862), schipper (1863,1864), koopman (1868,1885), schipper (1894), overl. Loosduinen 29.05.1913, tr. Den Helder 12.06.1862

[5] Guurtje Kleijenburg, geb. Oosterend (Texel) 25.05.1834, overl. ’s-Gravenhage 30.05.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Pietronella Drijver, geb. Den Helder 26.04.1863, overl. Amersfoort 22.05.1944|a|,  tr. Den Helder 08.04.1885 Jacob Smit, geb. Middelharnis 09.08.1852, machinist bij de marine, overl. voor 1944, z.v. Kornelis Smit en Adriaantje Boon.

2.                   Aldert Willem Drijver, geb. Den Helder 23.11.1864; volgt [2].

3.                   Wijbrand Pieter Drijver, geb. Den Helder 11.04.1868, overl. Den Helder 19.07.1868.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gorssel 1944 no.45.

 

[6] Karl Friedrich Schoettle, wijnhandelaar, overl. voor 1894, tr. 

[7] Elise Weiss, overl. Stuttgart 14.05.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   * Paul Schoettle, geb. ca. 1860, koopman (1894)|a|.

2.                   * Paul Emile Schöttle, overl. Frankfort am Main 07.02.1933.

3.                   * Paul Schöttle, koopman, tr. Anna Schöttle.
Uit  dit huwelijk: Louise Helene Schöttle, geb. Stuttgart 26.05.1885, overl. Leiden 13.05.1946, tr. Straatsburg (Frankrijk) 09.06.1905|b| Everhardus Arianus vanWelij, geb. ’s-Gravenhage 21.04.1877, eerste luitenant bij de tweede afdeling van het Korps Mariniers (1906), overl. voor 1946, z.v. Johannes Christian Ludwig Karl van Welij, hoofdinspecteur bij de Directie der Marine, en Gabriele Johanna de Bock.

4.                   Elise Schoettle, geb. Stuttgart 02.07.1868; volgt [3].

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Stuttgart 04.01.1894, geen relatie vermeld (huw.akte Den Helder 16.03.1894 no.39); |b| ingeschreven extract (huw.akte Den Helder 26.01.1906 no.6).

 

[8] Wijbrand Drijver, geb. Texel ca. 1792, zeeman (1817,1832), schipper (1850,1853), overl. Den Helder 05.04.1855, tr. Texel 02.05.1817

[9] Annaatje Bruin, geb. Texel ca. 1797/1798, winkelierster (1856,1862), overl. Den Helder 09.11.1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martje Drijver, geb. Texel ca. 1821, overl. Den Helder 17.03.1892, tr. Den Helder 25.07.1844 Simon Jonker, geb. Den Hoorn (Texel) 30.12.1819, timmerman, overl. Den Helder 30.06.1890, z.v. Gerrit Jonker, zeeman (1819), loods (1844), en Martje Daalder.

2.                   Jan Drijver, geb. Den Hoorn (Texel) 20.09.1823, overl. Den Hoorn (Texel) 07.08.1828.

3.                   Klaas Drijver, geb. Texel ca. 1827, zeeman (1853), koopvaardijkapitein (1866), overl. Beverwijk 29.04.1911, tr. 1e Den Helder 14.04.1853 Bregje de Wijn, geb. Texel 08.04.1828, overl. Den Helder 08.03.1861, d.v. Abraham de Wijn, zeeman (1828), loodsschipper (1853,1861), en Antje Hoogschragen; tr. 2e Den Helder 06.06.1866 Aaltje de Wijn, geb. Den Helder 19.06.1841, overl. Bussum 20.06.1919, jongere zuster van Bregje.

4.                   Jan Drijver, geb. Den Hoorn (Texel) 11.10.1829, schilder, overl. Amsterdam 09.10.1915, tr. Den Helder 21.10.1850 Adriana Nehls, geb. Den Helder 13.02.1830, overl. (Amsterdam) tussen 1890 en 1915, d.v. Johan Henrich Nehls, timmerman, en Cornelia Blok.

5.                   Antje Drijver, geb. Den Hoorn (Texel) 09.06.1832, tr. Den Helder 02.05.1856 Pieter Kuiper, geb. Den Hoorn (Texel) 18.12.1830, loodsleerling (1856), z.v. Teunis Kuiper, zeeman, en Jannetje Krijnen.

6.                   Willem Drijver, geb. Den Hoorn (Texel) 02.11.1834; volgt [4].

7.                   Grietje Drijver, geb. Texel ca. 1839, tr. Den Helder 29.08.1861 Jan Kuiper, geb. Texel 05.04.1834, zeeman, z.v. Teunis Pieters Kuiper, loods, en Jantje Krijnen.

 

[10] Aldert Kleijenburg, geb. Texel ca. 1798, schipper, overl. Den Helder 03.04.1878; tr. 1e Texel 06.10.1822 Gertje Klijn, geb. Terschelling ca. 1798, overl. (kraambed) Texel 30.01.1823, d.v. Jan Iemkes Klijn en Boukje Joukes de Haan; tr. 2e Texel 01.07.1832

[11] Pietertje Brouwer, geb. Texel ca. 1807, overl. (kraambed) Den Helder 07.07.1838.

Uit het huwelijk Kleijenburg-Klijn:

1.                   Geertje Kleijenburg, geb. Oosterend (Texel) 21.01.1823, overl. na 1867, tr. Den Helder 01.06.1854 Auker Duinker, geb. Oudeschild (Texel) 22.01.1826, koopvaardijkapitein (1854,1867), overl. Den Helder 03.02.1867, z.v. Pieter Duinker, zeeman (1826), ondercommissaris der loodsen (1854), en Fijtje van der Wijk.

Uit het huwelijk Kleijenburg-Brouwer:

2.                   Elmert Kleijenburg, geb. Oosterend (Texel) 29.03.1833, overl. Oost (Texel) 31.03.1833.

3.                   Guurtje Kleijenburg, geb. Oosterend (Texel) 25.05.1834; volgt [5].

4.                   levenloze dochter, Den Helder 27.06.1838.

 

[12] Schoettle

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Karl Friedrich Schoettle; volgt [6].

 

[14] Weiss

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elise Weiss; volgt [7].

 

[16] Pieter Klaasz Drijver, overl. voor 1823; tr.

[17] Antje Wijbrands Koorn, geb. Texel ca. 1761, overl. Den Hoorn (Texel) 14.12.1830, d.v. Wijbrand Koorn en Grietje Jans; tr. 2e Klaas Schram, geb. Texel ca. 1778, visserman, overl. Texel 03.11.1858.

     KS tr. 2e tussen 1830 en 1840 Maaike Remmers Sietse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Baafje Drijver, geb. Texel ca. 1785, overl. Den Hoorn (Texel) 03.07.1826, tr. Texel 09.11.1817 Teunis Kunst, geb. Texel ca. 1786, smid, overl. Den Hoorn (Texel) 23.05.1858, z.v. Remmert Kunst en Trijntje Jans Duinker.
     TK tr. 2e Texel 14.12.1828 Aagje Vlaming, geb. Texel ca. 1801, overl. na 1858, d.v. Willem Vlaming en Martje Korsdr Bakker.

2.                   Jantje Drijver, geb. Texel ca. 1788, overl. Den Helder 04.03.1840, tr. 1e Texel 23.09.1814 Jan Vos, geb. Texel ca. 1790, zeeman, overl. voor 1823, z.v. Klaas Vos, zeeman, en Antje Hendriks Krijnen; tr. 2e Texel 14.12.1823 Dirk Daalder, geb. Texel ca. 1792, zeeman (1823), loods (1840,1851), overl. Den Helder 17.09.1851, z.v. Cornelis Jansz Daalder en Aaltje Kuiper.
     DD tr. 2e Den Helder 26.11.1840 Cornelia Gertrudis Bispinck, ged. Velp (Grave) (rk) 08.02.1809, d.v. Joannis Frederici Bispinck en Janje Keijzer.

3.                   Klaas Drijver, geb. Texel ca. 1790, overl. Den Hoorn (Texel) 18.03.1823, tr. Texel 20.03.1812 Dirkje Abbenes, geb. Texel ca. 1792/1793, overl. Den Hoorn (Texel) 26.04.1848, d.v. Gerrit Abbenes en Arien Jacobs Rijmers.

4.                   Wijbrand Drijver, geb. Texel ca. 1792; volgt [8].

 

[18] Jan Jansz Bruin, geb. ca. 1775, broodbakker, overl. Den Burg (Texel) 07.12.1840, z.v. Jan Bruin en Naatje Greeuw; tr. 2e voor 1812 Aagje Drijver, geb. Texel ca. 1779, overl. Den Burg (Texel) 18.11.1834, d.v. Jan Drijver en Cornelisje Graauw; tr. 1e

[19] Martje Willems Bakker, overl. voor 1812.

Uit het huwelijk Bruin-Bakker:

1.                   Annaatje Bruin, geb. Texel ca. 1797/1798; volgt [9].

2.                   Jan Bruin, geb. Texel ca. 1802, broodbakker, tr. Den Helder 12.11.1829 Guurtje Abrams de Ruiter, geb. Texel ca. 1805, dienstmaagd (1829), d.v. Abraham de Ruiter en Neeltje Pieters Boon.

3.                   Albert Bruin, geb. Texel ca. 1804, boer, veehouder, overl. Den Hoorn (Texel) 28.01.1882, tr. Texel 20.08.1835 Jantje Abbenes, geb. Texel ca. 1808, overl. voor 1882, d.v. Arien Jacobs Abbenes en Martje Jacobs Rijmer.
     JA tr. 1e Texel 18.05.1828 Simon Boon, geb.Texel ca. 1793, boerenknecht (1828), landbouwer (1833), overl. Den Hoorn (Texel) 18.07.1833, z.v. Gerrit Boon en Trijntje Floris (Zandboer).

4.                   Martje Bruin, geb. Texel ca. 1806/1807, overl. Den Hoorn (Texel) 11.01.1854, tr. Texel 21.08.1825 Jacob Bakker, geb. Texel ca. 1804, schipper, overl. na 1854, z.v. Gerrit Jansz Bakker en Tetje Boon.

Uit het huwelijk Bruin-Drijver:

5.                   Cornelisje Bruin, ook Cornelia, geb. Den Burg (Texel) 09.09.1812, overl. Den Burg (Texel) 15.01.1883, tr. Texel 25.05.1837 Albert Bakker, geb. Texel ca. 1811, schilder, overl. na 1883, z.v. Jan Bakker en Stijntje Klugt.

6.                   Jannetje Bruin, geb. Den Burg (Texel) 17.03.1814, overl. Den Helder 17.09.1865, tr. Texel 22.09.1836 Folkert Boon, geb. Den Hoorn (Texel) 06.12.1814, zeeman, overl. Den Helder 20.08.1901, z.v. Jacob Folkersz Boon, loods (1814), zeeman (1836), en Martje Dekker of Daalder.

7.                   Willem Bruin, geb. Den Burg (Texel) 28.11.1815, overl. Den Helder 13.05.1886, tr. Texel 04.03.1842 Marijtje Buis, geb. Texel ca. 1823, overl. Den Helder 10.04.1875, d.v. Jan Pietersz Buis, Zeeman, en Hendrikje Huisman.

8.                   Marretje Bruin, geb. Den Burg (Texel) 18.04.1818, overl. Den Helder 13.01.1900, tr. Texel 02.04.1840 Reijer Boon, geb. Texel ca. 1820, van boerenbedrijf, overl. Oudeschild (Texel) 06.06.1865, z.v. Cornelis Cornelisz Boon en Cornelisje Koning.

 

[20] Elmert Kleijenburg, overl. voor 1834, tr.

[21] Guurtje Kwast, geb. Texel ca. 1763, overl. Oosterend (Texel) 08.01.1834, d.v. Aldert Kwast en Aafje Mout.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Kleijenburg, geb. Texel ca. 1793, overl. Den Helder 20.04.1854.

2.                   Aldert Kleijenburg, geb. Texel ca. 1798; volgt [10].

3.                   Simon Kleijenburg, geb. Texel ca. 1804, schoolonderwijzer, overl. Zuid-Scharwoude 02.01.1865, tr. Warmenhuizen 18.07.1841 Wilhelmina Jacoba Henrij Mohr, geb. Blokzijl 29.04.1816, overl. Limmen 19.09.1888, d.v. Johann Conrad Mohr, leraar der hervormden (1816), predikant (1841), en Koopje Pees.

 

[22] Pieter IJsbrands Brouwer, geb. ca. 1770, zeeman (1824,1832), overl. Oosterend (Texel) 18.09.1845, z.v. IJsbrand Brouwer en Barber Slot; tr. 2e voor 1810 Immetje Timmer, geb. ca. 1786, overl. Texel 23.08.1811, d.v. Cornelis Maartensz Timmer en Pietertje Crelis; tr. 1e

[23] Aagje de Boer, overl. voor 1810.

Uit het huwelijk Brouwer-de Boer:

1.                   Antje Brouwer, geb. Texel ca. 1803/1804, overl. Oosterend (Texel) 25.09.1864, tr. Texel 28.03.1824 Jan Pietersz Plaatsman, geb. Texel ca. 1800, zeeman, overl. voor 1864, z.v. Pieter Pietersz Plaatsman, zeeman, en Antje Gerrits Vlaming.

2.                   Pietertje Brouwer, geb. Texel ca. 1807; volgt [11].

Uit het huwelijk Brouwer-Timmer:

3.                   Dieuwertje Brouwer, geb. Texel ca. 1810/1811, overl. Molenbuurt (Texel) 09.07.1859, tr. Texel 27.05.1832 Dirk Kooiman, geb. Texel ca. 1805, landbouwer, overl. Molenbuurt (Texel) 21.11.1864, z.v. Gerrit Kooiman en Cornelisje List of Dalmeijer.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren