Gerrit Pieter van Elk (1941-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien september 2021)

 


 

[1] Gerrit Pieter van Elk, Ger, geb. Amsterdam 09.03.1941, overl. Amsterdam 17.08.2014.
– Levensberichten GPvE: nl.wikipedia * RKD * «Adieu à G.», documentaire in de serie Het Uur van de Wolf (2017).
– Werk op Campus Drienerlo: Sardineblik (1975)|a|

 

Noten: |a| Van landgoed tot kenniscampus, lustrumboek 1961-2001, p.57.

 

[2] Pieter Johan van Elk, Piet, geb. Amsterdam 30.06.1919, “3 j. v/d 5 j. HBS, leerl. 1e kl. i.d. Kunstnijverheidsschool” (1938), binnenhuis architect, filmtekenaar, kunstschilder, cartoontekenaar (1994), overl. Schagen 23.06.1994; tr. 2e NN; tr. 1e Amsterdam 18.12.1940 (echtsch. ingeschr Amsterdam 12.08.1946)
[3] Catharina de Vries, Tiente, geb. Amsterdam 10.11.1923, overl. Groningen 21.02.1967, begr. Groningen (r.k. kerkhof a/d Hereweg) 25.02.1967; tr. 2e NN. 

Uit het huwelijk van Elk-de Vries o.a.:

1.                   Gerrit Pieter van Elk, geb. Amsterdam 09.03.1941|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| De Tijd 11.03.1941 (Aangegeven op 10 Mrt.: P.J. van Elk–C. de Vries z).

 

[4] Johannes van Elk, geb. Amsterdam 02.07.1896, telegrafist (1919), “magaz meest gem wasch bad zwem en schoonm inr”, overl. Amsterdam 28.05.1985, tr. Amsterdam 27.02.1919

[5] Maria Elisabeth Spierenburg, geb. Amsterdam 15.06.1898, overl. Amsterdam 09.09.1989.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Johan van Elk, geb. Amsterdam 30.06.1919; volgt [2].

2.                   Johan van Elk, geb. Amsterdam 21.01.1921, meubelfabrikant, overl. Neuengamme 07.03.1945, tr. 05.05.1943 Betsy Lenstra, geb. Amsterdam 31.08.1919, d.v. Hendrik Koop Lenstra en Jeanne Rachel Bernardina Bueninck.
     BL tr. 2e Amsterdam 05.04.1950 Paulus Louis Bessem, geb. Amsterdam 09.04.1907, fotograaf, z.v. Willem Louis Bessem en Martha van Duist. [Muiden 1960]
     PLB tr. 1e Rotterdam 21.04.1937 Sophie Mok, geb. Delft 28.05.1911, overl. Auschwitz 31.01.1944, d.v. Machiel Mok, koopman, en Jetje Alter.

3.                   dochter.

 

[6] Gerrit Pieter de Vries, geb. Amsterdam 30.11.1894, schrijver ter gemeentesecretarie (1919), schrijver bij het bevolkingsregister (1920), gymnastiekonderwijzer (1925), onderwijzer lichamelijke oefening (1954-1955), overl. Amsterdam 27.06.1978, tr. Amsterdam 14.08.1919

[7] Francina Engelberta Joanna Lagerwaard, geb. Rotterdam 24.06.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francina de Vries, geb. Amsterdam 1921, tr. 13.05.1942 J. Lenstra.

2.                   Catharina de Vries, geb. Amsterdam 10.11.1923|a|; volgt [3].

 

Noten: |a| De courant Het nieuws van den dag 14.11.1923 (Geborenen, aangegeven op 12 November: F. de Vries–Lagerwaard d.).

 

[8] Johannes van Elk, geb. Amsterdam 27.03.1872, bekleder (1892), fabrikant (1895), winkelier (1903), stoffeerder (1907,1919), overl. Amsterdam 03.09.1919; tr. 2e Amsterdam 28.08.1919 Jannetje Geertruida Rademaker, geb. Amsterdam 06.03.1875, overl. ’s-Gravenhage 06.09.1933, d.v. Jan Jacob Carel Rademaker en Jannetje Geertruida Scholz; tr. 1e Amsterdam 09.05.1895

[9] Alma Luise Küper, geb. Hannover 07.02.1877, overl. Amsterdam 22.08.1917, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof)) 25.08.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Elk, geb. Amsterdam 02.07.1896; volgt [4].

2.                   Alma Louise van Elk, geb. Amsterdam 17.11.1898, overl. Amsterdam 25.06.1935, tr. Amsterdam 03.09.1930 Jacques van Praag, geb. Amsterdam 23.07.1900, procuratiehouder (1930), agent houthandel, firmant van Fa. M. Abas, overl. Blaricum 15.07.1964, crem. Westerveld 18.07.1964, z.v. Salomon van Praag en Eva Pimontel.
     JvP tr. 2e Amsterdam 26.07.1939 Elisabeth Roza van der Velde, geb. Deventer 16.08.1909, correspondente, overl. na 1964, d.v. Lion van der Velde en Johanna Roozendaal.

 

[10] Pieter Spierenburg, geb. Amsterdam 17.11.1861, kantoorbediende (1888,1889), makelaar (1919,1925), overl. Naarden 27.03.1925|a|, tr. Amsterdam 03.05.1888

[11] Maria Elisabeth Heutenik, geb. Amsterdam 08.10.1866, overl. voor 1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth Spierenburg, geb. Amsterdam 13.02.1889, w.s. jong gestorven.

2.                   Egbert Spierenburg, geb. Amsterdam 11.01.1890.

3.                   Maria Elisabeth Spierenburg, geb. Amsterdam 21.08.1891, w.s. jong gestorven.

4.                   dochter Spierenburg, geb. Amsterdam xx.08.1893|e|.

5.                   Elisabeth Spierenburg, geb. Amsterdam xx.12.1895|d|, overl. na 1958, tr. Amsterdam 25.07.1918 Wouter Verhagen, geb. Amsterdam 16.01.1892, makelaar (1918,1919), overl. Laren (NH) 27.02.1958, begr. Laren (AlgBpl.) 03.03.1958, z.v. Gerrit Verhagen en Agatha Laurina Soennichsen.

6.                   Maria Elisabeth Spierenburg, geb. Amsterdam 15.06.1898; volgt [5].

7.                   zoon Spierenburg, geb. Amsterdam xx.07.1899|b|.

8.                   Pieter Spierenburg, geb. Amsterdam 18.03.1904, tr. Amsterdam 16.02.1939 Lisette Elfriede Vaupel, geb. Osnabrück 30.08.1912, d.v. Ernst Otto Vaupel en Wilhelmine Bardt.

 

Noten: |a| wedr Heutinck (overl.akte Naarden 1925 no.14); |b| De courant 24.07.1899; |d| Algemeen Handelsblad 01.01.1896; |e| De Tijd 18.08.1893.

 

[12] Jan Benedictus de Vries, geb. Amsterdam 27.11.1867, hoedenmaker (1891,1919), hoedenfabrikant (1925), overl. Amsterdam 04.01.1939, tr. Amsterdam 06.08.1891

[13] Catharina Pitronella van Doesburg, geb. Avezaath (Zoelen) 16.02.1864, dienstbode (1891), overl. Amsterdam 10.03.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Benedictus de Vries, geb. Amsterdam ca. 1892/1893, kantoorbediende (1915), bureauchef (1919), koopman (1925), tr. Amsterdam 29.04.1915 Martina Zier, geb. Amsterdam ca. 1897, d.v. Martinus Zier, kleermaker, en Johanna Catharina Rozeboom.

2.                   Gerrit Pieter de Vries, geb. Amsterdam 30.11.1894; volgt [6].

3.                   Catharina Anna Maria de Vries, geb. Amsterdam 16.10.1901, overl. Heemstede 02.07.1990, tr. Amsterdam 29.01.1925 (echtsch. vonnis Raad van Justitie te Semarang 27.01.1939, ingeschr. Batavia 26.06.1939, ingeschr. Amsterdam 10.08.1946) Douglas Vernon Mitchell, geb. Soerabaja 28.10.1900, Britsch onderdaan (1925), overl. Amsterdam 04.07.1977, begr.Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster), z.v. Cecil George Wilfred Mitchell, makelaar in onroerende goederen, en Elfrida Cornell Hawkshaw|a|.
     DVM tr. 2e Valkenburg (ZH) 03.03.1952 (echtsch. 09.02.1972) Jenny Hendrika Nanning, geb. Medan 05.11.1915|b|, overl. Amsterdam 06.03.1994.
     JHN tr. 1e Batavia 04.08.1938 Pieter Alexandre Simon, geb. Fort de Kock (Res. Padangsche Bovenlanden) 15.06.1905, Ls.Sld.Tkl.Inf. KNIL, overl. Fukuoka (Japan) 25.03.1944, bijgezet in het columbarium van het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, z.v. Eduard Hermanus Simon en Adolphina Maria Thevenet.

4.                   Johan Daniel de Vries, geb. Amsterdam 28.02.1912, bankemployé, overl. na 1962, tr. 1e Amsterdam 03.12.1936 (echtsch. Amsterdam 21.04.1942) Elisabeth Clara Anna Martens, geb. Amsterdam 27.07.1913, strijkster, overl. Amsterdam 12.01.2004, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 19.01.2004, d.v. Joannes Martens en Anna Christina Lansdorp; tr. 2e Amsterdam 31.03.1948 (echtsch. Amsterdam 18.05.1953) Elisabeth Susanna Vilters, geb. Amsterdam 14.05.1917, naaister, overl. Amsterdam 05.11.1993, d.v. Petrus Vilters en Elisabeth Beekhuijs.
     ECAM tr. 2e Amsterdam 10.10.1946 Leendert van Smeerdijk, geb. Haarlemmermeer 14.03.1910, z.v. Willem van Smeerdijk, koopman, en Lijntje Adriana Wijsman.

 

Noten: |a| Hawkshaw (RA 1909 p.18), Hawkskow (huw.akte Amsterdam 1925 reg.6 fol.28v no.54 & archiefkaart zoon Douglas); |b| erkenning (RA 1918 p.82).

 

[14] Daniel Lagerwaard, geb. Rotterdam 30.10.1863, gymnastiekleraar (1919), leraar bij het middelbaar onderwijs (1920), vakonderwijzer lichamelijke oefening (1922-1928), overl. Amsterdam 24.01.1938, begr. Amsterdam (Bpl. Huis te Vraag) 27.01.1938, tr. Rotterdam 20.02.1889

[15] Francina Engelberta Bruens, geb. Rotterdam 10.12.1862, overl. Hilversum 27.04.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniel Lagerwaard, geb. Rotterdam 15.12.1889, koopman (1920), kantoorbediende te Palembang (1941), overl. Tjimahi 18.05.1945, begr. Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi, tr. 1e Cheribon 05.06.1912 Georgine Anthoinette Rapp, overl. aan boord van het s.s. Rembrandt 04.03.1920|b|, d.v. Gerrit Rapp en Anthoinet Mente; tr. 2e Amsterdam 14.10.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.04.1936, ingeschr. Amsterdam 20.04.1936) Amsterdam 14.10.1920 Elisabetha Barbara Wilhelmina Gademann, geb. Augsburg 07.07.1896, d.v. Karl August Otto Gademann, schoolhouder, en Maria Pressler.

2.                   Francina Engelberta Joanna Lagerwaard, geb. Rotterdam 24.06.1891; volgt [7].

3.                   Josephus Gijsbertus Lagerwaard, geb. Rotterdam 13.08.1893, onderwijzer (1919,1927), overl. Doetinchem 17.08.1957, tr. 1e Amsterdam 14.08.1919 Maria Elisabeth Schuurmans, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1893, overl. Arnhem 24.04.1925, d.v. Jan Schuurmans, winkelier, en Maria Elisabeth Eekhof; tr. 2e Doetinchem 04.08.1927 Antje Boomsma, geb. Steggerda (Weststellingwerf) 27.06.1902|a|, d.v. Sjoerd Franzes Boomsma, brigadier (1904), later opperwachtmeester (1927) bij de Koninklijke Marechaussee, en Jantje Vrind.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Jantje gewettigd bij haar huwelijk met Sjoerd (geb.akte Wetstellingwerf 1902 no.216 & huw.akte Weststellingwerf 16.01.1904 no.4); |b| op 21.02.1920 vertrokken van Batavia naar Amsterdam: mevr G.A. Lagerwaard en kd (Bataviaasch nieuwsblad 23.02.1920).

 

[16] Eldert van Elk, geb. Amsterdam 06.04.1851, meubelbekleder (1869), stoffeerder (1873,1883,1890), fabrikant (mei1895), stoffeerder (sep1895), behanger (1901), stoffeerder (1903,1907), overl. voor 1919, z.v. Johannes van Elk en Anna Kleeman (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 28.10.1869

[17] Maria Elisabeth Blom, geb. Amsterdam 18.12.1846|48, overl. voor 1895, d.v. Johannes Blom, korenmeter, en Maria Elisabeth Hillebrand.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna van Elk, geb. Amsterdam 20.03.1870, overl. Alphen aan den Rijn 14.08.1950, tr. Amsterdam 19.09.1895 Hendrik George Blankenzee, geb. Amsterdam 27.09.1864, bediende, overl. voor 1950, z.v. Lodewijk Adam Blankenzee en Cornelia van Campen.

2.                   Johannes van Elk, geb. Amsterdam 27.03.1872; volgt [8].

3.                   Maria Elisabeth van Elk, geb. Amsterdam 29.06.1874.

4.                   Eldert van Elk, geb. Amsterdam 16.11.1876, behanger (1901), stoffeerder (1907), tr. Amsterdam 23.01.1901 Cornelia Petronella Rike, geb. Schagen 28.06.1871, d.v. Gerrit Rike en Maartje van Sluijs.

5.                   Hendrik Johannes van Elk, geb. Amsterdam 10.04.1879, stoffeerder, overl. na 1953, tr. Sneek 17.08.1903 Margaretha Abramsen, geb. Utrecht 16.02.1880, overl. Haarlem 24.04.1953, d.v. Nicolaas Abramsen, cipier aan de cellulaire strafgevangenis, en Maria Johanna Schottee Schreijers.

6.                   Catharina Wilhelmina Elisabeth van Elk, geb. Amsterdam 01.03.1881, overl. Hilversum 21.01.1952, tr. Amsterdam 07.05.1903 Franciscus Gerardus Otten, geb. Amsterdam 24.01.1876, chef-monteur-instructeur aan ’s Rijks Marinewerf, overl. Hilversum 20.03.1945, z.v. Franciscus Gerardus Otten, winkelier, en Maria Johanna Theresia Heijdeman.

7.                   Isaäc van Elk, geb. Amsterdam 08.06.1882, boekhouder (1907), chef-boekhouder (1941), tr. Amsterdam 04.07.1907 Akke Schlette, geb. Amsterdam 15.05.1882, overl. na 1941, d.v. Jacobus Adrianus Schlette en Elizabeth Egberdina Schild.

8.                   Christina Elisabeth van Elk, geb. Amsterdam 01.12.1883.

9.                   Arend van Elk, geb. Amsterdam 09.06.1885|10.09.1886.

10.               Evangeline van Elk, geb. Amsterdam 19.07.1889.

11.               Cornelia van Elk, geb. Amsterdam 05.12.1894, overl. Alphen aan den Rijn 19.06.1895.

 

[18] Franz Anton Küper, geb. Schöppingen|a| 19.02.1844, kleermaker (1895), tr.

[19] Wilhelmine Luise Sofie Schackert, geb. Fürstenberg|b| 12.02.1851, overl. [Berlin] na 1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alma Luise Küper, geb. Hannover 07.02.1877; volgt [9].

2.                   Antonia Louse Küper, geb. Hannover 03.10.1879.

3.                   dochter A. Küper, tr. A. Wenzlaff. [Berlin 1919]

 

Noten: |a| Kreis Borken, Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| kandidaten voor Fürstenberg op de.wikipedia.

 

[20] Egbertus Spierenburg, geb. Amsterdam 03.09.1832, timmermansknecht (1855), timmerman (1879,1900), overl. Amsterdam 09.04.1912, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof) 13.04.1912, z.v. Pieter Spierenburg, timmermansknecht, en Femmetje Radius; tr. 2e Amsterdam 11.08.1892 Geertje van den Berg, geb. Naarden 17.08.1830, dienstbode (1892), overl. voor 1905, d.v. Pieter van den Berg en Klaasje Koelewijn; tr. 3e Amsterdam 24.08.1905 Catharina Tjakkes, geb. Amsterdam 21.01.1854, overl. Amsterdam 06.02.1913, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof)11.02.1913, d.v. Jacob Tjakkes en Aleijda Geertruijda Martens; tr. 1e Amsterdam 20.06.1855

[21] Trijntje Conter, geb. Maassluis 06.11.1833|34, overl. tussen 1889 en 1890, d.v. Gerrit Tjeerds Conter, zeeman, en Catharina Pieters Coulbaut.

Uit dit huwelijk:

1.                   Femia Catharina Spierenburg, geb. Amsterdam 01.01.1856, slager, tr. Amsterdam 17.07.1879 Martinus Hubertus Bent, geb. Amsterdam 03.05.1852, slager, z.v. Joannes Bent en Hillegonda Seijen ten Hoorn.

2.                   Trijntje Spierenburg, geb. Amsterdam 21.12.1857, tr. Amsterdam 29.04.1880 Laurens Fienieg, geb. Amsterdam 23.10.1827, koperslager, overl. na 1899, z.v. Christiaan Hendrik Fienieg, timmerman, en Geertruij Cornelia Potuijt.
     LF tr. 1e Amsterdam 08.05.1850 Maria Wilhelmina Deichmann, geb. Amsterdam 18.10.1828, naaister, overl. Amsterdam 21.07.1873|a|, d.v. Jacobus Wilhelm Deichmann en Maria de Cloed, kraambewaarster (1850).

3.                   Anna Spierenburg, geb. Amsterdam 13|18.10.1859, tr. Rotterdam 30.10.1889 Abraham de la Mar, geb. Liverpool 28.05.1867, z.v. Paul de la Mar (ca.1843-1887) en Margaret O’Brien.

4.                   Pieter Spierenburg, geb. Amsterdam 17.11.1861; volgt [10].

5.                   Alida Spierenburg, geb. Amsterdam 09.05|12.1863, tr. Amsterdam 02.05.1889 Lambertus Matthias van Lobberegt, geb. Amsterdam 10.04.1866, kleermaker, z.v. Pieter van Lobberegt en Nannette Josephine Desprez.

6.                   Egberta Spierenburg, geb. Amsterdaam 23.12.1865, tr. Amsterdam 23.10.1890 Joseph Bernard Aring, geb. Amsterdam 10.09.1867, timmerman (1890), tramconducteur (1900-1903), z.v. Casper Hendrik Aring en Jetta Faure.

7.                   Gerdina Spierenburg, geb. Amsterdam 19.12.1869, overl. Amsterdam xx.04.1901|b|, tr. Amsterdam 24.03.1892 Gerardus Johannes Heutenik (1870-), z.v. Johannes Heutenik en Elisabeth Bakhuijs.

8.                   Maria Spierenburg, geb. Amsterdam 29.05.1874, overl. Amsterdam 21.02.1952, tr. Amsterdam 25.05.1900 Willem Cornelis Heutenik (1877-1956), z.v. Johannes Heutenik en Elisabeth Bakhuijs.

 

Noten: |a| e.v. L. Viening (annonce collectie CBG); |b| De Tijd 27.04.1901.

 

[22] Johannes Heutenik, geb. Amsterdam 25.09.1844, timmerman (1866,1913), z.v. Gerrit Heutenik en Maria Visser; tr. Amsterdam 18.07.1866

[23] Elisabeth Bakhuijs, geb. Amsterdam 09.10.1845, naaister, overl. na 1913, d.v. Jan Matthijs Bakhuijs en Elizabeth van der Nulfs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth Heutenik, geb. Amsterdam 08.10.1866; volgt [11].

2.                   Johanna Margaretha Heutenik, geb. Amsterdam 23.08.1868, tr. 1e Amsterdam 03.07.1890 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 22.06.1893) Petrus Prasing, geb. Amsterdam 06.12.1869, diamantslijper, z.v. Petrus Prasing, werkman, en Jansje Jansen; tr. 2e Amsterdam 04.06.1913 Willebrordus van der Schleij, geb. Amsterdam 10.09.1856, opperman, z.v. Hendrik Frederik van der Schleij, koopman, en Hendrika Sara Baarens.
     PP tr. 2e Amsterdam 27.02.1895 Cornelia Elisabeth Teijsen, geb. Amsterdam 21.08.1864, d.v. Dirk Paulus Teijsen en Barendje Koppers.
     WvdS tr. 1e Amsterdam 07.11.1883 Femmetje Salwegter
, geb. Amsterdam 12.04.1857, overl. voor 1913, d.v. Christiaan Everhard Salwegter en Femmetje van der Veer, broodverkoopster (1883).

3.                   Gerardus Johannes Heutenik, geb. Amsterdam 23.10.1870, magazijnknecht (1892), werkman (1903), tr. 1e Amsterdam 24.03.1892 Gerdina Spierenburg (1869-1901), d.v. Egbertus Spierenburg en Trijntje Conter; tr. 2e Amsterdam 22.10.1903 Helena Gesina Meijer, geb. Amsterdam 30.07.1870, d.v. Abraham Meijer, timmerman, en Cornelia Antonia Keer.

4.                   Willem Cornelis Heutenik, geb. Amsterdam 14.01.1877, bediende (1900), wijnkopersknecht, overl. Amsterdam 17.08.1956, tr. Amsterdam 25.05.1900 Maria Spierenburg (1874-1952), d.v. Egbertus Spierenburg en Trijntje Conter.

5.                   Cornelis Henricus Heutenik, geb. Amsterdam 06.09.1879, pakhuisknecht, overl. Amsterdam 26.08.1954, tr. Amsterdam 29.01.1903 Elisabeth Maria Therese Gudde, geb. Amsterdam 01.01.1878, overl. Amsterdam 22.02.1954, d.v. Willem Frederik Gudde, ladingmeester, en Louisa Willemina Haentjens.

6.                   Elisabeth Heutenik, geb. Amsterdam 19.03.1883, overl. Amsterdam 06.11.1963, tr. Amsterdam 19.04.1906 Jean François Guillaume Haentjens, geb. Amsterdam 09.09.1882, kantoorbediende (1906), magazijnbediende, overl. Amsterdam 31.01.1976, z.v. Johannes Antonius Haentjens en Martiena Corneliea van der Kloot.

7.                   Sophia Hendrika Heutenik, geb. Amsterdam 19.12.1886, overl. Amsterdam 21.01.1964, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster), tr. Amsterdam 19.04.1906 Hendrikus van der Waag, geb. Amsterdam 17.02.1883, kantoorbediende, overl. Amsterdam 27.11.1953, z.v. Hendrikus van der Waag en Hendrika Lodder.

 

[24] Jan Benedictus de Vries, geb. Amsterdam 24.02.1833, hoedenmaker, overl. voor 1888, z.v. Jan de Vries en Hippiena Bardina Spis; tr. Amsterdam 06.05.1863

[25] Anna Maria Diederichs, geb. Zaandijk 12|14.12.1838, winkelierster (1891), overl. Amsterdam 14.08.1930, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 16.08.1930), d.v. Daniel Diederichs, kleermaker, en Maartje Thie.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barendina Maria de Vries, geb. Amsterdam 18.11.1864, overl. na 1930, tr. Amsterdam 22.05.1895 Theodorus Antonie Ruijs, geb. Hilversum 26.08.1859, commissionair (1885), kantoorbediende(1892), bediende (1895), overl.na 1930, z.v. Johannes Ruijs, bediende, en Wilhelmina Cornelia Elskamp.
     TAR tr. 1e Amsterdam 11.06.1885 Elisabeth Kroonenburg, geb. Amsterdam 28.05.1857, overl. Sloten (NH) 24.11.1892, d.v. Antonie Kroonenburg, schilder, en Maria Sasse.

2.                   Johan Daniel de Vries, geb. Amsterdam ca. 1866/1867, diamantslijper (1888), diamantwerker (1891), winkelier (1898), overl. Amsterdam 12.02.1929, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 15.02.1929, tr. 1e Amsterdam 24.05.1888 Jacoba Christina Margeretha Duijker, geb. Amsterdam 01.12.1866, overl. voor 1898, d.v. Johannes Duijker, pakhuisknecht, en Anna Margaretha Doorman; tr. 2e Enkhuizen 14.04.1898 Trijntje Piso, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 26.03.1871, overl. Utrecht 25.01.1922, d.v. Johan Jacobs Piso, wagenmaker, en Akke Foekes Wijnia; tr. 3e Agatha Cornelia de Koff, geb. Utrecht 16.10.1873, overl. Utrecht 12.01.1957, d.v. Hendrikus Martinus de Koff en Anthonia Mina Jeannetta la Fèbre.

3.                   Jan Benedictus de Vries, geb. Amsterdam 27.11.1867; volgt [12].

4.                   Frederik Martinus de Vries, geb. Amsterdam 26.10.1874, handelsreiziger, overl. na 1930, tr. Amsterdam 14.08.1919 Johanna Woltera Ottolina Kennedie, ook Kennedij, geb. Dordrecht 23.12.1885, overl. na 1930, d.v. Johannes Wolterus Otto Kennedie en Helena Johanna Theesing.
     JWOK tr. 1e Dordrecht 21.10.1908 Jacob Goedhart, geb. Dordrecht 23.09.1881, z.v. Bastiaan Nicolaas Goedhart en Elizabeth Riethof.

5.                   Anna Maria de Vries, geb. Amsterdam 10.04.1877, overl. Amsterdam 18.12.1944, tr. Amsterdam 13.07.1905 Hendrik Johannes Coene, geb. Amsterdam 17.01.1877, apothekersbediende, overl. Amsterdam 28.01.1938, z.v. Cornelis Hendrik Joannes Coene en Jacoba Johanna de Koff.

6.                   Jacobus Johannes de Vries, geb. Amsterdam 08.10.1882, klerk bij de gemeente-gasfabrieken, overl. Amsterdam 08.12.1972, tr. Amsterdasm 15.08.1918 Harmina Johanna Seeger, geb. Amsterdam 21.11.1890, overl. Amsterdam 22.11.1972, d.v. Johannes Hendrik Seeger en Johanna Christina Eckhardt.

 

[26] Gerrit van Doesburg, geb. Zoelen 24.03.1836, arbeider, overl. Zoelen 13.12.1868, z.v. Jan van Doesburg, veldwachter (1836), arbeider (1862), en Catharina Christina Oereg; tr. Zoelen 11.07.1862

[27] Pitronella van Wijk, geb. Zoelen 29.01.1839, overl. Zoelen 23.06.1905, d.v. Gerrit Jan van Wijk, arbeider, en Pitronella van Bekkum; tr. 2e Zoelen 03.11.1871 Matthijs Marinus van Hoeven, geb. Ingen (Lienden) 22.06.1846, klompenmaker, overl. Zoelen 22.03.1918, z.v. Dirk Gerrit van Hoeven, timmerman, en Jacoba van Mourik.

Uit het huwelijk van Doesburg-van Wijk:

1.                   Catharina Pitronella van Doesburg, geb. Avezaath (Zoelen) 16.02.1864; volgt [13].

2.                   Gerrit Jan van Doesburg, geb. Avezaath (Zoelen) 25.01.1866, klompenmaker (1888,1891), overl. Molenaarsgraaf 23.02.1945, tr. Zoelen 08.11.1888 Jantje Vermeulen, geb. Avezaath (Zoelen) 23.05.1860, overl. Molenaarsgraaf 22.01.1945, d.v. Jacob Vermeulen, arbeider (1860), landman (1888), en Jenneke de Roock.

3.                   Johannes van Doesburg, geb. Kerk Avezaath (Zoelen) 13.12.1867.

Uit het huwelijk van Hoeven-van Wijk:

4.                   Dirkje Jacoba van Hoeven, geb. Kerk Avezaath (Zoelen) 18.09.1872, overl. Zoelen 06.02.1873.

5.                   Jan Dirk van Hoeven, geb. Kerk Avezaath (Zoelen) 22.07.1874, overl. Zoelen 07.10.1878.

6.                   Pieter Marinus van Hoeven, geb. Kerk Avezaath (Zoelen) 22.07.1875, overl. Zoelen 14.08.1875.

7.                   Maria Petronella van Hoeven, geb. Kerk Avezaath (Zoelen) 15.03.1877, overl. Zoelen 08.10.1878.

8.                   Jan Dirk van Hoeven, geb. Kerk Avezaath (Zoelen) 18.04.1879.

9.                   Jacobus Marinus van Hoeven, geb. Zoelen 10.11.1881, gemeenteveldwachter, overl. Wadenoijen 09.10.1950, tr. Zoelen 11.06.1913 Cornelia Bauw, geb. Zoelen 15.12.1888, overl. Zeist 26.05.1960, d.v. Arnoldus Gerrit Bauw, schoenmaker, en Cornelia Arissen.

10.               levenloos kind, Zoelen 18.07.1886.

 

[28] Daniel Lagerwaard, geb. Capelle op den IJssel ca. 1834, overl. Rotterdam 25.04.1900, z.v. Thomas Lagerwaard en Ingetje Brugge; tr. Rotterdam 11.02.1863

[29] Maria Christina Schenk, geb. Rotterdam 19.11.1835, overl. Rotterdam 17.12.1916, d.v. Daniel Schenk en Elizabeth van der Wel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniel Lagerwaard, geb. Rotterdam 30.10.1863; volgt [14].

2.                   Hendrik Lagerwaard, geb. Rotterdam 21.06.1866, handelsreiziger (1924), overl. Zwolle 07.10.1940, tr. 1e Rotterdam 10.03.1892 Ingetje Lagerwaard, geb. Rotterdam 22.07.1864, overl. Rotterdam 14.06.1922, d.v. Hendrik Lagerwaard en Wijntje van Vliet; tr. 2e ’s-Gravenhage 01.10.1924 Agnes Maria Adriana Sangers, geb. ’s-Gravenhage 18.09.1894, d.v. Antonius Martinus Adrianus Sanders en Angenis Maria Toetenel.

3.                   Lukas Hendrik Lagerwaard, geb. Rotterdam 09.09.1869, overl. Rotterdam 07.07.1923, tr. Rotterdam 07.03.1894 Alida Christina Kervezee, geb. Rotterdam 03.04.1875, overl. ’s-Gravenhage 01.11.1966, d.v. Antonie Fredrik Kervezee en Maria Elisabeth Gallee.
     ACK tr. 2e ’s-Gravenhage 11.06.1924 Simon Faber, geb. Scheltens (Wonseradeel) 30.06.1875, smid, overl. ’s-Gravenhage 28.11.1966, z.v. Gerrit Faber, bakker, en Sijtske Strikwerda.

4.                   Elizabeth Johanna Lagerwaard, geb. Rotterdam 26.09.1872.

5.                   Maria Christina Lagerwaard, geb. Rotterdam 29.10.1875, overl. Rotterdam 20.09.1923.

 

[30] Josephus Gijsbertus Bruens, geb. Rotterdam 26.08.1829, wijnkopersknecht (1851), overl. Rotterdam 12.04.1895, z.v. Judocus Wilhelmus Bruens en Anna Maria van der Loo; tr. Rotterdam 26.02.1851

[31] Joanna Rubens, geb. Rotterdam 21.11.1829|a|, overl. na 1895, d.v. Inglebert Rubens en Delia Lampe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Judoca Bruens, geb. Rotterdam 25.09.1851, overl. Den Helder 03.02.1937, tr. Den Helder 11.05.1881 Albert Riemerts, geb. Den Helder 17.11.1857, scheepstimmerman (1881), scheepmaker (1910), overl. Den Helder 23.03.1910, z.v. Tjedde Riemerts, winkelier, en Keetje Troost.

2.                   Wilhelmina Judoca Bruens, geb. Rotterdam 22.08.1854, overl. Den Helder 06.05.1948, tr. Den Helder 29.06.1882 Wilhelmus Marinus ten Hacken, geb. Vlissingen 21.01.1855, scheepstimmerman, overl. Den Helder 16.08.1927, z.v. Wilhelmus Gerardus Marinus ten Hacken, timmerman (1855), scheepstimmerman (1882), en Petronella Mahieu.

3.                   Engelbert Franciscus Hendrik Bruens, geb. Rotterdam 20.09.1857, overl. Rotterdam 19.06.1928, tr. Rotterdam 15.09.1880 Pieternella Elisabeth Peterse, geb. Kralingen 15.08.1858, overl. Rotterdam 10.09.1953, d.v. Pieter Peterse en Elisabeth Hofman.

4.                   Cornelia Hendrika Maria Bruens, geb. Rotterdam 28.10.1858, overl. Rotterdam 04.07.1926, tr. Delfshaven 22.09.1881 Petrus Theodorus Spruit, geb. Rotterdam 21.10.1854, overl. Rotterdam 19.03.1935, z.v. Theodorus Spruit en Hendrina Augustina Geertruijda Huijgen.

5.                   Francisca Engelberta Bruens, geb. Rotterdam 29.10.1860, overl. Rotterdam 25.01.1862.

6.                   Francina Engelberta Bruens, geb. Rotterdam 10.12.1862; volgt [15].

7.                   Guillaume Bruens, geb. Rotterdam 15.06.1865, overl. Rotterdam 24.10.1923, tr. Rotterdam 25.06.1890 Klazina Schoots, geb. Delfshaven ca. 1868, overl. Rotterdam 27.12. 1943, d.v. Nicolaas Schoots en Maria Mars.

8.                   Martinus Josephus Judocus Bruens, geb. Rotterdam 08.04.1870, overl. Rotterdam 22.06.1943, tr. Rotterdam 11.01.1900 Antonia Wilhelmina Mersel, geb. Rotterdam 24.05.1874, overl. Rotterdam 03.10.1951, d.v. Petrus Johannes Mersel en Johanna van Kal.

 

Noten: |a| moeder Dina, aangifte door Engel Rubens, oud 24 jaar, kleermakersknecht, ‘zich erkennende vader van het kind te zijn en hetzelve te hebben verwekt aan Dina’, gewettigd bij het huwelijk van Ingelbert Rubens met Delia Lampe (geb.akte Rotterdam 1829 fol.d142v & huw.akte Rotterdam 15.06.1842 fol.a171).

 


Bijlage A

 

[32] Johannes van Elk, geb. Utrecht 16.04.1822, behanger (1848), uitdrager (1869,1873), meubelmaker (1883,1886), overl. 1908|c|, tr. Amsterdam 05.01.1848

[33] Anna Kleeman, geb. Amsterdam 19.08.1823, naaister (1848), overl. Amsterdam 06.05.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Izaak Johannes van Elk, geb. Amsterdam 06.05.1849, meubelmaker, tr. 1e Amsterdam 16.12.1869 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 05.12.1882, ingeschr. Amsterdam 12.04.1883) Petronella Antonia Brok, geb. Waalwijk 06.06.1843, d.v. Antonie Brok, schoenmaker (1843), laarzenmaker (1869), en Elisabeth van Ree; tr. 2e Amsterdam 17.05.1883 Jetske Steltman, geb. Nijehaske (Haskerland) 10.12.1850, overl. voor 1890, d.v. Wijbrand Steltman, kantoorbediende, en Anje Frederiks Schaaf; tr. 3e Amsterdam 06.03.1890 Truitje van den Eshof, geb. Leiderdorp 10.06.1852, d.v. Cornelis van den Eshof, spoorwegbediende, en Catharina Maria van Soest.
     TvdE tr. 1e Haarlem 11.08.1875 Hendrik Kuijl, geb. Leiden 16.11.1848, sigarenmaker, overl. Haarlem 01.03.1883, z.v. Abraham Kuijl, baardscheerder, en Apolonia Buis.

2.                   Eldert van Elk, geb. Amsterdam 06.04.1851; volgt [16].

3.                   Catharina Wilhelmina van Elk, geb. Amsterdam 20|28.12.1855, tr. Amsterdam 29.05.1873 Johannes Blom, geb. Amsterdam 16.04.1851, meubelmaker, z.v. Johannes Blom, korenmeter, en Maria Elisabeth Hillebrand.

4.                   Johannes van Elk, geb. Amsterdam 28.12.1859, stoffeerder (1883), overl. Amsterdam 14.07.1943, tr. Loosdrecht 11.02.1888 Francina Christina van Elk, geb. Loenen 20.02.1865, overl. Utrecht 12.04.1950, d.v. Jan van Elk en Elisabeth Cornelia Bouwhuizen.

5.                   Christina Jacoba van Elk, geb. Amsterdam 06.05.1863, overl. na 1921, tr. Amsterdam 21.10.1886 August Wilhelm Osterloh, geb. Lingen|a| 28.02.1863, handlichting tot het uitoefenen van het beroep van commissionair en agent (1831)|b|, wijnhandelaar (1886), koopman (1921), overl. Amsterdam 20.07.1937, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 23.07.1937, z.v. Arend Frederik Osterloh en Regina Dorothea van Waning Bolt.

 

Noten: |a| Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |b| annonce collectie CBG; |c| ‘heden’, geen plaats vermeld, per abuis wedr Kleemond (Het nieuws van den dag 14.04.1908).

 

[64] Isaak van Elck, ged. Utrecht 03.05.1795, steenvormer (1820), werkman (1848), bediende (1849), werkman (1863), overl. Loenen 21.08.1878|f|; tr. Utrecht 06.10.1819|i|

[65] Catharina Hildebrand/Hildebrands, ged. Utrecht 02.11.1791|h|, overl. Loosdrecht 06.02.1865|e|, d.v. Johannes Hildebrand/Hildebrands en Maria de Jong.

Uit dit huwelijk (vader van Elk, moeder Hildebrand/Hildebrandt/Hildebrants/Hillebrand):

1.                   ...

2.                   Francina van Elk, geb. Utrecht 06.03.1820|a|, dienstbaar (1849), tr. Amsterdam 25.07.1849 Friedericus Conrad Potharst, geb. Talle|d| ca. 1821, suikerbakker, z.v. Hermanus Henricus Potharst, landbouwer, en Sophia Hebrok.

3.                   Maria van Elk, geb. Utrecht 06.03.1820|b|, overl. Utrecht 12.03.1820.

4.                   Johannes van Elk, geb. Utrecht 16.04.1822|c|; volgt [32].

5.                   Bastiaan van Elk, geb. Utrecht 01.12.1824, smidsknecht, overl. Utrecht 17.06.1887|g|, tr. ’s-Graveland 14.05.1853 Johanna Catharina Elisabeth Beuker, geb. ’s-Graveland ca. 1831, kleerbleekster, overl. ’s-Graveland 29.06.1903, d.v. Gerrit Hendrik Beuker en Catharina Elisabeth Kroonenberg.

6.                   Izack van Elk, geb. Jutphaas 03.06.1827, overl. Jutphaas 01.08.1827.

7.                   Maria van Elk, geb. Loosdrecht ca. 1828/1829, overl. 03.11.1866, tr. 1e Loosdrecht 03.09.1853 Johan Frederik Beuker, geb. ’s-Graveland, z.v. Gerrit Hendrik Beuker, ook Gerd Heinrich Büker, en Catharina Elisabeth Kroonenberg; tr. 2e Loenen 03.06.1860 Arend Kleeman (1821-voor 1860), z.v. Eldert Kleeman en Maria van Toor.

8.                   Isaac van Elk, geb. Loosdrecht ca. 1832, behanger (1863,1896), overl. Amsterdam 04.09.1920|f|, begr. Amsterdam (Bpl.Zorgvlied) 09.09.1920, tr. Amsterdam 28.01.1863 Christina Kleeman (1842-1921), d.v. Eldert Kleeman en Maria van Toor.

9.                   Jan van Elk, geb. Loosdrecht ca. 1836, tr. Loosdrecht 05.02.1859 Elisabeth Cornelia Bouhuisen, geb. Utrecht 11.02.1834, d.v. Jacobus Petrus Bouhuisen en Elisabeth van Meerten.

 

Noten: |a| geboren des morgens ten half twaalf uren (akte no.238); |b| geboren des middags ten twaalf uren (akte no.239); |c| vader Isak, moeder Hildebrands; |d| destijds in vorstendom Lippe, nu een Ortsteil van Kalletal, Kreis Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |e| overledene Catharina Wilhelmina Hildebrand, e.v. Izak; |f| overledene Izak van Elk, moeder Sluik, wedr Hildebrandt; |g| ook overl.akte ’s-Graveland 1887 no.19; |h| vader Hildebrands; |i| bruid Hildebrand (huw.akte Utrecht 1819 no.188); |f| overledene Izaak (Algemeen Handelsblad 07.09.1920).

 

[66] Eldert Kleeman, geb. Amsterdam 10.06.1795, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 14.06.1795, kuipersknecht (1817), kuiper (1848,1856,1867), overl. voor 1889, z.v. Arend Kleeman en Geesje Siekman; tr. Amsterdam 05.03.1817

[67] Maria van Toor, geb. Amsterdam 07.06.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.06.1797, overl. tussen 1856 en 1867, d.v. Pieter van Toor en Anna Straatman, schoonmaakster (1817).

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Kleeman, geb. Amsterdam 28.06.1817, tr. Amsterdam 26.09.1838 Gerrit Hoogeweg, geb. Amsterdam 08.08.1818, mandenmaker, z.v. Jacob Hoogeweg, mandenmaker, en Louisa Gerredina Jungensen.

2.                   Arend Kleeman, geb. Amsterdam 10.07.1821, timmerman, overl. voor 1860, tr. 1e Amsterdam 05.06.1856 Elizabet Baggelaar, geb. Amsterdam 06.12.1828, overl. Amsterdam 03.08.1858, d.v. Harke Baggelaar, koopman, en Hendrikje van Muijen; tr. 2e Loenen 03.06.1860 Maria van Elk (ca.1828/1829-1866), d.v. Izaak van Elk en Catharina Hillebrand; tr. 3e Amsterdam 05.09.1867 Helena Maria van Leeuwen, geb. Amsterdam 10.02.1829, d.v. Jacob van Leeuwen en Anna Sofia Rouw.

3.                   Anna Kleeman, geb. Amsterdam 19.08.1823; volgt [33].

4.                   Maria Christina Kleeman, geb. Amsterdam 28.03.1831, dienstbaar (1860), tr. 1e Amsterdam 08.02.1860 Willem Frederik Vogel, geb. Amsterdam 06.10.1833, scheepstimmerman, overl. voor 1883, z.v. Willem Vogel en Aaltje Hoffenaar; tr. 2e Amsterdam 19.04.1883 Sijbrand Douwes, geb. Amsterdam 13.04.1828, boekbinder, z.v. Douwe Douwes en Marretje Deull.
     SD tr. 1e Amsterdam 07.07.1864 Maria Johanna Kist, geb. Amsterdam 10.10.1831, naaister, overl. voor 1883, d.v. Christiaan Jacob Kist en Maria Kraaijkes.

5.                   Eldert Kleeman, geb. Amsterdam 21.12.1838, timmerman, tr. 1e Amsterdam 28.01.1863 Christina Jansen, geb. Stad Ommen 06.01.1836, dienstbaar (1863), d.v. Christiaan Hein Jansen en Magdalena Meder; tr. 2e Amsterdam 21.02.1889 Anna Elisabeth Velders, geb. Amsterdam 31.08.1840, d.v. Elisabet Velders.

6.                   Christina Kleeman, geb. Amsterdam 29.12.1842, overl. Amsterdam 14.04.1921, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 19.04.1921, tr. Amsterdam 28.01.1863 Isaac van Elk (ca.1832-1920), z.v. Isaac van Elk en Catharina Hillebrand.

 

[128] Bastiaan van Elk, geb. Utrecht ca. 1765/1775, steenvormer (1819), overl. Leiderdorp 06.11.1846|c||d|, z.v. Jan van Elk; tr.

[129] Fransiena Sluijk, ged. Utrecht 15.10.1775|j|, overl. Utrecht 07.06.1843|k|, d.v. Izaak Sluik en Johanna van der Horst.

Uit dit huwelijk (moeder Francina/Sijntje, moeder ook Sluik):

1.                   Jan van Elk, ged. Utrecht 08.09.1793, overl. Leiden 17.06.1818|a|.

2.                   Isaak van Elck, ged. Utrecht 03.05.1795|i|; volgt [64].

3.                   Bastiaan van Elk, ged. Utrecht 05.11.1797, schipper, overl. Koudekerk 23.10.1862, tr. Jutphaas 28.04.1824 Cornelia Johanna Zuidendorp, ged. Zeist 06.04.1800, overl. Koudekerk 08.12.1857, d.v. Willem Zuidendorp en Jacoba Rink/Ring.

4.                   Jacobus van Elk, ged. Utrecht 09.04.1800|g|, werkman, overl. Utrecht 31.10.1834|h|, tr. Utrecht 20.08.1823 Hermijntje Bierost, ged. IJsselstein 04.10.1793, overl. Utrecht 27.12.1868, d.v. Hendrik Bierost en Willemijntje Spijker.

5.                   Johanna van Elk, ged. Utrecht 09.01.1803, tr. Jutphaas 04.11.1824 Peter Tekelenburg, ged. Utrecht 20.10.1799, z.v. Johannes Tekelenburg en Maria Rietveld.
     PT tr. 2e Utrecht 02.06.1841 Willemina Maaswinkel, geb. IJsselstein 15.05.1818, d.v. Jan Maaswinkel en Maria Ewalt.

6.                   Francina van Elk, ged. Utrecht 24.03.1805, overl. Utrecht 11.06.1828, tr. Utrecht 25.10.1826 Cornelis Vierbergen, ged. Utrecht 10.11.1802, overl. Alphen 27.09.1880, z.v. Jacob Vierbergen en Gerarda Boogof.
     CV tr. 2e 1829 Pieternella van Elk (1808-1901), jongere zuster van Francina.

7.                   Pieternella van Elk, ged. Utrecht 10.01.1808, overl. Alphen04.12.1901, tr. Utrecht 29.04.1829 Cornelis Vierbergen (1802-1880).
     CV tr. 1e Utrecht 25.10.1826 Francina van Elk (ca.1805-1828), oudere zuster van Pieternella.

8.                   Hendrik van Elk, ged. Utrecht 17.02.1811, steenvormer (1846), overl. Woerden 07.02.1874|b|, tr. Utrecht 30.11.1841 Johanna van Gelder, ged. Zegveld 15.05.1808, d.v. Cornelis van Gelder en Johanna Berkel.

9.                   Jan van Ellik, ook van Elk, geb. Utrecht 04.06.1819|f|, werkman, overl. Rietveld 24.01.1883, tr. Utrecht 02.11.1842|e| Alida van Gelder, ook van Gelderen, geb. Zegveld 30.11.1813, dienstmeid (1842), overl. Rietveld 19.06.1878, d.v. Cornelis van Gelder en Johanna Berkel.

 

Noten: |a| overl.akte Utrecht 1818 no.555; |b| moeder per abuis de Groot (overl.akte Woerden 1874 no.15); |c| overledene van Elk, ‘de naam der moeder aan de aangevers onbekend, doch overleden’, eerste aangever zoon Hendrik (overl.akte Leiderdorp 1846 no.64); |d| ook overl.akte Zwammerdam 1846 no.48; |e| bruidegom ‘Jan van Ellik eigentlijk genaamd van Elk’, tekent met van Elk (huw.akte Utrecht 1842 no.298); |f| vader van Ellik, die niet tekent verklarende niet te kunnen schrijven (geb.akte Utrecht 1819 no.526); |g| moeder Stark; |h| per abuis e.v. Wilhelmina Bierhorst (overl.akte Utrecht 1834 no.945); |i| vader van Elck, moeder Fransiena Sluijk; |j| dopeling Fransina, vader Eisak Sluijk; |k| overledene Francina Sluik.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)