Antonie Jacobus Engel (1896-1975)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien november 2019)

 


 

[1] Antonie Jacobus Engel, geb. Oosthuizen 27.11.1896, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1919, president-directeur Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem, lid van het College van curatoren van de THT (1961), OON, RNL, overl. Velp 07.07.1975, crem. Dieren 10.07.1975, tr. Heerlen 16.08.1922 Cornelia Petronella Goudswaard, Nel, geb. Haarlem 21.12.1896, overl. Rozendaal 19.03.1987, crem. Dieren 24.03.1987, d.v. David Goudswaard, machinesteller (1896), en Cornelia Hoogendoorn.

 

[2] Frederik Engel, geb. Koog aan de Zaan ca. 1867, hoofd ener school (1896,1924), overl. Overveen (Bloemendaal) 24.06.1935, tr. Westzaan 02.01.1896
[3] Marie Antoinette Allan, geb. Westzaan 28.06.1864, onderwijzeres (1883), overl. Velp (Rheden) 01.12.1940, begr. Velsen (Westerveld) 04.12.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonie Jacobus Engel, geb. Oosthuizen 27.11.1896; volgt [1].

2.                   Frederik Lambertus Engel, geb. Landsmeer 19.11.1898, arts, overl. Deventer 16.05.1977, crem. Dieren 20.05.1977, tr. Hillegom 06.05.1924 Cornelia de Wreede, geb. Hillegom 05.05.1903, overl. na 1977, d.v. Cornelis de Wreede, handelsreiziger (1903), bloemist (1924), en Jansje Philippo.

3.                   Hendrik Jan Jacobus Engel, geb. Hillegom 25.02.1904, ingenieur civiele techniek Delft 1926, dir. raadg. ingrs.bur. Aronsohn NV te Rotterdam (1971), overl. na 1977, tr. Curaçao 18.04.1929 Gerardina Hendrica Masselink, geb. Amsterdam 21.10.1904, overl. na 1977, d.v. Hein Masselink, bouwkundige, en Jeannette Johanna Petronella de Greeuw (-1906).

 

[4] Pieter Engel, geb. Zaandam ca. 1825, boerenknecht (1860), veehouder (1886), overl. Koog aan de Zaan 22.02.1912, tr. Koog aan de Zaan 01.07.1860

[5] Katharina Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1830, dienstbode (1860), overl. Koog aan de Zaan 26.07.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tobias Engel, geb. Koog aan de Zaanca. 1863, koopman (1887), winkelier (1917), overl. Koog aan de Zaan 30.04.1917, tr. Koog aan de Zaan 04.09.1887 Trijntje Gorter, geb. Koog aan de Zaan ca. 1862, dienstbode (1887), overl. Koog aan de Zaan 03.12.1903, d.v. Pieter Gorter en Maartje Visser.

2.                   Frederik Engel, geb. Koog aan de Zaan ca. 1867; volgt [2].

3.                   Lambertus Engel, geb. Koog aan de Zaan ca. 1871, kantoorbediende, overl. Baarn 08.01.1941, tr. Westzaan 19.09.1895 Gerarda Tip, geb. Westzaan ca. 1872, overl. Baarn 23.06.1934, d.v. Cornelis Tip, fabrikant, en Anna Paulowna de Jong.

 

[6] Antonie Jacobus Allan, geb. Uithoorn 26.07.1835, instituteur (1858), onderwijzer (1861), hoofd ener school (1891,1901), overl. Westzaan 06.01.1905, tr. Leiden 02.10.1861

[7] Antoinette Clasine Reijst, geb. Leiden 12.05.1839, overl. Westzaan 23.12.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jacobus Allan, geb. Westzaan ca. 1863, handelsreiziger (1894), boekdrukker (1933), overl. Driehuis (Velsen) 07.07.1933, tr. Westzaan 21.06.1894 Maria Catharina Dreckmeijer, geb. Amsterdam 11.04.1867, overl. na 1940, d.v. Ferdinand Friedrich Dreckmeijer, koopman, en Margaretha Hermina Alida Heedenrijk.
     MCD tr. 1e Amsterdam 30.08.1888 Alexander Werner, geb. Amsterdam 09.09.1861, winkelier, overl. Westzaan 07.05.1893, z.v. Johannes Heinrich Friedrich Werner en Marie Jäckel.

2.                   Marie Antoinette Allan, geb. Westzaan 28.06.1864|a|; volgt [3].

3.                   Klara Frederika Allan, geb. Westzaan 09.04.1868, overl. 1938|b|, tr. Westzaan 01.01.1891 Otto Bussemaker, geb. Meppel 04.06.1861, hoofdonderwijzer, overl. ’s-Gravenhage 11.03.1937, z.v. Frederik Bussemaker, kuiper, en Lammigje van Urk.

4.                   Guillaume Antoine Allan, geb. Westzaan ca. 1870, onderwijzer, overl. na 1952, tr. Westzaan 05.10.1893 Christina Wilmina Hertler, geb. Amsterdam 13.01.1870, d.v. Daniël Hertler, bakker, en Christina Wilmina Schuurman.

5.                   Nicolaas Frederik Allan, geb. Westzaan ca. 1872, kantoorbediende, overl. na 1952, tr. 1e Wormerveer 16.04.1896 Albertina Güthard, geb. Wormerveer ca. 1876, overl. Bussum 07.02.1935, d.v. Jan Albert Güthard, kleermaker, en Jannigje Adriana Pauwels; tr. 2e Bussum 10.11.1937 H.S. Wolsak.

6.                   Anna Isabella Allan, geb. Westzaan ca. 1874, overl. Amsterdam 06.03.1952, crem. Velsen (Westerveld) 10.03.1952, tr. Westzaan 27.12.1901 Koenraad Hein Visscher, geb. Geervliet 24.01.1874, hoofdonderwijzer, overl. Amsterdam 05.06.1940, crem. Velsen (Westerveld) 08.06.1940, z.v. Arnoldus Visscher, hoofdonderwijzer (1784), hoofd ener school (1901), en Anthonia Liese.

7.                   Jeannette Marie Allan, geb. Westzaan ca. 1876, overl. Zaandam 28.02.1940, tr. Westzaan 22.04.1897 Hendrik Jacob de Boer, geb. Koog aan de Zaan ca. 1873, kantoorbediende (1897), directeur ener naamloze vennootschap (1937), overl. Bloemendaal 17.11.1937, z.v. Jacob de Boer, korenfactor, en Dina de Boer.

8.                   Jacobus Allan, geb. Westzaan ca. 1877, drogist, overl. Amsterdam 11.02.1932, tr. Amsterdam 05.12.1907 Anna Maria Visser, geb. Grouw (Idaarderadeel) 29.08.1870, overl. Overveen 20.11.1945, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 24.11.1945, d.v. IJsbrand Gatsonides Visser, houthandelaar, en Riemke Douwes Camstra.

9.                   Adèle Allan, geb. Westzaan ca. 1879, overl. Wassenaar 16.08.1961, crem. Velsen (Westerveld) 19.08.1961, tr. Westzaan 21.12.1899 Lambertus Johannes van het Kaar, geb. Westzaan ca. 1875/1876, kantoorbediende, overl. Wassenaar 20.10.1962, crem. Velsen (Westerveld) 24.10.1962, z.v. Pieter van het  Kaar, koopman, en Elisabeth Harwijnen.

10.               Willem Frederik Allan, geb. Westzaan ca. 1882, overl. 28.02.1958, kantoorbediende, begr. Zaandijk (Alg.Bpl.) 04.03.1958, tr. Westzaan 30.12.1909 Johanna Cornelia Bronke, geb. Zaandijk ca. 1873, overl. Koog aan de Zaan 25.10.1959, begr. Zaandijk (Alg.Bpl.) 28.10.1959, d.v. Gerrit Nicolaas Bronke, boekhouder, en Guurtje Buijs.

 

Noten: |a| Opregte Haarlemsche Courant 30.06.1864; |b| Algemeen Handelsblad 19.12.1938.

 

[8] Hendrik Engel, geb. Hoorn ca. 1783, veehouder (1813,1860), overl. Koog aan de Zaan 17.09.1870; tr. 1e voor 1811 Jeltje de Jong, geb. ca. 1779, overl. Zaandam 20.06.1812, d.v. Klaaas de Jong en Guske Inja; tr. 2e Zaandam 18.04.1813

[9] Aagje Kraaij, geb. Zaandam ca. 1795, overl. Koog aan de Zaan 09.04.1871.

Uit het huwelijk Engel-de Jong:

1.                   Neeltje Engel, geb. xx.04.1811, overl. West-Zaandam 23.05.1811.

Uit het huwelijk Engel-Kraaij:

2.                   Frederik Engel, geb. Zaandam ca. 1814, stalknecht, tr. Koog aan de Zaan 13.03.1842 Trijntje van het Kaar, geb. Koog aan de Zaan ca. 1821, dienstbode (1842), d.v. Klaas van het Kaar, pelder, en Aagje Stad.

3.                   Gerrit Engel, geb. Zaandam ca. 1816, boerenknecht (1843), landwerker (1854,1857), overl. Koog aan de Zaan 25.05.1907, tr. 1e Koog aan de Zaan 25.06.1843 Grietje Kopper, geb. Koog aan de Zaan ca. 1819, naaister (1843), overl. Koog aan de Zaan 29.09.1854, d.v. Pieter Kopper, koetsier, en Harmijntje Heijnis; tr. 2e Koog aande Zaan 14.06.1857 Antje Carbaat, geb. Zaandijk ca. 1818, overl. Koog aan de Zaan 19.12.1896, d.v. Gerrit Carbaat, timmermansknecht, en Grietje de Boer.

4.                   Simon Engel, geb. Zaandam ca. 1819, boer (1843), veehouder (1887), overl. Zaandam 26.12.1899, tr. Koog aan de Zaan 11.06.1843 Anthonia Prins, geb. Zaandam ca. 1820, dienstbode (1843), overl. Koog aan de Zaan 08.06.1887, d.v. Jan Prins, visser, en Geertje Prins.

5.                   Cornelis Engel, geb. Zaandam ca. 1820, overl. Zaandam 21.09.1826.

6.                   Jacob Engel, geb. Zaandam ca. 1823, boer (1854), veehouder (1877), overl. Koog aan de Zaan 17.05.1877, tr. Zaandijk 14.05.1854 Neeltje Kok, geb. Zaandijk ca. 1833, overl. Koog aan de Zaan 08.11.1918, d.v. Maarten Kok, watermolenaar, en Guurtje Hos.

7.                   Pieter Engel, geb. Zaandam ca. 1825; volgt [4].

8.                   Trijntje Engel, geb. Zaandam ca. 1831, overl. Koog aan de Zaan 30.04.1916.

9.                   Jansje Engel, geb. Koog aan de Zaan ca. 1834, overl. Koog aan de Zaan 02.09.1868, tr. Koog aan de Zaan 01.07.1860 Pieter de Wit, geb. Koog aan de Zaan ca. 1833, timmermansknecht (1860), timmerman (1868), z.v. Leendert de Wit en Antje Breeuwer.

 

[10] Tobias Nieuwenhuis, geb. Zaandam ca. 1792, timmerman (1815), molenmaker (1840), timmermansknecht (1847,1850), timmerman (1854), timmermansknecht (1860), overl. Koog aan de Zaan 24.12.1864, tr. Zaandam 18.06.1815

[11] Dorothea Katharina Axsen, geb. Zaandam ca. 1793, dienstbaar (1815), overl. Koog aan de Zaan 08.11.1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hilgond Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1816, dienstbode (1840), overl. Zaandam 30.09.1895, tr. Zaandam 12.07.1840 Willem van der Meer, geb. Zaandam ca. 1810, tuinman, overl. Zaandam 18.08.1852, z.v. Fredrik van der Meer en Margrietje van Eck.

2.                   Lambertus Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1818, timmermansknecht, overl. (het lijk gevonden in de Achterzaan) Zaandam 09.04.1890|a|, tr. Zaandam 06.06.1847 Jannetje Rogge, geb. Zaandam ca. 1820, overl. Zaandijk 23.11.1914, d.v. Cornelis Jansz Rogge, touwslager, en Maritje Polmer.

3.                   Anna Catharina Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1820, overl. Koog aan de Zaan 26.10.1829.

4.                   Grietje Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1823, dienstbode (1854), overl. Zaandam 15.04.1877, tr. Zaandam 06.08.1854 Johannes Steenmeijer, geb. Zaandam ca. 1817, arbeider (1842), tabakskerver (1854), overl. Zaandam 11.08.1861, z.v. Harmen Steenmeijer, arbeider, en Trijntje Roos.
     JS tr. 1e Zaandam 25.09.1842 Trijntje Pant, geb. Zaandam ca. 1814, dienstbode (1842), overl. Zaandam 01.01.1853, d.v. Simon Pant, touwslager, en Neeltje Gijzen.

5.                   Antje Nieuwenhuis, geb. Zaandijk ca. 1824, dienstbode (1850), overl. Westzaan 10.09.1893, tr. Westzaan 21.07.1850 Laurens Kostelijk, geb. Zaandam 01.03.1826, korendrager, overl. na 1893, z.v. Gerbrand Kostelijk en Jannetje Eveliens.

6.                   Jan Nieuwenhuis, geb. Westzaan ca. 1826, tolgaarder (1854), arbeider (1869), overl. Koog aan de Zaan 15.02.1869, tr. Westzaan 05.11.1854 Elisabeth Blaauw, geb. Westzaan ca. 1828/1829, dienstbode (1854), overl. Sloten 29.01.1907, d.v. Willem Blaauw, houtzagersknecht, en Antje Koster.

7.                   Elisabeth Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1827, dienstbode (1851), overl. Delft 28.12.1888, tr. Westzaan 16.11.1851 Gerrit Havik, geb. Westzaan ca. 1824, timmermansknecht, overl. Delft 05.10.1882, z.v. Hendrik Havik, timmerman, en Maartje de Graaf.

8.                   Gerrit Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan xx.08.1828, overl. Koog aan de Zaan 18.02.1829.

9.                   Katharina Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1830; volgt [5].

10.               Anna Catharina Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1832, dienstbode (1856), overl. Assendelft 10.05.1904, tr. Westzaan 18.05.1856 Hendrik Rem, geb. Westzaan ca. 1830, olieslagersknecht, overl. Assendelft 26.03.1925, z.v. Pieter Rem en Neeltje Mulder.
– Pieter Rem z.v. Jacob Rem en Jannetje Brad, de kwartieren [32]/[33] in de Kwartierstaat Martinus Rem (1946-2008), hoogleraar Eindhoven.

11.               Bregje Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1834, overl. Koog aan de Zaan 07.02.1835.

12.               Bregje Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1836/1837, dienstbode (1865), overl. Koog aan de Zaan 08.02.1922, tr. Koog aan de Zaan 20.08.1865 Hendrik van der Kolven, geb. Koog aan de Zaan ca. 1835, koetsier, overl. Koog aan de Zaan 12.02.1902, z.v. Jan van der Kolven, koetsier, en Jannetje Klut.

13.               Maartje Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1839, overl. Koog aan de Zaan 21.02.1841.

 

Noten: |a| ook overl.akte Koog aan de Zaan 1890 no.20.

 

[12] Jacobus Allan, ged. Boertange (Vlagtwedde) 25.04.1790, schoolonderwijzer (1825,1844), overl. Uithoorn 11.10.1844; tr. 1e Nieuwpoort 18.04.1816 Aaltje van der Ham, geb. ca. 1797/1801, overl. Groot-Ammers 23.01.1820, d.v. Jan van der Ham en Lena Verkerk; tr. 2e Helvoirt 22.12.1825

[13] Marie Antoinette Perret Gentil, geb. Aigle 12.07.1800, kamenier (1825), overl. Hensbroek 11.10.1885.

Kind van Aaltje (erkend door Jacobus, geb.akte Nieuwpoort 23.12.1834 no.21):

1.                   David Thomas vander Ham, later Allan, geb. Nieuwpoort 01.03.1816, bode, overl. Wijk bij Duurstede 03.08.1866, tr. Uithoorn 28.04.1844 Petronella Emskampff, geb. Mijdrecht 04.09.1816, overl. Dordrecht 28.01.1892, d.v. Hendrik Emskampff en Johanna Bruijstens.

Uit het huwelijk Allan-Perret Gentil:

2.                   Francis Allan, geb. Helvoirt 12.10.1826, schoolonderwijzer, overl. Haarlem 31.07.1908, tr. Nieuwendam 23.06.1850 Gijsbartha de Boer, ook Gijsabarta, geb. Nieuwendam ca. 1824/1825, overl. Haarlem 03.10.1903, d.v. Hendrik de Boer en Maria de Neijs.

3.                   Julie Louise Marguerite Allan, geb. Montfoort 18.03.1828, overl Uithoorn 15.09.1828.

4.                   Mechelina Margaretha Allan, geb. Uithoorn 22.03.1830, overl. Wormerveer 13.10.1863, tr. Amsterdam 22.12.1858 Petrus Johannes Greefkes, geb. Amsterdam 24.11.1827, overl. voor 1885, z.v. Petrus Johannes Greefkes en IJda Schipper.
     PJG tr. 2e Amsterdam 07.02.1867 Rebecca Johanna Gerardina Margaretha Bottier, geb. Amsterdam ca. 1842, overl. na 1907, d.v. Franciscus Johannes Bottier en Rebecca Catharina Halbach.
     RJGMH tr. 1e Amsterdam 24.07.1862 Evert Dirk Benjamin Adrian, geb.
Amsterdam ca. 1842, overl. voor 1867, z.v. Philippus Johannes Adrian, logementhouder, en Christina Elisabeth Bennewitz; tr. 3e Amsterdam 03.09.1885 Frederik Nicolaas van Es, geb. Kampen 20.03.1833, kastenmaker (1857), meubelmaker (1882), z.v. Johannes Wilhelmus van Es, kastenmaker, en Maria Hendrika van Wijaarda.
     FNvE tr. 1e Kampen 23.04.1857 Zwaantje van den Bosch, geb. Kampen 07.08.1830, overl. voor 1885, d.v. Zwier Antonie van den Bosch, bruggeman, en Aaltje Mooijen.

5.                   Catharina Johanna Allan, geb. Uithoorn 09.06.1834, overl. Uithoorn 13.11.1834.

6.                   Antonie Jacobus Allan, geb. Uithoorn 26.07.1835; volgt [6].

7.                   Anna Maria Allan, geb. Uithoorn 02.09.1837, tr. Uithoorn 05.02.1865 Cornelis Jansz Visser, geb. Marken ca. 1836, hoofdonderwijzer, z.v. Jan Jansz Visser, aannemer, en Aagje Elbert de Waart.

8.                   Louise Catharina Allan, geb. Uithoorn 16.04.1840, overl. Uithoorn 05.09.1840.

9.                   Louis Antoine Allan, geb. Uithoorn 09.07.1841.

10.               Catharina Jacoba Allan, geb. Uithoorn 22.11.1844, overl. Egmond aan Zee 19.01.1925.

 

[14] Johannes Jacobus Reijst, geb. Leiden 25.09.1811, ged. Leiden (NH Hooglandsche kerk) 13.10.1811, apotheker, overl. Leiden 13.02.1888, tr. Leiden 28.09.1836

[15] Klara Frederika Cats, geb. Rotterdam 02.03.1811, ged. Rotterdam 28.03.1811, overl. Rotterdam 20.11.1901|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Clasine Reijst, geb. Leiden 29.07.1837, tr. Leiden 07.09.1859 Hendrik Nicolaas Veefkind, geb. Leiden 03.10.1834, z.v. Hendriks Veefkind, manufactuurverwer en koopman, en Christina Wilhelmina Born.

2.                   Antoinette Clasine Reijst, geb. Leiden 12.05.1839; volgt [7].

3.                   Klara Frederika Reijst, geb.Leiden 26.11.1840, overl. Leiden 03.12.1902, tr. 1e Leiden 11.03.1868 Gerardus Roskes, geb. Leiden 18.02.1835, stadsapotheker, overl. Leiden 21.04.1870, z.v. Cornelis Wilhelmus Marinus Roskes en Petronella Louise Henriëtta Duymaer van Twist; tr. 2e Leiden 12.02.1879 Jacob Justus Krak, geb. Leeuwarden 01.05.1845, drogist, overl. Weltevreden 03.09.1922|b|, z.v. Jan Krak, koopman, en Emilia Carolina LouisaBoswel.

4.                   Nicolas Frederic Reijst, geb. Leiden 23.10.1845, overl. Leiden 20.08.1846.

5.                   Jeannette Marie Reijst, geb. Leiden 30.05.1847, overl. ’s-Gravenhage 29.11.1921, tr. Leiden 03.04.1872 Cornelis van Tiel, geb. Westzaan ca. 1842, leraar HBS, overl. Leiden 12.07.1904, z.v. Pieter van Tiel en Grietje van Neck.

6.                   Nicolas Frederic Reijst, geb. Leiden 10.10.1848, apotheker, overl. Leiden 09.01.1928, tr. Leiden 01.06.1876 Adèle Lejeune, geb. Alt-Rahlstedt|c| ca. 1853, overl. Leiden 08.12.1927, d.v. August Antoine Lejeune, fabrieksdirecteur, en Therese Cornelia Möller.

7.                   Martin Etienne Reijst, geb. Leiden 11.02.1851, handelaar in drogerijen (1897), drogist (1908), overl. Leiden 05.02.1908, tr. Leiden 14.05.1879 Antje Paters, geb. Leiden 21.12.1856, overl. Zeist 09.09.1931, d.v. Pieter Lambertus Paters, grutter, en Geertje Berckenkamp.

8.                   Guillaume Frederic Reijst, geb. Leiden 29.12.1854, overl. Oegstgeest 23.12.1935, tr. Dordrecht 24.06.1886 Betje Vreeburg, geb. Dordrecht 14.04.1868, overl. Leiden 09.03.1934, d.v. Adrianus Vreeburg (1813-1889) en Hermina Lelijveld (1827-1872).

 

Noten: |a| ook overl.akte Leiden 1901 no.1033; |b| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 04.09.1922; |c| nu een wijk van Hamburg.

 

[16] Fredrik Engel, winkelier, overl. voor 1828, tr.

[17] Jannetje Reek, geb. Hoorn ca. 1756, overl. Zaandam 28.09.1828, d.v. Hendrik Reek en Trijntje de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Engel, geb. Hoorn ca. 1783; volgt [8].

2.                   Cornelis Engel, geb. ca. 1793, schildersknecht, tr. Purmerend 17.10.1813 Johanna Christina Schults, geb. ca. 1787, d.v. Casper Schults en Maria Kortenhoef.

 

[18] Gerrit Kraaij, geb. ca. 1747, overl. Zaandam 05.06.1812|d|, z.v. Gerrit Kraaij en Grietje Knijs; tr.

[19] Trijntje Cornelis Melis, overl. voor 1812.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Kraaij, geb. Oost-Zaandam ca. 1790, veehouder (1813), landman (1825), overl. Schagen 03.09.1825|c|, tr. Zaandam 18.04.1813|b| Neeltje Knerff, ook Knerf, geb. Wormer ca. 1792, dienstbaar (1813), veehoudster (1829), overl. Zaandam 02.02.1856, d.v. Evert Knerff, verver, en Neeltje Adams Bruin.
     NK tr. 2e Zaandam 05.07.1829 Pieter Valk, geb. Zaandam ca. 1792/1793, landman, overl. Zaandam10.06.1848, z.v. Aris Pieters Valk en Aagje Molenaar.
     PV tr. 1e Zaandam 28.11.1819 Jannetje Zemel, geb. Zaandam ca. 1787, overl. Zaandam 01.11.1820, d.v. Pieter Jans Zemel en Grietje Tol.

2.                   Guurtje Kraaij, geb. Oost-Zaandam ca. 1792, dienstbaar (1815), overl. Bovenkarspel 06.08.1835, tr. Zaandam 02.04.1815 Adriaan Zwart, geb. Zaandam/Zaandijk ca. 1781, tuinman, overl. Zaandam 09.09.1842, z.v. Andries Barents Zwart en Vrouwtje Cornelis Reijnsma/Rijnstma.
     AZ tr. 1e voor 1815 Maartje Sluiter, geb. ca. 1783, overl. Zaandam 02.01.1815, d.v. Jan Sluiter en Engeltje Nieuwkom.

3.                   Aagje Kraaij, geb. Zaandam ca. 1795 (tr. Zaandam 18.04.1813|a|); volgt [9].

 

Noten: |a| akte no.19 (vader v/d bruid Gerrit Pietersz Kraaij); |b| akte no.20; |c| ook overl.akte Zaandam 1825 fol.39; |d| Kraij.

 

[20] Lambert Nieuwenhuis, tr.

[21] Hilgond Zwanenbeek, ook Hilletje Swanebeek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tobias Nieuwenhuis, geb. Zaandam ca. 1792; volgt [10].

 

[22] Jan Axsen, geb. ‘in het Oldenburgsche’ ca. 1758, metselaar, overl. Zaandam 14.10.1822|a|, tr.

[23] Dorothea Catharina Henner, overl. voor 1822.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Katharina Axsen, geb. Zaandam ca. 1793; volgt [11].

2.                   Anna Catharina Axsen, geb. Zaandam ca. 1795, overl. Zaandam 18.08.1833|b|, tr. Zaandam 17.11.1816 Dirk Heijnis, geb. Zaandam ca. 1795, pelder, z.v. Hendrik Pieters Heijnis en Grietje Dodt.
     DH tr. 2e Zaandam 28.09.1834 Trijntje Graauw, geb. Medemblik ca. 1790, d.v. Albert Graauw en Dieuw Jans Leeuw.

 

Noten: |a| Axse, ’waarvan de ouders onbekend zijn’ (overl.akte Zaandam 1822 fol.59); |b| Axse.

 

[24] David Allan, geb. Bergen op Zoom ca. 1758, gepensioneerd militair (1825), overl. Montfoort 10.01.1827, z.v. Thomas Allan en Johanna Gosen; tr.

[25] Meggelina Patton, vroedvrouw (1827), overl. na 1827.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Allan, ged. Boertange (Vlagtwedde) 25.04.1790; volgt [12].

2.                   Margaretha Allan, geb. Groningen ca. 1794/1795, overl. Montfoort 24.03.1826,  tr. Montfoort 28.10.1820 Andreas Michaël Hoedt, ged. Rotterdam 14.06.1799, overl. Maastricht 05.09.1844, z.v. Jan Diederik Hoedt en Johanna Hendrica Gimberg.
     AMH tr. 2e Maria Theresia Pfeiffer, geb. ca. 1795, overl. Nijmegen 21.05.1892, d.v. Johan Philip Pfeiffer en Marie Françoise Toisoul.

 

[26] François Perret Gentil dit Maillard, overl. voor 1825, tr.

[27] Margueritte Esther Cornioleij, overl. na 1825.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Antoinette Perret Gentil, geb. Aigle (Kanton Vaud, Zwitserland) 12.07.1800; volgt [13].

 

[28] Nicolaas Reijst, ged. Leiden (NH Marekerk) 04.12.1765|a|, timmerman, overl. Leiden 22.08.1831, z.v. Stephanus Reijst en Susanna Chaudron; otr. Leiden (gerecht) 12.05.1808, tr. Leiden 28.05.1808

[29] Maartje Boudri, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 17.07.1777, woont in het Ceciliagasthuis (1836), overl. Leiden 03.11.1836|b|, d.v. Isaac Boudri en Engeltje van Zonneveld.

Uit dit huwelijk (moeder Boudrie):

1.                   Martinus Stefanus Reijst, geb. Leiden 22.01.1809, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 08.02.1809, timmerman (1828,1839), overl. Leiden 08.05.1891, tr. Leiden 21.11.1839 Catrina Suzanna van den Berg, geb. ’s-Gravenhage 13.02.1794, overl. Leiden 14.05.1874, d.v. Jacobus Johannes van den Berg en Justina Suzanna Stauff.

2.                   Johannes Jacobus Reijst, geb. Leiden 25.09.1811, ged. Leiden (NH Hooglandsche kerk) 13.10.1811; volgt [14].

 

Noten: |a| moeder Zuzanna Cedron; |b| Boudrie, wede Rijst.

 

[30] Nicolaas Cats, geb. Zierikzee ca. 1776, overl. Leiden 17.10.1839, z.v. FrederikCats en Klara de Lange; otr. Rotterdam 31.10.1806, tr. Rotterdam 18.11.1806

[31] Antonetta Maria de Lang, ged. Rotterdam 23.01.1781, overl. Kleve 22.03.1845|a|, d.v. Jacobus Casparus de Lang en Maria Gerarda Roerman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klara Frederika Cats, geb. Rotterdam 02.03.1811, ged. Rotterdam 28.03.1811; volgt [15].

2.                   Cornelis Jacobus Johannes Cats, geb. Rotterdam 29.08.1819, tabakkopersleerling (1838), tr. Rotterdam 09.05.1855 Geertrui Overbeeke, geb. Nieuwerkerk 16.02.1830, overl. Rotterdam 23.07.1866, d.v. Pieter Jacobusz Overbeeke en Josina Slootmaker.

3.                   Johanna Maria Cats, geb. Rotterdam 20.07.1821, overl. Rotterdam 19.03.1904, tr. Zierikzee 15.08.1849 Marinus Floris van den Thoorn, geb. Zierikzee 19.01.1816, ontvanger der stedelijke belasting (1849), overl. Rotterdam 21.12.1898, z.v. Cornelis van den Thoorn, lid gemeenteraad Zierikzee (1849), en Hester Sevenhuijsen.

 

Noten: |a| Opregte Haarlemsche Courant 27.03.1845.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren