Dirk Feil (1933-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2020 (laatst herzien april2020)

 


 

[1] Dirk Feil, Dick, geb. Zeist 17.02.1933, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde E Utrecht 1954|a|, doctoraalexamen scheikunde Utrecht 1958|b|, promotie Utrecht 26.06.1961|c|, lector, later hoogleraar Twente (1965-1998), RON 2009, overl. Enschede 22.04.2020.

 

Noten: |a| Utrechtsch Nieuwsblad 08.07.1954; |b| Utrechtsch Nieuwsblad 01.05.1958; |c| proefschrift: The crystal structure of tetra-iso-amylammonium fluoride 38 H2O; promotor: J.M. Bijvoet (1892-1980).

 

[2] Hermanus Feil, Herman, geb. Zeist 06.05.1896, bloemist (1928), overl. Zeist 27.03.1959, begr. Zeist (Alg.Bpl.) 01.04.1959, tr. Zeist 08.03.1928
[3] Petronella van Barneveld, geb. Zeist 31.12.1896, overl. 23.03.1976, begr. Zeist.
Ė ďDe heer H. Feil overleden Ė In de ouderdom van 62 jaren is alhier overleden de heer H. Feil, die vele jaren aan de Arnhemsche Bovenweg zijn bedrijf van boomkwekerij en aanleg en onderhoud van tuinen had. Wijlen de heer Feil drukte hiermede eigenlijk zijn vaders voetsporen, die tuinman was en op nr. 13 aan de Arnh. Bovenweg woonde. De zoon wist het bedrijf al spoedig groter te maken, op het naastgelegen perceel een eigen kwekerij te beginnen en zich een bekende naam te verwerven ophet gebied van tuinaanleg.
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden heeft de heer Feil zich echter ook op ander gebied bijzonder nuttig gemaakt, vooral op kerkelijk terrein. Vanaf 1932 tot na de oorlog is de heer Feil diaken geweest van de Ned. Herv. kerk alhier. Verder was hij voorzitter van de arb. ver. Van Hoogstraten, bestuurslid van de vereniging Christelijke Belangen en daardoor van de kinderkerk Schaerweyde. Ook maakte hij deel uit van het bestuur, dat ijverde voor de Stichting van de chr. nationale school aan de Or. Nassaulaan. Hij is in zijn jonge jaren bestuurslid geweest van de C.J.M.V. Jonathan en bestuurslid van de Bloemisten patroonsvereniging. Een man dus, die zijn beste krachten heeft gegeven aan zijn zaak en zijn gezin, maar ook aan het maatschappelijk leven waar hij dit nodig vond, zodat zijn heengaan zeker voor velen zal worden betreurd.Ē|b|

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon.

2.                   Dirk Feil, geb. Zeist 17.02.1933|b|; volgt [1].

3.                   dochter.

4.                   dochter.

 

Noten: |a| De Zeister Courant 22.02.1933; |b| annonce collectie CBG.

 

[4] Jacobus Hendrikus Feil, geb. Zeist 14.05.1862, tuinman (1894,1902), overl. Zeist 18.12.1919, begr. Zeist, tr. Zeist 17.05.1894

[5] Hendrika van Overhagen, geb. Utrecht 18.05.1862, overl. Utrecht 13.03.1926, begr. Zeist.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Hendrika Feil, geb. Zeist 30.05.1895.

2.                   Hermanus Feil, geb. Zeist 06.05.1896; volgt [2].

3.                   Johan Frederik Feil, geb. Zeist 19.10.1897, overl. Zeist 18.06.1957, begr. Zeist (Alg.Bpl.) 21.06.1957, tr. Zeist 27.05.1927 Antonia Willemina Bos, geb. Amerongen 25.07.1895, overl. na 1957, d.v. Cornelis Bos en Gijsberta van Manen.

4.                   Hendrikus Feil, geb. Zeist 11.06.1900, timmerman, overl. 04.12.1964, begr. Zeist (Nwe Bpl.), tr. Zeist 03.11.1927 Wilhelmina Johanna Geijtenbeek, geb. Zeist 29.03.1900, overl. 02.10.1956, begr. Zeist (Nwe Bpl.), d.v. Willem Geijtenbeek en Eva Hendrika Mokkelencate.

5.                   Johanna Feil, geb. Zeist 26.07.1901, overl. Zeist 28.09.1992, begr. Zeist (Alg.Bpl.) 03.10.1992.

6.                   Jacobus Hendrikus Feil, geb. Zeist 18.10.1902, bloemist, overl. 11.08.1964, begr. Zeist, tr. Doorn 08.09.1932 Hendrika Willemina Versteegh, geb. Doorn 28.04.1907, overl. 23.02.1991, begr. Zeist, d.v. Gijsbert Versteegh, vrachtrijder, en Neeltje van Beek.

 

[6] Dirk van Barneveld, geb. Zeist 22.10.1852, stratenmaker, overl. Zeist 17.12.1940, tr. Zeist 09.11.1876

[7] Wouterina Renes, geb. Zeist 26.11.1853, overl. Zeist 05.04.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrijntje van Barneveld, geb. Zeist 14.04.1877, overl. Zeist 16.12.1925, tr. Zeist 11.07.1907 Arie Hendrik Alberts, geb. Zeist 06.12.1884, broodbakker, z.v. Gerrit Jan Alberts, broodbakker, en Jannigje van Swieten.

2.                   Elizabeth van Barneveld, geb. Zeist 08.12.1878, tr. Zeist 22.11.1906 Willem van Tellingen, geb. Zeist 04.06.1875, overl. Zeist 01.02.1947, z.v. Evert van Tellingen en Geertruida van Maanen.

3.                   Maria Johanna van Barneveld, geb. Zeist 14.11.1880, dienstbode (1910), tr. Zeist 08.09.1910 Hendrikus Hilgeman, geb. Woerden ca. 1885, bakker, z.v. Pieter Hendrik Hilgeman en Maria Klazina den Buurman.

4.                   Neeltje van Barneveld, geb. Zeist 05.08.1882, overl. Zeist 03.07.1953.

5.                   levenloze zoon, Zeist 27.05.1885.

6.                   Johanna van Barneveld, geb. Zeist 14.01.1887, overl. Zeist 27.05.1950.

7.                   Johan Hendrik van Barneveld, geb. Zeist 26.12.1888, bouwkundig opzichter, overl. Wassenaar 07.02.1942, tr. Zeist 26.09.1918 Kaatje van den Berg, geb. Waddinxveen ca. 1886, d.v. Teunis van den Berg en Grietje Eijkelestam.

8.                   Rika van Barneveld, geb. Zeist 05.11.1890, tr. Zeist 31.05.1928 Jan Pieter van Ginkel, geb. Maarn 18.06.1893, tuinder, z.v. Jacobus van Ginkel en Cornelia Lagerweij.

9.                   Kors van Barneveld, geb. Zeist 06.10.1892, stratenmaker, overl. Zeist 22.10.1959, tr. Zeist 10.06.1920 Jacoba Louisa Boonstoppel, geb. Leerdam 19.03.1890, d.v. Klaas Boonstoppel en Cornelia Willemina Sprong.

10.               Wouterina van Barneveld, geb. Zeist 05.04.1895.

11.               Petronella van Barneveld, geb. Zeist 31.12.1896; volgt [3].

 

[8] Johann Friedrich Feil, geb. Engter (Hannover) ca. 1819/1820, tuinman (1852,1862), overl. Zeist 01.06.1868, tr. Haarlem 14.01.1852

[9] Jacoba Hendrika Kruger, geb. Dubbeldam 10.08.1825, overl. Zeist 05.11.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Feil, geb. Zeist 24.10.1852, overl. De Bilt 04.02.1906, tr. 1e Zeist 25.04.1878 Jacob Hendrikus Niezen, geb. De Bilt 19.04.1851, overl. De Bilt 20.09.1885, z.v. Pieter Niezen en Sophia Ekdom; tr. 2e De Bilt 03.04.1891 Geurt Hendriksen, geb. De Bilt 06.07.1831, overl. Utrecht 12.05.1935, z.v. Geurt Hendriksen en Sijntje Hom.
†††† GH tr. 1e De Bilt 15.05.1857 Clazina Hendrika van Dijk, geb. De Bilt 08.01.1829, overl. voor 1891, d.v. Nicolaas van Dijk en Reijertje Kwint.

2.                   Hendrik Marinus Feil, geb. Zeist 05.02.1854, overl. Zeist 27.11.1880.

3.                   Johan Frederik Feil, geb. Zeist 15.09.1855; zie Bijlage A.

4.                   Maria Alida Feil, geb. Zeist 23.12.1858, overl. Zeist 16.03.1926, begr. Driebergen, tr. Zeist 12.05.1881 Evert Wels, geb. Zeist 19.10.1851, overl. Zeist 21.12.1925, begr. Driebergen, z.v. Hendrik Wels en Engelina van Klingeren.

5.                   Jacobus Hendrikus Feil, geb. Zeist 14.05.1862; volgt [4].

6.                   Willem Hendrik Feil, geb. Zeist 11.05.1865; zie Bijlage B.

 

[10] Hermanus van Overhagen, geb. Rijnauwen 02.08.1828, timmerman, overl. Utrecht 19.11.1868; tr. 1e Zeist 03.08.1854 Maria Cornelia Ligtelijn, geb. Lienden 25.01.1826, dienstbode (1854), overl. De Bilt 28.02.1859, d.v. Martinus Ligtelijn en Johanna Maria van den Berg; tr. 2e Utrecht 04.07.1860

[11] Johanna van der Kolk, geb. Zwolle 23.02.1828, overl. Utrecht 25.11.1868.

Uit het huwelijk Overhagen-Ligtelijn:

1.                   Jan Willem van Overhagen, geb. De Bilt 30.10.1854, overl. Apeldoorn 01.05.1931, tr. Rotterdam 13.08.1879 Catharina Storm, geb. Rotterdam 17.12.1850, d.v. Alewijn Storm en Wilhelmina Nieuwstraaten.

Uit het huwelijk Overhagen-van der Kolk:

2.                   Herman van Overhagen, geb. Utrecht 19.03.1861, overl. Utrecht 05.07.1861.

3.                   Hendrika van Overhagen, geb. Utrecht 18.05.1862; volgt [5].

4.                   Herman van Overhagen, geb. Utrecht 27.03.1864, overl. Utrecht 13.03.1867.

5.                   Willem van Overhagen, geb. Utrecht 01.04.1866, bleker, overl. Utrecht 08.06.1936, tr. 1e Jutphaas 27.11.1889 Johanna Maria Louisa van Bemmel, geb. Jutphaas 25.04.1866, overl. Utrecht 02.04.1914, d.v. Marcelis Andries van Bemmel en Maria Werkhoven; tr. 2e Utrecht 11.05.1916 Maria Elisabeth Weil, geb. Utrecht 07.05.1872, overl. Utrecht 17.02.1952, d.v. Jacob Weil en Johanna Susanna Alberts.

6.                   Cornelis van Overhagen, geb. Utrecht 27.05.1868, overl. Utrecht 29.11.1869.

 

[12] Hendrik van Barneveld, geb. Kortenhoef 21.01.1818, veldwachter (1850,1852), onbezoldigd rijksveldwachter (1874,1875), koetsier (1876), overl. Zeist 07.02.1889, tr. Zeist 31.05.1850

[13] Hendrijntje van den Dolder, geb. Zeist 06.04.1823, overl. Zeist 02.05.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje van Barneveld, geb. Zeist 19.02.1851, overl. Utrecht 23.01.1922, tr. Zeist 30.04.1874 Geurt van Tellingen, geb. Zeist 01.11.1851, schilder, overl. Utrecht 03.07.1932, z.v. Geurt van Tellingen, metselaar, en Maria Klomp.

2.                   Dirk van Barneveld, geb. Zeist 22.10.1852; volgt [6].

3.                   Maria Margaretha van Barneveld, geb. Zeist 30.09.1855, dienstbode (1875), overl. Zeist 26.04.1929, tr. Zeist 25.11.1875 Teunis Renes (1851-1938), z.v. Kors Renes en Elisabeth van der Hijden.

4.                   Rica van Barneveld, geb. Zeist 09.01.1861.

 

[14] Kors Renes, geb. Amersfoort 12.01.1810, stratenmaker (1840,1847), straatwerker, overl. Zwammerdam 10.06.1866|b|, tr. Amersfoort 08.01.1840|c|

[15] Elisabeth Jeannette van der Heide, geb. Baarn 17.10.1818, overl. Utrecht 25.01.1886|d|.

Uit dit huwelijk (moeder ook E. Jeannetta, moeder ook van der Heiden of van der Heijden):

1.                   Johanna Renes, geb. Amersfoort 16.03.1840, overl. Zeist 24.03.1928, tr. Zeist 27.08.1863 Willem Busbroek, geb. Maartensdijk 11.08.1838, overl. Zeist 17.02.1910, z.v. Geurt Busbroek en Gerritje van den Brink.

2.                   Maria Johanna Renes, geb. Reeuwijk 01.01.1842, overl. Zeist 10.11.1858.

3.                   Willem Antonij Renes, geb. Reeuwijk 02.04.1844, overl. Zeist 29.09.1868.

4.                   Jan Renes, geb. Reeuwijk 10.01.1846.

5.                   Woutera Renes, geb. Amersfoort 07.11.1847, overl. Amersfoort 30.01.1848.

6.                   Petronella Renes, geb. Zeist 21.09.1849, overl. Zeist 29.01.1922, tr. Zeist 05.12.1872 Willem Gussekloo, geb. Zeist 10.01.1842, overl. Utrecht 22.07.1914|a|, z.v. Jan Gussekloo en Gerrigje van den Brink.

7.                   Teunis Renes, geb. Zeist 04.12.1851, stratenmaker, overl. Zeist 05.09.1938, tr. Zeist 25.11.1875 Maria Margaretha van Barneveld (1855-1929), d.v. Hendrik van Barneveld en Hendrijntje den Dolder.

8.                   Wouterina Renes, geb. Zeist 26.11.1853; volgt [7].

9.                   Anton Renes, geb. Zeist 23.11.1856, stratenmaker, overl. Eindhoven 06.02.1927, tr. Zeist 18.11.1880 Catharina Pennin, geb. Zeist 14.03.1858, overl. Zeist 06.07.1922, d.v. Gerardus SamuŽl Pennin, bode, en Gijsberta Witteveen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zeist 1919 no.129; |b| ook overl.akte Zeist 1866 no.58; |c| moeder v/d bruid Vielhaver (huw.akte Amersfoort 1840 no.3); |d| van der Heijden.

 

[16] Johann Heinrich Marten Feil, werkman (1852), tr.

[17] Maria Adelheid Lottmer, overl. voor 1852.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Friedrich Feil, geb. Engter|a| ca. 1819/1820; volgt [8].

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu een Ortsteil van Bramsche, Landkreis OsnabrŁck, Bundesland Niedersachsen.

 

[18] Jan Abraham Kreuger, geb. Heemstede ca. 1791/1792, werkman (1823), arbeider (1829), werkman (1849), overl. Schoten 26.12.1849|c|, z.v. Jan Kreuger en Maria Harding; tr. Heemstede 30.04.1823|a|

[19] Johanna Maria Vastennouw, geb. Lisse ca. 1802, dienstbaar (1802), overl. Zeist 16.02.1875|b|, d.v. Jan Vastennouw, schoenmaker, en Maria Wiederich.

Uit dit huwelijk (vader ook Johan(nes) Abraham, vader Kruger):

1.                   Johanna Maria Kruger, geb. Alphen 29.03.1824, tr. Bloemendaal 02.05.1855 Dirk Roodhuijzen, geb. Aardenburg 14.01.1816, arbeider, z.v. Dirk Cornelis Roodhuijzen en Kornelia van Waas.

2.                   Jacoba Hendrika Kruger, geb. Dubbeldam 10.08.1825; volgt [9].

3.                   Elisabeth Catharina Kruger, geb. Dordrecht 08.04.1827, overl. Haarlem 06.10.1829.

4.                   Johan Abram Kruger, geb. Haarlem 24.09.1829.

 

Noten: |a| bruid (tekent met) Johanna Vastenouw, vader v/d bruid tekent met Vastennouw(huw.akte Heemstede 30.04.1823); |b| Vastenouw (overl.akte Zeist 1875 no.15); |c| Kruger (overl.akte Schoten).

 

[20] Jan Willem van Overhagen, geb. Velp ca. 1786/1787, timmerman, overl. Rhijnauwen 04.05.1851, z.v. Jan Hendrikse van Overhagen (-1795) en Geetruij Thomasse; tr. Bunnik 22.05.1816

[21] Hendrika Dunk, geb. Hoevelaken ca. 1796/1797, dienstmeid (1816), overl. Bunnik 23.01.1875, d.v. Willem Dunk, timmerman, en Anna Heeck (-1797).

Kind van Hendrika:

1.                   Anna Dunk, Antje, geb. Bunnik 26.09.1813, overl. Rijnauwen 09.09.1834.

Uit dit huwelijk:

2.                   Geertruij van Overhagen, geb. Bunnik 09.04.1817, overl. Rijnauwen 01.05.1822.

3.                   Maagje van Overhagen, geb. Rijnauwen 09.08.1818, overl. Zeist 21.05.1897, tr. Rijnauwen 07.04.1848 Willem Lodder, geb. Doorn 01.11.1813, overl. Bunnik 15.07.1883, z.v. Dirk Lodder en Tentje van Hardevelt.

4.                   Willem van Overhagen, geb. Rijnauwen 11.01.1821, timmerman, overl. Bunnik 13.05.1879, tr. Rijnauwen 04.05.1854 Aleida Elisabet Hartsuiker, geb. De Wijk 13.07.1818, overl. Bunnik 11.12.1907, d.v. Hilbert Hartsuiker, bakker, en Aaltje Vos.

5.                   Geertruij van Overhagen, geb. Rijnauwen 30.11.1822, tr. Rijnauwen 24.08.1849 Daniel van Krogte, geb. Odijk ca. 1825|b|, rietdekker, overl. Jutphaas 18.05.1908|c|, z.v. Maria van Krogte.

6.                   Johannes van Overhagen, geb. Rijnauwen 16.02.1825, overl. Oud-Beijerland 16.02.1905, tr. Oud-Beijerland 19.05.1859 Jannetje Goudswaard, geb. Piershil 17.01.1834, overl. Oud-Beijerland 09.11.1906, d.v. Klaas Goudswaard en Aaltje Wassenhoven.

7.                   Francina van Overhagen, geb. Rijnauwen 13.11.1826, overl. Utrecht 07.01.1864, tr. 1e Rijnauwen 07.05.1850 Floris IJperlaan, geb. Utrecht 04.06.1822, schipper Ďvan Utrecht op Amsterdamí, overl. (Ďvoor den tuin van het logement De Eendragt uit het water dood opgehaaldí) Abcoude-Baambrugge 03.06.1851|a|, z.v. Floris IJperlaan, schipper, en Maria Kleuver; tr. 2e Rijnauwen 17.09.1852 Wouter van Ettekoven, geb. Werkhoven 09.05.1829, rietdekker, overl. Utrecht 13.04.1891, z.v. Hendrik van Ettekoven, rietdekker, en Maria van Krochten.
†††† WvE tr. 2e Utrecht 16.11.1864 Hendrika Zwarts, geb. Assen 04.01.1835, overl. Utrecht 29.08.1893, d.v. Margjen Zwarts, naaister.

8.                   Hermanus van Overhagen, geb. Rijnauwen 02.08.1828; volgt [10].

9.                   Hendrika van Overhagen, geb. Rijnauwen 09.07.1830, overl. Haarlemmermeer 04.01.1861, tr. Bunnik 20.05.1858 Cornelis Lodder, geb. Maarn 09.03.1819, landbouwer, overl. Haarlemmermeer 07.12.1896, z.v. Dirk Lodder, arbeider, en Teunisje van Hardeveld.
†††† CL tr. 2e Haarlemmermeer 14.08.1862 Maria Hendrika de Booij, geb. Nootdorp 26.12.1832, overl. Haarlemmermeer 17.06.1886, d.v. Johannes de Booij, tuinman, en Margareta Kind.

 

Noten: |a| overl.akte Abcoude-Baambrugge 182 no.9; |b| z.v. Maria van Krogte, thans huisvrouw van Hendrik van Ettekoven (huw.akte Rijnauwen 1849 no.2); |c| van Krogten.

 

[22] Harm van der Kolk, ook Herm, geb. Zwolle 09.03.1803, kastenmakersknecht (1827), kastenmaker (1828,1845), schrijnwerker (1860), overl. Zwolle 16.08.1866, z.v. Jan van der Kolk, winkelier, en Johanna van Laar; tr. 2e Zwolle 29.10.1835 Johanna Magdalena Schoenmaker, geb. Vriezenveen 12.05.1810, dienstmeid (1835), overl. Zwolle 30.08.1870, d.v. Barend Schoenmaker, schoenmaker, en Aaltjen Waanders; tr. 1e Zwolle 20.09.1827

[23] Johanna Ciliacus, ook Celiakus/Siliacus/Siliakus, geb. ca. 1801, dienstmaagd (1827), overl. Zwolle 04.09.1833, d.v. Cornelis Johannes Ciliacus en Hanna van Marle.

Uit het huwelijk van der Kolk-Ciliacus:

1.                   Johanna van der Kolk, geb. Zwolle 23.02.1828; volgt [11].

2.                   Cornelia van der Kolk, geb. Zwolle 16.02.1830, overl. Utrecht 29.07.1857.

3.                   Jan van der Kolk, geb. Zwolle 18.03.1832, overl. Utrecht 20.12.1874, tr. Zeist 10.11.1864 Neeltje Verdonk, geb. Zeist 27.10.1832, overl. Utrecht 14.04.1922, d.v. Johannes Jacobus Verdonk en Margrieta van Eck.

Uit het huwelijk van der Kolk-Schoenmaker:

4.                   Hendrik Jan van der Kolk, geb. Zwolle 04.08.1836, letterzetter, overl. Elden (Elst) 29.01.1870, tr. Zwolle 01.07.1858 Marta Gerritsen, geb. Zwolle 27.12.1836, overl. Zwolle 14.09.1859, d.v. Mannes Gerritsen, bakker, en Aaltje van Aalderen.

5.                   Barend van der Kolk, geb. Zwolle 09.04.1838, metselaar, overl. Zwolle 04.12.1859.

6.                   Hermannus van der Kolk, geb. Zwolle 12.01.1841, kleermaker, overl. Zwolle 01.12.1862.

7.                   Aalbertus van der Kolk, geb. Zwolle 24.05.1843, overl. Zwolle 24.11.1844.

8.                   Geertrui van der Kolk, geb. Zwolle 31.12.1845, overl. Zwolle 02.06.1850.

 

[24] Dirk van Barneveld, geb. ca. 1776/1778/1779, broodbakker (1819), kastelein (1824), logementhouder, overl. Zeist 28.05.1842, z.v. Frans Dirkse van Barneveld en Geertje Versteeg; tr.

[25] Maria Margaretha Werrentse, geb. ca. 1786, overl. Zeist 05.09.1855|b|, d.v. Johan Hendrik Werrentsen en Catharina Margaretha Gelke.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Hendrika van Barneveld, geb. ca. 1810, overl. Utrecht 10.03.1880|e|, tr. Zwollerkerspel 30.05.1844|f| Albert Bomhof, geb. Zwolle 09.10.1820, landbouwer, overl. Utrecht 20.11.1890, z.v. Hendrik Bomhof, koemelker, landbouwer, en Jennegien Tempelmans.

2.                   Frans van Barneveld, geb. Kortenhoef 23.01.1812 (akte), boerenknecht, overl. Zeist 22.03.1900, tr. Nijkerk 18.12.1844 Cornelia Veer, geb. Hoogland 29.08.1822, boerenmeid, overl. Zeist 23.11.1910, d.v. Evert Jansen Veer, bouwman, en Geurtje Jansen van Vaneveld.

3.                   Kaatje van Barneveld, geb. Kortenhoef 18.05.1815 (akte), overl. Zeist 26.08.1875, tr. Zeist 02.04.1842 Hendrik de Bruin, geb. Zeist 10.03.1817, overl. Zeist 14.03.1865, z.v. Pieter de Bruin en Hendrika van Elst.

4.                   Hendrik van Barneveld, geb. Kortenhoef 21.01.1819; volgt [12].

5.                   Dirk van Barneveld, geb. Kortenhoef 19.03.1821 (akte), overl. Zeist 05.07.1879, tr. Schoonhoven 25.03.1852|a| Geertje Oskam, geb. Jaarsveld 06.04.1827, overl. Zeist 25.03.1922, d.v. Gijsbert Oskam en Maggeltje Oosterom.

6.                   Maria van Barneveld, geb. Hoogland 16.09.1824|d|, overl. Hoogland 28.03.1825.

7.                   Daniel van Barneveld, geb. Hoogland 23.05.1826|c|, overl. Zeist 17.11.1878, tr. Zeist 06.12.1855 Elisabeth Vossestein, geb. Maartensdijk 03.04.1820, overl. Zeist 31.03.1899, d.v. Jacobus Vossestein en Wijntje van Ginkel.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Wernsen; |b| Werrentsen (overl.akte Zeist 1855 no.65); |c| moeder Werrense; |d| moeder Warrendse; |e| moeder Werrendse; |f| moeder v/d bruid Wernsen.

 

[26] Rijk van den Dolder, ged. Amersfoort 25.03.1790, daghuurder (1811,1823), dagloner (1850), overl. Zeist 16.02.1871, z.v. Adam van den Dolder en Hilletje Wiegman; tr. Zeist 24.12.1811

[27] Neeltje van Elst, geb. Zeist ca. 1786, overl. Zeist 15.10.1842, d.v. Hendrik van Elst en Anthonia van Winterswijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrijntje van den Dolder, geb. Zeist 07.05.1815, overl. Zeist 22.01.1818.

2.                   Adam van den Dolder, geb. Zeist 16.02.1817, tr. Zeist 13.10.1843 Evertje van den Brink, geb. Doorn ca. 1809, d.v. Gerrit Stevense van den Brink en Jacobje Geurs van Moorst.

3.                   Antonia Hendrica van den Dolder, geb. Zeist 30.01.1820, overl. Zeist 29.06.1871, tr. Zeist 01.11.1850 Harmen van Manen, geb. Lunteren 27.08.1812 (fol. 6v), z.v. Willem Woutersen van Manen en Hendrikje Maassen.

4.                   Hendrijntje van den Dolder, geb. Zeist 06.04.1823; volgt [13].

5.                   Hilligje van den Dolder, geb. Zeist 15.08.1824, overl. Utrecht 26.12.1899, tr. Zeist 02.05.1856 Jan van Beek, geb. Soest 31.12.1830, z.v. Jan van Beek en Evertje van Rheenen.

6.                   Dirk van den Dolder, geb. Zeist 07.09.1826, overl. Zeist 07.11.1835.

7.                   Hendrik van den Dolder, geb. Zeist 18.08.1828, overl. Utrecht 06.08.1903, tr. Zeist 06.05.1858 Willemijntje van den Hoogen, geb. Driebergen 21.10.1832, d.v. Willem van den Hoogen en Christina van den Heuvel.

 

[28] Jan Renes, geb. Amersfoort ca. 1778/1781/1783/1785, daghuurder (1812,1821), daggelder (1828), overl. Amersfoort 09.01.1836, otr. Amersfoort (civ) 21.10.1808, z.v. Teunis Renes; tr. Amersfoort 13.11.1808

[29] Jannetje van Putten, geb. Leusden ca. 1788/1789, overl. Amersfoort 04.09.1849, d.v. Teunis van Putten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Renes, ged. Amersfoort 05.02.1809, stratenmaker (1838), vrachtrijder (1872), overl. Amersfoort 21.11.1872|a|, tr. Amersfoort 13.06.1838 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amersfoort 16.07.1859, ingeschr. Amersfoort 28.12.1859) Cornelia Arentse, geb. Amersfoort 30.08.1811, overl. Amersfoort 16.05.1878, z.v. Roelof Arentse en Gouda van Gelder.

2.                   Teunisje Renes, ged. Amersfoort 28.03.1810, overl. Amersfoort 03.12.1811.

3.                   Cors Renes, geb. Amersfoort 12.01.1812; volgt [14].

4.                   Teunisje Renes, geb. Amersfoort ca. 1815, overl. Amersfoort 05.03.1824.

5.                   Johanna Renes, geb. Amersfoort 17.09.1819|c|, overl. Amersfoort 09.02.1887, tr. Amersfoort 02.06.1841 Antonie Renes, geb. Amersfoort 13.05.1818, stratenmaker, overl. Amersfoort 26.08.1897, z.v. Antonie Renes en Maria Snellenberg.

6.                   Geertje Renes, geb. Amersfoort ca. 1821, overl. Amersfoort 22.08.1822.
= w.s. Geertje Renes, geb. Amersfoort 08.02.1821|b|.

7.                   Antonie Renes, geb. Amersfoort 05.10.1822, stratenmaker, overl. Amersfoort 11.06.1866, tr. Amersfoort 16.10.1850 Cornelia Renes, geb. Amersfoort 23.06.1824, overl. Amersfoort 07.01.1913, d.v. Antonie Renes en Maria Snellenberg.
†††† CR tr. 2e Amersfoort 01.05.1867 Gijsbert van den Hoek, geb. Amersfoort 12.07.1822, overl. Amersfoort 04.04.1888, z.v. Evert van den Hoek en Petertje Peters.
†††† GvdH tr. 1e Amersfoort 22.05.1850 Christina van Daal, geb. Amersfoort 27.12.1827, overl. Amersfoort 16.08.1866, d.v. Louwinus van Daal en Christina Kool.

8.                   Teunisje Renes, geb. Amersfoort 10.07.1825, overl. Amersfoort 03.12.1825.

9.                   Judith Renes, geb. Amersfoort 14.01.1827, overl. Amersfoort 13.03.1887, tr. Amersfoort 20.04.1853 Philippus van der Pol, geb. Amersfoort 25.12.1823, arbeider, overl. Zwammerdam 17.06.1866, z.v. Rijndert van der Pol en Willempje van Es.

10.               Teunisje Renes, geb. Amersfoort 25.09.1828, overl. Amersfoort 08.02.1830.

 

Noten: |a| oud 67 jaar (overl.akte Amersfoort 1872 no.343); |b| moeder Jannetje van den Berg, oud 27 jaar, de vader tekent niet Ďverklarende den comparant niet te kunnen schrijvení (geb.akte Amersfoort 1821 no.50); |c| moeder Jannetje Nuijen.

 

[30] Willem Anthonie van der Heiden, geb. Baarn ca. 1785/1786, kleermaker, overl. na 1856, z.v. Willemijntje van der Heiden; tr. 1e voor 1817 Joanna Geertruid van Odijk, overl. voor 1817; tr. 2e Baarn 24.05.1817|a|

[31] Maria Johanna Vielhaber, geb. Ruhrort|b| ca. 1783, dienstmeid (1817), overl. Baarn 08.03.1838|c|, d.v. Jan Vielhaber, schipper, en Elsabeth Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Jeannette van der Heide, geb. Baarn 17.10.1818; volgt [15].

2.                   levenloze dochter, Baarn 02.07.1820.

3.                   Willem Anthonie van der Heide, geb. Baarn 09.10.1821, timmermansknecht, overl. Baarn 12.03.1870, tr. Baarn 07.06.1844 Wilhelmina Oosterbeek, geb. Soest 05.09.1814, dienstbaar (1844), d.v. Gijsbert Oosterbeek, jager, en Margaretha van der Pol.

4.                   Jan Anthonie van der Heiden, geb. Baarn 04.05.1824, kleermaker, overl. Baarn 09.05.1889, tr. 1e Baarn 26.02.1847 Woutertje Ruizendaal, geb. Eemnes ca. 1821, overl. Baarn 28.01.1854, d.v. Jan Ruizendaal, meesterschilder, en Jannetje Grootveld; tr. 2e Baarn 03.05.1856 Elisabeth Drughorn, geb. Amsterdam 23.09.1817, dienstbaar (1856), d.v. Jan Fredrik Drughorn en Anna van Wijngaarden.

 

Noten: |a| bruidegom van der Heiden, bruid geb. Ruhrvort (huw.akte Baarn 1817 no.9); |b| Ruhrort is nu een Stadtteil van Duisburg, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| overl. Ruhrorth (overl.akte Baarn 1838 no.6).

 


Bijlage A

 

I. Johan Frederik Feil, geb. Zeist 15.09.1855, koetsier (1882,1911), overl. ís-Gravenhage 14.07.1914, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 17.07.1914, tr. Utrecht 01.06.1881 Catharina Wilhelmina Vroon, geb. Utrecht 03.05.1857, overl. ís-Gravenhage 02.02.1926, d.v. Cornelis Jacobus Vroon en Cornelia Kemmer.

UIt dit huwelijk:

1.                   Johan Frederik Feil, geb. Haarlem 04.04.1882; volgt II.a.

2.                   Cornelia Jacoba Feil, geb. Haarlem 16.03.1884, overl. ís-Gravenhage 14.12.1959.

3.                   Jacoba Hendrika Feil, geb. ís-Gravenhage 03.12.1885, overl. ís-Gravenhage 25.01.1914, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 30.01.1914.

4.                   Antonius Hendrik Feil, geb. ís-Gravenhage 09.09.1888; volgt II.b.

5.                   Wilhelmina Elisabeth Feil, geb. Loosduinen 08.02.1892.

6.                   Johanna Maria Feil, geb. ís-Gravenhage 29.12.1894, overl. Voorburg 04.04.1977.

 

II.a. Johan Frederik Feil, geb. Haarlem 04.04.1882, behanger (1911), wisselloper (1933), overl. ís-Gravenhage 05.11.1933, begr. ís-Gravenhage 08.11.1933, tr. ís-Gravenhage 27.09.1911 Elisabeth Mioch, geb. Leiden 29.10.1878, overl. ís-Gravenhage 05.02.1961, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 08.02.1961, d.v. Isaac Mioch, smid, en Geertruida Flippo.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Wilhelmina Feil, geb. ís-Gravenhage 14.09.1913, tr. 1940 S. Grin.

2.                   Isaac Feil, geb. ís-Gravenhage 08.08.1915, overl. 1979, tr. G. Hoogeveen, Dien, geb. ca. 1920, overl. Zoetermeer 17.06.1998, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 22.06.1998.

3.                   Johanna Frederika Feil, geb. ís-Gravenhage 14.10.1917, overl. ís-Gravenhage 15.06.1957, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 18.06.1957.

4.                   Johan Frederik Feil, geb. ís-Gravenhage 28.11.1919, overl. ís-Gravenhage 02.01.1964, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 06.01.1964.

5.                   Petrus Abraham Feil, Piet, geb. ís-Gravenhage 14.02.1922, overl. ís-Gravenhage 03.08.1981, begr.ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan)07.08.1981.

 

II.b. Antonius Hendrik Feil, z.v. I, geb. ís-Gravenhage 09.09.1888, chauffeur (1911), tr. ís-Gravenhage 21.05.1919 Helena Klazina van Meerendonk, geb. ís-Gravenhage 16.10.1888, kostuumnaaister (1911), d.v. Lodewijk Karel van Meerendonk, broodbakker, en Klazina Maria van Druten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Frederik Feil, geb. ís-Gravenhage 15.07.1920, matroos I KM, overl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter 27.02.1942.

2.                   Klazina Maria Feil, geb. ís-Gravenhage 08.09.1922.

3.                   Antonius Hendrik Feil, geb. ís-Gravenhage 11.12.1925.

4.                   Catharina Wilhelmina Feil, geb. ís-Gravenhage 12.06.1929.

 


Bijlage B

 

I. Willem Hendrik Feil, geb. Zeist 11.05.1865, overl. Rotterdam 31.01.1937, tr. Rotterdam 17.06.1891 Petronella Helena Martina van de Pasch, geb. Well (Bergen(L)) 30.03.1862, overl. Rotterdam 28.11.1952, d.v. Matthijs Godefried Hubert van de Pasch en Hendrica Derickx.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Wilhelmina Petronella van de Pasch, later Feil, geb. Rotterdam 07.03.1890.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johan Frederik Feil, geb. Rotterdam 17.01.1892, overl. Rotterdam 26.05.1892.

3.                   Jacoba Hendrika Feil, geb. Rotterdam 21.12.1893, overl. ís-Gravenhage 25.01.1914, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 29.01.1914.

4.                   Marie Alida Feil, geb. Rotterdam 24.04.1895, overl. Rotterdam 31.07.1895.

5.                   Willem Hendrik Feil, geb. Rotterdam 16.06.1896, overl. Rotterdam 13.04.1897.

6.                   Maria Alida Feil, geb. Rotterdam 13.07.1897, overl. Rotterdam 20.07.1897.

7.                   levenloze zoon, Rotterdam 08.04.1900.

8.                   levenloze zoon, Rotterdam 07.11.1901.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren