Gerrit Jelle Gerritsma (1943-2002)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Het onderzoek naar de voorzaten van [3] loopt nog.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2021 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Gerrit Jelle Gerritsma, geb. ’s-Gravenhage 03.03.1943, ingenieur technische natuurkunde Delft 1968|a|, promotie Twente 01.03.1979|b|, wetenschappelijk medewerker afdeling TN (1969-), lid College van Bestuur TH Twente (1971-1974), lid Commissie Studium Generale|c|, overl. Enschede 17.09.2002, begr. Enschede (Westerbpl.). 

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 06.11.1968; |b| proefschrift: Spin-lattice relaxation, its calculation and EPR measurement : environmental influence; promotor: L.C. van der Marel (1923-2003); |c| vermeld in Gids 1977/78 en 1978/79.

 

[2] Hendrik Willem Dirk Gerritsma, Wim, geb. Amsterdam 17.05.1897, modelmaker, bouwkundige (1927), overl. ’s-Gravenhage 13.07.1955, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Westduin) 16.07.1955|d|; tr. 1e Schiedam 21.04.1927 Engelina Petronella Helena Johanna van der Zee, geb. Schiedam 20.11.1900, overl. ’s-Gravenhage 24.06.1941, d.v. Abraham van der Zee, kleermaker, en Elisabeth Klasina Breedveldt; otr. 2e ’s-Gravenhage 23.12.1941|b||c|
[3] A.J. Knol, Adri, overl. na 1955.

Uit het huwelijk Gerritsma-van der Zee:

1.                   dochter Gerritsma.

Uit het huwelijk Gerritsma-Knol:

2.                   Gerrit Jelle Gerritsma, geb. ’s-Gravenhage 03.03.1943|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Haagsche courant 06.03.1943 (A.J. Gerritsma, geb. Knol, z.); |b| Haagsche courant 24.12.1941; |c| Het Vaderland 01.01.1942 (huwelijksafkondigingen 27 December); |d| akte niet beschikbaar bij FamilySearch, nov’21.

 

[4] Jan Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 16.08.1875, spoorwegambtenaar (1896), bedrijfsleider (1924,1932), overl. Schiedam 20.08.1932; tr. 2e Schiedam 25.06.1925 Fidès Sons, geb. Antwerpen (België) 10.04.1884, overl. Amsterdam 18.05.1957, d.v. Benedictus Mozes Sons en Johanna Alberdina Helena Graaf; tr. 1e Amsterdam 06.02.1896 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.03.1919, ingeschr. Amsterdam 12.07.1919)

[5] Benjamina Wilhelmina Donker Curtius, geb. ’s-Gravenhage 13.06.1865, overl. Amsterdam 10.11.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Bouke Gerritsma, geb. Zaandam 06.04.1896, assistent-bedrijfsleider (1924), verwarmingsmonteur, opzichter, overl. Amsterdam 16.01.1963, tr. Amsterdam 01.10.1924 Carolina Christina Maria Klaassen, geb. Amsterdam 22.12.1899, d.v. Karel Klaassen en Carolina Christina Neijman. [Doornspijk 1972]

2.                   Hendrik Willem Dirk Gerritsma, geb. Amsterdam 17.05.1897; volgt [2].

3.                   Benjamin Willem Gerritsma, geb. Boksburg (Transvaal) 03.09.1899, kantoorbediende, overl. Schiedam 26.11.1926.

4.                   Bastiaan Gerritsma, geb. Amsterdam 26.12.1900, timmerman (1924), tr. Rotterdam 26.09.1929 Jannigje Adriana Hoogerwerf, geb. Rotterdam 18.03.1904, d.v. Arie Jacob Hoogerwerf en Cornelia Exsteens.

5.                   Marinus Bouke Gerritsma, geb. Amsterdam 23.02.1903, leerling-machinist, tr. Schiedam 19.12.1928 Petronella Stolk, geb. Schiedam 16.05.1902, d.v. Gerrit Stolk en Aaltje de Vlaming.

6.                   Jeltje Gerritsma, geb. Zwijndrecht  04.08.1904, overl. na 1968, tr. Schiedam 06.08.1930 Fredericus Joannes Antonius Karis, geb. Schiedam 23.04.1901, overl. ’s-Gravenhage 01.08.1968, z.v. Sebastiaan Johannes Marie Karis en Magthilda Josephina Maria Kanters.

7.                   Johan Gerritsma, geb. Zwijndrecht  03.11.1905, tr. Schiedam 04.06.1930 Alida Hendrika Petronella Schikhof, geb. Schiedam 16.03.1908, d.v. Petrus Michael Schikhof, tapper, en Maria Sophia Cornelia Ferree.

8.                   Hendrik Willem Gerritsma, geb. Amsterdam 08.08.1908.

 

[6] Knol

[7] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   A.J. Knol; volgt [3].

 

[8] Jan Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerkand) 22.01.1849, schipper (1873), winkelier (1874), schipper (1875,1878), winkelier (1880), kastelein (1882,1888), koopman (1896), winkelier (1898), koopman in aardappelen (1906), koopman (1907), winkelier (1908,1909), overl. Schiedam 01.09.1925, tr. Utingeradeel  06.06.1873

[9] Jeltje Postma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 27.09.1847, overl. Akkrum (Utingeradeel) 16.03.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 02.03.1874, tr. Utingeradeel 26.05.1898 Willem Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 31.12.1872, onderwijzer, z.v. Jan Willems Zanstra, uurwerkmaker (1872), horlogemaker (1898), en Juditha Faber.

2.                   Jan Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 16.08.1875; volgt [4].

3.                   Grietje Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 09.01.1878, overl. Heerenveen 25.07.1957, tr. Utingeradeel 28.02.1907 Rijk Jacobus Smit, geb. Arnhem 06.11.1881, onderwijzer, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 14.07.1959, z.v. Willem Smit, behanger, en Agatha Beurs.

4.                   Bauke Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 11.04.1880, boekhouder (1906), procuratiehouder (1925), overl. Groningen 15.04.1945, tr. Rotterdam 17.10.1906 Wilhelmina Cornelia Smith, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.08.1883, overl. na 1945, d.v. Franciscus Hendrikus Johannes Smith, hoofd ener school, en Elisabeth Margaretha de Neut.

5.                   Akke Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 12.02.1882, overl. Zuidhorn 05.04.1958, tr. Utingeradeel 09.05.1908 Douwe Gros, geb. Wijns (Tietjerksteradeel) 03.06.1882, timmerman (1908), architect en taxateur (1943), overl. Leeuwarden 05.03.1943, z.v. Binne Jelles Gros, timmerman, en Simkje Nicolaas Dijkstra.

6.                   Elisabeth Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 05.10.1884, tr. Utingeradeel 29.04.1909 Klaas Zijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 15.06.1882, onderwijzer, z.v. Geert Jans Zijlstra, timmerman (1882), machinist (1909), en Hiltje Zandstra.

7.                   Titia Gerritsma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 04.12.1888, overl. na 1959, tr. Groningen 01.12.1912 Johannes Gerardus Petrus François van Genabeth, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) 27.07.1881, klerk bij de Posterijen en Telegrafie, overl. Leeuwarden 01.12.1959, d.v. Petrus Augustinus François van Genabeth en Wilhelmina Hendrieka Nelck.

 

[10] Hendrik Willem Dirk Donker Curtius, geb. Amsterdam 27.03.1831, kandidaat-notaris te Geertruidenberg (1869,1871), overl. ’s-Gravenhage 23.06.1891, tr. Paramaribo 05.08.1863

[11] Bastiana Elizabeth van Gogh, geb. ’s-Gravenhage 24.12.1830, overl. na 1897; tr. 1e Paramaribo 04.07.1860 M.W. van der Brugh Duyckinck, geb. Curaçao, overl. Suriname 14.09.1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Benjamina Wilhelmina Donker Curtius, geb. ’s-Gravenhage 13.06.1865; volgt [5].

2.                   Willem Boudewijn Donker Curtius, geb. ’s-Gravenhage 17.06.1866, ambtenaar (1891,1896), boekhouder (1897), kantoorbediende (1912), overl. Bussum 13.10.1912|a|, tr. Amsterdam 01.07.1897 Marie Jeanne Scholte, geb. Amsterdam 27.02.1874, overl. Bussum 18.11.1936, d.v. Jacob Hendrik Daniël Scholte en Marie Jeanne Querelle.

3.                   Hendrik Willem Dirk Donker Curtius, geb. ’s-Gravenhage 01.02.1868, ambtenaar (1891).

4.                   Jeanne Elisabeth Donker Curtius, geb. Geertruidenberg 22.12.1869, overl. Geertruidenberg 27.06.1871.

5.                   Maria Petronella Donker Curtius, geb. Geertruidenberg 18.08.1871, overl. ’s-Gravenhage 16.03.1958, tr. ’s-Gravenhage 05.08.1891 Willem Frederik Karel Anemaet, geb. Breda 25.12.1866, ambtenaar, overl. Groningen 15.11.1945, z.v. Pieter Gustaaf Adolph Anemaet, gepensioneerd kolonel van het Oost-Indisch Leger (1866), en Wilhelmina Frederika van der Sluijs.

 

Noten: |a| moeder Jeanne van Gogh, wonende te Amsterdam (overl.akte Busum 1912 no.143).

 

[12] Knol

[13] NN

 

[14] NN

[15] NN

 

[16] Bauke Gerrits Gerritsma, geb. Heerenveen ca. 1805, ged. Heerenveen (Doopsgezind) 22.01.1832, schipper (1837,1856), ‘zeer vermoedelijk verongelukt met schip en volk in den storm’ 25.07.1858|d||f|, z.v. Gerrit Gerritsma en Elisabeth van der Wal (zie Bijlage A); tr. Loenen 09.09.1837

[17] Johanna Voorthuis, geb. Abcoude-Baambrugge 15.11.1814, overl. Nijehaske (Haskerland) 19.12.1899, d.v. Jan Voorthuis en Catharina Voogt; tr. 2e Ængwirden 24.12.1862 Anske Siebenga, geb. Benedenknijpe 07.09.1799, schipper, overl. Nijsehaske (Haskerland) 09.11.1882, z.v. Douwe Hommes Siebenga en Reinskjen Anskes de Bruin.

– BGG: ‘De Storm op den 25sten Julij 1858, heeft ook vermoedelijk mijn Geliefden Echtgenoot B.G.Gerritsma, Kapitein, varende het Smakschip, de Jonge Gerrit, het leven doen verliezen, daar hij destijds van Hartlepool naar Amsterdam op reis was en sedert niets van dat Schip is vernomen. – Nijsheaske, 27 Augustus 1858’.|e|
– BGG:
‘hebbende de bruid [] verklaard dat haar vader Bauke Gerrit Gerritsma, scheepskapitein of schipper, op den 22.07.1858 is uitgezeild van Hartlepool|c| naar Amsterdam, dat hij vermoedelijk met schip en manschap is vergaan in den harden storm van den 25.07.1855|b|, dat sedert gemeld vertrek uit Hartlepool geene berigten zijn ontvangen waaruit van het leven haars vaders blijkt’, waardoor zijn geen overlijdensakte en geen akte van toestemming in haar huwelijk kan overleggen.|a|

     AS tr. 1e Schoterland 27.12.1821 Wiepkjen de Jong, geb. Oudeschoot ca. 1799/1800, naaister, overl. Middelburg 10.06.1859|i|, d.v. Jacob Martens de Jong, bijker, en Klaaske Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Gerritsma, geb. Oosterzee (Lemsterland) 04.11.1837, overl. Middelburg 20.12.1889, tr. Aengwirden 12.08.1860 Homme Siebenga, geb. Ooltgensplaats 20.03.1833|g|, schipper, overl. Middelburg 24.04.1918|h|, z.v. Anske Douwes Siebenga (1799-1882) en Wiepkjen Jacobs de Jong (ca.1799/1800-1859).

2.                   Catharina Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 30.04.1841, tr. Haskerland 11.05.1862 Jan Rijpkema, geb. Terhorne (Utingeradeel) 31.03.1841, z.v. Pieter Wijbes Rijpkema, koopman, en Pietje Jans de Vries.

3.                   Titia Gerritsma, geb. Nijhaske (Haskerland)  01.12.1843, overl. Nijehaske (Haskerland) 08.07.1844.

4.                   Gerrit Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 17.06.1846, overl. Nijehaske (Haskerland) 16.03.1867.

5.                   Jan Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 22.01.1849; volgt [8].

6.                   Titia Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 05.09.1851, overl. voor 1920, tr. Haskerland 09.03.1876|a| Gerben Blaauw, geb. Nijehaske (Haskerland) 16.03.1847, schipper, overl. Nijehaske (Haskerland) 13.05.1920, z.v. Ebe Gerbens Blaauw, schipper, en Eduarda Anna Gerritsma.

7.                   Engele Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 31.08.1856, winkelier, overl. ’s-Gravenhage 29.01.1937, tr. Rotterdam 23.11.1886 Anna Cornelia Zuiderhoek, geb. Cappelle op d’IJssel ca. 1855, overl. ’s-Gravenhage 24.07.1926, d.v. Willem Cornelis Zuiderhoek, steenfabrikant, en Agatha Willemina den Braanker.

 

Noten: |a|  huw.akte Haskerland 1876 no.5 (dochter Titia); |b| schrijffout; |c| County Durham, England (UK); |d| Lidmatenregister Doopsgezinde gemeente Heerenveen; |e| annonce collectie CBG; |f| vonnis Arr.Rb. Heerenveen 10.12.1862 dat ‘regtsvermoeden van overlijden bestaat’ en het JV is ‘vergund om een ander huwelijk aan te gaan’ (annonce collectie CBG); |g| kind Homme Douwes (geb.akte Ooltgensplaats 1833 no.14); |h| overledene Homme Douwe Siebenga (overl.akte Middelburg 1918 no.119); |i| ook overl.akte Ængwirden 1859 no.25.

 

[18] Jan Everts Postma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 02.05.1816, schippersknecht (1844,1845), schipper (1867,1873), overl. Akkrum (Utingeradeel) 28.02.1878, z.v. Evert Everts Postma (-1827), arbeider, en Akke Jans van der Veen; tr. Utingeradeel 19.07.1844

[19] Grietje Rommerts de Vries, geb. Akkrum (Utingeradeel) 18.01.1821, strohoedenmaakster (1844), overl. na 1909, d.v. Rommert Cornelis de Vries, beurtschipper, en Jeltje Sijbolts Hiemstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Akke Postma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 20.05.1845, overl. Nieuwer-Amstel 14.09.1894, tr. Utingeradeel 18.09.1867 Pieter Smidts, geb. Sneek 30.05.1843, hulponderwijzer (1867), hoof der school (1882), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 03.09.1882, z.v. Jan Smidts en Aartje Bokma.

2.                   Jeltje Postma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 27.09.1847; volgt [9].

3.                   Evert Postma, geb. Akkrum (Utingeradeel) 07.09.1849, schipper, overl. Leiderdorp 02.01.1909|b|, tr. Utingeradeel 31.05.1877 Hanna Fokstra, geb. Nijehaske (Haskerland) 21.01.1854, overl. Amsterdam 27.11.1915|a|, d.v. Tjeerd Sibberts Fokstra, schipper, en Baukje Ales Engelsma.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1915 reg.s1 fol.098 (geb. Heerenveen gemeente Haskerland); |b| ook overl.akte Utingeradeel 1909 no.5.

 

[20] Benjamin Donker Curtius, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1786/1787, kantoorbediende, directeur der brievenposterij te Amsterdam (1835), directeur der posterijen te Amsterdam (1841), directeur van het postkantoor te Amsterdam (1845), RNL, overl. Amsterdam 13.03.1845|a|, otr. Arnhem, otr. Amsterdam 26.05.1809

[21] Christophora Josina van Harn, geb. Arnhem 23.03.1790, overl. Arnhem 29.03.1863, d.v. Willem Johan van Harn en Clasina Oester.

Uit dit huwelijk:

1.                   Boudewijn Donker Curtius, geb. Amsterrdam 27.06.1810, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.07.1810, mr., advocaat, tr. Amsterdam 10.05.1838 Anna Elizabeth Herbrecht, ged. Nijmegen 08.02.1800, d.v. Godefridus Herbrecht en Petronella Bouté.
     AEH tr. 1e Amsterdam 29.11.1827 jhr. Dirk Alewijn, geb. Amsterdam 07.03.1797, ged. Amsterdam (Engels Presbyteriaanse Kerk) 19.03.1797, tabaksfabrikant, overl. voor 1838, z.v. Willem Alewijn, opperboekhouder en ‘concherge’ van de Stadsbank van Lening (1827), en Maria Susanna Backer.

2.                   Clasina Donker Curtius, geb. Amsterdam 12.12.1811, overl. Utrecht 07.10.1903, tr. Amsterdam 21.05.1835 Christiaan de Greve, geb. Arnhem 10.08.1804, koopman, overl. Veenendaal 23.11.1870, z.v. Willem Hendrik de Greve, mr., raadsheer in het Hoog Gerechtshof, en Geertruid Slichtenbree.

3.                   Cornelia Henderica Donker Curstius, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. Delft 08.11.1860, tr. Amsterdam 24.01.1839 Jan Hendrik Donker Curstius, geb. Arnhem 21.04.1813, Oost-Indisch ambtenaar der eerste klasse (1839), overl. Arnhem 27.11.1879, z.v. Hendrik Herman Donker Curstius, predikant, en Anna Margaretha van Dam.
– Levensberichten JHDC: en.wikipedia * nl.wikipedia

4.                   Johanna Margaretha Josina Donker Curtius, geb. ’s-Gravenhage 22.04.1815, overl. Amsterdam 18.02.1870, tr. Amsterdam 10.07.1845 Gerard Herklots, geb. Londen 08.10.1807, commissionair, overl. Amsterdam 03.09.1888, z.v. Gerard Arnold Herklots en Geertruida Nieuveen.

5.                   Christophora Josina Donker Curtius, geb. ’s-Gravenhage 22.04.1819, overl. Arnhem 08.06.1899, tr. Amsterdam 14.10.1841 Harmanus Lamberts, geb. Amsterdam 20.07.1816, commissionair, overl. Utrecht 13.08.1886, z.v. Nicolaas Lamberts en Eva Magdalena van den Krueden.

6.                   Boudewina Donker Curtius, geb. ’s-Gravenhage 30.04.1820, overl. Amsterdam 22.03.1832.

7.                   Reinira Alijda Donker Curtius, geb. ’s-Gravenhage 05.02.1822, tr. Amsterdam 08.05.1846 Christiaan Dirk Schuller, geb. Amsterdam 15.10.1820, z.v. Hendrik Leonard Mosburger Schuller en Susanna Elisabeth Quack.

8.                   Sara Seraphina Donker Curtius, geb. 13.03.1824, overl. Arnhem 11.04.1869.

9.                   Benjamina Octavia Donker Curtius, geb. Arnhem 15.12.1825, overl. Meerssen 31.05.1890, tr. Arnhem 05.08.1852 Magteldus Magdalenus van Dam, geb. Rotterdam 16.02.1824, assuradeur, overl. Meerssen 29.03.1883, z.v. Herbertus Hendrikus van Dam, assuradeur, en Theodora Emmerentia Paravicini de Capelli.

10.               Benjamin Donker Curtius, geb. Amsterdam 20.06.1827, overl. Velp (Rheden) 06.02.1892.

11.               Petronella Antonia Donker Curtius, geb. Amsterdam 31.08.1828, overl. Amsterdam 19.09.1829.

12.               Hendrik Willem Dirk Donker Curtius, geb. Amsterdam 27.03.1831; volgt [10].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, aangifte door zoon Boudewijn (overl.akte Amsterdam 1845 reg.2 fol.95).

 

[22] Willem Johannes Jellico van Gogh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1791, metselaar (1812), ambtenaar (1830,1837), ambtenaar bij het Ministerie van Financiën (1839), conciërge (1842), ambtenaar (1847), conciërge (1851), overl. ’s-Gravenhage 21.06.1851, d.v. Bastiaan van Gogh, timmerman, en Petronella Wilhelmina van der Zaag; tr. Amsterdam 15.11.1812

[23] Eva Albertijna Post, geb. ’s-Gravenhage ca. 1788, overl. ’s-Gravenhage 05.08.1871|b|, d.v. Pieter Post en Johanna Cornelia Pino.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sebastiaan Pieter Willem Jellico van Gogh, geb. Amsterdam 01.02.1813, sergeant-najoor (1837), ambtenaar (1839), later adjunct-commies (1852) bij het Ministerie van Financiën, rijksontvanger (1875), overl. Ginneken en Bavel 20.10.1875, tr. 1e Geertruidenberg 22.11.1839 Gosewiena Catharina van Sull, geb. Geertruidenberg 20.03.1813, overl. voor 1852, d.v. Jan Willem van Sull, zilversmid, en Anna Maria ’t Hoofd; tr. 2e Geertruidenberg 29.04.1852 Pieternella Martina du Bois, geb. Geertruidenberg 07.06.1823, overl. Breda 30.11.1914, d.v. Jacobus Marijnus du Bois, voerman, en Wilhelmina Lammers.

2.                   Petronella Maria van Gogh, geb. ca. 1814/1815, overl. ’s-Gravenhage 22.02.1896, tr. 1e ’s-Gravenhage 15.11.1837 Johann Julius August Pockels, geb. Brunswijk ca. 1807, overl. Zuid-Schalkwijk voor 1863, z.v. Carl Friedrich Pockels en Margaretha Dorothee Niemeyer; tr. 2e Terneuzen 02.12.1863 Christoffel Logeman, ook Logemann, geb. Emden|a| 02.12.1817, opzichter bij de waterstaat, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 29.01.1882, z.v. Johan Bernard Logeman en Alida Engelina Bandelin/Baudelin.
     CL tr. 1e Zierikzee 08.08.1842 Theodora Wilhelmina Colenbrander, geb. Zierikzee 19.06.1814, overl. Terneuzen 24.10.1862, d.v. Jan Colenbrander en Annaa Catharina Maatjes.

3.                   Wilhelmina Johanna van Gogh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1815/1816, overl. Apeldoorn 24.06.1878, tr. ’s-Gravenhage 09.11.1842 Daniel Peter Jager, geb. Vollenhove 25.03.1812, klerk, overl. Westervelde (Norg) 21.10.1886, z.v. Wijbrand Jager, rentmeester, en Lidie Barre.

4.                   Henri Carel Albertus van Gogh, geb. ’s-Gravenhage 08.07.1818, ambtenaar, overl. tussen 1881 en 1898, tr. Amsterdam 17.03.1847 Susanna Clasina Draijer, geb. Amsterdam 17.03.1823, overl. ’s-Gravenhage 11.08.1898, d.v. Johannes Draijer, houtkoper, en Henriëtta Seijffert.

5.                   Johanna Cornelia van Gogh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822/1823, overl. ’s-Gravenhage 29.07.1904, tr. ’s-Gravenhage 22.10.1856 Leendert Jacobus Verhoeven, geb. ’s-Gravenhage 25.01.1827, boekhandelaar, overl. ’s-Gravenhage 23.02.1864, z.v. Pieter Verhoeven, apotheker, en Belia Maria de Baas.

6.                   Pieternella Alida Diderika van Gogh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1826, overl. ’s-Gravenhage 22.02.1902, tr. ’s-Gravenhage 20.05.1857 Antoni van Gogh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1828, ambtenaar, overl. ’s-Gravenhage 09.03.1875, z.v. Arnoldus van Gogh, timmerman (1819), houtkoper (1857), en Cornelia van Houten.

7.                   Bastiana Elizabeth van Gogh, geb. ’s-Gravenhage 24.12.1830; volgt [11].

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| moeder Lodden {?} (overl.akte ’s-Gravenhage 1871 no.2751).

 

[24] Knol

[25] NN

 

[26] NN

[27] NN

 

[28] NN

[29] NN

 

[30] NN

[31] NN

 


Bijlage A

 

[32] Gerrit Engeles Gerritsma, geb. Terhorne ca. 1763, lid der municipale raad (1813), koopman (1818), schipper (1829), rentenier (1838,1846), overl. Nijehaske (Haskerland) 20.12.1854, z.v. Engele Gerrits (-voor1823) en Baukje Thomas (1737-1823); tr.

[33] Elisabeth Pieters van der Wal, geb. Nijehaske xx.12.1771, overl. Nijehaske (Haskerland) 12.08.1846, d.v. Pieter Wietzes van der Wal en Hielkjen Sibberts Faber.

Uit dit huwelijk (moeder ook Liesbeth/Lijsbert/Lijsbeth):

1.                   Engele Gerritsma, geb. Nijehaske 22.03.1795, schipper, overl. Nijehaske (Haskerland) 02.02.1879, tr. Schoterland 07.06.1818 Froukjen Elisabeth Mollema, geb. Heerenveen ca. 1794, overl. Nijehaske (Haskerland) 09.03.1856, d.v. Wobbe Molles Mollema, grutter, en Eduarda Anna Noordbeek.

2.                   Pieter Gerritsma, geb. Lemmer 28.02.1799, ged. Heerenveen, schipper (1829), schippersknecht (1834), kolonist (1854), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 24.02.1854, tr. Haskerland 12.02.1829 Johannesjen Kuiper, geb. Haskerdijken 30.09.1802, ged. Haskerdijken 10.10.1802, naaister, overl. Nijehaske (Haskerland) 21.05.1834, d.v. Tjeerd Wijbrens Kuiper (-1827), kuiper, en Jacobje Johannes (Propstra).

3.                   Bauke Gerritsma, geb. Heerenveen ca. 1805; volgt [16].

4.                   Hijlke Gerritsma, geb. Nijehaske 11.09.1808, schipper (1836), schippersknecht (1877), tr. Zwartsluis 30.06.1836 Hendrika Molt, geb. De Slood (Hoogeveen) 17.07.1814, overl. tussen 1845 en 1877, d.v. Lambert Molt, schoenmaker (1814), makelaar in turf (1836), en Jantjen Hendriks van Goor.

5.                   Jeltje Gerritsma, geb. Nijehaske (Haskerland) 08.04.1813, overl. Heerenveen (Schoterland) 07.12.1863, tr. 1e Haskerland 13.05.1838 Wijbe Tieleman, geb. Joure 31.08.1811, van zeilmakersbedrijf (1838), zeilmaker (1847), overl. Nijehaske (Haskerland) 07.07.1847, z.v. Freerk Wijbes Tieleman, zeilmaker, en Ymkjen Sannes Dubling; tr. 2e Schoterland 12.08.1853 Klaas Heida, geb. Benedenknijpe ca. 1799, overl. Heerenveen (Ængwirden) 01.05.1882, z.v. Pieter Meints Heida en Akke Lammerts Knijpenga.
     KH tr. 1e Schoterland 11.07.1830 Trijntje de Vries, geb. Zuiderdrachten ca. 1795, overl. voor 1853, d.v. Pieter Jacobs de Vries (-1822) en Pietje Sjoerds; tr. 3e Schoterland 03.11.1869 Antje Gaastra, geb. Heerenveen (Schoterland) 20.03.1830, dienstmeid (1860,1869), overl. Heerenveen (Ængwirden) 02.03.1914, d.v. Sjoerd Tabes Gaastra, arbeider, en Akke Gerrits Attema.
     AG tr. 1e Ængwirden 12.05.1860 Okke van der Knoop, geb. Workum 17.08.1836, pottenbakkersknecht (1860), pottenbakker (1862), overl. Harlingen 17.08.1862, z.v. Jacob Pieters van der Knoop, pottenbakkersknecht, en Tjidske Okkes Otma.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)