Barend L. de Goede (1943-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien september 2017)

 


 

[1] Barend L. de Goede, Leo, geb. Arnhem 09.12.1943, ingenieur elektrotechniek Delft 1970, hoogleraar Twente (1996-), overl. 04.03.2003.

 

[2] Barend de Goede, geb. Arnhem 07.03.1915, mr., promotie Leiden 13.07.1951|a|, hoofdadministrateur ter provinciale griffie van gelderland (-1955), gemeentesecretaris te Utrecht (1956-1964), hoogleraar te Delft (1958-1971)|b|, Rotterdam (1964-1968) en Leiden (1969-1980), OON, RNL, overl. 15.04.1995, crem., verloofd Oosterbeek 20.12.1936, tr. Arnhem 20.01.1941

[3] Carel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barend L. de Goede, geb. Arnhem 09.12.1943|c|; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Het beheer in het waterstaatsrecht; |b| buitengewoon hoogleraar; |c| Arnhemsche courant 01.12.1943 (Leo).

 

[4] Jacobus Hendrik de Goede, geb. Zwolle 06.12.1872, ambtenaar ter provinciale griffie van Gelderland (1901,1912), adjunct-commies (1906), “oud-referendaris in de Orde van Oranje-Nassau” (1961)|c|, overl. Bloemendaal 05.09.1961, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 08.09.1961; tr. 2e Monster 26.10.1927 Nelia Maria Vellekoop, geb. Monster 04.09.1882, overl. Amsterdam 06.04.1949|a|, d.v. Willem Vellekoop en Geertruida Trijntje van Leeuwen; tr. 1e Hof van Delft 08.05.1901

[5] Christina Helena Meeder, geb. Delft 29.11.1882, overl. Arnhem 10.12.1925|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Barend de Goede, geb. Arnhem 23.01.1902, overl. Arnhem 02.02.1902.

2.                   Barend Leendert de Goede, geb. Arnhem 08.11.1903, tweede luitenant der infanterie (1942), ‘captain garnison bataillon West-Borneo’, Japanse internering (10.06.1942), luitenant-kolonel de Infanterie KNIL, overl. 31.01.1990, verloofd Bandoeng/Djokjakarta 05.06.1927, verloofd 1927|d|, tr. voor 1934 Hertha Albertine Nunnink, geb. Majong (Java, NOI) 01.05.1909, overl. na 1990, d.v. Herman August Nunnink (ca.1878-1944) en Melanie Eleonore van Dulken.

3.                   Helena Christina de Goede, geb. Arnhem 15.09.1905, overl. Utrecht 01.10.1988, begr. Utrecht (Bpl. Daelwijck) 06.10.1988. [’s-Gravenhage 1943; Utrecht 1961]

4.                   Cornelia Justina de Goede, Corry, geb. Arnhem 15.10.1906, tr. Velp 20.03.1929 Johannes Dirk Veening, geb. Velp 27.12.1900, z.v. Dirk Hendrik Veening, schilder, en Wilhelmina Elizabeth Peterse. [Paramaribo 1943; Little Neck, USA, 1961]

5.                   Jacobus Hendrik de Goede, Koos, geb. Arnhem 30.08.1908, burgemeester van Gramsbergen (1947-1958), Hardenberg (1958-1964) en Hoogeveen (1964-1973), OON, overl. Harderwijk 13.03.1996, begr. Zeist (Alg.Bpl.), tr. Lekkerkerk 08.12.1933 Cornelia Mom, geb. Ridderkerk 04.09.1905, overl. Bilthoven 14.09.1987, begr. Zeist (Alg.Bpl.) 18.09.1987, d.v. Cornelis Jacobus Mom en Leentje Lagendijk.

6.                   Christina Helena de Goede, geb. Arnhem 18.06.1912, overl. 19.08.2011, begr. Leusden (Bpl. Rusthof), tr. Amersfoort 13.04.1939 Pieter Ilmer, geb. Tiel 16.03.1910, overl. 03.11.1991, begr. Leusden (Bpl. Rusthof), z.v. Pieter Ilmer, timmerman, en Neeltje Bronk.

7.                   Johanna de Goede, tr. Zoetermeer 04.09.1935 Johannes Paulus Meijer, boekhouder (1936,1940). [Zoetermeer 1943; Utrecht 1961]

8.                   Barend de Goede, geb. Arnhem 07.03.1915; volgt [2].

 

Noten: |a| overl.akte Bloemendaal 1949 no.109; |b| ook overl.akte Rheden 1925 no.244; |c| annonce collectie CBG; |d| Bataviaasch nieuwsblad 08.06.1927.

 

[6] Gerhard Huibert Martinus Carel, geb. Arnhem 28.11.1892, onderwijzer (1913), overl. 1963, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl. Zuid), tr. Weesperkarspel 16.10.1913

[7] Maria Elisabeth de Jong, geb. Capelle 26.04.1892, overl. Arnhem 27.08.1984, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl. Zuid) 31.08.1984.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zweradina Adriana Carel, Didi, geb. Capelle 30.11.1913, overl. 10.09.2000, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl. Zuid), tr. voor 1945 Folkert Gijsbertus Roosjen, geb. Hillegersberg 07.06.1912, onderwijzer, lid N.B.S., overl. (gefusilleerd) Loosdrecht 20.03.1945|a|, begr. Ede (Bpl. Mausoleum op de Paasberg), vermeld op de Erelijst van Gevallenen 1940-1945, z.v. Wiebe Roosjen en Gerritdina Jansen.

2.                   Dochter Carel; volgt [3].

3.                   Adriana Geertruida Carel, Deeltje, geb. 12.06.1918, overl. 1993, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.Zuid), tr. tussen 1943 en 1981 Gerardus Johannes Visser, J., geb. 14.05.1913, overl. 31.10.1985, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl. Zuid), z.v. Gerardus Johannes Visser en A. Hogendoorn.

4.                   Miep Carel, tr. voor 1981 de Wit.

5.                   Huberta Martine Carel, Tine, geb. 1926, mr. algemeen secretaresse YWCA Nederland, voorzitter Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorziening in Nederland, overl. Leidschendam 15.10.1981, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl. Zuid) 19.10.1981.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ede 08.08.1945 no.566.

 

[8] Barend de Goede, geb. Zwartsluis 21.07.1839, schippersknecht (1867,1869), schipper (1870,1872), scheepsgezagvoerder (1877), kapitein ener stoomboot (1879), stoombootkapitein (1880), scheepskapitein (1882), kapitein ener stoomboot (1883), stoombootkapitein (1884,1886), overl. Arnhem 16.12.1891, tr. Zwolle 12.12.1867

[9] Helena Duval, geb. Zwolle 11.06.1843, overl. Arnhem 20.07.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik de Goede, geb. Zwolle 29.07.1869, overl. Zwolle 01.10.1869.

2.                   Johanna de Goede, geb. Zwolle 22.08.1870.

3.                   Jacobus Hendrik de Goede, geb. Zwolle 06.12.1872; volgt [4].

4.                   levenloze dochter, Zwolle 19.12.1875.

5.                   Willem de Goede, geb. Zwolle 02.05.1877.

6.                   Grietje de Goede, geb. Zwolle 11.07.1879, overl. Arnhem 28.12.1880.

7.                   levenloze zoon, Arnhem 30.03.1882.

8.                   Pieter de Goede, geb. Zwolle 19.04.1883, overl. Arnhem 09.02.1884.

9.                   Dorothea Elisabetha de Goede, geb. Zwolle 30.02.1886, tr. Arnhem 28.09.1909 Hendrik Willem Broese, geb. Utrecht 01.09.1879, boekhandelaar, overl. Zeist 14.04.1942|a|, z.v. Petrus Rudolph Broese, boekhandelaar, en Susanna Maria Eva Bretz.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1942 no.799.

 

[10] Leendert Meeder, geb Delft 13.09.1857, metselaar (1881,1901), overl. Rotterdam 04.06.1943, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 09.06.1943; tr. 2e Rotterdam 17.11.1915 Grietje Hazelzet, geb. Rotterdam 27.11.1870, overl. Rotterdam 16.01.1937, d.v. Matthijs Hazelzet en Elderdina Bender; tr. 1e Delft 09.11.1881

[11] Cornelia Justina van Zelm, geb. Delft 21.02.1861, overl. Ermelo 15.04.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Helena Meeder, geb. Delft 29.11.1882; volgt [5].

 

[12] Gerrit Carel, geb. Arnhem 12.09.1842, korenkopersknecht (1868), arbeider (1871,1874), winkelknecht (1877), pakkhuisknecht (1890,1892), winkelbediende (1905), overl. Arnhem 09.09.1905 ; tr. 1e Arnhem 30.08.1865 Maaike Wichhart, geb. Oosterbeek 04.12.1841, dienstmeid (1865), overl. Arnhem 13.10.1884, d.v. Frederik Willem Wichhart, slachter (1841), arbeider (1865), en Hendrica van Rees; tr. 2e tussen 1884 en 1890

 [13] Zweradina Roza, geb. Andel 02.12.1850, overl. Oosterbeek (Renkum) 15.01.1939.

Uit dit huwelijk Carel-Wichhart:

1.                   Hendrika Karel, geb. Oosterbeek (Renkum) 05.10.1868, overl. Arnhem 05.07.1925, tr. Arnhem 06.10.1897 Elebertus Evert Dikker, geb. Arnhem 07.10.1863, bakker, overl. Arnhem 22.09.1926, z.v. Elebertus Dikker, bakker, en Johanna Lamertina Keuth.

2.                   Geertruida Carel, geb. Arnhem 16.02.1871, overl. Arnhem 31.10.1933.

3.                   Willem Frederik Carel, geb. Arnhem 17.01.1874, meubelmaker, tr. Arnhem 30.08.1911 Hermina van Laar, geb. Vaassen (Epe) 05.12.1882, d.v. Jan van Laar, koster, en Johanna Geertruida van Tongeren.

4.                   Elisabeth Carel, geb. Arnhem 06.01.1877, overl. Arnhem 21.10.1945, tr. Arnhem 24.12.1913 Jan Hendrik Gijsbers, geb. Winterswijk 26.02.1882, concierge, z.v. Gerrit Hendrik Gijsbers, (huis)schilder, en Everdina Andriessen.

5.                   Evert Carel, geb. Arnhem 01.01.1880, overl. Rotterdam 27.01.1935, tr. Alblasserdam 07.06.1917 Johanna den Hartog, geb. Alblasserdam 27.02.1885, d.v. Eijmert Anthonie den Hartog en Mereke Maria Roza (1858-1952).

6.                   Herman Otto Carel, geb. Arnhem 08.07.1882, assistent-kok, overl. Arnhem 09.03.1953, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl. Zuid) 12.03.1953, tr. Arnhem 04.10.1911 Johanna Geertruida Janssen van de Laak, geb. Renkum 14.05.1882, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl. Zuid), z d.v. Willem Hendrik Janssen van de Laak, kastelein (1882), pensionhouder (1911), en Angenita van der Hoven.

Uit het huwelijk Carel-Roza:

7.                   Gerhard Huibert Martinus Carel, geb. Arnhem 22.11.1890.

8.                   Gerhard Huibert Martinus Carel, geb. Arnhem 28.11.1892; volgt [6].

 

[14] Hendrik de Jong, geb. Capelle 19.06.1860, schoenmaker (1882,1913), overl. Capelle 25.01.1920, tr. Capelle 17.05.1882

[15] Adriana Patist, geb. De Bilt 20.07.1854, overl. Sprang-Capelle 18.07.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Gerdina de Jong, geb. Capelle 17.11.1882, overl. Capelle 26.12.1918, tr. Capelle 03.06.1909 Johan Molegraaf, geb. Capelle 07.03.1885, z.v. Zacharias Molegraaf en Sijke Faro.

2.                   Anna Adriana de Jong, geb. Capelle 21.12.1883, overl. Capelle 02.02.1885.

3.                   Gelde de Jong, geb. Capelle 08.10.1885, overl. Capelle 09.04.1891.

4.                   Jacobus de Jong, geb. Capelle 30.04.1887, timmerman, overl. Tilburg 31.12.1944, tr. Zoeterwoude 09.11.1911 Cornelia Hendrika Wesselius, geb. Haarlemmermeer 11.10.1886, overl. na 1944, d.v. Gerardus Wesselius en Huibertje van Klaveren.

5.                   Anna Adriana de Jong, geb. Capelle 29.08.1888, overl. Weesperkarspel 18.02.1915, tr. Capelle 21.11.1912 Pieter Holdinga, geb. Weesperkarspel ca. 1889, z.v. Nikolaas Holdinga en Sophia Rijnsburger.

6.                   Elisabeth de Jong, geb. Capelle 11.09.1890, tr. Capelle 03.07.1913 Eelke Pettinga, geb. Obergum (Winsum) 22.10.1885, overl. Bergen op Zoom 16.01.1962, z.v. Jakob Pettinga, dagloner, en Kornelia Tillema.

7.                   Maria Elisabeth de Jong, geb. Capelle 26.04.1892; volgt [7].

8.                   Gerdina de Jong, geb. Capelle 13.05.1894, overl. Capelle 13.02.1895.

9.                   Gerdina de Jong, geb. Capelle 22.10.1897, overl. Capelle 31.10.1898.

 

[16] Hendrik de Goede, geb. Zwartsluis 13.09.1809, schipper (1838,1841), overl. (‘in zijn vaartuig liggende in de kolk van de hoofdvaart van Assen naar Meppel’) Assen 03.09.1848|b|, z.v. Beerend Hendriks de Goede (-1838) en Jakobje Hendriks Kleen; tr. 1e voor 1837 Jantien Hoogeveen, overl. Zwartsluis 20.10.1837;  tr. Zwartsluis 28.12.1838|a|

[17] Johanna Hoogeveen, geb. Zwartsluis 22.04.1814, dienstmeid (1838), tapster (1867), overl. Zwartsluis 10.04.1900, d.v. Peter Hoogeveen, schipper, en Grietje van Veen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barend de Goede, geb. Zwartsluis 21.07.1839; volgt [8].

2.                   Grietje de Goede, geb. Wageningen 11.03.1841, overl. Nigtevecht 05.05.1923, tr. Zwartsluis 30.09.1876 Jacobus van Dijk, geb. Doesburg 02.05.1853, schippersknecht, overl. Nigtevecht 24.03.1939, z.v. Gerrit van Dijk, schipper, en Stijntjen Tuin.

3.                   Pieter de Goede, geb. Zwartsluis 1843 (no.70), schippersknecht (1867), overl. Zwartsluis 01.08.1916, tr. 1e Zwartsluis 28.09.1867 Annigje Blonk, geb. Woerden 06.02.1840, schippersche (1867), overl. Woerden 28.12.1878, d.v. Klaas Blonk en Margje Besjon; tr. 2e Zwartewaal 08.02.1883 Grietje de Vries, geb. Rotterdam 10.02.1854, Zwolle 15.04.1926|c|, d.v. Pieter de Vries en Jentje Wolf.
     AB tr. 1e Woerden 18.11.1861 Hendrik de Wilde, geb. Zwartsluis ca. 1834, overl. voor 1867, z.v. Hendrik Bartelds de Wilde en Geertje Dekker.

4.                   Geert de Goede, geb. Zwartsluis 1846 (no.42), overl. Deventer 05.02.1870.

5.                   Hendrika de Goede, geb. Zwartsluis 1849 (no.26), overl. Zwartsluis 03.06.1925, tr. Zwartsluis 29.07.1899 Berend Uiterwijk, geb. Genemuiden 06.02.1850, grofsmid, overl. Zwolle 06.07.1905, z.v. Barth Uiterwijk, schoenmaker, en Gerritdina Huisman.

 

Noten: |a| ‘de noodige vergunning tot het aangaan van dit huwelijk verleend’ bij KB 31.08.1838 no.94 (huw.akte Zwartsluis 1838 no.24); |b| ook overl.akte Zwartsluis 1848 no.48; |c| ook overl.akte Zwartsluis 1926 no.17.

 

[18] Jacobus Duval, geb. Rotterdam 17.12.1803, gepensioneerd onderofficier, kantoorbediende (1843), overl. Zwolle 15.11.1865, z.v. Jacoba Duval; tr. Zwolle 26.10.1843

[19] Dorothea Elisabetha Gerlach, geb. Vlissingen 11.08.1804, kroeghoudster (jun1843), tapster (okt1843), overl. Zwolle 27.11.1867, d.v. George Wilhelm Gerlach en Willemina de Lange.

Drie kinderen erkend en gewettigd bij het huwelijk|a|:

1.                   Jacobus Gerlings, later Duval, geb. Den Helder 20.02.1837|b|, sergeant-majoor bij het achtste Regiment Infanterie te Groningen in garnizoen (1866), overl. Apeldoorn 04.04.1919, tr. Groningen 09.08.1866 Pietertje de Boer, geb. Groningen 22.08.1834, overl. voor 1919, d.v. Lubbertus de Boer, bloemkweker, en Maria Croon.

2.                   Willem Gerlach, later Duval, geb. Den Helder 18.03.1839|c|, sergeant-majoor bij het achtste Regiment Infanterie (1868), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 12.09.1935|e|, tr. Leeuwarden 26.02.1868 Elisabeth Smeding, geb. Leeuwarden 04.10.1838, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 15.11.1910, d.v. Sibelius Æbinga Smeding, behanger, en Anna Reneman.

3.                   Helena Gerlach, later Duval, geb. Zwolle 11.06.1843|d|; volgt [9].

Uit dit huwelijk:

4.                   Hendrikus George Duval, geb. Zwolle 13.05.1845, overl. Zwolle 13.11.1846.

5.                   levenloze dochter, Zwolle 15.03.1848.

 

Noten: |a| huw.akte Zwolle 1843 no.109; |b| moeder Dorothea Gerlings, aangifte door Margaretha de Groot, vroedvrouw (geb.akte Den Helder 1837 fol.17v); |c| moeder Doortje Gerlach, aangifte door Geertruida Gezina Haze, vroedvrouw, 49 jaar (geb.akte Den Helder 1839 fol.21); |d| aangifte door Gerrit Jan van Ommeren, vroedmeester, 25 jaar (geb.akte Zwolle 1843 no.268); |e| ook overl.akte Leeuwarden 1935 no.543.

 

[20] Johannes Anthonij Meeder, geb. Delft 10.09.1827, kuiper (1854), kuipersknecht (1856), waagwerker (1857,1866), overl. Delft 18.04.1868, z.v. Johannes Anthonij Meeder, sjouwer, en Johanna Bartina Eterman; tr. Delft 08.11.1854

[21] Christina Helena Möller, geb. Delft 30.04.1826, overl. Delft 25.02.1916, d.v. Christiaan August Möller en Helena Bokhoven, ook Bokhoove.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Anthonij Meeder, geb. Delft 26.01.1856, overl. Poortugaal 27.03.1938|a|, tr. 1e Rotterdam 11.05.1887 Jannigje Huizer, geb. Alblasserdam ca. 1865, overl. Rotterdam 05.04.1922, d.v. Arie Huizer en Anna Gouw; tr. 2e Rotterdam 09.07.1924 Geertruida Wilhelmina Beker, geb. Rotterdam 17.01.1868, overl. Poortugaal 23.10.1946, d.v. Willem Beker en Wilhelmina Noordanus.
     GWB tr. 1e Rotterdam 11.02.1891 Antonie Hendrik Niessink, geb. Apeldoorn 05.11.1865, overl. Rotterdam 07.03.1895, z.v. Jan Willem Niessink, bakker, en Aaltje Romville.

2.                   Leendert Meeder, geb Delft 13.09.1857; volgt [10].

3.                   Gerardus Hendrik Meeder, geb. Delft 10.12.1859, zadelmaker, overl. Delft 11.01.1932, tr. Delft 08.02.1888 Geertruida Johanna van der Veen, geb. Delft 08.06.1861, overl. Delft 07.09.1922, d.v. Wouter van der Veen, werkman, en Catharina van Luijn.

4.                   Adriana Meeder, geb. Delft 27.03.1862, overl. Delft 05.12.1863.

5.                   levenloze zoon, Delft 05.10.1865.

6.                   Christiaan August Meeder, geb. Delft 01.12.1866, overl. Renkum 11.03.1938|b|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1938 fol.s022; |b| ook overl.akte Rotterdam 1938 no.190.

 

[22] Gijsbertus van Zelm, geb. Delft 02.07.1814, tuinder (aug1847), tuindersknecht (okt1847), arbeider (1850), tuindersknecht (1853,1858), tuindersarbeider (1861,1863), warmoeziersknecht (1864), tuindersknecht (1866), arbeider (1868), tuinder (1870,1891), overl. Delft 21.04.1900, z.v. Gijsbertus van Zelm, warmoezier/tuinder, en Margaretha Hoogeveen; tr. Delft 11.08.1847

[23] Elisabeth van ’t Wout, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822, dienstbode (1847), overl. Delft 27.09.1904, dv. Jacob van ’t Wout, scheepstimmerman (1819), scheepmaker (1847), en Johanna Maria Sweijs (ca.1799/1801-1846).

Uit dit huwelijk (moeder vanaf 1858 van ’t Woudt):

1.                   Gijsbertus van Zelm, geb. Delft 27.10.1847, overl. Delft 29.06.1922, tr. Delft 03.03.1886 Cornelia Susanna Maan, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1856/1857, overl. Delft 30.12.1915, d.v. Jacob Maan en Johanna Groen.
     CSM tr. 1e Delft 22.11.1882 Govert van der Winden, geb. Rijswijk 19.04.1859, timmerman, overl. Delft 26.12.1884, z.v. Ares van der Wingen, arbeider, en Gerritje van der Boon.

2.                   Johanna Maria van Zelm, geb. Delft 18.06.1850, overl. Delft 24.01.1915, tr. Delft 12.10.1870 Gerardus Johannes Muller, geb. Gouda ca. 1846, brievenbesteller (1870), meesterknecht op een gistfabriek (1890), overl. na 1915, z.v. Willem Fredrik Muller en Maria Oudhoft, ook Houthof.

3.                   Elizabeth Margaritha van Zelm, geb. Delft 23.12.1853, overl. Delft 29.03.1905, tr. Delft 23.02.1887 Arie Eijkelhoff, geb. Mijdrecht 06.08.1857, schipper (1887), werkman (1905), overl. Rijswijk 11.06.1937, z.v. Jacob Eijkelhoff en Lijntje Jongeneel.
     AE tr. 2e Delft 07.06.1905 Teuntje van der Struif, geb. Delft 22.03.1861, overl. Delft 06.01.1931, d.v. Dirk van der Struif, zadelmakersknecht, en Alida den Admirant.

4.                   Jan Jacob van Zelm, geb. Delft 11.02.1858, overl. Delft 08.11.1939, tr. Delft 12.08.1885 Maria Elisabetha Muller, geb. Vlissingen 28.03.1855, overl. Delft 15.06.1937, d.v. Willem Frederik Muller, tamboer-majoor bij het vierde Regiment Infanterie (1855), en Maria Oldhoff.

5.                   Cornelia Justina van Zelm, geb. Delft 21.02.1861|a|; volgt [11].

6.                   Margaretha van Zelm, geb. Delft 15.02.1863.

7.                   Gerarda Justina van Zelm, geb. Delft 26.06.1864, overl. Delft 13.11.1948, tr. Delft 03.10.1888 Gijsbertus Marinus Kamsteeg, geb. Delft 22.11.1867, spirituswerker, overl. Delft 08.04.1945, z.v. Gijsbertus Kamsteeg, smid, en Jacoba Johanna van der Eijk.

8.                   Jacob Nicolaas van Zelm, geb. Delft 15.05.1866, overl. Delft 25.02.1867.

9.                   Jacob Nicolaas van Zelm, geb. Delft 21.07.1868, gistschepper, overl. Delft 09.06.1935, tr. Delft 14.01.1891 Petronella van Beek, geb. Delft 02.08.1866, overl. Rijswijk 28.02.1959, , d.v. Cornelis van Beek, brouwersknecht,  en Willemina Rijp.

 

Noten: |a| moeder van ’t Woudt; |b| overl.akte Hof van Delft 15.08.1890 no.34.

 

[24] Hendrik Carel, geb. ca. 1807/1809, arbeider (1832), tuinman (1864), landbouwer (1878), overl. Arnhem 21.03.1878|b|, z.v. Hermen Otto Carel en Willemke Gerritsen; tr. Renkum 29.03.1832|a|

[25] Geertruida Bodt, geb. ca. 1805, dienstmeid (1832), overl. Arnhem 27.08.1847, d.v. Evert Bodt, veldwachter (1812), en Elisabeth Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermen Otto Carel, geb. Oosterbeek 17.10.1832.

2.                   Wouter Karel, geb. Arnhem 14.10.1836, arbeider, overl. Arnhem 03.10.1872, tr. Arnhem 10.05.1865 Anna Christina Velsen, geb. Zevenaar 16.02.1836, dienstmeid (1865), werkvrouw (1874), overl. Arnhem 22.12.1933, d.v. Johan Wilhelm Velsen, commies, en Hendrica van Maanen.
     ACV tr. 2e Arnhem 21.01.1874 Evert Veltkamp, geb. Zoelmond (Beusichem) 28.04.1830, overl. Arnhem 15.04.1909|c|, z.v. Evert Veldkamp, werkman, en Gijsberta Verweij.

3.                   Willemina Carel, geb. Arnhem 09.06.1838, dienstmeid (1864), overl. Arnhem 04.08.1898, tr. 1e Arnhem 09.11.1864 Arend Hoffman, geb. Arnhem 14.04.1838, landbouwer (1864), melkboer (1867), overl. Arnhem 19.11.1867, z.v. Jan Hoffman, landbouwer, en Bartje van Meerbeek; tr. 2e Arnhem 17.02.1869 Abraham Hendrik Pannekoek, geb. Dieren (Rheden) 10.02.1844, arbeider, z.v. Bernardus Pannekoek, daghuurder, en Johanna Willemina Nooij, naaischoolhoudster (1869).

4.                   Jochem Carel, geb. Arnhem 26.06.1840, arbeider (1864), dekker (1891), overl. Dieren (Rheden) 28.06.1891, tr. Rheden 19.11.1864 Berendina Beek, geb. Dieren (Rheden) 12.12.1834, overl. Dieren (Rheden) 26.01.1906, d.v. Hendrik Gerrit Beek, dekker, en Helena Wilhelmina Rhebergen.

5.                   Gerrit Carel, geb. Arnhem 12.09.1842; volgt [12].

 

Noten: |a| bruid Geertruij; |b| Karel; |c| Veldkamp.

 

[26] Huibert Roza, geb. Andel 10.07.1822|b|, arbeider (1845,1850), koopman (1864,1889), overl. Veen 11.09.1899, z.v. Jan Roza, koopman, en Mereke Hak; tr. Andel 22.03.1845|a|

[27] Martijntje Naijen, geb. Andel 03.04.1818, overl. Veen 11.04.1897, d.v. Corstiaan Naije, arbeider, en Johanna Roza.

Uit dit huwelijk (moeder ook Naije en Naaijen):

1.                   Corstiana Roza, geb. Andel 02.12.1844, tr. Veen 16.07.1868 Arie Kant, geb. Woudrichem 01.12.1845, z.v. Jan Kant en Johanna van Stigt.

2.                   Jan Roza, geb. Andel 31.08.1848 (akte), overl. Andel 18.04.1851.

3.                   Zweradina Roza, geb. Andel 02.12.1850; volgt [13].

4.                   Jan Roza, geb. Veen 12.01.1855, overl. Eethen, Genderen en Heesbeen 08.06.1926, tr. Veen 20.07.1887 Janske van Rijswijk, geb. Veen 28.12.1864, overl. Eethen, Genderen en Heesbeen 28.08.1927, d.v. Gerrit van Rijswijk en Anneke Sonnevelt.

5.                   Mereke Maria Roza, geb. Veen 22.01.1858, overl. Dordrecht 05.06.1952, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 09.06.1952, tr. Veen 15.02.1878 Eijmert Antonie den Hartog, geb. Heukelum 15.10.1843, overl. Alblasserdam 01.07.1923, z.v. Gijsbert den Hartog en Jannigje de Groot.
Uit dit huwelijk: Johanna den Hartog, geb. Alblasserdam 27.02.1885, tr. Alblasserdam 07.06.1917 Evert Carel (1880-1935), z.v. Gerrit Carel en Zweradina Roza.

6.                   Johanna Roza, geb. Veen 05.08.1860, tr. Veen 13.06.1887 Adrianus Duijster, geb. Veen 07.10.1853, overl. Veen 04.09.1920, z.v. Hendrik Duijster en Delia Sophia van Sas.

7.                   Govert Roza, geb. Veen 06.06.1864, landbouwer, tr. Brakel 14.02.1889 Dirkje van Wijgerden, geb. Brakel 01.05.1869, d.v. Dirk van Wijgerden, dagloner, timmerman, en Bastiana de Rooij.

 

Noten: |a| bruijd Naije (huw.akte Andel 1845 no.2); |b| Rosa (geb.akte Andel 1822 no.16).

 

[28] Gelde de Jong, geb. Capelle 13.04.1832, overl. Capelle 25.04.1861, z.v. Hendrik de Jong, schoenmaker, en Anna Nieuwenhuijzen; tr. Capelle 28.04.1855

[29] Johanna Gerdina Schuuring, geb. Breda 01.07.1829, overl. Capelle 18.12.1914, d.v. Roelof Jan Schuuring, opperwachtmeester bij het Korps Rijdende Artillerie (1829), en Elisabeth Mulders; tr. 2e Capelle 09.04.1880 Bauke Nieuwenhuis, geb. Herbaijum (Franekeradeel) 16.10.1814, overl. Capelle 05.02.1892, z.v. Sibren Jan Nieuwenhuis en Mens Saskers.

     BN tr. 1e ’s-Hertogenbosch 23.05.1857 Trijntje Vrijmoet, geb. Wateringen 04.08.1811, overl. Besoijen 27.08.1879, d.v. Jacob Vrijmoet en Rusje Doorduin.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Pieternella de Jong, geb. Capelle 17.02.1856, overl. Sliedrecht 29.11.1934, tr. Capelle 10.05.1877 Cornelis Visser, geb. Sliedrecht, z.v. Arie Visser en Annigje de Ruijter.

2.                   Roelof Jan de Jong, geb. Capelle 26.02.1857, tr. Capelle 07.06.1879 Anna Maria Geenen, geb. Vrijhoeve-Capelle, d.v. Cornelis Geenen en Elisabeth van der Hoeven.

3.                   Hendrik de Jong, geb. Capelle 19.06.1860; volgt [14].

 

[30] Jacobus Patist, geb. Utrecht 25.10.1825, schilder (1875), verwer (1882), z.v. Adrianus Patist en Maria Lissenberg; tr. Utrecht 24.04.1850

[31] Antje Smits, geb. Vrijhoeve-Cappel 11.07.1816|d|, overl. Utrecht 18.01.1896, d.v. Roeland Smits en Adriana Koenen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Wilhelmina Patist, geb. Utrecht 31.01.1850, overl. Utrecht 23.01.1923, tr. De Bilt 30.04.1875 Marinus Johannes Vermeulen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1845, overl. Utrecht 03.02.1923, z.v. Jan Vermeulen en Johanna Maria van Maurik.

2.                   Roeland Augustinus Albertus Patist, geb. Utrecht 04.04.1852, schilder, overl. Utrecht 08.03.1929|b|, tr. Lienden 18.11.1875 Sophia Margaretha Bender, geb. Lienden 06.08.1850, d.v. Johan Andreas Bender, schoenmaker, en Rijkje Adriana Blankenstein.

3.                   Adriana Patist, geb. De Bilt 20.07.1854; volgt [15].

4.                   Anna Patist, geb. De Bilt 29.08.1856, tr. De Bilt 19.11.1880 Herman Niezen, geb. De Bilt 04.08.1855|a|, z.v. Pieter Niezen en Sophia van Ekdom.

5.                   Jacobus Patist, geb. De Bilt 05.11.1858, overl. Utrecht 01.10.1897, tr. Utrecht 18.05.1881 Cornelia Kraimaat, geb. Utrecht 01.10.1853|c|, overl. Utrecht 22.11.1933, d.v. Hendrik Kraimaat, stukadoor, en Hendrica van Asperen.

 

Noten: |a| Niesen; |b| wedr Sophia Margaretha van der Linden {?} (overl.akte Utrecht 1929 no.509); |c| Kraaimaat; |d| Anna (geb.akte Vrijhoeve-Cappel 1816 fol.2v).

 


Bijlage A (Broese)

 

“Jacobus Gerardus Broese (1814-1877) werkte aanvankelijk in de boekhandel van zijn broer in Breda en opende in 1843 zijn eigen boekhandel in Utrecht aan de Steenweg. Boekhandel Broese was daarna achtereenvolgens gevestigd aan de Oudegracht 175 (1845-1929) en de Nachtegaalstraat 20 (1929-1974). In 1974 vestigde de boekhandel, die door een fusie in 1972 Broese Kemink was gaan heten, zich aan de Stadhuisbrug 5.” (Bron: Website Centraal Museum te Utrecht)

 

I. Johannes Hendricus Broese, geb. Denekamp 09.02.1755, dominee, predikant te Borger (1781-1785) en Niekerk (1785-1835), overl. (‘na eene twee- en vijftigjarige evangeliedienst’)|a| Niekerk 11.05.1835, tr. 1e voor 1785 Derica van Dijk; tr. 2e Niekerk 1795|b| Sara Hanna Boerma, geb. Saaksum 1777|c|, overl. tussen 1816 en 1842.

Uit het huwelijk Broese-van Dijk:

1.                   Joachim Adolf Broese, geb. Borger ca. 1785, fabrikeur (1833), lid van de raad en van gedeputeerde staten (1839), overl. Kampen 29.07.1839, tr. Hengelo (O) 13.02.1833 Frederica ten Cate, geb. Hengelo (O) 11.02.1799, overl. Kampen 14.07.1843, d.v. Berend ten Cate, fabrikeur, en Anneke ten Cate.
     FtC tr. 2e Kampen 1842 Jan Nicolaas Broese.

Uit het huwelijk Broese-Boerma:

2.                   Maria Broese, geb. ca. 1798/1799, overl. Gouda 06.04.1860, tr. Groningen 29.05.1816 Christof Anthoon Bekker, geb. ca. 1796, strooijenhoedenmaker, z.v. Sijbert Jacobus Bekker, schipper, en IJnske Jilts.

3.                   Petrus Rudolf Broese, geb. Niekerk ca. 1801, boekhandelaar, overl. Breda 26.02.1853, tr. Nijmegen 04.10.1828 Catharina Johanna Vieweg, ged. Nijmegen 29.05.1803, d.v. Johan Carel Vieweg en Johanna Sebilla Winkler.

4.                   Jan Nicolaas Broese, geb. Niekerk 21.08.1809, apotheker, overl. Kampen 19.09.1882, tr. 1e Kampen 05.08.1842|d| Frederica ten Cate, geb. Hengelo (O) 11.02.1799, overl. Kampen 14.07.1843, d.v. Berend ten Cate, fabrikeur, en Anneke ten Cate; tr. 2e Amsterdam 11.01.1849 Wilhelmina Lijsen, geb. Zutphen 04.04.1825, overl. Kampen 13.12.1915, d.v. Gerrit Lijsen, houtkoper, en Elisabeth Lijsen.
     FtC tr. 1e Hengelo (O) 1833 Joachim Adolf Broese.

5.                   Jacobus Gerhardus Broese, geb. Niekerk (Oldekerk) 07.03.1814; volgt II.

 

Noten: |a| annonce collectie CBG; |b||c| «Rondom de kerk van Niekerk», Uitgave Streekhistorische Vereniging Aeldakerka (2e druk, 2000); |d| ‘vergunning tot het aangaan van dit huwelijk met vrijlating van de wettelijke bepalingen waarbij de huwelijken tusschen schoonbroeders en schoonzusters zijn verboden’ bij KB 18.04.1842 (huw.akte Kampen 1842 no.52).

 

II. Jacobus Gerhardus Broese, geb. Niekerk (Oldekerk) 07.03.1814, boekhandelaar, overl. Utrecht 12.02.1877, tr. Utrecht 16.07.1846 Catharina Elizabeth Snoeck, geb. Rotterdam 15.04.1814, overl. ’s-Gravenhage 25.10.1878, d.v. Johan Diederik Matthijs Snoeck en Elizabeth Carolina van Reijn.
Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Henrica Broese, geb. Utrecht 31.01.1849, overl. Utrecht 26.12.1850.

2.                   Petrus Rudolph Broese, geb. Utrecht 20.01.1851; volgt III.

3.                   Johan Diederik Matthijs Broese, geb. Utrecht 06.03.1854, overl. Utrecht 25.07.1854.

 

III. Petrus Rudolph Broese, geb. Utrecht 20.01.1851, boekhandelaar, overl. Utrecht 05.11.1926, tr. 1e Gameren 23.10.1875 Susanna Maria Eva Bretz, geb. Poederoijen 11.03.1850, overl. Utrecht 15.12.1896, d.v. Hendrik Wilhelms Brets en Maaike Johanna Clazina van Balgoije; tr. 2e Meppel 27.08.1906 Catharina Haremaker, geb. Medemblik ca. 1854, overl. Baarn 07.08.1933, d.v. Dirk Haremaker en Catharina Loots.

Uit het huwelijk Broese-Bretz:

1.                   Hendrik Willem Broese, geb. Utrecht 01.09.1879, boekhandelaar, overl. Zeist 14.04.1942, tr. Arnhem 28.09.1909 Dorothea Elisabetha de Goede, geb. Zwolle 30.02.1886.

 


 

terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren