Willem Grader (1918-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

De kwartierstaat kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van E. Kastelein. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2021 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Willem Grader, Will, geb. Bandoeng 06.03.1918, als leerling van de O.L. School aan de Terweeweg te Oegstgeest geslaagd voor het toelatingsexamen van de HBS te Den Haag 1931|a|, naar Amsterdam 1932|b|, eindexamen HBS-B Het Amsterdams Lyceum 1937|c|, student Indologie te Leiden, terug naar Indië maart–juli 1939|d|, kandidaatsexamen 1943|e| en doctoraalexamen economie Amsterdam UvA 1949|f||j|, voorzitter van de algemeene studentencommissie voor overzeesche gebiedsdelen 1947|g|, medewerker TH Twente afdeling WMW, later BSK|h||i|, overl. 14.04.1985, tr. Haarlem 21.08.1945 Louise Willemsen, Louk (1945), geb. Amsterdam 18.04.1918, draagster van het Verzetsherdenkingskruis, overl. Winterswijk 07.02.2012, crem., d.v. Jan Willem Willemsen (1886-1966), elektrotechnisch ingenieur, OON, en Christina des Bouvrie (1890-1979). 

 

– Als Willy Grader schrijft hij “Mijn vacantiereis naar Suriname, van 7 Juli tot 9 September 1931”, dat in 22 afleveringen verschijnt in De West, tussen 16 oktober 1931 en 12 januari 1932: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV (08.12), XV (15.12),  XVI, XVII, XVIII (25.12), XVIII (01.01), XXI (08.01) en  

XXII (12.01).

 

Noten: |a| Leidsch Dagblad 23.07.1931 (Willy Grader); |b| van Oegstgeest naar ’s Gravenhage 19.09.1931, naar Amsterdam 12.08.1932 (Bevolkingsregister ’s-Gravenhage); |c| De Telegraaf 26.06.1937; |d| heen met m.s. Sibajak van Rotterdam 08.03.1939 (Bataviaasch nieuwsblad 15.03.1939), terug met s.s. Slamat van Batavia 19.07.1939 (Bataviaasch nieuwsblad 17.07.1939); |e| De Telegraaf 13.02.1943; |f| Het Parool 11.07.1949; |g| De Tijd 15.02.1947 (‘over een actie ter verkrijging van nauwer contact tusschen de Indonesisiche studenten en hun Nederlandsche collega’s’); |h| eerste vermelding in Gids 1972/73 (dan nog bij WMW in de groep van W. Hessel), laatste vermelding in Gids 1982/83; |i| docent Economische Orde van 1 januari 1972 tot 31 maart 1983 (THT Nieuws 25 april 1985); |j| per abuis Vrije Universiteit (THT Nieuws 25 april 1985).

 

[2] Johannes Grader, geb. Amsterdam 18.12.1878, 2e luitenant der infanterie Oost-Indisch Leger (1902), districtscommissaris van Nickerie (1931), overl. [Apeldoorn] na 1965, tr. Zwolle 26.03.1902
[3] Wobbina Josina Magdalena Top, geb. Elburg 01.03.1883, overl. Zwolle 29.09.1928. [Tjimahi 1910; Paramaribo 1932]

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Johan Grader, geb. Magelang (Res. Kedoe) 20.03.1906|a|, administratief ambtenaar BB (1932), adspirant controleur BB (1933), controleur BB (1935) en controleur 1e klasse BB (1938), overl. na 1991, tr. Oegstgeest 26.01.1932 Geertrui Johanna Charlotta Wijnstroom, geb. Amsterdam 15.02.1911, overl. Bennekom 18.08.1991, crem. Arnhem (Moscowa) 21.08.1991.

2.                   Willem Grader, Willy (1928,1931), geb. Bandoeng 06.03.1918|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| 19.03 (annonce collectie CBG) & 20.03 (RA 1907 p.73 & Stamkaarten Oost-Indische ambtenaren); |b| RA 1919 p.49.

 

[4] Karel Wilhelmus Grader, geb. Amsterdam 05.11.1853, muziekmeester (1876,1886), tweede violist van het Concertgebouworkest (1888-1925)|b|, overl. Amsterdam 10.02.1934, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 14.02.1934, tr. Amsterdam 26.10.1876

[5] Anna Jacoba Eleonora Stom, geb. Amsterdam 12.04.1857, overl. Amsterdam 30.05.1928, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 02.06.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Jacoba Eleonora Grader, geb. Amsterdam 09.12.1876, overl. Amsterdam 26.01.1960, tr. Amsterdam 18.08.1904 Hermann Christian Wilhelm Saul, geb. Berlin 25.08.1872, fabrikant, overl. 23.07.1922, z.v. Christian Wilhelm Friedrich Erdmann Saul en Louise Marie Kassner.

2.                   Johannes Grader, geb. Amsterdam 18.12.1878; volgt [2].

3.                   Henriette Grader, geb. Amsterdam 28.06.1880, hoofdonderwijzeres te Maastricht (1907-1910) en Vught (1910).

4.                   Elisabeth Hendrina Grader, geb. Amsterdam ca. 1879/1880, overl. Apeldoorn 26.05.1965.

5.                   Karel Wilhelmus Grader, geb. Amsterdam 15.10.1882, overl. voor 1965. [Zürich 1910; Amsterdam 1928]

6.                   Hillegonda Louisa Dorothea Grader, geb. Amsterdam 04.02.1886, overl. Zürich 24.10.1910.

7.                   Hendrinus Jan Louis Grader, geb. Amsterdam 25.07.1891, overl. Amsterdam 18.02.1986, crem. Amsterdam (Westgaarde) 24.02.1986, tr. 1e Padang 20.08.1917 Maria Pauline Wilhelmina Rosalina Schmidt Weijmans, geb. Billiton 19.02.1892, overl. Bandoeng 10.06.1947; tr. 2e Bandoeng 15.07.1948 Meta Biekart, geb. Pagilaran 18.08.1897, overl. Amsterdam 18.02.1978, d.v. Jacques Mari Biekart en Johanna Jacoba van Soelen. [Soerabaja 1928]
     MB tr. 1e Batang 06.06.1915|a| Martinus Pieter Franciscus Hendricus Dikschei, geb. Zierikzee 03.03.1889, administrateur, overl. Bandoeng 18.03.1946, z.v. Franciscus Hendrikus Dikschei, onderwijzer, en Margaretha Luthera Kerscheling. [Sf. Soerawinangoen, Cheribon 1925]

8.                   Catharina Grader, geb. Amsterdam 20.06.1895. [Apeldoorn 1965].

 

Noten: |a| tr. Batang (RA 1916 p.18) & tr. Pekalongan (archiefkaart Stadsarchief Amsterdam); |b| Algemeen Handelsblad 13.02.1934.

 

[6] Gerrit Aart Teunis Top, geb. Elburg 08.01.1830, grondeigenaar (1877), opperbrandmeester (1883), grondeigenaar (1886), overl. Elburg 31.12.1890, tr. Heerde 30.05.1877

[7] Christina Johanna Scholten, geb. Heerde 30.10.1844, overl. Zwolle 22.03.1932, begr. Elburg (Alg.Bpl.) 26.03.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wobbina Josina Magdalena Top, geb. Elburg 01.03.1883; volgt [3].

2.                   Hendrikus Henri Bernard Top, geb. Elburg 19.11.1884, overl. Elburg 20.05.1885.

3.                   Hendrikus Henri Bernard Top, geb. Elburg 30.06.1886, tweede luitenant der infanterie (1913), tr. Amsterdam 27.11.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 10.04.1924, ingeschr. Amsterdam 14.05.1924) Gerharda Willemina Top, geb. Amsterdam 13.02.1888, overl. Amsterdam 19.06.1960, d.v. Lambert Top en Barendina Wilhelmina Martens. [’s-Gravenhage 1928]
     GWT tr. 2e Amsterdam 16.09.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 04.05.1931, ingeschr. Amsterdam 05.06.1931) Johannes van der Steen, geb. Hazerswoude 28.06.1879, korenmolenaar, z.v. Cornelis van der Steen, landbouwer, en Adriana van Rijs.
     JvdS tr. 1e Heerhugowaard 13.05.1903 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 29.02.1924,  ingeschr. Heerhugowaared 02.03.1925) Teetje Swager, geb. Heerhugowaard ca. 1882, d.v. Cornelis Swager, landman, en Trijntje Govers.
     TSwager tr. 2e Zaandam 05.10.1932 Thijs Swart, geb. Ilpendam ca. 1871/1872, broodbakkersknecht (1893), koekfabrikant (1932), overl. Zaandam 29.07.1948, z.v. Hendrik Swart en Grietje Kuiper.
     TSwart tr. 1e Zaandam 19.11.1893 Wilhelmina van der Meulen, geb. Zaandam ca. 1870, overl. Zaandam 15.10.1928, d.v. Segert van der Meulen, broodbakker, en Sijbrecht Groot.

 

[8] Johannes Grader, geb. Amsterdam 30.04.1823, schermmeester (1848), toneelspeler (1864), overl. Amsterdam 11.03.1868, tr. Amsterdam 08.03.1848

[9] Elisabeth Hendrina Heerholtz, geb. Amsterdam 11.10|12.1824, overl. Amsterdam xx.05.1909|b|.

Uit dit huwelijk (zeven kinderen in 1868):

1.                   Jeannette Henriette Grader, geb. Amsterdam 19.05.1849, overl. Amsterdam 1906|a|, tr. 1e Amsterdam 13.10.1870 Barend Lempke, geb. Amsterdam 05.11.1846, houtfactor, overl. voor 1902, z.v. Barend Lempke en Alida Wegewijs; tr. 2e Amsterdam 14.08.1902 Jacob Toorenburg, geb. Amsterdam 04.09.1849, makelaar, overl. na 1906, z.v. Elias Jacob Toorenburg en Geertrui Hem.

2.                   Johannes Grader, geb. Amsterdam 15.06.1850, overl. 27.04.1855.

3.                   Karel Wilhelmus Grader, geb. Amsterdam 05.11.1853; volgt [4].

4.                   Alida Johanna Grader, geb. Amsterdam 30.11.1857, tr. Amsterdam 24.09.1874 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.05.1881, ingeschr. Amsterdam 02.11.1881) Reinier Lippits, geb. Amsterdam xx.06.1853, voerman, z.v. Reinier Lippits, stalhouder, en Pleuntje Christina van Breemen.

5.                   Johannes Grader, geb. Amsterdam 14.11.1859, steendrukker, overl. Amsterdam 19.12.1937, tr. Amsterdam 06.05.1886 Johanna Elisabeth Engles, geb. Amsterdam 09.02.1865, overl. Amsterdam 22.12.1939, d.v. Theodorus Engles, kantoorbediende, en Johanna Jacoba Bos.

6.                   Maria Elisabeth Hendrina Grader, geb. Amsterdam 19.08.1863, toneelspeelster, tr. Amsterdam 10.11.1887 Willem Cornelis Potharst, geb. Amsterdam xx.09.1852, toneelspeler, z.v. Willem Hendricus Jacobus Potharst, tapper, en Hendrina Francina Stadtman.
     WCP tr. 1e Amsterdam 18.06.1874 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 01.04.1887, ingeschr. Amsterdam 31.08.1887) Alida Vente, geb. Rotterdam 24.02.1837, d.v. Jan Vente en Helena van Zon.
     AV tr. 1e Rotterdam 19.10.1859 Willem van der Hout, geb. Rotterdam 24.07.1831, Delfshaven 02.06.1865, z.v. Willem van der Hout en Petronella Johanna Obreen; tr. 2e Amsterdam 20.12.1866 Johannes Cornelis, geb. Amsterdam 21.04.1816, ambtenaar, overl. voor 1874, z.v. Hendrik Cornelis en Maria Margaretha Verlee.
     JC tr. 1e ’s-Hertogenbosch 31.05.1844 Wilhelmina Johanna Otten, geb. ’s-Hertogenbosch 18.02.1823, overl. voor 1866, d.v. Joannes Andreas Otten en Petronella Antonia Offermans.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 12.02.1906; |b| De Courant: algemeen nieuw- en advertentieblad 21.05.1909.

 

[10] Pieter Stom, geb. Amsterdam 15.01.1833, onderwijzer, overl. Amsterdam 03.05.1859, tr. Amsterdam 05.08.1852

[11] Anna Hendrina de Leeuw, geb. Amsterdam 06.01.1832, overl. Amsterdam 26.11.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Henriette Maria Stom, geb. Amsterdam 19.06.1853, overl. na 1886.

2.                   Louisa Hillegonda Dorothea Stom, geb. Amsterdam 10.04.1855, overl. Amsterdam 19.06.1914.

3.                   Anna Jacoba Eleonora Stom, geb. Amsterdam 12.04.1857; volgt [5].

 

[12] Lambert Top, ook Lammert, ged. Elburg 26.04.1796, (brood)bakker (1821,1823,1838), grondeigenaar (1857), lid gemeenteraad (1860), overl. Elburg 23.11.1864; tr. 2e Elburg 22.11.1860 Wolterdiena Wolterson, geb. Elburg 08.12.1813, overl. Elburg 28.07.1887, d.v. Philip Wolterson, schipper, en Johanna Giesbertha Rozeboom; tr. 1e Elburg 11.07.1821

[13] Wobbina Josina Magdalena van Dompseler, ged. Elburg 02.07.1795, overl. Elburg 11.03.1846.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Gerhardus Top, geb. Elburg 30.12.1821, bakker, overl. Elburg 16.07.1899, tr. Elburg 18.11.1848 Arnolda Wolterson, geb. Elburg 19.11.1818, overl. Elburg 12.03.1887, d.v. Philip Wolterson, beurtman, en Johanna Gijsberta Rooseboom.

2.                   Wijnand Dirrejana {ook Dirrijana/Deliana/Diliana} Top, geb. Elburg 23.01.1823, tr. 1e Elburg 27.02.1847 Wolter Philips Wolterson, geb. Elburg 08.12.1815, (beurt)schipper, overl. Elburg 17.06.1856, z.v. Philip Wolterson, schipper, en Johanna Gijsbertha Rooseboom; tr. 2e Elburg 25.06.1857 Willem Boerendans, geb. Elburg 23.02.1823, schipper, overl. Utrecht 29.06.1909, z.v. Gerrebreg Boerendans, schipper, en Trijntjen Straatman.
     WB tr. 2e Harderwijk 04.09.1872 Alida Johanna Koning, geb. Amersfoort 10.08.1843, overl. Utrecht 02.03.1929, d.v. Reindert Johan Frederik Koning en Wilhelmina van Wageningen.

3.                   Egbert Jan Willem Top, geb. Elburg 17.03.1824, apotheker, overl. Elburg 17.01.1906, tr. Elburg 16.07.1852 Diderika Maria Balk, geb. Elburg 23.12.1825, overl. Elburg 02.08.1897, d.v. Dirk Diwes Balk, koopman (1825), grondeigenaar (1852), en Anna Top (1786-).

4.                   Gerharda Willemina Johanna Top, geb. Elburg 11.09.1825, overl. Deventer 10.04.1873, tr. Elburg 03.06.1858 Abraham Elfrink (1818-1898), z.v. Hendrik Elfrink en Jenneken Wicherink.

5.                   Petrus Jan Top, geb. Elburg 06.01.1827, koekebakker, overl. Bussum 03.04.1911, tr. Amsterdam 08.09.1853 Gerharda Willemina Top, geb. Amsterdam 13.02.1832, d.v. Gerardus Top, koekebakker, en Martha Arendina Wolterson.

6.                   Gerrit Aart Top, geb. Elburg 12.06.1828, overl. Elburg 15.08.1829.

7.                   Gerrit Aart Teunis Top, geb. Elburg 08.01.1830; volgt [6].

8.                   Hendrik Antonie Petrus Top, geb. Elburg 10.08.1831.

9.                   Maria Johanna Gerredina Wijnanda Top, geb. Elburg 06.09.1832, overl. Elburg 11.02.1901, tr. Elburg 18.12.1856 Lammert Elfrink (1826-1877), koopman, z.v. Hendrik Elfrink, koopman, en Jenneken Wieggerink.

10.               Wijnand Lambert Top, geb. Elburg 23.01.1838, winkelier (1863), wethouder (1896), overl. Soest 26.04.1919, tr. 1e Amsterdam 12.03.1863 Elizabet Barendina Jong, ook Elisabeth, geb. Amsterdam ca. 1844, overl. Elburg 30.05.1894, d.v. Barend Jong, meubelmaker, en Elisabet Bolmer; tr. 2e Hilversum 03.09.1896 Maria Catharina Elizabeth Tak, geb. IJsselmonde 03.04.1857, d.v. Johannes Tak en Antje Droop.
     MCET tr. 1e Jeroen Cornelis van Beveren; tr. 3e Haarlem 15.03.1923 Willem Pieter van der Bilt, geb. Middelburg 25.05.1854, hoefsmid bij de huzaren (1879), overl. Hilversum 01.04.1931, z.v. Anthonie van der Bilt, kleermaker, en Theodora van Delft.
     WPvdB tr. 1e Haarlem 19.11.1879 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 09.03.1909, ingeschr. Haarlem 19.05.1909) Maria Adriana de Waal Malefijt, geb. Zuid-Schalkwijk ca. 1858, dienstbode (1879), d.v. Adriaan de Waal Malefijt en Maria Elisabeth Schous; tr. 2e Amsterdam 16.02.1911 Jacoba Wilhelmina de Roos, geb. Den Helder 28.07.1855, overl. Nijmegen 24.05.1922, d.v. Willem Nicolaas de Roos, conducteur der ijzeren barge, en Johanna Helena Margaretha Cox.
     JWdR tr. 1e Oegstgeest 02.12.1875 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.03.1895, ingeschr. Amsterdam 16.07.1895) Elias Gerard van IJsendijk, geb. Amsterdam 29.04.1855, z.v. Adrianus Lodewijk van IJsendijk en Jeannette Nachenius.

 

[14] Hendrikus Scholten, geb. Oene (Vaassen) 12.06.1813, papierfabrikant/papermaker (1840,1843), koopman (1844,1884), overl. Heerde 01.02.1884, tr. Deventer 01.06.1840

[15] Hendrika Elfrink, geb. Deventer 26.11.1816, overl. Zwolle 28.09.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berent Scholten, ook Berend, geb. Heerde 12.08.1840, koopman, overl. Heerde 14.12.1881.

2.                   Hendrik Gerhard Christiaan Scholten, geb. Heerde 03.09.1841, koopman (1874), winkelier (1923), overl. Epe 11.05.1923, tr. Elburg 03.10.1874 Johanna Gijsbertha Wolterson, geb. Elburg 22.12.1852, overl. Epe 13.07.1926, d.v. Wolter Philip Wolterson, beurtschipper, en Wijnanda Dilliana Top.

3.                   Johanna Geertruida Scholten, geb. Heerde 29.08.1842, overl. Zwolle 03.04.1917, tr. Heerde 18.05.1872 Lambertus Christiaan ten Bruggenkate, geb. Ambt Almelo 23.12.1831, scheikundige op een tapijtfabriek, overl. Deventer 02.11.1894, z.v. Gerhard Simon ten Bruggenkate en Alida Sonnevelt.

4.                   Jennigje Scholten, geb. Heerde 29.09.1843, overl. Brummen 30.10.1914, tr. Heerde 22.11.1865 Everhard Gesienus Aalbers, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 24.01.1840, koopman, overl. Brummen 19.02.1906, z.v. Willem Barend Aalbers, burgemeester van Wisch (1838-1846), en Johanna Magtuilda Smits.
– Levensbericht WBA: nl.wikipedia

5.                   Christina Johanna Scholten, geb. Heerde 30.10.1844; volgt [7].

6.                   Derk Jacob Scholten, ook Dirk Jacob, geb. Horsthoek (Heerde) 09.07.1846, koopman (1877,1902), overl. Zwolle 27.01.1918, tr. Elburg 19.05.1877 Johanna Gijsberta Top, geb. Elburg 21.12.1855, d.v. Willem Gerhardus Top, bakker, en Arnolda Wolterson.

7.                   Johannes Martinus Scholten, geb. Horsthoek (Heerde) 02.11.1847.

8.                   Johanna Maria Scholten, geb. Horsthoek (Heerde) 05.09.1849, overl. Elburg 18.12.1895, tr. Heerde 16.08.1876 Lambert Top, geb. Elburg 30.10.1852, banketbakker, overl. Elburg 16.01.1931, z.v. Willem Gerhardus Top, (banket)bakker, en Arnolda Wolterson.

9.                   Hendrika Scholten, geb. Horsthoek (Heerde) 04.04.1851.

10.               Gerharda Christina Scholten, geb. Heerde 20.03.1853, overl. Heerde 27.05.1853.

11.               Hendrina Hendrika Scholten, geb. Heerde 03.07.1854, overl. Zwolle 05.07.1937.

12.               Gerharda Christina Scholten, geb. Heerde 03.09.1856, overl. Amsterdam 27.01.1940, begr. Amsterdam (Nieuw Oosterbpl.) 31.01.1940, tr. Heerde 26.07.1883 Hendrik Poutsma, geb. Gorredijk (Opsterland) 07.12.1856, leraar aan de HBS te Almelo, docent aan het Barleaus-gymnasium te Amsterdam, eredoctoraat Amsterdam UvA 28.06.1932, overl. Amsterdam 05.04.1937, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 07.04.1937, z.v. Izaak Poutsma, onderwijzer der jeugd, en Elisabeth Koeze.

 

[16] Johannes Grader, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 02.12.1795, turfdrager (1821), tapper (jan1848), turffactor (mrt1848,1858), overl. Amsterdam 20.04.1858, z.v. Johannes Grader en Jannetje Roos (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 17.10.1821

[17] Jannetje van den Elsakker, geb. Amsterdam 28.04.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.05.1798, turfdraagster (1821), koffiehuishoudster (1861,1864), overl. Amsterdam 17.07.1878, d.v. Christiaan van den Elsakker, winkelier, en Jannetje Meerman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Grader, geb. Amsterdam 30.04.1823; volgt [8].

2.                   Christiaan Jilles Grader, geb. Amsterdam 23.03.1825, overl. Amsterdam 05.12.1870.

3.                   Jannetje Grader, geb. Amsterdam 15.03.1827, overl. voor 1919, tr. Amsterdam 27.01.1848|a| Arnoldus Reinerus Johannes ten Brink, geb. Wageningen 22.09.1824, overl. voor 1919, z.v. Reinerus ter Brink en Maria Geertruida Hendrikx.

4.                   Jacobus Grader, geb. Amsterdam 18.03.1831, winkelbediende (1852), bierhandelaar (1864), toneeldirecteur (1876), tr. Amsterdam 04.08.1852 Anna Catharina Louisa Heerholtz (1827-), d.v. Carel Wilhelm Heerholtz en Maria Hendrina Vermeulen.

5.                   Willem Johannes Grader, geb. Amsterdam 08.12.1834, muzikant (1861), toneeldirecteur (1876), overl. Amsterdam 22.03.1877, tr. Amsterdam 20.11.1861 Anna Maria Elizabeth Marsman, geb. Amsterdam ca. 1842, overl. na 1877, d.v. Jacobus Johannes Marsman, steendrukker (1861), plaatdrukker (1867), en Catharina Klouzing.

6.                   Alijda Grader, geb. Amsterdam ca. 1841, overl. voor 1867, tr. Amsterdam 17.11.1864 Jacobus Philip Mönch, geb. Amsterdam ca. 1842, muzikant, z.v. Philip Mönch, muziekonderwijzer, en Jacoba Wilhelmina Dammeijer.
     JPM tr. 2e Amsterdam 06.06.1867 Jacoba Johanna Marsman, geb. Amsterdam ca. 1845, d.v. Jacobus Johannes Marsman, steendrukker (1861), plaatdrukker (1867), en Catharina Klouzing.

 

Noten: |a| per abuis bruidegom geboren te Nijkerk (huw.akte Amsterdam 1848 reg.1 fol.36).

 

[18] Carl Wilhelm Heerholtz, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 02.08.1789, kleermaker (1813), tapper (1840), overl. tussen 1848 en 1868, z.v. Johan Martin Fredrik Heerholtz en Maria Sophia Louisa Gotting, tapster (1813); tr. Amsterdam 02.05.1813

[19] Maria Hendrina Vermeulen, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 01.01.1791|a|, naaister (1813), overl. tussen 1840 en 1848, d.v. Henricus Vermeulen en Berendina Prijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Louisa Heerholtz, geb. Amsterdam 04.08.1815, tr. Amsterdam 11.09.1844 Johannes Franciscus Rekers, geb. Watergraafsmeer 05.01.1821, besteller, z.v. Ferdinant Rekers en Carolina van Vloten, bleekster.

2.                   Carel Willem Heerholtz, geb. Amsterdam 29.09.1816, overl. Amsterdam 28.09.1871, tr. Amsterdam 08.04.1840 Catharina Elisabeth Plas, geb. ’s-Gravenhage 07.05.1816, tapster (1840), overl. na 1871, d.v. Hermanus Plas, metselaar, en Catharina Elisabeth Plomp.

3.                   Johannes Gerardus Heerholtz, geb. Amsterdam 13.06.1821, bediende (1846), winkelier (1861), opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam 15.07.1879, overl. aldaar 26.11.1879, tr. 1e Amsterdam 17.06.1846 Alexandrina Burwick, geb. Amsterdam ca. 1824, naaister (1846), overl. voor 1861, d.v. Johannes Theodorus Burwick en Maria Schepers, naaister (1846); tr. 2e Amsterdam 08.05.1861 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.03.1868, ingeschr. Amsterdam 20.05.1868) Elisabeth Regters, ook Elisabeth Joanna, geb. Amsterdam ca. 1832, dienstbaar (1861), d.v. Jacobus Pieter Regters en Joanna Elizabeth Krop.
     ER tr. 2e Amsterdam 25.08.1869 Johannes Nieuwkamp, geb. Amsterdam ca. 1818, smidsknecht (1842), smid (1869), z.v. Johannes Nieuwkamp en Helena Goedeman.
     JN tr. 1e Amsterdam 11.05.1842 Anna Maria van den Bosch, geb. Amsterdam ca. 1821, wasvrouw (1842), overl. voor 1869, d.v. Joost van den Bosch, vuilniskarman, en Antje Ikking.

4.                   Elisabeth Hendrina Heerholtz, geb. Amsterdam 11.10|12.1824; volgt [9].

5.                   Anna Catharina Louisa Heerholtz, geb. Amsterdam 20.09.1827, modewerkster (1852), tr. Amsterdam 04.08.1852 Jacobus Grader (1831-), z.v. Johannes Grader en Jannetje van den Elsakker.

6.                   August Frederik Heerholtz, geb. Amsterdam 29.01.1829, tr. Amsterdam 11.12.1873 Jansje Johanna van Brink, geb. Aarlanderveen 13.02.1821, tapster, d.v. Teunis van Brink en Antje Munnik.

7.                   Christina Berendina Heerholtz, geb. Amsterdam 09.03.1831, overl. Arnhem 12.02.1925, tr. Arnhem 12.02.1880 Gerardus Leonardus Voerman, geb. Brielle 25.12.1812, controleur bij’s Rijksbelastingen (1841,1847), rijksontvanger (1880), overl. Arnhem 23.02.1881, z.v. Abraham Voerman, verificateur, en Gerarda Joanna Zeevenhuizen.
     GLV tr. 1e Zierikzee 19.04.1841 Gerarda Joanna  van den Thoorn, geb. Zierikzee 18.01.1819, overl. Zierikzee 17.09.1846|b|, d.v. Cornelis van der Thoorn, lid gemeenteraad Zierikzee (1841,1847), en Hesther Sevenhuijsen; tr. 2e Zierikzee 31.12.1847 Neeltje van den Thoorn, geb. Zierikzee 16.05.1820, overl. (kraambed) Amsterdam 26.05.1848, jongere zuster van Gerarda Johanna.

8.                   Johannes Antonie Heerholtz, geb. Amsterdam 19|25.05.1834, kok, tr. Amsterdam 18.11.1868 Margaretha Klipp, geb. Amsterdam 04.08.1842, dienstbaar (1868), d.v. Hinrich Christian Theodor Klipp en Gerritjen Karelsen, werkster (1868).

 

Noten: |a| dopeling Maria Hendrica, moeder Bernardina; |b| ook overl.akte Leiden 1846 no.1033.

 

[20] Thomas Stom, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 06.07.1794, schoenmaker (1813), marktmeester (1843,1846), overl. Amsterdam 17.05.1847, z.v. Thomas Stom, katoendrukker, en Maria Elisabeth Langevelt; tr. Amsterdam 17.10.1813

[21] Anna Vos, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.11.1790, dienstbaar (1813), overl. tussen 1860 en 1870, d.v. Gerrit Joost Vos en Anna Lucia Diemer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Gerhardus Stom, geb. Amsterdam 05.03.1816, kunstlakker (1843,1852), tr. 1e Amsterdam 30.08.1843 Gerhardina Jalink, geb. Zwartsluis ca. 1815, overl. voor 1846, d.v. Bernardus Jalink en Johanna van Schaften; tr. 2e Amsterdam 11.06.1846 Françoise Margaretha Jansen, geb. Amsterdam 23.06.1825, d.v. Christiaan Jansen en Trijntje van Teunenbroek, schrijfster aan de Groenmarkt (1846).

2.                   Anna Maria Elisabeth Stom, geb. Amsterdam 06.08.1818, tr. Amsterdam 04.11.1857 Lammert Eisinga, geb. Stadskanaal (Nieuwe Pekela) 18.12.1829|b|, zeeman, z.v. Engel Pieters Eisinga, arbeider, en Grietje Jans Bontdrukker.

3.                   Magdalena Cornelia Stom, geb. Amsterdam 26.12.1821, dienstbaar (1844), tr. 1e Amsterdam 19.06.1844 Johann Heinrich Rausch, geb. Schlüchtern|c| 21.02.1808, overl. voor 1859, z.v. Georg Rausch en Katharina Knobloch; tr. 2e Amsterdam 27.07.1859 Jakob Christoffel Outhuijsen, geb. Amsterdam 20.09.1828, slachtersknecht, z.v. Jan Jakob Outhuijsen en Johanna Kolder.

4.                   Maria Lucia Stom, geb. Amsterdam xx.07.1823, naaister (1846), tr. 1e Amsterdam 06.05.1846 Pieter Carl Erhart, geb. ’s-Gravenhage 09.06.1820, apothekersbediende, overl. voor 1860, z.v. Joseph Albert Erhart, kantoorloper, en Cornelia Engelen; tr. 2e Amsterdam 22.11.1860 Francois Johannes Bouissou, geb. Amsterdam 08.10.1823, paraplumaker, z.v. Francois Bouissou, paraplumaker, en Elisabetha Petronella Louisa Straube.

5.                   Fredrica Stom, ook Frederika, geb. Amsterdam 18.06.1828, tr. 1e Amsterdam 07.04.1852 Johannes Zacharias Douwes, geb. Amsterdam 10.03.1825, koetsier, overl. voor 1870, z.v. Dirk Douwes en Jansje van Teunenbroek; tr. 2e Amsterdam 20.04.1870 Carl Kayser, geb. Emden|a| 19.04.1821, zeeman, z.v. Friedrich Kayser en Regina Densel.

6.                   Jacobus Stom, geb. Amsterdam 17.02.1830, kunstlakker (1853,1873), tapper (1890,1892), overl. voor 1903, tr. Amsterdam 14.09.1853 Gezina Petronella Belloo, geb. Amsterdam 09.12.1830, overl. na 1903, d.v. Dirk Belloo en Petronella Boeljon, naaister (1853).

7.                   Pieter Stom, geb. Amsterdam 15.01.1833; volgt [10].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, Embden, nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| bruidegom geboren Stadskanaal gemeente Wildervank (huw.akte Amsterdam 1957 reg.9 fol.82v); |c| destijds in Kurhessen, nu in Main-Kinzig-Kreis, Bundesland Hessen.

 

[22] David de Leeuw, geb. Spaarndam ca. 1799, schoolhouder (1823), overl. voor 1850, z.v. Klaas de Leeuw, schuitenvoerder, en Hillegonda Wisholt; tr. Amsterdam 12.02.1823|a|

[23] Anna van der Heide, geb. Zunderdorp ca. 1796, schoolhoudster (1852), overl. na 1862, d.v. Jacob van der Heide en Dorothea Rebecca Everwijn, suppoostinne in het Binnengasthuis (1823).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillegonda Klasina de Leeuw, geb. Amsterdam 16.09.1826, onderwijzeres (1850), overl. Amsterdam 17.01.1894|c|, tr. Amsterdam 28.02.1850 Hendrik Pieter le Febvre, geb. Amsterdam 14.01.1821, onderwijzer, z.v. Johannes de Febvre, kastenmaker, en Johanna Hendrina Haak. [Naarden 1868]

2.                   David Jakob de Leeuw, geb. Amsterdam 09.12.1829,  kolonel, gepensioneerd chef van de Geneeskundige Dienst in Nederlandsch-Indië (1887), tr. Woudrichem 20.07.1865 Gerardina Johanna Magdalena Bommezijn, geb. Almkerk en Uitwijk 11.07.1837, overl. ’s-Gravenhage 25.01.1887, d.v. Bernardus Hermanus Bommezijn, dominee, predikant te Almkerk (1836-1846) en Woudrichem (1847-1878), en Johanna Maria Janssen.

3.                   Anna Hendrina de Leeuw, geb. Amsterdam 06.01.1832; volgt [11].

4.                   Johannes Cornelis Jacob de Leeuw, geb. Amsterdam 22.05.1836, timmerman, overl. na 1873, tr. Amsterdam 28.08.1862 Sara Maria Tiket, geb. Amsterdam 18.11.1843, overl. (kraambed) Dutoitspan (Diamantvelden, Kaap de Goede Hoop) xx.05.1873|b|, d.v. Jurriaan Tiket, kruier, en Catharina van Beijeren.

 

Noten: |a| bruid in akte van der Heide, tekent met van der Heijde (huw.akte Amsterdam 1823 reg.1 fol.34v); |b| annonce gedateerd Amsterdam 07.07.1873 (collectie CBG); |c| overl.akte Utrecht 1894 no.305 (wede Henri Pierre).

 

[24] Willem Top, ged. Elburg 04.09.1760, bakker (1821), grondeigenaar (1822), rentenier (1838), overl. Elburg 07.04.1838, z.v. Gerrit Top en Anna de Haas; tr. ca. 1783

[25] Gerharda Witteveen, geb. Elburg 12.04.1761, overl. (‘aan de gevolgen eener borstkwaal’) Elburg 04.11.1834, d.v. Gerrit Witteveen en Maria Lankhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Top, ged. Elburg 28.11.1784, overl. Elburg 08.04.1845.

2.                   Anna Top, ged. Elburg 29.10.1786, overl. Elburg 28.10.1849, tr. Dirk Diwes Balk, geb. ca. 1782, scheepstimmerman (1816), koopman (1825), grondeigenaar (1852), overl. Elburg 27.09.1859, z.v. Dirk Balk en Kornelisje Hendriks.
Uit dit huwelijk: Diderika Maria Balk (1825-1897),tr. Elburg 16.07.1852 Egbert Jan Willem Top (1824-1906),  z.v. Laambert Top en Wobbina Josina Magdalena van Dompseler.

3.                   Gerrit Jacob Top, ged. Elburg 17.06.1792, koopman, overl. Kampen 12.04.1863, tr. Kampen 20.11.1817 Barbera Catharina Reinira van Coeverden, geb. Doornspijk 10.05.1793, overl. Kampen 26.10.1861, d.v. Arend Christiaan van Coeverden en Hendrikjen van Pijkeren.

4.                   Johanna Gerridina Top, ged. Elburg 06.02.1794, overl. Zierikzee 02.01.1872.

5.                   Jan Top, ged. Elburg 26.04.1796, apotheker, overl. Kampen 14.11.1863, tr. Deventer 04.07.1822 Frouke van der Veen, ged. Deventer 28.05.1800, d.v. Lieffert van der Veen, koopman, en Aaltje Harmsen.

6.                   Lambert Top, geb. Elburg 26.04.1796; volgt [12].

7.                   Wijnand Top, ged. Elburg 23.12.1798, overl. Elburg 04.10.1877.

8.                   Geerardus Top, ged. Elburg 08.03.1801, bakker, overl. Elburg 17.11.1867, tr. Elburg 22.04.1826 Martha Arendina Wolterson, geb. ca. 1805, overl.Elburg 27.07.1883, d.v. Philip Wolterson, veerschipper, en Johanna Gijsberta Rooseboom.

 

[26] Egbert Jan Willem van Dompseler, ged. Elburg 10.03.1774, overl. Elburg 01.09.1838, z.v. Egbert  van Dompseler en Wobbina Josina Julien; tr.

[27] Dilliana Vos, geb. Elburg 18.12.1757, overl. (‘aan de gevolgen van herhaalde beroerten en daarbij komende waterzucht’) Elburg 21.03.1839, d.v. Teunis Evertzn Vos en Wijnanda Winne.

Uit dit huwelijk (vader Jan Willem):

1.                   Wobbina Josina Magdalena van Dompseler, ged. Elburg 02.07.1795; volgt [13].

2.                   Teunis Egbertus Wijnandus van Dompseler, ged. Elburg 01.01.1797, tr. Elburg 11.07.1821 Kornelia Johanna Susanna Schermerts, geb. ca. 1800, d.v. Johan Diderik Schermerts, lid van de raad, en Benjamina Maria van de Polder.

 

[28] Berend Scholten, geb. Epe ca. 1770, custos (1813,1817), schoolonderwijzer (1828), landeigenaar (1835), koster en schoolonderwijzer van Oene (1837), overl. Oene (Epe) 01.03.1837, z.v. Jannes Scholten en Christina van de Eze; tr. Oene 12.01.1798

[29] Johanna Geertruij Dalhuizen, ook Dalhuisen/Dalhuijsen, geb. Hattem ca. 1775, winkelierster (1813,1843), overl. Oene (Epe) 05.07.1843, d.v. Arijen Dalhuisen en Gerharda van Pijkeren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerharda Christina Scholten, geb. Oene ca. 1798, overl. Epe 18.04.1837, tr. Epe 26.05.1828 Gerrit Scholten, geb. Epe ca. 1796, broodbakker, overl. Epe 06.05.1877,  z.v. Lambert Scholten en Geertjen Gerrits van Putten, winkelierster (1828).
     GS tr. 2e Epe 19.03.1841 Johanna Lodewika Boeve, ged. Heerde 15.01.1804, huishoudster (1841), overl. Epe 29.04.1884, d.v. Berend Boeve en Johanna Alida van Apeldoorn.

2.                   Johannes Scholten, ged. Oene 14.12.1800, tr. Epe 02.05.1835 Dorothea Maria Jonker, geb. Epe 18.01.1817, overl. Epe 06.02.1879, d.v. Daniel Jonker, papiermaker, en Janna Poll.

3.                   Christina Scholten, ged. Oene 28.11.1802, overl. Oene (Epe) 13.01.1883, tr. Voorst 09.04.1841 Willem Ankersmit, geb. Terwolde ca. 1801, landbouwer, overl. Deventer 09.03.1890, z.v. Willem Ankersmit en Heiltjen Schultink Bredenoord.

4.                   Arien Dalhuis Scholten, ged. Oene 16.06.1805, koopman (1834), winkelier (1856), overl. Heerde 05.07.1856, tr. Voorst 29.03.1834 Reintjen Kroon, geb. Voorst 03.04.1812, winkelierster, overl. Heerde 08.05.1864, d.v. Evert Kroon, bouwman/landbouwer, en Elizabeth Muller/Mulder, landbouwster.

5.                   Derk Jacob Scholten, ged. Oene 07.10.1810, overl. Utrecht 11.08.1877|a|.

6.                   Hendrikus Scholten, geb. Oene (Vaassen) 12.06.1813; volgt [14].

7.                   Lambertus Johannes Scholten, geb. Oene (Vaassen) 18.02.1817, grondeigenaar, overl. Epe 27.06.1883.

 

Noten: |a| ook overl.akte Epe 1877 no.106.

 

[30] Hendrik Elfrink, ged. Deventer 01.09.1784, houtkoper (jan1816), timmerman (nov1816), houtkoper (1818), koopman (1820), kuiper (1822), koopman (1824,1832), koopman (1840,1858), houtkoper (1859), overl. Deventer 19.05.1859|a|, z.v. Frank Elfrink, kuiper, en Elizabeth Hissink; tr. Deventer 07.01.1816|b|

[31] Jenneken Wiegerink, ged. Hengelo (O) 25.01.1789, dienstmeid (1816), overl. Deventer 03.12.1867|c|, d.v. Abraham Wiegerink en Maria Renau.

Uit dit huwelijk (moeder ook Wicherink/Wiecherink/Wiegerink/Wieggerink/Wigerink/Wiggerink):

1.                   Hendrika Elfrink, geb. Deventer 26.11.1816|d|; volgt [15].

2.                   Abraham Elfrink, geb. Deventer 21.08.1818, koopman, overl. Deventer 12.04.1898, tr. Elburg 03.06.1858 Gerharda Willemina Johanna Top (1825-1873), d.v. Lammert Top en Wobbina Josina Magdalena van Dompseler.

3.                   Frank Elfrink, geb. Deventer 25.10.1820, overl. Deventer 29.09.1896.

4.                   Johanna Maria Elfrink, geb. Deventer 13.09.1822, overl. Deventer 23.09.1822.

5.                   Johanna Maria Elfrink, geb. Deventer 13.03.1824, overl. Deventer 10.11.1846.

6.                   Lammert Elfrink, ook Lambertus, geb. Deventer 23.03.1826, koopman, overl. Deventer 29.09.1877, tr. Elburg 18.12.1856 Maria Johanna Gerredina Wijnanda Top (1832-1901), d.v. Lammert Top en Wobbina Josina Magdalena van Dompseler.

7.                   Aaltjen Elfrink, geb. Deventer 08.05.1828, overl. Deventer 02.09.1835.

8.                   Hendrik Elfrink, geb. Deventer 04.09.1830, overl. Deventer 17.09.1830.

9.                   Hendrik Elfrink, geb. Deventer 10.08.1832, overl. Deventer 29.07.1893.

 

Noten: |a| e.v. Wieggerink; |b| bruidegom Elferink, bruid Wiegerink (huw.akte Deventer 1816 no.3); |c| Wiegerink wede Elferink; |d| moeder Wiecherink.

 


Bijlage A

 

[32] Johannes Grader, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 28.11.1766, turfdrager (1816,1821), overl. voor 1825, z.v. Johannes Grader en Antje Eijsjes; otr. Amsterdam 07.09.1787|a|

[33] Jannetje Roos, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.08.1767|c|, naaister (1829), overl. na 1833, d.v. Adrianus Roos en Jannetje de Rooij.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Grader, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.06.1788.

2.                   Elisabeht Grader, ook Elisabeth, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.12.1789, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 18.04.1790.

3.                   Zara Johanna Grader, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.04.1791, koopvrouw, tr. Amsterdam 24.01.1816 Jacobus Henricus Parmentier, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 07.01.1798, houtvlotter, z.v. Josephus Parmentier, timmerman, en Helena Muijs.

4.                   Pieter Grader, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.05.1793.

5.                   Johannes Grader, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 02.12.1795; volgt [16].

6.                   Adrieanus Grader, ook Adrianus, geb. Amsterdam 10.04.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15.04.1798, turfdrager, overl. voor 1856, tr. Amsterdam 18.11.1829 Sijbilla Kroes, geb. Noord-Waddinxveen ca. 1797, overl. na 1856, d.v. Jan Kroes en Antje Rosbergen.

7.                   Abram Grader, later Grader van der Maas|b|, geb. Amsterdam 29.12.1800, ged. Amsterdam (Westerkerk) 04.01.1801, goudsmid (1825), kunsttandenmaker (1843), tandmeester (1851), overl. voor 1868, tr. 1e Amsterdam 11.05.1825 Catharina van der Maas, geb. Amsterdam 25.05.1804, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 25.05.1804, winkelierster, overl. voor 1843, d.v. Lourens van der Maas en Ariaantje Kopschansky; tr. 2e Amsterdam 11.10.1843 Maria Adriana van der Maas, geb. Amsterdam 01.11.1806, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 05.11.1806, jongere zuster van Catharina.

8.                   Willem Eelkes Grader, geb. Amsterdam 09.05.1803, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22.05.1803, turfdrager, tr. Amsterdam 11.12.1833 Reijna Calo, geb. Amsterdam ca. 1807, d.v. Moses de Raphael Calo en Ester de Salomon Jeudah de Rodrigues.

9.                   Leendert Grader, geb. Amsterdam 23.09.1805, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.09.1805, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 05.04.1807.

10.               Aallidaa Grader, geb. Amsterdam 20.05.1809, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28.05.1809, tr. Amsterdam 23.09.1829 Daniel Griesheimer, geb. Amsterdam 27.10.1799, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.11.1799, behangersknecht, z.v. Gijsbert Daniel Griesheimer en Jannetje van Harlingen, naaister (1829).

 

Noten: |a| bruidegom in akte en tekent met Jan, vader v/d bruidegom Jan; |b| bij KB van 14.07.1854 (aant. op huw.akte Amsterdam 1825 reg1. fol.183v en huw.akte Amsterdam 1843 reg.4 fol.72); |c| dopeling Janneie, vader Adrianes.

 

[64] Johan Hendrik Wilhelm Grader, geb. Lunenburg ca. 1738, overl. voor 1810, otr. Amsterdam 04.11.1763|a|

[65] Antje Eijsjes, geb. Dokkum ca. 1734, overl. Amsterdam 11.09.1810, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 14.09.1810|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Grader, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 28.11.1766|b|; volgt [32].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Johan Hendrik Wilhelm, tekent met Johann Henderich Wilhelm; |b| moeder Antje Ejes Eijsinga; |c| overledene Antje Eijes, wede Grader.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)