Pieter le Grand (1935-2021)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2021 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Pieter le Grand, Piet, geb. Winschoten 08.06.1935, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde 1958|a| en doctoraalexamen wiskunde Groningen 1964|b|, promotie Groningen 06.12.1968|c|, ‘schaker en wiskundige, in die volgorde’, medewerker afdeling TW, overl. 14.08.2021.
– PlG initieerde, schreef, regisseerde en speelde zelf mee in de cabaretvoorstelling in het Amphitheater van de Vrijhof ter gelegenheid van de opening van het TW/RC-gebouw op 17 april 1974.
– PlG was erelid van het Wiskundig Studiegenootschap Abacas; foto
 
Noten: |a| Het Vaderland 30.05.1958; |b| Het Parool 03.11.1964; |c| proefschrift: The screening of sound in a subsonic flow by a cylindrical airbubble layer and a semi-infinite tube; promotor: J.A. Sparenberg (1924-2010).

 

[2] Johan Bernhard le Grand, geb. Breda 11.11.1893, kandidaat-notaris Groningen (1923), notaris te Winschoten, overl. Nijmegen 21.06.1963, crem. Dieren 24.06.1963, tr. Groningen 24.12.1923
[3] Hermanna Catharina Offerhaus, geb. Nieuwveen 31.12.1892, promotie Groningen 05.05.1923|b|, lerares (1923), overl. Nijmegen 10.08.1969.

Uit dit huwelijk vier kinderen waaronder:

1.                   Helena Maria le Grand, geb. Groningen 22.05.1925, revalidatiearts, overl. Warnsveld 12.07.2011, crem. Dieren 18.07.2011.

2.                   Pieter le Grand, geb. Winschoten 08.06.1935|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 11.06.1935; |b| proefschrift: Golflengtemetingen bij helium in het zichtbare spectrum en de daarbij gebruikte interferentieverschijnselen; promotor: W.J. de Haas (1878-1960).

 

[4] Pieter le Grand, geb. Biervliet 27.09.1864, commies telegrafie (1892,1897), inspecteur bij de Posterijen en Telegrafie (1923), overl. Winschoten 25.03.1945, tr. Middelstum 07.06.1892

[5] Helena Maria Goudschaal, geb. Rottum (Kantens) 27.09.1861, overl. Winschoten 29.03.1950, begr. Winschoten 01.04.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Bernhard le Grand, geb. Breda 11.11.1893; volgt [2].

 

[6] Henricus Rudolphus Offerhaus, geb. Westeremden (Stedum) 15.05.1865, proefschrift Leiden 1894|b|, predikant te Ulrum (1890) en Nieuwveen (1892), ambtenaar der reclassering (1921,1923), overl. Assen 10.10.1952|a|, begr. Eelde 15.10.1952, tr. Leiden 07.08.1890

[7] Catharina Elizabeth Offerhaus, geb. Eelde 17.09.1861, overl. Groningen 23.02.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Offerhaus, geb. Nieuwveen 12.08.1891, inspecteur der directe belastingen te Rotterdam (1921), inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Enschede (1923), tr. Ginneken en Bavel 26.07.1921 Johanna Jacoba Kickert, geb. Utrecht 26.03.1895, overl. Zwollerkerspel 05.07.1953, crem. Velsen (Westerveld) 09.07.1953, d.v. Cornelis Johannes Kickert (ca.1846-1927), ook Kikkert, majoor der militaire administratie, en Elzeline Christine Roelants.

2.                   Hermanna Catharina Offerhaus, geb. Nieuwveen 31.12.1892; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1952 no.1387; |b| proefschrift: Paulus in de Clementinen.

 

[8] Pieter le Grand, geb. Zuidzande 26.08.1826, timmerman (1854,1875), winkelier (1888), overl. Biervliet 12.08.1888, tr. Biervliet 17.05.1854

[9] Maria Faro, geb. Biervliet 16.06.1825, overl. Biervliet 27.07.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Jacobus le Grand, geb. Biervliet 29.09.1854.

2.                   Pieter le Grand, geb. Biervliet 07.04.1856, overl. Biervliet 20.05.1857.

3.                   Aaltje le Grand, geb. Biervliet 01.07.1857, overl. Biervliet 24.09.1857.

4.                   Pieter le Grand, geb. Biervliet 04.06.1861, overl. Biervliet 24.10.1861.

5.                   Aaltje le Grand, geb. Biervliet 31.10.1862, overl. Biervliet 16.11.1862.

6.                   Pieter le Grand, geb. Biervliet 27.09.1864; volgt [4].

7.                   Aaltje le Grand, geb. Biervliet 07.01.1867, overl. Biervliet 11.07.1875.

8.                   Isaac le Grand, geb. Biervliet 15.03.1869, commies bij de posterijen (1895), tr. Delft 02.10.1895 Cornelia Henrica Maria van der Biezen, geb. Delft 10.10.1869, overl. Grootebroek 20.01.1960, d.v. Johannes Lambertus van der Biezen, instrumentmaker, en Bernardina Regina de Neuve.

 

[10] Johan Bernhard Goudschaal, geb. Rottum (Kantens) 29.01.1835, theologisch kandidaat (1860), predikant te Rottum (1861,1867), Roden (1870,1877) en Westerwijtwerd (1889,1892), overl. Beerta 18.11.1910, tr. Bedum 16.10.1860

[11] Catharina Arnoldina Koning Uilkens, geb. ’t Zandt 23.10.1837, overl. Westerwijtwerd (Middelstum) 11.12.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Maria Goudschaal, geb. Rottum (Kantens) 27.09.1861; volgt [5].

2.                   Anna Jacoba Alberta Goudschaal, geb. Rottum (Kantens) 01.10.1863, overl. Hilversum 06.01.1934, tr. Middelstum 16.04.1889 Pieter Abraham Huber, geb. Weiwerd (Delfzijl) 19.12.1857, apotheker 2e klasse bij de zeemacht te Den Helder (1889), overl. Hilversum 06.12.1944, z.v. Ulrich Jan Huber, predikant, en Johanna Margaretha de Rochefort.

3.                   Cornelia Maria Goudschaal, geb. Rottum (Kantens) 05.11.1865, overl. Zeist 15.05.1968, tr. Middelstum 03.06.1903 Otto van Biessum, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 07.03.1871, handelaar, overl. Utrecht 16.10.1957, crem. Velsen (Westerveld) 19.10.1957, z.v. Otto van Biessum (1842-1903), tuinman, en Grietje Praktijk.

4.                   Ubbo Peter Goudschaal, geb. Rottum (Kantens) 26.11.1867, tweede luitenant (1892), eerste luitenant der infanterie (1897), overl. Hilversum 20.02.1946, tr. Breda 03.05.1897|a| Jeannette Adriana Barendina de Voogt, geb. Breda 16.09.1874, overl. Hilversum 13.05.1957, d.v. Godert Gosewinus de Voogt en Françoisa Johanna Henriette Bekkers.

5.                   Jacobus Albertus Goudschaal, geb. Roden 09.06.1870, gemeentesecretaris van Beerta (1904,1935), overl. Leeuwarden 21.09.1963, tr. Beerta 27.05.1904 Trientje ten Have, geb. Ulsda (Beerta) 27.12.1878, overl. Haren 24.12.1959, begr. Haren (Bpl. Eshof) 29.12.1959, d.v. Hommo ten Have, landbouwer, en Harmke Geertsema.

6.                   Theodoor Frederik Goudschaal, geb. Roden 24.07.1872, overl. Dima (Belgisch Congo) xx.08.1912|b|.

7.                   Rudolf Petrus Goudschaal, geb. Roden 28.10.1874, overl. na 1912.

8.                   Afina Catharina Gesina Goudschaal, geb. Roden 23.02.1877, miniatuurschilderes, overl. ’s-Gravenhage 10.02.1956, crem. Velsen (Westerveld) 15.02.1956.

 

Noten: |a| get. Pieter le Grand, oud 47 jaar {moet zijn 32 jaar}, behuwd broeder v/d bruid (huw.akte Breda 1897 no.40); |b| Nieuwsblad van het Noorden 13.09.1912.

 

[12] Jakob de Raadt Offerhaus, geb. Feerwerd (Ezinge) 01.12.1829, candidaat tot den Heiligen Dienst (1855), predikant (1890), overl. Ulrum 01.02.1895, tr. ’t Zandt 16.06.1856

[13] Catharina Sophia Arnoldina Warmolts, geb. Lellens (Ten Boer) 09.02.1827, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|b|) 14.03.1901|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aleida Gezina Offerhaus, geb. Thesinge (Ten Boer) 01.09.1857, overl. Groningen 24.02.1949.

2.                   Johan Jodocus Offerhaus, geb. Wittewierum (Ten Boer) 03.04.1860, medicinae doctorandus, overl. Groningen 13.11.1887|a|.

3.                   Leonarda de Raadt Offerhaus, geb. Wittewierum (Ten Boer) 03.11.1862, (leerling)verpleegster bij het Buitengasthuis te Amsterdam (25.08-08.09.1895, 17.11-25.11.1895, 09.12-15.12.1895, 28.01-11.02.1896, 10.11-16.11.1896).

4.                   Henricus Rudolphus Offerhaus, geb. Westeremden (Stedum) 15.05.1865; volgt [6].

 

Noten: |a| ook overl.akte Ulrum 1887 no.68; |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| ook overl.akte Ulrum 1901 no.23.

 

[14] Johannes Offerhaus Lzn, geb. Feerwerd (Ezinge) 08.11.1831, promotie Groningen 1855|a|, beroepen predikant te Burum (1856), en Munnekezijl (mei1855), predikant te Burum (1856,1857), Metslawier (1860), Eelde (1861,1863),  hoogleraar Leiden (1882-1902), overl. ’s-Gravenhage 26.08.1926, tr. Groningen 14.05.1855

[15] Maria Johanna Doornbos, geb. Groningen 05.09.1831, overl. Eelde 22.01.1864.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Groningen 23.06.1856|b|.

2.                   levenloze dochter, Groningen 23.06.1856|c|.

3.                   Aleida Gesina Offerhaus, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 21.07.1857, overl. na 1911, tr. Leiden 17.12.1885 Theodoor Rutgers van der Loeff, geb. Zutphen 21.08.1846, eerste luitenant bij het 4e Regiment Infanterie (1885), burgemeester van De Wijk (1890-1893) en van Zuidlaren (1893-1902), OON, overl. Paterswolde 03.09.1917, z.v. Abraham Rutgers van der Loeff en Romelia van der Tuuk.
– Levensbericht TRvdL: nl.wikipedia

4.                   levenloze zoon, Metslawier (Oostdongeradeel) 23.03.1860.

5.                   Catharina Elizabeth Offerhaus, geb. Eelde 17.09.1861; volgt [7].

6.                   Leonardus Offerhaus, geb. Eelde 03.03.1863, mr., promotie Leiden 1888|d|, advocaat en procureur (1890,1891), vice-president bij de arrondissementsrechtbank (1913,1922), overl. Assen 20.09.1922, tr. 1e Leiden 25.06.1891 Henriëtte Julie Dumont, geb. Gombong (Afd. Karang-Anjer, Res. Bagelen) 19.12.1868, overl. Amsterdam 20.03.1911, d.v. Jean Benjamin Dumont en Angelique le Roux; tr. 2e Dwingeloo 06.10.1913 Susanna Leonora Geertruid Agnes Westra van Holthe, geb. Dwingeloo 30.10.1869, overl. Dwingeloo 25.12.1958, d.v. Aalt Willem Westra van Holthe, koopman, en Maria Jacoba Hendrika van Baalen.

 

Noten: |a| proefschrift: Dissertatio theologica, exhibens Abaelardi theologi methodum; |b| des namiddags te half zes uur (akte no.562); |c| des avonds te half zeven uur (akte no.563); |d| proefschrift: De rechtstoestand van kerkelijke goederen bij de Hervormden.

 

[16] Jacobus le Grand, geb. Zuidzande ca. 1777/1778, peintre (1810,1814), schilder (1815,1828), winkelier (1833), huisschilder (1840,1844), winkelier (1845), overl. Zuidzande 29.06.1849, z.v. Izaak le Grand en Adriana le Meij; tr.

[17] Alida Orlebeke, Aaltje, geb. Zuidzande ca. 1782, winkelierster (1833), overl. Zuidzande 06.09.1876, d.v. Pieter Orlebeke en Francina Callewaard.

Uit dit huwelijk (vader ook Jacques/Jaques, moeder ook Alette/Alide):

1.                   Jozias le Grand, geb. Zuidzande ca. 1807, leurder, overl. Zuidzande 21.10.1828.

2.                   Isac le Grand, geb. Zuidzande ca. 1808, overl. Zuidzande 04.01.1810.

3.                   Adrienne Alette Guillielmine le Grand, ook Adriana Alida Wilhelmina, geb. Zuidzande 02.09.1810, overl. Schoondijke 28.04.1893|a|, tr. Zuidzande 23.10.1833 Jannis van Cruijningen, geb. Zuidzande ca. 1795, overl. Schoondijke 22.09.1868, z.v. Abraham van Cruijningen en Johanna Visser.
     JvC tr. 1e Oostburg 25.04.1827 Sara Cappon, geb. Oostburg ca. 1795, overl. Zuidzande 27.04.1833, d.v. Daniel Cappon en Elizabeth Cappon.

4.                   Isac le Grand, ook Izaak, geb. Zuidzande 03.06.1812, horlogemaker, overl. Biervliet 27.02.1882, tr. Zuidzande 21.05.1840 Maria Anthonetta de Back, geb. Cadzand 09.08.1816, overl. Biervliet 16.08.1889, d.v. Jakob de Back, veldwachter, en Johanna Borrens.

5.                   Jaques le Grand, geb. Zuidzande 01.01.1814, schilder, tr. Zuidzande 12.12.1844 Elizabeth Butin, geb. Zuidzande 07.01.1817, d.v. Pieter Butin en Johanna Magdaleena Basting.

6.                   Abraham le Grand, geb. Zuidzande 28.12.1815, horlogemaker, overl. Zuidzande 14.01.1907, tr. Zuidzande 22.08.1844 Maria Baden, geb. Sluis 14.01.1823, overl. Zuidzande 12.08.1912, d.v. Johannes Baden en Suzanna Jacoba Bal.

7.                   Francina Magdalena le Grand, ook Francina Magdaleena, geb. Zuidzande 27.03.1818, overl. Zuidzande 05.02.1900, tr. Zuidzande 06.05.1846 Pieter de Maker, geb. Zuidzande 25.01.1822, leurder (1846), winkelier (1862), overl. Zuidzande 10.12.1893, z.v. Cornelis de Maker en Jozina Weijkman, winkelierster (1846).

8.                   Johannis le Grand, ook Johannes, geb. Zuidzande 23.04.1821, kantoorbediende, tr. Zuidzande 30.04.1845 Dina Teunisse, geb. Zuidzande 10.04.1823, d.v. Willem Teunisse en Magdaleena de Smidt, winkelierster (1845).

9.                   Pieter le Grand, geb. Zuidzande 26.08.1826; volgt [8].

10.               Hendrik le Grand, geb. Zuidzande 29.06.1828, horlogemaker (1878), secretaris (1904), overl. Zuidzande 29.04.1904, tr. Zuidzande 30.12.1852 Adriana Hendrika Kornelia Aalbregtse, geb. Zuidzande 21.12.1815, overl. Zuidzande 04.01.1878, d.v. Joannes Aalbregtse en Maria Butin.
     AHKA tr. 1e Zuidzande 06.08.1840 Johannes Butin, geb. Zuidzande 17.01.1818, landmansknecht (1840), landman (1847), overl Zuidzande 20.03.1847, z.v. Pieter Butin en Johanna Magdaleena Basting.

 

Noten: |a| moeder van Orlebeke (overl.akte Schoondijke 1893 no.17).

 

[18] Abraham Faro, geb. IJzendijke ca. 1792, boerenknecht (1816), landman (1819,1853), overl. Biervliet 28.12.1853, z.v. Jakobus Faro, landman, en Magdalena Wagenmaker; tr. IJzendijke 20.11.1816

[19] Janna Hendriks, geb. IJzendijke ca. 1791/1792, dienstmeid (1816), landbouwster (1854,1865), overl. Biervliet 28.10.1865|a|, d.v. Joos Hendriks en Elisabeth Schippers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Isaac Faro, geb. IJzendijke 28.03.1817, winkelier, overl. Biervliet 01.01.1888, tr. 1e Biervliet 13.06.1850 Elisabeth Eckebus, geb. Breskens 24.03.1824, dienstmeid (1850), winkelierster (1866), overl. Biervliet 15.01.1866, d.v. Francois Eckebus en Jacomina Plassche; tr. 2e Biervliet 14.10.1876 Maria Sara Reijnhoudt, geb. Schoondijke 25.10.1845, winkelierster (1889), overl. Biervliet 14.04.1902, d.v. Jacobus Reijnhoudt, landbouwer, en Janneke Naeijer, landbouwster.
     MSR tr. 2e Biervliet 02.05.1889 Jacobus Bliek, geb. Biervliet 18.07.1841, landbouwer, overl. Biervliet 23.06.1922, z.v. Jacobus Bliek en Elisabeth van Kerkfort.

2.                   Isaac Faro, geb. IJzendijke 01.03.1818, overl. Biervliet 30.06.1818.

3.                   Jozias Faro, geb. Biervliet 09.05.1819, boerenknecht (1846), winkelier (1857), overl. Biervliet 13.11.1857, tr. Biervliet 02.10.1846 Levina Maria Gerrits, geb. Biervliet 28.12.1822, dienstmeid (1846), winkelierster (1879,1893), overl. Biervliet 07.01.1893, d.v. Hendrik Gerrits en Elisabeth de Nijs.
     LMG tr. 2e Biervliet 29.09.1859 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 15.06.1879, ingeschr. Biervliet 30.08.1879) Laurens van Drongelen, geb. Biervliet 16.07.1824, vrachtrijder, z.v. Adriaan van Drongelen, werkman, en Maria Frelier/Tellier, werkvrouw.

4.                   Isaack Faro, geb. Biervliet 24.03.1821, overl. Biervliet 30.10.1821.

5.                   Abraham Faro, geb. Biervliet 18.05.1822, overl. Biervliet 26.07.1822.

6.                   Elisabeth Faro, geb. Biervliet 09.02.1824, overl. Biervliet 27.08.1853, tr. Biervliet 17.05.1853 Elisa Klaassen, geb. Terneuzen 22.09.1820, schipper (1853), overl. Breskens 10.05.1908, z.v. Andries Klaassen en Pieternella Galle.
     EK tr. 2e Zuidzande 07.09.1854 Elena de Maker, ook Helena, geb. Zuidzande 25.01.1822, overl. Breskens 01.10.1905, d.v. Kornelis de Maker en Jozina Weijkman.

7.                   Maria Faro, geb. Biervliet 16.06.1825; volgt [9].

8.                   Abraham Faro, geb. Biervliet 22.06.1827, landbouwer, overl. Biervliet 26.12.1874.

9.                   Magdalena Faro, geb. Biervliet 04.04.1830, overl. Biervliet 19.01.1832.

 

Noten: |a| overledene Hendriksen, vader Joost Hendriksen (overl.akte Biervliet 1865 no.61).

 

[20] Ubbo Peter Goudschaal, geb. Leer|a| 26.01.1809, ged. Leer 12.02.1809, predikant te Rottum (1834,1835), overl. Scheemda 22.09.1889, z.v. Johann Goudschaal (-1815), koopman, en Gesina Houwing; tr. Groningen 04.04.1834

[21] Hebbelina Maria Hoeksema, geb. Groningen 09.01.1812, overl. Groningen 10.03.1899, d.v. Wijtzo Roelf Hoeksema (-1829) en Cornelia Maria Camphuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Bernhard Goudschaal, geb. Rottum (Kantens) 29.01.1835; volgt [10].

2.                   Cornelia Maria Goudschaal, geb. Godlinze (Bierum) 03.06.1837, overl. Rotterdam 29.08.1913, tr. Scheemda 11.01.1865 Haijo Willem Heckmann, geb. Scheemda 15.01.1835, medicinae doctor, geneesheer, overl. Scheemda 12.12.1903, z.v. Willem Heckman, medicinae doctor, en Margaretha Fenna van Eerde.

3.                   Petrus Rudolf Goudschaal, geb. Scheemda 19.12.1841, cadet KMA (1858), kapitein der infanterie (1879), kolonel (1898-1900), OON 1893, overl. ’s-Gravenhage 04.10.1913, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. N. Eik en Duin) 07.10.1913, tr. Kampen 17.04.1879|b| Jeannette van Leer, geb. Makasser (Res. Celebes) 17.01.1854, overl. ’s-Gravenhage 08.05.1940, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 11.05.1940|b|, d.v. Jacob Mozes van Leer (-voor1879) en NN.
Opm: JMvL tr. Palembang 16.10.1853 Maria Margaretha le Conge, wede Willem Thomas de Groot.

4.                   Ubbo Petrus Goudschaal, geb. Scheemda 29.09.1843, handelsagent, overl. Groningen 04.07.1882.

5.                   Gezina Goudschaal, geb. Scheemda 01.12.1845, overl. Groningen 08.10.1916, tr. Scheemda 18.10.1883 Sikke Berend Drijber, geb. Nijensleek (Vledder) 24.01.1857, agent (1883), sigarenhandelaar (1918), overl. Groningen 06.04.1918, z.v. Lukas Drijber, landbouwer, en Katharina Jacoba de Jonge.

 

Noten: |a| van 1806-1810 behorend tot Koninkrijk Holland, daarna Königreich Hannover, nu Kreisstadt in Bundesland Niedersachsen (Region Ostfriesland); |b| bruid ‘meerderjarige natuurlijk erkende dochter (..) zijnde den naam harer moeder aan de contractante onbekend’ (huw.akte Kampen 1879 no.42); |b| aangekondigde datum (annonce collectie CBG).

 

[22] Jacobus Albertus Uilkens, ged. Loppersum 19.02.1805, predikant te Wagenborgen (1829), overl. ’t Zandt 18.12.1848, z.v. Theodorus Frederik Uilkens en Catharina Arnoldina Koning (zie Bijlage A); tr. Stedum 13.10.1829

[23] Anna Waalkens, geb. ca. 1805, overl. Groningen 02.07.1857, d.v. Waalko Jans Waalkens, landgebruiker, en Aaffien Wubbes Fockens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Afina Wubbina Uilkens,geb. Wagenborgen (Termunten) 30.06.1830, overl. Loppersum 19.02.1835|a|.

2.                   Theodorus Frederik Uilkens, geb. Wagenborgen (Termunten) 15.10.1832, beroepen predikant (1865), overl. Hilversum 31.08.1906, tr. Bedum 26.09.1865 Catharina Hermina Hofs, geb. Hasselt 30.05.1841, overl. Haarlem 12.12.1921|b|, d.v. Hermanus Hofs, onderwijzer, en Catharina Loosjes, kostschoolhouderesse.

3.                   Afiena Wubbina Uilkens, geb. ’t Zandt 02.04.1835, overl. Bedum 25.01.1904, tr. Groningen 31.05.1858 Hieronimus Ulferts Schleurholts, geb. Bedum 07.02.1834, promotie Groningen 1857|c|, medicinae doctor, overl. Bedum 10.06.1913, z.v. Luitjen Tonnis Schleurholts, medicinae doctor, en Johanna Catharina Sonius.

4.                   Catharina Arnoldina Koning Uilkens, geb. ’t Zandt 23.10.1837; volgt [11].

5.                   Waalko Jan Uilkens, geb. ’t Zandt 05.02.1840, boekhandelbediende, overl. Culembirg 15.12.1896.

6.                   Johannes Uilkens, geb. ’t Zandt 06.07.1843, eerste luitenant bij het 3e Regiment Infanterie (1873), gep. luitenant-kolonel (1903), overl. Teteringen 02.12.1903, tr. Bergen op Zoom 23.04.1873 Jacomina Sara Neeltje Maria van den Helm, geb. Woerden 20.02.1853, overl. ’s-Gravenhage 06.02.1940, d.v. Frederik Gerhardt van den Helm, gep. kapitein der infanterie (1873),  en Johanna Jacoba Meijer.

7.                   Wubbo Jacobus Albertus Hermannus Uilkens, geb. ’t Zandt 30.03.1846, koopman, overl. Groningen 07.01.1919, tr. Groningen 28.06.1876 Catharina Roelina Frouka Kappers, geb. Groningen 03.11.1846, overl. Groningen 26.10.1927, d.v. Adriaan Johannes Kappers, apotheker, en Hester Alberta Sonius.

 

Noten: |a| ook overl.akte ’t Zandt 1835 no.15; |b| ook overl.akte Heemstede 1921 no.119; |c| proefschrift: Iets over de physiologische werking der strychnine.

 

[24] Leonardus Offerhaus, ged. Groningen 26.06.1806, beroepen predikant te Feerwerd (1828), predikant te Feerwerd (1829,1831), Hellum (1834,1844), Leermens (1847,1855), overl. Leiden 27.02.1885, z.v. Johannes Offerhaus en Alagonda Edonia Sijpkens (zie Bijlage A); tr. Groningen 19.11.1828

[25] Aleida Gezina de Raadt, geb. Bellingwolde 28.07.1803, ged. Bellingwolde 14.08.1803, overl. Leiden 30.04.1887, d.v. Jacob van Gesseler de Raadt, mr., vrederechter van het kanton Pekela, en Hermanna Copijnna Koning.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob de Raadt Offerhaus, geb. Feerwerd (Ezinge) 01.12.1829; volgt [12].

2.                   Johannes Offerhaus, geb. Feerwerd (Ezinge) 08.11.1831; volgt [14].

3.                   Edo Johannis Offerhaus, geb. Hellum (Slochteren) 06.06.1834, predikant, tr. Groningen 29.05.1860 Zwaantina Waalkoba Oortwijn, geb. Garsthuizen (Stedum) 08.11.1835, d.v. Harmannus Oortwijn, predikant, en Aaltje Waalkens.

4.                   Harmanna Copijna Offerhaus, geb. Hellum (Slochteren) 02.05.1836.

5.                   Alegonda Edonia Offerhaus, geb. Hellum (Slochteren) 10.08.1838, overl. Lochem 08.01.1929, tr. ’t Zandt 09.09.1863 Johannes Hendrik Alexander Offerhaus, geb. Makkinga (Ooststellingwerf) 01.10.1838, beroepen predikant (1863), overl. Lochem 02.03.1929, z.v. Henricus Offerhaus (1811-1898) en Sara Wilhelmina Charlotta de Chalmot (1807-1848).

6.                   levenloos kind, Hellum (Slochteren) 12.02.1842.

7.                   Theodora Jakoba Offerhaus, geb. Hellum (Slochteren) 12.02.1842, tr. 1e ’t Zandt 19.08.1874 Evert Hendrik Boele, geb. Deventer 26.01.1847, predikant, overl. Zundert 08.05.1876, z.v. Jan Boele en Petronella Diederika Kalckhoff; tr. 2e Utrecht 26.05.1886 August Lodewijk Willem Seijffardt, geb. Den Helder 14.12.1840, kapitein (1883), later luitenant-kolonel van de Generale Staf (1890), z.v. August Ludwig Wilhelm Christian Seijffardt, eerst (1840), en Amelia Charlotte de Chalmat.
     ALWS tr. 1e Breda 19.07.1876 Johanna Jacoba de Hollander, geb. Breda 21.03.1853, overl. ’s-Gravenhage 13.12.1883, d.v. Joannes Jacobus de Hollander en Wijnanda Holm.

8.                   Aafje Johanna Offerhaus, geb. Hellum (Slochteren) 12.06.1844, overl. Utrecht 05.05.1911, tr. ’t Zandt 03.01.1870 Tjeerd Cannegieter, geb. Schingen (Menaldumadeel) 28.02.1846, predikant, overl. Utrecht 11.11.1929, z.v. Hendrik Cannegieter, predikant, en Johanna Petronella Meijer.

9.                   Hermannus Johannes Offerhaus, geb. Leermens (’t Zandt) 03.09.1847, proefschrift Groningen 1872|a|, predikant, overl. Heemstede 05.12.1928, tr. Haren 10.07.1872 Anna Henriette Geziena Roessingh, geb. Haren 12.02.1844, overl. Haarlem 04.02.1920, d.v. Hendrik Karel Roessingh, predikant, en Louise Albertine Collard.

 

Noten: |a| proefschrift: Onderzoek naar de leer van Jezus en Paulus over God.

 

[26] Jodocus Henrijcus Warmolts, geb. Peize // Aduard ca. 1801, predikant te Lellens (1825,1827) en Wehe (1829,1835), overl. Wehe (Leens) 23.09.1835, z.v. Henricus Rudolphus Warmolts, predikant, en Catharina Offerhaus; tr. 1e Groningen 12.12.1822 Sophia Christophora Wildina Uilkens, geb. Eenrum 24.11.1801, overl. (kraambed) Lellens (Ten Boer) 29.09.1823, d.v. Jacobus Albertus Uilkens (1772-01825), hoogleraar Groningen, en Gezina Havinga/Hovinga; tr. 2e Loppersum 10.11.1824

[27] Johanna Harmanna Uilkens, ged. Loppersum 05.02.1803, overl. Ulrum 01.02.1885, d.v. Theodorus Frederik Uilkens en Catharina Arnoldina Koning (zie Bijlage A).

Uit het huwelijk Warmolts-Sophia Uilkens:

1.                   Sophius Christophorus Warmolts, geb. Lellens (Ten Boer) 29.09.1823, overl. Hoogezand 21.08.1870, tr. Hoogezand 23.12.1847 Jantje Huisman, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 24.09.1827, overl. Sappemeer 28.01.1897, d.v. Jans Willems Huisman, landgebruiker, en Harmke Groenwold.

Uit het huwelijk Warmolts-Johanna Uiilkens:

2.                   Henricus Rudolphus Warmolts, geb. Lellens (Ten Boer) 07.09.1825, predikant te Uithuizermeeden (1855,1856) en Eexta (1890), overl. Groningen 23.03.1904, tr. Groningen 12.03.1851 Gesiena Hendrika Doornbos (1829-1882), d.v. Jacob Doornbos en Katharina Elizabeth Scholtens.

3.                   Catharina Sophia Arnoldina Warmolts, geb. Lellens (Ten Boer) 09.02.1827; volgt [13].

4.                   Elizabeth Margaretha Warmolts, geb. Wehe (Leens) 07.03.1829, overl. Loppersum 15.02.1841.

5.                   Theodora Frederika Warmolts, geb. Wehe (Leens) 15.06.1831, overl. ’t Zandt 16.08.1852.

6.                   Jacobus Albertus Uilkens Warmolts, geb. Wehe (Leens) 19.11.1833, koopman, tr. Nieuwe Pekela 01.04.1863 Henderika Wildeboer, geb. Ezinge 08.11.1838, d.v. Klaas Egberts Wildeboer, belastingontvanger, en Anna Rentes Huisman.

 

[28] = [24]

[29] = [25]

 

[30] Jacob Doornbos, ged. Groningen 03.03.1802, lakenkoper (1828,1837), koopman (1844,1862), overl. Groningen 09.12.1882, z.v. Sjabbe Doornbos en Geesjen Medendorp; tr. Groningen 22.10.1828

[31] Katharina Elizabeth Scholtens, ged. Groningen 01.01.1809, overl. Groningen 11.12.1874, d.v. Klaas Wolters Scholtens (-1826), kassier, en Hinderkien van Riezen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesiena Hendrika Doornbos, geb. Groningen 14.09.1829, overl. Eexta (Scheemda) 20.04.1882, tr. Groningen 12.03.1851 Henricus Rudolphus Warmolts (1825-1904), z.v. Jodocus Henricus Warmolts en Johanna Hermanna Uilkens.

2.                   Maria Johanna Doornbos, geb. Groningen 05.09.1831; volgt [15].

3.                   Sjabbe Doornbos, geb. Groningen 21.06.1833, overl. Groningen 06.04.1858.

4.                   Hinderika Gesina Doornbos, geb. Groningen 09.08.1837, tr. Groningen 07.05.1862 Hessel Bennema, geb. Winschoten 26.11.1834, apotheker, overl. Groningen 12.11.1896, z.v. Jan Bennes Bennema en Willemtje Hessels Dethmers.

5.                   Nicolaas Wolbers Doornbos, geb. Groningen 12.01.1844, koopman, lakenhandelaar, overl. Groningen 13.01.1909, tr. 1e Groningen 29.07.1868 Marchiena Willemina Lieftinck, geb. Groningen 25.07.1843, overl. Groningen 20.07.1898, d.v. Franciscus Lieftinck en Joukje Oving; tr. 2e Stad Almelo 09.06.1902 Frederika Hendrika Mazirel, geb. Amsterdam 31.05.1848, overl. Heerde 02.05.1923, d.v. Pieter Mazirel en Johanna Geertruij Kustenbelt.

6.                   Jantina Mellona Doornbos, geb. Groningen 26.08.1850, overl. Groningen 22.11.1904, tr. Groningen 28.05.1879 Hillebrand Jacob Sicman, geb. Groningen 21.08.1851, apotheker, overl. Groningen 15.04.1914, z.v. Gregorius Sicman, apotheker, en Grietje Veltman.

 


Bijlage A

 

[44] Theodorus Frederik Uilkens, geb. Wierum ca. 1771, predikant te Loppersum (1797,1844), overl. Loppersum 03.01.1846, z.v. Christoffer Uilkens en Wildina Stenhuis; huw.contract Groningen 18.05.1797, tr. Groningen 21.05.1797

[45] Catharina Arnoldina Koning, geb. Groningen ca. 1771, overl. Loppersum 31.05.1844, d.v. Johannes Koning, lid van de stadsregering van Groningen, en Aleida Lanckhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aleida Gesina Uilkens, ged. Loppersum 10.07.1798, overl. Groningen 21.11.1873, tr. Loppersum 25.04.1819 Geert Willems Stuivinga, geb. Winschoten // Hoogebrugge (Blijham) ca. 1797, predikant, overl. Hoogezand 21.02.1848, z.v. Willem Geerts Stuivinga, koopman, en Frouwe Harms Mellema.

2.                   Wildina Christina Uilkens,  ged. Loppersum 26.07.1800, overl. Eext (Anloo) 28.10.1875|a|, tr. Loppersum 27.05.1830 Hermannus Willems Beekhuis, geb. Garijp ca. 1799, medicinae practicus, overl. Groningen 12.05.1875, z.v. Willem Beekhuis, predikant, en Janke Diderika Clock.

3.                   Johanna Harmanna Uilkens, ged. Loppersum 05.03.1803; volgt [27].

4.                   Jacobus Albertus Uilkens, ged. Loppersum 19.02.1805; volgt [22].

5.                   Johannes Koning Uilkens, ged. Loppersum 11.05.1806, advocaat, overl. Wirdum (Loppersum) 30.12.1870, tr. Loppersum 24.11.1836 Barbera van der Elst,  ged. Delfshaven 24.09.1806, steenfabrikante (1885), overl. Wirdum (Loppersum) 03.07.1885, d.v. Nathan van der Elst en Ingena Debora Duijve.

 

Noten: |a| geb. 10.06.1801 (overl.akte Anllo 1875 no.74).

 

[48] Johannes Offerhaus, geb. Winsum ca. 1770, mr., griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Groningen (1828,1837), overl. Groningen 25.08.1837, z.v. Hermannus Johannes Offerhaus, prdikant, en Margaretha Woldringh; tr. Groningen 18.05.1794

[49] Alagonda Edonia Sijpkens, geb. ca. 1770, overl. Groningen 04.10.1818, d.v. Hendrik Sijpkens (1738-1812), hoogleraar Groningen, en Elizabeth Huber.

Uit dit huwelijk (moeder ook Allagonda/Alegonda/Allegonda):

1.                   Edo Johannes Offerhaus, geb. Groningen 12.06.1795, ged. Groningen 28.06.1795, mr., promotie Groningen 1817|b|, advocaat en openbaar notaris (1831), overl. Groningen 25.03.1876, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 02.05.1820 Aafje Johanna van Sloterdijk, geb. Leeuwarden ca. 1798, overl. Groningen 07.10.1877, d.v. Willem Augustijn van Sloterdijk, advocaat, en Doetje de Vries.

2.                   Margaretha Offerhaus, geb. Groningen 19.04.1797, ged. Groningen 25.04.1797, overl. Groningen 04.01.1799.

3.                   Margaretha Offerhaus, geb. Groningen 11.03.1799, ged. Groningen 26.03.1799, overl. Groningen 14.01.1853, tr. Groningen 03.06.1819 Cornelis Ulrich Jan Huber, geb. Leeuwarden 28.02.1795, medicinae doctor, overl. Groningen 21.11.1878, z.v. Ulrich Jan Huber, raadsheer, en Wilhelmina de Vriese.

4.                   Henrikus Offerhaus, geb. Groningen 11.08.1801, ged. Groningen 25.08.1801.

5.                   Hermannus Johannes Offerhaus, geb. Groningen 13.12.1803, ged. Groningen 03.01.1804, promotie Groningen 1828|a|, notaris, overl. Delfzijl 21.12.1871, tr. Delfzijl 21.05.1835 Hillechien Stratingh, geb. Delfzijl 03.03.1817, overl. Delfzijl 09.05.1894, d.v. Jacobus Lucas Stratingh, scheepskapitein, en Grietje Harmannus Bos.

6.                   Leonardus Offerhaus, ged. Groningen 26.06.1806; volgt [24].

7.                   Elisabeth Offerhaus, ged. Groningen 29.08.1808, overl. Groningen 31.08.1883, tr. Groningen 02.09.1831 Goswijn Willem Sannes, geb. Burum 29.03.1808, predikant, beroepen predikant te Kolham (1831), overl. Groningen 31.03.1885, z.v. Isaak Sannes, predikant te Veendam (1831), en Arnolda Johanna Geertruid de Wolff.

8.                   Henricus Offerhaus, ged. Groningen 13.02.1811, predikant te Idaard (1848), overl. Kampen 11.03.1898, tr. 1e Kampen 01.12.1837 Sara Wilhelmina Charlotta de Chalmot, ged. Kampen 20.04.1807, overl. Idaard (Idaarderadeel) 26.01.1848, d.v. Hendrik Alexander de Chalmot en Johanna Geertruida de Greeve; tr. 2e Idaarderadeel 12.12.1850 Christina Elisabeth de Chalmot, ged. Elburg 05.03.1809, overl. Kampen 14.04.1883, jongere zuster van Sara.
Uit het huwelijk met Sara: Johannes Hendrik Alexander Offerhaus, geb. Makkinga (Ooststellingwerf) 01.10.1838, tr. ’t Zandt 09.09.1863 Alegonda Edonia Offerhaus (1838-1929), d.v. Leonardus Offerhaus en Aleida Gezina de Raadt.

 

Noten: |a| proefschrift: Dissertatio juridica inauguralis, de confessione in causis civilibus (in catalogus KB auteur geboren in 1805); |b| proefschrift: Dissertatio iuridica, exhibens quasdam observationes ad locum codicis civilis de successionibus.

 

[54] = [44]

[55] = [45]

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)