Bob Greiner (1920-1969)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van L. de Vogt-Remie. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Bob Greiner, geb. Magelang (NOI) 29.11.1920, hoogleraar Twente (1963-1969), overl. Enschede 04.06.1969, crem. 07.06.1969, tr. Amsterdam 05.08.1947 Martha Jacoba Diepgrond, geb. Amsterdam 22.01.1923, overl. Enschede 29.09.2016, crem. 05.10.2016.

 

[2] Jacobus Greiner, geb. Amsterdam 22.11.1893, onderwijzer 3e klasse (-1916), 2e klasse (benoemd 10.08.1916; vermeld 1924), 1e klasse (1926), akte L.O. Javaans 18.03.1927|a|, directeur normaalschool voor inlandsche onderwijzers (1928,1930), overl. Enschede 11.01.1969, tr. Magalang (NOI) 18.12.1919 
[3] Maria Gerarda Anna Louisa van Dijk, geb. Groningen 03.11.1893, onderwijzeres 2e Mulo-afd. A.M.S. Soerabaja (benoemd 27.11.1918), overl. Enschede 17.01.1987.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bob Greiner, geb. Magelang (NOI) 29.11.1920; volgt [1].

2.                   Nora Greiner, geb. Pandeglang (NOI) 11.11.1925.

 

Noten: |a| De Indische courant 21.03.1927.

 

[4] Jacob Greiner, geb. Enkhuizen 01.09.1860, timmerman (1886,1890), bouwkundig opzichter (1913,1914), technisch opzichter bij de dienst Publieke Werken (1924), overl. Soestdijk 04.10.1930, begr. Soest (Alg.Bpl.) 08.10.1930; tr. 2e Amsterdam 03.04.1924 Wilhelmina Christina Gezina Lauritsen, geb. Amsterdam 07.12.1867, overl. s-Gravenhage 08.05.1941, d.v. Christen Madsen Lauritsen en Gezina Maria Kroese; tr. 1e s-Gravenhage 01.12.1886

[5] Carolina Jacoba Stomp, geb. s-Gravenhage 25.09.1861, overl. tussen 1914 en 1919.

WCGL tr. 1e Amsterdam 31.01.1889 Jacobus Panhuijsen, geb. Amsterdam 25.05.1865, werkman, overl. voor 1924, z.v. Antonie Panhuijsen en Janna Bergmans.

Uit het huwelijk Greiner-Stomp:

1.                   Pieter Hendrik Greiner, geb. s-Gravenhage 02.05.1887, onderwijzer (1914), leraar (1944), overl. Heemstede 28.11.1944, tr. Amsterdam 27.08.1914 Johanna Smijtink, geb. Nieuwer-Amstel 11.11.1895, overl. na 1944, w.s. voor 1964, d.v. Marten Wilhelm Smijtink (1855-1918), bouwkundig opzichter, en Christina de Graaff (1869-1946).

2.                   Margaretha Aleida Greiner, geb. s-Gravenhage 10.12.1888, overl. Nijkerk 26.07.1965, crem. Dieren 29.07.1965, tr. Amsterdam 23.10.1913 Antonie Dirk Steven Colenbrander, geb. Nijkerk 05.01.1868, overl. Nijkerk 31.12.1946, z.v. Rudolph Abraham Iduard Colenbrander, griffier bij het kantongerecht, en Katharina Everwijn.

3.                   Karel Jacobus Greiner, geb. s-Gravenhage 03.02.1890, overl. Amsterdam 22.02.1891.

4.                   Karel Jacobus Greiner, Dick, geb. Amsterdam 06.11.1891, bouwkundig tekenaar (1919), architect (1932), overl. Amsterdam 11.11.1964, tr. 1e Amsterdam 31.07.1919 Johanna Jacoba van Buren Schele, geb. Curaao 24.12.1894, onderwijzeres, overl. Amsterdam 05.04.1928, crem. Velsen (Westerveld) 10.04.1928, d.v. Arie Hendrik van Buren Schele en Christina Johanna Grootes; tr. 2e Amsterdam 09.11.1932|a| Nora van Lier, geb. Amsterdam 21.06.1911, secretaresse, overl. Amsterdam 28.01.1893, d.v. Siegfried Jacob van Lier, directeur algemene zaken ter gemeentesecretarie, en Engelina Frederika Bleeker.
Uit het huwelijk Greiner-van Buren Schel: Onno (1924-2010).

5.                   Jacobus Greiner, geb. Amsterdam 22.11.1893; volgt [2].

6.                   Carolina Johanna Greiner, geb. Amsterdam ca. 1903, tr. Amsterdam 16.02.1928 Harmen Elsinga, geb. Rauwerderhem 07.11.1902, onderwijzer, z.v. Ruurd Elsinga, postbode (1902), conducteur der brievenmolen (1928), en Hendrikje Dam.

 

Noten: |a| voornaam bruidegom Dick (huw.akte Amsterdam 1932 no.636).

 

[6] Herman Cornelis van Dijk, geb. Rotterdam 12.03.1857, koopman (1885,1897), kantoorbediende (1912), kantoorbeambte (1924), boekhouder (1925), overl. s-Gravenhage 23.04.1931, tr. Rotterdam 07.08.1884

[7] Leonora Theodora Clara Daniels, geb. Rotterdam 12.10.1864, overl. na 1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Marie Cornelis van Dijk, geb. Groningen 30.09.1885, tr. Curaao 15.11.1920 Ceile Johanna Henriette Helfrich, geb. Padang Sidempoean (NOI) 31.10.1892, d.v. Oscar Louis Helfrich (1860-1958), Resident van Djambi (1906) en Bengkoelen (1909-1912), Gouverneur van Curaao (1919-1921), OON, RNL, en Adriana Helena Maria Middelaer.

2.                   Paulina Christina Maria van Dijk, geb. Groningen 02.09.1886, overl. Best 30.06.1958, tr. s-Gravenhage 07.08.1912 Balthazar Jacobus Biesta, geb. Rotterdam 27.02.1886, electrotechnicus (1912), koopman, overl. Best 16.01.1964, begr. Best (R.K. Bpl.) 20.01.1964, z.v. Pieter Johannes Franciscus Biesta, kantoorbediende, en Maria Johanna Wessel.

3.                   Herman Cornelis Marie van Dijk, geb. Groningen 06.06.1889, promotie Groningen 23.11.1935|a|, onderwijzer, leraar aan de R.H.B.S. te Sappemeer (1924), wet. hoofdambtenaar TH Delft, overl. Groningen 01.09.1969, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 04.09.1969, tr. s-Gravenhage 23.12.1925 Geertruida Helena Rovers, geb. Breda 24.08.1883, overl. voor 1969, d.v. Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Rovers en Maria Christina Verkouteren.

4.                   Wilhelmus Lambertus Marie van Dijk, geb. Groningen 04.09.1890.

5.                   Lijdia Maria Jozepha van Dijk, geb. Groningen 10.03.1892, overl. Groningen 02.03.1897.

6.                   Maria Gerarda Anna Louisa van Dijk, geb. Groningen 03.11.1893; volgt [3].

7.                   Benedictus Maria Henricus Adrianus van Dijk, geb. Groningen 12.08.1895, hofmeester.

8.                   Antoine Gerardus Marie van Dijk, geb. Loosduinen 25.10.1899, overl. Loosduinen 26.11.1899.

9.                   Lijdia Maria Antonia van Dijk, geb. Loosduinen 01.07.1902.

10.               Antoinette Maria van Dijk, geb. s-Gravenhage 11.12.1903, tr. s-Gravenhage 31.12.1924 Anthonis Egbertus Henri Cornelis Dutier, geb. Paramaribo 06.10.1892, opzichter van het telefoonwezen, z.v. Leonora Porfiria Francise Dutier.

11.               Leonora Theodora Clara van Dijk, geb. s-Gravenhage 18.06.1907.

 

Noten: |a| proefschrift: Involuties in de stralenruimte; promotor: G. Schaake (1892-1945).

 

[8] Pieter Greiner, geb. Enkhuizen 02.09.1826, schoenmaker, overl. Enkhuizen 01.12.1923; tr. 2e Blokzijl 17.09.1864 Aaltje Spans, Alida, geb. Blokzijl 09.03.1831, overl. Enkhuizen 30.06.1895, d.v. Koop Spans en Marijtje van Essen; tr. 1e Enkhuizen 13.08.1857

[9] Grietje Spans, geb. Blokzijl 25.09.1827, overl. (kraambed) Enkhuizen 19.03.1862.

Uit het huwelijk met Grietje:

1.                   Jacob Greiner, geb. Enkhuizen 01.09.1860; volgt [4].

2.                   Koop Greiner, geb. Enkhuizen 18.03.1862|a|, overl. Enkhuizen 21.03.1862.

 

Noten: |a| bij overlijden oud drie dagen.

 

[10] Hendrik Stomp, geb. s-Gravenhage 16.09.1822, schoenmaker (1850), commies bij de belastingen (1861), overl. Scheveningen (s-Gravenhage) 24.01.1889, tr. Delft 20.11.1850|a|

[11] Jeannetta Petronella Domhoff, geb. Antwerpen ca. 1829, overl. tussen 1889 en 1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Maria Jeannetta Stomp, geb. s-Gravenhage 06.02.1855 (akte), tr. 1e Delft 04.06.1873 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 06.09.1883) Martinus van Asperdt, geb. Herpen 26.02.1840, arbeider, overl. s-Gravenhage 29.05.1920, z.v. Henricus van Asperdt en Joanna van Uden; tr. 2e s-Gravenhage 09.04.1884 Gerardus Sakkers, geb. Utrecht 03.08.1847, bierhandelaar, overl. Utrecht 17.05.1930, z.v. Hendrik Sakkers en Elisabeth van Leersum.
MvA tr. 2e s-Gravenhage 21.08.1895 Maria van den Hoogenband, geb. s-Gravenhage ca. 1855, vroedvrouw, overl. s-Gravenhage 14.04.1899, d.v. Arie van den Hoogenband en Maria Jansen.

2.                   Carolina Jacoba Stomp, geb. s-Gravenhage 25.09.1861; volgt [5].

3.                   Hendrik Stomp, geb. s-Gravenhage 16.10.1866, trambeambte, overl. s-Gravenhage 30.08.1924, tr. 1e s-Gravenhage 01.12.1886 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 02.10.1907, ingeschr. s-Gravenhage 27.11.1907) Anna Maria de Man, geb. Rotterdam 05.08.1858, overl. s-Gravenhage 05.04.1928, d.v. Hendrik de Man en Anna Vuurens|b|; tr. 2e Rotterdam 15.01.1908 Annette Spier, geb. s-Gravenhage 17.02.1880, overl. Auschwitz 28.01.1944, d.v. Wolf Spier en Sientje Polak.

 

Noten: |a| moeder Teller (huw.akte Delft 1850 no.176); |b| moeder van Vuuren (overl.akte s-Gravenhage 1928 no.1356).

 

[12] Cornelis Hendrikus van Dijk, geb. Rotterdam 14.04.1824, overl. Venray 26.12.1907, tr. Rotterdam 26.07.1848

[13] Lijdia Vedders, geb. Rotterdam 07.03.1824, overl. Rotterdam 05.03.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Petronella Johanna van Dijk, geb. Rotterdam 29.10.1849.

2.                   Bernardina Maria Adriana van Dijk, geb. Rotterdam 07.08.1851, overl. Culemborg 07.10.1934, tr. Rotterdam 16.05.1883 Franciscus Carolus Smits, geb. Rotterdam 27.01.1855, d.v. Gerardus Cornelis Victor Smits en Agata Katrina Droog.

3.                   Dirk Anthonie Johannes van Dijk, geb. Rotterdam 11.03.1853, tr. Rotterdam 23.04.1884 Maria Jacoba Adriana Huberta van Eijck, geb. Utrecht 19.10.1854, d.v. Cornelis Jacobus Augustinus van Eijck en Allegonda Catharina Huberta van der Heijden.

4.                   Henri Adrianus van Dijk, geb. Rotterdam 02.02.1855.

5.                   Herman Cornelis van Dijk, geb. Rotterdam 12.03.1857; volgt [6].

6.                   Elizabeth Maria van Dijk, geb. Rotterdam 13.07.1859.

7.                   Antonius Hendrikus van Dijk, geb. Rotterdam 15.06.1862, boekhouder, overl. Rotterdam 09.09.1915, tr. s-Gravenhage 26.11.1913 Franciska Maria Tusschenbroek, geb. Rotterdam 27.06.1868, costuumnaaister (1913), overl. Wassenaar 12.05.1957, d.v. Dirk Anthonie Johannes Tusschenbroek en Hendrika Johanna Vedders.
FMT tr. 2e Rotterdam 03.02.1921 Petrus Hendrikus van Breda, geb. Rotterdam 31.10.1848, overl. Rotterdam 03.03.1927, z.v. Johannes Casparus van Breda en Bernardina Cecilia Teijbus.

8.                   Dominicus Josephus van Dijk, geb. Rotterdam 25.03.1864.

 

[14] Wilhelmus Lambertus Daniels, geb. Rotterdam 13.02.1826, winkelier (1859), overl. Rotterdam 28.02.1911, tr. Rotterdam 25.06.1856

[15] Paulina Christina de Bois, geb. Rotterdam 30.08.1833, overl. Rotterdam 26.04.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Leonardus Lodevicus Daniels, geb. Rotterdam 03.07.1857, overl. Rotterdam 18.04.1859.

2.                   Petrus Paulus Christianus Daniels, geb. Rotterdam 11.09.1858, overl. Wassenaar 31.05.1931.

3.                   Maria Gerardina Anna Louisa Daniels, geb. Rotterdam 26.03.1860, overl. Wassenaar 01.09.1930.

4.                   Wilhelmus Anne Magtildis Daniels, geb. Rotterdam 12.01.1862, overl. Rotterdam 19.11.1939, tr. 1e Rotterdam 07.05.1885 Johanna Catharina Maria van der Waart, geb. Rotterdam 03.01.1860, d.v. Petrus Johannes van der Waart en Francina Maria van Wierst; tr. 2e Maria Johanna Monica van Schaik, geb. Leiden 21.08.1883, overl. Berkel en Rodenrijs 31.12.1958, d.v. Cornelis Leonardus van Schaik, fabrikant, en Albertina Maria Kramers.

5.                   Leonard Theodoor Charles Daniels, geb. Rotterdam 14.06.1863, overl. Rotterdam 19.07.1863.

6.                   Anna Paulina Louisa Daniels, geb. Rotterdam 12.10.1864, overl. Rotterdam 20.03.1867.

7.                   Leonora Theodora Clara Daniels, geb. Rotterdam 12.10.1864; volgt [7].

8.                   Paulina Johanna Carolina Octavia Daniels, geb. Rotterdam 30.11.1865, overl. Rotterdam 09.05.1866.

9.                   Carel Leonardus Daniel Daniels, geb. Rotterdam 21.01.1867, overl. Rotterdam 06.01.1868.

10.               Paulina Johanna Carolina Daniels, geb. Rotterdam 26.06.1868.

11.               levenloze dochter, geb. Rotterdam 12.03.1870.

12.               Eduard Antoine Johannes Daniels, geb. Rotterdam 14.04.1871, overl. Rotterdam 15.08.1871.

13.               Antoinette Adriana Maria Daniels, geb. Rotterdam 23.01.1876, overl. Wassenaar 20.02.1960.

 

[16] Philip Jacob Greiner, ged. Enkhuizen 21.05.1797, vleeshouwer, overl. Enkhuizen 15.01.1840|a|, z.v. Philip Hendrik Greiner en Gesina de Vette (zie Bijlage A); tr. Enkhuizen 18.05.1823

[17] Clasina Bezaan, ook Klasina, geb. Enkhuizen ca. 1802, dienstbode (1823), overl. Enkhuizen 23.03.1853, d.v. Pieter Bezaan en Clasina van Gennip.

Uit dit huwelijk (vader Jacob):

1.                   Philip Hendrik Greiner, geb. Enkhuizen -01.02.1824, kleermaker, overl. op zee a/b van Z.M. korvet Prins Maurits der Nederlanden in de Middelandse Zee 06.03.1864|b|.

2.                   Klasina Greiner, geb. Enkhuizen 25.04.1825, overl. Enkhuizen 15.02.1855, tr. Enkhuizen 29.07.1852|c| Klaas Evendijk, geb. Blokzijl ca. 1828, arbeider, overl. Enkhuizen 18.07.1856, z.v. Hendrik Evendijk en Antje Boot.

3.                   Pieter Greiner, geb. Enkhuizen 02.09.1826; volgt [8].

4.                   Simontje Greiner, geb. Enkhuizen 22.09.1828, overl. Enkhuizen 23.12.1884, tr. Enkhuizen 22.09.1864 Petrus de Wilde, geb. Oudewater 27.01.1839, touwslager, overl. Enkhuizen 26.04.1915, z.v. Christiaan de Wilde, touwslager, en Cornelia Ponsioen.
PdW tr. 2e Enkhuizen 23.04.1885 Jeannette Maria Elizabeth Blokker, geb. Jisp ca. 1852, d.v. Reindert Blokker en Jantjen Zwier.

5.                   Hendrika Greiner, geb. Enkhuizen 13.01.1830.

6.                   Helena Greiner, geb. Enkhuizen 29.05.1837, dienstbaar (1860), tr. Amsterdam 21.11.1860 Pieter Wentzel, geb. Amsterdam 21.10.1827, korendrager, z.v. Pieter Wentzel en Catharina Elizabeth Teloh.
PW tr. 1e Amsterdam 04.05.1853 Christina Willemse, geb. Amsterdam 25.12.1821, dienstbode (1853), overl. voor 1860, d.v. Johannes Willemse en Sophia Maria Pul.

 

Noten: |a| Jacob, e.v. Geziena (overl.akte Enkhuizen 1840 no.7); |b| moeder Gezina (overl.akte Enkhuizen 14.04.1864 no.54); |c| bruidegom Evendik.

 

[18] Koop Spans, geb. Blokzijl ca. 1799/1800, metselaar, overl. Blokzijl 18.01.1875, z.v. Klaas Spans, metselaar, en Stijntje Teunis; tr. Blokzijl 21.07.1824

[19] Marijtje van Essen, geb. Oldemarkt ca. 1799/1800, dienstmaagd (1824), overl. Blokzijl 29.12.1868, d.v. Hendrik van Essen en Grietje Meinen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Spans, geb. Blokzijl 09.11.1824, overl. Blokzijl 20.08.1827.

2.                   Grietje Spans, geb. Blokzijl 25.09.1827; volgt [9].

3.                   Stijntje Spans, geb. Blokzijl 19.08.1829, overl. Blokzijl 01.04.1898.

4.                   Aaltje Spans, geb. Blokzijl 09.03.1831, overl. Enkhuizen 30.06.1895, tr. Blokzijl 17.09.1864 Pieter Greiner (1826-1923), z.v. Jacob Greiner en Klasina Bezaan.

5.                   Klaas Spans, geb. Blokzijl 31.10.1833, metselaar, overl. Blokzijl 15.11.1883.

6.                   levenloze dochter, Blokzijl 23.06.1836.

7.                   Hendrik Spans, geb. Blokzijl 02.10.1837, overl. Blokzijl 30.01.1848.

8.                   Antje Spans, geb. Blokzijl 20.09.1842, modiste (1879), overl. Blokzijl 26.01.1926, tr. Blokzijl 16.05.1879 Lucas de Jonge, geb. Blokzijl 30.11.1849, koopman, overl. Blokzijl 23.11.1907, z.v. Steven de Jonge, veehouder, en Trijntje Mulder.

 

[20] Jacobus Stomp, ged. Amersfoort 03.01.1779, kleermaker, huwelijksgetuige s-Gravenhage 09.02.1825 en 10.08.1825, overl. Alkmaar 02.02.1847, z.v. Andries Stomp en Gijsbarta Bosman; tr. 1e voor 1825 Christina Kok, overl. voor 1825; tr. 2e s-Gravenhage 14.09.1825

[21] Grietje Dekker, geb. Edam ca. 1785, naaister (1825), overl. s-Gravenhage 05.09.1863, d.v. Jan Jansz Dekker en Grietje Crelis.

Kinderen van Grietje Dekker (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Jan Dekker, later Stomp, geb. s-Gravenhage 22.07.1817, overl. s-Gravenhage 14.10.1896.

2.                   Jacobus Dekker, later Stomp, geb. s-Gravenhage 27.02.1820, kleermaker, overl. voor 1874, tr. s-Gravenhage 06.11.1844 Helena Jacoba Everdina Veer, geb. Deventer 20.04.1814, dienstbode (1844), overl. voor 1874, d.v. Jacobus Veer, pruikenmaker, en Hendrika Knipschild.

3.                   Hendrik Dekker, later Stomp, geb. s-Gravenhage 16.09.1822; volgt [10].

En voorts:

4.                   Andries Stomp, geb. ca. 1815, soldaat bij de 10e afdeling Infanterie, in garnizoen geweest te Utrecht, overl. s-Gravenhage 17.05.1834|a|.

 

Noten: |a| oud 19 jaar, z.v. Jacobus Stomp en Grietje Dekker (overl.akte s-Gravenhage 1834 no.533).

 

[22] Carolus Domhoff, Carel, ged. Amsterdam (Kerk t Boompje (rk)) 16.02.1781, sergeant-majoor (1814), majoor der grensjagers (1820), geemployeerde aan het tijdelijk hospitaal te Delft (1837), gepensioneerd onder adjudant (1850), overl. Delft 17.01.1864|c|, z.v. Hendrik Domhoff en Geertruij van Veggel; tr.

[23] Elisabeth Telders, geb. Dordrecht ca. 1792, overl. Delft 27.03.1868|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Lodewika Domhoff, geb. Deventer 17.07.1814.

2.                   Catharina Gerhardina Domhoff, geb. Gramsbergen 29.06.1820, overl. Hoorn 16.12.1863|b|, tr. Delft 07.08.1844 Arij van Bemmel, geb. Boskoop 08.10.1815, adjunct commandant der strafgevangenis te Hoorn (1863), adjunct commandant aan de militaire strafgevangenis bij Leiden (1879), overl. Oegstgeest 19.06.1879, z.v. Zeger van Bemmel en Dirkje Kromhout.

3.                   Margaretha Louiza Domhof, geb. Dordrecht 12.12.1822|a|.

4.                   Jeannetta Petronella Domhoff, geb. Antwerpen ca. 1829; volgt [11].

5.                   Johannes Lambertus Domhoff, geb. Delft 01.06.1837, overl. Delft 24.06.1838.

 

Noten: |a| vader Carel Domhof, moeder Teller; |b| moeder Teller; |c| e.v. Anna Lisabeth Telders; |d| Anna Lisabeth Telders.

 

[24] Cornelis van Dijk, ged. Oosterhout 25.12.1795, broodbakker, overl. Rotterdam 01.11.1841, z.v. Hendrik van Dijk en Maria van Aart; tr. Rotterdam 30.07.1823

[25] Maria Petronella Lins, ged. Kleve 13.03.1791, overl. Rotterdam 13.03.1859, d.v. Georgius Daniel Lins en Aleidis Gdden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Hendrikus van Dijk, geb. Rotterdam 14.04.1824; volgt [12].

2.                   Henrietta Maria van Dijk, geb. Rotterdam 20.10.1825.

3.                   Johannes Bernardus van Dijk, geb. Rotterdam 02.07.1827, overl. Rotterdam 17.06.1899, tr. Rotterdam 29.04.1857 Carolina Nieuwenhout, geb. Rotterdam 06.06.1837, d.v. Johannes Nieuwenhout en Maria Boelaars.

4.                   Barbera Henrietta van Dijk, geb. Rotterdam 09.08.1832, overl. Rotterdam 13.07.1879|a|, tr. Rotterdam 23.04.1856|b| Laurens Franciscus Straetemans, geb. Rotterdam 10.01.1835, overl. Rotterdam 19.07.1903, d.v. Johannes Straetemans en Agatha Lurper.
LFS tr. 2e Rotterdam 13.11.1879 Anna Stevens, geb. Dordrecht 15.03.1832, overl. Rotterdam 11.03.1920, d.v. Hendrikus Stevens en Catriena Geertruida Luthzener.

 

Noten: |a||b| bij huwelijk en overlijden Barbara Henrietta Eberdina.

 

[26] Hermanus Josephus Vedders, geb. Rotterdam (rk) 19.01.1800, overl. Rotterdam 04.08.1839, z.v. Hendrik Vedders en Alida de Lange; tr. Rotterdam 08.10.1823

[27] Dingena Maria van Winden, geb. Rotterdam (rk) 27.03.1796, overl. Rotterdam 21.02.1855, d.v. Adrianus van Winden en Gerarda van Beek.

Uit dit huwelijk (moeder ook Berendina/Bernardina (Maria) van Winden):

1.                   Lijdia Vedders, geb. Rotterdam 07.03.1824; volgt [13].

2.                   Adrianus Jacobus Vedders, geb. Rotterdam 27.09.1825, overl. Rotterdam 30.04.1873, tr. Rotterdam 25.04.1855 Petronella Elizabeth Pieterse, geb. Rotterdam 04.01.1825, overl. Rotterdam 01.08.1888, d.v. Nicolaas Pieterse en Johanna Maria Minderop.

3.                   Hendrika Johanna Vedders, geb. Rotterdam 22.09.1827, overl. Rotterdam 10.06.1901, tr. Rotterdam 25.04.1849 Dirk Anthonie Johannes Tusschenbroek, geb. Rotterdam 16.06.1824, overl. Rotterdam 12.02.1874, z.v. Anthonie Johannes Tusschenbroek en Maria Sieps.

4.                   Jacobus Hendrikus Vedders, geb. Rotterdam 02.01.1830, overl. Rotterdam 08.02.1830.

5.                   Gerardus Vedders, geb. Rotterdam 02.01.1830, overl. Rotterdam 27.01.1830.

6.                   Jakoba Geertruida Vedders, geb. Rotterdam 11.08.1831, overl. Rotterdam 13.01.1921, tr. Rotterdam 01.09.1852 Cornelis Jacobus Korsten, geb. Rotterdam 19.02.1821, overl. Rotterdam 24.04.1877, z.v. Jacobus Vincentius Korsten en Catharina van Dongen.

7.                   Geertruida Cornelia Vedders, geb. Rotterdam 02.07.1834, overl. Rotterdam 01.01.1836.

8.                   Geertruida Johanna Vedders, geb. Rotterdam 02.05.1836, overl. Rotterdam 13.05.1837.

 

[28] Leonardus Daniels, geb. Sutendaal ca. 1779, winkelier (1859), overl. Rotterdam 18.11.1863, z.v. Jan Daniels en Catharina Leuskens; tr.

[29] Gerarda Clara Penninkhoff, geb. Gorinchem ca. 1787, overl. Rotterdam 27.07.1880, d.v. Hendrikus Theodorus Penninkhoff en Petronella Relik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Johannes Daniels, geb. Rotterdam 12.02.1816, laarzenmaker, overl. Rotterdam 10.11.1869.

2.                   Hendrikus Theodorus Daniels, geb. Rotterdam 15.02.1821, overl. Rotterdam 20.12.1821.

3.                   Leonora Angenes Daniels, geb. Rotterdam 25.03.1822, overl. s-Gravenhage 10.02.1894.

4.                   Carel Leonardus Daniels, geb. Rotterdam 18.01.1824, officier van gezondheid voor de kust van Guinea, overl. s-Gravenhage 23.08.1909, tr. Rotterdam 15.06.1859 Johanna Carolina Klein, geb. Kolonie Suriname 20.04.1824, ged. 23.01.1826|b|, overl. s-Gravenhage 14.03.1889|d|, d.v. Geertruida Klein|c|.

5.                   Wilhelmus Lambertus Daniels, geb. Rotterdam 13.02.1826; volgt [14].

 

Noten: |a| w.s. Zutendaal, nu Provincie Limburg, Belgi; |b| d.v. Truij van de plantage t IJland (huw.bijln Rotterdam 1859 no.366 fol.c039); |c| heeft de bruid verklaard dat de doopakte is opgemaakt zooals in de Kolonie Suriname gebruikelijk is en dat de naam haren moeder alleenlijk daarin vermeld als Truij, had behooren te zijn Geertruida Klein (huw.akte Rotterdam 1859 no.366 fol.c039); |d| geb. Paramaribo, ouders Johannes Klein en Geertruida Eiland (overl.akte s-Gravenhage 1889 no.708).

 

[30] Petrus Johannes de Bois, geb. s-Gravenhage ca. 1800, overl. Rotterdam 04.01.1865, z.v. Petrus de Bois en Paulinna Tors; tr. Rotterdam 17.05.1826

[31] Anna Magtildis Schuuren, ged. Rotterdam (rk) 10.05.1805, overl. Kralingen 213.10.1892, d.v. Hubertus Schuuren (-1833) en Isabella Gerstelijnck (-1829).

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Joannes de Bois, geb. Rotterdam 15.12.1831, overl. Rotterdam 28.01.1832.

2.                   Paulina Christina de Bois, geb. Rotterdam 30.08.1833; volgt [15].

3.                   Franciscus Johannes de Bois, geb. Rotterdam 14.08.1835, overl. Rotterdam 11.01.1836.

4.                   Henricus Jacobus de Bois, geb. Rotterdam 05.08.1843, overl. Rotterdam 06.10.1843.

5.                   Petrus Paulus Christianus de Bois, geb. Rotterdam 13.06.1845, overl. Rotterdam 23.09.1894, tr. Rotterdam 17.04.1872 Geertrui Valkhoff, geb. Rotterdam 19.06.1849, overl. Rotterdam 11.11.1918, d.v. Abram Valkhoff en Catrina Maria Krak.

6.                   Eduard Joannes de Bois, geb. Rotterdam 19.10.1848, overl. Rotterdam 08.04.1907, tr. Rotterdam 20.09.1871 Anthonetta Adriana Sanders, geb. Rotterdam 16.12.1846, overl. Velsen 02.06.1929, d.v. Adrianus Sanders en Anthonetta Adriana van de Roer.

 


Bijlage A

 

[32] Philip Hendrik Greiner, tr. Enkhuizen 07.12.1793

[33] Simontje de Vette, ook Gesina.

Uit dit huwelijk:

1.                   Philip Jacob Greiner, ged. Enkhuizen 21.05.1797; volgt [16].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren