Herman Petrus Coenraad Haan (1914-1996)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Herman Petrus Coenraad Haan, geb. Amsterdam 22.05.1914, architect, overl. Vlaardingen 01.05.1996. 
– Werk op Campus Drienerlo (studentenwoningen): Patiocomplex (1965), Meisjeshuisvesting (1967), Piramiden en Mastaba’s (1972).
– Overig werk op Campus Drienerlo: Sportcentrum (1969), Winkelcentrum (1973).
– Levensbericht : «Herman Haan : architect» / door Piet Vollaard, Rotterdam: Uitgeverij 010, 1985.

 

[2] Ludolf Johannes Haan, geb. Scheemda 06.07.1881, ambtenaar R.V.B. (1911), fabrikant (1923), directeur van een steenfabriek (1940), directeur van een verkoopkantoor (1952), oprichter en directeur van de Steenhandel Groningen NV (1952), secretaris van de Vereeniging van Metselsteenfabrikanten in de drie Noordelijke provinciën (1952), overl. Broek in Waterland 29.12.1952|a|, begr. Broek in Waterland (Alg.Bpl.) 02.01.1953, tr. Nieuwer-Amstel 11.05.1911
[3] Marchien van Son, geb. Nieuwer-Amstel 24.09.1886, overl. na 1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Rienko Haan, geb. Amsterdam 16.03.1912, tr. A. van Ooijen. [Den Haag 1952]

2.                   Herman Petrus Coenraad Haan, geb. Amsterdam 22.05.1914; volgt [1].

3.                   Cornelia Marchien Haan, geb. Amsterdam 09.12.1916, tr. Winschoten 13.09.1940 Hendrik Wagter, geb. De Wijk ca. 1914, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1936, dir. Stork-Brabant NV (1971), z.v. Wolter Wagter en Telle Zadelhoff. [Broek inWaterland 1952]

4.                   Zoon W.T. Haan, tr. H.T. Bos. [Nijmegen 1952]

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1952 no.1792.

 

[4] Johannes Haan, geb. Scheemda 08.04.1846, landbouwer (1869,1877), koopman (1881,1895), graanhandelaar (1899,1907), overl. Scheemda 24.04.1919; tr. 2e Scheemda 10.09.1891 Ida Veldman (1853-1940), jongere zuster van Grietje; tr. 1e Scheemda 07.05.1869

[5] Grietje Veldman, geb. Eexta (Scheemda) 30.07.1848, overl. Scheemda 03.12.1887.

Uit het huwelijk Haan-Grietje Veldman:

1.                   Wiepko Haan, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 29.01.1870, graanhandelaar (1899,1923), overl. Groningen 20.01.1937|a|, tr. Nieuwolda 16.05.1899 Aaffien Hamster, geb. Nieuwolda 18.11.1872, overl. Varsseveld (Wisch) 24.07.1943, d.v. Jan Hamster, landbouwer, en Anje Huisman.

2.                   Rienko Pieter Haan, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 29.05.1872, dominee, predikant te Tiel (na1897-1899), Giessendam-Neder-Hardinxveld (1899-1902) en Watergraafsmeer (1902-1904), overl. Watergraafsmeer 25.02.1904, tr. Tiel 03.08.1899 Cornelia Anna Tilanus, geb. 17.09.1879, overl. Alkmaar 08.08.1957, d.v. Christiaan Hendrik Tilanus, kassier, en Jacoba Johanna Arnoldina van Os.

3.                   Geessien Haan, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 13.07.1874, overl. Voorburg 27.04.1960, begr. Voorburg (Oosterbpl.) 30.04.1960, tr. Scheemda 18.06.1907 Pieter Arie Vingerling, geb. Gouda ca. 1879, houthandelaar, overl. Voorburg 02.09.1953, begr. Voorburg (Oosterbpl.) 07.09.1953, z.v. Abraham Vingerling, houthandelaar, en Klasina Hazebroek.

4.                   Heika Alida Haan, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 03.09.1877, overl. Utrecht 09.03.1944, tr. Scheemda 11.09.1903 Jochem Goslinga, geb. Welsrijp (Hennaarderadeel) 20.09.1873, dominee, predikant te Haarloo (na1903-1907), Moerkapelle (1907-1909), Leerdam (1909-1912) en Utrecht (1912-1943), overl. Utrecht 03.12.1954, z.v. Jouke Jochums Goslinga, timmerman, en Aletha Martha Ynzonides.

5.                   Ludolf Johannes Haan, geb. Scheemda 06.07.1881; volgt [2].

Uit het huwelijk Haan-Ida Veldman:

6.                   Tjakko Herman Haan, geb. Scheemda 23.05.1895, handelsbediende (1923), kassier bij de Handelsvereniging Dudok de Wit & Co. (1959), overl. Bussum 06.05.1959, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 09.05.1959, tr. Amsterdam 28.06.1923 Johanna van Dijk, geb. Amsterdam ca. 1902, overl. na 1959, d.v. Hendrik Jacob van Dijk, leraar bij het middelbaar onderwijs, en Maria Elizabeth Meijers.

 

Noten: |a| ook overl.akte Scheemda 1937 no.7.

 

[6] Herman Petrus Coenraad Wolter Hendrik Jan Bernard van Son, geb. Assen 12.03.1851, deurwaarder te Nieuwer-Amstel (1880,1882), burgemeester van Nieuwer-Amstel (1891-1916), overl. ’s-Gravenhage 26.12.1919, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 29.12.1919; tr. 1e Nieuwer-Amstel 02.09.1880 Maria Aletta van Dam, geb. Woerden 24.11.1846, overl. (kraambed) Nieuwer-Amstel 20.05.1881, d.v. Theodorus van Dam en Maria Cornelia Leijds; tr. 2e Harlingen 31.08.1882

[7] Cornelia Zoete, geb. Harlingen 12.04.1860, overl. ’s-Gravenhage 18.12.1936, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 22.12.1936.

Uit het huwelijk van Son-van Dam:

1.                   levenloze zoon, Nieuwer-Amstel 14.05.1881.

Uit het huwelijk van Son-Zoete:

2.                   Pieter Thomas van Son, geb. Nieuwer-Amstel 14.05.1883, handelsagent (1920), overl. Baarn 10.04.1962, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 13.04.1962, tr. A. Mikolka. [Baarn 1973].

3.                   Trijntje van Son, geb. Nieuwer-Amstel 18.10.1884. [niet vermeld in 1936]

4.                   Marchien van Son, geb. Nieuwer-Amstel 24.09.1886; volgt [3].

5.                   Cornelia Aukje van Son, geb. Nieuwer-Amstel 15.07.1889, tr. ’s-Gravenhage 21.04.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 23.11.1933, ingeschr. ’s-Gravenhage 30.12.1933) Theodorus Johannes Geurst, geb. ’s-Gravenhage 16.02.1890, adjunct-inspecuetr (1915), later inspecteur van een levensverzekering (1920), z.v. Hendrik Johannes Geurst, kopergieter, en Johanna Maria Wouw.
     TJG tr. 1e Amsterdam 04.02.1915 (echtsch. vonnis Arr.Rb.Amsterdam 25.07.1917, ingeschr.Amsterdam 04.09.1917) Agatha Cornelia van der Houven, geb. ’s-Gravenhage 23.09.1890, overl. Utrecht 22.07.1966, crem. 26.07.1966, d.v. George Jacobus Nicolaas van der Houven, kantoorbediende, en Cornelia Margaretha Johanna Apol.
     ACvdH tr. 2e Hilversum 29.11.1941 Albert Willem Zimmerman, geb. Amsterdam 05.06.1886, overl. Hilversum 21.06.1968, crem. 26.06.1968.

6.                   Tjepke van Son, geb. Nieuwer-Amstel 30.04.1891, ambtenaar bij de Raad van Arbeid (1919), kantoorbediende (1932), tr. 1e ’s-Gravenhage 10.12.1919 (echtsch. arrest Gerechtshof ’s-Gravenhage 29.06.1931, ingeschr. ’s-Gravenhage 13.10.1931) Maria Hendrica Schweinsberg, geb. ’s-Gravenhage 21.01.1901, kantoorbediende (1919), d.v. Johan Cornelis Theodorus Schweinsberg en Jeanette Maria Hendrica van Rijswijk; tr. 2e ’s-Gravenhage 13.04.1932 Cornelia Susanna Heuftmann, geb. Rotterdam 11.03.1903, d.v. Anthon Frederik George Heuftmann en Dirkje Kagenaar. [’s-Gravenhage 1962]

7.                   Hermina Peterdina van Son, geb. Nieuwer-Amstel 10.11.1895, overl. Hengelo (O) 16.01.1973, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 19.01.1973, tr. ’s-Gravenhage 30.11.1927 Barend den Houter, geb. Maassluis 21.09.1893, overl. 1952, z.v. Thomas Geert den Houter en Maria Catharina Leijh.

8.                   Henriette Diderika Petronella Boudewina van Son, geb. Nieuwer-Amstel 18.02.1901, tr. voor 1938 Cornelis van Blaaderen, directeur snarenfabriek (1938), distributieleider (1945), z.v. Albert van Blaaderen en Hendrina van Zadelhoff. [Hengelo (O) 1973]

 

[8] Rienko Pieters Haan, ged. Winschoten 21.08.1806, kastelein (1825), koopman (1826,1827), tapper (1829), kastelein (1830,1832), koopman (1836,1846,1869), landbouwer (1872,1879), overl. Scheemda 19.02.1879, tr. Scheemda 20.05.1825

[9] Aaltje Tammes Dijksterhuis, ged. Scheemda 14.07.1805, overl. Scheemda 05.08.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Haan, geb. Eexta (Scheemda) 29.03.1826, koopman, overl. Nieuw Scheemda (Scheemda) 27.01.1898, tr. Scheemda 24.12.1873 Grietje Bos, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 28.06.1820, overl. Nieuw Scheemda (Scheemda) 30.12.1897, d.v. Ritzo Siemens Bos, landgebruiker, en Aaltje Geerts Dijkstra.

2.                   Tammo Haan, geb. Eexta (Scheemda) 16.12.1827, overl. Eexta (Scheemda) 18.06.1830.

3.                   Barbera Haan, geb. Eexta (Scheemda) 06.11.1829, overl. Scheemda 01.09.1921.

4.                   Tammo Haan, geb. Eexta (Scheemda) 20.02.1832, commissionair, overl. Groningen 12.09.1910, tr. Grijpskerk 01.05.1853 Abelia Gesina Beukema, geb. Groningen 09.01.1832, overl. Groningen 26.11.1909, d.v. Fredericus Faber Beukema, geneesheer, en Grietje Wiebenga.

5.                   Trientje Haan, geb. Eexta (Scheemda) 03.10.1836, overl. Oude Pekela 07.11.1907, tr. Scheemda 25.04.1861 Jan Zand Smith, geb. Oostwold (Midwolda) 17.01.1837, landbouwer, overl. Oude Pekela 12.09.1896, z.v. Jannes Krijnes Smith, bakker, en Geessien Harms Boer, bakkersche (1861).

6.                   Freerk Haan, geb. Eexta (Scheemda) 25.06.1838, landbouwer, overl. Nieuwveen 22.03.1924, tr. Midwolda 27.09.1861 Annechien Kreiter, geb. Midwolda 20.06.1839, landbouwster, overl. Midwolda 01.03.1897, d.v. Bouko Jans Kreiter, landgebruiker (1839), en Geessien Daniels de Jager, bierbrouwster (1861).

7.                   Heike Haan, geb. Scheemda 03.09.1840, overl. Scheemda 25.10.1872.

8.                   Pieterdina Haan, geb. Scheemda 29.07.1844, overl. Scheemda 06.12.1845.

9.                   Johannes Haan, geb. Scheemda 08.04.1846; volgt [4].

10.               Ludolf Haan, geb. Scheemda 12.08.1850, overl. Driebergen 28.05.1882, tr. Utrecht 17.08.1876 Johanna Wilhelmina van Kuijk, geb. Utrecht 18.03.1855, overl. Utrecht 19.01.1939, d.v. Zacharias Hendrikus van Kuijk en Catharina Margaretha Ludwig.

 

[10] Wijpko Tjakkes Veldman, geb. Eexta (Scheemda) ca. 1806/1807, landgebruiker/landbouwer, overl. Eexta (Scheemda) 11.02.1871; tr. 1e Scheemda 04.06.1839 Trijntje Willems Kuiper, geb. Oude Pekela 14.10.1811, landgebruikster, overl. (kraambed) Eexta (Scheemda) 10.08.1842, d.v. Willem Hindriks Kuiper, scheepstimmerman, en Aaltje Jans Vos; tr. 2e Scheemda 15.10.1844

[11] Geessien Harms Edens, geb. Hoorn (Wedde) 11.09.1812, landbouwster, overl. Eexta (Scheemda) 01.12.1874.

Uit het huwelijk Veldman-Kuiper:

1.                   Ida Veldman, geb. Eexta (Scheemda) 22.10.1840, overl. Eexta (Scheemda) 15.09.1841.

2.                   levenloze zoon, geb. Eexta (Scheemda) 30.07.1842.

Uit het huwelijk Veldman-Edens:

3.                   Tjakko Veldman, geb. Eexta (Scheemda) 22.10.1845, overl. Scheemda 15.12.1907.

4.                   Grietje Veldman, geb. Eexta (Scheemda) 30.07.1848; volgt [5].

5.                   Ida Veldman, geb. Eexta (Scheemda) 27.05.1853, overl. Scheemda 15.09.1940, tr. Scheemda 10.09.1891 Johannes Haan (1846-1919), z.v. Rienko Pieters Haan en Aaltje Tammes Dijksterhuis.

 

[12] Pieter Thomas van Son, geb. Assen 15.09.1823, handelaar in wijnen (1847), landbouwer (1853,1859), tolgaarder (1860,1861), tolpachter (1863), koopman (1864), landbouwer (1866,1868), overl. Assen 02.07.1886, tr. Assen 05.01.1850

[13] Margien Raben, geb. Assen 17.10.1824, koffiehuishoudster (1849), overl. Assen 05.07.1901.

Voorkinderen (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Ignatia Petronella Marja van Son, geb. Assen 24.08.1847|a|, overl. Assen 14.01.1893, tr. Assen 18.11.1875 Otto Wilhelm Drechsler, geb. Voorhout 08.02.1834, postiljon (1860), conducteur (1875), treincontroleur (1892), overl. Zwolle 01.04.1892, z.v. Fredrich Wilhelm Drechsler, koetsier (1834), stalhouder (1860), en Jannetje van der Salm.
     OWD tr. 1e ’s-Gravenhage 25.04.1860 Augusta Margaretha Louisa Muller, geb. ’s-Gravenhage ca. 1839, overl. Venlo 16.06.1874, d.v. Ernst Frederik Muller, hofbediende, en Bernardina Maas.

2.                   Matthijs Hendrik van Son, geb. Assen 26.07.1849|b|, overl. Groningen 09.12.1912, tr. Groningen 20.07.1899 Henriette Wilhelmina Bellaard Lormier, geb. Sappemeer 01.06.1856, overl. Haren 28.02.1946, d.v. Claudius Antonius Bellaard Lormier en Aaltje van der Vlag.

Uit dit huwelijk:

3.                   Herman Petrus Coenraad Wolter Hendrik Jan Bernard van Son, geb. Assen 12.03.1851; volgt [6].

4.                   Aleida Peterdina van Son, geb. Assen Assen 07.02.1853, overl. Haarlem 03.12.1929, tr. Assen 26.08.1897 Jan Willem Dreijer, geb. Haarlem 26.11.1850, smid (1871), beambte aan een spoorwegmaatschappij (1897), bankwerker (1917), overl. Haarlem 31.10.1917, z.v. Jan Willem Dreijer, werkman, en Agatha de Tjllo.
     JWD tr. 1e Haarlem 13.09.1871 Christina Hendrika Eggers, geb. Amsterdam 18.02.1844, overl. Haarlem 06.12.1896, d.v. Hendrik Barend Eggers, machinist, en Anna Catharina Elisabeth Agterberg.

5.                   Johanna Maria van Son, geb. Assen 10.08.1854, overl. Steendijk (Assen) 21.12.1856.

6.                   Petrus van Son, geb. Assen 24.11.1856, onderwijzer (1889), hoofd ener openbare school te Wormerveer (1899), hoofd der school (1918), overl. Wormerveer 28.07.1918, tr. Nieuwer-Amstel 31.10.1889 Janna Woutrina Bos,  geb. Sliedrecht 17.09.1857, overl. Sliedrecht 25.10.1923, d.v. Jan Bos en Annigje Kalis.

7.                   Catharinus Johannes van Son, geb. Assen 01.03.1858, overl. Steendijk (Assen) 21.06.1858.

8.                   Johanna Maria van Son, geb. Assen 07.04.1859, tr. Assen 22.05.1887 Jan Wever, geb. Rolde 27.09.1860, onderwijzer te Sliedrecht (1887), z.v. Hindrik Alberts Wever, arbeider, en Hinderika Been.

9.                   Marie Antoinette Wilhelmina Henriette Stephanie van Son, geb. Assen 19.11.1860, tr. 1e Meppel 02.11.1889 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.05.1901, ingeschr. Amsterdam 07.08.1901) Lucas Boomsma, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 08.08.1862, leerling-conducteur (1889), spoorwegcondeucteur (1902), z.v. Douwe Lucas Boomsma, arbeider, en Geeltje Sijtzes Buwalda.; tr. 2e Amsterdam 18.03.1903 Pieter Tak, geb. Eijerland (Texel) 12.02.1861, werkman (1887), geëmployeerde aan het Rijks Centraal Kleedermagazijn (1898),  magazijnbediende (1899), bediende (1903), z.v. Dingeman Tak, arbeider, en Kaatje Tanis.
    LBoomsma tr. 2e Kampen 13.03.1902 Berendje Sleurink, geb. Kampen 08.06.1849, overl. Kampen 09.01.1920, d.v. Peter Sleurink, arbeider (1849), veehouder (1902), en Engeltje van ’t Hul.
     BS tr. 1e Kampen 09.09.1880 Johannes Marinus van den Bos, geb. Kampen 02.05.1859, sigarenmaker, overl. Deventer 02.07.1899, z.v. Jacob van den Bos, smid (1859), arbeider (1880), en Aaltje van den Berg.
     PTak tr. 1e Amsterdam 26.10.1887 (echtsch
. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 26.05.1898, ingeschr. Amsterdam 02.09.1898) Anna Hillebrand, geb. Noordgouwe 09.06.1869, overl. Amsterdam 04.10.1954, d.v. Christoffel Hillebrand en Jannetje van Popering; tr. 2e Amsterdam 17.05.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 27.06.1902, ingeschr. Amsterdam 23.02.1903) Daatje Tuinenburg, geb. Amsterdam 10.02.1868, overl. Amsterdam 05.03.1863, d.v. Alida Tuinenburg, werkster (1892).
     AH tr. 2e Amsterdam 21.09.1899 Fredrik Daniël van Rosmalen, geb. Amsterdam 14.01.1872, stoker, overl. Beverwijk 01.09.1945, z.v. Johannes van Rosmalen, beambte, en Jeannette Groeneveld.
     DT tr. 1e Amsterdam 07.07.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb.Amsterdam 08.11.1894, ingeschr. Amsterdam 16.08.1895) Gerrit Nieuwstede, geb. Amsterdam 16.02.1866, kelner, overl. Amsterdam 30.03.1944, z.v. Hendrik  Jan Nieuwstede en Willemijntje Teteburg; tr. 3e Den Helder 05.02.1925 Albert Walboom, geb. Den Helder 19.03.1867, werkman (1894), werfsjouwer (1913), rijkswerkman (1925), overl. Leersum 16.06.1941, z.v. Jan Walboom, werkman, en Grietje Buter.
     GN tr. 2e Amsterdam 05.10.1905 Peniena van Praag, geb. Asmterdam 15.06.1859, overl. Amsterdam 06.03.1935d.v. Samuel Salomon van Praag en Hadassa Abrahams.
     AW tr. 1e Den Helder 01.02.1894 Guurtje van ’t Hert, geb. Den Helder 19.06.1872, overl. Den Helder 04.05.1913, d.v. Izaak van ’t Hert, werkman, en Dirkje Roelofs Knip.

10.               Maria van Son,  geb. Assen 14.12.1861, overl. Assen 23.02.1935, tr. Assen 12.11.1887 Jan Holthuis, geb. Nieuwe Pekela 26.05.1862, commissionair (1887), reiziger (1921), overl. Assen 28.02.1921, z.v. Tonnis Holthuis, timmerman (1862), aannemer (1887), en Geertruida Elizabeth ten Berge.

11.               Peterdina Elisabeth Klasina van Son, geb. Assen 22.06.1863, overl. Assen 23.12.1933.

12.               Aarnout Constantijn Lodewijk van Son,geb. Steendijk (Assen) 30.09.1864, overl. Assen 17.01.1865.

13.               Clara Susanna Louise Arnoldine van Son, geb. Assen 07.07.1866, overl. Assen 19.08.1939, tr. Assen 30.10.1890 Douwinus Lutinus Hars, geb. Assen 01.01.1865, klerk (1890), gep. directeur van de strafgevangenis te Utrecht (1941), RON, overl. Assen 12.02.1941, begr. Assen (Noorderbpl.) 17.02.1941, z.v. Hendrik Hars, bode bij de rechtbank, en Antje Tol.

14.               Pieter Thomas van Son, geb. Steendijk (Assen) 21.02.1868, overl. Assen 16.08.1868.

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Thomas van Son (geb.akte Assen 1847 no.89); |b| aangifte door Pieter Thomas van Son van een kind van Margien Raben ‘met welke hij zamenwoont’ (geb.akte Assen 1849 no.115).

 

[14] Tjepke Zoete, geb. Harlingen 25.02.1818, (huis)timmerman, aang.lidmaat Harlingen 15.04.1841, overl. Harlingen 12.02.1887, tr. Harlingen 20.11.1842 

[15] Trijntje Dirks Lautenbach, geb. Harlingen 09.10.1817, overl. Harlingen 18.05.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aukje Zoete, geb. Harlingen 09.11.1846, overl. Den Burg (Texel) 22.01.1916, tr. Harlingen 29.05.1873 Johannes Norel, geb. Almenum (Barradeel) 20.01.1849, kantoorbediende, overl. Harlingen 21.06.1903, z.v. Okke Klases Norel, houtzaagmolenaarsknecht, en Antje Rientses Wagenaar.

2.                   Alagonda Zoete, geb. Harlingen 14.09.1849, overl. Sneek 20.03.1932, tr. Harlingen 14.08.1879 Jacob Eppinga, geb. Wons (Wonseradeel) 31.07.1853, brood- en banketbakker (1879), koopman in gist (1905), overl. Harlingen 26.06.1905, z.v. Pieter Jacobus Eppinga, broodbakker, en Fransina Johannes Giesen.

3.                   Akke Zoete, geb. Harlingen 17.04.1851, overl. voor 1928, tr. Harlingen 08.06.1876 Pieter Dirk Petersen, geb. Noord (Hoogeveen) 12.08.1851, deurwaarder bij ’s Rijksbelastingen te Vlaardingen (1876), overl. Amsterdam 12.03.1928, begr. Amsterdam (Oosterbpl.) 15.03.1928, z.v. Gerrit Willem Petersen, boekhouder (1851), deurwaarder bij ’s Rijksbelastingen (1876), en Maria Molemans.

4.                   Dirk Zoete, geb. Harlingen 23.12.1852, dominee, predikant te Engwierum (1885-1890), Suawoude (1890-1895) en Lemmer (1895-1928), overl. Leeuwarden 11.08.1929, tr. Harlingen 24.02.1885 Margrieta Munneke, geb. Harlingen 21.11.1853, overl. Lemmer (Lemsterland) 12.02.1919, d.v. Jan Geerts Munneke, zeekapitein, en Klara Luitjes van der Wal.

5.                   Cornelis Zoete, geb. Harlingen 17.06.1855.

6.                   Rinske Zoete, geb. Harlingen 08.08.1857, overl. Arnhem 23.06.1942.

7.                   Cornelia Zoete, geb. Harlingen 12.04.1860; volgt [7].

8.                   Trijntje Zoete, geb. Harlingen 28.11.1862, overl. Harlingen 18.04.1863.

9.                   Bouwe Zoete, geb. Harlingen 08.11.1865, dominee, predikant te Grijpskerke (1891-1893), Augustinusga (1893-1897), Lopik (1897-1903) en Oud Avereest-Balkburg (1903-1932), RON, overl. Utrecht 07.04.1937, begr. Oud-Avereest 12.04.1937, tr. Oostdongeradeel 24.03.1891 Johanna Catharina Agatha Nonhebel, geb. Alkemade 07.12.1866, overl. Avereest 03.12.1908, d.v. Janus Christiaan Karel Nonhebel (-1893), dominee, predikant te Andel (1859-1862), ’s-Graveland (1862-1866), Oude en Nieuwe Wetering (1866-1867), Muiden (1867-1870), Elburg (1870-1874), Vlaardingen (1874-1883), Woudrichem (1883-1888) en Ee (1888-1893), en Henriette Alexandrine Gerardina Hooft Graafland.

 

[16] Pieter Rienkes Haan, geb. xx.01.1777, koopman (1825), overl. Scheemda 02.11.1825, z.v. Rienko Berends Haan en Hilje Pieters Spijker; tr.

[17] Barbara Freerks Doornbos, geb. ca. 1771, overl. Scheemda 07.10.1850, d.v. Feerk Klasens en Heike Geerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rienko Haan, ged. Winschoten 21.08.1806; volgt [8].

2.                   Freerk Haan, geb. Winschoten 14.05.1809, tapper, overl. Scheemda 10.04.1879, tr. 1e Scheemda 05.05.1829 Haike Tammes Dijksterhuis (1802-1867), d.v. Tammo Haikes Dijksterhuis en Trijntje Doekes Kuiper; tr. 2e Scheemda 16.11.1876 Hemmechien Egges, geb. Scheemda 16.12.1823, winkelierster, overl. Scheemda 27.12.1889, d.v. Jan Jacobs Egges en Geertje Aijolts ten Have.

     HE tr. 1e Scheemda 12.05.1849 Johannes Ligtenberg (1817-1873), wedr Pieterke Dijksterhuis (1817-1847), jongere zuster van Haike.

 

[18] Tammo Haikes Dijksterhuis, geb. ca. 1748, landgebruiker, overl. Scheemda 24.04.1819, tr.

[19] Trijntje Doekes Kuiper, geb. ca. 1777, overl. Scheemda 22.12.1858, d.v. Doeke Derks Kuiper en Aaltje Remkes; tr. 2e Scheemda 28.04.1820 Berend Jacobs Molema, geb. ca. 1761, landgebruiker, overl. Scheemda 22.06.1842, z.v. Jacob Loets, landgebruiker, en Antje Roelofs, landgebruikster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Haike Dijksterhuis, ged. Scheemda 15.05.1802, overl. Groningen 30.05.1867, tr. Scheemda 05.05.1829 Freerk Pieters Haan (1809-1879), z.v. Pieter Rienkes Haan en Barbara Freerks Doornbos.

2.                   Aaltje Dijksterhuis, ged. Scheemda 14.07.1805; volgt [9].

3.                   Pieterke Dijksterhuis, geb. Scheemda 28.05.1817, overl. Scheemda 20.11.1847, tr. Scheemda 25.05.1841 Johannes Ligtenberg, geb. Scheemda 27.03.1817, koopman, overl. Scheemda 28.05.1873, z.v. Elias Johannes Ligtenberg, koopman, en Ida Harms.
     JL tr. 2e Scheemda 12.05.1849 Hemmechien Egges (1823-1889), d.v. Jan Jacobs Egges en Geertje Aijolts ten Have.
     HE tr. 2e Scheemda 16.11.1876 Freerk Pieters Haan (1809-1879), wedr Haike Dijksterhuis (1802-1867), oudere zuster van Pieterke.

 

[20] Tjakko Wijpkes Veldman, geb. ca. 1766, overl. Scheemda 13.01.1850, d.v. Wijpko Hindriks en Roelfien Tjakkes; tr.

[21] Ida Hittjes Smedes, ook IJda, geb. ca. 1778, overl. Scheemda 17.03.1862, d.v. Hittjo Popkes en Engeltje Tjakkes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijpko Veldman, geb. Eexta (Scheemda) ca. 1806/1807; volgt [10].

2.                   Hittje Veldman, geb. Eexta (Scheemda) ca. 1811, landgebruiker, overl.Scheemderzwaag (Scheemda) 16.03.1895, tr. Scheemda 20.05.1846 Anna Hessels Dethmers, geb. Westerlee 11.04.1814, overl. Scheemderzwaag (Scheemda) 20.11.1892, d.v. Hessel Sijbolts Dethmers, landgebruiker, en Trijntje Jans Burema.

 

[22] Harm Aeikes Edens, geb. Hoorn (Wedde) ca. 1773, boer/landbouwer, overl. Hoorn (Wedde) 30.12.1845, tr.

[23] Grietje Jans Michels, geb. ca. 1779, landgebruikster, overl. Hoorn (Wedde) 08.03.1848|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nantje Edens, geb. Hoorn (Wedde) ca. 1801/1802, overl. Blijham (Wedde) 06.03.1879, tr. Wedde 17.12.1828|a| Hindrik Tiddes Hollander, geb. Lutjeloo (Wedde) ca. 1801/1802, landbouwer, overl. Blijham (Wedde) 20.10.1871, z.v. Tidde Berends Tjabbes, landbouwer, en Nantje Hindriks Hollander.

2.                   Aaltje Edens, geb. ca. 1809, boerin, overl. Wedderbergen (Wedde) 05.08.1837, tr. Wedde 18.09.1833 Jan Jacobs Mulder, geb. Vriescheloo ca. 1799, landbouwer, overl. Wedde 19.11.1855, d.v. Jacob Alberts Mulders, landbouwer, en Wubke Jans Huigen.
     JJM tr. 2e Wedde 07.06.1845 Geertruid Alberts Bosker, geb. Vlagtwedde ca. 1806, overl. Wedde 02.04.1848, d.v. Albert Elzes Bosker, landbouwer, en Elsien Lubbers, landbouwster.

3.                   Geessien Edens, geb. Hoorn (Wedde) 11.09.1812; volgt [11].

4.                   Jantje Edens, geb. Hoorn (Wedde) 22.03.1815, overl. Hoorn (Wedde) 28.12.1887, tr. Wedde 12.05.1849 Geert Hoving, geb. Noordbarge (Emmen) 26.01.1814, koopman (1845), landbouwer (1849), overl. Hoorn (Weede) 05.08.1891, z.v. Willem Hoving, landbouwer, en Lammina Meijering, landbouwster.
     GH tr. 1e Nieuwe Pekela 18.02.1845 Rikste Wubbes Horlings, geb. Nieuwe Pekela 05.11.1821, landbouwster, overl. Weddebergen (Wedde) 03.05.1847, d.v. Wubbe Heijes Horlings, landbouwer, en Alke Harms Timmer.

5.                   Edo Edens, geb. Hoorn (Wedde) 11.03.1817, overl. Hoorn (Wedde) 04.09.1817.

6.                   Edo Edens, geb. Hoorn (Wedde) 13.10.1818, overl. Hoorn (Wedde) 25.06.1830.

7.                   Jan Edens, geb. Hoorn (Wedde) 19.10.1820, landbouwer, overl. Wedderveer (Wedde) 22.06.1858, tr. Wedde 17.05.1856 Albertje Luring, geb. Wessinghuizen (Onstwedde) 17.10.1827, landbouwster, overl. Oerde (Wedde) 09.11.1890, d.v. Harm Boeles Luring, landbouwer, en Geertje Hindriks Huls.
     AL tr. 2e Wedde 13.02.1864 Andreas Engels, geb. Midwolda 08.02.1828, landbouwer, overl. Oerde (Wedde) 26.07.1892, z.v. Gerardus Engels, landbouwer, en Louwina Andreas Kroon.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Alting (huw.akte Wedde 1828 no.12); |b| Migchels.

 

[24] Matthijs Hendrik van Son, geb. ’s-Gravenhage 06.02.1792, mr., griffier bij het vredegerecht van het kanton Sneek (1822,1825), administrateur van ’s Rijksschatkist in de provincie Drenthe (1829,1845), betaalmeester (1850), overl. Delft 20.06.1870|a|, z.v. Pieter Thomas van Son, procureur bij het Hooggerechtshof te ’s-Gravenhage, en Maria Antoinetta Jansen; tr. 2e Voorburg 28.04.1830 Johanna Maria de Beveren, geb. ’s-Gravenhage 10.04.1803, d.v. Antonie Willem de Beveren en Anna Elisabeth van Tuilenburgh; tr. 1e Assen 24.12.1822

[25] Ignatia Petronella Maria Hofstede, geb. Assen 29.04.1798, overl. Assen 13.03.1829, d.v. Petrus Hofstede, mr., gouverneur der provincie Drenthe, en Susanna Christina Kijmmell.

Uit het huwelijk van Son-Hofstede:

1.                   Pieter Thomas van Son, geb. Assen 15.09.1823; volgt [12].

2.                   Petrus Hofstede van Son, geb. Sneek 09.02.1825, mr., oud-rechter (1885), overl. ’s-Gravenhage 27.01.1899, tr. 1e Katendrecht 26.04.1854 Maria Anna Meinsma, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823, overl. ’s-Gravenhage 02.07.1885, d.v. Abraham Meinsma en Cornelia Catharina Anna van Son; tr. 2e Ambt Doetinchem 09.05.1889 Mina Ruijtenberg, ook Ruitenberg, geb. Amersfoort 02.03.1861, overl. ’s-Gravenhage 23.09.1929, d.v. Petrus Wilhelmus Ruijtenberg en Adriana Veenendaal.

Uit het huwelijk van Son-de Beveren:

3.                   Marie Antoinette Wilhelmina Henriette Stephanie van Son, geb. Assen 27.01.1831, overl. ’s-Gravenhage 03.02.1907.

4.                   Wilhelm Anne van Son, geb. Assen 21.04.1833, tr. Soerabaja 12.12.1864|b| Marie Adrienne Vreede, geb. Delft 09.03.1846, overl. Batavia 30.08.1877, d.v. Paul François Corneille Vreede (-1861) en Diderica Elisabeth van Rossum (-1863).

5.                   Hugo Elisa Jean Jaques Antoine van Son, geb. Assen 29.03.1835, overl. Soerakarta 25.09.1869.

6.                   Aarnout Constantijn Lodewijk van Son, geb. Assen 05.01.1837, overl. Geertruidenberg 16.07.1870, tr. Geertruidenberg 06.04.1870 Maria Gorgetta Clemence Redeker, geb. Batavia 24.04.1844, overl. Epe 08.04.1917, d.v. Johannes Redeker en Aleida Justina Pulle.
     MGCR tr. 2e Geertruidenberg 30.10.1872 Herman Cornelis Brandt, geb. Wijhe ca. 1844, overl. Epe 15.12.1914, z.v. Franz Griedrich Brandt en Johanna Hermana Cornelia Petronella Schouten.

7.                   Matthijs Hendrik Johan Marius van Son, geb. Assen 13.11.1838, kapitein der infanterie (1872), overl. ’s-Gravenhage 30.12.1890, tr. ’s-Gravenhage 15.05.1872 Eugénie Charlotte Jessy de Visch Eijbergen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1843, overl. ’s-Gravenhage 02.12.1892, d.v. Johannes Abraham de Visch Eijbergen en Anna Maria van Son.

8.                   Willem Frederik George Lodewijk van Son, geb. Assen 07.04.1840, Oost-Indisch ambtenaar, overl. Pasoeroean 29.03.1885, tr. Leiderdorp 12.09.1872 Adriana Maria Anna van Hall, geb. Alkmaar ca. 1848, overl. ’s-Gravenhage 06.11.1940, d.v. Cornelis Christiaan van Hall en Petronella Adriana Romijn.

9.                   Clara Susanne Louise Arnoldine van Son, geb. Assen 21.11.1842.

10.               Cornelia Catharina Anna Maria van Son, geb. Assen 18.09.1845, overl. Nijmegen 24.01.1848.

 

Noten: |a| ookoverl.akte ’s-Gravenhage 24.08.1870 no.1846; |a| RA 1866 p.12 (Wilhem Anne).

 

[26] Harmanus Raben, geb. Amsterdam 17.01.1797, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 20.01.1797, kleermaker, overl. Assen 07.11.1873, z.v. Jan Hendrik Raben en Janna Rundervoort; tr. Assen 12.12.1821

[27] Aaltje Pieters Philips, geb. Assen 02.12.1797, overl. Assen 26.07.1871, d.v. Pieter Philips (-1815) en Margien Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Raben, geb. Steendijk (Assen) 06.02.1822, dienstmaagd (1844), overl. Gouda 08.09.1894, tr. Assen 05.05.1844 Martinus Jansen, geb. Coevorden 16.02.1820, kleermaker, overl. voor 1894, z.v. Gerrit Jansen en Berendina Westenberg.

2.                   Margien Raben, geb. Assen 17.10.1824; volgt [13].

3.                   Jantien Raben, geb. Assen 01.09.1827, dienstmeid (1851), overl. Assen 27.01.1910, tr. Assen 20.08.1851 Gradus Hoetink, geb. Arnhem 16.04.1826, arbeider (1851), koopman (1872), overl. Assen 08.06.1872, overl. voor 1910, z.v. Hendrik Hoetink (-1848), tuinman, en Derkje Eeltink (-1826).

4.                   Pieter Raben, geb. Assen 09.06.1830, schoenmaker, tr. Assen 15.04.1855 Elisabeth Clasina Mallon, geb. Muiden ca. 1830, dienstmeid (1855), d.v. Willem Carel Mallon, veldwachter, en Dirkje van Schaaik.

5.                   Gerrit Raben, geb. Assen 15.02.1833, overl. Assen 15.10.1835.

6.                   Gerrit Raben, geb. Assen 04.04.1836, kleermaker, overl. Assen 09.01.1891.

7.                   Fennegjen Raben, geb. Assen 18.01.1839, overl. Assen 25.04.1866, tr. Assen 22.11.1865 Willem Dekkers, geb. Gasselte 22.01.1844, schoenmaker, z.v. Jan Dieters (-1865) en Hinderkien Habing (-1859).

 

[28] Cornelis Bouwes Zoete, geb. Harlingen ca. 1786/1787/1788, timmerknecht (1812), timmerman (1813), winkelier (1815), koopman (1818), winkelier (1822), trekveerschipper (1838), trekschipper (1842), overl. Harlingen 30.09.1859, z.v. Bouwe Cornelis Zoete en Akke Cornelis Eilander; tr.

[29] Aukje Tjepkes Blok, geb. Harlingen ca. 1781, overl. Harlingen 06.10.1842, d.v. Tjepke Blok en Dieuke Scheltes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Akke Zoete, geb. Harlingen 20.01.1812, overl. Harlingen 17.09.1838. 

2.                   Dieuke Zoete, geb. Harlingen 22.12.1813, overl. Harlingen 29.04.1869, tr. Harlingen 29.05.1842 Jakob Sjoerds Sloterdijk, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 04.11.1820, timmermansknecht (1842), scheepstimmerman (1869), overl. na 1869, z.v. Sjoerd Jans Sloterdijk, timmerman, en Engeltje Jacobs Nieuwland. 

3.                   Bouwe Zoete, geb. Harlingen 21.11.1815,  verwer (1842), huisschilder (1863), overl. (Barradeel) 16.10.1863, tr. Harlingen 16.05.1842 Tjitske Sijbrens Smith, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 24.01.1817, overl. Sexbierum (Barradeel) 25.01.1871, d.v. Sijbren Kornelis Smith, fabrikeur, en Sææske Jans Steensma.

4.                   Tjepke Zoete, geb. Harlingen 25.02.1818; volgt [14].

5.                   Rinske Zoete, geb. Harlingen 09.01.1822, overl. Harlingen 01.06.1823. 

 

[30] Dirk Lautenbach, geb. Harlingen 18.09.1792, ged. Harlingen (Grote Kerk) 07.10.1792, (brood)bakker (1816,1831), koopman (1833,1842), marktmeester (1845), aang.lidmaat Harlingen 10.11.1836, overl. Harlingen 15.11.1845, z.v. Cornelis Lautenbach en Trijntje Beidschat; tr. Harlingen 03.11.1816

[31] Alagonda Merkelbach, geb. Harlingen 29.11.1797, ged. Harlingen (Grote Kerk) 10.12.1797, winkelierster (1849), koopvrouw (1852), gistverkoopster (1855), winkelierster (1857), aang.lidmaat Harlingen 10.11.1836, overl. Harlingen 27.08.1877|a|, d.v. Hendrik Merkelbach en Renske Everts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Lautenbach, geb. Harlingen 09.10.1817; volgt [15].

2.                   Rinske Lautenbach, geb. Harlingen 29.04.1819, overl. Leeuwarden 09.01.1861, tr. 1e Het Bildt 29.05.1845 Johannes Ernestus Fokkens, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 01.10.1818, horlogemaker, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 21.05.1847, z.v. Fokke Willems Fokkens, wolkammer, en Akke Jans Beekmans; tr. 2e Leeuwarden 10.11.1852 Jan Wesbonk, geb. Leeuwarden 25.03.1827, baardscheerder (1848), kastelein (1852), kastelein en trekveerschipper (1859), overl. Leeuwarden 26.06.1859, z.v. Jan Wesbonk, turfdrager, en Pietje Dirks van der Zwaan.
     JW tr. 1e Leeuwarden 01.11.1848 Klaaske Renzes Visser, geb. Ee (Oostdongeradeel) 12.10.1823, overl. Leeuwarden 04.05.1852, d.v. Renze Pieters Visser, arbeider, en Trijntje Pieters Wallinga.

3.                   Geertje Lautenbach, geb. Harlingen 15.09.1820, overl. Harlingen 14.06.1896, tr. Harlingen 29.01.1863 Marcus Berendsz de Haan, geb. Terschelling 26.02.1831, zeeman (1863), logementhouder (1893), overl. Harlingen 26.03.1893, z.v. Berend de Haan, loods, en Grietje Marcus Schol.
     MBdH tr. 1e Terschelling 25.06.1854 Neeltje Teunis Krul, geb. Terschelling 07.11.1832, overl. Westerschelling (Terschelling) 25.12.1859, d.v. Teunis Steven Krul, loods, en Maijke Joost Mink.

4.                   Cornelis Lautenbach, geb. Harlingen 17.01.1823, zeeman, tr. Harlingen 01.11.1849 Dieuwke Schaafsma, geb. Harlingen 06.11.1826, overl. Harlingen 10.02.1857, d.v. Marten Jans Schaafsma, koopman, en Aafke Aukes Zein.

5.                   Hendrik Lautenbach, geb. Harlingen 18.06.1825.

6.                   Johan Wilhelm Lautenbach, geb. Harlingen 19.01.1827, klerk ter secretarie, overl. Sexbierum (Barradeel) 11.10.1901, tr. Barradeel 19.05.1850 Aafke Johannes Douma, geb. Sexbierum (Barradeel) 24.09.1830, overl. Sexbierum (Barradeel) 03.03.1905, d.v. Johannes Sijtses Douma, boer, en Houkje Feddes Strikwerda, landbouwstrer.

7.                   Evert Lautenbach, geb. Harlingen 16.01.1829, mast- en blokmaker, overl. Nunspeet 21.12.1912, tr. Harlingen 02.06.1853 Waltje Jacoba Plantenga, geb. Leeuwarden ca. 1831, overl. Nunspeet 14.01.1917, d.v. Broer Klaas Plantenga en Christina Elizabeth Koeze.

8.                   Aafke Lautenbach, geb. Harlingen 30.12.1831|b|, overl. Meppel 02.06.1909, tr. Harlingen 20.12.1855 Ytsen Eebes, geb. Nieuwe Pekela 12.10.1830, zeeman, z.v. Hindrik Hindriks Eebes, zeeman (1830), zeekapitein (1855), en Aaltje Ytsens Piebes.

9.                   Dirk Lautenbach, geb. Harlingen 18.12.1833, stuurman op de Hollandsche kof “Joanna Martin”, overl. Antwerpen 09.04.1859|c|.

10.                Sjoerdtje Lautenbach, geb. Harlingen 01.10.1835, tr. 1e Harlingen 11.11.1857 Jane van Slooten, geb. Harlingen 10.01.1832, zeeman (1857), schipper  (1865), overl. Harlingen 11.05.1865, z.v. Abe van Slooten, schipper (1832), winkelier (1857), en Rinske Gooikes Overberg; tr. 2e Harlingen 25.07.1867 Cornelis de Jonge, geb. Harlingen 23.10.1827, zeeman (1852), schipper van “de Zuiderzee” (1865), scheepskapitein (1876), z.v. Popke Egberts de Jonge, schipper, en Aaltje Arijs Lijsting.
     CdJ tr. 1e Harlingen 21.10.1852 Baukje Sorgdrager, geb. Hollum (Ameland) 25.10.1829, overl. ‘ten gevolge van de gele koorts, na in het hospitaal te zijn gebracht’ te Havannah 24.11.1865|d|, d.v. Jan Cornelis Sorgdrager en Dieuwke Pieters Snoek.
– Het ouderpaar Sorgdrager-Snoek vormt tevens de kwartieren [32]/[33] in de Kwartierstaat Winnifred Sorgdrager.

11.                Baukje Lautenbach, geb. Harlingen 02.07.1837, tr. Harlingen 22.10.1859 Harm Kok Houwink, geb. Oude Pekela 23.10.1833, scheepskapitein, z.v. Okke Derks Houwink, schipper (1833), zeeman (1859), en Aaltje Harms Kok.

 

Noten: |a| Allegonda; |b| geb. 29.12 (overl.akte Meppel 1909 no.84); |c| overl.akte Harlingen 18.06.1859 no.203; |d| ingeschreven ‘uittreksel uit het dagboek aangehouden aan boord van het Nederlandsche brikschip "de Zuiderzee", schipper Cornelis de Jonge, op een reis van Harlingen naar Havannah en Galveston en terug op Harlingen’ (overl.akte Harlingen 21.06.1866 no.119).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)