Klaas Tjalling Antoon Halbertsma (1928-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Klaas Tjalling Antoon Halbertsma, geb. Delft 04.02.1928, ingenieur elektrotechniek Delft 1953, hoogleraar Twente (1978-1993), overl. Velp 29.12.2009, tr. 1952 E. Meijburg, d.v. Willem Henricus Meijburg (ca.1898-1967) en Aaltje Uden Masman (1901-).

 

[2] Klaas Tjalling Agnus Halbertsma, geb. ’s-Gravenhage 19.01.1896|a|, doctor, overl. 1963, tr. Utrecht 13.04.1922 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 22.08.1930, ingeschr. Utrecht 08.10.1930)
[3] Françoise Marie de Jong, geb. Deventer 1892 (no.485), overl. Haarlem 15.12.1960, crem. Driehuis-Westerveld 20.12.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   A.H.S. Halbertsma, Anneke, tr. George Karreman, dr..

2.                   Mary Halbertsma, tr. Haarlem 28.06.1952 J. Drijber, mr., burgemeester van Arnhem.
– 1955: “Prinses Beatrix zal het volgend jaar in Leiden gaan studeren. In verband hiermee is het huis Rapenburg 45 in Leiden aangekocht, dat de Leidse woning van de Prinsesen freule Feith –vriendin van Beatrix– zal worden. In het huis zal de familie J. Drijber-Halbertsma voor de beide jonge studentes zorgen. De familie Drijber is gekozen, omdat er in de familie twee kleine kinderen zijn. De Koningen stelde het op prijs, dat de Prinses in een gezin met kinderen zou worden opgenomen.” (Het nieuwsblad voor Sumatra 07.07.1955)

3.                   Klaas Tjalling Antoon Halbertsma, geb. Delft 04.02.1928; volgt [1].

 

Noten: |a| get. Hidde Petrus Nicolaas Halbertsma, oud 43 jaar, ingenieur, {oom} en Eiltje Hiddes Halbertsma, oud 38 jaar, doctor, officier van gezondheid (geb.akte ’s-Gravenhage 1896 no.263).

 

[4] Antoon Halbertsma, geb. Sneek 13.11.1857, doctor, officier van gezondheid (1896), oogarts (1931), overl. ’s-Gravenhage 24.04.1931, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 28.04.1931, tr.

[5] Anne van Osenbruggen, geb. ’s-Gravenhage 05.03.1855, student lettteren Groningen 31.12.1884, overl. ’s-Gravenhage 15.02.1932, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 18.02.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Tjalling Agnus Halbertsma, geb. ’s-Gravenhage 19.01.1896; volgt [2].

 

[6] Salomon de Jong, geb. Amsterdam ca. 1860, dr., officier van gezondheid (1890), gen.majoor Geneeskundige Dienst der Landmacht, OON, overl. Utrecht 26.12.1926, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 29.12.1926, tr. Haarlem 31.07.1890

[7] Henriëtte Sophie van Minden, geb. Breda 02.10.1866, overl. Zeist 31.07.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucie Marianne Sophie de Jong, geb. Deventer 1891 (no.407), arts (1919), overl. na 1963, tr. Utrecht 27.03.1919 Cornelis Marie Lekkerkerker, geb. Rotterdam 02.05.1893, arts (1919), overl. Hilversum 17.08.1963, z.v. Cornelis Lekkerkerker en Anna Maria Lekkerkerker.

2.                   Françoise Marie de Jong, geb. Deventer 1892 (no.485); volgt [3].

 

[8] Klaas Tjalling(s) Halbertsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 08.10.1815, student medicijnen Groningen 29.09.1831, student medicijnen Leiden 17.09.1835, promotie Leiden 19.06.1837, doctor in de genees- en verloskunde, tr. Sneek 22.07.1840

[9] Hesterina ten Cate, geb. Sneek 29.08.1819, overl. Utrecht 20.08.1886|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjalling Halbertsma, geb. Sneek 15.07.1841, student medicijnen Leiden 21.09.1858, promotie Leiden 18.12.1863 (medicijnen) en Leiden 16.02.1865 (verloskunde), hoogleraar Groningen (1866-1867), hoogleraar Utrecht (1867-1898), overl. Utrecht 29.04.1898, tr. Utrecht 26.07.1883 Johanna Helena Elizabeth van der Mandere, geb. ’s-Gravenpolder 21.09.1849, overl. Utrecht 20.09.1886, d.v. Boudewijn van der Mandere, lid Provinciale Staten (1849), en Sara Johanna Ignatia Sijbilla Coenen van ‘s-Gravesloot.

2.                   Johanna Halbertsma, geb. Sneek 19.12.1842, overl. Amersfoort 06.05.1914.

3.                   Stephanus Justus Halbertsma, geb. Sneek 31.10.1844, student medicijnen Leiden 22.09.1863, promotie Utrecht 26.10.1869, overl. Rotterdam 24.03.1925, tr. Rotterdam 24.08.1871 Theodora Jacoba van Vollenhoven, geb. Rijswijk 13.07.1848, overl. Rotterdam 11.06.1924, d.v. Joost van Vollenhoven en Catharina Maria Rochussen.

4.                   Hidde Nicolaas Halbertsma, geb. Sneek 21.05.1846, overl. Sneek 03.06.1846.

5.                   Tettje Halbertsma, geb. Sneek 20.06.1847, overl. Sneek 21.04.1848.

6.                   Tettje Halbertsma, geb. Sneek 03.04.1849, tr. Sneek 24.08.1874 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Alkmaar 14.10.1897, ingeschr. Hoogewoud 28.03.1898) Cornelis Warnsinck, geb. Grave 08.08.1847, griffier bij het kantongerecht te Medemblik (1874), overl. Groesbeek 19.11.1936, z.v. Carel Johan Warnsinck en Johanna Maria van Ellekom.
     CW tr. 2e na 1898 Johanna Antoinette Margaretha Strootman, geb. ca. 1863, overl. Oosterbeek (Renkum) 10.06.1930|b|, d.v. Johannes Gerhardus Strootman en Alida Lumina Emerentia Adriana Bouwensch.

7.                   Eva Dina Halbertsma, geb. Sneek 12.11.1851, overl. Assen 15.09.1910, tr. Sneek 10.10.1873 Maurits Aernout Diederik Jolles, geb. Amsterdam ca. 1847, burgemeester van Nieuwe Pekela (1873-1875), Winschoten (1875-1878) en Assen (1878-1920), OON, RNL, overl. Assen 22.07.1925, begr. Assen (Noorderbpl.) 25.07.1925, z.v. Jolle Albertus Jolles, meester, raadsheer Hoge Raad (1873),  en Alida Elisabeth Croockewit.

8.                   Hidde Petrus Nicolaas Halbertsma, geb. Sneek 04.01.1853, ingenieur (1888,1896), overl. Utrecht 17.02.1929, tr. Hannover 16.05.1888|c| Dorothee Auguste Marianne Grosse Schröder, geb. Hannover 28.10.1854, overl. Utrecht 29.09.1939, d.v. Heinrich Wilhelm Grosse, zadelmeester, en Johanne Wilhelmine Isermann.

9.                   Anna Dieuke Halbertsma, geb. Sneek 01.01.1855, overl. Sneek 03.12.1855.

10.               Anna Dieuke Halbertsma, geb. Sneek 25.04.1856.

11.               Antoon Halbertsma, geb. Sneek 13.11.1857; volgt [4].

12.               Ruurdtje Dieuke Halbertsma, geb. Sneek 03.04.1861, overl. Sneek 11.07.1861.

 

Noten: |a| ook overl.akte Sneek 1886 no.187; |b| ook overl.akte Nijmegen 1930 no.453; |c| ingeschreven extract, de bruid Schröder (aangenomen dochter van Adolf Schröder en Amelie Grosse), vader v/d bruid Grosse, get. Stephanus Justus Halbertsma, oud 43 jaar, medicinae doctor {broer v/d bruidegom} (huw.akte Leeuwarden 22.08.1888 no.129).

 

[10] Carel van Osenbruggen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1810, student letteren Leiden 03.03.1829, promotie Leiden 24.06.1834|a|, preceptor aan de Latijnse School (1835,1837) en het Stedelijk Gymnasium (1840,1862); tr. 1e ’s-Gravenhage 17.06.1835 Geertruida Steffen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1811, overl. ’s-Gravenhage 26.10.1835, d.v. Carel Steffen, commissaris van het Amsterdamsche Veer, en Catharina de Blaauw; tr. 2e ’s-Gravenhage 28.10.1840

[11] Anne Burns Marshall, geb. Glasgow ca. 1822, overl. ’s-Gravenhage 30.04.1872.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carel Robert Alexander van Osenbruggen, geb. ’s-Gravenhage 25.05.1846, tr. Curaçao 05.07.1876 Louisa Catharina Scholtz, geb. Curaçao 05.07.1845, d.v. Frederik Anton Scholtz en Maria Augusta Möller.

2.                   Anne van Osenbruggen, geb. ’s-Gravenhage 05.03.1855; volgt [5].

 

Noten: |a| proefschrift: De senatu Atheniensium.

 

[12] Isaak de Jong, geb. Kampen ca. 1822, koopman (1857), commissionair (1890), overl. 1899, tr. Amsterdam 18.06.1857

[13] Sophia Nathan Dentz, geb. Amsterdam 07.03.1837, overl. 1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette P. de Jong, geb. Amsterdam 29.03.1858, tr. Amsterdam 17.04.1890 Salomon H. de Vries, geb. Amsterdam ca. 1852, commissionair (1890), z.v. Hijman Asser de Vries en Lea Joseph de Roode.

2.                   Salomon de Jong, geb. Amsterdam ca. 1860; volgt [6].

3.                   Zoon de Jong, geb. Amsterdam 10.11.1861, overl. voor 1912.

4.                   Arnold de Jong, geb. Amsterdam ca. 1862, koopman (1892), overl. na 1926, otr. Amsterdam 21.07.1892|a|, tr. Amsterdam 16.08.1892 Minnie Tash, geb. Londen ca. 1873, overl. 22.02.1966, d.v. Marks Tash, kleermaker, en Sophia van Oestren.

5.                   Zoon de Jong, geb. Amsterdam 03.12.1862.

6.                   Zoon de Jong, geb. Amsterdam 12.12.1863.

7.                   Therese de Jong, geb. Amsterdam 31.12.1865, overl. Amsterdam 28.03.1866.

8.                   Dochter de Jong, geb. Amsterdam 31.01.1868.

9.                   Dochter de Jong, geb. Amsterdam 31.01.1868 (tweeling).

Waaronder:

10.               Leonard de Jong, overl. Amsterdam 23.11.1870.

11.               André de Jong, tr. W. Schäfer.

12.               Mathilda de Jong.

 

Noten: |a| Mary Tash.

 

[14] Jacob Juda van Minden, geb. Utrecht 21.08.1825, student M(edicijnen) Utrecht 08.08.1845,  officier van gezondheid 2e klasse (1860,1861), 1e klasse (1863), overl. Haarlem 05.09.1912, tr. Amsterdam 04.09.1860

[15] Mariane de Markas, geb. Leeuwarden 11.01.1824, overl. Haarlem 29.05.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Middelburg 14.11.1861|a|.

2.                   dochter van Minden, geb. Breda 01.02.1863, overl. Breda 07.02.1863.

3.                   Julius Jacobus van Minden, geb. Breda 30.12.1863, werktuigkundige (1899), tr. Nijmegen 21.06.1899 Emilie Oppenheimer, geb. Gladbach 16.12.1869, d.v. Moses Oppenheimer (-1886) en Henriette Ornstein (-1889).

4.                   Henriëtte Sophie van Minden, geb. Breda 02.10.1866; volgt [7].

 

Noten: |a| moeder per abuis de Martens (akte Middelburg no.30).

 

[16] Tjalling Hiddes Halbertsma, geb. Grouw ca. 1792, koopman, overl. Grouw (Idaarderadeel) 12.12.1852, z.v. Jidde Joostes Halbertsma (-1809), bakker, en Ruurdtje Tjallings (-1809); tr. Idaarderadeel 03.07.1813

[17] Tettje Klazes Sjollema, geb. ca. 1794, overl. Grouw 17.10.1836, d.v. Claas Piers Sjollema, scheepstimmerman, en Dieuwke Andries.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hidde Tjallings Halbertsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 08.04.1814, koopman (1837), overl. voor 1900, tr. Idaarderadeel 28.12.1837 Trijntje Eebes Heersma, geb. Ureterp (Opsterland) 02.10.1817, overl. Grouw (Idaarderadeel) 16.01.1900, d.v. Eebe Johannes Heersma, schipper, en Uilkje Jans.

2.                   Klaas Tjalling Halbertsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 08.10.1815; volgt [8].

3.                   Ruurdtje Tjallings Halbertsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 01.12.1817, overl. voor 1819.

4.                   Ruurdtje Tjallings Halbertsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 07.08.1819, tr. Idaarderadeel 16.05.1838 Sybren Pieters van der Velde, geb. Grouw ca. 1816, landbouwer, z.v. Pieter Subrens van der Velde, landbouwer, en Tietje Baukes Buringa.

5.                   Eeltje Tjallings Halbertsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 26.05.1822, landbouwer, tr. Westdongeradeel 27.03.1847 Taetske Gerrits Dijkstra, geb. Nes (Westdongeradeel) 11.04.1826, overl. Ternaard (Westdongeradeel) 19.04.1888, d.v. Gerrit Jans Dijkstra en Saakje Frederiks Schregardus.

6.                   Dieuwke Halbertsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 05.07.1824.

7.                   Johannes Halbertsma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 26.05.1827, koopman en veehandelaar, groothandelaar (1884), overl. Sneek 28.02.1884, tr. 1e Wonseradeel 30.05.1850 Hylkia Kingma, geb. Makkum (Wonseradeel) 26.03.1826, overl. Sneek 07.08.1875, d.v. Hylke Martens Kingma en Jeltje Herres Rinia; tr. 2e Baarderadeel 24.02.1877 Maria Franscina Huijsman, geb. Brielle 18.06.1829, overl. Lochem 03.02.1914, d.v. Jan Christiaan Huijsman en Sara Francina Clement.

 

[18] Steven ten Cate, geb. Sneek 04.03.1788, leerlooier (1815,1817), koopman (1819), tr.

[19] Johanna van Delden, geb. ca. 1793, w.s. geb. Groningen 12.08.1793, d.v. Johannes van Delden en Dieuke Gabes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evadina ten Cate, geb. Sneek 17.08.1815, overl. Arnhem 27.04.1888, tr. Sneek 26.08.1835 Izaak ten Cate Fennema, geb. Sneek 19.11.1810, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Nijmegen (1835), overl. Nijmegen 30.11.1867, z.v. Inne Fennema, koopman, en Trijntje ten Cate.

2.                   Teunis ten Cate, geb. Sneek 19.10.1817, leerlooier (1840), tr. Schoterland 23.04.1840 Antje Tuymelaar, geb. Nijehaske (Haskerland) 14.12.1819, d.v. Siebe Tuymelaar en Berber Hendriks Taconis.

3.                   Hesterina ten Cate, geb. Sneek 29.08.1819; volgt [9].

4.                   Gerrit ten Cate, geb. Sneek 06.12.1821.

5.                   Martha ten Cate, geb. Sneek 04.12.1823.

6.                   Jan ten Cate, geb. Sneek 29.01.1828, fabrikant (1851), tr. Schoterland 28.08.1851 Popkje Tuymelaar, geb. Nijehaske (Haskerland) 02.02.1827, d.v. Siebe Tuymelaar en Berber Hendriks Taconis.

 

[20] Willem Cornelis van Osenbruggen, geb. ca. 1780, overl. ’s-Gravenhage 12.10.1811, z.v. Zacheus van Osenbruggen; tr.

[21] Johanna de Blaauw, geb. ’s-Gravenhage ca. 1777, goud- en zilverkasthoudster (1836,1837), overl. ’s-Gravenhage 23.01.1845, d.v. Johannes de Blaauw en Geertrui Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Cornelis van Osenbruggen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, schrijnwerker (1830), timmerman (1836,1840), tr. ’s-Gravenhage 17.02.1836 Cornelia Johanna van Bergen Henegouwen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1815, overl. ’s-Gravenhage 06.10.1851, d.v. Hubertus van Bergen Henegouwen, koopman, en Margaretha van der Gaag.

2.                   Carel van Osenbruggen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1810; volgt [10].

3.                   Geertruijda van Osenbruggen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1811, overl. ’s-Gravenhage 25.10.1884, tr. ’s-Gravenhage 06.09.1837 Willem Pieter van Bergen Henegouwen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1810, onderwijzer (1837), overl. ’s-Gravenhage 19.02.1885, z.v. Huibert van Bergen Henegouwen en Grietje van der Gaag.

 

[22] John Marshall, kassier (1840), registreerder van huwelijken (1862), overl. voor 1886, tr.

[23] Agnes Young, overl. voor 1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anne Burns Marshall, geb. Glasgow ca. 1822; volgt [11].

2.                   Mary Young Marshall, geb. Down Patrick (Ierland) ca. 1833, overl. ‘s-Gravenhage 23.02.1886, tr. ’s-Gravenhage 16.04.1862 Johannes Barendinus van Osenbruggen, geb. 03.03.1834, student J Leiden 13.08.1852, mr., griffier bij het kantongerecht (1862), kantonrechter te Ridderkerk, lid van de Tweede Kamer, overl. ’s-Gravenhage 25.02.1889, z.v. Johannes van Osenbruggen en Barendina van Es.
– Levensbericht JBvO: Parlement&Politiek

 

[24] Salomon de Jong, geb. Kampen ca. 1788, koopman (1815,1857), overl. Kampen 11.07.1866, z.v. Izak Abraham de Jong en Martha Salomons; tr. Weesp 26.05.1815

[25] Geertruida de Jong, geb. Weesp ca. 1791, overl. Kampen 09.07.1869, d.v. Mozes Barend de Jong en Fijtje Rhaphael/Vrouwtje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonard de Jong, geb. Kampen 22.05.1816, tr. Rotterdam 12.07.1848 Sophia de Jonge, geb. Rotterdam 05.10.1829, d.v. Eugenius Stephanius/Sepherinus de Jonge en Vrouwtje de Heer.

2.                   Jeannette de Jong, geb. Kampen 25.01.1818.

3.                   Arnold de Jong, geb. Kampen ca. 1821, student medicijnen Leiden 08.05.1849, promotie Leiden 26.05.1849, medicinae chirurgae doctor (1854), overl. Amersfoort 27.01.1856, tr. Amsterdam 16.03.1854 Carolina Rubens, geb. Amsterdam ca. 1835, overl. Hilversum 17.09.1888, d.v. Meijer Barend Rubens, commissionair, en Sara Wolff de Jong.
     CR tr. 2e Leeuwarden 31.08.1858 Meijer Bendix, geb. Hamburg ca. 1817, commissionair, z.v. Joseph Bendix, koopman, en Esther Meijer Adelaar.

4.                   Isaak de Jong, geb. Kampen ca. 1822; volgt [12].

5.                   Rudolph de Jong, geb. Kampen 02.01.1824, koopman (1854), tr. Amsterdam 20.07.1854 Ester Benjamin Josephe Nieuwkerk, geb. Weesp ca. 1834, d.v. Benjamin Joseph Nieuwkerk, koopman, en Eva Nathan Swaab.

6.                   Emelia de Jong, geb. Kampen 20.05.1825, tr. Kampen 15.02.1849 Benjamin van Lier, geb. Utrecht 11.09.1808, geneesheer (1849), z.v. Eliazer van Lier en Cornelia van Praagh.

7.                   Willem Frederik de Jong, geb. Kampen ca. 1830, overl. Kampen 12.12.1832.

 

[26] Andries Simon Nathan Dentz, geb. Amsterdam ca. 1794, tandmeester (1817,1830), overl. Amsterdam 06.09.1845, z.v. Simon Nathans (Dentz) en Ester Aron Hollander (ca.1760-1841); tr. 1e Amsterdam 12.11.1817 Rosette Moses Cohen Blanke, geb. Amsterdam ca. 1793, overl. voor 1830, d.v. Moses Philip Cohen Blanke en Branka Joseph Rudelsheim; tr. 2e Amsterdam 20.08.1830

[27] Henriëtte Pauline Davids, geb. Rotterdam ca. 1800, overl. Amsterdam 24.01.1858, d.v. Leon Davids en Sophia Bas.

Uit het huwelijk Dentz-NN:

1.                   Elisabeth Nathan Dentz, geb. Amsterdam ca. 1823, tr. Amsterdam 18.11.1847 Jacob Hirsch, geb. Bamberg (Beieren) ca. 1823, koopman (1847), z.v. Moritz Hirsch, koopman, en Margaretha Walter.

Uit dit huwelijk:

2.                   Zoon Dentz, geb. Amsterdam 11.09.1831 (‘ontijdig’), overl. Amsterdam 12.09.1831 (‘ons na 24 uren weder ontnomen’).

3.                   Dochter Dentz, geb. Amsterdam 03.08.1832, overl. Amsterdam 27.08.1833.

4.                   Jeannette Nathans Dentz, geb. Amsterdam 27.07.1833, tr. Amsterdam 16.06.1853 Frederik Hijmans, geb. Wijk bij Duurstede 11.02.1828, commissionair, z.v. Godschalk Izaac Hijmans en Betje Hijmans.

5.                   Rosalie Nathan Dentz, geb. Amsterdam 28.12.1834, tr. Amsterdam 25.09.1856 Moses Tels, geb. Rotterdam 14.08.1820, koopman (1856), z.v. Hijman Salomon Tels en Hester Sprenger (1779-1837).
– Het echtpaar Tels-Sprenger vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de kwartierstaat Martinus Tels (1926-2008), hoogleraar Eindhoven.

6.                   dochter Dentz, geb. Amsterdam 28.11.1835, overl. Amsterdam 02.05.1838.

7.                   Sophia Nathan Dentz, geb. Amsterdam 07.03.1837; volgt [13].

8.                   zoon Dentz, geb. Amsterdam 08.08.1839, overl. na 1845.

9.                   Anna Dentz, geb. Amsterdam 02.10.1840, tr. Amsterdam 25.06.1862 Heinrich Adolph Wolff, geb. Frankfurt am Main ca. 1839, koopman (1862), z.v. Hermann Wolff, koopman, en Henriette Franck.

 

[28] Juda Jacob van Minden, geb. Amersfoort 03.07.1772, overl. Utrecht 29.01.1850, z.v. Jacob Juda van Minden en Matje Juda Pozenaar (ca.1750-1825); otr. Amersfoort (civiel) 12.07.1799|a|, tr. Amersfoort 29.12.1799 (Ned.-Isr.)

[29] Dina Hartog Herschel, geb. Amersfoort ca. 1777/1778, overl. Rotterdam 29.12.1873, d.v. Hartog Herschel en Carolina Schaap.

– Het echtpaar Van Minden-Herschel vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Lodewijk Theodoor Manne Ornstein (1931-1997), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje van Minden, ged. Amersfoort (Ned.-Isr.) 07.03.1801, overl. na 1872, tr. Utrecht 22.12.1824 Leonard Ornstein (1785-1847), z.v. Benjamin Salomon en Sara Arons.
– Het echtpaar Ornstein-Van Minden-Herschel vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Lodewijk Theodoor Manne Ornstein (1931-1997), hoogleraar Eindhoven.

2.                   Jansje Minden, ged. Utrecht (Ned.Isr.) 07.12.1802, overl. na 1856, tr. Utrecht 20.04.1831 Salomon Levij Polak, geb. Amsterdam ca. 1796, koopman (1856,1862), z.v. Levie Salomon Polak en Mietje Isaac Keijzer.

3.                   Eliazer Juda van Minden, ged. Utrecht (Ned.Isr.) 26.12.1804, overl. Utrecht 16.05.1862.

4.                   Pietje van Minden, geb. ca. 1807, overl. Amersfoort 19.09.1811.

5.                   Elisabeth van Minden, Betje, ged. Utrecht (Ned.Isr.) 12.11.1808, overl. Rotterdam 18.09.1895, tr. Utrecht 02.11.1831 Nathan Salomons, geb. Maarssen ca. 1894, overl. Utrecht 19.10.1867, z.v. Salomon Hartog en Betje Levie.

6.                   Mietje van Minden, geb. Amersfoort 16.11.1810.

7.                   Marianne van Minden, geb. Utrecht 30.08.1812, overl. Rotterdam 08.11.1892, tr. Oudshoorn 03.05.1835 Jacob Mozes Wolf, geb. Vianen ca. 1811, overl. Rotterdam 21.04.1868, z.v. Mozes Philips Wolf en Betje Jacobs; tr. 2e Utrecht 21.09.1853 Abraham Jacob Trijbits, geb. Gouda ca. 1802, z.v. Jacob Eliazer Trijbits en Grietje Abraham Cohen.
     AJT tr. 1e Gouda 08.12.1847 Matje Barend Simon, geb. Mijdrecht ca. 1798, overl. Gouda 06.05.1853, d.v. Barend Simon en Judik Heijman.

8.                   Abraham van Minden, geb. Utrecht 13.08.1814, overl. Utrecht 27.02.1815.

9.                   Heintje van Minden, geb. Utrecht 12.12.1815, overl. Rotterdam 24.01.1864, tr. 1e Utrecht 22.02.1839 Marcus Franzie, geb. Rotterdam ca. 1788, overl. Rotterdam 30.05.1856, z.v. Salomon Marcus Franzie en Engel Joseph Zandel; tr. 2e Rotterdam 24.02.1858 Jonas de Vries, geb. Leeuwarden 01.11.1826, overl. Rotterdam 22.10.1863, z.v. Isaac Simon de Vries en Henrietta Jonas Polak.
     MF tr. 1e Sara Hartog; tr. 2e voor 1812 Elizabeth Stein, geb. Rotterdam xx.11.1787, overl. Rotterdam 19.07.1828, d.v. Moses Levie Stein en Sara van Wijk.

10.               Jacob van Minden, geb. Utrecht 21.10.1817, overl. Utrecht 05.10.1819.

11.               Cato van Minden, geb. Utrecht 10.02.1819, overl. Rotterdam 28.02.1896, tr. Rotterdam 11.06.1862 Barend Heijermans, geb. Rotterdam ca. 1799, overl. Rotterdam 26.03.1878,  z.v. Levij Heijermans en Lea Polak.
     BLH tr. 1e Rotterdam 30.07.1823 Roosje van Lier, geb. Rotterdam ca. 1797, overl. Rotterdam 02.11.1860, d.v. Mozes Abraham van Lier en Johanna Daniels Blom.

12.               Aaltje van Minden, geb. Utrecht 18.09.1820, overl. Utrecht 05.02.1871.

13.               Jacob Juda van Minden, geb. Utrecht 21.08.1825; volgt [14].

 

Noten: |a| bruid Dina Hertog Abraham (DTB Archief Eemland 13, no.24, fol.24).

 

[30] Benjamin de Markas, geb. Kampen ca. 1790, koopman (1820), commissionair (1839), overl. Amsterdam 31.05.1839, z.v. Salomon Marcus (-1811) en Berndina Bock (ca.1744-1821); tr. Leeuwarden 27.08.1820

[31] Hikke Hessel Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1790, overl. Amsterdam 25.10.1838, d.v. Hessel Arons Drielsma (ca.1765-1846), koopman, en Mariane de Jong.
– HAD vormt tevens kwartier [20] in de Kwartierstaat Philip Dwinger (1914-2006), hoogleraar Delft.

Uit dit huwelijk (vijf kinderen in 1838):

1.                   Jette de Markas, geb. Leeuwarden 19.10.1820.

2.                   Salomon de Markas, geb. Leeuwarden 04.05.1822, commissionair in effecten (1888), tr. 1e Rotterdam 01.11.1865 Mientje Hendrika Duiverman, geb. Leiden 07.01.1824, overl. voor 1888, d.v. Hendrik Duiverman, zadelmaker, en Mientje Daniels van der Veer; tr. 2e Amsterdam 19.01.1888 Johanna Catharina Henriette Bergmann, geb. Amsterdam ca. 1841, d.v. Peter Caspar Bergmenn en Johanna Catharina Henriette Bläser.

3.                   Mariane de Markas, geb. Leeuwarden 11.01.1824; volgt [15].

4.                   Eva de Markas, geb. ca. 1833, overl. (‘aan de gevolgen der mazelen’) Amsterdam 07.08.1837.

5.                   Kind de Markas, geb. voor 1838.

 


Bijlage A

 

Simon Nathans Dentz, geb. (Amsterdam) ca. 1793, tandmeester (1815), tr. Amsterdam 12.07.1815|b| Sophia Leefson, geb. (Amsterdam) ca. 1793, d.v. Levie Joseph Leefson, muzikant, en Henriëtta Meijer.

– 1835: “’s-Gravenhage – De heer S.N. Dentz, hoftandmeester van Z.M. den Koning, HH.KK.HH. den Prins van Oranje en Prins Frederik der Nederlanden, enz. enz., zal aanstaanden Zondag, den 5, alhier arriveren en tot Zondag, den 12 April, vertoeven. Gelogeert bij Mejufvrouw de Wed. Wydom, in de Toelast, op de kleine Groenmarkt. Is woonachtig te Amsterdam, Kloveniersburgwal, no.32, alwaar, bij zijne afwezigheid, de affaire door deszelfs Broeder gecontinueerd wordt.”|a|

 

Noten: |a| annonce collectie CBG; |b| get. Andries Simon Nathan Dentz, tandmeester, broeder v/d bruidegom (huw.akte Amsterdam 1815 reg.4 fol.31).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren