Lambertus Johannes Hanekamp (1935-2015)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Lambertus Johannes Hanekamp, Bert, geb. Breda 20.08.1935, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde E 1960|a| en doctoraalexamen natuurkunde Utrecht 1967|b|, promotie Twente 1983|c|, medewerker afd. TN (voor1969-), secretaris Centrum voor Materialen Onderzoek (CMO) (1971), overl. Deggendorf 28.07.2015, begr. PerŲcsťny.

 

Noten: |a| Het Parool 08.07.1960; |b| Algemeen Handelsblad 18.03.1967; |c| proefschrift: Clean and oxygen covered copper and nickel surfaces investigated by ellipsometry and Auger electron spectroscopy.

 

[2] Lambertus Johannes Hanekamp, geb. Arnhem 14.09.1907, onderwijzer (1933,1934), overl. Apeldoorn 27.05.1989, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof, Ugchelen) 31.05.1989, verloofd Heerlen 1930, tr. Heerlen 07.06.1933
[3] Wilhelmina Frederika Knierim, Mien, geb. Kloosterveen (Smilde) 09.06.1906|c|. [Tiel 1950; Apeldoorn 1962]

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Lambertus Johannes Hanekamp, geb. Heerlen xx.04.1934, overl. Heerlen 09.04.1934|a|.

2.                   Lambertus Johannes Hanekamp, geb. Breda 20.08.1935; volgt [1].

 

Noten: |a| ook overl.akte Breda 1934 no.220.

 

[4] Lambertus Johannes Hanekamp, geb. Arnhem 21.12.1876, postbode te Steenderen (1901), brievenbesteller (1903,1910), assistent bij de posterijen (1928), ambtenaar bij de posterijen (1933), overl. Arnhem 19.04.1962, tr. Wijk bij Duurstede 23.05.1901

[5] Alberta Willemina Roks, geb. Wijk bij Duurstede 28.02.1876, overl. Arnhem 22.02.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje Elisabeth Hanekamp, geb. Hees (Nijmegen) 10.06.1903, huishoudster (1933), overl. na 1962, tr. na 1935 Arie den Besten, geb. Schelluinen 20.09.1888, boswachter, overl. Arnhem 26.08.1952, begr. Oosterbeek (Nwe Alg.Bpl.) 30.08.1952, z.v. Arie den Besten en Antje den Braven.
†††† AdB tr. 1e Renkum 01.05.1919 Adriana Willemina van den Berg, geb. Oosterbeek (Renkum) 17.01.1886, overl. Arnhem 03.12.1935, d.v. Gerrit Hendrik van den Berg, arbeider, en Maria Willemina van Rees.

2.                   Elisabeth Hanekamp, geb. Arnhem 28.01.1905, winkeljuffrouw, overl. na 1989, tr. Arnhem 16.05.1928 Herman Evers, geb. Arnhem 13.09.1901, chauffeur, overl. Arnhem 01.06.1960, z.v. Gerrit Jan Evers, arbeider, en Engelina Wilhelmina Moes.

3.                   Lambertus Johannes Hanekamp, geb. Arnhem 14.09.1907; volgt [2].

4.                   Elsina Willemina Hanekamp, geb. Arnhem 19.05.1910, overl. na 1989.

 

[6] Jacobus Johannes Knierim, geb. ís-Gravenhage 12.11.1871, onderwijzer (1898,1902), hoofd ener school (1904,1906,1926,1933), oud-hoofd der Wilhelminaschool te Heerlen (1950), overl. Apeldoorn 09.07.1950; tr. 2e ís-Gravenhage 06.04.1926 Pietje Sieswerda, geb. Arum (Wonseradeel) 21.02.1888, onderwijzeres (1926), overl. Leeuwarden 10.09.1967, crem. Groningen 14.09.1967, d.v. Douwe Sieswerda, arbeider (1888), drukkerijbediende (1926), en Hieke Bos; tr. 1e ís-Gravenhage 05.08.1898

[7] Anna Wilhelmina Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1865, onderwijzeres (1898), overl. Heerlen 20.08.1924.

Uit het huwelijk Knierim-Janssen:

1.                   Philippina Henriette Jacomina Knierim, geb. ís-Gravenhage 08.03.1901, promotie Leiden 05.07.1926|a|, lerares (1933), overl. 07.03.1998, crem. Groningen 12.03.1998, otr. Amsterdam 17.12.1935, tr. 02.01.1936 Reinder Mello Brouwer, geb. ís-Gravenhage 23.03.1906, mr., overl. Eesergroen 13.11.1991, crem., z.v. Albert Berend Brouwer, handelsagent, en Anna Luutzia Lukens.

2.                   Helena Alberta Knierim, Lena, geb. ís-Gravenhage 19.07.1902, overl. Driebergen 04.01.1974, begr. Driebergen (Bpl. a/d Verlengde Traay) 08.01.1974, tr. Heerlen 21.08.1928 Floris Arie Kraaijeveld, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1896, drs., bureauchef bij de Staatsmijnen, overl. voor 1974, z.v. Floris Arie Kraaijeveld, sleepbootkapitein, en Sophia Cornelia Kosters. [Heerlen 1950]

3.                   Anna Philippina Knierim, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 28.12.1904, onderwijzeres, tr. Heerlen 23.04.1930 Gerrit Hendrik Blok, geb. Rotterdam 02.04.1895, onderwijzer, z.v. Mattheus Blok, onderwijzer, en Anna Cornelia van der Bie. [Heerlen 1950]

4.                   Wilhelmina Frederika Knierim, geb. Kloosterveen (Smilde) 09.06.1906; volgt [3].

Uit het huwelijk Knierim-Sieswerda:

5.                   Carl Christoph Knierim, geb. Heerlen xx.02.1930, overl. Heerlen 12.02.1930.

6.                   Else Knierim, geb. ca. 1931, overl. Apeldoorn 26.12.1946.

 

Noten: |a| proefschrift: Dirc van Herxen (1381-1457), rector van het Zwolsche Fraterhuis; promotor: J. Huizinga (1872-1945).

 

[8] Nicolaas Hanekamp, geb. Leeuwarden 03.02.1845, geŽmployeerde bij den Staats-Spoorweg (1866), arbeider (1867), stoker bij het Spoor (1869,1870), arbeider (1873), koperslager (1874), opperman (1876), arbeider (1880,1885), lantaarnopsteker (1898), werkman (1901), poetser (1911), overl. Arnhem 20.07.1920, tr. Leeuwarden 28.10.1866

[9] Elisabeth van der Meulen, geb. Leeuwarden 08.08.1843, overl. Arnhem 18.09.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Hanekamp, geb. Groningen 11.06.1867, overl. Renkum 25.06.1955, tr. Arnhem 18.11.1891 Joseph Biondina, geb. Middelburg 17.10.1861, winkelbediende (1891, winkelknecht (1899), overl. Arnhem 14.08.1899, z.v. Bernardus Bartholomeus Biondina, schoorsteenveger, en Maria de Rijk.

2.                   Lamberta Johanna Hanekamp, geb. Groningen 09.03.1869, overl. Groningen 28.07.1869.

3.                   Lamberta Johanna Hanekamp, geb. Groningen 06.08.1870, overl. Arnhem 30.11.1935, tr. Arnhem 11.05.1898 Evert Tesselhoff, geb. Amersfoort 22.10.1859, winkelier, overl. Ede 15.04.1946, z.v. Pieter Arend Tesselhoff, tuinman, en Celia van Hardeveld.

4.                   Elisabeth Hanekamp, geb. Leeuwarden xx.03.1873, overl. Arnhem 16.08.1873.

5.                   Pietronella Hanekamp, geb. Arnhem 03.11.1874, overl. Haarlem 24.08.1954, tr. Westervoort 24.12.1903 Jan Jansen, geb. Arnhem 09.12.1869, spoorwegbeambte (1892), rijksveldwachter (1903), overl. Bloemendaal 23.09.1950|a||b|, z.v. Evert Jansen, hoornblazer (1869), muzikant (1892), stafmuzikant (1903), en Antje Hofman, wasvrouw.
†††† JJ tr. 1e Arnhem 11.05.1892 Cornelia Abrahamina Susanna Steendijk, geb. Arnhem 30.09.1863, overl. Westervoort 07.07.1902, d.v. Johannes Steendijk, kantoorbediende, en Pietronella van de Wall/Wal.
†††† CASS tr. 1e Arnhem 04.11.1885 Hendrik Georg van Dam, geb. Arnhem 22.04.1862, spoorwegbeambte, overl. Arnhem 22.10.1887, z.v. Reijer Alexander van Dam, beŽdigd klerk bij de hypotheken, en Elisabeth Mathei.

6.                   Lambertus Johannes Hanekamp, geb. Arnhem 21.12.1876; volgt [4].

7.                   Nicolaas Hanekamp, geb. Arnhem 13.02.1880, overl. Arnhem 10.12.1915.

8.                   Elisabeth Hanekamp, geb. Arnhem 07.01.1882, overl. Arnhem 16.05.1882.

9.                   Pieter Jacobus Hanekamp, geb. Arnhem 28.02.1885, letterzetter, overl. Amersfoort 20.11.1944, tr. Arnhem 03.05.1911 Allegonda Petronella Jacoba Frikkert, geb. Arnhem 23.02.1886, overl. ís-Gravenhage 23.10.1958, d.v. Willem Lambertus Daniel Frikkert, zadelmaker, en Aletta Magendans.

 

Noten: |a| aangifte door een parkwachter, geen instelling vermeld (overl.akte Bloemendaal 1950 no.220); |b| ook overl.akte Haarlem 1950 no.B179.

 

[10] Jan Hendrik Roks, geb. Wijk bij Duurstede 08.03.1835, wolkammer (1865), arbeider (1876), dagloner (1891), arbeider (1898,1901), overl. Wijk bij Duurstede 25.08.1903, tr. Wijk bij Duurstede 24.08.1865|c|

[11] Gerretje Vervat, geb. Langbroek 15.12.1835, dienstbode (1865), overl. Doorn 22.12.1914|a||b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Gerritje/Gerrigje):

1.                   Albertus Roks, geb. Wijk bij Duurstede 16.08.1866, overl. Wijk bij Duurstede 08.11.1866.

2.                   Alberdina Roks, geb. Wijk bij Duurstede 20.08.1867, overl. Wijk bij Duurstede 30.12.1867.

3.                   Elsina Roks, geb. Wijk bij Duurstede 07.05.1869, dienstbode, overl. Arnhem 08.05.1898.

4.                   Everdina Roks, geb. Wijk bij Duurstede 31.05.1872, overl. Doorn 13.03.1957, tr. Oude Pekela 05.12.1891 Hindrik Mars, ook Hendrik, geb. Westerlee (Scheemda) 05.11.1860, dagloner (1891), werkman (1901), overl. Utrecht 23.09.1924, z.v. Klaas Mars, arbeider (1860), dagloner (1891), en Grietje Flap.

5.                   Alberta Willemina Roks, geb. Wijk bij Duurstede 28.02.1876; volgt [5].

 

Noten: |a| overledene Geretje; |b| ook overl.akte Zeist 1914 no.235; |c| moeder v/d bruidegom van Ooijen.

 

[12] Willem Frederik Knierim, geb. Amsterdam 07.12.1830, bediende (1863,1873,1881), huisbewaarder (1898), overl. Loosduinen (ís-Gravenhage) 12.12.1911|a|, tr. ís-Gravenhage 01.07.1868

[13] Philippina Henrietta Jacomina Hulst, geb. ís-Gravenhage ca. 1836, overl. ís-Gravenhage 14.09.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Johannes Knierim, geb. ís-Gravenhage 12.11.1871; volgt [6].

2.                   Johan Martin Knierim, geb. ís-Gravenhage 23.05.1874, bediende (1898), huisknecht (1901), kastelein bij Soc. de Club, overl. Utrecht 06.04.1941, tr. ís-Gravenhage 29.05.1901 Wilhelmina Johanna Sophia de Groot, geb. ís-Gravenhage 05.12.1877, d.v. Adrianus Gerhardus Petrus de Groot, bloemist, en Maria Cornelia Koopman.

 

Noten: |a| overl.akte Voorburg 1911 no.70.

 

[14] Jacobus Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1830, letterzetter (1859,1865,1877), overl. ís-Gravenhage 12.04.1905; tr. 2e ís-Gravenhage 22.08.1877 Maria Antonia Schoevers (ca.1825-1892), oudere zuster van Helena Albertina, tr. 1e ís-Gravenhage 25.05.1859

[15] Helena Albertina Schoevers, geb. ís-Gravenhage ca. 1829/1830, overl. ís-Gravenhage 19.11.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Philippina Janssen, geb. ca. 1861, overl. Nijmegen 19.01.1944.

2.                   Philippina Diederika Janssen, geb. ca. 1863, overl. ís-Gravenhage 23.04.1945, tr. ís-Gravenhage 04.06.1897 Pieter Lodewijk August Mondt, geb. ís-Gravenhage ca. 1869/1870, agent ener verzekeringsmaatschappij (1897), bibliothecaris (1897), overl. ís-Gravenhage 23.10.1931, z.v. Petrus Cornelis Mondt, koster, en Martha Johanna Vrolijk.

3.                   Anna Wilhelmina Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1865; volgt [7].

4.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 17.10.1865.

5.                   Jacobus Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1869/1870, onderwijzer (1898), overl. ís-Gravenhage 01.06.1941, tr. Alphen 09.08.1894 Barbara Albertina Vermeulen, geb. Den Helder 18.07.1867, overl. ís-Gravenhage 02.07.1942, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 04.07.1942, d.v. Reijer Vermeulen, hofmeester, en Barbara Albertina Spanjersberg.

 

[16] Lambertus Joannes Hanekamp, ged. Leeuwarden (RK Par. Het Klooster) 12.06.1808, schoenmaker, overl. Leeuwarden 31.10.1847, z.v. Hendrik Hanekamp en Jantje Wijnbrander (zie Bijlage A); tr. Leeuwarden 17.05.1835

[17] Trijntje Klazes Woudsma, geb. Jelsum ca. 1810|b|, dienstbode (1835), overl. Leeuwarden 20.01.1885, d.v. Klaas Pieters Woudsma, tuinman (1835), en Maaike Baukes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Hanekamp, geb. Leeuwarden 20.09.1835.

2.                   Maria Hanekamp, geb. Leeuwarden 05.10.1837, overl. Arnhem 11.11.1889|a|, tr. Leeuwarden 20.05.1866 Jan Vonke, geb. Leeuwarden 29.04.1838, kleermaker, overl. Derde Gesticht der Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen (Norg) 19.11.1894, z.v. Hendrik Jans Carel Vonke, arbeider, en Jantje Harmens van der Ploeg.

3.                   Johanna Hanekamp, geb. Leeuwarden 26.06.1839, overl. Leeuwarden 26.02.1919, tr. Leeuwarden 20.05.1866 Johannes Veelders, geb. Leeuwarden 04.10.1837, pakhuisknecht, overl. Leeuwarden 09.05.1917, z.v. Nicolaas Veelders, blauwverver, en Johanna Maria Huurmans.

4.                   Klasiena Hanekamp, geb. Leeuwarden 18.10.1841, overl. Leeuwarden 15.01.1845.

5.                   Lucia Hanekamp, geb. Leeuwarden 04.03.1843, overl. Leeuwarden 23.07.1849.

6.                   Nicolaas Hanekamp, geb. Leeuwarden 03.02.1845; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder Wolsma (overl.akte Arnhem 1889 no.967); |b| Klaas Pieters neemt de familienaam Woudsma, met de kinderen Geertje (6), Pieter (4) en Trijntje, oud 1 jaar (Register van naamsaanneming Jelsum 1811).

 

[18] Pieter van der Meulen, geb. Leeuwarden 12.09.1810, ged. Leeuwarden 26.09.1810, schoenmaker (1829,1843,1866), overl. Leeuwarden 09.07.1872, z.v. Ate van der Meulen en Trijntje Lucas; tr. Leeuwarden 04.10.1829

[19] Trijntje Reinalda, geb. Leeuwarden 08.01.1807, ged. Leeuwarden 25.01.1807, overl. Leeuwarden 19.02.1868, d.v. Coenraad Reinalda en Elizabeth Germeraad.

Uit dit huwelijk (moeder ook Reenalda):

1.                   Anna Catharina van der Meulen, geb. Leeuwarden 06.12.1830, overl. Leeuwarden 11.04.1882, tr. Haarlem 19.10.1859 Antoon de Lang, geb. Leeuwarden 09.06.1828, ziekenoppasser, overl. Leeuwarden 17.07.1867, z.v. Jacobus de Lang, koperslagersknecht (1828), koperslager (1859), en Antje Willems Bloemsma, naaister.

2.                   levenloze zoon, Leeuwarden 26.03.1841.

3.                   Elisabeth van der Meulen, geb. Leeuwarden 08.08.1843|a|; volgt [9].

4.                   Ate van der Meulen, geb. Leeuwarden 21.07.1845, overl. Leeuwarden 19.11.1846.

 

Noten: |a| moeder Catharina Reenalda (geb.akte Leeuwarden 1843 no.472).

 

[20] Albertus Roks, ged. Wijk bij Duurstede 08.10.1809, wolkammer (1834, 1865), overl. Wijk bij Duurstede 16.01.1905, z.v. Jan Roks en Jannetje van de Woert, spinster (1834); tr. Maurik 30.04.1834

[21] Evertje van Ojen, geb. Rijswijk (Beusichem) 05.04.1814, overl. Wijk bij Duurstede 25.12.1902, d.v. Jan van Ojen, planter (1815), dienstbaar (1834), en Maria Sophia van Ojen.

Uit dit huwelijk (moeder Everdina van Oijen, ook van Ooijen):

1.                   Jan Hendrik Roks, geb. Wijk bij Duurstede 08.03.1835; volgt [10].

2.                   Marinus Roks, geb. Wijk bij Duurstede 19.12.1836,overl. Langbroek 23.03.1928, tr. 1e Wijk bij Duurstede 27.02.1862 Cornelia van Ballegoijen, geb. Varik 25.02.1833, overl. Wijk bij Duurstede 03.07.1887, d.v. Jantje van Ballegoijen; tr. 2e Wijk bij Duurstede 24.05.1888 Margje van Rheenen, geb. Doorn ca. 1843, overl. Zeist 23.11.1918|a|, d.v. Cornelis van Rheenen en Margaretha Dekker.

3.                   Jannetje Roks, geb. Wijk bij Duurstede 25.04.1838, overl. Wijk bij Duurstede 26.04.1838.

4.                   Dirk Roks, geb. Wijk bij Duurstede 20.11.1839, overl. Wijk bij Duurstede 23.06.1840.

5.                   Johanna Roks, geb. Wijk bij Duurstede 29.04.1841, tr. Wijk bij Duurstede 30.03.1871 Johannes van Trigt, geb. Schiedam 13.06.1840, z.v. Samuel van Trigt en Hillegond van der Hoeven.

6.                   Dirk Roks, geb. Wijk bij Duurstede 30.12.1843, overl. Wijk bij Duurstede 27.01.1846.

7.                   Jan Willem Roks, geb. Wijk bij Duurstede 28.02.1845, overl. Wijk bij Duurstede 19.08.1849.

8.                   Dirk Roks, geb. Wijk bij Duurstede 03.08.1848, overl. Rotterdam 04.09.1874|b||c|.

9.                   Johanna Willemina Roks, geb. Wijk bij Duurstede 09.08.1851, overl. Wijk bij Duurstede 29.01.1885.

10.               Hendrik Roks, geb. Wijk bij Duurstede 20.10.1853, overl. Veenendaal 03.11.1929.

 

Noten: |a| ook overl.akte Langbroek 1918 no.27; |b| aangifte door een bediende v/h Stadsziekenhuis aan de Coolsingel (overl.akte Rotterdam 1874 fol.d168); |c| ook overl.akte Wijk bij Duurstede 1874 no.38.

 

[22] Ellis Vervat, ged. Nederlangbroek 15.01.1798|b|, schipper (1865), overl. Wijk bij Duurstede 16.08.1879, z.v. Cornelis Vervat en Aaltje Bouwman; tr. Doorn 30.04.1824

[23] Gerrigje Vervat, ged. Doorn 11.11.1798|c|, dienstmeid (1822), overl. Langbroek 17.04.1849, d.v. Elles Vervat en Maria Rezandt, ook Rezant/Rezand/Resand; tr. 1e Cothen 05.07.1822 Petrus van Eck, ged. Cothen 20.07.1783, landman, overl. Cothen 25.05.1823, z.v. Gerrit van Eck en Hendrina van der Wis.

Uit het huwelijk van Eck-Vervat:

1.                   Hendrika van Eck, geb. Cothen 20.11.1822, winkelierster (1858), overl. Utrecht 01.02.1881, tr. 1e Langbroek 14.10.1842 Rik van Heerdt, ook van Heerd, geb. Barneveld ca. 1802, overl. Ede 20.08.1857, d.v. Aart van Heerdt en Trijntje van den Heuvel; tr. 2e Ede 26.06.1858 Johannes Smit, geb. ca. 1799, timmerman, z.v. Hendrik Smit en Cornelia Jansen.
†††† JS tr. 1e Amerongen 01.03.1828 Johanna Pieternella Klomp, ged. Rhenen 04.06.1809, overl. Rhenen 03.03.1857, d.v. Cornelis Klomp en Albertje Navis.

Uit het huwelijk Vervat-Vervat:

2.                   Alijda Wilhelmina Vervat, geb. Langbroek 25.11.1825, overl. Werkhoven 13.07.1896, tr. Langbroek 10.03.1853 Hendrikus van Lingen, Hendrik, ged. Nederlangbroek 12.02.1809, overl. Werkhoven 15.09.1867, z.v. Nicolaas van Lingen en Errisje van Doorn.

3.                   Ellis Anthonie Vervat, geb. Langbroek 15.10.1827, overl. Wijk bij Duurstede 27.05.1869, tr. Wijk bij Duurstede 15.12.1852 Alida Dederika IJsvogel, geb. Wijk bij Duurstede 09.01.1826, overl. Haarlem 15.11.1884, d.v. Wouter IJsvogel en Maria van Ingen.

4.                   Maria Cornelia Vervat, geb. Langbroek 29.04.1830, overl. Lienden 23.12.1893, tr. Lienden 08.05.1884 Albertus Eijsvogel, geb. Wijk bij Duurstede 30.06.1836, kleermaker, overl. Lienden 17.12.1893, z.v. Wouter Eijsvogel en Maria van Ingen.
†††† AE tr. 1e Lienden 13.11.1861 Gerritje Averbeek, geb. Lienden 27.09.1842, overl. Lienden 10.12.1882, d.v. Frederik Jacob Averbeek, kleermaker, en Naatje Verwoerd.

5.                   levenloos kind, Langbroek 26.08.1832.

6.                   Cornelis Vervat, geb. Langbroek 31.05.1833, overl. Werkhoven 18.05.1879, tr. Werkhoven 17.08.1877 Jannigje Rijksen, geb. Doorn 13.05.1838, overl. Utrecht 15.04.1900, d.v. Hendrik Rijksen en Gerrigje Knoppers.
†††† JR tr. 1e Driebergen 19.05.1859 Willem Jan Vonk, geb. Leersum 21.12.1834, overl. Werkhoven 04.03.1871|a|, z.v. Willem Janse Vonk en Christina Kolb.

7.                   Gerritje Vervat, geb. Langbroek 15.12.1835; volgt [11].

8.                   Dirkje Vervat, geb. Langbroek 17.07.1840, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.05.1898, tr. Langbroek 18.02.1870 Johannes Groenewoud, geb. Apeldoorn 15.10.1838, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 19.12.1904, z.v. Lambertus Evers Groenewoud, huisknecht, en Angenieta van Leiden.

 

Noten: |a| e.v. Rikse; |b| dopeling Elles, moeder Bouman; |c| vader Ellis, moeder Rezandt.

 

[24] Johann Martin Knierim, geb. Reichen|a| ca. 1791, dienstbaar (1821), bediende (1860), overl. voor 1868, z.v. Carl Christoph Knierim en Anna Elisabeth Albrecht; tr. Amsterdam 11.04.1821

[25] Maria Sebes, geb. Breukelen ca. 1793, overl. voor 1868, d.v. Sebes Sebes, koetsier, en Neeltje Brund.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Carel Knierim, geb. Amsterdam ca. 1821/1822, overl. Utrecht 14.04.1899, tr. 1e Utrecht 09.05.1849 Maria van Meerten, geb. De Bilt 28.10.1820, overl. Utrecht 14.02.1860, d.v. Hendrik van Meerten en Elisabeth Fukking; tr. 2e Utrecht 17.07.1861 Elisabeth Alida Schrader, geb. Utrecht 22.10.1831, d.v. Johannes Coenraad Schrader en Aaltje van de Haar.

2.                   Johann Martin Knierim, geb. Amsterdam 25.01.1823, bediende (1873,1880), overl. ís-Gravenhage 05.01.1880, tr. Utrecht 02.12.1846 Antonia Christina Stilting, geb. Utrecht 04.07.1815, overl. ís-Gravenhage 22.02.1876, d.v. Gerrit Stilting en Johanna Roelandschap.
Uit dit huwelijk: Johanna Knierim (1850-1890), tr. Hendrik Knierum/Knierim (1855-1907); HK tr. 2e Jacoba Hessel (1861-1937).

3.                   Anna Elisabeth Knierim, geb. Amsterdam ca. 1826, overl. ís-Gravenhage 22.03.1899, tr. ís-Gravenhage 09.02.1881 Willem Schipper, geb. Loosdrecht ca. 1811/1812, bode (1880), kamerbewaarder (1881), overl. ís-Gravenhage 15.11.1888, z.v. Pieter Schipper en Maagje van Woudenberg.
†††† WS tr. 1e Nieuwer-Amstel 04.04.1840 Margien Muurling, geb. Oosterzee 23.05.1814, overl. ís-Gravenhage 25.03.1880, d.v. Jan Jochem Muurling en Aaltje Sijmens.

4.                   Willem Frederik Knierim, geb. Amsterdam 07.12.1830; volgt [12].

5.                   Cornelia Hendrica Knierim, geb. Utrecht 06.07.1834, dienstbode (1860), overl. ís-Gravenhage 18.11.1908|b|, tr. ís-Gravenhage 01.02.1860 Arnoldus Beekes, geb. Utrecht 30.09.1834, bediende (1860), conciŽrge (1913), overl. ís-Gravenhage 04.01.1913, z.v. Wander Beekes en Geertruida Ton.

 

Noten: |a| Reichen [in] Sachsen {niet gevonden}, of Reichensachsen, nu Ortsteil van Wehretal, Werra-MeiŖner-Kreis, Bundesland Hessen?; |b| overledene Knieriem (overl.akte ís-Gravenhage 1908 no.1492).

 

[26] Jacobus Hulst, geb. Dordrecht ca. 1809/1810, jager bij het eerste bataillon (1833), letterzetter (1835,1882), overl. ís-Gravenhage 19.03.1882, z.v. Johannes Hulst, schoenmaker (1833), en Catharina van Dooren; tr. ís-Gravenhage 24.07.1833

[27] Elizabeth Catharina Rensink, geb. ís-Gravenhage ca. 1812, dienstbode (1833), overl. ís-Gravenhage 28.03.1905, d.v. Ernst Coenraad Rensink en Philippina Henrietta Jacobina Geiter, werkster (1833).

Uit dit huwelijk (moeder ook Elisabeth, soms Rensinck/Rensing/Renzink):

1.                   Catharina Henrietta Hulst, geb. Dordrecht 03.12.1833, overl. ís-Gravenhage 09.06.1835.

2.                   Philippina Henrietta Jacomina Hulst, geb. ís-Gravenhage ca. 1836; volgt [13].

3.                   Maria Catharina Hulst, geb. Rotterdam 05.06.1838, overl.ís-Gravenhage 08.09.1901, tr. ís-Gravenhage 29.09.1858 Christiaan Leder, geb. ís-Gravenhage ca. 1832, meubelmaker, overl. ís-Gravenhage 22.11.1899, z.v. Johan Christiaan Leder, oppasser, en Maria de Gouw.

4.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 03.07.1840.

5.                   Jacobus Hulst, geb. ís-Gravenhage xx.06.1841, overl. ís-Gravenhage 17.08.1841.

6.                   Anna Maria Geertruid Hulst, geb. ís-Gravenhage ca. 1842, overl. (als lijk opgehaald uit de Spoorsingel te) Rotterdam 24.04.1910|a|, tr. ís-Gravenhage 10.09.1884 Daniel Lambertus Roodenburgh, geb. ca. 1825, behanger, overl. ís-Gravenhage 05.04.1910, z.v. Cornelis Roodenburgh en Elisabeth Zwanenburgh.

7.                   Jacobus Hulst, geb. ís-Gravenhage xx.06.1845, overl. ís-Gravenhage 24.02.1846.

8.                   Elisabeth Hulst, geb. ís-Gravenhage ca. 1847/1848, onderwijzeres, overl. ís-Gravenhage 29.07.1904, tr.ís-Gravenhage 23.08.1871 Jean Louis van Schaijk, geb. Parijs ca. 1843, meubelmaker, overl. ís-Gravenhage 27.07.1898, z.v. Jean van Schaijk, meubelmaker, en Catherine Ludwig.

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Gravenhage 19.05.1910 no.1585.

 

[28] Willem Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1795/1796, klerk, overl. ís-Gravenhage 01.07.1835, z.v. Cornelis Janssen, winkelier (1818), en Anna van Osch/Os, winkelierster (1835); tr. ís-Gravenhage 29.07.1818

[29] Philippina Diderica van der Straaten, geb. ís-Gravenhage ca. 1800, winkelierster (1844), overl. ís-Gravenhage 03.08.1864, d.v. Jan van der Straaten, bode, en Aaltje Hendriksz.

Uit dit huwelijk (moeder ook Philippina Dederica/Diederica):

1.                   Anna Cornelia Janssen, geb. ís-Gravenhage 13.02.1819, overl. ís-Gravenhage 05.03.1820.

2.                   Anna Cornelia Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1821, overl. voor 1861, tr. ís-Gravenhage 05.06.1844 Cornelis Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1802, gepensioneerd eerste luitenant (1844), overl. ís-Gravenhage 04.01.1861, z.v. Cornelis Janssen en Anna van Osch.

3.                   Cornelia Johanna Janssen, geb. ís-Gravenhage xx.06.1825, overl. ís-Gravenhage 25.02.1826.

4.                   Jan Philip Janssen, geb. ca. 1827/1828, letterzetter (1851), boekdrukker (1859,1877,1881), overl. voor 1907, tr. ís-Gravenhage 25.01.1865 Charlotte Francisca Heijse, geb. Gent (BelgiŽ) ca. 1821, overl. ís-Gravenhage 10.05.1907, d.v. Franciscus Ferdinandus Heijse en Barbara Cammaerts.

5.                   Philippina Diederica Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1829, overl. ís-Gravenhage 17.06.1879, tr. ís-Gravenhage 21.05.1851 Antonie Marinus Schoevers (ca.1824-1889), z.v. Antoni Sander Schoevers en Anna Maria van der Stoel.

6.                   Jacobus Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1830; volgt [14].

7.                   Cornelia Johanna Janssen, geb. ís-Gravenhage ca. 1831, overl. ís-Gravenhage 11.06.1832.

8.                   Alida Clara Janssen, geb. ís-Gravenhage xx.04.1833, overl. ís-Gravenhage 12.09.1833.

 

[30] Antoni Sander Schoevers, geb. ís-Gravenhage ca. 1785/1786, letterzetter (1817), geŽmployeerde (1822,1843), boekhouder (1851,1864), gepensioneerd ambtenaar (1868), overl. ís-Gravenhage 30.10.1868, z.v. Sander Schoevers en Geertruida van Thiel; tr.

[31] Anna Maria van der Stoel, geb. ís-Gravenhage ca. 1786, overl. ís-Gravenhage 04.11.1864, d.v. Carel van der Stoel en Anna Felkers.

Uit dit huwelijk (vader ook Anthonie/Antonie):

1.                   Willem Carel Schoevers, geb. ca. 1812/1813, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 04.10.1872, tr. ís-Gravenhage 24.05.1843 Adriana Eduardina Alida Clement, geb. ís-Gravenhage ca. 1823/1824, overl. ís-Gravenhage 18.01.1903, d.v. Laurens Ctement en Elisabeth Heinen.

2.                   Anna Maria Schoevers, geb. ís-Gravenhage ca. 1814, overl. ís-Gravenhage 06.11.1847, tr. Arie Domburg, geb. Bodegraven 04.03.1815, schoenmaker (1847,1849), wijkbode (1859), overl. ís-Gravenhage 18.01.1859, z.v. Andries Domburg en Jaantje Molenaar.
†††† AD tr. 2e ís-Gravenhage 09.05.1849 Machteld Maria Scholtens, geb. ís-Gravenhage ca. 1814, overl. ís-Gravenhage 04.12.1864, d.v. Hendrik Scholtens en Jannetje Rotteneel.

3.                   Jacobus Engelbertus Schoevers, geb. ís-Gravenhage ca. 1816, graveur (1843), steenschrijver (1843,1851), steendrukker (1855), overl. ís-Gravenhage 19.04.1855, tr. ís-Gravenhage 10.05.1843 Ferdinanda Louisa Streeder, geb. ís-Gravenhage ca. 1824, overl. ís-Gravenhage 13.01.1859, d.v. Willem Fredrik Streeder en Maria Henrietta Claudij.

4.                   Anthonie Sander Schoevers, geb. ís-Gravenhage xx.05.1817, overl. ís-Gravenhage 05.09.1817.

5.                   Antonie Sander Schoevers, geb. ís-Gravenhage ca. 1821, overl. ís-Gravenhage 10.08.1822.

6.                   Antonie Marinus Schoevers, geb. ís-Gravenhage ca. 1824, geŽmployeerde (1851), ambtenaar (1877), opzichter (1879), ambtenaar (1881), overl. ís-Gravenhage 28.01.1889, tr. 1e ís-Gravenhage 21.05.1851 Philippina Diederica Janssen (ca.1829-1879), d.v. Willem Janssen en Philippina Diederica van der Straaten; tr. 2e ís-Gravenhage 13.04.1881 Johanna Maria Josina Aalsloot, geb. ís-Gravenhage 08.03.1841, overl. ís-Gravenhage 20.04.1929, d.v. Maria Aalsloot.

7.                   Maria Antonia Schoevers, geb. ís-Gravenhage ca. 1825, overl. ís-Gravenhage 16.12.1892, tr. ís-Gravenhage 22.08.1877 Jacobus Janssen (ca.1830-na1898), z.v. Willem Janssen en Philippina Diederica van der Straaten

8.                   Johannes Henderikus Schoevers, geb. ca. 1828, translateur (1859), commissionair (1877), tr. ís-Gravenhage 21.02.1877 Elisabeth Petronella Duhrer, geb. ís-Gravenhage ca. 1844, modemaakster, d.v. Valentinus Duhrer en Petronella Jansen.

9.                   Helena Albertina Schoevers, geb. ís-Gravenhage ca. 1829/1830; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[32] Hendrik Hanekamp, geb. Leeuwarden ca. 1778, winkelknecht (1811,1815), arbeider (1819), apothekersbediende (1835,1840), overl. Leeuwarden 14.08.1859; otr. Leeuwarden (gerecht) 06.08.1802, tr. Leeuwarden (Lutherse Kerk) 22.08.1802

[33] Jantje Wijnbrander, geb. ca. 1772/1773, overl. Leeuwarden 22.08.1820|f|, d.v. Johan Lourens Wijnbrander en Hendrikje Court Wiggers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Laurenz Hanekamp, geb. Leeuwarden 29.09.1802, ged. Leeuwarden (Ev.Luthers) 30.10.1802.

2.                   Josina Hanekamp, ged. Leeuwarden (RK Par. Het Klooster) 22.09.1804.

3.                   Hendrikje Hanekamp, geb. Leeuwarden xx.02.1807, overl. Hanekamp 04.02.1807, begr. Leeuwarden 07.02.1807.

4.                   Lambertus Joannes Hanekamp, ged. Leeuwarden (RK Par. Het Klooster) 12.06.1808; volgt [16].

5.                   Hendrikus Hanekamp, ook Hendricus, geb. Leeuwarden 19.08.1811, jager in garnizoen te ís-Gravenhage (1831), overl. in de garnizoensziekenzaal te ís-Gravenhage 18.02.1831|a|.

6.                   Marianne Hanekamp, geb. Leeuwarden 02.03.1815, overl. Peize 14.08.1885|e|, tr. Leeuwarden 31.05.1840 Jouke Sijtzema, geb. Bolsward 30.08.1812|b|, korenmolenaar, Ďafwezig, beroep en woonplaats of overlijden onbekendí (1876)|c|, overl. Bolsward 05.09.1877|d|, z.v. Rients Joukes Sijtzema, korenmolenaar, en Antje Klazes Kramer.

7.                   Koert Hanekamp, geb. Leeuwarden 06.05.1819, schoenmaker, overl. Leeuwarden 21.04.1890, tr. Leeruwarden 19.05.1850 Alegonda Adriana Gesina Wilhelmina Heikens, geb. Leeuwarden 15.12.1817, overl. Leeuwarden 29.08.1885, d.v. Jan Heikens, kastenmakersknecht, en Catharina Sluiters.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarden 1831 no.79; |b| vader Sytsma, die bij het huwelijk van zijn zoon verklaart Ďdat zijn familienaam is Sijtzema, en niet Sijtsma, zoo als verkeerdelijk in het geboortextract van zijnen zoon staat staat uitgedrukt톆 (geb.akte Bolsward 1812 no.64 & huw.akte Leeuwarden 1840 no.84); |c| huw.akte Leeuwarden 1876 no.193 (dochter Hendrika); |d| overledene Sijtsma (overl.akte Bolsward 1877 no.98); |e| wede Sijtzema (overl.akte Peize 1885 no.26); |f| overledene Johanna Lourens Wijnbrander, oud 48 jaar (overl.akte Leeuwarden 1820 fol.79).

 

[64] Lambertus Hanekamp, overl. voor 1821, w.s. begr. Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 12.04.1779, tr.

[65] Josina Hofman, geb. Leeuwarden ca. 1740, overl. Leeuwarden 28.01.1821, d.v. Jelle Hofman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Hanekamp, geb. Leeuwarden ca. 1768, koopvrouw, overl. Leeuwarden 22.10.1820, tr. Johannes Ensdorff, geb. Oberwesel|a| ca. 1763, koopman, overl. Leeuwarden 06.06.1840, z.v. Johannes Ensdorff en Anna Maria Meker.

2.                   Jelle Hanekamp, geb. Leeuwarden 1769, slotmaker (1821), overl. Harlingen 24.11.1836, tr. voor 1800 Maria Scheers, overl. tussen 1821 en voor 1836.

3.                   Hendrik Hanekamp, geb. Leeuwarden ca. 1778; volgt [32].

 

Noten: |a| nu in Rhein-HunsrŁck-Kreis, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)