Richard van Hasselt (1911-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juni 2019)

 


 

[1] Richard van Hasselt, geb. ’s-Gravenhage 19.09.1911, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1935, hoogleraar Delft (-1963), hoogleraar Twente (1963-1976), RNL 1974, begiftigd met de Erepenning van de UT 06.09.1993, overl. 18.08.1999, tr. Hilversum 06.11.1937|a| Catherina Erna Pekelharing, Toot, geb. Utrecht 14.05.1914, d.v. Gerardus Gilles Pekelharing (1886-1977) en Astra Margaretha Wynne (1888-1978).

 

Noten: |a| “Het huwelijk van ir. R. van Hasselt en Mej. C.E. Pekelharing dat op 4 september was bepaald is wegens ongesteldheid uitgesteld. Hilversum, 3 september 1937.” (annonce collectie CBG).

 

[2] Rolf van Hasselt, geb. Hilversum 28.09.1875, ingenieur, fabrikant te Schiedam (1903,1910), overl. Tonden (Voorst) 18.01.1956, begr. Zutphen (Alg.Bpl.) 21.01.1956, tr. Amsterdam 03.09.1903|c|
[3] Henriëtte van Rees, Jet, geb. Amsterdam 08.05.1878, overl. Voorst 04.01.1971.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Hasselt, geb. Schiedam 24.09.1907.

2.                   Robbert van Hasselt, geb. Schiedam 22.01.1910, ingenieur scheikundige technologie Delft 1937, overl. Tonden (Voorst) 04.07.1994, crem. Doetinchem (Slangenburg) 08.07.1994, tr. Naarden 29.01.1938 Elie E. van der Leeuw.

3.                   Richard van Hasselt, geb. ’s-Gravenhage 19.09.1911; volgt [1].

4.                   Johan Barthold Frans van Hasselt van Hasselt, geb. ’s-Gravenhage 26.02.1913, student, in Oranjehotel (aug’41-mrt’42), overl. Buchenwald 10.09.1942|a||b|.

 

Noten: |a| Oorlogsgravenstichting (vermelding op Erelijst van Gevallenen en in Dodenboek Oranjehotel); |b| handgeschreven ‘08.10.1942’ en ‘1950’ op twee exemplaren van de annonce in de collectie CBG; |c| moeder v/d bruidegom per abuis Houwenk (huw.akte Amsterdam 03.09.1903).

 

[4] Anne Karel Philip Fredrik Robbert van Hasselt, Robbert, geb. Empe (Brummen) 08.08.1839, ingenieur (1874), administrateur van de Hollandsche Spoorweg Maatschappij (1896), gedelegeerd lid van de raad van administratie der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (1903), voorzitter van de raad van administratie der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (1908), overl. Brummen 12.10.1908, tr. Schoterland 10.11.1870

[5] Anna Aleida Houwink, Aleida, geb. Nijehaske (Haskerland) 04.09.1848, overl. Brummen 14.03.1929, begr. Zutphen (Alg.Bpl.) 18.03.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Barthold Frans van Hasselt, F., geb. Rotterdam 24.10.1871, mr., promotie Leiden 21.06.1893|b|, kantoorbediende (1896), overl. Velp (Rheden) 03.01.1950|a|, begr. Zutphen (Alg.Bpl.) 06.01.1950, tr. Amsterdam 21.05.1896 Francina Johanna Tegelberg, geb. Den Helder 13.01.1872, overl. Empe (Brummen) 17.09.1940, d.v. Petrus Emelius Tegelberg, directeur der Stoomvaart Maatschappij Nederland, en Nicoline Cornelie d’Abo.

2.                   Rolf van Hasselt, geb. Hilversum 08.04.1874, overl. Hilversum 25.08.1874.

3.                   Rolf van Hasselt, geb. Hilversum 28.09.1875; volgt [2].

4.                   Margaretha Livina van Hasselt, geb. Amsterdam 11.06.1879 (akte), overl. Utrecht 19.05.1935.

 

Noten: |a| ook overl.akte Brummen 1950 no.2; |b| proefschrift: De Scheepsverklaring.

 

[6] Richard van Rees, geb. Utrecht 27.01.1853, mr., promotie Utrecht 02.10.1875|a|, advocaat (1878,1888), bankier (1903), overl. Bloemendaal 02.08.1939, crem. Velsen (Westerveld) 05.08.1939, otr. ’s-Gravenhage 02.12.1875

[7] Maria Louise Henriette de Genestet, geb. Hof van Delft 23.06.1853, overl. Wassenaar 02.07.1926, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 05.07.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriëtte van Rees, geb. Amsterdam 08.05.1878; volgt [3].

2.                   Johanna van Rees, geb. Amsterdam 03.01.1880 (akte), tr. Amsterdam 19.07.1910 Willem Frederik Piek, geb. Amsterdam 11|18.03.1874 (akte), accountant (1910), z.v. Willem Frederik Piek en Lucia Wilhelmina Jolles.

3.                   Woltera van Rees, geb. Amsterdam 02.10.1883 (akte), overl. Haarlem 16.01.1942|b|, tr. Amsterdam 11.05.1909|c| jhr. Johan Pieter Willem van Doorn, geb. Middelburg 26.06.1884, burgemeester van Heemstede (1916-1942 & 1945-1949), OON, overl. Heemstede 12.02.1953, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 16.02.1953, z.v. Johan van Doorn, subst. officier van justitie, en Marij Vincentia Boddaert.
     JPWvD tr. 2e Heemstede 30.12.1948 W.G.H. Slaghekke.

4.                   Richard van Rees, geb. Amsterdam 30.11.1888.

5.                   Willem Herman van Rees, geb. Amsterdam 02.02.1891 (akte), tr. Baarn 15.05.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 18.12.1923, ingeschr. Baarn 24.12.1923) Caroline Pierson, geb. Baarn 24.02.1898, d.v. Jan Lodewijk Pierson en Henriette Wilhelmina Johanna van Goudoever.

 

Noten: |a| proefschrift: Het personenvervoer op de spoorwegen in verband met de wet van 9 April 1875 (Stb. no. 67); promotor: J.A. Fruin; |b| ook overl.akte Heemstede 1942 no.11.

 

[8] Johan Francois Barthold van Hasselt, geb. Zutphen 25.05.1811, student J Leiden 30.03.1830, meester, grondeigenaar (1835,1841), griffier van het vredegerecht te Brummen (1838), kantonrechter te Apeldoorn (1843,1854), statenlid/gedeputeerde (1860,1864), lid van Provinciale Staten van Gelderland (1880), overl. Brummen 19.07.1892|b|; tr. 1e Zutphen 22.08.1834 Justine Henriette Louise baronesse van Lijnden tot Oldenaller, geb. Utrecht 17.01.1814, overl. Brummen 24.10.1836, d.v. Andries Wolter baron van Lijnden tot Oldenaller en Anna Elisabeth Geertruid d’Aulnis de Bourouill; tr. 2e Velsen 26.07.1838

[9] Margareta Lievina Hoeufft, ook Margaretha Livina, geb. Amsterdam 11.09.1813, overl. Brummen 26.08.1873|e|.

– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Arnout Lodewijk van Schelven (1913-2013), lector Twente.

Uit het huwelijk van Hasselt-van Lijnden tot Oldenaller:

1.                   Jacob Adriaan van Hasselt, geb. Empe (Brummen) 28.07.1835, student J Utrecht 09.03.1853|d|, advocaat, burgemeester van Gorssel (1860-1872) en Apeldoorn (1872-1897), overl. Apeldoorn 08.05.1897, tr. Zutphen 07.06.1860 Geertruida Luijken Glashorst, geb. Oldebroek 28.02.1838, d.v. Johannes Gerardus Luijken Glashorst (ca.1806-1866), burgemeester van Oldebroek (1834-1838), rechter Arr.Rb. Zutphen, en Anna Helena de Greve.
– Levensbericht JAvH in Biografisch Woordenboek Gelderland.

Uit het huwelijk van Hassel-Hoeufft:

2.                   Anne Karel Philip Fredrik Robert van Hasselt, geb. Empe (Brummen) 08.08.1839; volgt [4].

3.                   Maria Judith Catharina van Hasselt, geb. Empe (Brummen) 27.07.1840, overl. Amsterdam 11.01.1919|c|, tr. Zutphen 23.06.1864 Jan Kalff, geb. ’s-Gravenhage ca. 1832, kapitein der genie (1864), overl. Renkum 17.09.1913, z.v. Jan Kalff, boekhouder (1826), en Johanna Maria Keurenaer.

4.                   Godard Philip Cornelis van Hasselt, geb. Empe (Brummen) 31.07.1841, overl. Empe (Brummen) 16.09.1846.

5.                   Sophia van Hasselt, geb. Empe (Brummen) 04.04.1843, tr. Zutphen 28.04.1870 Frederic Justus Hendrik Lodewijk baron d’Aulnis de Bourouill, geb. Groningen 11.04.1840, ambtenaar, z.v. Frederic Henrij baron d’Aulnis de Bourouill (1805-1885), burgemeester van Oldekerk (1827-1844), en Sibilla Antoinetta baronesse van Lijnden tot Oldenaller.

6.                   Johanna Françoise Wilhelmina van Hasselt, geb. Empe (Brummen) 02.10.1844, overl. Brummen 18.06.1920.

7.                   Jacoba Pompea van Hasselt, geb. Zutphen 02.12.1845, overl. Zutphen 18.01.1860.

8.                   Hendrik Arend Jan Ernest van Hasselt, geb. Empe (Brummen) 27.07.1847, overl. Brummen 21.05.1848.

9.                   Isabella Margaretha Lievina van Hasselt, geb. Zutphen 13.03.1849, overl. Empe (Brummen) 07.07.1849.

10.               Willem Hendrik van Hasselt, geb. Empe (Brummen) 24.05.1850, fabrikant, overl. Rotterdam 10.01.1890, tr. Rheden 15.09.1876 Jeanne Jacqueline Cornelie Dixon, geb. Amsterdam 12.03.1851, overl. ’s-Gravenhage 10.04.1909, d.v. John Dixon en Anna Louisa Swaving.

11.               Johan François Barthold van Hasselt, geb. Empe (Brummen) 21.10.1852, overl. Zutphen 16.12.1852|a|.

12.               Cornelie Philippine van Hasselt, geb. Zutphen 26.01.1854, overl. ’s-Gravenhage 31.12.1905, tr. Zutphen 10.06.1880 Constant Maurits Ernst van Löben Sels, geb. Zutphen 03.10.1846, eerste luitenant de veldartillerie (1880), gep. generaal-majoor der artillerie (1923), lid Tweede en Eerste Kamer, OON, overl. Auerbach (Hessen) 18.03.1923, z.v. Maurits Jacob van Löben Sels, openbaar notaris en lid van de raad (1846), en Maria Louisa Swaving.
– Levensbericht CMEvLS: nl.wikipedia *   Parlement&Politiek
– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [7]/[8] in de Kwartierstaat Arnout Lodewijk van Schelven (1913-2013), lector Twente.

 

Noten: |a| ook overl.akte Brummen 1872 no.130; |b| ook overl.akte Zutphen 1892 no.271; |c| overl.akte Bussum 1919 no.16; |d| Jacobus Adrianus, Zutphaniensis; |e| ook overl.akte Zutphen 1873 no.309.

 

[10] Roelof Houwink, geb. Meppel 06.07.1813, medicinae doctor en vroedmeester, overl. na 1890|c|; tr. 1e Meppel 11.09.1841 Maria Tonckens, geb. Meppel 11.09.1816, overl. Vorden 28.06.1842|b|, d.v. Warmold Lunsingh Tonckens, advocaat, en Alberdina Margaretha Dassen; tr. 2e Leeuwarden 12.10.1846

[11] Mettje Sprée, geb. Harlingen 01.11.1820, overl. Amsterdam 25.11.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Baukje Maria Houwink, geb. Heerenveen (Ængwirden) 01.08.1847, overl. ’s-Gravenhage 06.09.1924, tr. Amsterdam 30.10.1890 Wilhelmus Petrus Henricus van Dieren Bijvoet, geb. Bloemendaal 23.06.1857, bleker (1890), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 01.08.1927, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. Kerkhoflaan) 05.08.1927, z.v. Johannes Martinus van Dieren Bijvoet en Maria van Kessel.

2.                   Anna Aleida Houwink, geb. Nijehaske (Haskerland) 04.09.1848; volgt [5].

3.                   Sjoerd Albertus Houwink, geb. Nijehaske (Haskerland) 17.11.1851, overl. Nijehaske (Haskerland) 02.06.1852.

4.                   Albertus Sjoerd Houwink, geb. Nijehaske (Haskerland) 03.05.1853, overl. Nijehaske (Haskerland) 15.06.1853.

5.                   Albertus Sjoerd Houwink, geb. Nijehaske (Haskerland) 25.08.1854, overl. Nijmegen 25.09.1902, tr. Utrecht 25.02.1892 Geertruida Cornelia Frijling, geb. Utrecht 13.10.1869, overl. Bussum 12.05.1934|a|, d.v. Johannes Frijling en Gerardina van Straalen.

6.                   Henricus Willem Houwink, geb. Nijehaske (Haskerland) 10.09.1855, overl. voor 1857.

7.                   Henricus Willem Houwink, geb. Heerenveen (Schoterland) 06.10.1857, rijksontvanger (1894), overl. Apeldoorn 28.12.1944, tr. Arnhem 09.11.1894 Cornelia Maria Elisabeth Korpershoek van der Kooij, geb. ’s-Gravenhage 12.11.1852, d.v. Pieter Korpershoek van der Kooij en Beatrix Maria Petronella van der Kloot.
     CMEKvdK tr. 1e Amsterdam 10.12.1885 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 14.12.1893, ingeschr. Amsterdam 01.03.1894) Willem Albertus van Gelder, geb. Amsterdam 23.05.1854 (akte), koopman (1885), handelsagent (1894), z.v. Willem van Gelder, koopman, en Elizabet Kruit.
     WAvG tr. 2e Amsterdam 17.05.1894 Johanna Bosdijk, geb. Ridderkerk 19.07.1873, d.v. Jacobus Bosdijk en Maria Maartje Buddigh.

 

Noten: |a| ook overl.akte Naarden 1934 no.32; |b| Maria Willemina (annonce collectie CBG); |c| niet gevonden in tafels overl. Amsterdam 1883-1906.

 

[12] Otto van Rees, geb. Luik 25.12.1825, hoogleraar staatshuishoudkunde en statistiek, overl. Utrecht 16.05.1868, tr. ’s-Hertogenbosch 22.04.1852|a|

[13] Johanna Maria Constantia Vreede, geb. ’s-Gravenhage 03.03.1829, overl. ’s-Gravenhage 13.04.1897; tr. 2e ’s-Gravenhage 04.08.1881 Jan Philip de Bordes, geb. Amsterdam 07.06.1817, ingenieur, directeur der Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorwegmaatschappij (1881), RNL, overl. ’s-Gravenhage 05.01.1899, z.v. Pierre François de Bordes en Maria ten Cate.
     JPdB tr. 1e Zwolle 22.09.1842 Reiniera Geertruid de Bruijn, geb. Zwolle 25.05.1817, overl. ’s-Gravenhage 28.06.1879, d.v. Jan Hendrik de Bruijn en Elia Elisabeth van de Graaff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Richard van Rees, geb. Utrecht 27.01.1853; volgt [6].

2.                   Jacob van Rees, geb. Utrecht 16.04.1854, promotie Utrecht 13.06.1878|d|, eerste assistent van het Physiologisch Laboratorium (1881), privaatdocent (1882), hoogleraar Amsterdam UvA, overl. Hilversum 04.01.1928, tr. Birnbaum|c| 22.09.1881 Constance Adriana Katharina Cordula Vatiché, geb. Birnbaum 13.04.1854, overl. tussen 1899 en 1928, d.v. Adolf Heinrich Otto Vatiché, advocaat en notaris, en Adriana Francina Slengarde.

 

Noten: |a| vader Richard, moeder Jacquelina Albertine (huw.akte ’s-Hertogenbosch 1852 no.49); |b| ingeschreven extract (huw.akte Amsterdam 02.08.1882 no.1575); |c| destijds in de Pruissische provincie Posen, nu de stad Międzychód in Polen; |d| proefschrift: Over luchtademing van carcinus moenas; promotor: P. Harting (1812-1885).

 

[14] Petrus Augustus de Genestet, geb. Amsterdam 21.11.1829, Remonstrants predikant te Delft (1853), overl. Rozendaal 02.07.1861|b|, tr. Bloemendaal 09.09.1852

[15] Henriëtte Elisabeth Jacqueline Bienfait, geb. Amsterdam 28.02.1824, overl. Delft 20.11.1859.

– Levensberichten PAdG: nl.wikipedia * KB

– Levensbericht HEJB: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Louise Henriette de Genestet, geb. Hof van Delft 23.06.1853; volgt [7].

2.                   Johanna Catharina de Genestet, geb. Hof van Delft 16.11.1854, overl. Hilversum 14.11.1930, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 17.11.1930, tr. voor 1880 Johannes Henricus Berns, geb. Renswoude 18.01.1847, fabrikant, overl. Wiesbaden 15.09.1884, z.v. Henri Marinus Berns (1813-1895), predikant te Renswoude (1838-1847) en Spankeren (1853), en Elisabeth Marie Koch.

3.                   Dina Cornelia de Genestet, geb. Delft 07.10.1857, overl. Wassenaar 10.12.1935.

4.                   Peter Adriaan de Genestet, geb. Delft 19.05.1859, overl. Amsterdam 10.01.1860|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1860 fol.186a; |b| vader v/d overledene per abuis Petrus Adrianus (overl.akte Rozendaal 1861 no.2).

 

[16] Jacob Adriaan van Hasselt, geb. Zutphen ca. 1772/1773, meester, arrondissementsnotaris (1832), eerste stadssecretaris van Zutphen (1832), lid van de Provinciale Staten van Gelderland (1832), overl. (‘na eene  hevige ziekte van eenige weken’) Zutphen 28.12.1832|a|, otr. Zutphen 21.12.1807, tr. Velp 31.12.1807

[17] Anna Philippina Carolina Fredrica Robbertina van Heeckeren, geb. Zutphen ca. 1788, grondeigenaresse (1834), overl. (‘na eene ongesteldheid van weinige dagen’) Zutphen 06.10.1859, d.v. Ludolf Fredrik Hendrik baron van Heeckeren en Coenradina Anna baronesse van Haersolte.

– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Arnout Lodewijk van Schelven (1913-2013), lector Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Zutphen 04.02.1809.

2.                   Johan Francois Barthold van Hasselt, geb. Zutphen 25.05.1811; volgt [8].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Zutphen 1832 no.248).

 

[18] Jacob Pompejus Hoeufft, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28.11.1779, meester, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1833), overl. Velsen 24.08.1835, z.v. Henrik Hoeufft en Margaretha Lievina Geelvinck; otr. Amsterdam 25.08.1809

[19] Judith Catharina Dedel, geb. Amsterdam 06.08.1783, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.08.1783, overl. Velsen 30.11.1817, d.v. Willem Gerrit Dedel en Jacoba Elisabeth Crommelin; otr. 1e Amsterdam 30.07.1802 Lodewijk Hovij, geb. Amsterdam 14.12.1779, ged. Amsterdam (Oude Waalse kerk) 25.12.1779, begr. Zuilen 21.08.1805, z.v. Hendrik Hovij en Hillegond van der Poorten.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [60]/[61] in de kwartierstaat Gerrit Anne Blaauw (1935-2018), hoogleraar Twente.

– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Arnout Lodewijk van Schelven (1913-2013), lector Twente.

Uit het huwelijk Hovij-Dedel:

1.                   Hendrik Hovij, geb. Amsterdam 26.07.1803, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.08.1803, koopman (1827), griffier van het kantongerecht (1840,1851), overl. Zeist 14.03.1868, tr. Amsterdam 16.08.1827 Elisabet van Vollenhoven, geb. Amsterdam 20.04.1806, ged. Amsterdam (Rem.) 22.05.1806, d.v. Antoni Jan van Vollenhoven en Maria Wilhelmina Backer.

2.                   Willem Gerrit Hovij, geb. Amsterdam 23.02.1805, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.03.1805, promotie Leiden 02.02.1828|a|, agent van domeinen (1829), tr. Leiden 28.03.1828 jkvr. Maria Louisa van Alphen, geb. Soerabaja 24.04.1808, d.v. jhr. Daniël François van Alphen (1774-1840) en Jeanne Guilelmine Vignon.
– Levensberichten DFvA: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

Uit het huwelijk Hoeufft-Dedel:

3.                   Jacoba Elisabeth Hoeufft, geb. Amsterdam 09.07.1810, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 20.07.1810, overl. Haarlem 12.09.1870, tr. Amsterdam 25.04.1833 jhr. Willem Hendrik Hoeufft, geb. Haarlem 12.07.1804, bewaarder der hypotheken te Haarlem, overl. Haarlem 18.10.1844, z.v. David Hoeufft (1762-1836) en Eva Jacoba Gerlings.
     WHH tr. 1e Edam 04.10.1827 Justina Margaretha van Bommel, geb. Utrecht 27.01.1805, ged. Utrecht 06.02.1805, overl. (kraambed) Haarlem 25.07.1829, d.v. Lubertus Cornelis van Bommel en Cornelia Boot.
– Levensbericht DH: nl.wikipedia

4.                   Henrik Hoeufft, later Hoeufft van Velsen, geb. Amsterdam 21.01.1812, meester, advocaat, kamerheer van Z.M. de Koning (1869), kamerheer in buitengewone dienst van H.M. de Koningin (1894), lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1869), Commandeur van de Orde van de Eikenkroon, overl. Amsterdam 02.01.1894, tr. Renkum 10.07.1840 Ernestina Lucretia Roukens, geb. Arnhem 24.02.1822, overl. Amsterdam 11.01.1894, d.v. Johan Michiel Roukens, rijksadvocaat (1822), en Frederika Catharina Henrietta Godarda Gaijmans.

5.                   Margareta Lievina Hoeufft, geb. Amsterdam 11.09.1813; volgt [9].

6.                   Wilhelmina Hoeufft, geb. Amsterdam 02.10.1814, overl. Zutphen 28.01.1884, tr. Amsterdam 02.07.1840 Jan Arend baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen, ged. Werkhoven 04.12.1809, eerste luitenant bij het Regiment Dragonders no.8 in garnizoen te Zutphen (1840), z.v. Hendrik Antonie Zwier baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen en Louiza Florentina Maria van Heeckeren.

7.                   Anna Maria Margaretha Hoeufft, geb. Amsterdam 24.10.1816, overl. Brummen 27.09.1838.

 

Noten: |a| Dissertatio philosophico juridica, de Dominii Acquisitione ex Jure Naturae, cum laude defensa a Gulielmo Gerardo Hovy, Amstelodamensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.

 

[20] Albertus Houwink, geb. Meppel ca. 1776, koopman (1816,1833), wijnkoper (1839), wijnhandelaar (1841), overl. Meppel 06.01.1842, z.v. Jan Houwink en Elisabeth Vos; tr.

[21] Anna Aleida Kniphorst, geb. Meppel ca. 1783, overl. Leeuwarden 08.03.1847, d.v. Lambertus Kniphorst en Aleida Vos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aleida Houwink, geb. Meppel xx.07.1806, overl. Meppel 07.01.1859, tr. Meppel 24.06.1827 Michiel ten Wolde, geb. Meppel xx.12.1802, negotiant, koopman, overl. Meppel 24.09.1845, z.v. Jan Buisman ten Wolde, koopman, en Henderika Dassen.

2.                   Jan Houwink, geb. Meppel ca. 1808/1809, medicinae doctor, overl. Schoterland 03.01.1845, tr. Schoterland 21.06.1833 Petronella Jacoba Westra, geb. Harlingen 07.08.1811, overl. Schoterland 23.11.1834, d.v. Hendrik Jans Westra (-1831) en Eva Dirks Fontein; tr. 2e Schoterland 12.08.1836 Sara Susanna Adema, geb. Oranjewoud (De Knijpe) 05.12.1815, overl. Velp (Rheden) 21.03.1896|a|, d.v. Lollius Adema, substituut-officier bij de rachtbank van eerste aanleg te Heerenveen (1815), en Tettje Bienema.

3.                   Lambertus Houwink, geb. Meppel xx.05.1811, wijnkoper, overl. Meppel 15.04.1863, tr. Meppel 27.05.1839 Lamberdina Willemina Meursinge, geb. Meppel 27.05.1814, overl. Meppel 08.07.1891, d.v. Jacobus Meursinge, koopman, en Catarina Johanna Dassen.

4.                   Roelof Houwink, geb. Meppel 06.07.1813|b|; volgt [10].

5.                   Albert Vos Houwink, geb. Meppel 26.05.1816, medicinae doctor, overl. Meppel 27.12.1863.

6.                   Elizabeth Vos Houwink, geb. Meppel 23.04.1823, overl. Rotterdam 21.03.1903, tr. Meppel 06.11.1844 Cornelis Casparus Hendrik Munting, geb. Haastrecht 20.01.1821, tabakshandelaar (1844), commissionair (1892), overl. Meppel 18.02.1892, z.v. Johannes Pieter Munting en Cornelia Maria Jacoba de Koning.

 

Noten: |a| vader per abuis Dallius Adema (overl.akte Rheden 1896 no.65); |b| vader Houwing (geb.akte Meppel1813 no.71).

 

[22] Sjoerd Sprée, geb. Harlingen ca. 1787, controleur, later ontvanger der directe belastingen (1820,1846), overl. Leeuwarden 18.01.1859, z.v. Johannes Spree en Metje Schrik; tr. Harlingen 15.05.1816

[23] Baukje Maria Dibbetz, ook Dibbet(t)s, geb. Duinkerken ca. 1791, overl. Heerenveen (Schoterland) 03.12.1861, d.v. Reinier de Klerk Dibbetz en Helena Charlotta van Rossum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Charlotta Spree, geb. Harlingen 11.04.1817, overl. Harlingen 12.04.1817.

2.                   Helena Charlotta Spree, geb. Harlingen 22.07.1818, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 16.03.1889, tr. Leeuwarden 18.06.1840 Gerardus Jongsma, geb. Leeuwarden 04.08.1814, secretaris der Grietenij Dantumadeel (1840,1892), overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 22.01.1892, z.v. Ernestus Jongsma, regulateur der successie en rechter, en Pronica Johanna Benthem.

3.                   Mettje Sprée, geb. Harlingen 01.11.1820; volgt [11].

4.                   Johannes Spree, geb. Harlingen 13.08.1822.

5.                   Catharina Prouisette Spree, geb. Harlingen 11.07.1824, overl. Heerenveen (Ængwirden) 02.05.1886, tr. Leeuwarden 20.12.1849 Thijs Spree, geb. Sneek 28.12.1820, student medicijnen Franeker 05.16.1837, student Groningen 18.06.1839 en 07.11.1840, medicinae doctor, overl. Veenwouden (Dantumadeel) 16.10.1870, z.v. David Spree, lid van de Rechtbank in eerste aanleg te Sneek (1820), en Geertruida Feenstra.

6.                   Reinier Spree, geb. Harlingen 29.05.1826, landbouwer, overl. Twijzel (Achtkarspelen) 01.01.1897, tr. Achtkarspelen 04.12.1856 Grietje Meerstra, geb. Eestrum (Tietjerksteradeel) 10.01.1817, overl. Surhuizum (Achtkarspelen) 15.01.1901, d.v. Wytse Pieters Meerstra, huisman, en Trijntje Johannes van der Meer.

7.                   Henricus Willem Spree, geb. Leeuwarden 28.11.1827, overl. Hoorn 21.06.1886.

8.                   Adriaan Gilles Spree, geb. Leeuwarden 14.11.1830, overl. Leeuwarden 19.11.1830.

9.                   Martha Johanna Spree, geb. Leeuwarden 04.12.1831, overl. Leeuwarden 31.03.1855.

 

[24] Rijk van Rees, ged. Nijmegen 04.06.1797, buitengewoon hoogleraar aan de hogeschool te Luik (1824), z.v. Otto van Rees (-voor1824), gemeenteraadslid Nijmegen, en Jacoba Hendrika Harlingh, rentenierster (1824), overl. Utrecht 23.08.1875; tr. 2e Muiden 26.11.1840 Woltera Elisabeth Koch, geb. Amsterdam 06.09.1810, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.09.1810, overl. Utrecht 18.11.1841, d.v. Egbertus Johannes Koch en Susanna Maria Crommelin; tr. 1e Gorssel 27.09.1824

[25] Jkvr. Jacoba Elbertina de Casembroot, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1805, overl. Luik 19.09.1828, d.v. Jhr. Leonard de Casembroot (ca.1771-1832), agent van het Departement van Oorlog (1824), en Adriana Johanna baronesse van Neukirchen genaamd Nijvenheim (ca.1782-1835).

Uit het huwelijk van Rees-de Casembroot:

1.                   Otto van Rees, geb. Luik 25.12.1825; volgt [12].

2.                   Dochter van Rees, geb. Luik 03.08.1827.

Uit het huwelijk van Rees-Koch:

3.                   Woltera Bertha Johanna van Rees, geb. Utrecht 02.11.1841|a|, tr. Utrecht 07.08.1862|a| Anthonius Wilhelm Cornelis Berns, geb. Brummen 24.03.1837, overl. Utrecht 22.10.1911, z.v. Anthonius Cornelis Berns, doctor in de genees-, heel- en vroedkunde, en Wilhelmina Trompert.

 

Noten: |a| eerst Bertha Johanna, bij vonnis Arr.Rb. Utrecht 26.11.1841 Woltera voorgevoegd (geb.akte Utrecht 1841 no.1446 en suppl.akte no.5).

 

[26] Jacob Vreede, geb. Leiden 20.05.1796|a|, koopman (1828,1829), essayeur bij het kantoor van waarborg der goud- en zilverwerken te Schoonhoven (1857), overl. Schoonhoven 01.04.1871, z.v. Pieter Vreede en Aletta Susanna Marcon; tr. Tilburg 05.09.1822

[27] Maria Catharina Constantia Mahlstedt, geb. Demerary (Guyana) 03.02.1804, overl. Schoonhoven 20.09.1886, d.v. Gerard Mahlstedt en Catharina Maria Sargenton.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Maria Petronella Vreede, geb. Tilburg 01.11.1823, overl. Renkum 07.04.1903.

2.                   Elsabina Henrietta Suzanna Vreede, geb. Tilburg 26.12.1824, tr. Schoonhoven 14.08.1856 Ludolph Diederick Alexander van Tengnagell de Raad, geb. Haarlem ca. 1825, z.v. Ludolph Diederick van Tengnagell de Raad en Helena Elisabeth van Wegener.

3.                   Françoise Charlotte Vreede, geb. ’s-Gravenhage ca. 1828, overl. ’s-Gravenhage 19.05.1911, tr. Schoonhoven 21.10.1858 Carel Wilhelm van der Kop, geb. Schoonhoven 19.09.1831, overl. ’s-Gravenhage 04.07.1908, z.v. Henricus Johannes Elisa Groeneveld van der Kop en Maria Boonders.
Uit dit huwelijk: Jacob (1868-1945).

4.                   Johanna Maria Constantia Vreede, geb. ’s-Gravenhage 03.03.1829; volgt [13].

5.                   Pieter Hendrik Vreede, geb. Loosduinen 04.08.1830, controleur bij het kantoor waarborg der goud- en zilverwerken te Alkmaar (1857), essayeur der waarborg van goud- en zilverwerken te Leeuwarden (1876), oud-inspecteur van den waarborg van gouden en zilveren werken (1902), RNL, overl. ’s-Gravenhage 12.08.1902, tr. 1e ’s-Gravenhage 01.07.1857 Johanna Davina Mouton, geb. ’s-Gravenhage ca. 1836, overl. Alkmaar 04.03.1873, d.v. Jan Maarten Mouton, apotheker, en Jacoba Geertruida Maria Eijssell; tr. 2e ’s-Gravenhage 24.05.1876 Johanna Florentina Adolphina Eleonora Metman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1839, overl. ’s-Gravenhage 13.02.1929, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 16.02.1929, d.v. Leonard Metman en Gesina Catharina Scholten.

6.                   Emilie Constance Vreede, geb. ’s-Hertogenbosch 18.06.1841 (akte), overl. Renkum 06.08.1905, tr. Schoonhoven 24.07.1861 Boudewijn Linn, geb. Amsterdam 10.03.1834 (akte), overl. Renkum 22.10.1918, z.v. Boudewijn Linn en Frederica Hillegonda de Lange.

 

Noten: |a| huw.akte Tilburg 1822 no.69 {niet gevonden in Leiden}; |b| geb. 26.03.1834 (kaart Bevolkingsregister).

 

[28] Fredrik Christianus de Genestet, geb. Amstelveen 05.05.1805, ged. Amsterdam (Evangelisch Luthers) 14.05.1805, makelaar (1826), koopman (1829), vrijwillig dragonder (1833), overl. Haarlem 17.09.1833|a|, z.v. Petrus Augustus de Genestet, notaris te Nieuwer-Amstel (1826), en Christina Eekmeijer; otr. Amsterdam 28.04.1826, tr. Amsterdam 11.05.1826 (echtsch. vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg 14.08.1833, ingeschr. Amsterdam 28.08.1833)

[29] Maria Suzanna de Vries, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 19.01.1804, overl. Breukelen 08.06.1836, d.v. Hendrik Jans de Vries en Suzanna van der Linden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Augustus de Genestet, geb. Amsterdam 21.11.1829; volgt [14].

 

Noten: |a| geb. Amstelveen, ‘geen vaste goederen, doch wel een kind nalatende’ (overl.akte Haarlem 1833 no.19-9).

 

[30] Louis Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 20.12.1790, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 25.12.1790, koopman (1814), overl. Amsterdam 22.09.1843, z.v. Louis Antoine Bienfait (ca.1755-1816) en Aletta Dangerard (ca.1753-1822); otr. Leiden 15.07.1814, tr. Leiden 29.07.1814

[31] Catharina Johanna Bodel Nijenhuis, geb. Amsterdam 09.03.1796, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 13.03.1796, overl. Oosterbeek (Renkum) 16.06.1866, d.v. Evert Bodel Nijenhuis en Magdalena Henrietta Luchtmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louisa Adelaide Bienfait, geb. Amsterdam 26.03.1815, overl. Amsterdam 19.11.1816.

2.                   Louis Antoine Bienfait, geb. Amsterdam 26.01.1817, koopman (1839), lid Provinciale Staten van Noord-Holland, lid Gemeenteraad van Amsterdam, overl. Amsterdam 19.03.1874, tr. Amsterdam 15.08.1839 Fanny van Baerle, geb. Rotterdam 29.05.1814, overl. Arnhem 29.01.1890, d.v. Carel Gerard van Baerle, advocaat, en Dieudonné Enrotteau.

3.                   Henri Jean Corneille Bienfait, geb. Amsterdam 20.06.1818, koopman (1850), overl. Amsterdam 18.07.1885, tr. Amsterdam 30.05.1850 Henrietta Maria Croockewit, geb. Amsterdam 27.12.1824 (akte), overl. Amsterdam 05.10.1875, d.v. Zacharias Croockewit en Alida Maria Niemann.

4.                   Louise Marie Bienfait, geb. Amsterdam 21.12.1819, overl. Uithoorn 04.01.1861, tr. Amsterdam 02.05.1845 Gerrit Daniel Boerlage, geb. Monnickendam 24.06.1815 (akte), notaris (1845), overl. Uithoorn 09.11.1892, z.v. Jan Roelof Boerlage en Margaretha Arbman.

5.                   Jeanne Cornelie Alette Bienfait, geb. Amsterdam 06.06.1822, overl. Utrecht 18.06.1900, tr. Bloemendaal 18.06.1841 Christiaan Willem Medinus Morell, geb. Bloemendaal 12.10.1814 (akte), fabrikant (1841), z.v. Jan Willem Morell, fabrikant, en Wesseline Clasina Schuller.

6.                   Henriëtte Elisabeth Jacqueline Bienfait, geb. Amsterdam 28.02.1824; volgt [15].

7.                   Jean Louis Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 24.03.1826, overl. Amsterdam 02.02.1830.

8.                   Antoine Adelaide Bienfait, geb. Amsterdam 01.10.1827, assuradeur (1862), overl. Oosterbeek 03.08.1891, tr. Amsterdam 10.04.1862 Johanna Sophia van Limburg Brouwer, geb. Schiedam 04.05.1833, overl. na 1891, d.v. Gerrit Anne van Limburg Brouwer, dominee, predikant, en Nicolette Christina Dermoût.

9.                   Cornelie Gerardine Bienfait, geb. Amsterdam 21.08.1829, overl. Hilversum 05.09.1898, tr. Amsterdam 20.08.1868 Guillaume Daniel Louis Huët, geb. Amsterdam 29.08.1832, promotie Amsterdam 1856, medicinae doctor, hoogleraar Leiden (1872-1890), RNL, overl. ’s-Gravenhage 20.08.1891, z.v. Pierre Josué Louis Huët en Geertruida Paulina Aletta Ledeboer.

10.                Jean Louis Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 26.05.1831, overl. Amsterdam 10.04.1832.

11.                Pierre Everard Henri Bodel Bienfait, geb. Amsterdam 26.02.1833, dominee, predikant te Nieuwveen (1858-1862), Tilburg, Zierikzee (1880-1883), overl. Hilversum 22.10.1904, tr. voor 1861 Henriette Wilhelmina Brouwer Starck, overl. na 1904.

12.                Jacques Joachim Bienfait, geb. Amsterdam 05.11.1834, overl. Neuenahr 22.08.1898|a|, tr. Rotterdam 07.09.1860 Cornelia Schadee, geb. Rotterdam 25.10.1836, overl. Rotterdam 31.10.1887, d.v. Hermanus Adrianus Schadee en Maria Verveer.

13.                Jean Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 10.05.1836, overl. Bloemendaal 17.05.1837.

14.                Catharina Jeanne Bienfait, geb. Amsterdam 13.02.1838, overl. Hilversum 07.01.1919, tr. Amsterdam 09.08.1867 Willem Herman Hubrecht, geb. Leiden 16.06.1839, ingenieur van de Waterstaat (1867), hoofdingenieur van den Rijks Waterstaat (1888), overl. Haarlem 10.04.1888, z.v. Pieter Glaudius Hubrecht (1805-1874), burgermeester van Leiderdorp (1829-1867), en Abrahamina Arnolda Louise Steenlack.

15.                Fannij Bienfait, geb. Amsterdam 16.09.1841 (akte), overl. Amsterdam 02.07.1865.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 1898 no.132 fol. s055v.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren