Tjakko Hazewinkel (1932-2002)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Tjakko Hazewinkel, geb. Buitenveldert 10.02.1932, ingenieur bouwkunde Delft 1958, architect, overl. Amstelveen 20.05.2002,
– Werk op Campus Drienerlo: Studentenflats Campuslaan (1973).
– Levensbericht: nl.wikipedia

 

[2] Jan Frederik Hazewinkel, geb. Arnhem 03.07.1891, leraar aan het Amsterdamsch Lyceum (1928), overl. Amsterdam 10.03.1945|b|, tr. Amsterdam 19.07.1928
[3] Elsa Herman, Els, geb. Amsterdam 14.01.1909, overl. na 1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joke Hazewinkel, geb. Amsterdam 21.04.1930, overl. Schoorl 17.12.2014, begr. Bergen (NH) (Bpl. Molenwiedtje) 23.12.2014.

2.                   Tjakko Hazewinkel, geb. Buitenveldert 10.02.1932|a|; volgt [1].

3.                   Anneke Hazewinkel, geb. Buitenveldert 08.04.1934, overl. Amstelveen 22.05.2014, crem..

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 10.02.1932 (zoon); |b| overl.akte Nieuwer-Amstel 23.03.1945.

 

[4] Tjakke Hazewinkel, geb. Wildervank 26.06.1856, leraar aan de HBS te Arnhem, overl. Arnhem 21.10.1932, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 24.10.1932, tr. Veendam 12.04.1887

[5] Alida Klasina van Hulten, geb. Molenstreek (Veendam) 02.11.1858, overl. Nieuwer-Amstel 27.04.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kobus Jan Hazewinkel, geb. Arnhem 25.07.1888, scheikundige, overl. Utrecht 18.05.1920, tr. Utrecht 19.10.1914 Jentien Elisabeth Mulder, geb. Rotterdam 27.04.1893, d.v. Wilhelm Arnold Everard Mulder, hoofdcommies bij de posterijen,  en Jentien van Dieren.

2.                   Christina Regina Gerarda Hazewinkel, geb. Arnhem 27.02.1890, tr. Arnhem 17.08.1918|a| Johan Christiaan Müller, geb. Willeskop 10.04.1888, officier van gezondheid der tweede klasse bij het Nederlandsch Oost-Indisch Leger (1918), z.v. Andreas Müller en Wilhelmina van Heijningen. [Tandjong Pinang ca.1925; Arnhem 1932]

3.                   Jan Frederik Hazewinkel, geb. Arnhem 03.07.1891; volgt [2].

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Marius Catharinus Samson, oud 29 jaar, kandidaat-notaris, de bruidegom wonende te Batavia (huw.akte Arnhem 1918 no.378).

 

[6] Hendrik Theodorus Herman, geb. Amsterdam 06.07.1865, promotie Jena 19.07.1899|a|, arts, overl. Amsterdam 27.12.1923, begr. Amsterdam (Bpl. Westerveld) 29.12.1923, tr. Amsterdam 19.02.1903

[7] Anna Elisabeth van Essen, geb. Amsterdam ca. 1875/1876, overl. Amstelveen 06.11.1956, begr. Amsterdam (Bpl. Westerveld) 10.11.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annie Herman, geb. Amsterdam 12.02.1905, administratrice (1932), overl. na 1956, tr. Nieuwer-Amstel 08.09.1932 Henricus Hubertus Mertens, geb. Roermond 13.06.1905, restaurateur van schilderijen, overl. na 1956, z.v. Johannes Mertens, aannemer, en Maria Anna Hubertina Passage.

2.                   Elsa Herman, geb. Amsterdam 14.01.1909; volgt [3].

 

Noten: |a| Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe: Über chronisch entzündliche, endotheliale Lidgeschwulst.

 

[8] Jan Abrahams Hazewinkel, geb. Oosterdiep (Wildervank) 12.07.1813, onderwijzer (1855,1861), assuradeur (1865), overl. Wildervank 28.11.1865, tr. Wildervank 02.05.1855

[9] Regina Scholten, geb. Wildervank 11.06.1821, overl. Wildervank 10.08.1910; tr. 1e Wildervank 17.02.1848 Riemt Roelfs Legger, geb. Veendam 12.02.1823, zeeman (1848), gezagvoerder van het kofschip Regina, overl. (‘sloeg door het overgaan der bezaanschoot overboord en verdonk, zijnde alle aangewende pogingen ter zijner redding vrugtloos geweest’) ‘op eene reise van Koningsbergen naar Amsterdam, zeilende op de hoogte van het eiland Bornholm’ 25.11.1848|b|, z.v. Roelf Roelfs Legger, schipper/zeeman, en Jeseltje Riemts Roelfsema.

Uit het huwelijk Legger-Scholten:

1.                   Riemt Legger, geb. Wildervank 15.12.1848, stuurman, overl.  Wildervank 05.01.1936, tr. Wildervank 26.12.1872 Hinderkien Boer, geb. Wildervank 03.01.1844, overl. Wildervank 04.11.1923, d.v. Antonie Pieters Boer, schipper, en Margjen Alberts Meijer.

Uit het huwelijk Hazewinkel-Scholten (moeder Scholtens):

2.                   Tjakke Hazewinkel, geb. Wildervank 26.06.1856|a|; volgt [4].

3.                   Koop Hazewinkel, geb. Wildervank 12.05.1858, leraar aan de HBS te Veendam  (1887,1888), overl. Veendam 23.07.1888, tr. Wildervank 03.08.1887 Geesiena Remmina Brongers, geb. Wildervank 21.07.1864, overl. Groningen 04.02.1935, d.v. Luitjen Brongers, schipper (1864), koopman (1887), en Reina Bosvogel.

4.                   Jantje Hazewinkel, geb. Wildervank 22.11.1861, overl. Wildervank 03.02.1944.

 

Noten: |a| moeder Scholtens; |b| ingeschreven extract (overl.akte Veendam 06.06.1849, supplement).

 

[10] Fokko Frederik van Hulten, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 27.09.1823, bakker, overl. Molenstreek (Veendam) 05.10.1906, tr. Veendam 23.05.1850

[11] Stijntje Pieters Doewes, geb. Zuidwending (Veendam) 02.09.1825, overl. Molenstreek (Veendam) 12.07.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fokko Frederik van Hulten, geb. Veendam ca. 1852, overl. Zuidwending (Veendam) 20.02.1860.

2.                   Pieter van Hulten, geb. Molenstreek (Veendam) 12.12.1852, apotheker, overl. Veendam 05.08.1885, tr. Veendam 02.11.1876 Afina Alberdina Steenhuisen, geb. Oosterdiep (Veendam) 14.11.1853, overl. Veendam 22.11.1921, d.v. Harm Steenhuisen, schipper, en Alida Alina van Linge.

3.                   Lukas van Hulten, geb. Molenstreek (Veendam) 13.10.1855, assistent-veearts, overl. Utrecht 16.11.1879.

4.                   Albert Jan van Hulten, geb. Molenstreek (Veendam) 07.08.1857, bakker, overl. Veendam 13.02.1927, tr. Veendam 24.08.1892 Roelfina Jantina de Boer, geb. Veendam 29.03.1856, overl. Veendam 21.07.1932, d.v. Lubbert Meints de Boer, schipper, en Harmke Harms Doewes.

5.                   Alida Klasina van Hulten, geb. Molenstreek (Veendam) 02.11.1858; volgt [5].

6.                   Geertje Maria van Hulten, geb. Molenstreek (Veendam) 29.02.1860.

7.                   Fokko Frederik van Hulten, geb. Molenstreek (Veendam) 29.06.1864, (banket)bakker, overl. Groningen 11.07.1938, tr. Groningen 12.11.1908 Antonia Meijer, geb. Groningen 09.08.1880, d.v. Harm Meijer, pakhuisknecht, en Jantje Kruize.

 

[12] Jan Herman, geb. Amsterdam 07.04.1830, tabaksverkoper (1857), winkelier (1863), koopman (1864,1870), winkelier (1872), koopman (1876), winkelier (1882), overl. tussen 1882 en 1887; tr. 2e Amsterdam 19.05.1870 Louisa Maria Lohoff, geb. ’s-Gravenhage 26.03.1841, overl. voor 1872, d.v. Jan Ernst Lohoff en Maria Anna Elisabeth Lucas; tr. 3e Amsterdam 15.02.1872 Wilhelmina Scheepmaker, geb. Amsterdam 18.05.1832, overl. na 1905, d.v. Krijn Scheepmaker en Marianne Luiten; tr. 1e Amsterdam 15.10.1857

[13] Geultjen de Vries, geb. Amsterdam 30.10.1835, overl. voor 1870.

Uit het huwelijk Herman-de Vries:

1.                   Sara Maria Elisabeth Herman, geb. Amsterdam ca. 1858, tr. Amsterdam 20.07.1882 Johan Wilhelm Peter Hamel, geb. Amsterdam 05.12.1856, bediende (1882), koopman (1905), z.v. Johan Christiaan Hamel, oliekoper, en Maria Anthonia Rusche.

2.                   Jan Herman, geb. Amsterdam 18.03.1860, bediende, tr. Amsterdam 18.03.1897 Geertien Dikken, geb. Zwolle 01.01.1878, d.v. Hermannes Dikken, schipper (1878), werkman (1897), en Derkien Reimerink.

3.                   Harmen Herman,  geb. Amsterdam 07.11.1861, adelborst eerste klasse (1879), luitenant ter zee tweede klasse (1887), kapitein ter zee (1907-1912), gep. schout-bij-nacht-titulair (1930), ‘gerechtigd tot het dragen van het eereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen met de gespen voor Atjeh, voor Zuid-Celebes 1905-1908 en voor de Kleine Soenda-eilanden 1905-1909’, OON, overl. Haarlem 23.04.1930, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.04.1930, tr. Amsterdam 25.08.1887 Hendrika Johanna Emanuella Lohoff, geb. Amsterdam 12.11.1867, overl. ’s-Gravenhage 26.06.1935, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 29.06.1935, d.v. Hendrik Jan Emanuel Lohoff en Anna Elisabeth Dirckes.

4.                   Hendrik Theodorus Herman, geb. Amsterdam 06.07.1865; volgt [6].

5.                   Gerrit Herman, geb. Amsterdam 05.04.1867, procuratiehouder (1920,1923), overl. Heemstede 23.06.1941, tr. 1e Kota Radja (Res. Atjeh en Onderhorigheden) 23.08.1895 (echtsch. tussen 1899 en 1912) Maria Emelia Merghart, geb. Cheribon 02.09.1875, overl. Padang 16.11.1916; tr. 2e Amsterdam 15.08.1923 Marie Luise Berta Eggebrecht, geb. Grapzow|a| ca. 1891, overl. Haarlem 11.07.1952|b|, d.v. Paul Eggebrecht en Marie Hilgendorf.
     MEM tr. 2e Kota Radja 06.04.1912 Willem Henri van Leeuwen, geb. Rantau  (Res. Zuider- en Oosterfadeling van Borneo) 13.04.1873.
     WHvL tr. 2e Soerabaja 12.06.1918|c| Elsje Faber, geb. Batavia ca. 1885, overl. Malang 26.08.1939, d.v. Hermanus Faber en Anna Magdalena van Roosendael.

Uit het huwelijk Herman-Scheepmaker:

6.                   Guillaume Herman, geb. Amsterdam 22.12.1874, kantoorbediende (1903,1905), procuratiehouder (1923), overl. Laren 26.04.1950, tr. Amsterdam 19.10.1905 Willemina Jacoba ten Seldam, geb. Amsterdam 24.12.1877, overl. Amsterdam 03.08.1937, crem. Velsen 06.08.1937, voor 1950, d.v. Roelof ten Seldam, fabrikant, en Alida Oostmeijer.

 

Noten: |a| nu in Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern; |b| ook overl.akte Heemstede 1952 no.132; |c| RA 1919 p.39 (bruidegom Alexander Nicolaas de Jong; annotatie in RoosjeRoos: de almanak heeft abusievelijk de namen van de gevolmachtigde ipv die van de bruidegom).

 

[14] Carel Claudius van Essen, geb. Amsterdam 21.09.1843, overl. Amsterdam 13.10.1881, tr. Amsterdam 04.08.1870

[15] Johanna Christina Holtzapffel, geb. Amsterdam 01.03.1847, overl. Hillegom 18.06.1925, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 22.06.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Frederik van Essen, geb. Amsterdam 29.02.1872, commissionair in effecten (1898,1929), overl. Utrecht 22.01.1935|a|, tr. 1e Haarlem 11.08.1898 Jacoba Johanna Maria de Kanter, geb. Middelburg 05.08.1871, overl. Bloemendaal 17.04.1907, d.v. Jacobus de Kanter, makelaar, en Dina Anthoinetta Tak; tr. 2e Haarlem 31.12.1921 Maria Cornelia de Jong, geb. Rotterdam 19.05.1885, overl. Hilversum 10.08.1949, d.v. Johannes de Jong en Gerdina Boezel.

2.                   Maria Johanna van Essen, geb. Amsterdam ca. 1874, overl. Amsterdam 01.01.1953, crem. 05.01.1953, tr. Amsterdam 26.07.1900 Johannes Anton Unger, geb. ’s-Gravenhage 23.10.1873, tabaksreiziger (1898), handelsreiziger (1900), procuratiehouder (1902,1903), overl.’s-Gravenhage 24.08.1940, crem. Velsen (Westerveld) 28.08.1940,  z.v. Johan Wilhelm Unger, koopman, en Anna Susanna van der Boor.

3.                   Anna Elisabeth van Essen, geb. Amsterdam ca. 1875/1876; volgt [7].

4.                   Caroline Claudine van Essen, geb. Amsterdam 02.04.1879, overl. ’s-Gravenhage 05.04.1933|b|, tr. Amsterdam 10.09.1903 Zeger Jan Hendrik Jonker, geb. Amsterdam 21.07.1871, fabrikant, overl. Heemstede 13.10.1953, z.v. Marinus Engelbertus Jonker, fabrikant, en Anna Sophia Christina Rietberg.
     ZJHJ tr. 2e Bikbergen 03.10.1934 Suzanna Buitink, geb. Amsterdam 10.10.1877, overl. na 1953.

5.                   Johanna Christina van Essen, geb. Amsterdam ca. 1879, overl. Santpoort-Zuid 08.07.1964, tr. Amsterdam 11.09.1902 Johannes Hendricus Gerhardus Kappelhoff, geb. Amsterdam 25.06.1877, tweede luitenant bij de vestingartillerie (1902), overl. Velsen 31.12.1946, z.v. Abraham Kappelhoff en Anna Maria Elisabeth Ferman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Driebergen-Rijsenburg 1935 no.5; |b| ook overl.akte Hilversum 1933 no.190.

 

[16] Tjakke Jans Hazewinkel, geb. Veendam ca. 1778/1779, schipper (1815,1824,1843), rustend zeeman (1846), overl. Wildervank 12.07.1853|f|, otr. Veendam (att. naar Wildervank) 21.09.1806, tr. Wildervank 16.10.1806

[17] Jantje Jans Eerkes, geb. Wildervank ca. 1787, aang.lidmaat Wildervank 1804, overl. Wildervank 17.03.1853, d.v. JanEerkes en Jacobje Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Eerkes Hazewinkel, ged. Wildervank 12.04.1807, overl. ‘ter zee op de reis van Petersburg naar Amsterdam’ 11.08.1827.

2.                   Jan Abrahams Hazewinkel, ged. Wildervank 18.01.1811, w.s. jong gestorven.

3.                   Jan Abrahams Hazewinkel, geb. Oosterdiep (Wildervank) 12.07.1813|a|; volgt [8].

4.                   Geesien Hazewinkel, geb. Oosterdiep (Wildervank) 24.11.1815.

5.                   Willem Hazewinkel, geb. Oosterdiep (Wildervank) 19.05.1818, zeeman (1846), kapitein van het schip Lucas Wighernaar|e|, overl. in de nacht van 30.09 op 01.10.1850|c|, begr. Pillau (Nieuwe Kerkhof) 04.10.1850, tr. Wildervank 25.05.1846 Hindrikjen Klaassens Munneke, geb. Burgercompagnie (Wildervank) 04.12.1823|b|, d.v. Klaas Jans Munneke (1790-) en Geessien Sijtses Munneke (1797-).

6.                   Alberdina Hazewinkel, geb. Oosterdiep (Wildervank) 16.08.1820, overl. Wildervank 03.07.1903, tr. Wildervank 05.05.1843 Harm Roelfs Dokman, geb. Wildervank ca. 1815, schipper, overl. Wildervank 13.12.1889, z.v. Roelf Hindriks Dokman, vallaatsmeester, en Anje Harms Kolk.

7.                   Albert Hazewinkel, geb. Oosterdiep (Wildervank) 23.10.1822, zeeman, overl. voor 1905, tr. Wildervank 02.12.1847 Geertruid Antonie Bekkering, geb. Wildervank 18.01.1825, overl. Veendam 18.02.1905, d.v. Antonie Hindriks Bekkering, schipper, en Geesje Christiaans Slof.

8.                   Jacobtje Hazewinkel, geb. Oosterdiep (Wildervank) 30.09.1824, overl. Wildervank 10.12.1922, tr. Wildervank 31.01.1849 Reinder Hindriks Reinders, geb. Wildervank 19.01.1826, zeeman, overl. voor 1922, z.v. Hindrik Jacob Reinders, ontvanger, en Klaasje Klaassens Tiktak.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Hinderk Müller, oud 62 jaar, vroedmeester (geb.akte Wildervank 1813 no.53); |b| natuurlijke dochter van Geesjen, gewettigd bij haar huwelijk met Klaas (huw.akte Veendam 27.01.1824 no.6); |c| ingeschreven extract (overl.akte Wildervank 14.12.1850 no.111); |d| destijds Pillau in Preußen, nu Baltijsk (Балтийск) in Oblast Kaliningrad, Rusland; |e| w.s. vernoemd naar Lucas Waghenaer; |g| ‘verdere renseignementen niet bij de aangevers bekend’ (overl.akte Wildervank 1853 no.69).

 

[18] Koop Jans Scholten, geb. Wildervank 27.12.1789, schipper (1820,1848), rustend schipper/zeeman (1855,1866), z.v. Jan Harms Scholten (-1809), schipper, en Regina Jurriens (-1809); tr. Wildervank 03.02.1820

[19] Grietje Christiaans Slof, geb. Wildervank 02.02.1800, overl. Wildervank 03.01.1855, d.v. Christiaan Willems Slof, schipper, en Annigje Harms.

Uit dit huwelijk:

1.                   Regina Scholten, geb. Wildervank 11.06.1821; volgt [9].

2.                   Annechien Scholten, geb. Wildervank 19.09.1823, overl. Stadskanaal (Wildervank) 28.05.1906, tr. 1e Wildervank 31.12.1846 Jakob Goukes Oostra, geb. Veendam 10.05.1821, zeeman (1846), kapt. (1864), overl. (‘de tering en dat zijn ziekte heeft geduurd 17 maanden’) Queenstown 24.03.1864|a|, z.v. Gouke Roelfs Oostra en Geessien Roelfs Schipper; tr. 2e Wildervank 22.06.1865 Gerat de Haan, geb. Finsterwolde 14.02.1813, boerenknecht (1837), landbouwer (1862,1865), overl. Stadskanaal (Wildervank) 26.07.1887, z.v. Joseph Geerts de Haan, dagloner, en Aafien Jans.
     GdH tr. 1e Midwolda 06.05.1837 Geertruida Jans Kuiper, geb. Finsterwolde 28.09.1813, boerenmeid (1837), overl. Wildervank 02.10.1862, d.v. Jan Harms Kuiper, arbeider, en Wopke Jans.

3.                   Jan Scholten, geb. Wildervank 24.04.1826.

4.                   Christiaan Scholten, geb. Wildervank 07.11.1828, schipper (1855,1877), logementhouder (1906), overl. Nieuweschans 19.07.1906, tr. 1e Wildervank 20.12.1855 Engelina Lever, geb. Winschoten 14.03.1833, overl. Wildervank 04.07.1874, d.v. Hindrik Hindriks Lever, schipper, en Elsje Stevens ten Cate; tr. 2e Wildervank 22.11.1877 Henderika Margina Veenhuizen, geb. Wildervank 03.10.1841, overl. voor 1906, d.v. Roelf Luitjes Veenhuizen, trekschipper, en Grietje Hendriks Oortjes.

5.                   Harm Scholten, geb. Wildervank 08.09.1831.

6.                   Hinderika Scholten, geb. Wildervank 07.07.1834, tr. Wildervank 22.11.1866 Pieter Boer, geb. Wildervank 21.09.1836, zeeman, z.v. Antonie Pieters Boer, zeeman, en Marchien Alberts Meijer.

7.                   Heidewich Scholten, geb. Wildervank 20.10.1836, overl. Wildervank 18.07.1906, tr. Wildervank 27.01.1865 Gerhardus Pekelder, geb. Schellinkhout ca. 1832, schipper, overl. voor 1906, z.v. Derk Geerts Pekelder en Harmanna Margeratha Uniken.

8.                   Antonie Scholten, geb. Wildervank 07.12.1838, buitenvaarder, overl. Wildervank 30.12.1859.

 

Noten: |a| ingeschreven extract, geen aanwijzing gevonden om welk Queenstown het gaat (overl.akte Wildervank 10.06.1865 no.79).

 

[20] Fokko Frederik Niewold van Hulten, geb. Klooster ter Apel ca. 1787/1788, landmeter (1818,1831), gepensioneerd landmeter (1847), overl. Veendam 14.06.1847|a|, tr.

[21] Alida Klaassiena van der Linden, geb. Kantens ca. 1794, overl. Oosterdiep (Veendam) 02.03.1855|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lukas Theodorus Brunsveldt van Hulten, geb. Veendam 31.10.1818, heelmeester en chirurgijn (1849,1850), geneeskundige (1877), rustend geneesheer (1891), overl. Loppersum 22.12.1891, tr. Middelstum 03.05.1849 Grietje Jans Wiersema, geb. Middelstum 06.03.1819, overl. Loppersum 13.03.1891, d.v. Jan Meinderts Wiersema, landbouwer, en Anje Tonnis Dijkema.

2.                   Joannes Jakobus Thomas van Hulten, geb. Veendam 06.05.1821, boekbinder (1887), overl. Veendam 24.06.1887.

3.                   Fokko Frederik van Hulten, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 27.09.1823; volgt [10].

4.                   Joannes Gerardus van Hulten, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 23.12.1825, overl. Veendam 23.12.1827.

5.                   Helena Johanna van Hulten, geb. Veendam 12.01.1831, overl. Oosterdiep (Veendam) 03.05.1884, tr. Veendam 27.04.1862 Antonius Cornelis Regouw, geb. ’s-Gravenhage 11.06.1830, telegrafist (1862), post- en telegraafdirecteur (1882), overl. Oosterdiep (Veendam) 04.12.1882, z.v. Antonius Regouw, goudsmid, en Maria Cornelia Kootman.

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1847 no.85); |b| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1855 no.48).

 

[22] Pieter Alberts Doewes, geb. Veendam 10.07.1803, landbouwer/landgebruiker, overl. Veendam 14.05.1871, z.v. Albert Pieters (-1811) en Harmke Harms Pot (-1823); tr. Wildervank 03.03.1825

[23] Geertje Jans Boer, geb. Veendam 11.12.1803, landbouwster/landgebruikster, overl. Veendam 13.03.1889|b|, d.v. Jan Jurjens Boer, landbouwer, en Klaasjen Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stijntje Doewes, geb. Zuidwending (Veendam) 02.09.1825; volgt [11].

2.                   Klaasjen Doewes, geb. Zuidwending (Veendam) 22.03.1827, overl. Groningen 23.05.1907, tr. Veendam 27.04.1852 Jurjen Roelfs Eerkes, geb. Veendam 28.07.1825, overl. Veendam 19.05.1884, z.v. Roelf Jans Eerkes, landbouwer, en Tanneke Jurjens de Boer.

3.                   Harmke Doewes, geb. Zuidwending (Veendam) 12.09.1829, overl. Oosterdiep (Veendam) 01.08.1902|a|, tr. Veendam 08.05.1855 Jan Lukas Suk, geb. Veendam 10.12.1826, goud- en zilversmid (1855), koopman (1902), overl. Oosterdiep (Veendam) 22.11.1902, z.v. Lukas Meints Suk, koopman, en Jantje Geerts van Dam.

4.                   Grietje Doewes, geb. Zuidwending (Veendam) 08.12.1831, overl. Oosterdiep (Veendam) 28.02.1910.

5.                   Jantje Doewes, geb. Zuidwending (Veendam) 27.01.1837, overl. Veendam 01.04.1865.

6.                   Maria Doewes, geb. Zuidwending (Veendam) 03.03.1840, overl. Wageningen 14.09.1912, tr. Veendam 28.04.1864 Azing Venema, geb. Winschoten 16.04.1844, overl. Nijmegen 11.02.1919, z.v. Gerardus Azings Venema (1808-1873), meter, taxateur, ijker, Metalen Kruis 28.03.1832, burgemeester van Winschoten (1854-1866), en Jantje de Wiljes.

7.                   Jan Doewes, geb. Zuidwending (Veendam) 06.01.1843, logementhouder (1902), overl. Oosterdiep (Veendam) 26.06.1902, tr. Veendam 24.04.1867 Barta Berendina Walland, geb. Veendam 04.06.1838, overl. Veendam 11.11.1880, d.v. Folkert Hinderikus Walland en Harmina Bartelds Nipperus.
– Het ouderpaar Walland-Nipperus vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Dirk Hendrik Bekkering (1921-2009), hoogleraar Eindhoven.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wildervank 1902 no.104; |b| geb. Wildervank (overl.akte Veendam 1889 no.33).

 

[24] Jan Hermen Herman, ged. Amsterdam (Menn.) 14.11.1803|a|, winkelier (1857), koopman (1860,1863), winkelier (1864), overl. na 1864, z.v. Jan Herman en Elizabeth Schrijver; tr. Amsterdam 20.05.1825

[25] Sara Maria Elizabeth Rondeboom, geb. Amsterdam 19.07.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 08.08.1802, overl. Nieuwer-Amstel 31.08.1850, d.v. Pieter Rondeboom en Catharina Cloetingh.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Maria Herman, geb. Amsterdam 07.07.1828, overl. Amsterdam 21.03.1872, tr. Amsterdam 06.12.1860 Gerrit Verhoeve, geb. Alkmaar ca. 1830, ambtenaar (1860,1873), rijksontvanger (1881,1883), overl. Naarden 28.05.1903, z.v. Jan Verhoeve, ambtenaar, en Jannetje Ouweneel.
     GV tr. 2e Amsterdam 29.05.1873 Johanna Maria Huiberdina Meering, geb. ’s-Gravenhage 22.10.1847, overl. Leek 12.04.1881, d.v. Marcus Cornelis Johannes Neering en Johanna Maria Ipenburg; tr. 3e Leek 27.04.1883 Anna Jacoba Wedel, geb. Amsterdam 20.12.1845, overl. Leek 18.04.1885, d.v. Johannes Wedel en Johanna van Houweningen.

2.                   Jan Herman, geb. Amsterdam 07.04.1830; volgt [12].

3.                   Simon Herman, geb. Amsterdam 17.12.1831, rijstpelmolenaar (apr1863), stormpelmolenaar (jun1863), overl. voor 1904, tr. Amsterdam 23.04.1863 Alida Gezina Knottebeld, geb. Amsterdam 05.06.1839, overl. voor 1904, d.v. Lucas Knottebeld en Alijda Elling.

4.                   Helena Johanna Herman, geb. Amsterdam 16.03.1833, overl. Wageningen 25.09.1911, tr. 1e Amsterdam 07.10.1858 Johan Poppen de Bel, geb. Amsterdam 24.04.1834, kantoorbediende, overl. voor 1863, z.v. Borghard Hendrik de Bel en Chrisje Paulsen; tr. 2e Amsterdam 05.06.1863 Adeler Frederich Wehlburg, geb. Amsterdam 02.07.1826, essayeur, overl. Wageningen 12.03.1903, z.v. Willem George Wehlburg en Maria Haver.

5.                   Geertruida Catharina Herman, geb. Amsterdam 18.09.1834, overl. Soest 23.02.1911, tr. Amsterdam 12.05.1864 Petrus Asbeek Brusse, geb. Amsterdam 14.02.1837, makelaar, overl. Amsterdam 05.02.1908, begr. Amsterdam (Oosterbpl.) 08.02.1908, z.v. Jan Bernardus Asbeek Brusse en Johanna Christina Redeker.

6.                   Carolina Herman, geb. Amsterdam 15.09.1835, overl. Amsterdam 09.05.1863, tr. Amsterdam 02.05.1861 Johan Nicolaas Oldenboom, geb. Amsterdam 11.12.1826, koopman (1861,1864), drogist (1885), overl. Amsterdam 17.08.1885, z.v. Johan Nicolaas Oldenboom, commissionair, en Jacoba Maria Ravekes.
     JNO tr. 2e Amsterdam 20.10.1864 Susanna Siebelhoff, geb. Amsterdam 23.04.1837, overl. Amsterdam 30.10.1930, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 01.11.1930,  d.v. Jan Siebelhoff en Marretje van Steekelenburg.

 

Noten: |a| huw.akte Amsterdam 1825 reg.3 fol.20v.

 

[26] Harmen de Vries, geb. Zutphen 14.01.1801, ged. Zutphen 28.10.1801,  kantoorbediende (1835,1857), overl. Amsterdam 09.11.1867|e|, z.v. Hendrik de Vries (ca.1766-1845) en Geultjen Reerink; tr. Amsterdam 03.09.1835

[27] Lena Dorothea Aartzen, geb. Amsterdam 30.09.1802, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 10.10.1802, overl. Amsterdam 01.12.1887|f|, d.v. Arie Aartzen en Maria Elizabeth Falentijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geultjen de Vries, geb. Amsterdam 30.10.1835; volgt [13].

2.                   Maria Elizabeth de Vries, geb. Amsterdam 29.08.1837.

3.                   Hendrik de Vries, geb. Amsterdam 08.02.1839, promotie Utrecht 30.09.1879|c|, arts, voorzitter van De Dageraad (1889-1907), overl. Amsterdam 30.01.1907, crem. Mainz|d|, tr. Amsterdam 24.08.1876 Laurentia Dirckes, ook Laurence, geb. Amsterdam 29.12.1845, overl. Amsterdam 25.08.1923, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 28.08.1923, d.v. Johann Hendrich Dirckes en Elisabeth Moolenaar.

4.                   Anthonij de Vries, geb. Amsterdam 13.02.1841, kunstschilder, overl. Haarlem 29.12.1872, tr. Haarlem 23.03.1871 Hendrika Kruse, geb. Amsterdam 22.01.1842, overl. Haarlem 16.10.1902, d.v. Hendrik Willem Kruse en Wilhelmina Martels.

5.                   Gerrit de Vries, geb. Amsterdam 14.12.1842, ambtenaar (1876,1905), overl. na 1905.

6.                   Gerrit Jan de Vries, geb. Amsterdam 22.03.1845, overl. Bloemendaal  (Huis Meerenberg|a|) 14.03.1917|b|.

 

Noten: |a| Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Haarlem 1917 no.527; |c| proefschrift: Eclampsia puerperalis; |d| in 1907 was crematie nog verboden in Nederland, de eerste had plaats te Velsen in april 1914; |e| e.v. Aartsen (annonce collectie CBG); |f| Aartsen (annonce collectie CBG).

 

[28] Johannes Cornelis van Essen, geb. Amsterdam 10.04.1798, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.05.1798, kantoorbediende (1822), commissionair (1831,1859), overl. Amsterdam 22.03.1875, z.v. Pieter van Essen en Catharina Gezina van Heusden; tr. 1e Amsterdam 16.10.1822 Cornelia Regina Margaretha van Oostrum, geb. Amsterdam 30.10.1793, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 14.11.1793, overl. voor 1831, d.v. David van Oostrum en Cornelia Regina van Son; tr. 2e Amsterdam 17.06.1831

[29] Maria Christel, geb. Amsterdam 27.06.1806, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 01.07.1806, overl. Amsterdam 20.08.1896, d.v. Joh. Machiel Christel en Catharina Pijpers.

Uit het huwelijk van Essen-van Oostrum:

1.                   Pieter David van Essen, geb. Amsterdam 18.08.1823, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|a|) 31.05.1887.

2.                   Johannes Cornelis van Essen, geb. Amsterdam 03.11.1824, overl. voor 1881, tr. Amsterdam 07.10.1852 Maria Magdalena Jacobs, geb. Amsterdam ca. 1833, overl. voor 1881, d.v. Engelbertus Jacobs, cargadoor, en Fredrika Scholten.

3.                   Catharina Johanna Sara van Essen, geb. Amsterdam 10.10.1827, overl. voor 1887, tr. Amsterdam 04.11.1859 Nicolaas Beers, geb. Leeuwarden 09.02.1822, kantoorbediende, overl. tussen 1889 en 1924, z.v. Gerrit Jan Beers, smid, en Antje Stellingwerf.

Uit het huwelijk van Essen-Christel:

4.                   Christiaan Hendrik van Essen, geb. Amsterdam 04.01.1834, makelaar (1870).

5.                   Cornelis van Essen, geb. ca. 1836, commissionair (1870).

6.                   Catharina Maria van Essen,  geb. Amsterdam 25.06.1841, overl. na 1911, tr. 1e Amsterdam 15.05.1862 Douwe Lelsz, geb. Buiksloot 18.10.1840, meerderjarigverklaring 1862|b|, assuradeur, overl.  Hilversum 01.09.1871, z.v. Lel Gerrit Lelsz en Aagje Haster; tr. 2e Amsterdam 24.04.1874 Edo Johannes Sannes, geb. Oude Pekela 07.11.1846, onderwijzer, z.v. Goswijn Willem Sannes (1808-1885), dominee, predikant te Oude Pekela (1846-1859) en Oostwold (1874), en Elisabeth Offerhaus.
– Levensbericht GWS: wikipekela.nl

7.                   Carel Claudius van Essen, geb. Amsterdam 21.09.1843; volgt [14].

8.                   Lodewijk Frederik van Essen, geb. Amsterdam 28.02.1846, overl. na 1898.

9.                   Maria Gesina van Essen, geb. Amsterdam 07.07.1850, tr. Amsterdam 03.05.1877 Christoffel Wilhelm Holtzapffel (1845-), z.v. Johan Fredrik Reinhard Holtzapffel en Anna Elisabeth Tengeler.

 

Noten: |a| Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| verleend door de Hoge Raad 28.12.1861, goedgekeurd bij KB van 10.01.1862 no.66 (annonce collectie CBG).

 

[30] Johan Fredrik Reinhard Holtzapffel, geb. Amsterdam 11.09.1808, ged. Amsterdam (Evengelisch Luthers) 28.09.1808, cargadoor (1870,1877), overl. Amsterdam 30.06.1889, z.v. Petrus Holtzapffel, cargadoor, en Johanna Remina Elisabeth Ritter; tr. Schiedam 26.11.1841

[31] Anna Elisabeth Tengeler, geb. Schiedam 04.08.1814, overl. na 1889, d.v. Christoffel Wilhelm Tengeler, schilder, en Johanna Geertruida Dina de Faber.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Remina Elisabeth Holtzapffel, geb. Amsterdam ca. 1843, overl. Leiden 31.07.1909|a|, tr. Amsterdam 10.11.1870 Johannes Gerrit van Waveren, geb. Hillegom 14.07.1838, koopman, overl. Hilversum 07.10.1911, z.v. Hermanus van Waveren, tuinier, en Berendina Logtenberg.

2.                   Christoffel Wilhelm Holtzapffel, geb. Amsterdam 09.04.1845, cargadoor (1875,1877), tr. Amsterdam 05.08.1875 Maria Gesiena van Essen (1850-), d.v. Johannes Cornelis van Essen en Maria Christel.

3.                   Johanna Christina Holtzapffel, geb. Amsterdam 01.03.1847; volgt [15].

4.                   Petrus Fredrik Holtzapffel, geb. Amsterdam 29.08.1850, cargadoor (1877,1907), overl. Amsterdam 07.06.1911, tr. Amsterdam 03.05.1877 Catharina Sara Johanna Scalogne, geb. Amsterdam 17.05.1852, overl. Amsterdam 1925|c|, d.v. Jacobus Adrianus Scalogne en Maria Fredrica van Osenburggen.

 

Noten: |a| moeder per abuis Tongeler (overl.akte Leiden 1909 no.588); |b| ook overl.akte Hillegom 1909 no.67; |c| De Standaard 03.06.1925.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren