Leonardus Justinus Heijdenrijk (1932-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Leonardus Justinus Heijdenrijk, Leo, geb. Den Helder 12.06.1932, propedeutisch examen 1954|a| en ingenieursexamen bouwkunde Delft 1961|b|, architect, overl. Amersfoort 19.02.1999, crem. Utrecht (Daelwijck) 24.02.1999.
– Werk op Campus Drienerlo: TW/RC-gebouw (1973).
– Levensbericht LJH: nl.wikipedia

 

Noten: |a| Trouw 08.07.1954; |b| Algemeen Handelsblad 21.02.1961.

 

[2] Jacobus Heijdenrijk, geb. Den Helder 10.03.1901, machinist, overl. Velsen 06.05.1958, tr. Den Helder 11.12.1928
[3] Maria Catharina Wols, geb. Den Helder 17.03.1904, overl. IJmuiden 27.01.1988, begr. IJmuiden (Bpl. Duinhof) 30.01.1988.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter.

2.                   Leonardus Justinus Heijdenrijk, geb. Den Helder 12.06.1932; volgt [1].

3.                   Johannes Josephus Heijdenrijk, geb. Den Helder ca. 1935, overl. Velsen 13.04.1951.

4.                   dochter.

 

[4] Johannes Josephus Heijdenrijk, geb. Den Helder 17.04.1859, koopman (1884,1894), suikerwerker (1896), suikerbakker (1901), suikerwerker (1909,1917), overl. Den Helder 02.01.1935, tr. Wieringen 31.08.1884

[5] Cornelia Numeijer, geb. Wieringen 16.04.1859, overl. Den Helder 10.11.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Heijdenrijk, geb. Den Helder 01.06.1885, overl. voor 1921, tr. Den Helder 25.09.1909 Jacobus Andries Attinga, geb. Den Helder 11.09.1881, commies bij ’s rijksbelastingen te Venlo (1909), commies (1921), deurwaarder te Amsterdam (1936), overl. Bergen (NH) 09.08.1936, z.v. Andries Attinga, scheepskok, en Anna Christina Hofland.
     JAA tr. 2e Amsterdam 05.10.1921 Catharina Cornelissen, geb. Den Helder 15.09.1882, overl. na 1936, d.v. Hendrik Cornelissen, werkman (1882), arbeider (1902), landarbeider (1921), en Janna Crum.
     CC tr. 1e Anna Paulowna 08.05.1902 (echtsch. vonnis 23.04.1920, ingeschr. Anna Paulowna 29.11.1920) Klaas Dekker, geb. Alkmaar ca. 1880, tuinman, z.v. Johannes Dekker, tuinman, en Antje van den Berg.

2.                   Dieuwertje Heijdenrijk, geb. Den Helder 11.01.1887, overl. Den Helder 24.11.1937, tr. Den Helder 16.06.1920 Adriaan Johannes van der Laan, geb. Rotterdam 06.10.1884, sergeant-kok, overl. na 1937, z.v. Johannes van der Laan en Maria Anna Eekhof.

3.                   Dirkje Theodora Heijdenrijk, geb. Den Helder 02.03.1889, overl. Den Helder 06.03.1890.

4.                   Wilhelmina Theodora Heijdenrijk, geb. Den Helder 03.01.1891, overl. Den Helder 02.07.1937, tr. ’s-Gravenhage 01.07.1914 Arie Gorissen, geb. Papekop 05.02.1884, sergeant majoor der infanterie (1914), sergeant majoor instructeur (1920), overl. ’s-Gravenhage 26.03.1920|a|, z.v. Adrianus Gorissen en Marijtje Lamens.

5.                   Johannes Heijdenrijk, geb. Den Helder 01.02.1892, suikerwerker (1917), fabrikant (1948), overl. Haarlem 26.03.1948, tr. Den Helder 17.01.1917 Gezina Baak, geb. Den Helder 01.01.1891, overl. na 1948, d.v. Albert Baak, werkman, en Gezina Kroesen.

6.                   Willem Heijdenrijk, geb. Den Helder 10.05.1893, overl. Den Helder 22.06.1893.

7.                   Willem Jan Heijdenrijk, geb. Den Helder 04.11.1894, bloemist (1914).

8.                   Cornelia Maria Heijdenrijk, geb. Den Helder 09.05.1896, tr. Delft 25.10.1922 Pieter Dupon, geb. Delft 03.12.1898, fabrieksarbeider, overl. Delft 14.04.1945, z.v. Gerardus Petrus Cornelis Dupon, werkman (1898), fabrieksarbeider (1922),  en Wilhelmina Johanna van Staalduinen.

9.                   Theodora Maria Josephina Heijdenrijk, geb. Den Helder 09.03.1899, overl. Den Helder 26.08.1901.

10.               Jacobus Heijdenrijk, geb. Den Helder 10.03.1901; volgt [2].

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1920 no.215.

 

[6] Leendert Justinus Wols, geb. Den Helder 27.11.1870, kleermaker (1898), kleermakersknecht (1899,1900), kleermaker (1902,1932), begiftigd met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Schagen 07.11.1952, begr. Den Helder (RK Kerkhof St. Joseph) 11.11.1952, tr. Den Helder 10.08.1899

[7] Johanna Elisabeth Lumkeman, geb. Den Helder 22.10.1871, overl. Heiloo 25.08.1942|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Riekkel Justinus Wols, geb. Den Helder 28.05.1900, machinist ter koopvaardij (1926), majoor-machinist (1928), tr. Den Helder 21.09.1926 Anna Maria Vinken, geb. Den Helder 12.04.1901, d.v. Lodewijk Wilhelmus Vinken, kleermaker, en Petronella Spoor.

2.                   Johannes Wols, geb. Den Helder 08.07.1902, stuurman ter koopvaardij (1926,1928), tr. Den Helder 14.06.1928 Wilhelmina Clasina Hendrika Verhoef, geb. Den Helder 18.01.1904, d.v. Willem Verhoef, sergeant der mariniers (1904), sigarenmaker (1928), en Wilhelmina Antonia Maria van Eijsden.

3.                   Maria Catharina Wols, geb. Den Helder 17.03.1904; volgt [3].

4.                   Casper Hendrik Wols, geb. Den Helder 15.02.1906, boekhouder (1928,1932), tr. Den Helder 14.06.1932 Jacoba Cornelia Cecilia Wittebrood, geb. Alkmaar 23.12.1909, d.v. Jacobus Wittebrood, koopman, en Catharina Wilhelmina van de Kamer.

 

Noten: |a| ook overl.akte Den Helder 1942 no.144.

 

[8] Jan Heijdenrijk, geb. Den Helder 18.06.1817, schilder (1840,1875), winkelier (1884), overl. Den Helder 12.09.1895, tr. Den Helder 12.11.1840

[9] Antje Kuit, geb. Den Helder 15.06.1820, overl. Den Helder 07.01.1905.

Kind van Antje (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Guurtje Heijdenrijk, geb. Den Helder 19.08.1840|b|, tr. 1e Den Helder 03.02.1859 Willem Kolk, geb. Heemstede 11.05.1828, arbeider, overl. voor 1870, z.v. Hendrik Kolk, baardscheerder, en Anna Groeneveld; tr. 2e Den Helder 22.12.1870 Huibert Selderbeek, geb. Den Helder 12.12.1837, zeeman, z.v. Willem Fredrik Selderbeek, koopman, en Antonia Mohrer.

Uit dit huwelijk:

2.                   Aris Heijdenrijk, geb. Den Helder 03.09.1841, schilder, overl. Den Helder 01.07.1904, tr. 1e Den Helder 08.09.1864 Leentje van Stipriaan, geb. Den Helder 26.05.1844, overl. Den Helder 10.04.1865, d.v. Hermanus van Stipriaan, zeilmaker, en Adriana Arnolda Oosthout; tr. 2e Den Helder 16.07.1868 Anna Maria Meijer, geb. Den Helder 31.08.1844|a|, overl. Rotterdam 10.06.1908, d.v. Ludwig Fredrik Wilhelm Meijer, constabel bij de marine (1849,1868), en Ida de Bruijn.

3.                   Antje Heijdenrijk, geb. Den Helder 21.08.1843, overl. Den Helder 31.05.1921, tr. Den Helder 18.02.1875 Bernardus van Eijg, geb. Alkemade 01.08.1844, schipper (1875), werkman (1907), overl. Den Helder 16.05.1907, z.v. Hermanus van Eijg en Guurtje Al.

4.                   Dirkje Heijdenrijk, geb. Den Helder 15.08.1845, overl. Haarlem 20.06.1926, tr. Den Helder 03.03.1870 Frederik Wilhelm Rühland, geb. Groningen 21.10.1848, timmerman, overl. Den Burg (Texel) 09.08.1941, z.v. Heindrich Andreas Rühland, adjudant-onderofficier bijhet derde Regiment Infanterie (1848), en Maria Catharina Baar.

5.                   Dirk Heijdenrijk, geb. Den Helder 03.10.1846, overl. Den Helder 07.05.1847.

6.                   Johanna Maria Heijdenrijk, geb. Den Helder 05.08.1849, overl. Den Helder 28.06.1859.

7.                   Dirk Heijdenrijk, geb. Den Helder 10.07.1852, tr. 1e Rotterdam 21.04.1880 Elisabeth Holstein, geb. Schiedam 10.04.1854, overl. Rotterdam 28.06.1886, d.v. Joseph Holstein en Henrica Zaad; tr. 2e Rotterdam 20.07.1887 Wilhelmina van Toorn, geb. Rotterdam 17.03.1860, d.v. Adam van Toorn en Cornelia de l’Ecluse.

8.                   Johannes Josephus Heijdenrijk, geb. Den Helder 17.04.1859; volgt [4].

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Ida, gewettigd bij haar huwelijk met Ludwig (geb.akte Den Helder 1844 no.276 & huw.akte Den Helder 27.12.1849 no.112); |b| aangofte door Margaretha de Groot, oud 50 jaar, vroedvrouw (geb.akte Den Helder 1840 fol.64v).

 

[10] Willem Numeijer, geb. Wieringen ca. 1832, schipper (1861,1874,1884,1894), overl. Wieringen 01.03.1906, tr. Wieringen 16.06.1858

[11] Dieuwertje Keijzer, geb. Wieringen ca. 1836, overl. Wieringen 25.02.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Numeijer, geb. Wieringen 16.04.1859; volgt [5].

2.                   Aaltje Numeijer, geb. Wieringen ca. 1862, overl. Den Helder 03.06.1933, tr. Wieringen 17.05.1885 Theodorus Rasch, geb. Wieringen ca. 1857, koopman, overl. Den Helder 07.11.1941, z.v. Willem Hendrik Rasch, schoenmaker, en Aaltje Boersen.

3.                   Maria Numeijer, geb. Wieringen ca. 1863/1864, overl. Wieringen 15.01.1946, tr. Wieringen 16.09.1888 Jan Poppen, geb. Wieringen ca. 1864/1865, timmerman, overl. Wieringen 10.11.1915, z.v. Pieter Poppen en Antje Kool.

4.                   Jan Numeijer, geb. Wieringen ca. 1866, schipper, overl. Wieringen 07.07.1948, tr. Wieringen 01.05.1892 Hendrika Engel, geb. Wieringen ca. 1869, overl. Wieringen 03.08.1908, d.v. Gerrit Engel, slachter, en Engelina Mekken.

5.                   Cornelis Numeijer, geb. Wieringen ca. 1867, schipper, overl. Wieringen 15.11.1936, tr. Wieringen 27.04.1893 Antje Bakker, geb. Wieringen ca. 1868, overl. Wieringen 25.08.1938, d.v. Teunis Bakker, schipper, en Maartje Slagwater.

6.                   Geertruida Numeijer, geb. Wieringen ca. 1870, overl. Den Helder 26.12.1940, tr. Wieringen 19.08.1894 Arie Trap, geb. Den Helder 05.03.1869, stratenmaker, overl. Den Helder 05.01.1897, z.v. Cornelis Trap, stratenmaker, en Alida Engelina Huijben.

7.                   Jacob Numeijer, geb. Wieringen ca. 1872, schipper, overl. Wieringen 29.07.1894.

8.                   Nicolaas Numeijer, geb. Wieringen xx.02.1874, overl. Wieringen 26.02.1874.

9.                   Pieter Numeijer, geb. Wieringen xx.02.1874, overl. Wieringen 07.03.1874.

10.               Femmetje Numeijer, geb. Wieringen ca. 1875, overl.Obdam 17.09.1926, tr. Wieringen 29.10.1899 Jan Engel, geb. Wieringen ca. 1872, timmerman, overl. Obdam 04.06.1926, z.v. Gerrit Engel, winkelier, en Engeltje Mekken.

 

[12] Riekkel Justinus Wols, geb. Vlissingen 21.11.1835, schrijver (1866), schilder (1867,1868), schrijver op ’s Rijkswerf (1870,1873), werktuigmaker (1874), overl. Den Helder 26.04.1874, tr. Den Helder 26.04.1866

[13] Maria Catharina van Tonningen, geb. Den Helder 05.06.1838, overl. na 1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Wols, geb. Den Helder 13.03.1867, kleermaker (1892,1898), overl. Rotterdam 17.12.1939, tr. Texel 09.05.1892 Trijntje de Vries, geb. Oudeschild (Texel) 05.09.1867, overl. Rotterdam 13.10.1931|a|, d.v. Frans de Vries, broodbakker, en Clazina Buis.

2.                   Catharina Elizabeth Wols, geb. Den Helder 13.09.1868, tr. Den Helder 21.04.1898 Jozef Franciscus Snel, geb. Alkmaar ca. 1867, timmerman, z.v. Gijsbert Snel en Johanna Wilhelmina Westhoff.

3.                   Leendert Justinus Wols, geb. Den Helder 27.11.1870; volgt [6].

4.                   Nicolaas Wols, geb. Den Helder 30.04.1873, slager, overl. Den Helder 09.03.1953, tr. Texel 18.11.1901 Gerbregdina Maas, geb. Gerritsland (Hoorn, Texel) 13.09.1876, overl. Den Helder 18.12.1958, d.v. Willem Maas, arbeider (1876), werkman (1901), en Elisabeth Verberne.

 

Noten: |a| geb. Den Burg (overl.akte Rotterdam 1931 fol.d171 no.4192).

 

[14] Johannes Lumkeman, geb. Den Helder 01.04.1839, (scheeps)timmerman (1863,1876), commandeur op ’s Rijkswerf (1879), timmerman (1880), overl. Den Helder 17.10.1911; tr. 2e Den Helder 15.05.1879 Eva Rippens, geb. Den Helder 23.12.1843, overl. Den Helder 14.07.1936, d.v. Jan Rippens, metselaar, en Martha Roesink; tr. 1e Den Helder 22.05.1863

[15] Jacoba Maria Buijs, geb. Den Helder 12.10.1835, overl. Den Helder 25.02.1879.

     ER tr. 1e Den Helder 26.11.1874 Willem Nierste, geb. Zevenhuizen 16.08.1849, vuurwerker, overl. Den Helder 05.10.1876|b|, z.v. Frans Heinrich Nierste en Geertruida de Vink.

Uit het huwelijk Lumkeman-Buijs:

1.                   Arnoldus Theodorus Lumkeman, geb. Den Helder 02.03.1865, vuurstoker (1894),  schoenmaker (1911), overl. Den Burg (Texel) 11.02.1948, tr. 1e Den Helder 05.06.1894 Johanna Cornelia Gomes, geb. Oudeschild (Texel) 21.06.1870, overl. Leiden 03.06.1898|a|, z.v. Willem Gomes, zeeman, en Maartje Hammer; tr. 2e Texel 12.10.1911 Catharina Jacoba Gomes, geb. Oudeschild (Texel) 12.03.1866, overl. Den Burg (Texel) 16.01.1953, oudere zuster van Johanna Cornelia.

2.                   Christina Jacoba Maria Lumkeman, geb. Den Helder 19.04.1866, overl. Den Helder 06.10.1939, tr. Den Helder 03.07.1890 Johannes Gijsbertus Janssen, geb. Den Helder 31.05.1859, stoker, overl. DenHelder 03.05.1939, z.v. Johannes Balthazar Janssen, zeeman, en Helena van Es.

3.                   Casper Hendrik Lumkeman, geb. Den Helder 23.03.1869, timmerman (1893,1902), overl. Den Helder 08.08.1905, tr. Den Helder 13.04.1893 Johanna Zoetelief, geb. Den Burg (Texel) 19.07.1869, d.v. Hendrik Zoetelief, arbeider, werkman, en Gerritje Zoetelief.

4.                   Johanna Elisabeth Lumkeman, geb. Den Helder 22.10.1871; volgt [7].

5.                   Jacoba Maria Lumkeman, geb. Den Helder 17.08.1873, overl. na 1951, tr. Den Helder 20.04.1899 Bernardus Joseph Biegstraaten, geb. Den Helder 25.04.1875, bierbottelier, overl. Den Helder 18.03.1951, z.v. Cornelis Biegstraaten, schoenmaker, en Cornelia Clasina van der Burg.

6.                   Johannes Lumkeman, geb. Den Helder 06.02.1876, scheepmaker, overl. na 1941, tr. 1e Den Helder 19.06.1902 Catharina Pieternella Rietvelt, geb. Den Helder 27.11.1874, overl. Den Helder 19.12.1926, d.v. Aarnout Rietvelt, scheepstimmerman (1874), commandeur op ’s Rijkswerf (1902), en Johanna Catharina Leeuwens; tr. 2e Den Helder 09.05.1928 Suzanna Helena Gras, geb. Den Helder 07.11.1884, overl. Den Helder 05.07.1941, d.v. Johannes Gras, werkman, en Pieternella Tannetje van der Kuijl.

Uit het huwelijk Lumkeman-Rippens:

7.                   Martha Lumkeman, geb. Den Helder 19.02.1880, overl. Den Helder 06.07.1952, tr. Den Helder 02.07.1903 Gerardus Hermanus Brinkman, geb. Den Helder 04.10.1879, scheepmaker, overl. na 1952, z.v. Hermanus Brinkman, zeeman, en Catharina Maria Rademaker.

 

Noten: |a| ook overl.akte Den Helder 1898 no.217; |b| geb.Voorschoten (overl.akte Den Helder 1876 no.439).

 

[16] Joost Heijdenrijk, geb. Texel ca. 1779, arbeidsman (1817), sjouwerman (1819,1840), arbeider (1845), overl. Den Burg (Texel) 22.02.1847|c|, z.v. Aris Heijdenrijk/Heidenrijk/Hendenrijck en Antje Jans Spigt (zie Bijlage A); tr.

[17] Naantje Spijkman, ook Naatje/Natje/Annatje, geb. Texel ca. 1778, overl. Den Polder de Burg (Texel) 29.05.1845|b|, d.v. Jan Spijkman en Keesje N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Heijdenrijk, geb. Texel ca. 1804, overl. Nieuwe Diep (Den Helder) 15.12.1822, tr. Den Helder 15.08.1822 Joannes Koopman, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk) 29.10.1798, sjouwerman, z.v. Joannes Koopman, smidsknecht, en Maria Koopman.

2.                   Antje Heijdenrijk, geb. Texel ca. 1806, overl. Den Helder 24.10.1819.

3.                   Jantje Heijdenrijk, geb. ca. 1807, overl. De Koog (Texel) 27.04.1812.

4.                   Ariaantje Heijdenrijk, geb. ca. 1811, overl. De Koog (Texel) 13.07.1812.

5.                   Aris Heijdenrijk, geb. Texel ca. 1813/1814, scheepstimmerman, overl. Den Helder 08.02.1886, tr. 1e Den Helder 30.01.1834 Marie Catharine Otten, geb. Vlissingen ca. 1813, dienstbode (1834), overl. Den Helder 24.01.1845, d.v. Otto Otten en Idonia de Naet; tr. 2e Den Helder 10.09.1846 Martje Verberne, geb. Den Burg (Texel) 14.11.1815, d.v. Willem Verberne, zeeman, en Antje Teunis Smit.

6.                   Jan Heijdenrijk, geb. Nieuwe Werk (Den Helder) 18.06.1817|a|; volgt [8].

7.                   Simon Heijdenrijk, geb. Den Helder xx.01.1820, overl. Den Helder 30.01.1820.

 

Noten: |a| moeder Natje; |b| aangifte door echtgenoot Joost Hendenrijck, die ook zo tekent (overl.akte Texel 1845 no.37); |c| Hendenrijck (overl.akte Texel 1847 no.11).

 

[18] Dirk Kuit, ook Kuijt, geb. Zijpe ca. 1790/1791, arbeidsman (1817,1820), werkman (1832), sluiswachter (1840), overl. Den Helder 16.08.1863|b|, z.v. Hendrik Kuit en Maartje Buikes; tr. Den Helder 25.05.1817

[19] Guurtje Mul, ook Muil, geb. Zijpe ca. 1787, overl. Den Helder 07.03.1852|c|, d.v. Dirk Mul en Antje Ploeger.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Kuijt, geb. Zijpe ca. 1818, tr. Amsterdam 23.12.1840 Lars Nielsen Jensen, geb. Taarnbije|a| ca. 1809, zeeman, z.v. Niels Jensen en Bendte Jensdochter.

2.                   Antje Kuit, geb. Nieuwe Diep (Den Helder) 15.06.1820; volgt [9].

3.                   Dirkje Kuit, geb. ca. 1823, tr. Den Helder 30.11.1844 Albert Goedkoop, geb. ca. 1816, schipper, z.v. Wouter Goedkoop, schipper, en Lutgerdina Meijers.

4.                   Hendrika Kuit, geb. Zijpe xx.04.1825, overl. Den Helder 23.08.1825.

5.                   Hendrik Kuijt, geb. Den Helder xx.05.1832, overl. Den Helder 26.05.1832.

 

Noten: |a| Tårnby, regio Hovedstaden, Denemarken; |b| Kuijt, moeder Buijkes, wedr Muil; |c| Muil, e.v. Kuit.

 

[20] Jan Numeijer, geb. Oldenzaal ca. 1788, zeeman (1837,1858), koopman (1861), overl. Hippolytushoef (Wieringen) 11.06.1864|b|, tr.

[21] Johanna Swinkels, geb. Boxtel ca. 1793, overl. Hippolytushoef (Wieringen) 02.01.1861|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Doortje Numeijer, geb. Wieringen ca. 1822/1823, overl. Den Helder 23.10.1898, tr. 1e Den Helder 08.02.1844 Augustinus Clement(us) Schenkels, geb. Alkmaar ca. 1822, schoenmaker, overl. Den Helder 15.02.1860, z.v. Jan Schenkels, winkelier, en Geertruij Koks; tr. 2e Den Helder 24.01.1861 Pieter Bruin, geb. Purmerend ca. 1813/1814, timmerman, overl. Den Helder 27.09.1890, z.v. Jan Bruin en Alida Mulder.
     PB tr. 1e Den Helder 06.08.1835 Martje Koorn, geb. Den Helder 05.02.1816, overl. Den Helder 04.05.1843, d.v. Cornelis Koorn, schipper en winkelier, en Reinoutje Willems Bakker; tr. 2e Den Helder 15.01.1849 Maria de Haan, geb. Schellinkhout ca. 1803/1804, overl. Den Helder 18.03.1860, d.v. Jacob de Haan en Jannetje Jans.
     MdH tr. 1e Volkert Hoogendijk, geb. Medemblik ca. 1776/1780, aannemer van publieke werken (1819,1830), overl. Den Helder 15.03.1848.
     VH tr. 1e voor 1802 Grietje Buisman, overl. na 1812; tr. 2e Texel 08.05.1819 Maartje Duinker, geb. Texel ca. 1755, d.v. Cornelis Duinker en Reinoutje Jacobs.
     MDtr. 1e Jacob Boon, geb. ca. 1755, overl. Texel 11.12.1812, z.v. Hendrik Jacobsz Boon en Jantje Stark.

2.                   Femmetje Numeijer, geb. Wieringen ca. 1825, overl. na 1862, tr. Den Helder 25.05.1848 Jacob Buikes, geb. Texel ca. 1818, loodsleerling (1848), loods (1862), overl. Den Helder 29.10.1862, z.v. Jacob Buikes, loods, en Bregje Wezeman.

3.                   Antje Numeijer, geb. Wieringen ca. 1826, overl. Wieringen 30.09.1908, tr. voor 1866 Hermanus Krommedam, geb. Wieringen ca. 1823, overl. Wieringen 17.10.1881, z.v. Hendrik Krommedam en Guurtje Astuling de Windt.

4.                   Willem Numeijer, geb. Wieringen ca. 1832; volgt [10].

5.                   Cornelia Numeijer, geb. Wieringen ca. 1834, overl. Hippolytushoef (Wieringen) 24.05.1837.

 

Noten: |a| geb. Boxel, ‘ouders onbekend’, e.v. Nimeijer, aangifte door zoon Willem die tekent met Numijer (overl.akte Wieringen 1861 no.1); |b| geb. Oldenzaal (Provincie Gelderland), ‘ouders onbekend’, wedr Cornelia, aangifte door zoon Willem die tekent met Numijer (overl.akte Wieringen1864 no.21).

 

[22] Jan Keijzer, geb. Wieringen ca. 1801/1802/1803, landman (1829,1856), arbeider (1858), overl. De Hoelm (Wieringen) 17.08.1878, z.v. Jacob Keijzer, landman, en Dieuwertje Mulder; tr. Wieringen 10.05.1829

[23] Aaltje Mosk, geb. Wieringen ca. 1801/1802, naaister, overl. Westerklief (Wieringen) 07.04.1856, d.v. Klaas Mosk, zeeman, en Aaltje Velthuijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Keijzer, ook Keizer, geb. Wieringen ca. 1830, veerschipper, overl. Wieringerwaard 22.06.1903, tr. Wieringerwaard 30.04.1857 Trijntje Schager, geb. Wieringerwaard ca. 1831/1832, overl. Wieringerwaard 12.01.1904, d.v. Pieter Schrager en Klaartje Komen.

2.                   Klaas Keijzer, geb. Wieringen ca. 1832, arbeider, overl. Wieringen 06.02.1909, tr. Wieringen 25.05.1856, tr. Wieringen 25.05.1856 Trijntje Rijmerink, geb. Wieringen ca. 1831, overl. Wieringen 22.05.1926, d.v. Jan Rijmerink en Antje Smit.

3.                   Dieuwertje Keijzer, geb. Wieringen ca. 1836; volgt [11].

4.                   Pieter Keijzer, geb. Wieringen ca. 1844, schipper, tr. Alkmaar 26.05.1867 Maria Catharina Boersen, geb. Alkmaar ca. 1842, d.v. Antonie Boersen, landman, en Elisabeth Tames.

 

[24]

[25] Catharina Elizabeth Wols, geb. Vlissingen 17.02.1816, overl. Den Helder 27.03.1875, d.v. Jacobus Marinus Wols, smidsknecht, en Johanna Verkam; tr. Vlissingen 21.10.1847 Leendert Wandel, geb. Zierikzee 25.03.1794|b||c|, aannemer van publieke werken (1847), schoenmaker (1862), overl. Nieuwerkerk 28.10.1875, z.v. Joannis Wandel en Joanna van Ekelen.

Kind van Catharina Elizabeth:

1.                   Riekkel Justinus Wols, geb. Vlissingen 21.11.1835|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| aangifte door Maria Magdalena Lazarom, oud 38 jaar, vroedvrouw (geb.akte Vlissingen 1835 no.285); |b| Bevolkingsregister Den Helder; |c| bruidegom oud 48 jaar (>geb.ca.1799) (huw.akte Vlissingen 1847 no.61).

 

[26] Petrus van Tonningen, ged. Amsterdam  (Maagdenhuis (rk)) 12.08.1804, werkman (1827), zeesjouwer op ’s Rijkswerf (1830), zeesjouwer (1832), sjouwerman (1836,1842,1850,feb1853), timmerman (mrt1853), sjouwer (1855), zeesjouwer (1863), takelaar (1866), gepensioneerd (1879), overl. Den Helder 01.10.1879|c|, z.v. Petrus van Tonningen en Christina Hegeman; tr. Amsterdam 09.05.1827

[27] Maria Catharina Vlaspoel, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 27.08.1799, dienstbaar (1827), overl. Den Helder 26.05.1879|a|, d.v. Hermanus Vlaspoel en Maria Catharina Droopman.

Uit dit huwelijk (moeder ook Vlaspool):

1.                   Pieter van Tonningen, geb. Amsterdam 28.03.1828, scheepstimmerman (1855,1860), overl. Egmond aan Zee 25.09.1913, tr. Den Helder 12.04.1855 Trijntje Denker, geb. Zuid-Scharwoude 28.02.1827, overl. Egmond aan Zee 10.10.1894, d.v. Frans Denker en Vijtje Smit.

2.                   Nicolaas van Tonningen, geb. Den Helder 09.04.1830, zeilmaker, overl. Den Helder 22.03.1853.

3.                   Wilhelmus van Tonningen, geb. Den Helder 10.08.1832, overl. Den Helder 02.04.1850.

4.                   Johanna Christina van Tonningen, geb. Den Helder 27.02.1836, overl. Den Helder 23.11.1863.

5.                   Maria Catharina van Tonningen, geb. Den Helder 05.06.1838|b|; volgt [13].

6.                   Hendrikus van Tonningen, geb. Den Helder 02.06.1842, overl. Den Helder 12.02.1853.

 

Noten: |a| Vlaspool; |b| moeder Vlaspool; |c| wedr Vlaspool.

 

[28] Casper Hendrik Lumkeman, geb. Amsterdam 20.11.1802, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 25.11.1802, korporaal (1831,feb1836), schoenmaker (1836,1841), maritimewaker (1843), schoenmaker (1850), sjouwerman (1858), schoenmaker (1863,1870), overl. Den Helder 21.12.1875, z.v. Balthazar Hendrik Lumkeman (-1836) en Catharina Johanna Burchard; tr. Den Helder 19.05.1836

[29] Hendrica ten Bruggen, geb. Zwolle ca. 1806/1807, overl. Den Helder 05.09.1874, d.v. Joannes ten Bruggen, looier, en Elisabeth Nugteren.

Voorkinderen:

1.                   Johannes Lumkeman, geb. Zwolle 07.05.1831|a|, overl. Den Helder 06.02.1836.

2.                   Bathazar Hendrik Lumkeman, geb. Grave 16.06.1833|b|, overl. Grave 27.06.1833.

Voorind (gewettigd bij  het huwelijk)

3.                   Catharina Johanna Lumkeman, geb. Grave 13.08.1834|c|.

Uit dit huwelijk:

4.                   Johanna Elisabeth Lumkeman, geb. Den Helder 26.02.1837, overl. Den Helder 21.10.1858, tr. Den Helder 28.01.1858 Peter Keizer, geb. Amsterdam ca. 1825/1826, werkman (1855), aardwerker (1858), z.v. Peter Keizer en Johanna Paradijs.
     PK tr. 1e Haarlem 13.06.1855 Elisabeth Wilhelmina Sackman, geb. Haarlem 22.11.1824, overl. voor 1858, d.v. Jan Sackman, metselaar, en Elisabeth van Gulik.

5.                   Johannes Lumkeman, geb. Den Helder 01.04.1839; volgt [14].

6.                   Balthazar Hendrik Lumkeman, geb. Den Helder 27.01.1841, overl. Den Helder 23.02.1850.

7.                   Hermanus Lumkeman, geb. Den Helder 07.05.1843, apothekersbediende (1870), oud-apotheker te Kediri (1916), overl. ’s-Gravenhage 19.03.1916, tr. 1e Den Helder 10.11.1870 Anna Catharina Buijs (1845-), d.v. Aart Buijs en Christina Kerrewijker; tr. 2e Probolinggo 09.02.1889 Wilhelmina Cornelia Jacoba Mooijaart, overl. Madioen 30.09.1891; tr. 3e Madioen 06.02.1892 Agnes Leonora Antonia Coelen, geb. Semarang 26.09.1859, overl. ’s-Gravenhage 30.04.1946.

 

Noten: |a| aangifte door Casper Hendrik Lumkeman die ‘verklaart vader te zijn’ (geb.akte Zwolle 1831 no.188);

|b| aangifte door Casper Hendrik Lumkeman ‘als zich verklarende te zijn de vader’ (geb.akte Grave 1833 no.43); |c| huw.akte Den Helder 19.05.1836 fol.11v.

 

[30] Aart Buijs, geb. Zaandam ca. 1812, sjouwerman (1835,1836), (scheeps)timmerman (1843,1877), overl. Den Helder 20.06.1883|a|, z.v. Dirk Buijs, timmerman, en Aaltje Bakker; tr. Den Helder 29.01.1835

[31] Cristina Kerrewijker, ook Christina, ged. Harlingen (rk) 10.06.1811, overl. Den Helder 02.10.1898, d.v. Cristiaan Kerrewijker en Coosje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Maria Buijs, geb. Den Helder 12.10.1836; volgt [15].

2.                   Dirk Buijs, geb. Den Helder 30.07.1839, overl. Den Helder 08.03.1868.

3.                   Alida Hendrika Buijs, geb. Den Helder 13.01.1843, overl. Alkmaar 25.03.1929, tr. Den Helder 17.06.1869 Cornelis van der Made, geb. Barsingerhorn ca. 1845, slachter, overl. Den Helder 04.05.1903, z.v. Dirk van der Made en Elisabeth Jakoba Koster.

4.                   Anna Catharina Buijs, geb. Den Helder 08.02.1845, tr. 1e Den Helder 16.07.1868 Wilhelmus Johannes van Hemert, geb. Amersfoort 01.11.1836, magazijnmeester, z.v. Matheus Hendrikus van Hemert, wachtmeester bijhet Korps Rijdende Artillerie (1836), conducteur der artillerie (1868), en Anna Snavel; tr. 2e Den Helder 10.11.1870 Hermanus Lumkeman (1843-1916), z.v. Casper Hendrik Lumkeman en Hendrika ten Bruggen.

5.                   Aart Dirk Buijs, geb. Den Helder 26.11.1847|d|, overl. Den Helder 26.08.1861.

6.                   Christiaan Johan Buijs, geb. Den Helder 26.11.1847|e|, overl. Den Helder 17.05.1849.

7.                   Christina Elisabeth Buijs, geb. Den Helder 16.08.1850, overl. Velsen 26.11.1917, tr. Den Helder 27.02.1873 Johannes Arnoldus Koningstein, geb. Den Helder 23.07.1849, vletterman, overl. Velsen 07.01.1933, z.v. Pieter Koningstein, werkman (1849), vletterman (1873), en Trijntje Verberne.

8.                   Christiaan Johan Buijs, geb. Den Helder 08.06.1853, overl. Amsterdam 22.06.1923|b|, tr. Den Helder 31.05.1877 Johanna Bal, geb. Den Helder 01.03.1858, overl. ’s-Gravenhage 11.12.1930|c|, d.v. Johannes Bal, gepensioneerd opperschipper (1877), en Anna Maria van Brederode.

9.                   Trijntje Buijs, geb. Den Helder 22.07.1856, overl. Den Helder 19.03.1863.

 

Noten: |a| per abuis geb. Den Helder (overl.akte Den Helder 1883 no.242); |b| overl.akte DenHelder 1923 no.145; |c| ook overl.akte Den Helder 1930 no.288; |d| akte no.314; |e| akte no.315.

 


Bijlage A

 

[32] Aris Heidenrijk, ook Heijdenrijk, Hendenrijck, overl. voor 1817,  tr.

[33] Antje Spigt, veelal Antje Jans Spigt, geb. Texel ca. 1748, overl. Den Burg (Texel) 19.07.1824|a|, d.v. Arie Spigt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joost Heijdenrijk, ook Hendenrijck, geb. Texel ca. 1779; volgt [16].

2.                   Kaatje Heijdenrijk, geb. ca. 1784, overl. Den Burg (Texel) 21.01.1817, tr. Cornelis Waaijop, zeeman, geb. ca. 1776, overl. Oost (Texel) voor 1816, z.v. Cornelis Reijersz Waaijop en Antje Mulder.

 

Noten: |a| vader Arie, moeder niet ingevuld, wede Heidenrijk (overl.akte Texel 1824 no.46).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)