Aloysius Franciscus Gerardus van Hoesel (1920-2010)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Aloysius Franciscus Gerardus van Hoesel, geb. Apeldoorn 18.09.1920, promotie Utrecht 09.07.1948|a|, hoogleraar Twente (1969-), overl. Velp 18.04.2010, tr. Willy J. Prins, overl. voor 2010.

 

Noten: |a| proefschrift: De jeugd die wij vreesden: bijdrage tot de psychologie en paedagogiek der jeugdige politieke delinquenten; promotor: M.J. Langeveld (1905-1989).

 

[2] Johannes van Hoesel, geb. Oostmahorn onder Anjum (Oostdongeradeel) 17.05.1879, onderwijzer (1906,1911), overl. 06.12.1961, begr. Apeldoorn (Parochiekerkhof St. Fabianus en Sebastianus) 08.12.1961, tr. Apeldoorn 02.08.1906
[3] Lamberdina Theodora Maria van Ditshuizen, geb. Zevenaar 20.09.1883.

Uit dit huwelijk (negen kinderen):

1.                   Lamberdina Carolina Maria van Hoesel, geb. Apeldoorn 27.07.1907, otr. Apeldoorn xx.04.1933|a| Nicolaas Carel Heinrich Wijngaards, geb. Leiden 29.06.1911, promotie Nijmegen 12.07.1957|b|, overl. Nijmegen 07.08.1978|c|, z.v. Carel Joseph Wijngaards, wachtmeester, en Hendrika Johanna Maria Beek.

2.                   Johannes Karel Petrus van Hoesel, geb. Apeldoorn 22.08.1908.

3.                   Carolina Theodora Maria van Hoesel, geb. Zevenhuizen (Apeldoorn) 13.02.1910.

4.                   Petrus Franciscus Johannes van Hoesel, geb. Zevenhuizen (Apeldoorn) 06.12.1911.

5.                   ...

6.                   Aloysius Franciscus Gerardus van Hoesel, geb. Apeldoorn 18.09.1920; volgt [1].

 

Noten: |a| Nieuwe Apeldoornsche courant 15.04.1933; |b| proefschrift: Mechteldis van Lom, 1600-1653: dichteres en annuntiate van Venlo; promotor: W.M.A. Asselbergs; |c| In Memoriam (met publicatieoverzicht) door W.A. Ornée in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1980, pp.74-79.

 

[4] Peter van Hoesel, geb. Driel 19.04.1853, arbeider (1878), spoorwegbeambte (1885), seinhuiswachter (1906), overl. Boxtel 27.01.1935, tr. Oostdongeradeel 10.01.1878

[5] Dietje Teerling, geb. Warffum 02.11.1854, naaister (1878), overl. Boxtel 05.02.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Biewina van Hoesel, geb. Oostmahorn onder Anjum (Oostdongeradeel) 04.04.1878, overl. Boxtel 06.09.1882.

2.                   Johannes van Hoesel, geb. Oostmahorn onder Anjum (Oostdongeradeel) 17.05.1879; volgt [2].

3.                   Maria van Hoesel, geb. Boxtel 20.06.1881.

4.                   Jacobus van Hoesel, geb. Boxtel ca. 1884, voorman arbeider, tr. Boxtel 07.08.1916 Petronella van der Horst, geb. Boxtel 29.12.1892, d.v. Johannes Marinus van der Horst en Petronella van Handel.

5.                   Johanna Biewina van Hoesel, geb. Boxtel 07.02.1885, overl. Boxtel 27.11.1963.

6.                   Diena Maria van Hoesel, geb. Boxtel 14.07.1886, overl. tussen 1927 en 1938, tr. Boxtel 03.05.1909 Franciscus Josephus Schuller, geb. Boxtel 31.03.1881, overl. ‘s-Hertogenbosch 03.05.1943|a|, z.v. Waltherus Schuller en Berdina Jansen.
     FJS tr. 2e ’s-Hertogenbosch 09.02.1938 Hendrika Westelaken, geb. Rosmalen ca. 1900, d.v. Johannes Westerlaken en Huiberdina van Hoof.
     HW tr. 1e ’s-Hertogenbosch 19.11.1931 Franciscus van de Ven, overl. ’s-Hertogenbosch 31.05.1935.

7.                   Peter van Hoesel, geb. Boxtel 04.07.1888.

8.                   Geertruda van Hoesel, geb. Boxtel 01.07.1892.

9.                   Franciscus Gerardus van Hoesel, geb. Boxtel 06.11.1894, overl. Heerlen 15.04.1953, tr. Eindhoven 17.10.1924 Catharina Maria Staals, geb. Woensel 22.07.1899, d.v. Hendrikus Staals en Anna Maria Koolen.

10.               Adelijda Maria van Hoesel, geb. Boxtel 20.05.1896.

 

Noten: |a| overl.akte Boxtel 1943 no.62.

 

[6] Carel Bernardus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 23.04.1849, spekslager (1883), bierhuishouder (1887,1892), tapper (1894,1897), koffiehuishouder (1901), arbeider (1904), landbouwer (1906,1908), voerman (1916,1921), overl. Apeldoorn 06.10.1942, tr. Zevenaar 23.04.1883

[7] Carolina Hendrina Maria van Ditshuizen, geb. Zevenaar 18.08.1862, overl. Apeldoorn 13.01.1940|b|, begr. Apeldoorn (R.K. Kerkhof aan de Arnhemscheweg) 16.01.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lamberdina Theodora Maria van Ditshuizen, geb. Zevenaar 20.09.1883; volgt [3].

2.                   Ludovicus Franciscus Bernardus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 20.04.1885, boerenarbeider, overl. Apeldoorn 27.02.1940|a|, begr. Apeldoorn (R.K.Kerkhof aan de Arnhemscheweg) 01.03.1940.

3.                   Theodora Lamberdina Maria van Ditshuizen, geb. Zevenaar 13.01.1887, tr. Apeldoorn 16.07.1908 Fredrik Hermanus Weultjes, geb. Doesburg 09.12.1880, kleermaker, overl. Apeldoorn 06.01.1945, z.v. Everdina Weultjes.

4.                   Johanna Antonia van Ditshuizen, geb. Zevenaar 02.01.1889.

5.                   Elisabetha Louisa van Ditshuizen, geb. Zevenaar 18.11.1890, tr. Amsterdam 08.02.1922 Johannes Feike Jacobus Schweitzer, geb. Amsterdam ca. 1896, schrijver bij de Telegrafie, z.v. Bernardus Schweitzer, opzichter over huizen, en Tietje Kooij.

6.                   Wilhelmina Hendrina van Ditshuizen, geb. Zevenaar 17.10.1892, tr. Apeldoorn 30.11.1916 Johannes Martinus Nieuwenhuis, geb. Apeldoorn 09.09.1895, bankwerker (1916), metaalbewerker (1929), overl. Apeldoorn 27.07.1929, z.v. Jan Willem Nieuwenhuis, magazijnmeester, en Elisabeth Honders.

7.                   Fredericus Jacobus Bernardus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 17.11.1894, voerman (1918), agent van politie (1946), overl. Arnhem 26.09.1946, tr. Apeldoorn 21.05.1918 Willemina de Vos, geb. Vleuten 19.12.1892, d.v. Hendrik de Vos, landbouwer, en Apolonia Piek.

8.                   Carel Johannes van Ditshuizen, geb. Zevenaar 16.05.1897, telegrambesteller, tr. Gendt 24.11.1921 Petronella Elisabeth Milder, geb. Gendt 21.04.1897, d.v. Grades Milder, arbeider, en Theodora Kuipers.

9.                   Franciscus Gerardus van Ditshuizen, geb. Arnhem 01.05.1899, overl. Baarn 10.11.1945, tr. Baarn 25.07.1939 Wilhelmina Maria van Bergen, geb. Winterswijk ca. 1917, d.v. Wilhelmus Antonius Josephus van Bergen en Johanna van Gardingen.

10.               Gerhardus Theodorus van Ditshuizen, geb. Den Ligtenberg (Wisch) 06.08.1901.

 

Noten: |a| Lodevicus (bidprentje); |b| moeder per abuis Kras (overl.akte Apeldoorn 1940 no.39).

 

[8] Johannes van Hoesel, geb. Driel 31.12.1804, arbeider, overl. Driel 22.08.1873, tr. Driel 15.05.1838|a|

[9] Johanna van Diesen, geb. Driel 16.02.1812, dienstmeid (1838), overl. Driel 14.09.1856.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus van Hoesel, geb. Driel 15.03.1839, overl. Hoorn 21.06.1911.

2.                   levenloze zoon, Driel 29.12.1841.

3.                   levenloze zoon, Driel 23.02.1845.

4.                   Regina van Hoesel, geb. ca. 1847|b|, naaister, overl. Driel 22.01.1933, tr. Driel 04.06.1880 Hendrikus Outvorst, geb. Driel 23.01.1851, arbeider, overl. Driel 20.06.1928, z.v. Kornelis Outvorst en Geertruij Verhoeven.

5.                   Peter van Hoesel, geb. Driel 01.12.1850.

6.                   Peter van Hoesel, geb. Driel 19.04.1853; volgt [4].

7.                   levenloze zoon, Driel 07.09.1856.

 

Noten: |a| ‘(..) met ons geteekend, uitgezonderd de echtgenote, de ouders van des echtgenoots en de moeder der echtgenote, die verklaart hebben niet te kunnen schrijven of teekenen’ (huw.akte Driel 1838 no.4); |b| niet beschikbaar bij zoekakten.nl.

 

[10] Jakob Peters Teerling, geb. ‘op het eiland’ Borkum (Koninkrijk Hannover) ca. 1819/1820, zeeman (1843,1845), schipper (1847,1854), sloeproeier (1874), tapper (1878), bediende bij het loodspersoneel (1879), overl. Oostmahorn onder Anjum (Oostdongeradeel) 21.08.1879, tr. Warffum 24.03.1843|b|

[11] Bijfke Jans Helder, ook Bieuwke, geb. Warffum 10.09.1819, dienstmeid (1843), winkelierster (1880), koopvrouw (1881), overl. Oostmahorn (Oostdongeradeel) 16.12.1898|f|.

Uit dit huwelijk (moeder Bieuwke/Bijfke):

1.                   Meisse Teerling, geb. Warffum 19.07.1843.

2.                   Diewerke Teerling, geb. Warffum 23.11.1845, overl. Utrecht 07.10.1897|c|, tr. Leeuwarden 25.05.1878 Geert Brouwer, overl. na 1897.

3.                   Jan Teerling, geb. Warffum 14.08.1847, commies te water, overl. Rotterdam 06.02.1911, tr. Delfzijl 08.12.1881 Antje Wals, geb. Delfzijl 20.05.1862, d.v. Tjaard Wals (1821-1913), postbode, en Geerdina Hovingh (ca.1836-1921).

4.                   Harmina Teerling, geb. Warffum 30.10.1849, naaister (1874), overl. Delfzijl 09.08.1913, tr. Oostdongeradeel 11.12.1874 Jan Sleeboom, geb. Delfzijl 09.10.1846|d||e|, loodskwekeling (1874), zeeloods (1882), overl. Oostmahorn (Oostdongeradeel) 16.01.1891, z.v. Antje Eernst Sleeboom.

5.                   Geertje Teerling, geb. Warffum 16.04.1851, winkelierster (1899), tr. 1e Dokkum 22.05.1879 Jan Edema, geb. Dokkum 27.07.1846, koopman, overl. Dokkum 28.03.1898, z.v. Jilles Foekes Edema, winkelier, en Sjoerdtje Jans van Boerum; tr. 2e Dokkum 18.05.1899 Foeke Edema, geb. Dokkum 02.01.1849, overl. Dokkum 19.09.1935, Jan’s broer.

6.                   Grietje Teerling, geb. Warffum 02.11.1852, dienstmeid (1880), overl. Dwingeloo 29.04.1935, tr. Westdongeradeel 22.05.1880 Petrus Cornelis Houtman, geb. Brantgum (Westdongeradeel) 16.06.1853, verwer, overl. Leeuwarden 10.06.1933, z.v. Sipke Harkes Houtman, verwer, en Wepkje Hessels Bontekoe.

7.                   Dietje Teerling, geb. Warffum 02.11.1854|a|; volgt [5].

8.                   Harmke Teerling, geb. Warffum 07.04.1857, overl. Leeuwarden 05.02.1925, tr. NN.

9.                   Aaltje Teerling, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 25.12.1858, tr. Oostdongeradeel 26.09.1879 Jan Mooi, geb. Oude Pekela 16.01.1850, matroos, z.v. Jelte Jacobs Mooi, schipper, en Ettje Harms Kok.

 

Noten: |a| moeder Bieuwke (geb.akte Warffum 1854 no.44); |b| bruid Bijffke; |c| moeder Bwoekje (overl.akte Utrecht 1897 no.1524); |d| aangegeven door Stientje ten Have, vroedvrouw, ‘zijnde de vader onbekend’ (geb.akte Delfzijl 1846 no.105); |e| door de moeder erkend Delfzijl 03.05.1867 (kanttekening bij de oorspronkelijke geb.akte); |f| moeder per abuis Stavengs (overl.akte Oostdongeradeel 1898 no.99).

 

[12] Bernardus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 26.09.1811, ged. Zevenaar (rk) 26.09.1811, arbeider, overl. Zevenaar 12.02.1898, tr. Zevenaar 25.05.1844

[13] Lamberdina Jacobs, geb. Zevenaar 06.09.1813, overl. Zevenaar 09.04.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jacobus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 18.03.1845, smid, overl. Zevenaar 04.12.1897, tr. 1e Zevenaar 22.08.1877 Catharina Aleida Berendsen, geb. Zevenaar 18.12.1852, dienstmeid (1877), overl. Zevenaar 20.01.1890, d.v. Bernardus Berendsen, smid, en Hendrika Banning, smederijhoudster (1877); tr. 2e Doesburg 21.05.1892 Maria Everdina Uijting, geb. Doesburg 03.09.1855, overl. Zevenaar 21.05.1944, d.v. Johannes Wilhelmus Uijting, koperslager, en Helena van der Heijden.

2.                   Hendricus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 24.02.1847.

3.                   Carel Bernardus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 23.04.1849; volgt [6].

4.                   Catharina Allegonda van Ditshuizen, geb. Zevenaar 02.11.1850, overl. Rosmalen 08.09.1931.

5.                   Louisa Lamberdina van Ditshuizen, geb. Zevenaar 30.11.1852, overl. Zevenaar 21.02.1855.

6.                   Ludovicus Franciscus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 20.10.1854, overl. Zevenaar 04.03.1939, tr. Zevenaar 02.06.1899 Marianna Hendrica Willemsen, geb. Zevenaar 10.02.1866, overl. Zevenaar 13.02.1941, d.v. Theodorus Willemsen, arbeider, en Theodora Janssen.

7.                   Lamberdina Jacoba van Ditshuizen, geb. Zevenaar 25.11.1856, overl. Zevenaar 08.10.1933, tr. Zevenaar 20.05.1893 Gerardus Bos, geb. Zevenaar 04.10.1854, vrachtrijder (1886), voerman (1893), overl. Zevenaar 05.05.1904, z.v. Hermanus Bernardus Bos, arbeider, metselaar, en Johanna Geveling.
     GB tr. 1e Westervoort 06.05.1886 Anna Hendrina Willemsen, geb. Westervoort 15.04.1864, overl. Zevenaar 10.01.1892, d.v. Gradus Willemsen, schipper, en Catharina Kuipers.

8.                   Wilhelmina Helena van Ditshuizen, geb. Zevenaar 11.03.1861, tr. Zevenaar 06.12.1884 Theodorus Hubertus van Ditshuizen (1864-), z.v. Johannes Jacobus van Ditshuizen en Theodora Maria Kroes.

 

[14] Johannes Jacobus van Ditshuizen, geb. ca. 1814, arbeider (1851,1867), landbouwer (1869,1884), overl. Zevenaar 09.05.1891, tr. Zevenaar 16.11.1849

[15] Theodora Maria Kroes, geb. Het Grieth (Zevenaar) 20.01.1829, landbouwster (1883), overl. Zevenaar 29.06.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Nicolaas van Ditshuizen, geb. Zevenaar 17.04.1850, landbouwer, overl. Zevenaar 15.11.1915, tr. Zevenaar 12.01.1876 Johanna Wilhelmina Schut, geb. Zevenaar 06.05.1851, overl. Zevenaar 29.11.1907, d.v. Theodorus Willem Schut, arbeider, en Johanna Steindjes.

2.                   Hendrica Gerarda van Ditshuizen, geb. Zevenaar 02.09.1851, overl. Doesburg 14.01.1915, tr. Zevenaar 14.01.1874 Hendrik Wilhelm Smeenk, geb. Zevenaar 02.05.1842, voerman, landbouwer, overl. Doesburg 07.10.1910, z.v. Jan Smeenk (-1888), voerman, en Sophia Arnoldina Wening (-1895).

3.                   Johanna Elisabeth van Ditshuizen, geb. Zevenaar 01.10.1852, overl. Zevenaar 06.11.1919, tr. Zevenaar 05.05.1886 Theodorus Bernardus van Ditzhuijzen, geb. Zevenaar 24.01.1847, overl. Zevenaar 13.07.1923, z.v. Johannes Petrus Hendricus van Ditzhuijzen, landbouwer, en Jacoba Geene.

4.                   Elisabeth Allegonda van Ditshuizen, geb. Zevenaar 10.12.1853, dienstmeid (1874), overl. Didam 07.05.1912, tr. Zevenaar 29.04.1874 Johannes Franciscus Ketels, geb. Didam 22.10.1840, molenaarsknecht, landbouwer, overl. Didam 14.12.1912, z.v. Johannes Franciscus Ketels, molenaarsknecht, en Grada Winterink.

5.                   Hendricus Antonius van Ditshuizen, geb. Zevenaar 06.09.1855, timmerman, tr. Wisch 05.02.1883 Johanna Berendina Winterink, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 26.04.1858, overl. Zeddam (Bergh) 24.04.1929, d.v. Theodorus Philippus Jacobus Winterink, winkelier, en Geertruida Kroes.

6.                   Maria Margaretha van Ditshuizen, geb. Zevenaar 16.07.1857, overl. Duiven 04.03.1933, tr. Doesburg 04.05.1876 Johannes Josephus Garretsen, geb. Doesburg 25.05.1848, karman, voerman, tapper, overl. Doesburg 18.07.1920, z.v. Antonius Franciscus Garretsen, voerman, en Geertruida Smits.

7.                   Wilhelmus Hermanus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 07.11.1858, overl. Zevenaar 18.05.1861.

8.                   Hermanus Theodorus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 15.10.1860, arbeider, overl. Zevenaar 11.03.1931, tr. Zevenaar 25.08.1893 Wilhelmina Engelen, geb. ca. 1865, dienstbode (1893), overl. Zevenaar 05.02.1940, d.v. Theodorus Engelen, arbeider, en Hendrina Jansen, arbeidster.

9.                   Carolina Hendrina Maria van Ditshuizen, geb. Zevenaar 18.08.1862; volgt [7].

10.               Theodorus Hubertus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 03.11.1864, molenaar, tr. Zevenaar 06.12.1884 Wilhelmina Helena van Ditshuizen (1861-), d.v. Bernardus van Ditshuizen en Lamberdina Jacobs.

11.               Gerardus Nicolaas van Ditshuizen, geb. Zevenaar 11.12.1867, machinist, tr. Doesburg 25.04.1891 Petronella Alida Nollet, geb. Den Helder 18.04.1858, dienstbode (1882), d.v. Johannes Petrus Nollet, sergeant (1858), en Hendrika Johanna Lammers.
     PAN tr. 1e Arnhem 24.05.1882 Wilhelmus Baillij, geb. Arnhem 06.03.1857, stukadoor, overl. Arnhem 18.03.1883, z.v. Ludovicus Ferdinandus Hubertus Baillij, stukadoor, en Maria Adriana Kieviet.

12.               Franciscus Fredericus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 19.09.1869, landbouwer, overl. Zevenaar 19.07.1945, tr. Angerlo 04.05.1895 Berendina Claver, geb. Angerlo 18.10.1869, dienstbode (1895), d.v. Johannes Claver, arbeider, en Grada Zweers.

 

[16] Franciscus van Hoesel, Frans, geb. ca. 1767, fruitenier (1819), bouwman (1821), slachter (1823,1838), overl. Driel 24.08.1847, z.v. Johannes van Hoesel en Geertruida Oudvorst; tr.

[17] Regina van Herwijnen, geb. ca. 1774, overl. Driel 28.07.1851, d.v. Frederik van Herwijnen en Johanna van den Dungen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna van Hoesel, geb. Driel 26.04.1801, dienstmeid (1826), tr. Driel 08.05.1826 Martinus van Diesen, geb. Driel 27.12.1799, tuinman (1826), z.v. Joannes van Diesen en Cornelia van Beurden.

2.                   Allegonda van Hoesel, geb. Driel 04.01.1803, naaister (1835), overl. Driel 14.12.1866, tr. Driel 03.06.1835 Jakobus den Otter, geb. Driel 12.04.1803, arbeider, overl. Driel 13.01.1867, z.v. Kornelis den Otter, fruitenier, en Anna van Beurde.

3.                   Johannes van Hoesel, geb. Driel 31.12.1804; volgt [8].

4.                   Fredrikus van Hoesel, geb. Driel 25.09.1807, soldaat (1834), tr. Driel 16.01.1834|a| Johanna de Baer, geb. Driel 05.08.1810, d.v. Willem de Baer en Wilhelmina Ruijs.

5.                   Petronella van Hoesel, geb. Driel 18.12.1811, naaister (1840), tr. Driel 26.06.1840 Christianus van Nisselroij, ged. Driel 21.09.1809, bierbrouwersknecht, z.v. Arnoldus van Nisselroij, arbeider, en Ardina Verhoeckx.

6.                   Helena van Hoesel, geb. ca. 1819, overl. Driel 31.07.1833.

7.                   Geertruida van Hoesel, geb. Driel 23.01.1821.

8.                   levenloze zoon, Driel 21.04.1823.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Richarda (huw.akte Driel 1834 no.1).

 

[18] Franciscus van Diesen, Frans, geb. ca. 1764, tuinman (1812), arbeider (1833), overl. Driel 10.02.1833, z.v. Antonie van Diesen en Maria Jonckmans; tr.

[19] Maria van den Broek, geb. Dungen ca. 1767, overl. Hedel 08.03.1849|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus van Diesen, geb. Driel ca. 1805, hoefsmid, tr. Hedel 02.05.1840 Henrica de Graauw, geb. Hedel ca. 1807, dienstmeid (1840), d.v. Henricus de Graauw en Jacoba Hartmans.

2.                   Johanna van Diesen, geb. Driel 16.02.1812; volgt [9].

3.                   Ardina van Diesen, geb. Driel 28.02.1814, overl. Boxtel 14.03.1877, tr. 1e Driel 04.09.1837 Johannes Ackermans, geb. Driel 24.02.1809, karreman, overl. Driel 12.07.1844|b|, z.v. Petrus Ackermans en Francijna de Rijk; tr. 2e Driel 29.06.1846 Antonius Joannes Leenders, geb. Leiden 12.03.1793, gepensioneerd opperwachtmeester (1855), overl. Roermond 22.07.1855|a|, z.v. Antonie Leenders en Digna van Dusseldorp.
     AJL tr. 1e Breda 11.08.1820 Barbara Cornelia de Jager, geb. Bergen op Zoom 30.09.1798, overl. voor 1846, d.v. Lourens de Jager en Geertrui van der Kuil.

4.                   Johannes van Diesen, geb. Driel 26.06.1815, arbeider, tr. 1e Driel 10.06.1842 Catharina Broks, geb. Maren 10.03.1809, dienstmeid (1842), overl. Driel 27.03.1866, d.v. Franciscus Broks, bouwman, en Lamberdina van Zuilekom; tr. 2e Driel 22.08.1867 Maria Spoor, geb. Driel 16.09.1829, dienstmeid (1867), overl. Driel 08.06.1891, d.v. Kornelis Spoor en Klasina van Alem.

 

Noten: |a| oud 60 jaar, e.v. Adriana van der Dussen (overl.akte Roermond 1855 no.112); |b| e.v. Gerdina van Diessen (overl.akte Driel 1844 no.45); |c| ‘dochter van (onbekend)’, eerste aangever is zoon Jacobus (overl.akte Hedel 1849 no.1).

 

[20] Peter Janssen Teerling, schipper (1843), tr.

[21] Dieuwerke Jakobs Jüst, ook Deewerke.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jakob Pieters Teerling, geb. Borkum ca. 1819/1820; volgt [10].

2.                   Harmke Peters Teerling, geb. Borkum ca. 1828, huishoudster (1864), winkelierster (1898), overl. Warffum 29.08.1898, tr. Warffum 20.08.1864 Haije Noorman, geb. Breede (Warffum) 08.02.1837, boerenknecht, dagloner, overl. Usquert 28.06.1872, z.v. Hendrik Haijes Noordman, dagloner, en Geeske Michiels Grashuis.

 

[22] Jan Alberts Helder, geb. Pieterburen (Eenrum) 25.01.1789, timmerman, overl. Warffum 08.04.1837, z.v. Albert Jans Helder en Geertje Pieters; tr. 2e Warffum 14.04.1830 Doetje Klaassens Nieuwenhuis, ook Daatje Nienhuis, geb. Kloosterburen 16.05.1802, dienstmeid (1830), winkelierster (1877), overl. Warffum 07.05.1877|a|, d.v. Klaas Benjamins Nieuwenhuis en Geertruid IJzebrantss van Hogten; tr. 1e Warffum 27.11.1817

[23] Meisse Havengs (Bakker), geb. Warffum 10.09.1797, dienstmeid (1817), overl. Warffum 15.02.1829, d.v. Haven Alberts en Bijfke Jans.

Uit het huwelijk Helder-Havengs:

1.                   Geertje Helder, geb. Warffum 08.07.1818, overl. Warffum 21.08.1818.

2.                   Bijfke Helder, geb. Warffum 10.09.1819; volgt [11].

3.                   Albert Jans Helder, geb. Warffum 01.11.1821, timmermansknecht, tr. Kantens 09.05.1849 Zwaantje Jans Werkman, geb. Leermens (’t Zandt) 01.10.1822, dienstmeid (1849), d.v. Jan Jurjens Werkman, dagloner, en Stijntje Pieters.

4.                   Geertje Helder, geb. Warffum 13.11.1823, dienstmeid (1854), overl. Grootegast 22.02.1902, tr. Grootegast 18.05.1854 Anne van der Veen, geb. Grootegast 08.05.1822, wagenmakersknecht, overl. Grootegast 21.12.1901, z.v. Louwe Eites van der Veen, schipper, en Aukje Hendriks Koops.

5.                   Derk Helder, geb. Warffum xx.01.1829, overl. Warffum 10.03.1829.

6.                   Everdina Helder, geb. Warffum xx.01.1829, overl. Warffum 19.04.1829.

Uit het huwelijk Helder-Nieuwenhuis:

7.                   Klaas Helder, geb. Warffum 10.10.1832, olieslagersknecht, overl. Groningen 10.12.1904, tr. Middelstum 24.05.1861 Roelfke Oosting, geb. Leermens (’t Zandt) 23.11.1833, dienstmeid (1871), overl. Groningen 19.12.1925|b|, d.v. Jacob Jurjens Oosting en Anje Kornelis van der Berg.

8.                   Geertruit Helder, Geertruida, geb. Warffum 31.12.1835, overl. Warffum 12.08.1859.

 

Noten: |a| moeder Geertrui Egberts (overl.akte Warffum 1877 no.12); |b| per abuis e.v. Heller (overl.akte Groningen 1925 no.1355).

 

[24] Jacobus van Ditshuizen/Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 26.05.1770|d|, winkelier (1811), landbouwer (1820), dagloner (1838), overl. Zevenaar 12.06.1838, z.v. Joannes van Ditshuijsen en Petronella Kruijs; tr.

[25] Hendrina Bolk, geb. ca. 1779, landbouwster (1820), arbeidster (1844), overl. Zevenaar 20.11.1844|e|, d.v. Arnoldus Bolck en Mara Ketelaers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 06.07.1800.

2.                   Allegonda van Ditshuizen, ged. Zevenaar (rk) 21.03.1801|a|, tr. Zevenaar 22.07.1820 Aart Wolfs van Diggelen, geb. atert ca. 1798, commies te voet van de 2e klasse der in- en uitgaande rechten en accijnzen (1820), z.v. Hendrik van Diggelen en Cornelia Wolfs, rentenierse (1820).

3.                   Johannes Hendricus van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 09.08.1802.

4.                   Theodorus Hendricus van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 05.10.1804, arbeider, overl. Zevenaar 19.11.1871, tr. Zevenaar 19.06.1844 Jacoba Smits, geb. Oud Zevenaar (Zevenaar) 01.07.1814, ged. Oud Zevenaar (rk) 02.07.1814, overl. Zevenaar 15.03.1889, d.v. Frans Smits, dagloner, arbeider, en Margaretha Willemsen.

5.                   Petronella Hendrina van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 16.01.1807|b|, dienstbode (1845), logementhoudster (1856), overl. Doesburg 04.03.1875, tr. 1e Arnhem 01.10.1845 Everhardus Stronkman, geb. Doesburg 04.12.1816, verwer (1845), tapper (1855), overl. Doesburg 28.04.1855|c|, z.v. Harmanus Stronkman, kastelein (1816), logementhouder (1845), en Johanna Smeenk; tr. 2e Doesburg 19.04.1856 Hendrik Bueker, geb. Doesburg 18.01.1827, stoelenmaker, overl. Doesburg 13.01.1909, z.v. Johannes Everhardus Bueker, stoelenmaker, en Harmina Evers.

6.                   Helena Hendrina van Ditzhuijsen, ged. Zevenaar (rk) 07.01.1809, naaister, overl. Zevenaar 21.05.1873.

7.                   Bernardus van Ditshuizen, geb. Zevenaar 26.09.1811, ged. Zevenaar (rk) 26.09.1811; volgt [12].

8.                   Aleida Allegonda van Dietzhuijsen, geb. Zevenaar 17.03.1815, dienstmeid (1847), tr. Zevenaar 22.11.1847 Richardus Otten, ged. Groessen (rk) 29.09.1814, grofsmid, overl. Groot Azewijn (Bergh) 16.02.1889, z.v. Heinrich Otten en Theodora van Leuffen.

 

Noten: |a| Petronella Bernardina Alligunda, vader van Ditshuijsen; |b| get. Nicolaas van Ditshuijzen; |c| Everhardus Hendrikus, e.v. Petronella Allegonda (overl.akte Doesburg 1855 no.46); |d| vader van Ditshuse; |e| Bolck (overl.akte Zevenaar 1844 no.95).

 

[26] Hendrik Jacobs, geb. Groessen 07.11.1773, dagloner (1811,1813), landbouwer, overl. Zevenaar 28.05.1845|a|, tr.

[27] Catharina Fontein, geb. Duiven ca. 1769/1771, landbouwster, overl. Zevenaar 24.04.1827, d.v. Lambertus Fontein en Johanna Uhlenbroek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Jacobus Jacobs, ged. Zevenaar (rk) 04.12.1805, landbouwer, overl. Zevenaar 15.04.1879, tr. Zevenaar 16.06.1848 Maria Rouwen, geb. Oud Zevenaar ca. 1816, overl. Zevenaar 16.06.1874, d.v. Gesina Rouwen (1788-1832).

2.                   Johanna Elisabeth Jacobs, geb. Zevenaar ca. 1810, dienstmeid (1842), tr. Doesburg 02.05.1842 Albartus Hendrikus Stronkman, geb. Doesburg 16.05.1818, verwer, z.v. Hermanus Stronkman, tapper, herbergier, en Johanna Smeenk.

3.                   Albartus Jacobs, geb. Ooy (Zevenaar) 20.12.1811, landbouwer, overl. Zevenaar 17.12.1883, tr. 1e Zevenaar 16.06.1848 Geertruida Rouwen, geb. Zevenaar 13.12.1824, dienstmeid (1848), overl. Zevenaar 30.07.1850, d.v. Gesina Rouwen (1788-1832); tr. 2e Zevenaar 10.01.1854 Johanna Lukkassen, geb. Wehl 02.08.1823, dienstmeid (1854), overl. Zevenaar 14.02.1893, d.v. Reinder Lukkassen, landbouwer, en Willemina Berentsen.

4.                   Lamberdina Jacobs, geb. Zevenaar 06.09.1813; volgt [13].

 

Noten: |a| Henricus, ‘zoon van aan de aangevers onbekende ouders’ (overl.akte Zevenaar 1845 no.42).

 

[28] Joannes Nicolaas van Ditshuizen, Nicolaas, geb. ca. 1765, landbouwer, rentenier (1840), overl. Zevenaar 09.10.1840|c|, z.v. Joannes van Ditshuizen en Petronella Kruijs; tr. 1e Aleida/Allegunda Leenen, overl. Zevenaar 09.10.1800; tr. 2e

[29] Elisabeth Bosman, geb. Zeddam ca. 1776, landbouwster, overl. Zevenaar 02.05.1853|a|.

Uit het huwelijk met Leenen:

1.                   Johannes Mathias van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 21.04.1795, overl. Zwijndrecht 10.04.1856, tr. 1e voor 1838 Helena van Dillen, geb. ca. 1802, overl. Moordrecht 08.11.1836, d.v. Stephanus van Dillen; tr. 2e Zwijndrecht 19.11.1838 Maria van der Schuijt, geb. Gorinchem ca. 1810/1811, overl. Zwijndrecht 24.03.1891, d.v. Arie van der Schuijt en Krijntje de Keizer.
     MvdS tr. 2e Zwijndrecht 18.02.1857 Johannes Bilo, geb. Dordrecht ca. 1808, z.v. Johannes Christoffel Siegfried Bilo en Anna Maria Geertrui Bruijn.
     JB tr. 1e Dordrecht 26.02.1834 Elizabeth de Hek, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1792, overl. voor 1857, d.v. Jacob Ariesz de Hek en Jacobje Euser.

2.                   Aloisia van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 08.03.1797|b|, tr. Zevenaar 17.02.1817 Johannes Wilhelmus Laurentius Rijntjens, geb. Amsterdam 01.12.1785, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 01.12.1785, bakker, z.v. Joannes Rijntjens (-1801) en Gertruida Wemmers (-1790).

3.                   Theodorus van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 20.01.1799.

4.                   Catharina van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 06.07.1800.

Uit het huwelijk met Bosman:

5.                   Allegonda van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 02.10.1801.

6.                   Petronella van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 19.09.1803.

7.                   Christina van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 08.10.1804.

8.                   Theodorus van Ditshuijsen, ged. Zevenaar (rk) 07.11.1805, bakker, overl. Zevenaar 23.02.1877, tr. 1e Zevenaar 27.05.1834 Antonia Everken, ged. Lobith (rk) 29.01.1790, overl. Zevenaar 23.08.1864, d.v. Ignatius Everken en Anna Hollman; tr. 2e tussen 1864 en 1877 Aleida Scheer, geb. Keeken (Pruissen)|d| ca. 1821, overl. Zevenaar 09.06.1900, d.v. Arnold Scheer, landbouwer, en Wilhelmina Reijmer.

9.                   Johannes Frederikus van Ditshuizen, geb. ca. 1812, smid, overl. Zevenaar 20.03.1889, tr. Zevenaar 07.11.1848 Margaritha Bartels, geb. Groessen 29.11.1819, overl. Zevenaar 18.12.1903, d.v. Arnoldus Bartels, bouwman, en Helena Mutter.

10.               Johannes Jacobus van Ditshuizen, geb. ca. 1814; volgt [14].

 

Noten: |a| ‘dochter van den aangevers onbekende ouders’ (overl.akte Zevenaar 1853 no.33); |b| doopgetuige Jacobus van Ditshuijsen; |c| Ditzhuizen (overl.akte Zevenaar 1840 no.53); |d| nu deel van Stadt Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[30] Hermanus Christianus Kroes, ged. Oud Zevenaar 27.11.1793, molenaarsknecht (1825,1829), daghuurder (1831), arbeider (1849,1862), overl. Zevenaar 22.06.1882, z.v. Theodorus Kroes en Gertrudis Berndtsen; tr. Zevenaar 22.04.1825

[31] Hendrica Venhorst, ged. Wehl (rk) 09.03.1791, dienstmeid (1825), overl. Zevenaar 03.12.1876, d.v. Joannes Venhorst, daghuurder, en Hendrina Masseling.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrina Geertruida Kroes, geb. Het Grieth (Zevenaar) 22.10.1826, dienstmeid (1852), overl. Zevenaar 24.12.1899, tr. Zevenaar 03.01.1852 Jan Fontein, geb. Ooy (Zevenaar) 29.11.1828, arbeider (1852), landbouwer (1907), overl. Zevenaar 06.07.1907, z.v. Gradus Fontein, daghuurder, arbeider, en Hendrina Wildenbeest.

2.                   Theodora Maria Kroes, geb. Het Grieth (Zevenaar) 20.01.1829; volgt [15].

3.                   Johanna Wilhelmina Kroes, geb. Zevenaar 08.05.1831, dienstmeid (1862), overl. Zevenaar 22.03.1918, tr. Zevenaar 02.08.1862 Derk Johannes Rutjes, geb. Oud Zevenaar (Zevenaar) 30.12.1818, timmerman, overl. Zevenaar 05.03.1899, z.v. Albertus Rutjes, landbouwer, en Antonia Kooiman.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren