Jan Holsheimer (1941-2021)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2021 (laatst herzien februari 2022)

 


 

[1] Jan Holsheimer, geb. Enschede 18.10.1941, kandidaatsexamen wis- en natuurwetenschappen K Groningen 1962|a|, doctoraalexamen biologie Groningen 1965|b|, promotie Twente 1982|c|, medewerker THT en UT (1965-2006)|d|, lid Hogeschoolraad voor de KPS (1975-1977), begiftigd met de Juliana-penning 20.04.2007, overl. Enschede 21.02.2021.

 

Noten: |a| Het Parool 21.04.1962; |b| Twentsch dagblad Tubantia 01.11.1965; |c| proefschrift: Neuronal sources of the hippocampal EEG; |d| bij prof.ir. M.P. Breedveld, leerstoel Elektronica (Gids THT 1965/66, p.46).

 

[2] Henri Wilhelm Holsheimer, geb. Nijmegen 19.04.1907, textiel-technicus (1937), bedrijfsleider van een textielfabriek (1938), tr. Zutphen 19.10.1938
[3] Helena Henriëtte Essers, Hetty, geb. Voorburg 18.08.1917.

Uit dit huwelijk twee zonen w.o.:

1.                   Jan Holsheimer, geb. Enschede 18.10.1941|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 18.10.1941.

 

[4] Albertus Johannes Holsheimer, geb. Zwolle 24.04.1869, handelsreiziger (1904,1907), grossier (1937), overl. Apeldoorn 03.05.1946, tr. Nijmegen 08.03.1904

[5] Gerritje Schokkenkamp, geb. Olst 19.04.1880, overl. na 1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Bernard Holsheimer, geb. Nijmegen 17.09.1905, tandarts, overl. na 1971, tr. Groningen 23.04.1937 Rienje Frouwke Hamming, geb. Oostwold (Midwolda) 18.01.1915, overl. Enschede 10.09.1971, crem. Enschede 15.09.1971, d.v. Jan Pieter Hamming, geneeskundige, en Aaltje Glas.

2.                   Henri Wilhelm Holsheimer, geb. Nijmegen 19.04.1907; volgt [2].

3.                  

 

[6] Anthonij Essers, geb. Leiden 27.01.1882, bureauchef (1913), administratief ambtenaar bij Rijkswaterstaat (1929), boekhouder (1938), overl. ’s-Gravenhage 28.03.1969; tr. 2e ’s-Gravenhage 04.12.1929 Egidia Winanda Margaretha Velthuijsen, geb. Stompwijk 09.12.1889, overl. ’s-Gravenhage 17.07.1965, d.v. Herman Velthuijsen en Margaretha Cornelia van Hoijtema; tr. 1e Kampen 23.10.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 15.06.1926, ingeschr. Kampen 20.08.1926) 

[7] Anne Jimmechine Willemine Brugmans, geb. Kampen 23.12.1882, lerares zang (1911), overl. Groningen 05.04.1971|a|, crem. 08.04.1971; tr. 2e Baarn 20.10.1927 Willem Anton Schepers, geb. Winterswijk 28.05.1865, verificateur bij ’s Rijksbelastingen (1897), ontvanger der invoerrechten en accijnzen (1912), rijksontvanger (1913), overl. Zutphen 24.12.1931, z.v. Jan Willem Schepers, hoofdonderwijzer (1865), leraar aan de RHBS te Winterswijk (1897), en Antonia ten Zijthof.

     WAS tr. 1e Harlingen 15.07.1897 Wietske de Jong, geb. Harlingen 06.04.1869, overl. Enschede 05.06.1912, d.v. Reinder de Jong, broodbakker, en Idske Eisma; tr. 2e Enschede 07.10.1912 Reintjen Mulder, geb. Zutphen 21.03.1880, overl. Enschede 04.01.1918, d.v. Jan Joseph Mulder, steenhouwer, en Jenneken Aalders.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Henriëtte Essers, geb. Voorburg 18.08.1917; volgt [3].

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 08.04.1971 (Anne Jimmechine Willemina).

 

[8] Oortwienus Hendrik Holsheimer, geb. Zwolle 25.09.1832, koopman (1867,1873), overl. Arnhem 14.03.1895|a|, tr. Zwolle 18.04.1867

[9] Antonetta Aletta Lambert, geb. Rotterdam 16.10.1830, overl. Zwolle 19.05.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Johannes Holsheimer, geb. Zwolle 24.04.1869; volgt [4].

2.                   Johannes Albertus Holsheimer, geb. Zwolle 16.05.1870, winkelier (1898), koopman (1904), overl. Apeldoorn 26.02.1948, tr. Olst 05.01.1898 Bartha Johanna Vrielink, geb. Olst ca. 1878, overl. na 1959, d.v. Gerrit Jan Vrielink, kleermaker, en Everdina Johanna Modderkolk.

3.                   Oortwienus Hendrik Holsheimer, geb. Zwolle 06.03.1872, overl. Zwolle 15.05.1875.

4.                   Adriaan Wilhelm Holsheimer, geb. Zwolle 16.11.1873, overl. Zwolle 20.01.1875.

 

Noten: |a| overledene Oortwinus Hendrik, wedr Anna Lambert (overl.akte Arnhem 1895 no.215).

 

[10] Berend Jan Schokkenkamp, geb. Olst 19.12.1852, landbouwer (1876), koffiehuishouder (1897,1898), overl. Nijmegen 25.04.1898, tr. Olst 07.10.1876

[11] Hendrika Wilhelmina Brummel, geb. Epe 12.08.1858, koffiehuishoudster (1904,1908), overl. Zwolle 30.01.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Berendina Schokkenkamp, geb. Olst 30.07.1877, overl. Gouda 03.02.1942, tr. Nijmegen 26.10.1897 Hendrik Pieter van Wijngaarden, geb. Gouda 06.09.1873, kapper (1897,1904), overl. Gouda 25.12.1937, z.v. Hendrik van Wijngaarden, koffiehuishouder, en Maria Sophia Puijk.

2.                   Peter Gerhard Schokkenkamp, geb. Olst xx.03.1879, overl. Welsum (Olst) 04.04.1879.

3.                   Gerritje Schokkenkamp, geb. Olst 19.04.1880; volgt [5].

4.                   Albert Gerrit Andries Schokkenkamp, geb. Olst 28.09.1881, stoffeerder, overl. Nijmegen 29.11.1906.

5.                   Peter Gerhard Schokkenkamp, geb. Olst 07.09.1883.

6.                   Berend Jan Schokkenkamp, geb. Olst 25.09.1885, overl. Nijmegen 30.05.1904.

7.                   Henri Wilhelm Schokkenkamp, geb. Olst 23.08.1888, spoorwegbeambte, overl. Utrecht 24.09.1958, tr. Apeldoorn 28.08.1913 Arendina Bannink, geb. Apeldoorn 19.10.1891, overl. na 1958, d.v. Jacob Bannink, spoorwegconducteur (1891), beambte (1913), en Gerritje Donderwinkel.

8.                   Jacomina Schokkenkamp, geb. Olst 14.01.1891, overl. Nijmegen 05.11.1957, tr. Nijmegen 01.09.1908 Carel Gerhardus, geb. Nijmegen 16.03.1874, logementhouder (1908), caféhouder (1938), overl. Oisterwijk 12.03.1938|a|, z.v. Lambertus Gerhardus, agent van politie, en Johanna Westerman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nijmegen 1938 no.222.

 

[12] Pieter Essers, geb. Leiden 23.05.1850, kantoorbediende (1870), boekhouder (1878), kantoorbediende (1879,1882), boekhouder (1885), kerkelijk ontvanger (1892,1913), overl. Leiden 21.02.1918, tr. Leiden 02.10.1878

[13] Helena Geertruida de Hen, geb. Leiden 27.02.1856, overl. Leiden 17.08.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonie Essers, geb. Leiden 12.06.1879, overl. Leiden 07.12.1879.

2.                   Jan Helenus Pieter Essers, geb. Leiden 16.09.1880, bureauchef (1913), boekhouder (1919), overl. ’s-Gravenhage 06.09.1967|b|, tr. ’s-Gravenhage 20.06.1919 Johanna Augusta Louise Franke, geb. ’s-Gravenhage 22.02.1897, overl. na 1967, d.v. Bernardus Jacob Franke, bierhuishouder (1897), verzekeraar (1919), en Alijda Petronella Schalk.

3.                   Anthonij Essers, geb. Leiden 27.01.1882; volgt [6].

4.                   Helena Geertruida Essers, geb. Leiden 16.02.1885, pianolerares (1929).

5.                   Helena Antonette Essers, geb. Leiden 25.03.1892, overl. Zoeterwoude 22.01.1914|a|.

6.                   ...

 

Noten: |a| ook overl.akte Leiden 1914 no.93; |b| overleden Jan Helunus Pieter (overl.akte ’s-Gravenhage 1967 no.A1791).

 

[14] Simon Jacob Hendrik Brugmans, geb. Martenshoek (Hoogezand) 12.10.1850, leraar (1878), leraar aan een HBS (1881,1882), leraar aan een gymnasium (1913), overl. Baarn 30.04.1928, tr. Veendam 18.07.1878|a|

[15] Anna Jantina Kolk, geb. Westerdiep (Veendam) 11.10.1854, overl. Voorburg 24.02.1923.

Uit dit huwelijk (vader ook Simon Jakob Hendrik, moeder ook Anne Jantine):

1.                  

2.                   levenloze zoon, Kampen 21.04.1879.

3.                   Henri Jan George Brugmans, geb. Kampen 27.02.1881, overl. Kampen 23.07.1898.

4.                   Anne Jimmechine Willemine Brugmans, geb. Kampen 23.12.1882; volgt [7].

5.                  

 

[16] Albertus Holsheimer, geb. Goor 26.02.1802, ged. Goor 03.03.1802, koopman (1831,1832), overl. Zwolle 24.04.1842, z.v. Oortwienus Holsheimer en Helena Leferink (zie Bijlage A); tr. Goor 05.04.1830

[17] Wendeliena Willink, ook Wendelina, ged. Gorssel 25.06.1809, winkelierster (1867,1871), overl. Zwolle 14.12.1871, d.v. Hendrik Willink, regulateur van de sucessie, en Hendrika Brilman; tr. 2e Zwolle 06.07.1848 Tijme Drijber, geb. Diever 14.03.1811, ged. Diever 24.03.1811, notarisklerk (1848), koopman (1850,1855), winkelier (1861), overl. Zwolle 23.04.1861, z.v. Albart Berends Drijber en Aaltje Tijmens Mulder.

Uit het huwelijk Holsheimer-Willink:

1.                   Johan Georg Hendrik Holsheimer, geb. Zwolle 28.05.1831, kantoorbediende, overl. Arnhem 17.07.1885, tr. Arnhem 15.08.1877 Catharina Fikkers, geb. Hoogezand 08.12.1826, d.v. Albertus Fikkers, kleermaker (1826), winkelier (1877), en Catharina van der Werff.
     CF tr. 2e Tiel 05.05.1888 Jan Willem Starink, geb. Nijmegen 26.08.1821, arbeider (1821), concierge (1888), overl. Arnhem 31.05.1903, z.v. Jan Willem Starink, timmermansknecht (1821), timmerman (1850), en Elisabetha Hendrina Grul.
    JWS tr. 1e Groningen 24.11.1850 Maria de Kler, geb. Groningen 25.12.1823, overl. Tiel 31.01.1888, d.v. Jacobus de Kler en Elizabeth Roelofs.

2.                   Oortwienus Hendrik Holsheimer, geb. Zwolle 25.09.1832; volgt [8].

3.                   Adriaan Wilhelm Holsheimer, geb. Zwolle 22.11.1836, reiziger, overl. voor 1888, tr. Zwolle 29.07.1880 Ida Jacoba van Rijn, geb. Amsterdam 24|29.07.1855, overl. tussen 1908 en 1953, d.v. Carel Daniel van Rijn, ijzergieter, en Isa Jacoba Wieneke.
     IJvR tr. 2e Amsterdam 31.05.1888 Justus Hendrik Bongaertz, geb. Amsterdam 23.08.1850, steenhouwer, z.v. Justus Hendrik Bongaertz en Eliesabet van Asperen.

4.                   Albertus Holsheimer, geb. Zwolle 10.07.1839, overl. Zwolle 18.07.1839.

5.                   Hendrika Holsheimer, geb. Zwolle 20.03.1841, overl. Leeuwarden 08.05.1915.

Uit het huwelijk Drijber-Willink:

6.                   Alberta Aleida Drijber, geb. Zwolle 11.01.1850, overl. Arnhem 14.03.1920.

7.                   Maria Wendeliena Drijber, ook Maria Wendelina, geb. Zwolle 04.02.1852, overl. Hulsberg 27.05.1918|a|, tr. Zwolle 09.06.1881 Johannes Heere van der Zee, geb. Leeuwarden 01.11.1847, kapper, overl. Haarlem 31.10.1937, z.v. Johannes van der Zee, (brood)bakker, en Bregje Reinders.

8.                   Albert Hendrik Drijber, geb. Zwolle 24.07.1855, overl. Edina (Liberia) 09.02.1884.

 

Noten: |a| Maria Wendelina, overl. Valkenburg (L) (annonce collectie CBG).

 

[18] Johannes Lambert, geb. Kralingen 16.10.1803, ged. Kralingen 30.10.1803, loodwitfabrikeur (1826), koopman in verfwaren (1830), verfwarenverkoper (1831), verfverkoper (1833), overl. Zaltbommel 02.06.1846, z.v. Hendrik Lambert (-1819) en Geertruij de Groot; tr. Rotterdam 11.10.1826

[19] Petronella Diderica van Schaick, geb. Rotterdam 05.09.1804, overl. Zaltbommel 25.12.1839, d.v. Gijsbrecht van Schaick en Antonetta Aletta Crooswijk.

Uit dit huwelijk (moeder ook Petronella Diederika):

1.                   Antonetta Aletta Lambert, geb. Rotterdam 16.10.1830|a|; volgt [9].

2.                   Hendrik Lambert, geb. Rotterdam 31.08.1831, overl. Rotterdam 07.12.1831.

3.                   Hendrika Geertruida Lambert, geb. Rotterdam 08.06.1833, overl. Avereest 24.12.1912, tr. 1e Avereest 28.12.1856 Jelmer Jacobus Hoekema, geb. Workum 28.07.1824, touwslager, overl. Avereest 22.06.1865, z.v. Sjoerd Jacob Hoekema, koopman, en Janke Egberts Brunger; tr. 2e Avereest 04.11.1869 Karel Alexander Lodewijk Habermehl, geb. Houtwijk en Polanen 01.10.1826, geneesheer, overl. Avereest 13.03.1914, z.v. Hendrik Habermehl, plattelandsheelmeester, en Johanna Schauwecker.

4.                   Klazina Maria Lambert, geb. Zaltbommel 18.12.1839, overl. Zaltbommel 28.03.1841.

 

Noten: |a| moeder Petronella Diederika.

 

[20] Willem Schokkenkamp, geb. Terwolde (Voorst) ca. 1800/1801, bouwman/landbouwer, overl. Welsum (Olst) 30.09.1878, z.v. Berend Schokkenkamp, bouwman, en Jacomina Ankersmit, bouwvrouw; tr. 1e Olst 17.05.1823 Jennigjen Logtenberg, geb. Olst ca. 1800/1801, overl. Welsum (Olst) 22.04.1844, d.v. Albert Logtenberg, bouwman, en Eva Hengevelt, bouwvrouw; tr. 2e Olst 13.10.1849

[21] Berendina Steenbruggen, geb. Welsum (Olst) 01.01.1816, overl. Welsum (Olst) 28.04.1866, d.v. Jan Steenbruggen, bouwman/landbouwer, en Maria Lammers, landbouwster.

Uit het huwelijk Schokkenkamp-Logtenberg:

1.                   Berend Schokkenkamp, geb. Oene (Epe) 03.06.1824, landbouwer, overl. Welsum (Olst) 11.06.1845.

2.                   Eva Schokkenkamp, geb. Oene (Epe) 01.11.1825, landbouwster, overl. Welsum (Olst) 13.03.1907, tr. Olst 13.11.1847|a| Johannes Bredenoord, geb. Olst ca. 1821, landbouwer, overl. Welsum (Olst) 26.10.1869, z.v. Albert Willems Bredenoord en Aartje Overbosch, landbouwster.

3.                   Albert Schokkenkamp, geb. Oene (Epe) 09.10.1827, landbouwer, overl. Wijhe 23.12.1912, tr. Olst 13.10.1849 Derkjen Steenbruggen, geb. Welsum (Nijbroek) 14.12.1812, overl. Welsum (Olst) 07.12.1894, d.v. Jan Steenbruggen, landbouwer, en Maria Lamberts, landbouwster.

4.                   Jacomina Schokkenkamp, geb. Oene (Epe) 02.01.1830, overl. Nijbroek (Voorst) 08.02.1906, tr. Olst 13.10.1849 Gerrit Andries Steenbruggen, geb. Welsum (Olst) ca. 1819/1820, landbouwer, overl. Welsum (Olst) 27.04.1886, z.v. Jan Steenbruggen, landbouwer, en Maria Lammers, landbouwster.

5.                   Gerritje Schokkenkamp, geb. Oene (Epe) 10.09.1831, overl. Welsum (Olst) 12.04.1912, tr. Olst 31.12.1851 Wolter Hassink, geb. Wilp (Voorst) 001.01.1818, landbouwer, overl. Welsum (Olst) 15.07.1895, z.v. Jan Hassink, bouwman/landbouwer, en Hendrika Willems.

6.                   Johanna Schokkenkamp, geb. Oene (Epe) 16.07.1833, overl. Welsum (Olst) 28.05.1845.

7.                   Angeneta Schokkenkamp, geb. Oene (Epe) 01.07.1837, overl. Welsum (Olst) 16.11.1861.

8.                   Machteld Schokkenkamp, geb. Oene (Epe) 19.11.1839, overl. Welsum (Olst) 06.06.1847.

9.                   Jan Willem Schokkenkamp, geb. Olst ca. 1843, overl. Welsum (Olst) 28.01.1844.

Uit het huwelijk Schokkenkamp-Steenbruggen:

10.               Berend Jan Schokkenkamp, geb. Olst 19.12.1852; volgt [10].

 

Noten: |a| per abuis bruid geb. Olst (huw.akte Olst 1847 no.17).

 

[22] Peter Brummel, geb. Epe 03.12.1812, boerenwerk doende (1834), landbouwer (1835,1865), overl. Epe 05.02.1865, z.v. Lammert Brummel, landbouwer, en Janna Jonker; tr. Epe 13.12.1834

[23] Geertje Voorhorst, geb. Vaassen 19.05.1812, dienstmeid (1834), landbouwster (1865), overl. Welsum (Olst) 06.01.1883, d.v. Albert Voorhorst, schoenmaker, en Gerharda Emaus.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambert Brummel, geb. Epe 22.01.1835, landbouwer, overl. Vaassen (Epe) 15.02.1904, tr. Epe 19.09.1868 Kornelia Riphagen, geb. Oene (Epe) 08.11.1843, landbouwster, overl. Dieren (Rheden) 24.02.1917|a|, d.v. Gerrit Riphagen, landbouwer, en Janna Schuurman.

2.                   Gerharda Brummel, geb. Vaassen (Epe) 30.01.1838, landbouwster, overl. Epe 01.01.1880, tr. Epe 11.03.1865 Frederik Jonker, geb. Epe 10.02.1837, landbouwer, overl. Epe 23.02.1916, z.v. Hendrik Jonker, landbouwer, en Bartha Slijkhuis.
     FJ tr. 2e Epe 14.02.1880 Hendrika Gerdina Dalhuisen, geb. Oene (Epe) 31.08.1853, landbouwster, overl. Epe 21.02.1882, d.v. Hendrik Dalhuisen, landbouwer, en Aaltje van Koldenhoven; tr. 3e Epe 06.01.1883 Geertje Vosselman Bosch, geb. Epe 25.05.1843, overl. Apeldoorn 13.12.1918, d.v. Jan Vosselman Bosch, landbouwer (1843), winkelier (1871), koopman (1883), en Willemina Bibo.
     GV tr. 1e Epe 04.03.1871 Hendrikus van Werven, geb. Oene (Epe) 06.10.1847, boerenknecht (1871), landbouwer (1877), overl. Epe 10.02.1877, z.v. Barteld van Werven, dagloner, en Hendrikje van Putten, dagloonster.

3.                   Jan Brummel, geb. Vaassen (Epe) 26.02.1841, overl. Vaassen (Epe) 10.08.1841.

4.                   Jan Brummel, geb. Epe 10.08.1842, overl. Epe 09.07.1909, tr. Epe 25.06.1870|b| Hendrika Oosterbroek, geb. Nijbroek (Voorst) 01.12.1851, overl. Epe 06.05.1892, d.v. Heimen Peters Oosterbroek, landbouwer, en Angenis Reinira Beumer.

5.                   Janna Brummel, geb. Epe 14.02.1846, overl. Olst 01.11.1920, tr. Epe 09.02.1865 Johannes Hendrikus Dalhuisen, geb. Oene (Epe) 22.11.1840, landbouwer (1865), koffiehuishouder (1904), overl. Olst 09.03.1904, z.v. Roelof Dalhuisen, landbouwer, en Teuntje Krijgsman, landbouwster.

6.                   Gerritje Brummel, geb. Epe 25.10.1849, overl. voor 1916, tr. Epe 10.11.1866 Pieter Louis Berkhoff, geb. Epe 17.12.1838, timmerman (1862), wagenmaker (1866), overl. Utrecht 07.12.1916, z.v. Hendrikus Berkhoff, timmerman, en Willemina Johanna Pijpenbroek.
     PLB tr. 1e Epe 01.03.1862 Geertje van Essen, geb. Epe 20.04.1839, overl. Epe 20.05.1865, d.v. Evert van Essen, landbouwer (1839), timmerman (1862), en Gerritje Vosselman.

7.                   Hendrika Wilhelmina Brummel, geb. Epe 12.08.1858; volgt [11].

8.                  

 

Noten: |a| overledene Riphage (overl.akte Rheden 1917 no.62); |b| moeder v/d bruidegom Overhorst (huw.akte Epe 1870 no.31).

 

[24] Jan Essers, geb. Leiden 25.05.1819, agent van politie (1849,1865), overl. Leiden 25.07.1889, z.v. Pieter Essers en Eva du Pon; tr. Leiden 08.08.1849

[25] Antje Noest, geb. Leiden 11.10.1816, dienstbode (1846,1849), overl. Leiden 06.12.1875, d.v. Mozes Noest, spinder, en Jannetje de Vos.

Kind van Antje:

1.                   Mozes Noest, geb. Leiden 10.05.1846, overl. Leiden 24.09.1846.

Uit dit huwelijk:

2.                   Pieter Essers, geb. Leiden 23.05.1850; volgt [12].

3.                   Jan Essers, geb. Leiden 05.02.1852, overl. Leiden 29.03.1865.

4.                   Antonetta Essers, geb. Leiden 28.04.1854, kinderjuffrouw (1893).

5.                   Jannette Essers, geb. Leiden 18.06.1856, overl. Oostzaan 15.10.1939, tr. 1e Haarlem 07.10.1891 Dirk Laduk, geb. Haarlem 07.03.1855, fabriekswerker, overl. Schoten 06.12.1919, z.v. Johannes Laduk, steendrukker, en Gerarda Catharina Engelen; tr. 2e Haarlem 19.09.1923 Pieter Hendrik van Riessen, geb. Lisse 09.11.1851, wagenmaker, overl. Haarlem 09.01.1939, z.v. Jan van Riessen, tuinbaas, en Johanna Lamberta van der Horst.
     PHvR tr. 1e Haarlem 05.11.1879 Antje Evendijk, geb. Enkhuizen ca. 1852, overl. Haarlem 24.12.1922, d.v. Klaas Evendijk en Klasina Greiner.

6.                   Nicolaas Essers, geb. Leiden 07.05.1858, kleermaker, overl. Haarlem 04.02.1927.

7.                   Cornelis Essers, geb. Leiden 09.06.1859, kantoorbediende (1879).

 

[26] Anthonij de Hen, geb. Leiden 19.11.1831, schoenmaker (1855,1872), overl. Leiden 28.06.1916, z.v. Anthonij de Hen, schoenmaker, en Jannetje Bavier; tr. Leiden 09.05.1855

[27] Helena Petronella Koole, geb. Leiden 11.06.1827, overl. Leiden 08.08.1913, d.v. Johannes Petrus Koole, machinewerker, en Helena Petronella Zandvoort.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Geertruida de Hen, geb. Leiden 27.02.1856; volgt [13].

2.                   Jannetje de Hen, geb. Leiden 29.03.1858, overl. Leiden 19.11.1932, tr. Leiden 01.08.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 06.08.1920, ingeschr. ’s-Gravenhage 12.08.1920) Hendrik Koene, geb. Zaandijk ca. 1857, timmerman, overl. Leiden 11.03.1939, z.v. Hendrik Koene en Cornelia Boon.
     HK tr. 1e Leiden 09.07.1884 Hendrina Blommendaal, geb. Leiden 04.09.1857, overl. Leiden 23.11.1914, d.v. Jan Hendrik Blommendaal, timmerman, en Maria Noest.

3.                   Helena Petronella de Hen, geb. Leiden 29.10.1859, overl. Leiden 04.11.1931.

4.                   Anthonij de Hen, geb. Leiden 03.02.1862, overl. Leiden 02.01.1864.

5.                   Anna Christina de Hen, geb. Leiden 11.02.1863, overl. Leiden 30.12.1864.

6.                   Anthonij de Hen, geb. Leiden 12.06.1864, overl. Leiden 17.02.1865.

7.                   Anna Christina de Hen, geb. Leiden 03.05.1866.

8.                   Johannes Petrus de Hen, geb. Leiden 10.07.1867, overl. Leiden 04.02.1872.

9.                   Susanna Johanna de Hen, geb. Leiden 20.07.1868, overl. Leiden 26.12.1868.

10.               Wilhelmus Johannes de Hen, geb. Leiden 18.04.1872, leerhandelaar, overl. Leiden 23.02.1920, tr. Leiderdorp 28.09.1899 Dingena Wilhelmina Rijnsburger, geb. Leiderdorp 31.08.1872, overl. na 1945, d.v. Pieter Rijnsburger, bouwman, en Margaretha van Leeuwen.

11.              

 

[28] Hendrik Brugmans, geb. Winschoten 29.05.1808, commies bij ’s Rijksbelastingen (1837,1850), gepensioneerd rijksambtenaar (1880), overl. Groningen 06.04.1880, z.v. Jan Georg Brugmans (-1821), perser en Klander, en Trijntje Wegmans; tr. Bedum 30.09.1837

[29] Willemina Weg, geb. Onderdendam (Bedum) 15.02.1817, overl. Groningen 25.01.1904, d.v. Simon Jacobs Weg, herbergier, en Aafke Freerks Bulthuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Georg Brugmans, geb. Onderdendam (Bedum) 18.12.1837, overl. Appingedam 30.10.1842.

2.                   Simon Hendrik Brugmans, geb. Appingedam 07.07.1840, overl. Martenshoek (Hoogezand) 05.09.1847|b|.

3.                   Jean Georg Brugmans, geb. Appingedam 05.12.1842, overl. Appingedam 10.12.1842.

4.                   Aafke Catharina Brugmans, geb. Appingedam 16.10.1843, overl. Groningen 24.01.1890, tr. Groningen 26.05.1877 Johan Philips Winterwerp, geb. Groningen 19.10.1831, onderwijzer(1858), hoofdonderwijzer (1877), hoofd ener school (1898), overl. Groningen 27.04.1898, z.v. Pieter Winterwerp, koopman, en Trijntje Forier, koopvrouw.
     JPW tr. 1e Groningen 13.05.1858 Gesina Haftenkamp, geb. Groningen 03.08.1831, overl. Groningen 23.06.1874, d.v. Derk Haftenkamp, wever, en Gerrietje ter Borg.

5.                   Jan Georg Brugmans, geb. Martenshoek (Hoogezand) 21.02.1846, hoofdonderwijzer aan het Instituut voor Doofstommen (1883,1902), overl. Groningen 07.10.1902, tr. Groningen 01.08.1883 Johanna Francisca Later, geb. Groningen 03.11.1847, overl. Groningen 26.09.1928, d.v. Johan Frans Later, binnenvader in het Burger Hospitaal, en Barbera Henderika Bartels.

6.                   Simon Jacob Hendrik Brugmans, geb. Martenshoek (Hoogezand) 12.10.1850|a|; volgt [14].

7.                   Hendrik Willem Brugmans, geb. Stadskanaal (Wildervank) 07.02.1856, leraar (1891), schoolopziener (1913), overl. Amsterdam 26.05.1937, crem. 29.05.1937, tr. Nieuwer-Amstel 15.04.1891 jkvr. Ottoline Françoise Meijer, geb. Naarden 16.07.1861, overl. Amsterdam 29.06.1939, crem. Velsen (Westerveld) 03.07.1939, d.v. Louis Daaniel Meijer en Susanna Gerardina Hennequin.

 

Noten: |a| vader per abuis oud 34 jaar (geb.akte Hoogezand 1850 no.139); |b| overledene geb. Sappemeer (overl.akte Hoogezand 1847 no.126).

 

[30] Gerard Kolk, geb. Hoogezand 29.03.1823, landbouwer, overl. Westerdiep (Veendam) 02.02.1900, z.v. Berend Geerts Kolk, winkelier (1823), koopman (1850), en Annigje Thomas de Jongh; tr. Veendam 28.03.1850

[31] Immechien Wollring, geb. Borgercompagnie (Veendam) 05.04.1826, landbouwster, overl. Westerdiep (Veendam) 31.01.1896, d.v. Harm Hindriks Wollring, landgebruiker, en Trijntje Jacobs Meijer, landgebruikster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berend Kolk, geb. Veendam 02.06.1851, landbouwer, overl. Wildervank 30.03.1912, tr. 1e Veendam 16.03.1876 Willemina Woldering, geb. Westerdiep (Veendam) 30.09.1854, overl. Wildervank 23.12.1889, d.v. Harm Harms Woldering, landbouwer, en Liefmina Hendriks de Boer; tr. 2e Wildervaank 17.10.1895 Alida Catharina Buning, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 14.09.1856, overl. Wildervank 17.03.1922, d.v. Wilhelmus Buning, vallaatsmeester, en Fennechien Uniken.

2.                   Willem Kolk, geb. Westerdiep (Veendam) 22.12.1852, koopman (1876), winkelier (1892), overl. Veendam 23.05.1892, tr. Veendam 19.04.1876 Zwaantina Branbergen, geb. Beneden Verlaat (Veendam) 07.06. 1852, overl. Veendam 20.02.1935, d.v. Jan Branbergen, bakker, en Tallegien van der Linde.

3.                   Anna Jantina Kolk, geb. Westerdiep (Veendam) 11.10.1854; volgt [15].

4.                   Thomas Kolk, geb. Westerdiep (Veendam) 08.01.1860, overl. Westerdiep (Veendam) 09.11.1860.

5.                  

 


Bijlage A

 

[32] Oortwienus Holsheimer, geb. Deventer ca. 1752, burgemeester van Goor, overl. Goor 16.07.1819|a|, z.v. Johan Georg Holsheimer en Aleida Rave; tr.

[33] Helena Leferink, geb. Delden ca. 1768, overl. Goor 15.11.1826|b|, d.v. Hendrik Leferink en Sara Aleida Weerman.

Uit dit huwelijk (moeder ook Leeferink):

1.                   Johan Hindrik Holsheimer, ged. Goor 29.06.1798, ‘student in de medicijnen aan de Hoogeschool te Groningen’ (1822), zonder beroep (1841), gepensioneerd commissaris van politie (1871), overl. Groningen 11.07.1871, tr. 1e Groningen 20.05.1822 Hermanna Paulina Henrica Sichterman, ged. Groningen 02.05.1800, overl. Groningen 21.08.1840, d.v. Anthonij Ewoudt Sichterman, arrondissementsraad, en Catharina Hermanna Laman; tr. 2e Groningen 14.10.1841 Geertruida Elisabetta Rosella van Voorst, geb. Waalre 28.01.1816, overl. Groningen 20.06.1860, d.v. Dirk van Voorst en Johanna de Lange.

2.                   Sara Aleida Holsheimer, ook Sara Aleijda, geb. Goor ca. 1800, tr. 1e Goor 22.11.1822 Leonardus Theodorus Rodenbroek, geb. Amsterdam 06.02.1796, geb. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.02.1796, kantoorbediende, overl. voor 1829, z.v. Hendrik Lodewijk Rodenbroek, boekhouder, en Hendrina Visser; tr. 2e Goor 16.12.1829 Johann Jacob Carel Hencke, ged. Emmerich|c| 04.01.1798, koperslager, overl. Goor 24.11.1846, z.v. Johann Carel Hencke, koperslager, en Susanna Maria Jacoba Clasen.
     JJCH tr. 1e Deventer 18.08.1825 Hendrikjen Gerdiena Brilman, ged. Deventer 07.10.1803, overl. Deventer 15.04.1829, d.v. Nicolaas Brilman en Wendelina Langenberg.

3.                   Albertus Holsheimer, geb. Goor 26.02.1802, ged. Goor 03.03.1802; volgt [16].

4.                   ...

 

Noten: |a| overledene Ortwinus, e.v. Leferink (overl.akte Goor 1819 no.18); |b| overledene Leferink, wede Oortwinus Holshijmer (overl.akte Goor 1826 no.20); |c| destijds in Pruissen, nu Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)