Rudolf Holthuis (1912-1992)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2020 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Rudolf Holthuis, geb. Amsterdam 13.05.1912, eindexamen gymnasium-b Kennemer Lyceum te Overveen 1932, doctoraalexamen geneeskunde Amsterdam UvA 1939|a|, artsexamen Amsterdam UvA 1940|b|, promotie Amsterdam UvA 23.02.1961|c|, huisarts te Overveen (1943-1956), medisch adviseur van het Sociaal Fonds Textielindustrie (1956-), campusarts, hoofd van de medische dienst van de TH Twente (1965-1971)|d|, voorzitter Handicap & Studie (1968-1982), directeur-geneesheer van Revalidatiecentrum Het Roessingh (1971,1974), voorzitter Stichting Samenwerkende Medisch Opvoedkundige Bureaus Enschede (1971,1974), werkzaam als arts/adviseur bij de Stichting Coordinatie en Communicatie Onderzoek naar Ziekteverzuim (CCOZ) (1979,1985), OON 1985, overl. Enschede 20.11.1992, crem. Usselo 26.11.1992. 
 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 22.06.1938; |b| Oprechte Haarlemsche courant 10.10.1940; |c| proefschrift: Betekenis van de krachtens de ziektewet uitgeoefende geneeskundige controle; promotor: A. Querido (1901-1983); |d| hogeschoolarts per 01.11.1965 (Nieuws in en om THT jrg.2 no.32 07.08.1965).

 

[2] Harm Hendrik Holthuis, geb. Nieuwolda 28.06.1881, onderwijzer (1908), leraar aan het Kennemer Lyceum, overl. Bloemendaal 19.09.1973, crem. Velsen (Westerveld) 24.09.1973, tr. Amsterdam 10.09.1908 
[3] Remmina Wendelina Fennechina Havinga, geb. Nieuwolda 11.01.1882, overl. Haarlem 19.06.1950|a|, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 23.06.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rudolf Holthuis, geb. Amsterdam 13.05.1912; volgt [1].

 

Noten: |a| ook overl.akte Bloemendaal 1950 no.160.

 

[4] Rudolf Holthuis, geb. Noordbroek 14.08.1857, timmerman, overl. Nieuwolda 01.02.1935, tr. Nieuwolda 17.07.1880

[5] Grietje Riemeijer, geb. Noordbroek 05.03.1857, modiste (1880,1883), naaister (1885), overl. Nieuwolda 09.09.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harm Hendrik Holthuis, geb. Nieuwolda 28.06.1881; volgt [2].

2.                   Suzanna Geertruida Holthuis, geb. Nieuwolda 26.07.1883.

3.                   Geertruida Sikea Holthuis, geb. Nieuwolda 22.08.1885, overl. Nieuwolda 07.03.1908.

4.                   Sibelina Gezina Gerharda Holthuis, geb. Nieuwolda 12.06.1887, overl. Nieuwolda 13.05.1917.

5.                   Grietje Jacobina Holthuis, geb. Nieuwolda 27.10.1889, overl. Nieuwolda 03.01.1890.

 

[6] Egbertus Havinga, geb. Oosterdiep (Veendam) 13.04.1843, docent (1868), onderwijzer (1870,1874), hoofdonderwijzer (1879), hoofd ener school (1882,1904), overl. Haarlem 09.09.1916, tr. Veendam 21.07.1868

[7] Alida Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 23.07.1845, overl. Nieuwolda 06.12.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Lucretia Alida Havinga, geb. Den Helder 08.05.1870, onderwijzeres, overl. Groningen 03.11.1942, tr. Groningen 28.07.1904 Bouke van der Veen, geb. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.04.1861, onderwijzer, overl. Groningen 17.03.1947, z.v. Lourens van der Veen, kastelein, en Ietje Ewolds Gorter.

2.                   Lambertus Roelof Havinga, geb. Den Helder 22.10.1871, overl. Den Helder 11.11.1872.

3.                   Lamberta Remmina Havinga, geb. Den Helder 04.05.1873, onderwijzeres, overl. Haarlem 17.12.1951, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 20.12.1951, tr. Amsterdam 24.07.1902 Cornelius Meijer, geb. Nieuwolda 15.12.1869, onderwijzer, overl. Haarlem 16.01.1945, z.v. Benjamin Meijer, koopman (1869), werkman (1902), en Geertje Steenhuis.

4.                   Jan Christiaan Adolf Havinga, geb. Den Helder 10.11.1874, leraar (1903), leraar HBS te Amersfoort, overl. Amersfoort 31.12.1947, crem. Verlsen (Westerveld) 05.01.1947, tr. 1e Winschoten 04.09.1903 Maria Jantina Eelssema, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 01.05.1873, onderwijzeres, overl. Amersfoort 26.03.1943, d.v. Jurrien Pieters Eelsema, landbouwer, en Diewer Lantinga; tr. 2e Anna Maria van der Meulen.

5.                   Lambertus Roelof Wolter Havinga, geb. Schiermonnikoog 31.12.1879, arts, tr. Sappemeer 21.07.1909 Wiepke Teuna Edzes, geb. Kleinemeer (Sappemeer) 04.04.1886, overl. ’s-Gravenhage 06.10.1964, begr. 09.10.1964, d.v. Aeilko Edzes, landbouwer, en Gesina Boer.

6.                   Remmina Wendelina Fennechina Havinga, geb. Nieuwolda 11.01.1882; volgt [3].

 

[8] Harm Hendriks Holthuis, geb. Zuidbroek 19.02.1821, timmerman, overl. Noordbroek 20.02.1893, tr. Noordbroek 25.10.1851

[9] Geertje Ruiwes Ploeger, geb. Noordbroek 14.04.1829, dienstmeid (1851), overl. Noordbroek 17.02.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Holthuis, geb. Noordbroek 01.02.1854, overl. Noordbroek 04.06.1857.

2.                   Rudolf Holthuis, geb. Noordbroek 14.08.1857; volgt [4].

3.                   Jakob Holthuis, geb. Noordbroek 01.11.1859, overl. Noordbroek 29.04.1861.

4.                   Grietje Holthuis, geb. Noordbroek 09.06.1864, huishoudster (1896), overl. Veendam 09.05.1955, tr. Zuidbroek 15.08.1896 Harm Roeper, geb. Sappemeer 13.12.1863, tuinier (1890,1896), los werkman (1922), overl. Veendam 09.10.1922, z.v. Christiaan Roeper, dagloner (1863), kerkdienaar (1896), en Meindina Smidt.
     HR tr. 1e Zuidbroek 11.12.1890 Heika Lamchiena Damhoff, geb. Oudeschans (Bellingwolde) 31.01.1865, overl. Zuidbroek 19.01.1895, d.v. Engelko Damhoff, schipper (1865), molenaar (1890), en Hillechien van der Geize.

5.                   Jakob Holthuis, geb. Noordbroek 02.12.1867, brievenbesteller, overl. Noordbroek 11.09.1957, tr. Nieuweschans 01.06.1895 Elizabeth Aaltuiker, geb. Nieuweschans 14.12.1869, dienstmeid (1895), overl. Oosterbroek 08.03.1967, d.v. Hindrik Jans Aaltuiker, schoenmaker, en Jantje Roelfs.

 

[10] Hendrik Berends Riemeijer, geb. Blijham (Wedde) 10.12.1823, kleermaker (1850,1881), overl. Groningen 15.11.1903, tr. Winschoten 23.11.1850

[11] Suzanna Tiemens Muntinga, geb. Winschoten 14.11.1821, overl. Nieuwbroek 01.02.1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sibelina Geziena Riemeijer, geb. Noordbroek 05.04.1851, overl. Groningen 23.02.1933, tr. Noordbroek 23.10.1879 Gerhardus Beckeringh, geb. Wildervank 09.08.1849, brievengaarder, overl. Groningen 15.06.1920, z.v. Jan Jacob Beckeringh, verwer en glazenmaker (1849), brievengaarder (1879), en Swaantje Woldendorp.

2.                   Geessien Riemeijer, geb. Noordbroek 28.02.1852, overl. Nieuweschans 10.08.1936, tr. Noordbroek 08.08.1878 Lambertus Schoon, geb. Bunderhee|a| ca. 1845, korenhandelaar, overl. Nieuweschans 22.07.1917, z.v. Borchert Jurgens Schoon, korenhandelaar, en Grietje Siebels Boomgaren.

3.                   Berend Riemeijer, geb. Noordbroek 17.02.1853, ’s Rijksambtenaar (1881), overl. Winschoten 30.12.1938, tr. Delft 02.02.1881 Johanna Jorina Lock, geb. Delft 14.07.1853, overl. Winschoten 30.07.1933, d.v. Hendrik Lock, metselaar, en Cornelia Vens.

4.                   Tiemen Riemeijer, geb. Noordbroek 02.02.1856, overl. Noordbroek 04.02.1858.

5.                   Grietje Riemeijer, geb. Noordbroek 05.03.1857; volgt [5].

6.                   Tiemen Riemeijer, geb. Noordbroek 03.12.1861, onderwijzer, overl. Noordbroek 03.05.1894, tr. Oude Pekela 03.07.1886 Geertje Bosscher, geb. Oude Pekela 01.09.1864, overl. De Bilt 04.01.1957, d.v. Jan Bosscher, molenmaker, en Stofferdina Koning.

 

Noten: |a| destijds in Königreich Preußen, nu een Ortschaft in Gemeinde Bunde, Rheiderland, Bundesland Niedersachsen.

 

[12] Jan Christiaans Havinga, ged. Sappemeer 30.06.1793, commies bij ’s  Rijksbelastingen (1837,1850), gepensioneerd commies (1866), overl. Oosterdiep (Veendam) 15.09.1884, tr. Zuidbroek 27.04.1837

[13] Anna Heeres, geb. Bourtange 12.11.1806, overl. Oosterdiep (Veendam) 08.12.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Havinga, geb. Delfzijl 29.05.1838, eerste stuurman op het Hollandsche brikschip Joan Jacob, overl. (aan de gevolgen van de gele koorts) in het Engelsche ziekenhuis te Pernambuco 06.05.1862|a|.

2.                   Adolf Havinga, geb. Oosterdiep (Veendam) 24.10.1840, zeeman, overl. (‘tengevolge van het verongelukken van het Stoomschip Anglia’) 1903|b|, tr. Veendam 18.05.1866 Bonja Boon, geb. Westerdiep (Veendam) 28.03.1845, overl. Rotterdam 17.12.1892, d.v. Jan Germs Boon, schipper, en Jaapkien Jans Hazewinkel.
– 1903: “Schipbreuk. De equipage van het s.s. Anglia der firma W.H. Muller & Co., dat in den nacht van Zaterdag op Zondag {=21–22.11} bij Borkum met man en muis is vergaan bestond uit: [] A. Havinga, 1e stuurman te Rotterdam []. De lijken van Havinga en [] zijn gevonden.”|c|

3.                   Egbertus Havinga, geb. Oosterdiep (Veendam) 13.04.1843; volgt [6].

4.                   Wendelina Havinga, geb. Oosterdiep (Veendam) 19.08.1845, overl. Rotterdam 13.07.1929, tr. 1e Veendam 21.04.1875 Evert Oldenburger Mulder, geb. Veendam 11.05.1837, zeeman (1867), winkelier (1875), overl. Rotterdam 17.07.1887, z.v. Lucas Geerts Mulder, scheepstimmerknecht (1837), scheepsbouwer (1875), en Okje Everts Oldenburger; tr. 2e Rotterdam 20.09.1888 Aldert Potjer, geb. Sappemeer 10.08.1847, overl. Rotterdam 15.02.1920, d.v. Berend Potjer,schipper, en Klaasje Hooghout.
     EOM tr. 1e Veendam 10.01.1867 Anja Meiborg, geb. Veendam 13.06.1846, overl. Veendam 23.09.1870, d.v. Hemmo Reinders Meiborg, zeeman(1846), schipper (1867), en Pietertje Gerrits Broekema.

5.                   Lucretia Alida Havinga, geb. Oosterdiep (Veendam) 03.09.1849, overl. Oosterdiep (Veendam) 30.08.1850.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (overl.akte Veendam 03.02.1866 no.20); |b| annonce getekend Rotterdam 25.11.1903 (collectie CBG); |c| Het vaderland 28.11.1903.

 

[14] Lammert Roelfs Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 07.06.1818, zeeman (1842,1845), schipper (1848), scheepskapitein (1849), schipper (1851,1855), koopvaardijkapitein (1856), overl. Rotterdam 19.02.1856|b|, tr. Veendam 16.11.1842

[15] Remmina Wouters de Jonge, geb. Veendam 04.03.1821, koopvrouw (1879,1881), overl. na 1890.

Uit dit huwelijk (moeder soms Remina):

1.                   Roelof Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 02.05.1843, scheepsjongen, overl. Rotterdam 08.04.1858|a|.

2.                   Alida Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 23.07.1845; volgt [7].

3.                   Fennechina Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 17.02.1848, tr. Veendam 28.11.1872 Dirk Herman Hinlopen, geb. Amsterdam 07.11.1848, zeeman (1872), scheepsgezagvoerder (1909), z.v. Hartman Hinlopen en Elisabeth Schuur.

4.                   Wouter Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 20.12.1849, overl. Veendam 05.07.1852.

5.                   Lammert Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 08.11.1851, schoenmaker, overl. Veendam 31.03.1879.

6.                   Wouter Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 10.01.1853, overl. Veendam 06.11.1854.

7.                   Remmina Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 06.09.1855, overl. voor 1909, tr. Veendam 21.04.1881 Gouko Roelof Muntendam, geb. Oosterdiep (Veendam) 26.06.1855, handelsreiziger (1881), magazijnmeester (1909), overl. Amsterdam 18.11.1917, z.v. Jan Jans Muntendam, schipper en Roelfjen Goukes Oostra.
     GRM tr. 2e Rotterdam 21.09.1899 Dina Heilina Bouman, geb. Groningen 21.02.1860, overl. na 1917, d.v. Pieter Jan Bouman, broodbakker, en Aaltje Rijkens.

 

Noten: |a| ook overl.akte Veendam 1858 no.3; |b| ook overl.akte Veendam 1856 no.579.

 

[16] Hindrik Jakobs Holthuis, geb. Zuidbroek 27.03.1776, timmerman, overl. Zuidbroek 11.03.1839|a|, tr.

[17] Annechien Willems Hoeksema, geb. Groningen 19.09.1783, koopvrouw (1818), overl. Zuidbroek 23.09.1845|b|.

Uit dit huwelijk (in 1839 zeven kinderen waarvan driee minderjarig, in 1845 zeven kinderen waarvan twee minderjarig):

1.                   Wijpko Holthuis, geb. ca. 1815, overl. Zuidbroek 25.11.1825.

2.                   Margrieta Holthuis, geb. Zuidbroek 01.03.1817, dienstmeid (1838), tr. 1e Aduard 19.05.1838 Bernardus Jans Datema, geb. Wierum (Aduard) ca. 1810/1811, arbeider, overl. Oldekerk 22.12.1855, d.v. Hendrik Jakobs Datema, timmerman, en Annechoien Hoekstra; tr. 2e Oldekerk 23.11.1867 Johannes Wijma, geb. Doezum (Grootegast) 28.10.1823, boerenknecht (1850), landbouwer (1867,1899), overl. Oldekerk 22.03.1899, z.v. Hendrik Hendriks Wijma, arbeider, en Mientje Sjoerds Renkema.
     JW tr. 1e Grootegast 13.06.1850 Metje Stol, ook Mettje, geb. Lettelbert (Leek) 16.03.1825, overl. Oldekerk 25.07.1860, d.v. Jan Harms Stol, landbouwer, en Jantje Alberts van der Gaaf.

3.                   Tonnis Holthuis, geb. Zuidbroek 05.12.1818.

4.                   Harm Holthuis, geb. Zuidbroek 19.02.1821; volgt [8].

5.                   Trijntje Holthuis, geb. Zuidbroek 16.03.1823, dienstmeid (1853), overl. Veendam 27.02.1907, tr. Veendam 23.05.1853 Barteld Post, geb. Veendam 16.11.1829, leerlooiersknecht (1853), koopman (1912), overl. Veendam 25.08.1912, z.v. Onne Andries Post, timmerman, en Lammechien Bartelds Korthuis.

6.                   Aaltje Holthuis, geb. Zuidbroek 04.07.1825, tr. Zuidbroek 04.11.1852 Jan Venema, geb. Zuidbroek 04.07.1825, timmerman, z.v. Boelko Ukes Venema, timmerman, en Berendina Geerts Voort.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (Overl.akte Zuidbroek 1839 no.15); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Zuidbroek 1845 no.32).

 

[18] Ruiwe Hindriks Ploeger, geb. Noordbroek ca. 1782/1783, dagloner (1814,1823), arbeider (1825,1844), overl. Noordbroek 14.07.1844, z.v. Hindrik Berends Ploeger en Sijke Ruiwes Koning; tr.

[19] Grietje Filippus Kok, geb. Noordbroek ca. 1792, arbeidster, overl. Noordbroek 08.01.1853, d.v. Filippus Jans Kok en Hilje Nannes.

Uit dit huwelijk (vader ook Reuwe/Rieuwe):

1.                   Hindrik Ploeger, geb. Noordbroek 08.08.1814, overl. Noordbroek 12.02.1836.

2.                   Jan Ploeger, geb. Noordbroek 01.08.1817, overl. Noordbroek 18.06.1818.

3.                   levenloze zoon, Noordbroek 24.04.1819.

4.                   Jan Ploeger, geb. Noordbroek 18.03.1820, fuselier bij het achtste regiment infanterie, overl. Noordbroek 18.06.1841.

5.                   Sijke Ploeger, geb. Noordbroek 03.01.1823, overl. Noordbroek 29.12.1916.

6.                   Hillechien Ploeger, geb. Noordbroek 18.12.1825, arbeidster, overl. Noordbroek 24.10.1884.

7.                   Geertje Ploeger, geb. Noordbroek 14.04.1829; volgt [9].

8.                   Fransina Ploeger, geb. Noordbroek 24.01.1835, overl. Noordbroek 23.11.1841.

 

[20] Berend Pieters Riemeijer, geb. Bunde|e| ca. 1798/1799, kleermaker (1823,1852), overl. Nieuweschans 25.01.1875|d|, tr.

[21] Geesje Jans Haijes, geb. Weener|c| ca. 1800, overl. Nieuweschans 18.10.1874|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Heijes/Langeman/Lankman):

1.                   Hendrik Riemeijer, geb. Blijham (Wedde) 10.12.1823|f|; volgt [10].

2.                   Grietje Riemeier, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 06.05.1827|g|, naaister (1852), overl. Nieuweschans 18.08.1868|h|, tr. Winschoten 13.05.1852 Tonnis Jans Luikenga, geb. Winschoten ca. 1827, schipper, overl. na 1868, z.v. Jan Tonnis Luikenga, schipper, en Gepke Jans Folkers.

3.                   Pieter Riemeijer, geb. Oudezijl (Nieuweschans) 13.10.1830, kleermaker, tr. Nieuweschans 07.06.1860 Sibeldina Everwina Schoon, geb. Bunderhee|a| ca. 1834, d.v. Borchert Jurjens Schoon, schipper, en Grietje Siebels Boomgaarden.

4.                   Jan Riemeijer, geb. Oudezijl (Nieuweschans) 26.11.1833, kleermaker, overl. Nieuweschans 06.05.1872, tr. Nieuweschans 21.04.1866 Wupke van der Molen, geb. Nieuweschans ca. 1842, overl. na 1872, d.v. Berend Willems van der Molen en Engel Hindriks Hofman, dagloonster.

5.                   Berend Riemeijer, geb. Oudezijl (Nieuweschans) 27.07.1841, overl. Oudezijl (Nieuweschans) 17.08.1841.

 

Noten: |a| destijds in Königreich Preußen, nu een Ortschaft in Gemeinde Bunde, Rheiderland, Bundesland Niedersachsen; |b| ‘de namen der ouders van den overledene warenc omparanten niet bekend’ (overl.akte Nieuweschans 1874 no.39); |c| destijds in Königreich Preußen, nu in Landkreis Leer, Rheiderland, Bundesland Niedersachsen; |d| ‘de namen der ouders van den overledene waren comparanten niet bekend’ (overl.akte Nieuwschans 1875 no.2); |e| destijds in Königreich Preußen, nu een Gemeinde in Rheiderland, Bundesland Niedersachsen; |f| moeder Lankman (geb. Wedde 1823 no.40); |g| moeder Langeman (geb. Beerta 1827 no.31); |h| geb. Blijham. Moeder Heijes (overl.akte Nieuweschans 1868 no.26).

 

[22] Timen Jans Muntinga, ook Tiemen/Tijmen, geb. Beerta, ged. Beerta 10.10.1790, snikkevaarder (1817), schuitenvaarder (1818), tapper (1820,1823), voerman (1825,1827), herbergier (1845), voerman (1850,1857), rijtuigverhuurder (1859,1860), voerman (1865), rijtuigverhuurder (1874), overl. Winschoten 30.09.1874, z.v. Jan Timens, kleermaker, en Marieke Wilkes; tr. 2e Winschoten 18.08.1859 Jakobjen Hindriks Scholte, ook Jacobtje/Jacoba, geb. Midwolda ca. 1794/1795, overl. Winschoten 05.02.1876, d.v. Hindrik Jurjens en Martjen Jans; tr. 1e Beerta 15.11.1817|a|

[23] Sibelina Sjammes Kramer, geb. Beerta, ged. Beerta 28.09.1788, dienstmeid (1817), overl. Winschoten 27.01.1857, d.v. Sjammo Boelkes Kramer, stelmaker, en Suzanna Hindriks Koopmans.

     JS tr. 1e voor 1816 Aiko Jans Aikens, geb. ca. 1791, koopman (1816), visser (1828), watermolenaar (1848,1853), overl. Winschoterzijl (Wedde) 02.01.1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Winschoten 11.09.1818.

2.                   levenloze dochter, Winschoten 18.06.1820.

3.                   Suzanna Muntinga, geb. Winschoten 14.11.1821; volgt [11].

4.                   Maria Muntinga, geb. Winschoten 23.08.1823, overl. Sappemeer 23.11.1902, tr. Winschoten 27.02.1845 Jacob Luining, geb. Winschoten 25.05.1818, bakker (1845), vleeshouwer (1868), overl. Noordbroek 25.12.1868, z.v. Jacob Cornelius Luining, commissaris (1818), commissaris van beurtschepen (1845), en Grietje Sijpkes Zomerling.

5.                   Jantje Muntinga, geb. Winschoten 14.07.1825, winkelierster (1860), tr. 1e Winschoten 14.03.1850 Jan Middel Koning, geb. Oude Pekela 05.01.1830, buitenvaarder (1850), stuurman (1855), overl. Winschoten 19.02.1865, z.v. Harm Roelfs Koning, landbouwer, en Fennechien Pieters Middel; tr. 2e Winschoten 21.06.1860 Haiko Bekkering, geb. Groningen 27.08.1828, bakker (1860), arbeider (1877), overl. Groningen 26.05.1877, z.v. Berent Bekkering, kuiper, en Annegien Bontekoe.

6.                   Jan Muntinga, geb. Winschoten 26.02.1827, voerman (1853), rijtuigverhuurder (1872,1874), overl. Winschoten 07.04.1874, tr. Winschoten 10.11.1853 Trijntje Heeres, ook Trientje, geb. Winschoten 05.01.1828, vrouwenhoedenmaakster (1853), overl. Winschoten 24.12.1897, d.v. Aeilko Berents Heeres, schuitenvaarder (1828), plaatselijk commies (1853), en Andriea van der Schoor.

 

Noten: |a| bruid Sibillina.

 

[24] Christiaan Abrahams Havinga, geb. Lula ca. 1761/1762, timmerman (1812), landbouwer (1814), landgebruiker (1826), timmerman (1828,1831), landbouwer (1833,1837), overl. Kalkwijk (Hoogezand) 05.01.1837, tr.

[25] Egbertje Jans Wolters, geb. Haren ca. 1771, landbouwster (1837,1844), overl. Kalkwijk (Hoogezand) 13.07.1844, d.v. Jan Wolters, kuiper, en Geesien.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Havinga, ged. Sappemeer 30.06.1793; volgt [12].

2.                   Abraham Havinga, geb. Sappemeer ca. 1798, landbouwer, overl. Kalkwijk (Hoogezand) 10.04.1844, tr. Hoogezand 14.02.1833 Elsien de Jonge, geb. Windeweer ca. 1800, overl. na 1844, d.v. Jan Jans de Jonge, landbouwer, en Reina Jacobs.

3.                   Geesje Havinga, ged. Hoogezand 13.07.1800, dienstmeid (1831), overl. Kalkwijk (Hoogezand) 06.04.1848, tr. Wildervank 04.07.1831 Jan Eernst Pools, geb. Sappemeer xx.03.1806, boerenknecht (1831), arbeider (1848), z.v. Eernst Jacobs Pools, arbeider, en Jantje Geerts Ham, arbeidster.

4.                   Geertje Havinga, geb. Kalkwijk ca. 1803, overl. Scharmer (Slochteren) 22.05.1876.

5.                   Hidde Havinga, geb. Hoogezand 26.05.1805, ged. Hoogezand 23.06.1805, smidsknecht, overl. Delfzijl 12.11.1826|a|.

6.                   Trientje Havinga, ged. Kalkwijk 10.01.1808, overl. Kalkwijk (Hoogezand) 16.08.1880, tr. Hoogezand 06.06.1839 Pieter Douwes Jonkman, ged. Muntendam 10.05.1801, boerenknecht, overl. Kalkwijk (Hoogezand) 28.12.1872, z.v. Douwe Pieters Jonkman, arbeider, en Lammechien Hindriks, arbeidster.

7.                   Egbert Havinga, geb. Kalkwijk ca. 1810, hoofdonderwijzer, overl. Hoogezand 09.09.1882.

8.                   Fennechien Havinga, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 10.08.1812|b|, overl. Klakwijk (Hoogezand) 08.09.1893.

9.                   Jantje Havinga, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 13.10.1814|c|, overl. Kalkwijk (Hoogezand) 30.07.1828.

 

Noten: |a| oud 23 jaar (overl.akte Delfzijl 1826 no.159); |b| moeder Kuipers; |c| moeder Kuiper.

 

[26] Adolf Heeres, geb. Bourtange 1784/1785, landbouwer (1816), commies bij ’s Rijksbelastingen (1837,1843), gepensioneerd commies (1845), overl. Vlagtwedde 25.07.1866, z.v. Heere Geerts Heeres en Anna Luppes; tr. 2e Loppersum 04.11.1843 Elizabet Bonno Wigboldus, geb. Loppersum 05.08.1820, dienstmeid (1843), overl. Groningen 20.03.1895, d.v. Bonno Kornelis Wigboldus, landbouwer, en Anje Tiddes Muda; tr. 1e Bourtange 22.12.1805

[27] Wendelina Wouters, geb. Nieuweschans ca. 1783, overl. Loppersum 01.09.1840, d.v. Jan Wolters, aannemer, en Anna Harms Smit.

Uit het huwelijk Heeres-Wouters:

1.                   Anna Heeres, geb. Bourtange 12.11.1806, ged. Bourtange 16.11.1806; volgt [13].

2.                   Hieromina Gerhardina Heeres, geb. Bourtange 02.12.1809, overl. voor 1871, tr. 1e Zuidbroek 27.04.1837 Thomas Dieterts Bultema, geb. Zuidbroek 30.08.1810, bakker, overl. Oude Pekela 19.10.1849, z.v. Dietert Roelfs Bultema, bakker, en Sijpke Thomas van Oosten (-1815); tr. 2e Oude Pekela 08.05.1852 Jan Koerts Bakker, geb. Westerlee  (Scheemda) 08.05.1825, bakker, overl.Oude Pekela 16.04.1902, z.v. Konraad Koerts Bakker, bakker, en Anna Pieters Vrieze.
     JKB tr. 2e Oude Pekela 25.05.1871 Anna Margaretha Garrelts, geb. Groningen 06.06.1841, overl. Oude Pekela 18.03.1924, d.v. Garrelt Derks Garrelts, commies bij ’s Rijksbelastingen, en Anna Margaretha Singram.

3.                   Lukretia Heeres, geb. Bourtange 02.06.1816.

4.                   Luppina Gusselina Heeres, geb. Bourtange 03.02.1821, overl. Loppersum 05.05.1903, tr. Loppersum 06.01.1844 Siert Lammerts Tuuk, geb. Loppersum 21.05.1818, koopman, overl. Loppersum 03.04.1902, z.v. Lammert Jakobs Tuuk, grutter, en Anje Sierts Hoeksema.

5.                   Frina Elijzabet Heeres, geb. Leens 03.11.1824.

Uit het huwelijk Heeres-Wigboldus:

6.                   Hero Geerts Heeres, geb. Loppersum 22.03.1845, negotiant, overl. Groningen 16.08.1933, tr. Beerta 07.06.1870 Wietske Boersema, geb. Midwolda 08.04.1841, overl. Groningen 25.10.1918, d.v. Jan Frederik Boersema (1793-1866), doopsgezind predikant, en Dirkje Menje Faber.

 

[28] Roelf Lammerts Giezen, geb. ca. 1787, zeeman (1818), schipper (1823), zeeman (1826), schipper (1828,1830), overl. op zee 26.04.1834|a|, tr.

[29] Fennechien Edzes Pot, geb. Veendam ca. 1787, winkelierster (1845), overl. Veendam 12.06.1845|b|, d.v. Edzer Aaldriks Pot.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lammert Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 07.06.1818; volgt [14].

2.                   Edze Giezen, geb. Veendam 28.05.1823, zeeman (1854), scheepskapitein (1860), overl. voor 1879, tr. Winschoten 15.06.1854 Georgina Funt, geb. Winschoten 29.01.1824, overl. Groningen 14.06.1912, d.v. Christiaan Funt, horlogemaker, en Janna Freerks Gosselaar.

3.                   Hindrik Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 11.04.1826, zeeman (1854), schipper (1857,1866), overl. voor 1880, tr. Veendam 21.06.1854 Aafjen Wolters de Jonge (1830-1880), d.v. Wolter Alberts de Jonge en Aaltje Lammerts Bossien.

4.                   Aaldrik Giezen, geb. Oosterdiep (Veendam) 02.03.1828.

5.                   Jacobjen Giezen, ook Jaapkien, geb. Oosterdiep (Veendam) 09.10.1830, overl. Veendam 11.05.1856.

 

Noten: |a| huw.akte Veendam 1842 no.54 (zoon Lammert); |b| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1845 no.82).

 

[30] Wolter Alberts de Jonge, geb. Veendam 15.03.1791, zeeman (1814), schipper (1818,1842,1854), overl. na 1842, z.v. Albert Wolters de Hutspot (-1792) en Heiltje Aaldriks Pot, winkelierster (1814); tr. Veendam 31.07.1814

[31] Aaltje Lammerts Borssien, geb. Veendam 20.09.1793, naaister (1814), overl. na 1842, d.v. Lammert Jakobs Borssien, zeeman, en Remke Jakobs Veelink (-1796).

Uit dit huwelijk (moeder ook Borsien/Bossien):

1.                   Albert de Jonge, geb. Oosterdiep (Veendam) 05.12.1814, schipper, overl. tussen 1853 en 1874, tr. Veendam 18.07.1841 Jesellina Hindriks Sap, geb. Veendam 07.09.1818, overl. tussen 1853 en 1874, d.v. Hindrik Geuchies Sap, schipper, en Jantje Riemts Roelfsema.

2.                   Heiltje de Jonge, geb. Oosterdiep (Veendam) 30.10.1818, overl. Amsterdam 23.12.1887, tr. Veendam 04.01.1839 Hindrik Harms Panjer, geb. Veendam ca. 1810/1811, schipper (1839,1864), kastelein (1872), overl. Harlingen 07.10.1872, z.v. Harm Harms Panjer, commissionair, en Hieleke Hindriks Schrage.

3.                   Remmina de Jonge, geb. Veendam 04.03.1821|e|; volgt [15].

4.                   Hinderkien de Jonge, geb. Veendam 18.08.1823, overl. Veendam 14.04.1911, tr. Veendam 08.12.1847 Berend Hindriks Engelsman, geb. Veendam 14.09.1823, zeeman (1847), master of the Netherlands brig Admiraal Tromp, overl. Port of Paraíba 03.12.1877|a|, begr. Brazilian cemetery, z.v. Hindrik Berends Engelsman, zeeman (1823), schipper (1847), en Stijntje Abrahams Bus.

5.                   Ikien de Jonge, geb. Veendam 27.04.1828, overl. Oosterdiep (Veendam) 01.02.1894, tr. 1e Veendam 20.11.1850 Germ Hindriks Lodewijks, geb. Veendam 04.03.1821, schipper (1850), gezagvoerder van het particuliere schip Neptunus ter rede van Semarang (1871), overl. Ambarawa (Res. Semarang) 18.03.1871|c||d|, z.v. Hindrik Jannes Lodewijks en Bonje Boon; tr. 2e Veendam 23.07.1874 Lubbert de Boer, geb. Veendam 29.08.1817, schipper (1852), scheepsgezagvoerder (1869), z.v. Meint Lubberts de Boer, schipper, en Grietje Germs Boon.
     LdB tr. 1e Veendam 16.01.1852 Harmke Doewes, geb. Veendam 13.03.1829, overl. in het Hospitaal van Bergen (Noorwegen) 10.01.1869|b|, d.v. Harm Alberts Doewes, schipper, en Roelfjen Klaassens de Boer.

6.                   Aafjen de Jonge, geb. Oosterdiep (Veendam) 09.12.1830, koopvrouw (1880), overl. Veendam 22.05.1880, tr. Veendam 21.06.1854 Hindrik Roelfs  Giezen (1826-voor1880), z.v. Roelf Lammerts Giezen en Fennechien Edes Pot.

7.                   Wouter de Jonge, geb. Oosterdiep (Veendam) 24.03.1833.

8.                   Alida Elsina de Jonge, geb. Oosterdiep (Veendam) 28.11.1838, overl. Oosterdiep (Veendam) 13.02.1895, tr. Veendam 16.08.1860 Gerrit Jansen, geb. Rotterdam 04.09.1833, zeeman, overl. Veendam 03.04.1919, z.v. Gerrit Jansen en Cornelia Otten.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (overl.akte Veendam 24.12.1879 no.174); |b| ingeschreven extract (overl.akte Veendam 17.04.1869 no.79); |c| ingeschreven extract (overl.akte Veendam 04.03.1872 no.55); |d| RA 1872 p.276; |e| moeder Bossien.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren