Anne Hooites Meursing (1918-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien maart 2016)

 


 

[1] Anne Hooites Meursing, geb. Groningen 12.02.1918, lid raad van bestuur N.V. Rubberfabriek Vredestein te Loosduinen (1962-), voorzitter College van Bestuur Twente (1972-1980), OON, overl. Delden 14.05.1997, begr./bijgezet Groningen (Noorderbpl.), tr. Gezina Sparrius, geb. Brooklyn NY 13.05.1918, overl. De Lutte 13.02.1989, crem., bijgezet Groningen (Noorderbpl.)|a|, d.v. H. Sparrius en Gezina Stuit (ca.1892-1973).

 

– 1953: “Directiewisseling Hollandia Melk. Op zijn verzoek werd door de algemene vergadering van aandeelhouders aan de heer H. Sparrius ontslag verleend als directeur van de condensfabriek N.V. Hollandia te Vlaaridingen. Tot zijn opvolgerns werden benoemd de heren mr. A. Hooites Meursing en I.A. Stuit.” (De Tijd 20.03.1953)

 

Noten: |a| Geziena (graftombe.nl).

 

[2] Wybrandus Hooites Meursing, geb. Hoogezand 23.02.1893, fabrikant (1914), overl. Groningen 29.05.1985, crem., bijgezet Groningen (Noorderbpl.); tr. 2e Teelkina Willemina Dethmers (1896-1991), d.v. Willem Dethmers en Antje Meijwes; tr. 1e Groningen 28.02.1914
[3] Antje Dethmers, Annie/Anny, geb. Oude Pekela 24.07.1894, overl. Groningen 23.12.1970, crem. Groningen 28.12.1970, bijgezet Groningen (Noorderbpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   Janke Hooites Meursing, Jessy, geb. Groningen 1914, tr. Groningen 06.07.1936 Karel Coert Herman Meihuizen, geb. Veendam 24.10.1909, overl. Enschede 25.04.1988, crem. Usselo 06.05.1988, z.v. Nicolaas Jan Meihuizen (ca.1874-1941), aardappelmeelfabrikant, en Adriane Henderika Mulder.

2.                   Anne Hooites Meursing, geb. Groningen 12.02.1918; volgt [1].

3.                   Annie Willemien Hooites Meursing, geb. Groningen 03.10.1922, tr. voor 1954 Johannes Willem Melles, z.v. Garmt Melles (1888-1975), fabrikant, en Tjitske Wobma (1893-).

 

[4] Anne Hooites Meursing, geb. Hoogezand 06.05.1849|g|, landbouwer (1892,1895), fabrikant (1914,1917), overl. Groningen 18.11.1924, begr. Groningen (Noorderbpl.) 22.11.1924, tr. Hoogezand 13.04.1892|a|

[5] Janke Boon, geb. Hoogezand 18.02.1869, overl. Groningen 10.01.1947, begr. Groningen (Noorderbpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   Wybrandus Hooites Meursing, geb. Hoogezand 23.02.1893|b||c|; volgt [2].

2.                   Kornelis Hooites Meursing, geb. Hoogezand 16.04.1895|d||e|, fabrikant, tr. Groningen 21.06.1919 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 21.09.1945, ingeschr. Groningen 11.10.1945) Margarethe Frieda Eiffert, geb. Elberfeld ca. 1896, d.v. August Eiffert, koopman, en Auguste Haschenburger.

3.                   Roelof Hooites Meursing, geb. Helpman (Haren) 26.06.1905|f|, overl. Groningen 03.03.1917, begr. Groningen (Noorderbpl.).

 

Noten: |a| bruidegom tekent als A. Hooites Meursing (huw.akte Hoogezand 1892 no.10); |b| ingeschreven extract uit KB no.48 van 25.06.1894 houdende toestemming aan Wijbrandus Meursing voortaan de naam Hooites Meursing te dragen (geb.akte Hoogezand 1894 no.190); |c| kanttekening over het voorgaande (geb.akte Hoogezand 1893 no.54); |d| ingeschreven extract uit KB no.40 van 17.07.1896 houdende toestemming aan Kornelis Meursing voortaan de naam Hooites Meursing te dragen (geb.akte Hoogezand 1896 no.235); |e| kanttekening over het voorgaande (geb.akte Hoogezand 1895 no.93); |f| kind ‘aan hetwelk de voornamen Roelof Hooites gegeven zullen worden’ (geb.akte Haren 1905 no.6); |g| ‘aan hetwelk de voornamen van Anne Hooites gegeven zullen worden’ (geb.akte Hoogezand 1849 no.92).

 

[6] Willem Dethmers, geb. Oude Pekela 17.10.1854, koopman, tr. Wildervank 02.06.1881

[7] Antje Meijwes, geb. Kolham (Slochteren) 24.02.1856, overl. Groningen 14.08.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Meiskina Willemina Dethmers, geb. Oude Pekela 10.04.1882, overl. na 1939, tr. Oude Pekela 20.11.1902 Franciscus Jacobus Johannes Driesens, geb. Scharmer (Slochteren) 13.05.1877, ingenieur, overl. Bremen 24.12.1939, begr. Haren (Alg.Bpl.), z.v. Johannes Franciscus Driesens, smid, directeur, en Hinderkien Nijlaan.

2.                   Elsina Lummechina Dethmers, geb. Oude Pekela 10.07.1884, overl. Sanatorium Erica te Nunspeet (Ermelo) 18.06.1905.

3.                   Catharina Dethmers, geb. Oude Pekela 23.07.1886.

4.                   Willem Dethmers, geb. Oude Pekela 27.04.1888, industrieel (1915), tr. Groningen 22.09.1915, Catharina Jeanne Spaanstra, geb. Groningen 14.01.1888, overl. Oude Pekela 30.09.1967, crem. Groningen 05.10.1967, d.v. Lomme Spaanstra, goud- en zilversmid, en Klaasje Spaanstra.

5.                   Pieter Hinderikus Dethmers, geb. Oude Pekela 05.02.1891, koopman, overl. Groningen 12.12.1966, crem., tr. 1e Scheemda 02.07.1927 Stoffiena Hensens, geb. Westerlee (Scheemda) 26.06.1904, overl. Winschoten 29.01.1940, d.v. Gerrit Hensens, arbeider, en Trientje Ravensburg; tr. 2e IJ.C. van der Klei, Ina, geb. 10.09.1918, overl. Groningen 30.12.1992.

6.                   Antje Dethmers, geb. Oude Pekela 24.07.1894; volgt [3].

7.                   Teelkina Willemina Dethmers, geb. Oude Pekela 08.08.1896, overl. Groningen 16.08.1991, tr. 1e Charles Thomas Matthew Etty, geb. Probolinggo ca. 1889, overl. Heemstede 17.01.1947, z.v. Charles Etty en Josephine Pinchette Lelijveldt Roessler; tr. 2e Wybrandus Hooites Meursing (1893-1985).

 

[8] Wijbrandus Roelfs Meursing, geb. Hoogezand 10.05.1818, landbouwer, overl. Hoogezand 29.05.1861, tr. Hoogezand 29.05.1838

[9] Sikkolina Hooites, geb. Hoogezand 08.06.1819, rentenierster (1891), overl. Hoogezand 31.01.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelof Meursing, geb. Hoogezand 12.03.1839, overl. Hoogezand 31.08.1839.

2.                   Froukje Meursing, geb. Hoogezand 02.08.1840, rentenierster (1891), overl. Hoogezand 20.10.1891.

3.                   Jacomijna Meursing, geb. Hoogezand 16.08.1843, overl. Groningen 03.03.1910, tr. Hoogezand 09.11.1863 Roelof Hooites, geb. Hoogezand 14.02.1834, scheepsbouwer (1863), fabrikant (1877), overl. Hoogezand 18.05.1877, begr. Hoogezand, z.v. Ipe Annes Hooites (1812-1891) en Geessien Roelfs Meursing (1816-1858).

4.                   Anne Hooites Meursing, geb. Hoogezand 06.05.1849; volgt [4].

 

[10] Kornelis Boon, geb. Hoogezand 16.02.1844, scheepsbouwer (1868), scheepsbouwmeester (1869), overl. voor 1923, tr. Veendam 16.04.1868

[11] Martha van der Laan, geb. Veendam 03.06.1849, rentenierster (1892), overl. Groningen 07.05.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janke Boon, geb. Hoogezand 18.02.1869; volgt [5].

2.                   Elsje Boon, geb. Hoogezand 21.01.1872, overl. Renkum 12.01.1938, tr. Haren 14.06.1901 Jozeph Willem Frederik Jonkers, geb. Uithuizermeeden 07.12.1870, commissionair in effecten (1901), overl. Winterswijk 17.09.1948|a|, z.v. Hendrik Jonkers, burgemeester van Oldenhove (1861-1865) en Uithuizermeeden (1865-1889), en Anna Maria Hollander.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vledder 1948 no.16.

 

[12] Willem Sijbolts Dethmers, geb. Nieuw Beerta 15.02.1807, koopman, overl. Oude Pekela 21.03.1886; tr. Oude Pekela 29.07.1834

[13] Meiske Hinderikus van Emmen, geb. Oude Pekela 22.04.1810, overl. Oude Pekela 16.10.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijbolt Willems Dethmers, geb. Oude Pekela 02.11.1834, overl. Oude Pekela 24.11.1834.

2.                   Catharina Dethmers, geb. Oude Pekela 02.11.1834, overl. Amsterdam 12.01.1915, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 15.01.1915, tr. Oude Pekela 12.02.1863 Johann Christian Stüven, geb. Osten (Königreich Hannover)|b| ca. 1837, schipper, overl. Amsterdam 13.09.1901, z.v. Johan Stüven, landbouwer, en Thrina Margaretha Heidritter.

3.                   Teelkina Dethmers, geb. Oude Pekela 17.04.1836, hoedenmaakster, overl. Amsterdam 13.07.1896, tr. Oude Pekela 07.06.1858 Willem de Haan, geb. Lemmer (Lemsterland) 03.10.1830, schipper, z.v. Jochem Aukes de Haan en Sjoerdtje Willems Dijkstra.

4.                   Sijbolt Dethmers, geb. Oude Pekela 06.08.1837, kramer, overl. Oude Pekela 01.08.1865.

5.                   Hinrika Dethmers, geb. Oude Pekela 16.01.1839, overl. Oude Pekela 07.10.1865.

6.                   Elizabeth Dethmers, geb. Oude Pekela 27.12.1840, overl. Nieuwer-Amstel 13.11.1878, tr. Oude Pekela 09.05.1867 Kobe Kruize, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 07.11.1839, schipper, z.v. Kasper Derks Kruize, arbeider, en Jantje Kobes Diedel.

7.                   Hinderikus Dethmers, geb. Oude Pekela 09.06.1842, overl. Oude Pekela 08.06.1843.

8.                   Willemina Dethmers, geb. Oude Pekela 24.02.1844, tr. 1e Oude Pekela 28.06.1866 Kornelius Borgman, geb. Nieuwe Pekela 23.04.1837, schipper, overl. voor 1886, z.v. Albert Antoons Borgman, schipper, en Aaltje Ottes; tr. 2e Amsterdam 18.11.1886 Johannes Lambertus de Leeuw (ca.1849-), z.v. Lambert de Leeuw en Wilhelmina Georgina Peperkamp.
     JLdL tr. 1e 1875 Pieternella Martha Dethmers, jongere zuster van Willemina.

9.                   Harmannus Dethmers, geb. Oude Pekela 23.01.1846, lichtmatroos op het schoenergaljootschip ‘Teelkina Meiskina’, overl. (overboord gevallen en verdronken op 18″29 NB 43″LW {w.s. westerlengte}) 03.11.1862|a|.

10.               Pieternella Martha Dethmers, geb. Oude Pekela 24.01.1848, overl. voor 1886, tr. Oude Pekela 03.09.1875 Johannes Lambertus de Leeuw, geb. Amsterdam ca. 1849, expediteur (1875), koffiehuishouder (1886), z.v. Lambert de Leeuw en Wilhelmina Georgina Peperkamp, logementhoudster.
     LJdL tr. 2e 1886 Willemina Dethmers, oudere zuster van Pieternella Martha.

11.               Hinderikus Dethmers, geb. Oude Pekela 14.12.1850, hofmeester, overl. Coevorden 11.08.1918, tr. Amsterdam 15.05.1885 Marchiena Kroon, geb. Veendam 08.07.1856, dienstbode (1885), overl. Groningen 10.05.1944, d.v. Harm Gosses Kroon, schipper, en Jeanne Ottes Engelsman.

12.               Willem Dethmers, geb. Oude Pekela 17.10.1854; volgt [6].

 

Noten: |a| overl.akte Oude Pekela 14.02.1863 no.113; |b| nu Gemeinde in Landkreis Cuxhaven, Bundesland Niedersachsen.

 

[14] Pieter Meeuwes, ook Meijwes, geb. Groningen 17.11.1821, tolgaarder (1847,1849), tolmeester (1851,1852), tolpachter (1854,1859), tapper (1857,1870), pachter van tollen (1872), logementhouder te Stadskanaal (1876,1878), overl. Stadskanaal (Wildervank) 19.12.1887, tr. 2e Slochteren 05.11.1864 Lummechien Kuipers, geb. Scharmer (Slochteren) 26.11.1839, dienstmeid (1864), overl. na 1887, d.v. Jan Harms Kuipers, landbouwer, en Aaltje Eppes Brakema, landbouwster; tr. 1e Hoogkerk 05.06.1845

[15] Elsje Abrahams Gerber, ook Gerbers/Gerbes, geb. Dorkwerd (Hoogkerk) 04.05.1823, herbergierster (1861), overl. Warfhuizen (Leens) 25.11.1861.

Uit het huwelijk Meijwes-Gerber (vader Meijwes):

1.                   Pieter Meijwes, geb. Dorkwerd (Hoogkerk) 09.08.1845|a|, koopman, overl. Groningen 08.01.1890, tr. Hoogezand 29.04.1876 Fenna Petronella Medendorp, geb. Foxhol (Hoogezand) 18.10.1849, d.v. Cornelis Medendorp, trekschipper, schuitenvaarder, en Aaltje Andree.

2.                   Barbera Meijwes, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 12.08.1847, overl. Hoogkerk 18.05.1866.

3.                   Willem Meijwes, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 15.08.1849, overl. Kolham (Slochteren) 22.08.1851.

4.                   Dievertje Meijwes, geb. Foxham (Slochteren) 27.04.1852, overl. Wildervank 25.09.1921, tr. Wildervank 30.10.1878 Jan Doornbosch, geb. Wildervank 21.08.1850, molenaar, overl. Wildervank 23.12.1932, z.v. Frans Jan Doornbosch, molenaar, en Geertje Hendriks Schuringa.

5.                   Abraham Meijwes, geb. Kolham (Slochteren) 18.10.1854, kurkenfabrikant te Rotterdam (1888), overl. Rotterdam 09.12.1913, tr. Gasselte 27.10.1888 Frederika Altona, geb. Gasselternijveenschemond (Gasselte) 29.12.1862, d.v. Geert Alberts Altona, oliemolenaar, landbouwer, en Annetta Domeni.

6.                   Antje Meijwes, geb. Kolham (Slochteren) 24.02.1856; volgt [7].

7.                   Sietske Meijwes, geb. Kolham (Slochteren) 06.04.1857, overl. Engelbert (Noorddijk) 23.02.1858.

8.                   Hendrik Meijwes, geb. Engelbert (Noorddijk) 19.02.1859, overl. Engelbert (Noorddijk) 05.08.1862.

9.                   levenloze zoon, Engelbert (Noorddijk) 19.02.1859.

Uit het huwelijk Meijwes-Kuipers:

10.               Hendrik Meijwes, geb. Kolham (Slochteren) 13.10.1870, overl. Groningen 10.09.1899.

11.               Barbera Meijwes, geb. Kolham (Slochteren) 13.07.1872, overl. Kolham (Slochteren) 26.01.1874.

12.               Aalko Meijwes, geb. Kolham (Slochteren) 11.09.1874, overl. Hamburg-Othmarschen 30.03.1953.

 

Noten: |a| Meeuwes (geb.akte Hoogkerk 1845 no.20).

 

[16] Roelf Hooites Meursing, geb. Hoogezand ca. 1765, landbouwer (1814), rentenier (1816), landbouwer (1818,1844), overl. Hoogezand 14.11.1844, z.v. Hooite Annes, scheepstimmerknecht, en Geesien Roelfs Meursing; tr.

[17] Jacomina Holwerda, geb. Menaldum xx.05.1796, overl. Hoogezand 18.10.1829, d.v. Wijbrandus Holwerda, predikant, en Akke Vettevogel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hooite Roelfs Meursing, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 02.05.1814, overl. Kalkwijk (Hoogezand) 11.07.1814.

2.                   Geessien Meursing, geb. Hoogezand 26.01.1816, overl. Hoogezand 31.07.1858, tr. Hoogezand 16.02.1832 Ipe Annes Hooites (1812-1891), z.v. Anne Willems Hooites en Frouwke Sikkes.
Uit dit huwelijk: Roelof Hooites, geb. Hoogezand 14.02.1834, scheepsbouwer (1863), fabrikant (1877), overl. Hoogezand 18.05.1877, begr. Hoogezand, tr. Hoogezand 09.11.1863 Jacomijna Meursing (1843-1910), d.v. Wijbrandus Roelfs Meursing en Sikkolina Hooites.

3.                   Wijbrandus Roelfs Meursing, geb. Hoogezand 10.05.1818; volgt [8].

 

[18] Anne Willems Hooites, geb. Windeweer (Hoogezand) ca. 1777, scheepsbouwer (1812), scheepstimmerman (1814,1823), overl. Hoogezand 27.12.1855, z.v. Willem Geerts en Renske Annes; tr.

[19] Vrouwke Sikkes, geb. Kolham ca. 1783, rentenierster (1857), overl. Hoogezand 09.01.1857, d.v. Sikke Harms Sikkens, landbouwer, en Frouke Amels, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ipe Annes Hooites, geb. Hoogezand 11.09.1812, scheepsbouwer (1832), burgemeester van Hoogezand (1866-1878), reder (1891), overl. Hoogezand 18.02.1891, tr. Hoogezand 16.02.1832 Geessien Meursing (1816-1858), d.v. Roelf Hooites Meursing en Jacomina Holwerda.
– levensbericht IAH: nl.wikipedia
Uit dit huwelijk: Roelof Hooites, geb. Hoogezand 14.02.1834, scheepsbouwer (1863), fabrikant (1877), overl. Hoogezand 18.05.1877, begr. Hoogezand, tr. Hoogezand 09.11.1863 Jacomijna Meursing (1843-1910), d.v. Wijbrandus Roelfs Meursing en Sikkolina Hooites.

2.                   Janke Hooites (1814-1887), tr. Hoogezand 1834 Jan Kornelis Boon (1813-1881).

3.                   levenloze dochter, Hoogezand 05.09.1817.

4.                   Sikkolina Hooites, geb. Hoogezand 08.06.1819; volgt [9].

5.                   Elsien Hooites (1821-1907), tr. Hoogezand 1849 Wijbe van der Laan (1827-1873).

6.                   Renske Hooites, geb. Hoogezand 21.09.1823, overl. Hoogezand 08.08.1909, tr. Hoogezand 30.11.1855 Daniël Boerma, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 26.04.1819, landbouwer, overl. Hoogezand 19.02.1875, z.v. Jacob Daniëls Boerma, landbouwer, en Tijtje Everts Schabels, landbouwster.

 

[20] Jan Kornelis Boon, geb. Zuidbroek 24.06.1813, landbouwer, overl. Hoogezand 25.02.1881, z.v. Kornelis Jans Boon, landbouwer, en Sjeuke Pieters de Jonge; tr. Hoogezand 10.05.1834

[21] Janke Annes Hooites, geb. Hoogezand 03.12.1814, overl. Hoogezand 09.04.1887, d.v. Anne Willems Hooites en Vrouwke Sikkes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjeuke Boon, geb. Hoogezand 02.12.1834, overl. Hoogezand 19.09.1840.

2.                   Anne Hooites Boon, geb. Hoogezand 04.07.1837, landbouwer, overl. Sappemeer 08.10.1884, tr. Sappemeer 10.12.1861 Petronella Maathuis, geb. Sappemeer 22.01.1841, overl. Hilversum 03.02.1934, d.v. Anthonie Egberts Maathuis, houtkoper, en Jantje Christiaans Buur.

3.                   Frouke Boon, geb. Hoogezand 07.05.1840, overl. Hoogezand 05.06.1898, tr. Hoogezand 08.03.1865 Jan Klaassens de Cock, geb. Usquert 28.03.1840, machinefabrikant, overl. Hoogezand 21.03.1909, z.v. Cornelis Jans de Cock, landbouwer, en Geertruid Sijbrands Bruins.

4.                   Sjeuke Boon, geb. Hoogezand 22.02.1842, tr. Hoogezand 10.12.1867 Wilhelm Gerhard Mattheessen, geb. Emden ca. 1838, koopman, z.v. Peter Mattheessen, schilder, en Maria Johanna Jansen.

5.                   Kornelis Boon, geb. Hoogezand 16.02.1844; volgt [10].

6.                   Ipe Boon, geb. Hoogezand 02.04.1851, landbouwer, overl. Hoogezand 02.05.1893, tr. Warffum 08.11.1876 Grietje Bierema, geb. Warffum 01.02.1850, landbouwster, overl. Hoogezand 29.11.1907, d.v. Pieter Takes Bierema, landbouwer, en Janneke Pieters Schattenburg.

 

[22] Wijbe Koerts van der Laan, geb. Veendam 07.05.1827, landbouwer, overl. Borgercompagnie (Veendam) 11.08.1873, z.v. Koert Wijbes van der Laan, landbouwer, en Martje Seijes Kuipers; tr. Hoogezand 22.03.1849

[23] Elsien Annes Hooites, geb. Hoogezand 10.11.1821, landbouwster, overl. Veendam 27.08.1907, d.v. Anne Willems Hooites en Vrouwke Sikkes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martha van der Laan, geb. Veendam 03.06.1849; volgt [11].

2.                   Koert van der Laan, geb. Borgercompagnie (Veendam) 02.01.1853, landbouwer, tr. 1e Veendam 26.09.1878 Pieterdina ter Borg, geb. Borgercompagnie (Veendam) 26.05.1856, overl. Borgercompagnie (Veendam) 01.08.1883, d.v. Seije Hindriks ter Borg, landbouwer, en Grietje Hindriks Kuipers; tr. 2e Veendam 31.07.1884 Eefke Nieboer, geb. Borgercompagnie (Veendam) 28.03.1860, overl. Musselkanaal (Onstwedde) 16.07.1921, d.v. Remmelt Nieboer, landbouwer, en Jantje Schuur.

3.                   Anne van der Laan, geb. Borgercompagnie (Veendam) 21.07.1855, landbouwer, overl. Veendam 11.11.1918, tr. Veendam 08.05.1884 Pieterdina Margaretha Boer, geb. Veendam 20.12.1856, overl. Veendam 11.11.1906, d.v. Jakob Luitjes Boer, landbouwer, en Fennechien Hindriks ter Borg.

4.                   Grietje van der Laan, geb. Borgercompagnie (Veendam) 06.10.1857, overl. Borgercompagnie (Veendam) 15.12.1858.

5.                   Grietje van der Laan, geb. Veendam 22.11.1859, tr. Veendam 01.05.1884 Jakob Cornelius Onnes, geb. Beersterhoogen (Beerta) 26.06.1850, z.v. Fokko Jakobs Onnes, landbouwer, en Rikste Leemhuis.

 

[24] Sijbolt Willems Dethmers, geb. ca. 1772, boer (1813), landgebruiker (1816), koopman (1834,1841), tapper (1854), tr.

[25] Tielke Harms Hollander, boerin (1813).

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Dethmers, geb. Nieuw Beerta 15.02.1807; volgt [12].

2.                   Elisabet Dethmers, geb. Nieuw Beerta 31.01.1809, tr. Anloo 26.04.1856 Arend Boerma, geb. Anloo 07.05.1807, landbouwer, z.v. Addeke Jans Boerma en Jantje Arends.

3.                   Harrem Siebolts Dethmers, geb. Nieuw Beerta ca. 1812, kapitein ter koopvaardij (1846), schipper (1847), overl. Oude Pekela 10.03.1847, tr. Hindeloopen 22.03.1846 Tedde Hendriks Vrolijk, geb. Hindeloopen 24.05.1825, d.v. Hendrik Franses Vrolijk, wethouder van Hindeloopen (1846), en Lol Kool Pieters Heijes.

4.                   Luidewe Jurjens Dethmers, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 15.09.1813, overl. Oude Pekela 25.08.1841|a|.

5.                   Jurjen Dethmers, geb. Nieuwolda 09.01.1816, tapper (1854), landbouwer (1866), overl. Oude Pekela 30.01.1866, tr. Oude Pekela 28.09.1854 Hinderkien Weering, geb. Nieuwe Pekela 10.11.1819, overl. Oude Pekela 03.03.1880, d.v. Geerd Weering, kleermaker, en Angenieta Jans Buzeman.
     HW tr. 2e Oude Pekela 20.04.1876 Koenraad Buisseman, geb. Nieuwe Pekela ca. 1816, z.v. Albert Jans Buisseman en Pietertje Koenraads.
     KB tr. 1e Geesje Schreuder, geb. Nieuwe Pekela ca. 1805, overl. Nieuwe Pekela 15.01.1874, d.v. Harm Ernst Schreuder en Anna Jans Boon.

6.                   Martha Dethmers, geb. Oude Pekela 04.01.1819, overl. Oude Pekela 11.11.1851.

 

Noten: |a| Ludewea (overl.akte Oude Pekela 1841 no.35).

 

[26] Hinderikus van Emmen, geb. Groningen ca. 1779, koopman, winkelier (1857), overl. Oude Pekela 03.11.1866, tr.

[27] Trientje Melles Pot, geb. Oude Pekela ca. 1783, overl. Oude Pekela 12.12.1868, d.v. Melle Melles Pot, schipper, en Betje Thomas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Meiske van Emmen, geb. Oude Pekela 22.04.1810; volgt [13].

2.                   levenloze dochter, Oude Pekela 26.12.1811.

3.                   Pieter van Emmen, geb. Oude Pekela 18.02.1813, overl. Oude Pekela 09.07.1814.

4.                   Mello van Emmen, geb. Oude Pekela 21.03.1815, schipper, tr. 1e Oude Pekela 07.01.1840 Geessien Koerts Middel, geb. Oude Pekela 23.03.1819, overl. voor 1846, d.v. Koert Jans Middel, schuitenvoerder, en Trijntje Berends Smit, landgebruikster; tr. 2e Oude Pekela 31.07.1846 Imke Bennema, geb. Winschoten 14.04.1816, d.v. Berend Bennema, goud- en zilversmid, en Pieterke Julles Lesterhuis.

5.                   Pieter van Emmen, geb. Oude Pekela 19.07.1817, koopman (1869), boekhouder (1896), overl. Oude Pekela 11.01.1896, tr. Oude  Pekela 01.04.1869 Remke Duin, geb. Oude Pekela 30.10.1823, overl. Veendam 12.03.1896|d|, d.v. Lubbert Hindriks Duin, schipper, en Geertruida Smit.
     RD tr. 1e Oude Pekela 01.03.1855 Klaas Enninga, geb. Vliedorp (Ulrum) 07.04.1816, kapitein van de ‘Fenna Henderika’, overl. (schipbreuk geleden in het Skagerrak, aan de kust van Jutland, en met man en muis vergaan). 24.11.1864|c|, z.v. Luitjen Jakobs Enninga, matroos, tuinman, en Dietje Uges Luit.

6.                   Harmannus Hinderikus van Emmen, geb. Oude Pekela 09.06.1819, zeeman, overl. Winschoten 04.01.1909, tr. Winschoten 26.02.1857 Geertruida Pot, geb. Bellingwolde 23.09.1822, d.v. Albert Roelfs Pot, koopman, kastelein, en Hiljen Wybbes Bontkes.

7.                   Elizabeth van Emmen, geb. Oude Pekela 13.08.1821, overl. Oude Pekela 09.01.1851.

8.                   Hinderikus van Emmen, geb. Oude Pekela 17.12.1823, overl. Oude Pekela 08.11.1825.

9.                   Willemina van Emmen, geb. Oude Pekela 12.11.1826, overl. Zuidwending (Oude Pekela) 28.02.1911, tr. Oude Pekela 02.02.1853 Egbert Kolkman, geb. Wijmeer (Königreich Hannover)|a| 27.10.1821, schipper, kapitein van het galjootschap ‘Wilhelmina’, overl. (‘op de reijs van Alexandrien naar Jarmouth ziek geworden en ter hoogte van het Eijland Sardinien overleden’ en overboord gezet) 28.05.1864|b|, z.v. Jasper Roelfs Kolkman, landbouwer, en Lammechien Egberts Houting.

 

Noten: |a| nu Wymeer, een Ortschaft in de Gemeinde Bunde, Landkreis Leer, Bundesland Niedersachsen; |b| overl.akte Oude Pekela 15.08.1864 no.163; |c| overl.akte Oude Pekela 15.03.1869 no.105; |d| ook overl.akte Oude Pekela 1896 no.25.

 

[28] Pieter Meeuwes, geb. ca. 1791, kastelein (1821,1845), tr.

[29] Antje Kamla, geb. ca. 1788, overl. voor 1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Meijwes, geb. Groningen 17.11.1821; volgt [14].

2.                   Grietje Meijwes, geb. Groningen 30.03.1824, overl. Groningen 11.10.1827.

 

[30] Abraham Jacobs Gerber, geb. Hoogkerk ca. 1786, arbeider (1812), landbouwer, overl. Dorkwerd (Hoogkerk) 16.01.1827, z.v. Jacob Gerber (-1808), landbouwer, en Grietje Rijken; tr. Hoogkerk 15.01.1812

[31] Barbera Drewes, geb. Twijzel ca. 1786, arbeidster (1812), landbouwster, overl. na 1861, d.v. Drewes Pieters, arbeider, en Sijtske Gerks, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Gerber, geb. Dorkwerd (Hoogkerk) 10.04.1812, fuselier bij de infanterie, overl. Kampen 06.06.1832.

2.                   Sietske Abrahams Gerber, geb. Dorkwerd 05.04.1814, kasteleinsche (1863), overl. Dorkwerd (Hoogkerk) 22.05.1872, tr. 1e Hoogkerk 23.05.1833 Tonnis Gerrits Meinema, geb. Leegkerk 13.09.1807, boerenknecht, astelein, overl. Dorkwerd (Hoogkerk) 07.07.1860, z.v. Gerrit Klaassens, arbeider, en Geesje Tonnis; tr. 2e Hoogkerk 27.06.1863 Menne Jans Elderenkamp, geb. Feerwerd (Ezinge) 30.12.1818, landgebruiker (1863), z.v. Jan Jans Elderenkamp, landbouwer, koopman, en Stientje Mennes.

3.                   Grietje Abrahams Gerber, geb. Dorkwerd (Hoogkerk) 06.10.1816, overl. Hoogkerk 08.01.1862, tr. Hoogkerk 21.05.1840 Haitje Tonnis Kema, geb. Garnwerd ca. 1807, timmerman, overl. Hoogkerk 24.03.1859, z.v. Tonnis Everts, landbouwer, en Grietje Roelfs Kema.

4.                   Dreewes Abrahams Gerber, geb. Dorkwerd (Hoogkerk) 19.09.1819, landbouwer, tr. 1e Hoogkerk 21.05.1840 Frouwke Klaassens van Bruggen, geb. Middelbert ca. 1812, landbouwster, overl. Engelbert (Noorddijk) 19.08.1849, d.v. Klaas Tjapkes van Bruggen, arbeider, en Arendje Sjoerds; tr. 2e Noorddijk 25.07.1851 Geertje Penninga, geb. Kommerzijl (Grijpskerk) 24.02.1821, dienstmeid (1851), overl. Engelbert (Noorddijk) 03.02.1857, d.v. Jannes Pieters Penninga, arbeider, en Hiske Abels, arbeidster; tr. 3e Noorddijk 20.11.1857 Elizabeth Kunst, geb. Groningen 05.04.1828, werkbode (1857), overl. Groningen 31.03.1891, d.v. Wiert Jans Kunst, verwer en galzenmaker, en Grietje Pieters Woldt.
     FKvB tr. 1e Noorddijk 16.12.1835 Claas Hindriks Elles, geb. Noorddijk ca. 1804 overl. Engelbert (Noorddijk) 14.01.1839, z.v. Hindrik Elles, landbouwer, en Welmtje Hindriks.

5.                   Elsien Gerber, geb. Dorkwerd 04.05.1823; volgt [15].

6.                   Annegien Gerber, geb. Dorkwerd (Hoogkerk) 20.09.1826, overl. Dorkwerd (Hoogkerk) 16.10.1826.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren