Gerard Johan van Hoytema (1915-1966)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Gerard Johan van Hoytema, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 27.01.1915, doctoraalexamen geneeskunde Groningen 1940|a|, artsexamen Amsterdam UvA 1942|b|, promotie Amsterdam UvA 26.04.1956|c|, neurochirurg te Enschede (1953-), overl. Enschede 24.03.1966, crem. Dieren 28.03.1966, tr. Koog aan de Zaan 11.03.1943 Hendrika Duyvis, geb. Koog aan de Zaan 19.12.1915, overl. 27.01.2013, crem. Bilthoven (Den en Rust) 01.02.2013, d.v. Teewis Duyvis (1888-1977) en Maria Jacoba Cornelia Boekenoogen (1891-1964).
     “In oktober 1964 schreef een aantal artsen, op initiatief van dr. G.J. van Hoytema, neurochirurg te Enschede, een brief aan het THT-bestuur waarin de mogelijkheid werd geopperd voor een samenwerking tussen de THT en de Enschedesche medische wereld op medisch-technisch gebied.”|d|
– Postuum naamgever van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting, opgericht 14.08.1968.
– Levensbericht GJvH: Dr. G.J. van Hoytema Stichting

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 07.05.1940; |b| Algemeen Handelsblad 01.10.1942; |c| proefschrift: Hydrocephalus. Een stoornis in de resorptie van liquor; promotor: A. Biemond (1902-1973); |d| W. Sorgdrager, Een experiment in het bos (1981), p.189.

 

[2] Johan Frederik van Hoijtema, geb. Hof van Delft 05.08.1884, adj.rijksbouwmeester (1906-1911), ingenieur voor de gouvernementsgebouwen (Waterstaat, eerste afdeling, standplaats Batavia) (1916), ingn. B.O.W.|f| (1916), chef van de Landsgebouwen in Nederlands-Indië (1923), hoofdingenieur-adviseur van de gemeente ’s-Gravenhage (1930), OON, overl. Utrecht 29.01.1955|e|, tr. Landau|b| 30.08.1910|a|
[3] Louisa Karolina Köhler, ook Louise Carolina, geb. Winden 21.10.1882, overl. Enschede 28.08.1979.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Emma Louise van Hoijtema, geb. Batavia 29.10.1912|c|, tr. N. Tilmann. [Darmstadt 1955,1979]

2.                   Gerard Johan van Hoijtema, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 27.01.1915|d||g|; volgt [1].

 

Noten: |a| ingeschreven akte oorspronkelijk in de Duitsche taal, moeder v/d bruid Culmann (huw.akte ’s-Gravenhage 08.07.1911 no.1231); |b| destijds ‘in de Pals’, nu Bundesland Rheinland-Pfalz; |c| RA 1914 p.45; |d| van Hoijtema, geb. Batavia (stad en voorsteden) (RA 1916 p.163); |e| ook overl.akte Hilversum 1955 no.8; |f| Burgerlijke Openbare Werken; |g| Het Vaderland 22.03.1915. 

 

[4] Johan Gerardus van Hoijtema, geb. ’s-Gravenhage 09.07.1850, commissionair in effecten (1878), administrateur (1909), koopman (1911), overl. Kleve 15.06.1915|a|, tr. Tilburg 20.07.1878

[5] Emma Louisa Ledeboer, geb. Tilburg 02.01.1856, overl. ’s-Gravenhage 06.01.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Suzanna Adriana van Hoijtema, geb. Delft 17.08.1879, overl. ’s-Gravenhage 31.10.1959.

2.                   Dominicus Gerard van Hoijtema, geb. Hof van Delft 11.01.1882, student geneeskunde Leiden 19.09.1900, arts, overl. Rotterdam 03.02.1957, tr. 1e Hillegom 30.09.1909 Louise Geertruida Kleijn, geb. Markelo ca. 1885/1886, overl. Leiden 11.07.1911, d.v. Jan Jacobus Kleijn en Geertje Kater; tr. 2e Utrecht 20.06.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 29.07.1936, ingeschr. 28.08.1936) Carolina Anna Augusta Emilie Zimmerman, geb. Utrecht 09.03.1892, d.v. Frederic Guillaume Hermann Zimmerman en Marie Jeanne Louise Julie Thonon; tr. 3e Rotterdam 02.09.1937 Dirkje Maria Zwanenburg, geb. Abbenbroek 23.02.1910, overl. na 1957, d.v. Adriaan Zwanenburg, broodbakker, en Ingena Bezemer.

3.                   Johan Frederik van Hoijtema, geb. Hof van Delft 05.08.1884; volgt [2].

4.                   Willem Jacob van Hoijtema, geb. Hof van Delft 24.02.1886, overl. Hof van Delft 02.08.1887.

5.                   Maria Eva van Hoijtema, geb. Hof van Delft 22.12.1888, student letteren Leiden 24.09.1908, overl. Hilversum 23.11.1962, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 28.11.1962, tr. Soekaboemi 15.12.1912|c||d| Jan Paul Klinkhamer, geb. Amsterdam 26.06.1886, overl. Hilversum 27.04.1964, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 02.05.1964, d.v. Jacob Frederik Klinkhamer (1854-1928) en Margaretha Elisabeth Bosscha (1862-1933).

 

Noten: |a| Johan Gerard (annonce collectie CBG); |b| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 13.07.1915; |c| RA 1914 p.29 (bruid van Hoijtema); |d| annonce getekend Thee Onderneming Nangela, Tjibadak, Java, 14.12.1912 (collectie CBG).

 

[6] August Josef Gabriel Köhler, stationschef, overl. [Winden] voor 1910, tr.

[7] Elisabetha Philippina Culmann, Elise, geb. ca. 1841|c|, overl. Landau 1934|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louisa Karolina Köhler, geb. Winden|a| 21.10.1882; volgt [3].

 

Noten: |a| Landkreis Germersheim, Bundesland Rheinland-Pfalz; |b| Het Vaderland 08.09.1934 (Frau Elise Köhler-Cülmann, geen datum, oud 93 jaar); |c| oud 66 jaar in 1910 {>geb.ca.1844} (huw.akte ’s-Gravenhage 1911 no.1231).

 

[8] Dominicus van Hoijtema, geb. Amsterdam 23.02.1801, ged. Amsterdam 08.04.1801, ambtenaar bij het amortisatie-syndicaat (1830), secretaris-generaal bij het Department van Financiën (1845,1857), RNL, overl. Arnhem 13.03.1871; tr. 1e Utrecht 14.05.1830 Georgette Melvill Geertruida van Angelbeek, geb. ’s-Gravenhage ca. 1806, overl. ’s-Gravenhage 25.11.1843, d.v. Johann Gerhard Angelbeek, mr., resident van Buitenzorg, en Anna Geertruida Sanderson; tr. 2e Rotterdam 28.08.1845

[9] Maria Eva van Oordt, geb. Rotterdam 11.12.1819, overl. Barneveld 25.12.1874.

Uit het huwelijk van Hoijtema-van Angelbeek:

1.                   Anna Geertruida van Hoijtema, geb. Amsterdam ca. 1834, overl. na 1864, tr. ’s-Gravenhage 03.06.1857 Isaac Capadose, geb. ’s-Gravenhage ca. 1835, adjunct-commies bij het Ministerie van Koloniën, overl. Albury (Surrey, Engeland) 13.10.1920, z.v. Abraham Capadose en Adriana van der Houven.

2.                   dochter van Hoijtema, geb. Amsterdam 25.01.1840.

Uit het huwelijk van Hoijtema-van Oordt (acht kinderen):

3.                   Hendrik van Hoijtema, geb. ’s-Gravenhage ca. 1849, overl. Neede 26.01.1924, tr. Rotterdam 15.05.1879 Jeanne Antoinette Dutilh, geb. Rotterdam 02.05.1856, overl. Epse (Lochem) 21.02.1942, d.v. Christian Elie Dutilh en Johanna Maria Browne (1822-1879).

4.                   Johan Gerardus van Hoijtema, geb. ’s-Gravenhage 09.07.1850; volgt [4].

5.                   Georgette Melville Geertuida van Hoijtema, geb. ’s-Gravenhage ca. 1853, tr. Voorschoten 07.05.1884|a||b| Herbert Wrightson Hunt, geb. Londen ca. 1858, z.v. Richard Hunt en Caroline Wrightson.

6.                   Willem Jacob van Hoijtema, geb. ’s-Gravenhage ca. 1857, commissionair, tr. Amsterdam 04.09.1884 Agatha Anna Overhoff, geb. Amsterdam 02.11.1862, d.v. Carel Fredrik Overhoff, kassier, en Elisabeth van Assendelft de Coningh.

7.                   Dominicus van Hoijtema, geb. ’s-Gracenhage ca. 1860, hoofd-commies der posterijen, overl. ’s-Gravenhage 20.01.1940, tr. Leiden 30.05.1912 Maria le Poole, geb. Leiden 15.03.1872, overl. Zeist 04.03.1945|c|, d.v. Samuel le Poole, mr., fabrikant, en Anna Petronella Mulder.

8.                   Theodoor van Hoijtema, Theo, geb. ’s-Gravenhage 18.12.1863, kunstschilder, overl. ’s-Gravenhage 28.08.1917, tr. Oegstgeest 24.12.1891 Martina Hogervorst, geb. Oegstgeest 01.10.1865, overl. Hilversum 29.11.1927, d.v. Reinier Hogervorst en Clasina Kaspers.
– Levensberichten TvH: nl.wikipedia * BWN

 

Noten: |a| huw.akte Voorschoten 1884 no.8 (niet beschikbaar bij FamilySearch, aug’21); |b| annonce getekend Den Haag 08.05.1884 (collectie CBG); |c| ook overl.akte Arnhem 24.01.1946 no.115.

 

[10] Adriaan Pieter Ledeboer, geb. Rotterdam 14.04.1828, fabrikant (1856,1881), overl. ’s-Gravenhage 18.06.1898, tr. Rotterdam 27.06.1851

[11] Susanna Browne, ook Suzanna, geb. Rotterdam 01.01.1825, overl. ’s-Gravenhage 07.12.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Fredrika Ledeboer, geb. Rotterdam 03.11.1852, overl. Delft 24.03.1917, tr. Breda 29.07.1881 Willem Cornelis Koomans, geb. Breda 06.05.1850, leraar aan de KMA, overl. Breda 31.08.1898, z.v. Nicolaas Koomans en Maria Mense.

2.                   Anna Ledeboer, geb. Rotterdam 21.05.1854, overl.’s-Gravenhage 08.11.1935, tr. Breda 29.07.1881 Jacob Cardinaal, geb. Groningen 15.10.1848, leraar aan de Rijks HBS te Tilburg (1881), hoogleraar Delft (1894-1919), eredoctoraat Utrecht 24.03.1903, overl. ’s-Gravenhage 04.02.1922, z.v. Cornelis Cardinaal, mr., tweede commissaris van politie te Groningen (1848), hoofdcommissaris van politie (1881), en Victoire Magdeleine Moriset.

3.                   Emma Louisa Ledeboer, geb. Tilburg 02.01.1856; volgt [5].

4.                   Lambertus Vincentius Ledeboer, geb. Tilburg 23.07.1857.

5.                   Carolina Ledeboer, geb. Tilburg 03.11.1861, overl. Breda 20.04.1920, tr. ’s-Gravenhage 17.08.1893 Godefridus Adriaan Marius Groeneveldt, geb. Raamsdonk 18.03.1851, bouw- en werktuigkundige, overl. ’s-Hertogenbosch 28.07.1931, z.v. Aart Cornelis Groeneveldt en Nicolasina Maria Polvliet.
     GAMG tr. 1e Colijnsplaat 19.09.1878 Francina Cornelia Bijbau, geb. Colijnsplaat 12.03.1856, overl. ’s-Gravenhage 19.11.1891, d.v. Johan Hendrikus Bijbau (1821-1891), burgemeester van Colijnsplaat, van Kats en van Kortgene (1854-1878), lid van de Staten van Zeeland (1878), grondeigenaar (1891), en Adriana Pieternella Paardekooper.

6.                   Elizabeth Ledeboer, geb. Tilburg 23.02.1865, overl. ’s-Hertogenbosch 24.02.1946.

 

[12] Köhler

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   August Josef Gabriel Köhler; volgt [6].

 

[14] Culmann

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabetha Philippina Culmann, geb. ca. 1841/1844; volgt [7].

 

[16] Dominicus Namna Asbeck van Hoijtema, ged. Zaltbommel 20.01.1774, promotie Utrecht 28.10.1794|a|, advocaat te Demerarij en Essequebo (1830), advocaat (1839,1840), advocaat in de West-Indiën (1841), ingek.lidmaat Zaltbommel 1795 (att. van Utrecht, att. naar Amsterdam 1801), overl. voor 1845, z.v. Dominicus van Hoijtema en Elisabeth Maria Roos (zie Bijlage A); otr. Zaltbommel 13.10.1797, tr. Culemborg 31.10.1797

[17] Jacoba Theodora Renaud, geb. Culemborg 22.09.1775, ingek. lidmaat Zaltbommel 1798 (att. van Culemborg, att. naar Amsterdam 1801), overl. ’s-Gravenhage 17.12.1841, d.v. Willem Jacob Renaud en Jacoba Theodora van Soestdijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette Johanna Maria van Hoijtema, geb. Zaltbommel 26.07.1799, overl. Culemborg 11.10.1820, tr. Culemborg 16.04.1819|c| Jacobus Sappius Greevestein, ook Gravestein, geb. ca. 1787, kapitein bij het eerste bataillon der veertiende afdeling Nationale Infanterie (1819), z.v. Willem Carel Greevestein en Anna Elisabeth Sappius.
     JSG tr. 2e Naarden 27.03.1823 Helena Jacoba Craanen, geb. Amsterdam 12.04.1801, ged. Amsterdam (Oude Waalse kerk) 06.05.1801, overl. Naarden 25.04.1824, d.v. Daniel Craanen en Helena Schrick.

2.                   Dominicus van Hoijtema, geb. Amsterdam 23.02.1801, ged. Amsterdam (Remonstrant, aan huis) 08.04.1801; volgt [8].

3.                   Willem Jacob van Hoijtema, geb. Amsterdam 19.09.1803, ged. Amsterdam (Remonstrant, aan huis) 31.03.1805, promotie Utrecht 03.05.1830|b|, advocaat, overl. Utrecht 26.11.1874, tr. Renkum 25.07.1840 Mary Ann de Jongh, geb. Rotterdam 11.02.1816, overl. Utrecht 07.11.1855, d.v. Daniel de Jongh en Mary Smith.
Uit dit huwelijk: Willem Jacob van Hoijtema (1847-1886), kapitein der artillerie, tr. Zutphen 15.01.1872 jkvr. Agatha Antoinette von Weiler (1850-1913), d.v. Frederik Eduard von Weiler en Antoinette Frederica Robbertina Everharda van Eck; uit dit huwelijk: Antoinette Agathe van Hoijtema (1875-1967); levenbericht: nl.wikipedia * RKD

4.                   Arie van Hoijtema, geb. Amsterdam 11.10.1805, ged. Amsterdam (Remonstrant, aan huis) 20.06.1806, ontvanger (1839), inspecteur 1e klasse van de registratie van domeinen (1857), overl. na 1865, tr. Gorssel 15.08.1839 Wijnanda Adriana Klein, geb. Eefde (Gorssel) 13.02.1812, overl. Maastricht 18.01.1865, d.v. Jan Fredrik Klein en Anna Willemina Fennema.

 

Noten: |a| Dominicus Namna Asbeek van Hoytema, Theses juridicae, promotor: H.J. Arntzenius (1734-1797); |b| Guillielmus Jacobus van Hoytema, Jur., Doctrina cod. civ. de limitata vindicatione mobilium, ex antiquitate illustratur; promotor: J.R. de Brueys (1779-1848); |c| vader v/d bruid geeft toestemming bij akte van 18.11.1817 getekend te New York (huw.akte Culemborg 1819 no.5).

 

[18] Hendrik van Oordt, ged. Rotterdam 15.09.1793, suikerraffinadeur (1834,1845,1859), fabrikant en lid van de kamer van koophandel (1845), overl. Rotterdam 05.08.1864, z.v. Gregorius van Oordt en Hillegonda Margaretha Adriana Gobius; tr. 1e Kralingen 27.04.1814 Maria Lambert, ged. Kralingen 01.03.1795, overl. Rotterdam 18.07.1816, oudere zuster van Margaretha; tr. 3e Amsterdam 13.03.1834 Elisabeth van der Houven, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 01.05.1803, overl. ’s-Gravenhage 30.06.1845|e|, d.v. Hendrik Christiaan van der Houven (1773-1852) en Elisabeth van Gennep; tr. 4e Rotterdam 28.07.1847 Johanna Maria Catharina van Oordt, geb. Rotterdam 23.03.1814, overl. Valkenburg (ZH) 04.03.1895, d.v. Willem Hendrik van Oordt en Henriette Françoise Chabot; tr. 2e Kralingen 10.02.1819

[19] Margaretha Lambert, ged. Kralingen 02.03.1800, overl. Rotterdam 12.02.1832, d.v. Pieter Lambert en Eva Neijg.
– Levensbericht HChvdH: parlement.com

Uit het huwelijk van Oordt-Maria Lambert:

1.                   Hillegonda Johanna Margaretha Adriana van Oordt, geb. Rotterdam 25.02.1815, overl. na 1891, tr. Rotterdam 26.10.1843 Jan Christoffel Focke, geb. Paramaribo ca. 1810, arts, overl. voor 1885, z.v. Hendrik Everhart Focke en Wilhelmina Charlotta Esser.

Uit het huwelijk van Oordt-Margaretha Lambert:

2.                   Maria Eva van Oordt, geb. Rotterdam 11.12.1819; volgt [9].

3.                   Gregorius Johan van Oordt, geb. Rotterdam 17.08.1821, suikerraffinadeur, overl. Rotterdam 14.09.1874, tr. Rotterdam 06.11.1850 Christiana Philippina van Alphen, geb. Rotterdam 10.09.1828, overl. Rotterdam 30.07.1914, d.v. Jan van Alphen en Elisabeth Johanna Wilhelmina Bicker Caarten.
Uit dit huwelijk: Maria Margaretha van Oordt (1858-1917), tr. Rotterdam 07.05.1885 David van Oordt (1854-1934), z.v. Hendrik van Oordt en Johanna Maria Catharina van Oordt.

4.                   Pieter van Oordt, geb. Rotterdam 15.01.1823, overl. Rotterdam 11.05.1884, tr. Heusden 30.03.1865 Adriana Hengeveld, geb. Heusden 20.09.1829, overl. Heusden 26.08.1919, d.v. Willem Hengeveld en Henderica Huree.

5.                   Hendrik van Oordt, geb. Rotterdam 04.07.1824, overl. Rotterdam 07.02.1825.

6.                   Hendrik van Oordt, geb. Rotterdam 13.02.1826, overl. Rotterdam 04.04.1827.

7.                   Hendrik van Oordt, geb. Rotterdam 31.12.1827, promotie Parijs 04.03.1859|d|, overl. Parijs 25.06.1864|c|.

8.                   Henriette Margaretha van Oordt, geb. Rotterdam 28.08.1829, overl. Pau 16.02.1893, tr. Rotterdam 04.06.1851 Hendrik Willem Adriaan Voorhoeve, geb. Rotterdam 05.07.1822, overl. Pau|b| 26.12.1864|a|, z.v. Hermanus Cornelis Voorhoeve en Adriana Catharina van Rossem.

9.                   Johannes Antonie van Oordt, geb. Rotterdam 23.03.1831, overl. Rotterdam 12.01.1832.

Uit het huwelijk van Oordt-van der Houven:

10.               Johanna Elizabeth van Oordt, geb. Rotterdam 08.04.1835, overl. ’s-Gravenhage 31.03.1918, tr. Rotterdam 13.11.1861 Willem van Oordt, geb. Rotterdam 11.06.1823|h|, overl. ’s-Gravenhage 22.02.1908, z.v. Willem van Oordt en Johanna Malleijn.
     WvO tr. 1e Maarssen 29.03.1848 Henriette Geertruid Arnold, geb. Maarssen 21.11.1823, overl. Monster 05.05.1860, d.v. Christiaan Louis Arnold en Geertruid van den Helm.

11.               Hendrik Christiaan van Oordt, later van der Houven van Oordt, geb. Rotterdam 11.01.1837, overl. Arnhem 15.04.1901, tr. Amsterdam 13.05.1859 Louise Victoire van Houten, geb. Amsterdam 03.09.1837, overl. Haarlem 04.12.1911, d.v. Johannes Bernardus van Houten, notaris, en Sara van Heukelom.
– Levensbericht HCvdHvO: Biografisch Woordenboek Gelderland

12.               Magdalena Maria van Oordt,geb. Rotterdam 09.05.1839, overl. Rotterdam 01.01.1840.

13.               Adriaan Pieter Mari van Oordt, geb. Rotterdam 28.10.1840, directeur uitgeverij Brill te Leiden (1872-1903), overl. Leiden 17.12.1903, tr. ’s-Gravenhage 02.12.1870 Julain Christiana Arnold, ook Julie Christine, geb. Benkoelen 24.06.1852|f||g|, overl. Voorburg 13.12.1928, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 15.12.1928, d.v. Martinus Johannes Adrianus Arnold, gepensioneerd Oost-Indisch ambtenaar (1870), en Charlotte Bradleij.

14.               Theodoor Johan van Oordt, geb. Rotterdam 03.10.1842, overl. Rotterdam 26.02.1844.

15.               Cornelis Theodoor Johan van Oordt, geb. Rotterdam 12.04.1845, overl. Rotterdam 02.11.1879, tr. Rotterdam 27.04.1876 Anna Voorhoeve, geb. Rotterdam 18.01.1843, overl. Rotterdam 10.10.1915, d.v. Jacob Voorhoeve (1811-1881) en Anna Dooremans (1811-1891).

Uit het huwelijk van Oordt-van Oordt:

16.               Willem Hendrik van Oordt, geb. Rotterdam 23.06.1849, fabrikant (1878), tr. Gouda 01.02.1877 Christina Albertina Brunting, geb. Batavia 17.08.1853, overl. Arnhem 27.10.1922, d.v. Albertus Brunting en Louisa Christina Wilhelmina Buijs.

17.               Henriette Françoise van Oordt, geb. Rotterdam 21.07.1850, overl. Rotterdam 16.09.1850.

18.               levenloze zoon, Rotterdam 29.12.1851.

19.               David van Oordt, geb. Rotterdam 09.07.1854, fabrikant, overl. Noordwijk 15.01.1934, tr. Rotterdam 07.05.1885 Maria Margaretha van Oordt, geb. Rotterdam 03.08.1858, overl. Zoeterwoude 03.02.1917, d.v. Gregorius Johan van Oordt (1821-1874) en Christina Philippina van Alphen.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 30.01.1865 fol.a092; |b| département Pyrénées-Atlantiques (64); |c| overl.akte Rotterdam 1864 fol.d033; |d| doctorat en médecine, proefschrift: Des tumeurs gommeuses; |e| ook overl.akte Rotterdam 1845 fol.b197; |f| RA 1858 p.518; |g| geb. Croe (huw.akte ’s-Gravenhage 1870 no.726); |h| natuurlijke zoon van Johanna, gewettigd bij haar huwelijk met Willem (geb.akte Rotterdam 1823 fol. a232 & huw.akte Rotterdam 15.04.1824 fol.a70v).

 

[20] Lambertus Vincentius Ledeboer, ged. Rotterdam 28.06.1795, overl. Rotterdam 04.01.1891, z.v. Bernardus Ledeboer en Anna Christina van den Ende; tr. Rotterdam 02.07.1817

[21] Johanna Frederika van Oordt, ged. Rotterdam 06.08.1796, overl. Rotterdam 12.06.1853, d.v. Adriaan van Oordt en Johanna Elizabet Stavorinus.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardus Ledeboer, geb. Rotterdam 07.05.1818, overl. Rotterdam 02.11.1819.

2.                   Johanna Maria Ledeboer, geb. Rotterdam 06.12.1820, overl. Rotterdam 27.04.1822.

3.                   Bernardus Ledeboer, geb. Rotterdam 20.06.1823.

4.                   Adriaan Joan Marie Ledeboer, geb. Rotterdam 04.11.1824, overl. Rotterdsam 13.03.1835.

5.                   Johan Christiaan Ledeboer, geb. Rotterdam 03.03.1826, overl. Beek 03.03.1908, tr. Rotterdam 05.07.1848 Carolina Suermondt, geb. Rotterdam 21.03.1822, overl. Amsterdam 04.01.1890, d.v. Willem Suermondt (1785-1885) en Mary Twiss.

6.                   Adriaan Pieter Ledeboer, geb. Rotterdam 14.04.1828; volgt [10].

7.                   Aletta Jacoba Ledeboer, geb. Rotterdam 22.11.1830, overl. Rotterdam 16.07.1881, tr. Rotterdam 26.04.1855 Adrianus Hartevelt, geb. ’s-Gravenhage ca. 1826, overl. Rotterdam 22.05.1902, z.v. Adrianus Helenus Hartevelt en Johanna Elizabeth Mispelblom Beijer.
     AH tr. 2e Rotterdam 02.08.1894 Sophia Cornelia Plemp van Duiveland, geb. Rotterdam 13.11.1842, overl. Rotterdam 12.03.1914, d.v. Lambertus Joannes Plemp van Duiveland en Margaretha de la Hayze.

8.                   Anna Maria Ledeboer, geb. Rotterdam 22.08.1832, overl. Rotterdam 15.03.1835.

9.                   Jacoba Adriana Martha Ledeboer, geb. Rotterdam 11.08.1835, overl. Haarlem 18.06.1909, tr. Rotterdam 05.10.1859 Alexander Kruseman, geb. Amsterdam 02.10.1827, mr., advocaat, overl. Delft 07.02.1883, z.v. Jan Adam Kruseman en Alida de Vries.

10.               Lambertus Frederik Ledeboer, geb. Rotterdam 17.05.1839, overl. Rotterdam 19.06.1839.

 

[22] François Browne, geb. Rotterdam 16.02.1787, koopman (1812,1825), overl. Rotterdam 09.08.1868, z.v. Thomas Browne en Emmerentia Beeldemaker (zie Bijlage A); tr. Rotterdam 28.10.1812

[23] Anne Twiss, geb. Rotterdam 12.03.1787, overl. Rotterdam 21.11.1874, d.v. Robert Twiss, koopman, en Mary Scott.
– Voor Anne’s zuster Mary Twiss (1794-1874) zie kwartier [21] in de Kwartierstaat Lamoraal Ulbo de Sitter (1930-2010) & Wolter Reinold de Sitter (1936-2009).

Uit dit huwelijk (moeder ook Ann):

1.                   Marij Browne, geb. Rotterdam 31.07.1813, overl. Rotterdam 26.05.1882.

2.                   Thomas Browne, geb. Rotterdam 03.01.1815, overl. Rotterdam 03.05.1880, tr. 1e Rotterdam 13.05.1846 Johanna van der Hoop, geb. Rotterdam 17.02.1824, overl. Rotterdam 28.04.1849, d.v. Adriaan van der Hoop en Sara Ledeboer; tr. 2e Rotterdam 15.10.1851 Elizabeth Cornelia Ledeboer, geb. Rotterdam 20.03.1828, overl. Rotterdam 21.08.1855, d.v. Lambertus Bernardus Ledeboer en Catharina Elizabeth Cantier.

3.                   Robert Browne, geb. Rotterdam 29.01.1816, directeur van een maatschappij, overl. ’s-Gravenhage 18.11.1865, tr. Rotterdam 24.12.1856 Louisa Henrietta van Rossum, geb. Berbice ca. 1834/1835, overl. Apeldoorn 09.11.1902, d.v. Lubertus van Rossum en Christina Johanna Buse.
     LHvR tr. 2e Londen (Hollandsche Kerk Austin Friars in het District London City in de Stad Londen) 04.05.1882 Adriaan Pompe, geb. Gorinchem 12.05.1814, commissionair (1852), koopman, z.v. Jacobus Pompe, gepensioneerd ambtenaar (1852), en Everdina Margaretha van Rossum.
     AP tr. 1e Vlissingen 27.10.1852 Anna Catherina s' Graeuwen, geb. St. Eustatius ca. 1820, overl. voor 1882, d.v. Nicholas s' Graeuwen en Francina Salomons.

4.                   Emmerentia Johanna Browne, geb. Rotterdam 01.06.1817, overl. Rotterdam 23.01.1854, tr. Rotterdam 07.05.1845 Christiaan Lodewijk Ebeling, geb. Rotterdam 26.09.1814, overl. Rotterdam 03.03.1855, z.v. Anton Frederik Ebeling en Maria Christina Helena Deutz.

5.                   François Browne, geb. Rotterdam 10.07.1818, overl. Rotterdam 28.05.1891, tr. Rotterdam 08.09.1847 Adriana van Hoboken, geb. Rotterdam 26.04.1822, overl. Rotterdam 10.03.1895, d.v. Anthonij van Hoboken en Maria van den Heuvel.

6.                   Anne Browne, geb. Rotterdam 13.08.1819, overl. Rotterdam 17.04.1822.

7.                   Elizabeth Browne, geb. Rotterdam 18.12.1820, overl. Rotterdam 16.04.1883, tr. Rotterdam 10.07.1844 Adriaan Mees, geb. Rotterdam 14.10.1820, overl.Rotterdam 29.11.1862, z.v. Rudolf Pieter Mees en Willemina Hendrika Mees.

8.                   Johanna Maria Browne, geb. Rotterdam 02.02.1822, overl. Rotterdam 06.12.1879, tr. Rotterdam 20.09.1848 Christian Elie Dutilh, geb. Rotterdam 20.05.1820, overl. Rotterdam 1899, z.v. Christian Corneille Dutilh en Marie Elisabeth Voûte.

Uit dit huwelijk: Jeanne Antoinette Dutilh (1856-1942), tr. Rotterdam 15.05.1879 Hendrik van Hoijtema (ca.1849-1924), z.v. Dominicus van Hoijtema en Maria Eva van Oordt.

9.                   John Browne, geb. Rotterdam 15.03.1823, overl. ’s-Gravenhage 25.06.1901, tr. 1e Rotterdam 28.07.1852 Anna Elisabeth van Stolk, geb. Rotterdam 06.05.1824, overl. Rotterdam 01.10.1862, d.v. Jacob van Stolk (1788-1858) en Emmerentia Johanna Browne (1791-1849); tr. 2e Rotterdam 20.01.1864 Josephine Jeanne Ives Browne, geb. Rotterdam 14.02.1835, overl. ’s-Gravenhage 03.06.1906, d.v. Robert Ives Browne, koopman, en Catharine Evrardine Marguerite Chabot.

10.               Susanna Browne, geb. Rotterdam 01.01.1825; volgt [11].

11.               Daniel Henry Browne, geb. Rotterdam 04.09.1826, overl. Rotterdam 12.01.1827.

12.               Henry Daniel Browne, geb. Rotterdam 04.09.1826, overl. Rotterdam 04.01.1827.

13.               Eduard Browne, geb. Rotterdam 16.11.1827, tr. Liverpool 09.06.1849 Ellen Grace Timmins.

14.               Willem Frederik Browne, geb. Rotterdam 28.03.1830, overl. Rotterdam 17.07.1896, tr. Rotterdam 29.08.1855 Johanna Wilkens, geb. Rotterdam 13.07.1832, overl. Rotterdam 16.06.1889, d.v. Jean Wilkens en Francina Agatha Blokhuijzen.

 

Noten: |a| ingeschreven extract oorspronkelijk geschreven in de Engelsche taal, bruid Louise Henriette Browne (huw.akte ’s-Gravenhage 20.05.1882 no.384).

 

[24]

[25]  

 

[26]

[27]  

 

[28]

[29]  

 

[30]

[31]

 


Bijlage A

 

[32] Dominicus van Hoijtema, ‘Culenburgensis’, student J Leiden 13.05.1767, mr., burgemeester en raad der stad Zaltbommel, ingek.lidmaat Zaltbommel 1772 (att. van Utrecht), overl. voor 1797, otr. Zaltbommel 13.03.1773

[33] Elisabeth Maria Roos, geb. xx.05.1754, overl. (‘aan de gevolgen van zware stuipen’), Amsterdam 18.04.1797, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 22.04.1797|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dominicus Namna van Hoijtema, ged. Zaltbommel 20.01.1774; volgt [16].

2.                   Marinus Perpetuus Adriaan van Hoijtema, ook Roos van Hoijtema, ged. Zaltbommel 12.03.1775, promotie Harderwijk 17.02.1798|a|, RNL, overl. Culemborg 07.09.1850, otr. Zaltbommel 28.02.1799 Johanna Cornelia Francina de Vries, ged. Harderwijk 25.04.1779, overl. Culemborg 04.01.1837, d.v. Johan Cornelis Francois de Vries en Mechteld van Westerveld.

3.                   Arietta Maria van Hoijtema, ged. Zaltbommel 31.07.1777, aang.lidmaat Zaltbommel 1798, overl. Zutphen 16.07.1849, otr. Harderwijk 16.11.1800 (att. naar Zaltbommel) Willem Jan de Vries, ged. Harderwijk 02.03.1777, mr., controleur der belastingen, overl. Zutphen 07.07.1859|c|, z.v. Johan Cornelis Francois de Vries en Mechteld van Westervelt.

4.                   Lucia Gerard van Hoijtema, ged. Zaltbommel 12.05.1782, overl. Culemborg 20.10.1854.

5.                   Elisabeth Godefrida Maria van Hoijtema, ged. Zaltbommel 19.06.1783, overl. Culemborg 17.03.1860.

6.                   Elisabeth Maria van Hoijtema, ook Maria Elisabeth, ged. Zaltbommel 02.09.1784, overl. Apeldoorn 15.02.1865, tr. Johannes de Jongh, ged. Rotterdam (Luthers) 24.10.1779, overl. Apeldoorn 20.07.1857, z.v. Daniel de Jongh en Lucia Maria Raeber.

 

Noten: |a| Marinus Perpetuus Adriaan Roos van Hoytema, Bommelia Gelrus, «j.» explicuitque L. 6 ff de transact. et L. 22 Cod. ad Senatus Consultum Vellejanum, exhibuit porro enucleatas quasdam quaestiones juridicas inaugurales et voce cl. C. W. deRhoer j. u. doctor renunciatus est;

rectori et promotori adsidebant cll. Muntinghe et Gratama; |b| annonce getekend door D.N. Asbeck van Hoytema ‘mede uit baam van mijn broeder en zusters’ (Amsterdamsche courant 25.04.1797); |c| moeder van Westerholt (overl.akte Zutphen 1859 no.231).

 

[44] Thomas Browne, ged. Rotterdam (English Presbyterian church) 19.04.1758, koopman, overl. Rotterdam 25.12.1833, z.v. Thomas Browne en Mary Ives; otr. Rotterdam (stadstrouw) 04.04.1783, tr. Rotterdam 23.04.1783

[45] Emmerentia Johanna Beeldemaker, ged. Rotterdam (Remonstrants) 13.01.1764, overl. Rotterdam 24.11.1832, d.v. Francois Beeldemaker en Johanna Viruly.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   François Browne, geb. Rotterdam 16.02.1787; volgt [22].

2.                   Emmerentia Johanna Browne, ged. Rotterdam 01.07.1791, overl. Rotterdam 07.06.1849, tr. Jacob van Stolk, ged. Rotterdam 13.01.1788, overl. Rotterdam 06.02.1858, z.v. Abraham van Stolk en Joanna van der Pot.
Uit dit huwelijk: Anna Elisabeth van Stolk (1824-1862), tr. Rotterdam 28.07.1852 John Browne (1823-1901), z.v. François Browne en Anne Twiss.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)