Piet IJgosse (1935-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en een reeks andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2020 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Piet IJgosse, geb. Enschede xx.09.1935, hoofd werkzaam bij THT (1964-)|a|, financiële zaken dienst Campusvoorzieningen, eindredacteur Campusgids, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Ereburger Campus UT, overl. 23.11.2020.

 

Noten: |a| Nieuws in en om THT no.25 van 26.08.1964 (P. Ygosse, adm.ambt. CTD per 17.08.1964).

 

[2] Piet IJgosse, geb. Stad Almelo 15.02.1897, timmerman (1935), medewerker Vereniging “de Volkswoning”, overl. Enschede 25.01.1970, tr. Enschede 04.10.1917
[3] Julia Gertruida Hermina Kattenbelt, geb. Enschede 08.01.1898, naaister (1917), overl. Enschede 07.10.1993, crem. Usselo 12.10.1993.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Lammigje IJgosse, geb. Enschede xx.10.1917|a|, overl. Hengelo (O) 01.11.1997, crem., tr. voor 1947 J.F. Wermers.

2.                   Francisca Maria IJgosse, geb. Enschede 07.12.1920|g|, overl. Enschede 02.08.2007, begr. Enschede (RK Bpl. Gronausestraat) 08.08.2007, tr. 1e Enschede (Parochie St. Jan Pathmos) 18.04.1945 Bernardus Johannes Hermannus Wermers, Ben, geb. Enschede 06.06.1913, procuratiehouder, overl. Enschede 12.09.1965, z.v. Franciscus Hendrikus Wermers, kleermaker, en Catharina Adelheid Maria Falkmann; tr. 2e Theo van Harten, overl. voor 2007.

3.                   Johanna Clara Francisca IJgosse, geb. Enschede 10.01.1923, overl. Losser 10.04.2006, crem. Usselo 15.04.2006, tr. H.A. Stokkentré, overl. voor 2006.

4.                   Johannes Albertus IJgosse, geb. Enschede xx.11.1925|i|, werkzaam bij THT (1964-)|j|.

5.                   overl. Denekamp 04.10.2010.

6.                   Gertruida Julia Hermina IJgosse, ook Ygosse, Truus, geb. Enschede xx.02.1929, overl. 26.04.2012, crem. Enschede, tr. Joop Kuipers, overl. voor 2012.

7.                   dochter.

8.                   Piet IJgosse, geb. Enschede xx.09.1935|d|; volgt [1].

9.                   zoon.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 30.10.1917; |d| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 27.09.1935 & Overijsselsch dagblad 04.10.1935; |g| Overijsselsch dagblad 10.12.1920 (moeder Kattenbeld); |h| Overijsselsch dagblad 21.02.1929; |i| Overijsselsch dagblad 26.11.1925; |j| Nieuws in en om THT no.9 van december 1963 (J.A. IJgosse, techn. WB per 01.01.1974).

 

[4] Franciscus Carolus IJgosse, geb. Stad Almelo 15.04.1854, smid (1878), spoorbeambte (1886,1888), machinist (1889,1897), bankwerker (1899,1911), overl. tussen 1928 en 1942, tr. Amsterdam 04.12.1878

[5] Lammigje Schram, geb. Ouder-Amstel 18.01.1860, overl. Amsterdam xx.04.1928|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francisca Catharina IJgosse, geb. Amsterdam 07.03.1880, tr. Arnhem 29.04.1908 Johannes Fredericus van Galen, geb. Elden (Elst) 01.04.1875, schilder, overl. Enschede 15.08.1947, z.v. Johannes van Galen, scheepstimmerman (1875), schaver (1908), en Johanna Schwiening.
     JFvG tr. 1e Arnhem 09.05.1900 Johanna Hendrika Westerveld, geb. Arnhem 22.12.1875, overl. Arnhem 09.10.1907, d.v. Peter Laurentius Westerveld, schoenmaker, en Francisca Jacoba IJgos (1851-1898).

2.                   Lammigje IJgosse, geb. Amsterdam 21.01.1881, overl. Enschede 14.07.1961, tr. Stad Almelo 14.11.1907 Pieter Wessels, geb. Stad Almelo 01.03.1884, bergwerker, overl. Enschede 13.05.1952, z.v. Bernardus Wessels, wever, en Grietje Spannenburg.

3.                   Hendrika IJgosse, geb. Amsterdam 30.11.1882, overl. Rotterdam 15.03.1888.

4.                   Hendrik Johannes IJgosse, geb. Amsterdam 17.02.1884, leerling-machinist (1909), waagenlichter NS, overl. Amsterdam 17.04.1959, tr. Amsterdam 24.06.1909 Johanna Hendrika van Zutphen, geb. Amsterdam 28.08.1883, overl. Amsterdam 01.01.1958, d.v. Lucas Johannes van Zutphen, bankwerker, en Maria Hendrika Boere.

5.                   Sophia Catharina IJgosse, geb. Zutphen 27.04.1886, overl. Beverwijk 15.07.1942, tr. 1e Amsterdam 14.02.1906 Gerardus Keijsper, geb. Alkmaar ca. 1884, kleermaker (1906,1909), overl. voor 1928, z.v. Josephus Johannes Keijsper, tuinman, en Trijntje Schouten; tr. 2e Amsterdam 14.06.1928 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 22.11.1932, ingeschr. Amsterdam 07.04.1933) Jan Rozeboom, geb. Amsterdam 11.04.1881, schuitenvoerder (1903), bootwerker (1928), z.v. Barteld Rozeboom, koffiehuishouder, en Hendrikje Boerhof; tr. 3e na 1937 Pieter Beers, geb. Barsingerhorn ca. 1873, schipper, overl. Voorst 29.07.1955, z.v. Gerrit Beers en Maartje de Boer.
     JR tr. 1e Amsterdam 04.03.1903 Alida Swart, geb. Medemblik 02.12.1881, overl. voor 1928, d.v. Klaas Swart, molenaar, en Jacoba Zwagerman.
     PB tr. 1e Barsingerhorn 09.04.1897 Jannetje Kooij, geb. Barsingerhorn ca. 1875/1876, overl. Broek op Langedijk 02.07.1937, d.v. Arie Kooij en Maartje Wit.

6.                   Franciscus IJgosse, geb. Zutphen 12.05.1887.

7.                   Catharina IJgosse, geb. Rotterdam 06.06.1888, overl. Zutphen 21.08.1888.

8.                   Catharina IJgosse, geb. Zutphen 07.09.1889, dienstbode (1911), otr. Enschede xx.12.1910, tr. Enschede 11.01.1911 Bernard Georg Groeliker, geb. Gronau ca. 1873/1874, timmerman (1899,1908), aannemer (1911), overl. Doesburg 14.05.1950, z.v. Bernard Groeliker en Anna Maria Schmidt.
     BGG tr. 1e voor 1899 Francisca Dinkelborg, geb. Epe|b| ca. 1872, overl. Enschede 04.07.1910, d.v. Theodor Dinkelborg en Johanna Probst.

9.                   Jan IJgosse, geb. Zutphen 17.10.1890, elektriciën, tr. 1e Amsterdam 18.12.1913 Johanna Everarda Dietze, geb. Amsterdam 16.04.1891, overl. Amsterdam 06.01.1917|a|, d.v. Carel Fredrik Dietze, diamantslijper (1913), handelsreiziger (1918), en Jannetje Tolhuijs; tr. 2e Amsterdam 12.12.1918 Trijntje IJsma Dietze, geb. Amsterdam 03.02.1887, overl. Muiden 29.03.1952, oudere zuster van Johanna Everarda.

10.               Willem IJgosse, geb. Zutphen 31.12.1891, elektriciën, overl. Amsterdam 16.03.1965, tr. Amsterdam 30.09.1920 Johanna Cornelia Maria de Bruin, geb. Amsterdam 16.08.1896, overl. Amsterdam 14.10.1949, d.v. Petrus de Bruin en Alida Maria Buchholtz, courantenbezorgster (1920).

11.               Jacob IJgosse, geb. Hilversum xx.05.1893, overl.  Hilversum 23.09.1893.

12.               Jacob IJgosse, geb. Hilversum 17.11.1894, bankwerker, overl. Amsterdam 10.03.1967, tr. Amsterdam 23.10.1918 Sophia Maria Johanna Buis, geb. Amsterdam 18.09.1894, overl. Amsterdam 28.12.1970, d.v. Willem Frederik Buis, magazijnbediende, en Johanna Kroeger.

13.               Piet IJgosse, geb. Stad Almelo 15.02.1897; volgt [2].

14.               Hendrika Jacoba Anna IJgosse, geb. Stad Almelo 21.08.1899, overl. Stad Almelo 07.10.1899.

 

Noten: |a| overl.akte Muiden 1917 no.3; |b| nu in Stadt Gronau, Kreis Borken, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| Algemeen Handelsblad 12.04.1928.

 

[6] Johannes Albertus Kattenbelt, geb. Enschede 27.02.1867, timmerman (1893, 1917), overl. Enschede 26.10.1957, tr. Enschede 14.09.1893 

[7] Anna Maria Blumenkemper, geb. Ahaus ca. 1867, overl. Enschede 14.01.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Enschede 17.06.1894.

2.                   Anna Maria Magdalena Kattenbelt, geb. Enschede 18.05.1895, overl. (‘door een noodlottig ongeval’) Veghel 26.10.1968, fabriekarbeidster (1922), tr. Enschede 31.08.1922 Willem Meijer, geb. Enschede 14.07.1895, schilder, overl. na 1968, z.v. Willem Meijer, huisschilder, en Geertruida Johanna Catharina Effting.

3.                   Francisca Clara Johanna Kattenbelt, geb. Enschede 08.08.1896, fabriekarbeidster (1921), tr. Enschede 03.02.1921 Johan Hendrik Eitink, geb. Enschede 23.01.1895, timmerman, z.v. Johan Hendrik Eitink en Hermina Wolvenne.

4.                   Julia Gertruida Hermina Kattenbelt, geb. Enschede 08.01.1898; volgt [3].

5.                   Hermannus Theodorus Bernardus Kattenbelt, geb. Enschede 03.03.1899, bankwerker, tr. Enschede 28.10.1920 Koopje Talman, geb. Terband (Ængwirden) 10.09.1897, fabriekarbeidster (1920), d.v. Popke Talman, koopman (1897), arbeider (1920), en Piertje Heins Pijlman.

6.                   levenloze dochter, Enschede 25.02.1901.

7.                   Johannes Antonius Jozeph Kattenbelt, geb. Enschede 10.03.1902, horlogemaker, tr. Enschede 28.06.1930 Margaretha Maria Meijer, geb. Enschede 14.03.1905, boekhoudster (1930), d.v. Falentijn Bernardus Meijer, timmerman, en Lubberta Vonk.

8.                   Bernardus Wilhelmus Franciscus Kattenbelt, geb. Enschede 13.09.1903, smid, tr. Enschede 26.04.1928 Anna Gesina ten Heggeler, geb. Nieuw Schoonebeek (Schoonebeek) 07.03.1901, textielarbeidster (1928), d.v. Jan Willem ten Heggeler, bakker, en Anna Maria Wewers.

9.                   Alex Petrus Franciscus Kattenbelt, geb. Enschede 29.04.1905.

10.               Wilhelmus Jacobus Joannes Kattenbelt, geb. Enschede 02.05.1907.

 

[8] François Ysosse, Frans, geb. Gend 22.01.1802, infanterist (1823-1829)|b|, wever (1833,1842), koopman (1845,1854,1878), overl. Arnhem 11.01.1892|f|; tr. 1e Ambt Almelo 19.02.1834|e| Helena Elisabeth Fredrica Winterberg, geb. Essen (Königreich Preußen) ca. 1795/1796/1797, overl. Stad Almelo 05.07.1841, d.v. Johan Fredrik Winterberg, krassenfabrikant te Hengelo (1834), en Anna Helena Theodora Böcker;  tr. Stad Almelo 27.01.1842|a|

[9] Hendrika te Wierik, geb. Stad Almelo 12.03.1822, overl. Stad Almelo 04.04.1861.

Kind van Helena (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Frans Winterberg, later IJgosse, geb. Ambt Almelo 26.09.1833|d|.

Uit het huwelijk “IJgosse”-Winterberg:

2.                   Johannes Franciscus IJgosse, geb. Ambt Almelo ca. 1834, overl. Ambt Almelo 10.03.1836.

3.                   Frederik Willem IJgosse, geb. Ambt Almelo 16.05.1836, overl. Ambt Almelo 11.06.1837.

4.                   Johannes Wilhelmus Martinus Igos, geb. Stad Almelo 19.11.1838, koopman, overl. Stad Almelo 19.03.1864.

Uit het huwelijk IJgosse-te Wierik:

5.                   Frans IJgosse, geb. Almelo ca. 1843, overl. Stad Almelo 01.04.1849|g|.

6.                   Willem Louis Igos, geb. Stad Almelo 07.01.1845, dagloner, overl. Deventer 23.02.1888, tr. 1e Deventer 29.12.1864 Alida Adolphina Goreel, geb. Deventer 14.12.1834|h|, overl. Deventer 06.05.1885, d.v. Joseph Goreel en Anna Catrina Vollenbroek; tr. 2e Deventer 09.06.1887 Maria Planken, geb. Epse (Gorssel) 07.09.1842, overl. Deventer 21.04.1913, d.v. Jan Diderik Planken, shouwer, en Helena Hermans.
     MP tr. 1e Deventer 07.01.1869 Pier Meines Haanstra, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 15.08.1842, arbeider, overl. Deventer 08.10.1877, z.v. Meine Alberts Haanstra, dagloner, en Sijke Pier Postma.

7.                   Maria Catharina Igosse, ook Igos, geb. Stad Almelo 26.07.1848, overl. Stad Almelo 26.11.1851.

8.                   Francisca Jacoba IJgos, ook IJgosse, geb. Stad Almelo 20.06.1851, dienstbode (1875), overl. Arnhem 08.01.1898, tr. Arnhem 19.05.1875 Peter Laurentius Westerveld, geb. Arnhem 10.08.1849, schoenmaker, overl. Arnhem 09.01.1900, z.v. Gerhardus Henricus Albertus Westerveld, kleermaker, en Johanna Orth.
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrika Westerveld, geb. Arnhem 22.12.1875, overl. Arnhem 09.10.1907, tr. Arnhem 09.05.1900 Johannes Fredericus van Galen, geb. Elden (Elst) 01.04.1875, schilder, z.v. Johannes van Galen, scheepstimmerman (1875), schaver (1908), en Johanna Schwiening.
     JFvG tr. 2e Arnhem 29.04.1908 Francisca Catharina IJgosse (1880-), d.v.  Franciscus Carolus IJgosse en Jannigje Schram.

9.                   Franciscus Carolus IJgosse, geb. Stad Almelo 15.04.1854|c|; volgt [4].

10.               Albertdina Igosse, ook IJgosse, geb. Stad Almelo 11.02.1858, overl. Stad Almelo 11.02.1861.

 

Noten: |a| bruidegom in de akte Ysosse, tekent niet ‘verklarende de contractant wegens onkunde niet te kunnen schrijven’ (huw.akte Stad Almelo 1842 no.3); |b| Stamboek 1e Afdeling Infanterie, stamboeknummer 10725; |c| vader Frans; |d| aangifte door Frans IJgosse, wever, 33 jaar oud, ‘van welk kind hij declarant bij deze bekend vader te zijn’ (geb.akte Ambt Almelo 1833 no.66); |e| bruidegom in de akte IJgosse, tekent niet ‘verklarende contractant geen schrijven te hebben geleerd’, vader v/d bruidegom ook Isosse genaamd (huw.akte Ambt  Almelo 1834 no.5); |f| IJgos; |g| oud zes jaren (overl.akte Stad Almelo 1849 no.26); |h| natuurlijke dochter, moeder in akte Johanna Volbroek, gewettigd bij het huwelijk van Anna Catrina Vollenbroek met Joseph (geb.akte Deventer 1834 no.467 & huw.akte Deventer 12.05.1842 no.48).

 

[10] Hendrik Johannes Schram, geb. Nieuwer-Amstel 01.10.1820, timmermansknecht (1840), overl. voor 1878, tr. Nieuwer-Amstel 25.04.1840

[11] Lammigje Driesen, geb. Vollenhove 27.04.1816, overl. na 1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia Catharina Schram, geb. Nieuwer-Amstel 22.07.1840, tr. Nieuwer-Amstel 16.08.1865 Jacob Pieterse, geb. Muiden 24.04.1836, werkman, z.v. Willem Pieterse, watermolenaar, en Grietje Portengen.

2.                   Johannes Andries Schram, geb. Nieuwer-Amstel 28.06.1842, boerenknecht (1868), werkman (1892), tr. 1e Ouder-Amstel 07.06.1868 Janna Vlug, geb. Ouder-Amstel ca. 1844, dienstbode (1868), overl. voor 1892, d.v. Gerrit Blug, veenwerker, en Jannetje Verkerk; tr. 2e Nieuwer-Amstel 02.11.1892 Helena Flentge, geb. Utrecht 18.07.1849, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 10.06.1917|b|, d.v. Jan Christiaan Flentge en Johanna Willemina Rensen.

3.                   Andries Hendrik Schram, geb. Zeist 17.03.1846, molenaar, overl. Nieuwer-Amstel 07.06.1877, tr. Nieuwer-Amstel 08.01.1873 Johanna Elisabeth Arkestee, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1852, overl. na 1920, d.v. Joannes Arkestee en Lowisa Wilhelmina Boode, werkster (1873).
     JES tr. 2e Nieuwer-Amstel 23.07.1879 Antonie Jacobus van Dreumel, geb. Amsterdam 24.03.1832, overl. tussen 1900 en 1904, z.v. Filippis Johannes Dreumel en Agnies Johanna Edelkamp.

4.                   Cornelis Schram, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1851, glasblazer, tr. Amsterdam 22.04.1874 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 06.03.1893, ingeschr. Overschie 25.08.1893) Evertje Hoonhout, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1852/1853, dienstbaar (1874), overl. Dordrecht 20.11.1922, d.v. Hermanus Hoonhout en Hendrika Koelewijn, werkster (1874).
     EH tr. 2e Dordrecht 19.03.1896 Johannes Franciscus Dooren, geb. Rotterdam 24.07.1862, sigarenmaker (1925), overl. Rotterdam 14.07.1925, z.v. Johannes Dooren en Geertruida Maria Wowijs.

5.                   Krientje Schram, geb. Amsterdam 11.01.1854, overl. Kwadijk 19.02.1919, tr. Abcoude-Proostdij 28.12.1882 Hendrik van der Woerdt, geb. Abcoude-Proostdij 19.11.1858, overl. Purmerend 14.03.1924, d.v. Bart van der Woerdt en Aartje van der Raa.

6.                   Lammigje Schram, geb. Ouder-Amstel 18.01.1860; volgt [5].

7.                   Jan Schram, geb. Weesperkarspel 14.11.1862, melkslijter, tr. Amsterdam 10.11.1887 Neeltje Cazant, geb. Amsterdam 20.05.1862, d.v. Evert Cazant, melkslijter, en Josstje Lieverst.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Nieuwer-Amstel 1917 no.80.

 

[12] Hermannus Kattenbelt, geb. Olst ca. 1834, timmermansknecht (1866,1868), timmerman (1871,1896), overl. Enschede 27.05.1910, tr. Enschede 03.05.1866

[13] Helena Heimink, geb. Lonneker 06.10.1835, fabriekarbeidster (1866), overl. Enschede 27.05.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Albertus Kattenbelt, geb. Enschede 27.02.1867; volgt [6].

2.                   Anna Maria Wilhelmina Kattenbelt, geb. Enschede 07.12.1868, overl. Losser 30.06.1940, tr. Losser 05.02.1896 Franciscus Johannes Reimerink, geb. Ootmarsum 23.09.1861, bakker (1896), winkelier (1928), overl. Losser 21.08.1942, z.v. Franciscus Antonius Reimerink, tapper (1861), en Johanna Hermanna Geertruida Meers.

3.                   Grada Christina Kattenbelt, geb. Enschede 22.10.1871, overl. Enschede 11.12.1874.

4.                   Wilhelminus Nicolaas Kattenbelt, geb. Enschede 10.09.1873, overl. Enschede 13.07.1875.

 

[14] Bernard Blumenkemper, kleermaker (1893), overl. na 1893, tr.

[15] Johanna Stock, overl. na 1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Blumenkemper, geb. Ahaus ca. 1867; volgt [7].

 

[16] François Jaques Ysosse, journalier (1802), schoenmaker en dagloner, overl. voor 1834, tr.

[17] Marie Catharine van de Weghe, overl. tussen 1834 en 1842.

Uit dit huwelijk:

1.                   François Ysosse, geb. Gend (Provincie Oost-Vlaanderen) 2 Pluviôse an X (=22.01.1802); volgt [8].

 

[18] Willem te Wierik, geb. Almelo ca. 1766/1767/1768, dagloner (1817,1819), daghuurder (1819), dagloner (1828), wever (1833), overl. Stad Almelo 25.09.1833|g|, z.v. Hendrik te Wierik en Hermina Sleuters, (spinster (1817); tr. Almelo 04.12.1817|f|

[19] Alberdina Tiehuis, geb. Rectum (Wierden) ca. 1796/1797/1798, dagloonster (1817), spinster (1822), overl. Stad Almelo 13.05.1883|h|, d.v. Henricus Tiehuis, dagloner (1817), en Engelberta Koppelmate; tr. 2e Stad Almelo 18.02.1841|b| Johannes Arnoldus Engelbertus Recker, ook Räker, geb. Nienhuis|c| ca. 1812, smid (1839,1841), dagloner (1858), overl. Ambt Almelo 18.12.1858|e|, z.v. Josephus Antonius Recker, wieldraaier, en Maria Martha Smitz.

     JAER tr. 1e voor 1837 Anna Katharina Michels, geb. Sassenhausen{?} ca. 1816, overl. Stad Almelo 29.06.1839|d|.

Uit dit huwelijk (moeder Tijhuis):

1.                   Aaltje te Wierik, geb. Stad Almelo 10.04.1819, overl. Stad Almelo 14.12.1902, tr. Stad Almelo 28.11.1839 Johann Heinrich Wilhelm Bock, geb. Alstede|a| ca. 1804, metselaar, overl. voor 1902, z.v. Johann Bock en Catharina Winkelbach.

2.                   Hendrika te Wierik. geb. Stad Almelo 12.03.1822; volgt [9].

3.                   Hendrina te Wierik, geb. Stad Almelo 26.01.1828, fabriekarbeidster, overl. Hengelo 24.02.1908, tr. 1e Ambt Almelo 11.10.1847 Hendricus Sterris, geb. Amsterdam ca. 1822, fabriekarbeider, overl. Hengelo 26.02.1876, z.v. Catharina Sterris; tr. 2e Hengelo 11.10.1877 Johannes Huiskes, geb. Hengelo 21.07.1845, fabriekarbeider, overl. Hengelo  27.02.1899, z.v. Gerrit Jan Huiskes, dagloner (1845), fabriekarbeider (1877), en Wesselina Rupert, fabriekarbeidster (1877).

 

Noten: |a| Alstätte, nu in Gemeinde Ahaus, Kreis Borken, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| bruidegom in akte Recker, tekent met Räken (huw.akte Stad Almelo 1841 no.3); |c| Neuenhaus, destijds in Grafschaft Bentheim, Königreich Hannover, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bindesland Niedersachsen; |d| geen ouders vermeld, e.v. Räkers (overl. akte Stad Almelo 1839 no.42); |e| z.v. Räkers en Matasmist {de namen Martha Smitz mondeling overgebracht?} (overl.akte Ambt Almelo 1858 no.115); |f| bruidegom ter Wierick (huw.akte Almelo 1817 no.22); |g| moeder Jenneken Krabshuis (overl.akte Stad Almelo 1833 no.64); |h| Albertdina, wede Räker (overl.akte Stad Almelo 1883 no.59).

 

[20] Johannes Schram, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1799, schuitjager, overl. Nieuwer-Amstel 25.02.1827, z.v. Johannes Schram, landbouwer, en Marritje van Uijtert; tr. Nieuwer-Amstel 07.05.1820

[21] Sophia Decker, ook Dekker, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1802, overl. Nieuwer-Amstel 11.02.1852, d.v. Hendrik Decker, baas op de kruitmolen (1820), meesterknecht (1829), en Trijntje van Heusden; tr. 2e Nieuwer-Amstel 07.11.1829 Harmen Hogenhout, ook Hoogenhout, geb. Loenen ca. 1787/1790, werkman (1829), landbouwer (1843), overl. Nieuwer-Amstel 08.05.1859, z.v. Cornelis Hogenhout en Aaltje Rijke, veehoudster (1829).

Uit het huwelijk Schram-Decker:

1.                   Hendrik Johannes Schram, geb. Nieuwer-Amstel 01.10.1820; volgt [10].

Uit het huwelijk Hogenhout-Decker:

2.                   Cornelis Hogenhout, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1831, werkman, tr. Nieuwer-Amstel 24.04.1872 Anna Lucia Steen, geb. Nieuwer-Amstel 09.08.1835, werkster, d.v. Henricus Steen en Joanna Maria van Kessel.

3.                   Aaltje Hoogenhout, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1839, dienstbode, overl. Nieuwer-Amstel 11.09.1862.

4.                   Jan Hogenhout, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1840, werkman (1867), grondwerker (1905), tr. 1e Nieuwer-Amstel 01.05.1867 Hendrika Koelewijn, geb. Zierikzee 08.12.1832, tapster (1867), overl. voor 1905, d.v. Roelof Koelewijn, varensgezel (1832), schippersknecht (1851), schipper (1867), en Barendina Johanna de Looze; tr. 2e Amsterdam 06.09.1905 Wiepke Maria de Vries,  geb. Groningen 25.01.1842, koopvrouw (1862), d.v. Rinke Gerrits de Vries, inlands kramer (1842), koopman (1862), en Janneke Pieters Nagel.
     HK tr. 1e Nieuwer-Amstel 19.11.1851 Hermanus Hoonhout, geb. Ouder-Amstel ca. 1825, veenwerker, overl. Nieuwer-Amstel 24.09.1865, z.v. Harmen Hoonhout en Evertje Capel.
     WMdV tr. 1e Groningen 30.03.1862 Paulus Kremer, geb. Groningen 29.06.1835, zeeman (1862), koopman (1900), overl. Bargercompascuum (Emmen) 04.10.1900, z.v. Jan Kremer, schoenmaker, en Rinke Gerrits de Vries.

5.                   Rut Hogenhout, geb.Nieuwer-Amstel xx.09.1843, overl. Nieuwer-Amstel 19.10.1843.

6.                   Jannetje Hogenhout, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1847, overl. Mijdrecht 29.12.1917, tr. Mijdrecht 15.05.1873 Jan Verburg, geb. Uithoorn 31.10.1840, z.v. Willem Verburg en Petronella Korver.

 

[22] Andries Driesen, geb. ca. 1787, boer (1811), landbouwer (1816,1818), veehouder (1840), landbouwer (1849), veehouder (1855), overl. Stad Vollenhove 12.03.1855|b|, z.v. Jan Andries Driesen en  Grietjen Harms Slager; tr.

[23] Krientjen Sandbergen, geb. Ambt Vollenhove ca. 1789, overl. Stad Vollenhove 01.12.1856, d.v. Hermen Jurrien Sandbergen en Trijntjen Jans Klaver.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margerita Driesen, geb. Vollenhove 12.11.1811.

2.                   Lammigje Driesen, geb. Vollenhove 27.04.1816|a| (bij haar huwelijk: moeder Trijntje Sandberge); volgt [11].

3.                   Jantje Driesen, geb. Vollenhove 26.12.1818|c|, overl. Barsbeek (Ambt Vollenhove) 08.03.1897, tr. Stad Vollenhove 24.04.1849 Jurrien Sandbergen, geb. Ambt Vollenhove 03.05.1819, landbouwer, z.v. Hendrik Teunissen Sandbergen, landbouwer, en Albertje Freriks Steenbergen, landbouwster.
     JS tr. 1e Ambt Vollenhove 13.06.1846 Hermina Boxum, geb. Vollenhove 28.10.1814, overl. (kraambed) De Leeuwte (Ambt  Vollenhove) 13.08.1846, d.v. Jan Teunis Boxum, landbouwer, en Marrigje Wellenberg, landbouwster; tr. 2e Ambt Vollenhove 08.04.1848 Marregje de Olde, geb. Ambt Vollenhove 07.08.1821, overl. Sint Jansklooster (Ambt Vollenhove) 01.12.1848, d.v. Jan de Olde, landbouwer en vervener, en Geertje de Olde.

 

Noten: |a| moeder Krijntje Sandbergen (geb.akte Vollenhoven 1816 no.31); |b| e.v. Krientjen Sandbergen; |c| moeder Trijntje Zandbergen.

 

[24] Johannes Kattenbelt, Jan, ged. Olst 11.04.1790, landbouwer, overl. Avereest 30.03.1851, z.v. Hermannus Kattenbelt en Bartha Overes; tr. Olst 25.04.1833

[25] Alberta Disselhorst, ook Dieselhorst/Diesselhorst/Dijsselhorst, ged. Raalte 12.11.1807, overl. Avereest 19.07.1866, d.v. Johannes Disselhorst en Johanna Antonissen Vrolijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermannus Kattenbelt, geb. Olst ca. 1834; volgt [12].

2.                   Johannes Kattenbelt, geb. Olst ca. 1836, landbouwer (1877), arbeider (1905), overl. Avereest 04.01.1905, tr. 1e Steenwijkerwold 05.05.1866 Maria van der Lende, geb. Kuinre 01.02.1836, dienstmeid (1866), overl. Avereest 14.05.1874, d.v. Alte Pieters van der Lende, arbeider, en Geertjen Jans de Lange; tr. 2e Avereest 27.04.1877 Maria Berendina Ambergen, geb. Dalen 18.10.1830, overl. Avereest 07.11.1909, d.v. Johan Frederik Ambergen, wever, en Wilhelmina Wenk.
    MBA tr. 1e Avereest 02.05.1857 Bernardus Koehorst, geb. Ambt Ommen 11.03.1834, vleeshouwer (1857), spekslager (1875), overl. Avereest 10.10.1875, z.v. Andries Koehorst, arbeider (1834), vleeshouwer (1857), en Margaretha Reuvers.

3.                   Willemina Kattenbelt, geb. Olst ca. 1838, dienstmeid, overl. Avereest 13.12.1867.

4.                   Jan Kattenbelt, geb. Olst ca. 1841, overl. Overwetering (Olst) 14.10.1850.

5.                   Lambertus Kattenbelt, geb. Olst ca. 1845, overl. Overwetering (Olst) 23.07.1845.

6.                   Bernardus Kattenbelt, geb. Olst ca. 1849, landbouwer, overl. Middel (Olst) 21.11.1904, tr. Olst 14.09.1881 Alberdina de Wit, geb. Wijhe ca. 1841/1842, overl. Middel (Olst) 05.05.1907,  d.v. Hendrik de Wit, landbouwer, en Berendina Jansen.
     AdW tr. 1e Raalte 18.02.1866 Jan Wissink, geb. Hellendoorn ca. 1828, landbouwer (1866), daghuurder (1880), overl. Middel (Olst) 04.11.1880, z.v. Gerrit Wissink en Maria Hekkink.

 

[26]

[27] Johanna Heimink, geb. ca. 1809.

Kind:

1.                   Helena Heimink, geb. Lonneker 06.10.1835|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| aangifte door Frans Berkenvelder, oud 60 jaar, vroedmeester (geb.akte Lonneker 1835 no.151).

 

[28] Blumenkemper

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernard Blumenkemper; volgt [14].

 

[30] Stock

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Stock; volgt [15].

 


Legenda

– Hengelo = Hengelo (O)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren