Eduardus Marie de Jager (1927-2015)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien februari 2018)

 


 

[1] Eduardus Marie de Jager, Eduard, geb. Uitgeest 03.02.1927, promotie Amsterdam UvA 08.07.1964|a|, hoogleraar Twente (1965-1968), hoogleraar Amsterdam UvA (1968-1992), RNL 1992, overl. Baambrugge 17.07.2015, crem. Uithoorn 23.07.2015, tr. 1970 Catharina M.Th. Vesseur, Toos, d.v. Johannes Jozefus Jacobus Vesseur (ca.1902-1972) en G.M.E. Fontijn.
 
Noten: |a| proefschrift: Applications of distributions in mathematical physics; promotor: H.A. Lauwerier (1923-1997).

 

[2] Jacobus Henricus de Jager, geb. Bergen op Zoom 19.12.1899, onderwijzer (1925), overl. Leeuwarden 17.07.1977, crem. Goutum 21.07.1977, tr. Uitgeest 17.11.1925
[3] Helena Zonjee, geb. Limmen 15.03.1897, onderwijzeres (1925), overl. Leeuwarden 29.03.1993, crem. Goutum 02.04.1993.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduardus Marie de Jager, geb. Uitgeest 03.02.1927; volgt [1].

 

[4] Eduardus de Jager, geb. Eede 26.03.1864, werkman aan ’s rijks-geweerfabriek (1902), werkman aan de artillerie inrichtingen (1918), overl. Zaandam 27.12.1918, tr. Bergen op Zoom 01.07.1897

[5] Dingena Isabella Catharina Proost, geb. Bergen op Zoom 17.02.1866, dienstbode (1897), overl. Zaandam 08.01.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Bergen op Zoom 02.11.1898.

2.                   Jacobus Henricus de Jager, geb. Bergen op Zoom 19.12.1899; volgt [2].

3.                   Desaré de Jager, geb. Zaandam 02.12.1901 (akte), overl. Zaandam 11.04.1902.

4.                   Dingena Wilhelmina de Jager, geb. Zaandam 31.01.1903 (akte), overl. Bergen op Zoom 19.08.1903|a|.

5.                   Amelia de Jager, geb. Zaandam 28.03.1904 (akte), tr. Zaandam 21.08.1924 Gerrit Gritter, geb. Boekelo (Lonneker) 20.02.1897, spoorwegbeambte, z.v. Geert Gritter, landbouwer, en Annigje Rozeboom.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zaandam 1903 no.166.

 

[6] Willem Zonjee, geb. Uitgeest 12.07.1857, bloemkweker (1884), bloembollenkweker (1895), fabrieksarbeider (1915), koopman (1918), fabrieksarbeider (1919,1921), overl. Uitgeest 20.10.1927, tr. Uitgeest 06.05.1884

[7] Jannetje Meijne, geb. Uitgeest 01.11.1860, overl. Uitgeest 01.12.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Zonjee, geb. Limmen 17.02.1885 (akte), tr. Uitgeest 26.11.1919 Franciscus Heine, geb. Uitgeest 30.11.1878, schoenmaker, z.v. Gerbrand Heine, schoenmaker, en Jansje Berkhout.

2.                   Catharina Zonjee, geb. Limmen 25.07.1886 (akte), tr. Uitgeest 21.10.1915 Johannes Cornelis Heeres, geb. Barmen|a| 07.07.1889, meubelmaker, z.v. Jan Heeres, fabrieksarbeider, en Maria Matharina Fransen.

3.                   Maria Zonjee, geb. Limmen 19.10.1887 (akte), tr. Uitgeest 26.11.1918 Adrianus Christianus Maria Bunck, geb. Amsterdam 19.11.1886 (akte), kantoorbediende, z.v. Joannes Georgius Franciscus Bunck, drogist, en Christina Elisabeth Johanna Bouter.

4.                   Jan Bernardus Zonjee, geb. Limmen 06.02.1889 (akte), pakhuisknecht, overl. Wormerveer 28.01.1942, tr. Wormerveer 24.08.1921 Johanna Petronella Graas, geb. Wormerveer 22.07.1893 (akte), overl. na 1942, d.v. Cornelis Graas, boerenarbeider, en Maria Glas.

5.                   Franciscus Zonjee, Franz, geb. Limmen 17.04.1891 (akte), koopman, tr. Uitgeest 28.09.1920 Maria Louisa Smit, geb. Koog aan de Zaan 09.11.1896 (akte), d.v. Adrianus Smit, beurtschipper, en Maartje Kuijper.

6.                   Alida Zonjee, geb. Limmen 15.02.1893 (no.3), verpleegster, overl. Culemborg 19.07.1944.

7.                   Dieuwertje Zonjee, geb. Limmen 20.03.1895.

8.                   Helena Zonjee, geb. Limmen 15.03.1897; volgt [3].

 

Noten: |a| nu een Stadtteil van Wuppertal, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[8] Leonardus de Jaeger, geb. Eede 01.11.1834, werkman (1859,1894), arbeider (1897); tr. 2e Eede 31.10.1872 Juliana de Lille, geb. Maldegem ca. 1836, werkvrouw (1894), overl. Eede 08.01.1894, d.v. Gustave Napoleon de Lille en Carolina Verheecke; tr. 1e Eede 23.04.1859

[9] Mathilda Verstraete, geb. Eede 10.02.1838, werkster (1859), overl. Eede 25.04.1872.

     JdL tr. 1e voor 1872 Ferdinand Francies de Vreeze, overl. voor 1872.

Uit het huwelijk de Jaeger-Verstraete (vader ook de Jager, moeder ook Mathilde):

1.                   Petrus Bernardus de Jaeger, geb. Eede 19.02.1860, marienier 3e klasse, overl. (door verdrinking) ter rede Santa Cruz 09.11.1880|c|.

2.                   Desiderius de Jaeger, geb. Eede 26.03.1862, stoker (1891), bierhandelaar (1897,1898), poelier (1934), overl. Bergen op Zoom 14.03.1934, tr. Bergen op Zoom 26.01.1891 Isabella Proost, geb. Bergen op Zoom 18.09.1869, overl. Bergen op Zoom 27.04.1955, d.v. Nicolaas Proost, arbeider, en Elisabeth Heijstraten.

3.                   Eduardus de Jager, geb. Eede 26.03.1864|a|; volgt [4].

4.                   Amelia de Jaeger, geb. Eede 19.05.1866.

5.                   Virginia Maria de Jaeger, geb. Eede 10.10.1868, overl. Eede 15.12.1868.

6.                   Theophiel de Jaeger, geb. Eede 15.08.1870, overl. Eede 06.09.1870.

7.                   Melania de Jaeger, geb. Eede 01.08.1871, overl. Eede 02.08.1871.

8.                   levenloze dochter, Eede 01.08.1871.

Uit het huwelijk de Jaeger-de Lille:

9.                   levenloze zoon, Eede 09.12.1873|b|.

10.               Willem Frederik de Jaeger, geb. Eede xx.03.1875, overl. Eede 06.09.1875.

11.               Carolus Ludovicus de Jaeger, geb. Eede 24.08.1876, overl. Eede 17.07.1882.

12.               Romania de Jaeger, geb. Eede xx.07.1878, overl. Eede 03.09.1878.

 

Noten: |a| vader de Jager, moeder Mathilda (geb.akte Eede 1864 no.24); |b| moeder Rozalia; |c| uittreksel uit dagboek Z.M. schroefstoomschip eerste klasse ‘Leeuwarden’ (overl.akte Eede 10.12.1880 no.17).

 

[10] Jacobus Josephus Proost, geb. Bergen op Zoom 05.01.1834, voerman (1863,1864), arbeider (1866,1871), werkman (1897), overl. Bergen op Zoom 22.06.1912, tr. Bergen op Zoom 27.08.1863

[11] Dingena van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 25.10.1838, overl. Bergen op Zoom 15.01.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Johannes Proost, geb. Bergen op Zoom 12.12.1863, overl. Bergen op Zoom 30.06.1864.

2.                   Johannes Marijnus Proost, geb. Bergen op Zoom 19.12.1864, overl. Halsteren 15.04.1946, tr. 1e Bergen op Zoom 06.05.1889 Johanna Dingemans, geb. Oude Tonge 07.03.1867, overl. Bergen op Zoom 22.08.1925, d.v. Marijnus Dingemans en Cornelia Johanna Boerkamp; tr. 2e Bergen op Zoom 07.11.1932 Pieternella Verbiest, geb. Bergen op Zoom 11.02.1872, overl. Bergen op Zoom 20.05.1946, d.v. Johannes Adrianus Verbiest, hovenier, en Adriana Franken.
     PV tr. 1e Bergen op Zoom 17.09.1896 Franciscus Lodewijkx, geb. Standdaarbuiten 12.05.1869, overl. Bergen op Zoom 07.05.1923, z.v. Johannes Lodewijkx en Anna Cornelia Luijsterburg; tr. 2e Bergen op Zoom 04.06.1925 Lambert Langenberg, geb. Halsteren 05.05.1876, overl. Bergen op Zoom 13.08.1931, z.v. Leonardus Langenberg, arbeider, en Maria Elisabeth Dammers.
     LL tr. 1e Halsteren 15.04.1896 Anna Maria Haazen, geb. Halsteren 19.02.1873, overl. Halsteren 10.01.1924, d.v. Gerardus Haazen, arbeider, en Anna Maria Moerbeek.

3.                   Dingena Isabella Catharina Proost, geb. Bergen op Zoom 17.02.1866; volgt [5].

4.                   Cornelia Proost, geb. Bergen op Zoom 11.05.1871|a|, overl. Bergen op Zoom 06.07.1956, tr. Bergen op Zoom 17.09.1896 Franciscus Schenkenberg, geb. Bergen op Zoom 20.12.1873, schippersknecht (1896), overl. Bergen op Zoom 01.09.1936, z.v. Louisa Maria Schenkenberg.

5.                   levenloze zoon, Bergen op Zoom 12.05.1871.

 

Noten: |a| den elfden mei des voormiddags ten tien ure (geb.akte 13.05.1871 no.120); |b| den twaalfden mei des namiddags ten zes ure (overl.akte 13.05.1871 no.122).

 

[12] Frans Zonjee, geb. Uitgeest 03.10.1817, fabrieksknecht (1841,1843), fabrikant (1846), fabrikeur (1847), werkman (1850), werkbaas (1855,1857), fabrikant (1867), stokkenmaker (1877), overl. Uitgeest 08.03.1885; tr. 2e Uitgeest 09.05.1867 Maria Helena Voets, geb. ca. 1823, overl. na 1885, d.v. Petrus Jacobus Voets en Helena Brons; tr. 1e Hoorn 24.05.1840|a|

[13] Johanna Hoogtwoud, Jansje, geb. Hoorn ca. 1817, overl. Uitgeest 30.12.1860.

     MHV tr. 1e voor 1867 Dirk de Haan, geb. Knollendam ca. 1795, koopman, overl. Uitgeest 12.06.1866, z.v. Willem de Haan en Trijntje Zomer.
     DdH tr. 1e Wormer 24.10.1824 Antje Berkhoud, geb. Akersloot ca. 1801, dienstbaar (1824), d.v. Jan Berkhoud en Grietje Wittebrood; tr. 2e Wormer 28.10.1832 Agatha Baalman, Aafje, geb. Avenhorn ca. 1811, dienstbode (1832), overl. Hoorn 26.07.1854, d.v. Hermanus Baalman en Antje Pieters Mul; tr. 3e Neeltje Hoof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Zonjee, geb. Uitgeest 08.04.1841, tr. Uitgeest 03.05.1866 Johannes Jacobus Bak, geb. Krommenie ca. 1839, koopman, overl. Alkmaar 31.12.1915, z.v. Joseph Bak, schoenmaker, en Jannetje Pleunisse.

2.                   Dieuwertje Maria Zonjee, geb. Uitgeest 25.03.1843, overl. Uitgeest 24.10.1843.

3.                   Wilhelmus Zonjee, Willem, geb. Uitgeest 25.03.1843, overl. Uitgeest 21.09.1843.

4.                   Klaas Zonjee, geb. Uitgeest 26.04.1846, overl. Uitgeest 13.12.1846.

5.                   Nicolaas Zonjee, geb. Uitgeest 10.09.1847, stokkenmaker, overl. Uitgeest 02.06.1926, tr. Boskoop 11.05.1877 Maria Theodora van den Berg, geb. Boskoop 31.05.1855, overl. Uitgeest 30.12.1888, d.v. Adrianus van den Berg, aannemer, en Maria Adriana Hart.

6.                   Willem Zonjee, geb. Uitgeest 28.08.1850, overl. Uitgeest 01.07.1851.

7.                   Alida Zonjee, geb. Uitgeest 24.08.1855, overl. Uitgeest 30.06.1889, tr. Uitgeest 17.08.1880 Theodorus Hijdeman, geb. ca. 1855, ijzerhandelaar (1880), winkelier (1890), z.v. Johannes Bernardus Hijdeman, timmerman, en Grietje van der Laan.
     TH tr. 2e Uitgeest 11.02.1890 Elisabeth Catharina van Toor, geb. Wormerveer ca. 1855, d.v. Dirk van Toor en Elisabeth Oudejans.

8.                   Willem Zonjee, geb. Uitgeest 12.07.1857; volgt [6].

 

Noten: |a| bruid Jannetje.

 

[14] Jan Meijne, geb. Uitgeest 12.06.1838, overl. Uitgeest 29.01.1902, tr. Uitgeest 08.05.1859|a|

[15] Trijntje Groen, geb. Uitgeest 25.06.1836, overl. Uitgeest 24.01.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Meijne, geb. Uitgeest 01.11.1860; volgt [7].

2.                   Arie Meijne, geb. Uitgeest 20.02.1862, landman, overl. Uitgeest 11.01.1898, tr. Castricum 04.06.1891 Grietje Brakenhoff, geb. Castricum ca. 1865, overl. na 1898, d.v. Gerrit Brakenhoff, landman, en Dirkje Melker.

3.                   Wilhelmina Meijne, geb. Uitgeest 26.11.1863, overl. Uitgeest 10.06.1897, tr. Uitgeest 03.05.1887 Jan Boon, geb. Assendelft ca. 1862, landman, overl. na 1897, z.v. Gerbrand Boon, landman, en Guurtje van der Laan.

4.                   Pieter Meijne, geb. Uitgeest 03.05.1865, overl. Uitgeest 17.09.1865.

5.                   Aaltje Meijne, geb. Uitgeest 16.09.1866, overl. Uitgeest 24.11.1867.

6.                   Alida Meijne, geb. Uitgeest 16.10.1868, overl. Uitgeest 06.06.1940, tr. Akersloot 01.05.1889 Nicolaas Mul, geb. Akersloot ca. 1866, landman, overl. voor 1940, z.v. Pieter Mul, landman, en Trijntje Kaptein.

7.                   Petrus/Pieter Meijne, geb. Uitgeest 11.09.1870, overl. Uitgeest 17.04.1873.

8.                   Anna Meijne, geb. Uitgeest 21.08.1872, overl. Uitgeest 29.06.1873.

 

Noten: |a| bruidegom Mijne.

 

[16] Adrianus de Jaeger, Adriaan/Adriaen, geb. Eede 22 Prairial an VI (=10.06.1798), werkman (1824,1834), overl. Eede 07.02.1847, z.v. Jacobus de Jaeger (-1824) en Marie Acke (-1824); tr. Eede 15.07.1824

[17] Francisca Verstraete, geb. Eede 9 Thermidor an VI (=27.07.1798), werkvrouw (1824,1859), herbergierster (1878), overl. Eede 07.11.1878, d.v. Cosmas Damianus Verstraete, werkman, en Judoca Francisca Verhulst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia Ludovica de Jaeger, geb. Eede 06.05.1825, overl. Eede 23.04.1886, tr. voor 1846 Pieter Johannes Bernardus de Vleeschhouwer, ook de Vleeschauwer, geb. ca. 1823, koopman.

2.                   Barbara de Jaeger, geb. Eede 15.02.1827, overl. Eede 10.02.1910, tr. Eede 06.07.1859 Philippus Bert, geb. Maldegem ca. 1830, werkman, overl. Heille 23.01.1875, z.v. Ferdinandus Bert en Anna Theresia de Fever.

3.                   Maria de Jaeger, geb. Eede 19.12.1830, overl. Eede 14.09.1831.

4.                   Petrus Bernardus de Jaeger, geb. Eede 06.09.1832, werkman (1856), leurder (1900), overl. Eede 09.02.1900, tr. Eede 11.06.1856 Sabina de Clerck, geb. Eede 16.12.1835, arbeidster, d.v. Johannes Baptiste de Clerck en Isabella Clara Coene.

5.                   Leonardus de Jaeger, geb. Eede 01.11.1834; volgt [8].

6.                   Serafina de Jaeger, geb. Eede 04.08.1837, arbeidster (1867), werkvrouw (1896), overl. Eede 19.03.1896, tr. Eede 01.05.1867 Petrus Coene, geb. Eede 12.01.1843, arbeider, werkman, overl. Eede 26.02.1929, z.v. Ferdinand Joseph Coene en Maria Theresia Bruggeman.

7.                   Henricus Cornelis de Jaeger, geb. Eede 19.10.1840, werkman (1866), bierhuishouder (1903), herbergier (1919), overl. Eede 20.12.1919, tr. Eede 12.0.4.1866 Lucia de Clerck, geb. Eede 03.06.1845, werkster (1866), overl. Eede 03.11.1910, d.v. Johannes Baptiste de Clerck en Isabella Clara Coene.

 

[18] Gabriel Verstraete, geb. Maldegem ca. 1807/1808, houtzager, overl. Eede 29.12.1858, z.v. Lodewijk Johannes Verstraete, houtzager, en Maria Jacoba Qautaert; tr. Eede 22.07.1835

[19] Paulina Barbara Standaert, geb. Maldegem ca. 1806/1809, dienstbode (1835), werkvrouw (1841,1844), overl. Aardenburg 11.08.1850, d.v. Johannes Standaert, vrachtrijder, en Theresia Bouman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Amelia Barbara Verstraete, geb. Eede 09.05.1836, overl. Eede 13.04.1841.

2.                   Mathilda Verstraete, geb. Eede 10.02.1838|a|; volgt [9].

3.                   Ida Verstraete, geb. Eede 17.02.1840, overl. Eede 21.04.1843.

4.                   Carolus Ludovicus Verstraete, geb. Eede 09.03.1841, overl. Eede 09.05.1843.

5.                   Philippina Verstraete, geb. Eede 07.10.1843.

6.                   Carolus Borroneus Verstraete, geb. Eede 04.11.1844, landmansknecht (1884), overl. Groede 29.12.1930, tr. Groede 12.11.1884 Sophia Caus, geb. ’s-Heer Arendskerke 01.08.1859, overl. Groede 13.02.1929, d.v. Charl Lauwie Caus en Maria Bernardina Alleijn.

7.                   Philomena Verstraete, geb. Eede 29.03.1846.

8.                   Rosalia Verstraete, geb. Eede 19.04.1849.

 

Noten: |a| Matilde (geb.akte Eede 1838 no.6).

 

[20] Johannes Marinus Proost, geb. Bergen op Zoom 06.02.1805, arbeider (1829,1834), dagloner (1836), arbeider (1838,1843), kolenmeter (1863), overl. Bergen op Zoom 01.06.1896, z.v. Jacobus Proost en Isabella Lambregts; tr. Bergen op Zoom 22.11.1827

[21] Anna Dingena Peerekam, geb. Ossendrecht ca. 1803, arbeidster (1830,1838), overl. Bergen op Zoom 29.05.1887, d.v. Nicolaas Peerekam en Joanna van der Mast.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Bergen op Zoom 01.05.1828.

2.                   Nicolaas Proost, geb. Bergen op Zoom 12.08.1829, overl. Bergen op Zoom 19.08.1829.

3.                   Nicolaas Proost, geb. Bergen op Zoom 27.07.1830, koopman (1897), overl. Bergen op Zoom 24.09.1916, tr. Bergen op Zoom 18.05.1856 Elisabeth Johanna Heijstraten, geb. Bergen op Zoom 16.10.1829, overl. Bergen op Zoom 05.04.1896, d.v. Petrus Johannes Heijstraten, timmerman, en Catharina Stuart.

4.                   Jacobus Josephus Proost, geb. Bergen op Zoom 05.01.1834; volgt [10].

5.                   Johannes Proost, geb. Bergen op Zoom 28.10.1836, overl. Bergen op Zoom 09.11.1836.

6.                   Petronella Berbera Proost, geb. Bergen op Zoom 28.10.1836, overl. Antwerpen 1892, tr. Bergen op Zoom 23.05.1861 Marinus Lint, geb. Bergen op Zoom 14.06.1836, smid, z.v. Jacobus Lint, smid, en Josina Helmans.

7.                   Johanna Isabella Proost, geb. Bergen op Zoom 17.10.1838, overl. Bergen op Zoom 22.12.1865, tr. Bergen op Zoom 17.09.1863 Bartholomeus Cameron, geb. Bergen op Zoom 15.01.1831, overl. Bergen op Zoom 18.03.1909, z.v. Johannes Cameron, arbeider, en Johanna Lavanché.
     BC tr. 2e Bergen op Zoom 01.11.1866 Elisabeth Stouthart, geb. Bergen op Zoom, overl. Bergen op Zoom 13.02.1884, d.v. Wilhelmus Stouthart en Maria van Boven; tr. 3e Bergen op Zoom 12.06.1884 Louisa Maria Schenkenberg, geb. Bergen op Zoom 04.05.1836, overl. Bergen op Zoom 14.09.1904, d.v. Cornelis Schenkenberg en Johanna Otto.

8.                   Josepha Proost, geb. Bergen op Zoom 14.10.1843, overl. Bergen op Zoom 20.01.1844.

9.                   Johannes Baptist Proost, geb. Bergen op Zoom 14.10.1843, overl. Bergen op Zoom 05.11.1843.

 

[22] Petrus van Egeraat, geb. Bergen op Zoom, voerman (1863), overl. Bergen op Zoom 29.05.1889, z.v. Arnoldus van Egeraat en Joanna de Nijs; tr. Bergen op Zoom 20.01.1825

[23] Johanna Steenbak, geb. Bergen op Zoom, overl. Bergen op Zoom 22.12.1867, d.v. Joannes Steenbak en Maria Andriessen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arnoldus Johannes van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 27.06.1825 (akte), overl. Bergen op Zoom 27.11.1915, tr. Bergen op Zoom 02.11.1848 Johanna Jaspers, geb. Bergen op Zoom, overl. voor 1915, d.v. Roeland Jaspers en Helena Sophia Goorden.

2.                   Wilhelmus Johannes van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 02.03.1827, overl. Bergen op Zoom 01.08.1849.

3.                   Jozephus Carolus van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 31.03.1828 (akte).

4.                   Cornelia van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 26.10.1829 (akte), overl. Bergen op Zoom 13.02.1830.

5.                   Cornelia van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 17.12.1830 (akte), overl. Rotterdam 18.07.1892, tr. Bergen op Zoom 10.07.1857 Matthijs van Vugt, geb. Dussen, z.v. Gerardus van Vugt en Maria de Gast.

6.                   Maria van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 30.09.1833 (akte), overl. Bergen op Zoom 21.01.1915, tr. 1e Bergen op Zoom 03.08.1854 Henricus Josephus de Groot, geb. Bergen op Zoom, overl. voor 1888, z.v. Johannes Henricus de Groot en Cornelia Piré; tr. 2e Bergen op Zoom 26.1.1888 Adrianus Johannes Meeuwis, geb. Bergen op Zoom, overl. voor 1915, z.v. Adriaan Meeuwis en Geertruij Braat.

7.                   Leonardus van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 15.03.1836 (akte), overl. Bergen op Zoom 06.01.1917, tr. Bergen op Zoom 23.08.1860 Johanna Cornelia van de Water, geb. Bergen op Zoom, overl. voor 1917, d.v. Johannes van de Water en Antonia van der Wegen.

8.                   Dingena van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 25.10.1838; volgt [11].

9.                   levenloze dochter, Bergen op Zoom 30.06.1841.

10.               Johannes van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 18.07.1842 (akte), overl. Bergen op Zoom 23.11.1875, tr. Bergen op Zoom 14.01.1869 Maria Nuijten, geb. Bergen op Zoom, d.v. Cornelis Nuijten en Johanna van Ginneken.

11.               Petrus Adrianus van Egeraat, overl. Bergen op Zoom 22.06.1862.

 

[24] Klaas Zonjee, geb. Uitgeest ca. 1794, fabrikeur (1815), kaarsenmaker (1817,1840), z.v. Bos Zonjee, fabrikeur in houtwaren, en Cornelia Bos; tr. Limmen 30.07.1815

[25] Maartje Dekker, geb. Limmen ca. 1783, overl. Uitgeest 08.08.1847, d.v. Matthijs/Thijs Dekker, zaadkoper, en Aafje/Eva Kuijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Zonjee, geb. Uitgeest 03.10.1817|b|; volgt [12].

2.                   Aafje Zonjee, geb. Uitgeest 27.12.1822, overl. Castricum 31.01.1894, tr. Uitgeest 27.04.1851 Otto Johannes Kehl, geb. Alkmaar 23.07.1827, broodbakker, overl. Castricum 26.11.1916, z.v. Johannes Kehl, logementhouder, en Maria Josepha Schaaps.

3.                   Bazilius Zonjee, geb. Uitgeest 07.08.1824, boerenbedrijf (1846), overl. Uitgeest 30.01.1896, tr. Castricum 03.05.1846|a| Klaasje Melker, geb. Castricum ca. 1826, d.v. Willem Melker, landbouwer, en Maartje Beugel.

 

Noten: |a| bruidegom Bacilius; |b| vader Zonje in akte, tekent met Zonjee {in deze kopie bij zoekakten.nl} (geb.akte Uitgeest 1817 no.35).

 

[26] Willem Hoogtwoud, geb. ca. 1781, timmerman, overl Uithoorn 31.01.1873, z.v. Jacob Hoogtwoud en Johanna Smits; tr. 2e Hoorn 11.01.1824|b| Aaltje Dekker, geb. Beemster ca. 1786, overl. Uitgeest 17.03.1871|a|, d.v. Arie Dekker en Aaltje de Vrij; tr 1873;  tr. 1e

[27] Dieuwertje de Boer, geb. Hoorn ca. 1790, overl. Hoorn 05.06.1818, d.v. Gerrit de Boer en Marijtje Kenter.

     AD tr. 1e Nicolaas Sweering, geb. Hoorn ca. 1770, bakker, overl. Hoorn 11.01.1822, z.v. Jan Sweering en Jannetje Jagers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Hoogtwoud, geb. Hoorn ca. 1815, overl. Hoorn 20.02.1816.

2.                   Johanna Hoogtwoud, geb. Hoorn ca. 1817; volgt [13].

 

Noten: |a| e.v. Willem Hoogwoud (overl.akte Uitgeest 1871 no.15); |b| bruidegom Wilhelmus Hoogewout (huw.akte Hoorn 1824 no.2).

 

[28] Arie Meijne, geb. Uitgeest ca. 1796, landbouwer, overl. tussen 1846 en 1858, z.v. Cornelis Meijne, landbouwer, en Maartje Klaase Kap; tr. Uitgeest 08.05.1825

[29] Aaltje Stierp, geb. Akersloot ca. 1806, landbouwster (1850,1852), boerin (1858), boerenbedrijf (1858,1861), overl. Uitgeest 04.02.1875, d.v. Dirk Hendriksz Stierp en Guurtje Dirks Krom; tr. 2e Uitgeest 19.01.1851|b| Pieter de Waard, geb. Warmenhuizen ca. 1787/1788, landman, overl. Uitgeest 28.08.1857, z.v. Gerrit de Waard en Grietje Delhof; tr. 3e Heiloo 21.11.1861|c| Cornelis Kant, geb. Alkmaar ca. 1796, landman, z.v. Cornelis Kant en Maartje Pieterse Korver.

     PdW tr. 1e Egmond-Binnen 20.02.1814 Marijtje Bommer, geb. Egmond-Binnen ca. 1787/1788, overl. Rinnegom (Egmond-Binnen) 06.12.1847, d.v. Klaas Bommer en Willemijntje van Waardenburg.
     CK tr. 1e voor 1861 Immetje Boon, overl. voor 1861.

Uit dit huwelijk:

1.                   Guurtje Meijne, geb. Uitgeest 02.04.1826, overl. Akersloot 24.12.1868, tr. Uitgeest 28.04.1850 Jan Kaptein, geb. ca. 1827, landbouwer, overl. na 1868, z.v. Pieter Kaptein, landbouwer, en Grietje Punt.

2.                   Cornelis Meijne, geb. Uitgeest 04.03.1827, tr. Warmond 04.06.1848 Cornelia Hoogkamer, geb. Lisse ca. 1820, d.v. Hendrik Hoogkamer en Jacoba Hogeveen.

3.                   Dirk Meijne, geb. Uitgeest 12.06.1828, landbouwer/landman, overl. Alkmaar 28.10.1902, tr. 1e Heemskerk 24.04.1852 Wilhelmina de Wildt, geb. Heemskerk 19.04.1831, overl. Egmond-Binnen 05.08.1854, d.v. Willem de Wildt, bouwman, en Marijtje Duineveld; tr. 2e Egmond-Binnen 18.05.1855 Maartje Apeldoorn, geb. Limmen ca. 1835, overl. Rinnegom (Egmond-Binnen) 28.10.1857, d.v. Jan Apeldoorn, landman, en Adriaantje Louter; tr. 3e Egmond-Binnen 12.06.1858 Antje Zoon, geb. Wimmenum ca. 1831, overl. Rinnegom (Egmond-Binnen) 19.01.1859, d.v. Cornelis Zoon en Geertje Wittebrood; tr. 4e Castricum 30.09.1860 Arendje/Adriana Kuijs, geb. Castricum ca. 1822/1823, boerin, overl. na 1902, d.v. Pieter Jansz Kuijs, landbouwer, en Maartje Bruijn.
     AK tr. 1e Castricum 18.02.1844 Pieter Schotvanger, geb. Castricum ca. 1798, landbouwer, overl. Castricum 12.12.1858, z.v. Dirk Schotvanger en Guurtje Janse Bruin.
     PS tr. 1e Limmen 12.01.1823 Jannetje Pepping, geb. Limmen ca. 1803/1804, overl. Castricum 09.12.1842, d.v. Jan Pepping en Maartje Crelissen Groot.

4.                   Pieter Meijne, geb. Uitgeest 12.06.1828, landman, overl. Akersloot 05.03.1862, tr. Akersloot 09.05.1851 Dieuwertje Groen, geb. Akersloot ca. 1828, overl. na 1862, d.v. Arie Groen en Cornelia Groot.

5.                   Jan Meijne, geb. Uitgeest 09.01.1830|a|, veehouder, overl. Uitgeest 29.01.1902, tr. Uitgeest 28.04.1850 Trijntje Groen, geb. Akersloot ca. 1830, overl. Akersloot 29.01.1895, d.v. Arie Groen (ca.1797-1844) en Cornelia Groot.
Opm: Dit echtpaar heeft dezelfde voor- en achternamen als [14], Jan’s jongere broer Jan, en [15]; ze zijn alleen te onderscheiden door het leeftijdsverschil van tien jaar en/of de woonplaatsen (Akersloot en Uitgeest).
Uit dit huwelijk:

a.        Cornelia Meijne, geb. Akersloot ca. 1853, overl. Akersloot 01.01.1923, tr. Akersloot 28.04.1872 Jan Kaptein, geb. Akersloot ca. 1849, landman, z.v. Jan Kaptein, landman, en Maartje Admiraal.

b.        Arie Meijne, geb. Akersloot ca. 1854, overl. Akersloot 04.02.1855.

c.        Arie Meijne, geb. Akersloot ca. 1855|d|, overl. Akersloot 30.07.1855.

d.        Aaltje Meijne, geb. Akersloot ca. 1857, overl. Limmen 12.12.1896, tr. Akersloot 26.04.1877 Jan Balvers, geb. Zijpe ca. 1854, landman, overl. na 1896, z.v. Klaas Balvers en Dorothea Valkering.

e.        Maartje Meijne, geb. Akersloot ca. 1858, tr. Akersloot 24.04.1879 Lourentius Berger, geb. Heiloo ca. 1857, landman, z.v. Nicolaas Berger, landman, en Cornelia Henneman.

f.         Neeltje Meijne, geb. Akersloot 25.11.1862, overl. Akersloot 04.01.1943, tr. Akersloot 25.04.1882 Gerrit Groot, geb. Akersloot ca. 1859, veehouder, overl. voor 1943, z.v. Jan Groot en Agbes van Beusekom.

g.        Wilhelmina Meijne, geb. Akersloot ca. 1866, overl. Vught 23.06.1938.

h.        Catharina Meijne, geb. Akersloot xx.05.1868, overl. Akersloot 28.07.1868.

i.         Jan Meijne, geb. Akersloot xx.05.1868, overl. Akersloot 17.08.1868.

6.                   Maartje Meijne, geb. Uitgeest 30.09.1831, overl. Uitgeest 08.01.1832.

7.                   Maartje Meijne, geb. Uitgeest 05.08.1833, overl. Akersloot 04.12.1858, tr. Uitgeest 25.04.1852 Fredrik Hollenberg, geb. ca. 1832, landman, overl. na 1858, z.v. Dirk Hollenberg, landman, en Jannetje Schee.

8.                   Grietje Mijne, geb. Uitgeest 01.04.1835, overl. Uitgeest 04.03.1876, tr. Uitgeest 26.04.1857 Jan de Groot, geb. ca. 1834, veehouder, overl. na 1876, z.v. Jacob de Groot, veehouder, en Jantje Quant.

9.                   Antje Meijne, geb. Uitgeest 10.03.1837, overl. Heerhugowaard 15.03.1871, tr. Heerhugowaard 15.04.1858 Kornelis Tamis, geb. Heerhugowaard 20.08.1833, landbouwer, overl. Heerhugowaard 11.09.1888, z.v. Kornelis Tamis, landman, en Neeltje Stet.
     KT tr. 2e Heerhugowaard 21.11.1872 Trijntje Floris, geb. Spanbroek ca. 1846, overl. Heerhugowaard 13.01.1919, d.v. Pieter Floris en Geertje Hoebe.

10.               Jan Meijne, geb. Uitgeest 12.06.1838; volgt [14].

11.               Klaasje Meijne, geb. Uitgeest 22.01.1840, boerin (1871), overl. na 1892, tr. 1e Uitgeest 24.04.1864 Klaas de Koning, geb. ca. 1840, landman, overl. voor 1871, z.v. Jan de Koning, landman, en Trijntje Smit; tr. 2e Uitgeest 12.11.1871 Pieter Koning, geb. Assendelft ca. 1840/1841, landman, overl. Oosthuizen 15.12.1892|e|, z.v. Willem Koning, landman, en Aagje Kaptein.
     PK tr. 1e Alkmaar 13.05.1866 Sophia Maria Berger, geb. Alkmaar ca. 1846, overl. Oosthuizen 30.04.1870, d.v. Lourens Berger, landman, en Catharina van der Vlugt.

12.               Maartje Meijne, geb. Uitgeest 15.06.1842, overl. Uitgeest 28.08.1845.

13.               Klaas Meijne, geb. Uitgeest 02.03.1846, overl. Uitgeest 10.03.1846.

 

Noten: |a| Mijne (geb.akte Uitgeest 1830 no.3); |b||c| bruid Aleijdes; |d| oud 30 weken {lijkt verkeerd berekend} (overl.akte Akersloot 1855 no.29); |e| ook overl.akte Beemster 1892 no.69.

 

[30] Willem Groen, geb. Uitgeest ca. 1811, landbouwer/landman, veehouder (1859,1874), overl. Uitgeest 16.03.1874, z.v. Jacob Groen en Trijntje Opdam; tr. Uitgeest 10.05.1835

[31] Jannetje Cornelisse, geb. Uitgeest ca. 1816, overl. Uitgeest 02.12.1878, d.v. Pieter Cornelisse en Jannetje Velseboer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Groen, geb. Uitgeest 25.06.1836; volgt [15].

2.                   Pieter Groen, geb. Uitgeest 13.04.1838, landman, overl. Uitgeest 26.03.1910, tr. 1e Uitgeest 29.04.1858 Marijtje Kraakman, geb. Egmond-Binnen ca. 1838, overl. Uitgeest 17.12.1902, d.v. Jan Kraakman, landman, en Aagje Brakenhof; tr. 2e Akersloot 06.07.1904 Jannetje Dam, geb. Heemskerk 10.01.1839, overl. Uitgeest 18.08.1922, d.v. Willem Dam, bouwman, en Grietje Henneman.
     JD tr. 1e Heemskerk 02.05.1863 Jacob Groenland, geb. Castricum ca. 1874, overl. Alkmaar 28.01.1898, z.v. Cornelis Groenland, landbouwer, en Guurtje Koopman; tr. 2e Akersloot 24.11.1898 Gerrit Kuis, geb. Akersloot ca. 1832, landman, overl. Akersloot 22.01.1900, z.v. Cornelis Kuis en Antje Dekker; tr. 3e Akersloot 06.02.1901 Cornelis Leeuw, geb. Obdam ca. 1844, overl. Akersloot 30.11.1902, z.v. Cornelis Leeuw en Trijntje van Diepen.
     GK tr. 1e Akersloot 17.06.1860 Maartje Zonneveld, geb. Uitgeest 14.01.1825, boerin (1860), overl. Akersloot 06.12.1897, d.v. Arien Zonneveld en Guurtje Huisman.
     CL tr. 1e Zuid- en Noord-Schermer 05.05.1867 Catharina van Dam, Trijntje, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1845, overl. Akersloot 26.02.1889, d.v. Louweris van Dam en Maartje de Koning.

3.                   Jan Groen, geb. Uitgeest 17.10.1842, landman, overl. Uitgeest 19.07.1879, tr Castricum 24.04.1864 Willemijntje Mooij, geb. Castricum ca. 1844, overl. na 1879, d.v. Cornelis Janszoon Mooij, landman, en Antje Schermer.

4.                   Arie Jacobus Groen, geb. Uitgeest 16.07.1845, landman, overl. Uitgeest 24.06.1886, tr. Uitgeest 29.04.1866 Grietje Blankert, geb. Uitgeest 10.03.1845, overl. Uitgeest 01.12.1883, d.v. Teunis Blankert, landman, en Niesje Admiraal.

5.                   Johanna Groen, geb. Uitgeest 17.05.1848, overl. Uitgeest 31.10.1923, tr. Uitgeest 05.05.1878 Cornelis Brandjes, geb. Uitgeest 15.01.1850, landman, overl. Uitgeest 18.11.1916, z.v. Dirk Brandjes, landman, en Doortje Bakkum.

6.                   levenloze zoon, Uitgeest 21.03.1852.

7.                   Maartje Groen, geb. Uitgeest 30.07.1855, overl. Limmen 17.02.1917, tr. Uitgeest 27.04.1879 Hermanus Albrink, geb. Uitgeest 22.01.1856, landman, overl. Limmen 01.06.1932, z.v. Gerrit Albrink en Guurtje Terra.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren