Johannes Marinus Lodevicus Janssen (1918-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juli 2016)

 


 

[1] Johannes Marinus Lodevicus Janssen, Jan, geb. Arnhem 14.09.1918, ingenieur technische natuurkunde Delft 1941, hoogleraar Twente (1967-), lid KNAW 1974, overl. Raalte 25.06.2001, tr. Eindhoven 05.04.1946 Cornelia Wilhelmina Hees, geb. Delft 27.02.1920.

 

[2] Johannes Everhardus Janssen, geb. Arnhem 13.07.1885, meubelmaker, tr. Arnhem 03.09.1915
[3] Johanna Maria Petronella Frequin, geb. Arnhem 28.08.1881, naaister (1915).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Marinus Lodevicus Janssen, geb. Arnhem 14.09.1918; volgt [1].

2.                   Zoon Janssen, geb. Arnhem 1921|a|.

 

Noten: |a| Arnhemsche courant 11.08.1921.

 

[4] Marinus Janssen, geb. Brummen 25.08.1855, winkelier (18831,1886), koopman (1888), meubelmaker (1895,1915), overl. Arnhem 12.02.1935, tr. Rheden 17.01.1883

[5] Grada Margrieta Roding, geb. Rheden 27.10.1859, overl. Arnhem 21.03.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Hendrika Antonetta Janssen, geb. Arnhem 14.12.1883, overl. Zeist 19.11.1949, tr. Arnhem 05.08.1908 Antonius Johannes van der Linden, geb. Arnhem 19.08.1882, timmerman, z.v. Johannes van der Linden, metselaar, en Everdina Theodora Hullekes.

2.                   Johannes Everhardus Janssen, geb. Arnhem 13.07.1885; volgt [2].

3.                   Antonius Leonardus Marinus Janssen, geb. Arnhem 25.08.1886, meubelmaker, overl. Renkum 03.03.1951, tr. 1e Arnhem 01.05.1918 Johanna Wilhelmina Koenen, geb. Arnhem 08.12.1889, overl. Arnhem 06.05.1944, d.v. Gradus Koenen, handschoenmaker, en Everdina Hoogman; tr. 2e tussen 1944 en 1951 Marie Petronella Janssen.

4.                   Everhardus Hendrikus Christiaan Janssen, geb. Arnhem 05.07.1888, opzichter, tr. Arnhem 24.11.1920 Dina Johanna Tiedink, geb. Arnhem 02.11.1890, overl. Wormerveer 08.03.1949, d.v. Frederik Johannes Tiedink, arbeider, magazijnmeester, en Johanna Berendina Schotman.

5.                   Hendrika Berendina Janssen, geb. Arnhem 02.10.1889, tr. Arnhem 28.08.1912 Theodorus Johannes Lammers, geb. Rheden 30.01.1886, kleermaker, z.v. Gerrit Johannes Lammers, arbeider, koetsier, en Jacoba Theodora Wigman.

6.                   Hermanus Wilhelmus Janssen, geb. Arnhem ca. 1892, kloosterling, overl. Vught 12.02.1962.

7.                   Marinus Gerardus Janssen, geb. Arnhem 04.10.1893, overl. Arnhem 14.03.1895.

8.                   Helena Antonetta Janssen, geb. Arnhem 05.02.1895, overl. Arnhem 27.12.1903.

9.                   Marinus Gerardus Janssen, geb. Arnhem 16.06.1897, winkelbediende, tr. Arnhem 07.01.1920 Cornelia Francisca Johanna Maria van Leuven, geb. Den Helder 29.08.1894, d.v. Hendricus Franciscus van Leuven, wachtmeester, en Anna Maria Neelis.

10.               Reinirus Wilhelmus Janssen, geb. Arnhem 26.01.1899, overl. Arnhem 09.03.1899.

 

[6] Franciscus Lodevicus Hendricus Frequin, geb. Arnhem 29.06.1843, drukkersgezel (1868), boekdrukker (1869,1915), overl. Arnhem 09.01.1926; tr. 1e Arnhem 17.06.1868 Elisabeth Wilhelmina Ubbink, geb. Arnhem 21.06.1846, naaister (1868), overl. Arnhem 28.10.1878, d.v. Johannes Wilhelm Ubbink, timmerman, en Johanna Hermina Aschkamp; tr. 2e Arnhem 28.01.1880

[7] Johanna Margaritha Schmidt, geb. Stad Doetinchem 03.08.1849, dienstbode (1880), overl. Arnhem 22.10.1926.

Uit het huwelijk Frequin-Ubbink:

1.                   Frans Joseph Frequin, geb. Arnhem 10.07.1869, kantoorbediende, overl. Arnhem 22.01.1896.

2.                   Johanna Willemina Frequin, geb. Arnhem 25.12.1870, overl. Arnhem 21.01.1878.

3.                   Wilhelmus Franciscus Frequin, geb. Arnhem 04.02.1872, overl. Arnhem 30.07.1875.

4.                   Johannes Theodorus Frequin, geb. Arnhem 09.10.1874, overl. Arnhem 16.02.1875.

Uit het huwelijk Frequin-Schmidt:

5.                   Johanna Maria Petronella Frequin, geb. Arnhem 28.08.1881; volgt [3].

6.                   Johan Adam Joseph Frequin, geb. Arnhem 11.03.1883, fotograaf, overl. ’s-Gravenhage 27.07.1939, begr. ’s-Gravenhage (R.K. Bpl. St. Barbara) 31.07.1939, tr. ’s-Gravenhage 21.08.1907 Anna Catharina Elisabeth Konings, geb. Gouda 22.05.1882, d.v. Johannes Nikolaas Konings, timmerman, en Elizabeth van Straaten.

7.                   Jan Louis Hendrik Frequin, geb. ca. 1884, machinedrijver, tr. Arnhem 03.09.1913 Antonia Maria Johanna Peters, geb. Arnhem 05.05.1890, d.v. Hendrikus Wilhelmus Peters, landbouwer, en Johanna Hermina Jansen.

8.                   Lodevicus Franciscus Hendricus Frequin, geb. Arnhem 29.11.1885, letterzetter, tr. Arnhem 01.05.1912 Catharina Maria Hendrika Boijmans, geb. Arnhem 13.01.1887, d.v. Alexander Gerardus Hubertus Boijmans, (ver)pakker, en Trijntje Zwaagman.

9.                   Maria Petronella Frequin, geb. Arnhem 07.02.1887, tr. Arnhem 10.09.1915 Johannes Wilhelmus Maria ter Burg, geb. Arnhem 16.07.1886, meubelfabrikant, z.v. Johannes Michiel ter Burg, meubelmaker, en Maria Petronella Berendina Janssen.

10.               Elisabeth Maria Frequin, geb. Arnhem 31.05.1889.

11.               Petrus Margarius Frequin, geb. ca. 1891, rijksklerk, tr. Arnhem 18.05.1915 Antonetta Frederika Lamberdina Heijsen, geb. Arnhem 13.05.1887, d.v. Hermanus Heijsen, timmerman, en Maria Wilhelmina Freriks.

 

[8] Everhardus Janssen, ged. Warbeyen|a| 20.01.1811, schrijnwerker (1838,1855), meubelmaker (1883), overl. Brummen 09.02.1890, tr. Maasbree 25.05.1838

[9] Maria Aerts, geb. Tegelen 15.07.1816, dienstmeid (1838), overl. Brummen 22.01.1873.

Uit dit huwelijk (moeder ook Aarts):

1.                   Christiaan Reinierus Janssen, geb. ca. 1840, meubelmaker, overl. Dieren (Rheden) 14.06.1909, tr. 1e voor 1883 Anna Margaretha Goorkate, geb. Steenderen 12.04.1833, overl. Dieren (Rheden) 26.01.1883|b|, d.v. Herman Goorkate, wever, arbeider, en Geertruida Winkelhorst; tr. 2e Rheden 27.10.1883 Aleida Hendrika Kuster, geb. Doesburg 18.01.1845, overl. Dieren (Rheden) 24.04.1911, d.v. Petrus Kuster, tapper, koffiehuishouder, en Maria Kuster.

2.                   Hermanus Janssen, geb. Brummen 26.10.1841.

3.                   Johannes Janssen, geb. Brummen 05.04.1844, bakker, tr. Nijmegen 04.10.1877 Anna Otten, dienstbode (1877), d.v. Martin Otten en Maria Magdalena van Bronswijk (ca.1817-1884).

4.                   Gradus Janssen, geb. Brummen 27.09.1846, schrijnwerker, meubelmaker, overl. Brummen 24.03.1929, tr. Brummen 29.05.1879 Katharina Eisen, geb. Oos|c| ca. 1850, dienstmeid (1879), d.v. Ambros Eisen en Veronika Schück.

5.                   Antonetta Janssen, geb. Brummen 22.08.1852.

6.                   Marinus Janssen, geb. Brummen 25.08.1855; volgt [4].

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Stadt Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| oud 47 jaar (overl.akte Rheden 1883 no.14); |c| nu Stadtteil van Baden-Baden, Bundesland Baden-Württemberg.

 

[10] Johannes Roding, geb. ca. 1820, arbeider (1853,1857), winkelier (1859,1883), overl. Rheden 25.07.1892, tr.

[11] Hendrika Versteeg, geb. Rheden 16.12.1819, overl. Rheden 30.11.1894|b|.

Uit dit huwelijk (moeder soms Verstege):

1.                   Reinirus Roding, geb. Rheden 21.09.1853, bakker, overl. Arnhem 02.04.1910, tr. Rheden 08.11.1882 Willemina Peeters, geb. De Steeg 20.03.1862, d.v. Hendrikus Peeters, steenbakker, en Willemina Seegers.

2.                   Hendrina Berendina Roding, geb. Rheden 23.11.1855.
= w.s. Berendina Hendrina Roding, geb. ca. 1856, overl. Rheden 06.05.1889.

3.                   Bernardus Johannes Roding, geb. Rheden 30.10.1857, koopman, overl. Arnhem 04.08.1938, tr. 1e Utrecht 01.05.1884 Anthonia Tielens, geb. Utrecht 26.03.1854, overl. Utrecht 23.04.1885, d.v. Petrus Tielens en Grada Teunissen; tr. 2e na 1885 Gerarda Broekhuizen, geb. Arnhem 23.10.1852, overl. Arnhem 30.06.1913, d.v. Fredericus Ferdinand Broekhuizen, barbier, en Johanna Helena Hoffman; tr. 3e Arnhem 10.06.1914 Beatrice Henriette Laven, geb. Neuhausen (Zwitserland) ca. 1866, overl. na 1938, d.v. A. Franz Hubert Laven en Ida Poilvache.

4.                   Grada Margrieta Roding, geb. Rheden 27.10.1859|a|; volgt [5].

 

Noten: |a| moeder Verstege (geb.akte Rheden 1859 no.261); |b| Verstege (overl.akte Rheden 1894 no.235).

 

[12] Franciscus Frequin, geb. ca. 1811/1812/1813, kleermaker, overl. Arnhem 19.12.1890, tr. Arnhem 16.08.1837

[13] Hermina Broekhuijsen, geb. Arnhem 08.12.1815, naaister (1837,1860), overl. Arnhem 10.03.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Franciscus Frequin, geb. Arnhem 08.07.1838|a|, overl. Arnhem 26.04.1841.

2.                   Elias Theodorus Johannes Frequin, geb. Arnhem 06.02.1840, overl. Arnhem 08.09.1842.

3.                   Louisa Hendrica Frequin, geb. Arnhem 26.03.1842, overl. Arnhem 06.05.1842.

4.                   Franciscus Lodevicus Hendricus Frequin, geb. Arnhem 29.06.1843; volgt [6].

5.                   Ferdinand Joseph Frequin, geb. Arnhem 26.03.1845, overl. Arnhem 24.08.1846.

6.                   Reiniera Frequin, geb. Arnhem 18.07.1847, overl. Enschede 03.01.1930|b|, tr. Johannes Marinus van Lint.

7.                   Theodora Maria Frequin, geb. Arnhem 25.07.1850, dienstbode (1878), overl. Arnhem 09.01.1937, tr. Arnhem 14.08.1878 Everhardus Wilbrink, geb. ca. 1852, schilder, z.v. Bernardus Willink, tuinman, en Geertruid Wilbrink.

8.                   Bartje Frequin, geb. Arnhem 06.07.1853, overl. Arnhem 27.01.1859.

9.                   Johanna Frequin, geb. Arnhem 09.10.1856, overl. Arnhem 28.01.1859.

10.               Bertha Frequin, geb. Arnhem 05.09.1860.

 

Noten: |a| moeder Wilhelmina; |b| oud 81 jaar (overl.akte Enschede 1930 no.5).

 

[14] 

[15] Maria Concilius, geb. Lichtenvoorde 15.06.1824, overl. Stad Doetinchem 15.09.1854.

Kinderen van Maria (erkend door Johan Adam Schmidt in 1855|a|):

1.                   Johannes Melchior Concilius, later Schmidt, geb. Stad Doetinchem 21.12.1846, koopman, overl. Doetinchem 12.09.1922, tr. voor 1875 Johanna Aleida Kok.

2.                   Johanna Margaritha Concilius, later Schmidt, geb. Stad Doetinchem 03.08.1849; volgt [7].

3.                   Helena Agnes Concilius, later Schmidt, geb. Stad Doetinchem 20.06.1851, overl. Doesburg 23.03.1900, tr. Arnoldus Jansen.

4.                   Maria Augustina Concilius, later Schmidt, geb. Stad Doetinchem 28.08.1853, overl. Stad Doetinchem 18.12.1859.

–––

Johan Adam Schmidt, geb. Meudt (Kreis Walmerodt, Groothertogdom Nassau)|b| ca. 1823 (z.v. Melchior Schmidt en Agnes Wolf), inlands kramer (1855), koopman in aardewerk (1855,1864), overl. Stad Doetinchem 22.05.1872, tr. Stad Doetinchem 07.04.1855 Johanna Willemsen, geb. ca. 1823, dienstmeid (1855), overl. Stad Doetinchem 25.03.1906, d.v. Peter Willemsen en Geertruida Wissink.

Uit dit huwelijk: Petrus Magarius, geb. Stad Doetinchem 10.04.1856, overl. Stad Doetinchem 18.10.1919; Mattheus Joseph, geb. Stad Doetinchem 24.02.1858, overl. Stad Doetinchem 15.01.1859; Maria Geertruida, geb. Stad Doetinchem 12.05.1860, overl. Stad Doetinchem 11.02.1922; Wilhelmus Marinus, geb. Satd Doetinchem 26.04.1862, overl. Stad Doetinchem 25.05.1862; Marinus Johannes, geb. Stad Doetinchem 25.06.1863, overl. Stad Doetinchem 20.01.1864; Maria Elisabeth, geb. Stad Doetinchem 02.07.1864, overl. Stad Doetinchem 18.01.1922.

 

Noten: |a| geb.akte Stad Doetinchem 31.03.1855 no.11; |b| nu is Meudt een Ortgemeinde in Verbandsgemeinde Wallmerod in Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[16] Renier Janssen, veearts (1838), tr.

[17] Christina Pitz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Everhardus Janssen, ged. Warbeyen 20.01.1811; volgt [8].

 

[18] Christoffel Aerts, tr.

[19] Magdalena Janssen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Aerts, geb. Tegelen 15.07.1816; volgt [9].

 

[20] Reinder Rooding, geb. ca. 1772/1779, daghuurder (1823), arbeider (1825,1827), overl. Rheden 15.03.1856, tr.

[21] Berendina Jansen, geb. ca. 1782/1786, overl. Rheden 24.04.1873, d.v. Jan Janssen en Maria Muurman.

Uit dit huwelijk (vader ook Roodink):

1.                   Catharina Roodink, geb. De Steeg (Rheden) 04.01.1818, overl. Arnhem 13.09.1889, tr. Arnhem 03.05.1848 Stoffel Tiggeloven, geb. ca. 1799, stalknecht (1848), landbouwer (1873), overl. Arnhem 13.02.1873, z.v. Stephanus Tiggeloven, arbeider, en Ida Egging.

2.                   Arnoldus Roodink, geb. ca. 1819, overl. Rheden 04.02.1828.

3.                   Johannes Rooding, geb. ca. 1820; volgt [10].

4.                   Albertus Rooding, geb. Rheden 08.11.1823, dienstknecht, tr. Renkum 01.11.1851 Martha Maria Wemerman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.10.1825, dienstmeid (1851), overl. Renkum 10.11.1910, d.v. Gerrit Wemerman, smid, en Maria Woudenberg.

5.                   Antonia Rooding, geb. Rheden 13.08.1825.

6.                   Gradus Rooding, geb. Rheden 22.08.1827, koopman (1858), dagloner (1859), overl. Gendringen 14.07.1859, tr. Wageningen 12.11.1858 Margaretha Hendrika Helmes, geb. ca. 1829, dienstbode (1858), d.v. Evert Helmes en Elisabeth Schut.

 

[22] Gerrit Jan Verstegen, geb. ca. 1785/1786, arbeider/daghuurder (1817,1832), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 04.05.1864, z.v. Everardus Verstegen, daghuurder, en Henrica Theunissen; tr. Dieren 30.05.1816|a|

[23] Hendrina Florijn, geb. ca. 1789/1790, overl. Drempt 08.12.1865, d.v. Bernardus Florijn, kleermaker, en Zwera Bremer.

Uit dit huwelijk (vader ook Verstege of Versteeg):

1.                   Anna Versteeg, geb. Brummen 12.03.1817, overl. Rheden 21.10.1868.

2.                   Hendrika Versteeg, geb. Rheden 16.12.1819; volgt [11].

3.                   Zweera Versteeg, geb. De Steeg (Rheden) 20.10.1821.
= w.s. Sigeberta Verstege, geb. ca. 1822, overl. Nijkerk 22.08.1899.

4.                   Everhardus Versteeg/Verstegen, geb. De Steeg (Rheden) 29.09.1823, dagloner, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 23.03.1866, tr. Hummelo en Keppel 05.02.1858 Hendrika Christina Starink, geb. ca. 1830, d.v. Hendrikus Starink, landbouwer, en Reinera Garritsen.

5.                   Berendina Versteeg, geb. Rheden 30.12.1826, dienstbode, overl. Arnhem 24.07.1854.

6.                   Bernardus Versteeg/Verstegen, geb. Rheden 19.03.1829, overl. Huissen 15.01.1894.

7.                   Johannes Antonius Verstege, geb. Elklecom (Rheden) 03.03.1832, pastoor, overl. Nijkerk 13.06.1910.

 

Noten: |a| bruidegom Gerardus Johannes Verstegen.

 

[24] Franciscus Josephus Frequin, Francis/Frans, geb. ca. 1761, sergeant gransjager (1816), sergeant (1837), overl. Arnhem 22.04.1836, tr. 

[25] Maria Anna Kessel, Maria, geb. ca. 1776, overl. Arnhem 22.02.1826, d.v. Jan Kessel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Frequin, geb. Delfzijl, ged. Appingedam 24.01.1805, overl. Bergh 11.10.1818|a|.

2.                   Ludovicus Frequin, Louis, geb. ca. 1806, kleermaker, overl. Arnhem 26.12.1869, tr. 1e voor 1831 Johanna Margaretha Hummeling, geb. ca. 1807/1808, overl. Arnhem 21.03.1845, d.v. Jan Hummeling, voerman, en Everdina Gerritsen; tr. 2e tussen 1845 en 1848 Johanna Maria de Bruijn.

3.                   Dorothea Frequin, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1809, overl. Utrecht 04.10.1881, tr. Utrecht 14.05.1851 Joann Bernard Lensing, geb. Bocholt (Königreich Preußen)|b| ca. 1817, overl. Utrecht 03.09.1893, z.v. Hermann Lensing en Joanna Huning.

4.                   Franciscus Frequin, geb. ca. 1812; volgt [12].

5.                   Maria Josepha Frequin, geb. ca. 1812, overl. Arnhem 20.01.1895, tr. voor 1844 Cornelis Janssen van den Doormalen, geb. ca. 1811, arbeider, overl. Arnhem 12.09.1852, z.v. Hendricus Jacobus van den Doormalen en Anna Maria Merkes.

6.                   Ferdinand Rosalie Frequin, geb. ca. 1814, metselaarsknecht (1840), voermansknecht (1841), arbeider (1847,1867), overl. Arnhem 04.02.1867, tr. 1e Arnhem 30.09.1840 Johanna Evers, geb. ca. 1809, dienstbode (1840), overl. (kraambed) Arnhem 01.08.1841, d.v. Henricus Evers en Everdina Meijer; tr. 2e Arnhem 15.09.1847 Anna Maria Nuij, geb. Bemmel 19.07.1822, overl. Arnhem 25.04.1873, d.v. Antonius Nuij, arbeider, en Anna Maria Peters.

7.                   Therese Frequin, geb. Arnhem 11.08.1816.

 

Noten: |a| Johannes, oud 12 jaar (overl.akte Bergh 1818 no.30); |b| nu een Stadt in Kreis Borken, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Johannes Broekhuijsen, Jan, geb. ca. 1778/1779/1780, daghuurder (1815), arbeider (1818), daghuurder (1821), dagloner (1824), arbeider (1826), tapper (1830), arbeider (1832), dagloner (1835), houtzager (1843), werkman (1857), overl. Arnhem 01.03.1862, tr.

[27] Bartha Peters, geb. ca. 1788/1789, overl. Arnhem 30.04.1853, d.v. Wilhelmus Peters, tuinman, en Reinera Akkermans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Broekhuijsen, geb. Arnhem 08.12.1815; volgt [13].

2.                   Willem Broekhuijsen, geb. Arnhem 28.06.1818, kleermakersknecht, overl. Hees (Nijmegen) 16.01.1904, tr. Arnhem 24.05.1843|a| Maria Catharina Bouwer, geb. Arnhem 05.06.1824, overl. Hees (Nijmegen) 31.07.1904, d.v. Maria Catharina Alexandrina Bouwer (ca.1789/1796-1842)|d|, dienstmeid (1824).

3.                   Joannes Josephus Broekhuijsen, geb. Arnhem 30.07.1821, kleermaker, tr. 1e Amsterdam 29.04.1857 Jacoba Johanna Mulder, geb. Nijmegen ca. 1828, dienstbode (1857), d.v. Paulus Mulder en Anna Maria Jansen; tr. 2e Amsterdam 11.08.1869 Johanna Theodora Rosina Rulofs, geb. Amsterdam ca. 1832, diensbaar (1869), d.v. Johannes Hermanus Rolofs, stukadoor, en Hildegonda Maria de Vries.

4.                   Reiniera Broekhuijsen, geb. Arnhem 31.01.1824, overl. Arnhem 07.02.1890, tr. Arnhem 05.01.1848 Martinus Vermaas, geb. ca. 1815, schoenmaker, overl. Arnhem 19.11.1886 z.v. Christina Vermaas.

5.                   Hendrica Broekhuijsen, geb. Arnhem 14.08.1826, overl. Arnhem 16.09.1899. tr. Arnhem 27.07.1853 Jan Hendrik Haverkamp, geb. ca. 1821, overl. Arnhem 18.03.1896, kleermaker, z.v. Jan Haverkamp, tuinman, en Helena Joanna Loos.

6.                   Antonius Broekhuijsen, geb. Arnhem 12.08.1830, overl. Arnhem 09.10.1830.

7.                   Antonius Broekhuijsen, geb. Arnhem 01.01.1832, overl. Arnhem 23.11.1835|c|.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid per abuis Brouwer (huw.akte Arnhem 1843 no.53); |c| oud drie jaar en zes maanden (overl.akte Arnhem 1835 no.319); |d| oud 28 jaar (geb.akte Arnhem 1824 no.222), oud 53 jaar (overl.akte Arnhem 1842 no.333).

 

[28]

[29]

 

[30] Johannes Concilius, geb. ca. 1788, kramer (1824), pottenkramer (1854), overl. Stad Doetinchem 09.01.1862, tr.

[31] Margretha Oorband, geb. ca. 1784/1788, overl. Stad Doetinchem 12.01.1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Concilius, geb. Lichtenvoorde 15.06.1824; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren