Johannes Marinus Lodevicus Janssen (1918-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Johannes Marinus Lodevicus Janssen, Jan, geb. Arnhem 14.09.1918, ingenieur technische natuurkunde Delft 1941, hoogleraar Twente (1967-), lid KNAW 1974, overl. Raalte 25.06.2001, tr. Eindhoven 05.04.1946 Cornelia Wilhelmina Hees, geb. Delft 27.02.1920, d.v. Hendrik Jacob Hees (1877-1938) en Cornelia Wilhelmina Muller (1875-1957).

 

[2] Johannes Everhardus Janssen, geb. Arnhem 13.07.1885, meubelmaker, organist, overl. 1965, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa), tr. Arnhem 03.09.1915
[3] Johanna Maria Petronella Frequin, geb. Arnhem 28.08.1881, naaister (1915), overl. 1972, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Marinus Lodevicus Janssen, geb. Arnhem 14.09.1918; volgt [1].

2.                   Zoon Janssen, geb. Arnhem 1921|a|.

 

Noten: |a| Arnhemsche courant 11.08.1921.

 

[4] Marinus Janssen, geb. Brummen 25.08.1855, winkelier (1883,1886), koopman (1888), meubelmaker (1895,1915), overl. Arnhem 12.02.1935, tr. Rheden 17.01.1883

[5] Grada Margrieta Roding, geb. Rheden 27.10.1859, overl. Arnhem 21.03.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Hendrika Antonetta Janssen, geb. Arnhem 14.12.1883, overl. Zeist 19.11.1949, tr. Arnhem 05.08.1908 Antonius Johannes van der Linden, geb. Arnhem 19.08.1882, timmerman, z.v. Johannes van der Linden, metselaar, en Everdina Theodora Hullekes.

2.                   Johannes Everhardus Janssen, geb. Arnhem 13.07.1885; volgt [2].

3.                   Antonius Leonardus Marinus Janssen, geb. Arnhem 25.08.1886, meubelmaker, overl. Renkum 03.03.1951, tr. 1e Arnhem 01.05.1918 Johanna Wilhelmina Koenen, geb. Arnhem 08.12.1889, overl. Arnhem 06.05.1944, d.v. Gradus Koenen, handschoenmaker, en Everdina Hoogman; tr. 2e tussen 1944 en 1951 Marie Petronella Janssen.

4.                   Everhardus Hendrikus Christiaan Janssen, geb. Arnhem 05.07.1888, opzichter, tr. Arnhem 24.11.1920 Dina Johanna Tiedink, geb. Arnhem 02.11.1890, overl. Wormerveer 08.03.1949, d.v. Frederik Johannes Tiedink, arbeider, magazijnmeester, en Johanna Berendina Schotman.

5.                   Hendrika Berendina Janssen, geb. Arnhem 02.10.1889, tr. Arnhem 28.08.1912 Theodorus Johannes Lammers, geb. Rheden 30.01.1886, kleermaker, z.v. Gerrit Johannes Lammers, arbeider, koetsier, en Jacoba Theodora Wigman.

6.                   Hermanus Wilhelmus Janssen, geb. Arnhem ca. 1892, kloosterling, overl. Vught 12.02.1962.

7.                   Marinus Gerardus Janssen, geb. Arnhem 04.10.1893, overl. Arnhem 14.03.1895.

8.                   Helena Antonetta Janssen, geb. Arnhem 05.02.1895, overl. Arnhem 27.12.1903.

9.                   Marinus Gerardus Janssen, geb. Arnhem 16.06.1897, winkelbediende (1920), washindustrieel (1944), tr. Arnhem 07.01.1920 Cornelia Francisca Johanna Maria van Leuven, geb. Den Helder 29.08.1894, overl. na 1944, d.v. Hendricus Franciscus van Leuven, wachtmeester, en Anna Maria Neelis.

10.               Reinirus Wilhelmus Janssen, geb. Arnhem 26.01.1899, overl. Arnhem 09.03.1899.

 

[6] Franciscus Lodevicus Hendricus Frequin, geb. Arnhem 29.06.1843, drukkersgezel (1868), boekdrukker (1869,1915), overl. Arnhem 09.01.1926; tr. 1e Arnhem 17.06.1868 Elisabeth Wilhelmina Ubbink, geb. Arnhem 21.06.1846, naaister (1868), overl. Arnhem 28.10.1878, d.v. Johannes Wilhelm Ubbink, timmerman, en Johanna Hermina Aschkamp; tr. 2e Arnhem 28.01.1880

[7] Johanna Margaritha Schmidt, geb. Stad Doetinchem 03.08.1849, dienstbode (1880), overl. Arnhem 22.10.1926.

Uit het huwelijk Frequin-Ubbink:

1.                   Frans Joseph Frequin, geb. Arnhem 10.07.1869, kantoorbediende, overl. Arnhem 22.01.1896.

2.                   Johanna Willemina Frequin, geb. Arnhem 25.12.1870, overl. Arnhem 21.01.1878.

3.                   Wilhelmus Franciscus Frequin, geb. Arnhem 04.02.1872, overl. Arnhem 30.07.1875.

4.                   Johannes Theodorus Frequin, geb. Arnhem 09.10.1874, overl. Arnhem 16.02.1875.

Uit het huwelijk Frequin-Schmidt:

5.                   Johanna Maria Petronella Frequin, geb. Arnhem 28.08.1881; volgt [3].

6.                   Johan Adam Joseph Frequin, geb. Arnhem 11.03.1883, fotograaf, overl. ’s-Gravenhage 27.07.1939, begr. ’s-Gravenhage (R.K. Bpl. St. Barbara) 31.07.1939, tr. ’s-Gravenhage 21.08.1907 Anna Catharina Elisabeth Konings, geb. Gouda 22.05.1882, d.v. Johannes Nikolaas Konings, timmerman, en Elizabeth van Straaten.

7.                   Jan Louis Hendrik Frequin, geb. Arnhem 28.08.1884, machinedrijver, tr. Arnhem 03.09.1913 Antonia Maria Johanna Peters, geb. Arnhem 05.05.1890, d.v. Hendrikus Wilhelmus Peters, landbouwer, en Johanna Hermina Jansen.

8.                   Lodevicus Franciscus Hendricus Frequin, geb. Arnhem 29.11.1885, letterzetter, tr. Arnhem 01.05.1912 Catharina Maria Hendrika Boijmans, geb. Arnhem 13.01.1887, d.v. Alexander Gerardus Hubertus Boijmans, (ver)pakker, en Trijntje Zwaagman.

9.                   Maria Petronella Frequin, geb. Arnhem 07.02.1887, tr. Arnhem 10.09.1915 Johannes Wilhelmus Maria ter Burg, geb. Arnhem 16.07.1886, meubelfabrikant, z.v. Johannes Michiel ter Burg, meubelmaker, en Maria Petronella Berendina Janssen.

10.               Elisabeth Maria Frequin, geb. Arnhem 31.05.1889, winkeljuffrouw bij Vroom en Dreesmann in ’s-Gravenhage (10.05.1912-10.08.1914), tr. Frederik Hendrik Marie Verhorst, geb. Arnhem 21.08.1891, overl. Utrecht 04.09.1955, z.v. Gerhardus Franciscus Verhorst, kantoorbediende, en Margaretha Alida Clobus.

11.               Petrus Margarius Frequin, geb. Arnhem 04.04.1891, rijksklerk, overl. Arnhem 02.03.1963, tr. Arnhem 18.05.1915 Antonetta Frederika Lamberdina Heijsen, geb. Arnhem 13.05.1887, overl. na 1963, d.v. Hermanus Heijsen, timmerman, en Maria Wilhelmina Freriks.

 

[8] Everhardus Janssen, ged. Warbeyen|a| 20.01.1811, schrijnwerker (1838,1867), meubelmaker (1883), overl. Brummen 09.02.1890, tr. Maasbree 25.05.1838

[9] Maria Aerts, geb. Tegelen 15.07.1816, dienstmeid (1838), overl. Brummen 22.01.1873.

Uit dit huwelijk (moeder ook Aarts):

1.                   Christiaan Reinierus Janssen, geb. ca. 1840, schrijnwerker (1867), meubelmaker (1883), overl. Dieren (Rheden) 14.06.1909, tr. 1e Rheden 21.02.1867 Anna Margaretha Goorkate, geb. Steenderen 12.04.1833, overl. Dieren (Rheden) 26.01.1883|b|, d.v. Herman Goorkate, wever, metselaar, arbeider, en Geertruida Winkelhorst; tr. 2e Rheden 27.10.1883 Aleida Hendrika Kuster, geb. Doesburg 18.01.1845, overl. Dieren (Rheden) 24.04.1911, d.v. Petrus Kuster, tapper, koffiehuishouder, en Maria Kuster.

2.                   Hermanus Janssen, geb. Brummen 26.10.1841.

3.                   Johannes Janssen, geb. Brummen 05.04.1844, bakker, tr. Nijmegen 04.10.1877 Anna Otten, dienstbode (1877), d.v. Martin Otten en Maria Magdalena van Bronswijk (ca.1817-1884).

4.                   Gradus Janssen, geb. Brummen 27.09.1846, schrijnwerker, meubelmaker, overl. Brummen 24.03.1929, tr. Brummen 29.05.1879 Katharina Eisen, geb. Oos|c| ca. 1850, dienstmeid (1879), d.v. Ambros Eisen en Veronika Schück.

5.                   Antonetta Janssen, geb. Brummen 22.08.1852.

6.                   Marinus Janssen, geb. Brummen 25.08.1855; volgt [4].

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Stadt Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| oud 47 jaar (overl.akte Rheden 1883 no.14); |c| nu Stadtteil van Baden-Baden, Bundesland Baden-Württemberg.

 

[10] Johannes Roding, geb. ca. 1820, arbeider (1853,1857), winkelier (1859,1888), overl. Rheden 25.07.1892, tr.

[11] Hendrika Versteeg, geb. Rheden 16.12.1819, overl. Rheden 30.11.1894|b|.

Uit dit huwelijk (moeder soms Verstege):

1.                   Reinirus Roding, geb. Rheden 21.09.1853, bakker, overl. Arnhem 02.04.1910, tr. Rheden 08.11.1882 Willemina Peeters, geb. De Steeg 20.03.1862, d.v. Hendrikus Peeters, steenbakker, en Willemina Seegers.

2.                   Hendrina Berendina Roding, geb. Rheden 23.11.1855.
= w.s. Berendina Hendrina Roding, geb. ca. 1856, overl. Rheden 06.05.1889.

3.                   Bernardus Johannes Roding, geb. Rheden 30.10.1857, koopman (1884), timmerman (1888), overl. Arnhem 04.08.1938, tr. 1e Utrecht 01.05.1884 Anthonia Tielens, geb. Utrecht 26.03.1854, overl. Utrecht 23.04.1885, d.v. Petrus Tielens en Grada Teunissen; tr. 2e Arnhem 20.06.1888 Gerarda Broekhuizen, geb. Arnhem 23.10.1852, overl. Arnhem 30.06.1913, d.v. Fredericus Ferdinand Broekhuizen, barbier, en Johanna Helena Hoffman; tr. 3e Arnhem 10.06.1914 Beatrice Henriette Laven, geb. Neuhausen (Zwitserland) ca. 1866, overl. na 1938, d.v. A. Franz Hubert Laven en Ida Poilvache.

4.                   Grada Margrieta Roding, geb. Rheden 27.10.1859|a|; volgt [5].

 

Noten: |a| moeder Verstege (geb.akte Rheden 1859 no.261); |b| Verstege (overl.akte Rheden 1894 no.235).

 

[12] Franciscus Frequin, geb. ca. 1811/1812/1813, kleermaker, overl. Arnhem 19.12.1890, tr. Arnhem 16.08.1837

[13] Hermina Broekhuijsen, geb. Arnhem 08.12.1815, naaister (1837,1860), overl. Arnhem 10.03.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Franciscus Frequin, geb. Arnhem 08.07.1838|a|, overl. Arnhem 26.04.1841.

2.                   Elias Theodorus Johannes Frequin, geb. Arnhem 06.02.1840, overl. Arnhem 08.09.1842.

3.                   Louisa Hendrica Frequin, geb. Arnhem 26.03.1842, overl. Arnhem 06.05.1842.

4.                   Franciscus Lodevicus Hendricus Frequin, geb. Arnhem 29.06.1843; volgt [6].

5.                   Ferdinand Joseph Frequin, geb. Arnhem 26.03.1845, overl. Arnhem 24.08.1846.

6.                   Reiniera Frequin, geb. Arnhem 18.07.1847, overl. Enschede 03.01.1930|b|, tr. Arnhem 28.06.1871 Johannes Marinus van Lint, geb. Utrecht 09.05.1839, letterzetter, overl. Enschede 11.05.1913, z.v. Joannes van Lint en Maria Bernardina Vierhouten.

7.                   Theodora Maria Frequin, geb. Arnhem 25.07.1850, dienstbode (1878), overl. Arnhem 09.01.1937, tr. Arnhem 14.08.1878 Everhardus Wilbrink, geb. ca. 1852, schilder, overl. Arnhem 23.12.1927, z.v. Bernardus Willink, tuinman, en Geertruid Wilbrink.

8.                   Bartje Frequin, geb. Arnhem 06.07.1853, overl. Arnhem 27.01.1859.

9.                   Johanna Frequin, geb. Arnhem 09.10.1856, overl. Arnhem 28.01.1859.

10.               Bertha Frequin, geb. Arnhem 05.09.1860.

 

Noten: |a| moeder Wilhelmina; |b| oud 81 jaar (overl.akte Enschede 1930 no.5).

 

[14] 

[15] Maria Concilius, geb. Lichtenvoorde 15.06.1824, overl. Stad Doetinchem 15.09.1854|c|.

Kinderen van Maria (erkend door Johan Adam Schmidt in 1855|a|):

1.                   Johannes Melchior Concilius, later Schmidt, geb. Stad Doetinchem 21.12.1846, koopman, overl. Doetinchem 12.09.1922, tr. voor 1875 Johanna Aleida Kok.

2.                   Johanna Margaritha Concilius, later Schmidt, geb. Stad Doetinchem 03.08.1849; volgt [7].

3.                   Helena Agnes Concilius, later Schmidt, geb. Stad Doetinchem 20.06.1851, overl. Doesburg 23.03.1900, tr. Arnoldus Jansen.

4.                   Maria Augustina Concilius, later Schmidt, geb. Stad Doetinchem 28.08.1853, overl. Stad Doetinchem 18.12.1859.

–––

Johan Adam Schmidt, geb. Meudt (Kreis Walmerodt, Groothertogdom Nassau)|b| ca. 1823 (z.v. Melchior Schmidt en Agnes Wolf), inlands kramer (1855), koopman in aardewerk (1855,1864), overl. Stad Doetinchem 22.05.1872, tr. Stad Doetinchem 07.04.1855 Johanna Willemsen, geb. ca. 1823, dienstmeid (1855), overl. Stad Doetinchem 25.03.1906, d.v. Peter Willemsen en Geertruida Wissink.

Uit dit huwelijk: Petrus Magarius, geb. Stad Doetinchem 10.04.1856, overl. Stad Doetinchem 18.10.1919; Mattheus Joseph, geb. Stad Doetinchem 24.02.1858, overl. Stad Doetinchem 15.01.1859; Maria Geertruida, geb. Stad Doetinchem 12.05.1860, overl. Stad Doetinchem 11.02.1922; Wilhelmus Marinus, geb. Satd Doetinchem 26.04.1862, overl. Stad Doetinchem 25.05.1862; Marinus Johannes, geb. Stad Doetinchem 25.06.1863, overl. Stad Doetinchem 20.01.1864; Maria Elisabeth, geb. Stad Doetinchem 02.07.1864, overl. Stad Doetinchem 18.01.1922.

 

Noten: |a| geb.akte Stad Doetinchem 31.03.1855 no.11; |b| nu is Meudt een Ortgemeinde in Verbandsgemeinde Wallmerod in Bundesland Rheinland-Pfalz; |c| moeder Oordband (overl.akte Stad Doetinchem 1854 no.28).

 

[16] Reinder Janssen, ook Renier/Reijnerus, geb. Warbeyen ca. 1773/1777, schoenmaker (1813), veearts (1838), overl. Didam 08.08.1840|b|, z.v. Evert Janssen, landbouwer, en Johanna Janssen; tr.

[17] Christina Pitz, geb. Warbeyen ca. 1787/1788, boerenarbeidster (1840), overl. Didam 01.05.1871|c|, d.v. Arnoldus Pits en Gerhardina Wolters.

Uit dit huwelijk (vader ook Jansen):

1.                   Gerardina Jansen, ook Gerhardina, geb. Warbeyen (‘gemeente Griethauzen, koningrijk Pruissen’)|a| ca. 1808, overl. Didam 14.05.1874, tr. Didam 21.05.1838 Joannes Driever, geb. ca. 1809, landbouwer, overl. Didam 01.11.1891, z.v. Hendrik Driever, landbouwer, en Maria Nas.

2.                   Everhardus Janssen, ged. Warbeyen 20.01.1811; volgt [8].

3.                   Elisabeth Jansen, geb. Didam 06.10.1813, dienstmeid (1840), overl. Didam 09.10.1881, tr. Didam 16.11.1840 Gerardus Berentsen, geb. Didam 19.11.1816, blauwverver (1840), telegraafbode (1892), overl. Didam 14.02.1892, z.v. Antonius Berentsen, landbouwer, en Catharina Hageman.

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Stadt Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| e.v. Pits (overl.akte Didam 1840 no.42); |c| Johanna Christina Pits (overl.akte Didam 1871 no.50).

 

[18] Christoffel Aerts, geb. Baarlo 18.01.1782, veeslager (1820), overl. Tegelen 02.01.1827|d|, z.v. Antonius Arets en Maria Kessels; tr. 2e Maasbree 12.04.1820|a| Wilhelmina Peeters, geb. Baarlo 30.05.1790, dienstmeid (1820), overl. Baarlo 16.01.1834, d.v. Gerard Peeters (-1795) en Catharina Bouten (-1808); tr. 1e

[19] Helena Janssen, geb. Tegelen ca. 1784, overl. Tegelen 02.10.1819|b|, d.v. Christien Janssen en Catharine Goossen.

Uit het huwelijk Aerts-Janssen:

1.                   Anna Maria Catharina Aerts, geb. Tegelen 14.08.1810, overl. Baarlo (Maasbree) 18.01.1887, tr. voor 1843 Peter Joannes Peeters, slachter (1876).

2.                   Maria Aerts, geb. Tegelen 15.07.1816|c|; volgt [9].

3.                   Antonetta Aerts, geb. Tegelen 07.06.1819, dienstmeid (1845), overl. Baarlo (Maasbree) 07.03.1890, tr. Maasbree 06.08.1845 Johannes van den Berken, geb. Grubbenvorst 11.07.1806, hoefsmid, overl. Baarlo (Maasbree) 24.08.1887, z.v. Bernard van den Berken en Anna Maria Fleurkens.
     JvdB tr. 1e voor 1845 Joanna Sophia Engels, overl. voor 1845.

Uit het huwelijk Aerts-Peeters:

4.                   Helena Aerts, geb.Tegelen 02.04.1821, overl. Baarlo (Maasbree) 11.02.1853, tr. Maasbree 22.06.1850|d| Godfried Gommans, geb. Baarlo 23.05.1806, overl. Tegelen 24.10.1891, z.v. Michiel Gommans en Petronella Beenders.
     GG tr. 1e voor 1841 Elisabeth Mertens, geb. Kessel ca. 1810, overl. Baarlo (Maasbree) 25.02.1847, d.v. Conrad Mertens en Joanna Michels.

5.                   Catharina Aerts, geb. Tegelen 21.08.1823, overl. Baarlo (Maasbree) 10.05.1848|e|.

6.                   Gertrudis Aerts, geb. Tegelen xx.12.1825, overl. Tegelen 06.03.1826.

 

Noten: |a| bruidegom Christophorus Arets (huw.akte Maasbree 1820 no.2); |b| e.v. Christophe Aarts (overl.akte Tegelen 1819 no.44); |c| moeder Magdalena (geb.akte Tegelen 1816 no.16); |d| Christophorus; |d| bruidegom Godefried, bruid Arts (huw.akte Maasbree 1850 no.34); |e| per abuis geb. Baarlo (overl.akte Maasbree 1848 no.69).

 

[20] Reinder Rooding, geb. Wehl ca. 1772/1779, daghuurder (1823), arbeider (1825,1827), overl. Rheden 15.03.1856|a|, tr.

[21] Berendina Jansen, geb. Rhedersteeg ca. 1782/1784/1786, overl. Rheden 24.04.1873, d.v. Jan Jansen en Maria Muurman.

Uit dit huwelijk (vader ook Roodink):

1.                   Catharina Roodink, geb. De Steeg (Rheden) 04.01.1818, overl. Arnhem 13.09.1889, tr. Arnhem 03.05.1848 Stoffel Tiggeloven, geb. ca. 1799, stalknecht (1848), landbouwer (1873), overl. Arnhem 13.02.1873, z.v. Stephanus Tiggeloven, arbeider, en Ida Egging.

2.                   Arnoldus Roodink, geb. ca. 1819, overl. Rheden 04.02.1828.

3.                   Johannes Rooding, geb. ca. 1820; volgt [10].

4.                   Albertus Rooding, geb. Rheden 08.11.1823, dienstknecht, tr. Renkum 01.11.1851 Martha Maria Wemerman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.10.1825, dienstmeid (1851), overl. Renkum 10.11.1910, d.v. Gerrit Wemerman, smid, en Maria Woudenberg.

5.                   Antonia Rooding, geb. Rheden 13.08.1825.

6.                   Gradus Rooding, geb. Rheden 22.08.1827, koopman (1858), dagloner (1859), overl. Gendringen 14.07.1859, tr. Wageningen 12.11.1858 Margaretha Hendrika Helmes, geb. ca. 1829, dienstbode (1858), d.v. Evert Helmes en Elisabeth Schut.

 

Noten: |a| Roding, ‘zijnde de namen der ouders van den overledene aan comparanten onbekend’ (overl.kate Rheden 1856 no.54).

 

[22] Gerrit Jan Verstegen, geb. Drempt ca. 1785/1786, arbeider/daghuurder (1817,1832), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 04.05.1864, z.v. Everardus Verstegen, daghuurder, en Henrica Theunissen; tr. Dieren 30.05.1816|a|

[23] Hendrina Florijn, geb. Rheden ca. 1789/1790, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 08.12.1865, d.v. Bernardus Florijn, kleermaker, en Zwera Bremer.

Uit dit huwelijk (vader ook Verstege of Versteeg):

1.                   Anna Versteeg, geb. Brummen 12.03.1817, overl. Rheden 21.10.1868.

2.                   Hendrika Versteeg, geb. Rheden 16.12.1819; volgt [11].

3.                   Zweera Versteeg, geb. De Steeg (Rheden) 20.10.1821.
= w.s. Sigeberta Verstege, geb. ca. 1822, overl. Nijkerk 22.08.1899.

4.                   Everhardus Versteeg/Verstegen, geb. De Steeg (Rheden) 29.09.1823, dagloner, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 23.03.1866, tr. Hummelo en Keppel 05.02.1858 Hendrika Christina Starink, geb. Drempt 02.04.1829, overl. Didam 30.04.1904, d.v. Hendrikus Starink, dagloner, landbouwer, en Reinera Garritsen.
     HCS tr. 2e Wehl 07.01.1870 Willem Boshoven, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 01.09.1823, dagloner (1855), fabrieksarbeider (1870), z.v. Berend Boshoven, dagloner, en Johanna Siebes, dagloonster; tr. 3e Wehl 11.04.1877 Jan Koerntjes, geb. Aerdt (Herwen en Aerdt) 28.03.1826, dagloner (1856), arbeider (1877), z.v. Derk Koerntjes, arbeider, en Hermina Scholten.
     WB tr. 1e Hummelo en Keppel 10.08.1855 Helena Jansen, geb. Drempt 05.07.1826, overl. Wehl 06.02.1869, d.v. Albertus Jansen, dagloner, en Johanna Hendriks, dagloonster.
     JK tr. 1e Wehl 23.02.1856 Hendrina Kelderman, geb. Wehl 13.11.1824, arbeidster, overl. voor 1877, d.v. Hendrik Kelderman, dagloner (1824), arbeider (1846), mandenmaker (1856), en Grada Evers.
     HK tr. 1e Wehl 30.12.1846 Jan Borgers, ook Burgers, ged. Zevenaar 22.07.1781, dagloner (1829), arbeider (1846), overl. Meerenbroek (Wehl) 09.04.1855, z.v. Roelof Borgers en Catharina Oesterreich.
     JB tr. 1e Hendrina Brunings, overl. voor 1829; tr. 2e Wehl 22.10.1829 Joanna Theodora Berntsen, geb. ca. 1784, dagloonster (1829), overl. voor 1846, d.v. Bernardus Berntsen en Gerharda Baakmans.
     JTB tr. 1e Ambt Doetinchem 02.07.1824 Hermanus Tulen, ook Thulen, geb. ca. 1757, militair, overl. Wehl 24.01.1828, z.v. Engelbart Thulen/Tulen en Geertruij Schutten.
     HT otr. 1e Utrecht 1780 Johanna Genot, geb. ca. 1762, overl. Utrecht 29.08.1817.

5.                   Berendina Versteeg, geb. Rheden 30.12.1826, dienstbode, overl. Arnhem 24.07.1854.

6.                   Bernardus Versteeg/Verstegen, geb. Rheden 19.03.1829, overl. Huissen 15.01.1894.

7.                   Johannes Antonius Verstege, geb. Ellecom (Rheden) 03.03.1832, pastoor, overl. Nijkerk 13.06.1910.

 

Noten: |a| bruidegom Gerardus Johannes Verstegen.

 

[24] Franciscus Josephus Frequin, Francis/Frans, geb. Namur ca. 1760/1761, sergeant grensjager (1816), gepensioneerd sergeant (1826,1836), overl. Arnhem 22.04.1836|e|, tr. 

[25] Maria Anna Kessel, Maria, geb. Eelderen ca. 1776, overl. Arnhem 22.02.1826|f|, d.v. Jan Kessel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Frequin, geb. Delfzijl, ged. Appingedam 24.01.1805, overl. Bergh 11.10.1818|a|.

2.                   Ludovicus Frequin, Louis, geb. ca. 1806, kleermaker, overl. Arnhem 26.12.1869, tr. 1e voor 1831 Johanna Margaretha Hummeling, geb. ca. 1807/1808, overl. Arnhem 21.03.1845, d.v. Jan Hummeling, voerman, en Everdina Gerritsen; tr. 2e Warnsveld 12.01.1848|d| Johanna Maria de Bruijn, d.v. Antonie de Bruijn en Maria Magdalena Kraijvanger.

3.                   Dorothea Frequin, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1809, overl. Utrecht 04.10.1881, tr. Utrecht 14.05.1851 Joann Bernard Lensing, geb. Bocholt (Königreich Preußen)|b| ca. 1817, overl. Utrecht 03.09.1893, z.v. Hermann Lensing en Joanna Huning.

4.                   Franciscus Frequin, geb. ca. 1812; volgt [12].

5.                   Maria Josepha Frequin, geb. ca. 1812, arbeidster (1840), schoonmaakster (1860), overl. Arnhem 20.01.1895, tr. Arnhem 24.06.1840 Cornelis Janssen van den Doormalen, geb. Nijmegen ca. 1813, arbeider, overl. Arnhem 12.09.1852|c|, z.v. Henri Janssen van den Doormalen, stuurman, en Jeanne Mareus.

6.                   Ferdinand Rosalie Frequin, geb. ca. 1814, metselaarsknecht (1840), voermansknecht (1841), arbeider (1847,1867), overl. Arnhem 04.02.1867, tr. 1e Arnhem 30.09.1840 Johanna Evers, geb. ca. 1809, dienstbode (1840), overl. (kraambed) Arnhem 01.08.1841, d.v. Henricus Evers en Everdina Meijer; tr. 2e Arnhem 15.09.1847 Anna Maria Nuij, geb. Bemmel 19.07.1822, overl. Arnhem 25.04.1873, d.v. Antonius Nuij, arbeider, en Anna Maria Peters.

7.                   Therese Frequin, geb. Arnhem 11.08.1816.

 

Noten: |a| Johannes, oud 12 jaar (overl.akte Bergh 1818 no.30); |b| nu een Stadt in Kreis Borken, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| vader Hendricus Jacobus, moeder Anna Maria Merkes; |d| bruidegom Frequen; |e| ‘de namen zijner ouders zijn aancomparanten onbekend’ (overl.akte Arnhem 1836 no.130); |f| Marianne, ‘zijnde de moedersnaam onbekend aan comparanten’ (overl.akte Arnhem 1826 no.58).

 

[26] Johannes Broekhuijsen, Jan, geb. Doorwerth ca. 1778/1779/1780, daghuurder (1815), arbeider (1818), daghuurder (1821), dagloner (1824), arbeider (1826), tapper (1830), arbeider (1832), dagloner (1835), houtzager (1843), werkman (1857), overl. Arnhem 01.03.1862|e|, tr.

[27] Bartha Peters, geb. ca. 1788/1789, overl. Arnhem 30.04.1853, d.v. Wilhelmus Peters, tuinman, en Reinera Akkermans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Broekhuijsen, geb. Arnhem 08.12.1815; volgt [13].

2.                   Willem Broekhuijsen, geb. Arnhem 28.06.1818, kleermakersknecht, overl. Hees (Nijmegen) 16.01.1904, tr. Arnhem 24.05.1843|a| Maria Catharina Bouwer, geb. Arnhem 05.06.1824, overl. Hees (Nijmegen) 31.07.1904, d.v. Maria Catharina Alexandrina Bouwer (ca.1789/1796-1842)|d|, dienstmeid (1824).

3.                   Joannes Josephus Broekhuijsen, geb. Arnhem 30.07.1821, kleermaker, tr. 1e Amsterdam 29.04.1857 Jacoba Johanna Mulder, geb. Nijmegen 04.06.1827, dienstbode (1857), d.v. Paulus Mulder, dozenmaker, en Anna Maria Jansen; tr. 2e Amsterdam 11.08.1869 Johanna Theodora Rosina Rulofs, geb. Amsterdam 20.01.1832 (akte), diensbaar (1869), d.v. Johannes Hermanus Rulofs, stukadoor, en Hildegonda Maria de Vries.

4.                   Reiniera Broekhuijsen, geb. Arnhem 31.01.1824, overl. Arnhem 07.02.1890, tr. Arnhem 05.01.1848 Martinus Vermaas, geb. Nijmegen 08.02.1814, schoenmaker, overl. Arnhem 19.11.1886 z.v. Christina Vermaas, naaister.

5.                   Hendrica Broekhuijsen, geb. Arnhem 14.08.1826, overl. Arnhem 16.09.1899. tr. Arnhem 27.07.1853 Jan Hendrik Haverkamp, geb. ca. 1821, agent van politie (1862), overl. Arnhem 18.03.1896, kleermaker, z.v. Jan Haverkamp, tuinman, en Helena Joanna Loos.

6.                   Antonius Broekhuijsen, geb. Arnhem 12.08.1830, overl. Arnhem 09.10.1830.

7.                   Antonius Broekhuijsen, geb. Arnhem 01.01.1832, overl. Arnhem 23.11.1835|c|.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid per abuis Brouwer (huw.akte Arnhem 1843 no.53); |c| oud drie jaar en zes maanden (overl.akte Arnhem 1835 no.319); |d| oud 28 jaar (geb.akte Arnhem 1824 no.222), oud 53 jaar (overl.akte Arnhem 1842 no.333); |e| Broekhuizen, ‘zijnde de namen zijner lang overledene ouders den aangevers onbekend’ (overl.akte Arnhem 1862 no.142).

 

[28]

[29]

 

[30] Johannes Concilius, geb. Bombach (Nassau) ca. 1788, kramer (1824), pottenkramer (1850,1854), overl. Stad Doetinchem 09.01.1862|a|, tr.

[31] Margaretha Oorband, geb. Wesel (Pruissen) ca. 1784/1788, overl. Stad Doetinchem 12.01.1850|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Concilius, geb. Lichtenvoorde 15.06.1824|c|; volgt [15].

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen zijner ouders alhier onbekend’ (overl.akte Stad Doetinchem 1862 no.3); |b| Oordband, ‘zijnde derzelver ouders namen alhier onbekend’ (overl.akte Stad Doetinchem 1850 no.4); |c| moeder Margretha Oorband.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren