Pieter Jacob Jebbink (1915-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2017 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Pieter Jacob Jebbink, geb. Wijnjeterp (Opsterland) 23.01.1915, leerling HBS te Steenwijk en Lyceum te Almelo, student Utrecht 1935, rector van de Senaat van Unitas Studiasorum Rheno Traiectina (1938/39)|d|, doctoraal examen rechtswetenschappen Utrecht 1941|e|, wetenschappelijk hoofdmedewerker THT (1965-), afdelingsdirecteur AW (1965/66), kantonrechter-plaatsvervanger Almelo (1966-), OON 1980, overl. Hengelo 14.08.2001, verloofd Utrecht/Amsterdam 25.09.1943|b|, tr. Holten (nh) 25.11.1943|c| Maria Vreede, Mieke, geb. Rotterdam 23.07.1919, overl. Delden 11.12.2020, crem., d.v. Carel Wilhelm Vreede (1887-na1964) en Henriette Johanna Ladenius (1889-1964).
 
Noten: |b| verloofde Miek; |c| huwelijksbevestiging door ds. J. Jebbink {=de vader van de bruidegom} (Algemeen Handelsblad 11.11.1943); |d| Utrechtsch Nieuwsblad 24.11.1938 (met foto); |e| Utrechtsch Nieuwsblad 26.09.1941.

 

[2] Johannes Jebbink, geb. Stad Doetinchem 09.02.1884, dominee, predikant te Bovensmilde (1908-1913), Wijnjeterp (1915,1919), Steggerda (-1930), Holten (1930-1948) en Terheijden, overl. Almelo 12.08.1963, crem. Dieren 16.08.1963, tr. Ulrum 30.07.1908
[3] Jantje ter Borg, geb. Ulrum 12.03.1887, overl. Almelo 01.03.1965, crem..

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermine Jeltine Jebbink, Mimi (1920), geb. Bovensmilde (Smilde) 26.05.1909, overl. Delden 16.12.1983, crem. Usselo 21.12.1983, tr. L.J. de Vries, overl. na 1983. [Leeuwarden 1963,1965]

2.                   Eduard Pieter Johannes Jebbink, geb. Bovensmilde (Smilde) 26.11.1911, dominee, predikant te Kapelle (NB) (1963,1965) en Terhorne (1939), tr. Utrecht 01.12.1938 Ida Adriana Paap, geb. Utrecht 03.10.1910, d.v. Christoffel Gerardus Paap en Geertruida Jacoba Koopman.

3.                   Pieter Jacob Jebbink, Piet (1920), geb. Wijnjeterp (Opsterland) 23.01.1915; volgt [1].

4.                   Jeltine Jeannette Jebbink, geb. Wijnjeterp (Opsterland) 14.09.1919, overl. Wijnjeterp (Opsterland) 23.06.1920|a|.

 

Noten: |a| Jeannette (annonces van de familie in 1919 en 1920), Jeanette (overl.akte Opsterland 1920 no.114).

 

[4] Evert Jebbink, geb. Warnsveld 20.03.1855, koopman (1882,1884), tuinman (1886,1918), overl. Doetinchem 07.02.1936, tr. Warnsveld 11.02.1882

[5] Jeltje Weijer, geb. Leeuwarden 16.06.1849, vroedvrouw (1882), overl. Doetinchem 31.10.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Jebbink, geb. Warnsveld 20.11.1882, arts, overl. De Rijp 23.03.1935, tr. 1e Amsterdam 01.09.1910 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 26.01.1923, ingeschr. Amsterdam 06.06.1923) Paulina van Noort, geb. Eemnes 03.07.1884, overl. Amsterdam 02.11.1927, d.v. Johannes Jelis van Noort, predikant, en Wilhelmina Geertruida van Slijpe; tr. 2e De Rijp 19.06.1923 Catharina Clasina Huijer, geb. Amsterdam ca. 1892, d.v. Willem Hendrik Huijer en Johanna Christina Dekker.

2.                   Johannes Jebbink, geb. Stad Doetinchem 09.02.1884; volgt [2].

3.                   Leendert Jebbink, geb. Stad Doetinchem 30.03.1886, overl. Velp (Rheden) 05.03.1943, tr. Harmelen 29.06.1910 Maria Antonia Schuddeboom, geb. Amsterdam 02.10.1875, overl. Soest 16.06.1954, d.v. Johannes Hendrik Albertus Schuddeboom en Aaltje Blonk.

4.                   Sjoukje Jebbink, geb. Stad Doetinchem 10.03.1888, overl. Doetinchem 07.04.1954, tr. Stad Doetinchem 18.11.1918 Casper Antoon van Hilten, geb. ca. 1893, boekhouder, overl. Doetinchem 21.01.1939, begr. Doetinchem (Alg.Bpl. Loolaan) 24.01.1939, z.v. Johannes Jacobus van Hilten en Jansje IJgile.

 

[6] Pieter ter Borg, geb. Ezinge 14.01.1857, grofsmid (1886,1890), smid (1908,1921), overl. Ulrum 05.05.1947, tr. Uithuizen 27.04.1886

[7] Harmke Juistema, geb. Uithuizen 02.07.1860, overl. Ulrum 22.02.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje ter Borg, geb. Ulrum 12.03.1887; volgt [3].

2.                   Jacob Freerk ter Borg, geb. Ulrum 10.11.1890, smid, overl. na 1966, tr. Ulrum 28.01.1921 Bouwke Aardappel, geb. Niekerk (Ulrum) 01.03.1890, overl. Ulrum 16.05.1966, d.v. Harm Aardappel, dagloner, en Aaltje Bonnema.

 

[8] Garrit Jan Jebbink, geb. Warnsveld 11.08.1817, tuinman (1846,1852), dagloner (1874), overl. Warnsveld 01.07.1891, tr. Warnsveld 09.05.1846

[9] Magdalena Schekman, geb. Warnsveld 14.01.1815, dienstmeid (1846), overl. Warnsveld 27.05.1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lammerdina Jebbink, geb. Warnsveld 29.07.1846.
= w.s. Alberdina Jebbink, geb. xx.07.1846 (oud 19 maanden), overl. Warnsveld 19.02.1848.

2.                   Lammerdina Catrina Jebbink, geb. Warnsveld 17.01.1849|a|, dienstmeid (1876), overl. voor 1919, tr. Warnsveld 25.11.1876 Jan Willem Eggink, geb. ca. 1849, bakker (1876), commissionair (1894,1902), overl. Amsterdam 26.06.1919|c|, z.v. Johannes Theodorus Eggink en Gerritje Krukkering.
     JWE tr. 2e Zutphen 04.06.1902 Johanna Jacoba Tick, geb. Barneveld 04.05.1865, d.v. Willem Tick, kleermaker, en Johanna Hendrika Christina Davids.
     JJT tr. 1e Amsterdam 07.07.1892 Willem Ledeboer, geb. Bolsward 19.05.1839, grossier (1881), winkelier (1892), overl. voor 1902, z.v. Frederik Wilhelm Cornelis Ledeboer, notaris, en Aleida Johanna van Enschut.
     WL tr. 1e Aalsmeer 21.10.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 29.09.1891, ingeschr. Amsterdam 12.11.1891, ingeschr. Aalsmeer 27.11.1891) Johanna Elisa Lusink, geb. Ngawie (Res. Madioen) 21.06.1861|d|, d.v. Pieter Dorus Lusink en Johanna Cornelia Simons.

3.                   Johanna Geertruida Jebbink, geb. Warnsveld 17.01.1849|b|, tr. Warnsveld 01.05.1875 Derk Bilderbeek, geb. ca. 1846, winkelbediende, z.v. Gradus Bilderbeek en Johanna Norde.

4.                   Gerritje Jebbink, geb. Warnsveld 24.03.1852, overl. Warnsveld 20.03.1920, tr. Warnsveld 10.05.1884 Willem groot Hulze, geb. Harfsen (Gorssel) 01.11.1852, boerenknecht (1884), gruishandelaar (1901), koopman in brandstoffen (1920), overl. Gorssel 21.05.1922, z.v. Kornelis Albert Willem Fredrik groot Hulze, landbouwer, en Derkjen ten Have.

5.                   Evert Jebbink, geb. Warnsveld 20.03.1855; volgt [4].

 

Noten: |a| geb. des avonds ten elf ure (akte no.7); |b| geb. des avonds ten kwartier voor twaalf ure (akte no.8); |c| ook overl.akte Amersfoort 1919 no.255; |d| Johanna Elisa Simons (RA 1862 p.56).

                             

[10] Johannes Weijer, geb. Leeuwarden 19.08.1809, ged. Leeuwarden 03.09.1809, koopmansknecht (1846), koopmansbediende (1869), overl. Leeuwarden 13.04.1869, tr. Leeuwarden 15.11.1846

[11] Sjoukjen van der Meer, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 16.07.1819, dienstbode (1846), baker (1873,1895), overl. Leeuwarden 09.04.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   IJda Weijer, geb. Leeuwarden 16.10.1847, vroedvrouw, overl. Borger 30.07.1925, tr. Borger 25.05.1878 Jan Frederik Adolf Beins, geb. Coevorden 07.02.1845, molenaar, overl. Groningen 03.04.1907, z.v. Frederik Adolf Beins en Johanna Henderika Timmerman.

2.                   Jeltje Weijer, geb. Leeuwarden 16.06.1849; volgt [5].

3.                   Antonia Weijer, geb. Leeuwarden 03.03.1851, tr. Utrecht 06.02.1895 Wouter Koopman, geb. Edam ca. 1847, overl. Utrecht 23.07.1910, z.v. Jacobus Ernst Koopman en Geertje Beets.
     WK tr. 1e Utrecht 02.06.1875 Ida Adriana Bolderdijk, geb. Amersfoort 11.03.1845, d.v. Gijsbertus Bolderdijk en Gerritje van Rijswijk; tr. 2e Utrecht 31.10.1883 Hendrika Maria Smit, geb. Utrecht 22.02.1849, overl. Utrecht 17.12.1893, d.v. Johannes Smit en Catharina Wildschut.
     HMS tr. 1e Utrecht 19.04.1876 Anthonij Hendrik Gijsberti Hodenpijl, geb. Breukelen-Nijenrode 24.03.1852, overl. Utrecht 24.11.1879, z.v. Matthijs Gijsberti Hodenpijl en Jannetje Pos.

4.                   Georg Antoon Weyer, geb. Leeuwarden 02.08.1852, huisschilder, overl. ’s-Gravenhage 31.03.1900.

5.                   Tietje Weyer, geb. Leeuwarden 02.12.1854, overl. Leeuwarden 07.08.1873.

6.                   Petrus Weyer, geb. Leeuwarden 19.10.1857, blikslager, overl. Leeuwarden 13.03.1894, tr. Leeuwarden 27.05.1882 Antje Pasma, geb. IJsbrichtum (Wymbritseradeel) 22.12.1859, werkvrouw (1906), schoolschoonmaakster (1918), overl. na 1918, d.v. Pieter Sijbolts Pasma en Baukje Sybrens de Vries.

 

[12] Jacob ter Borg, ook Jakob, geb. Aduard 20.03.1819, smid (1851,1855), ijzersmid (1857,1860), grofsmid (1861,1871), overl. Ezinge 20.12.1871; tr. 1e Ezinge 01.06.1851 Martje Bloem, geb. Ezinge 05.04.1817, smidsvrouw, overl. (kraambed) Ezinge 17.03.1852, d.v. Jacob Pieters Bloem, smid, en Frouke Duurts Diepenga; tr. 2e Ezinge 28.10.1854

[13] Jantje Stad, geb. Ezinge 16.04.1828, overl. Groningen 25.04.1920; tr. 2e Ezinge 31.05.1873 Geert Meijer, geb. Fransum (Aduard) 29.06.1838, smidsknecht (1873), grofsmid (1875), overl. Ezinge 23.10.1875, z.v. Simon Jakobs Meijer, landgebruiker, en Zwaantje Mulder; tr. 3e Ezinge 17.02.1877 Freerk Pot, geb. Usquert 26.06.1849, smid (1877), machinefabrikant (1917), overl. Groningen 29.12.1917, z.v. Pieter Jans Pot, schoenmaker, en Hilje Jacobs Dob.

Uit het huwelijk ter Borg-Bloem:

1.                   Jakob ter Borg, geb. Ezinge 09.03.1852, overl. Ezinge 31.08.1852.

Uit het huwelijk ter Borg-Stad:

2.                   Sara ter Borg, geb. Ezinge 02.10.1855, overl. Appingedam 26.11.1942, tr. Ezinge 07.12.1876 Pieter Stulp, geb. Pieterzijl (Oldehove) 07.07.1851, landbouwer (1876), boterhandelaar (1937), overl. Opwierde (Appingedam) 05.05.1937, z.v. Jakob Jans Stulp, arbeider, landbouwer, en Zwaantje Pieters Kits.

3.                   Pieter ter Borg, geb. Ezinge 14.01.1857; volgt [6].

4.                   Wieger ter Borg, geb. Ezinge 05.02.1858, overl. Ezinge 12.10.1858.

5.                   levenloze zoon, Ezinge 24.02.1860.

6.                   Wieger ter Borg, geb. Ezinge 09.05.1861, smid, overl. Groningen 11.11.1932|b|, tr. Ezinge 01.06.1895 Jantje Haan, geb. Schouwerzijl (Leens) 19.01.1863, overl. Ezinge 21.08.1940, d.v. Pieter Haan, dagloner, landbouwer, en Hilje Nube.
     JH tr. 1e Ezinge 11.05.1889 Jakob Tillema, geb. Zuidhorn 25.05.1862, huisschilder, overl. Den Horn (Aduard) 14.12.1891, z.v. Jan Tillema, landbouwer, en Evertje Borgman.

7.                   Alberdina ter Borg, geb. Ezinge 24.04.1863, overl. Hoogkerk 10.07.1935, tr. Ezinge 30.03.1882 Bouwe Boersema, geb. Oldehove 19.11.1856, huisverwer/huisschilder, overl. Hooglerk 04.08.1904, z.v. Hendrik Berends Boersema, dagloner, arbeider, en Dieuwerke Bouwes Kooiman, arbeidster.

8.                   Jacob ter Borg, geb. Ezinge 28.03.1865, smid (1894), fabrikant (1928), overl. Groningen 24.06.1928|c|, tr. Ezinge 28.04.1894 Eiske de Waaij, geb. Feerwerd (Ezinge) 30.10.1870, overl. Groningen 17.02.1947|a|, d.v. Evert de Waaij en Egbertje Tromp.

9.                   Mattheus ter Borg, geb. Ezinge 28.12.1866, smid (1897), machinefabrikant (1923), overl. Groningen 28.11.1923, tr. Ezinge 01.05.1897 Hilje Aalfs, geb. Ezinge 08.11.1870, overl. Groningen 04.04.1957, d.v. Hindrik Aalfs, broodbakker (1870), landbouwer (1897), en Menstje Huizenga.

10.               Trientje ter Borg, geb. Ezinge 14.12.1868, overl. Usquert 19.04.1935, tr. Groningen 12.05.1898 Egbert Beukema, geb. Ulrum 18.05.1871, bakker, overl. Usquert 17.05.1957, z.v. Menno Beukema, commissionair, en Jantje Ritzema, winkelierster (1898).

11.               Susanna ter Borg, geb. Ezinge 19.01.1871, overl. Ezinge 01.06.1871.

 

Noten: |a| ook overl.akte Appingedam 1947 no.16; |b| ook overl.akte Ezinge 1932 no.14; |c| ook overl.akte Appingedam 24.06.1928.

 

[14] Jacob Juistema, geb. Uithuizermeeden 30.03.1812, bakkersknecht (1842), broodbakker (1845), brood- en beschuitbakker (1852), broodbakker (1854,1866), bakker (1877), broodbakker (1881), brood- en koekbakker (1886), overl. Uithuizen 19.02.1891, tr. Uithuizermeeden 21.05.1842

[15] Trijntje Bussema, ook Trientje, geb. Middelstum 04.12.1821, overl. Uithuizen 02.02.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aagtje Juistema, geb. Uithuizermeeden 03.08.1843, overl. Groningen 23.05.1929, tr. Uithuizen 21.04.1866 Jan Perdok, geb. Holwierde (Bierum) 25.03.1843, broodbakker, overl. Groningen 12.01.1913, z.v. Hindrikus Jans Perdok, landbouwer, en Grietje Haijes Dallinga.

2.                   Jantje Juistema, geb. Uithuizen 08.10.1845, overl. 1932, begr. Pilgrim Home Cemetery (Holland, Ottawa County, Michigan, USA), tr. Uithuizen 07.12.1878 Harm Sprang, geb. Oostwold (Midwolda) 07.11.1849, onderwijzer (1878,1886), overl. 1913, begr. Pilgrim Home Cemetery (Holland, Ottawa County, Michigan, USA), z.v. Roelf Sprang, arbeider, landbouwer, en Maria Bakker.
– HS, zonder beroep, Chr. Geref., met 1 vrouw en 3 kinderen uit Bierum naar N. Amerika in 1896|a|.

3.                   levenloos kind, Uithuizen 26.05.1848.

4.                   Albert Juistema, geb. Uithuizen 23.04.1849, overl. Uithuizen 03.08.1856.

5.                   Wibbina Juistema, geb. Uithuizen 11.02.1852, overl. Usquert 22.05.1935, tr. Uithuizen 18.08.1877 Jan Brongersma, geb. Usquert 16.01.1847, landbouwer, overl. Usquert 29.07.1912, z.v. Mechiel Jans Brongersma, landbouwer, en Helena Alida Jansonius.

6.                   Geertruida Juistema, geb. Uithuizen 07.05.1854, overl. Haren 02.02.1950, tr. Uithuizen 17.01.1880 Jan Eises, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 09.01.1849, onderwijzer, overl. Bierum 05.03.1941, z.v. Albert Jans Eises, watermulder (1849), molenaar (1880), en Cornelia Derks de Vries.

7.                   Albert Juistema,  geb. Uithuizen 27.01.1858, koopman, overl. Groningen 22.03.1917, tr. Kantens 08.04.1881 Fenna de Jonge, geb. Kantens 20.10.1857, overl. Groningen 15.07.1937, d.v. Jan Jans de Jonge en Geertje van Bolhuis.

8.                   Harmke Juistema, geb. Uithuizen 02.07.1860; volgt [7].

9.                   Rembertus Juistema, geb. Uithuizen 04.03.1864, bakker, tr. Uithuizen 30.04.1891 Anje Meenken, geb. Uithuizen 05.09.1863, overl. Alkmaar 06.11.1956, d.v. Diederik Meenken, huisverver, en Eijtje ter Huizen.

10.               Willem Juistema, geb. Uithuizen 05.08.1866, bakker, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 25.03.1948, tr. Usquert 08.05.1897 Jacoba Munting, geb. Usquert 25.11.1862, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 28.11.1945, d.v. Tamme Annes Munting, (grof)smid, en Jantje Meter.

 

Noten: |a| Staat van landverhuizers in 1896.

 

[16] Garrit Jebbink, geb. Warnsveld 10.02.1776, ged. Warnsveld 11.02.1776, daghuurder/dagloner, overl. Warnsveld 14.10.1857, z.v. Arent Jebbink en Garritjen Garritsen (zie Bijlage A); otr. Warnsveld 04.05.1810|c|, tr. Warnsveld 27.05.1810

[17] Catharina Johanna Voortman, ged. Warnsveld 06.02.1785|b|, overl. Warnsveld 11.03.1867, d.v. Willem Voortman en Aaltjen Vlierman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltjen Jebbink, ged. Warnsveld 23.09.1810|d|, dienstmeid (1837), overl. Zutphen 30.05.1891, tr. Vorden 26.05.1837 Berend Jan Rouwenhorst, geb. Vorden 10.09.1808, ged. Vorden 11.09.1808, landbouwer, overl. Warnsveld 03.12.1878, z.v. Derk Rouwenhorst, landbouwer, en Theodora Hassink.

2.                   Jan Willem Jebbink, geb. Warnsveld 09.05.1813, huisknecht (1838), herbergier (1855), overl. Arnhem 25.02.1855, tr. Voorst 03.11.1838 Engelina Otten, geb. Stad Doetinchem 08.03.1813, dienstmeid (1838), overl. Arnhem 07.04.1869, d.v. Hendrik Willem Otten, schoenmaker, en Willemken Hamel.

3.                   Garritjen Jebbink, geb. Warnsveld 03.08.1816.

4.                   Garrit Jan Jebbink, geb. Warnsveld 11.08.1817; volgt [8].

5.                   Aalbert Jebbink, geb. Wichmond (Warnsveld) 13.09.1820, timmerman, overl. Zutphen 12.09.1902, tr. Zutphen 04.08.1847 Johanna Gerharda Bensink, geb. Zutphen 12.04.1828, dienstmeid (1847), overl. Hoven (Zutphen) 11.10.1899, d.v. Hendrik Bensink (1800-1861) en Johanna Harmina Klaasen (1810-1861).
– Het echtpaar Bensink-Klaasen vormttevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Hendrik Gerrit van Kooten (1928-2005), medewerker TH Twente.

6.                   Geertruid Jebbink, geb. Warnsveld 22.12.1822, dienstmeid (1854), overl. Arnhem 22.12.1903|a|, tr. Zutphen 06.05.1854 Aalbert Dolleman, geb. Zelhem 24.10.1825, timmerman, overl. Arnhem 13.11.1870, z.v. Egbert Dolleman, arbeider (1825), veldwachter (1854), en Willemina Hendriks.

 

Noten: |a| Catharina Geertruida; |b| Catrina Johanna; |c| bruidegom Garret, bruid Catarina Johanna, get. W. Voortman en Derk Jebbink (Trouwboek van Richter en Keurnoten 1803-1811, RBS 1697); |d| vader Gerret, moeder Catrina Voortmans.

 

[18] Evert Scheggetman, geb. Gorssel ca. 1768, tuinman (1814,1828), ingeschr.lidmaat Warnsveld 04.10.1800|g|, overl. Warnsveld 18.03.1828|a|, otr. Warnsveld 13.10.1797, tr. Warnsveld 05.11.1797

[19] Lammerdina Nijveld, overl. tussen 1829 en 1846.

Uit dit huwelijk (vader soms Everd, vader ook Schekman, moeder soms Nengerman, moeder soms Dina):

1.                   Hendrik Carel Scheggetman, ged. Warnsveld 19.08.1798.

2.                   Berendina Johanna Scheggetman, ged. Warnsveld 11.05.1800, overl. Warnsveld 08.06.1871|b|.

3.                   Jan Scheggetman, ged. Warnsveld 10.01.1802, timmerman, vrijwillig jager bij het Eerste Bataillon Jagers (1834), overl. Utrecht 03.11.1866, tr. Utrecht 07.05.1834 Gerritjen Elisabeth Albers, geb. Utrecht ca. 1808, overl. Utrecht 15.07.1867, d.v. Jan Albers en Hendrika Grada van de Voorn.

4.                   Martines Scheggetman, ged. Warnsveld 25.11.1804, overl. Warnsveld 31.03.1817|c|.

5.                   Kaatjen Scheggertman, ged. Warnsveld 10.04.1808|h|, overl. Warnsveld 06.01.1885.

6.                   Fredrik Schekman, ged. Warnsveld 08.04.1810, tuinman, overl. Warnsveld 19.12.1883|f|, tr. Warnsveld 15.11.1845 Willemina Snellink, geb. Lochem 27.01.1822, dienstmeid (1845), overl. Warnsveld 26.03.1883, d.v. Jan Snellink, koetsier, en Hendrika Hassink.

7.                   Maria Schekman, geb. Warnsveld 09.02.1814, overl. Warnsveld 11.04.1814.

8.                   Magdalena Schekman, geb. Warnsveld 14.01.1815|d||e|; volgt [9].

 

Noten: |a| Schekman, geen ouders vermeld (overl.akte Warnsveld 1828 no.16); |b| Schekman, moeder Nengerman; |c| Schekman; |d| Bevolkingsregister Warnsveld; |e| bij huw. en overl. moeder Nengerman; |f| moeder Bijveld (overl.akte Warnsveld 1883 no.63); |g| Schekman; |h| vader Scherggertman.

 

[20] Anthoon Weijer, geb. Oberwich ca. 1766, apothekersbediende (1818), overl. Leeuwarden 22.07.1818|d|, z.v. Philip Anthoon Weyer en Anna Elisabeths; tr. voor 1794

[21] Ida Boyé, geb. Idzard ca. 1766, arbeidster (1820,1823), overl. Leeuwarden 05.06.1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Louise Weyer, geb. 13.01.1794, ged. Goutum en Swichum 02.02.1794, dienstmaagd (1820), overl. Leeuwarden 27.02.1870, tr. Leeuwarden 23.07.1820 Petrus Wink, geb. Leeuwarden ca. 1797, overl. Leeuwarden 24.02.1870, z.v. Wilhelmina Wink (-1807).

2.                   Tietje Weyer, ged. Leeuwarden 07.02.1796, dienstmaagd/dienstmeid (1817,1819), tr. Leeuwarden 03.07.1836 Arend van Delden, geb. Sneek ca. 1793, hoedemaker, ‘dienende als schutter bij het eerste bataillon der eerste afdeeling mobiele Vriesche Schutterij’, z.v. Johannes Arends van Delden en Dieuwke Gabes van der Meulen.
     AvD tr. 1e Sneek 06.08.1815 Antje Olingius, overl. Sneek 24.06.1832.

3.                   Petrus Weyer, ged. Leeuwarden 02.12.1798, overl. Paramaribo 28.12.1841|c|.

4.                   Philippus Weijer, geb. Leeuwarden 20.11.1802, ged. Leeuwarden 12.12.1802, schoenmaker (1823,1865), overl. voor 1888, tr. Leeuwarden 28.09.1823 Maria Vleeschhouwer/Vleeshouwer, geb. Leeuwarden ca. 1803, naaister (1823), overl. Leeuwarden 22.04.1888, d.v. Elisabeth Vleeshouwer (-1809).

5.                   Elisabeth Weyer, geb. Leeuwarden 05.04.1806, ged. Leeuwarden 04.05.1806, overl. Leeuwarden 15.04.1879|ee|, tr. Leeuwarden 27.10.1833|a| Jan Dirks de Vries, geb. Harlingen ca. 1806/1807, timmermansknecht, ‘doch thans schutter bij het eerste bataillon mobiele Vriesche Schutterij, gedetacheerd te Schayk’ (1833), timmerman (1875), overl. Leeuwarden 16.05.1875, z.v. Dirk Jans de Vries en Jeltje Sipkes.

6.                   Johannes Weijer, geb. Leeuwarden 19.08.1809, ged. Leeuwarden 03.09.1809; volgt [10].

 

Noten: |a| moeder Yda Boeljé ‘welke verklaard heeft dat haar wijlen man genaamd geweest is Georg Anthoon Weijer en niet Antoon Weijer, dat zij genaamd is Yda Boeljé, en niet Ida Booye, zooals verkeerdelijk op het doopceel van hare dochter vermeld staat, en dat door deze verschillende benamingen dezelfde personen worden bedoeld’ (huw.akte Leeuwarden 1833 no.127); |b| ‘zijnde de voor- en toenamen harer wijlen ouders onbekend’ (overl.akte Leeuwarden 1837 no.335); |c| ARA Toegang 2.10.50 inv.580 (Onderofficieren en minderen in Oost- en West-Indië overleden) {geb. 01.01.1797, moeder Ida Bouge}; |d| Georg Anthoon (overl.akte Leeuwarden 1818 no.312); |e| vader Georg Anthoon Weijer, moeder Yda Boeljé (overl.akte Leeuwarden 1879 no.200).

 

[22] Klaas Ruurds van der Meer, geb. Uitwellingerga ca. 1789/1791, schipper (1828), koopman (okt1832), schipper (nov1832), arbeider (1842), overl. Franeker 05.10.1842, z.v. Ruurd van der Meer en NN; tr.

[23] Jeltje Johannes Gronsma, geb. Uitwellingerga ca. 1792/1793, overl. (‘in het schip liggende in de Stadsgracht’) Sneek 27.08.1832, d.v. Johannes Gronsma en Grietje Klases.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjoukjen van der Meer, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 16.07.1819; volgt [11].

2.                   Sijbrig van der Meer, geb. (‘bij toeval in het schip liggende in de Stadsgracht’) Sneek 18.08.1828, overl. Eerste Etablissement der Maatschappij vanWeldadigheid te Veenhuizen (Norg) 22.05.1837|b|.

3.                   Pietertje van der Meer, geb. (‘bij toeval in het schip liggende in de Stadsgracht bij de Noorderpoort’) Sneek 23.01.1832|a|, overl. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 08.11.1832.

 

Noten: |a| moeder Jeltje Jochums Gronsma; |b| ook overl.akte Wymbritseradeel 27.12.1837 no.131.

 

[24] Wieger Davids ter Borg, geb. Drachten 01.03.1786, arbeider/werkman (1813,1846), dagloner (1851,1854), overl. Ezinge 15.11.1857|g|, z.v. David Jetzes ter Borg en Sjoukje Wiegers; tr. Aduard 26.09.1813|f|

[25] Sara Jacobs Broekema, ook Pol, geb. Niezijl 20.12.1789, dienstmeid (1813), arbeidster/werkvrouw, overl. Aduard 14.10.1826, d.v. Jacob Pieters Broekema, kleermaker, en Martje Johannes.

Uit dit huwelijk (vader Wijger):

1.                   Susanna ter Borg, geb. Aduard 20.04.1814|a|, dienstmaagd (1839), overl. Leegkerk (Hoogkerk) 29.01.1892, tr. Aduard 23.05.1839|b| Kornelis Kanon, geb. Oldekerk ca. 1808, boerenknecht (1839), arbeider (1869), overl. Aduard 13.07.1869, z.v. Willem Jans Kanon, arbeider, en Matje Kornelis Hofman, arbeidster.

2.                   Jacob ter Borg, geb. Aduard 02.02.1816, overl. Aduard 02.04.1816.

3.                   Jacob ter Borg, geb. Aduard 25.02.1817, overl. Aduard 25.02.1818.

4.                   Jacob ter Borg, geb. Aduard 20.03.1819|c|; volgt [12].

5.                   David ter Borg, geb. Aduard 13.04.1822|d|, overl. Aduard 14.11.1822.

6.                   Mattje ter Borg, geb. Aduard 24.10.1823|e|, naaister (1846), winkelierster (1899), overl. Garnwerd (Ezinge) 14.05.1899, tr. Ezinge 27.06.1846 Jacob Jans van der Laan, geb. Roden 27.01.1813, boerenknecht (1837), winkelier, (1846), overl. Garnwerd (Ezinge) 13.03.1898.
     JJvdL tr. 1e Ezinge 15.06.1837 Maaike Klasens Coer, ook Cour, geb. Oldehove 08.06.1812, wolnaaister (1837), overl. (kraambed) Feerwerd (Ezinge) 09.10.1837, d.v. Klaas Heinis Coer, veearts, en Jetske Jetses, dagloonster.

 

Noten: |a| moeder Sara Jacobs; |b| moeder v/d bruid Broekema; |c||d||e| moeder Pol; |f| bruid Sara Jacobs; |g| wedr Broekema.

 

[26] Pieter Jacobs Stad, geb. Ezinge 09.10.1790, landbouwer (1821,1822), dagloner (1824,1828), landbouwer (1833), dagloner (1836,1850), overl. Ezinge 17.01.1850, z.v. Jacob Berends Stad, landbouwer, en Tietje Peters, landbouwster; tr. Ezinge 15.11.1821

[27] Alberdina Gerrits Danhof, geb. Vierhuizen (Ulrum) 16.11.1799, landbouwster (1822), dagloonster (1836,1850), overl. Ezinge 31.05.1874, d.v. Gerrit Geerts Danhof, landbouwer, en Jantje Freerks, landbouwster.

Uit dit huwelijk (moeder ook Danhoff):

1.                   Jacob Stad, geb. Ezinge 24.03.1822, overl. Ezinge 20.07.1822.

2.                   Anje Stad, geb. Ezinge 28.06.1823, overl. Ezinge 17.07.1824.

3.                   Jacob Stad, geb. Ezinge 19.02.1825, boerenknecht (1857), schipper (1863), schuitenvaarder (1876), tr. 1e Oldehove 30.05.1857 Aaltje Eppinga, geb. Oldehove 27.09.1835, overl. Oldehove 05.11.1859, d.v. Harm Quirinus Eppinga, schipper, en Renschke Jakobs Bonnenga; tr. 2e Oldehove 14.02.1863 Korneliske Dol, geb. Oldehove 01.05.1837, d.v. Jan Jans Dol, landbouwer, en Fenje Hendriks Olthuis.

4.                   Jantje Stad, geb. Ezinge 16.04.1828|a|; volgt [13].

5.                   Tietje Stad, geb. Ezinge 29.07.1833, naaister (1865), tr. 1e Ezinge 25.05.1856 Sijtze Hamstra, geb. Nijkerk (Oostdongeradeel) 24.04.1831, timmerman, overl. Kommerzijl (Grijpskerk) 05.09.1863, z.v. IJtzen Jans Hamstra, schipper, en Dieuke Sijtzes van der Meulen; tr. 2e Oldehove 24.11.1865 Berend Bos, geb. Kommerzijl (Grijpskerk) 15.12.1817, dagloner (1865), tolgaarder (1872), overl. Kommerzijl (Grijpskerk) 17.03.1872, z.v. Jan Berends Bos, timmerman, en Trijntje Tunnis.

6.                   Gerrit Stad, geb. Ezinge 30.08.1836, boerenknecht, tr. Ezinge 23.08.1863 Aaltje Mulder, geb. Ezinge 21.03.1839, overl. Ezinge 20.12.1890, d.v. Jakob Ritses Mulder en Trientje Heikes Vos.

7.                   Trientje Stad, geb. Ezinge 16.04.1841, overl. Ezinge 29.12.1850.

 

Noten: |a| moeder Danhof.

 

[28] Albert Willems Juistema, geb. Uithuizen ca. 1764/1765, landbouwer (1812,1830), dagloner (1842), overl. Zijldijk (’t Zandt) 04.08.1842|a|, z.v. Willem Jacobs Juistema, landbouwer, en Albertje Alberts, landbouwster; tr.

[29] Jantje Eilkes, ook Ailkes, geb. ’t Zandt ca. 1787, werkvrouw (1844,1845), overl. ’t Zandt 03.11.1845|b|, d.v. Ailke Jans en Geertruida Wijbrands.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Juistema, geb. Uithuizermeeden 27.01.1808, boerenknecht (1832), dagloner (1885), overl. Zijldijk (’t Zandt) 19.01.1885, tr. Uithuizermeeden 15.12.1832 Derkje Pieters Bolt, geb. Uithuizermeeden 25.12.1808, boerenmeid (1832), overl. Zijldijk (’t Zandt) 01.08.1876, d.v. Pieter Udes Bolt, dagloner, en Hindrikje Remges (Hoffies).

2.                   Jacob Juistema, geb. Uithuizermeeden 30.03.1812|c|; volgt [14].

3.                   Geertruid Juistema, geb. Uithuizermeeden 08.08.1814, boerenmeid (1838), overl. Uithuizermeeden 10.01.1890, tr. Uithuizermeeden 15.12.1838 Ties Alberts Scholtens, geb. Uithuizermeeden 25.12.1813, boerenknecht (1838), overl. Uithuizermeeden 05.03.1887, z.v. Albert Ties Scholtens, korenschipper (1813), commissionair (1838), en Grietje Jans Rijpma.

4.                   Albertje Juistema, geb. Uithuizermeeden 07.03.1817, overl. Roodeschool (Uithuizermeeden) 07.05.1898, tr. Uithuizermeeden 10.07.1841 Berent Klasen Heun, geb. Uithuizermeeden 25.10.1816, boerenknecht (1841), overl. Uithuizermeeden 14.08.1865, z.v. Klaas Pieters Heun, dagloner, en Dieuwerke Berents Bos.

5.                   Eilke Juistema, geb. Uithuizermeeden 25.09.1819, overl. Niekerkje (Uithuizermeeden) 09.06.1905, tr. ’t Zandt 17.12.1842 Riewert Buitenwerf, geb. Uithuizermeeden 24.11.1822, boerenknecht (1842), dagloner (1887), overl. Uithuizermeeden 16.10.1887, z.v. Pieter Riewerts Buitenwerf, dagloner, en Korneliske Harms Oosterhof.

6.                   Diewerke Juistema, geb. Uithuizermeeden 06.07.1822, boerenmeid (1844), dagloonster (1855), overl. Usquert 23.02.1855, tr. Uithuizermeeden 29.06.1844 Hindrik Pieters Wesies, geb. Uithuizermeeden 28.10.1824, boerenknecht (1844), dagloner (1892), overl. Uithuizen 18.03.1892, z.v. Pieter Everts Wesies, dagloner, en Elske Joosten Boersema, dagloonster.
     HPW tr. 2e Usquert 29.06.1855 Cornelia Berghuis, geb. Middelstum 03.02.1828, boerenmeid (1855), overl. Uithuizen 15.10.1901, d.v. Beerend Harms Berghuis, wever, en Zwaantje Pieters Nienhuis.

7.                   Bieuwke Juistema, geb. Uithuizermeeden 08.02.1830, overl. ’t Zandt 05.04.1834.

 

Noten: |a| e.v. Ailkes; |b| Ailkes; |c| moeder Eilkes.

 

[30] Remmert Harms Bussema, geb. ca. 1781/1782, winkelier (1818), winkelier en tapper (1821), winkelier (1823,1837), overl. Middelstum 17.03.1837, z.v. Harm Remmerts en Wibke Reinjes; tr.

[31] Aagtje Tammes Huizinga, geb. Uithuizermeeden ca. 1784, winkelierster, overl. Middelstum 14.06.1832, d.v. Tamme Peters en Trijntje Sierts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Bussema, geb. Middelstum 18.12.1818, overl. Middelstum 22.12.1818.

2.                   Trijntje Bussema, geb. Middelstum 04.12.1821; volgt [15].

3.                   Wibbina Bussema, geb. Middelstum 24.10.1823, overl. Middelstum 26.10.1823.

4.                   Wubbina Bussema, geb. Middelstum 27.04.1825, winkelierster (1909), overl. Oosternieland (Uithuizermeeden) 20.09.1909, tr. Uithuizermeeden 27.11.1850 Pieter Jakobs Kuipers, geb. ’t Zandt 19.05.1823, timmerman, overl. Oosternieland (Uithuizermeeden) 11.02.1882, z.v. Jakob Pieters Kuipers, dagloner (1823), herbergier (1850), en Lutgert Pieters Doornbos.

5.                   Harmke Bussema, geb. Middelstum 03.05.1828, overl. ’t Zandt 16.06.1901, tr. Uithuizermeeden 22.06.1850 Tamme Remges Dorenbos, geb. ’t Zandt 18.12.1816, wagenmakersknecht (1850), timmerman (1876), overl. Zijldijk (’t Zandt) 17.06.1876, z.v. Remge Klaassens Dorenbos, ‘commissiant’, en Anje Tammes Huizinga.

 


Bijlage A

 

[32] Arent Jebbink, ook Rieverman, ged. Vorden 25.08.1748, overl. Warnsveld 23.01.1796, begr. Warnsveld 29.01.1796, otr. Vorden 07.07.1770, tr. Warnsveld

[33] Gerritje Hendriksen, ook Garritsen, geb. Warnsveld, overl. voor 1827.

Uit dit huwelijk (acht kinderen in 1796):

1.                   Hendrika Rieverman, ged. Warnsveld 27.10.1771.

2.                   Derk Rieverman, geb. Warnsveld 25.03.1773, ged. Warnsveld 28.03.1773|p|, daghuurder (1817)

3.                   Gerrit Jan Rieverman, geb. Warnsveld 26.09.1774, ged. 02.10.1774|q|.
= Gerrit Jan Jebbink, geb. ca. 1771, daghuurder (1827), overl. Zutphen 01.04.1844, tr. Hendrika Hunink, geb. ca. 1750, overl. Zutphen 05.10.1827.

4.                   Garret Rieverman, geb. Warnsveld 10.02.1776, ged. Warnsveld 11.02.1776|r|.
= Garrit Jebbink, geb. Warnsveld ca. 1775/1776; volgt [16].

5.                   Manus Rieverman, geb. Warnsveld 01.09.1777, ged. Warnsveld 07.09.1777|s|, daghuurder (1827), overl. Warnsveld 07.02.1827.

6.                   Hendrik Jan Rieverman, geb. Warnsveld 11.02.1779, ged. Warnsveld 14.02.1779, later Jebbink|b|, bouwknecht (1817), overl. Zutphen 25.05.1860|c|, tr. Warnsveld 01.11.1817|a| Maria Smeink, geb. 08.04.1793, dienstmeid (1817), overl. Zutphen 07.10.1880|d|, d.v. Hendrik Smeink en Maria Huenink.
– Bij het huwelijk in 1817 verklaren getuigen dat vader Arent Jebbink in het doopboek van Warnsveld genoteerd staat als Arent Rieverman ‘omdat de zelve te dien tijd op het Rieve in Vierakker woonachtig was geweest’.

7.                   Geertruij Rieverman, geb. Warnsveld 16.02.1782, ged. Warnsveld 17.02.1782|t|.

8.                   Tone Jebbink, geb. Warnsveld 18.07.1785, ged. Warnsveld 31.07.1785, dienstknecht (1819), landbouwer (1820,1822), dagloner (1842), overl. Warnsveld 06.02.1842|u|, tr. Warnsveld 02.07.1819 Berendina Nordeman, geb. 14.02.1802, d.v. Jan Nordeman en Berendina klein Lebbink.

–             kind van Arent Jebbink, overl. Warnsveld 20.02.1797, begr. Warnsveld 24.02.1797.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Arent Jebbink (huw.akte Warnsveld 1817 no.13); |b| de bruidegom heeft als Hendrik Jan Jebbink aan de Nationale Militie voldaan en verklaart dat hij de Hendrik Jan Rioeverman uit het doopboek is (huw.akte Warnsveld 1817 no.13); Jebbink, e.v. Smeenk (overl.akte Zutphen 1860 no.188); |c| wede Jebbink (overl.akte Zutphen 07.10.1880);

|p| moeder Garritsen; |q| moeder Gerritsen; |r| moeder Garritsen; |s| moeder Garritsen; |t| moeder Garritsen; |u| moeder Garsen.

 

[64] Derk Wanders op ’t Nieuwenkamp, geb. Vorden, overl. na 1764, z.v. Wander Nieuwenkamp; otr. Vorden 31.10.1728|d|, tr. Vorden

[65] Geertruij Arends, geb. Vorden.

Uit dit huwelijk (vader Jebbink):

1.                   Arend Nieuwenkamp, ged. Vorden 30.10.1729|j|.

2.                   Gerrit Jan Jebbink, ged. Vorden 24.05.1733.

3.                   Willem Jebbink, ged. Vorden 02.04.1736.
= w.s. ‘een kint aen Jebbinck’, overl. Vorden 05.04.1736.

4.                   Catrina Jebbink, ged. Vorden 24.02.1737|e|, aang. lidmaat Vorden 23.12.1760, otr. Vorden 28.10.1768|c| (met att. naar Warnsveld 18.11) Bartelt klein Hekkeler, geb. Warnsveld, z.v. Hendrik klein Hekkeler.

5.                   Jacomijna Jebbink, ged. Vorden 22.03.1739|f|, aang. lidmaat Vorden 23.12.1760 (naar Warnsveld), overl. na 1802, otr. Vorden 04.02.1764|a|, tr. Vorden Jan Hendrik Oldhof, geb. Vorden, overl. na 1802, z.v. Hendrik Hendrikzen Olthof.

6.                   Janna Jebbink, ged. Vorden 03.09.1741|g|.
= w.s. ‘een kint van Jebbinck’, overl. Vorden 23.04.1742.

7.                   Janna Jebbink, ged. Vorden 19.05.1743|h|.

8.                   Arent Jebbink, ged. Vorden 25.08.1748; volgt [32].

9.                   Wander Jebbink, ook Waander, ged. Vorden 12.12.1745, overl. voor 1782, otr. Vorden 03.02.1776, tr. Vorden 25.02.1776 Janna Mispelkamp, geb. Vorden, d.v. Hendrik Mispelkamp.
     JM otr. 2e Vorden xx.10.1782 (op att. van Warnsveld; met att. naar Warnsveld 06.12) Evert Wilmerink, z.v. Herman Wullink.

10.                * Antonij Jebbink, geb. Vorden, aang.lidmaat Vorden 16.05.1756, overl. na 1787, otr. Vorden 15.11.1765|i| (met att. naar Warnsveld) Lammertjen Wilmerink, overl. na 1787, d.v. Jurrijen Wilmerink.

 

Noten: |a| bruid d.v. Derk Jebbink; |b| bruidegom z.v. Derk Jebbink; |c| bruid Catharina; |d| bruid d.v. Arend Jebbekink; |e| gedoopt te Warnsveld; |f| vader op Jebbekink, moeder Arendsen Jebbekink; |g| vader op Jebbink, moeder Arends Jebbink; |h| vader Waanders op Jebbink, moeder Arents; |i| z.v. wijlen Derk Jebbink; |j| moeder Arends van ’t Jebbink.

 

[130] Arend Jebbekink, overl. voor 1726, z.v. Jan Jebbekink; otr. Vorden 01.10.1702|a|

[131] Gerritjen Jansen, uit Vorden, d.v. Jan Joostink; otr. 2e Vorden 21.09.1726 Jan Harmelink, uit Zwiep onder Lochem, z.v. Jan Harmelink.

Uit dit huwelijk:

1.                   ‘Jebbekink sijn kint Jan’, ged. Vorden 16.09.1703.
=
Jan Arendsen, geb. Vorden, otr. Vorden 14.05.1729, tr. Vorden Driesken Harmsen, geb. Vorden, d.v. Harmen op den Haverkamp.

2.                   ‘Jebbekink sijn kint Willem’, ged. Vorden 08.02.1705.

3.                   ‘Arent op Jebbekink sijn kint Geertruijt’, ged. Vorden 23.01.1707.
=
Geertruij Arends, geb. Vorden; volgt [65].

4.                   ‘Jebbekinck sijn kint Jacomine’, ged. Vorden 23.12.1707 (vrijdag voor Kerstijt).
=
Jacomina Jebbink, geb. Vorden, otr. Vorden 04.10.1732, tr. Vorden Henderik Hammink, geb. Warnsveld, z.v. Meijnd Hammink.

5.                   ‘Jebbekink sijn kint Gerrit’, ged. Vorden 26.12.1710.

6.                   ‘Arent Jebbeker sijn kint Catarina’, ged. Vorden 27.12.1712.

7.                   Aerent Jebbenck sijn kind Johannes’, ged. Vorden 27.01.1715.

 

Noten: |a| bruidegom Arent Jansen.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)