Cornelius Otto Jonkers (1921-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van O.S. Knottnerus. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Cornelius Otto Jonkers, Cor, geb. Waspik 03.08.1921, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1946, werkzaam bij het Natuurkundig Laboratorium van Philips' Gl.fabrn. te Eindhoven, hoogleraar Twente (1963-), overl. 09.05.2011, begr. Soest, tr. Petronella Elisabeth van Leusden, Eeke, geb. Delft 16.08.1921, overl. Baarn 17.12.2015, begr. Soest, d.v. Johannes Petrus van Leusden (1884-) en Maria Elisabeth Schapers (1890-).

 

[2] Cornelis Otto Jonkers, Cor, geb. Zuid-Beijerland 16.08.1895, machinist (1920), tweede machinist koopvaardij (1943), overl. Greenwich (UK) 11.07.1943|b||c|, begr. London (Nederlands ereveld Mill Hill); tr. 2e tussen 1936 en 1941 Maria Johanna Posthoorn, geb. Rotterdam 29.07.1912, d.v. Jacobus Johannes Posthoorn (1880-1941) en Mathilda Anthonia Jensina Kempen (1883-1941); tr. 1e Meppel 28.12.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 21.11.1935, ingeschr. Meppel 23.12.1935)
[3] Wilhelmina Kluin, Willy, geb. Meppel 08.04.1898, overl. Doorn 14.03.1982, begr. Doorn; tr. 2e Delft 28.10.1936 Otto de Vries, geb. Wouterswoude (Dantumadeel) 19.02.1895, opzichter der plantsoenen (1936), overl. Doorn 04.08.1974, begr. Doorn 07.08.1974, z.v. Gerrit de Vries en Fennechiena Knotnerus (1863-1943).
†††† MJP tr. 1e Rotterdam 06.08.1930 (echtsch. Rotterdam 07.08.1936) Antonius Josephus Stephanus de Beus, geb. Ambt Ommen 04.02.1905, kantoorbediende, vert.elec.apparaten, bankbeambte, overl. na 1972, z.v. Gerrit de Beus en Neeltje van Dijk.
†††† AJSdB tr. 2e Amsterdam 02.07.1941 Jantina Kooning, geb. Amsterdam 04.02.1912, overl. Amsterdam 16.09.1959, d.v. Jan Kooning en Henderika Jongman.

Uit het huwelijk Jonkers-Kluin:

1.                   Cornelius Otto Jonkers, geb. Waspik 03.08.1921; volgt [1].

2.                   zoon.

3.                   Gerrit Jonkers, geb. Sebaoeng 18.11.1923, overl. Nuenen 17.03.2008, crem. Eindhoven 22.03.2008, tr. Hannie de Boer, overl. voor 2008.

4.                   dochter.

5.                   dochter.

Uit het huwelijk de Vries-Kluin:

6.                   dochter.

 

Noten: |a| bevolkingsregister ís-Gravenhage; |b| overl.akte ís-Gravenhage 1947 no.A706; |c| vermeld op de Erelijst van gevallenen 1940-1945.

 

[4] Engbertus Hendrik Jonkers, geb. Diever 16.04.1861, predikant te Buitenpost (1889,1892), overl. Zuid-Beijerland 08.03.1948, otr. Buitenpost/Nieuw-Scheemda 18.07.1889, tr. Scheemda 09.08.1889

[5] Harmke Knottnerus, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 29.03.1865, overl. Goudswaard 28.05.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon Jonkers, geb. Buitenpost 10.05.1890.
= w.s. Jan Engbertus Jonkers, geb. Achtkarspelen, mr., tr. Waspik 22.09.1916 Arabella Wilhelmina Adriana Huijgens, geb. ís-Gravenhage 15.01.1885, d.v. Willem Abraham Huijgens en Wilhelmina Everdina van Overeem. [Semarang 1918, Makasser 1929]

2.                   Jane Fennechiena Jonkers, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 04.11.1892, tr. Zeist 24.11.1921 Johannes Hendrikus van Epen, geb. Amsterdam 31.05.1878, dr., arts, overl. Amersfoort 30.07.1929, z.v. Theodor Rudolph van Epen, fabrikant, en Aletta Maria van der Meulen.
†††† JHvE tr. 1e Amsterdam 04.09.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 10.11.1905, ingeschr. Polsbroek 01.05.1906) Margaretha Christina Knapper, geb. Amsterdam 20.10.1876, d.v. Christiaan Knapper en Hermina Frederika Munnik; tr. 2e Polsbroek 06.07.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.10.1921, ingeschr. Polsbroek 09.11.1921) Lucretia Everdina Murray, geb. Amsterdam 21.03.1883, d.v. Gijsbert Gerard Murray en Lucretia Everdina Rietbergh.

3.                   Cornelis Otto Jonkers, geb. Zuid-Beijerland 16.08.1895; volgt [2].

4.                   Margaretha Harmina Jonkers, geb. Zuid-Beijerland 13.10.1899, tr. Doorn 23.02.1924 Rudolph Groenewegen, geb. Amsterdam 23.06.1876, tuinarchitect, overl. Mijdrecht 19.02.1947, z.v. Johannes Barend Groenewegen en Anna Gertrud Blass.
†††† RG tr. 1e Zeist 29.09.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 11.03.1920, ingeschr. Zeist 28.06.1920) Grietje Elizabeth Poll, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 08.03.1874, overl. Utrecht 04.04.1939, d.v. Kornelis Jacobus Poll en Johanna Hillebrand.

5.                   Engbert Jan Jonkers, geb. Lienden 08.12.1905, med.st. Utrecht (1929), arts, tr. Utrecht 30.09.1937 Maria van Dorst, geb. Utrecht 04.10.1902, d.v. Adrianus van Dorst en Geertruida van Pel.

 

[6] Gerrit Kluin, geb. Meppel 27.01.1851, hoedenmaker (1883,1898), strohoedenfabrikant (1884), koopman (1912), overl. Groningen 11.02.1929, tr. Meppel 11.08.1883

[7] Geertruida van der Werff, geb. Leeuwarden 21.10.1860, overl. Groningen 22.10.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geesje Kluin, geb. Meppel 27.09.1884, overl. Meppel 05.08.1886.

2.                   Hendrik Kluin, geb. Meppel 30.08.1886, predikant, tr. Rheden 20.12.1912 Maria Roelina Spijkervet, geb. Steenwijk 08.01.1886, d.v. Roelof Spijkervet, koopman, en Geertje Huisman.

3.                   Geesje Kluin, geb. Meppel 08.12.1887, overl. Meppel 24.08.1892.

4.                   Maria Kluin, geb. Meppel 03.10.1889, diacones, overl. Utrecht 30.07.1910.

5.                   Andreas Kluin, geb. Meppel 06.02.1891.

6.                   Geesje Kluin, geb. Meppel 01.09.1893, tr. Meppel 14.03.1917 Jan Timmer, geb. Meppel 14.10.1892, stuurman, z.v. Hendrik Timmer, aannemer, bouwkundige, en Aaltje Fransen.

7.                   Hilligje Kluin, geb. Meppel 25.02.1895, tr. Meppel 28.12.1920 Jan van ít Land, geb. Zwolle 01.11.1895, adjunct-verificator, z.v. Lefert van ít Land, klerk, en Frederica Bernard.

8.                   Petronella Kluin, geb. Meppel 16.05.1896, overl. Meppel 06.09.1899.

9.                   Wilhelmina Kluin, geb. Meppel 08.04.1898; volgt [3].

 

[8] Jan Jonkers, geb. Smilde 04.10.1819, commies van de Rijksbelastingen (1850), commies (1861), rijksambtenaar (1864,1868), gep. ambtenaar (1878,1889), tr. Oostdongeradeel 12.11.1850|a|

[9] Sijke Pieters Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 14.11.1828, overl. Kloosterveen (Smilde) 27.04.1885|b|.

Uit dit huwelijk (moeder Janke Pieters Dijkstra):

1.                   Margrietha Jonkers, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 25.09.1851.

2.                   Margaretha Petronella Johanna Jonkers, geb. Kollum (Kollumermand c.a.) 06.12.1852, overl. Veenhuizen (Norg) 05.03.1880, tr. Wildervank 06.09.1878 Klaas van Maren, geb. Borger 21.08.1853, ambtenaar/schrijver, z.v. Karel van Maren, brigadiermajoor bij de Rijksveldwacht, en Marijke Postma.

3.                   Janke Ytje Jonkers, geb. Sexbierum (Barradeel) 29.11.1854, overl. Diever 05.02.1861.

4.                   Pieter Douwe Jonkers, geb. Workum 30.01.1857, hulponderwijzer, overl. Eindhoven 09.11.1944, tr. 1e Winschoten 24.07.1880 Frouwkina Schmidt, geb. Winschoten 17.07.1847, overl. Eelderwolde (Eelde) 28.12.1929, d.v. Johann Ludwig Theodor Schmidt, kleermaker, en Frouwke Addens; tr. 2e tussen 1929 en 1944 Johanna de Goede.

5.                   Engbertus Hendrik Jonkers, geb. Diever 16.04.1861; volgt [4].

6.                   levenloze dochter, Exloo (Odoorn) 29.09.1864.

7.                   Janke Ytje Jonkers, geb. Exloo (Odoorn) 04.12.1865, overl. Arnhem 25.03.1940, tr. Achtkarspelen 23.10.1890 Johannes Hendrik Westrik, geb. Staphorst ca. 1859, z.v. Tiemon Westrik en Fina Bramer.

8.                   levenloze dochter, Zuidlaren 15.05.1868.

 

Noten: |a| bruid Sijke (huw.akte Oostdongeradeel 1850 no.56); |b| overledene Janke (overl.akte Smilde 1885 no.42).

 

[10] Cornelius Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 03.03.1828, landbouwer (1853,1889), overl. Eexta (Scheemda) 26.08.1898, tr. Midwolda 05.10.1853|a|

[11] Jantje Ufkes, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 16.04.1824, landbouwster (1853), overl. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 08.10.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Otto Knotnerus, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 21.12.1854, landbouwer, overl. Scheemda 24.03.1938, tr. 1e Midwolda 30.08.1883 Andrea Toren, geb. Midwolda 04.03.1858, landbouwster, overl. Midwolda 02.04.1887, d.v. Hermannus Roberts Toren, landbouwer, en Rikste Menses Starke; tr. 2e Midwolda 26.06.1890 Elizabeth Knottnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 13.02.1862, overl. Scheemda 23.03.1944, d.v. Otto Knottnerus, landbouwer, en Klasiena Kranenborg.

2.                   Fenchiena Knotnerus, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 28.04.1857, overl. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 08.05.1857.

3.                   Fennechiena Knotnerus, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 09.09.1858, overl. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 15.09.1858.

4.                   Fennechiena Knotnerus, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 03.07.1861, overl. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 14.04.1862.

5.                   Fennechina Knotnerus, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 24.03.1863, overl. Zeist 11.11.1943, tr. Scheemda 24.06.1886 Gerrit de Vries, geb. Sexbierum (Barradeel) 25.02.1855, godsdienstonderwijzer te Wouterswoude (Dantumadeel) (1895), overl. Zeist 31.05.1943, z.v. IJpe Tjipkes de Vries en Antje Jacobs Hofstra.
Uit dit huwelijk o.a.: Otto de Vries (1895-1974), tr. Delft 28.10.1936 Wilhelmina Kluin (1898-).

6.                   Harmke Knottnerus, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 29.03.1865|b|; volgt [5].

 

Noten: |a| bruidegom Knotnerus (huw.akte Midwolda 1853 no.21); |b| Knottnerus (geb.akte Scheemda 1865 no.41).

 

[12] Hendrik Kluin, geb. Meppel 30.05.1819, wever (1848,1851), (stro)hoedenfabrikant/maker (1853,1883), overl. Meppel 09.05.1895, tr. Meppel 12.05.1848

[13] Geesje Hulst, geb. Meppel 12.02.1821, overl. Meppel 31.05.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonij Kluin, geb. Meppel 18.03.1849, zeilmaker, overl. Meppel 05.05.1874.

2.                   Gerrit Kluin, geb. Meppel 27.01.1851; volgt [6].

3.                   Niesje Kluin, geb. Meppel 05.08.1853, overl. Meppel 17.12.1924.

4.                   Wilhelmina Kluin, geb. Meppel 08.02.1856, overl. Meppel 15.03.1931, tr. Meppel 28.10.1882 Johannes Theodorus Timmer, geb. Meppel 05.03.1854, timmerman (1882), aannemer (1912), overl. Zwolle 05.08.1912, z.v. Hendrik Timmer, aannemer, en Jantje Braams.

5.                   Hilligje Kluin, geb. Meppel 03.09.1858, overl. Meppel 18.05.1876.

 

[14] Andries van der Werff, geb. Leeuwarden 28.01.1826, stukadoor, overl. Leeuwarden 29.07.1894, tr. Leeuwarden 15.05.1853

[15] Maria Schuurhoff, geb. Leeuwarden 15.10.1825, overl. Leeuwarden 15.05.1901.

Uit dit huwelijk (moeder ook Schuurhof):

1.                   Pietje van der Werff, geb. Leeuwarden 30.08.1854, overl. Beverwijk 08.04.1932.

2.                   Minne van der Werff, geb. Leeuwarden 05.07.1856, stukadoor, overl. voor 1885, tr. Amsterdam 31.05.1882|a| Hendrika Maria Schijff, geb. Amsterdam 19.01.1863, dienstbode (1882), overl. voor 1915, d.v. Adrianus Schijff en Vrouce van der Leest.
†††† HMS tr. 2e Amsterdam 13.05.1885 Jan Waaijer, geb. Edam 08.01.1857, machinist (1885), chocoladebewerker (1909,1915), werkman (1919), keukenknecht (1921), z.v. Klaas Waaijer en Marijtje Andries Waker.

3.                   Juliana van der Werff, geb. Leeuwarden 15.06.1858, overl. Rotterdam 15.12.1897, tr. Leeuwarden 27.05.1885 Martinus Johannes Muller, geb. Stad Ommen 24.05.1860 (akte), fourier bij het eerste regiment Infanterie (1885), overl. Rotterdam 24.01.1935, z.v. Fredericus Jacobus Muller, brigadier der rijksveldwacht, en Antje Hornstra.
†††† MJM tr. 2e Rotterdam 15.11.1899 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 08.03.1907) Willemina Giesenberg, geb. Amsterdam ca. 1864, d.v. Hendrik Giesenberg en Geertruij Rikkels; tr. 3e Rotterdam 02.12.1908 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 22.08.1918) Hendrika van Cranenbroek, geb. Budel 13.02.1866, overl. Rotterdam 01.05.1929, d.v. Hendrik van Cranenbroek en Maria Catharina van Distel; tr. 4e Rotterdam 27.11.1918 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 26.03.1920) Maria van Es, geb. Rotterdam 23.10.1864, d.v. Thomas Cornelis van Es en Cornelia de Vrijer.

4.                   Geertruida van der Werff, geb. Leeuwarden 21.10.1860; volgt [7].

5.                   Antje Maria van der Werff, geb. Leeuwarden 12.04.1862, overl. Utrecht 07.01.1932.

6.                   Johannes van der Werff, geb. Leeuwarden 08.09.1863, stukadoor, tr. 1e Amsterdam 11.06.1903 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 29.11.1907, ingeschr. Amsterdam 15.06.1908) Anna Christina Huijzer, geb. Amsterdam 19.01.1851, werkster (1872), d.v. Teunis Huijzer, metselaar, en Gerritje van Duuren; tr. 2e Amsterdam 22.09.1915 Johanna van Woudenberg, geb. Amsterdam 24.12.1861 (akte), overl. voor 1918, d.v. Hendrik van Woudenberg en Elsje Klesman; tr. 3e Amsterdam 16.10.1918 Francisca Janzina Hogenberk, geb. Veenhuizen (Norg) 05.04.1875, d.v. Frans Hogenbeek, veldwachter, en Gerritdina Warner.
†††† ACH tr. 1e Amsterdam 27.11.1872 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 29.03.1900, ingeschr. Amsterdam 06.07.1900) Johannes Bernardus van den Boogaard, geb. Amsterdam 02.07.1852, bediende, z.v. Nicolaas van den Boogaard, kleermaker, en Geertrui Kramer.

7.                   Gatze van der Werff, geb. Leeuwarden 30.04.1866, overl. Leeuwarden 16.02.1886.

8.                   Akke van der Werff, geb. Leeuwarden 19.12.1869, overl. Leeuwarden 16.05.1871.

 

Noten: |a| bruid per abuis oud 29 jaar (huw.akte Amsterdam 1882 reg.12 fol.2v).

 

[16] Engbert Jonkers, geb. Smilde ca. 1782/1784, houtkoper (1817,1818), secretaris van het gemeentebestuur Smilde (1819,1828), veenbaas (1830,1833), landbouwer (1838,1841), zaakwaarnemer (1847), overl. Smilde 06.08.1853, z.v. Jan Jonkers, veenbaas, en Grietje Winshemius; tr. Smilde 30.11.1817

[17] Grietien ter Steege, Grietje, geb. Smilde ca. 1798/1799, overl. Uffelte (Havelte) 07.01.1872, d.v. Hendrik ter Steege, bakker en lid gemeenteraad Smilde (1817), en Anna van der Veen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Fransina Jonkers, geb. Smilde 12.04.1818, dienstmeid (1847), landbouwster (1885), overl. Ees (Borger) 16.10.1885, tr. Smilde 01.05.1847 Albert Hannen Piest, geb. Kallenkote (Steenwijkerwold) 15.08.1816, boerenknecht (1847), landbouwer (1873), overl. Zeegse (Vries) 01.03.1873, z.v. Hanne Alberts Piest en Tjalligjen Koenen Bont.

2.                   Jan Jonkers, geb. Smilde 04.10.1819; volgt [8].

3.                   Hendrik Jonkers, geb. Smilde 11.11.1821, burgemeester van Oldenhove (1861-1865) en Uithuizermeeden (1865-1889, overl. Groningen 29.07.1897, tr. Diever 08.03.1862 Anna Maria Hollander, geb. Smilde 23.07.1833, d.v. Hans Willem Cornelis Hollander, commies, ambtenaar, en Catrina Adriana Roelij.

4.                   Willem Frederik Jonkers, geb. Smilde 31.10.1823, bakker, overl. Emmen 25.05.1903, tr. Rolde 24.04.1847 Aaltje Tijs, geb. Rolde 09.03.1822, d.v. Jan Tijs, landbouwer, en Geertje Beijering.

5.                   Magrieta Gerdina Jonkers, geb. Smilde 06.05.1825, overl. Wittelterbrug (Diever) 04.01.1892, tr. Smilde 30.03.1859 Roelof Snieder, geb. Dwingeloo 02.08.1821, dienstknecht (1859), z.v. Klaas Jacobs Snieder, landbouwer, en Geesje Hendriks Ovinge, landbouwster.

6.                   Margje Henderika Jonkers, geb. Smilde 22.03.1828, overl. Smilde 23.04.1829.

7.                   Margje Henderika Jonkers, geb. Smilde 05.10.1830, tr. Smilde 16.05.1856 Sake Jongebloed, ook Jongbloed, geb. Appelscha (Ooststellingwerf) 16.04.1821, landbouwer, overl. Ooststellingwerf 23.09.1874, z.v. Hendrik Sake Jongebloed en Lammigje Roelofs.

8.                   Arnoldus Albertus Jonkers, geb. Smilde 16.06.1833.

9.                   Albert Reinder Jonkers, geb. Smilde 24.02.1838, overl. Zutphen 12.03.1904.

10.               Grietje Jonkers, geb. Smilde 04.02.1841, overl. Kloosterveen (Smilde) 10.10.1875, tr. Smilde 23.07.1870 Evert Klement, geb. Meppel 27.03.1843, bakker, z.v. Gerrit Jan Klement, bakker, en Hilligje Haandrikman.

 

[18] Pieter Douwes Dijkstra, geb. Metslawier ca. 1797, boerenknecht (1820), gardenier (1821,1822), landbouwer (1825,1850), rentenier (1886), overl. Oostdongeradeel 24.07.1886, z.v. Douwe Klazes, slachter, en Sijke Foekes; tr. 2e Oostdongeradeel 03.05.1831 Klaaske Klazes van der Ploeg, geb. Anjum (Oostdongeradeel) ca. 1804, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 27.01.1840, d.v. Klaas Klazes van dser Ploeg en Yttje Benderts; tr. 3e Oostdongeradeel 29.10.1840 Maaike Beerts Zijlstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 01.08.1814, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 15.01.1901, d.v. Beert Gijsberts Zijlstra en Trijntje Wybes Smits; tr. 1e Oostdongeradeel 20.05.1820

[19] Janke Klazes van der Ploeg, geb. Anjum ca. 1801, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 26.11.1828, d.v. Klaas Klazes van der Ploeg, landbouwer, en Yttje Benderts.

Uit het huwelijk met Janke:

1.                   Yttje Pieters Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 19.04.1821, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 26.07.1821.

2.                   Yttje Pieters Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 09.10.1822, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 22.10.1846, tr. Oostdongeradeel 18.05.1843 Jacob Gerbens Douma, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 02.05.1812, koopman, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 11.07.1896, z.v. Gerben Jacobs Douma, koopman, en Antje Meinderts de Jong.
†††† JGD tr. 2e Oostdongeradeel 23.11.1850 Korneliske Minnes Kingma, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 18.09.1828, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 20.05.1856, d.v. Minne Jans Kingma en Riemke Kornelis Eestra.

3.                   Klaas Pieters Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 25.08.1825, tr. Oostdongeradeel 16.05.1850 Aukjen Gerbens Douma, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 11.12.1825, d.v. Gerben Jacobs Douma en Antje Meinderts de Jong.

4.                   Sijke Pieters Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 14.11.1828; volgt [9].

Uit het huwelijk met Klaaske:

5.                   Douwe Pieters Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 08.01.1833, overl. voor 1921, tr. Oostdongeradeel 14.10.1867 Anke Jans Leenburg, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 06.03.1831, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 01.01.1921, d.v. Jan Hendriks Leenburg en Sytske Brants Dijkstra.

6.                   Klaaske Pieters Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 09.03.1836, overl. na 1900, tr. Oostdongeradeel 22.05.1858 Hermanus Wobma, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 15.05.1825, overl. Dokkum 21.05.1900, z.v. Pieter Kornelis Wobma, landbouwer, en Grietje Hermanus Botma.

7.                   Willem Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 10.07.1839, tr. Oostdongeradeel 22.05.1868 Janke Bakker, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 18.02.1845, d.v. Poppe Kornelis Bakker en Jantje Wiegers de Boer.

Uit het huwelijk Dijkstra-Beerts:

8.                   Trijntje Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 27.05.1842, tr. Oostdongeradeel 22.05.1868 Folkert Jakobsma, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 06.06.1841, z.v. Jakob Folkerts Jakobsma en Orseltje Gerbens Douma.

 

[20] Otto Samuels Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 03.03.1779, landgebruiker (1814,1828), landbouwer, rentenier (1866), overl. Oostwold (Midwolda) 22.08.1866|c|, z.v. Samuel Jan Knotnerus en Geessien Ottes Pietersen; tr. 1e voor 1814 Anna Klaassens, overl. voor 1814; tr. 2e Midwolda 20.05.1814 Eelke Klaassens Dallinga, geb. (Oostwold) 30.09.1786, overl. (kraambed) Oostwold (Midwolda) 27.01.1815; d.v. Klaas Nantkes en Reina Klaassens; tr. 3e Midwolda 16.02.1818

[21] Harmke Klaassens Alders, geb. Beerta ca. 1798, landbouwster, overl. Oostwold (Midwolda) 02.07.1865, d.v. Klaas Alders en Aaltjen Jans Boer.

Uit het huwelijk Knotnerus-Dallinga:

1.                   levenloze dochter, Midwolda 25.01.1815.

Uit het huwelijk Knotnerus-Alders:

2.                   Klaas Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 21.11.1818, overl. Oostwold (Midwolda) 11.07.1822.

3.                   Jan Boer Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 15.06.1821, overl. Oostwold (Midwolda) 10.11.1821.

4.                   Klaas Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 31.10.1822, landbouwer, overl. Oostwold (Midwolda) 29.03.1902, tr. 1e Midwolda 19.05.1852 Talle Tiessens Hovinga, geb. Oostwolderpolder (Midwolda) 01.10.1817, overl. Oostwolderpolder (Midwolda) 21.11.1877, d.v. Ties Sibolts Hovinga, landbouwer, en Annegien Hinderikus Knotnerus; tr. 2e Delfzijl 24.11.1882 Johanna Sterenberg, geb. Bierum 19.06.1833, overl. Delfzijl 28.03.1920, d.v. Renger Nikolaas Sterenberg, kastelein, en Geertje Wierts Wiertsema, landbouwster (1864).
†††† JS tr. 1e ít Zandt 24.03.1864 Hindrik Nijhof, geb. Delfzijl 05.09.1835, buitenvaarder, overl. voor 1882, z.v. Ente Hindriks Nijhof, metselaar, timmerman, en Kunje Lammerts Kiewiet.

5.                   Jan Boer Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 05.02.1826, tr. Rotterdam 07.12.1853 Johanna Cramer, geb. Rotterdam 14.09.1832, d.v. Jan Antonie Cramer en Cornelia Claudia van Waning.

6.                   Cornelius Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 03.03.1828|a|; volgt [10].

7.                   Aaltje Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 13.02.1831, overl. Finsterwolde 15.02.1902, tr. Midwolda 22.10.1852 Jan Pieters Dallinga, geb. Nieuwolda 08.05.1823, landbouwer, overl. Finsterwolde 01.04.1907, z.v. Jan Fockes Dallinga en Ettje Jans Buurma.
†††† JPD tr. 1e Midwolda 12.05.1848 Karsiena Alberdina Tijdens, geb. Finsterwolde ca. 1828,overl. (kraambed) Finsterwolde 26.02.1849, d.v. Karsien Harms Tijdens en Albertje Jans Zijlman.

8.                   Geessien Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 24.11.1832, landbouwster, overl. Oostwold (Midwolda) 05.05.1868, tr. Midwolda 20.07.1855 Hans Willems Roemeling, geb. Oostwold (Midwolda) 04.06.1823, landbouwer, overl. Oostwold (Midwolda) 08.06.1904, z.v. Willem Jans Roemeling en Trijntje Ellerus Alberts.

9.                   Reina Knotnerus, geb. Oostwold (Midwolda) 28.01.1837, overl. Oostwolde (Midwolda) 10.06.1909, tr. Midwolda 21.09.1859 Adde Bastiaans, geb. Beersterhogen (Beerta) 28.01.1833, landbouwer, overl. Oostwold (Midwolda) 21.03.1897, z.v. Pauwel Freerks Bastiaans, landbouwer, en Anje Roelfs Sinning.

 

Noten: |a| Knotnerus; |c| Knottnerus (overl.akte Midwolda 1866 no.67).

 

[22] Hindrik Pieters Ufkes, geb. Winschoten ca. 1792/1793, landbouwer, overl. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 14.10.1826, z.v. Pieter Hindriks, landbouwer, en Jantje Haijes Venema; tr. Winschoten 02.05.1823

[23] Fennechien Etskes Dijksterhuis, geb. Winschoten ca. 1796/1797, overl. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 19.05.1846, d.v. Etske Galtjes Dijksterhuis, landbouwer, en Jantje Geerts de Wold; tr. 2e Scheemda 08.09.1840 Haije Pieters Ufkes, geb. Winschoten ca. 1785/1788, overl. Noordbroek 30.09.1859, broer van Hindrik.

†††† HPU tr. 2e Scheemda 27.11.1851 Fennechien Geerts Koster, geb. Scheemda 03.03.1826, overl. Noordbroek 25.08.1867, d.v. Geert Hindriks Koster, arbeider, en Trijntje Derks Bos.

†††† FGK tr. 2e Noordbroek 14.09.1861 Enno Hindriks ten Berge, geb. Zuidbroek 16.06.1827, z.v. Hindrik Ennes ten Berge, koopman, landgebruiker, en Jantje Rijkens de Wit.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Ufkes, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 16.04.1824|a|; volgt [11].

2.                   Wendelke Ufkes, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 27.08.1826, overl. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 10.06.1827.

 

Noten: |a| vader in akte Ufkens, tekent met Ufkes (geb.akte Scheemda 16.04.1824).

 

[24] Gerrit Kluin, geb. Meppel 30.05.1785, wever (1818,1852), overl. Meppel 30.05.1870, z.v. Hendrik Derks Kluin en Femmegien Derks; tr. Meppel 25.07.1818

[25] Niesje Buit, geb. Zwartsluis 18.09.1793, dienstmaagd (1818), overl. Meppel 26.12.1880, d.v. Jan Stevens Buit en Grietje Wolters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Kluin, geb. Meppel 30.05.1819; volgt [12].

2.                   Femmegien Kluin, geb. Meppel 19.01.1821, overl. Meppel 05.06.1822.

3.                   Femmegje Kluin, geb. Meppel 25.10.1822, overl. Nieuwleusen 09.10.1912, tr. Meppel 26.02.1845 Jan Massier, geb. Meppel 02.04.1821, molenaar, overl. Nieuwleusen 25.03.1875, z.v. Lucas Massier, molenaar, en Henderkien Thomas.

4.                   Jan Kluin, geb. Meppel 28.01.1825, overl. Meppel 13.09.1828

5.                   Wolter Kluin, geb. Meppel 15.03.1828, zeilmaker, overl. Meppel 25.01.1874, tr. Meppel 16.04.1852 Hilletje Hulst (1830-1899), d.v. Anthonij Hulst en Wilhelmina Coelingh.

 

[26] Anthonij Hulst, geb. Meppel ca. 1775/1776, (beurt)schipper, overl. Meppel 08.03.1856, z.v. Jacob Hulst (-1802) en Geesje Kortrijk; tr. 1e Margien ter Wal, overl. Meppel 22.10.1819; tr. 2e Meppel 20.05.1820|a|

[27] Willemina Coelingh, geb. Meppel ca. 1792/1793, overl. Meppel 27.12.1849, z.v. Willem Koelink (-1794) en Hilletje Trop.

Uit dit huwelijk (moeder ook Coeling):

1.                   Geesje Hulst, geb. Meppel 12.02.1821; volgt [13].

2.                   Willem Coelingh Hulst, geb. Meppel 24.03.1823, overl. Meppel 03.09.1847.

3.                   Jacob Hulst, geb. Meppel 06.11.1825, schipper, overl. Meppel 20.03.1848.

4.                   Hilletje Hulst, geb. Meppel 26.05.1830, overl. Meppel 20.03.1899, tr. 1e Meppel 16.04.1852 Wolter Kluin (1828-1874), z.v. Gerrit Kluin en Niesje Buit; tr. 2e Meppel 01.06.1878 Willem Stroomberg, geb. Zwartsluis 30.03.1826, overl. Meppel 22.12.1897, z.v. Peter Stroomberg en Margje Klaver.

 

Noten: |a| bruid Coelingh, vader v/d bruid Koelink (huw.akte Meppel 1820 no.17).

 

[28] Minne van der Werff, geb. Dokkum ca. 1791, broodbakker (1812), bakkersknecht (1823), banketbakkersknecht (1853), koekbakkerknecht (1855), overl. tussen 1857 en 1885, z.v. Jochum Minnes van der Werff (-1803) en Minke Andries van Zeegen (-1803); tr. 1e Leeuwarden 21.06.1812 Janke Gerrits Broekstra, geb. Doniaga ca. 1787 of Joure ca. 1789, dienstmaagd (1812), overl. Leeuwarden 23.04.1822, d.v. Gerrit Pieters Broekstra (-1795) en Sijtje/Tietje Klazes; tr. Leeuwarden 08.06.1823

[29] Pietje Gatzes Elzinga, geb. Wirdum ca. 1795, overl. Leeuwarden 08.06.1830, d.v. Gatze Tjerks Elzinga (-1813) en Grietje Ruurds, arbeidster.

Uit het huwelijk van der Werff-Broekstra (vader van der Werf):

1.                   Gerrit van der Werf, geb. Leeuwarden 11.12.1820.

2.                   Janke van der Werf, geb. Leeuwarden 30.03.1822.

Uit het huwelijk van der Werff-Elzinga

3.                   Gatze van der Werff, geb. Leeuwarden 21.10.1823, kleermaker, overl. Barradeel 02.12.1903, tr. 1e Barradeel 26.05.1855 Hiske Westerhoek, geb. Midlum (Franekeradeel) 04.04.1831, dienstmeid (1855), overl. Oosterbierum (Barradeel) 04.04.1856, d.v. Haantje Oedzes Westerhoek, arbeider, en Jantje Thomas Dijkstra; tr. 2e Harlingen 03.12.1857 Aukje van der Werf, geb. Harlingen 04.12.1825, dienstbode (1857), overl. Oosterbierum (Barradeel) 05.08.1878, d.v. Bauke Foekes van der Werf, varensgezel, en Dievertje Poppes Meinsma; tr. 3e Barradeel 07.03.1885 Antje Syswerda, geb. Pietersbierum (Barradeel) 16.01.1849, overl. Barradeel 04.02.1910, d.v. Hendrik Hendriks Syswerda, arbeider, en Gepke Klases Veenstra.

4.                   Andries van der Werff, geb. Leeuwarden 28.01.1826; volgt [14].

5.                   Tjerk van der Werff, geb. Leeuwarden 21.10.1827, overl. Leeuwarden 21.05.1830.

 

[30] Johannes Schuurhoff, ged. Leeuwarden (Ev.Luthers) 04.11.1798, fuselier bij 1e Bataljon der 8e Afdeeling Nationale Infanterie (1821), koopman (1820,1825), winkelier (1852), overl. Dokkum 24.11.1852, z.v. Dirk Schuurhoff, koopman, en Antje Gerrits; tr. Leeuwarden 23.12.1821

[31] Juliana Stout, ged. Leeuwarden (rk) 10.02.1797|b|, naaister (1821,1876), overl. Leeuwarden 18.04.1876, d.v. Joannes Stout, verwersknecht en Maria Mans.

Voorkind:

1.                   Elisabeth Schuurhof, geb. Leeuwarden 19.03.1820|a|, dienstmeid (1845), overl. Leeuwarden 29.10.1899, tr. Dokkum 18.05.1845 Geert Machiels Schouman, geb. Dokkum 29.04.1819, schippersknecht, z.v. Machiel Harmens Schouman, schipper, en Antje Geerts de Vries.

Uit dit huwelijk (vader ook Schuurhof):

2.                   Johan Dirk Schuurhoff, geb. Leeuwarden 03.08.1822.

3.                   Gerrit Schuurhoff, geb. Leeuwarden 19.08.1823.

4.                   Maria Schuurhoff, geb. Leeuwarden 15.10.1825; volgt [15].

5.                   Antje Schuurhof, geb. Leeuwarden 10.01.1828, overl. Leeuwarden 29.09.1916, tr. Leeuwarden 16.03.1856 Hinne Westra, geb. Leeuwarderadeel ca. 1820, koopman, overl. Groningen 15.08.1871, z.v. Roelof Westra, kramer, en Janke Kuipers.

6.                   Geertruida Schuurhof, geb. Leeuwarden 14.12.1829, overl. Leeuwarden 11.01.1913, tr. Leeuwarden 22.11.1862 Albertus Mathijssen, geb. Leeuwarden 04.08.1836, overl. Leeuwarden 01.07.1916, z.v. Wilhelmus Johannes Mathijssen en Teuntje Koster.

7.                   Juliana Schuurhof, geb. Leeuwarden 25.12.1835, overl. Leeuwarden 17.02.1915, tr. Leeuwarden 26.05.1861 Christiaan Ultzen, geb. Leeuwarden 23.09.1833, kamerbehangersknecht, overl. Harlingen 07.03.1879, z.v. Johannes Ultzen en Grietje Tiddens.

8.                   Johannes Schuurhoff, geb. Leeuwarden 21.01.1838.

 

Noten: |a| aangifte door Johannes Schuurhof Ďerkennende de vader van (..) kind te zijn en hetzelve te hebben gehad van Juliana Stoutí, get. Johannes Stout, 63 jaar, verwersknecht (geb.akte Leeuwarden 1920 no.B76); |b| moeder Maus (transcriptie allefriezen).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren