Ubbo Johannes Knottnerus (1916-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien september 2021)

 


 

[1] Ubbo Johannes Knottnerus, geb. Heerenveen (Ængwirden) 13.10.1916, promotie Groningen 08.03.1960|a|, leraar Rijks Hoogere Burgerschool (1943), medewerker TH Twente (1964-)|b|, medewerker afdeling WB|c|, overl. Drachten 24.02.2005, tr. Cadzand 23.03.1943, Magdalena Jannetje van Male, Leentje, geb. Cadzand 15.10.1919, overl. Drachten 06.08.2008, begr. Beetsterzwaag (Bpl. Gealeane) 11.08.2008, d.v. Daniel Pieter van Male (1888-), broodbakker, en Jozina Jannetje Buijze (1889-).

 

Noten: |a| proefschrift: Approximation formulae for generalized hypergeometric functions for large values of the parameters; with applications to expansion theorems for the function $G {{m,n} \atop {p,q}} (z)$.; promotor: C.S. Meijer (1904-1974); |b| P.J. Zandbergen, In Memoriam Willem van Spiegel, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/6 (2005) nr.4 p.277 linkerkolom; |c| laatste vermelding in Gids THT 1979/1980.

 

[2] Adolph Meinhard Knottnerus, geb. Franeker 23.10.1875, rijksklerk bij de Reg. en Domeinen (1912,1915), overl. Marssum 01.01.1940, tr. Zaamslag 09.09.1915 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 23.09.1937, ingeschr. Zaamslag 25.10.1937)
[3] Anthonina Maria Buijze, geb. Zaamslag 03.03.1889, overl. Groningen 27.01.1946; tr. 2e Heerenveen 25.08.1938 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 10.12.1943, ingeschr. Heerenveen 04.02.1944) Bernardus Eerdmans, geb. Bolsward 01.04.1895, landbouwer (1916), assuradeur (1938), overl. ’s-Gravenhage 11.01.1965, z.v. Jelle Eerdmans, veehouder, en Grietje Wijnia.
    BE tr. 1e ’s-Gravenhage 18.10.1916 Petronella Faber, geb. Franeker 19.10.1886, overl. Heerenveen (Ængwirden) 09.04.1934, d.v. Gerrit Faber, grofsmid (1886), kachelfabrikant (1916), en Geertje Buwalda; tr. 3e tussen 1944 en 1965 Willemina Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ubbo Johannes Knottnerus, geb. Heerenveen (Ængwirden) 13.10.1916; volgt [1].

2.                   Dirk Jan Cornelis Knottnerus, geb. Heerenveen (Ængwirden) 03.05.1918, assistent landbouwproefstation (1943), overl. Haren 29.07.2016.

3.                   Jan Adolph Abraham Knottnerus, geb. Heerenveen (Ængwirden) 03.12.1920, overl. Zeeuws-Vlaanderen 22.06.1990, crem. Rijswijk (Eikelenburg) 27.06.1990, tr. voor 1953 M.G. Schrier.

 

[4] Ubbo Knottneris, geb. Midlum (Franekeradeel) 03.03.1832, koopman (1861,1875), klerk (1902), overl. Nijehaske (Haskerland) 11.11.1902|d|, tr. Wonseradeel 02.05.1861|a|

[5] Johanna Thijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 20.07.1837, overl. Nijehaske (Haskerland) 13.02.1895|c|.

Uit dit huwelijk (moeder Tijmstra):

1.                   Hester Knottnerus, geb. Franeker 05.10.1862, overl. Leeuwarden 21.05.1950|b|.

2.                   Adolph Meinhard Knottnerus, geb. Franeker 20.02.1864, overl. Franeker 02.10.1864.

3.                   Titia Knottnerus, geb. Franeker 17.07.1865, diacones, overl. Arnhem 18.11.1930.

4.                   Alberdina Hermanna Knottnerus, geb. Franeker 21.04.1867, overl. Utrecht 13.07.1931.

5.                   Maria Louisa Knottnerus, geb. Franeker 03.09.1868, overl. Franeker 22.02.1869.

6.                   Adolph Meinhard Knottnerus, geb. Franeker 19.02.1873, overl. Franeker 13.09.1873.

7.                   Adolph Meinhard Knottnerus, geb. Franeker 23.10.1875; volgt [2].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Knottneris, tekent met Knottnerus, vader v/d bruidegom idem, bruid Thijmstra (huw.akte Bolsward 1861 no.15); |b| ook overl.akte Menaldumadeel 1950 no.47; |c| e.v. Knottnerus; |d| wedr Tijmstra.

 

[6] Jan Buijze, geb. Hoek 01.11.1860, landbouwersknecht (1888,1889), landbouwer (1891,1906), overl. Zaamslag 27.01.1906, tr. Zaamslag 02.08.1888

[7] Cornelia Maria Dees, geb. Zaamslag 12.07.1864, landbouwster, overl. Zaamslag 08.01.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonina Maria Buijze, geb. Zaamslag 03.03.1889; volgt [3].

2.                   Abraham Buijze, geb. Zaamslag 03.07.1891, landbouwer, tr. Axel 18.12.1919 Aaltje Elisabeth Dieleman, geb. Axel 26.06.1894, d.v. Willem Dieleman, landbouwer, en Sara Verplanke.

3.                   Maria Adriana Buijze, geb. Zaamslag 22.12.1893, tr. Zaamslag 29.05.1913 Daniel Heinsdijk, geb. Hoek 04.06.1889, landbouwer, overl. Oostburg 26.09.1967, z.v. Marinus Johannes Heinsdijk en Dingetje de Regt.

4.                   Elizabeth Buijze, geb. Zaamslag 01.07.1895, tr. Zaamslag 08.04.1920 Bastiaan Hendrik Pot, geb. Giessendam 18.10.1886, winkelier, overl. Terneuzen 11.09.1935|a|, z.v. Leendert Pot en Heiltje Schakel.

5.                   François Buijze, geb. Zaamslag 05.06.1896.

6.                   Jan Buijze, geb. Zaamslag 26.08.1897, overl. Zaamslag 25.11.1897.

7.                   Pieter Buijze, geb. Zaamslag 16.02.1899, tr. Axel 24.01.1918 Janna Dieleman, geb. Axel 19.05.1899, overl. Oostburg 07.03.1969, d.v. Willem Dieleman, landbouwer, en Sara Verplanke.

8.                   Janna Cornelia Buijze, geb. Zaamslag 08.08.1900, tr. Zaamslag 07.06.1923 Jacobus de Zeeuw, geb. Zaamslag 24.02.1900, landbouwer, z.v. Jan de Zeeuw, landbouwer, en Jeleijntje Scheele, landbouwster.

9.                   Cornelia Maria Buijze, geb. Zaamslag 08.08.1901, tr. Zaamslag 07.06.1923 Willem de Feijter, geb. Axel 29.10.1895, landbouwer, overl. Oostburg 25.12.1967, z.v. Pieter de Feijter, landbouwer, en Janna Dieleman, landbouwster.

10.               Janneke Buijze, geb. Zaamslag 21.08.1903|b|, tr. Zaamslag 02.08.1928 Jan Wolfert, geb. Hoek 08.07.1903, landbouwer, z.v. Jan Wolfert (1878-1944), landbouwer, en Johanna van Hoeve, landbouwster.

11.               Neeltje Buijze, geb. Zaamslag 21.08.1903|c|, tr. Zaamslag 28.03.1929 Johannes van Oort, geb. Rotterdam 21.11.1901, meubelmaker, z.v. Johannes Martinus van Oort, houthandelaar, en Cornelia Laurina Pot.

12.               Jacobus Buijze, geb. Zaamslag 02.12.1905, overl. Zaamslag 06.06.1906.

 

Noten: |a| ook overl.akte Axel 1935 no.32; |b| geboren des avdonbds te vijf ure (akte no.67); |c| geboren des avonds te half zes ure (akte no.68).

 

[8] Adolph Meinhard Knottneris, geb. Norden ca. 1804/1805, predikant te Midlum (1830,1848,1861,1868), overl. Midlum (Franekeradeel) 25.12.1869|g|, tr.

[9] Tietje Ubbens, geb. Weener ca. 1809/1810, ingek.lidmaat Midlum 08.08.1830 (att. van Weener), overl. ’s-Gravenhage 21.04.1890|j|.

Uit dit huwelijk (vader ook Knottnerus):

1.                   Johannes Knottneris, ook Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 23.08.1830, student in de theologie aan de Hoogeschool te Groningen, overl. Groningen 01.07.1851|f|.

2.                   Ubbo Knottneris, geb. Midlum (Franekeradeel) 03.03.1832; volgt [4].

3.                   Alberdina Hermanna Knottneris, ook Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 14.12.1833, overl. Utrecht 18.12.1889, tr. Franekeradeel 25.03.1859|a| Heinrich David Schlüter, geb. Emden|i| ca. 1836, koopman, overl. Hilversum 15.01.1896, z.v. Heinrich David Schlüter, cantor, en Dedde Johanna Peters.

4.                   Edzard Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 27.04.1836, koopman (1861), landbouwer (1875), overl. Baarn 31.12.1915|d|, tr. 1e Wonseradeel 02.05.1861|b| Antje Thijmstra (1833-1871), d.v. Bauke Rommerts Thijmstra en Hester Romar; tr. 2e Dwingeloo 19.08.1875 Catharina Elizabeth Heppener, geb. Dwingeloo 13.03.1841, overl. Baarn 21.12.1933|e|, d.v. Jacob Heppener, medicinae doctor, en Allegonda Geertruida van der Tuuk.

5.                   Hillrich Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 09.07.1838.

6.                   Ivo Gaukes Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 18.06.1840, dominee, predikant te Soesterberg (1865-1868), Exmorra (1868-1870), IJlst (1870-1872), Dordrecht (1872-1875), ’s-Gravenhage (1875-1906), officier in de Huisorde van Oranje 1905, overl. Heerde 17.01.1917, tr. Amsterdam 20.04.1865 Margaretha Jacoba Oolie, geb. Amsterdam 09.01.1843, overl. Heerde 29.08.1915, d.v. Caarl Gustaaf Oolie en Johanna Wilhelmina Weers.

7.                   Leendert Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 25.01.1843, koopman, overl. ’s-Gravenhage 30.07.1931, tr. Bolsward 25.02.1872 Lamberta Pieternella Verdier, ook Lambertha, geb. Deventer 04.03.1843, overl. ’s-Gravenhage 11.02.1914, d.v. Hermanus Johannes Verdier, zadelmaker, en Berendina Mechtelina Meulenbroek.

8.                   Nicolaas Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 23.03.1845, overl. Midlum (Franekeradeel) 05.09.1846.

9.                   Nicolaas Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 09.03.1847, koopman, overl. Midlum (Franekeradeel) 04.11.1868.

10.               Titia Habbina Catharina Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 09.04.1848, overl. Arnhem 13.04.1935|c|.

11.               Habbina Catharina Cornelia Knottnerus, geb. Midlum (Franekeradeel) 18.09.1849, overl. Hilversum 11.01.1931.

 

Noten: |a| bruid in akte Knottneris, tekent met Knottnerus; |b| bruidegom in akte Knottneris, tekent met Knottnerus, vader v/d bruidegom idem (huw.akte Wonseradeel 1861 no.16); |c| moeder Ubben (overl.akte Arnhem 1935 no.306); |d| moeder Ieltje Ubben (overl.akte Baarn 1916 no.1); |e| wede Knotnerus (overl.akte Baarn 1933 no.128); |f| moeder Ubben, ook overl.akte Franekeradeel 1851 no.12; |g| overledene Knottnerus; |i| destijds in Koninkrijk Hannover, nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |j| overledene Ubben, oud 80 jaar, geen ouders vermeld, wede Knottnerus  (overl.akte ’s-Gravenhage 1890 no.1195).

 

[10] Bauke Thijmstra, geb. Arum 21.09.1797, boer, overl. Arum (Wonseradeel) 17.12.1838, tr. Wonseradeel 04.12.1819|c|

[11] Hester Romar, geb. Nes (Westdongeradeel) ca. 1797, boerin, overl. Arum (Wonseradeel) 02.03.1862|i|.

Uit dit huwelijk (vader ook Tijmstra):

1.                   Maria Louisa Tijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 23.05.1820, overl. Harlingen 30.05.1897|g|.

2.                   Rommert Tijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 28.03.1822|e|, overl. Arum (Wonseradeel) 31.07.1822.

3.                   Petrus Johannes Tijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 28.03.1822|f|, overl. Leeuwarden 12.07.1892.

4.                   Haukje Tijmstra, ook Houkje, geb. Arum (Wonseradeel) 19.08.1824, overl. Voorburg 30.08.1885, tr. Wonseradeel 22.06.1846 Johannes Albertinus Rijkens, geb. Groningen 28.05.1822, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, ingek.lidmaat Leeuwarderadeel 20.08.1848 (att. van Arum), overl. Amsterdam 08.12.1878|d|, z.v. Roelf Gerrit Rijkens, onderwijzer, en Margaretha Woldendorp.

5.                   Aaltje Tijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 18.03.1827, overl. Sexbierum (Barradeel) 10.01.1879, tr. Wonseradeel 04.05.1850 Pieter Hilarides, geb. Arum (Wonseradeel) 25.01.1825, overl. na 1879, z.v. Tjeerd Pieters Hilarides, boer, en Aaltje Baukes Baukema.

6.                   Iefke Tijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 26.04.1829, overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 21.01.1901, tr. 1e Wonseradeel 13.11.1862 Sækle de Vries, geb. Pingjum (Wonseradeel) 28.06.1837, wagenmaker, overl. Arum (Wonseradeel) 02.06.1865|h|, z.v. Hidde Wijtzes de Vries en Tjitske Sækles Sækles; tr. 2e Menaldumadeel 08.02.1883 Obbe Wassenaar, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 08.02.1831, overl. Leeuwarden 21.12.1914, z.v. Klaas Obbes Wassenaar, bakker, en Trijntje Sjoerds Koopal.
     OW tr. 1e Menaldumadeel 26.04.1854 Attje  Gelder, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 09.10.1831, overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 03.11.1861, d.v. Renze Beerts Gelder, instrumentmaker (1831), molenaar (1854), en Sijtske Sijbes Sijbesma.

7.                   Romkje Thijmstra, ook Tijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 29.07.1831, overl. Harlingen 21.12.1895|g|, tr. Wonseradeel 12.05.1860 Oepke Parma, geb. Workum 23.04.1828, scheepskapitein (1858), scheepsreder (1882), overl. Midlum (Franekeradeel) 07.06.1882, z.v. Sikke IJsbrands Parma, schipper, en Janke Eeltjes Bonnema.
     OP tr. 1e Harlingen 03.06.1852 Ymkjen Bijlsma, geb. Almenum (Barradeel) 03.01.1831, overl. Harlingen 21.12.1858, d.v. Jakob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar, en Jacoba Jans Bouwknegt.

8.                   Antje Thijmstra, ook Tijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 26.09.1833, overl. Hijkersmilde (Smilde) 22.10.1871, tr. Wonseradeel 02.05.1861|b| Edzard Knottnerus (1836-1915), z.v. Adolph Meinhard Knottnerus en Tietje Ubbens.

9.                   Rommert Thijmstra, ook Tijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 19.06.1835, koopman (1859), landbouwer (1864), overl. Franeker 06.07.1864, tr. Wonseradeel 07.05.1859 Grietje Koopal, geb. Arum (Wonseradeel) 07.01.1836, overl. Arum (Wonseradeel) 08.04.1868, d.v. Rinse Jans Koopal, boer, en Antje Sijtses Kooistra.

10.               Johanna Thijmstra, geb. Arum (Wonseradeel) 20.07.1837 [tr. Bolsward 02.05.1861|a|]; volgt [5].

 

Noten: |a| akte no.15; |b| akte no.16; |c| bruidegom in akte Thijmstra, tekent met Thijmstra, vader v/d bruidegom tekent met Tijmstra (huw.akte Westdongeradeel 1819 no.76); |d| overl.akte Voorburg 06.01.1879 no.4; |e| geboren des morgens ten een uur (akte no.80); |f| geboren des morgens ten twee uren (akte no.81); |g| overledene per abuis geb Kinswerd, moeder Heste Cahuis{?} (overl.akte Harlingen 1897 no.78); |h| overledene per abuis geb. Arum (overl.akte Wonseradeel 1865 no.32); |i| wede Tijmstra.

 

[12] Francois Buijze, geb. Hoek 27.09.1820, boerenknecht (1846), werkman (1848,1853), landbouwer (1857,1888), overl. Hoek 22.04.1888, tr. Hoek 22.10.1846

[13] Antonina Moes, geb. Terneuzen 26.02.1823, dienstmeid (1846), landbouwster, overl. Hoek 04.05.1883|c|.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Jacobus Moes, later Buijze, geb. Hoek 18.09.1846|a|, landmansknecht, tr. Axel 16.03.1876 Adriana de Kraker, geb. Zaamslag 30.07.1855, d.v. Andries de Kraker en Susanna van Kerkvoort.

Uit dit huwelijk (moeder ook Anthonina):

2.                   Jan Buijze, geb. Hoek 07.01.1848, overl. Hoek 25.01.1849.

3.                   Maria Buijze, geb. Hoek 15.02.1849, overl. Axel 06.09.1911, tr. Hoek 04.02.1875 Francois Dieleman, geb. Hoek 05.08.1838, landbouwer, overl. Axel 21.09.1911, z.v. Willem Dieleman en Janna van der Wege, landbouwster.
     FD tr. 1e Axel 09.11.1865 Jacomina Koster, geb. Axel 22.10.1841, overl. Axel 20.10.1872, d.v. Willem Koster en Joanna Dekker, landbouwster.

4.                   Jan Buijze, geb. Hoek 31.07.1850, overl. Hoek 20.07.1851.

5.                   Elizabeth Buijze, geb. Hoek 02.12.1851, overl. Hoek 21.08.1883, tr. Hoek 02.05.1872 Aarnoud Heijnsdijk, geb. Axel 24.03.1849, landbouwersknecht, overl. Philippine 26.12.1928, z.v. Jaspert Heijnsdijk, werkman, en Cornelia Galle, werkvrouw.

6.                   Jan Johannes Buijze, geb. Hoek 18.02.1853, overl. Hoek 27.09.1853.

7.                   Anthonina Buijze, geb. Hoek 08.08.1854, overl. Hoek 14.01.1907, tr. Hoek 12.06.1879 Abraham de Blaaij, geb. Axel 14.12.1855, landmansknecht (1879), werkman (1907), overl. na 1907, z.v. David de Blaaij, landbouwer, en Maria Verstraten, landbouwster.

8.                   Janna Buijze, geb. Hoek 01.02.1856, overl. Terneuzen 16.01.1915, tr. Hoek 02.05.1890 Jan de Bree, geb. Kleverskerke 27.08.1844, landbouwer (1869), commissionair (1885), koopman (1890,1915), overl. Terneuzen 13.01.1932, z.v. Cornelis de Bree en Maria Poppe.
     JdB tr. 1e Hoek 07.05.1869 Jacomina Dieleman, geb. Hoek 10.10.1850, dienstmeid (1869), overl. Terneuzen 02.07.1885, d.v. Cornelis Dieleman, landbouwer, en Suzanna de Ree, landbouwster.

9.                   Janneke Buijze, geb. Hoek 19.06.1857, overl. Hoek 23.05.1858.

10.               Janneke Buijze, geb. Hoek 01.05.1860, overl. Hoek 27.11.1918, tr. Hoek 09.01.1879 Leendert van Oosten, geb. Terneuzen 10.09.1852, landbouwersknecht (1879), werkman (1918), overl. Hoek 12.03.1923, z.v. Janus van Oosten en Sara de Blaaij.

11.               Jan Buijze, geb. Hoek 01.11.1860|b|; volgt [6].

12.               Pieter Buijze, geb. Hoek 22.09.1863, landbouwersknecht, overl. Terneuzen 21.12.1927, tr. Hoek 05.11.1885 Adriana Heinsdijk, geb. Hoek 30.05.1866, overl. Terneuzen 25.09.1923, d.v. Gijsbregt Heinsdijk, landbouwer, en Anna Riemens, landbouwster.

 

Noten: |a| aangifte door Francois Buiijze (geb.akte Hoek 1826 no.46); |b| moeder Anthonina; |c| overledene Anthonina.

 

[14] Abraham Dees, geb. Zaamslag 31.03.1836, boerenknecht (1857), landman/landbouwer, overl. Zaamslag 14.01.1894, tr. Axel 18.06.1857

[15] Maria Adriana de Kraker, geb. Axel 25.04.1838, landbouwster, overl. Zaamslag 17.01.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Dees, geb. Zaamslag 23.03.1859, overl. Zaamslag 28.12.1862.

2.                   Jan Dees, geb. Zaamslag 25.06.1860, landbouwer, overl. Zaamslag 09.02.1936, tr. Axel 21.06.1883 Gerritje van Liere, geb. Axel 13.04.1860, overl. Zaamslag 28.01.1941, d.v. Cornelis van Liere en Magdalena Donze.

3.                   Janna Cornelia Dees, geb. Zaamslag 27.06.1861, overl. Terneuzen 25.06.1942, tr. Zaamslag 24.02.1881 Jacobus Johannes Huijssen, geb. Terneuzen 29.04.1862, landbouwer, overl. Terneuzen 31.03.1936, z.v. Jan Huijssen, landbouwer, en Adriana de Kraker, landbouwster.

4.                   Cornelia Dees, geb. Zaamslag 10.07.1862, overl. Zaamslag 17.07.1862.

5.                   Neeltje Dees, geb. Zaamslag 19.06.1863, overl. Terneuzen 21.07.1928, tr. Zaamslag 30.03.1882 Willem François Dieleman, geb. Hoek 13.05.1861, landbouwersknecht, overl. Terneuzen 02.01.1939, z.v. Martinus Dieleman, landbouwer, en Jacomina de Jonge, landbouwster.

6.                   Cornelia Maria Dees, geb. Zaamslag 12.07.1864; volgt [7].

7.                   Abraham Dees, geb. Zaamslag 22.09.1865, overl. Zaamslag 08.10.1865.

8.                   Abraham Dees, geb. Zaamslag 20.09.1866, landbouwer, overl. Sprang-Capelle 02.09.1937, tr. Axel 06.12.1888 Janna Dieleman, geb. Axel 01.10.1866, overl. Sprang-Capelle 13.03.1937, d.v. François Dieleman, landbouwer, en Jacomina Koster.

9.                   Maria Adriana Dees, geb. Zaamslag 31.08.1867, overl. Hoofdplaat 14.06.1934, tr. Zaamslag 30.06.1887 Daniel Dekker, geb. Axel 30.10.1859, landbouwer, overl. Hoofdplaat 27.11.1920, z.v. Willem Dekker, landbouwer, en Elisabeth Wolfert, landbouwster.

10.               Dirk Dees, geb. Zaamslag 25.02.1869, overl. Zaamslag 17.06.1869.

11.               Poulina Adriana Dees, geb. Zaamslag 29.09.1870, overl. Zaamslag 03.06.1950, tr. Zaamslag 27.03.1890 Willem Dekker, geb. Zaamslag 21.09.1867, landbouwer, overl. Zaamslag 01.06.1948, z.v. Pieter Dekker, landbouwer, en Adriana van Tatenhove, landbouwster.

12.               Dirk Dees, geb. Zaamslag 08.10.1871, landbouwer, overl. Zaamslag 15.03.1940, tr. Zaamslag 19.03.1896 Catharina Zegers, geb. Zaamslag 11.05.1875, overl. Zaamslag 03.06.1962, d.v. Jozias Zegers, landbouwer, en Catharina de Kraker, landbouwster.

13.               Adriana Dees, geb. Zaamslag 16.09.1872, overl. Zaamslag 18.10.1872.

14.               Jacobus Dees, geb. Zaamslag 09.04.1874, overl. Zaamslag 05.02.1888.

15.               Catharina Adriana Dees, geb. Zaamslag 04.02.1876, overl. Breda 13.06.1964, tr. Zaamslag 30.05.1895 Antheunis Dekker, geb. Zaamslag 21.06.1871, overl. Breda 29.03.1950, z.v. François Dekker en Jacomina Dieleman, landbouwster.

 

[16] Johannes Knottnerus, tr.

[17] Alberdina Stort.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adolph Meinhard Knottneris, geb. Norden|a| ca. 1804/1805; volgt [8].

 

Noten: |a| nu in Landkreis Aurich, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[18] Ubbens

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Tietje Ubbens, geb. Weener|a| ca. 1809/1810; volgt [9].

 

Noten: |a| nu Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[20] Rommert Thijmstra, geb. Witmarsum ca. 1763, boer, overl. Arum (Wonseradeel) 25.08.1833, z.v. Bauke Ulbes Thijmstra en Yfke Wijbes; tr. Arum 01.05.1796

[21] Haukje Poelstra, geb. Arum ca. 1775, boerin, overl. Arum (Wonseradeel) 07.05.1854, d.v. Thomas Jans Poelstra en Jetske Sjoerds.

Uit dit huwelijk (vader Tijmstra):

1.                   Bauke Tijmstra, geb. Arum 21.09.1797; volgt [10].

2.                   Yfke Tijmstra, geb. Arum 22.01.1801, overl. (Wonseradeel) 03.03.1856, tr. Wonseradeel 05.05.1821 Jan Bonnema, geb. Kinswerd ca. 1798, boer, overl. Arum (Wonseradeel) 13.04.1882, z.v. Eeltje Haitzes Bonnema, koopman, en Dieuwke Jans Kingma.

3.                   Thomas Tijmstra, geb. Arum 23.04.1813, overl. Arum 10.05.1813.

 

[22] Petrus Romar, geb. Franeker 21.10.1770, predikant te Nes (1793-1819), overl. Nes (Westdongeradeel) 26.08.1819, z.v. Dionisius Pieter Romar, boekbinder, en Hester Piebes; tr.

[23] Aaltje Huizinga, geb. Nes ca. 1774, aang.lidmaat Nes 09.02.1798, overl. Nes (Westdongeradeel) 25.06.1848, d.v. Renze Jans Huizinga en Antje Douwes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hester Romar, geb. Nes (Westdongeradeel) ca. 1797; volgt [11].

2.                   Dionisius Romar, geb. Nes ca. 1799, dominee, predikant te Hagestein en Nieuwer-Amstel (1828-1845), overl. Nieuwer-Amstel 03.08.1845|a|, tr. Utrecht 90.10.1824 Barta Annetta van Dijk, ged. Utrecht 13.04.1800, overl. Otterlo (Ede) 24.05.1869, d.v. Willem van Dijk en Maria Geertruid Lubberding.

3.                   Annius Romar, ook Annëus, geb. Nes ca. 1804, gardenier (1837, arbeider (1873), overl. (Westdongeradeel) 19.03.1873, tr. Westdongeradeel 24.06.1837 Idske Meirink, geb. Ee ca. 1811, overl. Nes (Westdongeradeel) 19.10.1862, d.v. Bartel Fokes Meirink, gardenier, en Rixtje Florison.

4.                   Aale Romar, geb. Nes 15.04.1814, overl. Dokkum 25.03.1902, tr. 1e Oostdongeradeel 09.06.1836 Antje Meirink, geb. Ee 07.04.1815, overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 05.03.1849, d.v. Bartel Fokkes Meirink en Rikstia Laurentius Florisan; tr. 2e Oostdongeradeel 18.05.1850 Willemke Smedema, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 31.01.1823, overl. Emgwierum (Oostdongeradeel) 27.04.1877, d.v. Ale Johannes Smedema en Jeltje Jans Aartsma.

 

Noten: |a| overledene Dionijsius, geb. Nes bij Dokkum (overl.akte Nieuwer-Amstel 1845 no.128).

 

[24] Jacobus Buijze, geb. Hoek ca. 1778/1779, arbeider (1806,1807), werkman (1828), overl. Hoek 06.12.1828, z.v. Geleijn Buijze en Adriana Hoelands; tr. Hoek 08.06.1806

[25] Maria Rijkenboer, geb. Aardenburg ca. 1791, dagloonster (1828,1845), werkvrouw (1846), winkelierster (1851), overl. Hoek 22.12.1851, d.v. Pieter Rijkenboer en Maria Janssen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geleijn Buijze, geb. Hoek 08.12.1807, werkman, overl. Hoek 24.01.1862, tr. Hoek 10.09.1834 Anna Hamelink, geb. Axel 24.09.1812, dienstmeid (1834), overl. Terneuzen 28.06.1877, d.v. Dirk Hamelink en Geertruij Willemsen.

2.                   Pieter Buijze, geb. Hoek 03.03.1815, boerenknecht, tr. Axel 02.04.1843 Adriaantje Jansen, geb. Terneuzen 15.06.1814, dienstmeid (1843), werkvrouw (1862), overl. Axel 13.01.1880, d.v. Martinus Jansen en Meeltje Meertens, arbeidster.
     AJ tr. 2e Zaamslag 11.07.1862 Francois Schuitvlot, geb. Axel 04.04.1813, landbouwer, overl. Axel 18.11.1897, z.v. Livinus Schuitvlot en Helena Haak.

3.                   Simon Buijze, geb. Hoek 15.03.1818, boerenknecht, overl. Axel 23.10.1884, tr. Terneuzen 19.09.1845 Leuntje van Drongelen, geb. Terneuzen 09.06.1826, dienstmeid (1845), werkvrouw (1884,1885), overl. Axel 02.02.1885, d.v. Daniel van Drongelen, dagloner, en Levina Buijze, dagloonster.

4.                   Francois Buijze, geb. Hoek 27.09.1820; volgt [12].

 

[26] Jacobus Moes, geb. Hoek ca. 1793/1794, boerenknecht (1820), landbouwer (1823,1830), landman (1846,1848), overl. Hoek 09.10.1848, z.v. Pieter Moes, landbouwer, en Jacoba van Pienbroek, landbouwster; tr. Terneuzen 03.08.1820

[27] Elisabeth Huijssen, geb. Terneuzen 19 Pluviôse an VIII (=08.02.1800)|b|, boerenmeid (1820), landbouwster (1848,1852), overl. Hoek 30.08.1852, d.v. Jan Huijssen, landbouwer, en Anthonijntje de Visser, landbouwster.

Uit dit huwelijk (moeder ook Huijsen/Huissen):

1.                   Jacoba Moes, geb. Terneuzen 10.05.1821, overl. Axel 25.08.1854, tr. Axel 10.02.1853 Abraham Haak, geb. Axel 06.12.1819, werkman (1853), landman (aug1854), landbouwer (dec1854), landarbeider (1855), landbouwer (1860), overl. Axel 20.03.1902, z.v. Cornelis Haak en Adriana Watthij, landbouwster (1853,1860).
     AH tr. 2e Terneuzen 14.12.1854 Maria van Liere, geb. Terneuzen 20.04.1832, dienstmeid (1854), overl. Axel 12.08.1855, d.v. Adriaan van Liere en Maria de Kraker, landbouwster (1854); tr. 3e Hoek 15.03.1860 Cornelia Dieleman, geb. Hoek 29.03.1832, overl. Axel 23.05.1864, d.v. Pieter Dieleman, landbouwer, en Maatje van Doeselaar.

2.                   Jan Moes, geb. Terneuzen 14.04.1822, overl. Terneuzen 18.07.1830.

3.                   Antonina Moes, geb. Terneuzen 26.02.1823|a|; volgt [13].

4.                   Pieter Moes, geb. Terneuzen 02.04.1824, overl. Terneuzen 27.04.1824.

5.                   Maria Moes, geb. Terneuzen 03.07.1826, dienstmeid (1847), overl. Zaamslag 09.11.1903, tr. Hoek 11.09.1847 Petrus Dieleman, geb. Hoek 24.05.1827, boerenknecht (1847), landbouwer en lid van de raad (1889), overl. Zaamslag 11.08.1889, z.v. Jan Dieleman en Paulina Deij, landbouwster.

6.                   Janneke Moes, geb. Terneuzen 25.01.1831, dienstmeid (1852), overl. Zaamslag 28.06.1902, tr. Hoek 11.11.1852 Cornelis Haak, geb. Hoek 18.08.1826, boerenknecht (1852), molenaar (1875), overl. Zaamslag 12.07.1875, , z.v. Jozias Hoek, landbouwer, en Jacomina Dieleman, landbouwster.

 

Noten: |a| moeder Huissen; |b| vader Huijsen.

 

[28] Jan Dees, geb. Zaamslag 23.03.1809, boperenknecht (1835), werkman (1836), landbouwer (1846,1880), overl. Zaamslag 12.04.1880, z.v. Abraham Dees, landman, en Janna Berrevoets, landbouwster; tr. Zaamslag 09.08.1835

[29] Neeltje Riemens, geb. Zaamslag 24.01.1813, landbouwster, overl. Zaamslag 15.03.1860, d.v. Jan Riemens, journalier (1813), landman, en Cornelia van Laren, ook van Laare, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Dees, geb. Zaamslag 31.03.1836; volgt [14].

2.                   Jan Dees, geb. Zaamslag 27.05.1839, overl. Axel 10.10.1846.

3.                   Janna Cornelia Dees, geb. Zaamslag 22.11.1845, overl. Zaamslag 03.01.1926, tr. Axel 14.09.1865 Dirk Dekker, geb. Zaamslag 14.09.1842, boerenknecht, overl. Zaamslag 08.02.1905, z.v. Francois Dekker, landman, en Catharina van Dixhoorn, landvrouw.

4.                   Cornelia Catharina Dees, geb. Axel 17.05.1848, overl. Axel 18.10.1927, tr. Axel 24.06.1869 Krijn de Feijter, geb. Terneuzen 03.04.1848, boerenknecht (1869), overl. Axel 06.12.1933, z.v. Jozias de Feijter, landman, en Suzanna Verkouteren, landvrouw.

 

[30] Jan de Kraker, geb. Axel ca. 1796, boerenknecht (jun1822), dagloner (okt1822), arbeider (1826,1829), landbouwer (1833,1864), overl. Axel 14.06.1863, z.v. Jan de Kraker, en Adriana Dieleman, landbouwster; tr. Hoek 15.06.1822

[31] Cornelia Vinke, geb. Zaamslag ca. 1801, dienstmeid (jun1822), dagloonster (okt1822), overl. Axel 31.08.1856, d.v. Jacobus Vinke en Maria Franse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan de Kraker, geb. Hoek 06.10.1822, overl. Hoek 07.10.1822.

2.                   Adriaan de Kraker, geb. Axel 17.08.1826, boerenknecht (1851), landbouwer (1864,1900), overl. Aardenburg 22.12.1900, tr. 1e Axel 26.11.1851 Catharina van Hoorn, geb. Axel 29.11.1827, dienstmeid (1851), overl. Axel 25.02.1864, d.v. Pieter van Hoorn en Catharina de Fouw; tr. 2e Axel 15.09.1864 Cornelia Moes, geb. Hoek 13.10.1832, landbouwster, overl. Aardenburg 22.09.1906, d.v. Lourens Moes, werkman, en Catharina Hamelink, werkvrouw (1860), landbouwster (1864).
     CM tr. 1e Hoek 28.07.1860 Cornelis Meertens, geb. Hoek 05.10.1827, arbeider (1860), werkman (1862), overl. Hoek 18.06.1862, z.v. Thomas Meertens, werkman, en Adriana Bakker, werkvrouw (1860), arbeidster (1862).

3.                   Jacobus de Kraker, geb. Axel 18.02.1829, overl. Axel 06.02.1831.

4.                   Jan de Kraker, geb. Axel 30.09.1830, boerenknecht (1858), landman (1878,1890), overl. Hoek 16.12.1911, tr. 1e Hoek 21.01.1858 Catharina Haak, geb. Hoek 19.09.1829, dienstmeid (1858), landbouwster (1878), overl. Hoek 08.07.1878, d.v. Jozias Haak, landman, en Jacomina Dieleman, landvrouw; tr. 2e Hoek 13.02.1879 Maria van Hoeve, geb. Hoek 18.03.1848, landbouwster, overl. Hoerk 05.10.1890, d.v. Benjamin van Hoeve, landbouwer, en Adriana de Kraker, landbouwster.

5.                   Maria de Kraker, geb. Axel 03.01.1833, overl. Axel 05.01.1833.

6.                   Adriana de Kraker, geb. Axel 02.09.1834, overl. Axel 14.07.1836.

7.                   Jacobus de Kraker, geb. Axel 07.08.1836, boerenknecht, overl. Axel 24.06.1859.

8.                   Maria Adriana de Kraker, geb. Axel 25.04.1838; volgt [15].

9.                   Adriana Maria de Kraker, geb. Axel 30.08.1839, overl. Axel 12.01.1840.

10.                Cornelis de Kraker, geb. Axel 21.10.1841, boerenknecht (1867), landbouwer (1872,1897), overl. Zaamslag 07.03.1897, tr. 1e Hoek 12.12.1867 Levina Dees, geb. Hoek 07.02.1848, landbouwster, overl. Zaamslag 31.10.1872, d.v. Jacobus Dees, landbouwer, en Janna Haak, landbouwster; tr. 2e Hoek 06.01.1874 Cornelia Catharina Pladdet, geb. Hoek 09.12.1848, landbouwster, overl. Zaamslag 06.05.1920, d.v. Jacobus Pladdet, landbouwer, en Sara Johanna Dees, landbouwster.

11.                Petrus de Kraker, geb. Axel 02.07.1844, landbouwer, overl. Axel 07.04.1882.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)