Benjamin Harry Kolster (1938-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien februari 2018)

 


 

[1] Benjamin Harry Kolster, Ben, geb. Batavia 17.04.1938, ingenieur scheikundige technologie Delft 1963, promotie Delft 11.12.1968|a|, hoogleraar Twente (1979-), overl. Epse 15.07.2011, crem. Dieren 20.07.2011, tr. Elly A. Bloot, d.v. Arij Bloot (ca.1908) en Johanna Theodora de Wit (1918-1993).
 
Noten: |a| proefschrift: Onderzoek betreffende de structuur van Cu3Si en de vorming van deze verbinding door diffusie; promotor: W.G. Burgers (1897-1988).

 

[2] Harry Reinhold Kolster, geb. Salatiga (NOI) 08.04.1901, overl. ís-Gravenhage 08.11.1967, crem. 11.11.1967, tr.
[3] Johanna Maria Henrica Michielsen, geb. Tilburg 08.09.1907, overl. ís-Hertogenbosch 17.06.1993, crem..

Uit dit huwelijk:

1.                   Mady Koster, geb. Singapore 31.12.1928, en John. [Glen Allen USA 1993]

2.                   Robert Kolster, Bob, geb. Batavia 21.02.1933, en Hanny. [Torremolinos Spanje 1993]

3.                   Hans Kolster, geb. Batavia 21.02.1933, en Claudeen. [Sealbach USA 1993]

4.                   Benjamin Harry Kolster, geb. Batavia 20.04.1938; volgt [1]. [Gorssel 1993]

5.                   Peter Kolster, en Kathy. [Auburn USA 1993]

 

[4] August Eduard Louis Kolster, geb. ca. 1855, geg. adj. onderoff. (1899,1924), venduhouder en commissionair (1906,1918), venduhouder (1919,1924), agent Java Bosch Exploit. Mij (1917,1918), commissionair (1925), overl. Salatiga 1925|h|, tr. Makasser (Celebes, NOI) 16.10.1886|g|

[5] Clasina Agnes Elisabeth Struijck, overl. na 1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacques August Kolster, geb. Makasser 27.06.1887, empl. M.M. Simau Benkoelen, overl. kamp Belalau te Loeboek Linggau 20.04.1945, begr. Jakarta (Nederlands ereveld Menteng Pulo)|f|, tr. Batavia 30.09.1911 Eleonore Gustavine Elvire van Minos.

2.                   Agnes Elisabeth Christine Kolster, geb. Weltevreden 14.10.1897|a|, tr. 1e Salatiga 24.01.1920 (echtsch.) Johannes Marinus van Stelle; tr. 2e 05.02.1936 Herman Samuel Bamberg, geb. Kendal (Semarang) 05.11.1888, postmeester, overl. ís-Gravenhage 23.11.1964, z.v. Samuel Bamberg en Pauline Sonjť.|d|

3.                   Jacqueline Augusta Wilhelmina Kolster, geb. Weltevreden 15.10.1897|b|, tr. Salatiga 28.06.1920 FranÁois Marie van Bergen.

4.                   Conrad Adriaan Kolster, geb. Salatiga 23.12.1899, boekhouder McNeill te Semarang, Ldst.sgt.Inf.II.|c|

5.                   Harry Reinhold Kolster, geb. Salatiga 08.04.1901; volgt [2].

6.                   Hermine Ida Kolster, geb. Salatiga 08.06.1902.

7.                   Elisabeth Auguste Kolster, geb. Salatiga 30.01.1905, tr. Magelang 15.09.1928 Johannes Nicolaas de Haas, geb. Salatiga 14.10.1902, ged. Salatiga (rk) 09.11.1902, z.v. Willem Nicolaas de Haas en Gertruida Jacoba Schumacher.|e|

8.                   Helene Kolster, geb. Salatiga 21.01.1907.

 

Noten: |a||b| een annonce met twee data (collectie CBG); ook twee data in Naamlijst 1899, p.344; Ďtweeling dísí (Algemeen Handelsblad 17.11.1897); |c| Japanse interneringskaart; |d| De Indische Navorscher jrg.8 (1995), p.8; |e| De Indische Navorscher jrg.10 (1997), p.88; |f| geb. 27.06 (grafkruis); |g| RA 1888 p.248; |h| oud 70 jaar (Algemeen Handelsblad 28.01.1925).

 

[6] Adrianus Michielsen, geb. ís-Hertogenbosch 11.10.1871|j|, wagenmaker (1900,1909), werkzaam bij de Staatsspoorwegen op Java|m|, als opzichter werkplaats (benoemd 14.02.1911) en werkmeester (benoemd 28.08.1914, vermeld 1927), overl. ís-Gravenhage 15.01.1929; tr. 2e Telok Betong (NOI) 10.06.1916|g| Maryane Botellho, geb. Padang 29.03.1896, overl. ís-Gravenhage 19.11.1943|i|; tr. 1e Tilburg 26.07.1899

[7] Elisabeth Stoffelen, geb. Tilburg 09.12.1877, overl. Meester Cornelis (NOI) 09.04.1912|f|.

Uit het huwelijk Michielsen-Stoffelen:

1.                   Martinus Josephus Cornelis Michielsen, geb. Tilburg 06.03.1900|e|, technisch beheerder (ben. 01.01.1939), later technisch ambtenaar (ben. 18.04.1941) bij de Magazijnen van het Marine-Etablissement, tr. Soerabaja 04.02.1922|h| Grietje Elisabeth de Haan, geb. Meester Cornelis ca. 1901, overl. Soerabaja 14.01.1937, d.v. Sake de Haan en Lucretia Lubbertina van der Scheer.

2.                   Cornelis Adrianus Michielsen, geb. Tilburg 13.03.1901, overl. Breda 15.04.1927|d|.

3.                   Joannes F. Michielsen, Johan, geb. Tilburg 16.08.1905, overl. Tilburg 08.08.1906.

4.                   Johanna Maria Henrica Michielsen, geb. Tilburg 08.09.1907; volgt [3].

5.                   Joannes Franciscus Michielsen, geb. Tilburg 23.02.1909, 2e luit. Inf. (1935), 1e luit. Inf. (1938,1941), otr. Batavia 19.07.1935, tr. Batavia 02.08.1935 M.J.L.C. Korteman, Jopie. [ís-Hertogenbosch 1993]

Uit het huwelijk Michielsen-Botellho:

6.                   Aleida Jacoba Michielsen, geb. Tandjong Karang (gem. Telok Betong, Sumatra) 23.03.1917, tr. ís-Gravenhage 19.10.1934 William John Caton, geb. Batavia 07.09.1908, Oostindisch ambtenaar, z.v. Henri John Richard Caton (ca.1878-1937) en Lucie Winter.

7.                   Rudolf Michielsen, geb. Soerabaja 02.05.1918|k|.

8.                   Albertine Michielsen, geb. Soerabaja 13.07.1920|l|.

 

Noten: |d| zijn ouders wonen te Makassar (NOI) (overl.akte Breda 1927 no.176); |f| RA 1913 p.144; |g| RA 1917 p.155 {niet gevonden}; |h| RA 1923 p.46; |i| Marianne, Ďde namen der overleden ouders den aangever niet bekendí (overl.akte ís-Gravenhage 1943 no.2364); |j| per abuis 1872 (kaart Bevolkingsregister ís-Gravenhage 1913-1939); |k| Rudolph (RA 1919 p.119); |l| RA 1921 p.125; |m| betrokken bij de aanleg in Zuid-Sumatra (1915,1917).

 

[8] Kolster.

[9] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   August Eduard Louis Kolster, geb. ca. 1855; volgt [4].

 

[10] Struijck.

[11] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Clasina Agnes Elisabeth Struijck; volgt [5].

 

[12] Martinus Michielsen, geb. Chaam 09.03.1837, spoorwegwerker (1870), overl. Boxtel 18.06.1917, tr. Boxtel 14.08.1868

[13] Johanna van Krieken, geb. Boxtel 27.09.1838, overl. tussen 1878 en 1881.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Michielsen, geb. Vught 06.01.1870.
= w.s. Maria Michielsen, overl. Boxtel 14.12.1954.

2.                   Adrianus Michielsen, geb. ís-Hertogenbosch 11.10.1871; volgt [6].

3.                   Cornelius Joannes Michielsen, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1875, broodbakker, overl. Breda 14.04.1944, tr. 1e Ginneken en Bavel 26.04.1899 Johanna Theodora Antonissen, geb. Ginneken en Bavel 20.04.1861, overl. Ginneken en Bavel 05.04.1909, d.v. Adriaan Antonissen, arbeider, en Anna Hendrika Kroese; tr. 2e Ginneken en Bavel 15.11.1916 Anna Maria van Beek, geb. Ginneken en Bavel 09.01.1883, overl. Breda 01.08.1954, d.v. Adriaan van Beek, landbouwer, en Petronella Jacobs.

4.                   Hendrika Elisabeth Michielsen, geb. Boxtel 01.11.1878, overl. Breda 30.05.1960, tr. Tilburg 11.01.1905 Hendricus Johannes Josephus Stevens, geb. Eindhoven ca. 1879, timmerman, overl. Breda 03.02.1945, z.v. Johannes Hendricus Stevens en Anna Gertruda van Leeuwen.

5.                   Martinus Marinus Michielsen, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1881, landbouwer, overl. na 1921, tr. Boxtel 03.06.1914 Johanna van Muilekom, geb. Cromvoirt 17.09.1889, dienstbode (1914), overl. na 1921, d.v. Franciscus van Muilekom, landbouwer, en Cornelia van Biljouw.

6.                   Wilhelmina Johanna Michielsen, overl. Boxtel 20.06.1956.

 

[14] Kornelis Antonij Stoffelen, geb. Steenbergen 03.02.1855, smid (1877,1896), overl. Tilburg 20.12.1936, tr. Tilburg 24.05.1877

[15] Johanna Jacoba Hallebeek, geb. Utrecht 21.12.1856, overl. Tilburg 14.11.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Stoffelen, geb. Tilburg 09.12.1877; volgt [7].

2.                   Johanna Maria Stoffelen, geb. Tilburg 15.07.1879.

3.                   levenloze zoon, Tilburg 01.09.1880.

4.                   levenloze zoon, Tilburg 04.06.1881.

5.                   Cornelis Antonius Stoffelen, geb. Tilburg 18.04.1884, metaaldraaier, overl. Utrecht 27.06.1960, tr. ís-Gravenhage 06.04.1921 Johanna Jacoba Petronella Verkuil, geb. ís-Gravenhage 07.03.1885, dienstbode (1921), d.v. Gerardus Petrus Verkuil, fourageknecht, en Johanna Dorothea Allegonda Underzee.

6.                   Johannes Jacobus Stoffelen, geb. Tilburg 08.01.1886, tr. Tilburg 25.06.1918 Adriana Joanna Maria Vugts, geb. Tilburg 18.04.1891, d.v. Martinus Johannes Vugts, smid, en Lamberdina van de Goor.

7.                   Adrianus Ambrosius Jacobus Stoffelen, geb. Tilburg 14.07.1887, wagenmaker (1921,1935), overl. Maastricht 18.06.1955, tr. Breda 10.06.1912 Johanna Wilhelmina Bastiaanse, geb. Breda 27.08.1889, d.v. Johannes Hendrikus Bastiaanse en Catharina Petronella Heijstraten.

8.                   Wilhelmina Maria Sophia Stoffelen, geb. Tilburg 28.11.1888, overl. Tilburg 17.05.1890.

9.                   Wilhelm Stoffelen, geb. Tilburg 31.07.1890, overl. Maastricht 21.02.1939.

10.               Wilhelmina Johanna Jacoba Stoffelen, geb. Tilburg 22.09.1892, overl. Vught 07.07.1928.

11.               Antonia Josephina Stoffelen, geb. Tilburg 10.03.1894.

12.               Anna Maria Stoffelen, geb. Tilburg 01.05.1896, tr. Amsterdam 11.11.1920 Nicolaas Hendrik Hardes, geb. Amsterdam 29.09.1893 (akte), goudsmid, z.v. Wilhelmus Hardes, goudsmid, en Maria Even.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24] Cornelis Michielsen, geb. Chaam 04.07.1806, landbouwer (1836), overl. Chaam 01.09.1858, z.v. Cornelis Michielsen, landbouwer, en Antonia van Dun, landbouwster; tr. Chaam 30.04.1836

[25] Maria van Riel, ged. Ginneken (rk) 04.01.1810, landbouwster (1836), overl. Chaam 05.04.1868, d.v. Martinus van Riel (-1835) en Johanna Elisabeth van Dun, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Michielsen, geb. Chaam 09.03.1837; volgt [12].

2.                   Antonia Michielsen, geb. Chaam 19.05.1838, overl. Woensel 06.05.1880, tr. Chaam 14.11.1874 Franciscus Baptist Beutler, geb. Chaam 23.12.1849, spoorwegwerker (1880), z.v. Nicolaas Beutler en Cornelia Hendrickx
†††† FBB tr. 2e Woensel 24.09.1880 Gordina Dekkers, geb. Strijp 27.12.1836, dienstmeid (1880), overl. Strijp 06.11.1910, d.v. Adriaan Dekkers en Helena van den Meulenhof.; tr. 3e Strijp 03.05.1912 Antonetta van Bommel, geb. Hapert (Hoogeloon, Hapert en Casteren) 10.06.1865, overl. Eindhoven 25.02.1935, d.v. Jan Willem van Bommel en Jacoba van Kuijk.

3.                   Johanna Michielsen, geb. Chaam 28.07.1839, overl. Woensel 24.01.1903, tr. Breda 05.05.1869 Cornelis Wirken, geb. Ginneken en Bavel ca. 1841/1842, slachter, overl. Woensel 18.11.1907, z.v. Cornelis Wirken en Johanna Kuijpers.

4.                   Elisabeth Michielsen, geb. Chaam 05.11.1840, overl. Chaam 05.12.1884, tr. Chaam 23.04.1870 Cornelis Dominicus Sprangers, geb. Meerle (BelgiŽ) ca. 1843, arbeider, overl. Ginneken en Bavel 07.12.1917, z.v. Henricus Sprangers en Anna Maria Willemse.
†††† CDS tr. 2e na 1884 Petronella de Jong, overl. na 1917.

5.                   Cornelis Michielsen, geb. Chaam 03.03.1842, overl. Breda 29.11.1927, tr. 1e Chaam 14.11.1874 Wilhelmina de Bie, geb. Chaam 18.01.1851, overl. Chaam 17.07.1882, d.v. Adriaan de Bie en Maria van der Loo; tr. 2e Chaam 05.01.1884 Anna Maria van Alphen, geb. Ginneken en Bavel 20.08.1836, overl. Chaam 03.10.1904, d.v. Joannes van Alphen, arbeider, en Petronella Oomen.

6.                   Adrianus Michielsen, geb. Chaam 11.07.1843, spoorwegwerker (1870), tr. Bergen op Zoom 28.04.1870 Jacoba Bakx, geb. Bergen op Zoom ca. 1848, dienstbode (1870), overl. Boxtel 11.09.1913, d.v. Jacobus Bakx en Maria Bergs.

7.                   levenloze dochter, Chaam 20.01.1845.

8.                   Hendrika Michielsen, geb. Chaam 21.10.1846, overl. Chaam 08.09.1853.

 

[26] Adrianus van Krieken, Adriaan, geb. Boxtel ca. 1791, landbouwer (1831), overl. Boxtel 11.06.1853, z.v. Hendrikus van Krieken en Johanna van de Sande; tr. 1e Boxtel 31.08.1817 Mechelina van de Sande, geb. Boxtel ca. 1795, overl. Boxtel 26.08.1830, d.v. Jan van de Sande en Hendrina van de Loo; tr. 2e Boxtel 30.04.1831

[27] Wilhelmina van Gils, geb. Oirschot ca. 1806, dienstmeid (1831), overl. Boxtel 19.04.1873, d.v. Jan van Gils en Hendrina van de Sande.

Uit het huwelijk van Krieken-van de Sande:

1.                   Hendrika van Krieken, geb. Boxtel 07.09.1818, overl. Boxtel 20.02.1879.

2.                   Johannes van Krieken, geb. Boxtel 15.01.1821, overl. Boxtel 03.04.1890.

3.                   Jordina van Krieken, geb. Boxtel 25.04.1823, overl. Boxtel 27.07.1825.

4.                   Hendrikus van Krieken, geb. Boxtel 22.04.1825, overl. Boxtel 20.11.1830.

5.                   Maria van Krieken, geb. Boxtel 17.06.1827, overl. Boxtel 19.06.1827.

6.                   Antonius van Krieken, geb. Boxtel 15.09.1828, overl. Boxtel 27.04.1871.

7.                   Francis van Krieken, geb. Boxtel 27.07.1830, overl. Boxtel 14.02.1834.

Uit het huwelijk van Krieken-van Gils:

8.                   Johannes Cornelis Johannes van Krieken, geb. Boxtel 05.10.1831, overl. Boxtel 17.04.1854.

9.                   Mechelina van Krieken, geb. Boxtel 23.06.1835, overl. Boxtel 29.12.1899.

10.               Leonardus van Krieken, geb. Boxtel 14.10.1836, overl. Boxtel 25.01.1854.

11.               Johanna van Krieken, geb. Boxtel 27.09.1838; volgt [13].

12.               Adriana van Krieken, geb. Boxtel 02.08.1840, overl. Boxtel 18.02.1913.

13.               Franciscus van Krieken, geb. Boxtel 01.10.1842, overl. Boxtel 23.04.1861.

14.               Willebrordus van Krieken, geb. Boxtel 16.10.1844, overl. Boxtel 07.05.1918.

15.               Maria Catharina van Krieken, geb. Boxtel 11.12.1847, overl. Boxtel 06.09.1929, tr. Boxtel 10.02.1877 Adrianus van de Sande, geb. Boxtel 25.04.1847, overl.Boxtel 12.08.1928, z.v. Leonardus van de Sande en Willemina Leermakers.

16.               Marinus van Krieken, geb. Boxtel 08.09.1850, overl. Boxtel 20.03.1879.

 

[28] Pieter Stoffelen, geb. Steenbergen ca. 1810, arbeider (1843,1849), z.v. Christoffel Steenbergen en Anna Catharina Baselier; tr. Steenbergen 08.09.1843

[29] Elizabeth Geers, geb. Steenbergen 16.10.1815, arbeidster (1843,1849), d.v. Cornelis Geers, arbeider, en Cornelia Luisterburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Stoffelen, geb. Steenbergn 23.12.1843, tr. Nieuw-Vossemeer 04.11.1884 Catharina Schoutens, geb. Steenbergen en Kruisland, d.v. Adriaan Schoutens en Joanna Huijgens.

2.                   Kornelis Antonij Stoffelen, geb. Steenbergen 31.10.1849, jonggestorven.

3.                   Antonetta Stoffelen, geb. Steenbergen 14.07.1851 (akte), tr. Steenbergen 26.04.1872 Kornelis de Kort, geb. Steenbergen ca. 1841, z.v. Nicolaas de Kort en Joanna Oerlemans.

4.                   Kornelis Antonij Stoffelen, geb. Steenbergen 03.02.1855; volgt [14].

5.                   Adriana Cornelia Stoffelen, geb. Steenbergen ca. 1858, tr. Steenbergen 23.11.1891 Albert Frans Slootmans, geb. Steenbergen ca. 1854, z.v. Jan Slootmans en Anna de Bruijn.

 

[30] Pieter Benjamin Hallebeek, geb. Utrecht 02.02.1833, smid (1853,1856), machinist (1861,1863), smid (1865,1884), overl. Nijmegen 09.03.1905|c|, z.v. Ambrosius Hallebeek|a| en Maria van Luijn, breister (1833); tr. Utrecht 06.04.1853

[31] Wimpje van den Hemel, later Gravendaal, geb. Utrecht 03.07.1832|b|, overl. Nijmegen 26.01.1926, d.v. Pieter Gravendaal en Johanna van den Hemel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ambrosius Jacobus Hallebeek, geb. Utrecht 22.11.1853, overl. Maartensdijk 28.09.1938, tr. 1e Tilburg 22.09.1880 Helena Hermina Elsing, geb. Amsterdam 12.10.1853, d.v. Govert Elsing en Maria Anna Groot; tr. 2e Tilburg 28.03.1894 Maria Lidia Sophia Schummelketel, geb. Gieten 30.08.1861, d.v. Jan Schummelketel (1813-1879), burgemeester van Gieten (1860-1879),en Catharina Anthonette Schummelketel.

2.                   Johanna Jacoba Hallebeek, geb. Utrecht 21.12.1856; volgt [15].

3.                   Anna Maria Hallebeek, geb. Amsterdam 01.05.1859, tr. Tilburg 02.09.1885 Johann Carl Albert Hermann, geb. Altena (Duitsland) 19.02.1862, z.v. Johann Carl Albert Hermann en Julie Schulte.

4.                   Margaretha Maria Hallebeek, geb. Amsterdam 21.08.1861.

5.                   Antonia Anna Hallebeek, geb. Amsterdam 11.04.1863, dienstbode (1884), overl. Haarlem 29.06.1925, tr. Amsterdam 13.02.1884 Willebrordus Johannes Elsing, geb. Amsterdam 20.02.1862 (akte), werkman, z.v. Govert Elsing en Maria Anna Groot.

6.                   Pieter Benjamin Hallebeek, geb. Utrecht 07.12.1865, machinist, tr. Tilburg 25.05.1887 Jantje van den Berg, geb. Meppel 15.07.1865, overl. Nijmegen 09.02.1942, d.v. Klaas van den Berg en Hendrika van Aalst.

7.                   Wimpje Hallebeek, geb. Utrecht 26.05.1870.

8.                   Sophia Maria Hallebeek, geb. Vlissingen 02.08.1873, overl. (bombardement op de Kapokfabriek) Nijmegen 02.10.1944|f|, tr. Nijmegen 19.04.1906 Hubertus Leonardus de Groot, geb. Demen (Dieden, Demen en Langel) 11.04.1882, fabrieksarbeider, overl. (bombardement op de Kapokfabriek) Nijmegen 02.10.1944|e|, z.v. Gijsbertus de Groot, akkerbouwer (1882), melkslijter (1906), en Anna Maria Megens.
Ė Levensbeschrijvingen en fotoís: SMH en HLdG.

 

Noten: |a| overl. 22.09.1832; |b| erkend bij het huwelijk van Johanna en Pieter, Utrecht 17.11.1841; |c| vader Ambrosius Johannes, moeder Anna Maria (overl.akte Nijmegen 1905 no.191); |e| geb. Ravenstein, oud 63 jaar (overl.akte Nijmegen 25.10.1944 no.2166); |f| overl.akte Nijmegen 25.10.1944 no.2167.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren