Joannes Kreiken (1925-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien januari 2020)

 


 

[1] Joannes Kreiken, Jan, geb. Rotterdam 31.08.1925, student NEH 13.08.1945, kandidaatsexamen economische wetenschappen NEH 20.03.1947, doctoraal examen economische wetenschappen NEH 05.07.1950, promotie Stellenbosch 1955|a|, hoogleraar Twente (1968-1986), RNL 1987, overl. Delden 26.01.2001, begr. Wesepe, tr. Wassenaar 21.03.1953 Adriana Geertruda Schoep, Truus(je), geb. 22.01.1928, overl. Delden 21.05.2009, begr. Wesepe.

 

Noten: |a| proefschrift: Bedryfsekonomiese aspekte van die moderne kleinhandel: met spesiale verwysing na Suid-Afrika.

 

[2] Egbert Kreiken, geb. Deventer 12.07.1879, overl. Zeist 02.01.1957, begr. Rotterdam (Bpl. Hillegersberg) 05.01.1957, tr. Rotterdam 02.06.1921
[3] Anna Willemina Gieseler, geb. Rotterdam 29.10.1891, overl. Delft 29.10.1971, begr. Rotterdam (Bpl. Hillegersberg) 03.11.1971.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egberdina Harmina Kreiken, Mieneke, geb. Rotterdam 01.06.1923, verzetsvrouw, overl. Utrecht 08.09.2010, verloofd 1941|b|, tr. Zeist 27.01.1944 Willem Bos (1921-2005), hoogleraar Eindhoven (1984-1990).

2.                   Joannes Kreiken, geb. Rotterdam 31.08.1925; volgt [1].

 

Noten: |b| De Telegraaf 07.11.1941.

 

[4] Frederik Herman Cornelis Kreiken, geb. Olst 25.08.1838 (akte), koopmansbediende (1865), winkelier (1866,1879), kruidenier (1901), overl. Deventer 13.07.1904, tr. Deventer 07.12.1865

[5] Egberdina Harmina Kassenberg, geb. Deventer 08.09.1841, overl. Deventer 26.12.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egbertha Willemina Frederika Kreiken, geb. Deventer 10.03.1866, overl. Rotterdam 26.09.1929, begr. Deventer 28.09.1929.

2.                   Hendrik Gerhard Christiaan Kreiken, geb. Deventer 02.11.1867, gem. inspecteur L.O., OON, overl. Rotterdam 20.04.1941, begr. Rotterdam (Bpl. Hillegersberg) 23.04.1941.

3.                   levenloze dochter, Deventer 03.07.1869.

4.                   Gerhardus Mourits Kreiken, geb. Deventer 25.05.1870, hoofd ener school (1900), overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 01.06.1914, tr. Stad Almelo 09.10.1900 Francina Maria Mller, geb. Stad Almelo 10.10.1877, overl. Rijssen 27.04.1949, d.v. Karel Lodewijk Leonardus Mller en Maria Johanna Meerburg.

5.                   Frederik Egbert Kreiken, geb. Deventer 15.07.1872, overl. Deventer 14.02.1901.

6.                   Hendrik Herman Kreiken, geb. Deventer 13.01.1875, overl. Doetinchem 12.02.1948, directeur bij de expeditieonderneming Van Gend en Loos (1903), otr. Leeuwarden 07.11.1903, tr. Leeuwarden 02.12.1903 Janneke Vil, geb. Schiermonnikoog 22.10.1875, d.v. Eltje Hendriks Vil, stoombootagent, en Elsje Gerrits Teensma.

7.                   Albert Kreiken, geb. Deventer 09.04.1877, overl. Zeist 22.08.1949, tr. Rotterdam 16.10.1919 Francina Frederica Willemina Gieseler (1884-1961), d.v. Joannes Gieseler en Jannetje Been.

8.                   Egbert Kreiken, geb. Deventer 12.07.1879; volgt [2].

9.                   Warmelta Arnolda Kreiken, geb. Deventer 1882 (no.97), overl. Zeist 26.04.1963, begr. Rotterdam (Bpl. Hillegersberg) 01.05.1963.

 

[6] Joannes Gieseler, geb. Rotterdam 16.03.1856, koopman (1922), overl. Rotterdam 02.10.1923, begr. Rotterdam (Bpl. Hillegersberg) 05.10.1923, tr. Rotterdam 09.08.1883

[7] Jannetje Been, geb. Rotterdam 27.05.1856, overl. Rotterdam 27.12.1923, begr. Rotterdam (Bpl. Hillegersberg) 31.12.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francina Frederica Willemina Gieseler, geb. Rotterdam 28.11.1884, overl. Zeist 1961|a|, tr. Rotterdam 16.10.1919 Albert Kreiken (1877-1949), z.v. Frederik Herman Cornelis Kreiken en Egberdina Harmina Kassenberg.

2.                   Jacob Johannes Gieseler, geb. Rotterdam 05.11.1887, handelsreiziger (1922), overl. Rotterdam 17.02.1954, begr. Rotterdam (NH Bpl. Oud-Kralingen) 20.02.1954, tr. 1e Amsterdam 06.06.1922 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 13.06.1932, ingeschr. Amsterdam 30.11.1932) Maria Charlotta Brand, geb. Amsterdam 27.06.1896, d.v. Wolter Tadik Brand en Maria Charlotta Prange; tr. 2e tussen 1932 en 1954 Adriana Pakker, overl. na 1954.

3.                   Anna Willemina Gieseler, geb. Rotterdam 29.10.1891; volgt [3].

 

Noten: |a| De Telegraaf 09.05.1961.

 

[8] Egbert Kreiken, geb. Diepenveen 09.10.1803, predikant te Wesepe (1832-1875), overl. Diepenveen 29.05.1875, tr. Olst 05.08.1835

[9] Willemina Frederika Meulenbrugge, geb. Olst 02.03.1817, overl. Nijmegen 31.08.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Frederik Kreiken, geb. Olst 16.08.1836 (akte), overl. Arnhem 05.06.1888.

2.                   Frederik Herman Cornelis Kreiken, geb. Olst 25.08.1838 (akte); volgt [4].

3.                   Egberta Willemina Fredrika Kreiken, geb. Olst 17.05.1840 (akte), overl. Lochem 21.02.1919.

4.                   Albertus Marinus Kreiken, geb. Olst 03.09.1842 (akte), kok en banketbakker te Arnhem (1873)|a|, winkelier, overl. Middelburg 08.12.1904, tr. Rotterdam 07.12.1871 Helena Wilhelmina Neuhaus, geb. Leiden 05.03.1850, d.v. Johann Peter Neuhaus, banketbakker, en Johanna Catharina van Berkel.

5.                   Hendrika Zwaantina Kreiken, geb. Olst 30.07.1844 (akte), overl. Lochem 22.11.1916, tr. Olst 08.04.1871 Frans Leonard Postel, geb. Laren 09.06.1842, hoofdonderwijzer (1871), overl. Lochem 02.12.1925, z.v. Carel Iwan Postel en Janna Schoneveld.

6.                   Gerhardus Mouritz Kreiken, geb. Olst 12.08.1846 (akte), onderwijzer, overl. Arnhem 27.06.1870.

7.                   Dirka Marina Kreiken, geb. Olst 04.11.1848 (akte), overl. 20.03.1883.

8.                   Willem Rudolph Kreiken, geb. Olst 29.09.1852 (akte), instituteur (1892,1894), kostschoolhouder (Instituut Benno te Barneveld)|b|, overl. Barneveld 22.07.1898, tr. voor 1892 Ada Christina Mathilda Adriana Ilcken, geb. ca. 1859, overl. Groningen 15.12.1941, crem. Velsen (Westerveld) 19.12.1941.

9.                   Johan Dirk Kreiken, geb. Olst 24.04.1855 (akte), overl. Lochem 06.12.1932.

10.               Hendrika Cornelia Kreiken, geb. Olst 31.12.1856 (akte), overl. Rotterdam 15.12.1930, tr. Diepenveen 24.08.1881 Albertus Louis Bartelds, geb. Haarlem 15.09.1857, onderwijzer (1881), overl. Ginneken en Bavel 14.01.1922, z.v. Albartus Bartelds en Geertruida Arnoldina Louisa Gosler.

11.               Egberta Albertina Kreiken, geb. Olst 30.07.1859 (akte), overl. s-Gravenhage 20.05.1929, begr. s-Gravenhage Bpl. Oud Eik en Duinen) 24.05.1929, tr. Diepenveen 28.07.1892 Maurits Hugo Schut, geb. Elst 18.04.1865, hoofd ener school (1892), schoolhoofd (1922), overl. Lochem 27.03.1922, z.v. Alexander Otto Schut, kleermaker, en Elske Jansen.

 

Noten: |a| annonce over faillissement (collectie CBG); |b| gespecialiseerd in adelborstexamen en toelatingsexamen cadettenschool (diverse dankbetuigingen in kranten, collectie CBG).

 

[10] Hendrik Kassenberg, geb. Olst 17.08.1814, bakker, overl. Deventer 28.10.1871, tr. Ambt Delden 30.07.1840

[11] Gerhardina Christina Kluvers, geb. Wijhe 23.08.1815 (akte), overl. Deventer 09.10.1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egberdina Harmina Kassenberg, geb. Deventer 08.09.1841; volgt [5].

2.                   Mannis Kassenberg, geb. Deventer 30.12.1843, broodbakker (1872), bakker (1875), overl. Deventer 28.04.1925, tr. 1e Doesburg 06.06.1872 Hendrika Besseling, geb. Doesburg 15.07.1848, overl. Deventer 16.12.1872, d.v. Johannes Reinirus Besseling, koperslager, en Charlotte Reiniera Cornegoor; tr. 2e Deventer 20.05.1875 Rika Reehorst, geb. Deventer 31.07.1853, overl. Deventer 01.10.1922, d.v. Hendrikus Reehorst, dagloner, keldersknecht, en Aaltjen de Boer.

3.                   Wermelta Arnolda Kassenberg, geb. Deventer 04.11.1844, overl. Deventer 16.10.1880|a|, tr. Deventer 14.10.1869 Gerrit Jan Korteling, geb. Deventer 19.08.1841, aannemer (1869), steenhouwer (1881), overl. Deventer 25.03.1912, z.v. Berend Jan Korteling, bakker, en Dina Elisabeth Klomp.
GJK tr. 2e Deventer 01.09.1881 Kunne Korteling, geb. Deventer 25.12.1851, overl. Deventer 26.11.1932, d.v. Hendrik Korteling, timmerman, en Bartha Cornelia Voortman.

4.                   Gerharda Christina Kassenberg, geb. Deventer 23.09.1846, overl. Deventer 05.02.1928, tr. Deventer 14.11.1872 Johan Jacob Brendel, geb. Deventer 19.10.1846, loodgieter, overl. Deventer 27.02.1889, z.v. Johan Brendel, loodgieter, en Alletta Cornelia Stam.

5.                   Gerritdina Hendrika Kassenberg, geb. Deventer 28.03.1848, overl. Epse (Gorssel) 22.08.1910, tr. Deventer 08.02.1872 Gerrit Jan Eilander, geb. Deventer 15.10.1844, boekbinder, overl. Amsterdam 01.10.1896|b|, z.v. Teunis Eilander, boekbinder, en Hendrika Hakeboom.

6.                   Albarta Hendrika Kassenberg, geb. Deventer 15.05.1850, overl. Deventer 02.11.1850.

7.                   Hendrik Kassenberg, geb. Deventer 02.09.1851, onderwijzer, overl. Deventer 29.04.1909.

8.                   Albertus Hendrik Kassenberg, geb. Deventer 17.06.1854, overl. Deventer 06.11.1932.

9.                   Hendrika Kassenberg, geb. Deventer 22.08.1857, overl. Deventer 28.09.1857.

 

Noten: |a| Warmelta (overl.akte Deventer 1880 no.411); |b| ook overl.akte Deventer 1896 no.419.

 

[12] Guillaume Marc Gieseler, geb. s-Hertogenbosch 08.12.1812, overl. Rotterdam 06.09.1882, tr. Rotterdam 10.01.1844

[13] Francina Frederica Kuhr, ook Fransina|a|, geb. Zutphen 05.07.1815, overl. Rotterdam 11.04.1883.

Voorkind(?):

1.                   Willem Bernardus Gieseler, geb. Rotterdam 24.08.1842, overl. Rotterdam 06.03.1909, tr. Rotterdam 05.05.1869 Johanna Helena van Dinter, geb. Rotterdam 15.04.1844, overl. Rotterdam 22.09.1923, d.v. Cornelis Petrus van Dinter en Dirkje Cornelia Roseboom.

Kind van Francina (erkend bij het huwelijk):

2.                   Franciscus Fredrikus Kuhr, later Gieseler, geb. Rotterdam 15.09.1843, overl. Rotterdam 31.01.1912, tr. Rotterdam 26.10.1870 Jacoba Margaretha Gouwens, geb. Rotterdam 30.04.1846, overl. Voorburg 24.09.1938, d.v. Jacob Gouwens en Neeltje Kremer.

Uit dit huwelijk:

3.                   Cornelis Gieseler, geb. Rotterdam 14.02.1846, fabrikant van margarine (1914), overl. s-Gravenhage 04.01.1914, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 07.01.1914, tr. 1e Rotterdam 21.08.1884 Maria Anna van Renswoud, geb. Rotterdam 11.12.1851, overl. Kralingen 11.02.1894, d.v. Jan van Renswoud en Alida Maria Woudenberg; tr. 2e Rotterdam 12.10.1894 Maartje Maijstre, geb. Rotterdam 12.03.1865, overl. na 1920, d.v. Balthasar Maijstre en Maaijke van der Graaf.

4.                   Dina Maria Gieseler, geb. Rotterdam 02.05.1848, overl. Rotterdam 21.06.1850.

5.                   Gerardus Andries Gieseler, geb. Rotterdam 13.11.1852, overl. Rotterdam 12.08.1915, tr. Rotterdam 28.04.1881 Catharina Albertina van Ommeren, geb. Rotterdam 08.02.1849, overl. Rotterdam 27.02.1941, d.v. Johannes van Ommeren en Anna Klein.

6.                   Joannes Gieseler, geb. Rotterdam 16.03.1856; volgt [6].

7.                   Machiel Gieseler, geb. Rotterdam 10.03.1859, overl. s-Gravenhage 04.11.1923, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 08.11.1923, tr. Rotterdam 05.08.1886 Agatha Johanna Bertha de Haan, geb. Rotterdam 12.10.1857, overl. s-Gravenhage 20.04.1925, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 24.04.1925, d.v. Hendrik de Haan en Willemina Maria Rodenburg.

 

Noten: |a| bij huwelijk en overlijden.

 

[14] Jakob Johannes Been, geb. Rotterdam 15.03.1832, overl. Rotterdam 22.05.1871, tr. Rotterdam 25.07.1855

[15] Anna Willemina van Veen, geb. Rotterdam 14.02.1831, overl. Rotterdam 26.12.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Been, geb. Rotterdam 27.05.1856; volgt [7].

2.                   Jacobus Helenus Adrianus Been, geb. Rotterdam 14.06.1860, overl. Rotterdam 08.08.1933.

3.                   Lena Adriana Been, geb. Rotterdam 05.11.1863, overl. Rotterdam 12.06.1951, tr. Rotterdam 11.08.1887 Johannes van Eijbergen, geb. Rotterdam 24.12.1858, overl. Rotterdam 13.12.1894, z.v. Johannes van Eijbergen en Martijntje Petronella Trim.

4.                   Jacoba Been, geb. Rotterdam 11.05.1867, overl. Rotterdam 03.10.1946.

5.                   Jacob Been, geb. Rotterdam 26.06.1871, overl. Rotterdam 11.12.1941, tr. Rotterdam 03.09.1896 Johanna van Smaalen, geb. Rotterdam 28.11.1867, overl. Rotterdam 28.04.1943, d.v. Willem Fredrik George Lodewijk van Smaalen en Jansje Smit.

 

[16] Hendrik Kreiken, overl. 10.09.1811, tr. voor 1803

[17] Fenneken Meijer/Nijmeijer(s), geb. Bathmen 01.04.1781, landbouwster (1816), overl. Riele (Diepenveen) 02.12.1861|c|, d.v. Albert Teunis Meijer/Nijmeijer en Lutgert Bartelds Voortman; tr. 2e Diepenveen 30.08.1816|d| Gerrit Bartelds Oostermaat, ged. Bathmen 09.06.1776, bouwman, landbouwer, overl. Riele (Diepenveen) 23.12.1844, z.v. Jan Oostermaat (-1795) en Jenneken Gerrits (-1797).

Uit het huwelijk Kreiken-Nijmeijer:

1.                   Egbert Kreiken, geb. Diepenveen 09.10.1803; volgt [8].

2.                   Albert Kreiken, geb. Diepenveen 09.03.1810, kannonier der tweede klasse bij het 4e Bataillon Artillerue Nationale Militie (1837), bierdrager (1837), tapper (1884), overl. Deventer 10.04.1884, tr. Deventer 03.05.1837|b| Maria Aaftink, geb. Holten 12.09.104, winkelierster (1837), overl. voor 1884, d.v. Jan Aaftink, bouwman, en Hendrina Keijzers.
MA tr. 1e Deventer 28.04.1825 Jan Willem Dommerhold, geb. Gorssel 06.01.1786, tapper, bierdrager, overl. Deventer 26.06.1836|e|, z.v. Jan Dommerhold, bouwman, en Arendina Wolferdink.

Uit het huwelijk Oostermaat-Nijmeijer:

3.                   Hendrika Oostermaat, geb. Diepenveen 09.06.1817 (akte), boerin, overl. Beerze (Ambt Ommen) 30.04.1889, tr. Diepenveen 06.08.1835 Gerrit Bertels/Voortman, geb. Ede ca. 1798, landbouwer, overl. Riele (Diepenveen) 10.01.1852, z.v. Berend Bertels/Voortman en Gerritjen Hendriks Winterman.

4.                   Jan Derk Oostermaat, geb. Diepenveen 15.01.1825 (akte), landbouwer, overl. Riele (Diepenveen) 08.08.1859.

 

Noten: |b| moeder van de bruidegom Meijers (huw.akte Deventer 1837 no.37); |c| Nijmeijer (overl.akte Diepenveen 1861 no.85); |d| bruid Meijer, ook Nijmeijer (huw.akte Diepenveen 1816 no.14); |e| Dommerholt.

 

[18] Hendrik Meulenbrugge, geb. Voorst ca. 1788, schoolonderwijzer (1835,1847), overl. Wesepe (Olst) 19.01.1847, z.v. Jan Willem Meulenbrugge en Zwaantjen Brinkman; tr.

[19] Frederika Harmina Cornelia Broestershuizen, geb. Laren 15.04.1795, ged. Laren 26.04.1795|b|, overl. Diepenveen 23.01.1887|a|, d.v. Jeremias Frederik Broestershuizen en Maria Johanna Sluijter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Frederika Meulenbrugge, geb. Olst 02.03.1817; volgt [9].

2.                   Maria Johanna Meulenbrugge, geb. Wesepe (Olst) 09.03.1818 (akte), overl. s-Gravenhage 14.05.1870, tr. Olst 09.05.1846 Dirk Johannes Sonnenberg, geb. Woerden ca. 1819, kantoorbediende (1846), ambtenaar (1870,1881), overl. Loosduinen 22.12.1892, z.v. Johannes Sonnenberg, veercommissaris, en Apolonia van Stavel.

3.                   Gerhardus Johannes Meulenbrugge, geb. Olst 15.03.1819 (akte), timmerman, overl. voor 1895, tr. Olst 26.02.1848 Carolina Hermina van Eede, geb. Raalte ca. 1823, overl. Heemstede 06.03.1895, d.v. Willem van Eede, hoefsmid, en Willemina Hendrika van Eerten.

 

Noten: |a| overl. 24.01, oud 91 jaar (overl.akte Diepenveen 1887 no.10), overl. 23.01, oud 92 jaar (twee annonces collectie CBG); |b| Broestershuijsen (RBS 1022).

 

[20] Mannes Kassenberg, ged. Deventer 28.04.1793, bouwmansknecht (1816), winkelbediende (1817), landbouwer (1840), overl. Deventer 25.05.1865, z.v. Roelof Kassenberg, dagloner, en Harmina Kassenberg; tr. Diepenveen 23.08.1816|b|

[21] Egtberdina Struik |a|, ged. Olst 28.06.1789, dienstmaagd (1816), overl. voor 1865, d.v. Berend Derks (Struik) en Hendrina Derks.

Kind van Egberdina:

1.                   Hendrik Struik, later Kassenberg, geb. Olst 17.08.1814|c|; volgt [10].

Uit dit huwelijk:

2.                   Harmina Kassenberg, geb. Deventer 17.09.1817, overl. Deventer 11.09.1829.

 

Noten: |a| Struik of Derks (overl.akte Deventer 1865 no.215 {echtgenoot} & overl.akte Deventer 1871 no.465 {zoon Hendrik}); |b| bruid Egtberdina Derks Struik, vader van de bruid ook Berend Struik (huw.akte Diepenveen 1816 no.13); |c| aangifte door twee daghuurders die verklaren dat op eergistren hun lieder buurvrijster ES verlost is van een onegte zoon (geb. Olst 19.08.1814 fol.8).

 

[22] Willem Arnoldus Kluvers, geb. ca. 1793, molenaar (1818,1821), molenaarsknecht (1825,1830), logementhouder van Carelshaven te Delden (1837), kastelein (1840), logementhouder (1845), paardenpostmeester (1847), logementhouder (1853,1866), overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 27.02.1866, z.v. Hendrik Kluvers, molenaar, en Gerharda Christina Dwars; tr. Wijhe 16.05.1812

[23] Warmilta van den Nulft, ook Warmelda, Warmelta, Warremelta of Warfmilta, geb. Wijhe ca. 1793, overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 27.07.1863|b|, d.v. Gerrit Jan van den Nulft, kuiper, en Berendina Both.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendina Kluvers, geb. Wijhe 14.07.1812, dienstmeid (1831), overl. Deventer 29.07.1877, tr. Deventer 18.07.1831 Manes/Mannes Hekkers, geb. Zutphen 23.06.1806, bakkersknecht, overl. Deventer 10.03.1883, z.v. Hendrik Hekkers en Catrina Elisabetta Visser.

2.                   Hendrika Kluvers, geb. Wijhe 11.12.1813 (akte), dienstmeid (1830), overl. Borculo 15.02.1860, tr. 1e Borculo 23.01.1830 Hendrik Jan Meilink, geb. ca. 1803, winkelier, overl. Borculo 01.08.1843, z.v. Bartoldus Meilink, vrederechter, en Wilhelmina Sophia Sluiter; tr. 2e Borculo 18.09.1845 Margarethus Meilink, geb. Borculo 24.05.1814, koperslager (1845,1851), winkelier (1865), overl. Borculo 13.07.1865, z.v. Antonie Meilink en Femia Margaretha ten Doeschate.
Uit het huwelijk Margarethus Meilink-Kluvers: Antonie Meilink (1851-1916), tr. Helena Sibilla Peternella Bakker (1850-), d.v. de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Michiel Jan Harmen Dijkland (1953-1993), hoogleraar Twente.

3.                   Gerhardina Christina Kluvers, geb. Wijhe 23.08.1815 (akte); volgt [11].

4.                   Gerritjen Kluvers, geb. ca. 1817, overl. Wilp (Voorst) 07.09.1818.

5.                   Willem Arnoldus Kluvers, geb. Wilp (Voorst) 21.01.1818, molenaarsgezel (1840), korenmolenaar (1870), overl. Vorden 20.02.1883, tr. Gorssel 17.04.1840 Hendrika Brummelman, geb. Warnsveld 12.03.1815, dienstmeid (1840), overl. Vorden 02.11.1870, d.v. Martin Brummelman, landbouwer, en Jenneken Peters.

6.                   Gerritjen Kluvers, geb. Wilp (Voorst) 12.01.1819, overl. Stad Hardenberg 26.08.1883, tr. Ambt Delden 02.04.1841 Jan Herman Wandscheer, geb. Stad Hardenberg ca. 1813, winkelier (1841), tolgaarder (18751894), overl. Stad Hardenberg 18.06.1894, z.v. Jannes Wandscheer, bakker, en Johanna Bussemaker.

7.                   Gerhardus Kluvers, geb. Wilp (Voorst) 23.02.1820, bakker, overl. Terborg 19.12.1875, tr. Hummelo en Keppel 05.06.1845 Johanna Hendrika Cornegoor, geb. Hummelo en Keppel 21.02.1824, overl. Terborg 13.06.1866, d.v. Arnold Peter Cornegoor en Maria van Til.

8.                   Johanna Berendina Kluvers, geb. Wilp (Voorst) 23.12.1821, overl. Ootmarsum 19.11.1873, tr. Ambt Delden 30.04.1853 Hendricus Vlierman, geb. Lage (Hannover)|a| ca. 1801, broodbakker, overl. Ootmarsum 29.03.1866, z.v. Roelof Vlierman en Zwenne Borgman.

9.                   Garritdina Hendrika Kluvers, geb. Borculo 23.01.1825, overl. Enschede 23.08.1847, tr. Ambt Delden 08.05.1847 Gerrit Doorwaard Niermans, geb. Amsterdam 20.02.1807, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 11.03.18087, timmerman (1834,1847), meester-timmerman (1849), architect (1871), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.02.1871, z.v. Gerrit Niermans en Neeltje Doorwaard.
GDN tr. 1e Goor 07.03.1834 Johanna Jacoba ten Hallers, geb. Goor ca. 1807, overl. Enschede 17.06.1846, d.v. Jan ten Hallers, logementhouder, en Johanna Jordaan; tr. 3e Enschede 20.04.1849 Anthonetta Henriette Helena Bindernagel, geb. Arnhem ca. 1811, overl. Enschede 01.11.1852, d.v. Paulus Mattheus Bindernagel en Johanna Brandes; tr. 4e Oosterhout 10.03.1854 Johanna Margaretha Sangster, geb. Oosterhout 26.06.1817, overl. Eschmarke (Lonneker) 09.06.1869, d.v. George David Sangster en Margaretha Johanna Ubrich.

10.               Jacob Kluvers, geb. Borculo 13.12.1828, logementhouder, overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 14.04.1893, tr. Ambt Delden 30.04.1853 Janna Meijerman, geb. Holten ca. 1823, overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 04.01.1902, d.v. Hendrik Jan Meijerman en Clazina Hendriks.

11.               Berend Kluvers, geb. Borculo 11.10.1831, bloemist, overl. Ambt Delden 29.04.1914, tr. Wierden 19.05.1866 Gezina Geertruida Leestemaker, geb. Enter (Wierden) 28.08.1832, overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 24.06.1911, d.v. Egbert Leestemaker, schoolonderwijzer, en Gerharda Ruttink.

12.               Arnolda Warmelda Kluvers, geb. Borculo 17.05.1834, overl. Borculo 05.10.1834.

 

Noten: |a| nu Gemeinde in Kreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |b| Warmelta, vader Hendrik (overl.akte Ambt Delden 1863 no.42).

 

[24] Bernardus Gieseler, Bernard, ook Giezeler, overl. s-Hertogenbosch 18.04.1831|a|, z.v. Willem Marcus Giezeler en Helena Sonneschijn; tr.

[25] Gerdina den Otter, overl. s-Hertogenbosch 15.04.1845, d.v. Cornelis den Otter en Wilhelmina van Heusden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Gieseler, geb. s-Hertogenbosch 11.04.1810, sergeant, overl. Middelburg 13.09.1860, tr. s-Hertogenbosch 19.07.1856 Adriana Hauwer, geb. Coevorden 23.11.1811, d.v. Enno Hendrik Hauwer en Wilhelmina van den Burg.

2.                   Guillaume Marc Gieseler, geb. s-Hertogenbosch 08.12.1812; volgt [12].

3.                   Hendrikus Wilhelmus Gieseler, overl. s-Hertogenbosch 16.12.1816.

4.                   Elisabeth Giezeler, geb. s-Hertogenbosch 11.12.1918, tr. 1e Vught 27.10.1841 Emanuel van Rosendaal, geb. Zaltbommel 01.06.1811, huisknecht, overl. voor 1854, z.v. Hendrikus van Rosendaal en Maria van Zoelen; tr. 2e Amsterdam 22.11.1854 Andries Nessen, geb. Sprang ca. 1809/1810, schoenmaker, z.v. Johan Casper Nessen en Sietje Janse Wilderinks.
AN tr. 1e Amsterdam 10.06.1846 Alida Harmina Abbink, geb. Amsterdam 20.02.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 06.03.1808, overl. voor 1854, d.v. Jan Barend Abbink, kantoorbediende, en Anna Maria Wetzel.

 

Noten: |a| Giezeler (overl.akte s-Hertogenbosch 1831 no.225).

 

[26] Franciscus Fredericus Kuhr, Frans, geb. ca. 1781, geweermaker, overl. Arnhem 27.07.1833, tr.

[27] Maria Willemina van Steenderen, geb. ca. 1777, overl. s-Hertogenbosch 14.08.1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tiadora Maria Kuhr, geb. Amsterdam ca. 1811, overl. Rotterdam 11.04.1890|b|, tr. 1e Rotterdam 11.07.1838 Warrenaar den Ouden, ged. Leiden (Marekerk) 15.04.1808, overl. Rotterdam 25.11.1863, z.v. Warrenaar den Ouden en Grietje Perdu; tr. 2e Rotterdam 12.07.1865|a| Harm Steenwijk, geb. Groningen ca. 1811/1812, overl. Rotterdam 12.06.1875, z.v. Jan Eijes Steenwijk en Geesien Remmers.

2.                   Hendrika Wilhelmina Kuhr, geb. s-Gravenhage ca. 1813, overl. Rotterdam 04.02.1878, tr. Rotterdam 29.09.1841 Paulus Petrus van Buul, geb. Woensel 12.09.1817, z.v. Jacobus van Buul, bakker, en Helena Maria Hofmans.

3.                   Francina Frederica Kuhr, geb. Zutphen 05.07.1815; volgt [13].

4.                   Cornelis Kuhr, geb. Zutphen 29.10.1817, overl. Rotterdam 17.11.1886, tr. Rotterdam 13.03.1861 Maria Adriana van Otteren, geb. Vlissingen 23.11.1822, overl. Rotterdam 05.10.1875, d.v. Jacobus van Otteren, zeilmaker, en Pieternella Jansen.

5.                   Elizabeth Kuhr, ook Elisabeth, geb. Arnhem 21.09.1820, werkvrouw (1867), overl. Arnhem 09.09.1867, tr. Overschie 20.12.1854 Johannes Minderman, geb. Overschie 23.05.1817, schippersknecht (1839), overl. Rotterdam 15.12.1875, z.v. Christiaan Minderman en Neeltje de Groot, tapster (1839).
JM tr. 1e Zegwaart 04.01.1839 Gertrude Heckman, geb. Munster-Bilsen (provincie Limburg)|c| ca. 1810, overl. Overschie 15.05.1852|d|, d.v. Pieter Heckman en Anna Catharina Haas.

6.                   Willem Fredrik Kuhr, geb. Zutphen 31.07.1822.

 

Noten: |a| bruid Fiodora Maria ook geschreven Theodora Maria Koer ook geschreven Kr (huw.akte Rotterdam 1865 fol.d003 no 577 in wiewaswie); |b| Koer (overl.akte Rotterdam 1890 fol.c120v); |c| nu Munsterbilzen, provincie Limburg, Belgi; |d| Geertrui Hekman, d.v. Hekman en Van Hees (overl.akte Overschie 1852 no.30).

 

[28] Jacob Been, geb. Rotterdam 29.07.1808, ged. Rotterdam 14.08.1808, overl. Rotterdam 26.01.1891, z.v. Isaac Been en Anna van Munsteren; tr. Rotterdam 21.07.1830

[29] Jannetje Donkers, geb. Hellevoetsluis ca. 1798, overl. Rotterdam 10.10.1877, d.v. Jacob Donkers en Trijntje Kuipers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isaac Been, geb. Rotterdam 12.10.1830, overl. Rotterdam 04.12.1830.

2.                   Jakob Johannes Been, geb. Rotterdam 15.03.1832|a|; volgt [14].

3.                   Johanna Been, geb. Rotterdam 13.09.1833|b|, overl. Rotterdam 15.05.1840.

 

Noten: |a|vader Jakob; |b| moeder Donker.

 

[30] Jacobus van Veen, geb. Rotterdam 10.11.1798, ged. Rotterdam (luthers) 18.11.1798, overl. Rotterdam 29.09.1893, z.v. Arij van Veen en Elisabeth Heijnderina Snikkers; tr. Rotterdam 18.09.1822

[31] Helena Adriana Koevoet, Lena, geb. Rotterdam 28.02.1795, ged. Rotterdam 01.03.1795, overl. Rotterdam 28.09.1859, d.v. Lodewijk Koevoet en Anna Visser.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Hendrina Johanna van Veen, geb. Rotterdam 03.06.1823, overl. Rotterdam 20.12.1908, tr. Rotterdam 18.06.1856 Johannes Martinus Lureman, geb. Rotterdam 27.02.1828, overl. Rotterdam 29.11.1903, z.v. Gerrit Lureman en Jannetje van Doorn.

2.                   Lodewijk Jacobus van Veen, geb. Rotterdam 17.08.1824, overl. Rotterdam 24.06.1904, tr. Rotterdam 02.12.1846 Francina Wilhelmina Helena van Meenen, geb. Schiedam 05.12.1824, overl. Rotterdam 23.09.1914, d.v. Frans van Meenen en Geertruij Elisabeth Regtold.

3.                   Arie Helenus Adrianus van Veen, geb. Rotterdam 16.11.1825, overl. Rotterdam 13.07.1849.

4.                   Johanna Hermina Philippina van Veen, geb. Rotterdam 08.05.1827, overl. Rotterdam 12.06.1827.

5.                   levenloze zoon, Rotterdam 28.07.1829.

6.                   Anna Willemina van Veen, geb. Rotterdam 14.02.1831; volgt [15].

7.                   Lena Adriana van Veen, geb. Rotterdam 04.03.1833, overl. Rotterdam 21.02.1917, tr. Rotterdam 18.05.1864 Hendrik Karel Lammers, geb. Aardenburg 14.06.1837, overl. Rotterdam 18.09.1890, z.v. Hendrik Karel Lammers en Janneke du Metz.

8.                   Jacoba van Veen, geb. Rotterdam 08.03.1835, overl. Rotterdam 02.01.1929.

 


Legenda:
Laren = Laren (Gld)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren