Karel Salomon Levisson (1917-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Karel Salomon Levisson, geb. s-Gravenhage 06.12.1917, doctoraal Amsterdam UvA, medewerker TH Twente (eerst wetenschappelijk hoofdmedewerker, vanaf 1970 algemeen beleidsmedewerker van het college van bestuur), lid Adviescommissie Beeldende Kunst THT (1970-1977), oprichter en eerste voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Rijksmuseum Twenthe, mede-oprichter en eerste voorzitter van de Stichting Bornse Synagoge, OON 1982, begiftigd met de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Fonds 1992, overl. Enschede 18.10.1999, crem. Enschede (Usselo) 26.10.1999.

 Levensbericht KSL: Karel Levisson en zijn collectie: een wereld van zicht en inzicht op een stukje papier. / door P. Breitbarth, in: Jaarboek Twente, jrg.40 (2001), pp.45-49.

 

[2] Levie Levisson, geb. s-Gravenhage 08.03.1878, boekdrukker (1909), oprichter Drukkerij Levisson (1902), directeur Nederlandsche Rotogravure Maatschappij te Leiden (1913-na1938), OON 1938, overl. s-Gravenhage 10.12.1948, begr. Rijswijk (Bpl. v/h Verbond van Liberaal Religieuze Joden ter Bpl. Kleiweg) 13.12.1948, verloofd s-Gravenhage 14.08.1902, tr. s-Gravenhage 10.03.1909
[3] Amelia Simons, Milly, geb. s-Gravenhage 29.01.1880, schrijfster (1909), overl. s-Gravenhage 27.07.1964, begr. Rijswijk (Liberaal Joods gedeelte der Alg.Bpl. Kleiweg) 30.07.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   Robert Abraham Levisson, Rob, geb. s-Gravenhage 27.12.1913, mr., rabbijn, overl. 25.12.2001, begr. Hoofddorp (Joodse Bpl. Gan HaSjalom), tr. 1e voor 1948 Phyllis Emanuel, geb. 18.03.1917, overl. London 16.11.1991, d.v. Philip Emanuel en Abigail Emanuel; tr. 2e tussen 1962 en 1964 Bertje Schoonheim, geb. 03.03.1918, overl. 10.12.2006, begr. Hoofddorp (Joodse Bpl. Gan HaSjalom).
BS tr. 1e Jacob Hakkert, geb. Vianan 09.12.1909, overl. Amstelveen 06.07.1962, z.v. Matthijs Samuel Hakkert en Georgine Cohen.

2.                   Benno Mozes Levisson, geb. s-Gravenhage 06.02.1916, overl. 06.10.1995, crem. s-Gravenhage (Ockenburg) 11.10.1995, tr. Maudie Capriles, geb. Curaao 08.01.1917, overl. s-Gravenhage 01.07.2008, crem. Ockenburgh.

3.                   Karel Salomon Levisson, geb. s-Gravenhage 06.12.1917; volgt [1].

4.                   Heske Caroline Levisson, geb. s-Gravenhage 28.12.1921, overl. 12.10.2009, crem. Zoetermeer, tr. tussen 1948 en 1964 C.H. Hurts, Kees, overl. voor 2009.

 

[4] Abraham Salomon Levisson, geb. Alphen 24.05.1846, zeepzieder (1869,1884), fabrikant (1890), zeepfabrikant (1899), zeepzieder (1901), overl. s-Gravenhage 14.04.1910, tr. Lith 25.08.1869

[5] Hester Levison, geb. Lith 18.03.1848, overl. s-Gravenhage 11.12.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon Levisson, geb. s-Gravenhage 05.04.1870.

2.                   Zoon Levisson, geb. s-Gravenhage 05.04.1870.

3.                   Rozetta Levisson, geb. s-Gravenhage 15.04.1871, overl. Sobibor 16.04.1943|c|, tr. s-Gravenhage 18.01.1899 Izaak Zadoks, geb. Dordrecht 28.02.1870, banketbakker, overl. Dordrecht 02.03.1906, z.v. Philip Zadoks, bankier, en Jenny Boasson.

4.                   Judith Levisson, geb. s-Gravenhage 12.04.1872, overl. Sobibor 16.04.1943, tr. s-Gravenhage 31.07.1901 Joseph Abrahamson, geb. s-Gravenhage 09.02.1874, theehandelaar, overl. Sobibor 16.04.1943, z.v. Marcus Abrahamson en Rosette Goldsmit.

5.                   Salomon Levisson, geb. s-Gravenhage 05.11.1873, mineraalwaterfabrikant (1909), overl. na 1938, tr. Wenen 18.10.1899|g| Julie Bondi, geb. Mainz 23.01.1870, overl. s-Gravenhage 25.04.1938, begr. s-Gravenhage (Isr. Bpl. a/d Oude Scheveningscheweg) 27.04.1938, d.v. Markus Bondi en Bartha Hirsch.
Uit dit huwelijk: Abraham Salomon Levisson, geb. s-Gravenhage 08.06.1902, opperrabbijn van Friesland en Drente, overl. Trblitz 25.04.1945; levensbericht: nl.wikipedia

6.                   Levie Levisson, geb. s-Gravenhage 08.03.1878; volgt [2].

7.                   Tobias Levisson, geb. s-Gravenhage 27.12.1880, overl. Sobibor 09.04.1943|d|, tr. voor 1911 Margaretha Mller, geb. Altona 18.06.1884.
Uit dit huwelijk: Abraham Levisson, geb. s-Gravenhage 02.10.1911, overl. Sobibor 09.04.1943|e|.

8.                   Johanna Levisson, geb. s-Gravenhage 16.01.1883, overl. Sobibor 09.04.1943|f|.

9.                   Jacob Levisson, geb. s-Gravenhage 10.10.1885, handelsagent, overl. Auschwitz 26.02.1943|a|, tr. Watergraafsmeer 07.12.1915 Anna Francis Benjamin, geb. Amsterdam 30.09.1892, overl. Auschwitz 26.02.1943|b|, d.v. Esril Elias Benjamin, exporteur, en Sophia Morell.

 

Noten: |a| overl.akte s-Gravenhage 02.06.1951 reg.C no.1908; |b| overl.akte s-Gravenhage 02.06.1951 reg.C no.1909; |c| overl.akte s-Gravenhage 17.02.1950 reg.C no.387; |d| overl.akte s-Gravenhage 20.01.1950 reg.C no.175; |e| overl.akte s-Gravenhage 20.01.1950 reg.C no.169; |f| overl.akte s-Gravenhage 20.01.1950 reg.C no.170; |g| ingeschreven extract (huw.akte s-Gravenhage 15.12.1899 no.1530).

 

[6] Mozes Simons, geb. s-Gravenhage ca. 1826/1827, koopman/winkelier (1888), overl. s-Gravenhage 24.10.1894, tr. Rotterdam 31.01.1855

[7] Kaatje de Sterke, geb. Rotterdam 08.03.1837, overl. s-Gravenhage 08.11.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Engeltje Simons, geb. s-Gravenhage 21.03.1858, overl. s-Gravenhage 05.02.1926, tr. s-Gravenhage 31.10.1883 (vonnis Arr.Rb. Dordrecht 23.09.1903, ingeschr. Dordrecht 02.03.1904) Elias Ephraim Haagens, geb. Dirksland 03.05.1860, winkelier, overl. Dordrecht 31.07.1904, z.v. David Haagens en Grietje Hartogs.
Uit dit huwelijk: Maurits Haagens, geb. Rotterdam 07.09.1887, overl. Sobibor 28.05.1943.

2.                   David Simons, geb. s-Gravenhage 03.11.1860, student rechtsgeleerdheid Leiden 02.10.1879, promotie Leiden 14.11.1883|a|, advocaat en procureur (1888), hoogleraar te Utrecht (1897-1927), overl. Utrecht 03.09.1930, tr. s-Gravenhage 04.01.1888 Marianna Wilhelmina van Raalte, geb. Leiden 06.10.1863, overl. Utrecht 17.01.1947, d.v. Lion van Raalte, winkelier, en Esther Simons.
Uit dit huwelijk: Marinus Julius Simons, geb. Amsterdam 18.06.1891, overl. Bergen-Belsen 14.02.1945.

3.                   Lion Simons, Leo, geb. s-Gravenhage 01.08.1862, student letteren Leiden 06.10.1881, letterkundige (1912), eredoctoraat Amsterdam UvA 28.06.1932|d|, overl. s-Gravenhage 11.06.1932, tr. s-Gravenhage 14.06.1893 Josine Adriana Mees, geb. Rotterdam 26.07.1863, overl. s-Gravenhage 19.10.1948, begr. 21.10.1948, d.v. Rudolf Mees en Machtilda Catharina Johanna Vink.
JAM tr. 1e Rotterdam 07.08.1884 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 23.05.1893, ingeschr. s-Gravenhage 19.06.1893) Jacob Browne, geb. Rotterdam 28.07.1856, geneesheer, overl. s-Gravenhage 25.04.1937, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 29.04.1937, z.v. John Browne en Anna Elisabeth van Stolk.
JB tr. 2e s-Gravenhage 15.08.1895 Aleida Gerardina Henriette Maria Hartogh Heijs, geb. Delft 22.01.1869, overl. Scheveningen (s-Gravenhage) 07.12.1962, d.v. Hermanus Hartogh Heijs, Heer van Zouteveen, doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen en de beide regten, en Maria Elisabeth van Veen.

4.                   Abraham Simons, geb. s-Gravenhage ca. 1864, koopman, overl. s-Gravenhage 04.01.1941, tr. s-Gravenhage 20.11.1888 Henriette Edersheim, geb. Rotterdam 22.05.1863, overl. Sobibor 23.07.1943|c|, d.v. Bendit Edersheim en Esther Stibbe.

5.                   Philip Simons, geb. s-Gravenhage ca. 1868, koopman, overl. tussen 1936 en 1941, tr. Amsterdam 09.12.1909 Johanna Theodora Geertruida van Hamersveld, geb. Amsterdam 12.04.1884, overl. Amsterdam 29.10.1956, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 02.11.1956, d.v. Willem Gerrit van Hamersveld, horlogemaker, en Johanna Theodora Geertruida Platte.

6.                   Simon Simons, geb. s-Gravenhage ca. 1870, arts, overl. na 1941, tr. Amsterdam 17.12.1912 Fanny Adrienne Hartogh, geb. Amsterdam 19.06.1876, overl. Bentveld 10.04.1936, crem. Velsen (Westerveld) 14.04.1936, d.v. Abraham Frans Karel Hartogh en Catharina Henriette Enthoven.

7.                   Carolina Simons, geb. s-Gravenhage 29.01.1880, overl. Vleuten 09.12.1944|b|.

8.                   Amelia Simons, geb. s-Gravenhage 29.01.1880; volgt [3].

 

Noten: |a| proefschrift: De vrijheid van de drukpers in verband met het Wetboek van Sstrafrecht; promotor: H. van der Hoeven (1843-1924); |b| op aangifte van Tine Cornelia Brouwer, 31 jaar, verpleegster, ingeschreven als Johanna Elisabeth van Valen, geb. s-Gravenhage ca. 1882, wede W.F.J. Hakkaart; bij beschikking Arr.Rb. Utrecht 13.08.1945 verbeterd (overl.akte Vleuten 1944 no.46 & Vleuten 19.10.1945 no.42); |c| overl.akte s-Gravenhage 07.02.1947 no.A308; |d| ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de UvA in 1932 werden op 28 juni van dat jaar 39 eredoctoraten uitgereikt.

 

[8] Salomon Abraham Levisson, geb. Alphen 14.01.1823, leerlooier (1858), zeepzieder (1869), koopman (1884), fabrikant (1890), overl. s-Gravenhage 28.02.1905, tr. Rotterdam 04.06.1845

[9] Rosetta van Cleeff, ook Rozetta/Rozette, geb. Rotterdam 24.07.1823, overl. s-Gravenhage 23.01.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Salomon Levisson, geb. Alphen 24.05.1846; volgt [4].

2.                   Leentje Levisson, geb. Alphen 04.01.1850, overl. s-Gravenhage 26.11.1858.

3.                   Sara Levisson, geb. s-Gravenhage 13.07.1860, tr. s-Gravenhage 06.08.1884 Abraham Drukker, geb. Amsterdam 06.03.1861, diamantslijper (1884), commissionair in diamant (1929), z.v. Gabriel Philip Drukker, daimantslijper, en Catharina Abrahamsa Bierman.

4.                   Dochter Levisson, geb. s-Gravenhage 29.03.1863.

5.                   Tobias Salomon Levisson, geb. s-Gravenhage 24.06.1866, fabrikant (1890), koopman (1901), overl. Apeldoorn 06.12.1942|a||b|, tr. Amsterdam 28.05.1890 Rozette Lob, geb. Amsterdam 20.08.1866, overl. Amsterdam 18.01.1931|c|, begr. Wassenaar (Isralitische Bpl.) 21.01.1931, d.v. Mozes Lob en Estella Polak.
Uit dit huwelijk: Mozes Tobias Levisson, s-Gravenhage geb. s-Gravenhage 13.07.1892, overl. Birkenau 19.07.1942|d||e|.

 

Noten: |a| aangifte door Abraham Polak, 56 jaar, gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1942 no.866); |b| ook overl.akte s-Gravenhage 1942 no.2796; |c| ook overl.akte s-Gravenhage 1931 no.10; |d| overl.akte Voorburg 23.05.1949 no.181; |e| Max Mozes Tobias, overl. Auschwitz 01.08.1942 (Gedenkboek 19, Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting).

 

[10] Levi Levison, geb. Lith 05.04.1822, koopman (1847,1869), overl. s-Gravenhage 11.10.1897, tr. Lith 05.05.1847

[11] Judich van de Waal, geb. Schijndel 01.12.1817, winkelierster (1847), overl. s-Gravenhage 02.04.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hester Levison, geb. Lith 18.03.1848; volgt [5].

2.                   Carolina Levison, geb. Lith 24.10.1849.

 

[12] David Levij Simons, geb. s-Gravenhage ca. 1784, overl. s-Gravenhage 19.04.1859, tr. s-Gravenhage 11.12.1816

[13] Engeltje de Sterke, geb. Rotterdam ca. 1798, overl. s-Gravenhage 08.03.1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Levij Simons, geb. s-Gravenhage ca. 1818, groothandelaar, overl. s-Gravenhage 25.10.1898, tr. 1e s-Gravenhage 14.08.1839 Sara Sarluis, geb. s-Gravenhage ca. 1815, overl. s-Gravenhage 25.02.1855, d.v. Leon Sarluis en Rosetta de Jong; tr. 2e Leeuwarden 08.07.1856 Carolina Duparc, geb. Leeuwarden 01.01.1824, overl. s-Gravenhage 29.03.1890, d.v. Mozes Isac Duparc, negotiant in effecten, en Clara Hessels Drielsma.
 Het ouderpaar Duparc-Drielsma vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Herman Johan Arie Duparc (1918-2002), hoogleraar Delft.

2.                   Caatje Simons, geb. s-Gravenhage ca. 1820, tr. Rotterdam 01.02.1843 Isaac de Jongh, geb. s-Gravenhage ca. 1822, z.v. Joseph Isaac de Jongh en Antje de Sterke.

3.                   Samson Simons, geb. s-Gravenhage xx.12.1823, overl. Rotterdam 14.08.1842.

4.                   Mozes Simons, geb. s-Gravenhage ca. 1826/1827; volgt [6].

5.                   Abraham Simons, geb. ca. 1830, overl. s-Gravenhage 21.06.1830.

6.                   levenloze zoon, s-Gravenhage 03.02.1836.

 

[14] Eliazar Samson de Sterke, geb. Rotterdam 05.03.1805, overl. Rotterdam 20.06.1847, tr. s-Gravenhage 09.07.1828

[15] Grietje Wolff, geb. s-Gravenhage ca. 1804, overl. s-Gravenhage 21.04.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kaatje de Sterke, geb. Rotterdam 08.03.1837|a|; volgt [7].

2.                   Sientje de Sterke, geb. Rotterdam 07.01.1841, overl. Rotterdam 30.12.1912, tr. Rotterdam 30.03.1859 Andries Wolff, geb. s-Gravenhage ca. 1831, overl. Rotterdam 24.12.1900, z.v. Benjamin Jonas Wolff en Roosje de Sterke (ca.1793/1794-1867).

 

Noten: |a| moeder Wolf.

 

[16] Abraham Levisson, geb. Leiden ca. 1795, overl. Aarlanderveen 11.01.1869|a||b|, tr. 1818|c|

[17] Sara Hartog Lewijt, overl. (s-Gravenhage) 03.04.1884.

Uit dit huwelijk (moeder ook Saartje):

1.                   Rozette Levisson, geb. Aarlanderveen ca. 1820, tr. Alphen 20.05.1842 Samuel Simon Goudsmit, geb. Oud-Beijerland 04.04.1812, koopman (1869), overl. Aarlanderveen 14.12.1884, z.v. Simon Goudsmit en Lena Koopman.

2.                   Salomon Abraham Levisson, geb. Alphen 14.01.1823; volgt [8].

3.                   Claartje Abraham Levisson, ook Klaartje, geb. Alphen 18.08.1829, tr. Alpen 27.02.1849 David Heiman van Blankensteijn, geb. Lekkerkerk 08.07.1820, z.v. Heiman Philip van Blankesteijn en Lea Davids. [Lekkerkerk 1884]

4.                   Marianna Levisson, geb. Alphen 02.11.1831, overl. s-Hertogenbosch 21.11.1880, tr. Alphen 23.11.1852 Abraham Elias van de Waal (1823-1887), z.v. Elias Benjamin van de Waal en Johanna van Hessen.

 

Noten: |a| zijnde de namen vanzijne ouders den declaranten onbekend (overl.akte Aarlanderveen 1869 no.4); |b| weduwe woont Alphen a/d Rijn (annonce collectie CBG); |c| 25-jarig-huwelijk, Alphen 31.12.1843 & 50-jarig huwelijk, Alphen a/d Rijn 15.12.1868 (annonce collectie CBG).

 

[18] Tobias van Cleeff, geb. Rotterdam xx.09.1783, overl. Rotterdam 09.05.1851, z.v. Isaac van Cleeff en Klara de Metz; tr. Rotterdam 21.06.1820

[19] Leentje Levisson, geb. Leiden ca. 1793, overl. Rotterdam 15.09.1853, d.v. Salomon Levisson en Rachel Machielse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isaac van Cleeff, geb. Rotterdam 19.01.1822, overl. Rotterdam 04.01.1890, tr. Rotterdam 20.06.1855 Seraphina de Jongh, geb. Rotterdam{?} ca. 1830, overl. Amsterdam 22.12.1914, begr. Rotterdam (Isral. Begraafplaats Dijkstraat) 24.12.1914, d.v. Jacob Simon de Jongh en Roosje Huijsman.

2.                   Rosetta van Cleeff, geb. Rotterdam 24.07.1823; volgt [9].

3.                   Clara van Cleeff, geb. Rotterdam 20.02.1825.

4.                   Salomon van Cleeff, geb. Rotterdam 01.10.1826, tr. Rotterdam 05.07.1854 Barbera van Cleeff, geb. Rotterdam 12.10.1828, overl. Rotterdam 06.07.1901, d.v. Jacob van Cleeff en Betje Samson.

5.                   Clara van Cleeff, geb. Lekkerkerk ca. 1827, overl. Rotterdam 20.08.1899, tr. Rotterdam 28.08.1850 Simon van Blankenstein, geb. Lekkerkerk ca. 1822, overl. Rotterdam 19.06.1909, z.v. Heiman Philip van Blankenstein en Lea Davids vanWittene.

 

[20] Jacob Isak Levison, geb. Maashees ca. 1761, koopman, overl. Lith 18.01.1847, z.v. Isac Levison en Sara Benjamin; tr. Lith 10.09.1814

[21] Hester Levi, geb. Cuijk ca. 1789, overl. Lith 14.06.1830|a|, d.v. Levi Josephs en Helena Josephs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lea Levison, geb. Lith 22.01.1816, tr. Lith 05.05.1835 Tobias van Straaten, geb. Herwijnen 16.12.1812, z.v. Manus van Straaten en Judie Hars.

2.                   Isak Jacob Levison, geb. Lith 13.04.1819, overl. na 1847.

3.                   Levi Levison, geb. Lith 05.04.1822; volgt [10].

4.                   Benjamin Levison, geb. Lith 22.05.1828, overl. Lith 20.03.1831.

 

Noten: |a| d.v. Levi Samuel en Leentje van Meer (overl.akte Lith 1830 no.17).

 

[22] Elias Benjamin van de Waal, geb. Schijndel ca. 1780/1781, vleeshouwer/slachter, overl. Schijndel 15.01.1828, z.v. Benjamin Elias en Judith; tr.

[23] Johanna van Hessen, geb. Lith ca. 1786/1787/1788, winkelierster (1831,1854), rentenierster (1863), overl. Schijndel 26.01.1863, d.v. Isak van Hessen en Sara Isak.

Uit dit huwelijk:

1.                   Benjamin Elias van de Waal, geb. Schijndel 09.10.1812, koopman en leerlooier (1867), overl. Schijndel 25.03.1893, tr. Oirschot 11.12.1836 Marianna Docters, geb. Oirschot 19.04.1814, overl. na 1867, d.v. Hartog Isack Docters en Schoontje Wallach.

2.                   Isaac Elias van de Waal, geb. Schijndel 14.03.1814, vleeshouwer, overl. Schijndel 05.10.1831.

3.                   Barend Elias van de Waal, geb. Schijndel 28.12.1815, tr. s-Hertogenbosch 12.06.1844 Jeannette Sijffers, geb. s-Hertogenbosch 21.02.1813, d.v. Meijer Sijffers en Helena van Halder.

4.                   Judich van de Waal, geb. Schijndel 01.12.1817; volgt [11].

5.                   Elizabeth van de Waal, geb. Schijndel 08.09.1819, winkelierster (1850), tr. Schijndel 24.05.1850 Samuel Hijman van Blijdesteijn, geb. Ophemert 05.04.1812, koopman, overl. Ophemert 20.02.1873, z.v. Hijman Emanuel van Blijdesteijn en Mariaantje Cohen.

6.                   Anna van de Waal, geb. Schijndel 30.01.1821, winkelierster (1832), overl. s-Hertogenbosch 09.10.1897|d|, tr. Schijndel 22.11.1853 Isaac de Jongh, geb. Eindhoven 04.10.1804, koopman, overl. 17.01.1881, z.v. Lazar de Jongh en Maria Anna Isak.

7.                   Abraham Elias van de Waal, geb. Schijndel 22.06.1823, leerlooier (1847), overl. s-Hertogenbosch 29.04.1887, tr. Alphen 23.11.1852 Marianna Levisson (1831-1880), d.v. Abraham Levisson en Sara Hartog Lewijt.

8.                   Geertrui van de Waal, geb. Schijndel 31.05.1825, winkelierster (1854), overl. Rotterdam 10.03.1887|c|, tr. Schijndel 23.12.1854|a| Herodus de Jongh, geb. Eindhoven 28.04.1809, koopman, overl. Schijndel 12.05.1857, z.v. Lazar de Jongh en Maria Anna Isak.

9.                   Elisa van de Waal, geb. Schijndel 23.01.1828, winkelierster (1854), overl. s-Hertogenbosch 26.12.1896, tr. Schijndel 23.12.1854|b| Elias de Jongh, geb. Eindhoven 15.02.1811, koopman, overl. s-Hertogenbosch 30.04.1895, z.v. Lazar de Jongh en Maria Anna Isak.

 

Noten: |a| akte no.25; |b| akte no.26; |c| ook overl.akte s-Hertogenbosch 1887 no.146; |d| in de oorspronkelijke aangifte per abuis Nathalie de Jongh genoemd, na gerechtelijk vonnis gecorrigeerd (overl.akten s-Hertogenbosch no.657 & no.745).

 

[24] Levij Abraham Simons, overl. voor 1859, tr.

[25] Miriam Davids, overl. voor 1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   David Levij Simons, geb. s-Gravenhage ca. 1784; volgt [12].

 

[26] Samson Levij de Sterke, tr.

[27] Kaatje Isaacs de Vries, geb. Rotterdam ca. 1764, overl. Rotterdam 22.02.1848, d.v. Isaac de Vries en Engeltje Isaacs.

Uit dit huwelijk (moeder ook Caatje Isaacs):

1.                   Antje de Sterke, geb. Rotterdam ca. 1784/1785, overl. Rotterdam 14.12.1833, tr. s-Gravenhage 19.04.1815 Joseph Isaak de Jongh, geb. s-Gravenhage ca. 1780/1781, overl. s-Gravenhage 05.06.1834, z.v. Isaac Gerson en Judik Isak.

2.                   Roosje de Sterke, geb. Rotterdam ca. 1793/1794, overl. s-Gravenhage 17.07.1867, tr. s-Gravenhage 16.04.1823 Benjamin Jonas Wolff, geb. s-Gravenhage ca. 1796, overl. voor 1867, z.v. Jonas Wolff en Hester Eliazer.
Uit dit huwelijk: Andries Wolff, geb. s-Gravenhage ca. 1831, overl. Rotterdam 24.12.1900, tr. Rotterdam 30.03.1859 Sientje de Sterke (1841-1912), d.v. Eliazar Samson de Sterke en Grietje Wolff.

3.                   Engeltje de Sterke, geb. Rotterdam ca. 1798; volgt [13].

4.                   Grietje de Sterke, geb. Rotterdam ca. 1802, overl. Rotterdam 24.01.1886, tr. Rotterdam 26.01.1825 Isak van Raalte, geb. Deventer ca. 1802/1803, overl. Rotterdam 02.09.1881|a|, z.v. Joseph Jol van Raalte en Bruna van Coevorden.

5.                   Raatje de Sterke, geb. Rotterdam ca. 1804, overl. Rotterdam 18.12.1893, tr. Rotterdam 10.03.1830 Aron Joseph van Raalte, geb. Deventer ca. 1800/1805, overl. Rotterdam 01.11.1879, z.v. Joseph Jol van Raalte en Bruna Isaac van Coevorden.

6.                   Eliazar Samson de Sterke, geb. Rotterdam 05.03.1805; volgt [14].

 

Noten: |a| Izaak, moeder Elisabeth.

 

[28] = [26]

[29] = [27]

 

[30] Benjamin Wolff, splitter in de loterij (1835), overl. tussen 1835 en 1857, tr.

[31] Schoontje Levij, overl. voor 1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Wolff, geb. s-Gravenhage ca. 1804; volgt [15].

2.                   Meijer Wolff, geb. s-Gravenhage ca. 1807, klerk (1854), boekhouder (1872), overl. s-Gravenhage 04.10.1872, tr. s-Gravenhage 09.12.1835 Eva Salomon Siemons, geb. Arnhem ca. 1808/1809, overl. s-Gravenhage 12.03.1854, d.v. Salomon Siemons en Betje Hijmans.

3.                   Matilda Wolff, geb. s-Gravenhage ca. 1809, overl. s-Gravenhage 16.05.1857|a|, tr. s-Gravenhage 16.09.1835 Samuel de Vries, geb. s-Gravenhage ca. 1800, kleermaker, overl. s-Gravenhage 28.12.1871, z.v. Mozes de Vries en Judic de Jong.
SdV tr. 1e s-Gravenhage 27.08.1823 Regina Leon, geb. s-Gravenhage ca. 1801/1802, overl. s-Gravenhage 20.08.1834, d.v. Isaac Leon en Rachel Wolff.

 

Noten: |a| Mathilda, d.v. Sientje Manus{?} (overl.akte s-Gravenhage 1857 no.789).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren