Bernardus Cornelis Johannes Lievegoed (1905-1992)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien november 2018)

 


 

[1] Bernardus Cornelis Johannes Lievegoed, geb. Medan 02.09.1905, arts, promotie Leiden 1939|a|, hoogleraar Rotterdam (1954-), hoogleraar Twente (1963-), overl. Zeist 12.12.1992, tr. 1e Amsterdam 18.06.1931 Geertruida Maria Hinse, geb. Amsterdam ca. 1909, overl. Zeist 29.04.1932, d.v. Aarts Johannes Reinier Hinse (ca.1868-) en Maria Catharina Hinse (ca.1872-); tr. 2e Zeist 22.11.1935 Petronella Schatborn, Nel, geb. Rotterdam 14.06.1909, arts, RON, overl. Zeist 04.02.2011, d.v. Pieter Cornelis Schatborn en Petronella Riet.

 
– Levensbericht BCJL: nl.wikipedia
– Levensbericht PS: nl.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: Maat, ritme, melodie: Grondslagen voor een therapeutisch gebruik van muzikale elementen.

 

[2] Antonius Johannes Lievegoed, geb. Amsterdam 31.12.1880, redacteur (1903,1907), later hoofdredacteur (1908,1915) ‘Sumatrapost’, hoofdredacteur ‘De Locomotief’ (1917,1924), journalist (1931,1933), redacteur NRC voor Indische zaken, RON, RNL, overl. Zeist 27.06.1946, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 07.07.1946, otr. Medan/Amsterdam 14.07.1903|a|, tr. Amsterdam 30.07.1903|b|
[3] Maria Isabella Theresia van Buren Schele, geb. Amsterdam 11.12.1879, overl. na 1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardus Cornelis Johannes Lievegoed, geb. Medan 02.09.1905; volgt [1].

2.                   Antonia Maria Lievegoed, geb. Medan 11.08.1907|e|, tr. ’s-Gravenhage 22.09.1933 August Johan Bernet Kempers, geb. ’s-Hertogenbosch 07.10.1906, promotie Leiden 1933|c|, directeur Nederlands Openluchtmuseum (1956-1971), bijzonder|d| hoogleraar Amsterdam UvA (1969-1984), overl. Arnhem 02.05.1992, z.v. Karel Jan Willem Bernet Kempers en Anna Geertruida Sara Willemina ten Doesschate.

 

Noten: |a| bij volmacht (annonce collectie Centraal Bureau voor Genelogie); |b| de bruidegom vertegenwoordigd door Jan Wijnand Luber, notaris, met volmacht d.d. 11.12.1902 (akte verleden voor Gerrit Marie Schuurman, notaris te Medan) (huw.akte Amsterdam 1903 no.2454 reg.26 fol.31); |c| proefschrift: The bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese art; |d| vanwege de Stichting tot bevordering van onderwijs en onderzoek in de volkskunde; |e| 11.08 volgens bevolkingsregister ’s-Gravenhage, 12.08 volgens Kleian’s Nieuw Adresboek 1908 p.82.

 

[4] Bernardus Cornelis Johannes Lievegoed, geb. Amsterdam 08.04.1840, koopman (1874), overl. Amsterdam 04.03.1912, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 07.03.1912, otr. Amsterdam 15.05.1874, tr. Amsterdam 28.05.1874

[5] Engelina Schröder, geb. Amsterdam 29.07.1842, overl. Rijswijk 07.07.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lina Lievegoed, geb. Amsterdam 08.09.1875, overl. Amsterdam 24.04.1878.

2.                   Bernardus Antonius Lievegoed, geb. Amsterdam 04.12.1876, overl. Hilversum 18.12.1946, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 23.12.1946, tr. Utrecht 27.05.1913 Hendrika Petronella Godefrida Quack, geb. Zwolle 03.11.1882|c|, overl. Hilversum 01.03.1960, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 05.03.1960, d.v. Johan Hendrik Quack, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen, en Margaretha Smit.

3.                   Dochter Lievegoed, geb. Amsterdam 09.10.1877, overl. Amsterdam 10.10.1877|a|.

4.                   Dochter Lievegoed, geb. Amsterdam 09.10.1877 (tweeling), overl. Amsterdam 10.10.1877|b|.

5.                   Johan Lievegoed, geb. Amsterdam 27.12.1878, overl. Amsterdam 25.05.1884.

6.                   Antonius Johannes Lievegoed, geb. Amsterdam 31.12.1880; volgt [2].

7.                   Herman Lievegoed, geb. Amsterdam 07.08.1882, overl. Amsterdam 21.03.1884.

8.                   Engelina Theresia Lievegoed, Lina, geb. Amsterdam 17.04.1884, drs. wis- en natuurkunde, docent Gem. HBS voor Meisjes te Rotterdam, overl. Rotterdam 29.11.1945, crem. Driehuis-Westerveld 04.12.1945.

 

Noten: |a||b| “ontijdige bevallen van twee meisjes die evenwel een dag na de geboorte overleden” (annonce 10.10.1877, collectie CBG); |c| Godefrieda.

 

[6] Johannes Diedericus van Buren Schele, geb. Nieuwer-Amstel 13.01.1850, commissionair in assurantiën (1878), kantoorbediende (1879,1903), overl. Amsterdam 26.09.1915, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 30.09.1915, tr. Vlieland 05.07.1878

[7] Catharina Theodora Elisabeth Zunderdorp, geb. Vlieland 14.07.1856, overl. Amsterdam xx.03.1922|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Isabella Theresia van Buren Schelle, geb. Amsterdam 11.12.1879; volgt [3].

2.                   Johannes Diedericus van Buren Schele, geb. Amsterdam 05.10.1886 (akte), scheepsgezagvoerder (1920), tr. 1e Amsterdam 23.09.1920 (echtsch. voor 1931) Marie Henriëtte Antoinette Nauta, geb. Magelang (Kedoe, NOI) 10.07.1900, d.v. Hendrik Cornelis Nauta, dirigerend officier van gezondheid 1e klasse, en Antonia Allegonda Maria de Kock van Leeuwen; tr. 2e Breda 03.07.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Breda 27.09.1949, ingeschr. Breda 10.10.1949) Jacoba Johanna Cornelia Wouters, geb. Amsterdam ca. 1887, onderwijzeres (1908), d.v. Johannes Wouters, zeevarende, en Trijntje Oepkes.
     JJCW tr. 1e Hilversum 04.11.1908 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.06.1918, ingeschr. Hilversum 16.07.1918) Jan Christoffel Oldenboom, geb. Amsterdam ca. 1882, koopman (1908,1921), z.v. Gerbert Oldenboom, koopman, en Anna Andriesa Jager; tr. 2e voor 1931 Jacob Oosterbaan, overl. voor 1931.
     JCO tr. 2e Amsterdam 01.03.1921 Maria Henriette Boogaert, geb. Breda 11.11.1892, d.v. Cornelis Adriaan Boogaert, kantoorbediende, en Emma Kerremans.

3.                   Catharina Theodora Elisabeth van Buren Schele, geb. 13.01.1888 (akte), overl. Zeist 28.02.1932.

4.                   Anne Diederik van Buren Schele, geb. Amsterdam 14.08.1889, otr. Medan 23.01.1919, tr. Medan 08.02.1919 Sophia Anna Margaretha Schwaner, geb. Alkmaar 26.03.1896. [Medan 1915; NOI 1922]

5.                   Anna van Buren Schele, geb. Amsterdam 29.04.1893 (akte), tr. Amsterdam 19.07.1917 Sjoerd van der Meer, geb. Harlingen 01.02.1888, kantoorbediende (1917), z.v. Jan van der Meer, kantoorbediende, en Geertje Koopmans.

6.                   Jan Wijnand van Buren Schele, geb. Amsterdam 09.06.1896 (akte), handelsreiziger (1927), tr. Amsterdam 14.07.1927 Wilhelmina Catharina Schallenberg, geb. Amsterdam 1903 (reg.1 fol.172), d.v. Willem Antonie Schallenberg, procuratiehouder, en Françoise Emilie Eckardt.

7.                   F.H. van Buren Schele.

 

Noten: |a| De Tijd 30.03.1922.

 

[8] Antonius Joannes Lievegoed, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 17.12.1804, laarzenmaker (1836), tapper (1840), magazijnmeester (1864), geëmployeerde (1865), magazijnmeester (1874), overl. Amsterdam 12.06.1867, tr. Amsterdam 06.04.1836

[9] Theresia Antonetta Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 13.01.1801, overl. na 1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Antonius Johannes Lievegoed, geb. Amsterdam 25.09.1838 (akte), letterzetter (1864), tr. Amsterdam 12.10.1864 Anna Christina Vocaar, geb. Amsterdam ca. 1838, d.v. Joannes Mattheus Vocaar, schoenmaker, en Johanna Hendrika Elisabeth de Bruijn.

2.                   Bernardus Cornelis Joannes Lievegoed, geb. Amsterdam 08.04.1840; volgt [4].

3.                   Hendrikus Hermanus Antonius Lievegoed, geb. Amsterdam 07.07.1842 (akte), tabaksverkoper (1865), winkelbediende (1872), tr. 1e Amsterdam 20.04.1865 Helena Fredrika Maas, geb. Amsterdam ca. 1841, modemaakster (1865), overl. voor 1872, d.v. Anna Maas; tr. 2e Amsterdam 06.06.1872 Carolina Hendrica Christina Meijer, geb. Amsterdam ca. 1837, bierslijtster (1872), d.v. Nicolaas Meijer en Maria Cornelia Arendheider.

 

[10] Johan Hendrik Schröder, geb. Amsterdam 06.05.1808, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 18.05.1808, winkelier in tabak (1833), overl. tussen 1849 en 1867, tr. Amsterdam 15.08.1833

[11] Johanna Vormstein, geb. Amsterdam 25.03.1810, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 08.04.1810, overl. voor 1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Johanna Schröder, geb. Amsterdam 31.07.1835, tr. Amsterdam 12.12.1867 Hendrik van Beuningen van Helsdingen, geb. Amsterdam ca. 1839, ambtenaar (1867), z.v. Jacob van Beuningen van Helsdingen, koster, en Wilhelmine Charlotte Christiane Wirsing.

2.                   zoon Schröder, geb. Amsterdam 14.11.1836.

3.                   Johannes Christiaan Schröder, geb. Amsterdam 08.02.1838, boekhandelaar (1874), tr. Amsterdam 23.07.1874 Johanna Susanna Spijker, geb. Amsterdam ca. 1848, d.v. Jan Cornelis Spijker en Christina Hillegonda van Tubergen.

4.                   Maria Engelina Schröder, geb. Amsterdam 22.11.1839, tr. Amsterdam 22.04.1875 Cornelis Kraak, geb. Amersfoort ca. 1833, z.v. Abraham Kraak en Cornelia Kloosterbekker.
     CK tr. 1e 1871 Johanna Hendrika, jongere zuster van Maria Engelina.

5.                   Johanna Hendrika Schröder, geb. Amsterdam ca. 1841, overl. voor 1875, tr. Amsterdam 19.10.1871 Cornelis Kraak, geb. Amersfoort 15.11.1833, kantoorbediende (1871), boekhouder (1875),  z.v. Abraham Kraak en Cornelia Kloosterbekker.
     CK tr. 2e 1875 Maria Engelina, jongere zuster van Johanna Hendrika.

6.                   Engelina Schröder, geb. Amsterdam 29.07.1842; volgt [5].

7.                   Johan Hendrik Schröder, geb. Amsterdam ca. 1844, beambte aan de Rijnspoorweg, overl. Jutphaas 07.08.1870.

8.                   Johannes Wilhelmus Schröder, geb. Amsterdam ca. 1848, kantoorbediende (1879), tr. Amsterdam 07.08.1879 Christina Hillegonda Spijker, geb. Amsterdam ca. 1854, d.v. Jan Cornelis Spijker en Christina Hillegonda van Tubergen.

9.                   Jacob Theodoor Schröder, geb. Amsterdam ca. 1849, kantoorbediende (1879), tr. Amsterdam 30.10.1879 Cornelia Margaretha Boelsums, geb. Amsterdam ca. 1842, d.v. Hinderk Jacobs Boelsums en Anna Margaretha Haalmeijer.

 

[12] Johannes Jacobus van Buren Schele, geb. Culemborg 18.09.1823, onderwijzer (1848,1850), overl. Muiderberg (Muiden) 04.01.1898, tr. Amsterdam 24.02.1848

[13] Maria Isabella Theresia van Dalsum, geb. Amsterdam 15.02.1820, wolnaaister (1848), overl. Muiden 27.02.1898|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Nieuwer-Amstel 18.11.1848.

2.                   Johannes Diedericus van Buren Schele, geb. Nieuwer-Amstel 13.01.1850; volgt [6].

3.                   Maria Regina van Buren Schele, geb. Amerongen 11.08.1854, overl. Amerongen 07.04.1855.

4.                   Arie Hendrik van Buren Schele, geb. Amerongen 26.07.1859, onderwijzer (1889), overl. Ermelo 02.03.1924, tr. Zaandam 01.08.1889 Christina Johanna Grootes, geb. Westzaan 09.02.1866 (akte), overl. Curaçao 04.05.1901, d.v. Meiert Pieterszoon Grootes en Maria Buijs.

5.                   Johanna Margaretha van Buren Schele, geb. Amerongen 05.10.1862, overl. Amerongen 18.10.1862.

 

Noten: |a| geb. Haarlem (overl.akte Muiden 1898 no.11).

 

[14] Lammert Zunderdorp, geb. Oudeschild (Texel) 01.02.1828, makelaar (1853), burgemeester (1859), overl. Vlieland 11.01.1884; tr. 2e Vlieland 21.04.1859|b| Henrietta Adolvina Hermina Johanna van der Kop, geb. Vlieland 20.07.1821, overl. Tiel 18.09.1893, oudere zuster van Catharina; tr. 1e Vlieland 03.07.1853|a|

[15] Catharina Theodora Elisabeth van der Kop, Cato, geb. Vlieland 27.05.1824, overl. Vlieland 07.02.1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Zunderdorp, geb. Oude Schild (Texel) 02.12.1853, overl. Zuidlaren 13.08.1925, tr. Vlieland 06.08.1884 Jan Wijnand Luber, geb. Amsterdam 25.05.1857 (akte), kandidaat-notaris (1884), z.v. Willem Abrham Luber en Willemina Everharda van Varelen.

2.                   Catharina Theodora Elisabeth Zunderdorp, geb. Vlieland 03.05.1855, overl. Vlieland 01.09.1855.

3.                   Catharina Theodora Elisabeth Zunderdorp, geb. Vlieland 14.07.1856; volgt [7].

4.                   Stijntje Zunderdorp, geb. Vlieland 21.01.1858, overl. Zeist 28.03.1930, tr. Vlieland 27.06.1886 Johan George Thämer, geb. Haarlem 29.10.1854, opzichter van den waterstaat, overl. Tiel 23.11.1899, z.v. Christiaan Thämer, agent van kazernering, en Johanna Alida Vervooren.

 

Noten: |a| de vader van de bruid treedt op als ambtenaar van de burgerlijke stand (huw.akte Vlieland 1853 no.3); |b| huwelijk ‘wegens ongesteldheid des bruidegoms ten zijne huize’ voltrokken (huw.akte Vlieland 1859 no.2).

 

[16] Hendrik Lievegoed, doopgetuige Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 20.07.1789 en Amsterdam (Kerk De Lely (rk)) 12.09.1795, overl. voor 1827, otr. Amsterdam 21.04.1791|a|

[17] Eva Jillissen, doopgetuige Amsterdam (Kerk De Lely (rk)) 12.09.1795|b|, overl. tussen 1836 en 1840, w.s. overl. Amsterdam 19.02.1838 (akte)|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Lievegoed, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 20.09.1800, tr. Amsterdam 25.03.1840 Johann Bernard Wilbers, geb. Emsbüren (Hannover)|d| ca. 1806, z.v. Lucas Wilbers en Margaretha Santel.

2.                   Antonius Joannes Lievegoed, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 17.12.1804; volgt [8].

3.                   Maria Elisabeth Lievegoed, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 15.06.1807, naaister (1827), tr. Amsterdam 31.10.1827 Gaspar Wiamont, geb. Wihogne (Luik)|c| ca. 1801, strohoedenmaker, z.v. Jean Wiamont en Catharina Colson.

 

Noten: |a| bruid Jellessen; |b| Gelissen; |c| nu deelgemeente van Juprelle, provincie Luik (Nederlands: Nudorp); |d| nu in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |e| niet gevonden.

 

[18] Harmanus Hofstee, doopgetuige Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 14.10.1804, wijnkuiper (1820), wijnkopersknecht (1830,1832), overl. na 1837; otr. 1e Amsterdam 01.11.1793 Harmijntje Lammers, begr. Amsterdam (Oude Luthersche Kerk) 28.11.1795; otr. 2e Amsterdam 15.01.1796|c|

[19] Ida Bolte, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 08.04.1771, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 25.10.1803 en Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 14.10.1804, overl. Amsterdam 03.12.1814|e|, d.v. Joannes Bolten en Joanna Jansen; tr. 1e Amsterdam 06.04.1792|d| Anthonie Vos.
     HL otr. 1e Amsterdam 03.08.1780 Jan Meijer; otr. 2e Amsterdam 18.07.1788 Jacob Fredrik Lodewijk Kröger.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Magdalena Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 20.02.1797|a|, tr. Amsterdam 27.09.1820 Joannes Joons, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 05.05.1797, cargadoor, z.v. Joannes Joons, leidekker, en Gertrudis Jansen.

2.                   Maria Magdalena Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 21.09.1798.

3.                   Anna Bernardina Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 20.08.1800|b|.

4.                   Theresia Antonetta Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 13.01.1801; volgt [9].

5.                   Helena Ida Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 26.06.1803, tr. Amsterdam 24.03.1830 Harmanus Pijpers, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.06.1808, kantoorbediende, z.v. Jurriaan Pijpers en Christina Wilhelmina Ebeling, mangelhoudster (1830).

6.                   Henrica Anna Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 02.05.1805, naaister (1832), tr. Amsterdam 01.08.1832 Henricus Lieshout, geb. Haarlem ca. 1803, wijnkopersknecht, z.v. Martinus Lieshout en Catharina van Loon.

7.                   Hendrina Maria Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 18.01.1807, naaister (1837), tr. Amsterdam 10.05.1837 Conrad Joseph Braumann, geb. Gabel (Oostenrijk) ca. 1798, winkelbediende, z.v. Ignaz Braumann en Barbara Jantsch.

8.                   Gerardus Harmanus Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 02.05.1808.

9.                   Hermanus Henricus Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 07.04.1810.

10.               Bernardus Joannes Hofstee, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 07.04.1810.

 

Noten: |a||b| moeder Bolten; |c| bruid Yda Bolten; |d| bruid Eijda Bolten; |e| Yda Bolten, oud 45 jaar (overl.akte Amsterdam 1814 reg.10 fol.101).

 

[20] Pieter Joachim Schröder, doopgetuige Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 30.10.1805 en 14.05.1809, overl. voor 1825, otr. Amsterdam 14.10.1803

[21] Maria Blekkingh, geb. Krommenie ca. 1785, doopgetuige Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 30.10.1805 en 14.05.1809, overl. (‘na een hevige ziekte van weinige dagen’) Amsterdam 16.12.1838, d.v.  Martinus Blekkingh en Engeltje Peters; tr. 2e Amsterdam 17.12.1825 Coenraad Brusse, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 28.11.1764, commissionair (1825), overl. voor 1838, z.v. Hendrik Louis Brusse en Elisabeth Metz.
     CB otr. 1e Amsterdam 16.11.1787 Alida Stoerhaan, Aaltje.

Uit het huwelijk Schröder-Blekkingh:

1.                   Pieter Christoffel Schröder, geb. Amsterdam 19.06.1804, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 20.06.1804|a|.

2.                   Martinus Jacobus Schröder, geb. Amsterdam 16.06.1806, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 20.06.1806.

3.                   Johan Hendrik Schröder, geb. Amsterdam -06.05.1808, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 18.05.1808; volgt [10].

4.                   Engelina Maria Schröder, geb. Amsterdam 14.05.1810, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 29.05.1810.

5.                   Johannes Joachim Schröder, geb. Amsterdam ca. 1814, boekverkopersbediende (1840), tr. Amsterdam 25.06.1840 Susanna Wenzel, geb. Frankfurt am Main ca. 1817, d.v. Anna Catharina Wenzel.

Uit het huwelijk Brusse-Blekkingh:

6.                   Louiza Elisabeth Brusse, geb. Amsterdam 01.04.1827, tr. Krommenie 08.07.1859 Gosuinus van Nouhuijs, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1834, heel- en verloskundige (1859), z.v. Johannes van Nouhuijs en Helena Christina van de Ven.

 

Noten: |a| moeder Blikking.

 

[22] Jan Christiaan Vormstein, geb. Gommersbach|c| ca. 1761, meestersmid, overl. na 1833, otr. Amsterdam 18.07.1794|a|

[23] Catharina Goverts Klaassen, geb. ca. 1768, van ’t Hogenveen, overl. na 1833, d.v. Govert Klaassen.

Uit dit huwelijk (moeder Goverts):

1.                   Johannes Vormstein, geb. Amsterdam 29.07.1795, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 02.08.1795.

2.                   Jentje Vormstein, geb. Amsterdam 09.02.1797, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 14.02.1797, overl. Doesburg 28.12.1877, tr. 1e Andries Graaf, geb. ca. 1790, corrector, overl. Doesburg 18.03.1823, z.v. Broer Graaf en Eliza Andries; tr. 2e Doesburg 13.09.1837 Bernadus ten Dijk, geb. ca. 1785, z.v. Derk ten Dijk en Elisabeth Wentink.

3.                   Maria Catharina Vormstein, geb. Amsterdam 06.09.1799, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 18.09.1799, tr. Amsterdam 03.07.1822 Jacob Bloem, geb. Purmerend ca. 1801, chirurgijn (1822), z.v. Cornelis Bloem en Hendrica Smit.

4.                   Christina Vormstein, geb. Amsterdam 28.02.1802, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 17.03.1802, tr. Amsterdam 26.04.1826 Johan Christiaan Kesler, geb. Amsterdam 16.02.1799, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 24.02.1799, schoolhouder (1826), z.v. Johan Christiaan Kesler en Anna Catharina Stok.

5.                   Catharina Pietronella Vormstein, geb. Amsterdam 22.05.1806, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 08.06.1806, tr. Amsterdam 15.08.1833 Hendrik Baaij, geb. Amsterdam 27.03.1803, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.03.1803, kantoorbediende (1833), z.v. Pieter Baaij en Anna Nieukerk.

6.                   Johanna Vormstein, geb. Amsterdam 25.03.1810, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 08.04.1810|b|; volgt [11].

 

Noten: |a| bruid Catharina Goverts Klaassen; |b| vader Johan Christiaan, moeder Catharina Gooverts; |c| w.s. Gumnmersbach, nu in Oberbergischer Kreis, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[24] Anne Diderik van Buren Schele, geb. Amsterdam 19.06.1801, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 05.07.1801|a|, koopman (1823), overl. Amerongen 09.10.1874, z.v. Johannes Jacobus Schele, koopman, en Susanne Marie Charron; tr. Amsterdam 17.12.1822

[25] Cornelia Maria van Eeden, geb. Haarlem ca. 1800, overl. Amerongen 19.12.1869, d.v. Arie van Eeden en Maria Anna Spoelstra, winkelierster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jacobus van Buren Schele, geb. Culemborg 18.09.1823; volgt [12].

2.                   Arie Hendrik van Buren Schele, geb. Culemborg 26.07.1826, tr. Vreeswijk 04.11.1853 Henriette Simonetta Berkelbach van der Sprenkel, geb. Sambeek 30.01.1829, d.v. Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel en Cornelia Johanna Petronella van Borcharen.

 

Noten: |a| in de transcriptie bij het Stadsarchief Amsterdam lijkt ‘van Buren’ als deel van de voornaam opgevat, bij het huwelijk in 1822 ondertekent de bruidegom alsof het een deel van de familienaam is.

 

[26] Josephus van Dalsum, steenkoper (1806), commissionair (1822), winkelier (1840), fabrikant (1848), overl. tussen 1849 en 1861|a|; otr. 1e Amsterdam 15.08.1806 Hermina Lappée, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 19.11.1775, overl. Amsterdam 09.12.1806, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 15.12.1806, d.v. Casparus Lappé en Anna Hellemans; otr. 2e Amsterdam 03.04.1807

[27] Johanna Margaretha Daane, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 25.10.1787, overl. Haarlem 21.01.1861, d.v. Cornelius Daane en Maria Regina Eijsbergen.
     HL otr. 1e Amsterdam 18.09.1795 Fredrik Lodewijk Schugman, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 20.06.1805.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Adrianus van Dalsum, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 31.03.1808, overl. Utrecht 07.02.1871.

2.                   Clara Maria Regina van Dalsum, geb. Amsterdam 17.08.1809, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 18.08.1809.

3.                   Lambertus Josephus van Dalsum, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 30.04.1811, zadelmaker (1840), tr. Haarlem 11.11.1840 Sophia Elizabeth van den Eijnde, geb. Haarlem ca. 1816, modegoedmaakster (1840), d.v. Daniel van den Eijnde en Catharina Florentina Dietrich.

4.                   Joanna Maria Bernardina van Dalsum, geb. Amsterdam 13.09.1815 (akte), tr. Dordrecht 17.10.1866 Charles Louis Cloekaert, geb. Maldeghem (B) ca. 1803, z.v. Anthoine Benoit Cloekaert en Jeanne Blondine Crul.

5.                   Antoinette Jacoba Francisca van Dalsum, geb. Amsterdam 09.12.1817 (akte), overl. Bloemendaal 30.10.1851, tr. Bloemendaal 27.06.1849 Pieter Smits, geb. Bloemendaal 29.10.1823, kleerbleker (1849), bleker (1853), z.v. Petrus Casparus Smits (ca.1785-1861), Pieter, kleerbleker, en Sebilla Peerlings (ca.1784-1860).
     PS tr. 2e 1853 Louisa, jongere zuster van Antoinette.

6.                   Maria Isabella Theresia van Dalsum, geb. Amsterdam 15.02.1820; volgt [13].

7.                   Philippus Jacobus van Dalsum, geb. Haarlem 21.06.1822.

8.                   Louisa Constantia Clara van Dalsum, geb. Haarlem 24.12.1824, overl. Haarlem 13.12.1904, tr. Bloemendaal 03.02.1853 Pieter Smits.
     PS tr. 1e 1849 Antoinette, oudere zuster van Louisa.

 

Noten: |a| niet gevonden in tienjarentafels Amsterdam 1843-1862.

 

[28] Jan Zunderdorp, geb. Texel ca. 1800, schipper (1825,1826), ‘postambtenaar en consulair agent van diversche mogentheden’ (1842), postcommies (1853), overl. Texel 13.02.1861, z.v. Cornelis Zunderdorp (ca.1769-1842), postmeester, en Stijntje Boerhorst; tr. Texel 13.02.1825

[29] Antje de Waard, geb. Texel ca. 1798/1799, overl. Oude Schild (Texel) 28.07.1859, d.v. Maarten de Waard, rietdekker, en Hendrikje Vos.
– 01.09.1846: “Tusschen de heeren Jan Zunderdorp en Willem Hidde Bok, makelaars, op Texel woonachtig, (..) eene vennootschap, welke ten onderwerp zal hebben de uitoefening van het beroep van commissionairs in zeezaken, voor de eilanden Texel, Vlie en Terschelling (..) zij zal gedreven worden onder de Firma van Zunderdorp & Co.”. (Annonce collectie CBG)

Uit dit huwelijk:

1.                   Stijntje Zunderdorp, geb. Oudeschild (Texel) 27.04.1826, overl. Texel 17.04.1880, tr. Texel 18.01.1855 Jan Jansz Duinker, geb. Den Hoorn (Texel) 26.08.1825, loodsschipper (1825), zeeman (1855), z.v. Jan Pietersz Duinker en Antje Danielsdr Kikkert.

2.                   Lammert Zunderdorp, geb. Oudeschild (Texel) 01.02.1828; volgt [14].

 

[30] Fredrik Hendrik van der Kop, geb. ca. 1778, meester (1853), ‘oud-advocaat voor den Hove van Holland, procureur bij den Zeeraad, burgemeester en notaris op den Eilande Vlieland’ (1855), overl. Amsterdam 15.05.1855, tr. ca. 1810

[31] Catharina Theodora Elisabeth Brandenburg, geb. ca. 1784, overl. Vlieland 01.06.1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Adriana Cornelia van der Kop, geb. ca. 1813, tr. Vlieland 22.04.1832 Lodewijk Willem Brussel, geb. Amsterdam 02.11.1806, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 09.11.1806, overl. Curaçao 05.09.1843, z.v. Daniel Brussel en Maria Catharina van der Boom.

2.                   Cornelia Christina Elisabeth van der Kop, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. Amsterdam 06.09.1855, tr. Amsterdam 19.08.1846 Douwe Terpstra, ged. Leeuwarden 23.11.1810, kuiper (1842,1846), z.v. Pieter Terpstra en Trijntje Jans Keuning.
     DT tr. 1e Amsterdam 04.05.1842 Francina van der Nulft, geb. Amsterdam ca. 1823, d.v. Jan Christiaan van der Nulft en Hijltje Molenaar.

3.                   Diderica Carolina Josephina van der Kop, geb. Vlieland 14.06.1819, overl. Tiel 10.12.1893, tr. Vlieland 29.02.1852 Jan Willem van der Gronden, geb. Amsterdam ca. 1813, ’s rijksroeijer’ (1852), overl. Vlieland 31.12.1882, z.v. Wouter Roeloff van der Gronden en Marie Wettig.

4.                   Henrietta Adolvina Hermina Johanna van der Kop, geb. Vlieland 20.07.1821, overl. Tiel 18.09.1893, tr. Vlieland 21.04.1859 Lammert Zunderdorp (1828-1884), z.v. Jan Zunderdorp en Antje de Waard.
     LZ tr. 1e 1853 Catharina Theodora Elisabeth, jongere zuster van Henrietta.

5.                   Catharina Theodora Elisabeth van der Kop, geb. Vlieland 27.05.1824; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren