Roelof Eligius Luschen (1923-2006)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Roelof Eligius Luschen, Rolf, geb. Groningen 26.06.1923, militair (1946), restaurant-kelner in de Boerderij (1964-1968), later in de Bastille, huismeester bij Bureau Studentenhuisvesting (1971-1988), overl. Hengelo (O) 16.07.2006, tr. 1945|a| Johanna Berndina van Benthem, geb. Arnhem 27.10.1921, overl. Enschede 28.11.2002.

 

Noten: |a| op 26.11.1970 receptie t.g.v. 25 jaar huwelijk (annonce collectie CBG).

 

[2] Nanno Roelof Luschen, geb. Oosterdiep (Veendam) 06.10.1879, stukadoor, overl. Groningen 04.01.1963|a|, tr. Groningen 16.09.1918
[3] Henderika Johanna Muller, geb. Groningen 18.10.1886, overl. Groningen 02.07.1968; tr. 1e Groningen 07.07.1907 Franciscus Antonius Reese, geb. Groningen 25.12.1882, steenhouwer, overl. Groningen 18.06.1910, z.v. Johannes Hinderikus Reese, smidsknecht (1882), smid (1907,1910), en Magdalena Maria Lieben.

Uit het huwelijk Reese-Muller:

1.                   Johannes Henderikus Reese, geb. Groningen 01.08.1908, overl. Groningen 02.02.1954.

Uit het huwelijk Luschen-Muller:

2.                   zoon Luschen.

3.                   dochter Luschen.

4.                   Roelof Eligius Luschen, geb. Groningen 26.06.1923; volgt [1].

 

Noten: |a| Luschen (overl.akte Groningen 1963 no.41) & Lüschen, schoondochter A. v. Bentem (annonce collectie CBG).

 

[4] Hermann Luschen, geb. Littel 21.05.1842, stukadoor, overl. Groningen 20.02.1917|a|, tr. Groningen 26.11.1865

[5] Auwina Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) 01.07.1841, overl. Groningen 14.06.1924|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Hendrik Luschen, geb. Groningen 08.04.1866, stukadoor, overl. Dennenoord (Zuidlaren) 20.05.1936|c|, tr. 1e Veendam 27.02.1889 Grietje Meijer, geb. Veendam 25.08.1867, overl. overl. Veendam 15.11.1912, d.v. Okko Meijer, winkelier (1867), zeeman (1889), en Harmina Gerdina Jager; tr. 2e Velsen 02.03.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 22.01.1924, ingeschr. Velsen 08.05.1924) Romkje Miedema, geb. Franeker 20.01.1867, overl. Amsterdam 26.11.1944, d.v. Arjen Miedema, visserman, en Romkje Soolsma.
     RM tr. 1e Amsterdam 28.12.1892 Johannes Adrianus Visser, geb. Den Helder 24.01.1869, torpedist (1892), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|d|) 16.01.1915|e|, z.v. Eelke Visser, werkman, en Aaltje Quak.

2.                   Wilhelm Diderich Luschen, ook Lüschen, geb. Groningen 26.05.1868, stukadoor, overl. Groningen 16.03.1947, tr. Middelburg 01.03.1893 Geertruida Huibregtsen, geb. Middelburg 20.12.1868, overl. Groningen 19.06.1946, d.v. Johannes Huibregtsen, slachter (1868), slager (1893), en Johanna Maria van Boxsel.

3.                   Elize Sophie Luschen, geb. Oosterdiep (Veendam) 21.01.1871, overl. Arnhem 14.12.1959|g|, begr. Oosterbeek (Nieuwe Alg.Bpl. (noord)) 17.12.1959.

4.                   Elisa Jantina Luschen, geb. Oosterdiep (Veendam) 18.04.1873, overl. Oosterbeek 19.01.1962|f|, tr. Wildervank 09.12.1909 Cornelis Ogterop, geb. Meppel 31.07.1875, hotelhouder te Oosterbeek (1909), hotelhouder (1942), overl. Arnhem 01.12.1942, z.v. Gerhardus Bernardus Ogterop, koffiehuishouder (1875), en Lammigje Worst.

5.                   Hermann Luschen, geb. Oosterdiep (Veendam) 02.03.1875, overl. Groningen 15.09.1967, tr. Groningen 21.07.1898|h| Elizabetha Holtkamp, geb. Zuidhorn 10.04.1874, overl. Groningen 10.01.1951, d.v. Wilhelm Holtkamp (1843-1915) en Grietje Sennema.

6.                   Gerhard Cristiaan Luschen, ook Gerhard Christiaan, geb. Oosterdiep (Veendam) 15.10.1877, stukadoor, overl. Wildervank 04.02.1901.

7.                   Nanno Roelof Luschen, geb. Oosterdiep (Veendam) 06.10.1879; volgt [2].

8.                   Christiaan Herman Luschen, geb. Oosterdiep (Veendam) 17.04.1882, stukadoor,  overl. Groningen 29.12.1952, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 02.01.1953, tr. Wildervank 18.01.1906 Margaretha Annechiena Weijer, geb. Wildervank 10.12.1882, overl. Groningen 18.08.1964, d.v. Jakob Weijer (1843-1904) en Pieterdina Heijes (1853-1895).

9.                   Auwina Geerdina Luschen, geb. Oosterdiep (Veendam) 18.08.1884, tr. Groningen 16.03.1916 Cornelis Jan Klinkspoor, geb. Arnhem 04.12.1879, hotelhouder te Princenhage (1916), hotelchef (1927), overl. Arnhem 14.09.1927, z.v. Thomas Johannes Wilhelmus Klinkspoor, sergeant der infanterie (1879), gymnastiekonderwijzer (1916), en Coenradina Wendelina Johanna Geerlings.

 

Noten: |a| overledene Luschen, moeder Lunemann (overl.akte Groningen 1917 no.285); |b| wede Lüschen (overl.akte Groningen 1924 no.709); |c| ook overl.akte Groningen 1936 no.728; |d| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |e| ook overl.akte Velsen 1915 no.55; |f| adres annonce Hotel “de Bilderberg” (annonce collectie CBG); |g| overledene Sophia Eliza (annonce collectie CBG); |h| moeder v/d bruid Sennema (huw.akte Groningen 1989 no.302).

 

[6] Eligius Muller, geb. Windeweer (Hoogezand) 05.11.1857, smidsknecht (1885), smid (1886,1890), gasfitter (1891,1898), monteur (1902), meesterknecht (1903), gasfitter (1907), monteur (1914), chefmonteur (1918), overl. Groningen 28.08.1944, tr. Groningen 07.06.1885

[7] Cornelia Balduina Boelens, geb. Groningen 29.03.1864, overl. Groningen 19.12.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henderika Johanna Muller, geb. Groningen 18.10.1886; volgt [3].

2.                   Johanna Gesina Muller, geb. Groningen 15.05.1888, overl. Groningen 26.07.1889.

3.                   Johanna Gesina Muller, geb. Groningen 13.01.1890, tr. Groningen 31.08.1914 Gerrit Jansen, geb. Groningen 26.01.1892, timmerman (1914,1918), z.v. Gabriel Jansen, timmerman, en Antje Huisingh.

4.                   Derk Muller, geb. Groningen 25.09.1891, overl. Groningen 24.04.1893.

5.                   Lucia Wilhelmina Muller, geb. Groningen 12.07.1894, overl. Groningen 14.04.1896.

6.                   Theodorus Harmannus Muller, geb. Groningen 21.01.1896, overl. Groningen 14.04.1896.

7.                   Harmannus Cornelis Theodorus Muller, geb. Groningen 23.05.1898.

8.                   Theodorus Andreas Muller, geb. Groningen 06.01.1902, elektricien, tr. Groningen 31.05.1928  Berendina Gezina Brekhof, geb. Groningen 29.10.1901, d.v. Bernardus Harmannus Brekhof, loodgieter, en Anna Catharina Nieuwenhuis.

9.                   Henderikus Eligius Muller, geb. Groningen 16.02.1903, kok, tr. Rotterdam 05.09.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 25.06.1936, ingeschr. Rotterdam 27.02.1937) Adriana Henrica de Visser, geb. Rotterdam 23.08.1902, d.v. Hillebrand Johannes de Visser, havenarbeider, en Jaapje Quartel.

 

[8] (Johann) Hinrich Luschen, landbouwer (1856,1865), tr.

[9] Sophie Lieneman, overl. Littel tussen 1856 en 1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Diedrich Luschen, geb. Wardenburg ca. 1831, stukadoor, tr. Amsterdam 23.04.1856 Geertruijda van Dijk, ook Getruijda, geb. Dieren (Rheden) 27.03.1818, waster, d.v. Aalbert/Albert van Dijck/Dijk en Aaltje Anderson.
     GvD tr. 1e Amsterdam 14.08.1844 Johannes van den Heuvel, geb. Waalwijk 18.12.1814, bediende, overl. voor 1856, z.v. Wilhelmus van den Heuvel, haarsnijder (1814), kapper (1844), en Alida de Bree.

2.                   Hermann Luschen, geb. Littel|a| 21.05.1842; volgt [4].

 

Noten: |a| destijds in Groothertogdom Oldenburg, nu in Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg, Bundesland Niedersachsen.

 

[10] Willem Holtkamp, geb. Tichelwarf 23.02.1797, timmerman (1828,1841,1865), overl. Zuidhorn 24.02.1881, tr. Bedum 19.05.1828|a|

[11] Elizabeth Eikelaar, geb. Zuidhorn 19.10.1803, ged. Zuidhorn 27.11.1803, overl. Zuidhorn 15.05.1883.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Onderdendam (Bedum) 07.02.1829.

2.                   Bernard Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) 21.10.1830, overl. Onderdendam (Bedum) 07.05.1833.

3.                   Jantje Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) 05.11.1832, overl. ’s-Gravenhage 12.01.1887.

4.                   Bernard Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) 24.01.1835, overl. Onderdendam (Bedum) 02.09.1835.

5.                   Geertje Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) 26.06.1836, dienstbode (1868), overl. ’s-Gravenhage 25.08.1908, tr. ’s-Gravenhage 13.05.1868 Roelof Sterken, geb. Meppel 13.03.1839, schipper, overl. ’s-Gravenhage 23.11.1880, z.v. Kasper Sterken, schipper, en Janna Halfmouwe.

6.                   Meinderdina Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) 17.09.1838, overl. Groningen 25.08.1904, tr. Bedum 17.05.1862 Nanning Froentjes, geb. De Waard (Grijpskerk) 02.08.1835, timmerman, overl. Groningen 08.04.1907, z.v. Kornelis Sibbels Froentjes, arbeider (1835), dagloner (1862), en Aaltje Jans ten Hage, huishoudster (1835), dagloonster (1862).

7.                   Auwina Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) 01.07.1841; volgt [5].

8.                   Wilhelm Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) 07.11.1843, timmerman, overl. Groningen 10.04.1915|c|,  tr. Zuidhorn 21.06.1873 Grietje Sinnema, geb. Sebaldeburen (Grootegast) 22.11.1843, dienstmeid (1873), overl. Groningen 10.03.1923|b|, d.v. Klaas Siezes Sinnema, dagloner, en Anke Sipkes Riderus.
Uit dit huwelijk: Elizabetha Holtkamp (1874-1951), tr. Groningen 21.07.1898 Hermann Luschen (1875-1967), z.v.  Hermann Luschen en Auwina Holtkamp.

9.                   Lambertus Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) 04.02.1848.
= w.s. Albertus Holtkamp, geb. Onderdendam (Bedum) geb. 1848, overl. Onderdendam (Bedum 04.10.1849.

 

Noten: |a| bruidegom Willem Martens Holtkamp, bruid geboren 19.11 (huw.akte Bedum 1828 no.9); |b| moeder Aidenis (overl.akte Groningen 1923 no.262); |c| e.v. Sennema (overl.akte Groningen 1915 no.437).

 

[12] Derk Muller, geb. Hoogezand 08.07.1821, wever (1848,1850,1855), tapper (1857), wever (1859,1860,1863,1875,1886), koopman (1901), overl. Assen 02.09.1901, tr. Veendam 25.10.1848

[13] Henderijka Johanna Ruberg, geb. Leens 27.01.1825, hoedenmaakster (1848), overl. Assen 02.04.1904.

Uit dit huwelijk (vader ook Mulder, moeder ook Henderika/Hinderika Johanna):

1.                   Andreas Hinderikus Muller, geb. Kiel (Hoogezand) 13.01.1850, wever (1875), agent van politie te Assen (1885), overl. Assen 07.03.1932, tr. Assen 08.08.1875 Gerritdina van Ankum, geb. Assen 24.03.1854, dienstmeid (1875), overl. Assen 03.09.1925, d.v. Jan van Ankum, timmerman, en Lammechien Jacobs.

2.                   Maria Johanna Muller, geb. Kiel (Hoogezand) 17.11.1855, overl. Sappemeer 22.03.1859.

3.                   Eligius Muller, geb. Windeweer (Hoogezand) 05.11.1857; volgt [6].

4.                   Hindrikus Geert Muller, geb. Kleinemeer (Sappemeer) 05.02.1860, smidsknecht (1885,1886), overl. Waalwijk 21.03.1945, tr. Assen 23.05.1886 Christina Maria Vuistman, geb. Assen 29.06.1861, overl. Waalwijk 19.10.1937, d.v. Johannes Franciscus Antonius Vuistman, klompenmaker (1861), stoker (1886), en Dorothea Henrihette.

5.                   Maria Geertruda Mulder, ook Maria Geertruida, geb. Assen 14.10.1863, overl. Rolde 22.08.1865.

 

[14] Cornelis Hermannus Boelens, geb. Groningen 22.04.1830, timmermansknecht (1855,1865), bediende (1866), timmerman (1867,1869), timmermansknecht (1870), timmerman (1871,1883), overl. Groningen 28.05.1883, tr. Groningen 25.11.1855

[15] Johanna Gezina Heijdekking, geb. Groningen 25.07.1829, dienstmeid (1855), overl. Groningen 02.12.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Wilhelmina Boelens, geb. Groningen 28.08.1856, overl. Groningen 01.03.1858.

2.                   Lucia Wilhelmina Boelens, geb. Groningen 18.12.1857, overl. Groningen 30.11.1935, tr. Groningen 17.09.1882 Bernardus Dirks, geb. Groningen 07.11.1857, stukadoor (1882,1885), overl. Groningen 31.07.1923, z.v. Dirk Alberts Dirks, smid, en Anna Margaretha Geertsema.

3.                   Cornelis Balduinus Boelens, geb. Groningen 14.01.1859, overl. Groningen 31.07.1860.

4.                   Anna Margaretha Boelens, geb. Groningen 06.09.1860, overl. Groningen 02.07.1878.

5.                   Engelina Dorothea Boelens, geb. Groningen 04.08.1862, overl. Groningen 26.07.1931, tr. Groningen 30.05.1886 Hinderikus Brinker, geb. Groningen 17.06.1861, metselaar, overl. Groningen 29.08.1923, z.v. Harm Brinker, metselaar, en Johanna Wilhelmina Jong.

6.                   Cornelia Balduina Boelens, geb. Groningen 29.03.1864; volgt [7].

7.                   Johannes Henderikus Boelens, geb. Groningen 17.09.1865, overl. Groningen 15.06.1866.

8.                   Wilhelmina Maria Boelens, geb. Groningen 01.08.1867, tr. Groningen 14.05.1893 Christiaan Hermannus Heijen, geb. Hoogezand 15.05.1870, stoker (1893), machinist (1924), overl. Almelo 31.07.1924, z.v. Hermannus Joannes Nepomucenus Heijen, timmerman, en Wilhelmina Engelina Velliger.

9.                   Catharina Johanna Boelens, geb. Groningen 04.02.1869, overl. Groningen 06.12.1942, tr. Groningen 16.01.1896 Andreas Gerhardus Plagge, geb. Veendam 09.03.1874, slager, overl. Groningen 23.05.1953, z.v. Gerhardus Henderikus Plagge, smidsknecht, en Elisabeth Juliana Lieberon.
     AGP tr. 2e Groningen 09.10.1944 Jacomina Gerrits, geb. Groningen 11.05.1882, overl. Groningen 13.04.1950, d.v. Johannes Gerrits, smidsknecht, en Maria Johanna Gort; tr. 3e Maria Gezienaa Suurmeijer.
     JG tr. 1e Groningen 10.09.1923 Albert de Vries, geb. Usquert 21.03.1878, (land)arbeider, overl. Usquert 07.05.1941, z.v. Tjipke de Vries, boerenknecht (1878), arbeider (1923), en Jaaptje Denhof.

10.               Harmanna Cornelia Boelens, geb. Groningen 29.08.1870, overl. Groningen 26.05.1880.

11.               Margaretha Wilhelmina Boelens, geb. Groningen 09.08.1871, overl. Groningen 14.11.1953, tr. Groningen 16.04.1923 Petrus Jacobus Baaré, geb. Groningen 24.07.1868, tabakskerver (18791), tabaksbewerker (1923), overl. Groningen18.01.1949, z.v. Albertus Josephus Baaré, koopman, en Margaretha Maria Cornelissens.
     PJB tr. 1e Groningen 10.05.1891 Elizabeth de Lange, geb. Lemmer (Lemsterland) 09.05.1868, naaister, overl. Groningen 23.01.1922, d.v. Femme de Lange, arbeider, en Maria van der Bles.

 

[16] Luschen

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   (Johann) Hinrich Luschen; volgt [8].

 

[18] Lieneman

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophie Lieneman; volgt [9].

 

[20] Meindert Lammerts Holtkamp, dagloner te Tichelwarf (1828), tr.

[21] Jantje Berents, overl. na 1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Holtkamp, geb. Tichelwarf|a| 23.02.1797; volgt [10].

 

Noten: |a| destijds Tigchelwerf, gemeente Weener, Koninkrijk Hannover, nu Tichelwarf, Stadtteil van Weener, Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[22] Berend Jacobus (Eikelaar), geb. Hoogkerk ca. 1769, commies (1815), veldwachter te Zuidhorn (1822,1838), overl. Zuidhorn 14.05.1838|c|, tr.

[23] Geertje Jans (Wolf), geb. Onderdendam (Bedum) ca. 1769, overl. Zuidhorn 26.11.1846|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aukje Eikelaar, geb. ca. 1795, dienstmeid (1815), overl. Groningen 30.09.1872, tr. Groningen 21.05.1815 Geert Stends, geb. Eexta (Scheemda) ca. 1784, koetsier, overl. Groningen 12.05.1872, z.v. Derk Geerts Stends, arbeider, en Klaassien Klaassens.

2.                   Jan, geb. Zuidhorn 10.11.1796, ged. Zuidhorn 13.11.1796, w.s. jong gestorven.

3.                   Hindrikje Eikelaar, geb. Zuidhorn ca. 1799, overl. Briltil (Zuidhorn) 20.04.1837, tr. Zuidhorn 21.04.1822 Klaas Kooi, geb. Aduard ca. 1799, tolgaarder (1837), overl. Briltil (Zuidhorn) 22.04.1837, z.v. Pieter Pieters Kooi, arbeider, en Hiltje Klazens Boerema, arbeidster.

4.                   Jan Eikelaar, geb. Zuidhorn 27.03.1801, ged. Zuidhorn 05.04.1801, brouwersknecht (1827), arbeider (1883), overl. Kalkwijk (Hoogezand) 29.04.1883, tr. Groningen 29.04.1827 Hilligje Vegt, ook Hillegien, geb. Hoogezand 09.05.1796, dienstmeid (1827), overl. Kalkwijk (Hoogezand) 04.01.1875, d.v. Heere Davids Vegt, boerenarbeider, en Roelfje Geerts (Pot).

5.                   Elisabeth Eikelaar, geb. Zuidhorn 19.10.1803, ged. Zuidhorn 27.11.1803|a|; volgt [11].

6.                   Hillechien Eikelaar, geb. Zuidhorn 21.05.1806, ged. Zuidhorn 01.06.1806, overl. Delfzijl 23.05.1879, tr. Bedum 16.05.1832 Kornelis Harsema, geb. Baflo ca. 1798/1799, dienstkencht (1827), arbeider (1859), overl. Groningen 23.11.1859, z.v. Hindrik Kornelis Harsema, verwer, en Grietje Geerts Smit, dagloonster.
     KH tr. 1e Middelstum 21.12.1827 Grietje Wieringa, geb. Bedum ca. 1801, dienstmeid (1827), overl. Middelstum 20.01.1828, d.v. Derk Pieters Wieringa, landbouwer, en Renske Hendriks, landbouwster.

7.                   Trijntje Eikelaar, geb. Zuidhorn 06.05.1809, ged. Zuidhorn 21.05.1809, naaister, overl. voor 1868, tr. Zuidhorn 23.12.1837 Jan Heizenberg Posthumus, geb. Ezinge ca. 1810, verwer, overl. Zeerijp (’t Zandt) 21.01.1884, z.v. Gerhardus Posthumus, boomkweker, en Geertje Jans Heizenberg.
     JHP tr. 2e Ten Boer 02.07.1868 Trijntje Alting, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 27.11.1815, overl. Ten Post (Ten Boer) 17.04.1892, d.v. Egge Egges Alting, timmerman, en Jantje Lupkes.
     TA tr. 1e Ten Boer 03.04.1839 Albertus Kruisinga, ook Kruizenga, geb. Bedum/Zuidwolde ca. 1813/1816, dagloner, overl. Ten Post (Ten Boer) 19.12.1860, z.v. Feebe Jans Kruisinga, landbouwer, en Hilje Alberts Smit.

8.                   Geertruida Eikelaar, geb. Zuidhorn 05.01.1812, dienstmeid (1835), overl. Groningen 15.05.1903, tr. Groningen 22.11.1835 Wilhelm Sierks, geb. Groningen 03.02.1814, letterzetter, overl. Groningen 14.04.1858, z.v. Menne Sierks, metselaar, en Margaretha Elleri.

 

Noten: |a| vader Berend Jacobus; |b| ‘zijnde de namder der ouders van de overledene bij de aangevers niet bekend’ (overl.akte Zuidhorn 1846 no.41); |c| ‘zijnde de namen der ouders van den overledene bij de declaranten niet bekend’ (overl.akte Zuidhorn 1838 no.14).

 

[24] Andries Muller, geb. Rikkers|d| ca. 1777, wever (1815,1850), overl. Kiel (Hoogezand) 31.01.1850|c|, tr.

[25] Gezina Eilderts, geb. Lathen|b| ca. 1777, overl. Kiel (Hoogezand) 23.06.1853|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Andreas, moeder ook Eilders/Eijlaats/Eijlards/Eijlarts):

1.                   Eligius Muller, geb. Kiel, ged. Kleinemeer 30.08.1806, wever (1831,1853,1869), overl. Kropswolde (Hoogezand) 11.04.1869, tr. Hoogezand 25.08.1831 Susanna Flint, geb. Hoogezand ca. 1806, d.v. Roelf Herms Flint en Maria Fransen Veldman.

2.                   Joannes Muller, ook Johannes, geb. Kiel, ged. Kleinemeer 01.10.1808, wever, overl. Kiel (Hoogezand) 16.02.1825.

3.                   Margaritha Muller, ook Margaretha, geb. Kiel, ged. Kleinemeer 01.11.1810, overl. Kiel (Hoogezand) 25.08.1827.

4.                   Johanna Muller, geb. Hoogezand 26.03.1815, overl. Hoogezand 08.11.1818.

5.                   Derk Muller, geb. Hoogezand 08.07.1821; volgt [12].

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen der ouders onbekend’ (overl.akte Hoogezand 1853 no.65); |b| destijds in Hannover, nu in Landkreis Emsland, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |c| ‘zijnde de namen der ouders onbekend’, e.v. Eilers (overl.akte Hoogezand 1850 no.11); |d| destijds in Duitschland {Rickert?}.

 

[26] Gerhardus Hendrik Ruberg, geb. Alfhausen/Alfhuizen|a||b| ca. 1785/1786, brouwer (1816), dagloner (1821), commissionair (1824), overl. Warfhuizen (Leens) 25.11.1824|d|, z.v. Johan Jacob Roberg (-1813) en Maria Geertruit Bugelman (-1798); tr. Leens 15.04.1816|c|

[27] Maria Anna Voorvaart, geb. Den Hoorn ca. 1794, hoedenmaakster (1816), winkelierster (jan1825), vroedvrouw (sep1825,1840), d.v. Jan Voorvaart (-1808) en Margaretha Rikkers; tr. 1e Leens 23.03.1813 Hendericus Paagman, Hendrik, geb. Westernieland ca. 1788, schoenmaker, overl. Den Hoorn (Leens) 03.03.1814, z.v. Harm Berents Paagman (-1809) en Maria Jans (-1807).

Uit het huwelijk Paagman-Voorvaart:

1.                   Margaretha Paagman, geb. Kloosterburen 28.06.1813|b|, hoedenmaakster, overl. Kloosterburen 04.12.1884, tr. Veendam 28.12.1840 Hermannus van der Beek, geb. Borgercompagnie ca. 1809, zeeman, overl. voor 1884, z.v. Herm Jans van der Beek, arbeider, en Tijtje Hermannus Niklaas.

Uit het huwelijk Ruberg-Voorvaart:

2.                   Johannes Jakobus Ruberg, geb. Warfhuizen (Leens) ca. 1817, overl. Warfhuizen (Leens) 05.09.1825.

3.                   Wilhelmus Ruberg, geb. Warfhuizen (Leens) 25.01.1820, overl. Warfhuizen (Leens) 29.05.1821.

4.                   Henderijka Johanna Ruberg, geb. Warfhuizen (Leens) 27.01.1825; volgt [13].

 

Noten: |a| ‘in Osnabruggerland’ (huw.akte Leens 1816 no.4) & ‘in Munsterland’ (overl.akte Leens 1824 no.55); |b| Alfhausen, Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen; |b| moeder Maria Anna Jans; |c| bruidegom Roberg (huw.akte Leens 1816 no.4); |d| overledene Geert Hendrik Ruberg (overl.akte Leens 1824 no.55).

 

[28] Cornelius Balduinus Boelens, ged. Groningen 16.02.1801, zadelmaker(sknecht), overl. Groningen 29.10.1883|a|, z.v. Cornelis Boelens, kopergieter, en Wilhelmina Dejus; tr. Groningen 24.05.1829

[29] Anna Uitecovi, ged. Groningen 06.03.1805, dienstmeid (1829), overl. Groningen 18.07.1889, d.v. Pieter Uitecovi en Dina Hogenberg, keukenmeid (1829).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Hermannus Boelens, geb. Groningen 22.04.1830; volgt [14].

2.                   Pieter Albertus Boelens, geb. Groningen 01.08.1832, stuurman (1863), schipper (1873), overl. Groningen 03.10.1873, tr. Groningen 17.09.1863 Grietje Houtgast, geb. Groningen 12.05.1837, overl. Groningen 17.06.1916, d.v. Thamme Lucas Houtgast, koopman, en Ida Kampers, winkelierster.

3.                   Maria Willemina Boelens, geb. Groningen 27.08.1834, overl. Groningen 11.10.1845.

4.                   levenloze zoon, Groningen 14.06.1837.

5.                   Wilhelmina Maria Boelens, geb. Groningen 02.06.1838, dienstmeid (1866), overl. Groningen 13.12.1892, tr. Groningen 20.05.1866 Nicolaas Koop, geb. Groningen 25.02.1838, timmerman, overl. Groningen 10.07.1879, z.v. Johannes Hinderikus Koop, timmerman, en Anna Tecla Middendorp, winkelierster.

6.                   Johanna Maria Boelens, geb. Groningen 07.11.1841, overl. Groningen 14.11.1841.

7.                   Johanna Alberdina Boelens, geb. Groningen 02.03.1845, overl. Groningen 18.12.1846.

 

Noten: |a| Bolduinus (overl.akte Groningen 1883 no.1069).

 

[30] Joannes Henricus Heijdekking, ged. Hoogkerk 16.12.1798, kleermaker, overl. Groningen 20.01.1866, z.v. Joannes Heijdekking, kleermaker, en Geertruda ten Berge; tr. 2e Groningen 18.12.1836 Lucia Huisman, ged. Groningen 11.04.1805, dienstmeid (1836), overl. Groningen 18.10.1871, d.v. Gerardus Huisman, kleermaker, en Anna Tjeerts; tr. 1e Groningen 18.08.1825

[31] Engelina Dorothea Ekkart, ged. Groningen 07.07.1799, naaister, overl. Groningen 24.08.1836, z.v. Joannes Ekkart, smid, en Catharina Oortweiler.

Uit het huwelijk Heijdekking-Ekkart:

1.                   Wilhelmina Johanna Heijdekking, geb. Groningen 12.06.1826, overl. Groningen 20.04.1861.

2.                   Johannes Harmannus Heijdekking, geb. Groningen 25.03.1828, overl. Groningen 03.06.1828.

3.                   Johanna Gezina Heijdekking, geb. Groningen 25.07.1829; volgt [15].

4.                   Catharina Johanna Heijdekking, geb. Groningen 22.04.1831, overl. Groningen 26.01.1869, tr. Hendrikus Johannes Jansen, geb. Deventer 02.06.1820, veldwachter, overl. Farmsum (Delfzijl) 07.10.1860, z.v. Jan Jansen, dagloner, en Aleida Dijten.

5.                   Berendina Johanna Heijdekking, geb. Groningen 28.06.1835, overl. Groningen 17.07.1835.

Uit het huwelijk Heijdekking-Huisman:

6.                   Gerarda Jodita Heijdekking, geb. Groningen 28.11.1837, overl. Groningen 07.03.1844.

7.                   Bernardus Johannes Heijdekking, geb. Groningen 03.02.1840, overl. Groningen 10.03.1849.

8.                   Gerhardus Wilhelmus Heijdekking, geb. Groningen 01.07.1843, overl. Groningen 16.11.1847.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)