Petronella Gerritje Markink (1942-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2021 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Petronella Gerritje Markink, Petronella/Els, geb. Hengelo 23.09.1942, werkzaam bij afdeling CT (1967-1971) en Campuspastoraat (1971-1981), lid Campusbestuur (jan1977-sep1978), overl. Enschede 17.03.2019.

 

[2] Willem Hendrik Markink, Henk, geb. Lochem 06.05.1916, overl. Hengelo 01.04.1997, crem. Usselo 07.04.1997, tr.
[3] Aaf Leek, geb. Oude Niedorp 23.12.1921, overl. Hengelo 29.10.2009, crem. Enschede.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Petronella Gerritje Markink, geb. Hengelo 23.09.1942|a|; volgt [1].

2.                   Florien Markink, geb. 07.04.1963, overl. 21.11.1999, crem. Zwolle (Kranenburg) 26.11.1999, bijgezet Hengelo (Alg.Bpl. a/d Oldenzaalsestraat).

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 23.09.1942.

 

[4] Johan Markink, geb. Arnhem 23.09.1888, slagersknecht (1914), slager (1941), tr. Lochem 11.12.1914

[5] Gerritjen Holtslag, geb. Lochem 12.09.1890, overl. na 1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Hendrik Markink, geb. Lochem 06.05.1916|a|; volgt [2].

2.                   Hermina Markink, Mien, geb. Lochem 26.02.1918, overl. Gorssel 25.10.1984, crem. Dieren 29.10.1984, tr. Lochem 16.05.1941 Teunis Lambertus Beumer, geb. Laren 22.10.1913, kantoorbediende, overl. na 1984, z.v. Teunis Lambertus Beumer, kleermaker, en Jannetje van Beek.

3.                   Johanna Wilhelmina Hendrika Markink, geb. Lochem 01.10.1919.

 

Noten: |a| De Graafschapper 16.05.1916.

 

[6] Floris Leek, geb. Oude Niedorp 22.02.1895, overl. Hengelo 19.01.1968, crem. Dieren 24.01.1968, tr. Oude Niedorp 16.06.1918

[7] Pietertje Mol, geb. Avenhorn 27.02.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Aafje Leek, geb. ca. 1921, overl. Hoorn 24.02.2008, begr. Middenmeer, tr. Pieter Smit, overl. voor 2008.

2.                   Aaf Leek, geb. Oude Niedorp 23.12.1921; volgt [3].

3.                   Louw Leek, overl. voor 2018, tr. Helena van Eck, geb. Amsterdam 17.01.1927, overl. Heerde 05.02.2018.

 

[8] Willem Hendrik Markink, geb. Heure (Borculo) 17.09.1847, kleermaker, overl. Lochem 08.01.1939, tr. Arnhem 20.05.1874

[9] Johanna Wilhelmina Meijers, geb. Vorden 24.04.1851, dienstbode (1874), overl. Lochem 02.01.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Markink, geb. Arnhem 25.03.1875, overl. Lochem 08.01.1949.

2.                   Christiaan Markink, geb. Arnhem 14.08.1876, overl. Arnhem 18.08.1876.

3.                   Herman Christiaan Markink, geb. Arnhem 30.10.1877, overl. Arnhem 23.11.1877.

4.                   Frederik Johan Markink, geb. Arnhem 06.02.1879, overl. Arnhem 23.02.1879.

5.                   Willem Hendrik Markink, geb. Arnhem 08.05.1881, kleermaker, overl. Lochem 16.11.1952, tr. Lochem 26.03.1909 Catharina Wormeester, geb. Lochem 02.09.1885, overl. Lochem 21.09.1934, d.v. Bernhard Wormeester, timmerman, en Johanna Jacoba Geels.

6.                   Johanna Frederika Markink, geb. Arnhem 15.10.1883, overl. Arnhem 21.09.1884.

7.                   Johan Markink, geb. Arnhem 23.09.1888; volgt [4].

 

[10] Derk Holtslag, geb. Winterswijk 02.05.1861, arbeider (1889,feb1895), pakhuisknecht (nov1895), winkelier (1900), kruidenier (1903,1919), overl. Lochem 18.11.1926; tr. 2e Lochem 08.11.1895 Harmina Vonkerman, geb. Exel (Laren) 22.05.1867, overl. Laren 28.07.1942, d.v. Hendrik Jan Vonkerman, landbouwer (1867), arbeider (1895), en Hendrika Braakman; tr. 1e Lochem 15.11.1889

[11] Hendrika Hietbrink, geb. Lochem 14.07.1865, dienstbode (1889), overl. (kraambed) Lochem 13.02.1895.

Uit het huwelijk Holtslag-Hietbrink:

1.                   Gerritjen Holtslag, geb. Lochem 12.09.1890; volgt [5].

2.                   Christina Holtslag, geb. Lochem 07.02.1895, overl. Lochem 15.02.1958, tr. Lochem 30.05.1919 Roelof Zeijpveld, geb. Soest 13.07.1895, kruidenier, z.v. Hendrik Zeijpveld, arbeider, en Elsje Altenaar.

Uit het huwelijk Holtslag-Vonkerman:

3.                   Dirk Holtslag, geb. Lochem 09.10.1900, kruidenier, overl. na 1993, tr. Laren 03.04.1925 Lammerdina Eggink, geb. Laren 06.09.1904, verl. Almen 23.01.1993, begr. Laren (Alg.Bpl.) 27.01.1993, d.v. Gerrit Eggink, metselaar, en Alberdina Bats.

4.                   Hendrik Jan Holtslag, geb. Lochem 08.09.1903, kapper, overl. Lochem 02.11.1998, begr. Laren (Alg.Bpl.) 06.11.1998, tr. Laren 09.11.1928 Egberdina Kappert, geb. Laren 31.07.1910, dienstbode (1928), overl. na 1998, d.v. Garrit Jan Kappert, koetsier (1910), landbouwer (1928), en Berendina Boerstoel.

 

[12] Louwres Leek, geb. Oude Niedorp 30.05.1863, arbeider, overl. Oude Niedorp 06.02.1919, tr. Oude Niedorp 28.04.1889|b|

[13] Pietertje Amels, geb. Winkel 19.12.1866, overl. Winkel 09.10.1935|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Leek, geb. Oude Niedorp ca. 1891, overl. Winkel 18.05.1925, tr. Oude Niedorp 28.04.1914 Floris Bart, geb. Hoogwoud ca. 1892, kaasmaker, overl. Alkmaar 10.02.1928|a|, z.v. Jan Bart, arbeider, en Trijntje Bruin.

2.                   Floris Leek, geb. Oude Niedorp 22.02.1895; volgt [6].

 

Noten: |a| ook overl.akte Winkel 1928 no.3; |b| bruidegom Lourens; |c| wede Louwrens.

 

[14] Jacob Mol, geb. Avenhorn 18.09.1863, stoombootkapitein (1892,1898), beurtschipper (1910), overl. Avenhorn 24.01.1910, tr. Berkhout 08.05.1892

[15] Aafje Dammes, geb. Berkhout 10.01.1867, winkelierster (1918,1931), overl. Oude Niedorp 26.01.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pietertje Mol, geb. Avenhorn 27.02.1893; volgt [7].

2.                   Jantje Mol, geb. Avenhorn ca. 1894, overl. Hoorn 17.03.1958, tr. Avenhorn 30.05.1918 Maarten Hellingman, geb. Beemster ca. 1888, koetsier, overl. na 1958, z.v. Dirk Hellingman, landbouwer, en Marijtje Houtman.
MH tr. 1e Avenhorn 19.04.1909 Aafje Oud, geb. Oosthuizen ca. 1887, overl. Avenhorn 10.02.1917, d.v. Hermanus Oud, arbeider, en Grietje Ossebaar.

3.                   Jacoba Mol, geb. Avenhorn ca. 1896, overl. Groningen 17.06.1967, tr. Avenhorn 30.12.1920 Frederik van Leijen, geb. Schermerhorn ca. 1892, tuinbouwer, overl. na 1967, z.v. Pieter van Leijen, watermolenaar, en Neeltje Plas.

4.                   Antje Mol, geb. Avenhorn xx.06.1897, overl. Avenhorn 20.05.1898.

5.                   Jacob Mol, geb. Avenhorn ca. 1907, chauffeur, tr. Avenhorn 17.09.1931 Cornelia Hes, geb. Avenhorn ca. 1910, d.v. Jan Hes, landhouwer, en Louwrika Dikstaal.

 

[16] Hendrik Markink, geb. Borculo 17.07.1804, ged. Borculo 22.07.1804, boerenknecht (mei1828), arbeider (sep1828) dagloner (1831), arbeider (1833,1863), daghuurder (1869), landbouwer (1872), overl. Heure (Borculo) 01.07.1872, z.v. Jan Markink en Geertruij Schreurs (zie Bijlage A); tr. Borculo 19.05.1828

[17] Willemina Zweers, geb. Geesteren 23.12.1804, ged. Geesteren 30.12.1804, werkster (1828,1831), arbeidster (1860), overl. Heure (Borculo) 26.04.1870, d.v. Hendrik Zweers, dagloner, en Janna Kamphuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Markink, geb. Borculo 22.09.1828, arbeider (1863), landbouwer (1894), overl. Heure (Borculo) 21.07.1894, tr. Borculo 27.06.1863 Berendjen Leerink, geb. Lemperhoek (Borculo) 24.03.1835, overl. Borculo 20.02.1906, d.v. Manes Leerink, landbouwer, en Geertrui Hagens.

2.                   Janna Markink, geb. Borculo 20.05.1831, dienstmeid (1867), overl. IJpelo (Wierden) 27.04.1909, tr. Wierden 15.11.1867 Jannes Esendam, geb. Enterbroek (Wierden) 16.05.1825, boerwerker (1860), landbouwer (1867,1893), overl. IJpelo (Wierden) 12.01.1893, z.v. Jan Esendam, schipper, en Aalken Hagedoorn.
JE tr. 1e Wierden 14.04.1860 Tonia Fredrika ten Tije, geb. Stad Delden 03.10.1838, overl. voor 1867, d.v. Antonij ten Tije, wever, en Gesina Johanna Naafs.

3.                   Garrit Markink, geb. Heure (Borculo) 25.11.1833, boerenknecht (1860), dagloner (mei1874), arbeider (nov1874,1902), overl. Borculo 16.07.1902, tr. 1e Borculo 15.12.1860 Johanna Hennink, geb. Diepenheim 26.02.1834, dienstmeid (1860), overl. Neede 28.05.1874, d.v. Hendrik Egbertinus Hennink, korenmolenaar, en Maria ten Duis; tr. 2e Borculo 20.11.1874 Jenneken Holtvoogd, geb. Geesteren (Borculo) 15.09.1832, dienstmeid (1864), overl. Borculo 15.01.1894, d.v. Hendrik Jan Holtvoogd, wever, en Anna Voortman.
JH tr. 1e Borculo 28.10.1864 Hendrik Jan Nienkamp, geb. Heure (Borculo) 02.07.1835, landbouwer, overl. Borculo 07.02.1871, z.v. Albert Nienkamp, arbeider, en Willemina Klanderman.

4.                   Hendrika Markink, geb. Heure (Borculo) 08.08.1836, dienstmeid (1869), overl. Ruurlo 22.06.1907, tr. Ruurlo 21.04.1869 Antoni Stokkink, geb. Ruurlo 15.02.1843, klompenmaker (1869), daghuurder (1902), overl. Ruurlo 27.04.1902, z.v. Garrit Jan Stokkink, daghuurder, en Antjen Hondorp.

5.                   Antonie Markink, geb. Heure (Borculo) 23.05.1840, kleermaker, overl. Heure (Borculo) 15.04.1863.

6.                   Geertruid Markink, geb. Heure (Borculo) 10.03.1844|a|, overl. Borculo 15.07.1926, tr. Borculo 04.11.1870 Arent Jan Schepers, geb. Haarlo (Borculo) 01.01.1840, landbouwer, overl. Borculo 29.03.1914, z.v. Hendrik Schepers en Gerritje Rietman.

7.                   Aaltjen Markink, geb. Heure (Borculo) 10.03.1844, dienstmeid (1876), tr. Neede 15.01.1876 Hendrik Jan Zweers, geb. Noordijk (Neede) 03.12.1845, landbouwer, z.v. Antonij Zweers, wever, en Willemina Huurneman.

8.                   Willem Hendrik Markink, geb. Heure (Borculo) 17.09.1847; volgt [8].

 

Noten: |a| geboren des voormiddags ten elf uren (akte no.25); |b| geboren des namiddags ten een uren (akte no.26).

 

[18] Christiaan Meijers, geb. Geesteren 07.03.1814, timmermansgezel (1836,1843), timmerman (1846,1874), timmermansgezel (1879), overl. Vorden 01.03.1879, z.v. Derk Meijers, timmermansknecht (1814), timmerman (1836), en Fenneken Spanheim; tr. Vorden 25.11.1836

[19] Harmina Harmsen, geb. Zutphen 08.02.1811, ged. Zutphen 17.02.1811, overl. Arnhem 27.10.1877|b||c|, d.v. Jan Harmsen en Antjen Bekers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fredrika Meijers, geb. Vorden 09.03.1838, overl. Vorden 03.01.1842.

2.                   Fredrika Johanna Antonia Meijers, geb. Vorden 17.03.1843, naaister (1879), onderwijzeres (1901), overl. Vorden 21.04.1901, tr. Vorden 31.10.1879 Harmen Heijink, geb. Vorden 24.11.1856, schoenmaker, overl. Vorden 14.03.1936, z.v. Berend Jan Heijink, timmerman, en Engelina Bielderman.
HH tr. 2e Vorden 24.07.1903 Grada Hendrika Memelink, geb. Veldwijk (Vorden) 11.12.1846, overl. Wageningen 08.04.1938, d.v. Hendrik Jan Memelink, daghuurder, en Barta Hendrika Gotink.

3.                   Antje Meijers, geb. Vorden 12.01.1846, dienstmeid (1870), overl. Heerde 06.09.1924, tr. Warnsveld 07.05.1870 Gerhard klein Kranenbarg, geb. Veldwijk (Vorden) 11.11.1839, tuinman, overl. Heerde 20.01.1914|a|, z.v. Hendrik Jan klein Kranenbarg, daghuurder, en Janna Meulenkamp.

4.                   Jan Willem Meijers, geb. Vorden 15.07.1848.

5.                   Johanna Wilhelmina Meijers, geb. Vorden 24.04.1851; volgt [9].

 

Noten: |a| klein Kranenburg (overl.akte Heerde 1914 no.6); |b| Hermina (overl.akte Arnhem 1877 no.774); |c| ook overl.akte Vorden 1877 no.45.

 

[20] Gerhard Holtslag, geb. Lochem 10.11.1833, dagloner (1858,1861), arbeider (1863,1870), dagloner (1874,1882), arbeider (1889,1899), overl. Lochem 03.02.1931, z.v. Derk Holtslag, landbouwer, en Johanna Dieperink; tr. Lochem 24.07.1858

[21] Garritjen klein Veldhuis, geb. Schependom (Borculo) 21.05.1837, dienstbaar (1858), overl. Lochem 22.10.1886, d.v. Reint klein Veldhuis, dagloner, en Janna Kistemaker.

Uit dit huwelijk (moeder soms klein Velthuis):

1.                   Johanna Holtslag, geb. Lochem 13.01.1859, dienstbode (1883), overl. Arnhem 12.01.1899, tr. Arnhem 16.05.1883 Jacob Herman van der Burg, geb. Oosterbeek (Renkum) 10.08.1860, tuinman, overl. Arnhem 21.02.1949, z.v. Willem Frederik van der Burg, timmerman, en Berendina Dales.
JHvdB tr. 2e Arnhem 01.11.1899 Pietertje Smelt, geb. Meppel 10.06.1859, overl. Arnhem 13.03.1944, d.v. Jannes Smelt, schilder, en Hendrika van Urk.

2.                   Derk Holtslag, geb. Winterswijk 02.05.1861; volgt [10].

3.                   Reintje Holtslag, geb. Angerlo 19.06.1863, overl. Angerlo 25.12.1864.

4.                   levenloze zoon, Angerlo 13.11.1865.

5.                   Reindina Willemina Holtslag, geb. Angerlo 01.04.1867, overl. Arnhem 20.12.1924, tr. Jacob Branderhorst.

6.                   Jantje Holtslag, geb. Angerlo 08.02.1870, overl. Angerlo 29.12.1870.

7.                   Jantje Holtslag, geb. Angerlo 02.03.1872, overl. Lochem 09.09.1879.

8.                   Gerrit Holtslag, geb. Lochem 24.11.1874, timmerman, overl. Arnhem 07.05.1923, tr. Nijmegen 02.11.1899 Johanna Hendrika Holterman, dienstbode (1899), overl. Arnhem 05.08.1953, d.v. Hendrikus Holterman, bleker, en Johanna Veldink.

9.                   Gradina Holtslag, geb. Lochem 10.05.1878, overl. Renkum 28.02.1953, tr. Utrecht 11.06.1903 Jan Kolkman, geb. s-Gravenhage ca. 1874, overl. Renkum 31.12.1946, z.v. Hermanus Hendrikus Kolkman en Albarta Sophia Muller.

10.               Jan Holtslag, geb. Lochem 28.11.1882, opperman, overl. Laren 29.05.1930, tr. Lochem 09.05.1919 Roelofina Antonia Bennink, geb. Lochem 11.01.1883, overl. Warnsveld 27.06.1960, d.v. Kers Bennink, schoenmaker, en Tonia Hasselman.

 

[22] Albert Hietbrink, geb. Klein Dochteren (Laren) 26.11.1837, dienstknecht (1863), dagloner (1864,1880), arbeider (1889,1895,1911), overl. Lochem 13.07.1911, z.v. Garrit Hietbrink en Aaltjen Hietbrink; tr. Lochem 05.11.1863

[23] Christina Bosman, geb. Delden (Vorden) 20.05.1839, dienstbode (1863), overl. Lochem 03.06.1881, d.v. Arend Bosman, wever, en Hendrika Zwolsman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Hietbrink, geb. Lochem 27.02.1864, overl. Lochem 11.03.1864

2.                   Hendrika Hietbrink, geb. Lochem 14.07.1865; volgt [11].

3.                   Aaltjen Hietbrink, geb. Lochem 22.04.1868, overl. Lochem 16.01.1869.

4.                   Gradus Albertus Hietbrink, geb. Lochem 07.11.1869, overl. Lochem 09.04.1871.

5.                   Aaltjen Hietbrink, geb. Lochem 23.01.1872, overl. Ede 17.11.1933, tr. Apeldoorn 01.09.1894 Jan Hendrik Visschers, geb. ca. 1869, seinhuiswachter, overl. Apeldoorn 24.08.1931, z.v. Lammert Visschers en Fenneke van Hagen.

6.                   Gerritjen Hietbrink, geb. Lochem 30.03.1874, overl. Velp (Rheden) 10.10.1957, tr. Rheden 07.12.1911 Jan van Binsbergen, geb. Velp (Rhenen) 05.09.1880, winkelier, z.v. Johannes van Binsbergen, winkelier, en Elisabetha Roelofsen.

7.                   Arie Hietbrink, geb. Lochem 14.07.1876.

8.                   Albert Hietbrink, geb. Lochem 22.10.1878, overl. Lochem 19.04.1879.

9.                   Christina Johanna Hietbrink, geb. Lochem 31.05.1880, dienstbode (1904), tr. Deventer 03.11.1904 Hendrikus Vruggink, geb. Look (Holten) 10.04.1879, kantoenwever, z.v. Arend Jan Vruggink, boerwerker (1879), pakhuisknecht (1904), en Berendina Berends.

 

[24] Cornelis Leek, geb. Noord-Scharwoude 26.08.1833, arbeider, overl. Oude Niedorp 07.03.1908, z.v. Thijs Leek, arbeider, en Trijntje Duijn; tr. Oudkarspel 05.04.1857

[25] Antje Bas, geb. Waarland (Harenkarspel) 08.03.1833, dienstbaar (1857), overl. Oude Niedorp 12.08.1893, d.v. Louwris Bas, landbouwer, en Jantje Nap.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Leek, geb. Oudkarspel ca. 1857, overl. Oudkarspel 01.10.1858.

2.                   levenloze dochter, Oudkarspel 15.12.1858.

3.                   Trijntje Leek, geb. Heerhugowaard ca. 1860, overl. Oude Niedorp 15.01.1932, tr. Oude Niedorp 30.12.1888 Gijsbert Kuiper, geb. ca. 1854, koetsier, z.v. Pieter Kuiper, koopman, en Antje Blokker.

4.                   Louwres Leek, geb. Oude Niedorp 30.05.1863; volgt [12].

5.                   Matthijs Leek, geb. Oude Niedorp xx.10.1866, overl. Oude Niedorp 27.09.1867.

6.                   Elizabeth Leek, geb. Oude Niedorp ca. 1868, overl. Langedijk 24.10.1952, tr. Oude Niedorp 18.09.1898 Dirk Peetoom, geb. Winkel ca. 1863, arbeider (1889), landbouwer (1898), overl. Noord-Scharwoude 10.09.1915, z.v. Jan Peetoom en Antje Tuinman.
DP tr. 1e Winkel 02.06.1889 Maartje Grin, geb. Wieringerwaard ca. 1861, overl. Noord-Scharwoude 09.11.1897, d.v. Jacob Grin, arbeider, en Guurtje Erix.

 

[26] Floris Amels, geb. Winkel 20.12.1833, boerenknecht (1859), landbouwer (1860,1866), arbeider (1877,1878), landbouwer (1879), arbeider (1881,1883), overl. Winkel 23.07.1883, z.v. Willem Amels, arbeider (1833), bouwman (1859), en Maatje Hem; tr. Winkel 27.03.1859

[27] Guurtje Dekker, geb. Midwoud 10.02.1838, dienstmeid (1859), overl. Leiden 22.10.1904|a|, d.v. Pieter Dekker, landbouwer, en Jannetje Vetman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Amels, geb. Heerhugowaard xx.12.1859, overl. Heerhugowaard 28.04.1860.

2.                   Maartje Amels, geb. Winkel ca. 1861/1862, overl. Harenkarspel 08.11.1918, tr. Oude Niedorp 19.04.1885 Dirk Spanjaard, geb. Oude Niedorp ca. 1866, koopman (1885), fruithandelaar (1926), overl. Spanbroek 03.10.1934, z.v. IJsbrand Spanjaard, koopman, en Antje Swaag.
DS tr. 2e Spanbroek 30.01.1926 Grietje Koolhaas, geb. Spanbroek ca. 1866, kosteres (1926), overl. Medemblik 02.07.1953, d.v. Dirk Koolhaas, broodbakker, en Dieuwertje Speur.
GK tr. 1e Spanbroek 03.05.1896 Jan Waal, geb. Opmeer ca. 1846, landbouwer (1869), arbeider (1888), veerschipper (1896), visser (1918), overl. Spanbroek 23.11.1918, z.v. Cornelis Waal, landbouwer, en Guurtje Helder.
JW tr. 1e Sijbekarspel 04.03.1869 Sijtje de Boer, geb. Hauwert (Nibbixwoud) ca. 1847/1848, overl. Spanbroek 16.12.1888, d.v. Jan de Boer, landman, en Trijntje Paap.

3.                   Willem Amels, geb. Winkel xx.10.1865, overl. Winkel 10.02.1866.

4.                   Pietertje Amels, geb. Winkel 19.12.1866; volgt [13].

5.                   Willem Amels, geb. Winkel ca. 1869, overl. Winkel 01.04.1879.

6.                   Pieter Amels, geb. Winkel ca. 1870, overl. Winkel 02.12.1878.

7.                   Guurtje Amels, geb. Winkel ca. 1876, overl. Winkel 08.12.1877.

8.                   Aafje Amels, geb. Winkel ca. 1878, overl. Winkel 25.01.1881.

9.                   Guurtje Amels, geb. Winkel xx.06.1880, overl. Winkel 18.01.1881.

 

Noten: |a| ook overl.akte Winkel 1904 no.24.

 

[28] Jacob Mol, geb. Venhuizen 26.01.1833, arbeider (1864,1877), stoombootkapitein (1892), stoombootondernemer (1895,1902), overl. Oudendijk 02.12.1923, z.v. Dirk Mol, landman, en Geertje Koster; tr. Avenhorn 10.05.1857

[29] Pietertje Spaans, geb. Avenhorn 20.11.1831, overl. Avenhorn 19.05.1912, d.v. Dirkje Spaans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Mol, geb. Avenhorn ca. 1858, schippersknecht, overl. Avenhorn 20.07.1877.

2.                   Maartje Mol, geb. Avenhorn ca. 1861, overl. Avenhorn 08.04.1864.

3.                   Jacob Mol, geb. Avenhorn 18.09.1864; volgt [14].

4.                   Cornelis Mol, geb. Avenhorn ca. 1866, broodbakker, overl. Arnhem 27.08.1943, tr. 1e Enkhuizen 09.05.1889 Dirkje Schouw, geb. Enkhuizen ca. 1864, overl. Enkhuizen 14.01.1898, d.v. Jacob Schouw, metselaar, en Betje Barends; tr. 2e Schermerhorn 29.09.1898 Neeltje Metselaar, geb. Oudkarspel ca. 1859, overl. voor 1943, d.v. Arien Metselaar, landbouwer, en Trijntje Visser.

5.                   Jan Mol, geb. Avenhorn ca. 1868, machinist, overl. Avenhorn 27.12.1945, tr. Oosthuizen 14.05.1893 Johanna Lakeman, geb. Avenhorn ca. 1867, overl. na 1945, d.v. Lourens Lakeman, arbeider, en Annetje de Bok.

6.                   Maartje Mol, geb. Avenhorn ca. 1871, overl.na 1928, tr. Avenhorn 24.01.1892 Maarten Hartog, geb. Beemster ca. 1864, fabrieksarbeider, overl. Amsterdam 14.02.1928|a|, z.v. Johannes Hartog en Geertje Sas.

7.                   Geertje Mol, geb. Avenhorn ca. 1874/1875, overl. Alkmaar 14.04.1908|b|, tr. Avenhorn 28.04.1895 Arie Blom, geb. Schoorl ca. 1870, arbeider, overl. Warmenhuizen 21.08.1922, z.v. Simon Blom, aannemer, en Trijntje Jonker.

8.                   Dirkje Mol, geb. Avenhorn ca. 1879, tr. Avenhorn 11.05.1902 Johannes Held, geb. Beemster ca. 1875, landman, z.v. Teunis Held, veehouder, en Christina Klopper.

 

Noten: |a| overl.akte Oudendijk 1928 no.2; |b| ook overl.akte Schoorl 1908 no.8.

 

[30] Pieter Dammes, geb. Twisk 06.08.1841, landbouwer (1864), arbeider (1867), landbouwer (1892), arbeider (1897), landman (1898), overl. Berkhout 29.03.1917|a|, z.v. Tames Dammes, dagloner (1841), landbouwer (1864), en Antje Renooij; tr. 2e Berkhout 02.04.1905 Antje Slot, geb. Oudendijk ca. 1856, overl. Berkhout 20.04.1929, d.v. Jacob Slot en Hendrica Roelofs, ook Hendrikje; tr. 1e Berkhout 16.09.1864

[31] Jantje Kommer, geb. Berkhout 31.08.1839, overl. Berkhout 16.06.1903, d.v. Pieter Kommer, schilder (1839), landbouwer (1864), en Aafje Wit.

AS tr. 1e Oudendijk 06.05.1877 Klaas Ruiter, geb. Venhuizen ca. 1846/1847, broodbakker, overl. Sloten (NH) 23.11.1896, z.v. Reinder Ruiter en Magteltje Balk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tames Dammes, geb. Berkhout xx.06.1865, overl. Berkhout 16.10.1865.

2.                   Aafje Dammes, geb. Berkhout 10.01.1867; volgt [15].

3.                   Antje Dammes, geb. Berkhout xx.05.1870, overl. Berkhout 19.08.1870.

4.                   Tames Dammes, geb. Berkhout ca. 1870, broodbakker, overl. na 1941, tr. Graft 28.04.1898 Trijntje Renses, geb. Graft ca. 1870, overl. De Rijp 26.08.1941, d.v. Jan Renses, landman, en Maartje Blokker.

5.                   Antje Dammes, geb. Berkhout xx.01.1872, overl. Berkhout 10.06.1872.

6.                   Antje Dammes, geb. Berkhout ca. 1873, overl. Schagen 10.07.1952, tr. Hensbroek 07.11.1897 Luitje Groot, geb. Hensbroek ca. 1869, timmerman, overl. Schagen 06.09.1951, z.v. Cornelis Groot, timmerman, en Johanna Hellings.

7.                   Pieter Dammes, geb. Berkhout ca. 1875, broodbakker, overl. na 1960, tr. Beemster 25.04.1900 Aaltje Haan, geb. Oosthuizen ca. 1877, overl. Purmerend 09.06.1960, d.v. Dirk Haan, veehouder, en Ariaantje Ruijter.

8.                   Gerrit Dammes, geb. Berkhout xx.12.1879, overl. Berkhout 04.01.1880.

9.                   Gerrit Dammes, geb. Berkhout xx.04.1881, overl. Berkhout 10.07.1881.

 

Noten: |a| overledene Dammis, moeder Renoij (overl.akte Berkhout 1917 no.14).

 


Bijlage A

 

[32] Jan Markerink, ged. Neede 06.01.1754, dagloner (1822), overl. Borculo 20.05.1817|b|; otr. 1e Neede 30.04.1786, tr. Neede 28.05.1786 Henders Stokkers, overl. voor 1788, d.v. Jan Stokkers; otr. 2e Gelselaar (met att. naar Neede) 17.02.1788 otr. Neede (op att. van Gelselaar) 16.02.1788, tr. Neede 09.03.1788 Engele ten Damme, ged. Neede 12.02.1758, overl. voor 1804, d.v. Garrit ten Damme en Henders te Boerum; otr. 3e Borculo (huw.comm.) 25.02.1804, tr. Borculo (ndg) 25.03.1804

[33] Geertruij Schreurs, geb. Haarlo 05.12.1776, ged. Eibergen 08.12.1776, werkster (1828), arbeidster (1842), spinster (1850), overl. Borculo 14.07.1850, d.v. Gerrit Schreurs en Anna ter Harkel; tr. 2e Borculo 06.06.1826 Lammert Nijhof, geb. Borculo ca. 1775, dagloner (1826), werkman (1828), overl. Borculo 04.12.1828, z.v. Lammert Nijhof en Harmine Mulderink.

LN tr. 1e Geesteren 31.08.1806|a| Willemina Stikkers, geb. Geesteren 12.08.1782, ged. Geesteren 18.08.1782, werkster, overl. Borculo 02.09.1822, d.v. Gerrit Stikkers, ook Grimberg, landbouwer, en Janna Sieverink.

Uit het huwelijk Markerink-Stokkers:

1.                   Hendrik Markerink, geb. Neede 03.04.1787, ged. Neede 06.04.1787.

Uit het huwelijk Markerink-ten Damme:

2.                   Jan Markerink, geb. Neede 07.01.1789, ged. Neede 11.01.1789, bouwknecht (1822), landbouwersknecht (1823), overl. Noordijk (Neede) 28.04.1823, tr. Eibergen 04.05.1822 Berendina Wanink, geb. Neede 23.05.1795, ged. Neede 25.05.1794, dienstmaagd (1822), overl. Noordijk (Neede) 22.07.1823, d.v. Jan Wanink, dagloner, en Reintjen Geerdink.

Uit het huwelijk Markerink-Schreurs (vader Markink):

3.                   Hendrik Markink, geb. Borculo 17.07.1804, ged. Borculo 22.07.1804; volgt [16].

4.                   Gerritjen Markink, geb. Borculo 07.03.1808, ged. Borculo 09.03.1808, dienstmeid (1842), arbeidster (1859), overl. Borculo 03.08.1859, tr. Borculo 13.08.1842 Jan ten Bosch, geb. ca. 1796/1797, dagloner (1825), arbeider (1842,1865), overl. Borculo 28.03.1865, z.v. Garrit ten Bosch, dagloner, en Teuntjen Meddeler.
JtB tr. e Borculo 09.09.1825 Gertruid Leuvelink, geb. ca. 1784, werkster, overl. voor 1842, d.v. Gerrit Leuvelink, bouwman, en Aale Kuipers, bouwvrouw.

5.                   Henders Markink, geb. Borculo ca. 1813/1816, arbeidster, overl. Borculo 21.09.1890, tr. Borculo 12.05.1842 Lammert Esselink, geb. Borculo ca. 1810/1811, wever (1842), arbeider (1875), overl. Borculo 29.12.1875, z.v. Gerrit Jan Esselink, arbeider, en Geertruij Meulenkamp.

 

Noten: |a| bruid Stikker; |b| overledene Marking, oud 63 jaar, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld, e.v. Schreuers (overl.akte Borculo 1817 no.13).

 

[64] Jan Markerink, overl. voor 1804;

otr. 1e Neede 05.12.1744|a|, tr. Neede 26.12.1744 Mechtelt Benzink, ook Megtelt Bensink, geb. Noordijk, overl. tussen 1746 en 1750, d.v. Harmen Benzink; otr. 2e Neede 23.05.1750 Maria Nieuwhof, geb. Neede, overl. voor 1751, d.v. Henderik Nieuwhof; otr. 3e Neede 04.12.1751 Berentjen Groes, geb. Ruurlo, overl. tussen 1752 en 1753, d.v. Derk Groes; otr. 4e Neede 17.02.1753

[65] Henders Wensink, d.v. Gozen Wensink.

MN otr. 1e Neede 09.11.1748 Jan te Lintelo, overl. voor 1750, z.v. Henderik te Lintelo.

Uit het huwelijk Markerink-Benzink:

1.                   Jan Markerink, ged. Neede 06.02.1746.

Uit het huwelijk Markerink-Groes:

2.                   Berent Markerink, ged. Neede 21.10.1752|c|.

Uit het huwelijk Markerink-Wensink:

3.                   Jan Groot Markerink, ged. Neede 06.01.1754|b|; volgt [32].

4.                   Henderik Groot Markerink, ged. Neede 19.03.1756.

 

Noten: |a| bruidegom Groot Markerink; |b| vader Groot Markerink; |c| moeder Gras.

 


Legenda

 Geesteren = Geesteren (Gld)

 Hengelo = Hengelo (O)
 Laren = Laren (Gld)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)