Pieter Mars (1921-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien april 2019)

 


 

[1] Pieter Mars, Piet, geb. Amsterdam 14.12.1921, eindexamen HBS-B 1940, doctoraalexamen scheikunde Amsterdam VU 1948, promotie Delft 12.03.1958|a|, werkzaam bij Centraal Laboratorium Staatsmijnen te Geleen (1959,1967), hoogleraar Twente (1967-1977), overl. Hilversum 14.05.2009, crem. Bilthoven.

 

Noten: |a| proefschrift: De kinetica van oxydatiereacties op vanadiumhoudende katalysatoren; promotoren: J.H. de Boer (1899-1971) en D.W. van Krevelen (1914-2001).

 

[2] Pieter Mars, geb. Amsterdam 26.10.1890, kantoorbediende, overl. 22.05.1980, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.), tr. Amsterdam 16.10.1919 
[3] Cornelia Frederika Goldschmeding, geb. Amsterdam 26.10.1890, overl. Amsterdam 11.07.1959, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 16.07.1959.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Frederika Mars, Corrie, geb. Sloten 18.12.1920, overl. Hilversum 16.01.2016, begr. Amsterdam.

2.                   Pieter Mars, geb. Amsterdam 14.12.1921; volgt [1].

 

[4] Pieter Mars, geb. Amsterdam 14.01.1865, timmerman (1888), concierge (1913), kantoorbediende (1917,1919), overl. Naarden 31.01.1942, begr. Naarden (Alg.Bpl. Amersfoortscheweg) 04.02.1942, tr. Amsterdam 07.06.1888

[5] Hendrina de Groodt, geb. Amsterdam 30.12.1863, overl. Amsterdam xx.03.1930|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Wilhelmina Catharina Mars, geb. Amsterdam ca. 1889, overl. Bloemendaal 15.04.1965, begr. Amersfoort (Bpl. Rustoord) 20.04.1965, tr. Amsterdam 03.07.1913 Pieter Buijs, geb. Amsterdam 10.01.1888, kantoorbediende, overl. voor 1942, z.v. Pieter Buijs, agent ener levensverzekeringsmaatschappij, en Everdina Wilhelmina Oosterling.

2.                   Pieter Mars, geb. Amsterdam 26.10.1890; volgt [2].

3.                   Hendrina Mars, geb. Amsterdam ca. 1892, overl. na 1959/1965, tr. Amsterdam 01.11.1917 Jan Frederik van der Aa, geb. Amsterdam 14.09.1886, kantoorbediende (1917,1919), overl. na 1959/1965, z.v. Jan Frederik van der Aa, kantoorbediende, en Anna Maria Ietswaart.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 24.04.1930.

 

[6] Gerhardus Goldschmeding, geb. Amsterdam 15.03.1858, pianomaker (1884,1889), koopman (1912,1919), pianofabrikant (1920), overl. Baarn 18.06.1927, begr. Baarn (Nwe Alg.Bpl. Torenlaan) 22.06.1927, tr. Amsterdam 23.05.1884

[7] Cornelia van Leeuwen, geb. Amsterdam 24.02.1861, overl. Baarn 21.07.1941, begr. Baarn (Nwe Alg.Bpl. Torenlaan) 24.07.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Cornelia Goldschmeding, geb. Amsterdam 28.05.1885, overl. Heemstede 08.05.1957, tr. Amsterdam 30.05.1912 Leendert Gerardus Verburg, geb. Amsterdam 25.02.1882, boekhouder (1912), accountant (1929), overl. na 1969, z.v.  Leonardus Gerardus Verburg en Anna Mathilda Boom.
     LGV tr. 2e Heemstede 12.11.1957 Elisabeth Goldschmeding, geb. Amsterdam 07.01.1897, overl. Haarlem 22.03.1968, d.v. Antoon Christiaan Goldschmeding (1863-1949) en Geertruida Elisabeth Hermans.

2.                   Maurits Cornelis Goldschmeding, geb. Amsterdam 05.04.1887, assuradeur (1912,1919), inspecteur eener levensverzekeringsmaatschappij (1929), commissaris van G.A. Goldschmeding’s Piano- en Orgelhandel NV (1942), overl. Utrecht 09.10.1942, begr. Utrecht (Alg. Bpl. Tolsteeg) 13.10.1942, tr. Amsterdam 28.02.1929 Jacoba Bakker, geb. Weesp 08.11.1884, overl. Utrecht 18.03.1969, begr. Utrecht (Alg.Bpl. Tolsteeg), d.v. Rutger Bakker en Johanna Verstraten.

3.                   Gerhardus Alexander Goldschmeding, geb. Amsterdam 17.05.1889, koopman (1929), overl. na 1969, tr. Amsterdam 04.06.1914 Catharina Lettinga, geb. Hien (Dodewaard) 09.12.1888, overl. Amsterdam 09.09.1957, d.v. Floris Lettinga, onderwijzer (1888), hoofd ener school (1914), en Lammerdina Abels, genaamd Niehoff.

4.                   Cornelia Frederika Goldschmeding, geb. Amsterdam 26.10.1890; volgt [3].

5.                   Albertus Mattheus Cornelis Goldschmeding, geb. Amsterdam 18.11.1896, overl. Amsterdam 27.12.1972, begr. Baarn (Alg.Bpl. Torenlaan) 02.01.1973.

6.                   Leendert Gerhardus Goldschmeding, geb. Amsterdam 09.05.1903, overl. Baarn 28.12.1920, begr. Baarn (Alg.Bpl. Torenlaan).

 

[8] Klaas Mars, geb. Monnickendam 31.05.1839, timmerman, overl. Amsterdam 10.12.1876, tr. Amsterdam 21.05.1862

[9] Johanna Wilhelmina Catharina de Laat, geb. Haarlem 28.11.1840, naaister (1862,1888), overl. tussen 1903 en 1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Mars, geb. Amsterdam 14.01.1865; volgt [4].

2.                   Jacomijntje Mars, geb. Amsterdam 12.07.1867, dienstbode (1891), overl. voor 1902, tr. Amsterdam 28.05.1891 Pieter Johannes Chardon, geb. Amsterdam 27.11.1868, smid (1891), machinist (1902,1921), machinebankwerker (1923), overl. na 1923, z.v. Louis Jacques Chardon, smid, en Hendrika Kok.
     PJC tr. 2e Hoorn 19.12.1902 Trijntje Wormsbecher, geb. Hoorn ca. 1872/1873, overl. Bloemendaal 19.09.1918, d.v. Jan Wormsbecher, viskoopman, en Aletta Flart; tr. 3e Amsterdam 01.03.1923 Johanna Jacoba Kempen, geb. Amsterdam 24.08.1878, d.v. Jan Willem Kempen en Anna Barbara Sander.

3.                   Laurens Antonius Mars, geb. Amsterdam 03.03.1870, koperslager (1891), winkelbediende (1911), tr. 1e Amsterdam 28.05.1891 Anna Rike, geb. Alkmaar 09.11.1865, overl. voor 1911, d.v. Pieter Christoph Rike, kleermaker, en Anna Schagen; tr. 2e Amsterdam 24.05.1911 Margaretha Frankema, geb. Leeuwarden 08.01.1869, d.v. Molle Frankema en Trijntje Cammenga.
     MF tr. 1e Amsterdam 09.10.1895 Willem de Rooij, geb. Smilde 27.04.1856, schoenmaker (1890), werkman (1892), spoorbeambte (1895), overl. voor 1911, z.v. Harm de Rooij, schoenmaker, en Anna Kamping.
     WdR tr. 1e Smilde 18.07.1890 Jentien de Boer, geb. Balloo (Rolde) 02.06.1868|a|, overl. Bovensmilde (Smilde) 27.11.1890, d.v. Tielka de Boer; tr. 2e Amsterdam 13.07.1892 Klaasje Zwiers, geb. Hijkersmilde (Smilde) 06.10.1865, overl. voor 1895, d.v. Jan Zwiers, schipper, en Geertje Braam.

4.                   Grietje Mars, geb. Amsterdam 29.11.1872, overl. Hilversum 09.07.1936, tr. 1e Amsterdam 02.05.1901 Jacob Sinkeler, geb. Leeuwarden 05.04.1876, diamantbewerker, overl. Hilversum 15.01.1916, z.v. Hein Sinkeler, timmerman, en Pietje Bouma; tr. 2e Hilversum 21.04.1926 Bertram Corts, geb. Lisse 05.04.1871, kantoorbediende (1901), spoorwegambtenaar (1926), overl. Hilversum 06.02.1936, z.v. Johannes Corts en Henriette Caroline Kauderen|b|.
     BC tr. 1e Amsterdam 14.11.1901 Marretje Alida Korthagen, geb. Amsterdam ca. 1879, overl. Hilversum 09.09.1925, d.v. Hendrikus Antonius Korthagen en Maria Alida Kool.

5.                   Johan Leonard Mars, geb. Amsterdam 10.05.1875, diamantslijper, tr. Amsterdam 06.06.1901 Rinske Sinkeler, geb. Leeuwarden 06.12.1879, z.v. Hein Sinkeler, timmerman, en Pietje Bouma.

 

Noten: |a| per abuis 03.06 (overl.akte Smilde 1890 no.101); |b| ook Kauderer.

 

[10] Nicolaas Daniel Johannes de Groodt, geb. Amsterdam 10.01.1831, zeeman (apr1863), sluiswachter (dec1863,1866), ambtenaar (1877), sluiswachter (1884), overl. Amsterdam 17.04.1884, tr. Amsterdam 29.04.1863

[11] Maria Jacoba Wolff, geb. Amsterdam 25.07.1830, werkster (1863), overl. Amsterdam 22.06.1884.

Kind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Maria Clasina Wolff, later de Groodt, geb. Amsterdam 23.11.1854, tr. Amsterdam 27.09.1877|a| François ten Have, geb. Amsterdam 18.11.1849, waagdrager, z.v. François ten Have, waagdrager, en Antje Catharina van Dragt.

Uit dit huwelijk:

2.                   Hendrina de Groodt, geb. Amsterdam 30.12.1863; volgt [5].

3.                   levenloze dochter, Amsterdam 01.10.1866.

4.                   Jacoba Hendrika Catharina de Groodt, geb. Amsterdam 03.12.1868, tr. Amsterdam 29.04.1896 Otto de Jongh, geb. Goes 22.03.1863, koffiehuishouder, z.v. Gerard de Jongh en Rijca Wilhelmina Chatin.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid per abuis de Wolff (huw.akte Amsterdam 1877 no.1877).

 

[12] Gerhardus Alexander Goldschmeding, geb. Amsterdam 15.08.1826, pianomaker (1850,1892), overl. Amsterdam 05.01.1899, tr. Amsterdam 31.07.1850

[13] Elisabeth Moinat, geb. Amsterdam 07.01.1827, dienstbaar (1850), overl. Amsterdam xx.08.1915|c|

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Leonardus Goldschmeding, geb. Amsterdam 13.06.1851, pianostemmer (1876,1891), overl. Bussum 10.04.1922, tr. Amsterdam 14.09.1876 Gijsbertje de Haas, geb. Amsterdam 26.06.1854, overl. Bussum 20.04.1940, d.v. Willem de Haas, winkelier, en Matje Roose.

2.                   Leendert Gerhardus Goldschmeding, geb. Amsterdam 03.09.1853, boekhouder (1884), kantoorbediende (1886), pianostemmer (1891), overl. Amsterdam 15.10.1904, tr. Amsterdam 16.09.1886 Cornelia Gijsberta de Haas, geb. Amsterdam 11.10.1853, overl. na 1904, d.v. Johannes de Haas, schuitenvoerder, en Anna Catharina Bovens.

3.                   Christina Goldschmeding, geb. Amsterdam 11.10.1855, w.s. overl. Amsterdam 16.10.1856 (akte).

4.                   Gerhardus Goldschmeding, geb. Amsterdam 15.03.1858; volgt [6].

5.                   Dirk Goldschmeding, geb. Amsterdam 01.04.1860, pianomaker, overl. Heemstede 13.11.1935, tr. Amsterdam 14.02.1884|d| Jannetje de Kloet, geb. Amsterdam 22.09.1860, overl. Haarlem 21.10.1938, d.v. Jan de Kloet en Elsje Differee.
Uit dit huwelijk: Dirk Goldschmeding, piano- en orgelhandelaar, tr. Heemstede 23.05.1918 Egberta Hendrika van Kampen; uit dit huwelijk: Jan Goldschmeding, geb. Amsterdam 23.02.1921, student, overl. Wormerveer 11.10.1944, vermeld op de Erelijst van Gevallenen 1940-1945.

6.                   Antoon Christiaan Goldschmeding, geb. Amsterdam 03.12.1863, pianomaker (1891), pianostemmer (1897), overl. Heemstede 28.11.1949, otr. Amsterdam 13.08.1891|a|, tr. Amsterdam 27.08.1891 Geertruida Elisabeth Hermans, geb. Amsterdam 16.06.1864, overl. Heemstede 01.06.1932, d.v. Johannes Hermans en Geertruij Elisabeth Selmer.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Alexander Goldschmeding, geb. Amsterdam 26.05.1893, pianohandelaar, overl. Neuengamme xx.02.1945|b|, vermeld op de Erelijst van Gevallenen 1940-1945, tr. Amsterdam 10.07.1919 Hermina Hendrika Pos, geb. Haarlemmermeer 23.10.1894, d.v. Hendrik Pos, hoofdonderwijzer, en Hendrika Wilhelmina Bloemendal;
en: Elisabeth Goldschmeding, geb. Amsterdam 07.01.1897, tr. Leendert Gerardus Verburg, wedr van Elisabeth Cornelia Goldschmeding (1885-1957).

7.                   Elisabeth Christina Goldschmeding, geb. Amsterdam 02.11.1867, tr. Amsterdam 11.08.1892 Willem Kirchner, geb. Amsterdam 24.11.1866, boekhandelaar, z.v. Hendrik Lorens Kirchner en Anna Geertrui Elisabeth Fernhout.

 

Noten: |a| Anton C. (annonce collectie CBG); |b| overl.akte Haarlem 13.12.1946 no.B522; |c| De Tijd 12.08.1915; |d| moeder v/d bruidegom per abuis Moinot (huw.akte Amsterdam 1884 reg.4 fol.1v).

 

[14] Maurits Cornelis van Leeuwen, geb. Leiden 05.02.1821, letterzetter (1844,1876), boekdrukker (1881), overl. na 1884, tr. Amsterdam 31.10.1844

[15] Aartje van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 04.05.1820, dienstbaar (1844), overl. Amsterdam 22.08.1879 (akte).

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Mattheus Cornelis van Leeuwen, geb. Amsterdam 12.05.1845, boekbinder (1870), fabrikant (1881), boekhouder (1892), overl. tussen 1892 en 1919, tr. Amsterdam 02.06.1870 Anna Maria Louisa Gen, geb. Amsterdam 01.03.1843, overl. tussen 1892 en 1919, d.v. Laurens Gen, werker van de handel, en Anna Maria Dorothea Sterk.

2.                   Elisabeth Margaretha van Leeuwen, geb. Amsterdam 27.09.1846, modiste (1876), overl. voor 1889, tr. Amsterdam 20.07.1876 Cornelis Reijndorp, geb. Amsterdam 21.02.1850, timmerman (1876,1889), wagenmaker (1914), overl. tussen 1923 en 1942, z.v. Willem Cornelis Reijndorp, timmerman, en Johanna Beerndien Huijbers.
     CR tr. 2e Amsterdam 07.02.1889 Geertruida Petronella van den Heuvel, geb. Amsterdam 13.02.1857, overl. Amsterdam 01.09.1942, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 04.09.1942, d.v. Pieter van den Heuvel en Geertruij Margaretha Koopman.

3.                   Frederika Jacoba van Leeuwen, geb. Amsterdam 11.11.1850, overl. voor 1891, tr. Amsterdam 02.06.1881 Hermen Dooijeweerd, geb. Tonsel (Harderwijk) 31.10.1850, kantoorbediende (1881), boekhouder (1891,1913), overl. voor 1923, z.v. Jan Dooijeweerd, daghuurder, en Mechteldje van der Maat.
     HD tr. 2e Amsterdam 12.11.1891 Maria Christina Spaling, geb. Rotterdam 25.09.1862, overl. Amsterdam 07.01.1948, begr. Amsterdam (Bpl. Huis Te Vraag) 12.01.1948, d.v. Dirk Spaling en Johanna Laros.

4.                   Cornelia van Leeuwen, geb. Amsterdam 24.02.1861; volgt [7].

 

[16] Pieter Mars, geb. Monnickendam 29.04.1805, schoenmaker, overl. Monnickendam 23.11.1880, z.v. Jan Mars en Trijntje Zijp; tr. Monnickendam 23.11.1828

[17] Grietje Karmelk, geb. Monnickendam 11.08.1807, overl. Monnickendam 04.01.1878, d.v. Klaas Karmelk en Jannetje de Moes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Mars, geb. Monnickendam 26.11.1829, overl. Monnickendam 12.07.1874, tr. Monnickendam 24.08.1856 Cornelis Meijer, geb. Monnickendam ca. 1828, metselaarsknecht (1856), metselaar (1862,1874), overl. na 1874, z.v. Hendrik Meijer en Neeltje Nooij.

2.                   Klaas Mars, geb. Monnickendam 10.02.1831, overl. Monnickendam 23.02.1838.

3.                   Jan Mars, geb. Monnickendam 10.02.1833, overl. Monnickendam 23.09.1835.

4.                   Jannetje Mars, geb. Monnickendam 04.01.1835 (no.2), overl. Edam 05.01.1919, tr. Monnickendam 01.09.1861 Gerrit Snieder, geb. Monnickendam 27.07.1835, schoenmaker (1861, 1874), overl. Monnickendam 19.03.1890, z.v. Simon Snieder, scheepmaker, en Antje Dekker.

5.                   Jan Mars, geb. Monnickendam 03.06.1836, overl. Monnickendam 09.02.1839.

6.                   Klaas Mars, geb. Monnickendam 31.05.1839; volgt [8].

7.                   Jan Mars, geb. Monnickendam 28.03.1841, schoenmaker, overl. Monnickendam 26.09.1885, tr. Monnickendam 20.05.1866 Jannetje Dekker, geb. Edam ca. 1839, d.v. Klaas Dekker, timmerman, en Elizabeth Worp.

8.                   Frans Mars, geb. Monnickendam 18.02.1846 (no.13), overl. Monnickendam 11.04.1847.

9.                   Cornelis Mars, geb. Monnickendam 18.11.1848, scheepmaker, overl. Monnickendam 18.01.1870.

10.               Neeltje Mars, geb. Monnickendam ca. 1850, tr. Monnickendam 28.08.1870 Gerrit Willem van den Berg, geb. Amsterdam ca. 1849, smid, z.v. Gerrit van den Berg en Naatje van Peursem.

11.               Ariaan Mars, geb. Monnickendam 22.02.1851 (no.14), timmerman, tr. Monnickendam 24.11.1872 Geertje Visser, geb. Monnickendam ca. 1849, d.v. Willem Dirks Visser en Geertje Cornelisse Kater.

12.               Jacob Mars, geb. Monnickendam 20.06.1854, overl. Monnickendam 17.10.1855.

 

[18] Johannes de Laat, geb. Budel ca. 1806, bierbrouwersknecht (nov1838), bierbrouwer (dec1838,1840), overl. voor 1862, z.v. Michael de Laat, landbouwer, en Adriana van Poppel; tr. Haarlem 07.11.1838

[19] Jacomijntje van Ojen, geb. Rijswijk (Gld) ca. 1811, dienstbode (1838), naaister (1862), d.v. Willem Jansse van Ojen en Jacomijntje de Raad.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana de Laat, geb. Haarlem 02.12.1838, overl. voor 1881, tr. 1e Haarlem 15.04.1857 Hendrik Antonius Fibbe, geb. Haarlem 21.05.1832, timmerman, overl. Haarlem 11.11.1864, z.v. Hendrik Antonius Fibbe en Maria Catharina van der Meer; tr. 2e Haarlem 04.09.1867 Johannes Hubertus Nieman, geb. Rotterdam 18.08.1844, metselaar, overl. na 1898, z.v. Johann Heinrich Nieman en Marie Agnes Strous.
     JHN tr. 2e Haarlem 05.10.1881 Johanna Schreuders, geb. Stad Doetinchem 25.04.1837, d.v. Teunis Schreuders, metselaar, en Joanna Henrica Rijs.

2.                   Johanna Wilhelmina Catharina de Laat, geb. Haarlem 28.11.1840; volgt [9].

 

[20] Nicolaas de Groodt, geb. Amsterdam 19.07.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 05.08.1808, timmerman, overl. voor 1863, z.v. Nicolaas de Groodt (ca.1765-), opperman (1829), en Geertruij Recker; tr. Amsterdam 06.05.1829|a|

[21] Hendrina van Sintanneland, geb. Amsterdam 06.12.1801, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 09.12.1801, groenteverkoopster (1863), overl. voor 1877, d.v. Cornelis van Sintanneland, aardappelverkoper (1829), en Arijanije van Deijk.

Kind (erkend en geëcht bij het huwelijk):

1.                   Georgius van Sintanneland, later de Groodt, geb. Amsterdam 20.11.1828.

Uit dit huwelijk:

2.                   Nicolaas Daniel Johannes de Groodt, geb. Amsterdam 10.01.1831; volgt [10].

3.                   Hendrik Cornelis de Groodt, geb. Amsterdam 12.05.1836, sjouwerman (1865), werkman (1888), tr. 1e Amsterdam 08.11.1865 Hendrika Barendina Lascaris, geb. Amsterdam 31.03.1846, ventster (1865), overl. voor 1888, d.v. Johannes Lascaris, schoenmaker, en Johanna Koekoek; tr. 2e Amsterdam 22.08.1888 Jansje Heier, geb. Amsterdam 29.08.1829, d.v. Hendrik Heier en Jansjen Nakker.

4.                   Cornelis de Groodt, geb. Amsterdam 26.11.1845, kruier, overl. voor 1937, tr. Amsterdam 14.06.1877 Antje Carolina Braunsthal, geb. Amsterdam 08.07.1854, dienstbaar (1877), overl. Castricum 29.03.1937, d.v. Andries Hendrik Braunsthal en Hendrika Johanna Tabbert.

 

Noten: bruidegom tekent met De Groot, bruid tekent met Van Sintannelandt (huw.akte Amsterdam 1829 reg.2 fol.104).

 

[22] Johann Friedrich Wolf, geb. Heernsnum (Vorstendom Hildesheim)|a||b| ca. 1778, bakkersknecht (1816), werkman (1830), overl. Amsterdam 30.12.1852 (akte)|c|, z.v. Johan Christiaan Wolf en Clara Engel Koch; tr. Amsterdam 06.03.1816

[23] Maria Margaretha Agterman, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.10.1786, overl. Amsterdam 13.09.1850 (akte), d.v. Jacobus Agterman, turfdrager, en Maria Karrenbroek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fredrik Wolf, geb. Amsterdam 17.03.1816, zeeman, tr. Amsterdam 04.08.1852 Catharina Maria Fredriks, geb. Amsterdam ca. 1832, d.v. Egbert Hepken Fredriks en Johanna Catharina van der Plas.

2.                   Arnoldus Wolf, geb. Amsterdam 03.12.1820, overl. Dordrecht 23.01.1905, tr. Dordrecht 21.02.1855 Elisabeth Mensen, geb. Dordrecht 25.01.1830, overl. Dordrecht 26.01.1901, d.v. Gerrit Mensen en Elisabeth Ploegers.

3.                   Jacobus Wolf, geb. Amsterdam 09.05.1823, werkman (1857,1863), tr. Amsterdam 29.07.1857 Catharina Kraaijenbrink, geb. Amsterdam ca. 1824, dienstbode (1857), d.v. Gerrit Jan Kraaijenbrink en Catharina Hesselink.

4.                   Ernst Wolf, geb. Amsterdam 02.07.1825, stoelenmaker (1855,1863), overl. na 1893, tr. Amsterdam 18.04.1855 Jacoba Hendrika Catharina de Wilde, geb. Amsterdam ca. 1825, overl. Amsterdam 05.10.1893, d.v. Hendrik de Wilde, molenaar, en Zietje Vrijling.
     JHCdeW tr. 1e Amsterdam 26.03.1851 Gerrit Broekman, geb. Amsterdam 20.08.1823, timmerman, overl. voor 1855, z.v. Jacobus Broekman en Engeltje Schindler.

5.                   Maria Jacoba Wolff, geb. Amsterdam 25.07.1830|d|; volgt [11].

 

Noten: |a| huw.akte Amsterdam 1816 reg.1 fol.75; |b| w.s. Gemeinde Harsum, Landkreis Hildesheim, Bundesland Niedersachsen; |c| Jan Frederik; |d| vader Jan Frederik Wolff (geb.akte Amsterdam 1830 reg.6 fol.146v).

 

[24] Jan Goldschmeding, geb. Amsterdam 19.07.1800, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.07.1800, schoenmakersknecht (1824), schoenmaker (1826), kruier (1847,1850), overl. Amsterdam 23.06.1858 (akte), z.v. Gerrit Goldschmeding en Dirkje Stork; tr. Amsterdam 21.04.1824

[25] Johanna Bergman, geb. Amsterdam 06.06.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 30.06.1802, overl. tussen 1850 en 1866, d.v. Dirk Bergman, krantombrenger, en Alida Julia Lanson.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Juliana Goldschmeding, geb. Amsterdam 20.03.1825, tr. Amsterdam 24.11.1847 Jan Frederik Kroon, geb. Amsterdam 02.07.1821, winkelier (1847,1850), z.v. Tomis Kroon en Frederica Louisa Iedenbroek.

2.                   Gerhardus Alexander Goldschmeding, geb. Amsterdam 15.08.1826; volgt [12].

3.                   Johanna Maria Goldschmeding, geb. Amsterdam 09.03.1831, naaister (1871), tr. Amsterdam 11.10.1871 Dirk Hamer, geb. Amsterdam 20.10.1808, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 27.10.1808, timmerman (1840), winkelier (1845), bode (1871), z.v. Willem Hamer en Eliezabet van den Berg.
     DH tr. 1e Amsterdam 26.08.1840 Johanna Elisabeth Rossing, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. voor 1845, d.v. Franz Carel Rossing en Elisabeth Agatha van Galen; tr. 2e Amsterdam 07.05.1845 Anna Zwanida Vos, geb. Zutphen 04.11.1811, dienstbaar (1845), overl. voor 1871, d.v. Martinus Vos en Maria Magdalena Beuman.

4.                   Christoffel Goldschmeding, geb. Amsterdam 27.05.1839, suikerbakker, tr. Amsterdam 31.10.1866 Wijntje Petersen, geb. Amsterdam ca. 1843, d.v. Johannes Hendrikus Petersen en Wijntje Moerkerk.

5.                   Johanna Goldschmeding, geb. Amsterdam 25.12.1841, modemaakster (1868), tr. Amsterdam 01.07.1868 Izaäk Meijerse, geb. Maassluis 27.08.1833, bediende (1868), colporteur (1905), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|a|) 26.05.1905|b|, z.v. Markus Meijerse en Debora Gazan.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Haarlem 1905 no.518.

 

[26] Leonardus Moinat, geb. Amsterdam 22.08.1791, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 28.08.1791, steenhouwer (1820,1827), overl. Amsterdam 02.11.1829 (akte), z.v. Jean Pierre Benjamin Moinat en Catherine Sophie Nieuwenhuijsen; tr. Amsterdam 09.08.1820

[27] Christina Bergman, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 23.03.1800, courantenombrengster (1842,1854), d.v. Dirk Bergman, courantombrenger (1820), en Alida Juliana Lanson.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Christina Moinat, geb. Amsterdam 22.04.1821, tr. Amsterdam 18.05.1842 Willem Doortmont, geb. Amsterdam 12.12.1819, letterzetter (1842), boekdrukker (1850), z.v. Willem Doortmont en Anna Piemont.

2.                   Catharina Sophia Elisabeth Moinat, geb. Amsterdam 17.02.1823, overl. Amsterdam 11.10.1825 (akte).

3.                   Alida Juliana Moinat, geb. Amsterdam 01.12.1824, overl. Amsterdam 29.10.1831.

4.                   Elisabeth Moinat, geb. Amsterdam 07.01.1827; volgt [13].

5.                   Christina Helena Moinat, geb. Amsterdam 10.11.1829, courantenombrengster (1851), overl. voor 1867, tr. Amsterdam 26.04.1854 Leendert Gerardus Verburg, geb. Amsterdam 22.08.1826, huisbediende (1854), bediende (1867), herenoppasser (1881), z.v. Eliesabeth Verburg.
Uit dit huwelijk: Leonardus Gerardus Verburg, tr. Amsterdam 1881 Anna Mathilda Boom; uit dit huwelijk: Leendert Gerardus Verburg(ca.1882-na1969), tr. Elisabeth Cornelia Goldschmeding (ca.1885-1957).
     LGV tr. 2e Amsterdam 10.07.1867 Jannetje van Zijl, geb. Amsterdam 13.09.1830, d.v. Willem van Zijl en Anthonia van den Hoedt.

 

[28] Mattheus van Leeuwen, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 17.09.1797, letterzetter (1820,1822), overl. voor 1844, z.v. Mouris van Leeuwen en Grietje Uittenbos; tr. Leiden 18.05.1820

[29] Elisabeth Petronella van den Bree, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 13.10.1799, winkelierster (1850), overl. na 1850, d.v. Cornelis van den Bree en Petronella Pauw.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maurits Cornelis van Leeuwen, geb. Leiden 05.02.1821; volgt [14].

2.                   Margaretha van Leeuwen, geb. Leiden 03.10.1822, mutsenmaakster (1850), overl. voor 1858, tr. Amsterdam 24.07.1850 Dries Paater, geb. Amsterdam 23.03.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27.03.1808, timmermansknecht (1830), brandspuitenmakersknecht (1843), modellenmaker (1850), timmerman (1858), z.v. Steeven Paater en Elisabet Pander.
     DP tr. 1e Amsterdam 09.06.1830 Geertruij van den Bosch, geb. Amsterdam 12.05.1810, ged. Amsterdam (Westerkerk) 20.05.1810, overl. voor 1843, z.v. Corstiaan van den Bosch, geemployeerde aan de Nederlandsche Bank (1830), kantoorbediende (1847), en Margaretha Brinkerink; tr. 2e Amsterdam 31.05.1843 Elisabeth Cornelia Hagedoorn, geb. Amsterdam ca. 1806, dienstbaar (1843), overl. voor 1850, d.v. Willem Hagedoorn en Clara Maria Elisabeth Grube; tr. 4e Amsterdam 16.06.1858 Helena van den Bosch, geb. Amsterdam ca. 1812, d.v. Christiaan van den Bosch, kantoorbediende, en Margaretha Brinkerink.
     HvdB tr. 1e Amsterdam 26.05.1847 Lorenz Lodewijk Stiesz, geb. Amsterdam ca. 1820, timmerman, overl. voor 1858, z.v. Lorens Stiesz en Ludovica Christina Kramer.

 

[30] Jacob van Barneveld, geb. Amerongen/Stichts Veenendaal ca. 1779/1783, horlogemaker (1832,1844), klokkenmaker (1848), overl. Rhenen 04.05.1848, z.v. Teunis van Barneveld en Gerritje Teunissen/Geertje Slok; otr. 1e Renswoude 12.03.1802|d|, tr. Renswoude (ndg) 04.04.1802 Cornelia Hogeweg, geb. Renswoude ca. 1778, overl. Stichts Veenendaal 01.07.1813, d.v. Gijsbert Hogeweg en Teunisje Meereveld; tr. 2e Stichts Veenendaal 18.08.1815

[31] Frederika van Heemsbergen, geb. Wageningen ca. 1795/1796, overl. tussen 1855 en 1875, d.v. Aart van Heemsbergen en Margaritha la Tour.

Uit het huwelijk van Barneveld-Hogeweg:

1.                   Gijsbert van Barneveld, ged. Veenendaal 20.01.1805.

2.                   Gijsbert van Barneveld, ged. Veenendaal 16.10.1808.
= w.s. Gerrit van Barneveld, geb. ca. 1808, wolkammer, overl. Gelders Veenendaal 24.12.1855.

Uit het huwelijk van Barneveld-van Heemsbergen:

3.                   Margaretha van Barneveld, geb. Ede 01.11.1815|a||b|, tr. Utrecht 30.10.1839 Willem van Zwieten, geb. IJsselstein ca. 1814, z.v. Willem van Zwieten en Huibertje van Eijk.

4.                   Kornelis van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 22.12.1816, overl. Utrecht 14.10.1871, tr. Catharina van Lith.

5.                   Neeltje van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 08.09.1818, overl. Rhenen 28.04.1901, tr. 1e Rhenen 12.01.1839 Floris van der Veer, geb. Wilnis 27.08.1814, overl. voor 1854, z.v. Jacob van der Veer en Maria Goes; tr. 2e Amsterdam 19.01.1854 Pieter Hendrik Dilg, geb. ’s-Gravenhage ca. 1798, kantoorbediende, overl. voor 1875, z.v. Hendrik Willen Dilg en Cornelia Penning; tr. 3e Amsterdam 15.04.1875 Hendrik Wijsman, geb. Amsterdam ca. 1823, ambtenaar, z.v. Gerrit Jacobus Wijsman en Anna Margaretha Meijer.
     PHD tr. 1e Amsterdam 19.05.1819 Cornelia Anderson, geb. Leerdam ca. 1788, overl. voor 1854, d.v. Jan Anderson en Jacoba Hanssen.
     HW tr. 1e Amsterdam 18.05.1849 Hendrika Johanna Lanting, geb. Amsterdam ca. 1826, overl. voor 1875, d.v. Kleis Pieters Lanting en Hendrika Belia de Zeeuw.

6.                   Aartje van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 04.05.1820; volgt [15].

7.                   Cornelia van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 10.04.1822, overl. Stichts Veenendaal 15.01.1899, tr. Rhenen 11.11.1843 Cornelis Versteeg, geb. Rhenen 17.09.1814, overl. Veenendaal 28.04.1890, z.v. Grietje Cornelisse Versteeg.

8.                   Rijkje van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 16.12.1823, dienstbaar (1850), overl. Gouda 22.02.1880, tr. 1e Amsterdam 21.08.1850 Friederich Wilhelm Horst, geb. Neuenkirchen (Hannover)|c| ca. 1822, suikerbakker, overl. voor 1855, z.v. Friederich Wilhelm Horst en Catharina Elisabeth Otten; tr. 2e Amsterdam 26.07.1855 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 24.08.1868,  ingeschr. Sloten 12.03.1869, ingeschr. Amsterdam 13.03.1869) Nicolaas Hendrik de Heer, geb. Rotterdam 18.12.1811, beurtschipper, overl. Groesbeek 13.04.1895, z.v. Matthijs Hendrik de Heer en Johanna Leopold; tr. 3e Gouda 30.06.1869 Willem Adrianus Blizewski, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. Gouda 04.09.1904, z.v. Johannes Michaël Blizewski en Anna Maria Muller.
     NHdH tr. 1e Rotterdam 20.12.1843 Elizabeth Overgaauw, geb. Rotterdam 23.09.1816, overl. Gouda 10.06.1854, d.v. Leendert Overgaauw en Jannetje Elizabeth de Later.
     WAB tr. 1e Gouda 05.05.1852 Brigadina Putkamer, geb. Gouda ca. 1813, overl. Gouda 21.06.1866, d.v. Johannes Putkamer en Neetke Jongkoen.
     BP tr. 1e Broek 06.12.1838 (echtsch. Rotterdam 01.11.1851) Franciscus Korsten, geb. Rotterdam 04.03.1817, overl. Rotterdam 16.10.1892, z.v. Machiel Korsten en Cornelia Klein.
     FK tr. 2e Rotterdam 29.09.1869 Adriana Christina Anderson, geb. Rotterdam 09.04.1815, overl. Rotterdam 30.01.1878, d.v. Jan Anderson en Elizabeth Driessen; tr. 3e Rotterdam 08.10.1879 Cornelia Henderina Copper, geb. Rotterdam 19.10.1828, overl. Rotterdam 07.01.1907, d.v. Paulus Josephus Copper en Johanna Carolina Wilhelmina Knödler.
     CHC tr. 1e Rotterdam 06.02.1856 Johannes Zaatkamp, geb. Leidschendam (Stompwijk) 07.05.1819, overl. Rotterdam 15.10.1856, z.v. Anna Zaatkamp.

9.                   Hendrikje van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 07.12.1825, dienstbode (1852), tr. Amsterdam 04.08.1852 Teunis Bakker, geb. Loosdrecht ca. 1816, schipper, z.v. Sijmen Bakker, schipper, en Lena Boelhouwer.

10.                levenloze zoon, Stichts Veenendaal 11.01.1828.

11.                Jakob van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 03.12.1828, overl. Rhenen 03.02.1848.

12.                Everijntje van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 03.12.1828, overl. Zeist 04.04.1912, tr. Rhenen 02.07.1852 Willem van Dijk, geb. Rhenen 24.07.1825, overl. Rhenen 18.03.1908, z.v. Willem van Dijk en Wilmiena van Daalen.

13.                Albert van Barneveld, ook Aalbert, geb. Ede 22.05.1832, arbeider, tr. 1e Mijdrecht 31.12.1864 Aaltje Vonk, geb. Mijdrecht ca. 1831, overl. voor 1869, d.v. Cornelis Vonk en Maartje Meijer; tr. 2e Nieuwer-Amstel 17.11.1869 Maria Bovenberg, geb. Nederhorst den Berg ca. 1834, overl. Vinkeveen en Waverveen 03.02.1880, d.v. Abraham Bovenberg en Antje van den Heuvel.
     AV tr. 1e Mijdrecht 12.08.1855 Jan Oppelaar, geb. Zevenhoven 28.05.1832, overl. Mijdrecht 28.02.1864, z.v. Samuel Oppelaar, arbeider, en Hendrikje Nap.

14.                levenloze zoon, Stichts Veenendaal 15.02.1835.

15.                Frederik van Barneveld, geb. Rhenen 25.06.1836, werkman, overl. Nieuwer-Amstel 08.11.1869.

 

Noten: |a| vader oud 26 jaar (geb.akte Ede 03.11.1815); |b| geb. Stichts Veenendaal (huw.akte Utrecht 1839 no.298); |c| er zijn talrijke kandidaten, zie de.wikipedia; |d| ingekomen attestatie trouwboek Veenendaal (civ).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren