Jorrit Mellema (1943-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Jorrit Mellema, geb. Groningen 21.03.1943, kandidaatsexamen wiskunde en natuurwetenschappen C Groningen 1963|a|, doctoraalexamen natuurkunde Groningen 1967|b|, promotie Groningen 26.06.1970|c|, hoogleraar Twente (1991-2004), overl. Oldenzaal 05.09.2009, crem. Usselo 09.09.2009.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 29.06.1963; |b| Algemeen Handelsblad 10.07.1967; |c| proefschrift: Investigation of excited state spins of 60Co, 56Mn and 142Pr by nuclear orientation; promotor: H. de Waard (1922-2008).

 

[2] Harm Mellema, geb. Groningen 22.07.1905, leraar, overl. Groningen 27.09.1965, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 01.10.1965; otr. 2e Groningen 11.08.1951|b| Wemkeline Angerman, geb. Midwolda 09.07.1915, overl. na 1965, d.v. Harm Angerman, timmerman, en Aaltje Wiegman; otr. 1e Groningen xx.09.1935|c|, tr. Groningen 10.10.1935 
[3] Grietje Kikstra, geb. Groningen 30.05.1907, overl. Groningen 15.11.1949, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 19.11.1949.

Uit het huwelijk Mellema-Kikstra:

1.                   dochter.

2.                   Jorrit Mellema, geb. Groningen 21.03.1943; volgt [1].

Uit het huwelijk Mellema-Angerman:

3.                   zoon.

 

Noten: |b| Nieuwsblad van het Noorden 11.08.1951; |c| Nieuwsblad van het Noorden 16.09.1935.

 

[4] Pieter Mellema, geb. Groningen 29.03.1876, kleermaker, overl. Groningen 20.01.1931, begr. Groningen (Noorderbpl.) 23.01.1931, otr. Groningen xx.05.1904|a|, tr. Groningen 19.05.1904

[5] Gesina Cornelia Benniks, geb. Groningen 15.09.1871, overl. Groningen 07.05.1959, begr. Groningen (Noorderbpl.) 11.05.1959.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harm Mellema, geb. Groningen 22.07.1905; volgt [2].

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 10.05.1904.

 

[6] Jorriet Kikstra, geb. Assen 20.05.1882, schilder (1904,1907), huisschilder (1908), tramconducteur (1929,1934), overl. Groningen 20.09.1934|a|, begr. Groningen (Noorderbpl.) 24.09.1934, tr. Groningen 19.05.1904

[7] Angeniete Koenes, geb. Nuis (Marum) 16.09.1880, overl. Groningen 28.07.1962, begr. Groningen (Noorderbpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   IJpe Kikstra, geb. Groningen 14.08.1904, boekbinder, tr. Groningen 10.01.1929 Beertje Zomer, geb. De Wijk 14.02.1899, d.v. Jan Zomer, wegwerker bij de NS, en Harmpje Bakker.

2.                   Grietje Kikstra, geb. Groningen 30.05.1907; volgt [3].

3.                   Albert Jan Kikstra, geb. Groningen 29.09.1908, overl. Marum 26.11.1981, crem. Groningen 30.11.1981.

4.                   Derk Kikstra, geb. Groningen 07.11.1920, overl. 07.05.1999, crem. Gouda (IJsselhof) 12.05.1999.

 

Noten: |a| Jorrit (annonce in Nieuwsblad van het Noorden 21.09.1934).

 

[8] Harm Mellema, geb. Groningen 16.10.1840, zolderknecht (1867), korenmeter (1869,1881), meter-weger (1904,1907), overl. Groningen 08.05.1907, tr. Groningen 24.03.1867

[9] Anna Alida Conitzkie, geb. Groningen 21.11.1843, overl. Groningen 01.11.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fokke Pieter Mellema, geb. Groningen 23.09.1867, overl. Wagenborgen (Termunten) 24.01.1927.

2.                   Harm Mellema, geb. Groningen 10.12.1869, overl. ’s-Gravenhage 26.01.1949.

3.                   Jan Mellema, geb. Groningen 24.11.1871, metselaar, overl. Groningen 04.06.1937, tr. Groningen 11.05.1905 Renje Kuipers, geb. Pieterburen (Eenrum) 29.01.1873, overl. Groningen 07.05.1961, d.v. Jan Kuipers, timmerman, en Stientje Bos.

4.                   Adriana Cornelia Mellema, geb. Groningen 23.03.1874, overl. Groningen 19.04.1879.

5.                   Pieter Mellema, geb. Groningen 29.03.1876; volgt [4].

6.                   Reina Mellema, ook Reijna, geb. Groningen 25.07.1878, overl. ’s-Gravenhage 26.07.1920.

7.                   Adriana Cornelia Mellema, geb. Groningen 25.09.1881, overl. ’s-Gravenhage 09.05.1961, tr. Groningen 12.09.1907 Tjiepke van der Wal, geb. Dokkum 18.02.1880, bediende (1907), huisknecht (1930), overl. ’s-Gravenhage 24.04.1930, z.v. Oeds van der Wal, koopman, en Aafke de Bruin.

 

[10] Christoffer Benniks, geb. Groningen 11.12.1828, touwslagersknecht (1854,1871), touwslager (1874,1904), overl. Groningen 20.07.1914, tr. Groningen 11.06.1854

[11] Harmke de Jonge, geb. Groningen 23.04.1832, dienstmeid (1854), overl. Groningen 29.09.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Benniks, geb. Groningen 04.03.1855, stoffenverwer, pakhuisknecht, arbeider, overl. Groningen 12.12.1907, tr. Groningen14.08.1881 Catharina Maria Scharrenberg, geb. Groningen 13.02.1861, overl. na 1907, d.v. Henricus Scharrenberg, schoenmaker, en Catharina Mulder.

2.                   Roelf Jacob Benniks, geb. Groningen 11.10.1857, overl. Groningen 19.09.1860.

3.                   Andreas Benniks, geb. Groningen 05.11.1861, machinist, overl. Groningen 11.12.1921, tr. Groningen 20.11.1887 Catharina Maria Janssen, geb. Groningen 07.04.1865, overl. Groningen 24.10.1921, d.v. Christoffer Janssen, stoelmaker, en Catharina Maria Bekkers.

4.                   Gesina Hinderika Benniks, geb. Groningen 13.06.1864, overl. Groningen 09.07.1865.

5.                   Harmannus Benniks, geb. Groningen 27.06.1866, overl. Groningen (in het Liefdegesticht Pausgang) 12.06.1947.

6.                   Antje Benniks, geb. Groningen 07.02.1869, overl. Groningen 13.01.1937.

7.                   Gesina Cornelia Benniks, geb. Groningen 15.09.1871; volgt [5].

8.                   Christoffer Benniks, geb. Groningen 12.01.1874, tuinier, overl. Groningen 20.12.1916, tr. Groningen 19.06.1898 Grietje Kampinga, geb. Groningen 16.08.1874, wasvrouw (1926), overl. Groningen 03.03.1926, d.v. Reinder Kampinga, pakhuisknecht, en Teupke Mook.

9.                   Jantje Benniks, geb. Groningen 30.07.1876, tr. Groningen 06.12.1906 Johannes Henderikus Sieling, geb. Groningen 19.11.1881, huisschilder, z.v. Willem Sieling, huisschilder, en Pieterdina Hartman.

 

[12] IJpe Kikstra, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 14.01.1843, landbouwer (1870,1878), arbeider (1881,1888), landbouwer (1890,1912), overl. Beilen 26.11.1924; tr. 1e Beilen 18.06.1870 Rijka Gerding, ook Rijke, geb. Beilen 13.12.1842, overl. Geelbroek (Assen) 26.04.1872, d.v. Roelof Gerding en Aaltje Eekhof; tr. 3e Assen 02.07.1884 Stijna Maat, geb. Geeuwenbrug (Dwingeloo) 17.01.1847|a|, dienstmeid (1884), landbouwster (1902), overl. Beilen 03.01.1920, d.v. Geertje Jans Maat; tr. 2e Assen 26.06.1872

[13] Trientje van der Zwaag, geb. Assen 06.12.1854, overl. Graswijk (Assen) 19.09.1882.

Uit het huwelijk Kikstra-Gerding:

1.                   Pietsje Kikstra, ook Pietje, geb. Hijken (Beilen) 18.05.1871, overl. Assen 18.05.1871.

2.                   Jorriet Kikstra, geb. Kloosterveen (Assen) 20.05.1882; volgt [6].

Uit het huwelijk Kikstra-van der Zwaag:

3.                   Dirk Kikstra, geb. Geelbroek (Assen) 25.08.1873, arbeider, overl. na 1950, tr. Assen 21.11.1900 Ronkje Bating, geb. Bovensmilde (Smilde) 09.04.1862, koopvrouw (1900), overl. Assen 30.09.1950, d.v. Barend Bating, arbeider, en Wobbigje Kruims.
     RB tr. 1e Smilde 01.04.1887 Geert Woppenkamp, geb. Norgervaart (Norg) 23.01.1862, arbeider (1887), koopman (1899), overl. Norgervaart (Norg) 11.11.1889, z.v. Freerk Woppenkamp, arbeider, en Gesina Joldertsma.

4.                   Geesje Kikstra, geb. Geelbroek (Assen) 08.11.1874, dienstmeid (1898), overl. Heerenveen 06.11.1948, tr. Assen 11.05.1898 Pieter Tel, geb. Kloosterveen (Assen) 30.01.1879, arbeider (1898), landbouwer (1936), overl. Assen 28.05.1936, z.v. Popke Tel, arbeider, en Boukje de Graaf.

5.                   Pietje Kikstra, geb. Geelbroek (Assen) 19.12.1875, dienstmeid (1897), overl. na 1948, tr. Assen 28.04.1897 Tiemen Hogeveen, geb. Kloosterveen (Assen) 16.01.1874, arbeider, overl. Assen 29.11.1948, z.v. Tijmen Hogeveen, arbeider, en Paludana Halensis Drenth.
     TH tr. 1e Vries 02.05.1896 Jantien Alberts, geb. Vries 21.11.1871, overl. Kloosterveen (Assen) 28.08.1896, d.v. Marcus Alberts en Annechien Emmens.

6.                   Johannes Cornelis Kikstra, geb. Geelbroek (Assen) 25.07.1878, landbouwer, overl. na 1954, tr. Westerbork 06.05.1910 Aaltje Brunsting, geb. Wijster (Beilen) 14.05.1881, dienstmeid (1910), overl. Assen 11.08.1954, d.v. Harm Brunsting, landbouwer, en Marchje de Weerd.

7.                   Vroukje Kikstra, geb. Geelbroek (Assen) 30.01.1881, overl. Graswijk (Assen) 30.01.1881.

8.                   Jorriet Kikstra, geb. Kloosterveen (Assen) 20.05.1882; volgt [6].

Uit het huwelijk Kikstra-Maat:

9.                   Vroukje Kikstra, geb. Graswijk (Assen) 12.09.1884, overl. Zwiggelte (Westerbork) 26.03.1902.

10.               Geert Kikstra, geb. Graswijk (Assen) 19.03.1888, overl. Spier (Beilen) 01.01.1891.

11.               Janke Kikstra, geb. Assen 21.04.1890, tr. Westerbork 28.09.1912 Roelof Zuidberg, geb. Elp (Westerbork) 07.05.1889, boerenknecht, overl. Assen 23.04.1960, z.v. Jasper Zuidberg, arbeider, en Geesje Wilms.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Harms Maat, 55 jaar, turfmaker {opa} (geb.akte Dwingeloo 1847 no.4).

 

[14] Albert Koenes, geb. Nuis (Marum) 02.09.1841, arbeider (1866,1880), landbouwer (1904), overl. Nuis (Marum) 16.03.1922, tr. Marum 06.05.1866

[15] Grietje Koekoek, geb. Niebert (Marum) 10.11.1843, overl. Nuis (Marum) 19.06.1883.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Koenes, geb. Nuis (Marum) 15.07.1867, boerenknecht, tr. Leek 18.11.1899 Anna Mulder, geb. Niebert (Marum) 27.04.1856, dienstmeid (1887), landbouwster, d.v. Jan Jans Mulder, arbeider, en Grietje Ennes Groefsma.
     AM tr. 1e Leek 21.05.1887 Jannes Lieffering, geb. Leek 29.12.1846, arbeider, overl. voor 1899, z.v. Ebeltje Lieffering.

2.                   Grietje Koenes, geb. Nuis (Marum) 16.06.1869, arbeidster, tr. Marum 15.04.1893 Jan van der Veen, geb. Opende ca. 1871, arbeider, z.v. Hans van der Veen, landbouwer, en Lijsbert van der Vaart, landbouwster.

3.                   Libbe Koenes, geb. Marum 26.12.1871, dienstknecht, tr. Marum 25.03.1903 Grietje Mulder, geb. Marum (Nuis) 21.03.1872, dienstmeid (1903), d.v. Hendrik Mulder, arbeider, en Renskje Mulder.

4.                   Jantje Koenes, geb. Marum 26.01.1874, dienstmeid (1899), tr. 1e Marum 20.05.1899 Jan Havedings, geb. Haren 29.04.1875, schoenmaker, overl. voor 1912, z.v. Hendrik Havedings, kleermaker, en Catharina Eisses; tr. 2e Marum 24.05.1912 Jan Linker, geb. Zevenhuizen ca. 1867, landbouwer, z.v. Jakob Linker en Marchien van Esch.

5.                   Hendrik Koenes, geb. Marum 10.09.1876, dienstknecht, tr. Marum 28.10.1899 Henderika Oost, geb. Nuis (Marum) 09.03.1876, dienstmeid (1899), d.v. Geert Oost en Maike Mulder.

6.                   Roelfke Koenes, geb. Marum 13.05.1878, dienstbode (1907), tr. Harlingen 21.03.1907 Jelle Hendrik Zuizewind, geb. Hazerswoude 21.08.1879, wagenlichter bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, z.v. Evert Zuizewind en Hebelina Jellina Anna van der Veer, verloskundige.

7.                   Angeniete Koenes, geb. Nuis (Marum) 16.09.1880; volgt [7].

 

[16] Fokko Pieters Mellema, geb. ca. 1807, dienaar van de nachtschout (1836,1847), overl. Groningen 08.01.1847, z.v. Pieter Fokkens, arbeider, en Geesjen Tonnijs; tr. Groningen 22.05.1836

[17] Reina van der Wal, geb. ca. 1809, dienstmeid (1836), winkelierster (1866), koopvrouw (1867), overl. Groningen 17.12.1881, d.v. Harm Klaasens van der Wal, wever, en Dina Lammers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Fokko Mellema, geb. Groningen 02.06.1837, overl. Groningen 22.07.1837.

2.                   Pieter Mellema, geb. Groningen 05.12.1838, schoenmaker (1866,1872), dagloner (1886), overl. Uithuizen 09.08.1886, tr. 1e Groningen 30.09.1866 Derkien Pruis, geb. Groningen 14.03.1842, dienstmeid (1866), overl. Groningen 02.02.1872, d.v. Tonnijs Tonnijs Pruis, schipper, en Wibbigjen de Vries; tr. 2e Groningen 24.11.1872 Aaltjen Edens, geb. Beerta 09.10.1838, dienstmeid (1872), overl. Groningen 29.03.1878, d.v. Eme Roelfs Edens, arbeider, en Itjen Harms Noor (ca.1812-1892).

3.                   Harm Mellema, geb. Groningen 16.10.1840; volgt [8].

4.                   Alje Mellema, geb. Groningen 19.10.1843, verwer, overl. Groningen 15.10.1921, tr. Groningen 01.06.1873 Gesien Kok, geb. Bellingwolde 09.12.1838, dienstmeid (1873), d.v. Harm Geerds Kok, arbeider, en Grietje Alderts Doornkamp.

5.                   Dina Mellema, geb. Groningen 02.04.1846.

 

[18] Pieter Conitzkie, geb. Winschoten ca. 1803, timmerman, overl. Groningen 13.04.1881, z.v. Carel Pieters Conitzkie en Aaltje Staats/Stassens; tr. Gouda 15.11.1837

[19] Adriana Cornelia van der Zalm, geb. Brakel 12.07.1813, vroedvrouw (1867,1868), overl. Groningen 22.04.1895, d.v. Jan Boudewijnsz van der Zalm en Jannetje Rebecca van Meeuwen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Adriana Conitzkie, geb. Gouda 15.08.1838, dienstmeid (1868), tr. Groningen 23.02.1868 Johannes Melchers, geb. Veendam 25.08.1840, zeeman, z.v. Hindrik Melchers, scheesptimmerknecht, en Theodora Amsing.

2.                   Johannes Conitzkie, geb. Groningen 17.02.1841, milicien, overl. Groningen 29.06.1866.

3.                   Anna Alida Conitzkie, geb. Groningen 21.11.1843; volgt [9].

4.                   Petrus Contizkie, geb. Groningen 08.01.1846, overl. Groningen 02.07.1920.

5.                   Jansina Rebekka Conitzkie, geb. Groningen 15.05.1849, overl. Rotterdam 23.02.1888, tr. Rotterdam 12.08.1874 David Gijsbert van Gelderen, geb. Rotterdam 28.01.1851, overl. Rotterdam 04.02.1914, z.v. Gerrit van Gelderen en Elizabeth van der Graaf.
     DFvG tr. 2e Rotterdam 06.11.1889 Anna de Vries, geb. Delfzijl 15.02.1858, overl. Rotterdam 04.07.1928, d.v. Bonne de Vries, broodbakker, en Jantje Roelfsema.

6.                   Karel Conitzkie, geb. Groningen ca. 1852, metselaar, overl. Groningen 30.11.1922.

7.                   Stephanus Conitzkie, geb. Groningen 12.01.1855.

8.                   Adriana Cornelia Conitzkie, geb. Groningen 11.07.1857, overl. Rotterdam 18.12.1933, begr. Rotterdam (Al.Bpl. Crooswijk) 22.12.1933, tr. Rotterdam 16.05.1883 Maurits Pieter Wolffensperger, geb. Nijmegen ca. 1856, overl. na 1933, z.v. Jacob Adrianus Wolffensperger en Neeltje Hey.

 

[20] Dirk Benniks, geb. ca. 1799/1800, wolspinner (1826), sjouwer (1828), fuselier (1829,1831), flankeur bij de Zevende Afdeling Infanterie (1832)|b|, ‘gesneuveld op de Citadel van Antwerpen’ 07.12.1832|a|, z.v. Matthijs Benniks, militair, en Willemina Duijverman; tr. Groningen 30.03.1826

[21] Gesina Folkers, geb. ca. 1795/1796/1797/1798, breidster (1860), overl. Groningen 14.03.1874, d.v. Hinderikus Folkers, kleermaker, en Hinderika Braak/Braams.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Benniks, geb. Groningen 01.06.1826, overl. Groningen 12.10.1829.

2.                   Christoffer Benniks, geb. Groningen 11.12.1828; volgt [10].

3.                   Hinderika Benniks, geb. Groningen 21.03.1831, overl. Groningen 07.03.1910, tr. Groningen 09.12.1860 Wilhelmus van den Ing, geb. Norg 19.11.1828, arbeider, overl. Groningen 20.02.1881, z.v. Joost van den Ing, voerman, en Wilhelmina Heins.

Kinderen van Gesina:

4.                   Maria Catharina Folkers, geb. Groningen 29.04.1835|c|, tr. Groningen 31.07.1864 Eise Sipsma, geb. Groningen 27.07.1834, koopman, z.v. Klaas Sipsma en Jantje Reinders.

5.                   Cornelia Adriana Folkers, geb. Groningen 26.08.1836|d|, overl. Groningen 22.02.1919, tr. Groningen 31.10.1869 Andries Lakroij, geb. Nieuwe Pekela 16.01.1839, arbeider, overl. Zuidlaren 08.11.1915, z.v. Berend Kalroij, schipper, en Jantje Broekhuizen.

 

Noten: |a| huw.akte Groningen 1860 no.319 (dochter Hinderika); |b| als Derk Benninks vermeld in de Nederlandsche Staatscourant no.6 van 06.01.1833, blad 2, linkerkolom; |c| aangifte door Trientje Sonnius, oud 57 jaar, geauthoriseerde vroedvrouw (geb.akte Groningen 1835 no.370); |d| aangifte door Jantje Zuidema, 70 jaar, geauthoriseerde vroedvrouw (geb.akte Groningen 1836 no.701).

 

[22] Harm Harms de Jonge, geb. Groningen, ged. Groningen 04.10.1807, schipper (1832,1834), sjouwer (1839), schippersknecht (1854), arbeider (1855), overl. Groningen 27.11.1855, z.v. Harm Hindriks, militair, en Harmke Berends; tr. 2e Groningen 24.11.1839 Catharina de Vries, geb. ca. 1810, werkvrouw, overl. Groningen 21.10.1854, d.v. Hart Gerrits de Vries, wever, en Jacoba Jans; tr. 1e Groningen 26.01.1832

[23] Antje Beerends, geb. Groningen, ged. Groningen 22.01.1802, overl. (kraambed) Groningen Groningen 13.02.1837 (des namiddags te half twee uur), d.v. Beerend Harms, schipper, en Antje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmke de Jonge, geb. Groningen 23.04.1832; volgt [11].

2.                   Antje de Jonge, geb. Groningen 23.04.1834, werkvrouw (1865), overl. Groningen 16.05.1915, tr. Groningen 26.03.1865 Jan Jans, geb. Groningen 24.10.1827, werkman, z.v. Pieter Jans, arbeider, en Jantje Hendriks de Boer.

3.                   Dochter de Jonge, geb. Groningen 13.02.1837 (des morgens te acht uren), overl. Groningen 14.02.1837 (heden nacht te drie uren).

 

[24] Dirk IJpes Kikstra, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 01.02.1817, gardenier (1843,1858), landbouwer (1861,1864), gardenier (1866), landbouwer (1870,1881), overl. Beilen 29.05.1888, z.v. Ype Klazes Kikstra, arbeider, en Janke Tjeerds; tr. Menaldumadeel 12.05.1842

[25] Pietje Dirks Bierma, geb. Piaam (Wonseradeel) 12.01.1820, landbouwster, overl. Hijken (Beilen) 07.07.1899, d.v. Dirk Pieters Bierma, boer, en Trijntje Douwes IJska.

Uit dit huwelijk:

1.                   IJpe Kikstra, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 14.01.1843; volgt [12].

2.                   levenloze zoon, Menaldumadeel 12.01.1845.

3.                   Dirk Kikstra, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 13.12.1845, landbouwer, overl. Beilen 13.05.1931, tr. Beilen 08.05.1875 Metje van der Form, geb. Leeuwarden 13.01.1846, overl. Beilen 22.09.1932, d.v. Hessel Aukes van der Form, commies bij de directe belastingen, en Pieternella de Ruiter.

4.                   Jorrit Kikstra, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 22.07.1848, overl. Beilervaart (Beilen) 11.04.1874.

5.                   Janke Kikstra, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 25.12.1850, overl. Zweins (Franekeradeel) 03.10.1854.

6.                   Trijntje Kikstra, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 22.12.1853, overl. Beilen 10.03.1922, tr. Beilen 16.06.1877 Arend Nijmeijer, geb. Garminge (Westerbork) 13.12.1846, landbouwer, z.v. Albert Nijmeijer, landbouwer, en Geesje Dolfing.

7.                   Janke Kikstra, geb. Zweins (Franekeradeel) 25.04.1856, overl. Hijken (Beilen) 22.05.1883, tr. Beilen 07.05.1881 Hendrik Nijmeijer, geb. Brunsting (Beilen) 21.09.1852, arbeider, overl. na 1883, z.v. Albert Nijmeijer, arbeider, en Geertje Dolfing.

8.                   Aafke Kikstra, geb. Zweins (Franekeradeel) 22.08.1858, overl. Beilen 16.12.1896, tr. Beilen 07.10.1896 Thijs Timmer, geb. Beilervaart (Beilen) 08.12.1865, arbeider, z.v. Arend Timmer, arbeider, en Jantje Maat, arbeidster.

9.                   Tetje Kikstra, geb. Zweins (Franekeradeel) 27.03.1861, overl. Beilen 08.01.1887, tr. Beilen 07.05.1881 Lukas Reinds, geb. Spier (Beilen) 30.09.1853, arbeider (1881), timmerman (1893), overl. Beilen 26.12.1928, z.v. Jan Lukas Reinds, landbouwer, en Marrigje Gerding.
     LR tr. 2e Beilen 13.05.1893 Maria Slendebroek, geb. Beilervaart (Beilen) 22.08.1863|a|, dienstmeid (1893), overl. Beilen 24.10.1957, d.v. Henderikus Slendebroek, arbeider, en Marchien Buterhof.

10.               Rigtje Kikstra, geb. Zweins (Franekeradeel) 27.02.1864, overl. Beilen 26.09.1929, tr. Beilen 04.12.1889 Willem Jonkers, geb. Westerbork 06.12.1854, landbouwer, z.v. Jan Jonkers, landbouwer, en Albertje Wilms.

11.               Wytze Kikstra, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 30.07.1866, overl. Menaldumadeel 02.02.1868.

 

Noten: |a| moeder Bulerhof (geb.akte Beilen 1863 no.77).

 

[26] Johannes Cornelis van der Zwaag, geb. Akkrum (Utingeradeel) 27.10.1821, arbeider, overl. Halerbrug (Beilen) 04.05.1879|a|, z.v. Trijntje Johannes van der Zwaag, arbeidster; tr. 2e Assen 03.11.1858 Geesien Beuker, geb. Assen 23.12.1834, overl. Eursing (Beilen) 02.03.1881, d.v. Hendrik Kars Beuker (-1858) en Everdina Bakker (-1848); tr. 1e Assen 02.05.1847

[27] Vroukjen Been, geb. Peize 09.11.1816, dienstmaagd (1847), overl. Assen 23.04.1858, d.v. Hendrik Jans Been, arbeider, en Annegien Davis Huberts.

Uit het huwelijk van der Zwaag-Been:

1.                   Lodewijk van der Zwaag, geb. Assen 02.02.1848, overl. Assen 10.02.1853.

2.                   Annechien van der Zwaag, geb. Assen 16.02.1851, overl. Assen 23.08.1868.

3.                   Trientje van der Zwaag, geb. Assen 06.12.1854; volgt [13].

Uit het huwelijk van der Zwaag-Beuker:

4.                   Lodewijk van der Zwaag, geb. Assen 26.04.1860, dagloner, tr. Delfzijl 04.09.1885|c| Antje Lindeboom, geb. Bovenbergum (Smallingerland) 11.06.1857, koopvrouw (1885), d.v. Petrus Sipkes Lindeboom en Johanna Geerts Gelsma|d|.
     AL tr. 1e Delfzijl 16.12.1880 Arie Visser, geb. Hardinxveld 16.02.1855, dagloner, overl. voor 1885, z.v. Govert Visser en Pieternella Blokland.

5.                   Dina van der Zwaag, geb. Assen 28.12.1861, overl. Graswijk (Assen) 18.06.1877.

6.                   Hendrik van der Zwaag, geb. Assen 01.11.1863, sergeant (1891), overl. Maastricht 26.01.1952, tr. Maastricht 05.08.1891 Lucie Simonds, later Graff, geb. Maastricht 25.04.1864|b|, overl. Maastricht 29.10.1945, d.v. Arnold Graff en Joanna Hubertina Simons.

 

Noten: |a| per abuis oud 53 jaar (overl.akte Beilen 1879 no.36); |b| erkend door AG bij het huwelijk Maastricht 05.02.1868; |c| moeder v/d bruidegom Bleeker  (huw.akte Delfzijl 1885 no.40); |d| ‘verklarende de bruid en de vier na te melden getuigen, met eede, dat het hun volkomen bekend is dat Johanna Geerts Gelsma, Johanna Geltsema en Johanna Scheltens, aldus verschillend in de voorgelegde stukken voorkomende, een en dezelfde epersoon en wel de moeder der bruid is geweest’ (huw.akte Delfzijl 1885 no.40).

 

[28] Jan Hendriks Koenes, geb. Zevenhuizen (Leek) ca. 1801, boerenknecht (1838), arbeider (1838,1841), landbouwer, overl. Nuis  (Marum) 22.07.1888, z.v. Hendrik Jans Koenes, arbeider, en Voske Hendriks, arbeidster; tr. Marum 28.06.1838

[29] Jantje Hendriks Burgstra, geb. Nuis ca. 1802/1803, dienstmeid (1819), arbeidster, landbouwster, overl. Nuis (Marum) 12.06.1891, z.v. Hendrik Derks Burgstra, landbouwer, en Neetje Hendriks; tr. 1e Marum 02.05.1819|a| Lubbe Wolters Auwema, geb. ca. 1796, dagloner (1819), landbouwer, schatter van het slachtvee (1835), overl. Nuis (Marum) 14.10.1835, z.v. Wolter Lubbes Auwema, landbouwer, en Reintje Hendriks, landbouwster.

Uit het huwelijk Auwema-Burgstra:

1.                   Wolter Auwema, geb. Nuis (Marum) 25.10.1819|b|, boerenknecht, overl. Nuis (Marum) 26.06.1837.

2.                   Hendrik Auwema, geb. Nuis (Marum) 17.02.1824, boerenknecht, overl. Surhuizum (Achtkarspelen) 28.12.1866, tr. Achtkarspelen 14.05.1859 Gepke Hessels Snip, geb. Surhuizum (Achtkarspelen)  18.09.1832, overl. Surhuizum (Achtkarspelen) 01.09.1886, d.v. Hessel Wygers Snip, landbouwer, en Gertje Alles Boersma.

3.                   Wobbe Auwema, geb. Nuis (Marum) 18.01.1827, boerenknecht, overl. Noordwijk (Marum) 10.05.1872,  tr. Leek 19.05.1855 Aaltje Hoeksema, geb. Midwolde (Leek) 05.02.1821, overl. Grootegast 02.01.1914, d.v. Berend Klasens Hoeksema, landbouwer, en Trijntje Willems Sikkema, landbouwster.
     AH tr. 2e Grootegast 11.03.1874 Petrus de With, ook Peterus de Wit, geb. Grootegast ca. 1813, landbouwer, overl. Doezum (Grootegast) 11.05.1886, z.v. Klaas Dirks de With en Foske Okkes.
     PdW tr. 1e Grootegast 01.11.1832 Trientje Jans Boonstra, geb. ca. 1807, overl. Doezum (Grootegast) 19.04.1873, d.v. Jan Eelkes Boonstra, landbouwer, en Grietje Romkes.

4.                   IJktje Auwema, geb. Nuis (Marum) 07.12.1829, tr. Achtkarspelen 07.12.1850 Rinse Wobbes Bouma, geb. Surhuizum ca. 1803, z.v. Wobbe Nannes Bouma en Antje Renses Bosma.

5.                   Reina Auwema, geb. Nuis (Marum) 25.10.1832, dienstmeid (1857), overl. De Wilp (Marum) 06.02.1864, tr. Marum 16.05.1857 Roelf Postema, geb. Marum 29.10.1824, dagloner (1857), landbouwer (1868), overl. voor 1881, z.v. Engeltje Roelfs Postema.
     RP tr. 2e Marum 18.10.1868 Catharina van der Paard, geb. Termunterzijl (Termunten) 13.08.1837, dienstmeid (1868), overl. Wildervank 22.04.1881, d.v. Albert Harms van der Paard, arbeider, en Jantje Lourens Smit.

6.                   Mitje/Mietje Auwema, geb. Nuis (Marum) 29.05.1835, overl. Niebert (Marum) 19.11.1861, tr. Marum 11.05.1861 Pieter Ipema, geb. Roden 08.12.1831, landbouwer, overl. Nuis (Marum) 02.08.1907, z.v. Harm Hendriks Ipema, landbouwer, en Sabke Pieters Oosterhof.
     PI tr. 2e Marum 27.05.1866 Renske Ausma, geb. Nuis (Marum) 04.07.1835, overl. Nuis (Marum) 03.06.1907, d.v. Jan Alles Ausma, landbouwer, en Maike Hendriks Wilderman.

Uit het huwelijk Koenes-Burgstra:

7.                   Hendrik Koenes, geb. Nuiz (Marum) 01.10.1838, arbeider (1861), handelaar (1912), overl. Emmen 07.07.1912, , tr. 1e Marum 08.09.1861 Baukje van der Wijk, geb. Niebert (Marum) 05.03.1839, dienstmeid (1861), d.v. Derk Jans van der Wijk, arbeider, en Grietje Jannes Ausma, arbeidster; tr. 2e Marum 11.03.1899 Sapke Oldenburger, geb. Marum 23.09.1854, arbeidster, overl. Ooststellingwerf 20.01.1936, d.v. Lubbe Teekes Oldenburger, arbeider,en Grietje Jakobs Haak, arbeidster.
     SO tr. 1e Achtkarspelen 26.09.1874 Sijbrandus Keizer, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 19.03.1841, arbeider, overl. Dokkum 13.09.1895, z.v. Johannes Keizer en Bieuwkjen Ruurds Gjaltema; tr. 3e Ooststellingwerf 19.12.1913 Hillebrand Karels Bergsma, geb. Haule (Ooststellingwerf) 03.12.1849, overl. Ooststellingwerf 17.11.1926, z.v. Karel Pieters Bergsma en Jantje Arents Engberts.
     HKB tr. 1e Ooststellingwerf 07.06.1889 Grietje Martens ten Hoor, geb. Appelscha (Ooststellingwerf) 11.05.1858, overl. Ooststellingwerf 08.03.1902, d.v. Marten Everts ten Hoor en Hendrikje Jans Westra.

8.                   Albert Koenes, geb. Nuis (Marum) 02.09.1841; volgt [14].

 

Noten: |a| bruid Burgsema (huw.akte Marum 1819 no.2); |b| moeder ter Burg (geb.akte Marum 1819 no.37).

 

[30] Libbe Jans Koekoek, geb. Marum 01.04.1819 (akte), boerenknecht (1840), arbeider, landbouwer, overl. Nuis (Marum) 20.10.1899, z.v. Jan Willems Koekoek en Trijntje Sjoukes; tr. 2e Marum 31.01.1855 Dieuwke Wobbes Ausma, geb. Nuis (Marum) 06.11.1814|a|, overl. Nuis (Marum) 03.11.1869, d.v. Wobbe Jans Ausma, landbouwer, en Marijke Freerks Burema, landbouwster; tr. 1e Marum 25.06.1840

[31] Grietje Roelfs Heuker, geb. Niebert (Marum) 25.05.1816, overl. (kraambed) Niebert (Marum) 12.11.1843, d.v. Roelf Egberts Heuker, landbouwer, en Renske Jans.

Uit het huwelijk Koekoek-Heuker:

1.                   Roelf Koekoek, geb. Niebert (Marum) 14.06.1841, arbeider, landbouwer, overl. Nuis (Marum) 18.06.1884, tr. 1e Marum 02.04.1865 Grietje Hendriks de Boer, geb. Nuis (Marum) 18.05.1843, overl. Nuis (Marum) 20.06.1865, d.v. Hendrik Tjeerds de Boer, winkelier (1843), karreman (1865), en Anna Catharina Jannes Ausma; tr. 2e Marum 08.12.1866 Anke Ausma, geb. Nuis (Marum) 01.10.1844, overl. Nuis (Marum) 13.02.1892, d.v. Wobbe Alles Ausma, landbouwer, en Janke Tieses Bijzitter, tapster (1866).

2.                   Grietje Koekoek, geb. Niebert (Marum) 10.11.1843; volgt [15].

Uit het huwelijk Koekoek-Ausma:

3.                   Marijke Koekoek, geb. Nuis (Marum) 29.07.1855, overl. Nuis (Marum) 07.09.1855.

4.                   Maria Koekoek, geb. Nuis (Marum) 07.06.1857, tr. Marum 04.09.1875 Ment Mulder, geb. Niebert (Marum) 04.12.1848, smidsknecht (1875), grofsmid (1917), overl. Nuis (Marum) 06.01.1917, z.v. Hendrik Jannes Mulder, schoenmaker, en Aaltje Alberts Palsma.

 

Noten: |a| Ousma in akte, vader/aangever tekent met ‘W J Ousma’ (geb.akte Marum 1814 no.38).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren