Pieter Johannes Merkelijn (1917-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien november 2019)

 


 

[1] Pieter Johannes Merkelijn, Piet, geb. Magelang 30.11.1917, taalkundig kandidaatsexamen indologie Leiden 1940|a|, doctoraal indologie Leiden 1945|b|, bestuursambtenaar in Nieuw-Guinea (1945-1962), hoofd afdeling ontwikkeling en voorlichting/organisatie THT (1962-1972), secretaris van het Zuid-Amerika-Orgaan van de zending van de Gereformeerde Kerk (1972-1982), OON, overl. Hardenberg 22.05.2008, begr. Leusden (Bpl. Rusthof), tr. 1e voor 1945 Bep Morks, geb. 25.05.1920|c|, overl. Leusden 07.10.1976, begr. Leusden (Bpl. Rusthof) 11.10.1976; tr. 2e Echten (kerk) 10.08.1982 Hendrika Simona Vasse, Simone, geb. 16.02.1939, overl. 07.12.2010, begr. Leusden (Bpl. Rusthof).
– Over de onderduik van Hanny Michaelis (1922-2007): leiden4045.nl

 

Noten: |a| Leidsche Courant 11.07.1940; |b| Nieuwe Leidsche Courant 02.07.1945; |c| w.s. d.v. Herman Morks en Gijsberta Clasina Kooijman (De Telegraaf 07.07.1920: Morks-Kooyman, d., s.o. Soemberdadie).

 

[2] Aart Merkelijn, geb. Dordrecht 27.09.1878, dominee, predikant te Schoondijke (1910,1911) en Middelburg (1911-1938), naar Indië 1912, missionair predikant te Magelang (1913,1938)|d|, OON, overl. Leiden 26.04.1943, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 29.04.1943, tr. Vrijhoeve-Capelle 26.05.1908
[3] Adriana Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 06.11.1880, overl. Amersfoort 26.01.1963, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 31.01.1963.
– xx.09.1910: AM neemt beroep aan ‘voor den arbeid te Bandjar Negara op Java’.|b|
– 04.01.1912: AM gaat te Genua scheep op de Prinses Juliana met bestemming Java.|c|
– A. Merkelijn, «26 Jaren op het zendingsveld: herinneringen van een missionair predikant», ’s-Gravenhage: D.A. Daamen Uitgeversmij, 1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina Maria Merkeleijn, Dieneke, geb. Schoondijke 24.04.1910, wegens vallende ziekte uit Indië naar Holland meegegeven rond 1915|e|, overl. Haarlem 04.09.1918.

2.                   Jacoba Merkelijn, Co, geb. Magelang 21.04.1913, overl. Oegstgeest 07.05.1999, begr. Oegstgeest (Bpl. bij het Groene Kerkje) 12.05.1999, tr. Johannes Cornelis Fockens, Jo, geb. Haarlem 17.07.1910, overl. Oegstgeest 14.09.2001, z.v. Hendrik Marius Fockens en Antje Groenewegen.

3.                   Hendrik Hendricus Merkelijn, Henk, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) 29.06.1914, doctoraal examen geneeskunde Leiden 1940|a|, arts, overl. Vlissingen 23.12.1985, begr. ’s-Gravenhage, tr. ’s-Gravenhage 07.09.1942 Johanna Jacoba Flinterman, Annie, geb. Loosduinen 13.08.1913, overl. Leiden 12.05.1999, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Westduin) 18.05.1999.

4.                   Pieter Johannes Merkelijn, geb. Magelang 30.11.1917; volgt [1].

 

Noten: |a| Leidsche Courant 05.10.1940; |b| Leidsch Dagblad 26.09.1910; |c| Leidsch Dagblad 08.01.1912; |d| RA 1913 p.391 & RA 1938 p.517 (uitgezonden als predikant bij de Gereformeerde Kerk van Middelburg); |e| Nederlands Dagblad 25.09.1972.

 

[4] Pieter Merkelijn, geb. Dordrecht 02.01.1842, tabakskerver (1866), winkelknecht (1868,1881), overl. Dordrecht 07.01.1890, tr. Dordrecht 02.08.1865

[5] Dina Mitzer, geb. Dordrecht 22.02.1841, overl. ’s-Gravenhage 29.02.1916|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Merkelijn, Frans, geb. Dordrecht Dordrecht 08.07.1866, overl. Dordrecht 18.12.1939, tr. 1e Dordrecht 07.05.1890 Adriana Rombout, geb. Strijen 24.05.1866, overl. Dordrecht 27.03.1892, d.v. Magchiel Rombout en Maaike Zwartbol; tr. 2e Dordrecht 16.11.1892 Adriana Busink, geb. Dordrecht 18.03.1866, overl. Dordrecht 11.01.1925, d.v. Hendrik Busink en Willemina de Rot.

2.                   Christiaan Merkelijn, geb. Dordrecht 18.07.1868, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|a|) 06.01.1918|b|, tr. Dordrecht 06.07.1892 Neeltje van der Linden, geb. Dordrecht 20.03.1865, d.v. Hermanus van der Linden, zeeman, en Jannetje Faasen.

3.                   Johanna Pieternella Merkelijn, geb. Dordrecht 19.12.1870, overl. ’s-Gravenhage 25.04.1947, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 30.04.1947, tr. Dordrecht 05.01.1899 Pieter Klijn, geb. Vinkeveen en Waverveen 10.04.1873, overl. Haarlem 22.02.1953, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.02.1953, z.v. Tijmen Klijn en Meinsje Mulder.

4.                   Willem Merkelijn, geb. Dordrecht 25.08.1872, overl. Dordrecht 20.02.1875.

5.                   Jacobus Johannes Merkelijn, geb. Dordrecht 17.08.1874, overl. Dordrecht 26.12.1874.

6.                   Willemina Clazina Merkelijn, geb. Dordrecht 24.07.1876, overl. Dordrecht 08.02.1958, tr. Dordrecht 26.06.1895 Hendrik Lenos, geb. Heerenveen (Schoterland) 24.06.1865, overl. Dordrecht 23.08.1939, z.v. Tobias Lenos, koopman, en Sijke Wiebes Reiding.

7.                   Aart Merkelijn, geb. Dordrecht 27.09.1878; volgt [2].

8.                   Johan Pieter Merkelijn, geb. Dordrecht 05.01.1881, overl. Dordrecht 19.04.1881.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Haarlem 1918 no.233; |c| moeder de Paff (overl.akte ’s-Gravenhage 1916 no.702).

 

[6] Hendrik Hendrikus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 18.03.1852, hooihandelaar (1903), overl. Vrijhoeve-Capelle 11.07.1909, tr. Vrijhoeve-Capelle 09.08.1877

[7] Jacoba Timmermans, geb. Loon op Zand 22.02.1854, overl. na 1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Cornelis Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 28.02.1878, hooihandelaar (1903, foeragehandelaar (1923), tr. 1e Veenendaal 05.08.1903 (echtsch. ingeschr. Veenendaal 10.12.1918) Neeltje Hermina Recter, geb. Veenendaal 21.01.1878, overl. Amsterdam 23.09.1946|a|, d.v. Dirk Hendrik Recter en Hermina Beijer; tr. 2e Amsterdam 13.11.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.10.1938, ingeschr. Amsterdam 28.11.1938) Maria Margaretha Keller, geb. Hameln|b| ca. 1899, procuratiehoudster (1923), d.v. Philipp Keller, ingenieur, en Philippina Feidner.
Uit het huwelijk Oerlemans-Recter: Adrianus Cornelis Oerlemans (1909-1978), promotie Amsterdam UvA 09.06.1949|d|.

2.                   Geertruida Adriana Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 16.02.1879, overl. Vrijhoeve-Capelle 04.01.1883.

3.                   Adriana Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 06.11.1880; volgt [3].

4.                   Lucia Cornelia Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 25.12.1882, overl. Amersfoort 25.06.1948, tr. Vrijhoeve-Capelle 24.09.1907 (echtsch. ingeschr. Sprang-Capelle 19.06.1929) Wouter Gerdinus Uijthoven, geb. Drongelen 14.12.1882, overl. Apeldoorn 14.11.1960, z.v. Philippus Uijthoven en Elisabethvan der Hoeven.

5.                   Geertruida Adriana Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 02.02.1884, overl. Vrijhoeve-Capelle 30.08.1884

6.                   Cornelis Gerardus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 31.03.1885, overl. Vrijhoeve-Capelle 07.05.1885.

7.                   Geertruida Adriana Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 08.05.1886, tr. Vrijhoeve-Capelle 14.09.1911 Cornelis Jan Mieras, geb. Beesd 16.09.1885, z.v. Marinus Mieras, onderwijzer, en Gijsbarta Hendrika van Eldik.

8.                   IJda Maria Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 20.06.1887, overl. Haarlem 30.07.1949|c|, tr. Vrijhoeve-Capelle 03.06.1913 Pieter Quirijns, geb. Capelle 10.07.1882, overl. Castricum 23.01.1940, z.v. Willem Quirijns en Jacoba Huberta Dingena Huijsman.

9.                   Cornelis Gerardus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 30.06.1888, tr. Vleuten 22.08.1929 Teuntje Pleijsier, geb. Vleuten 02.04.1900, d.v. Willem Pleijser en Belia Johanna Dogterom.

10.               Anna Sophia Wilhelmina Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 25.02.1891, tr. Vrijhoeve-Capelle 06.05.1920 Franciscus Jacobus Spijkerman, geb. Waalwijk 31.04.1891, z.v. Jacobus Spijkerman en Maria Christina Antonetta van Beijnen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hilversum 1946 no.728 (per abuis weduwe); |b| nu in Landkreis Hameln-Pyrmont, Bundesland Niedersachsen; |c| ook overl.akte Zeist 1949 no.340; |d| proefschrift: Development of Freud’s conception of anxiety; promotor: L. van der Horst (1893-1978).

 

[8] Johan Pieter Merkelijn, geb. Dordrecht ca. 1810, uitdrager (1865,1867), overl. Dordrecht 23.04.1888, tr. Dordrecht 01.11.1837

[9] Francisca Aelmans, geb. Dordrecht ca. 1807, overl. Dordrecht 06.07.1880.

Uit dit huwelijk (moeder Francina Aelemans):

1.                   Pieter Merkelijn, geb. Dordrecht 02.01.1842; volgt [4].

2.                   Nicolaas Merkelijn, geb. Dordrecht 15.10.1843, overl. Dordrecht 18.12.1878, tr. Dordrecht 21.08.1867 Pieternella van Dijk, geb. Dordrecht 12.05.1838, d.v. Elisabeth van Dijk.

 

[10] Christiaan Metzer, geb. Dordrecht 22.02.1812, boekbinder, overl. Dordrecht 24.11.1848, tr. Dordrecht 08.05.1833

[11] Maaijke Paf, geb. ca. 1806, overl. Dordrecht 08.06.1886.

Uit dit huwelijk (vader Mitzer):

1.                   Coenraad Mitzer, geb. Dordrecht 25.11.1834, overl. Derde Gesticht der Rijkswerkinrichting te Veenhuizen (Norg) 28.06.1892|a|.

2.                   Johannes Mitzer, geb. Dordrecht 18.03.1837, overl. Dordrecht 28.02.1864, tr. Dordrecht 26.03.1862 Cornelia van der Rest, geb. Dordrecht 26.03.1838, overl. Dordrecht 04.12.1892, d.v. Dirk Willem van der Rest en Ida Brand.
     CvdR tr. 2e Dordrecht 02.01.1867 Christiaan Mitzer (1843-), jongere broer van Johannes.

3.                   Arie Mitzer, geb. Dordrecht 06.02.1839, overl. Dordrecht 29.05.1857.

4.                   Dina Mitzer, geb. Dordrecht 22.02.1841; volgt [5].

5.                   Christiaan Mitzer, geb. Dordrecht 18.02.1843, overl. Dordrecht 21.06.1901, tr. Dordrecht 02.01.1867 Cornelia van der Rest (1838-1892).
     CvdR tr. 1e Dordrecht 26.03.1862 Johannes Mitzer (1837-1864), oudere broer van Christiaan.

6.                   Johanna Mitzer, geb. Dordrecht 10.12.1844, overl. Dordrecht 16.05.1846.

7.                   Willemina Klazina Mitzer, geb. Dordrecht 03.04.1846, overl. Dordrecht 30.01.1877.

8.                   Johanna Mitzer, geb. Dordrecht 30.07.1847, overl. Dordrecht 14.11.1847.

9.                   Aart Mitzer, geb. Dordrecht 15.03.1849, overl. Dordrecht 01.10.1906, tr. Dordrecht 29.05.1878 Maria Cornelia van de Velde, geb. Zierikzee 23.05.1851, overl. Schoten 06.05.1919, d.v. Jan van de Velde en Elizabeth Neerhoudt.

 

Noten: |a| moeder Maike Pol.

 

[12] Adriaan Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 27.08.1826, overl. Vrijhoeve-Capelle 27.08.1912; tr. 2e Sprang-Capelle 03.10.1858 IJda Maria Timmermans, geb. Sprang 17.06.1836, overl. Vrijhoeve-Capelle 21.02.1894, d.v. Stephanus Timmermans en Anna Wilhelmina Sophia Werthers; tr. 1e Vrijhoeve-Capelle 13.12.1851

[13] Adriana Vos, geb. Capelle 24.05.1831, overl. (kraambed) Vrijhoeve-Capelle 05.04.1856.

Uit het huwelijk Oerlemans-Vos:

1.                   Hendrik Hendrikus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 18.03.1852; volgt [6].

2.                   Maria Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 31.12.1853, overl. Vrijhoeve-Capelle 10.05.1854.

3.                   Maria Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 18.02.1855, overl. Vrijhoeve-Capalle 25.03.1856.

4.                   Adriaan Marinus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 26.03.1856, overl. ’s-Gravenmoer 01.08.1856|a|.

Uit het huwelijk Oerlemans-Timmermans;

5.                   Anna Sophia Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 25.08.1859, overl. Vrijhoeve-Capelle 01.04.1890.

6.                   Stefanus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 07.03.1861, overl. Sprang-Capelle 16.04.1930, tr. Capelle 07.06.1883 Adriana van der Hoeven, geb. Capelle 01.04.1855, overl. ’s-Hertogenbosch 15.01.1926|b|, d.v. Leendert  van der Hoeven en Cornelia Adriana Snijders.

7.                   Johannes Marinus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 27.09.1862, overl. Sprang-Capelle 09.03.1944, tr. Capelle 13.09.1893 Dingena Johanna de Rooij, geb. Capelle 14.05.1869, overl. Sprang-Capelle 16.05.1933, d.v. Ahasuerus de Rooij en Johanna Adriana Bossers.

8.                   Marijnus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 14.05.1868, overl. Vrijhoeve-Capelle 17.06.1869.

9.                   Maria Berdina Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 05.04.1870, overl. Vrijhoeve-Capelle 22.06.1914.

10.               Marinus Bernardus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 26.06.1872, artsexamen Amsterdam UvA 26.04.1902, promotie Amsterdam UvA 25.02.1908|c|, arts te Heusden, overl. Heusden 12.01.1918, begr. 15.01.1918, tr. Gorinchem 25.04.1906 Catharina Josina van de Water, geb. Breda 02.06.1875, overl. ’s-Gravenhage 25.03.1961, crem. Velsen (Westerveld) 29.03.1961, d.v. Cornelis Adrianus van de Water en Maria Elisabeth Gräfing.
     CJvdW tr. 2e Heteren 05.07.1921 Adrianus Marius Koning, geb. Lent (Elst) 19.08.1866, arts, overl. Baarn 05.04.1942, z.v. Ignatius Jacob Koning en Maria Hendrika de Kruiff.
     AMK tr. 1e Amsterdam 09.09.1891 Louisa Catharina Kok, geb. Amsterdam 12.11.1867, overl. Amersfoort 13.06.1920, d.v. Carel Kok, zadelmaker, en Maria Catharina Schuurman.

11.               Johanna Bernardina Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 23.10.1874, overl. Sprang-Capelle 01.12.1945.

12.               IJda Wouterina Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 23.02.1877, overl. Velp (Rheden) 31.01.1944.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vrijhoeve-Capelle 1856 no.13; |b| ook overl.akte Sprang-Capelle 1926 no.8; |c| proefschrift: Over perforatie; promotor: H. Treub (1856-1920).

 

[14] Cornelis Timmermans, geb. Sprang 28.05.1829, schoenmaker (1854), overl. Vrijhoeve-Capelle 11.02.1886; tr. 2e Fijnaart en Heijningen 15.07.1865 Lucia van der Leij, geb. Standdaarbuiten 31.03.1826, overl. Vrijhoeve-Capelle 24.02.1888, d.v. Gerardus van der Leij en Adriana Hagens; tr. 1e Vrijhoeve-Capelle 18.09.1851

[15] Geertruij Nieuwenhuizen, geb. Vrijhoeve-Capelle 09.09.1826, overl. Vrijhoeve-Capelle 09.03.1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella Timmermans, geb. Vrijhoeve-Capelle 11.02.1852, overl. Loon op Zand 04.05.1920, tr. Vrijhoeve-Capelle 22.05.1875 Hendrik Dekkers, geb. Loon op Zand 27.01.1848, molenaar, overl. Loon op Zand 07.07.1911, z.v. Adriaan Dekkers en Maria Rijke.

2.                   Jacoba Timmermans, geb. Loon op Zand 22.02.1854; volgt [7].

3.                   Cornelia Timmermans, geb. Loon op Zand 05.03.1857, overl. Loon op Zand 01.05.1857.

4.                   levenloze zoon, Loon op Zand 24.09.1859.

 

[16] Johan Pieter Merkelijn, Pieter, geb. Dordrecht ca. 1783, tailleur (1812), kleermaker (1819,1821), overl. Dordrecht 10.02.1821|a|, z.v. Johan Pieter Merkelijn en Maria Aggiles (zie Bijlage A); tr.

[17] Catharina van Velsen, geb. Dordrecht ca. 1778, overl. Dordrecht 31.12.1827|b|, d.v. Johannes van Velsen en Magdalena van IJzendoorn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Pieter Merkelijn, geb. Dordrecht ca. 1810; volgt [8].

2.                   Magdalena Merkelijn, geb. Dordrecht 30.05.1812, overl. Dordrecht 14.01.1814.

3.                   Magdalena Willemina Merkelijn, geb. Dordrecht 25.12.1814, overl. Dordrecht 13.12.1816.

4.                   Johannes Merkelijn, geb. Dordrecht 22.10.1817, overl. Dordrecht 03.05.1819.

 

Noten: |a| moeder Aggiles, e.v. Catharina van Velzen (overl.akte Dordrecht 1821 no.68); |b| wede Pieter Merkelijn (overl.akte Dordrecht 1827 no.532).

 

[18] Nicolaus Aelmans, begr. Dordrecht 29.07.1811, tr.

[19] Anna Kastijn, geb. ca. 1773, schoonmaakster (1821), overl. na 1838.

Uit dit huwelijk (moeder ook Carstijn/Karstein/Kersteijn):

1.                   Joanna Aelmans, geb. Dordrecht ca. 1802, dienstbaar (1821), overl. Dordrecht 10.07.1838, tr. Dordrecht 22.08.1821 Mattijs Volgraaf, geb. Dordrecht ca. 1801/1802, opperman, overl. Dordrecht 27.01.1854, z.v. Antonij Volgraaf en Elisabeth de Ruijter, naaister (1821).
     MV tr. 2e Dordrecht 07.02.1844 Pleuntje Grootenboer, geb. Dordrecht ca. 1811, overl. Gorinchem 26.11.1864|a|, d.v. Teunis Grootenboer en Maaike Verhoeven.

2.                   Francisca Aelmans, geb. Dordrecht ca. 1807; volgt [9].

3.                   Nicolaus Aelmans, geb. Dordrecht ca. 1809/1810, overl. Dordrecht 19.01.1867, tr. 1e Dordrecht 02.05.1838 Johanna Antonia van der Meulen, geb. Deventer ca. 1807, overl. Dordrecht 26.07.1860, d.v. Goosen van der Meulen en Evers; tr. 2e Dordrecht 05.10.1864 Elisabeth Christina de Bruijn, geb. Dordrecht ca. 1805, overl. Dordrecht 25.06.1866, d.v. Joannes de Bruijn en Maria Gudden.

 

Noten: |a| oud 38 jaar (overl.akte Dordrecht 1864 no.764).

 

[20] Coenraad Metzer, overl. voor 22.02.1812, tr.

[21] Johanna Janssen, overl. voor 1848.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Metzer, geb. Dordrecht 22.02.1812; volgt [10].

 

[22] Johannes Paf, geb. Dordrecht ca. 1782, arbeider (1816), visknecht (1842), overl. Dordrecht 23.01.1842|a|, tr.

[23] Dina Kramers, geb. Dordrecht ca. 1784, overl. Dordrecht 07.12.1858, d.v. Willem Kramers en Dijna van Eijsberg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maaijke Paf, geb. ca. 1806; volgt [11].

2.                   Willem Paf, geb. Dordrecht 28.08.1812, overl. Rotterdam 25.07.1844, tr. Elizabeth van Trijffel.

3.                   Johanna Paf, geb. Dordrecht 03.08.1815, overl. Dordrecht 11.11.1815.

4.                   Aart Paf, geb. Dordrecht 18.12.1816|b|.

5.                   Aartje Paf, geb. Dordrecht ca. 1817, overl. Dordrecht 12.02.1907, tr. Dordrecht 18.08.1852 Pieter Christiaan van der Graaf, geb. Dordrecht ca. 1826, overl. Dordrecht 10.06.1877, z.v. Hermanus van der Graaf en Johanna Mickhout.

6.                   Maria Paf, geb. Dordrecht 29.02.1820, overl.  Dordrecht 28.12.1896, tr. Dordrecht 14.03.1849 Teunis Bestenbreur, geb. Dordrecht 31.07.1825, overl. Dordrecht 16.09.1878, z.v. Pieter Bestenbreur, landtrekker, en Aagje de Vries.

7.                   Johannes Paf, geb. Dordrecht 20.08.1823, overl. Dordrecht 23.10.1865.

 

Noten: |a| ‘zijne ouders onbekend, beiden alhier  overleden’ (overl.akte Dordrecht 1842 no.53); |b| aangifte door de vader van ‘een kind van het manlijk geslacht [] de voornaam Aart te geven’ (geb.akte Dordrecht 1816 no.574).

 

[24] Hendrik Hendrikus Oerlemans, ged. Capelle 17.04.1791, overl. Vrijhoeve-Capelle 21.03.1833, z.v. Hendrik Hendriks Oerlemans en Anna Verhoeven; tr. Sprang-Capelle 16.03.1820

[25] Maria Timmermans, geb. Sprang 01.09.1799, overl. Vrijhoeve-Capelle 10.09.1877, d.v. Jan Timmermans en Adriana de Bie; tr. 2e na 1833 Johannes Klaas Zandstra, geb. Leeuwarden 14.03.1808, ged. Leeuwarden 30.03.1808, overl. Sprang-Capelle 11.06.1871, z.v. Klaas Zandstra en Femke Frank.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Oerlemans, geb. Capelle 26.12.1820.

2.                   Johannis Marijnis Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 05.11.1822, overl. Gorinchem 30.04.1897, tr. 1e Gorinchem 20.05.1845 Masje Martina Prins, geb. Rotterdam 13.08.1819, overl. Gorinchem 31.03.1858, d.v. Klaas Cornelisse Prins en Johanna Netelenbosch; tr. 2e Gorinchem 26.01.1859 Adriana Cromjongh, geb. Gorinchem 07.02.1831, overl. Deventer 30.11.1913|a|, d.v. Jasper Cromjongh en Adriana van Rooijen.

3.                   Antonie Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 21.07.1824, overl. Sprang-Capelle 01.12.1914, tr. Waalwijk 04.05.1854 Johanna van Uijthoven, geb. Sprang, overl. Vrijhoeve-Capelle 01.05.1889, d.v. Jan Jacobus van Uijthoven en Elisabeth Timmermans.

4.                   Adriaan Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 27.08.1826; volgt [12].

5.                   Anna Elizabeth Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 13.05.1828, overl.Sprang-Capelle 06.05.1904, tr. Vrijhoeve-Capelle 29.03.1855 Wouter Nieuwenhuizen (1827-1898), z.v. Cornelis Nieuwenhuizen en Pieternella van der Leij.

6.                   Stefanus Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 22.11.1830, overl. Capelle 25.01.1878, tr. Vrijhoeve-Capelle 07.05.1857 Adriana Johanna Timmermans, geb. Sprang 28.09.1833, overl. Capelle 24.03.1895, d.v. Stephanus Timmermans en Anna Willemina Sophia Werther.

7.                   Dingena Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 03.09.1832, overl. Vrijhoeve-Capelle 03.04.1834.

8.                   Hendrik Hendrikse Oerlemans, geb. Vrijhoeve-Capelle 03.09.1832.

–             Hendrik Oerlemans, overl. Vrijhoeve-Capelle 21.03.1833.

–             Hendrikus Oerlemans, overl. Vrijhoeve-Capelle 16.03.1842.

 

Noten: |a| moeder van Rovië (overl.akte Deventer 1913 no.380).

 

[26] Adriaan Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle, overl. Vrijhoeve-Capelle 25.11.1849, z.v. Cornelis Vos en Adriana Colijn; tr. Capelle 24.12.1830

[27] Maria Hoefnagel, geb. Capelle 12.02.1811, overl. Vrijhoeve-Capelle 07.03.1849, d.v. Hendrik Hoefnagel en Teuntje Dalmaijers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Vos, geb. Capelle 24.05.1831; volgt [13].

2.                   Hendrik Vos, geb. Capelle 15.08.1833, overl. Vrijhoeve-Capelle 27.07.1836|a|.

3.                   Cornelis Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle 20.02.1835, overl. Werkendam 26.01.1854|b|.

4.                   Hendrik Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle 05.10.1837, overl. Vrijhoeve-Capelle 04.01.1838.

5.                   Teuntje Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle 14.05.1839, overl. Capelle 29.01.1857.

6.                   Hendrika Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle 15.11.1840, overl. Vrijhoeve-Capelle 04.10.1843.

7.                   Adriaan Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle 19.09.1842, scheepmakersknecht (1903), overl. Raamasdonk 22.04.1903, tr. Raamsdonk 20.05.1875 Teuntje Hendrika van Dongen, geb. Raamsdonk 19.10.1844, overl. Raamsdonk 19.08.1930, d.v. David Antonie van Dongen, bouwman, en Anna Ciornelia Visser.

8.                   Hendrik Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle 11.11.1844, overl. Sliedrecht 09.08.1866.

9.                   Marinus Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle 22.08.1846, overl. Werkendam 05.06.1885, tr. De Werken en Sleeuwijk 15.07.1876 Sijgje Adriaanse, geb. Sliedrecht 17.11.1846, overl. Rotterdam 01.02.1928, d.v. Arie Adriaanse en Pietje Vos.

10.               Andries Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle 26.10.1847, overl. Vrijhoeve-Capelle 23.12.1847.

11.               Andries Vos, geb. Vrijhoeve-Capelle 01.03.1849, overl. Vrijhoeve-Capelle 14.03.1849.

 

Noten: |a| ook overl.akte Capelle 20.10.1836 no.50; |b| ook overl.akte Werkendam 1866 no.95.

 

[28] Adriaan Timmermans, geb. Caperlle 23.08.1778, overl. Sprang-Capelle 25.07.1849, z.v. Adriaan Timmermans en Catharina Ockers; tr. Sprang-Capelle 17.06.1818

[29] Jacoba Oerlemans, geb. Sprang 22.10.1793, bouwvrouw (1852), overl. Sprang-Capelle 05.07.1881, d.v. Hendrik Oerlemans en Adriana de Kok.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Timmermans, geb. Sprang 28.09.1821, overl. Sprang-Capelle 12.04.1895, tr. Sprang-Capelle 15.08.1844 Adriana van Vuuren, geb. Sprang 01.03.1822, overl. Sprang-Capelle 22.07.1892, d.v. Joris Janse van Vuuren en Elizabeth Oerlemans.

2.                   Jacobus Timmermans, geb. Sprang 03.04.1824, bouwman, landbouwer, overl. Loon op Zand 06.02.1880, tr. 1e Sprang-Capelle 14.11.1851 Dora Brouwers, geb. Sprang 04.02.1822, overl. Sprang-Capelle 13.08.1860, d.v. Stoffel Brouwers en Anna van Oorschot; tr. 2e Capelle 18.05.1861 Maria Rijken, geb. Capelle, overl. Loon op Zand 27.05.1897, d.v. Thomas Rijken en Jacoba van Dommelen.
     MR tr. 1e Capelle 23.05.1851 Machiel Konings, geb. Capelle 09.03.1822, z.v. Thomas Konings en Adriana Ramstijn.

3.                   Karel Timmermans, geb. Sprang 02.11.1826, bouwman, overl. Loon op Zand 25.12.1916, tr. 1e Loon op Zand 14.10.1852 Adriana Rijken, geb. Loon op Zand 06.02.1818, overl. Loon op Zand 15.03.1865, d.v. Adriaan Rijken en Anna Geene; tr. 2e Loon op Zand 16.02.1866 Jacomijna de Graaf, geb. Meeuwen 14.06.1834, overl. Loon op Zand 13.04.1866, d.v. Samuël de Graaf en Helena van Vucht; tr. 3e Capelle 23.08.1866 Jacoba Snijders, geb. Capelle 24.11.1831, overl. Loon op Zand 02.10.1908, d.v. Cornelis Snijders en Soetje de Jong.

4.                   Johannis Timmermans, overl. Sprang-Capelle 05.08.1828.

5.                   Cornelis Timmermans, geb. Sprang 28.05.1829; volgt [14].

6.                   Marinus Timmermans, overl. Sprang-Capelle 18.12.1835.

7.                   Jacoba Timmermans, overl. Sprang-Capelle 12.09.1839.

8.                   Adriaan Timmermans, geb. Sprang, overl. Sprang-Capelle 21.12.1888, tr. Capelle 08.08.1850 Gertrui Hulst, ook Geertruij, geb. Loon op Zand, overl. Sprang-Capelle 18.02.1890, d.v. Dirk Hulst en Maria Ophorst.

9.                   Catharina Timmermans, geb. Sprang, overl. Capelle 15.06.1864, tr. Sprang-Capelle 07.05.1858 Gerrit Verhagen, geb. Capelle, z.v. Gerrit Verhagen en Pieternella Dekkers.

10.               Johannes Timmermans, geb. Sprang, overl. Capelle 23.02.1892, tr. Capelle 10.09.1858 Cornelia Adriana Snijders, geb. Sprang, overl. Capelle 26.08.1890, d.v. Adriaan Snijders en Anna Laarhoven.

11.               Marinus Timmermans, overl. Sprang-Capelle 29.11.1921.

 

[30] Cornelis Nieuwenhuizen, geb. Capelle 19.10.1782, overl. Vrijhoeve-Capelle 06.12.1846, z.v. Elant Nieuwenhuizen en Willemijna Konings; tr. Vrijhoeve-Capelle 08.08.1822

[31] Pitternella van der Leij, geb. Loon op Zand 25.02.1791, overl. Vrijhoeve-Capelle 17.08.1834|a|, d.v. Wouter van der Leij en Geertrui van Diemen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eland Nieuwenhuizen, geb. Vrijhoeve-Capelle 29.03.1824, overl. Sprang-Capelle 22.05.1903, tr. Vrijhoeve-Capelle 05.10.1860 Maria van Beek, geb. Vrijhoeve-Capelle 12.11.1836, overl. Sprang-Capelle 12.04.1891, d.v. Pieter van Beek en Johanna Quirijns.

2.                   Geertruij Nieuwenhuizen, geb. Vrijhoeve-Capelle 09.09.1826; volgt [15].

3.                   Wouter Nieuwenhuizen, geb. Vrijhoeve-Capelle 15.11.1827, overl. Sprang-Capelle 11.10.1898, tr. Vrijhoeve-Capelle 29.03.1855 Anna Elizabeth Oerlemans (1828-1904), d.v. Hendrik Hendrikus Oerlemans en Maria Timmermans.

4.                   Willem Nieuwenhuizen, geb. Vrijhoeve-Capelle 14.11.1829, overl. Dongen 05.11.1906, tr. Vrijhoeve-Capelle 29.05.1863 Jacoba van Beek, geb. Vrijhoeve-Capelle 12.12.1838, overl. Dongen 15.05.1908, d.v. Arijvan Beek en Dirske de Roon.

 

Noten: |a| ook overl.akte Loon op Zand 1834 no.62.

 


Bijlage A

 

[32] Johan Pieter Merkelijn, geb. ca. 1745, overl. Dordrecht 14.04.1812|a|, tr.

[33] Maria Aggiles, overl. na 1812.

     – Er is een Maria Achillis, geb. Dordrecht ca. 1751, overl. Dordrecht 10.06.1827|b|, d.v. Thomas Achillis en Maria van der Knoet; tr. Daniel Haze, overl. voor 1827.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Pieter Merkelijn, geb. Dordrecht ca. 1783; volgt [16].

2.                   Suzanna Catharina Merkelijn, geb. ca. 1783, overl. Dordrecht 04.02.1814|c|, tr. Johann Andreas Feucht, geb. Horheim ca. 1781, overl. Dordrecht 14.01.1858, z.v. Johann Andreas Feucht en Maria Margaretha Switzar/Snitzurin.
     JAF tr. 2e Dordrecht 01.05.1816 Lijntje Plukhooij, geb. Dordrecht ca. 1786/1788, overl. Dordrecht 18.01.1849, d.v. Pieter Plukhooij en Cornelia Evers.

 

Noten: |a| aangifte door zoon Pieter Merkelijn, oud 39 jaar, overledene: Pieter, ‘marié’, geen ouders vermeld (overl.akte Dordrecht 1812 no.316); |b| geen andere partner vermeld (overl.akte Dordrecht 1827 no.261); |c| moeder Mijna Achilles.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren